Page 1


~„Š ‡‡… ˜‚ ‡•‡„…Œ ˜ƒƒŒ ˜—– •–~‡ ƒ‡Ž ‡Š•ƒ– ··············································································

~‡Š ~˜ƒƒ…ƒ ~˜ƒ– ƒ‰‚ ˜~–‡ƒ —ƒ• ˜–‚ ƒŽ‡—~– ˜–† ‹• Š‚ ‡•Œ –•Œ ‡—‡’Ž ~‰– ˜ƒ—…–Œ ƒŽ‡˜ƒ˜’— ~ŽŒ‡‚Œ ~‡– ,Š~–—‡ Š— – ƒŽ‡’~ …ƒ–ƒ ƒŽ‡Ž‡ –ƒ~Œ

˜—ƒ• ƒ‰

~"†‡Š— ƒŽ–ƒ ƒŽ–ƒŒ ƒŽ‡Žƒ~ ‚Ž‡…˜ƒ ‚–‡˜ ‹‡Œƒ–Œ ƒ‰—Š ˜ƒ~ƒ—Ž ƒŽ‡Ž‡

‘‡ƒ˜ ˆŠŒ ‡Œ‡ Š ‹‡Œ‡ Š‡… ‚—ƒ '‚ ‡Œ‡ - ƒ•” ‡Œ‡ ƒ‚”Œ~‡ƒ ƒ‚•„…‡ ‹‡Ž— ˜ƒ– ƒƒ ƒ˜Ž‡‰— ‡—‚Šƒ ƒŽ‡‡… ˜‡ ˜~ Žƒ‰Š ~"†‡Š— ƒŽ‡– •"‰Š …‰ƒ „ƒ ˜‡ ˜ ƒŽ’Š~Šƒ ‚–ƒ˜ ƒŽŒŠŠ ˜ƒ…ƒŽŒ ‡Œ Š ƒŽŠ‚ŽŠƒ ƒŽ‰‡–‚Šƒ ƒŽ‰ƒ˜ ‹‡ŒŠƒ ˜ƒŽ—Šƒ ‹‡Œ‡ ˜ƒ… ~‡ŠŒ ~–ƒ‚Žƒ €"ƒ‡– ˆƒ˜Œ ƒ˜‡–Œ ~” ˜ Š‰ ‹—

•–~‡ ƒ‡Ž ~„Š ‡‡… ˜‚ ‡•‡„…Œ ˜ƒƒŒ ‡Š‚ŽŒƒ ‡–… .‚–‚Œ ƒŽ‡ ƒ~ƒ  ˆŠŽƒ ‡Ž ƒ–ƒ~Š ‡‰ ‹‡Š…‡Œ‚


ƒ‡~–‡Š ƒ˜Œ‰…Œ •Š…— ˆƒ– ‹‡—ƒ•‚ ˜ƒƒŒ‚ •ƒ„‡… ˜ƒ†Š ˜‡˜Ž—‚ –Ž‡ Š€–Š ƒŽ‡ŒƒŠ— ‡—Ž~ƒ ƒŽ‡˜Š‡‚• ˜–~’˜Š ‚—ƒ• ˜ƒŠƒ€ ‡…–‚Šƒ ‹‡•‡”‚ ‹‡Žƒ~€‚ ‚–ƒ˜‚ ‡–— Ž–ƒ Ž–ŒŠ Š‚ ‡•Œ –•Œ ƒŽ‡˜ƒ‰– ˜ƒ…ƒŠ— ‡ƒ ˜ – Š‰ Š —ƒ•‚ ˜–Œ—Œ Š ‹‡Œƒ‚ ~"†‡Š— ƒŽ‡˜Š‡‚• •” ‡–ƒŒƒ ‡Ž‡‡ ˜ƒ–—‰‚ ˜Œƒ… •„…Šƒ ‹‡– ˜ƒŽ•˜ ƒ•‡˜ “–’ ‹‡Œƒƒ ‹‡–€ ‹‡–ƒ€‚

~"†‡Š— ~–€ ‚‰‚ ‚ŒŠ— ‡– ”"‚€‚ •–~‡ ƒ‡Ž ‡Š•ƒ– •"‚• ‹‡Ž‡‡‚ —~–

~"†‡Š— ‡~Œ ‚‰‚ –‡~Œ ‡– ”"‚€‚ †’—Œ —ƒ… ŠŠƒ‰ —~– - €–ƒŒ~‡Š‡ƒƒ "Œ‚‡ •"‚• “"Œƒ

~"†‡Š— ‹~€Ž~Š …’ 'ƒŠ— ‡– ”"‚€‚ 45 ƒ…– "Œ‚‡ •"‚• “"Œƒ

~"†‡Š— ‡‡†—• Š‡—Ž~ –—~ ‡– ”"‚€‚ 18 ˜–— "Œ‚‡ •"‚• “"Œƒ

~"†‡Š— ‡‡†—Ž††ƒƒ '‡ƒ† Š~Š” ‡– ”"‚€‚ ‡Ž~Œ "Œ‚‡ •"‚• “"Œƒ

~"†‡Š— €–ƒ”†~• ‚‰‚ Š‡—‚ —ƒ‡ ‹‚–~ ‡– ”"‚€‚ 43 "Œ‚‡ •"‚• “"Œƒ

~"†‡Š— –€– ‡” –‡~Œ ‡– ”"‚€‚ ƒŽ˜‡—‡ ‹‡–ƒ‡—‚ ‡‡€ŒŒ ,42 "Œ‚‡ •"‚• “"Œƒ

~"†‡Š— ~–€ ~‡• Š~•„…‡ ‡– ”"‚€‚ –—ƒ~ Š— ‹‡‡… ‡Ž– —~– ,‹‡ŠŠƒ‰‚ ‡—~–Œ 52 ”Œ‚‡ •"‚• “"Œƒ

