MBD KALENDER FORÅR 2024/ CALENDAR SPRING 2024

Page 1

UndervisningEksamen F 1 1. Masterworkshop (DK: 9-14; ENG: 14-16) 48 L 2 UndervisningEksamenUndervisningEksamenUndervisningEksamen M 1Nytårsdag 1 T 1 F 1 T F 2 L 2 O 3 L 3 S 3 T S 4 M 4 Aflv.: Forretningsudvikling (FEB) 10 F 5 M 5 Forretningsudvikling (FEB) T 5 Future Tech for Business L 6 T 6 Forretningsudvikling (FEB) O 6 Future Tech for Business 7 O 7 T 7 Future Marketing M 8 2 T 8 F 8 Future Marketing T F 9 L 9 O 10 10 10 T 11 11 Organisationsforståelse, selvindsigt og personlig udvikling F 12 M 12 7 M 11 Finans: Corporate Governance Mundtl.: Forretningsudvikling (FEB) 11 L 13 T 13 Finans: Corporate Governance S 14 O 14 Vinterferie T 12Lederskab at skabe og drive udvikling M 15 3 T 15 O 13 Bæredygtige Strategier T 16 16 Bæredygtige Strategier O 17 17 T 14 Future Tech for Business T 18 2. Masterworkshop ENG (9-12) 18 F 15 Future Tech for Business F 19 2. Masterworkshop DK (9-15) M 19 Forretningsudvikling (FEB) 16 L 20 T 20 Forretningsudvikling (FEB) 17 S 21 O 21Lederskab at skabe og drive udvikling M 18 12 M 22 4 T 22 T 19Lederskab at skabe og drive udvikling T 23 23 O 20 O 24 24 T 21 Future Marketing T 25 25 F 22 Future Marketing F 26 M 26 Bæredygtige Strategier 9 23 L 27 T 27 Bæredygtige Strategier 24 S 28 O 28 Finans: Corporate Governance M 25 Påskeferie13 M 29 5 T 29 Finans: Corporate Governance T 26 T 30 Lederskab at skabe og drive udvikling O 27 O 31 3. Masterworkshop v. Thomas Basbøl (9-12) T 28Skærtorsdag F 29Langfredag 30 31Påskedag UndervisningEksamenUndervisningEksamenUndervisningEksamen M 12. påskedag 14 O 1Første maj L 1 T 2Organisation og forandring (APR) Aflv.: Bæredygtige Strategier T 2Strategisk kommunikation S 2 O 3Organisation og forandring (APR) F 3Strategisk kommunikation ESG Policies, Metrics, and data T 4Finans: Risk Management and Compliance L 4 M 3 Digital StrategySubm. Designing Digital Workplaces for the future 23 F 5Finans: Risk Management and Compliance Aflv.: Finans: Corporate Governance S 5 ESG Policies, Metrics, and data L 6 M 6 Designing Digital Workplaces for the future 19 T 4 Digital StrategyAflv.: Organisationsforståelse, selvindsigt og personlig udvikling 7 T 7 Designing Digital Workplaces for the future Aflv. Organisation og forandring (APR)O 5Grundlovsdag M 8Aflv.: Lederskab - at skabe og drive udvikling 15 O 8 T 6 T Mundtl: Bæredygtige Strategier T 9Kristi himmelfartsdag F 7 Subm..: Life Science: Business Development O 10Developing Digital Business Mundtl: Bæredygtige Strategier 10 L 8 T 11 Organisationsforståelse, selvindsigt og personlig udviklingMundtl.: Finans: Corporate Governance 11 S 9 Developing Digital Business 12 M 10Pricing and Value Management Mundtl.:Masterprojektet24 Subm. Future Tech for Business M 13 Organisationsforståelse, selvindsigt og personlig udvikling T 11Pricing and Value Management Mundtl.:Masterprojektet F 12 Mundtl.: Finans: Corporate Governance T 14 Mundtl.:Masterprojektet L 13 O 15Finans: Digitalization of Finance Aflv.: Developing Digital BusinessO 12 Mundl:.: Organisationsforståelse, selvindsigt og personlig udvikling S 14 Finans: Digitalization of Finance Mundtl.:Masterprojektet M 15 Organisation og forandring (APR) Mundl.: Lederskab at skabe og drive udviklingT 16 Life Science: Business Development Mundtl. Organisation og forandring (APR)T 13 Mundl:.: Organisationsforståelse, selvindsigt og personlig udvikling T 16 Organisation og forandring (APR) Mundl.: Lederskab at skabe og drive udviklingF 17 Life Science: Business Development Mundtl. Organisation og forandring (APR) F 14 Mundtl.:Masterprojektet O 17 18 15 T 18Strategisk kommunikation 19Pinsedag 16 F 19Strategisk kommunikation M 202. pinsedag 21 M 17 Subm.: Business Development (MAJ) 25 L 20 T 21 Business Development (MAJ) Aflv.: Strategisk kommunikationT 18 S 21 O 22 Business Development (MAJ) O 19 Oral exam. Business Development (MAJ) M 22 17 T 23Subm. Risk Management & Compliance T 20 Oral exam. Business Development (MAJ) Performance Management (ENG) 24 F 21 Oral exam.: Life Science: Business Development T 23Finans: Risk Management and Compliance 25 22 Finans: Risk Management and Compliance 26 23 O 24Developing Digital Business M 27Mundtl:: Strategisk kommunikation 22 M 24 26 T 25Developing Digital Business Pricing and Value ManagementMundtl:: Strategisk kommunikation T 25 F 26 T 28 Aflv.:Masterprojektet O 26 L 27 Business Development (MAJ) T 27 S 28 Finans: Digitalization of Finance Subm. Digitalization of Finance M 29 Life Science: Business Development 18 O 29Pricing and Value Management Subm. ESG - Policies, Metrics, and data T 30 Life Science: Business Development Business Development (MAJ) F 28 Aflv.: Digital Strategy T 30Finans: Digitalization of Finance 29 31 30 Mundtl.: Forretningsudvikling (FEB) April2024Maj2024Juni2024 dec-23 Januar2024feb-24Marts2024 Organisationsforståelse, selvindsigt og personlig udvikling
MBD's kalender - forår 2024

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.