Page 1

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

PENGETUA

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

PENOLONG KANAN HEM

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

GKMP SAINS

SOKONGAN AKADEMIK

PENGURUSAN AKADEMIK

JAWATAN KUASA KURIKULUM SEKOLAH

PANITIA MATA PELAJARAN

PEPERIKSAAN PENILAIAN

PUSAT SUMBER SEKOLAH

MBMMBI

JADUAL WAKTU

LADAP

PROJEK KECEMERLANGAN

SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

Buku Pengurusan SESMA 2014

PENYELARAS TINGKATAN

28


JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIT KURIKULUM PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA

    

Pengetua Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penolong Kanan Kokurikulum GKMP Sains

1. PENGURUSAN AKADEMIK 1.1 Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (JKS) Setiausaha AJK

PraPBSMR

1.2 Pengerusi Panitia Mata Pelajaran (PMP)

: GKMP Sains : Guru Kanan Mata Pelajaran : Guru Cemerlang : Guru Perpustakaan/Media : Pengerusi Panitia : Setiausaha SPBT : Setiausaha Jadual Waktu : Penyelaras Projek SPM : Penyelaras Projek PraSPM : Penyelaras Projek PBSMR : Penyelaras Projek

Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Antarabangsa Pend Agama Islam Pendidikan Moral Sejarah Geografi

Pn Wan Norzila W Derahman Pn Ros NorulAsikin bt Aziz Mdm Hjh Norhayati bt Yusof Ustazah Nor Hayati bt Yusof Ustazah Rusni bt Abdullah Hjh. Sy. Afidah bt Sy. Hamid Pn Nadrah Hidayah bt Mohammed PSV & Pend. Muzik : Pn. Azlina bt Zin PSK : Pn Zaleha bt Awang PJK : Pn. Faridah bt Mohd Matematik : Pn.Hjh Masita bt Abdullah Sains : En Wan Tajul Ariffin Biologi : Pn. Muslimah bt Mahmood Fizik : Pn. Norliza bt. Zainal Kimia : Hjh. Nor Shidah bt Mansor Matematik Tambahan : En Amir bin Ya Kemahiran Hidup : En Abd Halim bin Deraman

: Setiausaha Peperiksaan : Setiausaha LADAP : Kaunselor : Penyelaras Tingkatan : Penyelaras SBT : Penyelaras IT : Penyelaras MBMMBI : Penyelaras PBS

Senarai Tugas

Senarai Tugas

a. b. c.

a. b.

d. e. f. g. h. i. j.

Menyelaras dasar kurikulum sekolah Mengadakan mesyuarat JKS Menetapkan kaedah penyediaan rancangan pelajaran tahunan dan harian Merancang dan melaksana sistem penyeliaan, pemantauan dan penilaian P&P Menetapkan jadual waktu persekolahan Merancang peruntukan bagi setiap mata pelajaran Menentukan panitia matapelajaran berfungsi dengan berkesan Menentukan PSS diurus dengan baik Merancang, melaksana dan menilai dan memantau aktiviti program peningkatan akademik Merancang, melaksana dan menilai program perkembangan staf

Buku Pengurusan SESMA 2014

c. d. e. f. g. h. i.

: : : : : : :

Menyediakan perancangan tahunan panitia Mengadakan mesyuarat panitia sekurangkurangnya 4 kali setahun. Menyediakan dan kemas kini fail panitia Menyedia dan menyelaras rancangan pelajaran tahunan dan memastikan ianya mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan Menyediakan perancangan peningkatan prestasi bagi mata pelajaran berkenaan Menyediakan dan memperolehi bahan bantu mengajar Memilih dan mencadangkan buku bacaan tambahan untuk guru dan pelajar Menyelaras soalan ujian dan peperiksaan, menganalisis keputusan dan menyusun strategi mengatasi kelemahan murid Menubuhkan bank soalan

