Page 1

LES FORMES DEL PATI EXEMPLES DEL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT, FORA I DINS DE L'AULA, AMB ALUMNES DE 6-7 ANYS


Els treballs corresponen a alumnes de 6-7 anys de l'escola Rocafonda de Mataró realitzats el crus 2009-2010. Els nois i noies de 1r de primària del centre, després de realitzar una activitat prèvia titulada “Les figures del pati”, que consistia en fer una recerca de les diverses formes presents al pati de l'escola partint de l'observació directa, i després de plasmar en un full tot allò que van ser capaços de captar durant el aquest recorregut, se'ls va proposar el repte de plasmar en una maqueta, que ells mateixos confeccionarien amb plastilina, totes les formes que constitueixen el pati de l'escola. Aquesta

activitat

implica

que els

alumnes

hagin visualitzat

i entès

les

característiques de les diverses formes geomètriques que van ser capaços de trobar, tot i no saber-ne el nom (per exemple, van trobar un prisma hexagonal, el qual tot i no saber-lo anomenar el van descriure: costats, formes semblants...), la qual cosa a nosaltres ens serveix per detectar com de complexa és la imatge mental que ells mateixos s'han creat a partir de l'activitat. Per últim, cal tenir present que al llarg de tot el procés se'ls anava preguntant quines formes podien observar directament i com eren aquestes, i durant la realització de la maqueta se'ls feia reflexionar si les figures en qüestió del pati s'assemblaven o no a les que ells modelaven, la qual cosa els permetia comunicar i estructurar les idees matemàtiques que tenien sobre el tema i, també, els permetia treballar la competència comunicativa.

Maqueta  

Presentacio d'alguns treballs d'alumnes de l'escola Rocafonda sobre construccio de maquetes del pati a partir de l'observacio directa en un...

Maqueta  

Presentacio d'alguns treballs d'alumnes de l'escola Rocafonda sobre construccio de maquetes del pati a partir de l'observacio directa en un...