Page 1


:)


Problemløser Udfordringer, nye problemstillinger og opgaver der skal løses er noget jeg får mit drive fra. Jeg sætter en ære i ikke blot at være problemløser men at være en gennemført problemløser. Jeg opvejer altid flere alternativer op imod hinanden og ikke mindst sikrer en realistisk gennemførelse af den valgte løsning.

der tænkes ud af boksen. Det er også her jeg ignorere min min rationalitet for at få det bedste udvalg af muligheder.

Madlavning Privat er jeg er utrolig madglad og henter inspiration fra blogs, i TV, kogebøger, køkkenudstyrsbutikker, supermarkeder og

Effektivitet Dobbeltarbejde er ikke en option hvis jeg selv kan bestemme. Jeg går ind for effektivitet i både møder, arbejdsprocesser og opgaveløsninger. Min sans for effektivitet byder mig ofte at projekter udløser sideprojekter af procesoptimering i egne, andres eller fælles arbejdsgange med henblik på bedste løsning.

Kvalitet Kvalitet i mit arbejde er en naturlighed. Jeg sætter ofte barren meget højere end nødvendigt for efterfølgende at evaluere mål og midler så der er et match mellem formål, ressourceforbrug og resultat.

Opfindsomhed I opstartsfaser er jeg speciel stærk i brainstorming og workshops. Det er her min opfindsomhed får frit spil og

specialforretninger for derefter at overraske og forkæle ganen - gerne med venner og familie.

Indlevelse For indlevelse kræver det indsigt i forretningsgange, processer etc. Jeg har en naturlig nysgerrighed og evne til at kunne sætte mig ind i andres hverdag og vilkår. Denne indlevelsesevne er til stor gavn i projekter og andet teamwork da jeg lukrerer på min forståelse for andres arbejde.


Ambition

Kreativitet

Jeg er perfektionist og ambitiøs for min egen indsats og forventer samme høje niveau fra mine kolleger og samarbejdspartnere. Ambition og professionalitet er to sider af samme sag. Her er ikke plads til uambitiøse middelmådige løsninger.

Kreativitet bruger jeg både i brainstorming processer, problemløsning, illustrationer og især kommunikation. Min kreativitet er den mekanik der får mig til at fungere i min hverdag og hvis jeg ikke bruger den, ruster jeg og går i stå.

Engagement Jeg er altid dedikeret og udviser et stort engagement såfremt jeg kan se en forretningsmæssig fornuft med det stykke arbejde der skal udføres.

Handling

Illustrere Jeg er en visuel person der selv forstår bedst ved brugen af visuelle hjælpemidler. Jeg bruger eks. figurer til at strukturere og planlægge projektfaser. Men ligeledes har jeg også succes med at lade mine pointer og meninger komme til orde via illustrationer. Udover en hurtigere og ensartet forståelse for et projekts formål og vej mindsker det også misforståelser.

Det ansvar jeg lægger i mit arbejde byder mig omgående at tage aktion på de udfordringer og barrierer mine projekter kan støde på. Det kan ofte ende med flere simultan projekter, men jeg tager mine deadlines alvorligt og løser opgaver til tiden med alle de midler jeg kan skaffe.

Fascilitator Det gælder både privat og professionelt at jeg tager ansvar for et møde, brainstorming, gruppearbejde, workshop, sociale arrangementer, nye opgaver etc. Det drejer sig dels om at jeg kan sikre mig at jeg kan stå inde for processer og forløb men også at jeg sikre mig at projekter har fremdrift og de involverede bliver sat i gang og har fokus på opgaven.


Lavt til loftet

Ærlighed

Jeg søger et sted der er fri for de store bureaukratiske lænker. Jeg søger et sted hvor der ikke er langt fra reaktion til handling. Man kan præsentere sine synspunkter overfor en forandringsparat koncern.

Sandheden er til tider ilde hørt, men ofte den der kan ændre for det bedre. Jeg går ind for at der bliver spillet med åbne kort og ingen skjulte agendaer. Personlige gevinster kan ikke bruges – det eneste der gælder er forretningens gevinst og dette skal være et fælles mål for alle medarbejdere.