29


1.3 Projek Kecemerlangan Akademik 1.3.1 Projek SPM dan Pra-SPM

1.3.2 Projek PBSMR dan Pra-PBSMR

Projek SPM

Projek PBSMR

Pemantauan : GKMP Sains Penyelaras : Hj Mohd Rahimi bin Ramli (Akademik) : Hj Wan Lawi bin Wan Awang (Sahsiah) AJK : GKMP Penyelaras Tingkatan 5 GMP Tingkatan 5

Pemantauan : GKMP Votek Penyelaras : En Mohd Hilmi bin Yusoff (Akademik) : Hj Rosli bin Mamat (Sahsiah) AJK : GKMP Penyelaras Tingkatan 3 GMP Tingkatan 3

Projek PRA SPM Pemantauan : GKMP Kemanusiaan Penyelaras : En Amir bin Ya (Akademik) : Hj Sulaiman bin Ngariff (Sahsiah) AJK : GKMP Penyelaras Tingkatan 4 GMP Tingkatan 4 Senarai Tugas Penyelaras Projek a. Menyelaras program kecemerlangan SPM dan Pra-SPM. b. Memastikan program yang dirancang berjalan mengikut perancangan. c. Menyediakan program-program peningkatan pencapaian akademik, jati diri dan sahsiah pelajar. d. Menyediakan unjuran/projection bagi pencapaian keseluruhan dan pencapaian setiap matapelajaran SPM dan Pra-SPM. e. Mengadakan mesyuarat penyelarasan projek. f. Melaksana dan menilai keberkesanan programprogram yang telah dijalankan. g. Membuat penambahbaikan terhadap programprogram dari masa ke semasa. h. Membuat postmortem keputusan peperiksaan. i. Merancang program-program selepas peperiksaan j. Mendokumentasikan semua perancangan yang dirancang dan dilaksanakan

Buku Pengurusan SESMA 2014

Projek PRA PBSMR Pemantauan : GKMP Bahasa Tingkatan 1 Penyelaras

: Hjh To’ Puan Nawiyah bt Besar (Akademik) : Ustaz Muhammad Hisham bin Harun (Sahsiah)

Tingkatan 2 Penyelaras

: Pn W Norzila bt W Derahman (Akademik) : Ustazah Nor Hayati bt Yusof Harun (Sahsiah)

AJK

: GKMP Penyelaras Tingkatan 2 Penyelaras Tingkatan 1 GMP Tingkatan 2 GMP Tingkatan 1

Senarai Tugas Penyelaras Projek a. Menyelaras program kecemerlangan PBSMR dan Pra-PBSMR. b. Memastikan program yang dirancang berjalan mengikut perancangan. c. Menyediakan program-program peningkatan pencapaian akademik, jati diri dan sahsiah pelajar. d. Menyediakan unjuran/projection bagi pencapaian keseluruhan dan pencapaian setiap matapelajaran PBSMR dan Pra-PBSMR. e. Mengadakan mesyuarat penyelarasan projek. f. Melaksana dan menilai keberkesanan programprogram yang telah dijalankan. g. Membuat penambahbaikan terhadap programprogram dari masa ke semasa. h. Membuat postmortem keputusan peperiksaan. i. Merancang program-program selepas peperiksaan j. Mendokumentasikan semua perancangan yang dirancang dan dilaksanakan

30


2. SOKONGAN AKADEMIK 2.1 Peperiksaan dan Penilaian Penyelaras : Penolong Kanan Pentadbiran Setiausaha : Hjh Rohana bt. Ahmad 2.1.1 Peperiksaan Awam SPM : En Mokhtar bin Alias PBSMR : Pn Nadrah Hidayah bt Mohammad PBS T1 : Cik Sunarti bt Kamari PBS T2 : Pn. Siti Asma bt Yaakob PBS T3 : Hjh Zaiton bt Ismail 2.1.2 Pentadbir Sistem Peperiksaan ISIS : Setiausaha Peperiksaan SAPS : Pn.Muslimah bt Mahmood SPPBS (MR) : Pn. Rusni bt Abdullah

