Page 1

ANKET-İŞ RƏHBƏRLİYİN İSTİFADƏSİ ÜÇÜN ANCAQ

foto

mərhələ

Vakansiya Vaxt Imza Əlavə

anket müsahibə test (dil bilikləri) test (daxili nizam intizam) ödəmələr (20 AZN/il)

Ünvan Şəhər nömrəsi Mobil nömrəsi e-mail Cinsi

kişi

Universitet

qadın

Fakultə

Vətəndaşlı q

Doğum tarixi

Ixtisas

Təhsil müddəti

Kurs

Dərəcə

Şəhər

Təlimlər/seminarlar/konfranslar Şirkət/QHT

Xarici dil bilikləri Kom. bilikləri

Vəzifə

Rus dili

Türk dili

MS O Word

Müddət

İngilis dili

MS O Excel

Fəaliyyət sahəsi

Alman dili

Fransız dili

MS O PowerPoint

İspan dili

CorelDraw

Fəaliyyəti dayandırmağın səbəbi

Əlavə:

Adobe Photoshop

Əlavə:

Əlavə Ad Yuxarıdakıların doğruluğunu təsdiq edirəm

Soyad imza:

Ata adı tarix:


və ya

×

işarələrindən yazının önündə istifadə etməli

Anket təşkilatda boş vakansiyanın olub-olmamasından asılı olmayaraq istənilən vaxt doldurulub təqdim oluna bil ər. Bu anket 12 ay müdd ətind ə qüvv əd ədir. Sizinlə təşkilat əməkdaşları əlaqə yaratmayanadək onlara iş barəsində z əng vurmağınız məsləhət görülmür, bu sizin növb əti m ərh əl əl ər ə keçm ə şansınızı azaldır.

anket ish  

Meducation