Page 1

MEDLEMSBLAD FOR AALBORG DAME ROKLUB

Ronyt 65. ÅRGANG NR. 2

Nu længes vi efter sol og sommer - og langtursoplevelser...

APRIL - MAJ 2013

Foto: Lise Pedersen


ADR’s bestyrelse 2013/2014:

Bagest fra v: Anne Marie Thøgersen, Gitte Dausel Vinther, Jane A. Pedersen, Kirsten Jensen Forrest: Jette Marie Bjerre, Gitte Müller, Lisbeth Bilde (gl. bestyrelse)

Nyt billede følger, men her har I navnene på den nye bestyrelse: Formand: Gitte Dausel Vinther – tlf. 9816 6223 / 4097 2236 – gittev@aalborgdameroklub.dk Kasserer: Lisbeth Bilde – tlf. 9813 5317 – lisbeth@aalborgdameroklub.dk Husforvalter: Jette Bjerre – tlf. 2683 5709 – jette@aalborgdameroklub.dk Medlemsadministrator: Kirsten Jensen – 2659 0967 – kirsten@aalborgdameroklub.dk Materielforvalter: Anne Marie Thøgersen – tlf. 9811 5006 / 6043 1103 – amgt@stofanet.dk Kaninrochef: Gitte Müller – tlf. 9812 8540 / 3029 8540 – gittem@aalborgdameroklub.dk Outrigger-rochef: Gitte Müller – tlf. 9812 8540 / 3029 8540 – gittem@aalborgdameroklub.dk Bestyrelsesmedlem: Lone Thrysøe Larsen – tlf. 2246 3943 – ltl050565@gmail.com

Aalborg Dame Roklub

Søsportsvej 12 – 9000 Aalborg - tlf. 9811 5770

www.aalborgdameroklub.dk 2 2


I dette blad kan du glæde dig til at læse: Formanden har ordet .............................................................................................................. s. 5 Referat af årets generalforsamling .......................................................................................... s. 7 Velkommen til årets nye kaniner. ............................................................................................ s. 9 Referat fra medlemsmøde den 06.02.2013 v/Gitte Vinther .................................................. s. 11 Outrigger-roning – så skal vi til det igen! v/Gitte Müller ....................................................... s. 13 Seniorroernes langtursprogram ............................................................................................. s. 15 Hvad vil det sige at have klubvagt? ....................................................................................... s. 15 Klubvagtplan ........................................................................................................................... s. 16 Nyt fra Langtursudvalget: Om at tage på langtur, årets første turtilbud ............................... s. 19 Roaktivitetsudvalgets APPETITVÆKKER: Årets aktiviteter .................................................... s. 21 Til roning klar – endnu engang! Om vores redningsveste v/Lise P ........................................ s. 23 Roning på åbne hold. .............................................................................................................. s. 24 Åben aftenroning uden tilmelding ......................................................................................... s. 24 Lidt om nøgler i ADR v/Kirsten Jensen ................................................................................... s. 25 Indkøbschefen beretter .......................................................................................................... s. 25 Fra Bådfonden – om OK benzinkort – og softice! .................................................................. s. 27 Visdomsord for april måned v/Kiri Frandsen ......................................................................... s. 27 Aktivitetskalender … ............................................................................................................... s. 28 ADRNyt og andre ”serviceoplysninger”, bl.a. Styrmandskursus 2013 .................................. s. 30

Værd at vide om kulde og beklædning til søs Sådan hedder én af de allervigtigste publikationer, Søsportens Sikkerhedsråd har udgivet! Har du været på styrmandskursus, så har du fået den – find den og læs den igennem! I år er vandet her ved sæsonstarten nemlig ualmindelig koldt, fordi vinteren har varet så længe – Ja, faktisk har vi jo stadig is i fjorden, hvilket også er grunden til, at sæson 2013 starter med et ro-forbud! I pjecen kan du læse om symptomer på ”hypotermi” – kuldens påvirkning på kroppen, om ”wind chill factor” – hvor meget vinden betyder for, hvor hurtigt man afkøles og får forfrysninger – eller dét der er værre, simpelthen dør af kulde. Du kan også læse om førstehjælp og behandling af kuldeskadede personer, om alkohol og kulde samt om forebyggelse af kuldeskader ved valg af hensigtsmæssig beklædning – og meget mere! Du kan finde en folder i klubben – så længe lager haves!

Læs evt. mere på www.soesport.dk – søg på ”kulde”

3 3


Vil du også se bedre ud..? - så kom ind til os og få en snak med

Steen

Som medlem af Aalborg Dame Roklub på køb af får du komplet brille

20%

Bruger du kontaktlinser? - Medlemmer af Aalborg Dame Roklub får 10% på kontaktlinser

BREDEGADE 8 . AALBORG . 70 13 00 33 Forevisning aF klubblad med navn nødvendig

Vejgaard Apotek

Faglig rådgivning om medicin og sundhed

Pandekagehuset

Bådehavnsvej 13 - 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 25 4


Formanden har ordet:

Jeg vil ud - ud under åben himmel ja, jeg vil ud - ud på det dybe vand jeg vil ud - ud under åben himmel derud hvor jeg bli’r svimmel ud under åben himmel Det er vist svært at udtrykke det mere klart end i Anne Dortes skønne sang fra 1982 – sangen dukkede op i mit hoved da jeg for nyligt gik langs Kalvebod Brygge i det smukkeste solskinsvejr og 2 kajakker kom glidende forbi - heldigvis nærmer sæsonen sig med hastige skridt – så nu bliver sangen snart til virkelighed og mon ikke der er mange som glæder sig til at komme i gang efter vinterpausen. Nu et par dage efter jeg skrev denne indledning, varsler de pludselig snestorm i Danmark – hvad skete der lige med foråret? Tak til alle fremmødte til generalforsamlingen den 4. marts – hvor vi havde et par fornøjelige timer afsluttet med alt godt fra køkkenet – igen i år lod vi os forkæle af sidste års kaniner og de får fuld fortjent 5 stjerner for det flotte arrangement. Derudover endnu en stor tak til Jane som takkede af efter 8 år som kasserer – du har lagt et fantastisk stykke arbejde i klubben og vi håber du vil nyde rolivet 100% de næste mange år. På generalforsamlingen blev der stillet forslag om, at frem til 1. maj skal ALLE ro med redningsvest i alle både – dette forslag blev enstemmigt vedtaget. Vi blev også enige om, at det er et fælles ansvar og jeg skal derfor bede jer alle hjælpe til med at vi minder hinanden om denne nye regel – hvis du møder én roer uden vest inden 1. maj. Det kan jo smutte for selv den bedste. Svømning – sidste frist for at få aflagt veste- og svømmeprøve var søndag den 24. marts. Fik du ikke aflagt prøve grundet skade, sygdom eller andet er du spærret i tursystemet og bedes kontakte undertegnede for nærmere aftale. Foran os ligger en ny sæson med masser af mulighed for nye oplevelser. Vi har allerede fået invitation til Løvspringstur 4. – 5. maj fra Grenaa Roklub som glæder sig til at vise deres nye klub frem. Klubben er netop genopbygget efter en brand i 2011. Derudover har vi modtaget invitation til Venø Rundt 1. juni. Mon ikke også aktivitetsudvalget igen i år har spændende arrangementer i ærmet. Hold øje med opslagstavlen og intranettet og vælg de arrangementer som passer dig bedst. Lad dette blive sæsonen hvor vi siger både / og i stedet for enten / eller – efter anbefaling fra vores ”kommunikationsindianer” Elin Nielsen som besøgte os til medlemsmødet den 6/2. Rigtig god sæson til alle – på gensyn på fjorden, i klubben, på Egholm, Hesteskoen og hvor vi ellers finder på at ro hen. Gitte Dausel Vinther

5 5


VESTBYEN STØTTER VESTBYENS IDRÆT

         % $   !

 !!"

    ### 

V I KI N G M A R KI SE R

6


Pkt. 3. Regnskab og budget.

Referat af generalforsamling 4. marts 2013

Jane gennemgår det udleverede regnskab. Se regnskabet separat andetsteds. Derefter gennemgås budget 2013. Den største ændring er en større hensættelse til kommende renovering af klubhus, der begynder at presse sig på. Regnskab vedtaget med klapsalver.

Formand Gitte V. byder velkommen til GF, og også velkommen til Kristine Madsen fra DFfR, der er med som gæst. Gitte orienterer kort om at der har været indbrud i klubben.

Pkt.4. Indkomne forslag.

Pkt.1. Valg af dirigent og referent.

