Page 1

Kauno technologijos universiteto fizinių ir technologinių mokslų eksperimentinių ir prototipavimo laboratorijų centro PROJEKTO KONKURSAS

Tarptautinės vertės pirkimo vykdomo atviro projekto konkurso būdu sąlygų santrauka. Kauno technologijos universiteto pastato Studentų g. 63a, Kaune rekonstravimo architektūrinio projekto parengimas, įgyvendinant projektą „Fizinių ir technologinių mokslų eksperimentinių ir prototipavimo laboratorijų centras „M-lab“ projekto nr. 01.1.1-cpva-v-701-13-0002, atliekant techninio ir darbo projekto parengimą bei projekto vykdymo priežiūros paslaugas.


Pav. 1. Viršelio nuotrauka: Petri lėkštelės, KTU maisto institute, Kauno technologijos universitetas


Pratarmė Manau, kad progresas yra kiekvieno mūsų DNR. Todėl skaičiuojame jau ketvirtąją pramonės revoliuciją, bandome apgyvendinti kitas planetas, statome išmaniuosius miestus, kuriame dirbtinį intelektą ir robotus, siekiame išgydyti vėžį, sustabdyti klimato kaitą. Visa tai darome tikėdami, kad rytoj galime gyventi geriau nei gyvename šiandien. Tačiau progresas neatsiranda iš nieko, jam būtinos žinios, kompetencijos, kūrybiškumas, vystantis naujas technologijas, plėtojantis mokslą, kuriantis inovacijas, siūlantis naujus, netradicinius sprendimus. Visai tai siekiame sutelkti naujame Kauno technologijos universiteto fizinių ir technologinių mokslų eksperimentinių ir prototipavimo laboratorijų centre „M-Lab“. Jo moto neabejotinai ambicingas – ateities iššūkius spręsti jau šiandien. Esu tikras, kad mokslinį potencialą telksiantis, skirtingų mokslo sričių sinergiją skatinsiantis centras, aprūpintas išskirtinėmis laboratorijomis, naujausia prototipavimui skirta įranga, moderniems moksliniams tyrimams būtinomis erdvėmis, jį sėkmingai įgyvendins. Juk ten, kur telkiamasi, bendradarbiaujama, dalinamasi žiniomis, tiriama, kuriama, dažniausiai ir gimsta pažanga bei progresas.

Rektorius prof. Eugenijus Valatka


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

Turinys 1. Įvadas

6

1.1 Pagrindiniai faktai

6

1.2 Pagrindinės datos*

7

2. Konkurso objektas

10

2.1 Apie KTU M-LAB

10

2.2 Projekto vizija

12

2.3 Projekto tikslai

13

3. Kontekstas

14

3.1 Kaunas

14

3.2 Žaliakalnis

16

3.3 Kauno tvirtovė

17

3.4 Modernistinis KTU studentų miestelis

18

3.5 Gamtinis karkasas ir viešosios erdvės

20

3.6 Klimatas

20

3.7 KTU miestelio vizija

22

4. Projekto vieta

24

4.1 Vieta miestelyje

24

4.2 KTU Gimnazija

28

4.3 Gričiupio (studentų) parkas

28

4.4 Pasiekiamumas

30

4.5 Planavimo dokumentai

32

4.6 Esami želdynai sklype

34

5. Pastatas ir jo programa

36

5.1 Objekto dydis

36

5.2 Pastato naudotojai

36

5.3 Preliminarūs patalpų plotai

42

5.4 Patalpų apibūdinimas

44

5.5 Funkciniai ryšiai

48

5.14 Urbanistinės gairės

50

5.15 Architektūrinės gairės

51

4


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

5.6 Reikalavimai teritorijos sutvarkymui

52

5.7 Architektūriniai uždaviniai

52

5.8 Urbanistiniai uždaviniai

53

5.9 Viešųjų erdvių ir kraštovaizdžio uždaviniai

53

5.10 Tvarumo, techniniai, inžineriniai ir transporto organizavimo uždaviniai

53

5.11 Projekto finansai

54

5.12 Kiti reikalavimai

54

5.13 Techninių specifikacijų bendrieji nurodymai

55

6. Pateikimo reikalavimai

58

6.1 Pasiūlymo „1 Vokas“ dokumentai

58

6.2 CVP IS pasiūlymo „2 Vokas“ dokumentai

60

6.3 Vertinimo kriterijai

62

6.4 Parametrų vertinimas

63

6.5 Vertinimo komisija

64

6.6 Papildoma informacija

65

6.7 Projekto užduoties priedų sąrašas

65

5


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

1. Įvadas 1.1 Pagrindiniai faktai 1.1.1 Trumpas aprašymas

1.1.4

Projekto konkurso objektas – Kauno technologijos universiteto rekonstruojamo pastato Studentų g. 63A, Kaune architektūros projekto sukūrimas. Su Projekto konkurso laimėtoju, neskelbiamų derybų būdu bus sudaroma techninio ir interjero bei darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų viešojo pirkimo sutartis.

Kauno technologijos universitetas (toliau – KTU), juridinio asmens kodas 111950581, PVM kodas LT119505811, adresas K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas, tel. +370 (37) 300 000, 300 421, faks. +370 (37) 324 144, e. p. ktu@ ktu.lt

Projekto konkurso tikslas - išrinkti 3 geriausius rekonstruojamo pastato Studentų g. 63A, Kaune architektūros projektus.

Dėl klausimų, susijusių su pirkimo objektu – Gražvydas Visockas, tel. +370 627 64 456, el. p. grazvydas.visockas@ktu.lt, dėl klausimų, susijusių su projekto procedūromis: Almina Zinevičienė, tel. +370 37 300 686, el. p. almina.zineviciene@ktu.lt.

1.1.2 Konkurso pavadinimas Kauno technologijos universiteto pastato Studentų g. 63A, Kaune rekonstravimo architektūrinio projekto parengimas, įgyvendinant projektą „Fizinių ir technologinių mokslų eksperimentinių ir prototipavimo laboratorijų centras „M-lab“ projekto nr. 01.1.1-CPVA-V-701-13-0002, atliekant techninio ir darbo projekto parengimą bei projekto vykdymo priežiūros paslaugas.“

Perkančioji organizacija

1.1.5 Kontaktiniai asmenys

1.1.6 Registracija į konkursą Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) adresu (https://pirkimai.eviesiejipirkimai. lt/). Pirkimo dokumentai, jų paaiškinimai, patikslinimai skelbiami CVP IS (https://pirkimai. eviesiejipirkimai.lt/).

1.1.3 Projekto dydis ir vertė

1.1.7 Kvalifikaciniai reikalavimai

Esamo studentų klubo „Kolegos“ Studentų g. 63A, Kaune rekonstrukcija į 3,75 mln. eur vertės, apytikriai 2800 - 3300 kv. m bendro ploto laboratorijų, prototipų gamybos ir mokslo paskirties pastą. Maksimali galima projektinių pasiūlymų, techninio projekto (su interjero projektu), darbo projektu ir projekto vykdymo priežiūra kaina - 145 817,67 Eur be PVM

Turėti bent 1 kvalifikuotą projekto vadovą i (statinių kategorija: ypatingi statiniai, statinių paskirtis: negyvenamieji pastatai), ir bent 1 kvalifikuotą statinio projekto architektūrinės dalies vadovą (statinių kategorija: ypatingi statiniai, statinių paskirtis: negyvenamieji pastatai), kuris: • turi ypatingojo statinio projekto vadovo ir

6


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

projekto vykdymo priežiūros vadovo (statinių kategorija: ypatingi statiniai, statinių paskirtis: negyvenamieji pastatai) kvalifikaciją;

asmeniškai – tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Kauno technologijos universitetas (toliau – KTU), K. Donelaičio 73; Kaunas, 326 kabinetas, suformuotuose atskiruose vokuose – 1 vokas skirtas Techniniam pasiūlymui, 2 vokas skirtas kainos pasiūlymui ir duomenų apie tiekėją nustatymui. Ant fiziškai pateikiamų vokų turi būti nurodyti tik pasiūlymo šifras ir pirkimo pavadinimas. Pasiūlymą sudaro tik fizinėmis arba fizinėmius ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų dokumentų ir duomenų visuma.

• yra vadovavęs bent vieno statinio (statinių kategorija: ypatingi statiniai, statinių paskirtis: negyvenamieji pastatai) projektavimui. Dėl statinio turi būti priimtas statinio užbaigimo aktas; •

Atitikti kitus Pirkimo sąlygų keliamus reikalavimus.

1.1.8 Pasiūlymų pateikimo apimtis

1.1.10 Prizinis fondas

Konkursui pateikiama 4 (keturios) A1 formato planšetės, įstatomas maketas 1:200, aiškinamasis raštas su preliminaria projekto sąmata, pasiūlymas ir kvalifikaciją bei atitikimą Pirkimo sąlygoms patvirtinantys dokumetai.

Projekto konkurse pirmąsias 3 vietas užėmusius dalyvius numatyta apdovanoti piniginiais prizais (premijomis). Projekto konkurso laimėtojams apdovanoti iš viso skiriama 22 000 eurų, prizinį fondą išskirstant tokia seka:

1.1.9 Darbų pateikimo vieta ir terminas Užpildytas pasiūlymo formas su atitinkamais priedais tiekėjas pateikia Viešųjų pirkimų skyriui iki 2019 m. liepos 19 d. 14.00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) paštu, per pasiuntinį ar

I vietos laimėtojui – 10 000 eurų; II vietos laimėtojui – 7 000 eurų; III vietos laimėtojui – 5 000 eurų.

1.2 Pagrindinės datos* 2019.06.06 - Konkurso paskelbimas CVP IS sistemoje;

dalyvius, surinkusius daugiausiai ekonominio naudingumo balų (t.y. I, II, III vietos), su prašymu pateikti Pirkimo sąlygose numatytus duomenis;

2019.06.25 vyks viešas susitikimas-ekskursija ir sąlygų aptarimas;

2019.08.01 Perkančioji organizacija sudaro pasiūlymo eilę, nustato Pirkimo laimėtoją (t.y. I, II, III vietos) bei toliau vykdo neskelbiamų derybų procedūras dėl pirkimo sutarties sudarymo. Tvarka detaliai nustatyta šių Pirkimo sąlygų XVII skyriuje.

Iki 2019.07.12 tiekėjai gali pateikti klausimus, o Perkančioji organizacija pateikia atsakymus arba Perkančioji organizacija gali savo iniciatyva pateikti paaiškinimus dėl Konkurso sąlygų; 2019.07.19 14:00 (GMT+3) Tiekėjai pateikia Projekto pasiūlymus (2 vokuose);

*viso datos yra prelimionarios ir gali kisti, detali konkurso eiga numatyta konkurso sąlygų 21 punkte, visa informacija tikslinama CVP IS sistemoje.

2019.07.28 Perkančioji organizacija kreipiasi į

7


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

Pav. 2. KTU studentų miestelis. Nuotrauka: A. Aleksandravičius

8


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

Projekto užduotis

9


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

2. Konkurso objektas 2.1 Apie KTU M-LAB KTU yra vienas didžiausių technologinių universitetų Baltijos šalyse. KTU yra tarptautiniu mastu pripažinta aukštojo mokslo institucija. KTU yra žinomas dėl lyderystės mokslinių tyrimų srityje, lanksčios tarpdisciplininės studijų programos, nepamirštamų studijų patirčių, plačios ir sėkmingos bendradarbiavimo su verslu patirties. M-LAB yra glaudžiai susijęs su KTU universiteto misija, kuri yra “teikti moksliniais tyrimais grįstas tarptautinio lygio studijas; kurti ir perduoti žinias bei novatoriškas technologijas darniai valstybės raidai ir inovacijų plėtojimui; formuoti atvirą talentus ir lyderius įkvepiančią kūrybinę aplinką.” M-LAB tai apytikriai 2800 - 3300 kv. m bendro ploto laboratorijų, prototipų gamybos ir mokslo paskirties pastatas tarpdisciplininių inovacijų kūrimui. M-LAB netradicinių tyrimų ir inovacijų centro koncepcija kilo iš MIT Media Lab. 1985 m. įkurtas „MIT Media Lab“ aktyviai skatina unikalią, tarpdisciplininę kultūrą, kuri peržengia tradicines ribas tarp disciplinų, skatindama nuolatinį maišymąsi ir skirtingų tyrimų sričių derinimą. KTU M-LAB yra idėjiškai artimas MIT Media Lab, tačiau nėra su juo susijęs.

Tikimasi, kad M-LAB pastatas taps įkvepiančia vieta susitikti, diskutuoti, kurti, gaminti, eksperimentuoti, pristatyti bei parduoti šiandienos ir ateities technologijų prototipus. KTU M-LAB jau šiandien turi nemažai potencialių vietinių ir tarptautinių partnerių tarp skirtingų akademinių institucijų ir privačių įmonių. Dauguma šiuolaikinio pasaulio lyderių supranta ilgalaikę inovacijų vertę bei naujų žinių teikiamą naudą. M-LAB finansuojamas ES struktūrinių fondų bei universiteto lėšomis. Kadangi vienas iš projekto tikslų yra atliepti verslo poreikius ir užtikrinti nepertraukiamą bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio privataus sektoriaus atstovais1, tikimasi, kad po projekto pabaigos M-LAB laboratorijų centras pritrauks nemažai investicijų iš privataus sektoriaus. Nors rekonstruojamame pastate veiklas įgyvendins daug tarpdisciplininių2 mokslinių tyrimų grupių, o veiksiančių laboratorijų tyrėjai turės skirtingas mokslinių tyrimų kompetencijas, atliekami tyrimai ir veiklos bus vieningai orientuotos į žmogaus gyvenimo kokybės gerinimo sprendimus bei mokslinių tyrimų stiprinimą per dirbtinį intelektą. M-LAB vieta yra ant istorinio Kauno tvirtovės

1 Pavyzdžiui, 50% metinio MIT Media Lab biudžeto, kuris yra apie 50 milijonų JAV dolerių, atkeliauja iš privataus sektoriaus. Įmonės moka metinį mokestį ir tampa lygiateisiais komandos nariais idėjų generavimo ir realizavimo procesuose. 2 Sritys apima, bet neapsiriboja, žmonių elgesiu ir psichologiniais procesais, žmogaus kūno ir technologijų, chemijos ir žmogaus fiziologijos, būsimų gyvenimo ir darbo aplinkų psichologinių patirčių bei fizinių objektų prototipavimu, bandymu, pristatymu ir pardavimu.

10


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

įtvirtinimo šlaito, šalia parko aplink Gričiupio upelio slėnį, kurį Kauno miesto savivaldybė artimiausiu metu planuoja paversti žalia KTU studentų ir miestiečių laisvalaikio vieta. Konkurso objekto teritorija yra unikali, todėl iš konkurso dalyvių tikimasi ir unikalių architektūrinių sprendimų.

tobulinti dizaino sprendinius pagal naujausius duomenis yra neįkainojamas turtas įmonėms ir mokslininkams. Sėkmingus produktus galės išbandyti rinkodaros psichologai ir kiti profesionalai, kurie galės paskatinti galutinių dizainų pristatymą didelėms auditorijoms ir užtikrinti galimus verslo sandorius.

Pagrindinis M-LAB privalumas turėtų būti lankstumas ir išorinių bei vidinių erdvių prisitaikymas, grįstas unikaliais konkrečių naudotojų poreikiais. Didelis dėmesys turėtų būti skiriamas pastato funkciniams, architektūriniams ir inžineriniams sprendimams bei medžiagoms. Šis pastatas taip pat turėtų tapti tvarumo pavyzdžiu, kai išteklių vartojimo efektyvumas yra betarpiškai integruotas į viso pastato architektūrą.

M-LAB tai ne tik šiuolaikinės laboratorijos, bet ir įvairi, nuolat besikeičianti, įkvepianti ir prie konkrečių naudotojų prisitaikanti aplinka, kuri turėtų būti suvokiama ne tik kaip pastatas, bet kaip ateities technologijų kūrimo platforma, inovacijų inkubatorius ir išskirtinis architektūrinis KTU studentų miestelio akcentas.

