Page 1

QUADRES DE TREBALL Programa Una mà de contes (mà de contes matemàtics) MENTRE ES REFREDA EL PASTÍS

MENTRE ES REFREDA EL PASTÍS

GUIÓ VALOR NARRATIU ESTRUCTURA Tensió dramàtica a partir d'una acció subversiva 1.Elaboració d'un pasíl per a la festa d'aniversari 2. Mentre es refreda s'organitzen accions relacionades amb la preparació de la festa: 3. Una acció no contemplada és la d'anar menjant-se el pastís per fraccions.4. Arribat el moment no queda pastís. 5. Apareix un altre i se soluciona el conflicte.

POSADA EN ESCENA MITJÀ EXPRESSIU TÈCNICA Teatre d'ombres. Manipulació en directe, retroprojecció sobre pantalla.

Autor: Manuel Barrios (director del programa)

VALOR CONCEPTUAL VOCABULARI OPERACIÓ Especial esment de la Fragmentació, divisió, proporció i fragmentaciódel temps en organització del temps relació a les porcions. 1. relació entre allò que es diu i allò que es fa en realitat 2. Onomatopeies relacionades amb el menjar 3,. Ordenació i correspondència de les porcions d'un pastís.

MATERIALS Pantalla (dimensió) 2 retroprojectors. Acetats de colors, serpentines. Retalls de figures en plàstic opac. Mecanismes d'articulació. de televisió

DISPOSITIU TÈCNIC CONFIGURACIÓ Plató de televisió,. 2 càmeres en BETACAM digital amb control de càmeres, format 16:9, sense il·lumincació addicional, sense presa d'audio.

REPRESENTACIÓ 1. Organitzar una festa repartint tasques 2. Calcular el tamany del pastis en funció de les persones que hi aniran

ESPECÍFIC Previsió de marges d'enquadrat per a corregir en postproducció. Relació de distància entre objecte, pantalla i càmera en funció d'enquadrament final. Una càmera en pla general, una altra per a detalls i moviments. Relació entre potència de focus de llum, densitat dels materials de la pantall, diafragma i sensibilitat de la càmera i nivells de senyal de vídeo.


POSPRODUCCIÓ VIDEO CONFIGURACIÓ Edició en AVID. Resolució d'matge) 2 preses de càmera sincrònica: general i detall. tall, encadenats i fos. Muntatge sobre audio de referència. No efectes electrònics d'alteració de la presa original

RECURSOS NARRATIUS Correcció d' enquadre inicial. Especial interès en intercalar els tres grups d'accions: pastís i la seva transformació; preparació de la festa i personatge menjant fraccions de pastís.

AUDIO VOZ Femenina

MUSICA Mínima instrumentació. Teclat més programa informàtic. Il·lustració d'efectes o personatges mitjançant els propis instruments. Vents i cordes.

MEZCLA Premescla del compositor amb referència de veu en off. Instruments per pistes. Estéreo, balanç en funció de les accions. Equalitzador quan el narrador li posa veu a algunes de les expressions dels personatges. Referència d'emisió per a televisió. Banda internacional.


EL PETIT INUIT

EL PETIT INUIT

GUIÓ VALOR NARRATIU VALOR CONCEPTUAL ESTRUCTURA VOCABULARI OPERACIÓ Una confusió altera l'ordre 1. Tres Com una mateixa cosa pot Medir, dimensionar, el cos com a germans surten a pescar 2. El petit passar de ser una cosa referent. Escala i mesures pesca un peix petit, però per quedar molt petita a molt gran, antropomòrfiques bé diu que és molt gran 3. Es creen sense que l'original s'hagi falses expectatives. 4. Com que al modificat. 1. Expressions i poble els agrada compartir fan una entonacions referides a festa per celebrar la pesca. 5 Tot es l'exageració 2. Referència a eprdona iels prtagonistes aprenen a alguns tipus de peixos per no exagerar. dimensionar el seu tamany 3. Enumerar els membres de la família com a pauta de l'augment de l'escala

POSADA EN ESCENA MITJÀ EXPRESSIU TÈCNICA Teatre d'ombres. Manipulació en directe, retroprojecció sobre pantalla i proyecció directa.

MATERIALS Acetats, aigua, safates, colorants,..

DISPOSITIU TÈCNIC CONFIGURACIÓ Plató de televisió,. 2 càmeres en BETACAM digital amb control de càmeres, format 16:9, sense il·lumincació addicional, sense presa d'audio.

REPRESENTACIÓ Aprofitant la tècnica de les ombres dimensionar el tamany de l'objecte al focus de llum. 1. Anar de pesca 2. Calibrar el tamany de les peces 3. Valorar la jerarquía familiar 4. Celebrar i compartir experiències

ESPECÍFIC Relació de distància entre objecte, pantalla i càmera en funció d'enquadrament final. Una càmera en pla general, una altra per a detalls i moviments. Relació entre potència de focus de llum, densitat dels materials de la pantall, diafragma i sensibilitat de la càmera i nivells de senyal de vídeo.


