MBD KALENDER EFTERÅR 2024 / FALL 2024 CALENDAR

Page 1

MBD KALENDER - EFTERÅR 2024 Undervisning Eksamen Uge T 30 F 31 1. Masterworkshop (DK: 9-14: ENG 14-17) Undervisning Eksamen Uge Undervisning Eksamen Uge Undervisning Eksamen Uge T 1 S 1 Strategisk salgsmetode og ledelse F 2 M 2 Forretningsudvikling (SEP) 36  T 1 Strategisk Praksis og Implementering L 3 T 3 Forretningsudvikling (SEP) O 2 Strategisk Praksis og Implementering S 4 O 4 T 3 Organisation og forandring (SEP) Mundtl.: Strategic Communication M 5 32  T 5 Strategic Communication F 4 Organisation og forandring (SEP) Mundtl.: Strategic Communication T 6 F 6 Strategic Communication L 5 O 7 L 7 S 6 T 8 S 8 M 7 Aflv.: Forretningsudvikling (SEP) 41  F 9 M 9 Lederskab - at skabe og drive udvikling 37  T 8 Bæredygtige Strategier L 10 T 10 Master check-in 9-12 S 11 O 11 Lederskab - at skabe og drive udvikling M 12 33  T 12 O 9 Bæredygtige Strategier T 13 F 13 T 10 Strategisk Kommunikation O 14 2. Masterworkshop v. Thomas Basbøl DK (9-12) L 14 F 11 Strategisk Kommunikation T 15 2. Masterworkshop v. Thomas Basbøl ENG (9-12) S 15 L 12 F 16 Organisation og forandring (SEP) S 13 L 17 M 16 Corporate Finance 38  M 14 42  S 18 Organisation og forandring (SEP) T 15 Subm.: Corporate Finance M 19 34  Forretningsudvikling (SEP) O 16 T 20 T 17 Corporate Finance T 17 Efterårsferie O 21 3. Masterworkshop DK (9-15) O 18 Forretningsudvikling (SEP) F 18 T 22 3. Masterworkshop ENG (9-12) T 19 L 19 T 22 Strategic Communication F 20 S 20 F 23 Strategic Communication L 21 M 21 Developing Business Cases Aflv.: Organisation og forandring (SEP) 43  L 24 S 22 Strategisk salgsmetode og ledelse Mundtl.: Forretningsudvikling (SEP) S 25 M 23 Corporate Finance 39  Performance Management (DK) M 26 35  T 24 Corporate Finance T 22 Strategisk salgsmetode og ledelse T 27 O 25 Performance Management (DK) O 28 Bæredygtige Strategier Lederskab - at skabe og drive udvikling T 29 T 26 Lederskab - at skabe og drive udvikling O 23 Strategisk Kommunikation F 30 F 27 Bæredygtige Strategier Strategisk Praksis og Implementering L 31 L 28 T 24 Strategisk Kommunikation S 29 F 25 Strategisk Praksis og Implementering M 30 Strategisk salgsmetode og ledelse 40  L 26 S 27 Mundtl.: Organisation og forandring (SEP) M 28 Aflv.: Bæredygtige Strategier 44  T 29 Ledelsesfilosofi Mundtl.: Organisation og forandring (SEP) O 30 Forretningsudvikling (OKT) Forretningsudvikling (OKT) T 31 Developing Business Cases Undervisning Eksamen Uge Undervisning Eksamen Uge Undervisning Eksamen Uge F 1 S 1 O 1 Nytårsdag L 2 Business Data Analytics T 2 Aflv.: ESG S 3 M 2 Managing Open innovation 49  Subm.: Business Data Analytics M 4 Finans Digitalization of Finance Mundl.: Bæredygtige Strategier 45  T 3 Managing Open innovation Mundtl.: Performance Management (DK) F 3 Subm.: Managing Open innovation Hvornår er prisen rigtig? O 4 ESG Mundtl.: Performance Management (DK) L 4 T 5 Finans Digitalization of Finance T 5 ESG S 5 Performance Management (DK) F 6 M 6 Mundl.: Future Marketing (DK) 2 O 6 Hvornår er prisen rigtig? L 7 T 7 Mundl.: Future Marketing (DK) LS Managing Open Innovation S 8 O 8 Aflv.: Finans: Risk management T 7 Performance Management (DK) Subm.: Finans Digitalization of Finance F 8 LS Managing Open Innovation Aflv.: Forretningsudvikling (OKT) T 9 L 9 M 9 Aflv.: Hvornår er prisen rigtig? 