Det konstateres at forslaget er indkommet i rette tid. Forslag 1 – at alle bruger redningsvest indtil 1. maj. Charlotte og Lene begrunder deres forslag. Dette forslag bliver enstemmigt vedtaget. En opfordring til, at alle tager ansvar for at medroere tager veste på – så ingen behøver agere politi i klubben

Dirigent – Hanne Andersen Referent – Kirsten Jensen Hanne konstaterer, at GF er lovligt indkaldt ift. vore vedtægter samt gør opmærksom på, at evt. passive medlemmer, der er til stede, ikke har stemmeret, såfremt det kommer til en afstemning. Pkt.2. Beretning fra bestyrelsen om året 2012.

Forslag 2 – at der tages svømmeprøve i de veste, vi bruger i klubben. Langtursreglementet fra DFfR kræver at man kan tage den traditionelle vest på i vandet og får en instruktion i de oppustelige veste på land, så det kan vi ikke afvige fra.

I sidste nummer af Ronyt var bestyrelsens beretning for 2012, som forudsættes læst. Der orienteres om medlemsmødet, der var godt besøgt med ca. 42 deltagere. På dette møde er der blevet nedsat et husudvalg. Ligeledes et mentorudvalg, der har som opgave at fastholde og ”nurse” nye og gamle medlemmer i klubben og komme med nye ideer og input til dette. Ligeledes havde vi besøg af ”kommunikationsindianer” Elin Nielsen, der på underholdende vis gav os eksempler på kommunikationens faldgruber. Og nye tankevækkende input til at komme problemer i forkøbet. Bl.a. er det vigtigt at sige ”både-og” i stedet for ”enten-eller”, og hvad med en ”snak i krogene” opslagstavle, så brokken kan blive luftet? Den skal selvfølgelig tømmes med jævne mellemrum. De øvrige guldkorn vil blive beskrevet så godt som muligt i det kommende referat i Ronyt. Ligeledes orienteres om klubledermødet fra 3/3.

Lise P orienterer om hvorfor vore redningsveste skal tages på på land og roes med. Det er ikke en flydevest, idet den synker i løbet af 90 sekunder, hvis den ligger i vandet. Derfor er det også vigtigt, hvis man har vesten med i båden i stedet for at bære den – at den er spændt fast og sikret, hvis uheld skulle ske. Den må heller ikke flyde i vand i bunden af båden, da det ødelægger vesten. Der besluttes at tage et par stykker at de udfasede veste fra til svømmeprøve og efterprøve om det kan fungere. Som et forsøg til næste års svømmeprøver. Dette forslag afstedkom i øvrigt disse punkter: En efterlysning om flere hjælpere til det årlige tjek af svømmeveste – flere meldte sig, tak for det!

7 7


Sidste års kaninhold efterlyste mere info om veste og sikkerhed til kanininstruktionerne. Det er taget til notering i forhold til kommende planlægning af kanininstruktion.

Der skal findes en afløser for Winnie Thomsen, der er overgået til passivt medlemskab. B.B. (Bonnie Belinda) blev valgt. Mette Mulvad og Marianne Ormstrup genvalgt.Et spørgsmål fra ”salen” om, hvorfor man skal aflægge svømmeprøve i veste man ikke længere bruger? Svaret var, at mange klubber stadig bruger de ”gamle” veste. Repræsentanten fra DFfR blev opfordret til at tage spørgsmålet med tilbage til diskussion i deres regi.

Pkt.9. Eventuelt. Jette Bjerre orienterer om husudvalget. Der har netop været afholdt første møde og planen er, at opgaverne med huset fordeles ud på flere personer. Helle Essenbæk er tovholder og ansvarlig for huset. Ansvaret for den daglige drift af huset skal afklares. Jette Bjerre må gerne kontaktes indtil alt er faldet på plads i husudvalget. Planen er at huset nu skal gennemgås af professionel håndværker mht. kommende renovering. Der efterlyses flere personer til forårsrengøringen 9. marts.

Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent. Fortsætter uændret. Pkt. 6. Bådfonden. Det udleverede regnskab fra Bådfonden gennemgås – ses andetsteds. Udtrækning af andele er ikke foretaget i år. Regnskabet er godkendt uden spørgsmål. Der er nyt medlem i Bådfonden, idet der skal vælges ny kasserer. Det nye medlem er Lisbeth Bilde. (se referat pkt. 7)

Lise P opfordrer til at man tilmelder sig kommende styrmandskursus, der starter 13. april. Ligeledes efterlyses hjælpere til at gennemgå redningsveste inden standerhejsning. Tilmelding til Lise P eller Merete Bågøe. Hvis man har sin egen vest skal den også tjekkes, da klubben stadig har rederansvar trods egen vest.

På opfordring af sidste års kaniner, der gerne ville vide mere om Bådfonden gav Lise P en gennemgang af Bådfondens arbejde og historik. Der var et spørgsmål fra salen om der er et overblik over den løbende udskiftning af både? Bestyrelsen vil arbejde med dette spørgsmål.

Inge Hansen – ros til nye tider i svømmehallen Ragnhild – efterspørger hvad vi har af venskabsbyer? Vi har ingen officielle venskabsbyer men af og til samarbejde med Aalborgs.

Pkt.7. Valg til bestyrelsen. På valg: Kasserer Jane Pedersen – modtager ikke genvalg Anne Marie Thøgersen og Gitte Müller – modtager genvalg Lisbeth Bilde valgt som ny kasserer. Lone Thrysøe valgt som nyt bestyrelsesmedlem, Anne Marie og Gitte genvalgt.

Lise-Lotte – Efterlyser deltagere til aktivitetsudvalgsmøde 14. marts Mentorkorpset består af: Gitte W, Lise P, Kiri, Anne-Marie Buus og Lise-Lotte. Brush-up teknik i ergometer har kørt godt i vinter. Informerer om Skærtorsdagslangtur til Ryå.

Pkt.8. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant

Birgit Thomsen - opfordrer til at folk tjekker glemte sager i omklædningsrummet – da tingene ellers vil blive smidt ud.

8 8


Endnu engang opfordres til at folk tager deres håndklæder med HJEM i stedet for at hænge dem til tørre i klubben. Efterlyser en løsning med det manglende tryk på vandet i bruserummet.

Velkommen Kaniner 2013

Merete – En bøn fra beredskabsudvalget: HUSK at de nederste skabe skal være ulåste om vinteren af hensyn til oversvømmelser. Det vil lette arbejdet så meget! Velkommen til jer 18 nye kaniner i Aalborg Dame Roklub, vi håber I bliver grebet af samme begejstring som os andre. Her er plads til alle dem der vil pøle, svede, hygge, grine, ro lidt, ro meget, tidligt, sent og altid! I vil møde en masse glade quinder i alle aldre i en roklub hvor fællesskab, sammenhold og samarbejde er i højsædet. Vi passer på hinanden, vores hus og ikke mindst vores både og øvrige grej. Der er mange aktiviteter igennem sæsonen, sorter i dem og deltag i de ting der tiltaler dig mest. Hold øje med hjemmesiden www.aalborgdameroklub.dk og bladet her.

Gitte W – åbent rohold om mandagen starter 8. april. Starter kl. 10 for igen at gå over til 8.30, når lyset bliver bedre. Gitte V – Der er ubesatte poster, og mandskab til dem efterlyses: OK benzin Redningsveste tjek Tovholder til koordination af fællesroning onsdag og torsdag (Lise P orienterer om hvordan hun gjorde sidste år og vil gerne sætte afløser ind i det) Tovholder til ADR-Catering Tovholder til serveringsopgaver Gitte sender mail ud til alle medlemmer og understreger vigtigheden af at nogen melder sig til.

I kommer til klubben med nye øjne, så hvis der er ting som I synes, vi kan gøre anderledes eller bedre, så kom endelig med gode ideer.

Gitte M – orienterer om det kommende hold nye kaniner. Pt. er der 18 tilmeldte, så der er stadig plads til et par stykker mere.

Til jer andre - tag endnu engang godt imod vores nye kaniner. Det er trods alt dem der skal sørge for forplejningen til næste generalforsamling -

Mødet sluttede af med uddeling af km-årer og km-krus samt en tak til Jane for hendes store arbejde i bestyrelsen.

God sæson til alle, håber der forude er mange km med højt humør, sol, sæler og guldvand.

Dernæst afsluttedes med ”kaninmad”, der som alle de forrige år var et overdådigt tag-selvbord af lækre sager.