Senarai Tugas Peperiksaan Dalaman (i)

b. (PPT5) (PPT4) (PPT3) (PPT2) (PPT1)

PPT - Pembantu Penyelaras Tingkatan 2.1.4 Penapis Soalan Penolong Kanan Pentadbiran Guru Kanan Mata Pelajaran Senarai Tugas Penyelaras Peperiksaan a. Menyelaras peperiksaan awam dan dalaman. b. Memastikan peperiksaan berjalan lancar. c. Membuat penyelarasan tarikh-tarikh berkaitan dengan urusan peperiksaan dan keputusan peperiksaan. Senarai Tugas Setiausaha Peperiksaan a. Membuat pesanan peralatan yang diperlukan untuk peperiksaan. b. Memastikan kertas soalan bagi semua mata pelajaran mencukupi. c. Mencetak analisis keputusan peperiksaan. d. Menjaga kebersihan dan keceriaan bilik peperiksaan. e. Menghantar analisis ke BPSBPSK dan JPN/PPD. f. Mengurus dokumentasi berkaitan dengan peperiksaan.

Buku Pengurusan SESMA 2014

Senarai Tugas Peperiksaan Awam a. Mendaftar dan menyemak senarai calon bagi peperiksaan PBSMR dan SPM. b. Menguruskan persiapan dewan peperiksaan dan yang berkaitan dengannya. c. Menyediakan jadual guru bertugas semasa peperiksaan. d. Membantu penolong kanan mengurus sebarang masalah pelajar semasa peperiksaan. e. Menyediakan laporan analisis keputusan peperiksaan.

a.

2.1.3 Peperiksaan Dalaman Penyelaras Tingkatan Guru Kelas Cik Wan Hasniza bt Hassan Cik Nur Akmal bt Abd Rahim Ustazah Rusni bt Abdullah Ustazah Nor Hayati bt Yusof Cik Zainab bt Salleh

Senarai Tugas Pentadbir Sistem a. Memastikan markah diisi ke dalam sistem mematuhi tarikh yang ditetapkan. b. Menyimpan print out untuk dokumentasi. c. Mengemaskini sistem dari semasa ke semasa.

c. d. e. f.

Penyelaras Tingkatan dan Pembantu Penyelaras Tingkatan Mengurus soalan peperiksaan dan mengambil langkah keselamatan soalan. Menyediakan jadual peperiksaan dan jadual pengawasan peperiksaan. Menyediakan buku laporan analisis keputusan peperiksaan. Mencetak slip keputusan peperiksaan dan pelaporan pelajar. Menyelaras pertukaran soalan peperiksaan percubaan SPM dan PBSMR. Menyimpan salinan soalan dan keputusan peperiksaan dalam bilik peperiksaan.

(ii) Guru Kelas a. Menyediakan pelaporan pelajar dalam sistem ISIS. b. Mengurus serta mengedarkan slip keputusan keputusan peperiksaan dan pelaporan pelajar kepada ibubapa/penjaga. c. Menyimpan salinan slip keputusan keputusan peperiksaan pelajar ke dalam fail pelajar. Penapis Soalan: a. b.

Menyemak soalan yang disediakan oleh panitia masing-masing Membuat perubahan soalan jika perlu dan mengesahkannya

31


2.2 Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Penyelaras Setiausaha

: Guru Media Hjh Rohana bt Mohammad : Hjh Masita bt Abdullah

AJK : 2.2.1 Bilik Seminar [Bilik Audio Visual] Pn Hjh Napisah bt Adam 2.2.2 Perpustakaan Semua Guru Bahasa 2.2.3 Program Nilam En Mokhtar bt Alias [Penyelaras] Pn Ros Norulasikin bt Aziz 2.2.4 Makmal Komputer & Multimedia Pn Mazni bt Salleh (ITC) Kelas Komputer En Martin A Bates 2.2.5 Bilik Bahasa B. Perancis : Mdm Hjh Norhayati bt Yusof B. Jepun : Cik Sunarti bt Kamari B. Arab : Hj Sulaiman bin Ngarif 2.2.6 Bilik MBMMBI/SAL CENTRE En Martin Andrew Bates