50  F 10 S 10 T 10 Finans: Risk management L 11 Aflv.: Strategisk salgsmetode og ledelse 46 O 11 Finans: Risk management S 12 M 11 Aflv.: Lederskab - at skabe og drive udvikling T 12 Oral.: Finans Digitalization of Finance M 13 Aflv.: Masterprojekt 3  T 12 Future Tech for Business Aflv.: Strategisk Praksis og Implementering F 13 Oral.: Finans Digitalization of Finance T 14 Aflv.: Masterprojekt O 13 L 14 O 15 Aflv.: Masterprojekt Organizational Change (NOV) S 15 T 16 Aflv.: Masterprojekt T 14 Future Marketing (DK) Mundl.: Strategisk salgsmetode og ledelse Subm.: Organizational Change (NOV) F 17 Aflv.: Masterprojekt Organizational Change (NOV) M 16 Mundl.: Forretningsudvikling (OKT) 51  L 18 F 15 Future Marketing (DK) Mundl.: Forretningsudvikling (OKT) S 19 L 16 T 17 Mundtl.: Hvornår er prisen rigtig? M 20 4  S 17 T 21 Finans Digitalization of Finance Aflv.: Strategisk Kommunikation 47  O 22 M 18 Managing Open innovation Subm.: Developing Business Cases O 18 Aflv.: Future Marketing (DK) T 23 Finans Digitalization of Finance Subm.: LS : Managing Open Innovation F 24 T 19 Managing Open innovation Oral exam.: Organizational Change (NOV) L 25 LS Managing Open Innovation Aflv.: Ledelsesfilosofi T 19 Aflv.: Masterprojekt S 26 O 20 Future Tech for Business Mundlt.: Lederskab - at skabe og drive udvikling Oral exam.: Organizational Change (NOV) LS Managing Open Innovation F 20 Subm.: Future Tech for Business M 27 5  Future Tech for Business L 21 T 28 Forretningsudvikling (OKT) S 22 O 29 T 21 Hvornår er prisen rigtig? M 23 52  T 30 Forretningsudvikling (OKT) T 24 Juleaften F 31 Business Data Analytics O 25 Juledag Juleferie F 22 Hvornår er prisen rigtig? T 26 2. juledag L 23 F 27 S 24 L 28 Business Data Analytics S 29 M 25 Organizational Change (NOV) 48  M 30 1  Future Marketing (DK) Oral exam.: Developing Business Cases T 31 Nytårsaften Reeksamen: 09. feb 2025 Mundtl.: Strategisk Kommunikation T 26 Aflv.: Performance Management (DK) Oral exam.: Developing Business Cases O 27 Mundl.: Ledelsesfilosofi T 28 Finans: Risk management Mundl.: Ledelsesfilosofi Finans: Risk management F 29 Business Data Analytics L 30 Future Marketing (DK) Mundlt.: Strategisk Praksis og Implementering Mundtl.: Forretningsudvikling (SEP) Mundtl.: Hvornår er prisen rigtig? Mundtl.: Strategisk Kommunikation Organizational Change (NOV) Future Tech for Business Mundl.: Strategisk salgsmetode og ledelse Mundl.: Bæredygtige Strategier Mundlt.: Lederskab - at skabe og drive udvikling Januar 2025 November 2024 December 2024 Ledelsesfilosofi Aflv.: Strategic Communication Mundlt.: Strategisk Praksis og Implementering Maj 2024 August 2024 September 2024 Oktober 2024

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.