Velroet fra kaninmor Gitte Müller

Referent Kirsten Jensen

9 9


10


Vegeberg. Mentorudvalget er Gitte Wang, LiseLotte, Lise, Anne-Marie Buus og Kiri. Herefter var det tid til lækre sandwich, et lille glas vin og hyggesnak. Ordet var frit og blev taget et par gange. Bl.a. med opfordring fra et medlem til at lave lidt om på konceptet ved fødselsdag og standerstrygning – det kigger vi naturligvis på. Så var det tid til at præsentere aftenens gæst. Vi vil gerne understrege at aftenens emne ikke er et udtryk for vi syntes det går skidt i Aalborg Dame Roklub. Vi havde blot lyst til at give de fremmødte en god oplevelse og mulighed for at se tingene fra en anden vinkel. Kirsten præsenterede Elin Nielsen, som kalder sig selv kommunikationsindianer. Elin takkede for invitationen og indledte med at sige hun havde fået 3 stikord og det var:

Referat fra

medlemsmøde den 06.02.13 42 medlemmer havde taget imod indbydelsen til fyraftensmødet og efter der var blevet budt velkommen gik vi over til aftenens program. Vi havde besøg af beredskabsgruppen, og som Merete udtrykte det - med et smil - ja, så ventede de blot på at vandstanden skulle stige. De var nemlig helt klar. Heldigvis har vi været forskånet for oversvømmelse igennem vinteren. Merete kom med to opfordringer: ™

™

ALLE med underskabe bedes lade skabe være ulåst i vintersæsonen. I tilfælde af oversvømmelse så skal der nemlig handles hurtigt for at få mudder og slam fjernet. Der må ikke henstilles effekter af nogen art på gulvet – igen af hensyn til evt. oversvømmelse.

x x x

Disse opfordringer er hermed givet videre. Beredskabsgruppen har fordelt opgaverne imellem sig og rigtig mange meldte sig, da der blev søgt medlemmer til at hjælpe med rengøring efter evt. oversvømmelse. Tak til gruppen for deres arbejde. Efterfølgende var det køkkengruppen som var på banen, og som Margrethe kunne sige det – ja, så taler resultatet vist for sig selv. Et super flot køkken som blev officielt indviet, den røde snor blev klippet. Tak til køkkengruppen for det flotte resultat som vi vil glæde os over i mange år fremover. Sidste gruppe på podiet var strukturgruppen. Gitte Wang fortalte lidt om gruppens arbejde og kunne fortælle at der lige nu var fokus på at få nedsat et husudvalg, der skal aflaste husforvalteren og dermed bestyrelsen. Udover et husudvalg var der ønske om en form for ”mentorordning” som skal være med til at fastholde nye som gamle medlemmer. Tak til strukturgruppen for deres arbejde og udspil. Der blev mulighed for at melde sig til såvel husudvalg som mentorordningen, og sørme om ikke at begge udvalg blev etableret. Husudvalget består af Jette Bjerre, Helle Essenbæk, Merete Bågøe, Anette Buchard og Hanne

Tankeigangsættende Provokerende Fællesskabsfremmende

Elin indledte med at ”lege” at klubben er inddelt i 2 lige store grupper med forskellige værdisæt og indstillinger. I virkeligheden er der nok mange flere grupperinger. Med udgangspunkt i de 2 grupper kom hun med en række udsagn som eksempel på hvor forskellige vi er – her et par af dem: x x x

Det er bedst at ro langt hver gang / Bare vi kommer ud at ro, så er det fint. Uden ambitioner kommer vi jo ingen vegne / Vi er jo lige her, allerede fremme! Udfordringer er godt / ja da, de skal bare tilpasses meget.

Så kom spørgsmålet – hvem har ret? Svaret er – det har begge grupper naturligvis. Essensen i dette er, at vi skal accepterer hinandens forskelligheder og være klar til at den enkeltes behov kan skifte fra dag til dag eller uge til uge. Man kunne jo tydeliggøre, legitimere forskelligheden eksempelvis med forskellige T-shirts. Det kunne være en med en kaffekop, en olympisk medalje eller noget helt tredje – så var vi aldrig i tvivl om hvilket hold den enkelte var på lige præcis den dag.

11 11


Ren kvindeklub – har det en betydning? Elin spurgte bl.a. om vi kendte til: x

Vi opbygger vores ”Indre landkort” på baggrund af erfaringer, oplevelser, værdier, overbevisninger m.m.

Snak i krogene – en feminin topdisciplin?

Ønsker vi at opleve situationer mere nuanceret og med andre perspektiver så skal vi øve os i at lægge vores eget ‘landkort’ væk og være nysgerrige og undersøgende over for at opleve det som sker på en ny måde. Vi kan eksempelvis spørge os selv:

Spurgte henkastet og med et stort smil om vi havde tænkt på en snak-i-krogene-opslagstavle, så flere kunne få glæde af ”sladderen”? Hun anbefalede dog at tavlen ryddes jævnligt x

Tankelæsningsevner – et opreklameret fænomen?

ƒ Hvordan kunne jeg forestille mig, at en anden vil opleve dette?

Hvem kan ikke huske scenen fra Matador med overlærer Andersen som blev låst ude på Misse Møghes altan. Da serien blev sendt anden gang, gav det nærmest seerstorm over at scenen var klippet ud – den har rent faktisk aldrig været med! Det var rent tankespind. Historien er blevet fortalt, men ikke vist. Vi skal erkende at vi alle tror vi kan tankelæsning, og vi skal spørge os selv om vi har ret i vores tankelæsningsforsøg. Et råd fra Elin: ”Væn jer til at spørge venligt” – ”Hvad vil du gerne sige med det?”

ƒ Hvordan kunne denne situation også opleves?

ƒ Hvordan ser denne situation ud udefra? Er vi klar til at opbygge nye landkort – blive forundret og lære noget nyt? Ruder Konge versus Nytænkere: Indledningsvis sagde Elin ”Nogle medlemmer har vel været med siden opstarten i 1916 - eller måske føles det bare sådan, når man hører dem udtale sig”? Forskellen på Ruder Konge og Nytænkerne forklarede Elin ud fra Appelformerne, hvordan man appellerer, handler om den græske treenighed logos, patos og etos (nedenstående forklaring er hentet direkte fra Wikipedia):

Vores indre landkort ser forskelligt ud, derfor reagerer vi også forskelligt i en given situation.

x x x x

Logos er appellen til fornuften. Patos er appellen til modtagerens følelser. Etos handler om afsenderens troværdighed. På et ikke nærmere defineret emne – vil emnet iflg. Elin blive præsenteret som nedenstående: Ruder Konge:

x x

x

12 12

Logos – det er der ikke råd til og vi har heller ikke plads i klubhuset. Det skal for øvrigt også først ændres på generalforsamlingen. Patos – de nye kommer bare væltende med deres uigennemtænkte synspunkter og forlangender. De tager ikke hensyn til vores følelser og stolte værdier! Det er ikke værdigt. Etos – nu har vi jo været med i mange år og ved, hvad der virker bedst. De må lære at lytte til os med erfaring.


Nytænkere: x Logos – uden forandringer ingen udvikling. Med over 200 medlemmer vil vi godt kunne løfte opgaven. x Patos – det kunne være så fedt, hvis vi kunne…… jeg ville bare være så stolt, hvis vores klub begyndte at….. Jeg ville tage det som en stor ære. x Etos – de ville jo høre på os inde på teknisk forvaltning, hvis vores image er, at vi står for…. Vi burde høre alle synspunkter til ende og vurdere dem ordentligt.

Outrigger Så skal vi til det igen

Vi hjælper hinanden med at rigge til og tjekke smig. Det gør vi lørdag den 27. april kl. 10.00 til kl.13.00

Hvad gør vi? Her havde Elin naturligvis også et par forslag: x I har udvalg for alt – hvad med et rummelighedsudvalg? De kunne tilrettelægge sjove og gode aktiviteter, hvor I i praksis lærer at sætte ægte pris på forskelligheden. x Sig JA – og bed om videreuddybning – virk interesseret.

Vil du gerne have kaffe og brød kl. 9.30, skal du tilmelde dig senest den 21. april til gittem@aalborgdameroklub.dk Hvis du ikke kan komme den dag, skal du selv sørge for den sculler eller gig-båd, du er bådmor for, så den er ro klar den 1. maj.

Er vi omstillingsparate? x Det er her de største kræfter ligger gemt og noget af det sværeste at være i virkeligheden! x Øv jer eventuelt en dag – også her var der forslag til cases: ”Vi skal da have et nyt logo” eller ”Vi skal da til at fragte folk over fjorden mod gebyr!”

Mvh Outrigger udvalget Husk: Niti, Freja, Afrodite og Selene skal være roklar til Standerhejsning lørdag den 23. marts. Niti, Freja, Afrodite og Selene må indtil den 1. maj kun benyttes af de roere som har erfaring i at ro med to årer.

Som jeg indledte med at beskrive, havde Elin fået 3 stikord til sit oplæg og jeg følte hun ramte både det tankeigangsættende, var provokerende (på den pæne måde) og gav input til hvordan vi kan blive endnu mere fællesskabsfremmende.

Alle skal have redningsvest på, og der må kun roes vest på, langs kysten på Aalborg siden.

Efter dette indlæg var det tid til at sige – tak for i aften og kom godt hjem.

Ny annoncør!