Senarai Tugas a. Menyedia pelan strategik dan tahunan pusat sumber. b. Menyediakan pelan kedudukan pusat sumber dan carta organisasinya. c. Memilih bahan yang sesuai dengan keperluan dan perkembangan terbaru untuk kegunaan pusat sumber. d. Mengkatalog semua bahan supaya mudah diperolehi berdasarkan Sistem Dewey. e. Menghasilkan bahan melalui pertandingan selain daripada bahan yang dibeli. f. Menyediakan senarai bahan/alat dan edarkan kepada semua guru. g. Menyediakan jadual penggunaan. h. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan dan mengurus pembelian peralatan/ bahan dengan persetujuan pengetua. i. Mengadakan kursus dalaman mengenai penggunaan pusat sumber. j. Menjaga dan menyelia keselamatan, kebersihan dan keceriaan bilik dibawah kawalan. k. Menambah dan membaikpulih kelengkapan dalam bilik dibawah kawalan mengikut kesesuaian. l. Membuat pelupusan peralatan jika perlu.

2.2.7 Bilik Kuliah En Amir bin Ya 2.2.8 Bilik Matematik Hjh Paezah bt Mohd

2.3 Jadual Waktu Pengajaran dan Pembelajaran Penyelaras Setiausaha AJK

: Penolong Kanan Pentadbiran : Hjh. Norhanan bt. Abd Malik : GKMP Pn. Mazni bt. Salleh

Senarai Tugas Penyelaras a. Mendapatkan cadangan agihan kelas bagi setiap guru daripada panitia. b. Memurnikan agihan kelas bagi setiap guru. c. Menyelaras pelaksanaan jadual waktu.

Senarai Tugas Setiausaha a. Menjana jadual waktu. b. Menyediakan jadual waktu induk untuk diagihkan kepada pentadbir sekolah c. Mengedarkan jadual waktu kepada semua guru sebelum hari pertama penggal persekolahan d. Menyediakan salinan kepada pengerusi panitia e. Menyediakan jadual guru ganti. f. Mengubahsuai jadual mengikut keperluan. g. Mengurus fail-fail berkaitan dengan jadual waktu. Senarai Tugas AJK a. Membantu tugas setiausaha.

Buku Pengurusan SESMA 2014

32


2.4 Perkembangan Staff/LADAP Penyelaras Setiausaha AJK

: GKMP Kemanusiaan : Pengerusi Kelab Guru : Guru Kanan Mata Pelajaran : Kaunselor

2.5 Pengurusan FROG / VLE Jawatankuasa ICT Penyelaras Setiausaha

: Penyelaras IT : Ustazah Rusni bt Abdullah

Senarai Tugas a. b. c.

Senarai Tugas a. b. c. d. e. f. g. h.

Buku Pengurusan SESMA 2014

Merancang kursus/ latihan yang sesuai untuk guru dan staff sokongan Menyedia kertas kerja bagi mendapatkan peruntukan Menyelaras pelaksanaannya dan mendokumentasikan perjalanan kursus/latihan

Merancang pelaksanaan program tahunan Menyelaras dan menyelia penggunaan Makmal Multimedia Mengurus dan menyelia semua peralatan dalam makmal multimedia Merancang dan mengendalikan kursus aplikasi SSMS kepada guru dan kakitangan bukan guru Melengkapkan serta mengemaskini data- data berkaitan dalam aplikasi SSMS Menyediakan modul melalui Panitia Mata Pelajaran Mengurus keceriaan dan keselamatan makmal Lain-lain tugas yang diarah oleh pengetua