~"†‡Š— Ž‡ƒ …Ž’ ‡– ”"‚€‚ 9'‚ ˜–— "Œ‚‡ •"‚• “"Œƒ

~"†‡Š— ‡‡†—Ž††ƒƒ —ƒ‚‡ ‹‡‡… ‡– ”"‚€‚ 43 - 15'‚ ˜–— "Œ‚‡ •"‚• “"Œƒ

~"†‡Š— •ƒ’ ‚ŒŠ— ‡– ”"‚€‚ 15/51 ˜–— "Œ‚‡ •"‚• “"Œƒ

˜–ƒ˜ƒ •‡Š ' ‡†’—Œ ƒ–ƒ‡ —ƒ•‚ ˜–Œ—Œ Š ƒŒŠ ‹‡Ž— ˜ƒ– ƒ ƒ‰„‡ƒ '‚ ˜‡ ˜ƒ‡ƒ–— ‚Ž‡‡‚˜ ‚ƒŠ—ƒ 'ƒŠ—ƒ ,Šƒ—‰Œ ‹ƒ— ~ŠŠ —ƒ•‚ ˜Œ‡—Œ ˜ƒ~ŠŒŠ ƒ‰„‡ƒ ,Š~–—‡Š ' .~"†‡Š— –"ƒŒ~ –Œ •"‰ ƒŽ‡Ž‡ –ƒ~Œƒ ƒŽ~‡—ŽŠ …ƒ– ˜…ŽŠ ƒ–ƒ—‡ ˜ —ƒ•‚ Š‚• –•

ƒ‚‡˜ƒ–ƒ ‹‡‡ŒŠ˜‚ Š‰ ‹— ,˜ƒƒŒ‚ ˜Š‚Ž‚ƒ ƒƒ‚ ‡–…


‹‡~‚ ‹‡‰ƒ– Š‚• Š‰ƒ ,‹‡Žƒ~€‚ ‹‡Ž– ‚‚ ‡Ž’ ˜~ ƒŽ~ ‹‡Œ•Œ ‚•ƒŒ ‚‰–‚ƒ ƒ‰ , ‚–ƒ˜ ‡”‡–Œ , ‹‡‰Ž ‹‡‰Œƒ˜ , ‹‡ŽŒ~Ž ‹‡–ƒ‚ . ‹‡–•‡‚ ƒŽ‡ŒƒŠ— ‡—Ž~ ˜ , ‚–ƒ˜ ‡–‡•ƒŒƒ ‡ƒ… ‹‡…ƒ—Œ ‹Šƒ‰ ‹Šƒ‰ƒ ‹‡ŠŠƒ‚Œƒ ˆ–ƒ~Š ƒ‡…‡— ‹‡–~ƒ’Œ .‹‡‰ƒ–~ ‹‡ƒ† ‹‡Œ‡ ,ƒŽŠ ~ƒ‚ —ƒ—Œ ˜ …‡ ƒŽŠƒ‰ ‘~˜Ž –—~‰ ƒ‰ ‹‡–‚Š Š~–—‡ ‡†— –• •„…Šƒ ‚–ƒ˜‚ ƒ…‡~ ˆƒ˜Œ , ƒŽ‡˜ƒƒŒ ‹‡‰ƒ– . ˜ƒŠ ‚…Œ—ƒ ‡”–~‚ ƒŽ‡‰Š ‹‡~‚ Šƒ‡ ‚„ ƒ‡‚ ‡˜Ž—‚ – ˜‡ Š— ˜ƒ•ƒŽ‡˜ ˜–ƒ˜ ˜•„…‚ ˜ƒ†Š ' ‚‰ŠŒ ‚ƒŠŒ ' ˜‡Œ ‚" ‚ , –˜ƒ‡ƒ ‹‡Ž— ‡˜ƒ ƒŽŒƒ‡• ˆ—Œ‚ ‚ ‹‚ƒ ˜Œ‡‡• ‹Šƒ‚ ‹‚‡Š –—~‰ , –—Š ‡~ ~ƒ‚ ‚˜ƒ‰„— .ƒŽ˜ƒ–ƒ ‚Ž— ‚Ž— ‡‡Œ —"Ž~ Š‰ ‹‡’~˜Œ ‚‰–‚ „"‡ ‹‡‡Œƒ Š— ' •‚ ˜ƒŠ ‚Šƒ€ ‡‰Ž…Œ - ‹‡ŽŒ~Ž‚ ƒŽ‡…ƒŠ— ‹‡–•‡‚ ‹‡‡ŒŠ˜ ƒŽ‡Ž ‚‡—‡ , ‚–ƒ˜ ƒŒŠ˜ , ˜ƒŽ…Œ‚ Š‰ƒ , ‹‡–‡”Š '•‚ ˜ƒŠƒ’‚ Š‰ Šƒ ˜Š‚Ž‚ ‡–… Š— ‹˜–‡Œƒ ‚‡–… Š‰ Š ‡Œ—€‚ ˜~ ‹‡—ƒ— ,‚‡~€ƒ —ƒ‡ ~Š ŒŠ ,ƒ˜ƒ—‡ ~Š ‹Œƒ‡ƒ ‚Š‡Š ‚Ž—‚ Š‰ ˆ—Œ , Š‚•‚ ˜…‡Š— - ƒŽ‡˜ƒ †—„~‚ •„…Šƒ •‡„…‚Š ˜‡—ƒŽ~ ˜ƒ…ƒ‰Œ ‚ŠŒŠ ‹‡—ƒƒ ,Š‡~‚ “ƒ”•‡ ~Šƒ ‡‡Œ‚ .˜ƒƒŒ‚ Š— –‡~‚


.


