Page 1

XE ĐỊA HÌNH

XE ĐUA

XE ĐƯỜNG PHỐ

tháng 9&10

SEPOCT.2013

bike testing//đánh giá

Trex x6 Surly long haul trucker Life//cuộc sống

xe đạp ngày cưới wedding bicycles q&A//phỏng vấn

Phỏng vấn nhà vô địch giải thi đấu ba môn phối hợp thế giới: Chris McCormack Q&A:World triathlon champion - Chris McCormack Routes// những con đường

Đường lên

Hà Giang nhà xuất bản lao động

road to ha giang MBike Vietnam 001-2013

| 51


52 | MBike Vietnam 001-2013


© SCOTT SPORTS SA 2012

NINO SCH U RTER FLORIAN VOG EL

SCOTT RC SERIES

READY FOR EPIC RACE EXPERIENCES

At this years‘ Cape Epic, the strongest team in mountain bike racing is looking to shake things up. XC World Champion Nino Schurter and team mate Florian Vogel of Team SCOTT Swisspower are gunning to win the hardest stage race of the world aboard their SCOTT RC bikes. Both, the SCOTT Spark and Scale RC series are known for their super stiff HMX carbon frames and highend components. With its bigger wheels, the XC and marathon bikes offer 100mm of travel and blend big wheels with lightweight.


*001

XE ĐỊA HÌNH

XE ĐUA

XE ĐƯỜNG PHỐ

001

tháng 9&10

sep oct.2013

bike testing//đánh giá

trex x6 surly long hAul trucker hoàng sA

life//cuộc sống

xe đạp ngày cưới Wedding bicycles q&A//phỏng vấn

phỏng vấn nhà vô địch giải thi đấu bA môn phối hợp thế giới: chris mccormAck q&A:World triAthlon chAmpion - chris mccormAck

CHUYÊN ĐỀ CÓ QUẢNG CÁO - MBIKE VIETNAM

routes// những con đường

Đường lên

tháng 9/tháng 10 SEPTEMBER /OCTOBER 2013

trường sA

Hà Giang

SEP - OCT . 2013

Nội Dung

NHà XUất bảN lAo ĐộNG

rOAd TO HA GIANG

Contents

Lời Mở Đầu Editorial

06 06

Tin Tức 08 News 08 Sản Phẩm Products

10 10

Đánh Giá Xe Trek Ex 6 Long Haul Bike Testing Trek Ex 6 Surly Long Haul Trucker

12 12

Cuộc Sống 16 Xe Đạp Ngày Cưới Life 16 Wedding Bicycles Phỏng vấn Phỏng vấn Chris McCormack Q & A Chris McCormack Fixed Gear Xu hướng mới màu sắc và đam mê Fixed Gear New trend: colour and passion

18 18 22 22

Fixed Gear Sài Gòn Xu hướng Fixed Gear tại Sài Gòn Fixed Gear in Sai Gon Fixed Gear trend in Sai Gon

24

Những Con Đường Đường Lên Hà Giang Routes Road to Ha Giang

26

24

Luyện Tập Khu vực luyện tập Training Training Zone

36

Cơ học Rửa xe thôi! Mechanics Time to wash!

38

Con người Xe đạp bán hàng rong People Bike vendor Phương tiện di chuyển Phương tiện đi lại của Chris Bilsland Commute My daily commute: Chris Bilsland

36

38 40 40 42 42

Cảm Nhận Velo Chic - Không chỉ là một cửa hàng xe đạp Feeling Velo Chic - Not just another new bike shop

42

26

Danh Sách Listing

46 46

Xe Đạp Điện Xe Đạp Điện Chạy Bằng Pin Lithium E- Bike Lithium Battery Electric Bicycles

32

Ảnh trong tháng Pic of the month

Thời sự Nhìn nhận tích cực về phong trào Critical Mass What’s going on A Positive Look At Critical Mass

34

2 | MBike Vietnam 001-2013

32

34

www.mbike.vn email: info@mbike.vn For more information please contact: 44 , 31 XUÂN DIỆU Alley, Tây Hồ District, Hà Nội, Việt Nam. f. +84 (0)1203802832, e. info@mbike.vn

42

48 48

ISBN: 978-604-59-0308-7


BROOKS. ENJOY EVERY MILE.

TTHE HE BEST BE S T FFOR OR RRIDING IDING

www.brooksengland.com

MBike Vietnam 001-2013

|3


A D M I N I S T R AT I O N G U I M VA L L S T E R U E L Chief Editor

NG O TH I M A I Q U Y NH Accountant

E D I TO R I A L M arc F ors t er - P er t

NG U Y E N H OA NG L O NG

David L loyd B u g lar

D O U Y E N K I E U T R A NG

NG U Y E N TH U Y D Z U NG

TA N YA C O O P E R

B re n da M at t ick S ebas t ia n di n j e n s

NG U Y E N D I E U L I NH NG U Y E N TH I TH U Y A NH G I A NG V U NG U Y E N H OA NG L A N

Managing Editor

Photographer

Training and Race Features Editor

Graphic Designer

S t a f f Wr i t e r

Art Director

S t a f f Wr i t e r

Tr a n s l a t o r

A DV E R T I S I NG NG U Y E N H OA NG L A N S a l e s a n d M a r ke t i n g

Sp e c i a l tha n k s to B a o , Ni c k , S pi ros , B l a s , L i mj , Ngoc , Ge o rge , Pa blo...

Fo r a d v e r t i s i n g e n q u i r i e s please call: +84 4 3718 8246 o r e m a i l : m b i k ev i e t n a m @ g m a i l .c o m

MBike Vietnam is a registered trademark. No content may be reproduced in any form without prior authorisation of the owners. © MBike Vietnam - Duong Huynh advertising JSC.

©Tất cả hình ảnh và nội dung trong Ấn phẩm này thuộc bản quyền của Ấn phẩm MBike Vietnam của C.ty CP TM–DV–QC– Truyền Thông Dương Huỳnh. Mọi sự sao chép không được phép sẽ bị xem là vi phạm luật sở hữu trí tuệ hiện hành của nhà nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Chuyên Đề Du Lịch và Xe đạp Nhà xuất bản Lao Động 1 7 5 G i ả n g Võ, H à N ộ i ĐT: + 84 4 3851 5380 Fa x : + 8 4 4 3 8 5 1 5 3 8 1 Chi nhánh phía Nam 8 5 C á c h M ạ n g T h á n g Tá m , Q .1 , T P. H C M Đ T : + 8 4 8 3 8 3 9 0 9 70 Fa x : + 8 4 8 3 9 2 5 72 0 5 E m a i l : c n – n x b l d @ v n n .v n

C h ị u t rá c h n h i ệ m x u ấ t b ả n : Võ T h ị K i m T h a n h Biên tập: Hồ Phương Lan Sửa bản in: Nick Ross Tr ì n h b à y : B a o R o s s Bìa: Duong Huynh Advertising JSC

Thực hiện liên kết xuất bản: C ô n g Ty C P T M – DV– Q C –Tr u y ề n Thông Dương Huỳnh 8 7 / 2 1 / 6 Đ ư ờ n g S ố 4 C ư Xá Đ ô Thành, Phường 4, Quận 3, T P. H C M . ĐT: + 84 8 3838 6908 Fa x : + 8 4 8 3 8 3 8 6 9 7 1 E m a i l : i n fo @ w o rd v i e t n a m .c o m We b s i t e : w w w.w o rd v i e t n a m .c o m

I n t ạ i C ô n g Ty I n Tr ầ n P h ú 7 1 – 73 – 7 5 H a i B à Tr ư n g , Q . 1 , T P. H C M . w w w. t ra n p h u p r i n t .c o m Giấy XNĐKKHXB của Cục XB số: 1 0 2 5 - 2 0 1 3/ C X B/ 1 5 - 1 1 5 / L Đ Q u y ế t đ ị n h x u ấ t b ả n s ố : 2 6 6/ Q Đ C N - L Đ Nhà xuất bản Lao Động cấp ngày 1 8/ 0 9/ 2 0 1 3 I n xo n g v à n ộ p l ư u c h i ể u q u ý 3 năm 2013.


MBike Vietnam 001-2013

|5


Editorial

Editorial//lời nói đầu

Lời nói đầu Editorial

N

hững chiếc xe đạp đã quay trở lại! Cho dù bạn không phải là người yêu xe đạp, không có đam mê với xe đạp thì bạn vẫn nhận ra một điều rằng: những con phố, những con đường trên dải đất hình chữ S đang đón nhận sự trở lại của những chiếc xe đạp.

B

icycles are coming back. Even if you’re not a bicycle lover, you would see that Vietnam’s streets, roads and paths are part of a revolution.

25 năm trước đây, Việt Nam là một đất nước của xe đạp, điều đó khiến cho giao thông thuận lợi và không khí trong lành hơn. Thời gian cứ thế trôi đi, những tiếng phanh xe và tiếng chuông lanh canh đã bị thay thế bằng tiếng ồn ã của xe máy. Tuy nhiên, những dòng xe đạp mới, hiện đại hơn đang xuất hiện tại Việt Nam trong thời gian gần đây, cùng với đó là những phụ kiện đẹp mắt. Có lẽ đây chính là thời gian để xe đạp lại trở thành phương tiện chủ yếu tại Việt Nam.

It has been 25 years since our cities were full of bicycles – back then the traffic flowed more smoothly and the air was cleaner. But then old brakes and bicycle bells were replaced by noisy motorbikes. Now that many new, modern, high tech bicycles have arrived in Vietnam – as well as many fantastic accessories – it is time to make a change for the better. Help bring bicycles back to Vietnam!

Các bạn đang cầm trong tay ấn phầm đầu tiên của Mbike Vietnam, chúng tôi sẽ giúp bạn khám phá những sản phẩm mới, những dòng xe mới, những con đường mới và những dự án liên quan đến xe đạp tại Việt Nam và nước ngoài. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin mà bất kì ai yêu xe đạp đều muốn nắm bắt.

Welcome to the first issue of MBike Vietnam. We aim to help you to discover new products, new bikes, new routes and new bicylerelated projects both in our country and abroad. We will provide all the information that bicycle lovers – as well as people new to bicycle riding – will need.

6 | MBike Vietnam 001-2013


MBike Vietnam 001-2013

|7


news//tin tức

Electric bikes just got sexy

T

he launch of the new Specialized electric bike, the Turbo, is a game changer for a market that has long suffered from an image problem. Until now, most electric bikes have not looked like something most people would willingly ride, but at first glance you might not even realise the Turbo is electric assisted. The frame graphics and tube shapes look fantastic, while the carbon disk brakes and the high spec SRAM components make up a very tempting package. This is, potentially, the ultimate commuting bike. With a top speed of 45kph, built in front and rear lights, a cycling computer, plus rack and mud guard attachment points, the excuses for not riding your bike to work are disappearing very quickly.

Xe đạp điện ngày càng trở nên quyến rũ hơn

S

ự ra mắt của dòng xe đạp điện chuyên dụng, xe Turbo, là sự thay đổi đột phá cho thị trường vốn đã từ lâu gặp vấn đề về hình ảnh. Cho tới thời điểm này, hầu hết các loại xe đạp điện đều không có kiểu dáng đẹp mắt để có thể hấp dẫn người tiêu dùng, nếu mới chỉ thoạt nhìn bạn sẽ thậm chí không thể nhận ra Turbo là một chiếc xe đạp điện. Tạo hình của khung xe và các thanh gióng xe trông vô cùng hoàn mĩ, bộ phanh đĩa và bộ phận thắng tốc độ cao kết hợp thành một tổ hợp hấp dẫn. Chiếc xe này hoàn toàn có tiềm năng là một chiếc xe đạp với khả năng di chuyển tối hậu. Với vận tốc tối đa lên tới 45km/h, có đèn ở phía trước và đuôi xe, một thiết bị điện tử vận hành xe chạy, cùng với giá và bộ chắn bùn gắn kèm làm điểm nhấn, bạn sẽ chẳng còn lý do gì để không sử dụng chiếc xe đạp này đến nơi làm việc.

More info at www.turbo.specialized.com Xem thêm thông tin tại turbo.specialized.com

8 | MBike Vietnam 001-2013


Cuộc đua xe đạp thế giới chính thức khởi động– 13/9

N World Cycle Race Open for Entry - Sep 13

T

he 18,000 mile round-the-world bike race launches on Mar. 22 next year. Organisers The Adventurists, who’ve been “making the world less boring” for more than ten years, have thrown open the doors to the toughest cycling event on the planet by giving a choice between London, Singapore and Auckland as a starting point. Entry is free and open now to novice adventurers and endurance experts alike. Having three different starting points will encourage international participation and give competitors more options for their route and direction; both important strategic decisions that will have a big impact on their speed and eventual position on the leader-board. There will be three race categories: solo unsupported, supported and pairs. The rules are simple: cycle 18,000miles (29,000km) around the planet in an easterly or westerly direction without going back on yourself and passing through two antipodal points en route. It’s a single stage race and the clock runs continuously until all the riders have have lapped the planet and reached the finish line at their point of departure. Brit, Mike Hall is the current record holder for an unsupported ride around the globe taking 107 days in 2012 although Thomas Grosserichter of Germany made his circumnavigation in 105 days with the aid of support. Hall, who is chairing the Race Rules Committee explained the decision to have three categories. “To use support or not can be a contentious issue in circumnavigation circles but at the end of the day each has their own appeal and we wouldn’t like to see one overshadow the other. By including both, plus the option to race in pairs, [it’s] a very accessible event and let people push the boundaries and seek records without world cycle racing becoming the sole preserve of the well funded.” Tom Morgan, founder of The Adventurists added: “We want this to be the kind of race that anyone off the street can pick up a bike and take on the planet. It’s an absolute beast of an adventure and totally different to any other cycling race in the world. There are so many different factors thrown at the riders it’s not obvious who’ll win.” Regardless of the category they choose, entrants will face the ultimate long distance bike race. If you want a bigger one, you’ll have to find a bigger planet.— Marc Forster-Pert To apply for your sport on this epic journey go to www. worldcyclerace.com

