Page 1

CxO Inspirational Dinner Inspirational ‘13|‘14 Dinner 2013

Het diner, een avond vol inspiratie

53

Smaak Papillenpapillen testen testen tijden de tijden smaakde smaakworkshop workshop

9 10

18 6 “ “Het De juiste programma mensen heeft wakker in jemij team maken geschud.” het verschil” Jan Dries Peter van Balkenende, der Vossen,

Bilderberg

Partner EY

Dit is een uitgave van Lifeguard, EY en Zilveren Kruis Achmea


PARTNERS

EY is Partner in Sport van NOC*NSF en heeft als vooraanstaand werkgever en dienstverlener vitaliteit en het ontwikkelen van de best presterende teams hoog in het vaandel staan. Wij hebben uitgebreide interne en externe programma’s ontwikkeld die zijn gericht op de vitaliteit en prestaties van onze partners, medewerkers, studenten en cliënten. EY heeft als missie: “Building a better working world”. Vanuit deze inspiratie zetten wij ons wereldwijde bereik en onze relaties met cliënten, overheden en not-for-profit organisaties in om positieve veranderingen te bewerkstelligen. EY helpt ook andere grote werkgevers om ‘Performance Behaviour’ programma’s in hun organisatie te ontwikkelen gericht op het in staat stellen van hun (top)managers en medewerkers duurzaam te presteren onder druk, hun leiderschap en talent maximaal in te zetten en high-performing teams te ontwikkelen. Hierbij zijn moed en energie, maar ook respect, ambitie en het beste uit uzelf en uw team halen van groot belang. Waarden die perfect aansluiten bij datgene waar EY voor staat. Daarom helpen wij met onze ‘Performance Behaviour Services’ onze cliënten bij het verwezenlijken van hun ambities en het omzetten van hun potentieel in optimaal resultaat.

Lifeguard is een toonaangevend adviesbureau op het gebied van Health & Performance. Al meer dan een decennium zet Lifeguard de standaard in de markt voor vitaliteitsmanagement met hoogwaardig advies, trainingen op maat, een e-health platform én impactvolle coaching. Deze combinatie van diensten maakt Lifeguard uniek in haar soort. Vanuit onze rijke ervaring adviseren wij over visie, beleid en programma’s gericht op vitaliteit. De op maat gemaakte programma’s van Lifeguard bewerkstelligen bij organisaties aantoonbare gezondheids- en productiveitswinst. We werken volgens inzichten vanuit de topsport aan het welzijn van mensen op mentaal, emotioneel en fysiek niveau. Dit alles met een team van topcoaches, topsporters én de beste professionals binnen het vakgebied en uit het bedrijfsleven. Voor Lifeguard staat het optimaliseren en ontwikkelen van het menselijk potentieel centraal in alle programma’s.

Zilveren Kruis Achmea zet zich in voor de gezondheid en vitaliteit van Nederland. Door het organiseren van de beste zorg, maar ook door het creëren van bewustwording over een gezonde levensstijl en het helpen van mensen bij het aannemen van gezonder gedrag. Zilveren Kruis Achmea heeft de overtuiging dat gezondheid en vitaliteit in het belang van de BV Nederland is. Wij geven hier invulling aan in het eigen personeelsbeleid: zowel management als werknemers van Zilveren Kruis Achmea nemen deel aan vitaliteitprogramma’s. Maar ook de omgeving willen wij vitaler maken. Als Partner in Sport van NOC*NSF draagt Zilveren Kruis Achmea de sport en vitaliteit van Nederland een warm hart toe. Door Gezond Ondernemen bevordert Zilveren Kruis Achmea samen met de werkgevers de vitaliteit en gezondheid van werknemers. Zo dragen we samen bij aan duurzame inzetbaarheid én aan de betaalbaarheid en solidariteit van de Nederlandse gezondheidszorg. 1


INHOUD

4

Deelnemers Alle gasten op een rij

14

Sublime FM

15

FACTS & FIGURES

16

Energie management

Muziek geeft energie

6

Quotes

8 9

Rhederoord Workshop

18

Teamspirit

10

Case Bilderberg

20

TIPS & TRICKS

12

Vitaal Nederland

22

Onzichtbaar verzuim

Goed voorbeeld doet volgen

Locatie voor inspirerende ontmoetingen

Smaak in de hoofdrol

Het succes: ‘On the Move’

Joop Alberda vertelt

Werkend Nederland

De basisprincipes uitgelegd

De sleutel tot succes volgens Balkenende

Advies van de coaches

De echte cijfers

COLOFON Vormgeving: Eveline Veldt Redactie: Mayke Snippe Fotografie: Aad van Vliet Inhoud en projectmanagement: Naomi Stubbé Copyright: Lifeguard BV

2

Reacties, tips en suggesties zijn welkom: info@lifeguard.nl. © Lifeguard | Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


VOORWOORD

“Boost voor het bedrijfsleven” Mikkel Hofstee, CEO Lifeguard

Ruim tien jaar geleden werkte ik als jonge bankier voor ABN AMRO in Londen. Dat was letterlijk een tijd van work hard – play hard ; nog geen kinderen en onbevangen. Omdat ik nog redelijk jong was, was het werktempo goed te doen, en tot op zekere hoogte zelfs verslavend. Het was eigenlijk wel stoer om te zeggen dat je hard moest werken. Toch waren de rituelen van de dealing room nu niet zo dat we spraken van optimale prestaties. Werken onder hoge druk, weinig ontspanning en ronduit slecht eten. Aandacht voor gezondheid was er niet. Medewerkers die het niet aankonden, gingen weg. De eerste aanzet voor mijn terugkeer naar Nederland was het lezen van een scriptie van mijn zwager Pepijn van der Meulen. Samen met hem en Folef Bredt ontstond het idee voor Lifeguard, een organisatie die het Nederlandse bedrijfsleven preventief gezonder ging maken. Hier was behoefte aan, wij gingen Nederland vitaliseren!

Olivier Gerrits Directeur Verkoop & Marketing bij Achmea Zorg & Gezondheid

Monique van Dijen, Partner EY and Hospital & Health Care Consultant

Anno 2013 heeft Lifeguard in samenwerking met EY en Zilveren Kruis Achmea de top van het Nederlandse bedrijfsleven een ‘vitaliteitsboost’ gegeven. Ik ben er erg trots op te kunnen vertellen dat dankzij het CxO Top Performer Programma al 69 topbestuurders presteren als ware ‘bedrijfsatleten’. Door hun energie beter te managen zijn zij fitter en veerkrachtiger. Het is de moeite waard om deze kennis en ervaringen met elkaar te delen, zodat uiteindelijk het hele bedrijfsleven vitaler wordt.  Op 6 juni 2013 kwamen oud-deelnemers en speciale genodigden daarom samen voor het tweede CxO Inspirational Dinner, dat wederom plaats vond op de prachtige locatie Rhederoord in de Steeg.

