Page 1

La salinitat La salinitat en el mar és alterada cada dia, però pocs saben que fins i tot petites alteracions del seu nivell poden tenir canvis dramàtics en els cicles de l’aigua i en la circulació oceànica. Alguns dels factors que fan el mar salat són les roques que porten els rius, portadores de sals i d’altres minerals, l’evaporació de l’aigua del mar i la formació de gel salat. Tan mateix, l’aigua dolça dels rius, precipitacions i la fusió del gel contrapesen aquest augment de la salinitat. La salinitat és la mesura de la

concentració

de

sal

dissolta en aigües. Avui en dia, la salinitat es descriu com unitats pràtiques salines (psu),

però

abans

NASA/GSFC/JPL-Caltech, http://goo.gl/Yl6ip

s’utilitzaven les ppt (kilograms de sal en 1000 kilograms d’aigua). La salinitat mitjana de l’oceà varia entre 32 i 37 psu, però en les regions polars por ser menys de 30 psu. El clorur de sodi (sal comuna) és la sal més abundant. El punt de fusió de l’aigua és de 0ºC, però per cada 5 ppt de salinitat augmentats, el punt de fusió augmenta 0.28ºC.


La salinitat i el cicle de l’aigua Quan l’aigua està en estat líquid, dissol roques i sediments i reacciona amb volcans. Això crea una solució complexa de sals minerals en l’oceà. En estat sòlid i gas, però, l’aigua es llibera de la sal: el vapor i el gel no solen tenir sal. Com que un 86% de la evaporació i un 76% de les precipitacions ocórren en els oceans, analitzant la superfície es pot monitoritzar les variacions del cicle de l’aigua.

La salinitat, la circulació de l’oceà i el clima La

circulació

oceànica

és

estimulada primariament per la salinitat i la temperatura, que modifiquen la densitat. El calor produït

per

temperatura NASA/GSFC/JPL-Caltech, http://goo.gl/VW0ja

l’augment a

de

la

l’atmòsfera

és

absorbit per l’oceà, que ajuda a

mantindre la temperatura del planeta. Es suggereix que l’aigua salada s’està tornant més fresca en latituds altes i zones tropicals on hi ha pluja, mente que en les zones sub-tropicals on hi ha evaporació, l’aigua s’està tornant més salada. Aquests canvis podrien afectar a la circulació i el clima.


Futurs objectius Un dels objectius futurs és aconseguir dades més properes a la costa i als pols, ja que el terra i el gel emeten microones que impedeixen la lectura del satèl·lit. Un altre factor que afecta la lectura de la salinitat són les intenses precipitacions. Aquestes precipitacions afecten a les microones. També pot crear bosses d’aigua dolça a la superfície. L’objectiu final és combinar les mesures sud-americanes amb les europees, que també mesura la humitat del sòl. Bibliografia NSIDC - http://nsidc.org/cryosphere/seaice/characteristics/brine_salinity.html NASA

-

ocean/salinity/

http://science.nasa.gov/earth-science/oceanography/physical-

Salinitat  
Advertisement