Fleksibilitet Jeg tror på frihed under ansvar og finder det begrænsende at stemple ind kl. 8.00 og ud igen kl. 16.00. Det er opgaven der betinger arbejdstiden, frem for arbejdstiden der styrer opgaveløsningen. Jeg går ind for fleksibilitet i mit arbejde, både i arbejdstimer og i arbejdsplads. At kunne arbejde hjemme er en nødvendighed når jeg skal holde fuldstændigt uforstyrret fokus på en opgave.

Interaktion Ligesom en hjemmearbejdsdag er det utænkeligt at der ikke er en modpol. Interaktion med kolleger og godt teamwork er altafgørende for udførelse og implementering af løsninger. Derfor er den rette kombination en balancegang der styres af opgavetype og opgaveløsning.

Ressourcer Jeg går ikke kun op i slutresultaters succes, for de vil altid være et resultat at de midler der er stillet til rådighed. Ressourcer skal være af god kvalitet hvis de skal sikre solide løsninger, især når det gælder IT systemer og udstyr.


I løbet af min karriere har jeg tilegnet mig en bred vifte af kompetencer, nu vil jeg bruge dem! Jeg vil udfordres med nye mulige og ‘umulige’ opgaver, jeg vil overraske og overraskes. Det er på tide at finde en ny line at balancere på!


Som marketingkoordinator i Berlingske Media medfører det en travl hverdag med mange bolde i luften på samme tid. Koordinator jobbet medfører tæt samarbejde med reklamebureau, grafikere, journalister, sælgere, kundeservice, direktionen etc. Arbejdsopgaverne er meget varierende og kampagner gennemføres fra A-Z. Kampagnekoordinering med ansvar for budskab og design til differentierede målgrupper.

LEADS- OG PRODUKTSALG Sæsonsalg, konkurrencer, samsalg af produkter mm. I leads- og salgskampagnerne Består kommunikationen af bannere, nyhedsbreve, radiospots, printannoncer, sms, plakater, stofbannere, brochurer, postkort og in-store POS materiale til forhandlere.

PERMISSIONS Udsending af persmisisonmails med henblik på deltagelse i spil , konkurrencer, opdatering af kundeprofil Med Interesseområder etc.


IMAGE Image kampagner til formål at skabe præference for koncernens produkter. Fokus har været på kommunikation af produkternes styrkepositioner.

REDAKTIONELLE KAMPAGNER Redaktionelle kampagner til at skabe præference for medieprodukter. Kommunikationen har været baseret på redaktionelle temaartikler, generelle brandstyrker og ‘breaking news’ nedslag.

EVENTS Kommunikationsansvarlig for Berlingskes Klassiske Musikkon kurrence. Koordinering af kommu nikation og materiale produktion til Berlingske Business events henvendt til det professionelle segment.

SPIL Kommunikationsflow ansvarlig, spilflow planlægning og rekruttering af spillere til Berlingske Business Aktiespil. Desuden rekruttering af spillere til BTs online juleskrabekalender 2012.


BERLINGSKE MEDIA A POSITION DANMARKS TRADITIONELLE AVISHUS Det store, borgerlige danske avishus med en traditionsrig historie, der tilbyder dagblade med troværdig kvalitetsjournalistik, som skaber kontakt til den etablerede del af befolkningen.

I den anden generation af Berlingske Medias brandudvikling sættes der fokus på at øge produkters attraktivitet gennem fokus på at skabe unikke medieoplevelser for alle kundegrupper.

FREMTIDE UNIKKE M OPLEVELS

FREMTIDEN MEDIEOPL

PROFESSIONELLE KUNDER Målrettet kontakt til de købedygtige

KONTAKT Effektfuld målgruppematchning

MARKEDER Attraktive kommercielle markedspladser

BRANDS Stærke og dynamiske mediebrands


BRANDSTRATEGI 2012 B POSITION

ENS MEDIESER

DANMARKS FØRENDE MEDIEKONCERN Berlingske Media er den moderne og innovative mediekoncern, der tilbyder unikke og relevante medieoplevelser, som skaber en målrettet annoncørkontakt til de købedygtige danskere.