Wat is het CxO Top Performer Programma ? Het huidige economische klimaat en de hooggespannen verwachtingen van klanten, werknemers en maatschappij stellen uw veerkracht en weerbaarheid extra op de proef. Dit vraagt om constante prestaties op excellent niveau. Voor de top van het bedrijfsleven en de publieke sector ontwikkelden EY, Zilveren Kruis Achmea en Lifeguard het CxO Top Performer Programma. Op 6 juni 2013 vond het tweede CxO Inspirational Dinner plaats. Deze bijeenkomst was een verdere invulling van de doelstellingen van het CxO Top Performer Programma en werd aangeboden door bovenstaande organisaties. Wij waren allen te gast op de locatie van Conclusion. Het was een mooie zomerdag en onder de bezielende leiding van Joop Alberda, voormalig coach heren volleybal team, werd door de gasten nagedacht over het thema “From personal sustainability to organizational resilience” met als kernvraag “Op welke manier kan het Top Performer Programma bijdragen aan de veerkracht van uw organisatie ?”

In dit magazine vindt u naast inspiratie vanuit het CxO Inspirational Dinner, meer informatie over het CxO Top Performer programma, resultaten uit meerdere lichtingen CxO en tips om vitaliteit op de agenda te zetten. Met vitale groet, Mikkel Hofstee

3


Deelnemers Inspirational Dinner 2013

29

31

30

32

33

33

34

17

16

19

18

21

20

7

1

4

1. Vardit Kohn, Lifeguard 2. Maartje Bouvy, CFO KPN Netco 3. Naomi StubbĂŠ, Lifeguard 4. Ria Dijkstra, Directeur Verkoop Zilveren Kruis Achmea 5. Maartje Booij, Lifeguard 6. Monique van Dijen, Partner EY 7. Rita Brakel, Brand Management Zilveren Kruis Achmea 8. Claire Lurvink, CFO De Lotto 9. Caroline van den Berg, Manager Learning & Development Partners EY

8

2

3

10. Marc ter Haar, Strategy Director EY 11. Els van Batum, HR Directeur Bilderberg 12. Sonja Schasfoort, Vice President USG People 13. Pieter Leyssius, Algemeen Directeur Rabobank Utrecht 14. Liesbeth Mau-Asam, Lifeguard 15. Roland van der Poel, Algemeen Directeur Conclusion 16. Martin Pet, Lifeguard 17. Mikkel Hofstee, CEO Lifeguard 18. Lars Karmelk, Lifeguard

9

10


36

35

37 24

22

25

27

28

26

23

13 10

11

4

14

12

5

19. Wiebo Walstra, Directeur Business & Development Conclusion 20. Jan Peter Balkenende, Partner EY 21. Engbert Verkoren, Algemeen directeur Conclusion 22. Herman Bol, CFO UMC Utrecht 23. John van Vianen, CEO KPN Zakelijke Markt 24. Bart de Jong, CFO Ordina 25. Joop Alberda, facilitator Lifeguard 26.Jan Albers, CEO Gamma 27. Dries van der Vossen, CEO Bilderberg

15

6

28. Pepijn van der Meulen, Lifeguard 29. Paul Loven, CFO PGGM 30. Karsten Klein, Wethouder Den Haag 31. Michiel Peters, CEO Vanderlande Industries 32. Franc van den Berg, Partner EY 33. JanKees Cappon, RvB Rijnstate Ziekenhuis 34. Marko Koers, Lifeguard 35. Rob Zandbergen, CEO USG People 36. Jeroen van Breda Vriesman, RvB Achmea 37. Gijs de Vries, Ondernemer Mind & Health

5


QUOTES

Een goed voorbeeld doet volgen.

Het CxO Top Performer Programma is daarom speciaal gericht op topbestuurders. In zes maanden begeleiden Executive Performance Coaches en Toptrainers van Lifeguard de deelnemers naar een energiekere leefstijl en duurzame gedragverandering. Het resultaat? Enkele deelnemers vertellen:

Heel lang dacht ik dat ik geen tijd had voor sport, maar zelfs president Obama gaat elke ochtend hardlopen. Als hij daar tijd voor vrij kan maken, moet mij dat ook lukken.”

“De gezondheidstests waren voor mij een belangrijk middel om aan de slag te gaan. Het werkt motiverend als je kunt zien waar je staat.” Bart de Jong CFO Ordina

6


QUOTES

“Mijn balans tussen slaap, voeding en sport is aanzienlijk verbeterd dankzij het programma. Ook binnen KPN zijn we aan de slag gegaan met een vitaliteitsprogramma: er wordt meer gesport, minder koffie gedronken en iedereen is energieker.”

John van Vianen CEO KPN Zakelijke Markt

“Ik heb zelf ervaren dat ‘plichtsbesef’ ervoor kan zorgen dat je verzuimt op je balans te letten en vergeet te genieten.” Rinda den Besten Voorzitter Primair Onderwijs raad

Michiel Peters CEO Vanderlande Industries

“De kennis uit de topsport en de wetenschap is heel inspirerend. Maar vooral door de nuchtere en pragmatische vertaling kon ik er in mijn overvolle agenda ook echt wat mee. En de verandering is blijvend.”

“Besturen betekent onophoudelijk topprestaties leveren. Topsporters bouwen herstelperiodes in om daarna weer te kunnen pieken. Ik heb ervaren dat mijn effectiviteit en vitaliteit toenamen toen ik dit inzicht bewust begon toe te passen”.