gày 22-3 năm sau, cuộc đua xe đạp vòng quanh thế giới dài 10.000 dặm (gần 29.000km) sẽ chính thức khởi động. Ban tổ chức - The Adventurists (tạm dịch: Những kẻ phiêu lưu), người đã khiến “thế giới bớt nhàm chán” hơn mười năm qua, đã mở cửa cho mọi người đến với sự kiện đạp xe khắc nghiệt nhất hành tinh bằng cách cho người tham gia lựa chọn điểm xuất phát là một trong những nơi sau: London, Singapore và Aukland. Việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và dành cho cả những người mới tập tành phiêu lưu đến những tay đua chuyên nghiệp dày dặn kinh nghiệm. Việc có đến ba điểm xuất phát sẽ khuyến khích sự tham gia rộng khắp toàn thế giới và cho các đối thủ nhiều sự lựa chọn hơn về tuyến đường và hướng đi – hai quyết định quan trọng tầm chiến lược sẽ có ảnh hưởng lớn tới tốc độ và vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng những người dẫn đầu. Tất cả sẽ có ba hạng mục đua: một mình không có hỗ trợ, [một mình] có hỗ trợ và theo cặp. Luật rất đơn giản: đạp xe 18.000 dặm vòng quanh thế giới theo hướng đông hoặc tây nhưng không được đi lại đường đã qua và không được đi qua hai điểm đối cực nhau trong hành trình. Đây là một cuộc đua chỉ gồm một vòng và đồng hồ sẽ liên tục tính giờ cho tới khi mọi tay đua đã hoàn thành chặng đường quanh trái đất và cán đích tại chính điểm xuất phát của mình. Tay đua người Anh Mike Hall đang giữ kỷ lục mới nhất cho thể loại không có hỗ trợ. Năm 2012, anh đã đạp xe vòng quanh trái đất trong 107 ngày trong khi Thomas Grosserichter của Đức mất 105 ngày để hoàn tất chặng đường có sự hỗ trợ của mình. Hall – người hiện làm chủ tịch Ủy ban Luật Đường Đua – đã giải thích quyết định đưa ra ba nhóm như sau: “Có hỗ trợ hay không có thể là vấn đề gây tranh cãi trong các vòng đua vòng quanh thế giới nhưng suy cho cùng thể loại nào cũng có sức hấp dẫn của nó và chúng tôi không muốn nhóm này phủ bóng lên nhóm còn lại. Bằng cách đưa cả hai nhóm vào cuộc đua, cộng với thể loại đua theo cặp, mọi người sẽ dễ dàng tiếp cận sự kiện này, giúp chúng ta đẩy giới hạn lên cao hơn và tìm kiếm kỷ lục mới mà không phải biến cuộc đua vòng quanh thế giới thành sự kiện dành riêng cho người được tài trợ nhiều.” Sáng lập viên của The Adventurists Tom Morgan cho biết thêm: “Chúng tôi muốn tổ chức kiểu giải đua nơi bất cứ ai trên đường phố cũng có thể kiếm một chiếc xe đạp và đi vòng quanh thế giới. Đấy mới là cuộc phiêu lưu kỳ thú nhất và hoàn toàn khác với bất cứ cuộc đua xe đạp nào khác trên thế giới. Có quá nhiều yếu tố bất ngờ tác động đến tay đua khiến chúng ta khó mà có thể đoán trước được người chiến thắng.” Bất chấp chọn thể loại nào để tham gia, các tay đua sẽ phải đối mặt với một cuộc đua xe đạp đường dài không thể dài hơn. Nếu muốn kiếm một cuộc đua lớn hơn, các bạn sẽ phải đi tìm một hành tinh to hơn trái đất của chúng ta.

Marc Forster-Pert Để đăng ký tham gia hành trình đầy thiên hùng ca này, hãy truy cập trang www.worldcyclerace.com

MBike Vietnam 001-2013

|9


Products//Sản Phẩm

Bàn đạp PD-9000 pedaLS pd-9000 (Shimano) Bàn đạp SPD-SL là sản phẩm đáng tin cậy và có hiệu quả kết nối người đạp xe và xe đạp. Với chỗ để chân rộng hơn, bạn có thể có nhiều lực để đạp và cảm thấy thoải mái. Tấm chịu mài mòn bề mặt sẽ làm tăng độ bền.  Thân

làm bằng cacbon tổng hợp  Tấm chịu mài mòn bằng thép không gỉ  Linh động với 4mm chiều dài trục  Trọng lượng thấp.

SPD-SL pedals guarantee a reliable and efficient connection between you and the bike. Extra-wide platforms offer maximum power transfer and comfort, while wear-resistant top plates ensure durability.  Carbon composite body  Stainless steel top plate  Optional 4mm longer axle  Low weight

Phanh BR – 9000 Brakes BR-9000 (Shimano) Phanh Dura Ace với thiết kế đối xứng trục kép, vòng bi đôi giảm ma sát trục giúp nâng cao hiệu quả và khả năng kiểm soát. Cùng với ma sát thấp, phanh Dura-Ace nhẹ nhàng, kết cấu siêu nhẹ với sự điều chế tuyệt vời.  Tăng 10% độ nhạy so vơi BR-7900  Phanh nhẹ và hoạt động ánh sáng với điều chế tăng lên  Có sẵn trong phiên bản gắn kết trực tiếp (BR-9010) cho các ứng dụng aero.

Long, fast descents demand confidence. Dura-Ace brakes deliver, with a new symmetrical dual pivot design and twin bearings reducing pivot friction and improving efficiency and controllability. Along with new low-friction BC-9000 cables, Dura-Ace brakes give smooth, light operation with excellent modulation. Available with conventional mount or direct mount for aero road bikes (BR-9010).  10% more power than BR-7900  Smooth and light operation with increased modulation  Also available in direct mount version (BR-9010) for aero applications.

10 | MBike Vietnam 001-2013


Yên xe B17 imperial thu hẹp B17 Narrow Imperial (Brooks) Yên xe B17 Imperial thu hẹp là một biến thể trong thiết kế từ dòng B17 của Brooks. Dòng yên này có một chi tiết cắt ở đầu yên, đây là thiết kế lần đầu tiên được hình thành và được đăng kí bởi nhãn hiệu Brooks hơn một thế kỉ.  Chiều dài: 279 mm  Độ dày: 151 mm  Chiều cao: 70mm  Trọng lượng : 530 g  Chất liệu: mạ thép

Yên xe B17 thu hẹp Saddle B17 Narrow (Brooks) Dòng yên xe B17 thu hẹp thực sự phù hợp với những dòng xe đạp đua hoặc xe du lịch, là sự lựa chọn hàng đầu cho các “cua rơ”, những người thích sự tự do trong di chuyển.  Chiều dài: 279 mm  Độ dày: 151 mm  Chiều cao: 70 mm  Khối lượng: 530g

The B17 Narrow Imperial is another variation of Brooks time-honoured B17 design, featuring a distinctive cutout section in the top of the leather, first conceived and registered by Brooks over a century ago.

The B17 Narrow is perfectly suited to both thoroughbred racing bicycles or sports touring bikes, and has long been the first choice of sporting cyclists who prefer the freedom of thigh.

 Length: 279mm  Width: 151mm  Height: 70mm  Weight: 530g  Frame: Chromium Plated Steel

 Length: 279mm  Width: 151mm  Height: 70mm  Weight: 530g

MBike Vietnam 001-2013

| 11


BIKE testing//Đánh giá dòng xe

TREK EX 6 L

ắp ráp một chiếc xe đạp không phức tạp, và vì Trek có một trong những mạng lưới lớn nhất trên thế giới nên việc tìm kiếm một cửa hàng để mua xe không phải là vấn đề khó khăn. Các linh kiện ở hệ thống giảm xóc được điều chỉnh mà không làm ảnh hưởng đến các khớp nối và đòn bẩy. Chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm Trek tại một số cung đường gập ghềnh đá sỏi và một vài ngày leo độ cao. Sau đây là những đánh giá về sản phẩm:

Chuyến đi thử nghiệm Ghi đông của xe đạp khiến người chạy xe phải ngồi ở một tư thế vuông góc, có thể thấy rõ trọng lực đặt nhiều hơn vào phía sau của khung gầm. Tầm với từ yên xe đến các thanh ngang ngoại cỡ có xu hướng thấp dần chứ không hướng về phía trước như các thiết kế XC truyền thống. Khoảng cách đến bàn đạp cũng khá tự nhiên và tạo cảm hứng cho người lái theo kiểu “khao khát từng vòng quay”. Ngay khi chuyển động, bạn sẽ thấy chiếc xe nhẹ hơn so với cảm giác nặng nề mà trọng lượng của nó mang lại. Nhờ tay cầm rộng, chắc chắn và thiết kế hình học sắc sảo, chiếc xe đánh lái dễ dàng, có đèn báo ở bánh xe khi di chuyển trên địa hình bằng phẳng.

12 | MBike Vietnam 001-2013

Chinh phục độ cao bằng một chiếc EX6 không phải là không khả thi, nhưng nó yêu cầu người lái phải tư duy và sẵn sàng sử dụng chức năng khóa (lock-out) hệ thống giảm xóc. Áp lực lớn tạo ra (heavy pumping) để leo đến điểm cao nhất có thể gây ra shock, nếu để khóa mở thì dễ bị trôi và chệch hướng. Tuy nhiên, Trek Fuel EX6 đổ đốc nhẹ nhàng hơn khi leo dốc. Xu hướng tạo sức nặng ở phía sau thực sự hỗ trợ người sử dụng khi trọng lực trở thành chỗ dựa. Chỉ cần nhớ mở khóa giảm xóc và để xe trôi theo lộ trình. Các linh kiện của Rockshox rất phù hợp với việc xử lý slight chop và đổ đèo, nhưng bạn sẽ thấy khả năng giới hạn của bộ giảm xóc này đối với dốc “G-out”, những cú phi lên và rơi xuống. Chất lượng phanh ổn định và được điều chỉnh phù hợp sau quá trình thử nghiệm kích hoạt và không có gì đáng phàn nàn.

Kết luận Thiết kế của Trek Fuel EX 6 đại diện cho sản phẩm mà những người mê xe đang tìm kiếm, để phục vụ mục tiêu chinh phục thứ bậc trong dòng xe địa hình mà không phải chi tiêu quá nhiều cho các linh kiện trung cấp đi kèm. Những chiếc khung xe của Fuel EX đã nâng cấp các linh kiện riêng biệt có tiềm năng giải quyết các vấn đề khó khăn khác.


S

etting the bike up is a fairly straight-forward affair and considering that Trek’s dealer network is one of the largest in the world, finding a shop competent enough to get you rolling shouldn’t be much of an issue. (Note that Saigon Cycles in HCMC and THBC in Hanoi are the only authorized TREK dealers.) The Rockshox suspension components are adjustable without being overly knob & lever heavy. We took our test unit through some rocky multi-use trail networks followed by a few days of steep climbs. Here’s what we found.

The Ride Climbing into the cockpit puts the rider in a fairly upright riding position with a noticeable weight bias to the rear of the chassis. From the saddle the reach to the oversized bars is more downward than it is forward as found on more traditional XC designs. The reach to the pedals is also quite natural and confidence inspiring in a “hanker down on the cranks” kind of way. Once moving along, the bike feels lighter than its spec weight would indicate. It’s flickable and light on its wheels when riding on flat terrain on account of its wide beefy handlebar and sharp geometry.

Trek Bicycle Corporation is a major bicycle and cycling product manufacturer and distributor under brand names Trek, Gary Fisher, Bontrager, and until 2008, LeMond Racing Cycles and Klein.

Climbing on the EX6 isn’t impossible, but it does take some conscious thought from the rider and a willingness to use the suspension’s lock out feature. Heavy pumping to get up to a steep summit will cause the shock, if left open, to wallow and wander. Fortunately the Trek Fuel EX6 descends slightly better than it climbs. The rearward-weight bias really plays in favor of the rider once gravity takes hold. Just remember to unlock the suspension and go with the flow. The Rockshox components were adequate for handling slight chop and downhill rollers but steep g-outs, jumps and drops are going to find the limits of the suspension’s capabilities. Braking was steady and well modulated after the initial burn-in and never gave us a hint of complaint during our test.

Conclusions The Trek Fuel EX 6 represents a solid choice for riders looking to find their place in the off-road hierarchy without the steep costs generally associated with middle-tier componentry. Fuel EX models proving that individual component upgrades could potentially iron out the rough spots.

MBike Vietnam 001-2013

| 13


BIKE testing//Đánh giá dòng xe

surly LONG HAUL TRUCKER

N

hững chuyến đi bằng xe đạp đang ngày càng trở nên phổ biến trong 10 năm trở lại đây, và dòng sản phẩm Long Haul Trucker luôn nhận được sự yêu thích của mọi người trong thời gian đó.

Tại sao lại là dòng xe Trucker? Nhiệm vụ quan trọng của một chiếc xe đạp du lịch là có thể đi xa và phần nào chở được hành lý của bạn. Xe Long Haul Trucker được thiết kế để đáp ứng đầy đủ những điều đó. Khung xe phía sau thấp và thanh xích dài mang đến sự thuận lợi và ổn định. Lốp xe được làm lớn hơn để đi trên đường bằng phẳng và tĩnh, không có vật cản và tấm chắn bùn chắc chắn. Ống khung xe dày hơn và có đường kính lớn hơn so với mặt đường thông thường và so với khung xe đạp thể thao. Ở khung xe còn có chỗ để bình nước, giống như những khung xe khác của dòng này, chúng được làm bằng thép CroMoly. Các nhóm xe đạp được đánh giá cao thường dựa trên kỹ thuật, độ bền và giá trị của nó. Với dòng xe này, bạn sẽ tự tin đi tới bất kì nơi nào bạn muốn với những phụ kiện phù hợp với mọi địa hình. Khung xe bằng thép được ưa thích với rất nhiều lý do, đầu tiên là do thiết kế đặc biệt của nó. Bạn không cần quá lo lắng khi cho rằng thép là vật liệu rẻ tiền, vì gần như chắc chắn rằng bạn sẽ không bao giờ phải sửa khung xe. Dòng xe này được thiết kế tương thích với cả hai loại phanh cantilever và phanh chữ V. Một chiếc xe đạp có thiết kế hoàn chỉnh dành cho người có chiều cao với mức giá khiến họ cảm thấy hài lòng. Các phụ tùng được lựa chọn sử dụng cho dòng xe này đều phù hợp với tính năng kỹ thuật, độ bền và giá trị của xe. Bạn có thể lắp thêm bất cứ thứ gì bạn cần cho hành trình của mình, như giá đỡ hành lý và tấm chắn bùn.

14 | MBike Vietnam 001-2013

B

icycle touring has been growing in popularity in the last decade and our Long Haul Trucker has been around for most of that time.

Why the Trucker? Simple. A touring bike’s job is to go the distance and then some while carrying you in relative comfort. The Long Haul Trucker was designed to do exactly that. Its low bottom bracket and long chainstays provide comfort and stability. We gave it ample tire clearance for larger tires (larger tires soak up a lot of road static) with room for fenders too. The frame’s tubing is thicker-walled and larger-diameter than standard road and sport-touring frames. And it’s got all the braze-ons, from rack mounts to water bottle cage bosses to spare spoke holders. Like all our frames, it’s made of CroMoly steel. We like steel for a lot of reasons, foremost among them the ride quality a well-designed steel frame delivers. It doesn’t hurt that steel is relatively inexpensive. You’ll probably never need to have the frame repaired. Designed to be used with cantilever or linear-pull brakes. A well designed bike for tall folks at a production frame price ought to make a lot of folks pretty happy. The component group was chosen for its technical ability, durability and value. You’ll add whatever you need to go where you want, like racks and fenders.


MBike Vietnam 001-2013

| 15


life//cuộc sống

Xe đạp ngày

cưới

Mọi người chọn xe máy, còn chúng tôi chọn xe đạp làm bạn đồng hành trong bộ ảnh cưới của mình.

