Page 1

1980 -

- 2010

13 Januari 1980 Zomaar een datum ergens in de voorbijgegane jaren. Weinigen onder ons hebben dan ook herinneringen aan deze dag of U moet toevallig op deze datum geboren zijn, zoals ook onze vereniging op deze dag het levenslicht zag, op deze dag was het n.l. dat twee personen in Alblasserdam, na al langere tijd met dit idee te hebben rondgelopen, besloten een modelbouwvereniging op te richten.

13 Januari 1980

was dus de dag dat hun plan concreet werd en men tot actie overging, in eerste instantie bleef het erbij

dat ze zichzelf tot voorlopig Voorzitter en Penningmeester benoemden en al snel hierna werd het 1e lid ingeschreven waarna het enige tijd stil bleef. Vervolgens werd er in de plaatselijke courant een oproep geplaatst waarin contact werd gezocht met modelbouwers in Alblasserdam en omgeving, het was hierdoor dat twee zich aanmelden, de ene werd verzocht het secretariaat op zich te nemen en de andere nam de PR op zich, zo was er dus een vereniging met 4 bestuursleden en 1 lid. Besloten werd om op de zelfde actieve manier door te gaan en al snel verscheen de 1 e (met de hand geschreven) Brulboei

en in Augustus werd de 1e vaarmiddag gehouden, mede hierdoor werden er 5 nieuwe leden ingeschreven. Intussen waren er ook contacten gelegd met de plaatselijke winkeliersvereniging voor deelname aan “ shipping 80 “ onderdeel van een jaarlijkse themaweek in Alblasserdam, ons werd een leegstaande winkel aangeboden en samen met de Kon. Marine en een plaatselijk duikbedrijf werd er van ons verwacht een vaardemonstratie te verzorgen. Let op: er was geen bassin !! Maar met een creatieve geest, een stapel bielzen, de nodige mankracht en een dekzeil werd dit evenement voor de MBVA een ongekend succes als ook voor de organisatie, onze grootste winst bestond voornamelijk uit de inschrijving van niet minder dan 26 nieuwe leden. N.a.l. van dit alles kreeg de MBVA toestemming van de gemeente om een voormalig schooltje te huren als club gebouw en had de vereniging eind 1980 in totaal 35 leden.


Het zou te ver gaan om ieder jaar afzonderlijk te beschrijven, het wordt dan al snel heel veel van het zelfde, de volgende jaren van de MBVA gaan dan ook in vogelvlucht er is immers niet over ieder jaar groot nieuws te vermelden, en zeker van de beginjaren zijn niet zo heel veel mooie afbeeldingen meer beschikbaar het kan dus zo maar voorkomen dat er meerdere jaren overigens zonder verdere bijbedoeling, worden overgeslagen. NB: de 1e 25 jaar van de MBVA waar dit verhaal grotendeels aan is ontleend is in boekvorm in ’t Ruim nog steeds voor ieder lid verkrijgbaar………. We vervolgen onze reis door de MBVA historie dan ook met een opsomming van hoogtepunten, hilarische gebeurtenissen en zo U wilt dieptepunten. Het jaar 1981 werd afgesloten met een ledental van 62, die twee personen die al enige tijd rond liepen met het idee om een vereniging op te richten hadden het dus toch niet zo slecht bekeken en duidelijk een goed oog voor de aanwezige vraag…… In 1982 werd er nog steeds door het bestuur (om en om) door het ontbreken van een eigen clubgebouw thuis aan de keukentafel vergaderd, op 20 Maart werd de 1e modelbouwshow gehouden in gebouw de Wipmolen te Alblasserdam met als gevolg een bezoekers aantal tussen de 800 en 1000 personen, ongekend voor die tijd. Om de kosten van deze show te drukken werden er slagroomtaarten ingekocht voor FL 10 = en na het verkopen van 25 loten werd er 1 verloot dat er soms 30 loten werden verkocht voor 1 taart mocht de pret echter niet drukken. In 1983 wordt er door de vereniging overgegaan tot de aanschaf van een gebruikte aanhanger welke door diverse leden wordt voorzien van een huif teneinde de (scheeps)modellen al dan niet voorzien van transportkist te kunnen vervoeren naar de diverse demo,s of tentoonstellingen en shows, het jaar werd afgesloten met 63 leden. In 1985 worden voor de 1e lustrum tentoonstelling op 16 Mrt 81 modellen aangeleverd in gebouw de Wipmolen en na het verrichten van de openings handeling (het losgooien van en tros) door Burgemeester de bruin mochten wij 800 bezoekers verwelkomen en ook de slagroomtaarten voor de verloting waren weer een groot succes. Het was in die tijd blijkbaar een normale zaak om zoveel publiek te trekken (het is anders niet te verklaren); het was in ieder geval opnieuw weer een bijzonder goed geslaagd evenement……………………………………