‚ŠŒŠ ‚„ ŽŠ ‹‡Œƒ ‹‡–~ƒ’Œ‚ ƒŽ‡˜ƒƒŒƒ ,‚ƒ–Œ ~‡Œ— ~˜‡‡Š ƒŽ‡‰„ Š"˜ƒ ‹‡‰ƒ„—‰ ‹‡Ž‚ ƒŠ~ ƒŽŠŒŒ ‡–’ –ƒ”•Š ‚"„ –‰ ƒŽ‡‰„ Šƒ‡‚ ˆ—Œƒ ,‹‡Ž— Šƒ‡Œ ~‡”ƒ‚Š –‰ ‹ ‡ •ƒ ˜ Œ ˜ ƒ – ‡ ’ ‡—‡Š—‚ –ƒŒ ‡ ƒ‰Ž…˜Ž— ƒŽ˜ƒƒŒ ‡Š˜ƒ‰ ˜…ŽŠ '•‚ ˆ~ .‚–~’˜Šƒ ~Š ‡‰ ~Ž ƒ ‹‡Ž— Šƒ‡ ‡Ž’Š‰ ~Š .‹ƒ‡‚ ‹€ ~ƒ‚ ƒ—…‚ƒ .‹˜•„…‚ Š— ‡’‰‚ †—„~ ‹ƒ‰ ~Šƒ ,˜ƒƒŒ‚ ‡‡ŒŠ˜ Š— ˜ƒŒ‰‚ ‹ƒ‰ ˜ƒŠƒ ,‹‡‡ŒŠ˜ ‹‡—‡Œ…ƒ ˜ƒ~Œ —Š—‰ ‰"‚ ƒ‡‚ ‹‡Ž— ‚–— ‚—Œ…‰ ‡Ž’Š ‹~ ,†ƒ—’ ‡ ‹‡‡ŒŠ˜ ‘Š~ ‚"‡Š ‹ƒ‡‚ ‹‡ŽƒŒ ‡–‚ ,–Šƒ ‡”…ƒ ƒ‡Š‡ŒŠ ‡€‚ ‡˜Ž—‚ †—„~‚ –Šƒ ƒ‡Š‡Œ —Œ… Š— †—„~ ‹ ,‹‡–‡”Š ‚‡—‡ƒ ‚–ƒ˜ ƒŒŠ˜‚ ƒŽ˜ƒƒŒ ‡Š˜ƒ‰ ...!‚Ž—Š ~Š ‡‰ '‚ ‡… ‰~ ˜ƒŽ‰‚‚ •Š… ‹€ƒ , ƒŽŒ˜ ‚ŒŒ ‚Œ‰ ‡’ ‚–˜‚ Š†ƒŒ ‰ Š –—~ , ‚‡‚— ,˜‡‡Œ˜ ƒŒ‰ ,‹ƒ‡‚ ƒ…‚ , ‹‡Ž•‚ƒ ‚Š‚Ž‚‚ ‡‡ ˜~ ˜ƒƒ‚Š ƒ—ƒ ˜ƒƒ‚Š ‡‰Œƒ˜ ‚–ƒ˜ ‡•‡„…Œ ‡Ž‚ Š‰ ƒŽ‡Ž‡Œ‡Š ‹‡Œƒ‚ ~˜‡‡–ƒ~ ,‡ Š‰ƒ ˜ Š‰ , ‹ƒŠ‚  ƒŽ€‚ ‹˜ƒ‰„— ˜ƒ‚ŠŽ‚ ‹˜ƒ‰‡Œ˜ƒ ‹ " ‡…ƒ‚ ‹Š—Š . ƒŠ~ „ƒ ‡–”Œ •‡„…‚Š ˜Šƒ‰‡‚ƒ …ƒ‰‚ ˜ƒ‚‰‚ ƒŽ‡‡ ‹‡Œ‡–„Œ ˜ƒƒ…–Š ˜‡Ž…ƒ–‚ ˜ƒŠƒ’ Š‰ Š‡… Š~ Š‡…Œ ˆŠ‡Šƒ , ‹ŽŒ„ƒ ‹˜ ˜–ƒ‰—Œ‚ƒ .ƒ‡…‡— ‹‚‡–ƒ‚ƒ ‹‡‡ŒŠ˜‚

"˜ƒƒŒ‚ ƒ~†" ~˜— ‡~‚ –Ž‡‚ Š€–Š –ƒ~Š ƒŽ~ ‹‡~‡”ƒŒ ƒ–— ‹‡Ž—‰ ˜ƒ~–Š ‹˜~ ‹‡Š‡€–— ƒŠ~Œ ‹ƒ‡‚ ‚’ ‹‰ƒ‰Š ‹‡—‡€Œ ƒŽŽ‚— ƒ„ –’ ‚Žƒ— .'‚ ƒ‡Š€ .'ƒ‰ƒ ˜ƒ‡Œ Š‰ƒ ‹‡’€~‚ Š‰ ‹‡—Ž~ ˜ƒ~Œ ƒŠ‡’~ƒ ˜ƒ–—Š " ƒ†‚ ˜–‰‚ " ˜‰Œ , ‚Ž‚