Pastate planuojama daug unikalių funkcijų. Viena jų - itin lanksti laboratorija su tūkstančiais jutiklių, kurie gali fiksuoti viską: nuo kūno judėjimo ir veido išraiškų iki temperatūros ir fiziologijos pokyčių. M-LAB taip pat numatyta prototipavimo laboratorija, kuri leistų greitai pagaminti veikiančius technologijų prototipus, kūrybinio darbo, idėjų generavimo erdvės ir kitos viena kitą papildančios funkcijos. Šiandien galimybė greitai koreguoti ir

11


2.2 Projekto vizija „M-Lab“ yra į vizionierius, novatorius ir talentingiausius mokslininkus orientuotas projektas, tačiau tikimasi, kad jis taip pat taps ir kūrybinio mąstymo bei naujovių skatinimo erdve tarp dar besimokančių studentų ir jaunųjų mokslininkų. M-LAB padės užtikrinti technologinėseksperimentinės bei inovacijų veiklos plėtrą sumanios specializacijos kryptyse. Įkvepianti, stimuliuojanti, atvira darbo aplinka gerins bendrą KTU atliekamų mokslinių tyrimų kokybę bei tarptautinį įvaizdį ir žinomumą. M-LAB siekia: •

Sukurti atviros prieigos eksperimentines, prototipavimo ir testavimo laboratorijas;

Skatinti inovacijas ir ateities technologijų atsiradimą;

Sudaryti tinkamas sąlygas gaminių prototipavimui;

Sukurti įkvepiančią erdvę tarpsektoriniam ir tarpdisciplininiam bendradarbiavimui;

Žaibiškai prisitaikyti prie nuolat kintančių rinkos poreikių ir sąlygų;

Tapti dominuojančiu tarpdisciplininio bendradarbiavimo centru;

Būti inovatyvių, tvarių ir lanksčių dizaino sprendimų skatintoju.

Pav. 3. Nuotrauka: Kauno technologijos universitetas


2.3 Projekto tikslai •

Būti lanksčia ir nuolat prisitaikančia inovacijų ir mokslinių tyrimų paltforma;

Pagerinti turimą infrastruktūrą, pritaikant ją efektyviam technologijų vystymo procesų įgyvendinimui;

Plėtoti technologines-eksperimentines bei inovacijų veiklas sumanios specializacijos kryptyse;

Skatinti naudotojų kūrybiškumą ir bendradarbiavimą;

Puikiai integruotis į esamą KTU studentų miestelį, šalia esantį parką ir pagerinti bendrą KTU studentų miestelio įvaizdį;

Tapti išskirtiniu tvarumo pavyzdžiu;

Sumažinti išteklių naudojimą per pasyvius ir aktyvius technologinius sprendimus;

Tapti išskirtiniu ir atpažįstamu architektūriniu objektu.


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

3. Kontekstas 3.1 Kaunas Kaunas yra vienas svarbiausių šalies miestų, svarbus šalies verslo ir industrijos centras. Taip pat tai daugiausiai studentų turintis miestas Lietuvoje - septyniuose Kaune įsikūrusiuose universitetuose studijuoja per 37 000 studentų ir dirba 8 500 darbuotojų. Kauno aukštųjų mokyklų bendruomenė sudaro apie 16% miesto gyventojų. Miestas turi daugiasluoksnį istorinį, kultūrinį ir akademinį palikimą, kuris atsispindi architektūros paminkluose, muziejuose, teatruose, meno galerijose, įvairių religijų maldos namuose. Miestas tapo tarpukario Lietuvos sostine, kurios beprecedentis augimas ir vystymasis padėjo pamatus moderniai Lietuvos valstybei.

Miestas yra patrauklus ne tik turistams, bet ir verslui bei investicijoms - jame daug draugiškos, atviros ir kūrybiškos erdvės partnerystei ir bendradarbiavimui. Norintiems čia įsikurti verslams, Kaunas gali pasiūlyti ne tik praktines konsultacijas, kaip tai padaryti, bet ir aukštos kvalifikacijos darbo jėgą bei platų biurų ir verslo parkų pasirinkimą. Šiandien Kaunas išgyveną pakilimo laikotarpį ir sėkmingai traukia aukštųjų technologijų bendroves automobilių, aviacijos ir kitose pramonės šakose.

Pav. 4. Dešinėje: Žaliakalnio Ažuolynas Nuotrauka: A. Aleksandravičius

14


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

15


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

3.2 Žaliakalnis Žaliakalnio rajonas - tarpukariu vykdytos miesto plėtros rezultatas ir nors jame galima rasti kai kuriuos įspūdingiausius to laikmečio pastatus, beveik visas rajonas nuo pat pradžių iki dabar yra išlaikęs ramų miesto-sodo charakterį. Tai - ypač žalias rajonas, kurio charakteringas bruožas - erdviai išsidėsčiusios didelės medinės vilos, siekiančios 1930-uosius metus, nors galima rasti ir senųjų mūrinių ir šiuolaikinės architektūros pastatų. Ši vieta iki dabar išsaugojusi prabangaus ir išskirtinio rajono įvaizdį, jame galima rasti nemažai iškilių tarpukario architektūros vilų su baseinais ir fontanais, kuriose kažkada kūrėsi to meto

elitas. Kai kurie iš šių architektūros kūrinių dabar talpina muziejus ar kitas viešąsias funkcijas. Dalis KTU studentų miestelio patenką į kultūros paveldo apsaugos zoną. Nepaisant to, kad konkurso objekto teritorija yra už šios zonos ribų - būtina aiški argumentacija kaip naujai statomi ar rekonstruojami statiniai papildys šį istorinį kompleksą.

Pav. 6. Kairėje: 1923 m. sudarytas Kauno miesto plėtros planas.Realizuotas fragmentas tarp Vydūno alėjos, Radvilėnų plento ir Petrausko g., trapecijos formos teritorija sudalinta sklypais gyvenamiesiems namams. Autoriai M. Frandsenas ir A. Jokimas.

Pav. 5. Dešinėje: Kauno tvirtovės komplekso schema. Universiteto miestelio teritorija išsidėsčiusi ant centrinio (rytų) įtvirtinimo (schemoje indikacija - RĮT). Schema: V. Orlov, J. Lukšė

16


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

3.3 Kauno tvirtovė M-Lab pastato sklypas išsidėstęs ant XIX pab. -XX a. pr. miestą supusios Kauno tvirtovės gynybinės sistemos pylimo. Kauno tvirtovė buvo viena iš keturių stipriausių miestų karinių įtvirtinimų Rusijos imperijoje ir pati moderniausia. Visa gynybinė sistema buvo sudaryta iš 9 fortų, tarp jų einančių pylimų, kareivinių miestelių ir kitų karinės paskirties statinių. 1915 metais Kauno tvirtovė užėmė daugiau nei 65 kv. km. Po Pirmojo pasaulinio karo, tobulėjant karinei technikai, Karinė tvirtovė nebetiko miesto gynybai, tačiau dar kurį laiką jos pastatai ir kiti objektai buvo naudojami civilinėms ir kitoms karinėms reikmėms.

Galiausiai visa sistema ilgainiui pradėjo nykti. Dalis jai priklausančių objektų ir pylimų šiuo metu yra sugriuvę, tačiau nemaža dalis statinių išliko, ir yra restauruojami/restauruoti. Kauno karinių įtvirtinimų paveldo tvarkymas ir eksploatavimas yra prioritetas tiek nacionaliniu, tiek vietos lygmeniu, todėl sveikintini projektiniai pasiūlymai ir sprendimai, stiprinantys vietos charakterį per šią Kauno istorijos dalį.

17


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

3.4 Modernistinis KTU studentų miestelis KTU studentų miestelis (buvęs KPI) - puikus modernistinio planavimo, architektūros ir tuo metu naudotų technologijų pavyzdys. Miestelis pradėtas projektuoti 1960-ųjų metų pradžioje vyriausybei šiam tikslui paskyrus 64 ha sklypą Žaliakalnyje, greta tarpukariu statytos Tyrimų laboratorijos teritorijos (dabar - Cheminės technologijos fakulteto). Per ateinančius tris dešimtmečius iškilo beveik visi miestelio pastatai, suformavę dabartinį, Studentų gatvės ašimi paremtą miestelio planą. Tai yra vienas ryškiausių akademinių kompleksų, įgyvendintų Lietuvoje. Kompleksas buvo statomas remiantis modernizmo principais, artimais funkcionalistinei Bauhaus estetikai. Kaip ir daugelis Europos šalių to meto universitetų miestelių, efektyvaus bei racionalaus plano KTU miestelis įkurtas miesto pakraštyje. Miestelio planas, kaip būdinga modernistiniame planavime, sudarytas ignoruojant kontekstą ir planuojant vadovaujantis tabula rasa principu. Pastatai išdėlioti laisvai, tiesi Studentų gatvė nutiesta vietoje organiškos formos Tvirtovės alėjos (buvusio Kauno tvirtovės pylimo). Miestelio viešoji erdvė neapibrėžta. Remiantis modernistine ideologija, pastatai - tai vietos, kuriose vyksta visa veikla, tuo tarpu tai, kas juos supa, tėra abstrakti vientisa žalumos ir infrastruktūros erdvė.

Studentų miestelio sprendiniams būdingas racionalumas, pastatų planai ir fasadai atspindi juose esančią funkciją (Studentų miestelio autorius prof. V. J. Dičius yra aktyvus L. Sullivan‘o aforizmo „Forma seka funkciją“ sekėjas), pastatams puošti panaudoti monumentaliosios dailės darbai. Visi šie miestelio bruožai kuria savitą miesto dalį, kuri, nors per paskutinius dešimtmečius ir neišvengiamai transformavosi, išsaugojo didžiąją dalį savo identiteto. Keičiantis universiteto poreikiams, kyla transformacijos būtinybė, tačiau miestelio urbanistinis ir architektūrinis paveldas sukuria tam tikrus apribojimus ir įpareigoja siekti aukštos architektūrinės kokybės.

Pav. 9. Kairėje: architektas Vytautas Jurgis Dičius, Nuotrauka: archmuziejus.lt

Pav. 7. Dešinėje viršuje: KTU Elektros ir elektronikos fakultetas 20a. 8-9 deš. Nuotrauka: V. J. Dičius Pav. 8. Dešinėje apačioje: KTU studentų miestelis 20a. 8-9 deš. Nuotraukos centre Statybos ir arhitektūros fakultetas, už jo Elektros ir elektronikos fakultetas, kitapus Studentų gatvės - “Kolegų” pastatas, KTU Gimnazija bei studentų bendrabučiai. Nuotrauka: Kauno technologijos universitetas

18


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

19


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

3.5 Gamtinis karkasas ir viešosios erdvės Universiteto miestelis, išsidėstęs tarp Ąžuolyno ir Gričiupo parkų, yra Kauno gamtinio karkaso dalis. Šių parkų slėniuose yra vertingų natūralių floros ir faunos buveinių, o patys slėniai ir jų tąsa sukuria žalią miestelio charakterį. Viešosios erdvės aplink pastatus žymi

intensyviau naudojamus plotus šioje žaliojoje struktūroje, jų naudojimas ir pobūdis yra tiesiogiai susiję su šiuose pastatuose vykdoma veikla. Svarbu užtikrinti, kad žalios erdvės formuotų nepertraukiamą struktūrą miesto gamtiniame karkase.

3.6 Klimatas Lietuvoje klimatas pasižymi gana sausomis šiltomis vasaros ir gana šaltomis žiemomis. Šalčiausi mėnesiai - sausis ir vasaris, kai temperatūra vidutiniškai tesiekia -2-5°C, rečiau nukrenta iki -20°C, vyrauja šalti šiaurės-rytų vėjai, vyrauja sniegas ir šlapdriba.

vyrauja giedri orai, tačiau dėl gausaus trumpalaikio lietaus, perkūnijų, audrų ir pan., vasarą iškrenta iki pusės metinių kritulių. Paprastai orai yra geriausi gegužės – rugsėjo mėnesiais, kai dienos yra šiltos, o naktys vėsios.

Vasaros metu vidutinė temperatūra siekia 17-23°C, kartais pakyla iki 30°C ar daugiau,

Pav. 10. Vidutinis metinis kritulių kiekis Lietuvoje. Iliustracija: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Pav. 11. Dešinėje: KTU studentų miestelis

20


s g.

o

St

en

A. Ba r

an au sk

ud

gos

ruo

B.S

Ry

g.

Pašilė

g.

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

g.

g.

Purėno

g.

6 1

5 2 7 4

l.

nų p

vilė

Rad

io g.

Gričiup

9

3 10

8 11

12

Slėnio g. 13

14

15

16

sko

au arš

K.B

Pav. 12. KTU miestelio pastatai Universiteto pastatai 18

s g.

17

Bresla ujo

1. CTF IV Rūmai C 9843 m2 2. MI B korp. 988 m2 3. CTF A korpusas 3.700 m2 4. Sporto centras E 1087 m2 5. KTU CTF D 302 m2 6. IX Rūmai 14.824 m2 7. X Rūmai 6.734 m2 8. XI Rūmai 20.032 m2 9. Rekonstruojamas pastatas „Kolegos“ 3.778 m2 10. KTU gimnazija 3.913 m2 11. II Bendrabutis 4.256 m2 12. III Bendrabutis 4.256 m2 13. IV Bendrabutis 4.287 m2 14. Leidykla XV Rūmai 3.630 m2 15. XII Rūmai 15.454 m2 16. „Santakos“ slėnis 13.229 m2 17. Įvairios įmonės 7.023m2 18. KTU ASI 1.532 m2

ran

P

21

g.

g.


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

3.7 KTU miestelio vizija KTU siekia gerinti savo aplinką, siūlydamas geresnes mokymosi ir darbo sąlygas bei siekdamas įvairių tvaraus augimo tikslų. Vienas iš KTU žingsnių misijos įgyvendinimo link yra universiteto miestelio vizija, kurioje apibrėžiama ilgalaikė ir nuosekli teritorijos transformacija, atitinkanti KTU bendruomenės ir kitų suinteresuotų grupių poreikius, apibrėžianti teritorijos charakterį, formuojanti teritorijos kokybę nustatančius kriterijus bei siūlanti naują miestelio programą. Vizijos objektas - fizinės KTU miestelio erdvių charakteristikos, viešųjų erdvių gyvybingumą lemiantys plano sprendiniai, funkcinė įvairovė, pasiekiamumas ir transportas, erdvinė integracija ir vietos identitetą lemiantys faktoriai. Vizijos tikslas - sukurti ilgalaikį ir nuosekų planą, atitinkantį KTU bendruomenės ir kitų suinteresuotų grupių poreikius, apibrėžti teritorijos charakterį, suformuluoti teritorijos kokybę nustatančius kriterijus bei pasiūlyti naują miestelio programą. Vizija pateikia gaires ir rekomendacijas tolimesniam teritorijos vystymuisi skirtingais sluoksniais: miestelio gamtiniam karkasui, viešosioms erdvėms, programai, mobilumui, susisiekimui ir tvariam vystymuisi. Miestelio vizijoje miestelio viešosios erdvės kuriamos išnaudojant čia esantį miesto gamtinį karkasą ir varijuoja nuo miestietiškų intensyviai naudojamų aikščių iki ekstensyviai naudojamų laisvalaikio erdvių bei natūralių pievų ir šlaitų. Šiandieninis KTU studentų miestelis - mokslo paskirties teritorija, todėl vakarais miestelis ištuštėja, studentams trūksta laisvalaikio praleidimo būdų ir veiklų. Trūksta socialinių funkcijų ir paslaugų. Dėl bendro darbo erdvių trūkumo studentai daugiau dirba namuose, o ne universitete. Universiteto pastatuose lankytojų srautai nėra dideli, todėl paslaugos neišsilaiko. Mažėjant studentų skaičiui būtina

konsolidacija ir koncentracija, todėl Universiteto miestelio vizija siekia didinti miestelio gyvybingumą numatydama daugialypę plėtros strategiją: •

Gerinti gyvenimo bei aktyvaus laisvalaikio leidimo miestelyje sąlygas;

Didinti paslaugų įvairovę akademinei bendruomenei ir miestiečiams bei plėsti universiteto veiklą ir programą;

Didinti koncentraciją ir ilgalaikėje perspektyvoje į universiteto miestelį perkelti visus šiuo metu miesto centre esančius fakultetus bei kultūros centrą;

Prisitaikyti prie besikeičiančių mokymo metodų, studentų ir kitų ateities poreikių kuriant naujų kokybiškų mokymosi ir darbo erdvių;

Teikti daugiau dėmesio universiteto pastatų transformacijai.