In 1986 wordt er deelgenomen aan diverse Modelbouw beurzen o.a. Dordt in Stoom onder de noemer Drecht Modelbouw, dit in samenwerking met Dordrecht en Papendrecht. Van 28 Mei tot 7 Juni zijn we present op de Hollandse week in het Makado Centrum, wederom is het bassin aangekleed met een zee van bloemen en planten,

waar tussendoor door de firma Rietveld een treinbaan wordt aangelegd, deze blijft gedurende de tien dagen van onze aanwezigheid zijn rondjes draaien op twee woensdagmiddagen, twee vrijdagavonden en twee zaterdagen, om wat extra inkomsten voor de kas te genereren wordt besloten steunbonnen te gaan verkopen, met daaraan verbonden een gratis verloting met als prijs een modelscheepje, wilde men aan deze verloting mee doen , moest men wel zijn naam invullen op de gekochte steunbon, was dus niet verplicht, voor deze opzet was gekozen omdat hiervoor geen vergunning benodigd was, wat voor een gewone loterij dus wel het geval is. Gezien het buitengewone grote succes van deze actie, werd besloten twee, in plaats van een model te verloten, hierbij had men de keus uit een Friese tjalk, een Zeeshouw of een tonijnenvissertje………. Het vaarseizoen werd gestart in de pas gegraven nieuwe vijver aan het Kennedy Tracé, de heren Zuidervliet en vader en zoon Versluis bouwen in de avonduren voor dit doel een kleine steiger om de boten gemakkelijker in het water te zetten. Op 21 Juni zijn we zoals inmiddels gebruikelijk weer present op het midzomerfeest van de speeltuin in NW-Lekkerland, waar we weer gastvrij worden ontvangen, het jaar wordt vervolgens afgesloten met de bekende bingoavond, helaas moesten dit jaar, wegens het niet betalen van hun contributie liefst acht leden worden afgevoerd van de ledenlijst, maar mede door de aanwas van nieuwe leden in de loop van het jaar konden we afsluiten met de stand van 60 leden.


In 1987 wordt na het plaatsen van een heuse (eigen) steiger en het herhaaldelijk plaatsen van een groot aantal trottoirtegels ervoor (nog sneller dan wij ze konden leggen waren deze in het water verdwenen !!) het Kennedy-trace oftewel ons (eigen)


vaarwater op 30 April in gebruik genomen, het jaar werd afgesloten met 60 leden.

In al deze jaren heeft de MBVA o.a. gebruikt gemaakt van een inmiddels afgebroken gebouwtje aan het Boerenpad, de LTS aan de Esdoornlaan en op het laatst in schoolgebouw De Boeg. De ontvangst in al deze ruimtes was altijd erg hartelijk, maar in feite kon je alleen maar bij elkaar zitten, het plegen van Modelbouw was er door het vele opruimen niet bij. (er moest immers de andere dag weer les worden gegeven)

Inmiddels zijn we aangekomen bij het jaar 1988 een jaar dat een grote ommekeer in het verenigingsleven van de MBVA teweeg zou brengen, in dit jaar plaatste de vereniging n.l. op 2 Maart een advertentie in de plaatselijke courant met daarin de vraag wie kan ons helpen aan een zaaltje waarin wij fijn kunnen knutselen ?