‹€ŠŠ ‡~ƒ ,ƒ~Œ “ƒ…Ž ~ƒ‚ ,˜ƒƒŒ‚ ˜ƒ†Š ‚Ž—‚ Š€Œ ‹‡—Œƒ ‹‡—ƒ‚ ‹‡Œƒ…˜‚ ‚ " ‡~ ——Œ—‡ ‚„ ˜ƒ†Š , ~ " —–‚ ˜ƒ—˜ ~ƒŒ‰ ‹Œ–’Š ‚ƒ”Œ ‹€ƒ , ŠŠ‰ƒ ŠŠ‰ ŠƒŠ‰‡— ƒ„ ƒ~† ‚–‡• ‚‰ƒ˜ ˜ƒŠƒ’Œ ‚–”• Š‰ Š ˜ƒƒŒ‚ ˜ƒ‡Ž…ƒ– ‚‡’€~ ‡ƒƒ‡Š ˜ƒ‡Œ—€ƒ Œ ‹‡ ‡… ˜ ƒŽƒŒ˜ ~”‡ ˆ‰ƒ , –ƒ•Œ‚ ~ " ‰Š ˜ƒƒ‚Š ƒŽŠ .ƒŠ ‡ƒ~–‚ ƒƒ‰ ‚Œ•‚ –ƒ˜ –ƒ„…Š ƒ‰Žƒ ‡ƒ~– Šƒ€ ŠŠ‰‚ Š ‡— ƒŽ~ ‹‡ƒƒ•Œ .‚–ƒ˜ –…ƒ~Œƒ ‹•ƒŒ ‡~— - Š"„ ƒŽ‡˜ƒ– ƒŽƒŒ‡Š –—~ ‡’‰ ,‚–ƒ˜ ‚"‡Š— ˜ƒ‡‚ƒ .‚Žƒ‰Ž‚ ƒ˜ƒ˜ ˜~ƒ ƒ˜–‰‚ ˜~ ƒŠ ‡€Œ— ~"‰ ~”Œ‡ ƒŠ~‚ ‹‡’‚ Š‰ ‹‡‚Š˜Œ ‚Ž—‚ ˆ—Œƒ ,ƒ‡˜ƒ€ Š ‹‡Œ’Š ‚Šƒ ˜ƒƒŒ‚ ŒŠ —" Ž~ ˜ƒ‚Š˜‚ ‚Š ,˜…ƒ‡Œ ‚’ƒ•˜ ‹‡‡•˜Œ— ”ŒŠ ‚Œ ,‚‰ƒ–~ ‚’ƒ•˜Š ‚Œ ,‹‡—Ž~ ‚–‚ƒ ‚–‚ Š— ƒƒ‰ ƒ…‰—— ˜ƒ‡‚Š Šƒ‰‡ƒ ,…ƒ– ˜–ƒ• Š— ‚— ‚„‡~Š ‚Šƒ ,…~ ‚ƒ—… ‚Œ‡—ŒŠ ƒ˜…‡Š ˜~ ‹‡—•Œ ƒŽŽ‚ , …~ ƒŽ…Ž~ ‹ƒ –— ‡Ž ƒŠ‡’~ƒ ,‹ƒ•Œ ~Š ‹‡Œ— Š~ , …ƒ‰—Š ‹‡Šƒ‰‡ƒ ‹ƒ˜…ƒ ƒ˜‰ Š‰‚ƒ , ‹ƒŠ‰ ‹‡…‰ƒ— ‡~ƒƒƒ , ‚„ ˜ƒ†ƒ–… ˜ƒ‡˜ƒ~ ƒ˜–‰—Œ ‡’‰ ~"‰ ‹‡ŒŠ—Œ .‚Œ‡Š—‚ ƒ Ž ƒ – „ ‚Ž ‚  ƒŒ‰— – " ‚‡ƒ Š‡ Š‰ƒ ,ˆ‡… ƒŽƒ„ ~Šƒ ˆ‡Œ…– ‹‡‡Ž‚ ‡‡Ž ‹‡‡ —Œ—ŒŠ Šƒ‰‡ ƒ…ƒ ƒƒ† Šƒ , ƒŽŒ ‹ƒ‡ Š‰— ‚‰„Ž …‡ƒ , …”ŽŠ ƒŽ‡•ƒŠ~ ' ‚ ƒŽ—†˜ Š~ ‰ . ˆŠ ƒŽ‡ƒ• ‹ŠƒŒ ‡‰ , –ƒ ˜ Š‰— ˜~ ˆŽ…Š ~ " †‡Š— – " ƒŒ~ –Œ • " ‰ Š— ƒ—• ƒ”–ƒ ˜ƒ–ƒ‚†‚ ƒ‡˜ƒ’‡~— ˜ƒ~ŠŒŠ .~„Š ˜‡ ˜–~’˜Š '•‚ ƒŽ˜ƒŠƒ€ ‡…–‚Šƒ ,•"‚˜ƒ– ‡‰– ƒŽ‡~”~”

"‚–~ ~„Š ˜ƒƒŒ ˜—– ˜Š‚Ž‚


‫‪.‬‬

‫תלמוד תורה‬ ‫רשת הגנים‬ ‫צאן קדשים‬ ‫אגף כיתות האמצעיות‬ ‫מכינה לישיבה‬ ‫קרן הפרסים‬ ‫עזר מיוחד‬


‫‪.‬‬

‫‪.‬‬ ‫ה ת ח ל ת ה ל י מ ו ד י ם ש נ ת ת ש ע ”א‬

‫ה ת ח ל ת ה ל י מ ו ד י ם ש נ ת ת ש ע ”א‬


‫תלמוד תורה "מחזיקי הדת"‬ ‫רוב המקיף והבנין של‬ ‫רשת מוסדותינו הק' הלא הוא‬ ‫סניף התלמוד אשר בלעיה " ר‬ ‫מכ י ל כ ‪ 9 0 0‬ת ל מ י ד י ם ‪ ,‬ב ו‬ ‫התלמידים שוהים רוב שנות‬ ‫חינוכם ‪ ,‬כשמתחילים בליקוק‬ ‫הראשון של האותיות‬ ‫הקדושות‪ ,‬עד שמסיימים‬ ‫ו נ ב ח נ י ם מ ס כ ת ו ת ו פר ק י ם‬ ‫גפ"ת ומפרשים‪ ,‬בבחינת דברי‬ ‫תורה מחודדין בפיהם ממש ‪,‬‬ ‫כאשר יכולים להעיד ע"ז‬ ‫הרבנים והבוחנים הרבים‬ ‫שבחנו התלמידים‪.‬‬ ‫מפאת ריבוי התלמידים‬ ‫נחלקה כבר שנים רבות לג '‬ ‫סניפים ‪ ,‬שיתכן שיהי ' נכון‬ ‫לכנותם ג ' תלמודי תורה‪ ,‬כל‬ ‫סניף יש לו מנהל בפני עצמו ‪,‬‬ ‫קרן פרסים בפני עצמו ועוד‬ ‫ועוד‪ ,‬והכל להצלחת‬ ‫התלמידים שהמנהל יוכל‬ ‫להתרכז לכל תלמיד בפני‬ ‫עצמו ‪ ,‬וב "ה שהצליח למעלה‬ ‫מן המשוער ‪ .‬על כן כשרצוננו‬ ‫לעבור במקצת מהנעשה בין‬ ‫כותלי התלמוד תורה ‪ ,‬נסדר‬ ‫כל סניף בפני עצמו‪.‬‬