Dette referat er skrevet ud fra min opfattelse af aftenen og mit indre landkort og sandsynligvis sidder der nogen og tænker – det var slet ikke det jeg hørte den aften. Så kunne det jo være spændende med et indlæg til næste blad med en anden udlægning.

Har I lagt mærke til, at RONYT har fået en ny annoncør? Velkommen til Fiskebilen fra Hirtshals – med altid glade Kim Holger bag disken!

Referent – Gitte Vinther

Vi glæder os til samarbejdet!

Støt vore annoncører – de støtter os!

13 13


VESTBYEN STØTTER VESTBYENS IDRÆT Salg og service

ADD Data

Vesterbro 27A . 9000 Aalborg . Tlf. 98 10 38 99 post@add-data.dk . www.add-data.dk

GuldBageren Vestbyen Kastetvej 115 - tlf. 9812 5355 GuldBageren Borgergade Borgergade 32 - tlf. 9812 6913

Vendsysselgade 18 Kastetvej 116

14

98 12 10 00 98 13 13 39


Seniorroernes langtursprogram 2013 Seniorroernes langtursprogram 2013 Traditionen tro har ADRs seniorer en livlig lang-

tursaktivitet – og sådan bliver det også i den Traditionen trokommende har ADRs seniorer rosæson:en livlig langtursaktivitet – og sådan bliver det også i den kommende rosæson: Tirsdag den 14. maj Hvad vil det sige at ha er der besøg hos Randers Roklubs 60+damer – Tirsdag den 14. majrotur på Gudenåen og frokost ved med Hvad vil det sige at ha’ er der besøg hos Randers Roklubs 60+damer – Fladbro. med rotur på Gudenåen og frokost ved Fladbro. 27.-29. maj deltager i hvert fald nogle senior-roere i turen Klubvagten er primært etableret, fordi de 27.-29. maj til København for 60+ damer, inviteret af de bende er nogle praktiske ting, der skal lav deltager i hvertkøbenhavnske fald nogle senior-roere i turen(se side 22) Klubvagten er klubben dameroklubber. primært –etableret, der løog dét erfordi en fælles opgave for m til København for 60+ damer, inviteret af de bende er noglelemmerne. praktiske ting, der skal laves i københavnske dameroklubber. (se side 22) klubben – og dét fælles opgave formange med- af de me Derereren lavet en liste, hvor lemmerne. lemmer, der ikke har andre faste opgaver Der er lavet enf.eks. liste,bestyrelsen, hvor mange større af de medudvalg eller dett lemmer, der ikke har andre fastehar opgaver (som én enest skrift’s redaktør!) fået tildelt f.eks. bestyrelsen, større udvalg dette Der er ikke n klubvagt i løbet af eller sæsonen. skrift’s redaktør!) har fået tildelt én bestemt tidspunkt på eneste dagen, man skal mø klubvagt i løbetbare af sæsonen. Derde er praktiske ikke nogetting der ska man udfører bestemt tidspunkt dagen, man skal møde, lavespå ifølge opslaget på opslagstavlen. Har bare man udfører detid praktiske tinglyst derom skalformiddagen, bedst eller mest laves ifølge opslaget påi orden. opslagstavlen. Har du Husker I ….? dét helt bedst tid eller mest lyst om formiddagen, er Husker I ….? Tirsdag 11.- torsdag 13. juni dét helt i orden. Sidste års nye medlemmer er fri for almin drager både aktive og passive seniorroere på klubvagt, fordi vi jo har den tradition, at d Tirsdag 11.- torsdag 13. juni medlemmer er kage fri forpå almindelig den årlige fællestur, der går til Ebeltoft, hvorSidste vi års nye ger for kaffe og de aftener, hvor d drager både aktive passive på og være turiklubvagt, fordikanininstruktion vi jo har den tradition, at opgave de sør- virker sæ bådeog skal ro fra seniorroere Ebeltoft Roklub – og den den årlige fællestur, der fine går til Ebeltoft, hvor vi ger for kaffe ogstor kage påfordi de aftener, hvor der er ikke var ster i den lille by. i år, sidste års kaninhold både skal ro fra Ebeltoft Roklub og være turikanininstruktion og den opgave særligt lig –stort – men vi er virker helt sikre på, at I vil kla ster i den fine Mandag lille by. 12.- fredag 16. august stor i år, fordi sidste års kaninhold ikke var særløse opgaven! Sommerferielangtur i Limfjorden med ud- lig stort – men vi er helt sikre på, at I vil klare at Mandag 12.- fredag 16. august gangspunkt fra Skive, besøg i Hvalpsund og løse to opgaven! Vi håber meget, at alle igen bakker op om Sommerferielangtur i Limfjorden med uddages ophold på Fur. ne del af klubbens opgaver, så vi løbende gangspunkt fra Skive, besøg i Hvalpsund og to Vi håber meget, alle igen op om denha’aten pæn ogbakker ordentlig klub! dages ophold på ne del af klubbens opgaver, så vi løbende kan AlleFur. ture opslås på de dage, der er angivet på ha’ en pæn ogEr ordentlig klub! i at møde, må du selv den udsendte oversigt! du forhindret Alle ture opslås på de dage, der er angivet på for at bytte med en anden! den udsendte Og oversigt! måske kan der så endda blive en endags-Er du forhindret i at møde, må du selv sørge for at bytte med en anden! langtur eller to i slutningen af sæsonen – men Venlig hilsen Og måske kan dét der vender så endda entil! endagsvi blive tilbage Bestyrelsen langtur eller to i slutningen af sæsonen – men Venlig hilsen dét vender vi tilbage til! Bestyrelsen Seniorroernes langtursgruppe.

Klubvagt ? Klubvagt ?

Seniorroernes langtursgruppe.

