Page 1

MATEMÀTIQUES IV Àmbit de les Matemàtiques, de la Ciència i de la Tecnologia.

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 cfa-teresamanye@.xtec.net


INDEX UNITAT 1: GRÀFIQUES DE FUNCIONS .............................................Pàg. 3 UNITAT 2: FUNCIONS DE PROPORCIONALITAT ............................Pàg.11 UNITAT 3: LA PARÀBOLA .................................................................Pàg.19 UNITAT 4: FUNCIÓ EXPONENCIAL ..................................................Pàg.28 UNITAT 5: ESTUDIS ESTADÍSTICS...................................................Pàg.32 UNITAT 6: PARÀMETRES ESTADÍSTICS .........................................Pàg.38 UNITAT 7: PROBABILITAT. REGLA DE LAPLACE..........................Pàg.45


4


5


6


7


8


9


10


12


13


14


15


16


17


18


20


21


22


23


24


25


26


27


29


30


31


33


34


35


36


37


39


40


41


42


43


44


46


47


48


49


50


51

Matemàtiques IV  
Matemàtiques IV  

Mòdul del 2n nivell del GES per a persones adultes

Advertisement