‫כיתות נורסערי‬

‫כיתת מרת ע קש טיין ת חי ’‬

‫כ י ת ת מר ת וועב ער ת ח י ’‬


‫כיתת מרת האל פער ט ת חי ’‬

‫הכי ת ה הח דש ש י פ תח בש בוע הבא ה‬


‫כיתות גן‬ ‫די לעכטיגע קינדערליך‬ ‫הייבן אהן לערנען די הייליגע‬ ‫אל”ף בי”ת‬

‫כיתת הרב ר ' שלמ ה לאו וי שליט "א‬


‫כ י ת ת ה ר ב ר ' ה ע ר ש ל ש ט י י נ ב ע ר ג ש ל י ט "א‬

‫כ י ת ת ה ר ב ר ' נ פ ת ל י ג ר ו י ז ש ל י ט "א‬


‫כיתות א‬

‫כיתת הרב ר ' א הרן איינ הארן שליט "א‬

‫כ י ת ת ה ר ב ר ' ב נ צ י ו ן צ י י נ ו ו י ר ט ש ל י ט "א‬


‫כ י ת ת ה ר ב ר ' ש ל מ ה ז ל מ ן ה ו ר ו ב י ץ ש ל י ט "א‬

‫כ י ת ת ה ר ב ר ' ו ו ע ל ו ו ל ה א ס ש ל י ט "א‬


‫כיתות ב‬

‫כ י ת ת ה ר ב ר ' ש מ ח ה ב ו נ ם ר ו ק ח ש ל י ט "א‬

‫כ י ת ת ה ר ב ר ' א פ ר י ם ו ו ע ב ע ר ש ל י ט "א‬


‫כ י ת ת ה ר ב ר ' ח י י ם י צ ח ק א ו ב י ץ ש ל י ט "א‬

‫כ י ת ת ה ר ב ר ' י ע ק ב ס ל מ ו ן ש ל י ט "א‬


‫כיתות ג‬ ‫מען גייט שוין אריין‬ ‫אין די העכערע אגף‬ ‫אינעם תלמוד תורה‬

‫כ י ת ת ה ר ב ר ' ש א ו ל י ו ד א כ ה נ א ש ל י ט "א‬


‫כ י ת ת ה ר ב ר ' א ב ר ה ם א ל י ב ר ו י ן ש ל י ט "א‬

‫כ י ת ת ה ר ב ר ' ח י י ם י ע ק ב ד י י ט ש ש ל י ט "א‬


‫כיתות ד‬ ‫די טהורים‪ ,‬זענען עוסק אין‬ ‫טהורים‪ ,‬דעם סדר עבודת יום‬ ‫הכיפורים )מסכת יומא(‬