15 15 15


KLUBVAGT Marts

April

Maj

1 2

2 Vibeke R Nielsen

Juni

1 Kit Tønnes

1

2 Anita Vibæk

2

3

3 Rie Malling

3

3 Inger Christoffersen

4

4 Randi Henriksen

4

4 Malene Sørensen

5

5

5

5 Jannie Munch

6

6

6 Susanne Andersen

6 Helen Clausen

7

7

7 Lene Rubæk

7

8

8 Pia Solholt

8 Gitte Hermann

8

9

9 Mette R Bejlegaard

9 10

9

10

10 Karin Rathmann

10 Inge Christiansen

11

11 Louise Weikert

11

11 Lone Duerlund

12

12

12

12 Helle T Andersen

13

13

13 Mette Mulvad

13 Hanne Vegeberg

14

14

14 Lene Holm

14

15

15 Sussen Søndergaard

15 Kirsten Johansson

15

16

16 B. B. Lested

16 Maja Strelander

16

17

17 Margrethe Sørensen

17

17 Hanne Tolstrup

18

18 Lis Rom Andersen

18

18 Marianne Ormstrup

19

19

19

19 Lotte Olesen

20

20

20

20 Gitte Østergaard

21

21

21 Katrine Bak Nielsen

21

22

22 Tove Sørensen

22 Lone Christensen

22

23 Standerhejsning

23 Tina Charlotte K

23 Karen Christensen

23

24

24 Tine A. Jakobsen

24

24 Vibeke Gundersen

25 Vibeke Larsen

25 Lewanda Anagnostou

25

25 Lene Krogh Sørensen

26 Susanne B Jensen

26

26

26 Gerda Sørensen

27 Marianne Pedersen

27

27 Jane Mikkelsen

27 Jette Schøler

28

28

28 Jytte Møller

28

29

29 Leni Tølbøl

29 Jeanette Kristensen

29

30

30 Tina Langeland

30 Signe Graungaard

30

31

31

16


TPLAN 2013 Juli

August

September

Oktober

1 Helle Therkelsen

1 Elin Møller-Fr.

1

1 Beth Lehmann

2 Lone Bertelsen

2

2 Bodil Rasmussen

2 Karen Lynggaard

3 Gerd Rohde

3

3 Lone Johansen

3 Anne J Andersen

4 Helle Ejstrup

4

4 Else Kappelgaard

4

5

5 Kiri Frandsen

5 Dorte Holdgaard

5

6

6 Dorthe J Sørensen

6

6

7

7 Lone Bach

7

7 Bente Borup

8 Birgit Brandi

8 Dorit Larsen

8

8 Charlotte Skov

9 Eva Kristensen

9

10 Mette Futtrup

10

9 Anne Hust

11 Ester Amdrup

11

11 Birgitte Ugilt

11

12

12 Christina Hovgaard

12 Birgit Rise

12

10 Karen Volckaerts

9 Anette Mejlholm 10 Birthe Libergren

13

13 Marianne Bondgaard

13

13

14

14 Jane Thomsen

14

14 Anne-Marie Buus

15 Johanne K Chr.

15 Conni Skrubbeltrang

15

15 Lone Riskjær

16 Elsebeth Hergaard

16

16 Bente S Møller

16 Helle Nielsen

17 Lotte M Nielsen

17

17 Jonna Jørgensen

17 Jette Heidemann

18 Elly Andersen

18

18 Lone Skov

18

19

19 Helle Hollænder

19 Inge L. Hansen

19

20

20 Charlotte K Pedersen

20

20

21

21 Mette Braad

21

21 Eva Rosenkilde

22 Kirsten Højslet

22 Else Mortensen

22

22 Dorte Andreasen

23 Line D Vinther

23

23 Hanne R Villesen

23 Helle Gregersen

24 Ellen Bertelsen

24

24 Karen Vest

24 Birthe M. Nielsen

25 Jette Ejstrup

25

25 Jette Cloos

25

26

26 Karin Duerlund

26 Ann Borgstrøm

26

27

27 Cathrine Balle C

27

27 Standerstrygning

28

28 Jytte Clemmensen

28

28 29

29 Jane Kristensen

29 Britta Sørensen

29

30 Elisabeth V Kristoff.

30

30 Anne-Mette Warberg

31 Aase Møller

31

30 31

17


Bestil tryksager hos os så støtter du Aalborg Dame Roklub ! Ring og hør hvordan

Bøgildsmindevej 1 . 9400 Nørresundby Telefon 9813 4225

- en ordentlig bank

Vi siger JA til en god forretning ... og NEJ til tvivlsomme projekter NØRRESUNDBY BANK Vejgaard Bymidte · Tel. 98 70 44 00 · vejgaard@nrsbank.dk · www.noerresundbybank.dk

18


Nyt fra

Bemærk venligst, at

Langtursudvalget

tilmelding til ture uden for ADR ALTID skal ske gennem klubben, også selv om du evt. selv kender nogen i arrangør-klubben! betaling til ture, hvor vi er inviteret af andre klubber, også altid foretages samlet af ADR – du skal altså ALTID indbetale pengene til ADR’s kasserer, der så sørger for samlet betaling.

Hvem er vi? Langtursudvalget i ADR består pt. af Lise Lotte Stisager og Lise Pedersen. - og hvad laver vi? Langtursudvalget koordinerer og formidler langturstilbud til klubbens medlemmer – fra DFfR, fra andre klubber samt egne tilbud.

Ved roning udenfor egen klub skal bestyrelsen altid informeres, fordi denne, i sidste ende, har et ansvar for de medlemmer, der sendes af sted! Langtursudvalget

Langtursudvalget har ansvar for klubbens langtursgrej: telte, værktøjs- og førstehjælpskasser, bådruller samt redningsveste og disses løbende vedligeholdelse. Langtursudvalget bistår bestyrelsen i forbindelse med uddannelse af langtursstyrmænd.

Flere gode tilbud:

Langtursudvalget kan udbyde større fælles ture for klubbens medlemmer, evt. til udlandet – ofte i samarbejde med AR.

Løvspringstur til Grenaa den 4. og 5. maj 2013

Langtursudvalget vil holde et årligt møde med alle klubbens langtursstyrmænd for inspiration, koordinering og erfaringsudveksling.

En herlig ro-weekend på Kattegat – eller måske op i Grenå’en sammen med rovenner fra hele det nordjyske ronetværk! Læs om turen på intranettet og på opslaget i klubben, hvor du også kan tilmelde dig! Prisen for hele weekenden er kr. 200,- og sidste tilmelding er søndag den 21. april!

Skærtorsdagstur i Ryå I skrivende stund tilsiger vintervejret absolut ikke SKÆRTORSDAGSTUR. Det er hvinende koldt, der loves sne og frostgrader – samt godt med vind. Slingersen er ikke klar endnu, og vi kan meget let risikere, at det er lige så lavvandet op mod åmundingen som sidste år! Vi har derfor besluttet at udskyde turen - som det før er sket – og at gennemføre den

Struer Roklub afvikler igen i år VENØ RUNDT – det traditionsrige ro-stævne, der sidste år måtte aflyses – for første gang nogensinde!

ST. BEDEDAG – den 26. april! NY tilmelding på opslagstavlen!

VENØ RUNDT omfatter, foruden en dejlig rotur (ca. 25 km) rundt om den smukke Limfjords-ø Venø også en supergod roer-fest lige til den lyse morgen - med levende musik og god mad, mulighed for overnatning og morgenmad næste dag. Der KAN også vælges kortere roture end de 25 km.

Lise-Lotte og Lise

Til orientering: i Kr. Himmelfartsferien er ganske enkelt overtegnet – i alt 21 roere fra ADR/AR (+ en enkelt fra Ægir) deltager i turen!

Alle informationer er på opslagstavlen!

19 19


Udover disse to invitationer er der et helt særligt tilbud til alle +60’ere i klubben:

Disse tre ture afvikles enten lørdag eller søndag i de nævnte weekends, alt efter hvad vi kan aftale med de respektive klubber. Turene bliver i passende tid bekendtgjort på intranet og opslagstavle, med angivelse af max. antal deltagere samt øvrig info, – og så gælder det om at få sig skrevet på!

Sidste år var det ikke muligt at gennemføre det udbudte ”Netværkssommer-arrangement” for dameroklub +60’ere, som de københavnske klubber havde indbudt til! Vi har fået et forvarsel om, at dette arrangement nu gennemføres den 28.-29. maj (formentlig afrejse fra Aalborg den 27. sidst på dagen – altså to overnatninger). Vi kan deltage med ca. 10 personer, måske lidt flere! Sæt et X i din kalender, hvis du er interesseret – det kommer et opslag, så snart vi hører fra København!

Alle medlemmer, der føler sig i stand til at ro en tur som den, der fremgår af den aktuelle tur-beskrivelse, er naturligvis velkomne til at melde sig! Turenes gennemførelse er betinget af, at et passende antal langtursstyrmænd har lyst til at deltage samt af, at vind og vejr er gunstige. Kan en tur ikke gennemføres pga vejret, ser vi på, om andre destinationer er mulige, før vi eventuelt skrider til aflysning.

Dansk Forening for Rosport

Og endelig udbyder langtursudvalget, som resultat af det i februar måned afholdte møde med – desværre ikke ret mange (dårlig kommunikation, vi beklager!) – klubbens langtursstyrmænd følgende tre

2 roere fra ADR deltager i ferielangtur på franske og belgiske floder – mens 3 andre deltager i den danske ferielangtur, der i år går til Als og Flensborg fjord.

ÉNDAGS-LANGTURE 1. 25. eller 26. maj til Rønholm vest for Gjøl, hvor sælerne bor – alternativt, hvis vejret ikke tillader dette, en tur rundt i Halkær Bredning, ud fra Nibe Roklub. Knap 40 km. Ansvar: Gitte Engemann – Else Kappelgaard

Vi glæder os til spændende beretninger fra disse ture – og fra de ferielangture, grupper af medlemmer selv arrangerer i denne sæson!

2. 6. eller 7. juli til – og rundt om Hirsholmene – ud fra Frederikshavn – efter nærmere aftale med Frederikshavn Roklub. Turen for dem, der ikke lige har sommerferie!! Ansvar: Lise-Lotte – Kiri - Lise P

Seneste Nyt! I uge 35, med start fredag den 23. eller lørdag den 24. august og afslutning lørdag den 31. august arrangerer det Nordjyske Ronetværk noget helt nyt: En RO-STAFET gennem hele netværkets område – fra nord til syd / fra øst til vest, hvor enkelt-personer og/eller rohold kan melde sig til at deltage én eller flere dage. Nærmere følger snarest på opslag og intranet… Synes du, det lyder spændende og anderledes, så prøv at reservere nogle dage i uge 35!

3. 5. eller 6. oktober fra Aalborg til Nibe og tilbage igen – en rigtig ”pokal-tur”, dog med mulighed for at vælge ½ tur, altså skifte med en anden i forbindelse med frokostpausen i Nibe Roklub. Ansvar: Else Kappelgaard – Lise Pedersen

20 20


Onsdag den 21. august Madpakketur i lokalområdet. Nærmere følger. Ansvarlige: Anne-Mette og Elsebeth

Roaktivitets-udvalget serverer ….

ÅRETS APPETITVÆKKER Roaktivitetsudvalget udgøres af en flok medlemmer, der gerne vil sørge for, at vi i klubben får nogle gode og sjove ro-aktiviteter i løbet af sæsonen – uden at det medfører alt for meget ”udvalgsarbejde” og mødeaktivitet!

Søndag den 1. september kl. 12.00-15.00 Klubbens fødselsdag fejres i år på en ny måde – nemlig med en frokost, hvor vi skal ha’ smørrebrød – og drikkevarer dertil kan købes til fornuftige priser! Alle, der ønsker at kombinere med roning enten om formiddagen eller efter kl. 15.00, er velkomne til at gøre dét, men selve arrangementet er excl. roning. Efter frokosten er der der er kanindåb kl. 14.00, og det forventes, at frokostdeltagerne bliver til dette, ligesom kaninernes familier er velkomne. Efterfølgende traktement ovenpå ved bestyrelsen samt uddeling af dåbsbeviser. Slut kl. 15.00.