Herman Bol Lid Raad van Bestuur UMC Utrecht

7


DINER LOCATIE

Paradijs Rhederoord Het CxO Inspirational Dinner vond plaats op landgoed Rhederoord, een locatie van Conclusion met een rijke historie. Het landhuis werd in 1746 gebouwd als buitenverblijf van Arnhemse notabelen en ligt omsloten door 12 hectare eigen park, Nationaal Park de Veluwezoom en de uitlopers van de Gelderse IJsselvallei. Een wandeling over het landgoed is dan ook zeker de moeite waard. Al in de laatste 25 jaar van de 18e eeuw mocht Rhederoord zich een bekende en gerenommeerde bezienswaardigheid noemen. Dit was niet aan het huis te danken, maar veel meer aan het schitterende uitzicht op het IJsseldal - westelijk van het huis was een verhoogd terras van waaruit men van het prachtige vergezicht kon genieten - en verder van het park met zijn veelsoortige exoten. Midden in het park stond een soort ‘Hermitage’ waar de bezoekers hun naam en opmerkingen in een register konden schrijven. Van school naar hotel In de twintiger jaren werd het meest westelijke deel van het park door de gemeente Rheden voor woningbouwdoeleinden aangekocht. Daar ontstond in de dertiger jaren de landelijke villawijk ’Rozenbosch’. Het overige deel, met uitzondering van de 12 ha. die bij het huis behoren, viel gelukkig in handen van de Vereniging Natuurmonumenten. Na dienst te doen als Internationale School en thuishaven van de Nederlandse Gemeenschapsbond, werd het landhuis in 2002 uiteindelijk conferentiehotel Landgoed Rhederoord.

8

Inspireren & ontmoeten Landgoed Rhederoord is geschikt als locatie voor een inspirerende ontmoeting. U kunt er genieten van culinaire hoogstandjes, maar ook vergaderen, overnachten of een activiteit organiseren. Een woord dat wellicht het beste de lading van Landgoed Rhederoord dekt, is ‘aandacht’.

Alles is mogelijk Wilt u vergaderen in de lounge met antieke vergadertafel, genieten van de pure keuken in de knusse bistro of borrelen in de informele pub? Het kan allemaal. Voor een goed gesprek kunt u ook terecht in de wijnkelder, waar u - onder eeuwenoude gewelven - rond de tafel kunt gaan met een goed glas wijn. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om te overnachten in één van de stijlvolle hotelkamers op het landgoed. Voor meer informatie www.rhederoord.nl

De Waterbron Kunstwerk van Cole Morgan

Om eigen bronwater te kunnen schenken heeft Rhederoord in 2010 een eigen waterput geslagen. Het Veluwse water uit deze bron is zo’n 4.000 jaar oud en wordt van bijna 150 meter diepte opgepompt. Dat is met recht bijzonder te noemen. Het streekproduct aQa aQa is het zuivere resultaat nadat het water de afstand van 150 meter heeft afgelegd en is verrijkt door de mineralen uit de aardlagen. Op landgoed Rhederoord kunt u de waterbron op een speciale manier beleven. Kunstenaar Cole Morgan vertaalde op magnifieke wijze het gedachtegoed in de fontein. Hij creëerde zo de enige bron in Nederland waar de bezoeker de hand in het water kan steken.


SMAAKWORKSHOP

Deelnemers ruiken aan kruiden en gelei en moeten een beroep doen op hun zintuigen om te achterhalen wat het is.

PURE SMAAKWORKSHOP:

Een test voor je zintuigen Welke smaken kun je nog onderscheiden als de kleur, geur en structuur niet te herkennen is? Met dit ‘experiment’ wil Chef-de-Cuisine Gerhard van den Broek zijn gasten bewust laten worden van pure smaken en de manier waarop onze zintuigen werken. “Normaal gebruik je een combinatie van zintuigen, tijdens onze smaakworkshop is dit er slechts één,” vertelt hij. Zo gingen ook de gasten van het CxO Inspirational Dinner in de moestuin van Rhederoord de uitdaging aan om hun smaak- en reuk-vermogen te testen.

Hoe ruikt een paddenstoel? Naast smaak is er tijdens de workshop ook aandacht voor een andere beleving, namelijk geur. Zo werd de warenkennis getest door middel van verschillende wekpotjes met geuren als framboos, banaan en mokka, maar ook paddenstoelen! Deze laatste heeft een heel sterke geur en smaak, maar is toch moeilijk te herkennen. “Ook bijvoorbeeld zwarte peperkorrels worden steevast voor mosterdzaadjes aangezien,” aldus Gerhard. “We kennen over het algemeen maar weinig kruiden. Dit illustreerden we tijdens de workshop door wat groenten te mengen met de smaakversterker E621 en dan het verschil te laten proeven. Het smaakt natuurlijk lekker, net als chips en andere producten met dit middel, maar er is niets meer te herkennen van de originele smaak. Door goed te proeven en te ruiken kun je weer open staan voor natuurlijke ingrediënten.”

“Smaak wordt direct anders beleefd wanneer iets er niet bekend uitziet.”

Een rood geleiblokje met brokkelige structuur, iedereen herkent de smaak maar weinigen kunnen het echt thuisbrengen. Het blijkt jus d’ orange te zijn. Smaak is heel persoonlijk en wordt direct anders beleefd wanneer iets er niet hetzelfde uitziet. Er ontbreekt een referentiekader. Zo smaken ook de blokjes met augurk, mais en kokos heel anders in de vreemde kleurencombinaties. Toch wisten de CxO deelnemers redelijk wat smaken te herkennen. Gerhard van den Broek: “We hadden de smaakworkshop aan een ‘competitie’ verbonden met een fles wijn als hoofdprijs. Dit bleek een goede drijfveer, één groepje had twaalf van de vijftien items goed!”

Smaak in de hoofdrol Net als in de smaakworkshop wil van den Broek in zijn biologische keuken alleen echte pure smaken laten terugkomen. Niet teveel door elkaar of vermaskert door een mooie opmaak. “Een courgette moet gewoon naar courgette smaken en niet gecombineerd worden met tien andere smaken,” zegt de chefkok. “We willen terug naar de basis, zonder kunstmatige versterkers en met smaak in de hoofdrol. De ingrediënten laten proeven zoals ze echt smaken, en daar is de smaakworkshop natuurlijk een mooi voorproefje van.”

9


CLIENT CASE

HET BILDERBERG SUCCES Els van Batum over het medewerkerprogramma: On the Move.

“ Door onze mensen zelf centraal te stellen, creëren we bewustzijn van binnenuit de organisatie. En dat werkt, iedereen is beter inzetbaar en ons verzuim is enorm teruggelopen”

Els van Batum is HR directeur bij de Bilderberg Groep. Ze is vanaf de start nauw betrokken bij het vitaliteitsprogramma “On the MOVE” van Bilderberg. Haar persoonlijke rol als inspirator heeft bijgedragen aan het succes van dit programma.