Deze oproep had al heel snel een aanbieding tot gevolg waarin de vereniging een bovenverdieping van een voormalige bakkerij te huur werd aangeboden, (zie foto rechtsboven) dit aanbod werd door het toenmalig bestuur ongetwijfeld met beide handen aangenomen want al op 1 April werd er een vijfjarig huurcontract getekend. De MBVA kon nu eindelijk na al die jaren beschikken over een weliswaar leeg maar (eigen) onderkomen. Na het maken van een indeling op papier kon er daadwerkelijk begonnen worden met het grote klussen.

Er moest namelijk nogal wat werk verzet worden in het voor ons, nieuwe clubgebouw. Zoals het aanleggen van elektra, waterleiding en afvoer, een toiletruimte een magazijn een bestuurskamer en als laatste een keuken met bar om de inwendige mens te kunnen versterken. Vele weken van hard werken volgden er werd namelijk ook nog even een centrale verwarming systeem aangelegd. Ook het inrichten van de werkplaats met de diverse apparatuur zoals een cirkelzaag en lintzaag en het plaatsen van de tafels en stoelen voor de diverse zit en knutselhoeken namen de nodige tijd in beslag…………… Dat er met man en macht werd gewerkt blijkt uit het feit dat er al op 3 Mei een 1e bestuursvergadering werd gehouden in ’t Ruim. Hieronder een aantal foto’s van de bouwactiviteiten………………


Op 8 Oktober is het dan eindelijk zover na het gezamenlijk verzetten van bergen werk wordt op deze datum ’t Ruim officieel geopend, het is dhr. v.d. Wal (toenmalig Voorzitter) die de eer te beurt valt om deze handeling met een korte toespraak te verrichten. Naast tal van genodigden, zijn er een groot aantal leden al dan niet met partner aanwezig en wordt de middag vervolgens met een hapje en een drankje in een gezellige sfeer doorgebracht.

Op Zaterdag 15 Oktober is er vervolgens een open dag welke in de pers was aangekondigd, deze dag kan als succes in de boeken worden vermeld gezien het aantal belangstellenden die wij mochten verwelkomen.

1989

is het jaar waarin er tijdens de ALV wordt besloten om een activiteiten commissie in te stellen deze bestaat uit drie personen en heeft tot taak: het verzorgen van de door de MBVA verzorgde demo,s en tevens (indien nodig) de acquisitie van een en ander ook het verzorgen van de jaarlijkse Bingo valt onder deze taak. Op 30 April zijn we aanwezig op het sportpark in NW-Lekkerland bij de zeskamp welke daar wordt georganiseerd, we varen daar in een enorm groot rond bassin, wat tot buikhoogte gevuld is met water, wel makkelijk om de modellen er in te zetten, omdat er boven deze grote kuip eerst wat div. spelen zijn gehouden op attributen voorzien van een soort zeep wat ook ook in het water terecht kwam, was er na afloop veel werk aan de winkel om de modellen weer enigszins toonbaar te maken, desalniettemin was de organisatie zo tevreden dat zij spontaan tot dubbelle betaling overging.

1990

is het jaar van het 10 jarig bestaan van de vereniging op 12 Januari wordt dan ook de uitgestelde Bingoavond gehouden, welke min of meer in het teken van dit jubileum staat, de Activiteitencomm. heeft dan ook wat extra budget kunnen regelen om meer en wat grotere prijzen te kunnen aankopen, ook is er wat ruimer in een hapje en een drankje voorzien. De avond ook weer gehouden in het clubgebouw wordt een groot succes. 13 Januari 1990 (exact de dag van ons 10 jarig bestaan) is er in ’t Ruim een open dag voor leden en genodigden, een aantal leden heeft hiervoor wat modellen aangevoerd en mede door een goed bezoek verloopt de dag uiterst gezellig. Aan het eind van de middag komt er een (kleine) politicus uit Alblasserdam op uitnodiging van de redactie aanwaaien en de politieke discussie die er in de loop van die middag ontstaat bevalt hem blijkbaar zo goed dat hij nog steeds (veelal achter de bar en of de schermen) in ons midden te vinden is……… Bij een 10 jarig jubileum hoort natuurlijk een aangepaste versie van de Brulboei Het jaar wordt afgesloten met 52 leden.


