Page 1

RELAT DEL TREBALL FET A 1R DE PRIMÀRA A L’ESCOLA ROCAFONDA DE MATARÓ CURS 2008-2009 Per a la llicència Matecontes, Carme Aymerich Conte: How big is a foot? Myller, Rolf (1995) New York: Yearling Book El conte planteja el problema d’un rei que vol regalar un llit a la reina però no té mides, de manera que el fuster va fent proves fins arribar a la conclusió que hauran de fer servir algun referent per poder-se entendre.

El conte va ser un dels treballats a 1r de primària (Rosa Plaza i Imma Masferrer) el curs 2008-2009 com a part del proces d’aprenentatge de la lectoescriptura i com a motivador d’activitats de mesura. A més es va emmarcar en el tema transversal de l’escola que aquell any es dedicava als “perpsonatges dels contes”. El conte i les activitats han estat molt ben valorades pels alumnes que van fer moltes descobertes sobre el tema de mesura i sobre la necessitat de tenir unes mides de referència comunes a tots els ciutadans. Les mestres van comentar que el conte tenia totes les qualitats d'un conte popular amb un conflicte i un joc de poders que el feien interessant als ulls dels nois i noies.

Com es veu en aquest full de treball, els alumnes van treballar amb diferents unitats antropomòrfiques per tal de veure els diferents resultats de mesurar un mateix objecte. De l’activitat en va resultar clara l’arbitrarietat d’aquest tipus d’unitats donat que els diferents reculs dels grups de treball donaven diferents resultats per a una mateixa medició.

Treball d’una alumna on explica el que li ha interessat més del conte. En general explicaven la part central del conte on es narren totes les proves fetes.


Transcripció: “EM MAZURAT AL PASADIS 141 NENS LLARGADA I 2 ALBERTS I 4 DITS DE L’UNAI” S’observa com a la llargada fan servir com a unitat de mesura “nen” i en canvi a l’amplada epecifiquen el nom del nen que fan servir per mesurar en plural (2 Alberts) i també el de qui posen els dits (4 dits de l’Unai). Sovint, com en aquest cas, dibuixen una de les magnituds però obliden l’altra.

Arran del final el conte on s’explica com el peu del rei es va convertir en unitat de mesura, els nens i nene de primer van investigar sobre la mida dels seus peus. Aquest treball es va fer recollint les dades diretament sobre una graella que anava construint un gràfic de barres.

D’entre les propostes de treball destacava esbrinar quina seria la llargada màxima d’un llit on tothom s’estirés “seguit”. El tema de l’amplada també va ser objecte d’estudi, però no va donar peu a més comentaris. En canvi aquest va comportar mesurar a llargada del passadís. En aquesta imatge es pot observar el treball de seguiment de l ‘alçada que es fa a l’escola des de P3 fins a 6è. Es medeix els alumnes cada any al mateix gràfic, canviant el color que mostra el creixement de cada any i que pot així ser objecte de tractament estadístic. En acabar el gràfic mostra, a més del creixement individual i del grup, les incorporacions i baixes dels companys.

How big is a foot  
How big is a foot  

Relat del treball fet pels alumnes de 1r de l'escola Rocafonda de Mataro el curs 2008-2009 sobre el conte del mateix titol. Mestres: Imma Ma...

Advertisement