Page 1

SUMAR I RESTAR Leicestershire Primary Numeracy


Abans de que els nens i nenes comencin a utilitzar la recta numèrica buida necessiten exercitar molt comptar endavant I en darrere utilitzant la recta numèrica, en totes les seves modalitats.

COMPTAR ENDAVANT 8+5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14 15

Utilitzar aquest model per comptar d’1en 1

Utilitzar aquest model per comptar d’2en 2, de 3 en 3

0

5

10

Recta numèrica parcialment numerada ..

15

18 + 20 Per comptar per desenes

0

10

20

30

40


COMPTAR EN DARRERE 13 - 5 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14 15

Utilitzar aquest model per comptar d’1en 1 .

Utilitzar aquest model per comptar d’2 en 2, de 3 en 3

0

5

10

15 Recta numèrica parcialment numerada

38 - 20 0

10

20

30

40

Per comptar enrere per desenes


Habilitats previes: Els alumnes han d’haver tingut l’oportunitat de treballar amb la recta numèrica i sentir-se molt segurs abans de fer sumes i restes de dues xifres amb una recta numèrica buida.  Posició d’un nombre a la recta numèrica Col.locar una pinça mostrant on és el nombre 38 en una recta numèrica de 0 a 100. e.g.

e.g.

 Saltar al nombre …. començant per 0 Per saltar al nombre 29 pots fer dos salts de 10 i 9 salts d’1. O saltar fins el 20 i després un salt de 9. O tres salts de 10 un salt enrere d’ 1. O un salt directe al 30 I un salt enrere d’ 1 Sumar / Restar un multiple de 10 amb un nombre de dues xifres. (sense arribar a 100) Sumar 30 + 56 comptant de 10 en 10 3 vegades a partir del 56.  Sumar o restar nombres de dues xifres amb nombres d’una xifra, sense portant-ne: Quant afegim 5 al 43 utilitzar el coneixement que tenim de que si 5 + 3 fan 8, deduim que 43 + 5 fan 48

 Ponts a traves de multiples de 10 (utilitzar aquesta estratègia per afegir o treure nombres d’una xifra a partir de nombres de e.g.

dues xifres) Per afegir 5 a 28 utilitzar el multiple de 10 com a pas intermig. 28+ 5 = 28 + 2 + 3 ;

= 30+3

; =33

 Conèixer el nombre complementari que necessitem per arribar al proper multiple de 10 a partir d’un nombre de dues xifres Saber que el 6 és el nombre que hem d’afegir al 34 per arribar a 40.  Utilitzar els coneixements de valor posicional dels nombres per afegir un nombre d’una xifra a un multiple de 10 70 + 3 = 73


Els mestres hem d’ajudar als nostres alumnes a utilitzar rectes numèriques buides d’una manera eficient quant sumem o restem nombres de dues xifres. SUMAR (sumes portent-ne)

SUMAR (sumes sense portar) 37+25

34+23

 Comptar de 10 en 10 i d’1 en 1

 Comptar de 10 en 10 i d’1 en 1 +10

34

+10

44

+1

54

55

+1

+1

56

57

+10

37

+10

34

+10

44

47

+10

 Fent un salt de 20 i un salt de 3

34

+1

59

60

61

58

+10

47

+3

57

+20 57

+1

62

(5= 3+2 per arribar al 60 )

+2

60

62

Fent un salt de 20

+3

54

+1

57 37

+20

57

+1

Afegint 5 unitats en 2 salts

+3 54

+1

Ajudarem als nostres alumnes ser més eficients:

Ajudarem als nostres alumnes ser més eficients:  Fent un salt de 3 (sabent que 4 + 3 = 7)

+10

37

+3

57

+2

60

62


COMPTANT ENRERE (restes sense portar)

COMPTANT ENRERE (restes portant-ne)

47-23

42-25

 Comptar enrere fent salts de 10 en 10 i d’1 en 1 24

25

-1

26

27

-1

37

 Comptar enrere fent salts de 10 en 10 i d’1 en 1 17

47

-1

-1

- 10

Treient 3 unitats (sabent que 7-3=4) 24

27

37

-3

-10

20 -1

21

22

-1

-1

32

42

-10

-10

Ajudarem als nostres alumnes ser més eficients: 

Treient 5 unitats en 2 salts 20

22

-3

-10

(5= 2+3 per arribar al 20)

32

-2

42

-10

-10

 Treient 20 unitats 27

-3

-1

17

47

Treient 20 unitats 24

19

- 10

Ajudarem als nostres alumnes ser més eficients: 

18

47

-20

17

20

-3

22

-2

42

-20


DES DEL …. FINS AL … 82-47  Comptar des del 47 fins el 82 en salts de 10 i salts d’ 1

+1

47

+1

48

+1

49

+10

50

+10

60

+10

70

80

+1

81

+1

82

Ajudarem als nostres alumnes ser més eficients:  Saltar fins el primer multiple de 10 i després fins l’últim multiple de 10 de 10 en 10  +10

+3

47

50

+10

60

+10

70

+2

80

82

 Saltar des del primer multiple of 10 fins l’últim d’un cop +30

+2

+3

47

50

80

82

Leicestershire Primary Numeracy

La recta numèrica  

Leicestershire Primary Numeracy Presentació per a l'ús de la recta numèrica a primària

La recta numèrica  

Leicestershire Primary Numeracy Presentació per a l'ús de la recta numèrica a primària

Advertisement