Dvi susikertančios ašys (viena, jungianti Ąžuolyno ir Gričiupio parkus, ir kita, einanti išilgai Studentų g.) sudaro pėsčiųjų ir dviračių tinklų pagrindą, į kurį įsilieja mažesni takai, vedantys prie pastatų ir kt. objektų. Taip miestelyje kuriamas vientisas pėsčiųjų ir dviratininkų tinklas. Vizija skatina naudojimąsi dviračiais, todėl siūlo prie kiekvieno įėjimo į pastatą įrengti kokybiškus dviračių stovus ir/ar saugias dviračių saugyklas. Kiekviename naujai statomame pastate įrengti dviračių saugyklų patalpas. Vizija numato perorganizuoti automobilių eismą miestelyje, Studentų gatvę numatoma pritaikyti autobusų bei dviračių eismui, joje ribojant tranzitinį automobilių judėjimą. Pastatai pasiekiami nukreipiant automobilių eismą miestelio pakraščiais. Planuojama kurti apželdintos ir koncentruotos automobilių stovėjimo aikštelės, kurios išdėstomos netoli esamų miestelio pastatų. KTU miestelio vizija pateikiama priede 3.3

22


g.

St

en

g.

Ry

g.

A.

Ba ra na us ko

ud

s Pašilė

g.

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

gos

o .Sru

g.

23

4

14

B

Purėno

g.

21 23 18

16 21

14

21 20

3

24

21

26 17 12 13

15

13

2

21

21

5

19

1

io g.

Gričiup

21

l.

nų p

vilė

Rad

14

25

13 21

12

14

20 13

24

23 21

24 21

Slėnio g. 13

Pav. 13. KTU studentų miestelio vizija. Schema: mb.mmap

24

26

21 22

8

12 13

9 21

21

Nauja/atnaujinta programa

7 24

23

1. Sporto centras 2. Kultūros centras* 3. Tribūna su stogine 4. Miestelio biblioteka 5. „Mlab“ 6. KTU bendrabutis 7. KTU bendrabutis* 8. KTU Administracinis pastatas 9. Mokslo ir verslo pastatas* 10. Biurų pastatas 11. Galima vieta išorės investicijoms

15

13

25 14

10

12. Sporto aikštelės 13. Lauko treniruokliai

ujos g. Bresla

14. Skulptūros, žyminčios pagrindinius pėsčiųjų įėjimus į miestelį 15. Vieta Skulptūrų parkui 16. Augalų eksperimentinė pieva-daržas 17. Studentų būstinė - kavinė 18. Architektų prototipų ir maketų 1:1 statymo vieta 19. Vaismedžių sodas/ parodomųjų vėjo jėgainių prototipų parkas 20. Valgyklos terasa 21. Poilsio zonos, lauko žaidimai 22. Vasaros kino teatro erdvė 23. „Kiss&Ride“ trumpo sustojimo vieta 24. Dviračių saugykla 25. Dviračių takas 26. Maisto furgonėlių vieta

11

11

an Pr

* Šiose vietose gali įsikurti ir kita programa, pavyzdžiui iš centro perkeliami fakultetai.

23

g.

.

og

usk

rša

a K.B

Sporto infrastruktūra

Vietos ir veiklos

6

24


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

4. Projekto vieta 4.1 Vieta miestelyje M-Lab pastatui skirta vieta yra rytinėje KTU universiteto miestelio dalyje, konkurso objekto teritorija ribojasi su Studentų g., Gričiupio parku, (vadinamu “Studentų” parku), privačių namų sklypais, esančiais ties universiteto miestelio riba, ir KTU Gimnazija, įsikūrusia buvusiame studentų bendrabutyje. Konkurso objekto vieta - gerai matoma miestelyje, šiuo metu čia stovi “Kolegų” pastatas, tačiau jau kuris laikas jis neatitinka universiteto ir jo bendruomenės poreikių. “Kolegų” ir KTU Gimnazijos pastatai stovi viename sklype, kurio plotas - 7555 kv. m, rytinė sklypo dalis išsidėsčiusi ant gana stataus šlaito. Konkurso objekto vieta pasiekiama tiek iš Studentų gatvės, tiek iš greta esančios Gričiupio gatvės per KTU Gimnazijos kiemą. Ateityje automobilių prieiga planuojama tik iš Gričiupio gatvės, todėl konkurso dalyvių prašoma apgalvoti viešosios erdvės sutvarkymą ne tik aplink M-Lab projekto vietą, bet ir apjungiant mokyklos prieigas. Pastatas “Kolegos”

“Kolegų” pastatą planuojama rekonstruoti dėl kelių priežasčių: pirma, jame trūksta naudingo ploto, jo plano struktūra labai nelanksti, galiausiai jame yra daugybė mažų patalpų, kurių nemaža dalis yra išdėstytos rūsyje, - visa tai apsunkina pastato transformaciją. Antra, pastato inžinerinės sistemos yra pasenusios, prastai funkcionuojančios ir neatitinka šių dienų poreikių. Tiek vidaus, tiek išorės paviršiai ir apdailos yra susidėvėję arba sugadinti. Apibendrinant, pastatas yra prastos techninės būklės ir neatitinka KTU poreikių, todėl jį būtina iš esmės rekonstruoti. Siekdamas tvaraus vystymosi tikslų, KTU siekia užtikrinti pastato dalių pakartotinį naudojimą arba perdirbimą, todėl konkurso dalyviai į savo projektuojamą pastatą privalo integruoti bent dalį esamo pastato „Kolegos” konstrukcijos. Projekto statyba privalo atitikti STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys” - statybos rūšiai “statinio rekonstravimas” keliamus reikalavimus, tai yra būtina sąlyga projekto finansavimui užtikrinti.

Ilgą laiką šiame pastate veikė studentų klubas “Kolegos”, šiuo metu studentų veiklos užima tik labai nedidelę pastato dalį. Studentai čia yra įkūrę neformalias dirbtuves, kuriose daro įvairius eksperimentinius projektus: nuo dronų iki lenktyninių automobilių. Neformalias dirbtuves išlaiko ir prižiūri patys studentai - tai puikus vidinės iniciatyvos pavyzdys, todėl dirbtuvės bus integruotos į M-LAB pastatą kaip dalis Young LAB (Makerspace) erdvių.

Pav. 14. Dešinėje: KTU studentų miestelis iš paukščio skrydžio, tolumoje - “Kolegos” ir Gričiupio parkas. Nuotrauka: A. Aleksandravičius

24


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

25


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

26


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

Pav. 15. Rekonstruojamas pastatas „Kolegos“ iš paukščio skrydžio. Nuotrauka: M. Marozas

27


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

4.2 KTU Gimnazija Kauno technologijos universiteto gimnazija (anksčiau vadinta Kauno politechnikos instituto eksperimentine vidurine mokykla) įsteigta 1989 metais ir yra pirmoji šalyje universitetinė gimnazija. Mokykla orientuota į gabius moksleivius, iš joje dirbančių 40-ies mokytojų, beveik pusė yra KTU dirbantys akademikai. Mokykla taip pat naudojasi universiteto laboratorijomis, sporto ir kita infrastruktūra. Pirmą savo veiklos dešimtmetį gimnazija veikė

KTU Statybos ir architektūros fakulteto trečio aukšto patalpose, nuo 1997 metų perkelta į suremontuotą buvusį KTU bendrabutį. Kol kas perkelti mokyklą į naują vietą ar ją rekonstruoti planų nėra, tačiau konkurso dalyviai turėtų atsižvelgti į gimnazijoje besimokančių moksleivių poreikius. Konkurso dalyviai negali siūlyti sprendinių, kurie apsunkintų KTU Gimnazijos pastato funkcionavimą arba pablogintų sąlygas joje besimokantiems moksleiviams.

4.3 Gričiupio (studentų) parkas M-Lab sklypą iš dviejų pusių riboja slėnis su jame esančiu Gričiupo upeliu. Konkurso dalyviams rekomenduojama siūlyti sprendinius,

kurie neužkirstų kelio M-Lab pastatui išnaudoti Gričiupio parko žaliąsias erdves.

28


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

Pav. 16. Kairėje: Gričiupio parkas. Nuotrauka: mb. mmap Pav. 17. KTU Klubo “Kolegos” pastatas nuo KTU Matematikos ir Gamtos mokslų fakulteto įėjimo. Nuotrauka: mb. mmap

29


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

4.4 Pasiekiamumas Patekimas į sklypą Yra galimybė, kad ateityje automobilių eismas Studentų g. galėtų būti ribojamas, todėl Konkurso dalyviai prašomi rekonstruojamo pastato logistikos ryšius spręsti iš Gričiupio g. Pasiekiamumas automobiliu ir automobilių stovėjimas Šiuo metu didžioji dalis teritorijos naudotojų iki sklypo atvažiuoja Studentų g. arba Gričiupio g. Studentų g. Automobiliai statomi palei gatvę, šalia bendrabučių įrengtoje aikštelėje arba aplink pastatą „Kolegos”. Vadovaujantis STR 2.06.04:2011 „Gatvės. bendrieji reikalavimai.“ nurodytais reikalavimais automobilių stovėjimo vietų skaičiui, bendrai M-Lab ir KTU Gimnazijos programai reikėtų numatyti apie 25 vnt.1 stovėjimo vietų. Dėl techninių reglamentų, sudėtingos topografijos, minimalių atstumų iki automobilių stovėjimo aikštelių ir kitų apribojimų, numatyti tiek antžeminių vietų šiame sklype gali būti sudėtinga, todėl pastato darbuotojų ir lankytojų automobilių stovėjimas sklype gali būti sprendžiamas, automobilių stovėjimo vietas numatant 300 m atstumu nuo pastato. Automobilių vietos gali būti numatytos šalia pastato Studentų g. 50. (Pav. 18) Konkurso dalyviai savo pasiūlymuose privalo apskaičiuoti automobilių vietų poreikį pagal STR 2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai.“, tačiau svarbu taikyti tvaraus judumo principus ir be reikalo nedidinti automobilių stovėjimo vietų skaičiaus. Esant poreikiui, techninio projekto rengimo metu KTU galės rezervuoti apskaičiuotas automobilių stovėjimo vietas M-LAB pastatui.

Prie pat M-LAB pastato galima numatyti tik dalinimosi automobiliams, trumpo sustojimo vietas (Kiss n’ ride), taksi bei vietas neįgaliesiems. Pasiekiamumas dviračiu Šiuo metu atskirtų dviračių takų KTU studentų miestelyje nėra, o dviratininkai važiuoja gatve arba šaligatviais. Prie esamų pastatų įrengtos dviračių saugyklos. Šalia rekonstruojamo pastato būtina numatyti aikštelę dviračiams. Dviračių stovėjimo vietų kiekis turi būti nustatytas pagal STR 2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai.“ Pasiekiamumas pėsčiomis Šiandien didžioji dalis pėsčiųjų srautų vyksta Studentų g. ir Gričiupio g. Studentų g. yra pagrindinė pėsčiųjų ašis miestelyje, jungianti beveik visus KTU pastatus. Studentai atvyksta nuo K. Baršausko g. arba A. Baranausko g. esančių viešojo transporto stotelių. Dalis studentų gyvenančių Purėno g. bendrabučiuose (5, 8, 11, 16 bendrabučiai) naudojasi praėjimu per Gričiupio parką.

Pav. 18. Teritorijos pasiekiamumas. Schema: mb.mmap

1 KTU Gimnazijoje mokosi 340 mokinių, pagal STR 2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai.“ - jiems būtina numatyti 1 vietą 20 moksleivių - 17 aut. stovėjimo vietų. Jei M-LAB vietų skaičius nustatomas kaip administracinės, visuomeninių įstaigų paskirčiai, kurios preliminarus pagrindinis plotas yra apie 2250 kv. m. (pagal reikalavimus būtina numatyti 1 vietą 250 kv.m. pagrindinio ploto) - tai sudaro apie 9 automobilių stovėjimo vietas. Jei nustatoma kaip kaip aukštosios mokyklos statiniui (viso pastate bus apie 130 mokslininkų ir studentų) - būtina numatyti tik 7 automobilių stovėjimo vietas.

30


A.

Ba ra na us ko

g.

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

.

os g

ruog

B. S

n de Stu tų g.

pio

čiu Gri

P+

g.

P+

io

ėn

Sl g. G. sko u a rš Ba K.

Legenda Universiteto pastai Projekto sklypas Esamas patekimas automobiliu Perspektyvinis patekimas automobiliu* Esamos visuomeninio transporto linijos Perspektyvinės visuomeninio transporto linijos* Visuomeninio transporto stotelės P+

Galimos papildomos automobilių stovėjimo vietos

31


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

4.5 Planavimo dokumentai Bendrasis planas Sklypas yra visuomeninės reikšmės teritorijų funkcinėje zonoje. Teritorija skirta visuomenės poreikiams, socialinei veiklai, aptarnavimo paslaugų veiklai. Užstatymo intensyvumas bendruoju planu nereglamentuojamas, nustatomas žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais konkrečiai situacijai.2

Pav. 19. Kauno miesto bendrojo plano ištrauka.

Detalusis planas Sklypui galioja detalusis planas „Žemės sklypo Studentų g. 63A, Kaune, detalusis planas” Registravimo Nr: T00074549, tačiau šiuo metu vyksta jo keitimo procedūra, tikėtina, kad iki sutarties sutarties su Laimėtoju pasirašymo dienos jis bus patvirtintas. Techninis projektas bus rengiamas pagal sutarties su Laimėtoju konkurso pasirašymo dieną galiojantį detalųjį planą ir jo rodiklius. Detalusis planas pateikiamas priede Nr. 3.2. Duomenys apie sklypą •

Sklypo kad. Nr. 1901/0012:69

Adresas: Studentų g. 63A, Kaunas

Savininkai: Lietuvos Respublika

Sklypo plotas: 0,7555 ha.

Esama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kita.

Esamas naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos

Bendrieji detalaus plano rodikliai •

Sklypo plotas - 7555 m2;

Teritorijos naudojimo tipas - SI (Socialinės infrastruktūros)

Žemės naudojimo būdas - V (visuomeninės paskirties teritorijos)

Leistinas pastatų aukštis - 25 m;

Altitudė - 92,00;

Leistinas užstatymo intensyvumas 2,5;

Užstatymo tipas - laisvo planavimo;

Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys, % 15/40 - Planuojamame sklype turi būti įrengta želdynių zonų ne mažiau 15% aukštosioms mokykloms ir ne mažiau 40% bendro lavinimo mokykloms. Atsižvelgiant į tai, kad teritorija Studentų g. yra susiformavusi ir veikia studentų miestelis, turintis žaliąsias teritorijas, Kauno technologijos universitetas numato sklypui adresu Studentų g. 63A, Kaune (kad. Nr 1901/0112:69) reikalingas žaliasias zonas, naudoti jau suformuotose žaliosiose teritorijose adresais: Studentų g. 48, Kaunas; Studentų g. 48A, Kaunas; Studentų g. 50, Kaunas. Plane nurodyta įvažiavimo/išvažiavimo vieta yra esama (ji gali būti keičiama statinių techninių projektų metu). Planuojama teritorija yra greta nekilnojamosios kultūros vertybės- Kauno technologijos universiteto pastatų komplekso (kodas 33502), todėl projektiniams pasiūlymams bus būtina atlikti paveldosauginį vertinimą ir juos derinti KPD teritoriniame padalinyje. Detalusis planas pateikiamas priede Nr. 3.2

2 Reglamentų lentelę galima rasti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis plano 2013-2023 m. pagrindiniame brėžinyje.