POSPRODUCCIÓ VIDEO CONFIGURACIÓ Edició en AVID. Resolució d'matge) 2 preses de càmera sincrònica: general i detall. tall, encadenats i fos. Muntatge sobre audio de referència. No efectes electrònics d'alteració de la presa original

RECURSOS NARRATIUS

AUDIO VOZ Relació materno-filial

MUSICA Mínima instrumentació. Teclat més programa informàtic. Il·lustració d'efectes o personatges mitjançant els propis instruments. Orgue, ,acordió com a refèrncia local.

MEZCLA Premescla del compositor amb referència de veu en off. Instruments per pistes. Estéreo, balanç en funció de les accions. Equalitzador quan el narrador li posa veu a algunes de les expressions dels personatges. Referència d'emisió per a televisió. Banda internacional.


EL REI I EL SAVI

GUIÓ VALOR NARRATIU ESTRUCTURA VOCABULARI EL REI I EL SAVI Una petició massa senzilla per a ser Valoració de les coses i innocent amaga una resolució que maneres de nomenar les superarà les expectatives. 1 Un rei grans quantitats. 1. s'avorreix 2 Demana a homes savis Descripció de jocs 2. que li trobin alguna coa que li Enumeració 3. Lectura d'un interessi 3. Els escacs recreen una nombre de vint xifres, 15' batalla i estimulen la intel·ligència. de lectura 4. Expressions 4. Recompensa material rebutjada d'acumulació pel savi que li ha portat el joc dels escacs. 5 Li demana un impossible que el tornarà a portar al un altre cop a posar la imaginació en joc contra l'avorriment.

POSADA EN ESCENA MITJÀ EXPRESSIU TÈCNICA MATERIALS Teatre d'ombres. Focus i pantalla, Roba, objectes de vidre, cartolines, figures amb les mans. escacs, blat

VALOR CONCEPTUAL OPERACIÓ Funció exponencial i límts a les grans quantitats. El nombre enfront de la realitat abastable

DISPOSITIU TÈCNIC CONFIGURACIÓ Plató de televisió,. 2 càmeres en BETACAM digital amb control de càmeres, format 16:9, sense il·lumincació addicional, sense presa d'audio.

REPRESENTACIÓ Representar quantitat a partir de tres fases: inicial acumulació i saturació del recipient. 1. Els escacs com a metàfora 2. El joc com valor no material

ESPECÍFIC Relació de distància entre objecte, pantalla i càmera en funció d'enquadrament final. Una càmera en pla general, una altra per a detalls i moviments. Relació entre potència de focus de llum, densitat dels materials de la pantall, diafragma i sensibilitat de la càmera i nivells de senyal de vídeo.


POSPRODUCCIÓ VIDEO CONFIGURACIÓ Edició en AVID amb audio (veu en off) de referència. Efectes de transició: tall, encadenat i fos. Efectes d'imatge: lleus correccions d'enquadrament, ajustar nivells de vídeo evitant quan es pugui l'alteració de presa original.

RECURSOS NARRATIUS Partint del suport del taulell d'escacs, compta inicial mostrant la cantonada superior esquerra fins a la saturació, pla general saturat i cantonada inferior dreta. Saturació fins negre de pantalla.

AUDIO VOZ Masculina. Figura dominant del rei i discurs més conceptual respecte a la resta de contes.

MUSICA Mínima instrumentació. Teclat més programa informàtic. Il·lustració d'efectes o personatges mitjançant els propis instruments. Referències àrabs.

MEZCLA Premescla del compositor amb referència de veu en off. Instruments per pistes. Estéreo, balanç en funció de les accions. Equalitzador quan el narrador li posa veu a algunes de les expressions dels personatges. Referència d'emisió per a televisió. Banda internacional.


LA FÀBRICA DE RELLOTGES

GUIÓ VALOR NARRATIU ESTRUCTURA LA FÂBRICA DE Allò racional dut a l'absurd. 1. La RELLOTGES mestressa d'una fàbrica obliga els treballadors a ser puntuals mitjançant una porta i un rellotge de fitxar per a cadascú. 2. La seva solució surt tant cara que es veurà obligada a rectificar. 3. Els treballadors tornen a entrar contents i s'admet que algú arribi tard.

POSADA EN ESCENA MITJÀ EXPRESSIU TÈCNICA Teatre d'ombres, retroprojector i pantalla.

VALOR CONCEPTUAL VOCABULARI OPERACIÓ 1. El nom de la mestressa Divisió i sincronització d'una acció té connotacions respecte d'un referent temporal germàniques, tòpic de l'eficàcia i el seu cognom resalta la medició del temps. 2. Víctor i Amanda, la parella que sempre arriba tard fa referència a Víctor Jara i els cinc minuts a “Te recuerdo Amanda”

MATERIALS Cartolina negra, acetats transparents, opacs i degradats.