In 1992 wordt de MBVA door bemiddeling van inmiddels een van onze oudste leden uitgenodigd om op 30 April te komen varen in H.I.Ambacht, dit is het begin van een traditie welke na 17 jaar ! nog steeds bestaat. Ook in dit jaar gaat voor het eerst op 19 September het Havenfestival in Alblasserdam van start, over tradities gesproken, de vereniging is hier ook al vanaf het begin bij betrokken. Blijkbaar timmeren we niet alleen goed aan de boot maar ook aan de weg, het jaar wordt afgesloten met 70 ! leden‌.. In 1995 komt de voorzitter Dhr. Sterkman met de mededeling dat hij een sponsor gevonden heeft, welke bereid is om ons een groot bedrag voor een bassin te schenken, dit wordt vervolgens een punt van uitgebreide discussie waarbij een aantal zaken op rij wordt gezet, al spoedig hierna gaat een groepje bestuurders en leden enige avonden aan de slag om alle benodigde onderdelen voor het bassin te vervaardigen, welke vervolgens in het clubgebouw worden geschilderd en verder afgewerkt, om een en ander te kunnen veervoeren lukt het de voorzitter ook nog een goede gebruikte aanhangwagen te kopen, samen met Dhr. Zuidervliet is hij vervolgens een aantal middagen bezig om ook dit 100% in orde te brengen.

Tussen deze bedrijven door was ook de voorbereiding voor de jubileum modelbouwshow gestart (15 jaar) deze dag was gepland voor 18 Maart, of dit alles nog niet genoeg was kregen we ook nog de uitnodiging om op vrijdag 10, zaterdag 11, woensdag 15 en vrijdag 17 Maart in het Makado Centrum te komen varen, waarbij we dus voor de 17e en de 18e moesten afzeggen wegens onze geplande show, op de 18e Maart werd dan de show gehouden welke door burgemeester de Bruin in samenwerking met voorzitter Sterkman werd geopend en wat zowel qua deelnemers als bezoekers een groot succes genoemd mag worden.

.


Het jaar wordt afgesloten met 69 leden, voorwaar niet slecht na inmiddels 15 jaar !

1996 wordt een op 23 Maart ie er voor de 1e keer in opdracht van onze sponsor,een modelbouwdag in het Makado Centrum welke gehouden wordt samen met modelbouwgroep nedstaal, het gehele middenplein is daarvoor ingericht met kramen met modellen en een veelvoud aan stoomattributen, onder grote belangstelling geven we demonstraties met zagen en kan ook het publiek actief mee doen. In

In het clubgebouw hebben we op 30 Maart een lezing en video vertoning over het werk op een boorschip, deze door Dhr. Verschoor gehouden lezing valt goed in de smaak. Als we op 2e paasdag 8 April weer naar Raalte zullen gaan wordt van ons verwacht dat we 5 kramen met modellen zullen vullen, om de circa 30 hiervoor benodigde modellen te kunnen vervoeren wordt de bus van Dhr. M. Klop van een etage voorzien en moet ook allerlei ander gerei worden ingeschakeld. We treffen in de manege een andere = betere standplaats aan en een bassin van 12 x 12 mtr waarin volop is gevaren.Op 30 april is er traditiegetrouw weer een demo in H.I.Ambacht met deelname van 16 leden.In mei wordt het bassin voor 10 dagen verhuurd in een winkelcentrum in hoofddorp. Met gebruik van slechts enkele schotten wordt een soort rotspartij gevormd met in het midden een eilandje met beelden uit de efteling. Op 8 juni wordt vervolgens het bassin ook in sliedrecht voor het eerst opgesteld t.g.v. het baggerfestival bij het Museum, dit tot volle tevredenheid van de organisatie. Hetzelfde is het geval bij een demo voor winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam op 25 mei. Op verzoek van iemand uit de act.comm. wordt er op 17 augustus als proef een vrije vaarmiddag bij de molens gehouden, na een 1e aanvaring met de aanwezige vissers hebben wij hier nog menigmaal een leuke middag doorgebracht.