Voor de Bilderberg Groep was het CxO Top Performer Programma een inspiratiebron om aan de slag te gaan met vitaliteit. Directeur Dries van der Vossen nam deel aan de eerste run van het CxO Top Performer Programma. Gedurende zes maanden werd hij getraind en gecoached naar een vitalere leefstijl. En inmiddels doen zijn gezin, vrienden en zelfs de medewerkers uit de hele organisatie mee! “Ik merkte dat ik na het programma lekkerder in mijn vel zat. Het was echt een wakeup call”, aldus de topman van Bilderberg. Een eerste kennismaking met het programma was de intake met verschillende metingen en een coaching gesprek. Dit was direct de eerste eye opener voor Dries dat hij aan de slag moest met zijn vitaliteit. “Ik heb voor 10

mezelf altijd de indruk gehad dat ik fit ben,” vertelt hij. “De Heart Rate Variability test wees anders uit en ik ben flink aan de slag gegaan door meer te focussen op wat ik echt belangrijk vindt. Meer aandacht voor mijn gezin, vaker sporten, ontspannen en vooral buiten de deur gezonder eten. Die aanpassingen leverden me zoveel meer energie op!” Bilderberg topvrouw Els van Batum raakte zo geïnspireerd door het verhaal van Dries van der Vossen dat ze haar beste beentje voor zette om de principes uit het CxO door te vertalen naar hun eigen programma ‘On the Move’. “Een goed voorbeeld doet volgen”, want inmiddels hebben 260 medewerkers het programma doorlopen. Ook naar buiten toe heeft Bilderberg verschillende verbeteringen doorgevoerd op het gebied van vitaliteit, zoals gezondere voeding in de


CLIENT CASE

Deelnemers van ‘On the Move’ laten symbolisch een ballon los en beginnen gezamelijk vol energie aan het programma.

restaurants en begeleiding bij bewegen. Els vertelt wat het CxO Top Performer Programma uiteindelijk voor hun organisatie heeft betekend: “Drie jaar geleden is binnen onze organisatie het vitaliteitsprogramma ‘On the Move’ geïntroduceerd. Er was altijd al veel aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar dit keer vonden wij het een uitdaging om vanuit deze visie onze mensen centraal te stellen. Met als doel om bewustwording te creëren en zo te zorgen dat onze mensen beter inzetbaar zijn en minder verzuimen. We zijn gestart met de medewerkers die bij housekeeping werken. Zij waren direct erg enthousiast, met name vanwege de

“Ik merkte dat ik na het programma lekkerder in mijn vel zat. Het was echt een wake up call” Dries van der Vossen, Topman de Bilderberg Groep

persoonlijke aandacht die ze in dit programma kregen. Zo leerden ze met de computer werken om de vragenlijsten op het gebied van leefstijl in te vullen. Het programma heeft voor onze bedrijfscultuur heel veel opgebracht. Medewerkers van Bilderberg hebben afgesproken dat er niemand meer ziek is binnen de organisatie. Er wordt daarentegen met de medewerker samen gekeken naar wat iemand nog wel kan. Een positieve benadering! Het ziekteverzuim bij Bilderberg is tussen teruggelopen van 7,15% naar 4,83% en uiteindelijk naar 3,49% vorig jaar. Dit heeft een besparing opgeleverd van €125.000,-.”

Ook de volgende organisaties hebben de inzichten vanuit het CxO Top Performer Programma doorvertaald naar een vitaliteitprogramma binnen hun eigen organisatie:

11


JOOP ALBERDA VERTELT

Bijdragen aan een vitaal Nederland In onze veeleisende maatschappij blijkt vitaliteit veel topbestuurders te helpen om topprestaties te leveren. Veerkracht is vereist om goed om te kunnen gaan met alle veranderingen. Door te werken aan zowel fysieke, als mentale en emotionele fitheid en het goede voorbeeld te geven kunnen organisaties tegen een extra stootje. Maar niet alleen het bedrijfsleven is gebaat bij meer veerkracht, het CxO Top Performer Programma is een inspiratiebron om bij te dragen aan onze toekomst als een vitaler Nederland. Joop Alberda gaf hierover een interessant betoog. De crisis is voor veel deelnemers aan het CxO Top Performer Programma een eerste aanleiding om extra aandacht te besteden aan hun eigen veerkracht. Crisis is versnelde verandering, en het is van belang om de juiste koers in te zetten als je de verantwoordelijkheid draagt voor een bedrijf, organisatie of als je een publieke functie bekleedt. Het bedrijfsleven heeft een duidelijke visie en moed nodig om mee te kunnen bewegen in deze transitie en uiteindelijk een maatschappelijke beweging op gang te brengen. Met een initiatief als dit programma kunnen we een begin maken om onze dromen voor de toekomst als vitaal Nederland op de kaart te zetten. Want juist ook in goede tijden moet je werken aan een vitale levenshouding. Dit maakt je weerbaarder in elke verslechterde situatie.

Voortrekkersrol als bestuurder Een maatschappelijke verandering begint vaak bij het bedrijfsleven, en dan vooral aan de top. “Ik geloof erin dat bestuurders daarin een voortrekkersrol moeten aannemen,” vertelt Sonja Schasfoort, vice presicent USG People. In 2013 nam zij deel aan het programma, omdat ze wist dat ze de roofbouw op zichzelf niet eeuwig vol kon houden. Inmiddels heeft ze de mentale knop omgezet en is ze fitter en energieker dan ooit. “Begin bij jezelf als je wilt dat anderen veranderen. Kortom: het loont om hier tijd, geld en energie in te steken.” Helder punt op de horizon Volgens Joop Alberda is er een lange adem nodig om Nederland te kunnen veranderen, maar zijn we zeker op het goede pad. Om onze dromen voor een vitaal Nederland te kunnen realiseren is het belangrijk om met elkaar te blijven werken aan een gezamenlijk doel en een helder punt op de horizon te houden. Initiatieven als het CxO Top Performer Programma zijn een belangrijk startpunt om vanaf de basis met onze dromen aan de slag te gaan en samen te werken aan succesvolle veranderingen.

“Het CxO Top Performer Programma biedt inspiratie voor vitaliteit binnen het bedrijfsleven en draagt bij aan een vitaler Nederland in zijn geheel.”

Vitale organisaties Binnen het bedrijfsleven verwachten we steeds meer productiviteit van werknemers. Door reorganisaties moet hetzelfde werk vaak met minder mensen gedaan worden. De cultuur binnen veel organisaties is hierdoor aan het veranderen. Dit levert soms weerstand op en dat zorgt voor energielekken. Zonde, want energieke medewerkers zitten nu eenmaal lekkerder in hun vel, zijn gelukkiger en hebben een groter incasseringsvermogen. Allemaal voorwaarden om goed met de veranderingen om te kunnen gaan en dus vitaal en veerkrachtig te zijn.