32


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

Pav. 20. Sklypo detaliojo plano apribojimų suvestinė. Parengta pagal konkurso sąlygų priedą Nr. 3.2

h

25m

ntų

de

Stu g. č

io iup

Gri

Legenda Maksimali DP užstatymo riba Maksimali konkurso užstatymo riba Sklypo riba Prajoketuojamo sklypo sutvarkymo zona Esami pastatai Gretimi sklypai Esamos gatvės Rekomenduojamas įvažiavimas į sklypą

33

g.


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

4.6 Esami želdynai sklype Šiuo metu sklype auga nemažai medžių. Konkurso dalyvių prašoma siekti, kad kiek įmanoma daugiau šių medžių būtų išsaugota. Išsaugomais medžiais gali būti laikomi tik tie

medžiai, kurių kamieno centras yra nutolęs mažiausiai 5 metrus nuo siūlomo pastato užstatymo linijos.

Pavadinimas

Lotyniškas pavadinimas

Numeris

Aukštis (m)

Diametras Vertingas (cm)

Mažalapė liepa

Tilia cordata

1

8

38

Taip

Baltasis gluosnis

Salix alba

2

14

86

Ne

Paprastasis klevas

Acer platanoides

3

13

42

Taip

Paprastasis klevas

Acer platanoides

4-9

7-9

12 - 16

Taip

Paprastasis šermukšnis

Sorbus aukuparija

10

5

12

Ne

Blindė

Salix caprea

11

7-9

20 - 30

Ne

Blindė

Salix caprea

12

7-8

20 - 28

Ne

Vakarinė tuja

Thuja occidentalis

13

5

14

Taip

Uosialapis klevas

Acer negundo

14

8

46

Ne

Dygioji eglė

Picea pungens

15

13

26

Taip

Dygioji eglė

Picea pungens

16

14

30

Taip

Paprastoji eglė

Picea abies

17

7

18

Taip

Paprastoji eglė

Picea abies

18

9

24

Taip

Karpotasis beržas

Betula pendula

19

3

10

Taip

Dygioji eglė

Picea pungens

20

18

34

Taip

Paprastoji pušis

Pinus sylvestris

21

13

38

Taip

Didžialapė liepa

Tilia platyphyllos

22

14

42

Taip

Paprastasis klevas

Acer platanoides

23

12 - 13

38 - 40

Taip

Karpotasis beržas

Betula pendula

24

14

36

Taip

Didžialapė liepa

Tilia platyphyllos

25

10

26

Taip

Pav. 21. Dešinėje: Esami želdynai sklype. Schema: mb.mmap

34


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

14

14 13

12 11 10

4-9

15

3

16 2 18

ntų

de

Stu 17

g.

19 20 21 1 23 22 25

Legenda Sklypo riba Esami pastatai Kaimyninių sklypų ribos 14

Esami medžiai

35

24

Gri

č

io iup

g.


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

5. Pastatas ir jo programa 5.1 Objekto dydis Sklypo plotas: 7555 m2. Sklypo nulinė altitudė: 92 m virš jūros lygio. Pastato bendras plotas po rekonstrukcijos bus apytikriai 2800-3300 kv.m, maksimalus rekonstruojamo pastato (bendras) plotas nėra nustatytas, tačiau rekonstrukcijos skaičiuojamoji kaina negali viršyti orientacinio pirkimo objekto projektavimo paslaugų ir rekonstrukcijos darbų biudžeto (konkurso sąlygų 16 punkte nustatytos)

(bendros planuojamos projekto įgyvendinimo kainos) - 3,75 mln. Eur be PVM. Pastato pagrindinis plotas gali svyruoti iki 10% laikantis nuostatos, kad MTEPI (mokslinės, technologinės-eksperimentinės plėtros ir inovacijų) veikloms, t.y. laboratorijoms ir tiesiogiai su jų funkcionavimu susijusioms patalpoms, skirtas plotas negali sudaryti mažiau kaip 80% pastato pagrindinio ploto.

5.2 Pastato naudotojai M-LAB laboratorijų centrą sudaro 12 teminių tyrimų grupių. Šių teminių grupių dydis ir kiekis gali kisti, todėl darbo erdvių ir biurų lankstumas yra nepaprastai svarbus jų tinkamam funkcionavimui. Šiuo metu teminės grupės yra šios: Darnus ir išmanūs miestai (City Systems LAB) Darnus ir išmanūs miestai - teminėje grupėje pagrindinis dėmesys skiriamas darniai ir efektyviai miestų plėtrai, akcentuojant aplinkos apsaugą, atsinaujinančių išteklių naudojimą, sveiką gyvenimo būdą ir kitus svarbius aspektus. Tematinės mokslo grupės mokslininkai, atlikdami mokslinius tyrimus,

didžiausią dėmesį skirs tokiems svarbiems probleminiams klausimams, kaip miestų žemės panaudojimas, pastatų energijos efektyvumo didinimas, transporto inovacijų, infrastruktūros ir integracijos poreikis, žaliosios infrastruktūros tausojimas bei socialinis visuomenės įsitraukimas. Atsižvelgiant į gerąją pasaulio valstybių patirtį, bus siekiama sukurti integruotą tyrimo centrą, apimantį visas aukščiau išvardintas problemines sritis. Centre numatyta įkurti su miesto infrastruktūra susijusių mokslinių tyrimų laboratorijas, šiuolaikinio projektavimo (įskaitant 3D vizualizacijas) grupes bei demonstracines erdves. Toks centras, realizavus visus numatytus uždavinius, būtų patraukliu universiteto studijų procese, atveriant naujas erdves studentų kūrybingumo vystymui,

36


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

jų idėjų realizacijai. Taip pat dėl galimybių spręsti kiekvienam miesto gyventojui aktualias problemas siekiant nuolatinio gerbūvio gerinimo, centras taptų stipriu visuomenės traukos objektu.

Grupė glaudžiai bendradarbiauja su Politecnico di Milano, kuris 2018 m. pasauliniame reitinge užėmė 5-ąją vietą kategorijoje “Art & Design”.

Tvari ir išmani aplinka žmogaus gyvenimui (Smartviron LAB)

Siūlyti naujus dizaino sprendinius, paremtus moksliniais tyrimais, kurie galėtų pagerinti žmogaus gyvenimo kokybę;

Teminės mokslo grupės mokslininkai akcentuoja tyrimų, susijusių su išmanių daiktų bei paslaugų interneto intelektinių ateities technologijų kūrimu, svarbą. Pagrindinis mokslininkų tikslas yra sukurti ateities technologijas, kurios gebės jausti (sensors), suprasti (big data) ir prisitaikyti (artificial intelligence) prie supančios aplinkos. Technologijos bus orientuojamos į sveiką gyvenseną, darnų energetinių resursų panaudojimą bei estetišką aplinką. Teminės mokslo grupės mokslininkai pasiūlys analogų pasaulyje neturinčius sprendimus, įskaitant ir naujus produktus bei technologijas, ir dirbtinio intelekto panaudojimo teikiamas galimybes. Šiuos sprendimus apimanti laboratorija turės ir patalpas, kurios bus artimos tikram būstui, taip užtikrinant tinkamas sąlygas eksperimentams bei tyrimams. Esminės tyrimų sritys apims bevieles jutiklines technologijas išmaniosioms aplinkoms (WSN) bei žmonėms (HWSN), didelių duomenų apdorojimo technologijas (Big Data) bei dirbtinio intelekto technologijas (AI) išmaniosioms aplinkoms.

Prisidėti prie kitų M-LAB centre dirbančių mokslo grupių kuriamų produktų vystymo ar mokslinių tyrimų rezultatų konvertavimo į produktus/paslaugas;

Dirbti su įmonėmis ir startuoliais vystant naujus produktus/paslaugas;

Vykdyti tyrimus bei didinti nuovoką apie dizainą ir jo įtaką žmogaus gyvenimo kokybės gerinimui.

Teminė mokslo grupė sieks:

E-verslo modeliai (DBM LAB) Teminės mokslo grupės mokslininkai atkreips dėmesį į skaitmenizacijos poveikį verslo modeliams bei nepakankamą skaitmenizacijos integraciją į vadybos ir ekonomikos mokslų tyrimų disciplinas. Dinamiška verslo aplinka ir didelė konkurencija verslą skatina eiti skaitmenizacijos keliu, diegti technologijas, taikytis prie vartotojų poreikių, o taip pat imtis strateginių pokyčių. Tai nulemia nepakankamą naujausiomis metodikomis grįstų tyrimų rezultatų pritaikymą verslo sprendimams priimti. Pasak teminės grupės mokslininkų, nepakankamą skaitmenizacijos dimensijos įtraukimą į vadybos ir ekonomikos mokslus neretai nulemia tai, kad šie procesai reikalauja tarpdisciplininių žinių mainų ir bendradarbiavimo su kitų mokslų sritimis, o tokiems tarpdisciplininiams tyrimams Lietuvoje vis dar trūksta tinkamų sąlygų.

Pramoninis dizainas (D-LAB) Pagrindinis grupės dėmesys ir veiklos skiriamos naujų produktų/paslaugų dizaino tyrimams ir kūrimui, ypatingai atsižvelgiant į žmogaus poreikius ir jo gyvenimo kokybės gerinimą, bei produktų/paslaugų tvarumą. Grupės veikloje naudojamos žinomos dizaino metodologijos kaip “Dizaino mąstysena” - angl. “Design Thinking” (Brown, 2008), tuo pačiu grupės mokslinių tyrimų veiklomis siekiama prisidėti prie šių metodų tolimesnio vystymo ir tobulinimo.

Teminė grupė susitelks į:

37

Skaitmenizacijos plėtros sąlygotus inovatyvius sprendimus bei verslo modelių inovacijų eksperimentinius tyrimus;

Skaitmeninių įrankių/sprendimų vaidmenį plėtojant verslo/inovacijų ekosistemas;


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

Inovatyviais ekonomikos modeliais (pvz., žiedinės ekonomikos) grįsto E-kompetencijų centro kūrimą, apimantį duomenų rinkimą, kaupimą, analizę, sprendimų modeliavimą bei komunikacinės tinklaveikos platformą;

Šių tyrimų rezultatų taikymo tikslingumas labiausiai pasireikštų trijose verslo sprendimų priėmimo srityse: neuromarketingo/e-komunikacijos, finansinių technologijų ir inovacijų, inovatyvių ekonomikos modelių bei vadybos/žmonių išteklių/talentų pritraukimo ir vystymo srityse.

Individuali mityba su detoksikacijos funkcija ligų prevencijai (INDfood LAB) Ši teminė mokslo grupė ir jos mokslininkai pagrindinį dėmesį skirs siekiams įvertinti mokslinį, vartotojišką ir verslo požiūrį į individualizuotą mitybą bei nustatyti, ar specialistų rekomendacijos mitybai, įskaitant žinias apie žmogaus genomą ir neuro-emocijas, galėtų prisidėti prie populiacijos sveikos mitybos ir sveikatingumo didinimo. Pagrindinis šios teminės mokslo grupės uždavinys – daugiadisciplininiu aspektu išanalizuoti individualizuotos mitybos su detoksikacijos funkcijomis elementus, orientuotus į gyventojų sveiką gyvenseną ir ligų prevenciją. Atlikus vartotojų nuomonės apie individualizuotą mitybą su detoksikacijos funkcija tyrimus, sudarius ir patikrinus principinius modelius individualizuotos mitybos pristatymui bei užtikrinus technologijų vystymą, o taip pat verslo ir pridėtinės vertės kūrimo modelius, bus pasiektas esminis teminės grupės tikslas - teikti individualizuotos mitybos patarimus, leidžiančius pagerinti maisto komponentų vartojimą ir sveikatą bei toksinę organizmo būseną apibūdinančius markerius. Nuotolinės sveikatos priežiūros vadybos sprendimai (Omni LAB) Ši teminė mokslo grupė dėmesį teiks individualizuotiems mobiliems sprendimams, kurie leis pagerinti nuotolinį bendravimą su

gydytojais išlaikant jį operatyviu ir kokybišku. Taip pat mokslininkai orientuosis į lengvai namuose atliekamų tyrimų skatinimą ir kitus procesus, gerinančius ir efektyvinančius dėl ligos apribotų žmonių gyvenimą. Visų šių tyrimų tikslas yra spręsti daugelio pasaulio šalių vis didesnėmis tampančias senyvo amžiaus žmonių nekokybiško gyvenimo problemas. Šiandienos mokslinėje ir praktinėje veikloje tai tampa ypač aktualia tema, kadangi dideli hospitalizavimo bei bendri sveikatos priežiūros kaštai senėjančioje visuomenėje kelia didelius ekonominius iššūkius, tad šalyse, turinčiose prastesnį ekonominį išsivystymą, pasitenkinimas gyvenimu senyvame amžiuje bei sveiko ir ilgo gyvenimo lūkesčiai stipriai mažėja. Senėjančios visuomenės problematikos, kurią jau pripažino daugelis pasaulio valstybių, kontekste šios tematinės mokslo grupės indėlis bus ypatingai svarbus ir reikšmingas. Šios mokslo grupės tikslas – kurti integruotus, progresyviomis technologijomis pagrįstus sprendimus užtikrinančius judumą, nepriklausomybę ir kokybišką ilgą gyvenimą. Mokslinės grupės veiklos rezultatai apima empiriškai validuotas naujas technologijas ir sprendimus, būtinus kokybiškam ilgam gyvenimui. Darbo aplinka individo gerovės ir produktyvumo skatinimui (DAIGAS LAB) Teminės mokslo grupės tikslas yra orientuotas į darbo aplinkos, skirtos individo gerovės ir produktyvumo skatinimui, sukūrimą ir įdiegimą. Nors studijų bei tyrimų apie žmonių fizinį aktyvumą bei žalingų įpročių naikinimo prevencines priemones netrūksta, žmogaus sveikatinimo darbo vietoje tematika vis dar lieka neatskleista ir neištirta. Todėl pagrindiniai šios grupės uždaviniai apims darbuotojo sveikatinimą ir sveikos gyvensenos ugdymą, darbo vietų bei aplinkos erdvės kūrimą bei psichologinio gerbūvio didinimą. Sveikatinimo bei sveikos gyvensenos ugdymo uždavinys bus įgyvendinamas atliekant fiziologinių parametrų sekimą ir vertinimą, formuojant darbuotojų

38


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

sveikos gyvensenos įgūdžius bei skatinant fizinį aktyvumą, teikiant sveikos mitybos rekomendacijas bei įgyvendinant žalingų įpročių prevenciją. Darbo vietos bei darbo aplinkos kūrimą padės apspręsti interjero architektūriniai sprendimai bei darbuotojų produktyvumo didinimas, ištiriant erdvės interjero parametrus (pavyzdžiui, taikant „Kansei“ inžinerijos metodą kartu su kitais naujais tyrimo metodais). Geriausi erdvės architektūriniai sprendimai bus parenkami atliekant simuliacijas. Psichologinio gerbūvio didinimui pirmiausia bus atliekamas darbuotojų emocinės būklės įvertinimas panaudojant judesių ir/ar veido emocijų registravimo įrangą. Šis metodas leis patikrinti, kokio pobūdžio darbas yra tinkamas darbuotojui bei kaip gali būti keičiamos darbuotojų vykdomos veiklos. Taip pat bus tiriamos psichologinės įtampos darbo vietoje mažinimo priemonės. Visų šių uždavinių įgyvendinimas leis kurti, diegti bei rinkai pasiūlyti priemones, skirtas darbo aplinkos bei individo gerovės ir produktyvumo skatinimui.

pasirinktas intuityvias priemones, kurios bus pritaikytos pasirinktai situacijai. Pagrindinės priemonės bus vaizdinė, garsinė ir kryptinio judėjimo informacija. Nemažiau dėmesio bus skiriama ir autonominių robotinių sistemų organiškam integravimui į visuomenę, kuris turi būti natūralus, savaiminis, saugus, leidžiantis papildyti žmogaus veiklas arba jas praplėsti. Nekontaktinė žmogaus sveikatos stebėsena (I-med LAB) Teminė grupė, kurios mokslininkų tikslas yra kurti nekontaktinės (netrukdančios) sveikatos stebėsenos technologijas, nuosekliai adaptuojamas praktiniams taikymams ir inovacijoms. Idėjos naujumas glūdi nekontaktinių technologijų panaudojime fiziologiniams parametrams registruoti, gautų duomenų giluminėje analizėje bei algoritmuose, leidžiančiuose vertinti simpatinėsparasimpatinės nervų sistemų balansą bei kitus psichofiziologinius parametrus kompleksiškai apimančius visą PSO apibrėžiamą sveikatos sampratą. Konkretūs nekontaktinės stebėsenos idėjos taikymai apima naujas sritis, tokias kaip nefrologija (hemodializė, įskaitant ir peritoninę), kardiologija (širdies aritmijų stebėsena), reabilitacija, kineziterapija, kur tokie sprendimai dar nėra taikomi.