33


PENYELARAS TINGKATAN DAN GURU KELAS TINGKATAN 5 5 AB 5 UA 5 UO 5 ZA 5 HT

Hjh. Faezah bt Mohd Hjh Norshidah bt Mansor Pn Norliza bt Zainal En Mokhtar bin Alias Pn. Hjh Masita bt Abdullah Pn. Ros NorulAsikin bt Aziz

TINGKATAN 4

Hjh Fatimah Zalifah bt Yahya

4 AB 4 UA 4 UO 4 ZA 4 HT

Pn.Sharifah Afidah bt Syed Hamid En Amir bin Ya Ustazah Nor Leha bt Hussain Pn Hjh Zaharah bt Ishak En Martin Andrew Bates

TINGKATAN 3 3 AB 3 UA 3 UO 3 ZA TINGKATAN 2 2 AB 2 UA 2 UO 2 ZA TINGKATAN 1 1 AB 1 UA 1 UO 1 ZA

Pn Norizan bt Yunus Pn.Hjh Zaiton bt Ismail Pn.Hjh Norhanan bt Abd Malik Pn.Siti Asmal bt Yaakob Pn.Faridah bt Mohd Madam Hjh Norhayati bt Yusof Ustaz Muhammad Hisham bin Harun Ustaz Rosli bin Mamat Ustazah Rusni bt Abdullah Ustaz Hj Sulaiman bt Ngarif Pn Nadrah Hidayah bt Mohammed Pn.Zaleha bt Awang Pn.Azlina bt Zin Cik Sunarti bt Kamari En.Wan Tajul Ariffin bin Wan Ibrahim

Senarai Tugas Penyelaras Tingkatan

Senarai Tugas Guru Tingkatan

a. Membantu PK (HEM) merancang proses pendaftaran pelajar pada awal tahun. b. Membantu Setiausaha Projek Kecemerlangan menyediakan perancangan projek kecemerlangan tingkatan. c. Menyelaras program-program yang melibatkan tingkatan. d. Menjalankan tugas sebagai AJK pengurusan seperti yang terdapat dalam buku pengurusan. e. Menyelaras aktiviti-aktiviti keceriaan kelas bersama guru kelas. f. Mengurus hal ehwal peperiksaan (rujuk senarai tugas Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian). g. Menjalankan tugas yang diarahkan oleh pentadbir dari masa kesemasa

a. Melengkapkan butiran dalam Buku Kedatangan Pelajar. b. Menghubungi ibubapa/penjaga pelajar jika ada pelajar tidak hadir lebih daripada 3 hari. c. Menyelaras kutipan yuran pelajar. d. Memastikan fail rekod pelajar dikemaskini dengan butiran terkini. e. Merekodkan keputusan peperiksaan dalam buku rekod mengajar. f. Mengurus keceriaan, kebersihan dan keselamatan kelas. g. Menyediakan rekod inventori kelas. h. Bertanggungjawab terhadap kebajikan pelajar. i. Mengurus hal ehwal peperiksaan (rujuk senarai tugas Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian).