1997

begint met een vooralsnog zeer slecht gevulde demoportefeuille, slechts twee demo,s op 31 Maart te Raalte en op 30 April te H.I.Ambacht staan er genoteerd, dan ineens beginnen de opdrachten binnen te stromen. Eerst is er een uitnodiging van het Maritiem Museum in Rotterdam voor een demo op zaterdag 30 en zondag 31 augustus. In overleg met de afd. Papendrecht met wie we de demo samen zouden verzorgen wordt besloten alleen op zaterdag te gaan. Wij waren deze dag in Rotterdam met 16 man aanwezig plus 20 modellen en Papendrecht met 4 man en 8 modellen. De slogan voor deze dag in Rotterdam was “ Rotterdam gaat nat “ en “Rotterdam Waterstad “. Nu deze motto’s kwamen op deze dag goed uit want het heeft de gehele dag door niet gewoon maar meer abnormaal geregend, met als gevolg dat er nauwelijks gevaren kon worden en wij allerlei zeilen e.d. moesten spannen om enigszins droog te blijven. Wat de verdere activiteiten betrefd; donderdag 4 september een braderie in Wielwijk in Dordrecht van 10 tot 21 uur, twee dagen later 6 september braderie Streefkerk, 12 september verlicht varen bij de moelens, 20 september Havenfestival Makado Center en tot slot op 27 september varen bij de C1000 in Nw. Lekkerland. Ondanks dit vrij overladen programma in korte tijd is de deelname van de leden gelukkig goed te noemen. Op 1 0ktober nemen twee leden deel aan de seniorendag in de Alblashof. Wij hadden hiervoor wat modellen opgesteld en gaven tevens een demo figuurzagen met de vibro van Dhr. Zuidervliet. Waar het de bedoeling was dat de mensen zelf een figuur zouden uitzagen stond dhr. Zuidervliet de gehele dag katten, eenden en andere figuren uit te zagen, hiervoor was zoveel belangstelling dat er op een gegeven moment een wachttijd was. Wegens succes geprolongeerd was er op 11 oktober weer een gezellige barbecue bij het clubgebouw en gingen de hamburgers e.d. weer vlot van de hand. Met de gebruikelijke bingoavond komt een einde aan een verder goed geslaagd verenigingsjaar met als saldo 63 leden.

Dat er in de loop der jaren het een en ander veranderd is binnen ’t Ruim mag blijken uit onderstaande foto’s en wil ik U dan ook niet onthouden, in een later jaar hierover meer. -

Links gemaakt in 1996/1997

Rechts gemaakt in 2008/2009

1999

Op de eerste dinsdag van het nieuwe jaar 1999 wordt voor de eerste keer een goed geslaagde en gezellige nieuwjaarsreceptie gehouden. Gelardeerd met een hapje en drankje en in gezelschap van tal van genodigden valt dit goed in de smaak. Het zou te ver voeren om alle resterende demo’s van dit jaar uitvoerig te gaan beschrijven dus loop ik deze even summier met u door. Zo was er op 24 mei , 2e pinksterdag een demo op een woonboullevard in Utrecht en eveneens in Utrecht op 19 juni een demo in winkelcentrum “Hooch Catharijne “. Dit was qua werk wel een van de zwaarste demo’s ooit want wat was het geval, via een aantal steile trappen moesten we al ons matriaal dus schotten, zeil e.d. naar boven sjouwen en later op de dag ook weer naar beneden, ga er maar aanstaan. Aanwezig waren we verder op de volgende data in de volgende plaatsen: 3 juli waterfestein in Amersfoort , 14 augustus voor de 1e keer op de kidsmarkt in Dubbeldam , 4 september braderie Streefkerk , 10 september molenmarkt Kinderdijk , 17 en 18 september Makado Center havenfestival en als extra toetje op 12 december nog weer een keer in dit winkelcentrum t.g.v. het

-


25 jarig bestaan hiervan. Inmiddels begon het bestuur in het najaar met de voorbereidingen voor het naderende jubileumjaar en de dan te houden modelbouwshow, als meest geschikte locatie werd de grote zaal van gebouw “De Haven� vastgelegd.