Robotizuoti asistentai (DBM LAB) Teminė grupė mokslinius tyrimus orientuos į intuityvios, autonominiais/robotiniais įrenginiais grįstos informacijos perdavimo žmonėms ar jų srautams sistemos kūrimo procesą. Sistema užtikrintų nišinės informacijos paskirstymą žmonių masinio susibūrimo vietose ir jų srautų valdymą. Idėjos naujumas yra grindžiamas robotikos, valdymo ir dizaino sričių sinergijoje kuriamomis naujos kartos robotizuotomis, intuityviomis, žmonių gyvenimą papildančiomis sistemomis. Tokios sistemos leistų kurti tvaresnį visuomenės gyvenimą, geriau valdyti išteklius, suteiktų greitesnį visuomenės prisitaikymą ir reagavimą į kintančius aplinkos veiksnius tokius, kaip cunamius, uraganus, kitų žmonių veiklas, karinius konfliktus ir pan. Taigi, pagrindinis grupės uždavinys bus sukurti helio dujų keliamosios galios dronus, kurie gali naviguoti pastato erdvėse. Įrenginiai turės galimybę perduoti informaciją aplinkiniams per

Jaunųjų tyrėjų kūrybinė erdvė (Young LAB) Young LAB tikslas – priartinti ir integruoti MTEPI ir studijų veiklas, taip užtikrinant, kad jaunieji tyrėjai (II ir III pakopos studentai ir doktorantai) įsitrauktų į atitinkamų MLab mokslo grupių vykdomus MTEPI projektus. Laboratorija bus atvira ir pirmosios bei antrosios studijų pakopos tarpdisciplininiams projektams. Talentingiausi (Gifted) studentai bus kviečiami dirbti kartu su jaunaisiais mokslininkais, tokiu būdu, ugdant išmanią, į inovacijų kūrimą orientuotą kartą. Jaunieji tyrėjai per „Design Thinking“ mokymosi metodų

39


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

taikymą turės galimybę įgyti MTEPI1 praktinių įgūdžių, orientuotų į realių, su atitinkama disciplina susijusių, problemų sprendimą. Pagrindiniai tokio mokymosi žingsniai apima problemos identifikavimą ir esamos situacijos analizę, „smegenų šturmą” (angl. brainstorm), ieškant problemos sprendimo, vieno sprendimo identifikavimą, pasirinkto sprendimo testavimą, kuomet nesėkmės taip pat yra priimtinos, ir, galiausiai, įgautos patirties taikymą kitoms problemoms spręsti. Naudojant tokį mokymosi metodą studentai ne tik geriau supranta analizuojamą dalyką, tačiau ir įgauna itin vertingų kompetencijų, tokių kaip darbas komandoje, gebėjimas išsamiai analizuoti ir spręsti problemas, generuoti naujas idėjas, gaminti ir testuoti prototipus. Komandoje dirbant skirtingų sričių studentams-jauniesiems tyrėjams generuojami unikalūs problemų sprendimo būdai, neretai peržengiantys vienos studijų programos ribas. Ši jauniesiems tyrėjams skirta kūrybinė erdvė užtikrins tarpdisciplininių mokslinių tyrimų populiarinimą tarp studentų, nes jiems pasiūlys specifinę kūrybinę aplinką, padės formuoti skirtingų mokslinių sričių komandas bei taikyti specifines darbo metodikas. Young LAB taip pat kursis studentų komandos, norinčios vykdyti technologijų perdavimą, steigiant jaunas technologines ir/arba atžalines įmones. Kartu su jaunųjų tyrėjų komandomis dirbs verslo vystymo mentoriai – sėkmingų įmonių vadovai ir darbuotojai. Laboratorija suteiks galimybę rizikingus projektus išbandyti mažesniame mastelyje be didelių laiko ir finansinių kaštų, ugdys progresyvius jaunuosius mokslininkus, kurie vėliau jungsis prie stiprių tyrimų grupių arba įmonių R&D padalinių. Young LAB savo koncepcija pasidalins į dar dvi laboratorijas – (1) Fab-Lab ir Maker-Space ir (2) startuolių komandų bendro darbo erdves (co-working space). Planuojama, kad Young LAB galės veikti 24/7 režimu.

Simuliacinė laboratorija (Smart LAB) Smart LAB bendras plotas turėtų sudaryti 200 kv. m. 100 kv. m. laboratorijos ploto bus išdėstyta pirmajame pastato aukšte. Likusi dalis, taip pat 100 kv. m. laboratorijos ploto numatyta įrengti antrajame aukšte su paslankia arba lengvai demontuojama perdanga, kuri leistų, esant reikalui, sujungti pirmąjį ir antrąjį aukštus. Siekiant užtikrinti būsimų tyrimų unikalumą, novatoriškumą ir pritaikomumą, daug dėmesio bus skiriama inžineriniams SmartLAB sprendimams. Projektuojant pastate įrengiamo SmartLAB erdves, labai svarbu numatyti, kad pertvara dalinanti 100 kv. m. erdvę į 2 ar 4 dalis būtų lengvai transformuojama, sumontuojama ar išmontuojama tam, kad, esant poreikiui, būtų galima pertvaras lengvai išimti ar vėl įdėti taip sujungiant ar atskiriant erdves. Smart LAB turi turėti įrangą, kuri leistų: •

Atpažinti ir analizuoti visame patalpos/ų perimetre judančio žmogaus judesius ir padėtį erdvėje;

Atpažinti ir analizuoti /visame patalpos/ų perimetre judančio žmogaus veido išraiškas;

Matuoti biometrinius duomenis, taip pat ir temperatūrą; fiksuoti odos galvanines reakcijas; sekti akių judesius;

Matuoti ir analizuoti 3D judesius (mocap).

Taip pat bus reikalingas didelių skaičiavimo galimybių kompiuteris ar kompiuterių klasteris. Pagrindinis Smart LAB tikslas – dirbtinai sukurtoje aplinkoje (namai, palata, parduotuvė ir pan.) maksimaliai nepastebimai stebėti žmogaus elgseną ir fiziologines reakcijas į specifinius stimulus. Artimai realioms sąlygoms testuojami ir validuojami sprendimai kurs pridėtinės vertės inovacijas: technologijų vystymas nuo 4 iki 7 lygio (Technology Readiness Level, TRL); verslas įtraukiamas į atvirųjų inovacijų procesą; mažinamas atotrūkis tarp inovacijos idėjos ir rinkos.

1 Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų

40


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

Prototipavimo ir testavimo centras (Proto LAB) ProtoLAB tikslas – sparti skaitmeninė gamyba, skirta greitam mažų tiražų mikro ir nano elektronikos produktų prototipavimui. ProtoLAB skirtas mažų, nešiojamų, išmanių daiktų, tame tarpe drabužių prototipavimui. Šiam tikslui yra numatyta erdvė, kurioje bus įrengta CNC įvairių medžiagų frezavimo staklės, skaitmeninis spausdintuvas elektrai laidžiais dažais, lazerinės technologijos plokščių prototipavimo įranga, plokščių prototipų galvanizavimo įranga, skaitmeninis pjaustymo lazeris, prototipų korpusų ir precizinių konstrukcinių elementų 3D spausdinimo įranga (3D spausdinimui bus naudojamos medžiagos, kurios gana komplikuotai apdirbamos tradicinėmis technologijomis: metalas, keramika, kompozitinės medžiagos), ir kita įranga įskaitant atitinkamą projektavimo programinę įrangą. Tokio tipo įrangos koncentravimas leistų užtikrinti nestandartinių, sumanių, biologiškai suderinamų gaminių gamybą nedideliais kiekiais. ProtoLAB bus sutelktos prototipų projektavimo ir pramoninio dizaino kūrimo kompetencijos. Prototipavimo paslaugą mokslininkams teiks profesionalūs inžinieriai, turintys kompetenciją dirbti su atitinkama įranga. Dalis erdvės yra skirta surinkimo dirbtuvėms, kuriose prototipas bus surenkamas ir išbaigiamas. Numatoma, kad prototipo gamyba pagal šiuolaikinius standartus ir priklausomai nuo prototipo sudėtingumo neturėtų užimti daugiau nei 3 mėnesius. Technologijai nepasiteisinus, bus galima nutraukti jos tolesnį vystymą sugaišus sąlyginai nedaug laiko ir kitų išteklių. Tai iš esmės taupo išteklius ir sutrumpina technologijų perdavimo į rinką kelią ir laiką.

41


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

5.3 Preliminarūs patalpų plotai Patalpų grupės plotas

Patalpos pavadinimas

Patalpos plotas***

200.00

Įėjimo erdvė/vestibiulis Infocentras ir pirmoji pagalba

100.00

Drabužinė ir spintelės

50.00

WC

50.00

WC (kiekviename aukšte)

80.00

Susitikimų kambariai 8-10 žm (1 aukšte)

50.00

Pietų vieta su virtuvėle (po vieną kiekviename aukšte)

40.00

Dirbtuvės "Fab LAB ir Maker space" ( 20 žm.)

200.00

Coworking erdvės (25 žm.)

200.00

City Systems LAB*

Biuras (5 žm.)

50.00

Smartviron LAB*

Biuras (5 žm.)

50.00

D- LAB*

Biuras (5 žm.)

50.00

DBM LAB*

Biuras (5 žm.)

50.00

Chemijos laboratorija (4 žm.)

220.00

Omni LAB*

Biuras (6 žm.)

60.00

DAIGAS LAB*

Biuras (5 žm.)

50.00

RobAssists LAB*

Biuras (5 žm.)

50.00

I-med LAB*

Biuras (5 žm.)

50.00

Proto LAB*

Dirbtuvės (20 žm.)

700.00

Transformuojama eksperimentų ir sumuliacijų erdvė 8m x 8m x 8m su 1m praėjimu iš visų galimybe. Viso 100 kv. m. erdvė per du aukštus su paslankia perdanga

100.00

Įrangos saugykla

30.00

Simuliacijų stebėjimo kambarys

10.00

20

Duomenų analitikos biuras (2 žm.)

20.00

15.00

IT įrangos kambarys

5.00

Pagrindinis komutatorius

5.00

Vietinis komutatorius (po vieną kiekviename aukšte) apie 1 kv.m

5.00

Patalpų tipai ir naudotojai

VIEŠOS ERDVĖS

PUSIAU VIEŠOS PATALPOS

DARBUOTOJŲ ERDVĖS

Young LAB****

PATALPOS SU PATEKIMO KONTROLE****

INDfood LAB*

170.00

400.00

1,330.00

140.00 Smart LAB

PATALPOS SU GRIEŽTA PATEKIMO KONTROLE****

Duomenų analitika

Duomenų centras

42


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

Patalpų tipai ir naudotojai

PASTATO PRIEŽIŪROS PATALPOS IR INŽINERINĖS SISTEMOS

Pastato priežiūros patalpos

40.00

Pastato administracija

55.00

ŠVOK**

50.00

Sandėliavimo patalpos**

VISO*

Patalpų grupės plotas

80.00

2,500.00

Patalpos pavadinimas

Patalpos plotas***

Valymo priemonių sandėliukas

15.00

Valytojų persirengimo kambarys

15.00

WC ir dušai

10.00

Pastato administracija (5 žm.)

50.00

Archyvas

5.00

ŠVOK

50.00

Baldų ir įrangos sandėlys

20.00

Pakrovimo-iškrovimo vieta

30.00

Pakavimas, Sandėliavimas

30.00

kv. m.

* - plotas gali kisti, konkurso dalyviai gali motyvuotai mažinti ir didinti plotą. Į šį plotą nėra įskaičiuota koridoriai ir kitos cirkuliacinės pastato erdvės`. ** - patalpų dydis gali kisti priklausomai nuo pasirinktų inžinerinių ir techninių sprendimų. *** - nurodytas bendras patalpos tipo plotas visame pastate. Pvz. „WC (kiekviename aukšte)“ reiškia, kad visi darbuotojų WC visuose aukštuose turėtų būti apie 80 kv. m. WC kiekviename aukšte numatomi pagal apskaičiuotą poreikį. SVARBU: Pastato bendras plotas po rekonstrukcijos bus apytikriai apie 2800 - 3300 kv.m, maksimalus rekonstruojamo pastato (bendras) plotas nėra nustatytas, tačiau rekonstrukcijos skaičiuojamoji kaina negali viršyti orientacinio pirkimo objekto projektavimo paslaugų ir rekonstrukcijos darbų biudžeto (bendros planuojamos projekto įgyvendinimo kainos) - 3,75 mln. Eur be PVM.

43


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

5.4 Patalpų apibūdinimas 5.4.1 Lauko erdvės ir terasos M-Lab pastatas išsidėstęs tarp Studentų gatvės, kuri ateityje turėtų transformuotis į labiau pėstiesiems ir dviratininkams draugišką ašį, ir tarp nedidelio parko, kuris gali būti naudojamas kaip tęstinė pastato erdvė lauke. Visos pirmo aukšto vidaus erdvės turi turėti aiškų pasirinkto organizavimo pagrindimą iš viešosios erdvės perspektyvos, tiesioginis šių erdvių ryšys su išore yra pageidautinas privalumas. Kai kurios pastato veiklos esant tinkamoms oro sąlygoms turi turėti galimybę išsiplėsti į lauką. PROTO LAB ir Young LAB turi turėti bent 200 kv. m. lauko erdvės, kuri laikinai galėtų būti naudojama didelių gabaritų projektų kūrimui ir surinkimui. Pastato holas turi veikti kaip tarpinė grandis tarp lauko ir vidaus. Turi būti galimybė lauke rengti susitikimus ir viešas paskaitas bent 100-ui žmonių. Reprezentatyvi ir patraukli viešoji erdvė turėtų padėti lankytojui geriau orientuotis ir skatinti leisti laiką lauke, tad svarbu kokybiški sėdėjimui ir bendravimui skirti viešosios erdvės sprendiniai.

poilsio erdves ir t.t. nesutrikdant viso pastato srautų. Infocentras ir pirmoji pagalba Informacijos taškas ir apsaugos kambarys nelaimės atveju turi būti lengvai randami, tačiau bendroje erdvėje dominuoti neturi. Infocentras turėtų turėti mažą pirmosios pagalbos patalpą su vaistinėle. Drabužinė ir spintelės Numatyti vietą drabužinei ir daiktų saugojimo spintelėms. Sanitariniai mazgai Prie viešųjų pastato funkcijų turi būti numatytas vidutiniškai 1 san. mazgas bent 15-ikai pastate esančių žmonių, taip pat numatyta bent 1 vieta aukšte žmonėms su negalia, bei vaiko ir mamos kambarys. Dydžius ir kiekius tikslinti vadovaujantis STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 5.4.3 Dirbtuvės ir ribotos prieigos zonos

5.4.2 Vidaus viešosios erdvės ir paslaugos

Komandinio darbo erdvės (Young LAB)

Įėjimo erdvė/vestibiulis

Young LAB yra kūrybinio komandinio darbo ir neprofesionalių prototipų gamybos laboratorija II-osios ir III-osios pakopos studentams bei jauniesiems mokslininkams.