Buku Pengurusan SESMA 2014

34


H

TRK

H

TRK

H

TRK

H

2 CUTI TBC

A

4 CUTI DYMM

S

3

K

5

I

K

3

I

5

R

6

A

6

S

5

A

4

S

6

K

7

I

7

R

6

I

5

R

9

A

8

S

8

K

7

S

6

K

10

I

9

R

11

A

8

R

9

A

11

S

10

K

12

I

9

K

10

I

12

R

13

A

13 CUTI

S

12

A

11

S

13

K

14

I

14

R

13

I

12

R

16

A

15

S

15

K

CUTI HLMRA

S

13

K

17

I

16

R

18

A

15

R

16

A

18

S

17

K

19

I

16

K

17

I

19

R

20

A

20

S

19

A

18

S

20

K

21

I

21

R

20

I

19

R

22

S

21

S

20

K

23

R

22

R

23

A

24

K

23

K

24

I

27 CUTI DYMM

A

22 – 27 (K – S) HKSBP KEBANGSAAN KALI KE 41

JADUAL GURU BERTUGAS PENGGAL 1 TRK

H

JAN 1

R

2

TRK

26

A

25

S

28

I

27

I

26

R

30

A

29

S

28

S

27

K

31

I

30

R

29

R

MAC 2

A

APR 1

S

MEI 1 CUTI

K

30

K

3

I

2

R

4

A

FEB

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

14

GURU BERTUGAS NORLIZA ZAINAL FATIMAH ZALIFAH NORHAYATI YUSOFF SY AFIDAH SY HAMID NADRAH HIDAYAH MOKHTAR ALIAS MARTIN A BATES ASMAL RAMLI MOHD ARIFFIN JUSOH FARIDAH MOHD MOHD HILMI YUSOFF ZALEHA AWANG ROSLI MAMAT WAN NORZILA W DERAHMAN

SULAIMAN NGARIF MASITA ABDULLAH WAN TAJUL ARIFFIN CHE ZULIANI ALI NORLIZA ZAINAL NORHAYATI YUSOFF ROS NORULASIKIN AZIZ

MUSLIMAH MAHMOOD ROHANA AHMAD NORIZAN YUNUS ROHANA MOHAMAD NAPISAH ADAM MAZNI SALLEH PAEZAH MOHD NOR SHIDAH MANSOR SITI ASMA YAACOB NORHANAN AB MALEK NOR LEHA HUSSAIN RUSNI ABDULLAH RUZI HUSSIN NAWIYAH BESAR ZAHARAH ABDULLAH NOR HAYATI YUSOF ZAHARAH ISHAK ZAITON ISMAIL AZLINA ZIN NORLIZA ZAINAL FATIMAH ZALIFAH NORHAYATI YUSOFF SY AFIDAH SY HAMID

NOTA:

GURU BRTUGAS HARI KHAMIS PERLU BUAT PELAPORAN DAN UCAPAN “BEST PRATICES” BAGI MINGGU TERSEBUT SEMASA PERHIMPUNAN PAGI AHAD. GURU BERTUGAS HARI AHAD PERLU MENGURUS PERHIMPUNAN PAGI TERSEBUT. Buku Pengurusan SESMA 2014

35


JADUAL GURU BERTUGAS PENGGAL 2 H

TRK

H

TRK

H

JUN 15

A

15 CUTI NQ

S

14

K

16

I

16

R

17

A

17

S

17

K

18

I

18

R

20

A

19

S

19

K

21

I

20

R

21

A

21

22

A

22

S

21

K

22

I

22

23

I

23

R

24

A

23

S

24

S

24

K

25

I

24

R

25

R

27

A

26

S

25

K

27

I

I

27

R

28

A

28

S

S

28

K

29

I

29

R

CUTI MERDEKA

A

30

S

30

K

28 CUTI HRAF 29 CUTI HRAF

TRK

H

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

TRK

TRK

H

15

R

16

K

19

A

20

I

23 CUTI HDV 26 CUTI AM

R K A

K

29

A

30

I

30

R

JUL 1

S

31

K

SEPT 1

I

OKT 1

R

NOV 2

A

2

R

OGOS 3

A

2

S

2

K

3

I

3

K

4

I

3

R

5

A

4

S

6

A

5

S

4

K

6

I

5

R

7

I

6

R

7

A

7

S

6

K

8

S

7

K

8

I

8

R

9

A

9

R

10

A

9

S

9

K

10

I

10

K

11

I

10

R

12

A

11

S

13

A

12

S

11

K

13

I

12

R

14

I

13

R

CUTI P’TGHAN PGL 2

14

S

13

K

Buku Pengurusan SESMA 2014

NADRAH HIDAYAH MOKHTAR ALIAS MARTIN A BATES ASMAL RAMLI MOHD ARIFFIN JUSOH FARIDAH MOHD MOHD HILMI YUSOFF ZALEHA AWANG ROSLI MAMAT WAN NORZILA W DERAHMAN

