סיפורה של יחידת מצוף 247

Page 92

‫‪ .92‬בתצלום‪ :‬אישור מטעם ביטחון שדה לכניסה למתקנים צבאיים בלבוש אזרחי‪.‬‬

‫‪ .98‬אישור ל'נערי המלך' כאיש האוניברסיטה העברית‪ ,‬תעודה זאת ע"ש אריה רוזנר‪.‬‬ ‫‪92‬‬