Pagrindinis įėjimas į pastatą turi būti aiškiai matomas iš išorės, tuo tarpu, įėjus į pastatą per pagrindinį įėjimą, svarbu užtikrinti pirmą gerą įspūdį. Tai reiškia - holas turi būti proporcingas pastatui, su tinkamo dydžio erdve, lubų aukščiu, natūraliu apšvietimu, lengvu patekimu visiems, su aiškia ir intuityvia navigacija, kuriai nereikia sudėtingos nuorodų sistemos. Visos viešos funkcijos, tokios kaip informacijos taškas, rūbinė, san. mazgai ir t.t. turi turėti aiškų vizualų ir fizinį ryšį su įėjimu, taip pat rekomenduojama kurti erdves, pritaikomas daugeliui naudojimo būdų ir scenarijų. Pageidautina turėti galimybę išplėsti laukimo ir

Young LAB dirbtuvės (FabLAB ir Makersspace) FabLAB ir Makers space - tai jauniesiems tyrėjams skirta Prototipų gamybos (ProtoLab) laboratorijos versija. FabLAB specializuojasi elektros ir elektronikos komponentų prototipavime, tuo tarpu Makers-space medžio, metalo, plastiko ir kt. komponentų gamybos procesuose.

44


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

Joje II-osios ir III-iosios pakopų studentai gali kurti, eksperimentuoti, ir gaminti prototipus. Svarbiausi reikalavimai šiai erdvei - natūralus apšvietimas ir geras funkcinis ryšys su lauku. Taip pat ši laboratorija turi būti pasiekiama iš komandinio darbo erdvių bei vidaus ir išorės viešųjų erdvių. Tikslūs šioms patalpoms būtini įrangos kiekiai ir jų technologiniai parametrai bus patikslinti vėlesniuose projekto etapuose.

įrangos tipą bei prototipų gamybos proceso pobūdį: Gamybos erdvė I Zona - erdvė darbui su daug triukšmo, dulkių ir vibracijų keliančiomis mašinomis, kuriomis apdirbamas metalas, medis ir kitos panašios medžiagos. Ši zona turi turėti gerą natūralų apšvietimą, išskirtinai gerą garso izoliaciją ir oro vėdinimo - valymo sistemą bei ergonimiškas ir saugos reikalavimus atitinkančias darbo vietas su patvariais paviršiais.

Young LAB Bendradarbystės erdvė (Coworking) Šios erdvės turi skatinti naudotojų kūrybiškumą. Konkurso dalyviai, siūlydami šių patalpų vietą ir išvaizdą, turi atkreipti dėmesį į detales, galinčias blaškyti patalpų naudotojus ir trukdyti išpildyti pagrindinę patalpų funkciją (pavyzdžiui, langai į judrią gatvę, intensyvaus eismo keliamas triukšmas, triukšmingos gretimos veiklos ir panašiai), t.y. svarbu užtikrinti maksimalią susikaupimo galimybę. Konkurso dalyviai turėtų numatyti tokias rizikas ir siūlyti atitinkamus sprendimus.

II Zona skirta profesionaliai gamybos įrangai nuo 3d spausdintuvų, liejimo mašinų iki elektronikos plokščių ar kitų elektronikos gaminių spausdintuvų. Surinkimo zona III Zona skirta prototipų surinkimui ir nedideliam tvarkymui/koregavimui. IV Zona skirta prototipų programavimui ir testavimui.

Naujų idėjų generavimas užima laiko, todėl svarbu, kad šios patalpos būtų patogios, jų sienos tinkamos užrašams ar eskizams daryti/ tvirtinti, jose būtų įvairių patogių vietų prisėsti, rašyti, pailsėti, prasimankštinti ir panašiai. Patalpose galėtų būti transformuojami stalai bei įranga nedidelėms prezentacijoms rengti. Konkurso dalyviai turi numatyti pakankamai sandėliavimui skirtos vietos, kad šios patalpos būtų tvarkingos ir organizuotos.

Visos zonos turi gerai jungtis tarpusavyje. I ir III Zonos turi turėti patekimą į lauko dirbtuvių erdvę. Minimalus Proto LAB erdvių lubų aukštis - 4,5m. Medžiagų biblioteka Medžiagų biblioteka prototipų gamybos (Proto LAB) ir Pramoninio Dizaino (D-LAB) laboratorijų dalis. Medžiagų biblioteka koncentruojasi į skaitmeninį turinį ir kompetencijas, o ne į fizinius objektus ir medžiagų pavyzdžius.

Nors šioms patalpoms įrengti langų neprivaloma, vertėtų apsvarstyti natūralaus apšvietimo galimybes, o pačios patalpos turi turėti gerą ryšį su pastato viešosiomis erdvėmis ir funkcijomis.

5.4.5 Laboratorijos ir biurai Mokslinių tyrimų biurai

5.4.4 Prototipų gamybos erdvė (Proto Lab)

Svarbiausias biurų ir mokslinių tyrimų erdvių kriterijus yra jų lankstumas ir gebėjimas prisitaikyti prie besikeičiančio komandos dydžio ir skirtingų projekto etapų.

Prototipų gamybos laboratorija - tai erdvė, kurioje mokslinių tyrimų grupės gali gaminti savo produktų prototipus. Ši laboratorija yra suskirstyta į kelias zonas pagal naudojamos

45


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

M-Lab - vieta eksperimentuoti ir išbandyti įvairias darbo aplinkas, todėl konkurso dalyviai turėtų pateikti įvairius darbo aplinkos tipus, nuo visiškos izoliacijos vietų, skirtų giliam susikaupimui, iki triukšmingos ir įkvepiančios bendradarbystės erdvių. Ateities neužtikrintumas ir poreikis prisitaikyti reikalauja nuodugniai apgalvotų sienų, lubų ir grindų sistemų, medžiagų bei surinkimo metodų techninių sprendimų. Iš viso M-Lab biuro funkcijoms reikės maždaug 410 kv.m. ploto, kuriame tilptų apie 65 darbo vietų, pritaikytų skirtingiems darbo stiliams. Biuro patalpas galima suskirstyti į 4-8 darbo vietų kambarius, nedidelį kiekį individualių darbo kambarių darbuotojams, kurių pareigoms atlikti reikalingos privačios biuro patalpos, nedidelius susitikimų kambarius ir atviro išplanavimo kambarius didesnėms komandoms. Biurų zonoje kiekviename aukšte turi būti numatyta bent viena poilsiui skirta erdvė su nedidele virtuvėle ir pietų stalu. Poilsio erdvės gali būti skirtos tiek aktyviam, tiek pasyviam poilsiui, priklausomai nuo naudotojų poreikių. 5.4.6 Chemijos laboratorija Projektuojant laboratorijas, svarbu atkreipti dėmesį, jog visos patalpos turi turėti vandentiekio ir nuotekų įvadus, gerą natūralią ir mechaninę ventiliaciją, oro ištraukimo sistemą, padidintos galios elektros tiekimą, vietą sandėliuoti gamtines dujas, suspaustą orą ir kitas pavojingas ar nepavojingas chemines medžiagas. Dujas, suspaustą orą ir kitas panašias medžiagas galima tiekti magistraliniais tinklais iš techninių patalpų kitoje pastato dalyje. Laboratorijos turi sietis su mėginių paruošimo bei laboratorijų darbuotojų persirengimo kambariais.

detoksikacijos funkcija ligų prevencijai (City Systems LAB bei INDfood LAB), todėl chemijos laboratorijos turėtų būti netoli šių dviejų mokslinių tyrimų grupių. Tikslus įrangos ir jos techninių reikalavimų sąrašas bus pateiktas vėlesniame projekto etape. 5.4.7 Ribotos prieigos mokslinių tyrimų ir eksperimentų zonos Simuliacinė laboratorija (Smart LAB) Pastato “centrinė ašis” - laboratorija, galinti atlikti sudėtingus daugialypius ir tarpdisciplininius tyrimus. Iš esmės tai - ypač lanksti erdvė, kurioje galima kontroliuoti visus aplinkos parametrus. Šiai laboratorijai reikalinga bent 8x8x8 metrų „švari”, niekuo neužstatyta erdvė bei lanksti grindų, sienų ir lubų sistema, kurioje būtų galima tvirtinti įvairius sensorius, galinčius fiksuoti platų spektrą duomenų- nuo judėjimo iki emocinės būsenos. Tai yra griežčiausios prieigos patalpa pastate, kuri pasiekiama tik eksperimentus atliekantiems darbuotojams ar eksperimentų dalyviams. Taip pat šioje patalpoje turėtų būti numatyta galimybė naudoti natūralų apšvietimą. Ši erdvė (8x8x8) turi būti apeinama iš visų pusių bent 1 metro pločio juosta ir jungtis su bent 30 kv.m ploto vieta įrangos sandėliavimui. Ši įranga turi lengvai atkeliauti iš aptarnavimo lifto arba jungtis su pakrovimo ir pristatymo zona. Duomenų analizės centras Tai tiesioginį ryšį su Simuliacijų laboratorija turinti darbo erdvė, skirta dirbti 2 darbuotojams, realiu metu kompiuteriais apdorojantiems didelius kiekius informacijos. Iš kambario turėtų būti galima stebėti Simuliacijų laboratoriją, tačiau toks stebėjimas neturėtų trukdyti eksperimentams.

Chemijos laboratorijas daugiausiai naudos dvi mokslinių tyrimų grupės: Darnių ir išmanių miestų bei Individualios mitybos su

46


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

būti numatyta nedidelė, bent 3 kv. m. dydžio patalpa su plautuve, skirta laikyti patalpų valymo priemones ir įrangą.

Duomenų centras ir duomenų tinklai Duomenų centras nėra M-LAB pastato programos dalis, nes KTU turi vieną didžiausių duomenų centrų pastate, esančiame priešais, Studentų g. 48A. Kita vertus, kiekviename pastato aukšte turi būti numatyta bent po 1 kv.m. vietinėms duomenų komutacinėms spintoms ir viena didesnė erdvė/patalpa centrinei komutacinei spintai. Tikslūs reikalavimai šiai programai bus pateikti vėlesniuose projekto etapuose. 5.4.8 Pastato aptarnavimo ir techninės patalpos Pakrovimas ir sandėliavimas Atvykimas, išvykimas ir kiti eismo srautai konkurso objekto vietoje turi būti organizuojami taip, kad teritorija nebūtų apkrauta. M-Lab pastatas neturėtų turėti dominuojančios ar aiškiai išreikštos “galinės” ar “blogosios” pusės. Eismo ir atvykstančių transporto priemonių sprendimai turi būti suprojektuoti taip, kad jie atitiktų Gričiupio parko ir KTU gimnazijos subtilią aplinką ir neturėtų neigiamai paveikti teritorijos kaip žalios aplinkos vertės. Krovimo iškrovimo vieta turi būti pritaikyta aptarnaujančiam transportui (C1 kategorijos). Sandėliavimui reikia maždaug 80 kv. m. ploto patalpų, kuriose bus sandėliuojama įranga, baldai, laikina parodoms ir paskaitoms skirta įranga bei kiti stambių gabaritų objektai. 5.4.9 Pastato administracijos ir darbuotojų patalpos Pastato administratoriui skirtas biuras gali būti numatytas ir atskirai nuo mokslinių tyrimų biurų, tačiau jis turi turėti gerą ryšį su techninėmis patalpomis, sandėliavimo patalpomis bei pagrindiniu įėjimu. Biure turėtų būti įrengtos 5 darbo vietos, nedidelis dokumentų archyvas. Taip pat turi būti numatyti moterų ir vyrų persirengimo kambariai su san. mazgu ir dušu darbuotojams. Kiekviename aukšte turi

47


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

5.5 Funkciniai ryšiai 22 paveiksle pateikiamos tik svarbiausios sąsajos, kurios yra nedidelė dalis galimų ryšių pastate. Konkurso dalyviai skatinami ieškoti naujų, papildomų pastato funkcinių ryšių ir jų pagrindimo bei kurti naujas pagrįstas sąsajas tarp skirtingų funkcinių zonų, pastatą supančio kraštovaizdžio ir universiteto miestelio.

Svarbiausia, kad judėjimas per pastatą turėtų būti kiek įmanoma natūralesnis ir intuityvesnis, nereikalaujant perteklinių ženklų, krypčių ar nuorodų. Pastatas turėtų būti lengvai naudojamas, prieinamas, jame turėtų būti lengva judėti ir orientuotis visiems čia dirbantiems ar besilankantiems.

Lankytojų srautas skaidomas į keturis lygmenis:

Planuojant pastato funkcinį išdėstymą, reikia atkreipti ypatingą dėmesį į ribotos prieigos zonas: trukdžių ir srautų persikirtimų tarp skirtingų prieigų zonų neturi būti arba jie turi būti minimalūs.

1. Viešos patalpos ir paslaugos - lankytojų judėjimas nevaržomas. 2. Pusiau viešos patalpos - tai patalpos, į kurias patekti galima, tačiau būtina būti susitarus (pagrinde tai yra susitikimų erdvės, koridoriai) 3. Patalpos su patekimo kontrole - patalpos į kurias gali patekti tik dirbantys žmonės (biurai, laboratorijos) 4. Patalpos su griežta patekimo kontrole - patalpos į kurias gali patekti tik eksperimentų ar tyrimų dalyviai.

Pav. 22. Dešinėje: Pastato funkcinių ryšių schema (patalpų dydžiai vienodame mastelyje).

48


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

49


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

5.14 Urbanistinės gairės •

Formuojamas ryšys su Studentų g. ir Gričiupio parku;

M-LAB viešoji erdvė - Universiteto miestelio viešųjų erdvių tinklo dalis;

Humanizuotas gatvės profilis;

Pasiekiamumas įvairiomis transporto priemonėmis;

Pav. 23. Nuotrauka: Kauno technologijos universitetas

50


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

5.15 Architektūrinės gairės •

Šiuolaikiška kokybiška architektūra;

Pastato vidaus erdvių lankstumas ir efektyvus išnaudojimas;

Lengva priežiūra ir ekonomiškas išlaikymas;

Stiprus ryšys tarp viešos erdvės ir viešųjų funkcijų;

Tvarūs architektūriniai sprendimai.

Pastate privalu taikyti universalaus dizaino principus

51


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

5.6 Reikalavimai teritorijos sutvarkymui •

Trumpo sustojimo vietos turi tarnauti ir KTU Gimnazijai;

Automobilių stovėjimą numatyti tik žmonių su negalia dalinimosi automobiliais transportui.

5.7 Architektūriniai uždaviniai •

Parengti šiuolaikiškos, išskirtinės architektūros visuomeninio mokslo pastato projektą, kuris taptų ryškiu mokslo tašku, skirtu burti vietos ir tarptautinių mokslininkų bendruomenes.

Projektuojant laboratorijas-biurų erdves atsižvelgti į naudotojų poreikius, sudaryti sąlygas lengvai transformuoti ar net sujungti patalpas, talpinti naują įrangą tyrimams ir ją pajungti.

Pastatas turėtų tapti išskirtiniu Kauno miesto kaip kūrybiško ir šiuolaikiško miesto simboliu, kuris gerintų miesto ir universiteto tarptautinį ir regioninį įvaizdį bei žinomumą.

Suprojektuoti daugiafunkcį pastatą, kuris prisidėtų prie pasaulio mokslo ir tyrimų populiarinimo, skatintų ir įkvėptų lankytojus domėtis pastate vykstančiais procesais. Architektai siūlydami sprendinius turėtų didelį dėmesį skirti tiek profesionaliems, tiek edukaciniams šio projekto aspektams.

Ypatingas dėmesys yra skirtinas inžineriniams, įrangos sprendiniams. Svarbu numatyti vietą šildymo, vėdinimo ir kitoms klimato palaikymo sistemoms, priešgaisrinėms sistemoms, apsaugančioms pastatuose esančią įrangą (pvz. gesinimas dujomis. Bus patikslinta vėlesniuose projekto etapuose), apsaugos vaizdo stebėjimo sistemoms viduje ir lauke.