‫כ י ת ת ה ר ב ר ' א ה ר ן ו ו ע ב ע ר ש ל י ט "א‬


‫כ י ת ת ה ר ב ר ' א ה ר ן ר א ב י נ ו ב י ט ש ש ל י ט "א‬

‫כיתת הרב ר ' יו חנן טבער סקי שליט "א‬


‫כיתות ה‬ ‫די תלמידים הייבן שוין אהן‪,‬‬ ‫דאס לימוד הגמרא‬

‫כ י ת ת ה ר ב ר ' י צ ח ק א פ פ ע ל ש ל י ט "א‬


‫כ י ת ת ה ר ב ר ' ש מ ע ו ן ד ו ד ו ו ע ב ע ר ש ל י ט "א‬

‫כ י ת ת ה ר ב ר ' מ ח נ ם מ א י ר פ א ר ג ע ס ש ל י ט "א‬


‫כיתות ו‬ ‫מען פארהערט זיך שוין‬ ‫בלעטער גמרא בע”פ‬

‫כ י ת ת ה ר ב ר ' א ב ר ה ם פ י נ ח ס ל א ו ו י ש ל י ט "א‬


‫כיתת הרב ר ' יעקב נפתלי ראטטענבער ג שליט "א‬

‫כ י ת ת ה ר ב ר ' פ י נ ח ס ש ל ו ם ר א ט ט ע נ ב ע ר ג ש ל י ט "א‬


‫כיתות ז‬ ‫מ’איז שוין אריין אין דעם‬ ‫העכסטן מסגרת פונעם‬ ‫תלמוד תורה‬

‫כ י ת ת ה ר ב ר ' א ש ר ז ע ל י ג ס ק ו ל א ש ל י ט "א‬


‫כיתת הרב ר ' יונ ה זאב לא ווי שליט "א‬

‫כ י ת ת ה ר ב ר ' י ע ק ב ש מ ש ו ן ג ר א ס ש ל י ט "א‬


‫כיתות ח‬ ‫די תלמידים זענען צולל‬ ‫אין ים התלמוד‪ ,‬אין גמרא‬ ‫און תוספות‬

‫כ י ת ת ה ר ב ר ' מ ע נ ד ל ו ו ע ט נ ש ט י י ן ש ל י ט "א‬


‫כ י ת ת ה ר ב ר ' א ב ר ה ם י ו ש ע ש ו ו א ר ץ ש ל י ט "א‬

‫כ י ת ת ה ר ב ר ' א ה ר ן ג ר א ס ש ל י ט "א‬


‫כיתות ט‬ ‫גדיים נעשו תיישים‬ ‫מען גרייט זיך שוין ארויף‬ ‫צום ישיבה קטנה‬

‫כ י ת ת ה ר ב ר ' פ י נ ח ס ג א נ צ פ ר י ד ש ל י ט "א‬


‫כ י ת ת ה ר ב ר ' י ע ק ב י ו ש ע ו ו ע ב ע ר ש ל י ט "א‬

‫ס ד ר ה ח ו ר ש ”י ל כ י ת ת ה מ כ י נ ה ל א ח ה ” צ ב א ו ל ם ה ח ד ר א ו כ ל‬


‫צאן קדשים ורשת הגנים‬ ‫התלמיד הצעיר עוד לפני שמכיר הא " ב ‪ ,‬כבר נכנס בין כותלי סניף זה ‪ ,‬כאשר‬ ‫מלמדים אתם להתפלל‪ ,‬וקצת פרשה וברכות ועוד‪ ,‬עד שמתבגרים קצת ולומדים אתם‬ ‫הא " ב וקצת תפילה ‪ ,‬אח " ז לומדים אתם‬ ‫הנקודות והקריאה עד אשר כבר יכולים‬ ‫להתפ לל מתוך סידור ‪ ,‬שע ושים אתם‬ ‫מסיבה מיוחדת לרגל שמחתם הזה שבו גם‬ ‫מחלקים להם סידורם הראשון ‪ ,‬ולזמן מה‬ ‫מה כבר מתחילים אתם לומר קצת תהלים‪,‬‬ ‫מה נעים ומה מתוק להיכנס במחיצתם‬ ‫בעת תפילתם לשמוע הקול קול יעקב של‬ ‫הצאן קדשים ‪ .‬לב מי לא ירגע כשנכנסים‬ ‫בקומה הראשונה של בנין הת " ת‪ ,‬וקולות‬ ‫הצאן קדשים מהדדים בתוך תוכו של המבקר ‪ .‬המתיקות של התפילות היוצאים‬ ‫מטהורים אלו ‪ ,‬התחינה המיוחדת שמבקשים לפרנסי המוסדות למען הצלחותיהם‬ ‫בעסקיהם ובכל מעשיהם‪ ,‬הא' ב'‬ ‫והנקודות‪ ,‬מרחפת בהאוויר‪.‬‬ ‫ביחד עם כל אלה באופנים שונים גם‬ ‫מכניסים חיות דקדושה בהצאן קדשים‬ ‫לכל מצוה ומצוה ‪ ,‬או בכל מדה חדשה‬ ‫של ומדים ‪ ,‬כאשר מ תב ל ים א ותם עם‬ ‫סיפורי הצדיקים והעובדות שמשמיעים‬ ‫להם בכל יום ‪ .‬לא יאומן כי יסופר כמה‬ ‫כמות וכמה איכות יכולים להניח במוחות‬ ‫הרכים של הקטנים הללו ‪ .‬וכשמגיעים‬ ‫הביתה ובשמחה רבה חוזרים על כל מה‬ ‫ששמעו‪ ,‬ועיני ההורים יורדים דמעות מתוך‬ ‫רוב שמחה ‪ .‬כאשר מכירים טובה באלפי‬ ‫ה ' מצוה והתנהגות צעטעלעך ' בהודאה‬ ‫ושבח להמלמדים‪ ,‬שמביאים הילדים בכל‬ ‫שבוע‪.‬‬ ‫כן הדבר כאשר מוסיפים והולכים‬ ‫כשמתחילים ללמוד אתם החומש‬ ‫ומשרישים בהם החשק והשמחה לפסוק‬ ‫חומש כפי שרואים ושומעים בזה ההורים‬ ‫והסבים והסבות בעת מסיבת ה"חומש סעודה" של בניהם ונכדיהם‪ ,‬כשהשמחה והחיות‬


‫מ ס י ב ת ה ח ו מ ש ת ש ”ע‬

‫מ ס י ב ת ה ח ו מ ש ת ש ”ע‬


‫שירו להם זמרו להם‬ ‫הני צנתרא דדהבא‪ ,‬הפועלים למען התלמידים בתדירות בחיבה יתירה‬ ‫ובמסירות‪ ,‬העומדים בראש המלאכה‪ ,‬ועושים עבודת הקודש בברכה‪,‬‬ ‫המלמדים והמחנכים החשובים‪,‬‬

‫של כתות הנמוכות "צאן קדשים של מחזיקי הדת"‬ ‫כאו"א בשמו הטוב יבורך‬

‫הרב ר' אפרים וועבער הי"ו הרב ר' חיים יצחק אוביץ‬ ‫הרב ר' שמחה בונם רוקח הי"ו הרב ר' יעקב סלמון הי"ו‬ ‫הרב ר' שלמה זלמן הורוביץ הי"ו הרב ר' בנציון צענווירט הי"ו‬ ‫הרב ר' וועלוועל האס הי"ו הרב ר' אהרן איינהארן הי"ו‬ ‫הי"ו‬

‫והמחנכים הנאמנים ברשת הגנים‬

‫הרב ר' נפתלי גרויז הי"ו הרב ר' שלמה לאווי‬ ‫הרב ר' הערשל שטיינבערגער הי"ו‬

‫הי"ו‬

‫והעוזרים הרב ר' מאיר אונגאר הי"ו הרב ר' שאול ראטה‬ ‫הרב ר' יודל גוטליב הי"ו‬

‫הי"ו‬

‫והמורות הח' עקשטיין‪ ,‬האלפערט‪ ,‬וועבער‪,‬‬ ‫קאהן‪ ,‬הורוביץ‪ ,‬גליק‪ ,‬תחיו‬ ‫והעולה על גביהם המנהל העושה רבות להשריש מאור פנים בתלמידים הרכים‪ ,‬רב‬ ‫פעלים והמעש לטובתם‪ ,‬ידיו רב לו בהמחשת המצוות ואהבת המצוות והתורה‬ ‫בהתלמידים‪ ,‬האברך הדגול והיקר איש חי ורב פעלים‪,‬‬

‫הרב רבי פנחס אייזנבאך שליט"א‬ ‫זכות ההבל פיהם של תשב"ר יגן עליכם ועל כל הנלוים אליכם‬ ‫ותראו נחת דק' מהם ובמעשיכם וגם מתלמידיכם‬ ‫ואך טוב וחסד ירדפוכם כל ימי חייכם‪.‬‬


‫יהללו בשערים מעשיהם‬ ‫הני צנתרא דדהבא‪ ,‬העומדים בראש המערכה‪ ,‬ועושים בנאמנות המלאכה‪,‬‬ ‫המלמדים והמחנכים החשובים‪ ,‬הפועלים בתדירות למען התלמידים‪,‬‬

‫של כתות האמצעות "צעירי מחזיקי הדת"‬

‫העושים עבודת הקודש‪,‬‬

‫כאו"א בשמו הטוב יבורך‬

‫הרב ר' פינחס שלום ראטטענבערג‬ ‫הרב ר' אברהם פינחס לאווי הי"ו‬ ‫הרב ר' יעקב נפתלי ראטטענבערג הי"ו‬ ‫הרב ר' מנחם מאיר פארגעס הי"ו‬ ‫הרב ר' יצחק אפפעל הי"ו‬ ‫הרב ר' שמעון דוד וועבער הי"ו‬ ‫הרב ר' אהרן וועבער הי"ו‬ ‫הרב ר' אהרן רבינוביץ הי"ו‬ ‫הרב ר' יוחנן טברסקי הי"ו‬ ‫הרב ר' אברהם אלי' ברוין הי"ו‬ ‫הרב ר' חיים יעקב דייטש הי"ו‬ ‫הרב ר' שאול יהודה כהנא הי"ו‬

‫הי"ו‬

‫והמשגיח הנאמן‬

‫הרב ר' הערשל גרויז‬

‫הי"ו‬

‫והעולה על גביהם המחנך הותיק והדגול המנהל המסור בגופו ונפשו‬ ‫למען החינוך ולטובת התלמידים‪ ,‬אדם היקר באנשים ברוך הכשרון‬ ‫רב פעלים והמעש‪ ,‬עדין הנפש ואציל המדות‪ ,‬ולו עשר ידות בעולם החינוך‬ ‫זה עשרות בשנים‪ ,‬ורבים נהנים ממנו עצה ותושי'‪ ,‬בנש"ק‬