2000

We schrijven inmiddels al weer januari 2000 en op de bestuurstafel liggen de plannen en tekeningen klaar inzake de indeling van de zaal en worden meer en meer de voorbereidingen getroffen voor de geplande grote jubileumshow van 25 maart i.v.m. het 20 jarig bestaan van de vereniging.


Het zijn met name de Voorzitter, Secretaris en 2e Voorzitter welke in deze periode de kar trekken, eerstgenoemde heeft als PR man bijna een dagtaak aan het bestoken van de pers inclusief TV, en alles wat daar verder ook maar mee te maken heeft. Beide andere heren houden zich meer met de praktische gedeelte bezig en hebben daar ook een aardige taak aan. Maar met tal van nevenactiviteiten is het toch het hele bestuur dat de zaak moet klaren. Bij gestaan door een groepje leden wordt op vrijdag de zaal ingericht en als op zaterdag de show op een ludieke manier door dhr. Zuidervliet is geopend begint het publiek al direct binnen te stromen. Getuige het gastenboek zijn het niet alleen mensen uit alblasserdam of de regio die een bezoek brengen maar komen ze ook van elders uit het land. Ongetwijfeld mag de jubileumshow als hoogtepunt uit de geschiedenis van de club worden gezien. (1000 bezoekers !) Hoewel een groot gedeelte van de leden hun model al keurig gepoetst klaar had staan voor 25 maart , lukte het toch om op 4 maart voldoende mensen te activeren voor een extra vaardag op het Makado Center in opdracht van onze sponsor. Onderstaand de openings handeling door Dhr. J. Zuidervliet.

Na weer een uitstapje naar Madurodam op 24 juni, gaan we vervolgens 26 augustus naar de braderie in Dubbeldam met aansluitend op 8 september het bekende verlicht varen bij de molens in Kinderdijk, het seizoen wordt afgesloten met de deelname aan het havenfestival in het Makado Center en een demo bij het oude station in Papendrecht en met 73 leden !


Ook het jaar 2001 wordt begonnen met de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie, de derde op rij inmiddels. Tevens besluit het bestuur over te gaan tot aankoop van een nieuwe tandemasser en tot vervanging van de CV ketel in het clubgebouw, beide zaken worden in de loop van het jaar gerealiseerd, hetgeen een grote investering betekend.

Verder wordt het besluit genomen weer definitief aan het Kenndy-trace te gaan varen, waar twee jaar eerder veel geld in de nieuwe steiger werd gestoken. Intussen staan er weer zoveel demo’s op het programma dat besloten wordt op enkele uitnodigingen niet in te gaan i.v.m. overbelasting van het vaarteam. Ik noem u achtereenvolgens, 30 april H.I.Ambacht , 19 mei zwembad “De Lockhorst “Sliedrecht, 2 juni Vlaardingen, 16 juni havendag in Dordrecht, 30 juni braderie Hardinxveld, en op 11 augustus voor de 1e keer de trip naar het Tsaar Peter feest in Zaandam. Op 25 augustus was Dubbeldam weer aan de beurt , gevolgd door het Kleyburgplein in Nw.Lekkerland op 1 september , verlicht varen bij de molens op 7 september en het havenfestival tot slot op 15 september. Een goed gevulde agenda waarbij de deelname van de vaarmensen zeer goed te noemen was. Een aantal leden dat er blijkbaar nog niet genoeg van had ging tenslotte nog op 29 september naar een gezamenlijke vaarmiddag met de collega’s uit Vlaardingen welke werd afgesloten met een gezamenlijke barbecue. In december was er dan nog de gebruikelijke jaarlijkse bingoavond welke dit jaar tevens voor de laatste keer werd gehouden. Hiermee kwam een einde aan een in 1985 ingezette traditie van een jaarlijkse bingo ter afsluiting van het jaar. Aantal leden eind dat jaar: 72 We schrijven inmiddels al weer het jaar 2003 van deze historische vogelvlucht als we het jaar weer beginnen met de inmiddels gebruikelijke nieuwjaarsreceptie op 8 januari, kort daarop gevolgd door de ALV op 19 februari. Er was dit jaar voor het eerst sprake van enige vaarmoeheid bij de leden. Het vaarseizoen werd gestart met een voorjaarsdemo op 12 april in het ons bekende Makado Center bij welke gelegenheid we door onze sponsor van mooie nieuwe shirts in een andere kleur werden voorzien, vervolgens was er weer de inmiddels vertrouwde demo in H.I.Ambacht op 30 april evenals de braderie demo in Hardinxveld op 21 juni. (zie foto onder)