12

Simpel doen, grote impact Hoewel het gezamenlijk doel groot is, moeten we klein beginnen en zelf het goede voorbeeld geven. Vaak kunnen simpele aanpassingen al heel veel doen. Voor veel deelnemers aan het CxO Top Performer Programma begint de nieuwe, energiekere leefstijl met een relatief simpel doel, bijvoorbeeld: een paar kilo afvallen, wekelijks een ontspanningsmoment inbouwen, minstens zeven uur per nacht slapen of vaker met de honden wandelen. De Performance Coach van Lifeguard helpt om deze doelen te realiseren. Daarnaast geven de trainingen en bijeenkomsten in het programma nieuwe inzichten. Niet alleen op fysiek vlak, maar ook op het mentale en emotionele gebied is het essentieel om voldoende energie te hebben. Het programma biedt inspiratie, inzicht en tools om gelukkiger in het leven te staan. Dat is uiteindelijk de basis om vitaliteit door te kunnen geven.


JOOP ALBERDA VERTELT

INDIVIDU

GEZIN

COLLEGA’S

ORGANISATIE

Wie is Joop Alberda? Als voormalig volleybal coach van het nationale herenteam en technisch directeur van NOC*NSF heeft Joop gezien wat energiemanagement kan betekenen voor het leveren van topprestaties. Tegenwoordig is hij topspreker, sportbestuurder en ambassadeur van Lifeguard. Hij staat voor de volle honderd procent achter de beweging die is voortgekomen uit het CxO Top Performer Programma. “Verandering begint bij luisteren naar je omgeving en het goede voorbeeld geven. Het programma is een mooi startpunt om te werken aan onze toekomst als een fit Nederland. Alleen fitte topbestuurders kunnen veerkrachtig omgaan met alle ontwikkelingen in het bedrijfsleven en luisteren naar hun omgeving. ”

Het CxO Top Performer Programma als onderdeel van een groter geheel

13


MUZIEK GEEFT ENERGIE

“Muziek geeft energie.” Ontspanningsmomenten zijn een belangrijk onderdeel van het CxO programma. Wat is er nu fijner tot rust komen dan lekkere achtergrondmuziek? Tijdens het CxO Inspirational Dinner vertelde Bas Westerweel over hoe muziek je nieuwe energie kan geven. Bij Sublime FM vindt hij de juiste mix tussen mooie muziek en actualiteiten, maar dan net even anders dan bij andere zenders. De juiste inspiratie op de achtergrond neerzetten, dat is het doel van Sublime FM. Op de agenda staat een ontspannende mix van jazz, soul, funk, latin en lounge, maar ook grensverleggende gesprekken. Zo is er iedere dag ‘Het nieuws van de vooruitgang’. Positief nieuws over ontwikkelingen op het gebied van innovatie, duurzaamheid, technologie, gezondheid en cultuur. In een boeiende tijd vol veranderingen wil Sublime FM kansen laten zien en zaken vanuit een ander perspectief, zo ook een verfrissende kijk op een vitaler Nederland. Westerweel vertelt dat hij met zijn programma wil bijdragen aan inzicht en inspiratie om de wereld, Nederland en jou vooruit te helpen. Door kwalitatieve muziek en interessante achtergronden hoopt hij deelnemers te helpen om even tot rust te komen en nieuwe energie op te doen. Sublime is te luisteren via 90.7 FM. 14

Wie? Bas Westerweel maakte in de jaren 80 en 90 radio bij de AVRO op Radio 3 en deed veel voor de televisie bij het Klokhuis en LLiNK. Na bij een reclamebureau en een dierentuin te hebben gewerkt komt Bas weer terug bij zijn oude hobby: radio! Westerweel is bij Sublime FM verantwoordelijk voor creatie, inhoud en bewaking van concepten.

Tip van Naomi Stubbé, Lifeguard Executive Performance Coach: Je kunt een ontspanningsmoment inbouwen door heel bewust naar muziek te luisteren. Muziek is een goed hulpmiddel om te ontspannen, doordat het de ruimte vult en moeilijk te negeren is (Brown, Chen & Dworkin, 1989). Probeer bijvoorbeeld eens verschillende instrumenten te onderscheiden en ook naar de geluiden op de achtergrond te luisteren.


WERKEND NEDERLAND

1%

verhoging van de productiviteit van Nederlandse werknemers zou betekenen dat het BBP met 6 miljard euro toeneemt.

52%

van de ondervraagden geeft aan dat hetzelfde werk door minder mensen gedaan kan worden (onderzoek Hay Group)

1%

daling in het ziekteverzuim zou bedrijven in Nederland jaarlijks 2,6 miljard schelen.

37% van de senior managers slaapt minder dan 6 uur per nacht.

29% van de werknemers in Nederland heeft een slechte werk-prive balans

RESULTATEN UIT HET CXO TOP PERFORMER PROGRAMMA

83% VAN DE DEELNEMERS IS MENTAAL, FYSIEK EN EMOTIONEEL FITTER

59% VAN DE DEELNEMERS WERKT MEER GECONCENTREERD

69% VAN DE DEELNEMERS HEEFT EEN BETER UITHOUDINGSVERMOGEN

45% VAN DE DEELNEMERS SCOORT BETER OP VITALITEIT

68% VAN DE DEELNEMERS ERVAART EEN BETERE WERK-PRIVÉ BALANS 15


DE BASIS VAN ENERGIEMANAGEMENT

De kracht van energie! Je bent zo sterk als je zwakste batterij Energie om meer zaken af te ronden in dezelfde tijd, wie wil dat nu niet? Veel deelnemers aan het CxO Top Performer Programma hebben als doel om zich energieker te voelen en beter te presteren. Door rekening te houden met je fysiologische agenda kun je niet op basis van tijd, maar op basis van energie meer gedaan krijgen. De principes van energiemanagement komen terug in het CxO Top Performer Programma maar in dit artikel leggen we alvast de basisprincipes uit. Energiemanagement: hoe zit dat nu precies? Vitaliteit is energie om te leven. Deze energie kun je managen om zo je welbevinden en prestaties te verbeteren. Om optimale prestaties te kunnen leveren en gezond te blijven is het dagelijks managen van je energieniveau van essentieel belang. Een goede energiebalans zorgt ervoor dat je veerkrachtig en fit bent. Het belang van energiemanagement is nergens zo zichtbaar als in de topsport. Het succes van een topsporter ligt niet alleen bij talent, conditie, kracht en techniek. Concentratie, focus, een gezond voedingspatroon, voldoende ontspannen en slapen, omgaan met druk en emoties zijn net zo belangrijk. Alleen wanneer alles goed in balans is, kunnen ze die topprestatie leveren. Dit geldt eigenlijk ook buiten de topsport, voor ieder mens.

