סיפורה של יחידת מצוף 247

Page 186

‫‪ .178‬תרשים קשר קווי 'מקורי' קיפודי הדרום "סודי ביותר"‪.‬‬

‫‪186‬‬