Siūlant pastato “Kolegos” rekonstrukcijos sprendinius atsižvelgti į esamas statinio konstrukcijas.

Projektuojamus sprendinius (naudojamas medžiagas, įrenginius, želdinius, kitus elementus) pagrįsti ekonomiško eksploatavimo aspektu (t. y. naudoti tokias medžiagas, kurias naudoti, taisyti ar keisti būtų reikalingos santykinai nedidelės išlaidos, o pirmus penkerius metus mažosios architektūros formų, elementų ir įrenginių priežiūros kaštai būtų nuliniai). Integruotis ir modeliuoti prisitaikymą prie reljefo taip, kad visų pastato naudotojų judėjimas, tame tarpe ir žmonių su negalia, būtų nesudėtingas;

Pastato projekte turi būti užtikrintas vidaus erdvių lankstumas ir efektyvus išnaudojimas.

Projektuojamas pastatas turėtų būti lengvai prižiūrimas, sprendiniai užtikrintų ekonomišką statinio išlaikymą.

Projektuojant pastatą svarbu užtikrinti sklandų lankytojų ir aptarnaujančio personalo judėjimą, atskiriant viešai prieinamas ir viešai neprieinamas erdves. Sklandi orientacija pastate turi būti užtikrinama architektūrinėmis priemonėmis, mažiau dėmesio skiriant išoriniam ir vidiniam ženklinimui.

Pastato plano sprendiniuose turėtų būti užtikrinamas stiprus ryšys tarp viešosios erdvės ir viešai prieinamų funkcijų M-LAB pastate.

52


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

5.8 Urbanistiniai uždaviniai •

Kurti naują viešąją erdvę, kuri papildytų KTU miestelio viešųjų erdvių tinklą siūlomu funkcionalumu, o veiklomis nekonkuruotų su šalia esančiomis viešosiomis erdvėmis;

Kurti įdomų, išskirtinį, darnų KTU miestelio įvaizdį;

Teritorijos viešąsias erdves jungti į grupes, pasitelkiant vieningos stilistikos formavimo priemones (formas, spalvą, medžiagiškumą, tekstūrą, faktūrą).

Ypatingą dėmesį skirti estetinei kokybei, vientisumui, tolygumui, istorinės aplinkos

komponentams, kuriamai funkcijai, inžinerinei infrastruktūrai. Naudoti tik kokybiškas medžiagas. M-LAB viešoji erdvė turi būti saugi, ilgaamžė, komfortiška, kokybiška ir inovatyvi. •

Moderniomis priemonėmis integruoti į KTU universiteto miestelio audinį ir mastelį. Didelį dėmesį skirti detalėms, skirtingų lygių suvedimams. Siūlyti netikėtus, inovatyvius sprendimus.

Teikti modernius ir motyvuotus pasiūlymus dėl jungčių ir galimų naujų traukos taškų atsiradimo;

5.9 Viešųjų erdvių ir kraštovaizdžio uždaviniai •

Numatyti vietas ar įrenginius lankytojų sambūriams bei renginiams;

Mažosios architektūros objektų (suolų, šiukšlių dėžių, dviračių stovių, gėlinių ir pan.), laiptelių, atraminių sienučių, terasų, platformų, informacinių ženklų, specializuotų įrenginių projektavimas, gėlynų, želdynų projektavimas teritorijoje ir prieigose (jei reikalinga). Numatyti elementų apšvietimą;

Želdiniams naudoti vietines augalų rūšis. Projektuojami želdiniai turi darniai įsilieti į erdves, būti paprasti ir integralūs, sudaryti su įranga ir mažaisiais architektūros elementais darnią visumą.

Mažoji architektūra turi būti įdomi, šiuolaikiška, individualių sprendimų.

Suprojektuoti išorinio apšvietimo pertvarkymą, visas reikalingas inžinerines komunikacijas (esamų komunikacijų pertvarkymą, naujų įrengimą); išorinį apšvietimą projektuoti kelių rūšių – kasdieninį ir šventinį. Apšvietimui naudoti naujų technologijų įrangą ir elementus. Numatyti įgarsinimo aparatūros, kitus reikalingus elementus;

Dangų įrengimui naudoti modernias, tačiau kokybiškas ir gerai senstančias medžiagas (akmenį, betoną, spalvotą asfaltbetonį, medį, metalo intarpus ir pan.).

5.10 Tvarumo, techniniai, inžineriniai ir transporto organizavimo uždaviniai •

Projektuoti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą moderniomis priemonėmis ir medžiagomis (įvertinant esamas sistemas);

53

Projektuoti eismo reguliavimo priemones, ženklų pastatymo vietas, dangų ženklinimą.

Pastatas turi tapti tvarios visuomeninės architektūros pavyzdžiu Lietuvoje.


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

Projekte taikyti inovatyvius architektūrinius sprendinius ir rinktis aplinką tausojančias medžiagas bei atkreipti dėmesį į tvarų jų eksploatavimą. Taip pat nepamiršti įsigaliojusių naujų A+ energetinio efektyvumo klasės keliamų reikalavimų vidaus erdvių klimatui užtikrinti.

Dalyviai yra prašomi savo projektavimo pasiūlymuose kruopščiai apsvarstyti aplinkos, energetikos ir tvarumo klausimus. M-LAB siekia įtraukti naujausias energijos ir aplinkosaugos technologijas.

Visi veiksniai, darantys įtaką patalpų aplinkai, yra susiję su pastato ir jame įrengtų sistemų sąveika. Dėl šios priežasties labai svarbu, kad jau šiame etape būtų kuriama gera vidaus patalpų aplinka.

Tiek viduje, tiek lauke esančios medžiagos turi būti ilgaamžės ir turėti ilgą tarnavimo laiką, atitinkantį jų naudojimo intensyvumą.

Visi pastato konstrukcijos ir vidaus elementai turi prisidėti, kad būtų pasiekti energijos vartojimo tikslai - A+ energetinio efektyvumo klasė.

Darbo vietos, personalui skirtos erdvės ir kitos pastato erdvės turėtų būti apšviestos natūralia dienos šviesa kiek įmanoma ilgiau ir kokybiškiau, atsižvelgiant į atspindžius nuo stiklų, tinkamą apšvietos stiprumą

ir pasiskirstymą, šviesos kritimo kryptį, atkuriamą spalvų spektrą ir kuriamus kontrastus.

5.11 Projekto finansai •

Viso M-LAB pastato biudžetas yra 6,26 mln. Eurų. Šiame biudžete numatoma, kad pastato rekonstrukcija kainuos 3,75 milijono eurų, o mokslinių tyrimų įranga sudarys 2,76 milijonus eurų. Visos kainos nurodytos

be PVM. Projektas bus finansuojamas ES struktūrinių fondų bei universiteto lėšomis •

Maksimali galima projektinių pasiūlymų, techninio projekto (su interjero projektu), darbo projektu ir projekto vykdymo priežiūra kaina- 145 817,67 Eur be PVM

5.12 Kiti reikalavimai •

Projektavimo užduotyje teritorijos plotai ir surašyti darbai yra preliminarūs. Projektuotojui apžiūrėjus, įvertinus ir išsimatavus objektą vietoje, turi būti numatytos visos atliekamų darbų bei kitos išlaidos, susijusios su aprašyto objekto numatytais sutvarkymo darbais.

Pateikti Statytojui (Užsakovui) pilnos sudėties parengto Projekto 2 egzempliorius Projekto ekspertizei atlikti;

Projektuotojas pataiso Techninį projektą pagal ekspertizės atlikimo metu pareikštas pastabas iki bus gauta teigiama ekspertizės išvada;

Rengiant Techninį projektą atsižvelgti į Statytojo (užsakovo) pastabas;

Techninį projektą suderinti su institucijomis, išdavusiomis specialiuosius architektūrinius ir prisijungimo sąlygų reikalavimus;

Gauti statybą leidžiantį dokumentą vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“.

Po statybą leidžiančio dokumento išdavimo, Statytojui (užsakovui) pateikti

54


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

pilnos apimties 4 Projekto komplektus (tinkamai patvirtintomis spalvotomis kopijomis) ir 1 kompiuterinę laikmeną su įrašyta Projekto kopija, ir su įrašytu Projektu su originaliais dokumentų formatais (dwg, .doc, .xls, .dbf ir pan.); •

Atlikti Projekto sprendinių pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Statybos produktus ir įrenginius parenka projektuotojas. Visi projektuotojo siūlomi sprendiniai turi būti racionalūs, ekonomiški ir atitikti Lietuvoje galiojančias normas ir reikalavimus. Projektuotojas turi pateikti visų Projektų dalių detalius medžiagų kiekių žiniaraščius. Projektuotojas turi įvertinti nenumatytus projektavimo darbus, kurie gali atsirasti projektavimo darbų eigoje ir parengti visas privalomas Projekto dalis, kurios yra būtinos siekiant suderinti Techninį projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą;

Rengiant Techninį projektą yra privaloma vadovautis teisės aktais nustatytomis statybos ir planavimo normomis bei reikalavimais, higienos, vandens tiekimo, kanalizacijos, priešgaisrinio ir bendro saugumo srityse bei atitinkamomis paslaugų teikimo taisyklėmis, prisijungimo sąlygomis ir šia projektavimo užduotimi.

Projekto ekspertizė: bendroji ekspertizė privaloma (užsako Užsakovas (Statytojas)).

Papildomos sąlygos: visi duomenys tampa Užsakovo (Statytojo) nuosavybe ir gali būti skelbiami nuo perdavimo Užsakovui (Statytojui) dienos. Užsakovas (Statytojas) gali perleisti paslaugų rezultatus tretiesiems asmenims be paslaugų Teikėjo atskiro sutikimo ar kitaip ja disponuoti neribotą laiką.

Paaiškėjus, kad įgyvendinant Techninį projektą statybos metu, Projekte randama esminių klaidų arba jis neatitinka realių statybos sąlygų, projekto rengėjas privalo neatlygintinai pataisyti Techninį projektą.

5.13 Techninių specifikacijų bendrieji nurodymai •

Siekiant užtikrinti VPĮ 17 p. nurodytų pagrindinių principų laikymąsi, parengtas techninis projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų).

Parengtame techniniame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar

gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. •

55

Kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

Pav. 24. Tyrimų laboratorija. Nuotrauka: A. Aleksandravičius

56


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

Konkurso sąlygų santrauka

57


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

6. Pateikimo reikalavimai 6.1 Pasiūlymo „1 Vokas“ dokumentai Tiekėjo pasiūlymą sudaro medžiaga, pateikiama fiziškai arba fiziškai ir elektroninėmis CVP IS priemonėmis: 6.1.1 Aiškinamasis raštas Aiškinamasis raštas skirtas atskleisti koncepcinę M-LAB pastato ir viešųjų lauko erdvių projekto idėją, paaiškinantis pasirinktus sprendinius. Rašte prioritetai teikiami metodiškai pagrįstiems M-LAB projekto siūlymų kriterijams. Svarbu išsamiai ir logiškai pagrįsti M-LAB erdvinės išraiškos santykį su projekto teritorijos gretimybėmis ir visu KTU studentų miesteliu. Aiškinamasis raštas (ne daugiau 8 A4 formato lapų), kuriame pristatoma idėja, pagrindiniai siūlymai, jų argumentacija, pateikiami sprendinių techniniai ir ekonominiai rodikliai (remiantis techninėje specifikacijoje nustatytais reikalavimais). Rekomenduojama rengiant aiškinamąjį raštą laikytis tokios struktūros: titulinis puslapis, turinys, įvadas, projekto idėja/ koncepcija, siūlomi architektūros sprendiniai, pagrindiniai projekto techniniai ir ekonominiai rodikliai.

Aiškinamąjame rašte būtina pateikti preliminarią sąmatą, kuri turėtų būti parengta pagal galiojančias (naujausią redakciją) statybos produkcijos sertifikavimo centre aplinkos ministro pavedimu (2006-10-26 įsakymas Nr. D1-492) įregistruotas ir skelbiamas juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtas rekomendacijas, dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo (toliau – rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų). Aiškinamąjį raštą galima papildyti iliustracijomis, užtikrinant jog tai ta pati grafinė medžiaga kaip pateikta planšetėse. Aiškinamojo rašto gale prašome pateikti trumpą (apie 300 žodžių) aprašymą apie projektą lietuvių ir anglų kalbomis. Šis aprašymas bus naudojamas pirkimo dalyvių darbų viešinimo procese.

58


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

6.1.2 Keturios planšetės 4 Spausdintos A1 formato planšetės (klijuotos lengvo standaus pagrindo), pateikiamos gulsčiai: Pirma planšetė (viršutinė kairė) Urbanistinė idėja:

Trečia planšetė (apatinė kairė) Interjeras:

Paaiškinimas kaip projektas siejasi su platesnį miesto kontekstu, KTU studentų miesteliu ir Gričiupio parku. Ši planšetė skirta pateikti jūsų projekto situacijos brėžinį (atpažįstamu dokir įskaitomu masteliu). Planšetėje taip pat pateikti apie 150 žodžių urbanistinės M-LAB koncepcijos aprašymą (santrauką).

Ši planšetė skirta paaiškinti projekto vidaus erdvių koncepciją, kaip erdvės jungiasi tarpusavyje, kokia patalpų seka juda pastato naudotojai ir lankytojai. Pateikiama projekto pagrindinių vidinių viešųjų erdvių iliustraciją/ iliustracijas. Parodoma, kaip galima lanksčiai transformuoti viešai prieinamas erdves, kaip jas būtų galima pritaikyti renginiams, susitikimams ir kitoms funkcijoms. Pateikite pastato pjūvį/pjūvius, kuris atskleistų pastato santyki su aplinka ir jo vidinių erdvių vertikalius ryšius (atpažįstamu ir įskaitomu masteliu). Planšetėje taip pat pateikti apie 150 žodžių vidaus erdvių koncepcijos aprašymą (santrauką).

Antra planšetė (viršutinė dešinė) Architektūra

Ketvirta planšetė (apatinė dešinė) Tvarumas, erdvės planavimas, lankstumas, eksploatavimas ir pastato logistika

Pastato architektonikos paaiškinimas: pastato formos, dydžio, tūrio, proporcijų medžiagų ypatumus, santykio su kontekstu ir kraštovaizdžiu. Paaiškinimas, kaip projekto architektūros koncepciją atspindi M-LAB projekto tikslus, tuo pačiu pabrėžiant architektūros sprendinių universalumą, pastato daugiafunkciškumą. Vaizdai, kaip pastatas atrodo aplinkiniame kraštovaizdyje ir kontekste, žvelgiant į jį nuo Studentų gatvės, Gričiupio parko iš žmogaus perspektyvos. Mažiausiai du projekto fasadai (atpažįstamu ir įskaitomu masteliu). Planšetėje taip pat pateikti apie 150 žodžių architektūros projekto koncepcijos aprašymą (santrauką).

Paaiškinimas kaip bus eksploatuojamas pastatas; kodėl siūlomas funkcinis projektas yra tinkamas M-LAB funkcijai). Paaiškinimas kaip veikia viešai prieinamos ir uždaros erdvės, kaip patenkama į pagalbines ir kitas patalpas. Ši planšetė yra skirta parodyti, kaip projektas tenkina patalpų eksploatavimo ir prieinamumo reikalavimus. Svarbu atskleisti kokie tvaraus vystymo aspektai buvo pritaikyti projekte. Planšetėje pateikite visus pastato aukštų planus (atpažįstamu ir įskaitomu masteliu). Planšetėje taip pat pateikiama pagrindinių pastato patalpų eksplikaciją (pažymėti ant plano arba atskiroje lentelėje) ir apie 200 žodžių eksploatavimo, logistikos koncepcijos ir projekto įgyvendinimą etapais aprašymą (santrauką.

59


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

6.1.3 Projekto maketas: pastato maketas, M 1:200 Konkurso dalyvio maketas – (maketo medžiagiškumas pasirenkamas dalyvio, makete pateikiami dalyvio siūlomi sprendiniai). Dalyvio

maketas bus įstatomas į centralizuotai parengtą maketą (baltos spalvos), apimantį artimiausius pastatus ir aplinkines teritorijas.