DISPOSITIU TÈCNIC CONFIGURACIÓ Plató de televisió,. 2 càmeres en BETACAM digital amb control de càmeres, format 16:9, sense il·lumincació addicional, sense presa d'audio.

REPRESENTACIÓ Quantitat màxima a partir de la que és factible reconèixer els individus si es divideix el grup. L'empresa com a lloc on s'organitza l'acció, el treball, en funció del temps i la productivitat.

ESPECÍFIC Relació de distància entre objecte, pantalla i càmera en funció d'enquadrament final. Una càmera en pla general, una altra per a detalls i moviments. Relació entre potència de focus de llum, densitat dels materials de la pantall, diafragma i sensibilitat de la càmera i nivells de senyal de vídeo.


POSPRODUCCIÓ VIDEO CONFIGURACIÓ Edició en AVID amb audio (veu en off) de referència. Efectes de transició: tall, encadenat i fos. Efectes d'imatge: lleus correccions d'enquadrament, ajustar nivells de vídeo evitant quan es pugui l'alteració de presa original.

AUDIO RECURSOS NARRATIUS VOZ MUSICA L'animació manual amb transparències Masculina. Motiu acumulatiu quan els dels treballadors entrant a la fàbrica està Figura obrers entren a la fàbrica. duplicada en una capa addicional de vídeo dominant de la Mínima instrumentació. per trobar el nombre total de portes. mestressa de Teclat més programa Manualment és una operació massa la fàbrica i informàtic. il·lustració complexa. Els degradats de referència referència al d'efectes o personatges temporal: sortida del sol, migdia, vespre... treball mitjançant els propis industrial. instruments: Elements repetitius relacionant moviment mecànic dels treballadors amb els rellotges.


LA CARAVANA DE LA JÚLIA

LA CARAVANA DE LA JÚLIA

GUIÓ VALOR NARRATIU ESTRUCTURA Es posa a prova la tolerància d'un personatge respecte d'una situació que deriva cap a al'absurd. 1. Una família que viu a una caravana ha de fer lloc per acollir un nou membre. 2. Entre els que volen ajudar i les visites la caravana s'omple fins no caber-ne més. 3. Però sorprenentment tots hi caben perquè la casa és com un cor, hi entra tothom a qui estimes.

POSADA EN ESCENA MITJÀ EXPRESSIU TÈCNICA Teatre d'ombres, focus i pantalla. Escala 1:1 figura directa sobre la pantalla.

VOCABULARI Enumeració constant i frase recurrent que recorda el tema de fons “on hicaben dos hi caben tres”. 2. Per noms dels familiars 3. Per professió

MATERIALS Siluetes opaques i transparències pintades. L'acumulació de transparències porta al colapse de l'opacitat.

VALOR CONCEPTUAL OPERACIÓ REPRESENTACIÓ Sumar fins a la saturació i en relació El circ com espai on allò més absurd a una variable espacial , geomètrica. és possible sense deixar de ser real. allò indefinit es torna compacte per acumulació.

DISPOSITIU TÈCNIC CONFIGURACIÓ Plató de televisió,. 2 càmeres en BETACAM digital amb control de càmeres, format 16:9, sense il·lumincació addicional, sense presa d'audio.

ESPECÍFIC Relació de distància entre objecte, pantalla i càmera en funció d'enquadrament final. Una càmera en pla general, una altra per a detalls i moviments. Relació entre potència de focus de llum, densitat dels materials de la pantall, diafragma i sensibilitat de la càmera i nivells de senyal de vídeo.


POSPRODUCCIÓ VIDEO CONFIGURACIÓ Edició en AVID amb audio (veu en off) de referència. Efectes de transició: tall, encadenat i fos. Efectes d'imatge: lleus correccions d'enquadrament, ajustar nivells de vídeo evitant quan es pugui l'alteració de presa original.

RECURSOS NARRATIUS Escena exterior, domini de les siluetes. Escena interior de les transparències. l'acumulació de transparències porta al colapse de la opacitat.

AUDIO VOZ Femenina Personatge femení i punt de vista infantil.

MUSICA Mínima instrumentació. Teclat més programa informàtic. Il·lustració d'efectes o personatges mitjançant els propis instruments. Acordió com a referència al circ.

MEZCLA Premescla del compositor amb referència de veu en off. Instruments per pistes. Estéreo, balanç en funció de les accions. Equalitzador quan el narrador li posa veu a algunes de les expressions dels personatges. Referència d'emisió per a televisió. Banda internacional.

Quadres Treball Audiovisual  

Quadres de treball originals de la produccio dels contes amb contingut matematic per al progama "Una ma de contes" de TVC realitzats pel dir...

Quadres Treball Audiovisual  

Quadres de treball originals de la produccio dels contes amb contingut matematic per al progama "Una ma de contes" de TVC realitzats pel dir...

Advertisement