Page 1

Principis i EstĂ ndards NCTM


Principis i Estàndards Web del NCMT (National Council of Teachers of Mathematics): http://www.nctm.org/ Des d’aquí es pot arribar als Estàndards (columna esquerra de la web)


Principis Igualtat Curr铆culum Ensenyament Aprenentatge Avaluaci贸 Tecnologia


Igualtat L’excel·lència en l’educació matemàtica requereix igualtat: altes expectatives i fort recolzament per a tots els estudiants.


Currículum El currículum és quelcom més que una col·lecció d’activitats: ha de ser coherent, estar centrat en matemàtiques importants i ben articulat a través dels diferents nivells.


Ensenyament Un ensenyament efectiu requereix conèixer allò que els alumnes saben, allò que necessiten aprendre i després estimular-los i recolzar-los per tal que ho aprenguin bé.


Aprenentatge Els estudiants han d’aprendre les matemàtiques comprenent-les, i construir activament nous coneixements a partir de l’experiència i els coneixements previs.


Avaluació L’avaluació hauria de recolzar l’aprenentatge de matemàtiques importants i aportar informació útil a professors i alumnes.


Tecnologia La tecnologia és essencial en l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques; influeix en les matemàtiques que s’ensenyen i potencia l’aprenentatge.


Estàndards Estàndards de continguts • Nombres i operacions • Àlgebra • Geometria • Mesura • Anàlisi de dades i probabilitat

Estàndards de processos • Resolució de problemes • Raonament i prova • Comunicació • Connexions • Representació


Cadascun d’aquests estàndards després es concreta per a diversos nivells Prek – Elementary School (1,2) 4, 5 , 6 anys Elementary School 3, 4 i 5

7, 8, 9 anys

Middle School 6, 7 i 8

10,11, 12 anys

High School 9, 10, 11, 12

13, 14,15 i 16 anys

Principis i estàndards  

Que son, quina es la seva estructura Material del curs de formacio en practica reflexiva