6.1.4 Skaitmeninė projekto pasiūlymo medžiaga: 4 planšetų maketai (JPEG arba PDF formatu, vienos bylos dydis iki 10 Mb), maketo nuotraukos (JPG formatu, raiška – 200 dpi), titulinė vizualizacija, tiksliausiai atspindinti Projekto idėją (JPG formatu, kraštinių santykis 1x1, raiška 200 dpi), trumpas projekto idėją pristatantis tekstas (apie 300 žodžių). Dalyviai savo nuožiūra planšetuose gali pateikti ir papildomą, reikšmingą siūlymams pagrįsti vaizdinę medžiagą (eskizus, vizualizacijas, schemas, fotonuotraukas). Informacija turi būti pateikta pdf, jpg ar kitu lygiaverčiu formatu, kurio raiška turi būti ne mažesnė kaip 300 dpi: aiškinamasis raštas - pdf formatu, kiekvienas planšetas - pdf

formatu atskiruose failuose iki 3 Mb dydžio, vizualizacijos / fotomontažai teikiami jpg formatu atskirais failais iki 3 Mb dydžio. Iš pateikiamos medžiagos turi būti pašalinta bet kokia apie autorystę liudijanti informacija (panaikinti metaduomenis iš pateikiamų dokumentų galima programomis, naudojamomis dokumentams sukurti, bei kitais būdais, taip pat naudojantis nemokamomis internetinėmis paslaugomis, pvz. metawiper.com). Ant Projekto pasiūlymą sudarančių pirmojo voko dokumentų ir jų priedų negali būti jokios kitos informacijos (tiekėjų adresų, telefonų, fakso numerių, elektroninio pašto adresų, logotipų), leidžiančios identifikuoti konkurso dalyvį.

6.1.5 Parengimo terminas Techninio ir interjero bei darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina ir techninio ir interjero bei darbo projekto parengimo terminas, pateiktas pagal Konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą perkamų paslaugų apimtį, į pasiūlymo kainos sudėtines dalis, į užduoties projektavimui reikalavimus, į pirkimo sutarties projekte numatytą atsiskaitymo už suteiktas

paslaugas terminą bei į visus kitus Konkurso sąlygų reikalavimus. Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“, išlaidos. Kainos visuose projekto dokumentuose turi būti įrašomos tikslumo lygiu iki euro šimtųjų dalių, t. y. suapvalinama paliekant du skaitmenis po kablelio.

6.2 Pasiūlymo „2 Vokas“ dokumentai 6.2.1 Užpildyta Projekto pasiūlymo forma pagal Konkurso sąlygų 1 priedą; 6.2.2 EBVPD;

60


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

6.2.3 Jungtinės veiklos sutartis (jei būtina) Jei Projekto pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta

jungtinės veiklos sutartis (pateikiamas originalas ar tinkamai patvirtinta jo kopija).

6.2.4 Įgaliojimas (jei būtina) Ar kitas dokumentas (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiantis teisę pasirašyti dalyvio pateikiamą Projekto pasiūlymą (taikoma, kai

Projekto pasiūlymą pasirašo ne vadovas, o įgaliotas asmuo) (pateikiamas originalas ar tinkamai patvirtinta jo kopija).

6.2.5 Pasiūlymas Pasiūlymo formoje (Konkurso sąlygų 1 priedas) tiekėjas turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Konfidencialia negalima laikyti informacijos, nurodytos VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje. Tiekėjas savo pasiūlyme nurodydamas, kad pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, perkančiosios organizacijos prašymu turi argumentuotai pagrįsti, kodėl jo nurodyta informacija yra laikoma konfidencialia bei pateikti dokumentus, įrodančius, kokiu pagrindu nurodyta informacija turėtų būti laikoma konfidencialia (pateikiamas pagrindimas dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos). Tiekėjui neįvykdžius šios sąlygos, Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjo pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos. Perkančioji organizacija, projekto vertinimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Atkreipiame dėmesį, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo

Teismo suformuotą praktiką, tam, kad informacija būtų laikoma komercine paslaptimi, ji turi atitikti šiuos požymius: 1. informacija turi būti slapta (nevieša). Komercinę paslaptį sudaro tik tokia informacija, kuri nėra visuotinai žinoma ar laisvai prieinama tretiesiems asmenims; 2. informacija turi turėti tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama; 3. informacija turi būti slapta dėl jos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Visi dokumentai, patvirtinantys dalyvių atitiktį Konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams, kiti Projekto pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų rinkmenų formatus (pvz., pdf). CVP IS priemonėmis pateiktą Projektą tiekėjas iki nustatyto Projekto pateikimo termino pabaigos gali atsiimti bei pakeisti. Norėdamas atsiimti ar pakeisti Projekto pasiūlymą, tiekėjas CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atsiimtą ir pakeistą Projekto pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo.

61


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

6.3 Vertinimo kriterijai Dalyvių parengti Projektai bus vertinami pagal šiuos vertinimo kriterijus: 1. Paslaugų kaina (C) - 20% Projektavimo paslaugų, įskaitant visas projektavimui ir statinio projekto vykdymo

priežiūrai būtinas išlaidas ir mokesčius, kaina.

2. Techninio ir interjero bei darbo projekto parengimo terminas (P) - 5% Ilgiausias terminas, per kurį turi būti parengtas techninis ir interjero bei darbo projektas – 8

mėn. (galima pratęsti 1 mėn. terminui).

3. Kokybė (T) - 75% K1 – Urbanistiniai sprendiniai 0,2

K3 – Tvarumas 0.15

Vertinama ar pastato projektas kartu su viešosios erdvės dizainu - dera su miesto audiniu, yra pagrįstas darnaus miesto planavimo principais, vadovaujamasi urbanistinio vystymo gairėmis, aprašytomis Konkurso sąlygose, bendruoju ir detaliuoju miesto planais.

Projektas reaguoja į aplinką, greta vystomus projektus, universiteto vizijas ir siejasi su gretimybėmis.

Kuriama saugi, miestietiška erdvė.

K2 – Architektūros sprendiniai 0,35 • •

Pastato architektūros sprendiniai: šiuolaikiškumas, kontekstualumas; Pastato funkciniai sprendiniai: vidaus erdvių racionalumas, ekonomiškumas, sąsaja su viešomis (lauko) erdvėmis;

Pastato sprendinių atitikimas planavimo dokumentams;

Sprendinių atitikimas Konkurso Techninės specifikacijos architektūros uždaviniams.

Sprendinių subalansuotumas, naujų technologijų, medžiagų, architektūros, urbanistinių sprendimų panaudojimas

K4 – sprendinių daugiafunkciškumas 0.15 •

Vertinama ar projektas yra pritaikytas laboratorijų centro veiklai. Ypač pabrėžiamas atskirų laboratorijų erdvių, kitų pastato erdvių, nurodytų Konkurso sąlygų 3 priede lankstumas, leidžiantis bendradarbiauti mokslininkams, studentams ir kitiems darbuotojams.

Sukuriamos geros sąlygos sklandžiai orientacijai pastate.

Vertinamas pastato ir viešosios erdvės išplanavimo racionalumas

K5 – sąsajumas su M-lab tikslais - 0.15 Pastato projektas parengtas atsižvelgiant į Konkurso sąlygų 3 priede nurodytus Pastato tikslus, ypač mokslinių tyrimų sritis, jų tarpusavio sąsajumą, mokslininkų, studentų, kitų darbuotojų poreikių užtikrinimą.

62


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

6.4 Parametrų vertinimas Nepatenkinamai (0-2) Projektas visai arba ženkliai neatitinka kriterijaus reikalavimų. Projektas parengtas neatsižvelgiant į užduotį, aplinkinius projektus, urbanistinę aplinką ir kontekstą arba įvertinus juos tik formaliai. Nepateikti svarbūs architektūros ir urbanistiniai sprendimai, reikalavimai tik deklaruojami nepateikiant galimų jų įgyvendinimo būdų. Nėra užtikrinamas tvarumas. Sprendiniais neatskleidžiamas kontekstas ir neatliepiama Projekto konkurso tikslams. Vertinant Projektą kyla pagrįstos abejonės, ar Projektas gali būti kokybiškai realizuotas. Silpnai (3-4) Projektas tik iš dalies atitinka kriterijaus reikalavimus. Projekte pateikti tik apibendrinti projektiniai sprendimai, mažai susieti su perkančiosios organizacijos poreikiais, urbanistine aplinka, aplinkiniais projektais. Pateikiami architektūros, urbanistiniai sprendiniai ir jų esminiai elementai yra nepakankamai pagrįsti, stokoja turinio arba neužtektinai detalūs ir paaiškinti. Minimaliai, formaliai apibūdinami tvarumo sprendiniai. Pateikiamas pasiūlymas yra bendrojo pobūdžio ir yra visiškai arba iš dalies nesusiejęs su keliama užduotimi. Kontekstas ir Projekto konkurso tikslai atskleidžiami tik iš dalies. Vidutiniškai (5-6) Projektas beveik atitinka kriterijaus reikalavimus. Projekte pateikti numatytų uždavinių sprendimo būdai daugumoje dalių yra pristatyti ir apibūdinti gerai, tačiau kai kuriais aspektais pateikiama nepakankamai detalių. Yra neesminių neaiškumų ir neatitikimų užduoties nuostatoms. Sprendimo koncepcija išbaigta, pateikta argumentacija dėl Projekto atitikimo Perkančiosios organizacijos poreikiams, tvarumo sprendiniai, sąsajumas su urbanistine aplinka, kitais projektais, pastato tikslais. Gerai (7-8) Projektas atitinka kriterijaus reikalavimus. Projekte pateiktas sprendimas atitinka Perkančiosios organizacijos lūkesčius, poreikius bei užduotį. Sprendinių koncepcija išbaigta, pateikta argumentacija dėl sprendinių atitikimo užduočiai, architektūros urbanistiniai sprendiniai išsamūs, aiškiai pateikti, kontekstualūs. Sprendiniai – originalūs, atitinkantys Perkančiosios organizacijos lūkesčius, tvarumo tikslus, sąsajumą su urbanistine aplinka, kitais projektais, pastato tikslus. Puikiai (9-10) Projektas yra išskirtinės kokybės, puikiai atitinkantis arba viršijantis kriterijaus reikalavimus. Projektas visiškai atitinka visus svarbiausius vertinimo kriterijus. Siūlomas architektūros, urbanistinis sprendimas visiškai atitinka užduočiai, Perkančiosios organizacijos poreikiams. Sprendiniai pristato išskirtinį rezultatą, koncepcija išbaigta, pateikta labai aiški ir abejonių nekelianti argumentacija, pagrindžianti pateikiamą idėją ir jos atitikimą užduočiai. Pateikiami originalūs sprendimai, papildomai apimantys svarbius aspektus, neįvardintus užduotyje, tačiau visiškai atitinkantys projekto tikslus bei Perkančiosios organizacijos lūkesčius. Sprendiniai – originalūs, atitinkantys, o galbūt net ir viršijantys perkančiosios organizacijos lūkesčius, tvarumo tikslus, sąsajumą su urbanistine aplinka, kitais projektais, pastato tikslus. Projektai, kurių galutinis įvertinimo balas bus 6 arba mažiau – bus atmesti ir toliau vertinimo procedūrose nedalyvaus. 63


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

6.5 Vertinimo komisija Projekto konkursui pateiktus Projektus nagrinėja, aptaria ir vertina Projekto konkurso vertinimo komisija (toliau - komisija). Vertinimo komisiją sudaro 7 nariai iš kurių mažiausiai trečdalis yra architektai. Balsavimo teisę turi tik komisijos nariai. Sprendimus komisija gali priimti tik komisijos posėdyje. Visi komisijos posėdžiai yra protokoluojami. Protokole nurodomas bendras komisijos

sprendimo skirti I-III vietas pagrindimas, nurodant Projektų pasiūlymų eilę su komisijos skirtais balais, pateikiama komisijos ataskaita apie vertinimui priimtus projektus. Komisija Perkančiajai organizacijai protokole gali pateikti rekomendacijas dėl tolimesnio laimėtojais pripažintų Projektų neesminių korekcijų. Komisija vertina tik tuos Projekto pasiūlymus, kurie atitinka Konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.

6.6 Vertinimo komisijos sudėtis* Komisijos pirmininkė: Dr. Evelina Meilienė KTU organizacijos vystymo direktorė Garbės svečias: Prof. Vytautas Dičius Architektas Pastato „Kolegos“ autorius Komisijos nariai: Prof. Žaneta Stasiškienė KTU APINI Direktorė Doc. Dr. Vaidas Petrulis KTU AUTC vadovas, architektūros istorikas

Prof. Rolandas Palekas Architektas Paleko archstudija Lukas Rekevičius Architektas Aketuri Architektai Aidas Kalinauskas Architektas Studija Archispektras Prof. Kęstutis Zaleckis KTU SAF pagrindinis tyrėjas *Komisijos sudėtis gali keistis, apie komisijos sudėties pakeitimus bus pranešta CVP IS sistemoje.

64


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

6.7 Papildoma informacija Papilfoma informacija apie konkursą skelbiama M-LAB facebook paskyroje ir internetiniame puslapyvje www.mlab.lt. Teikiant pasiūlymu vadovautis pirkimo sąlygomis ir

priedais pateiktais viešųjų pirkimų tarnybos informacinėje sistemoje CVP IS. Šis bukletas yra tik pagalbinė konkurso medžiaga ir negali būti laikomas konkurso sąlygomis.

6.8 Projekto techninės užduoties priedų sąrašas 3.1 Teritorijos topografinės nuotraukos; 3.2 Sklypo detalusis planas; 3.3 KTU miestelio vizijos leidinys; 3.4 Teritorijos video vaizdai iš drono; 3.5 Studentų g. 63A („Kolegos“) aukštų planai 3.6 Studentų g. 65 (KTU Gimnazija) aukštų planai.

65


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

Šis dokumentas yra parengtas MB “Martyno Marozo architektūra ir planavimas” (toliau mb. mmap) ir remiasi Kauno technologijos universiteto pateikta medžiaga ir duomenimis, parengta M-LAB poreikių studija, Universiteto miestelio vizija ir viešai prieinamais teritorijų planavimo dokumentais bei viešojo pirkimo technine užduotimi ir konkurso sąlygomis. Visas turinys yra skirtas tik viešajam pirkimui. Buklete pateikiama informacija yra surinkta siekiant atskleisti svarbiausius viešojo pirkimo sąlygų aspektus ir padėti architektams greičiau įsigilinti į esminius perkančiosios organizacijos poreikius. Šis bukletas parengtas vadovaujantis geraja konkursų organizavimo praktika, tačiau negali būti tapatinamas su konkurso sąlygomis. Pilna konkurso salygų versiją yra pteikiama tik CVP IS sistemoje. Paveikslai ir iliustracijos: © Kauno technologijos Universitetas ir mb. mmap nebent parašyta kitaip. T E

+370 610 407 48 martynas@mmap.lt

66


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS / „M-LAB“ / PROJEKTO KONKURSAS

67


Kauno technologijos universitetas įm. k. 111950581 PVM k. LT119505811, adresas K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas tel. Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys: dėl klausimų, susijusių su pirkimo objektu – Gražvydas Visockas, tel. +370 627 64 456, el. p. grazvydas.visockas@ktu.lt, dėl klausimų, susijusių su projekto procedūromis: Almina Zinevičienė, tel. +370 37 300 686, el. p. almina.zineviciene@ktu.lt.

Profile for mmap.

M-LAB konkursp sąlygų bukletas  

Projekto konkurso objektas – Kauno technologijos universiteto rekonstruojamo pastato Studentų g. 63A, Kaune architektūros projekto sukūri...

M-LAB konkursp sąlygų bukletas  

Projekto konkurso objektas – Kauno technologijos universiteto rekonstruojamo pastato Studentų g. 63A, Kaune architektūros projekto sukūri...

Profile for mbmmap
Advertisement