Page 1

LEGO LOGO F.Melis Bagatir

“Bir logo veya amblem, bir kurumun markasıdır. Bunlar görsel olarak iyi çözümlenir ve iyi bir iletişim sağlar ise, o kurum o kadar güçlü olur. Bir logo, kurumun simgesidir ve başka bir şeyin sağlayamadığı bir görsel iletişimi sağlar. Önemli bir unsur olmasına rağmen, çoğu kurum bu detayı gözden kaçırır. Türkiyedeki üniversite logoları buna bir örnektir. Bu görsel simge, vermek istediği mesajı veremezse bir ‘görüntü kirliliği’ oluşturabilir.’’


LOGO NEDİR? İngilizce’ deki karşılığı logotype, Fransızca’ da logotype ya da margue, Almanca’ da wortmarke olan sözcük, 20. yy’ın sonlarından itibaren Türkçe’ de görülen İngilizceleşme eğilimiyle, “logo” sözcüğü de amblem yerine sıklıkla kullanılır oldu. Logo, bir fikri veya bir kurumu temsil eden görsel simgedir. Bazı kurum ve kuruluşların, bazı etkinliklerin, ve bazı markaların kendilerini sadece bir isimle ifade etmeleri akılda kalıcılık açısından etkili olmayabilir. İşte bu akılda kalıcılığı sürekli tutmak ve görüldüğünde o markanın akla gelmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuş sembole “LOGO” denir. Bir logo tasarımında, alfabedeki harf ve rakamlardan oluşan isim ya da yapısal olarak Logo özelliği taşıyan her yazı gurubu logo değildir.

İYİ BİR LOGO NASIL OLMALIDIR? Logoda amaç çok önemlidir. Önce amacımızı belirlemeli, logoyu ona göre tasarlamalıyız. Amaç sadece bir ismi logo haline getirmek midir? yoksa bir etkinliğe göre yapmak mıdır?

Apple Rob Janoff

Nike Carolyn Davidson

Coca-Cola Frank Mason Robinson

Bir logo: 1. Akılda kalıcı olmalıdır. Logo, gerek rengi gerek şekli itibariyle farklı koşullarda görüldüğü zaman bile hemen hatırlanabilecek yapıda olmalıdır. Etkili olmalıdır.

Biletix Levent Bekata Özdikmen


2. Logonun, siyah-beyaz versiyonu da efektif olmalıdır. 3. Olabildiğince sade ve yalın olmalıdır. Kolay anlaşılır, hatırlanması kolay, mümkün olduğunca az sayıda renkten oluşmalıdır. Büyütme ve küçültmelerde değer kaybına uğramamalıdır. Her türlü ölçüde ve yüzeyde okunabilir olmalıdır.

Olimpiyat Pierre de Coubertin

4. Logo temsil ettiği kurumun, şirketin, markanın özelliklerine ve amacına uygun olmalıdır. Logo, üzerinde taşıdığı kimliği ve mesajı iletmesi gerekir. Logo yapılırken ,yapılacağı kurum ya da markanın kendi özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. 5. Her insanın bir kişiliği olduğu gibi, kuruluşların da bir kişiliği vardır. Logotype bunu yansıtmalı, mesajını üstünde taşımalıdır. Logotype tasarımlarında doğru yazı karakterinin seçimi mesajın doğru iletilmesi için önemlidir. 6. Logo, ifade ettiği unsurun önüne geçmemelidir. Tasarımcıyı değil, ürün ya da firmayı yansıtmalıdır. IBM logosunun tasarımcısı Paul Rand’e göre logoyu üreten tasarımcıdır, ancak oluşturan firmanın kendisidir, ilgili kuruluşun ya da ürünün özelliklerini yansıtmalıdır. Seçilen ya da tasarlanan font’un anatomik yapısı konunun içeriğine uygun olmalıdır. Ayrıca kurumun kendisini nasıl tanımladığı ve kurumu yansıtan kavramların neler olduğunu bilmek, logonun tasarım aşamasında önemli unsurlardır. 7. Logo, kolay algılanabilir olmalı, optik denge kurallarına uymalıdır.

World Wildlife Fund Sir Peter Scott.

Adidas Adi Dassler

Fedex Lindon Leader


8. Logo, mevcut yazı karakterlerinden herhangi birini aynen kullanarak tasarlanmamalıdır. Harflerin kendine özgü sıralanması olmalıdır ya da soruna özel bir yazı karakteri oluşturulmalıdır. 9. Özgün olmalıdır. Amblem ve logotype’ın yapılış amacı zaten ayırt ediciliği sağlamaktır.

Türkiye Is Bankası

10. Amblem ve logotype birlikte kullanıldığında genel yapı içerisinde birlikteliği tamamlayıcı olmalı, birbirinden farklı iki ayrı kurumu nitelememelidir. BBC Abram Games

NEDEN BİR LOGO ÖĞLEN YEMEĞİNİZDEN DAHA PAHALI OLMALIDIR?