M

ột nhiếp ảnh gia, một chuyên viên trang điểm, hai trợ lý, cùng cô dâu và chú rể cả ngày rong ruổi trên chiếc taxi...Quả thật nếu không có người bạn đồng hành là chiếc xe đạp,mọi người sẽ chẳng nhận thấy điểm khác biệt giữa chúng tôi và những «cặp uyên ương sắp cưới» khác. Thoạt đầu tôi đã nghĩ “Bộ ảnh cưới với xe đạp sẽ rất ý nghĩa vì chúng tôi sẽ đi vòng quanh thế giới bằng xe đạp, vậy tại sao lại không chụp ảnh cưới với nó nhỉ”. Nhưng sau đó tôi đã hoàn toàn bất ngờ khi biết rẳng chúng tôi không phải là cặp đôi duy nhất ở Việt Nam chụp ảnh cưới với xe đạp. Ngày nay phần lớn mọi người đã chuyển sang đi xe máy, ô tô thay vì xe đạp, nhưng để có những bức hình thật lãng mạn, xe đạp vẫn rất được»chuộng» trong những bộ ảnh cưới. Vậy bạn đã bao giờ từng tự đặt câu hỏi “Tại sao họ lại không để xe

16 | MBike Vietnam 001-2013

Wave hay một loại xe máy nào đó xuất hiện trong bộ ảnh cưới của mình?» Xe đạp xuất hiện ở Việt Nam từ thời Pháp thuộc, và ai biết được lí do tại sao, có thể vì “Paris - thành phố của tình yêu”, hay “Pháp…. tình yêu…”, điều này phải chăng là niềm tự hào của nước Pháp. Bản thân chiếc xe đạp đã mang trong mình một sự lãng mạn từ chính kết cấu tinh tế của nó. Ngay cả khi chiếc xe không còn giá trị sử dụng, ta vẫn cảm thấy có một sự gắn kết «lãng mạn» với nó. Chiếc xe đạp toát lên sức «quyến rũ» riêng biệt..Nó có thể khiến anh chàng bình thường thành một chàng lãng tử, làm cho một cô gái khi thì năng động, khoẻ khoắn hơn, khi thì lại tôn lên vẻ đẹp đoan trang, đài các của họ. Cùng với chiếc xe đạp, những cặp tình nhân sẽ tìm thấy nhau…và biết đâu sẽ lại có một kết thúc có hậu ở một nơi nào đó.


Everybody goes by motorbike, but we all put a bicycle in our wedding pictures.

Photos Thanh Sadam 

WEDDINGS

Words Guim Valls Teruel

bicycles

O

ne photographer, one assistant, one makeup artist plus assistant, all-day hired taxi driver, and both of us: the groom and the bride. Nothing different from any other “very soon married couple” in the world if it wasn’t for the bicycle that we brought to take some nice pics. I first thought “well it makes sense; we are cycling around the world, so let’s take some shots with a bicycle”. But to my surprise I found that we were not the only ones in Vietnam having pictures with bicycles in the wedding photo album. Nowadays, the majority of our society has swapped bicycles for motorbikes or cars, but many of us still take a bicycle for those romantic shoots. Why doesn’t anyone take their “Wave” for some wedding shoots? The bicycle has been in Vietnam since French colonial times, and who knows, maybe it is because of “Paris, the city of love”, or “France …l’amour…”; giving the honor to the French. The fact is that bicycles have an intrinsic romantic component. Even if people don’t use them anymore, they are still romantically attached to those bikes. Bicycles can make ordinary people look adventurous, fit and active. It is easy to meet others by bicycle – and who knows? Maybe a happy ending is somewhere to be found.

MBike Vietnam 001-2013

| 17


q&A//phỏng vấn

Phỏng vấn nhà vô địch giải thi đấu ba môn phối hợp thế giới:

hris McCormack Chris ‘Macca’ McConrmack- người giành chiến thắng nhiều nhất trong lịch sử các giải đấu ba môn phối hợp đã đặt chân đến Việt Nam lần đầu tiên để tranh tài trong buổi khai mạc giải Laguana Lăng Cô. Phóng viên David Lloy Buglar của Mbike đã có cuộc phỏng vấn với anh sau buổi thi đấu.

18 | MBike Vietnam 001-2013

Thông tin chi tiết về giải thi đấu Laguana Lăng Cô, truy cập trang www.lagunalangcotriathlon.com


 Điều gì đã khiến anh quyết định đến tham gia thi đấu tại Việt Nam?

T

ôi rất thích đua xe ở những nơi mà mình chưa từng đến bao giờ. Đây chính là lí do đầu tiên lôi cuốn tôi đến với giải thi đấu ba môn phối hợp này – tôi luôn muốn có những trải nghiệm mới mẻ , đầy hứng khởi khi tham gia thi đấu tại những miền đất mới, để có thể khám phá những điều mới lạ trong văn hoá cũng như lối sống của đất nước họ.

 Anh có thể chia sẻ một vài suy nghĩ về giải Laguna Lăng Cô? Tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Cuộc đua này gợi cho tôi nhớ đến giải đua ba môn phối hợp truyền thống với cảm giác được gần gũi với cộng đồng, những nhóm bạn bè tụ tập lại để giao lưu và tự thử thách bản thân trên mỗi chặng đua độc đáo. Chặng đường chạy bộ đã diễn ra tại một trong những sân gôn tốt nhất mà tôi từng thấy.

 Vậy anh cảm thấy thế nào về chặng bơi – biển cuộn sóng nên nhiều người trông có vẻ căng thẳng, nhưng anh lại nở một nụ cười rất tươi... Tôi là một người con của đất biển nên từ nhỏ tôi và các anh trai đã làm bạn cùng những con sóng. Tôi thích cảm giác lướt trên những con sóng. Nhiều người có thể bơi nhanh hơn tôi, nhưng «bơi» giữa các đợt sóng cần phải có kĩ thuật. Con sóng càng lớn thì tôi càng thấy phấn khích.

 Anh có suy nghĩ gì về tiềm năng của giải đấu này? Giải đấu này có tiềm năng rất lớn. Năm tới nhất định tôi sẽ lại tham dự. Tôi nghĩ giải đấu đã thành công rực rỡ. Nhóm tổ chức sự kiện đã thể hiện vô cùng xuất sắc và tôi chắc chắn rằng đây sẽ là một trong những giải lớn nhất trong phạm vi châu Á và thực sự ngang tầm với giải Challenge Phuket.

 Ấn tượng về Việt Nam của anh như thế nào? Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời tại Việt Nam và thật may mắn khi gặp gỡ một vài người dân địa phương cùng một số người ngoại quốc khác. Tôi đã đạp xe từ Lăng Cô qua Đà Nẵng , tới Hội An và ở lại bãi biển tại đó vài ngày. Tôi thấy rất tuyệt. Tôi thích được khám phá và trải nghiệm những điều mới mẻ nên tôi luôn đắm mình vào những điều đó. Tôi đã thưởng thức ẩm thực ở những khu chợ địa phương và tận hưởng mọi điều về Việt Nam.

 Anh nổi tiếng với câu khẩu hiệu ‘biết trân trọng cả những điều tồi tệ’ – anh lấy cảm hứng cho câu nói này từ đâu? Khi bạn tham gia một cuộc đua sức bền thì trải nghiệm từ đó luôn rất chân thực và trọn vẹn. Tôi thực sự thấy rằng đây là khía cạnh hiện thực và trọn vẹn nhất của thể thao. Có thể hơi kì quặc nhưng tôi nghĩ đây là lí do khiến tôi gắn bó với thể thao. Một số điều như thi đua sức bền và thúc đẩy bản thân gần như là vấn đề thuộc về tinh thần. Không quan trọng bạn là ai, trong khoảnh

khắc quyết định bạn sẽ có hai lựa chọn: chiến đấu hoặc đầu hàng. Sự đơn giản ấy chính điều mà tôi yêu thích. Không hề có sự giả dối, không tiếp thị - về bản chất là không có tí ‘vẩn đục’ nào.

 Anh có kiêng kị điều gì hay có thói quen nào trước các cuộc đua không? Buổi tối trước cuộc đua tôi thường ăn món lasagne, không quan hệ tình dục 72 tiếng trước các sự kiện như vậy! Đó là hai điều duy nhất mà tôi luôn tuân thủ.

 Anh là hình mẫu người đàn ông của gia đình - vậy làm cách nào anh có thể cân bằng giữa một nghề chiếm phần lớn thời gian và sự chăm lo của bản thân đối với gia đình mình? Đây vẫn luôn là thử thách khó khăn nhất trong việc thăng tiến trong sự nghiệp của tôi và nếu có điều gì khiến tôi giảm bớt việc tham gia thi đấu và tham vọng cá nhân thì đó chính là lý do trọng yếu nhất. Gia đình đã luôn sẻ chia với tôi trên mọi nẻo đường và luôn đồng hành cùng tôi trong suốt cuộc đời. Lúc con gái lớn của tôi bắt đầu đi học thì mọi thứ trở nên khó khăn và gia đình chúng tôi phải bắt đầu cùng nhau lập kế hoạch kĩ lưỡng hơn. Theo đuổi những danh hiệu thế giới là điều vô cùng ích kỉ và khi bạn đối đầu với những tuyển thủ chưa từng đạt được những điều đó trong đời, bạn sẽ thấy điều đó khiến họ bị dồn vào thế yếu. Sau khi lại giành danh hiệu vô địch thế giới vào năm ngoái tôi đã nói với gia đình mình như vậy. Tôi sẽ lùi lại một chút trong sự nghiệp và chúng tôi có thể bắt đầu cùng nhau làm những việc như một gia đình thực sự và khoảng thời gian mà tôi phải xa gia đình cũng sẽ giảm xuống. Tất cả những quyết định trong sự nghiệp thi đấu của tôi đều được bàn bạc cùng với gia đình. Đó là cách duy nhất. Giờ đây, với tư cách là một người cha, tôi cần nỗ lực cho gia đình mình nhiều như niềm khát khao tiếp tục chiến thắng vậy.

 Như vậy thành tích của anh từ hai lần đã trở về xuất phát điểm – nếu vậy thì điều gì sẽ trở thành động lực của anh lúc này? Tôi có động lực để có thể xét xem bản thân có thể tiếp tục thi đấu ở phong độ tốt nhất đến bao giờ. Nếu như ai đó nói với tôi rằng tôi sẽ trở thành nhà vô địch thế giới ở tuổi 39, tôi sẽ nói với họ rằng điều đó là không thể. Tôi thường nghĩ như vậy là quá già. Tôi yêu thích việc được tranh tài và đua xe, và tôi vẫn cảm thấy mình có thể cạnh tranh với bất kì ai trên thế giới này nếu có sự chuẩn bị kĩ lưỡng. Điều này đã luôn thúc đẩy tôi. Tôi muốn thử xem mình có thể cảm thấy như vậy trong bao lâu.

MBike Vietnam 001-2013

| 19


q&A//phỏng vấn

Q&A

World triathlon champion

Chris McCormack

C hris ‘ M acca’ M c C o rmack has wo n m o re races than an y b o dy in the histo ry o f triathl o n . T his y ear he raced the inau g u ral L ag u na L ang C o triathl o n and M B ike ’ s David L loyd B u g lar cau ght u p with him p o st- race .

 What made you decide to race in Vietnam?

I

enjoy racing in places I have never visited before. This was what drew me to triathlon in the first place - I always love to compete in new and exciting places and discover new countries and cultures.

 What did you think of the Laguna Lang Co race? I loved it. It reminded me of old-school triathlon with a nice community feel and a whole group of friends having a great time and challenging themselves on a very unique course. I thought the race was great. The run course was on one of the best golf courses I have ever seen.

 How about the swim leg – the sea was rough and many people looked nervous, but you had a massive smile on your face. I grew up on the beach in Australia and my brothers and I lived for surfing. I love swimming in surf. Many guys may be quicker swimmers than I am, but swimming in the surf is a skill set. The bigger the surf, the happier I am.

20 | MBike Vietnam 001-2013

 What are your thoughts on the race’s potential? This race has huge potential. I will be back again next year for sure. I thought the race was brilliant. The team running the event are exceptional and I have no doubt this will be one of the biggest on the Asian circuit and a true sister event to Challenge Phuket.

 What were your impressions of Vietnam? I thoroughly enjoyed my time in Vietnam and was lucky enough to get together with a few of the locals and a couple of expats. I rode from Lang Co through Danang and into Hoi An and stayed a few days there on the beaches. I loved it. I just love to explore and experience new things and I always dive head first into things like this. I was eating at the local markets and just enjoying everything about Vietnam.

 What is it about endurance sport that keep you coming back? There is an honesty and a wholeness about the experience when you put yourself in an endurance race. I really find this part of the sport the most raw and fulfilling component. In a weird way I think it is this very thing that keeps me here in the sport. The thing about endurance racing and pushing yourself is that the experience is almost a spiritual one. It doesn’t matter who


For details of the Laguna Lang Co triathlon which will be held again in early 2014, visit www.lagunalangcotriathlon.com

you are, in the moment you have two options: fight or surrender. It is this simplicity that I love. There is no bluff, no marketing – no BS basically.

 Do you have any pre-race superstitions or routines? I have to have lasagne the night prior to a race, and no sex 72 hours before an event! They are the only two things I really stick to.

 You are a family man – how do you manage a career that takes you the world over and your commitments to them?

a family unit. It is the only way. Now, as a father, it has to be as much about the family as it is about my desire to continue to win.

 Your record is second to none – what motivates you now? I am motivated to see just how long I can continue to compete at the highest level. If someone told me I would be a World Champion at 39, I would have told them no way. I used to think that was so old. I just love to compete and race and still feel I can be super competitive against anyone in the world if I prepare correctly. This keeps me motivated. I want to see just how long I can feel this way.

This has been the most difficult thing about the later stages of my career and if anything will ultimately be the single thing that sees me reduce my racing load and my personal ambitions. My family has shared most of this journey with me and travelled with me on the road for most of their lives. Once my eldest daughter started school this made things difficult and we had to begin to plan better as a family unit. Chasing world titles is a very selfish thing and when you are up against athletes who don’t have these same things in their lives, it gives them an edge. After winning a world title again last year I said to my family that is it. I will pull back a little and we can start to do things as a family unit and my time away from them has to be reduced. All decisions in my racing career are made as

MBike Vietnam 001-2013

| 21


Fixed Gear

fixed gear//

Xu hướng mới màu sắc và đam mê Words Sebastian dinjens

Fixed Gear - một dòng xe có độ tùy chỉnh tuyệt vời nhất.

F

ixed Gear - Xe đạp không phanh, hay còn gọi là “fixie”, là dòng xe tối giản nhất song lại vô cùng thanh lịch so với các dòng xe đạp khác.