Udvalget holder derfor ”åbne møder”, hvor alle medlemmer af ADR kan komme og give deres besyv med – og evt. også et par hænder i forbindelse med en eller flere af de aktiviteter, der aftales! Der holdes ét møde forud for sæsonen – hvor kommende aktiviteter aftales og ansvaret fordeles – og desuden ét møde, når sæsonen er slut, hvor afholdte aktiviteter kan evalueres, gode ideer fremlægges og drøftes! Forårets åbne møde blev holdt den 14. marts, og i år var bare 7 medlemmer mødt op. Der var livlig diskussion – vi fik også snakket om et par hængepartier, som der nu tages fat på! Og så blev der lagt en plan, som her beskrives kort, idet de forskellige aktiviteter selvfølgelig bliver slået op – på intranettet og på opslagstavlen – når tiden nærmer sig, ligesom de skrives ind i aktivitetskalenderen.

Torsdag den 19. september: Fuldmånetur, startende allerede kl. 19 eller 19.30 – så vi måske kan ro ud i solnedgang og hjem i fuldmåne – og blive tidligere færdig til at afslutte med suppe. Detailplanlægges senere. Ansvarlige: Anne-Mette, Elsebeth og Lise

Onsdag 1. maj kl. 17.00 En god, gammeldags fyraftens-madpakketur til pumpestationen el.lign. Nærmere følger på intranet og opslagstavle. Lørdag den 15. juni kl. 04.28 En god, gedigen solopgangstur – med morgenkaffe i klubben bagefter! Ansvarlige: Merete Bågøe, Lone Christensen og Gitte Hermann

Få det bedre med at ro … Herudover vil der i rosæsonens løb et par gange blive tilbudt ”Afpudsning af dit rotag” – med hjælp fra klubbens ro-mastere, fortrinsvis søndag formiddage eller andre weekend-tidspunkter. Nærmere følger på intranet/opslagstavle. Der vil være tilmelding og deltagerbegrænsning til dagene.

Onsdag den 10. juli Madpakketur til Rærup for dem der ikke er på ferie Ansvarlige: Gitte E og Lone Chr. Onsdag den 14. august Sikkerhedsdag – der udvikles videre på sidste års arrangement med kæntringsøvelse m.v. (Merete – Hanne V og Gitte H – evt. flere?)

Ansvarlig: Lise-Lotte m.fl.

21 21


REKLAME

LOGO - TRYKSAGER - ANNONCER - MENUKORT HÅNDSKRIFT M.M.

SKILTE

FACADER - AUTOREKLAME - STADION-/MESSESKILTE SELVKLÆB.TEKSTER / LOGOER - METALSKILTE - GADESTANDERE SKILTESYSTEMER - HÅNDSKREVNE PLAKATER M.M.

v/Else Bohnstedt Hjørringvej 120 - 9400 Nørresundby Email: skiltestuen@stofanet.dk Mobil 40 78 78 26

Telf. 98 17 88 99

22


løbende mindre skader, som f.eks. manglende strop i lynlåsen, et spænde der er meget stramt – eller det værste: Et nok så lille slidhul, for det betyder, at vesten ikke længere holder luft, hvis der virkelig bliver brug for den. Dét er helt OK – slid betyder, at vestene har været godt brugt – men jo også, at de skal udSkiftes – reparation er ikke mulig!

Til roning klar … endnu engang! Igen i år har en gruppe medlemmer – faktisk hele 17 i alt, på forskellige tider – taget sig af opgaven med at tjekke samtlige klubbens redningsveste. Det er dejligt, at der er så god opbakning fra medlemmerne til denne aktivitet, TAK for dét! Efterhånden har vi nemlig op i mod 70 af denne type veste – og dét er jo fint, fordi vi på årets generalforsamling énstemmigt vedtog, at alle medlemmer skal ro med redningsvest indtil 1. maj.

”Oppustelige” veste til svømmehallen Vi har igen i år ”udfaset” 3 af de ældste veste (fra 2004) – så nu bliver det fremover muligt – som også omtalt på generalforsamlingen – at prøve én af disse veste i vandet i svømmehallen om vinteren. Godt nok ikke en helt funktionsdygtig vest, der kan pustes op ved træk i snoren – men en slags ”attrap” der er fuldstændig magen til! Glæd jer til dét!

Opgaven løses over flere dage, fordi vestene jo skal ligge oppustede mindst 24 timer, så man kan se, at de kan holde luft! Der blev tjekket remme og spænder, patroner blev skruet af og kontrolvejet – og nogle dage senere blev alle vestene så pakket sammen igen! Vi blev efterhånden rigtig skrappe til det – og havde det hyggeligt samtidig!

VIGTIGT: Hver eneste gang du tager en vest på skal du gøre det til en vane lige at mærke efter, AT patronen sidder på sin plads og er skruet fast – og samtidig, at træksnoren er lige til at få fat i – umiddelbart inden for lukningen (velcro- eller lynlås) i vestens højre side. Tjek også samtidig, at bæltet passer og at spændet fungerer som det skal – så har du gjort hvad du kan for din egen sikkerhed, med hensyn til vesten i hvert fald!

Obs! Private redningsveste En hel del medlemmer har efterhånden deres helt egne redningsvest – men også disse veste skal faktisk tjekkes i klubben – fordi det i den sidste ende er klubbens bestyrelse, der har dét der hedder Rederansvaret - ansvaret for, at alt det udstyr, der anvendes i klubbens både er kontrolleret og i orden. Mange private veste blev også tjekket, men vi ved, der mangler endnu nogle stykker! Er du én af dem, så kontakt undertegnede, så finder vi en udlært ”vestetjekker”, der lige kan hjælpe dig med din vest, inden du skal ud at ro!

På langtur skal vi altid have redningsvestene med, men det er ikke noget krav for roere at benytte vest i dagligt rofarvand – efter 1. maj. I ADR kræver vi det af de nye kaniner, indtil de bliver frigivet. At det ikke er noget krav, betyder imidlertid ikke, at det ikke er en god idé! Især i begyndelsen af sæsonen, hvor vi endnu er lidt stivbenede og utrænede – og hvor vandet endnu er meget koldt! (Vidste du, at den gennemsnitlige vandtemperatur i april og i december er den samme? – nej, vel?) Opfordring til alle: Pas godt på vores redningsveste – behandl dem ordentligt, så de bliver ved med at være funktionsdygtige! Og tjek din vest, hver gang du ta’r den på – det er for din egen skyld! Lise P

Kontrol af vores redningsveste er – har vi fundet ud af – en meget nødvendig ting! De oppustelige veste er mindre robuste end de gamle, store faststofveste, og der viser sig

23 23


Fredag morgen kl. 06.00: Kontakt: Else Kappelgaard 9814 6738 /2127 0210 – egk@gvdnet.dk – senest aftenen før kl. 18.00.

RONING PÅ

Lørdag morgen kl. 08.00: Kontakt: Karen Christensen 9829 6060/61363073 – kakic@nordfiber.dk – senest aftenen før kl. 18.00. Start: Efter påske

Ét af rotilbuddene i ADR er roning på åbne rohold på faste tider igennem ugen. Det vil sige, at en kontaktperson koordinerer, hvem der gerne vil deltage på et givet tidspunkt. Det kræver blot af dig som deltager, at du har et ønske om at ro på det pågældende tidspunkt, og at du giver besked, melder til eller fra, alt efter hvad aftalen på holdet er – pr. telefon, SMS elle mail til kontaktpersonen senest på det angivne tidspunkt.

Åben aftenroning uden tilmelding I 2012 gik det rigtig fint med aftenroning uden tilmelding hver

onsdag og torsdag kl. 1900,

Lige nu har vi følgende åbne rohold: (de anførte tidspunkter er ROKLAR-tider)

så dét prøver vi igen i år!

Mandag morgen – mødetid kl. 06.00: Kontakt: Helle Therkelsen - 2095 2423 helle@hellecom.dk - senest fredag kl. 12.00 pr. mail, tlf. eller SMS.

Det sikres at der er et antal styrmænd til rådighed på hver af ro-aftenerne, men i øvrigt er alle velkomne, også garvede styrmænd, der bare har lyst til at ro om aftenen - der bliver sat blandede rohold af alle dem der er mødt frem.

Mandag formiddag kl. 10.00, senere 08.30: Kontakt: Birgitte Wang - 5014 3946 birgittewang@stofanet.dk – senest aftenen før kl. 18.00.

Det eneste, der kræves er, at du er præcis – klar til roning senest kl. 19.00 – og hverken 3 eller 5 minutter over! Første gang vil være onsdag den 17. april – og derefter altså hver onsdag og torsdag, undtagen på helligdage (som f.eks. Kr. Himmelfartsdag).