(http://www.graphicdesignblog.co.uk/6-reasons-why-a-logo-shouldcost-more-than-your-lunch/)

Wii

1. Bir logo, insanların sizin şirketiniz hakkında gördükleri/düşündükleri ilk izlenimlerdir. Potansiyel bir müşteri için logo, size temsil eden bir imgedir. Logo aracılığı ile şirketinizi büyük, küçük, komik profesyonel v.s. görünmesi sağlayabilirsiniz.

2. Bir logo, uzun ömürlü olmalı.
 Bir kere logonuz tasarlandığında uzun yıllar onu kullanacaksınız.

3. Bir logo, orijinal olmalı.


Özellikle sizin için tasarlanan bir logo olmalı. Kullanılan jenerik bir logo sizin değerlerinizi yansıtamayabilir.

Windows


4. Bir logo, profesyonel gözükmelidir. 


Bir logo, şirketin kendi ihitiyaçlarına göre, ona uygun ve profesyonel bir görüntü vermelidir.

5. Bir logo, tasarlanırken geçirdiği süreci yansıtmalıdır.

Problemlerden biri de, insanlar profesyonelce hazırlanan bir logo için harcanan emeğin ve kullanılan zamanın farkında değillerdir:

Londra Metrosu Edward Johnston

LOGO’NUN TASARIM AŞAMALARI 1. Araştırma: Birtakım olguların ortaya çıkarılması için bilgilerin aranması ya da bu amaçla her türlü sistemli çalışmayı içeren inceleme yapılması. Sorularla ya da görüşme yoluyla bilgi edinme, fikir alışverişinde bulunma.
 2. Brainstorming: Fikirlerin düşünülüp, bir araya toparlanması. 3. Eskizler: Yaratıcı ve özgün çalışmaların kaba taslağını çıkartmak.

Nasa Danne and Blackburn

4. Yansıma: Uygulama sırasında belirli aralar vererek fikrin ve tasarımın olgunlaşma sürecinde yenilenme isteğini karşılamak. 5. Sunum: Yaptığınız eskizleri çevrenize sunarak etrafınızdan fikir isteyebilirsiniz. Yaptığınız logo kendi adına konuşabilmeli.

6. Bir logo, bir kurumsal kimliğin başlangıç noktası olmalıdır. Bir logo, şirketin konuştuğu dili oluşturmaktadır ve yansıtmaktadır.

Amazon


Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Abdullah Gül Üniversitesi

Acıbadem Üniversitesi

Adıyaman Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Ahi Evran Üniversitesi


Akdeniz Üniversitesi

Aksaray Üniversitesi

Altınkoza Üniversitesi

Amasya Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Ankara Bilge Üniversitesi

Ardahan Üniversitesi


Artvin Çoruh Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Atılım Üniversitesi

Avrasya Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Bartın Üniversitesi

Başkent Üniversitesi


Batman Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Bilecik Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Bitlis Eren Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi


Bozok Üniversitesi

Bursa Orhangazi Üniversitesi

Bursa Teknik Üniversitesi

Canik Başarı Üniversitesi

Celal Bayar Üniversitesi

Cumhuriyet Üniversitesi

Çankaya Üniversitesi

Çağ Üniversitesi


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Deniz Harp Okulu

Dicle Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Doğuş Üniversitesi

Dumlupınar Üniversitesi


Düzce Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Erzincan Üniversitesi

Erzurum Teknik Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi

Fatih Üniversitesi


Fırat Üniversitesi

Galatasaray Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Gazikent Üniversitesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Gedik Üniversitesi


Gediz Üniversitesi

Giresun Üniversitesi

Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Gümüşhane Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Hakkari Üniversitesi

Haliç Üniversitesi

Harran Üniversitesi


Hitit Üniversitesi

Iğdır Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

Işık Üniversitesi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

İstanbul Arel Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi


istanbul Bilgi Üniversitesi

İstanbul Bilim Üniversitesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

İstanbul Medipol Üniversitesi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi


İstanbul Şehir Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi

İstanbu Teknik Üniversitesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

İzmir Üniversitesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü


Kadir Has Üniversitesi

Kafkas Üniversitesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi


Karatay Üniversitesi

Kara Harp Okulu

Kastamonu Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi

Kırklareli Üniversitesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Koç Üniversitesi


T.C. Konya Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi

Mardin Artuklu Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Melikşah Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Mevlana Üniversitesi


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Muğla Üniversitesi

Mustafa Kemal Üniversitesi

Muş Alparslan Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi

Nevşehir Üniversitesi

Niğde Üniversitesi


Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Okan Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ordu Üniversitesi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi


Piri Reis Üniversitesi

Polis Akademisi

Rize Üniversitesi

SabancıÜniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Siirt Üniversitesi

Sinop Üniversitesi


Süleyman Demirel Üniversitesi

Şırnak Üniversitesi

TED Üniversitesi

Toros Üniversitesi

Süleyman Şah Üniversitesi

Şifa Üniversitesi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Trakya Universitesi


Tunceli Üniversitesi

Turgut Özal Akademisi

Türk Alman Üniversitesi

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Ufuk Üniversitesi

Uluslararası Antalya Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Uşak Üniversitesi


Üsküdar Üniversitesi

Yalova Üniversitesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Zirve Üniversitesi

Zoguldak Karaelmas Üniversitesi


Lego Logo  
Lego Logo  

An essay written by me, criticizing logos of the Universities in Turkey.

Advertisement