Nieuw was de demo op zondag 29 juni bij het waterspektakel in Rotterdam. Dit was ook het geval met onze verlicht varen demo,de z.g.n. “Griendenvaart”in Sliedrecht wat een groot succes werd. De meer bekende demo’s werden achtereenvolgend afgewerkt op 23 augustus in Dubbeldam, op 30 augustus op het Kleyburgplein in Nw.Lekkerland, op 5 september verlicht bij de molenmarkt, op 6 september de braderie in Streefkerk en als sluitstuk het havenfestival in het Makado Center in Alblasserdam. We sluiten het jaar af met 68 leden.

2004

Ook dit jaar wordt weer gestart met een voorjaarsdemo in het Makado Center en wel op 10 april. Dan volgt op 30 april weer de bekende oranjedemo in H.I.Ambacht,weer gecombineerd met een middagdemo in Hardinxveld. Op zaterdag 15 en zondag 16 mei wordt weer deelgenomen aan “Dordt in Stoom”. Wegens ( helaas ) geringe animo in eigen kring doen we een beroep op de collega’s uit Vlaardingen om op zondag te komen assisteren. Waar wij in het verleden hun al vaak bijstonden blijkt dit geen probleem en zijn ze met een leuk ploegje present. In de daarop volgende week waren we op 22 mei present op de jaarmarkt in Asperen wat voor ons de eerste keer was. Onder bijzonder slechte weersomstandigheden waren we vervolgens op vrijdag 18 juni aanwezig op midzomeravondmarkt in Nw.Lekkerland. Heel wat beter waren de week ervoor de omstandigheden bij het baggerfestival in Sliedrecht. Op zaterdag 26 juni was er , ook voor de eerste keer , deelname aan de braderie in Hoornaar, gevolgd door de jaarmarkt op vrijdagavond 6 augustus en zaterdag 7 augustus in Noordeloos waar we eveneens voor het eerst present waren. Waar de inzet van de leden eerder al niet over hield,mag het gerust als dieptepunt worden gezien dat we gedurende de middaguren nog maar met 3 schepen in het water lagen. Dit is m.i. niet te verkopen aan een organisatie,dus ik zou zeggen heren leden WORDT WAKKER!!


Na de gebruikelijke “Griendvaart� in Sliedrecht op 20 augustus,was er vervolgens ( ook 1e keer ) de demo op de braderie in Lexmond met redelijke deelname. Na vervolgens aanwezig te zijn geweest op de bekende braderie in Streefkerk op 4 september, namen op 11 september enige leden deel aan de Gondelvaart in Giessen Oudekerk, ook hier onder minder gunstige weersomstandigheden zoals dit in deze zomer wel vaker het geval was. De laatste demo’s van dit jaar voeren ons nog naar het molengebied op 10 september voor het verlicht varen en naar het Makado Center t.g.v. het havenfestival op 18 september. Een kleine delegatie trok tot slot nog naar Maassluis voor deelname aan de furiade in de haven aldaar. Het was hiermee dat een einde kwam aan een druk seizoen waarbij we weer druk aan de weg timmerden,zoals men dat noemt. We sluiten het jaar af met 70 leden.

2005


Wordt vervolgd………………

30 jaar MBVA  

MBVA Historie

30 jaar MBVA  

MBVA Historie

Advertisement