Fixed-gears không phải là một phát kiến mới, chiếc xe này đã có mặt tại những đường đua xe trong nhà từ cuối thế kỷ 19, và chính thức có mặt trong các kỳ Olympic từ năm 1896. Không phanh trước hay phanh sau, không bánh răng cố định, không có bấy kỳ một loại dây cáp nào, fixie hoàn toàn đứng ngoài cuộc đua của các loại đĩa líp hay bánh răng. Tại những đường đua xe đạp trong nhà , fixie tiếp tục phát triển và được cọi là biểu tượng của tốc độ và sự thanh thoát, nhẹ nhàng. Và hiển nhiên, fixie được dùng làm xe dẫn đường trong những cuộc đua này. (Xe dẫn đường có sử dụng fixie, song không phải tất cả xe Fixed – gear đều là xe dẫn đường). Khi dòng xe fixie trở nên phổ biến, những người đi xe đạp bắt đầu «biến» chiếc xe cũ của họ thành fixed gear. “Độ” một chiếc xe fixie ngay lập tức trở thành một lựa chọn tự nhiên của tất cả những người đam mê xe đạp. Sự hồi sinh của dòng xe fixie bắt đầu từ những người đưa thư bằng xe đạp ở New York, khi mà “xu hướng bờ Tây” lan mạnh từ nửa cuối thập niên 90 thông qua việc những người đưa thư ở bờ Tây quyết thử sức mình chinh phục những ngọn đồi cao ở San Francisco. Những tay lái can đảm này bắt đầu sử dụng xe đạp

22 | MBike Vietnam 001-2013

Fixie đồng nghĩa với “sexy”. Thêm một chiếc quần jean bó – tốt nhất là màu đen – một chiếc túi khoác, một chiếc mũ vintage, tin không, bạn trông thật quyến rũ.


Fixed GeaR A New trend – Colour and Passion cool customized bicycles.

fixie has the same meaning AS “sexy“. Add some tight jeans — preferably black — a messenger bag and a vintage cycling cap and you’ve reached the apex of cool.

F

ixed-gear bikes, also known as track bikes or ‘fixies’, are the simplest – yet arguably the most elegant– form of the bicycle.

Fixed-gears are nothing new. Born on the banked track of the velodrome, they’ve been raced since the late 19th century and used in every Olympic competition but one since 1896. With no front or rear brake, no gears and none of the accompanying cables and wires, fixies fell out of favour for general use with the invention of freewheels, handbrakes and derailleurs. Fixies continued to thrive in track racing where lightness and speed were ideal for the indoor competitions. As a result, fixed-gear bikes are often referred to as track bikes. (However, while track bikes do have fixed gears, not all fixed-gears are track bikes). As fixies gained popularity, riders began converting their old road bike frames into fixies. Working on fixed-gears has become a natural hobby for people who are already passionate about bikes. There is general consensus that the fixie revival started within the bike messenger scene in New York City. Somewhere in the mid- to late ’90s, the trend went west: West Coast bike messengers began to test their mettle on the steep hills of San Francisco. These daring riders began to use their bikes for tricks. Stunts like track-stands, bar-spins and skidding the bike while lighting a cigarette were all conquered in addition to riding at great speed through seemingly impenetrable gaps between cars. In many ways, fixies have become what the skateboard was in the ’90s: an extreme-sport subculture that quickly made the leap into the mainstream. Riding a fixie has become the definition of hip. Add some tight jeans — preferably black — a messenger bag and a vintage cycling cap and you’ve reached the apex of cool.

của mình như một thú chơi. Những pha mạo hiểm như dựng đứng xe, quay tròn tay lái hay vừa trượt xe vừa châm thuốc hút khiến mọi người phải trầm trồ, chưa kể đến việc phóng xe lách qua những khoảng trống hẹp dường như không thể vượt qua giữa các xe ô tô. Nhìn từ mọi góc độ, xe fixie giống như sự bùng nổ của chiếc ván trượt trong những năm 90: một sự pha trộn giữa văn hóa và thể thao nhanh chóng lan tỏa như một làn sóng. Fixie đồng nghĩa với “sexy”. Thêm một chiếc quần jean bó – tốt nhất là màu đen – một chiếc túi khoác, một chiếc mũ vintage, tin không, bạn trông thật quyến rũ.

MBike Vietnam 001-2013

| 23


fixed gear//

Xu hướng

Fixed Gear trend

tại Sài Gòn

“Fixie trend will never stop. Because as long as there are Fixie lovers, Fixie will continue to change and develop to cope with the increasing demand.”

Fixed Gear “ X u h ướ ng F ixie s ẽ không d ừng l ạ i . Bở i c ò n c ó ngư ờ i h â m m ộ F ixie , F ixie s ẽ ti ế p t ụ c ra đ ờ i và c ả i tiế n đ ể đ á p ứ ng nhu c ầ u củ a th ị tr ườ ng .”

G

ần đây dòng xe Fixed gear đã trở thành một xu hướng phổ biến trong giới yêu xe đạp tại Sài Gòn. Mặc dù Fixed gear không phải là lựa chọn phù hợp để trở thành phương tiện di chuyển chính do thực tế giao thông ở Việt Nam, nhưng đối với người yêu thích dòng xe này chúng đã trở thành một biểu tượng của thời trang. Họ dùng Fixie trong các cuộc trình diễn, khi đi dạo chơi hoặc đi picnic cuối tuần. Trước khi trở thành một xu hướng được ưa chuộng như hiện nay, trên thực thực tế dòng xe Fixed gear đã được du nhập vào Việt Nam từ nhiều năm trước bởi những người đi công tác nước ngoài yêu thích dòng xe này. Mặc dù không phải người đầu tiên biết đến dòng xe Fixed gear tại Việt Nam, nhưng có thể nói anh Lê Văn Luận là một trong những người đầu tiên thúc đẩy và quảng bá phong trào chơi xe Fixie tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh Luận bắt đầu quan tâm đến Fixed gear vào khoảng năm 2010 khi đang tìm kiếm một bộ môn thể thao để duy trì sức khỏe thay thế cho bộ môn bóng đá nhiều va chạm, dễ gây chấn thương. Lúc đó Fixed gear còn chưa được nhiều người biết đến và chỉ phổ biến trong một bộ phận nhỏ người yêu xe đạp. Anh Luận đã nhanh chóng bị thu hút và tìm thấy đam mê với những chiếc Fixie và quyết định đưa nó đến với mọi người một cách rộng rãi.

Đến nay phong trào mà anh Luận xây dựng đã có những thành công bước đầu. Fixie đã thực sự trở thành một xu hướng tại Sài gòn và được nhiều người coi là một biểu tượng của thời trang và tính tiện ích. Điều này được thể hiện thông qua phạm vi rộng trong độ tuổi của những khách hàng đến với cửa hàng xe đạp của anh Luận, từ những bạn trẻ 18-20 tuổi cho tới những khách hàng trung niên 40-50 tuổi. Cửa hàng xe đạp của anh Luận có địa chỉ tại 1C Trần Cao Vân, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh hiện tại chuyên nhập xe Fixed gear đã qua sử dụng từ Nhật Bản và Thái Lan và là nơi phân phối chính thức của nhãn hiệu Cinelli. Nhìn nhận về tương lai của phong trào chơi xe Fixed gear ở Việt Nam, anh Luận tỏ ra khá lạc quan: “Nếu nói về tính tiện lợi và giá cả thì chắc chắn mọi người sẽ mua một chiếc xe đạp thông thường chứ không chọn Fixie. Tuy nhiên chính sự khác biệt giữa Fixie và xe đạp thông thường đã làm cho Fixie có sức hút đặc biệt đối với một số nhóm khách hàng. Những người sử dụng Fixie sẽ thấy được những điều thú vị so với việc sử dụng xe đạp thông thường. Bởi loại xe này không có phanh nên sẽ có nhiều thách thức cho người sử dụng, khiến họ muốn thử thách và chinh phục bản thân. Fixie tiện lợi cho những chặng di chuyển ngắn cũng như mục đích tập luyện duy trì sức khỏe. Ngoài ra mẫu mã độc đáo sẽ tạo nên cá tính riêng biệt cho chủ nhân của chiếc xe. Xu hướng Fixie sẽ không dừng lại. Bởi còn có người hâm mộ Fixie, Fixie sẽ tiếp tục ra đời và cải tiến để phù hợp với nhu cầu của thị trường.”

24 | MBike Vietnam 001-2013

in Sai Gon

F

ixed Gear has recently become a popular trend among bike lovers in Sai Gon. Although it is not quite suitable for common transportation use due to the Vietnamese traffic conditions, it is still a fashion icon. People use Fixie for performances, riding around or going to picnic at weekends. Before becoming so popular, Fixed Gear has been brought to Vietnam by people who doing business trip abroad. Le Van Luan is one of the pioneers who promote and support Fixed Gear trend in Ho Chi Minh City. Mr Luan starts being interested in Fixed Gear around 2010 when he was looking for a sport that can help him being fit instead of football. Back then Fixed Gear was still unwell-known and was common only in a small group of bike lovers. Mr Luan was attracted and soon be passionate with Fixies. He decided to spread and share his passion with more people. His work has been paid with continuing success. Fixie has become more and more popular in Sai Gon. People like it for its fashion style and convenience. This is fully shown in a wide range of customers’ age that Mr Luan’s shop is serving, i.e from 18 to 20 age youngsters to over 40 years adults. His shop, which locates at 1C Tran Cao Van, Phu Nhuan Dist, HCMC, mainly imports used Fixed Gear from Japan and Thailand. It is also official distributor of Cinelli. Talking about the future of Fixed Gear in Viet Nam, Mr Luan shows his optimism. “People would choose a normal bike rather than a Fixie when it comes to convenience and price”, said Mr Luan, “However it is differences between those bikes that make Fixie attractive with a particular market segment”. As Fixie has no brake, it is more challenging to ride. It is suitable for short trip as well as practicing for being fit and healthy. Moreover, its colorful design can which shows owner’s personality is too an plus point. Fixie trend will never stop. Because as long as there are Fixie lovers, Fixie will continue to change and develop to cope with the increasing demand.”


MBike Vietnam 001-2013

| 25


RouteS//những con đường

Words Ian Loughrey

Photos Nguyen Hoang Long

C u ng đ ư ờ ng ng o ạ n m ụ c nh ấ t ở V i ệ t N am n ằ m v ắ t ngang q ua C ao n g uy ê n Đ á Đ ồ n g V ă n , n ằ m ở ph í a b ắ c c ủ a t ỉ nh H à G iang .

26 | MBike Vietnam 001-2013


T

rong số tất cả những người đã đạp xe xuyên Việt mà tôi từng gặp, chỉ khoảng một nửa trong số họ có vẻ thực sự hài lòng với những trải nghiệm của bản thân. Nửa còn lại cùng có một lý do chung, họ bắt đầu chuyến đi dọc theo chiều dài của đất nước trên con đường hung thần của những hung thần, chính là Quốc lộ 1. Câu chuyện thường nghe vẫn là cảm giác kinh hoàng về những dòng xe tải, xe khách vô tận và những tiếng còi hú chói tai. Quốc lộ 1 không phải ngay từ đầu đã thế. Năm 1994, khi vác ba lô lên đường đi du lịch Việt Nam, tôi đã lao vào cuộc hành trình đầu tiên bằng xe đạp (và đây trở thành chuyến đi thay đổi cuộc đời). Với chiếc xe đạp Trung Quốc khá chắn chắn có tốc độ trung bình được mua ở Huế, đặt chiếc balô lên giá, tôi thẳng hướng phía Bắc ra Hà Nội. Phần lớn các con đường đều không bằng phẳng, phải qua sông trên những chiếc phà han gỉ và điều tuyệt vời nhất là không có nhiều xe qua lại. Tôi chỉ ước mơ sẽ có vài chiếc xe ô tô đồng hành với mình cho bớt cô đơn. So với bây giờ, điều đó thật khó tin. Tuy nhiên, có rất nhiều điều thú vị ở Việt Nam hơn là Quốc lộ 1. Hãy thử khám phá đồi núi phía Bắc, bạn sẽ nhận ra một thế giới hoàn toàn khác biệt. Vùng đất này sở hữu những khung cảnh hùng vĩ và là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số. Đường đi yên tĩnh, nhiều đường mòn nhỏ hẹp, và có vô vàn điểm nghỉ chân có chất lượng tốt, đầy đủ tiện nghi. Nhưng, nếu bạn là người không thích núi đồi thì khu vực này sẽ không thích hợp với bạn. Cung đường ngoạn mục nhất ở Việt Nam nằm vắt ngang qua Cao nguyên Đá Đồng Văn, nằm ở phía bắc của tỉnh Hà Giang. Ít nhất thì đó là đánh giá của rất nhiều “hướng dẫn viên” tôi đã gặp trong vài năm gần đây. Cung đường đó chạy thẳng lên phía Bắc, ra khỏi thành phố Hà Giang và chạy theo biên giới với Trung Quốc tới Bảo Lạc – Cao Bằng, sau đó nhập cùng Quốc Lộ 34. Không bị bó buộc về thời gian, tôi quyết định gộp cung đường này vào “vòng tròn tham vọng” của mình là sẽ đi qua toàn bộ khu vực phía Bắc Hà Nội. Mục tiêu thứ nhất của tôi là Bắc Hà, không hiểu sao tôi lại hờ hững không đến tham quan nơi này từ trước. Nổi tiếng với phiên chợ ngày Chủ Nhật đầy màu sắc của người H’mong, Bắc Hà thực sự đã không làm tôi thất vọng. Rất khó để cưỡng lại vẻ quyến rũ của khu vực nằm không xa Sapa, nơi tôi thực sự yêu thích. Và tôi đã mất 2 tuần từ Hà Nội để bước chân vào địa phận thành phố Hà Giang. Theo tôi được biết, trước đây người nước ngoài phải được phòng nhập cư cấp phép mới được tiếp tục du lịch xa hơn. Tôi cũng nghe đâu gần đây điều này đã có sự thay đổi. Vì vậy tôi đã tìm kiếm phòng nhập cư, và ở đó người ta đưa cho tôi một chiếc điện thoại có hiển thị tin nhắn “Chúng tôi không cấp phép du lịch ở Hà Giang nữa. Anh có thể tự do lên phía Bắc”. Sau đó tôi biết được rằng giấy phép giờ được cơ quan Công an ở Đồng Văn và Mèo Vạc chứng nhận (phí 250,000 VND). Khách sạn ở hai thị trấn này không chấp nhận người nước ngoài lưu trú nếu không có giấy phép. Khách sạn tôi chọn ở Đồng Văn đã lo hết mọi thứ, với khoản phụ phí chỉ có 20,000 VND.


