Page 1

ENERGIES ALTERNATIVES

                                                                                              NOM: Maria Bel Salvadó CURS: 2n ESO B


INDEX Energia solar………………………………… pàg. 1 Centrals Hidràuliques………………………. pàg. 2 Energia eòlica……………………………….. pàg. 3 Energia geotèrmica……………..…………... pàg. 4 Energia mareomotriu…………………….…. pàg. 5


Energia Solar L’aprofitament de l’energia solar per produir energia elèctrica es porta a terme mitjançant dos processos: ● ●

Un procés tèrmic. Un procés fotovoltaic.

Centrals solars tèrmiques

L’energia necessària per convertir l’aigua en vapor l’aporta el Sol. I ha dos tipus per fer aquest aprofitament: 1.

Centrals solars de col·lector distribuïts. Aquestes centrals funcionen recollint l’energia tèrmica de Sol en uns col·lectors pels quals passa un fluid, la temperatura del qual s’eleva. Aquest augment de temperatura, produeix vapor, que mitjançant dipòsits i intercanviadors de vapor, fa girar el turboalimentador.

2.

Centrals solars de torre. El sistema de captació es basa en heliòstats (grans miralls) que reflecteixen la radiació solar en el receptor, una caldera situada a la torre. El fluid escalfat es fa passar per un  generador de vapor. Aquest moviment es transmet a l’alternador  per generar energia elèctrica.


Centrals Hidràuliques El seu funcionament es basa en l’aprofitament de l’energia de l’aigua dels rius. Per fer-ho: ● S’eleva el nivell de l’aigua amb una presa amb la qual cosa s’adquireix energia potencial. ● L’aigua embassada es fa baixar per una canonada forçada, es converteix l’energia potencial en energia cinètica. ● Quan l’aigua arriba a la turbina, mou els àleps i genera un moviment de rotació en l’eix d’aquesta. ● Quan el moviment es transmet a l’alternador, es genera energia elèctrica als seus borns.


Energia Eòlica És l’energia produïda pel vent. L’aprofitament de l’energia eòlica se centra en el bombament d’aigua de pous i en la producció d’energia eòlica. La producció d’energia elèctrica. La producció d’energia elèctrica a partir de la força del vent es fa a les centrals eòliques. Aquestes instal.lacions estan formades bàsicament per un conjunt d’aerogeneradors o molins de vent. Per generar energia, la velocitat i la continuïtat del vent siguin les adequades, per la quan cosa, la ubicació de les centrals eòliques s’ha de portar a terme de llocs on aquesta velocitat té uns valors que varien entre els 4 m/s i els 12 m/s, anomenats parcs eòlica.


Energia Geotèrmica L’energia geotèrmica es present a l’interior de la Terra, en forma de calor. una central geotèrmica aconsegueix energia elèctrica a partir de la producció de vapor. S’injecta aigua per un tub fins a la profunditat necessària perquè la temperatura de l’interior del planeta la converteixi en vapor, el vapor finalment s’extreu per un altre tub.


Energia mareomotriu Les marees són moviments de pujada i de baixada del nivell de l’aigua del mar, provocats per la força de la gravetat que el Sol i la Lluna exerceixen sobre la Terra. Si es construeix una presa en un lloc que geogràficament ho permeti, durant la plenamar es podrà emmagatzemar aigua a l’interior del riu i aprofitar l’energia potencial que s’adquireix en passar l’aigua per les conduccions, en les quals es col.loquen turboalternadors reversibles. D’aquesta manera, durant la baixamar, s’origina un moviment de la massa d’aigua en sentit invers.


Copiadeenergiesalternatives doc  
Copiadeenergiesalternatives doc  
Advertisement