Berlingske Media tilbyder målrettet kontakt til de købedygtige for B2B markedet og relevante medieoplevelser tilpasset kunderne på B2C markedet NS UNIKKE med en række understøttende LEVELSER punkter. PRIVATE KUNDER Relevante medieoplevelser tilpasset kunderne

PLATFORME

INDHOLD

NYHEDER

Tilgængelighed i alle relevante mediekanaler

Personaliserede interesse- og indholdsområde

Original kvalitetsjournalistik


Annoncør For Berlingske Media er annoncører den vigtigste målgruppe på sitet. Alle annoncørtyper adresseres her 1) mediebureauer og storannoncører der benytter mange produkttyper og annoncerer på mange forskellige platforme og titler. 2) den lille lokale annoncør der skal indrykke en rubrik i en ugeavis. Det er her koncernen præsenterer cases og andet inspirerende indhold der skal skabe leads til annoncesalget. På alle annoncør sider er både lagt et direkte kontaktsystem (nummer, mail og kontaktformular) men også et indirekte system (Marketo) der kan skabe leads til annoncesalget ud fra den adfærd der udvises på siden.

Privat Portalsite der sender de private kunder til vores eksisterende B2C kundesites, kundeservice etc.

Erhverv Præsentation af alle Berlingske Medias professionelle produkter og samarbejdsaftaler. Alt fra leverandør til forhandlere, Sweetdeal partnere, forlag, fotosalg, distribution, tryk og reklamebureau. Her er der stor vægt på sam- og mersalg af koncernens


Karriere Formålet er at tiltrække de rigtige og kompetente kandidater til koncernen. Dette gøres ved at skabe et billede af hvad det vil sige at være medarbejder hos Berlingske Media – et stærkt employer brand der stemmer overens med koncern brandet og den fremadrettet strategi. Den strategiske fremadrettet værdi for Berlingske Media er at tiltrække og fastholde de bedste og mest kompetente medarbejdere.

Brands Overblik over koncernens brands på alle platforme.

Om os sekundære indtægtskilder. Annoncør er også repræsenteret her. Koncernen har ca. 5000 forhandlere helt fra selvstændige kiosker til store kæder. Alle mødes af informationer om stregkoder og titlers udgiverdage samt POS materiale.

Generel præsentation af Berlingske Media der skal styrke koncernens brandstrategi. ‘Presse’ skal gennem målrettet og strategisk pressearbejde understøtte denne strategi og servicere journalister og studerende på en effektiv og professionel måde.


FUNKTION • ÉN DESIGNBANK MED ONLINE ADGANG TIL MECOMS OG MECOM LANDENES DESIGNGUIDESLINES, LOGO’ER OG KONCERNBILLEDER. • ENGELSKSPROGET CMS SYSTEM MED EN ENGELSK SYSTEMMANUAL. (CMS SYSTEM = WEBDYNAMIC) • PRÆSENTATION AF DIVERSE DESIGN-GUIDES MED KONKRETE RETNINGS-LINIER VED BRUG AF KONCERNERNES LOGO’ER ETC. • DESIGNBANK PÅ 4 KONCERNSPROG FOR OPTIMAL BRUGERVENLIGHED.

STRUKTUR • • • • • • • • • • •

MASTER BRAND SUPPORTING ELEMENTS TYPEFACE COLOUR STATIONERY COMMUNICATION DIGITAL MERCHANDISE INTERIOR DESIGN ENDORSEMENT IMAGE LIBRARY

FORMÅL • EN LØSNING HVOR DE EKSISTERENDE ARBEJDSGANGE BLANDT KREATIVE MEDARBEJDERE KAN GØRES NEMMERE, MERE KONTROLEREDE OG EFFEKTIVE. • KORREKT BRUG AF BRAND DESIGNGUIDELINES. • HURTIG VERSIONERING AF KOMMUNIKATIONSMATERIALE MED ALLE KREATIVE MATERIALER SAMLET ÉT STED.


May Rytkjær  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you