RouteS//những con đường

sau khi rời khỏi thị trấn hà giang, con đường mòn dường như thu hẹp lại và trải dài ngút tầm mắt. Ngay khi ra khỏi thành phố Hà Giang, con đường mòn dường như được thu hẹp lại và trải dài ngút tầm mắt. Tôi dành ba ngày để đến Đồng Văn, với chặng dừng chân ban đêm tại thung lũng Tam Sơn và thị trấn Yên Minh, ở đó có rất nhiều nhà nghỉ và khách sạn. Có nghĩa là bạn sẽ đạp xe khoảng 50km mỗi ngày, nghe có vẻ không nhiều, nhưng phải trèo đèo hơn 1000m, chắc hẳn điều này sẽ làm giảm nhiệt huyết của bạn. Hơn nữa, quang cảnh ở đây rất đẹp, sao phải vội vã cơ chứ! Đặc biệt là cảnh vật xung quanh khu vực Tam Sơn đặc biệt đầy màu sắc và bạn nên dừng lại ở điểm thăm quan phía trên thị trấn, để có thể phóng tầm mắt thưởng thức hai ngọn đồi nhỏ xinh đẹp được đặt tên “Núi Đôi” Tôi đến Cao nguyên Đá vào ngày thứ ba sau chuyến leo đèo rất dài ra khỏi Yên Minh. Khi đứng trên đỉnh đèo, bạn có thể nghĩ rằng sẽ thả dốc rất suôn sẻ, nhưng không hề. Con đường bổ nhào xuống thấp, và rồi lại trèo lên một con dốc khác. Sau đó, bạn tìm thấy chính mình trong một khung cảnh rộng lớn đầy những khối đá vôi hình nón bao trùm toàn bộ vùng núi. Thật ngạc nhiên khi người dân nơi đây đã trông được ngô xen kẽ những tảng đá vôi khô cằn. Nhìn ra xa có thể thấy một ngôi làng nhỏ, khu chợ nhỏ, trong lùm cây thoáng hiện một căn nhà khá rộng theo phong cách Á Đông mở cửa cho khách tham quan. Cuối cùng là Đồng Văn, thị trấn quyến rũ hiện ra ở cuối chặng

28 | MBike Vietnam 001-2013

đường, một nơi lý tưởng để bạn khám phá văn hóa, phong tục. bên cạnh đó, sau chuyến đi dài qua những ngọn đồi, bạn có thể cho phép mình được nghỉ ngơi, thư giãn ở đây. Thị trấn có một khu chợ nhỏ hình vuông đậm chất Châu Á, và bạn có thể nhìn ngắm phong cảnh từ một pháo đài Pháp cũ trên một lộ đá gần đó. Đạp xe đến cột cờ (Lũng Cú) ở cực Bắc nước Việt Nam sẽ khiến cuộc hành trình của bạn thú vị hơn. Từ Đồng Văn đi lên 23km nữa, bạn sẽ tới thị trấn Mèo Vạc, đây sẽ là điểm nhấn cho toàn bộ chuyến đi của bạn, bởi lẽ nhìn từ khúc cua trên đường, bạn có thể thấy dòng sông Nho Quế uốn lượn phía dưới. Quả thực các hướng dẫn viên du lịch đã đúng, đó là một cảnh tượng ngoạn mục! Có rất nhiều con đường bạn có thể chọn để đi đến Bảo Lạc – Cao Bằng. Một là đi qua Khâu Vai và men theo đường biên gập ghềnh tương đối đáng sợ. Trong cơn mưa như trút nước và tầm nhìn thấp, tôi đã chọn con đường dễ dàng hơn, một đường mòn ngoằn ngoèo tối tăm dẫn thẳng xuống Quốc lộ 34, sau đó rẽ trái và chạy thẳng đến Bảo Lạc. Từ đây, cuộc hành trình dẫn tôi men theo bờ Hồ Ba Bể, làm một chuyến du lịch ngắn đáng giá. Sau một vài ngày trên đảo Cát Bà, tôi trở về Hà Nội, kết thúc cuộc hành trình bằng xe đạp, đánh dấu km thứ 200.000 trên chiếc đồng hồ xe đạp của tôi. Điều tôi mong đợi nhất lúc này là một vại bia thật lạnh để uống mừng tại The Hanoi Bicycle Collective.


THE road to

HA Giang T he m o st spectac u lar r oad trip in V ietnam traverses the D o n g Va n R ocky P lat eau , l o cated in the n o rth o f H a G iang P r ovince .

O

f all the people I’ve met who have cycle-toured in Vietnam, only about half seem to have actually enjoyed the experience. The ones who haven’t generally have one thing in common: they set out intent on cycling the length of the country on that horror of horrors, Highway 1. Inevitable tales of an endless succession of speeding buses and trucks, accompanied by a cacophony of air-horns, ensue. Highway 1 was not always so bad. In 1994, while on a backpacking trip to Vietnam, I embarked on my very first bicycle tour (and as it turned out, life-changing) . A sturdy, single speed Chinese bike was purchased in Hue and with my backpack strapped to the rack, I proceeded north to Hanoi. Much of the road was unsurfaced, rivers had to be crossed on rusty old ferries and best of all there was next to no traffic. I could expect to encounter a mere 10 - 20 trucks and buses and no cars in an entire day - hard to believe now. However, there’s so much more to Vietnam than Highway 1. Head for the hills in the north and you’re in a different world, offering some of the best cycling in Southeast Asia. The scenery is often spectacular and populated by a vast array of ethnic minorities. Many of the roads are quiet, single track country lanes and there is an abundance of good quality, affordable accommodation. But be warned! If you don’t like hills, this area is not for you. The most spectacular road trip in Vietnam traverses the Dong Van Rocky Plateau, located in the north of Ha Giang Province. That, at least, is the unanimous opinion of various motorbike tour guides I’ve chatted with in recent years. Such acclaim could not be ignored and in the summer of 2012 I had the chance to find out for myself. The road in question runs north out of Ha Giang Town and follows the Chinese border round to Bao Lac in Cao Bang Province, where it joins Highway 34. With unexpected time on my hands (my intended trip to China was

MBike Vietnam 001-2013

| 29


RouteS//những con đường

scuppered by restrictive new visa regulations) I decided to incorporate this road into a more ambitious loop around the entire area north of Hanoi. My first goal was Bac Ha, a place I’d somehow neglected to visit before. Famous for its colourful Flower Hmong Sunday market, I was not disappointed. Next, the lure of nearby Sapa, a favourite haunt of mine, was too hard to resist. It was over two weeks after setting out from Hanoi that I eventually rolled into Ha Giang town. I knew that in the past foreigners had required a permit, issued by the immigration office there, to travel further. I’d also heard that things had recently changed. A brief internet search failed to clarify the situation. I eventually tracked the immigration office down, where one of the officers handed me her mobile phone displaying the message: ’We no longer issue travel permits in Ha Giang Town. You are free to go north.’ I later discovered that permits are now issued by the police in Dong Van and Meo Vac for 250,000 VND. Hotels in these two towns won’t accept you without one. I was lucky and my hotel in Dong Van took care of everything for an additional 20,000 VND - a small price to pay after a long day’s ride.

expecting a nice long freewheel, but it wasn’t to be. The road dives into a deep depression and then climbs out again before heading straight back down into another. It’s leg-sapping stuff. We then found ourselves in a landscape of cone-shaped limestone hills, the road snaking among them. It’s amazing that people actually farm this land, every tiny patch of soil feeding a corn stalk. Look out for a small village, with an obvious market area, down on the right in one depression. In the clump of trees is an old Chinese style fortified mansion, open to the public. The road eventually drops into Dong Van, a charming little town and a good place to base yourself for some local exploration. Besides, after all those hills, you’ll probably need a break. The town has an interesting old market square with a distinct Chinese feel and a fine view can be had from the ruined French fort perched high on a rocky outcrop nearby. A ride to the flagtower at the northernmost tip of Vietnam makes a good daytrip, although it’s more about the journey than the destination. It’s possible to combine this with a short loop joining the main road near the aforementioned fortified mansion.

Once out of Ha Giang Town, the road soon narrows to a lane, now sufaced all the way.

Once out of Ha Giang Town the road soon narrows to a lane, now surfaced all the way. I would definitely recommend allowing three days to reach Dong Van, with overnight stops in the small towns of Tam Son and Yen Minh, each with a handful of guesthouses and restaurants. This means rides of 50 kms per day, which may not seem like much, but the 1000m climbs will doubtless dent your enthusiam for more. Besides, the scenery is fantastic, so why hurry? The area around Tam Son is particularly scenic, and you should definitely stop at the viewpoint above town for a birds-eye view of Tam Son’s finest, a pair of small rounded hills, dubbed the ‘Núi Đôi.’ We reached the rocky plateau area on the third day, after a long climb out of Yen Minh. Once at the top of the hill we were

30 | MBike Vietnam 001-2013

From Dong Van it’s only 23 km to the next town, Meo Vac, but in-between is the scenic highlight of the whole trip - the view from the road carved into a steep hillside high above the Nho Que River gorge. The motorbike tour guides were right - it’s breathtaking! There’s a choice of roads onwards to Bao Lac in Cao Bang Province. One, via Khau Vai and close to the border, looked horribly broken. With rain lashing down and poor visibility I went for the easy option, a brand new ribbon of black, heading straight down to Highway 34, where a left turn took me to Bao Lac. From there, my journey took me all the way to the coast, with a short, worthwhile detour to Ba Be Lake. After a few days on Cat Ba Island, I was heading back to Hanoi, clocking up my 200,000th bike touring kilometre on the way and looking forward to a cold beer to celebrate at The Hanoi Bicycle Collective.


wtb.com

MBike Vietnam 001-2013

| 31


E - Bike//Xe đạp điện

Xe đạp điện chạy pin

Lithinium Words guim valls teruel

D ò ng xe đạ p đi ệ n n ày đang chi ế m l ĩ nh v ị th ế q uan tr ọ ng tr ê n th ị tr ư ờ ng . C h ú ng c ó th ể khi ế n c u ộ c s ố ng c ủa bạ n tr ở n ê n d ễ dà ng h ơ n , c o n ng ư ờ i tr ở n ê n v u i v ẻ . Đây l à m ột tr o ng nh ữ ng lý d o tạ i sao d ò ng xe n ày tr ở n ê n vô c ù ng ph ổ bi ế n .

S

au ba năm đi vòng quanh thế giới bằng xe đạp điện, thật khó để diễn tả cho các bạn hiểu được điều đó mang lại cho tôi cảm giác như thế nào. Trong những ngày tháng sống tại Bắc Kinh, tôi nhận thấy rằng xe đạp điện chạy bằng pin không khí Lithium là phương tiện đi lại chủ yếu của người dân nơi đây, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Những chiếc xe đạp điện này giống dòng xe Ferrari dùng pin dẫn axit được sử dụng từ nhiều năm trước đây ở Việt Nam.

với các hệ thống điều khiển khác nhau; động cơ phía trước, động cơ phía sau, động cơ gắn ở tay quay và sử dụng các loại pin có dung lượng khác nhau.

Hầu hết xe đạp điện chạy bằng pin Lithium đều được sản xuất tại Trung Quốc. Chúng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng và đang trở thành một xu hướng mới tại Trung Quốc và các thành phố lớn trên thế giới như Sidney, Paris, New York,… Với tốc độ tương đương xe máy, dòng xe đạp điện chạy bằng pin Lithium này đang dần thay thế các loại phương tiện khác.

Tuy nhiên, tất cả đều có một điểm chung ở bàn đạp. Điều đó có nghĩa là khi bạn không đạp, không chạm chân vào bàn đạp thì xe sẽ tự dừng lại. Với xe đạp thông thường, bạn phải đạp nếu muốn di chuyển nhưng loại xe đạp điện này có hệ thống cảm ứng ở bàn đạp, bạn chỉ cần chạm chân vào bàn đạp là xe đã có thể đi được mà không hề tốn chút sức lực nào. Bạn có nhớ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của tuổi ấu thơ, khi một mình trên chiếc xe đạp, đạp loanh quanh mà không biết mỏi mệt? Bạn sẽ có lại những khoảnh khắc đó khi bạn leo lên chiếc xe đạp chạy bằng pin Lithium này.

Dòng xe đạp điện này đang dẫn đầu thị trường bởi chúng chạy bằng pin chứ không phải bằng xăng, bạn có thể tiết kiệm chi phí, bên cạnh đó bạn còn có thể tập thể dục. Với các đặc điểm chạy nhanh, chịu được sức nặng lớn và không bị toát mồ hôi, xe đạp điện dùng pin Lithium làm cho cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng, con người vui vẻ hơn. Có lẽ đây là lí do chính khiến dòng xe này trở nên phổ biến như vậy. Xe đạp chạy bằng pin Lithium còn có nhiều cấu tạo đặc biệt: động cơ từ 200V đến hàng nghìn vôn

Tôi vẫn còn nhớ mãi người đàn ông tôi gặp khi đạp xe ở Hy Lạp. Ông khoảng 80 tuổi, khi chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi, ông cứ đứng nhìn. Tôi cho ông mượn xe đạp dùng thử, thoạt đầu ông từ chối nhưng sau đó đã đồng ý lên xe và đi. Bạn biết không, ông ấy đã biến mất trong gần 20 phút và trở lại với nụ cười tươi rói, liên tục nói’ Không thể tin được, không thể tin được’. Và đó chỉ là một người trong số hàng nghìn người chúng tôi cho dùng thử chiếc xe đạp điện của mình trong 3 năm đi vòng quanh thế giới.

32 | MBike Vietnam 001-2013


more than a thousand. They offer different drive systems, with some motors being on the front and others at the back; some are attached to the crank. They also offer different battery capacities.

Lithium battery electric bicycles T he y are o n the to p o f the wave . T he y make yo u r life m u ch easier – the y make pe o ple happy – this is wh y the y are bec o ming s o p o p u lar .

A

fter 3 years going around the world on an electric bicycle, I cannot find a better way to describe how they make you feel: like superman! I discovered electric bicycles while living in Beijing and quickly realized they were going to be the main means of transport, especially in big cities. These new electric bicycles are like a Ferrari compared to the old lead acid battery-powered models that we are used to see in Vietnam.

All of them have one thing in common: all are pedal assisted. What does this mean? It means that if you don’t pedal, the bike does not go. They are bicycles and on a bicycle you need to pedal if you want to get anywhere. But the electric engine has a sensor on the pedals, so when you start moving your legs, the motor kicks in and then you just need to keep pedalling but make less or no effort. Remember those great feelings you had when as a child you go and go and go by bicycle and never got tired? That’s exactly what you’ll get if you jump on one of these bikes. I remember one old man that we met when we cycled in Greece. He was about 80 years old and he saw us while we had stopped for a break. I asked him to try the bike out. First he said no, but then he agreed to jump on it. He dissapeared for 20 minutes, and just came back with a loud laugh. He said: “Incredible! Incredible!” And he was just one man among thousands of people we asked to try our electric bicycle during our 3 year world tour.

Lithium powered electric bicycles, mostly produced in China, are a new trend not only in China, but also in many world cities like Sydney, Paris and New York. They appear in magazines, newspapers and even late night TV talk shows. They are replacing traditional bikes and motorcycles at a rapid clip and in many cases allow people to avoid the switch to cars. They are on the top of the wave! The reasons: they use no petrol; they save you money; you do as much exercise as you want; they are fast and reliable; you can carry as much weight as you want; and particularly in hot seasons, they make you sweat much less. They make your life much easier and they make people happy. This is why they have become so popular. The range of possibilities is enormous. They come in different capacity motors starting from 200V and up to

MBike Vietnam 001-2013

| 33


what’s going on//thời sự

Nhìn nhận tích cực về phong trào

Critical Mass M arc F ors t er - P er t t ì m l ạ i l ị ch s ử c ủ a C ritical M ass k ể t ừ khi ph o ng tr ào n ày ra đ ờ i th ờ i đ ầ u th ậ p ni ê n 1 9 9 0 ch o t ớ i khi tr ở th à nh ph o ng tr ào P o sitive M ass – Đ ạ p C h o S ư ớ ng ở th ủ đ ô H à N ộ i c ủ a V i ệ t N am .

thu hút hơn 1.000 người đổ xuống đường Market Street. Các địa điểm khác của Mỹ nhanh chóng hưởng ứng thành phố California và không lâu sau, phong trào vượt ra khỏi biên giới nước Mỹ và lan ra toàn cầu. Ở một số nơi người ta đã tranh cãi về phong trào này vì nó có thể vi phạm luật giao thông cũng như một số người vẫn coi sự kiện này là một hình thức biểu tình có tổ chức.