26

31

GURU BERTUGAS

SULAIMAN NGARIF MASITA ABDULLAH WAN TAJUL ARIFFIN CHE ZULIANI ALI NORLIZA ZAINAL NORHAYATI YUSOFF ROS NORULASIKIN AZIZ

MUSLIMAH MAHMOOD ROHANA AHMAD NORIZAN YUNUS ROHANA MOHAMAD NAPISAH ADAM MAZNI SALLEH PAEZAH MOHD NOR SHIDAH MANSOR SITI ASMA YAACOB NORHANAN AB MALEK NOR LEHA HUSSAIN RUSNI ABDULLAH RUZI HUSSIN NAWIYAH BESAR ZAHARAH ABDULLAH NOR HAYATI YUSOF ZAHARAH ISHAK ZAITON ISMAIL AZLINA ZIN NORLIZA ZAINAL FATIMAH ZALIFAH NORHAYATI YUSOFF SY AFIDAH SY HAMID NADRAH HIDAYAH MOKHTAR ALIAS MARTIN A BATES ASMAL RAMLI

36


TRK

H

16

A

17

I

18

S

19

R

20

K

GURU BERTUGAS MOHD ARIFFIN JUSOH FARIDAH MOHD MOHD HILMI YUSOFF ZALEHA AWANG WAN TAJUL ARIFFIN CHE ZULIANI ALI ROS NORULASIKIN AZIZ

MUSLIMAH MAHMOOD ROHANA AHMAD NORIZAN YUNUS CUTI AKHIR TAHUN

NOTA:

GURU BRTUGAS HARI KHAMIS PERLU BUAT PELAPORAN DAN UCAPAN “BEST PRATICES” BAGI MINGGU TERSEBUT SEMASA PERHIMPUNAN PAGI AHAD. GURU BERTUGAS HARI AHAD PERLU MENGURUS PERHIMPUNAN PAGI TERSEBUT.

SENARAI TUGAS GURU BERTUGAS a) Bertugas mulai jam 7.10 pagi hingga 4.30 petang setiap hari. b) Mengurus dan memantau perhimpunan setiap pagi dengan mengambil tindakan berikut: 

Memastikan pelajar dalam keadaan bersedia dalam barisan mengikut kelas masing-masing

Merekod kedatangan pelajar mengikut kelas dalam Buku Kedatangan Perhimpunan bersama Ketua Tingkatan

Melaporkan dan menghantar senarai nama pelajar yang ponteng/lewat ke perhimpunan kepada PK HEM/Guru Disiplin

Memastikan tatacara perhimpunan dilakukan dengan betul termasuk menyanyikan lagu-lagu rasmi

Menyelaras dengan kumpulan pelajar yang bertugas agenda perhimpunan seperti ucapan atau penyampaian hadiah jika ada

Mempastikan P.A. Sistem dalam keadaan baik dan berfungsi

c) Memantau keceriaan, kebersihan dan keselamatan kelas serta kawasan sekolah dan membuat laporan dalam Buku Laporan Bertugas. d) Memantau waktu rehat pelajar di kantin sekolah dan mengambil tindakan yang wajar jika perlu. e) Mengurus dan menyelia pergerakan pelajar rehat untuk solat zohor . f) Mempastikan perjalanan prep petang berjalan dalam keadaan selesa dan tenang. g) Mengurus dan mengiringi pelajar yang sakit ke klinik bagi kes-kes yang perlu disegerakan dalam masa sesi pengajaran pagi. h) Membuat laporan pada perhimpunan mingguan ( Perhimpunan Ahad ) oleh Guru Bertugas pada hari Khamis minggu sebelumnya. i) Melaksanakan lain-lain tugas yang diarahkan oleh Pengetua atau Pengurusan Sekolah.

Buku Pengurusan SESMA 2014

37

2 peng kurikulum 2014  
2 peng kurikulum 2014  
Advertisement