16

3 batterijen: fysiek, mentaal en emotioneel Je kunt jouw energieniveau vergelijken met een batterij: je moet zorgen dat deze opgeladen blijft door de juiste mix van inspanning en ontspanning. Als de batterij te snel leeg loopt en niet goed wordt opgeladen, is er niet voldoende energie om de dagelijkse uitdagingen aan te gaan. In tegenstelling tot wat veel mensen denken gaat energie niet alleen over fysieke aspecten, maar is ook de geestelijke factor van belang. We kunnen zeggen dat een mens eigenlijk drie batterijen heeft: de fysieke, mentale en emotionele batterij. Deze batterijen zijn sterk met elkaar verbonden. Wanneer er één batterij leegloopt, heeft dit effect op je gehele energieniveau. Kortom: je bent zo sterk als je zwakste batterij. Vitale afwisseling Hoe zorg je voor opgeladen batterijen? De oplossing is vitale afwisseling. Wanneer je zorgt voor een goed evenwicht tussen inspanning en ontspanning, zul je een stabiele dagelijkse energiecurve bereiken waarmee je de hele wereld aan kunt. Vormen van vitale afwisseling zijn: •Voldoende bewegen en sporten •Gezond eten •Goed slapen •Tijd nemen voor ontspanning •Aandacht besteden aan jezelf en sociale contacten •Genoeg dingen doen waar je plezier in hebt •Een goede werk-privé balans


DE BASIS VAN ENERGIEMANAGEMENT

discharge

charge

“Manage energie, niet tijd. Zo haal je meer uit je dag!”

fig.1 - Vitale afwisseling: De juiste mix tussen inspanning en ontspanning.

Fysiologische agenda Naast vitale afwisseling, is het belangrijk rekening te Topsporter Topsporter houden met je natuurlijke ritmen van energiepieken en energiedippen. Door rekening met deze energieverdeling, kun je er voor zorgen dat je efficiënter met je energie omgaat. In je lichaam vindt dagelijks een aan7.30 7.30 Ontwaken Ontwaken tal biologische processen plaats die verlopen via een 8.00 Ontbijt Ontbijt natuurlijk ritme, een circadiaans ritme. Zo vertonen 8.00 je lichaamstemperatuur, hartritme, behoefte aan eten en drinken en je slaappatroon een circadiaans ritme, dat 10.00 Trainen 10.00 Trainen wordt geregeld door de biologische klok in de hersenen. 12.30 Lunch Verschillende hormonen oefenen hier invloed op uit.12.30 Lunch Zo wordt bijvoorbeeld ’s avonds het hormoon melato13.30 Slapen 13.30 Slapen nine vrijgelaten, wat ervoor zorgt dat je slaperig wordt. ’s Ochtends gaat de productie van het hormoon cortisol 14.30 Verzorging, 14.30 Verzorging, relax, werk relax, werk omhoog, waardoor je alert wordt. 15.30

In een schema van één dag noemen we de verdeling 18.30 van energie ook wel de fysiologische agenda. De eerste energiepiek is gemiddeld 1 tot 2 uur na het ontbijt (rond 20.00 10.00 uur) en de tweede energiepiek 2,5 uur na de lunch (tussen 15.00-17.00 uur). Zorg dat je tijdens die piek de meest belangrijke afspraken inplant. 22.30

Energiedip Heb je wel eens last van een energiedip? Dit kan verschillende oorzaken hebben, waaronder een slaaptekort, schommelingen in je bloedsuikerspiegel door het eten van snelle koolhydraten (suikers) en je biologische klok. Het blijkt dat veel mensen vlak na de lunch de grootste energiedip ervaren. Beweging kan helpen tegen een energiedip omdat de hormonen die hierbij vrijkomen zoals adrenaline je weer alert kunnen maken. Plan het simpele of actiegerichte werk vooral in tijdens je energiedippen.

Bedrijfsatleet Bedrijfsatleet 7.00

7.00 Ontwaken Ontwaken

7.30

7.30 Ontbijt Ontbijt

8.30

8.30 Werken Werken

10.00

10.00 1IQ-piek 1 IQ-piek

12.30

12.30 Lunch Lunch

13.30

13.30 Circadiaanse Circadiaanse depressie depressie

14.30

14.30 IQ-piek2 IQ-piek2

18.30

18.30 Diner

15.30 Trainen Trainen 18.30 Diner

Diner

20.00 Verzorging, relax, werk Verzorging, relax, werk

22.30 Slapen Slapen

Diner

20.00 IQ-piek 20.00 3IQ-piek 3 22.00

22.00 Zorgtijd Zorgtijd

22.30

22.30 Slapen Slapen

fig. 2 - Fysiologische agenda De dagindeling van een topsporter versus die van jezelf.

17


“Tijdens mijn regeerperiode zijn er twee zaken echt belangrijk geweest: teamspirit en een gemeenschappelijke agenda”. Jan Peter Balkenende Partner Corporate Responsibility bij EY

18


BALKENENDE OVER TEAMGEVOEL

Het juiste team is de sleutel tot succes Met de juiste mensen om je heen kun je een verschil maken, dat heeft ook Jan Peter Balkenende ondervonden tijdens zijn periode als minister president. Inmiddels is hij partner Corporate Responsibility bij EY en ook hier merkt hij dat de medewerkers het grootse kapitaal van elke organisatie zijn. Tijdens het CxO Inspirational Dinner vertelde Balkenende over zijn ervaringen in de politiek en het bedrijfsleven. ‘Bezieling’ blijkt binnen het team de belangrijkste peiler om samen iets te kunnen bereiken.

op te bereiken doelen nodig om sucesvol te zijn. Ook is het volgens Balkenende belangrijk om open te staan voor nieuwe inzichten. Zo vond hij het Olympische plan een mooi doel waarmee we ons als land konden focussen op iets groots voor de langere termijn: Nederland als sportland. EY heeft een partnerschap met NOC*NSF en binnen ons bedrijf is er een vitaliteitsprogramma voor de medewerkers.”

“Om goed te kunnen blijven presteren heb je in de basis maar één ding nodig: bezieling.”