Quan điểm tích cực Trong khi Positive Mass chuẩn bị kỷ niệm sinh nhật một tuổi vào cuối tháng này, phong trào ở Hà Nội không hề thu hút những quan điểm tiêu cực như ở một vài nơi khác. Bắt đầu từ 8g tối ngày 27-8 trước sân nhà thờ thánh Joseph, dự kiến sẽ có rất nhiều người tham gia tụ họp Positive Mass lần này. Người đi xe đạp sẽ nhấc xe cao quá đầu để thể hiện tình đoàn kết trong phong trào khuyến khích đạp xe, kèm theo đó sẽ là giao lưu thân thiện giữa những người tham gia. MBike tin chắc đây là sự kiện không thể bỏ qua được.

Tổ chức

K

hi một nhóm dân nghiền đạp xe ở San Francisco tụ tập vào ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng 9-1992 để tham gia sự kiện mang tên Commune Clot, không ai có thể tưởng tượng ra rằng hai mươi năm sau, phong trào “không người lái” Critical Mass lại lan rộng khắp thế giới như vậy. Giờ đây Critical Mass đang diễn ra hàng tháng ở hơn 300 thành phố trên toàn cầu và Hà Nội đã không bỏ lỡ dịp vui đó. Có tên tiếng Anh là Positive Mass và được đặt tên tiếng Việt là Đạp Cho Sướng, phong trào này thực sự mang đậm chất “Đạp xe để vui vẻ”, Ý nghĩa của cái tên tiếng Việt đã nhấn mạnh thực tế là “sự ngẫu nhiên có tổ chức” không phải là một hình thức phản đối gì hết mà thật ra chính là cùng nhau ngợi ca việc khám phá không gian đô thị bằng sức mạnh của pê-đan, liên kết những người có cùng tư tưởng để cùng giao lưu chứ không phải để lấn chiếm đường phố.

Critical Mass là gì? Tên gọi này bắt nguồn từ sự quan sát thú vị: giới đi xe máy ở Trung Quốc vẫn có thể luồn lách qua các giao lộ mà không hề có đèn giao thông. Ô tô và xe đạp nêm chặt vào nhau đến nỗi các phương tiện không di chuyển được dồn ứ thành một điểm gọi là “critical mass” (tạm dịch: một khối nguy kịch) và khi đó, cả khối sẽ dịch chuyển cùng nhau qua giao lộ. Tên gọi này được sử dụng trong lần đạp xe thứ hai ở San Francisco với sự tham gia của khoảng 100 người. Tới lần thứ tư, sự kiện đã

34 | MBike Vietnam 001-2013

Xin bạn hãy nhớ khồng hề có một tuyến đường chính thức nào được định sẵn. Không có ủy ban, trang web, không có gì chính thức cả, chỉ có nỗ lực nhiệt tình nhằm mỗi tháng có thể gặp gỡ ở cùng một nơi vào cùng một lúc. Tuy nhiên, nếu bạn muốn biết thêm thông tin về những đợt đạp xe trước đó, hãy tìm kiếm trên Facebook với từ khóa :Dap Cho Suong để xem ảnh và các thông tin liên quan. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày Thứ Sáu cuối cùng hàng tháng. Và nhớ mang theo xe đạp nha!


riders were in attendance. By the fourth ride, over a 1,000 people rolled down to Market Street to take part. Other locations in the US followed the example of the Californian city and it didn’t take long to cross borders and spread its spokes all over the world. The growth has not come without controversy however with the event stood accused of the contravention of traffic laws as well as being an organised protest.

A Positive Outlook

A PosItive Look At Critical Mass M arc F ors t er P er t traces the histo ry o f C ritical M ass since its incepti o n in the early nineties to the arrival o f ‘ P o sitive M ass ’ here in V ietnam ’ s capital cit y

I

t would have been hard to imagine that when a group of San Francisco cyclists gathered on the last Friday of September, 1992, for an event publicised as Commute Clot, that the leaderless Critical Mass would have spread all over the world twenty years later. Now taking place every month in over 300 cities around the globe, Hanoi has joined in on the fun. Known in English as Positive Mass, the local event is titled Dap Cho Suong, which literally translates as ‘riding for pleasure’. Its Vietnamese name reinforces the fact that this organised coincidence is no form of protest, but a celebration of being able to rediscover urban spaces using pedal power, uniting likeminded individuals, not to reclaim the streets, but to enjoy them as a group.

What is Critical Mass? The name actually originates from a comparison with how motorists in China were able to negotiate intersections without traffic signals. Cars and bicycles would queue until the backlog reached a ‘critical mass’, at which point, that mass would move through the junction. The name was adopted by the San Francisco ride by the second outing when only about 100

The Hanoi chapter hasn’t attracted any of the negativity that may have been sparked in other rides, and Positive Mass is celebrating its first anniversary later this month. Rolling away at 8pm from St Joseph’s Cathedral on Friday 27 August, there’s likely to be a big turn-out for the hold-up, where riders lift their bikes above their heads to show solidarity in the positive promotion of cycling. As ever, there will be a friendly social gathering afterwards.

Organisation Remember, there is no official organised route. There’s no committee, no webiste, no official anything - just a conscious effort to meet at the same place at the same time every month. However, if you want a look at previous Hanoi outings, why not check the Facebook page by searching Dap Cho Suong for photos and more. We’ll see you down there.

MBike Vietnam 001-2013

| 35


training//luyện tập

Khu vực luyện tập

T

Khi nhiệt lượng tăng cao

ất cả chúng ta sẽ có đôi lúc phải đối mặt với việc luyện tập trong những điều kiện kém lý tưởng. Với hầu hết các độc giả của Mbike Việt Nam, đó chính là nhiệt độ và độ ẩm, những vấn đề khiến cho hành trình trên yên xe của bạn trở nên khó khăn hơn. Trong chuyên mục này, Godwin sẽ giải thích cách thức mà cơ thể chúng ta phản ứng với nhiệt độ và làm thế nào để bạn có thể đạt được hiệu quả tốt nhất khi luyện tập trong mùa hè. Khi vạch nhiệt kế tăng cao và bạn phải đạp xe ngoài trời, có một số vấn đề có thể xảy ra: bạn chảy nhiều mồ hôi hơn; nhịp tim của bạn tăng; và bạn có cảm giác dù bạn có dùng nhiều sức hơn thì tốc độ đạp xe của bạn cũng không nhanh hơn. Tât cả những điều trên đều rất bình thường và sự thật là cơ thể bạn có một phạm vi nhiệt độ giới hạn rất hẹp ở giữa 36C và 39C, với sự khác biệt không đáng kể đối với từng người.

Cơ học

Để giữ cho nhiệt độ cơ thể ổn định trong điều kiện nắng nóng, cơ thể của bạn phải thiết lập hai chiến lược. Chiến lược đầu tiên là làm mát. Nhiệt được sinh ra bởi các cơ được chuyển ra ngoài cơ thể của bạn bằng cách chuyển nhiều máu hơn tới vùng da để làm mát thông qua cơ chế đối lưu. Ngoài ra, tuyến mồ hôi của bạn sẽ sản sinh ra nhiều mồ hôi hơn và nếu như chúng có thể bay hơi từ da điều này sẽ tạo ra tác động rõ rệt với nhiệt độ bên trong cơ thể. Tuy nhiên nếu như không khí xung quanh bạn quá ẩm – giống như điều kiện hiện tại ở Việt Nam – hiệu quả của cả việc thoát mồ hôi và cơ chế đối lưu nhiệt lượng trên sẽ đều bị giảm thiểu đáng kể. Cơ chế thứ hai được thiết kế để ngăn chặn việc bạn tạo ra quá nhiều nhiệt lượng ngay từ đầu. Tôi gọi chúng là ‘trò chơi đầu não’. Não bạn sẽ giảm các tín hiệu gửi tới các cơ, nhờ vậy sẽ có ít các sợi cơ bị đốt cháy. Nó cũng đồng thời tạo các tín hiệu giả khiến việc tập luyện có vẻ nặng nhọc hơn bình thường, vì vậy bạn sẽ thấy mệt mỏi và giảm việc dùng sức xuống, hoặc ngừng việc hoạt động lại. Trên thực tế, những nghiên cứu gần đây đã cho thấy não bộ của bạn đọc tất cả những tín hiệu về lượng nhiệt từ tất các nguồn mà cơ thể bạn cung cấp và khiến cho bạn vô thức giảm thiểu việc dùng sức ngay từ đầu để bạn sẽ không bao giờ tạo ra đủ nhiệt lượng chạm tới mức có thể gây ra sốc nhiệt.

Kiểm soát nhiệt lượng

Vậy bạn có thể làm gì khi hầu hết các khu vực ở Việt Nam đều ở trong điều kiện nóng và ẩm? Giải pháp thiết thực

nhất là mặc ít quần áo và chọn những bộ đồ nhẹ nhàng – những chiếc áo sát nách, những chất liệu nhẹ, vải lưới và những màu sáng. Tránh những thời điểm nóng nhất trong ngày và tránh ánh nắng trực tiếp nếu có thể - hai điều này vốn dĩ đã rất tự nhiên đối với người Việt Nam! Lý tưởng nhất là bạn có thể chọn những con đường có bóng râm, nhưng trong những thành phố lớn, việc đó nói dễ hơn là làm, vì vậy hãy tận dụng những buổi sáng sớm mát trời khi nền đường vốn đã được làm mát cả đêm. Đồng thời, nếu như có thể, tránh đạp xe trên đường nhựa vì chúng hấp thụ rất nhiều nhiệt và có thể tỏa ra bức xạ nhiệt lên bạn. Tránh các đoạn dốc lớn bởi chúng đòi hỏi nhiều năng lượng nên sẽ tạo ra nhiều nhiệt lượng hơn. Ảnh hưởng tiêu cực nổi bật nhất là trên thực tế là bạn sẽ đi chậm hơn, vì thế tuy có cùng lượng gió nhưng bạn sẽ không cảm thấy mát bằng khi bạn đi trên đường thẳng. Đạp xe bên cạnh những vùng nước lớn – Hồ Tây ở Hà Nội, hoặc sông Sài Gòn ở phía nam – là những nơi có nhiều gió nhất. Nếu như bạn có may mắn ở Đà Nẵng, hãy đạp xe trên những con đường ven biển nơi nhiệt độ thấp hơn trong nội địa. Uống đủ nước và các chất lỏng khác để bù đắp các chất điện phân mà bạn đã hao hụt từ việc thoát mồ hôi. Uống các chất lỏng sẽ giúp thể tích máu của bạn ở mức vừa phải để khi máu được chuyển tới các cùng bề mặt da có thể giúp giảm nhiệt lượng hiệu quả nhất. Mang theo nước dữ trự và thỉnh thoảng hãy tưới lên vùng đầu và lưng của bạn. Điều cuối cùng, cách thức tốt nhất để có thể đạp xe tốt hơn trong khí hậu nóng bức là hãy thích nghi; như vậy bạn có thể an ủi bản thân rằng sau vài tuần ở Việt Nam vào mùa hè, mọi thứ cũng sẽ không đến nỗi tệ lắm. Dù sao cũng hãy ghi nhớ rằng, kể cả nếu bạn thực hiện tất cả những điều trên đây, thì việc tập luyện cũng sẽ vẫn khó khăn hơn bình thường và bạn chắc chắn sẽ chậm tiến bộ hơn. Tuy nhiên, mọi người đều phải đối mặt với những điều kiện như nhau và việc bắt tay vào luyện tập vẫn luôn chắc chắn tốt hơn là không làm gì cả.

Giới thiệu về Pete

Pete Godwin đã huấn luyện cho các vận động viên trong cả một thập niên. Ông cũng đồng thời được công nhận tài năng để đại diện cho Vương quốc Anh trong giải đua chạy bộ và đạp xe phối hợp thế giới cũng như Giải vô địch Châu Âu và đã ghi được nhiều thành tựu. Đối với Pete, luyện tập một cách thông mình để đạt hiệu quả tốt nhất từ mỗi buổi tập là cách cải thiện thành tích hữu hiệu. Thông qua trang Godwin Coaching, trang bị huấn luyện trực tuyến của mình, Pete có thể truyền tải cơ cấu luyện tập, sự trách nhiệm và khả năng thích ứng đối với việc tập luyện, dù bạn ở trình độ nào và đang ở đâu trên thế giới. www.godwincoaching.com


Training

Zone W

e all sometimes have to deal with training in conditions that are less than ideal. For most MBike Vietnam readers, that means heat and humidity, which spells a hard time in the saddle. Here, Coach Pete Godwin explains how your body reacts to heat and what you can do to get the most out of your summer training.

The Heat is on

When the mercury rises and you head out for a ride, a number of things happen: you sweat more; your heart rate rises; and it feels like despite the amount of power you put down, it doesn’t get converted into speed. This is all very normal and it comes down to the fact that your body has a narrow optimal temperature range of between 36C and 39C, with slight variations between individuals.

The Mechanics

To stay within your range in the heat, your body has two sets of strategies. The first is cooling. Heat created by your muscles is moved to the outside of your body by sending more blood to the skin to cool via convection. Moreover, your sweat glands produce more sweat which, if it can evaporate from your skin, has a marked impact on internal temperature. If the air around you is too humid however — like in Vietnam right now — the effectiveness of both sweating and convection are massively reduced. The second set of strategies is designed to stop you from creating as much heat in the first place. I call this these the ‘head games.’ Your brain will decrease signals to your muscles so that fewer muscle fibres are firing. It will also play tricks to make exercise feel harder than normal so that you feel fatigued and decrease your effort, or stop the activity altogether. In fact, in a recent study it was shown that your brain reads the heat signals from all of the inputs your body provides and causes you to unconsciously back off your effort from the start so that you never reach a point where you will create enough heat to cause heat stroke.

Handling the heat

So what can you do to make the most of Vietnam’s hot and humid conditions? The most obvious strategy is to wear less and lighter clothing — sleeveless jerseys, lighter weight materials, mesh panels and lighter colours.

About Pete

Pete Godwin has been coaching athletes for a decade. He has also qualified to represent Great Britain in duathlon at both the World and European Championships. For Pete, improving performance is all about training smart to get the most from every session. Through Godwin Coaching, his online coaching outfit, Pete can bring structure, accountability and adaptability to training, whatever your level and wherever you are in the world. www. godwincoaching.com

Avoid the hottest parts of the day and avoid direct sun if possible — two things that come very naturally to Vietnamese. Ideally, choose a shaded route, but in big cities, it’s easier said than done, so capitalise on the cooler early morning hours when the ground has had all night to cool.

