Page 1

! "

! #

$

% % %

!"

"

&

' %'

&

"

' '

( )

'

(

*

! '

' '

'

'

! %

$

#

$#

$

'

'

"#

%

$

$

!

+

0

* 1

$

,-)./ !

2/ "

%3 # " * %3

4

5 $ 4 '

%

! " "

4

'

4

*

6

" &

'

( ' " "

"

$

"

3

4

$ 47

$ '

8

' %39

' '

$ :

3 " 6 "

$

%

"

'

" 6

7


5

' 7 $

6 . 6

$ "

1 ) '

$

"

6'

47

!

$ * "

'

!

!

" "

%3

:

"

<

" 1

' " $

' "

" 7

$

.

"

9

' < 7

5 *7

6 47

%3 "

; )

% "

Esmozars i geometria (Antunez i Cotxo)  

Treball de geometria a educacio Infantil presentat a les VI Jornades de Perimetre

Esmozars i geometria (Antunez i Cotxo)  

Treball de geometria a educacio Infantil presentat a les VI Jornades de Perimetre

Advertisement