De juiste mensen om me heen Met hard werken en een druk schema is helemaal niets mis, dat weet Balkenende na acht jaar als minister president als geen ander. Om goed te kunnen blijven presteren had hij in de basis maar één ding nodig: bezieling. “De vaste wil zaken in beweging te krijgen in het belang van ons land was voor mij de belangrijkste reden dat ik het vol kon houden. Als dat lukt, heb je ook plezier in je werk. En de juiste mensen om me heen, die me met passie en bezieling kunnen helpen om scherp te blijven en af en toe ook te relativeren. Aan het einde van de avond mag er ook zeker ruimte zijn voor een grapje of om samen een biertje te drinken”, vertelt hij. Eén team, één boodschap Balkenende geeft aan dat een goed team van essentieel belang is om succesvol te kunnen zijn. “Tijdens mijn regeerperiode zijn er voor mij twee zaken echt belangrijk geweest: teamspirit en een gemeenschappelijke agenda. Je moet als eenheid kunnen fungeren, goed samenwerken en zorgen dat alle woordvoerders één dezelfde boodschap overbrengen.” Naast een goed team zijn een schepe blik, goede voorbereiding en een duidelijke focus

Een gezamenlijk doel geeft nieuwe positieve energie. “We focussen in Nederland vaak op de negatieve zaken. Als ik bij de presentatie van verantwoordingsstukken aandacht besteedde aan positieve ontwikkelingen, kwam er de kritiek dat ik geen oog had voor de problemen in Nederland”, aldus Balkenende. “Dat terwijl een positieve benadering ervoor kan zorgen dat mensen zich verantwoordelijk en geïnspireerd voelen om samen iets groots te bereiken.” Daar komen we weer terug op de basis: bezieling, teamspirit en passie. “Kampioen worden kunnen we alleen samen.”

Van Team naar Dream Team, de 6 essentiële ingrediënten: •Een gemeenschappelijk doel •Duidelijke teamregels •Wederzijds vertrouwen •Heldere rolverdeling •Individuele ambities •Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling Bron: Lifeguard Model

19


TIPS VAN ONZE COACHES

In het CxO Top Performer programma staan verschillende Performance Coaches en Toptrainers voor je klaar met advies. Hierbij een greep uit hun Tips & Tricks voor een energieker leven.

1,5 Liter WATER PER DAG ZORGT ER VOOR DAT JE JE FITTER EN ENERGIEKER VOELT Voldoende vocht is belangrijk voor je stofwisseling. Een groot gedeelte van het water dat je elke dag drinkt zorgt voor het transport van voedingsstoffen naar de cellen in je lichaam, maar ook voor het transport en de afscheiding van afvalstoffen en zouten. Veel afvalstoffen kunnen uitsluitend uitgescheiden worden wanneer ze in een bepaalde concentratie in water worden opgelost. Dat gaat natuurlijk alleen maar als er voldoende vocht in het lichaam aanwezig is. Als alle processen in je lichaam soepel verlopen voel je je op je energiekst.

Sabine de Rooij

“Practice what you preach”

Naast haar universitaire studie Arbeids- en Gezondheidspsychologie werkte Sabine jarenlang als verpleegkundige. Sinds 2004 is ze Executive Performance Coach voor Lifeguard. Als ervaren coach en moeder van drie jonge kinderen weet Sabine als geen ander hoe je een druk gezinsleven goed combineren met een baan. Vol enthousiasme begeleidt ze professionals op het gebied van vitaliteit, energie en performance.

7,5 uur SLAAP HEB JE NODIG OM BLIJVEND GOED TE FUNCTIONEREN

Koen Gonnissen Als coach van de beste Belgische spelers heeft Koen jarenlang praktijkervaring opgedaan. Hij was in ‘98 en ‘99 kapitein/ trainer van het Belgisch Davis Cup team dat toen zijn beste resultaten neerzette met een halve en kwartfinale van de wereldgroep. Na het schrijven van het boek ‘De Bedrijfsatleet’ zet Koen zijn ervaringen uit de topsport in als trainer bij Lifeguard. Als je iets leert in de topsport, dan is het wel dat een efficient energie management leidt tot duurzame prestaties. Binnen het CxO Top Performer Programma geeft Koen nieuwe inzichten in de training ‘De Bedrijfsatleet’.

20

2x PER DAG EEN HALF BORD MET GROENTEN ETEN. BIJVOORBEELD EEN BORD SALADE VOOR DE LUNCH, SNACKGROENTEN ALS TUSSENDOORTJE EN VOLDOENDE GROENTEN BIJ HET DINER.

“Manage energy, not time”


TIPS VAN ONZE COACHES

“Walk the talk” 60 minuten MATIG INTENSIEF BEWEGEN PER DAG HEB JE NODIG OM FIT TE BLIJVEN. HIERONDER VERSTAAN WE BIJVOORBEELD LOPEN EN FIETSEN.

1 uur PER DAG ONTSPANNEN IS NOODZAKELIJK OM JE BATTERIJEN WEER OP TE LADEN. HIERONDER VERSTAAN WE HET LEZEN VAN EEN BOEK, YOGA OF EEN MINDFULNESS OEFENING.

Naomi Stubbé Naomi is een Executive Performance Coach met veel ervaring op het gebied van stressreductie en ontspanning. Bij Lifeguard stimuleert ze deelnemers om bewust invulling te geven aan een gezonde levensstijl. Ze is psycholoog, gecertificeerd coach, yogadocent en heeft een Master of Business Administration (MBA) in Engeland behaald. Naomi heeft een professionele achtergrond als consultant en directeur bij KPMG.

3x

Pepijn van der Meulen Pepijn van der Meulen is één van de oprichters van Lifeguard, en Executive Performance Coach. Hij probeert mensen meer grip te geven op welzijn en gezondheid. Zijn interesse ligt bij persoonlijke ontwikkeling en zijn specialiteiten op sportgebied zijn golf, boksen en roeien. Pepijn adviseert en coacht deelnemers naar een energieke leefstijl.

NAAST HET BEWEGEN MOET JE VOLGENS DE FITNORM MINSTENS 3 KEER PER WEEK SPORTEN OM JE SPIEREN EN BLOEDVATEN JONG TE HOUDEN.

Spieren die je niet veel gebruikt worden zwak. Een goed voorbeeld is een arm of been dat in het gips gezeten heeft. Vaak moeten men oefeningen doen als het gips er af gaat om de betreffende spieren weer sterk te maken. Verder is regelmatig bewegen goed voor de geestelijke gezondheid. Het kan de stress en piekeren deels wegnemen. De persoonlijke invulling hiervan is aan jezelf, je moet je er immers prettig bij voelen.