Avoid hills as they require more power which creates more heat. This negative effect is accentuated by the fact that you will be going slower, so you won’t benefit from the cooling effect of the wind created by the same amount of power on the flat. Ride beside large bodies of water – West Lake in Hanoi, or Ho Chi Minh City’s Saigon River – to make the most of the breezes. If you are lucky enough to be in Danang, cruise the coastal roads where temperatures will be lower than those inland. Drink enough water and other fluids to replace some of the electrolytes you lose from sweating. Drinking fluids helps to keep your blood volume at the right level so the blood moved to the surface can get rid of heat most effectively. Carry extra water and periodically pour some over your head and back. Lastly, the best way to get better at riding in a hot environment is to acclimatise; some consolation that after a couple of weeks of Vietnam’s summer, things won’t feel so bad. Remember though, even if you do all of the above, it is still going to feel harder and you will definitely be slower. However, everyone is dealing with the same conditions and doing some training is always 100% better than doing nothing at all.

MBike Vietnam 001-2013

| 37


Mechanics//cơ học

Rửa xe thôi! Ai cũng muốn sở hữu một chiếc xe đạp sạch sẽ và long lanh. Một chiếc xe sạch cũng là một chiếc xe hạnh phúc. Vì thế chúng tôi đã hỏi lời khuyên của ky thuật gia Georgi Stoilkov để biết cách thức lau rửa xe đúng và hợp lí nhất.

Đ

ầu tiên, hãy chuẩn bị cho mình một bộ cọ rửa xe đầy đủ, tôi khuyên các bạn nên dùng hàng của hãng Muc Off.

 Việc đầu tiên là xịt nước vào xe. Nếu không có vòi nước thì lau ướt khung xe bằng bông bọt thấm nước. 

Bắt đầu bằng xà phòng Tác động nhanh – Fast Action Bike

38 | MBike Vietnam 001-2013

Cleaner – với công nghệ nano, dùng bọt để tránh trầy xước cho khung xe và giúp không phai màu.  Dùng chổi Muc Off để đưa bọt vào toàn bộ khung.  Dùng chổi cứng để lau các vết bẩn cứng đầu.

 Sau bộ khung là đến hộp số; đây có lẽ là phần quan trọng nhất của quy trình lau rửa.  Bắt đầu dùng nước tẩy rửa dầu của Muc Off để lau đề trước và đề sau, dùng chổi chuyên dụng để lau xích trước và bộ líp sau.  Dùng nước tẩy rửa chuyên dùng cho bánh xe.  Bắt đầu lau bánh răng: sử dụng sản phẩm Chain Doc của Muc Off để lau mọi ngóc ngách của xích, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.  Đợi cho xích khô rồi bôi dầu luyn Muc Off. Thế là bạn đã hoàn tất việc chăm sóc xe để chuẩn bị cho một chuyến đi bụi bặm mới.


Time to wash! Everyone wants a clean and sparkly looking bike. A clean bike is also a happy bike so we asked technician Georgi Stoilkov to give us some advice on how to properly clean your bike.

F

irstly make sure you have a proper cleaning kit, I recommend Muc Off.

 After the frame, work on the group set and transmission, probably the most important part of the cleaning process.

 The first thing you will do is hose the bike with a little water. If you don’t have a hose then use a wet sponge and apply to the frame.

 Start cleaning the front and rear derailleur using Muc Off’s degreaser and use the special cleaning brush for the front chainrings and rear cassette.

 Start with using Fast action bike cleaner, with nano tech protection utilising its foamy property to stop the frame getting scratched or the colour from fading.

 Use the special cleaner for the wheelset — no need to remove with the Muc Off cleaning kit.

 Get to work with the Muc Off brushes and work the foam into the frame.  Use a stiff brush for the dirt that refuses to budge.

 Let work commence on the gears — use Muc Off’s Chain Doc to clean the chain in all directions, up and down and inside in one operation.  Let the chain cleaner drain and use the Muc Off’s chain lube to grease the chain and you’re all set for the next dirty ride.

MBike Vietnam 001-2013

| 39


people//con người

Xe đạp bán hàng rong Bài và ảnh: Brenda Mattick

Bike vendor Story and photos: Brenda Mattick

E

very three days, Hong and her two friends ride their weathered bicycles from Hanoi to Bat Trang pottery village. They buy ceramics — vases, cups, teapots and bowls — load their bikes, and head back along the dyke road into town. Carrying these goods 11km each way is no mean feat: ‘I ache everywhere, my shoulders, arms, everywhere,’ Hong says.

C

ứ mỗi tuần ba ngày đều đặn, Hồng và hai người bạn của cô lại lọc cọc trên những chiếc xe đạp cũ kĩ của họ từ Hà Nội tới làng gốm sứ Bát Tràng. Họ mua những đồ dùng làm từ gốm sứ như : lọ hoa, cốc, ấm nước và bát chén, chất hết lên chiếc xe đạp của mình và quay trở lại Hà Nội. Mỗi chiều đi và về như vậy là 11 km, và chiếc xe của họ trên đường về thành phố thực sự rất nặng nề.”Tôi đau mỏi toàn thân, vai, tay...” chị Hồng chia sẻ. Những người phụ nữ cần mẫn này là một phần của ‘đội quân’ hàng rong di động đi khắp thành phố Hà Nội. Họ bán những đồ gia dụng, thực phẩm, hoa, hay bất cứ thứ gì – trên những chiếc xe đạp. Chị Hồng kể

rằng mình đã đồng hành cùng chiếc xe đạp cũ kĩ này suốt 20 năm nay. Chị muốn mua một chiếc xe máy mà vẫn chưa thể xoay sở đủ tiền. Sinh ra tại làng Nhật Tân, cách chợ hoa không xa, chị Hồng có hai con: con gái 18 tuổi và con trai 16 tuổi. Chị tự hào chia sẻ rằng con gái chị sẽ tham dự kỳ thi đại học năm nay và con chị đã chọn trường Đại học Y Hà Nội. Sau khi bán được món hàng đầu tiên trong ngày, chị Hồng tươi cười và khệ nệ đẩy xe đạp dọc đường Thanh Niên. Chiếc xe chất đầy đồ gốm sứ và cao tới mức bạn khó có thể thấy gì từ phía sau ngoài chỏm chiếc nón lá của chị.

Chúng tôi trân trọng những người nghèo sử dụng phương tiện giao thông không gây ô nhiễm.

40 | MBike Vietnam 001-2013

These hard-working women are part of an army of mobile vendors who travel around Hanoi selling household wares, food, flowers and a host of other things by bicycle. Hong says she has ridden her overworked but trustworthy stead for over 20 years. Born near the Quang An flower market in Nhat Tan, Hong has two teenage children about to embark on further education. She proudly reports that her daughter is going to take the entrance exam to Hanoi Medical University. It is clear that Hong’s hard miles are put in to allow her children to enjoy a better quality of life. After making her first sale of the day, Hong smiles and waves as she heads off down the road, her bicycle piled up so high just the peak of her conical hat is visible.


INTRODUCING CS - THE NEW DB CLIMBING PLATFORM

CLIMBING HAS EVOLVED.

Unlike current climbing platforms, the all new Double Barrel CS provides internal climb-specific damping in both compression and rebound. Don't rob yourself - keeping suspension fully active while you climb, results in better connection to the trail, less rider fatigue and increased power transfer. When you’re ready to descend, its all Double Barrel. After all, what goes up MUST go down…

www.canecreek.com

MBike Vietnam 001-2013

| 41


my commute//

Phương tiện đi lại của:

Chris Bilsland C ứ m ỗ i ng ày đi l à m , C hris B ilsland l ạ i đ ạ p xe t ừ c ă n h ộ c ủ a m ì nh ở Tây H ồ t ớ i tr ư ờ ng đ ạ i h ọ c R M I T V i ệ t N am t ạ i H à N ộ i n ằ m tr ê n ph ố K im M ã , q u ậ n Ba Đ ì nh . Bài và ảnh: Brenda Mattick Lý lịch tóm lược: Sinh ra ở Canada, Chris đã sống ở Australia tám năm trước khi đến làm việc tại Việt Nam. Cô giảng dạy tại chương trình đào tạo Cử nhân Thương mại tại Đại học RMIT Việt Nam và đang học chuyển tiếp lên Thạc sĩ. Chris đã yêu mến Việt Nam từ lần đầu tiên cô tới đây vào năm 1997. Điều này đã khiến cô quyết định quay lại: ‘Tôi vốn chỉ định làm một điều gì đó khác đi trong vòng một năm nhưng cuối cùng thì đã ở lại lâu hơn thế’, cô chia sẻ.

T

Vì sao bạn lại đi làm bằng xe đạp?

ôi thích đạp xe, tập thể dục, và tôi ghét phải mất thời gian cho việc di chuyển. Vậy nên tôi muốn thời gian di chuyển cũng có thể tranh thủ luyện tập thể dục một chút.

Thông thường thì bạn mất bao nhiêu thời gian cho việc di chuyển? Khoảng 30-40 phút.

Bạn thích đạp xe trên cung đường nào? Xung quanh Hồ Tây. Tôi đạp xe đến nơi làm việc từ khu vực khách sạn Sheraton băng qua đường Thanh Niên bởi vì đường đó nhanh hơn, nhưng khi trở về nhà thì tôi đi qua công viên nước vì đạp xe qua đó rất tuyệt.

Có bao nhiêu đồng nghiệp của bạn lựa chọn xe đạp làm phương tiện di chuyển?

Một vài người, không nhiều cho lắm. Có nhiều người, bao gồm cả các sinh viên của tôi, nói rằng họ rất muốn đạp xe tới nơi làm việc hoặc trường học nhưng lưu lượng giao thông quá đông, khiến cho điều đó trở nên bất tiện và không thoải mái.

Bạn đã mua, mượn, hay là thuê chiếc xe đạp hiện giờ?

Bạn đã từng dùng xe đạp làm phương tiện di chuyển hay là đạp xe du lịch khi còn ở Australia hay ở những nước khác chưa? Rồi – Tôi đã từng đạp xe ở Toronto, Singapore và Sydney và có những chuyến đạp xe du hành ở Canada, Australia, châu Âu, Malaysia và Indonesia.

Những lợi thế trong việc di chuyển bằng xe đạp ở Hà Nội là gì? • Địa hình trong thành phố bằng phẳng.

• Nếu như bánh xe của bạn bị xịt hơi, lúc nào cũng có sẵn một ai đó với chiếc bơm ở không quá xa. • Tôi có thể nhìn ngắm những thứ thú vị mà tôi chưa từng thấy ở quê nhà trên phố và xung quanh hồ trên đường đến nơi làm việc. Những người đàn ông câu cá, những lớp học nhảy điệu Latin, những buổi học thái cực quyền, aerobic vào buổi sáng sớm hay buổi tối, những người đánh cầu lông, những ao sen, những hàng cắt tóc trên phố, và còn nhiều điều khác nữa. • Nếu bạn gặp một cơn mưa bất chợt, sẽ luôn có một cửa hàng bán áo mưa nilon với giá 5000 đồng để bạn có thể trùm kín cả người lẫn balô.

Tôi đã mua chiếc xe đạp địa hình này, một chiếc ‘Mammoth Ventura’, từ một người đồng nghiệp đã rời khỏi Việt Nam.

• Tôi có thể mua hoa quả và rau củ trên đường về nhà từ những người bán hàng rong trên phố mà không cần phải đỗ xe và đi vào các cửa hàng.

Tại nơi làm việc thì bạn để xe đạp ở đâu?

Vậy còn bất lợi thì sao?

Ở tầng hầm của tòa nhà (tòa nhà Handi Resco)

Nơi làm việc của bạn có phòng tắm, khăn tắm, và tủ đựng đồ không? Có một vài phòng tắm ở khu vực sinh hoạt dành cho sinh viên.

Còn nơi nào khác ở Việt Nam mà bạn muốn đạp xe ở đó không? Tôi đã từng thuê xe đạp ở Ninh Bình và

42 | MBike Vietnam 001-2013

Mai Châu nhưng tôi vẫn chưa từng đạp xe ra khỏi Hà Nội vì lý do giao thông và ô nhiễm.

Giao thông và ô nhiễm. Những người tham gia giao thông ở cả hai bên làn đường (thiếu sự hợp tác trong luật giao thông và cũng chẳng ai quan tâm đến điều đó cả). Nhưng điều này cũng có thể trở thành lợi thế: người đi xe đạp có thể đi sai luồng trên đường một chiều, hay thậm chí cả trên vỉa hè dành cho người đi bộ nếu cần thiết (có lẽ tôi không nên thừa nhận điều này, nhưng đúng là tôi thỉnh thoảng cũng làm thế nếu như vỉa hè không có người và giao thông thì hỗn loạn và nguy hiểm!)


My Daily

Commute Interview and photos: Brenda Mattick

Why do you commute by bike?

I like cycling, I like exercise, and I hate wasting time commuting. So my commuting time is also a bit of exercise.

How long does it usually take? 30–40 minutes

What is route?

your

preferred

Around West Lake. I bike to work from the Sheraton area across Thanh Nien because it’s faster, but I come back past the water park because it’s such a nice ride.

How many of your work colleagues commute by bike? A handful, not many. Lots of people, including students, tell me they would like to ride bikes to work or uni but the traffic is too heavy, making it inconvenient and unpleasant.

Did you buy, borrow or rent your bike?

I bought my mountain bike, a Mammoth Ventura, from a colleague who was leaving Vietnam.

Where do you park your bike at work? There’s basement parking.

Are there showers, towels and lockers at your workplace? There are a couple of showers in the student recreation area.

I’ve rented bikes in Ninh Binh and Mai Chau, but haven’t ridden my bike out of Hanoi yet, because of the traffic and pollution.

Have you commuted or toured by bike back in Australia or in other countries?

B o rn in C anada , C hris lived in Au stralia f o r eight y ears bef o re c o ming to wo rk in V ietnam . S he lect u res in c o mmerce at R M I T V ietnam and is d o ing a P h D o n transnati o nal higher ed u cati o n . Name: Chris Bilsland Occupation:Lecturer Commute: Tay Ho to RMIT, Kim Ma, Ba Dinh

Yes – I’ve commuted in Toronto, Singapore and Sydney and cycle toured in Canada, Australia, Europe, Malaysia and Indonesia.

What are the advantages of commuting by bike here in Hanoi?

• It’s flat. If you get a puncture, there will be someone with a pump not too far away. • I see all kinds of interesting things on the way to work and around the lake that I would never see at home. Men fishing, latin dancing lessons, early morning/evening tai chi and aerobics sessions, street badminton, lotus ponds, street barbers, and more. Also, if you get caught in a downpour, there will be a shop selling a plastic raincoat for VND5,000 that you can put over yourself and your backpack. Lastly, I can buy fruit and veggies on the way home from street vendors without parking the bike and going into a shop.

And the disadvantages?

Traffic, pollution and the lack of consideration for general road rules observed in Australia. But this can be an advantage, too - bike riders can go the wrong way on a one way street, or even on the footpath if necessary.