Onsdag morgen – mødetid kl. 05.50: Kontakt: Hanne Muchitsch - 27105910 hmu@ah.dk – senest tirsdag kl. 12.00. Onsdag morgen kl. 07.30-09.45: Kontakt: Lise Pedersen - 9818 2785 / 2890 4970 – lisep@aalborgdameroklub.dk – senest aftenen før kl. 18.00. Forventet start: Efter påske

OBS! På onsdage og torsdage, hvor der er andre aktiviteter i klubben, f.eks. fyraftensmadpakketur eller sikkerhedsdag kan der være ændringer, så det er – som altid – en god idé at følge med på intranettet!

Torsdag formiddag kl. 08.30: Kontakt: Lis Volck Jensen - 9816 4140 lisvj@mail.dk - senest dagen før kl. 16.00. Forventet start: 2. maj.

Sidste år deltog i alt 73 medlemmer – mere end en trediedel mellem én og ni gange – trods det, at hele 5 aftener måtte aflyses pga dårligt vejr – eller manglende deltagere (i den hedeste sommertid!) Kontakt – foreløbig: Lise P – men dette er en opgave, der søges en ny ”tovholder” til!

24 24


mig der ikke har helt styr på navnemaskinen og ikke haft tid til at sætte mig ind i den. Det er forskelligt, hvor meget folk bruger deres skabe. Det kan og vil vi ikke blande os i. Har man betalt skabsleje kan man agere frit som man vil inden for skabets rammer! Der er en venteliste på skabe på 2 – 3 år pt. Men hvis du nu er en af dem, der kun bruger dit roskab til ingenting – vil du overveje dit behov en ekstra gang – du kunne evt. give det videre til den næste på ventelisten?

Lidt om nøgler Da jeg får utroligt mange henvendelser omkring nøgler til skabe kommer her et lille nøgleindlæg. Jeg håber at jeg kommer omkring alle punkter, så evt. misforståelser opklares og forebygges. Hvordan får jeg en nøgle til ADR? Du udfylder en ansøgningsblanket (findes i opholdsrum på 1.sal til højre for indgangsdøren) og lægger den i bestyrelsens postkasse. Eller du sender en mail til kirsten@isis-online.dk

Det tror jeg var alt fra ”Nøglenyt” denne gang.

Hvordan får jeg et skab i ADR? Gør som ovenstående.

Kirsten Jensen

Når jeg har en nøgle klar sender jeg dig en mail (tjek at din mailadresse er korrekt opført på intra-nettet!) for at lave en nøgleaftale. Du betaler et depositum for nøglen både til dør og skab. Der er en skabsleje på 100,00 kr om året, der opkræves sammen med kontingentet.

Indkøbschefen

beretter …

Jeg forsøger løbende at holde ADR forsynet med de ting, der er nødvendige til driften af huset: Kaffe, the, toiletpapir, køkkenruller, sæbe, opvaskemidler – både til hånd og maskine og i øvrigt ellers alt, hvad der er brug for (dog ikke kager og brød!!)

Nøgledepositum og aflevering af nøgler. Depositum er steget til 100 kr pr nøgle, da det er den reelle udgift vi har til nye nøgler. Der skal lyde et lille hjertesuk her: Der er rigtig mange nøgler, der aldrig er blevet afleveret ved skift af medlemsstatus – så vær sød at aflevere. Det vil spare klubben for rigtig mange penge og vil også øge vores overblik over nøgler. Det fandt vi ud af var vigtigt, da vi havde indbrud for nylig!

Lager af de forskellige ting findes i skunk-rummet i den fjerneste ende af opholdsstue (højre side – ud mod fjorden). Kaffe og the er dog i det blå skab i modsat side af stuen – og nøglen hænger i skunk-rummet på væggen til venstre bag døren - hæftet på en lang stang! Hvis du tager det sidste af en eller anden ting – eller hvis der i øvrigt er noget, du mangler – af ovennævnte type ting, så giv mig venligst en mail, et ring eller en SMS!

Husk: Det er kun aktive medlemmer, der har ret til nøgle til klub eller skab. Så du skal aflevere dine nøgler, når du melder dig passiv eller udmelder dig af klubben. I forbindelse med udmeldelse kan du få dit depositum retur. Ønsker du ikke dette overgår beløbet til Bådfonden. Ventetid på skabe. Jeg får jævnligt henvendelser fra folk – ofte ret irriterede - på ventelisten, der kan se at der er tomme skabe. Det er der ikke! Alle skabe er udlejede. Også dem uden navn, det er bare

Lone Pullich Kjeldsen lone@pullich.dk 9879 0510 / 2814 3670

25 25


BJERREGAARD & VIGEL PEDERSEN A/S

FAUERHOLDT JENSEN aps MALERMESTRE

Murer- og Entreprenørfirma Voerbjergvej 28, 9400 Nørresundby

Håndværkervej 9 . 9000 Aalborg Telefon 98 12 70 08

Tlf. 98 17 12 55

Schleppegrellsgade 37 . Postbox 655 . 9000 Aalborg Telefon 98 13 72 73 . Telefax 98 13 33 70

Magnus Thomsen’s

TØMRER- OG BYGNINGSSNEDKER

eftf.

Lemvigvej 63-65, Nr. Tranders, 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 70 38

Foto Gerlach

Centrum Fotolab

Slotsgade 4

Bispensgade 10

98 13 31 65

98 12 40 04

26


Som noget helt nyt tilbyder OK nu også ellevering! Og det fine ved dét er, at det faktisk kan være en hel del billigere pr. KWh, end vi betaler i dag. Dét må hver enkelt husstand selv regne på!

FRA BÅDFONDEN:

støtter lokalsporten – det ved de allerfleste! Vi har set sjove annoncer og TV-spots med umuligt idrætsudstyr såsom kondisko med pålimede ølkapsler som fodboldstøvler – og andre mystiske ting! Så det er godt, at man kan få støtte fra OK! I ADRs Bådfond har vi i flere år haft en aftale med OK Benzin, der giver klubben 6 øre pr. liter brændstof der tankes af alle de personer, der har et kort, der er tilknyttet vores aftale! Det gi’r os et par tusinde kroner på årsbasis. Vi tror selvfølgelig, at alle de medlemmer, der har et benzinkort til OK også har anmeldt, at det gerne skal give netop vores klub de seks øre pr. liter – og ikke en hvilken som helst anden sportsklub? Skulle der stadig være en enkelt, så sig endelig til – eller fortæl selv OK at ADR’s sponsornummer er: 559769 – hvis jeres familie da ikke har andre ”aftaler”! Og skulle der endnu sidde medlemmer – eller nogen, der har familie eller venner, der kunne have lyst til at støtte ADR gennem et OKbenzinkort, så snup en folder i klubben!

Også om OK El kan du finde en folder i ADR. Måske er det attraktivt for jeres familie?

Ny kontaktperson søges Skulle der mon ikke være et medlem, der har lyst til at påtage sig den gode opgave med at holde styr på vores samarbejde med OK – og være den, som OK henvender sig til m.m. Kontakt Bestyrelsen eller Bådfonden/Lise P

Kiris visdomsord

I en gammel bog har Kiri fundet nogle kloge visdomsord, der knytter sig til mange af årets dage – dét vil vi gerne gøre en lille serie ud af, så her kommer lidt fra

Til gengæld for sponsorkronerne beder OK os et par gange om året om at stille op ved Kvickly Vestbyen – som regel en fredag eftermiddag i ca. tre timer og være med til at uddele et eller andet, mens én af deres sælgere samtidig forsøger at tegne nogle nye benzinkort-aftaler, som så også kommer ADR til gode! Vi har uddelt alt fra Othello-lagkager over badebolde, sportstasker og paraplyer til gratis softice en varm sommerdag! Det har som regel været ret sjovt – og ikke særlig indviklet!

April: 1.4. Medens gryden koger, og kanden går om, har man nok af venner 5.4. Slipper man tøjlen, bliver man snart sat af sadlen 6.4. Kvindfolk er slemme at have, men værre at miste 7.4. Tavshed er en skøn juvel for kvinden, men hun bærer den sjældent 18.4. Når stolthed sætter sig til hest, sætter narren sig bag ham 19.4. Når du dæmper din vrede, dræber du din fjende 22.4. Man skal ikke skyde spurve med kanoner 26.4. Tænkt kan siges men sagt kan ikke forties

Næste gang vi har sådan en opgave er fredag den 17. maj 2013 hvor det handler om softice! Én af de bedre opgaver, så skulle du have lyst og tid til at prøve at være med – så sig til! Vi skal helst være 2-3 stykker – og dét er i øvrigt også sjovest! Er det noget for dig, så ring eller send en mail til lisep@aalborgdameroklub.dk / 2890 4970! TAK!