‫הרב רבי יעקב יצחק מאסקאוויטש שליט"א‬ ‫ישלם ד' פעליכם לראות ברכה במעשיכם ואסמיכם‪ ,‬נחת דק' מתלמידיכם‬ ‫וגם לרבות יוצאי חלציכם‪ ,‬ואך טוב וחסד ירדפוכם כל ימי חייכם‪.‬‬


‫מלאים את פניהם‪ .‬בכיתות הלמעלה מזה כבר‬ ‫לומדים אותיות רש " י כשער התחלה ללימוד‬ ‫הפירש " י על החומש שמתחילים בכיתה הזה ‪,‬‬ ‫ולומדים וחוזרים אתם כללי לשון קודש‪ ,‬כאשר‬ ‫נלווה עם טבלאות מעוניינים להתלמידים להכיר‬ ‫ולצבוע המילה עם הפירוש הנכון‪ ,‬ועוד תכניות‬ ‫שונות כדי להכניס בהם החשק והרצון ‪ .‬ולידם‬ ‫עומד המנהל הדגול הרה"ח ר' פנחס אייזנבאך‬ ‫שליט"א‪.‬‬

‫כיתות האמצעיות‬ ‫בסניף שלאחר זה " אגף כיתות האמצעיות " ‪ ,‬הגדיים כבר מבוגרים יותר ‪ ,‬כבר לא‬ ‫משחקים כמעט‪ ,‬וכל סדר היום מלא עם הלימודים והתפילות‪ ,‬כאשר גם מתחילים אתם‬ ‫לימוד המשניות‪ ,‬שהתלמיד מוסיף כבר עוד‬ ‫כאשר כבר צריכים לרכז ביותר‪ ,‬דעות של‬ ‫התנאים הק' עם בני מחלוקתם להבינם על‬ ‫בורים ‪ ,‬עד נבחנים ע " ז גם בכתב וגם בעל‬ ‫פה‪ ,‬כן כבר יש אצלם הוספה בלימוד הלכה‪,‬‬ ‫כמו קיצור ש"ע וכדומה‪.‬‬ ‫התו בסניף הינו כמובן לימוד התלמוד ‪,‬‬ ‫כאשר טקס ההתחלה משולב ביחד עם סיום‬ ‫מסכ ת א מש נ י ו ת ‪ ,‬י ום ח ל ו ק ת ה גמר ו ת‬ ‫להתלמידים גם הוא מעמד נפלא לחזות‬ ‫ממש בחינת קבלת התורה מתוך אהבה‬ ‫ורצון ‪ ,‬בהם גם מנגנים תפילות להצחלתם‬ ‫בתורה ‪ ,‬וכאומרם חז " ל כל מצוה שקבלו‬ ‫ישראל עליהם בשמחה עדיין עושים אותם‬ ‫בשמחה‪ ,‬ואכן הלימוד וחזרות ב"ה מוצלחים‬ ‫במאוד‪ ,‬כאשר עי"ז בשנה שלאחריהם כבר‬ ‫מוסיפים אתם לימוד הרש"י על הגמרא‪ ,‬כן‬ ‫כבר מתקיימים מדי שבוע בחינות בכתב על‬ ‫לימודיהם הן בגמרא והן בחומרש"י‪.‬‬ ‫כן יש מבצעים שונים לרכז התלמידים לתפילה בכוונה ‪ ,‬וחזרות ‪ ,‬כן יש בכל שנה‬ ‫מבצע הברכות בשבועות השובבי " ם ‪ ,‬טקסי חלוקת פרסים ועוד ועוד ‪ ,‬ועליהם מנצח‬ ‫המנהל הדגול והחשוב בנש"ק הרה"ח ר' יעקב יצחק מאסקאוויטש שליט"א‪.‬‬


‫לימודי חול‬ ‫בעמדינו בסניף הזה עלינו לציין לשבח גם מחלקת הלימודי חול המתחלת בסניף הזה‪,‬‬ ‫ב"ה אצלנו הוא באופן מיוחד הן בעניני הדרך ארץ וההנהגה ‪ ,‬והן מצד המורים שהם‬ ‫אברכים יראי שמים‪ ,‬וחלק מהם מלמדים גם‬ ‫לל ימוד י ק ודש במשך הי ום ‪ .‬הש נה גם‬ ‫הוספנו עוד‪ ,‬שרכשנו חוברות ספרי הקריאה‬ ‫וטקסט החדש שי " ל השנה ‪ ,‬אשר התוכן‬ ‫והתמונות הוא עם תוכן יהודי‪.‬‬

‫כיתות הגבוהות‬ ‫והמכינה לישיבה‬ ‫תפילה‬ ‫סניף " אגף כיתות הגבוהות ומכינה לישיבה " ‪ ,‬הוא האגף אשר התלמידים כבר‬ ‫משכימים לשחרית להתפלל בצוותא תחת משגיחים מיוחדים‪ ,‬התפלה מתקיימת בציבור‬ ‫עם כל התלמידים‪ ,‬שתועלתה הוא לעילא‪ ,‬כשיש משמעת ועינים פקוחות על הילדים‪,‬‬ ‫איפה ואיך הם מתפללים‪ .‬השנה אף הרחיבו את החדר אוכל הגדול כשהוסיפו כעוד שש‬ ‫שולחנות לרחבת התלמידים בעת התפילה ‪ .‬מפעם לפעם מבצעים מיני התעוררות‬ ‫מיוחדים להלהיב בלבבם ענין התפילה בדחילו ורחימו ‪ ,‬כשנושא התפילה עולה על‬ ‫שולחניהם כמה פעמים ע"י מחנכינו ובראשם מנהל הרוחני החשוב הרה"ח ר' דוד רינגעל‬ ‫שליט"א‪ ,‬ועי"כ רוב יומם פנוי לצלול בים התלמוד‪.‬‬