“Become your own lifeguard” 21


FICTIEVE CASE: ONZICHTBARE VERZUIMKOSTEN

ZORGKOSTEN HOGER DAN GEDACHT SICK B.V.

Gegevens Organisatie Omzet Personeelskosten Aantal medewerkers Ziekteverzuim

€ 560 miljoen € 200 miljoen 5000 4,2%

AANNAMES Premiekosten: Voor de werkgever gaat het in ieder geval om de inkomensafhankelijke bijdrage. Hierbij is uitgegaan van personeelskosten van gemiddeld € 40.000 per medewerker, waarvan 77% salariskosten en inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage van 7,1% over de salariskosten. Eventuele werkgeversbijdragen of een werkgeverspakket zijn hier niet in meegenomen.

22

De verzuimcijfers geven inzicht in de gezondheid van een bedrijf. Tenminste, dat denken we allemaal. In werkelijkheid zitten de totale zorgkosten namelijk niet alleen in direct verzuim maar ook in medewerkers die niet volledig inzetbaar zijn. Denk hierbij aan mensen die wel op de werkvloer verschijnen, terwijl ze niet productief zijn en/of niet optimaal presteren. Net als ieder bedrijf heeft ook jouw bedrijf te maken met zorgkosten, waarvan je slechts voor het directe verzuim maandelijks premies betaald. Uit verschillende berekeningen en onderzoeken blijkt dat 75% van de werkelijke zorgkosten in indirect verzuim en presenteïsme zit. Als reken voorbeeld maakte Achmea een business case van een fictief bedrijf.

Kosten arbeidsongeschiktheid: Voor medewerkers die arbeidsongeschikt worden draagt de werkgever volgens de WGA de eerste tien jaar het risico (tenzij hij het verzekert). Op basis van kengetallen van Achmea, rekenen we met een jaarlijkse reservering van € 80.000 per geval. Uitgaande van een WGA-uitstroompercentage van 0,24%, gaan we uit van 73 gevallen per jaar. Jaarlijks komt dit neer op circa € 5.802.720.

Verzuimkosten, waarbij wordt onderscheiden: •Directe verzuimkosten: betreffen het doorbetaalde bruto loon van de zieke werknemers over de verzuimde dagen. Deze worden berekend als het verzuimpercentage (4,2%) maal de totale personele kosten. •Indirecte verzuimkosten: betreffen onder andere productieverlies, vervangend personeel, kosten arbodienst,begeleiding en re-integratie, administratieve verplichtingen, etc. De aanname die onderzoekers maken is dat deze kosten gelijk zijn aan de directe verzuimkosten.


Kosten presenteïsme 9% 18 mln Verzuimkosten 9% 18 mln Premies 7% VERZUIMKOSTEN 11 mln ONZICHTBARE 23% vanzorgverzekeringswet deFICTIEVE totaleCASE: personeelskosten gaat naar ongezondheid en verzuim

23% van de totale personeelskosten gaat naar ongezondheid en verzuim

Kosten presenteïsme 9% 18 mln Verzuimkosten 9% 18 mln Kosten presenteïsme 9% 18 mln Premies zorgverzekeringswet 11 mln € 7% 47 miljoen

}

Verzuimkosten 9% Premies zorgverzekeringswet 7%

18 mln 11 mln

}}

€ 47€miljoen 47 miljoen

Totale personeelskosten: € 200 miljoen Totale personeelskosten: € 200 miljoen

Totale personeelskosten: € 200 miljoen nekklachten zijn ook verbonden Presenteïsme: Dit zijn kosten als gevolg van verlies aan productiviteit dat ontstaat wanneer medewerkers door een suboptimale gezondheid of fitheid niet optimaal presteren (Econtech, 2007). Presenteïsme is couranter bij bepaalde beroepen, in het bijzonder bij de zorg- en onderwijs-sector. Zo ook zijn werknemers die niet genoeg back-up krijgen en voor wie het werk zich opstapelt terwijl ze afwezig zijn, meer geneigd tot presenteïsme. Andere werk- gerelateerde factoren die presenteïsme bevorderen, omvatten het werken in teams met hoge verwachtingen qua aanwezigheid, beperkt recht op ziekteverlof, hoge eisen, beperkte werkvoldoening, angst voor ontslag en bezorgdheid qua promotiemogelijkheden. Bepaalde medische aandoeningen zoals depressie, migraine, chronische vermoeidheid en rug- en

met presenteïsme omdat ze niet als legitieme redenen voor afwezigheid worden gezien. De aannames over de hoogte van de kosten veroorzaakt door presenteïsme verschillen, waarvan hieronder een aantal voorbeelden: a) Onderzoek toont aan dat medewerkers met een slechte gezondheid gemiddeld 18% minder productief zijn dan gezonde medewerkers (PWC 2005, JOEM 2005, Tsai et al 2005). Het financiële effect hiervan is berekend door het productiviteitsverlies uit te drukken in procenten van de netto omzet. b) Onderzoeken in de mental health (Dewa and Lin, 2000; Stewart et al., 2003; Goetzel et al., 2004; Kessler et al., 2006; Hilton, 2007) laten zien dat de kosten van presenteïsme 2 tot 5 maal de kosten van absenteïsme bedragen.

c) De Department of State (VS) heeft berekend dat de kosten van presenteïsme gemiddeld twee maal de omvang bedragen van de kosten van absenteïsme. d) Onderzoeksbureau “Optimal Office” rekent met het uitgangspunt dat de kosten van presenteïsme gemiddeld 35% van de bruto loonsom bedragen. e) Brits onderzoek van het Sainsbury Centre for Mental Health berekende in 2007 dat de kosten van presenteïsme 1,5 maal de omvang bedragen van de kosten van absenteïsme. f) Uit onderzoek van The Work Foundation (2010) blijkt dat de kosten van presenteïsme zeker zo hoog zijn of zelfs hoger dan die van ziekteverzuim. Vanwege deze uiteenlopende aannames, is in de berekening uitgegaan van het feit dat presenteïsme eenmaal de totale verzuimkosten (direct + indirect) bedraagt. 23


24

CxO Magazine 2013  

Het CxO Magazine is een uitgave van Lifeguard, EY en Zilveren Kruis Achmea. Het magazine werd uitgegeven naar aanleiding van het CxO Top Per...

CxO Magazine 2013  

Het CxO Magazine is een uitgave van Lifeguard, EY en Zilveren Kruis Achmea. Het magazine werd uitgegeven naar aanleiding van het CxO Top Per...

Advertisement