Desværre blev der ikke plads til Maj-ordene denne gang! Men: TAK, Kiri!

27 27


18. 22. 29.07.07.

Aktivitetskalender 2013

Juli

April 04. 06.-07. 13. 14. 20.-21. 24. 26. 27. 30.

06. eller 07. 06.-14.

Information for nye kaniner kl. 19.00-21.00 Klubtræner B-kursus i Ægir Styrmandskursus i ADR kl. 09.00-16.00 Instruktør brush up kl. 09.00-12.00 Kanin-opstartsweekend Kanininstruktion kl. 18.15-22.00 St. Bededagstur til mejeriet kl. 08.00-17.00 Outriggerklargøring kl. 10.00-13.00 Kanininstruktion kl. 18.15-22.00

10. 13.-20.

06. 08. 11. 14. 14. 16. 22. 25. eller 26. 27. 27.-29. 29.

Endags-langtur til Frederikshavn og Hirsholmene DFfR-ferielangtur 2 til Belgien/Frankrig Madpakketur til Rærup - for dem der ikke er på ferie kl. 17.00 ”Danmark dejligst” - DFfR ferielangtur Als rundt og Flensborg fjord

August 12.-16. 14.

Maj 01. 02. 04.-05.

Foreningen GDR - Sommerfest Klub udlånt DFfR-ferielangtur 1 til Belgien/Frankrig

21. 23.-31.

Madpakketur kl. 17.00 Kanininstruktion kl. 18.15-22.00 Løvspringstur til Grenå (Nordjysk Ronetværk) Kanininstruktion kl. 18.15-22.00 Kanininstruktion kl. 18.15-22.00 Klub udlånt Kanininstruktion kl. 18.15-22.00 Seniorlangtur til Randers Kanininstruktion kl. 18.15-22.00 Kanininstruktion kl. 18.15-22.00 Endags-langtur til Rønholm vest for Gjøl Kanininstruktion kl. 18.15-22.00 +60-tur til København Kaninfrigivelse - klubtur til Egholm kl. 17.00-22.00

28.

Senior-ferielangtur i Limfjorden Sikkerheds-dag i ADR incl. kæntringsøvelse Madpakketur i lokalområdet Nordjysk ROSTAFET gennem hele netværkets område Klub udlånt

September 01. 07.-08. 19. 28.-29.

Fødselsdagsfrokost / Kanindåb kl. 12.00-15.00 Kanin-langtur Fuldmåneroning kl. 19.00 Løvfaldstur i Nordjysk Ronetværk

Oktober 05. eller 06. 27.

Endags-langtur til Nibe – efter pokalen! Standerstrygning

Juni 01.(-02.) 11.-13. 15.

Husk altid også at tjekke kalenderen på

Venø Rundt / Struer Seniorlangtur til Ebeltoft Solopgangstur kl. 04.28 med efterfølgende morgenkaffe i ADR

www.aalborgdameroklub.dk

28 28


Fiskebilen Hirtshals

Butiksruder Hurtig Service ★ Døgnvagt Øjeblikkelig ass. Glarmesterarbejde Nødafdækning Vinduesglas Autoglas Glasslibning Thermoruder

Fiskehandler Kim Holger 28 87 60 72 Fiskebilen Hirtshals På Facebook! Mandag: Kvickly Vestbyen 12.30 - 17.30 Tirsdag: Super Brugsen, Sjællandsgade 11.00 - 12.15 Rema 1000, Hasseris 12.30 - 17.30 Onsdag: Super Brugsen, Svenstrup 11.30 - 17.30 Torsdag: Super Brugsen, Sjællandsgade 11.00 - 12.15 Rema 1000, Hasseris 12.30 - 17.30 Fredag: Super Brugsen, Svenstrup 11.30 - 17.30 Lørdag: Rema 1000, Hasseris 9.30 - 13.30

m. indbygget persienne

BHS Glas

Ny Kastetvej 21 · 9000 Aalborg Telefon 98 11 46 00

29


Redaktøren længes efter….

ADR Nyt

Ved at se forsiden på dette blad kom DU måske også til at længes efter sol og sommer – og gode langtursoplevelser?? JEG derimod længes efter nogle

Til- og afgang:

RIGTIG GODE FOTOS

Udmeldt (fra aktiv): Helle Rubien Ulla Paluch Birgitta Christensen

til brug i dette lille skrift. Det bli’r altså lidt ensformigt altid at bruge sine egne billeder!! Billederne kan sagtens sendes pr. email – gerne i en rigtig god opløsning, hvis de skal på forsiden (ellers kan lidt mindre gøre det …)

Udmeldt (fra passiv): Ingrid Ilum Overgaard Lene Hostrup Nielsen

På forhånd tak!

Aktiv til passiv: Anita Jellesen Sørensen Annemarie Frandsen Eva Tøttrup Rikke Asmussen Susanne Borgstrøm Tina Charlotte Pape

Medlemskab af ADR

I ADR har vi vedtaget på generalforsamlingen, at vi betaler kontingent én gang årligt, nemlig pr. 01/04 hvert år. Alle ændringer i medlemsstatus, f.eks. udmeldelse, ændring fra passiv til aktiv eller omvendt, bedes meddelt senest den 01/03 til klubbens medlemsadministrator, Kirsten Jensen, pr. brev eller e-mail: kirsten@aalborgdameroklub.dk Dette er for at sikre, at alle medlemmer bliver opkrævet det korrekte beløb.

Styrmandskursus 2013

Kontingentsatser ADR 2013: Ungdomsroere Studerende m.v. Voksne Seniorer Passivt medlemskab

starter lørdag den 13. april kl. 09.00 – 16.00, efterfølges af endnu 1-2 hverdage kl. 17-21 – samt et praktisk forløb, der varer hen over sommeren. En del deltagere er allerede tilmeldt, men der er plads til flere. Læs mere om kurset og skriv dig på listen på opslagstavlen – senest den 1. april! Hilsen

Lise P

kr. 1.200,- årligt kr. 1.300,- årligt kr. 1.500,- årligt kr. 1.300,- årligt kr. 350,- årligt

Redaktion af Ronyt Ansvarshavende redaktør: Lise Pedersen Nørholmsvej 25 9000 Aalborg Tlf.: 9818 2785 / 2890 4970 E-mail: lisep@aalborgdameroklub.dk

Merete Bågøe – Lise Pedersen Styrmandskursusmagere

Oplag: 340 eksemplarer Stof til bladet bedes sendt til ovennævnte emailadresse, gerne uden alt for mange formateringer – eller pr. brev. Billeder eller andre illustrationer er meget velkomne.

Støt vore annoncører - de støtter os!

Næste deadline kan ses på bagsiden af bladet.

30 30


Foto: Grete Dahl

Meget tidlig fuldmåne-morgen, da der endnu var hul til at bade i …

En af de helt sjældne sommeraftener over Limfjorden.

Foto: Lise P. (2012)

KVICKLY annonce her (den MED adresse og tlf. nummer)! Streg imellem de to annoncer

Dannebrogsgade 64 . 9000 Aalborg . Tlf. 99 37 81 00

31 31


Deadline for indlæg til næste nummer af ”Ronyt”: Onsdag den 15. maj 2013

El-Service Nørresundby Sundsholmen 39 DK-9400 Nørresundby Tlf. +45 9632 6000

Hurtig udrykning * Topkvalificeret mandskab * Grundigt kundekendskab

Solceller Airport

Aarhus: Oktobervej 41 DK-8210 Aarhus Tlf. +45 8610 6655

Strøm Hansen

Højeffektive solcelleanlæg * Projektering og installation * Gratis rådgivning Landingslys * Docking system * Fjernstyring og overvågning

Automation, Industriel IT & Tavler

Højteknologisk avancerede løsninger* Garanteret produktionsoptimering * Eget tavleværksted

Vejle: Karetmagervej 10A DK-7100 Vejle Tlf. +45 7642 5100

Trafikledelse

Rødovre: Krondalvej 8

Entreprise

Innovativ trafikledelse * Smidig projektafvikling * Kompromisløs funktionalitet

Alarmanlæg

Ansvarsbevidst opgaveløsning * Flersidet tryghed * Diskret effektivitet

DK-2610 Rødovre

Operationel projektering * Hurtige og præcise arbejdsgange * Grundige eftertests

Tlf. +45 4457 9300

El-Tavler

Specialdesign af alle typer tavler * Serieproduktion * Integreret med Automation Strøm Hansen producerer højteknologisk avancerede el- og systemløsninger indenfor: Automation, Solceller, El-Tavler, ElService, Airport, Trafikledelse, Entreprise og Alarmanlæg.

Returadresse: Aalborg Dame Roklub . Søsportsvej 12 . 9000 Aalborg

Marts 2013  

ADR

Marts 2013  

ADR

Advertisement