‫תלמוד‬ ‫הלימודים בתלמוד כמובן הם גם על‬ ‫רמה יותר גבוהה ‪ ,‬כאשר כבר מתעמקים‬ ‫בלימוד התוספות וכן לפעמים מוסיפים‬ ‫הערות מעוד ראשונים ומפרשים‪ .‬כן יש גם‬ ‫הרבה תכניות של חזרות מלימודי השנה‬ ‫ולימודי השנה שלפניהם ‪ ,‬ונבחנים ע " ז‬ ‫בכתב או בבחינה פומבית ע " י רבנים‬ ‫ודיינים וכדו'‪.‬‬ ‫תלמידי אגף זה ניכרים ומובדלים הם‬ ‫מכל שאר תלמידי הת" ת‪ ,‬אוכלים בנפרד‬ ‫בחדר אוכל שלהם‪ ,‬משחקים בחצר בתוך עצמם כמבוגרים‪ ,‬ובכלל יש להם שעה הנופש‬


‫‪.‬רננות יהלל פי‬ ‫ברכות מאליפות להני צנתרא דדהבא‪ ,‬המלמדים והמחנכים החשובים‬ ‫של כתות הגבוהות "פרחי מחזיקי הדת" העושים עבודת הקודש‪,‬‬ ‫פועלים למען התלמידים בתדירות‪ ,‬ומקדישים כל זמנם במסירות‪,‬‬ ‫כאו"א בשמו הטוב יבורך‬

‫הרב ר' פנחס גאנצפריעד‬ ‫הרב ר' יעקב יושע וועבער שליט"א‬ ‫שליט"א‬

‫רמ"י מכינה לישיבה‬

‫הרב ר' אהרן גראס הי"ו הרב ר' אברהם יושע שווארץ‬ ‫הרב ר' מנדל וועטנשטיין הי"ו‬ ‫הרב ר' אשר זעליג סעקולא הי"ו‬ ‫הרב ר' יעקב שמשון גראס הי"ו הרב ר' יונה זאב לאווי הי"ו‬ ‫הרב ר' שמואל יצחק פעפערקארן הי"ו הרב ר' הערשל גראס הי"ו‬ ‫הי"ו‬

‫ואתם עמם המשגיחים החשובים‬

‫הרב יוסף חיים לאנגסאם‬ ‫הרב חיים אלתר לערנער הי"ו‬ ‫הרב שלום מוסקוביץ הי"ו‬

‫הי"ו‬

‫ועל כולם איש דגול מרבבה‪ ,‬איש האשכולות‪ ,‬בעל יכולת‪ ,‬המנהל והמחנך הדגול‪,‬‬ ‫זך הרעיון‪ ,‬במיטב הגיון‪ ,‬עדין הנפש ואציל המדות‪ ,‬האברך כמשמעו א"ב בחכמה‬ ‫ור"ך בשנים‪ ,‬יפה ומחונן העושה רבות לשגשוג הפרחי ומצודתו פרוסה‬ ‫בעצה ותושי' להרבה מנהלי המוסדות להרים תלמידיהון‬

‫הרב רבי דוד רינגעל שליט"א‬ ‫מנהל כיתות הפרחי ז' ח' ט' ‪ -‬ומנהל רוחני "מחנה בני בעלזא"‬ ‫יה"ר שילכו מחיל אל חיל בחינוך תלמידיהם היקרים‬ ‫ע"ד ישראל סבא ברוח רבותינו הק'‪ ,‬להרים קרן הישיבה‬ ‫וקרן התורה מתוך נחת והרה"ד באין מחסור כל‪.‬‬


‫בשעות אחרות של שאר התלמידים‪ ,‬וזה מועיל הרבה למשמעת התלמידים‪ ,‬ולמשמעת‬ ‫הכללית של כל התלמוד תורה‪ .‬הדבר הצליח עד כדי כך‪ ,‬עד שסיסטעם זו קנתה שמה‬ ‫לטובה ‪ ,‬ועורכים אותה היום בעוד‬ ‫תתי"ם בעירנו‪.‬‬

‫מסגרות נוספות‬ ‫גם סידר המנהל שליט " א עוד‬ ‫סדרים מיוחדים בכל שעות היום ‪,‬‬ ‫מהם יש הרבה מקצועים אשר הם רק‬ ‫לפ י ב ח י ר ת ה ת למ י ד י ם ב ז מ נ י ם‬ ‫הפנויים ומהם בכיתה‪ .‬ביניהם‪ ,‬מפעל‬ ‫ה" תרי " ג מצוות " בכיתות ז '‪ ,‬מפעל‬ ‫ה " ל " ט מלאכות " בכיתות ח ' וכן‬ ‫"חברת השקדנים" בכיתה זה‪ ,‬חברת‬ ‫" לקראת שבת " לתלמידי המכינה ‪ ,‬שיעור ה " הלכה " בארוחת הבוקר ‪ ,‬כאשר בזה‬ ‫התלמידים קונים ידיעות מורחבות‪ ,‬מהם בהלכה‪ ,‬מהם בחסידות ועוד ועוד‪.‬‬ ‫תלמידי המכינה ) כתה‬ ‫ט'( הולכים הביתה מאוחר‬ ‫מכל שאר תלמידי הת " ת ‪,‬‬ ‫ויש להם סדר מיוחד‬ ‫בשיעור בקיאות‪ ,‬כשבנוסף‬ ‫לכל הבחינות של כל היום‪,‬‬ ‫מבחינים עצמם מרצונם‬ ‫הטוב‪ ,‬על הרבה דפים‬ ‫ומסכתות שלימות‬ ‫שלומדים בשיעור‬ ‫הבקיאות‪.‬‬

‫חלוקת פרסים‬ ‫חלוקת פרסים במוסדותינו‬ ‫בכל האגפים ‪ ,‬כשגומלין לטוב כמה פעמים במשך השנה בפרסים גדולים ומכובדים‬ ‫ככרכים בספרי חסידות או מפרשי הש"ס וכדו'‪ .‬כן יש הרבה פרסי הכרה רגילים המצוי‬ ‫יותר‪ ,‬וגם פרסים כטיולים להכתה‪ ,‬מסיבות וסעודות וכדו' הכל כדי להמריץ התלמידים‬ ‫ולזרזם לחנכם בתורה ובמצות‪ ,‬בחשק וברצון‪.‬‬

journal1  
journal1  

" , . - ' " " " ·············································································· " " " " " " " '...

Advertisement