Page 1

ASSOCIACION HEMNES DE LES – NAUTA SOCIES1

NOM: __________________________________________________________ COGNOMS: _____________________________________________________ DNI: ___________________________________________________________ ADREÇA: _______________________________________________________ CORREU ELECTRONIC: __________________________________________ DATA NAISHEMENT: _____________________________________________ PROFESSION: __________________________________________________ DOMICILIACION BANCÀRIA: _______________________________________ AMBIT DʼINTERES: ☐

BENESTAR E SALUT

TRANSFERÈNCIA DE CONEISHEMENTS

EMPRENEDORIA E DESENVOLOPAMENT LOCAU

ACTIVITATS E PROJECTES QUE TʼAGRADARIEN: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ SIGNATURA:

Jo, ____________________________________, damb DNI _______________ Autoritzi ara mia hilha ______________________________ a dar-se de nauta e formar part dera Associacion Hemnes de Les. Signat en ___________ a ______________

1

Era informacion transferida damb aguest fòrmulari será tractada damb totau privacitat e destinada única e exclosiuament ara base de dades dera associacion, damb er objectiu d'informar periòdicament des activitats dera associacion, segontes quede establert en Reiau Decret 994/1999 sus er Lei de Proteccion de Dades.

Naues socies  

Formulari enta dar-se de nauta ena Associacion Hemnes de Les

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you