Where else do you ride bikes in Vietnam? MBike Vietnam 001-2013

| 43


FEELING//CẢM NHẬN

el

Chic

không chỉ là một cửa hàng xe đạp Words: Brenda Mattick Photos: Huy Tran Chien

D ư ờ ng nh ư th á ng n ào c ũ ng c ó và i c ử a h à ng xe đ ạ p m ở ra ở H à N ộ i . Đ ây l à bi ể u hi ệ n ch o th ấ y c à ng ng ày c à ng c ó nhi ề u ng ư ờ i đi xe đ ạ p đ ể gi ả i tr í và gi ữ g ì n s ứ c kh ỏ e c ũ ng nh ư ng ày c à ng c ó nh u c ầ u v ề d ò ng xe cao c ấ p h ơ n .

chiếc hiện được bày bán có cả loại xe lai (hybrid) Gitane bắt mắt được dán nhãn “nocar e-bike” (tạm dịch: xe đạp điện khỏi sài ô tô”). Loại này dùng điện bằng pin sạc Lithium cho phép chạy 110km. Trước đây Nhật làm việc cho một cửa hàng xe đạp trên phố Bà Triệu. Anh đã chứng kiến sự trở lại của văn hóa xe đạp ở thủ đô: “Mười năm trước thì chỉ người nghèo mới đạp xe đi làm hoặc đi học”. “Người Việt Nam vốn quen dùng xe đạp sản xuất ở Đài Loan và Trung Quốc. Bây giờ chúng tôi biết tới xe đạp tiêu chuẩn châu Âu với chất lượng hàng đầu” – Nhật nói – “Mọi người đạp xe quanh Hồ Tây và ra ngoài Hà Nội, đến Hòa Bình hay Tam Đảo. Một số người còn đạp xe từ Hà Nội tới TPHCM hoặc Campuchia. Rất nhiều người quan tâm theo dõi giải đấu Tour de France và có rất nhiều diễn đàn, câu lạc bộ liên quan đến xe đạp.” Trước khi quay về Hà Nội, chủ của Velo Chic - anh Đặng Quang Mạnh (tức François – Xavier) từng làm trong ngành du lịch và thương mại suốt 15 năm ở Pháp. Anh nói: “Khi còn nhỏ, tôi luôn mơ ước được có một chiếc xe đạp Pháp. Nhưng điều đó là không thể.” Giờ đây, anh có hẳn một cửa hàng toàn xe đạp Pháp và còn có ý định mở thêm cửa hàng ở khu vực Hồ Tây (Hà Nội), Hải Phòng, Đà Nẵng và TPHCM. 24 July 2013.

M

ột trong những cửa hàng mới nổi bật hơn cả là Velo Chic ở đường Đại Cồ Việt, chuyên về xe đạp xịn chất lượng cao từ Pháp. Cửa hàng mới khai trương cách đây hai tháng và đang thu hút nhiều khách hàng Việt Nam, châu Âu, Hàn Quốc và TrungQuốc. Một vài người còn mua hai chiếc – một cái đi trong thành phố và một cái để đi địa hình đồi núi. Ở Việt Nam, xe đạp Peugeaot có từ khá lâu. “Trong cuộc chiến chống lại người Pháp, và sau này là người Mỹ, người Việt Nam yêu thích xe đạp Peugeot của Pháp (Bloomberg, 2012). Thành viên của câu lạc bộ xe cổ Hà Nội say mê vẻ cổ xưa và sành điệu của những chiếc Peugeot. Tuy vậy, giờ đây người ta không dễ mua nổi một chiếc xe đạp Peugeot mới. Điều ấy đã thay đổi: Velo Chic tự hào vì có được giấy phép độc quyền chính thức từ tập đoàn Cycleurope, cho phép họ bán xe đạp Peugeot cũng như các dòng Gitane, Défintivie và Puch ở Việt Nam. Nguyễn Cát Nhật và Vũ Hữu Phúc - hai nhân viên của Velo Chic - nói rằng đợt đầu tiên họ nhập xe Peugeot đủ các loại đã bán rất chạy. Nhiều chiếc nữa đang được khách đặt hàng trước. Những

44 | MBike Vietnam 001-2013

Velo Chic

32 Dai Co Viet Ha Noi Tel: (04) 62.783.606 velochic.vn@gmail.com www.velochic.com.vn


O

ne new bike shop really stands out from the crowd: Velo Chic on Dai Co Viet, specializing in top quality, genuine bikes from France. The store opened just a couple of months ago and is already attracting local Vietnamese and European customers as well as those visiting from Korea and China. Some have even bought two bicycles – a city bike and a more rugged mountain bike, for example.

Velo Chic not just another new bike shop T here seems to be a new bike sh o p o pening in H an o i every m o nth o r s o. T his is a sign o f the gr owing p o p u larit y o f bike riding f o r f u n and fitness - and the increasing demand f o r m o re u pmarket bikes.

Peugeot bikes have a long history in Vietnam. ‘In their fight against the French—and later the Americans—the Vietnamese favored the French-made Peugeot bicycle’ (Bloomberg, 2012). Members of the Hanoi vintage bike club are passionate about their stylish, antique Peugeots, for example. However, in recent times you couldn’t easily buy a new Peugeot bike. That has now changed: Velo Chic is proud to have the exclusive, official Cycleurope group license to sell Peugeot bikes as well as Gitane, Définitive and Puch brands here in Vietnam. Velo chic staff Nguyen Cat Nhat and Vu Huu Phuc said that their first shipment of Peugeot bikes – in a wide variety of styles – sold out really quickly. More are on order with customers waiting. The many bikes on display include an eye-catching Gitane hybrid, labelled a ‘no car ebike’, powered by a rechargeable Lithium battery that can keep you travelling for 110 km. Nhat previously worked in a bike shop on Ba Trieu. He has seen the resurgence of bike culture here: ‘ten years ago only poor people used bikes to go to work or school.’ ‘Vietnamese have been used to bikes made in Taiwan and China – now they can experience top quality, European-standard bikes’, said Nhat. ‘People are riding around West Lake and also outside Hanoi in Hoa Binh and Tam Dao – some ride from Hanoi to HCMC or Cambodia. There’s a big interest in the Tour de France – and there are bike forums and lots of bike clubs here now, too.’ Velo Chic’s owner, Dang Quang Manh (François - Xavier), worked in tourism and commerce in France for 15 years before returning to Hanoi. ‘When I was young’, he said, ‘I always dreamed of having a French bike. But I could not.’ Now he has a shop full of them, and plans to open stores on West Lake, Hai Phong, Danang and HCMC.

MBike Vietnam 001-2013

| 45


Listing Hanoi 3P Store

Quang Anh Bike Shop

Xe Dap Tot

19 Ngo Huyen, Hoan Kiem

10B Tang Bat Ho, Hai Ba Trung

22 De To Hoang, Bach Mai, Hai Ba Trung Tel: 0903416391

Tel: 0989146098

Tel: 0439729327

http://www.phukienxedap.vn/

http://dochoixedap.net/

The store gets it all in ONE place: they sell bikes, bike suit, equipment, accessories, anything you need to have a total biking package.

The shop have all famous bike brands: Trek, Giant, Scott, Shimano, Sram, Bontrager, etc. Especially, they have a very unique option for their customer, you can choose every single part of your very own bike.

An Ton Bike Store 108 Hang Bong, Hoan Kiem Tel: 0917318888 A local bike shop for those looking to pedal around the city. An Ton Bike install bike sports on demand; provide components, toys, repair, maintenance, and sell bicycles with preferential price.

Shop V.T.L (Lâm) 3/176, Alley 1 , Hoang Quoc Viet, Cau Giay Tel: 0437921616 http://tohopdichvu.com

Tel: 38228089

Vu Truong Lam bicycle shop is located in a small alley in Hoang Quoc Viet street. many people choose this shop because of its cozy feel, variety of bicycle styles and especially because of the enthusiasm of Mr. Lam.

Asama Bicycle, Toys & Luxury Accessories is a bike shop which provides specifically all the accessories for Asama bike brand.

Thanh Tung - Khanh Hiep Bicycle

Ba Nhat Bike Shop

Tel: 366866384

Asama Bicycle 136 Le Duan, Hai Ba Trung

298 Ton Duc Thang, Dong Da Tel: 38513660 A local bike shop sells bicycle and electric bike

Bike Fun B10 Bulding, 130 Doc Ngu BT Area, Ba Dinh; Tel: 01668855699

53C & 77 Ba Trieu, Hoan Kiem

We have a lot of specific kind of bikes for exercise with reasonable price. The new models will be arriving regularly so you will have a lot of choice in accordance with your very own need.

HCMC

Duc Nam Vinh Bike 268 Le Thanh Ton, District 1.

Duc Nam Vinh Co.,ltd privides bikes of brandname LA from Thailand.

HITASA Bike 60/19 Tran Hung Đao, Ward 7, District 5

Tel: 0903982189 https://sites.google.com/site/ xedapthinhphat/

Store is a retailer of Hitasa company from Japan with some products like Kids Bikes, Mountain Bikes, Common Bikes.

the Hanoi Bicycle Collective

JETT CYCLES

44, lane 31, Xuan Dieu, Tay Ho

Address: 348-350 Tran Phu, Ward 7, District 5, HCMC

Saigon Cycles

Email: info@jett-cycles.com

51/1 sky garden 2, Phuong Tan Phuong, Phu My Hung, Distict 7

Tel: 04 37188246

www.thbc.vn

148D-150 Vo Thi Sau, ward 8, District 3 Tel: 83 8200 516

Phone: (+84) 8 3853 9017

Trang Anh Bike Shop

65 Quan Thanh, Ba Dinh

Martin 107 Bike store

15 Kim Ma, Ba Dinh

107 Vo Thi Sau st, Ward 6, District 3

Tel: 0437349780

Tel: 0905555568 Authorized agent of the Jett-cycles

Merida Vietnam Trụ sở: 10B Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam. Tel: (84-4) 3938 0546 Fax: (84-4) 3938 0537 Email: info@merida-bikes.com.vn Website: www.merida-bikes.com.vn

Special wholesale and retail racing bikes, mountain bike, bicycle touring performance second hand goods of Japan, USA, Europe. Sell old sports bikes also.

http://xedaphongphuc.com.vn A bike shop where everyone can find some kinds biciclyes like mini, electricty, performing bikes, etc.

Hong Phuc Bike Shop

Green Bike

Tel: 0984478888 Imported bike, folding electric bicycle EZ LINK

A4 - 1A1B Building ( Number 2), Nguyen Dinh Chieu, P Da Kao, Q 1

Tel: 0978908811

Only official Trek and Surly bicycle shop in hanoi.

12 Tran Vu, Ba Dinh

Thinh Phat Bike

http://www.xedapdien365.com

Specialized in supply of genuine spare parts, accessories for terrain bicycles.

KENTFA Vietnam

43 Tu Cuong, Ward 4, Tan Binh Tel: 0909473485 http://xedapdep.mov.mn/

20 years european mechanic offering best service at best price in hanoi.

GreenBike was born for the one and only purpose : do all for a better health and greener environment. We are committed to bring customers the most perfect products and services.

Tu Cuong Bike Store

A local bike shop sells bicycle and electric bike

https://www.facebook.com/ NhoeBikesShop

http://greenbike.vn

307 Bui Huu Nghia , ward2 ,Binh Thanh, Tel: 0989967400 Specialized in supply of old bikes like sport, electric, mountain bike

Tel: 0989505878

Tel: 0904592074

49B Dai La, Hai Ba Trung

Queen Bike

http://xedapthai.com

THBC - The Hanoi Bicycle Collective is the place for all Hanoian bicycle lovers. Promote cycling culture in Hanoi, a city where not long ago everybody commute by bicycle, THBC is specialized in selling high quality bicycles and cycling accessories,

Gia Huan Terrain Bike

A place to find old bikes at the suitable price with equal quality

http://xedapasama.com/vn/ We opened a retail channel and to introduce entirely new products in address: xedapdienbridgestone.com, xedaptreem.com, xedapthanhtung.com, xedapkhanhhiep.com & xedapasama. com.You stay in your home or office can also choose the most satisfactory products, we will have service delivery time and location you have selected.

http://xedapvui.jimdo.com BIKEFUN is launching a campaign «cycling FUN, SAFE all the way» with real action.Helping you buy SCSP BICYCLE helmets for only the exact cost of entry to Vietnam, no profit included.Buy any bike, get night lights 2 mode signal behind.

http://xedaptot.tk/

Tel: 0903878107 http://xedapthanhly.mov.mn/

Velo Chic 32 Dai Co Viet Ha Noi Tel: (04) 62.783.606 velochic.vn@gmail.com www.velochic.com.vn

Viet Thang 20 Kham Thien, Dong Da 837 Bach Dang, Hai Ba Trung» Tel: 22422385 www.giant-bicycles.com.vn Viet Thang is specialized in production and sale of automobiles, motorcycles, bicycles and spare parts. They also provide installation, repair and maintenance of all kinds of products by the Company.

46 | MBike Vietnam 001-2013

Fax: (+84) 8 3853 9018

Le HOaNG COMPANY Address: 283/64 CMT8, Ward 12, District 10. HCM CITY

Trong Van Bike store 82 Bui Huu Nghia, ward 2, Binh Thanh Tel: 0903923607 http://xedapdien32.com/ Agent distribution, wholesaler and retailer for some famous brandname like Asama, Martin, Trek, Giant

Tel: 85 410 3114 http://xedapcaocap.com/vi/ We provide mountain bikes, road bikes, kids bikes, town bikes. Only official Trek and Surly bicycle shop in HCMC.

Phone: 08.38682080 DĐ : 0903 821 862, 0909 339 539

Sai Gon Bike

Email: lehoangbikeco.ltd @ gmail.com

Tel: 0934193941

Tel: 8 38202011 http://www.martin107.com.vn Martin 107 Co., Ltd always put “Prestige and Quality” in priority. Our retailers are spread almost along the whole country. We make a promise to bring you all the highest quality products. You will be satisfied when choosing our name.

84 Tran Quoc Toan, Q 3 http://www.saigonbike.vn/ www.fgsaigon.com Saigon Bike bicycle shop is specializing in Fixed Gear and Single Speed ​​first Viet Nam.In here, you can find everything from A to Z on Fixed Gear bikes as well as parts and components Fixed Gear.

Sai Gon Bike Shop 42 Cong Quynh Str, Dist 1 Tel:0984478888

Minh Phat Bike 2A Nguyen Sy Sach, P 15, Q Tân Bình Tel: 0822217014 http://xedapminhphat.com Established since 2000 Bike Minh Phat specialized in wholesale and retail all kinds of bike: Cycling senior, sports bikes, racing bikes, electric bike, bike, bicycles and children supply of spare parts for beloved bike on the needs of customers.

Old Bike Shop 5-6 kp6 p.bhhA Binh Tan

http://saigonbikeshop.com/ Saigon Bike Shop provides cycling clothing includes gloves, jerseys, shorts and so on... If you are planning traveling by bicycle in Vietnam and understanding that bicycle gear is expensive in your country, why don’t you email us as to them in Ho Chi Minh. Of course, the prices are reasonable and easy to be delivered to your hotels in Saigon.

Xe Dap Dep Sai Gon 43 Tu Cuong, P 4, Q Tan Binh Tel: 0909473485 http://xedapdep.mov.mn/


Hoàng sa

trường sa

Mbike việt nam:

MBike Vietnam 001-2013

| 47


pic of the month//ảnh trong tháng

PIC of the

month

Lenin park, Hanoi  Photo by Marc Forster-Pert

48 | MBike Vietnam 001-2013


Hoàng sa

trường sa

MBike Vietnam 001-2013

| 53


Hoàng sa

trường sa

50 | MBike Vietnam 001-2013

MBike Vietnam 001  
MBike Vietnam 001  
Advertisement