Programma Tilburg voor Cultuurnacht 2014

Page 1

PROGRAMMA


tILBuRGvooRcuLtuuR… ooK IN DE mIDDAG! Wie al vroeg op pad wilt op zaterdag 25 oktober kan op vertoon van zijn TilburgvoorCultuurNACHT-polsbandje het Textielmuseum, De Pont, Natuurmuseum Brabant en Vincents tekenlokaal bezoeken.

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

Twentestraat 37 (huiskamer)

1

20:30

21:00

SILENt movIE

Factorium Bisschop Zwijssen str.

2

Ruimte Dansbrabant De Nwe Vorst

3

Gastatelier Leo XIII Leo XIII straat 90H

4

Paradox Telegraafstraat 62

5

21:30

22:00

22:30

Van 14.00 tot 16.00 uur opent het Digilab van de Bibliotheek midden-Brabant de „Open Source Space”. Een middag in het teken van de digitale 3D-cultuur.

23:00

23:30

00:00

00:30

01:00

SILENt movIE

ARt-fAct &ARt-fAct fActoRIum & fActoRIum PoDIumKuNStEN PoDIumKuNStEN muZEKooR KAtjA GRÄSSLI

KAtjA GRÄSSLI

“ cANt LooK tRouGh youR EyES”

“BEttER thAN thAt”

ANNE tEN DAmmE

ANNA cuIjPERS

BARRELhouSE

Theaters Tilburg

6

vERBoDEN toEGANG 19:00 – 19:45 – 20:30 – 21:15 – 22:00 – 22:45 – 23:30

Spoorzone

7

fRÄNK

Duvelhok

8

fRÄNK

jASPER vAN RoSmALEN

jASPER vAN RoSmALEN

jASPER vAN RoSmALEN

jASPER vAN RoSmALEN

jASPER vAN RoSmALEN

GILDE oLv tER NooD

Kunstpodium T Noordstraat

9

DooRLoPEND PRoGRAmmA

Spoorzone Hal 79 Kennismakerij

10

Lokaal 21 Korte Schijfstraat

11

Nieuwlandstraat 40/ Wingerdhoek

12

13

AwASh

to twELvE

vLoEIStof 19:30 - 20:00 - 20:30 - 21:00 - 21:30 - 22:00 - 22:30

tRASh

tRASh tRASh

tRASh

tRASh

tRASh

Hall of Fame cLuB NIx 22:00 - 04:00

Bibliotheek

14 Koningsplein 15

A tALE of two cItIES

A tALE of two cItIES

Spoorlaan DooRLoPEND PRoGRAmmA

Factoriumtuin

16 Expo in kapel 17

de NWE Vorst kleine zaal

18

de NWE Vorst

19

Harmoniepark

mEAtING 20:30 - 22:30 - 00:00 BZ20

hZt

21

20

Spoorzone Bleijerij

hZt

het zuidelijk toneel

NAchtcLuB

EELt

cuLtuREEL cAfE / AftRAP tvcNAcht

EELt

EELt

EELt

EELt

19:00 strootman / stadhouders

DINER DooR No SIKIRIKI

Tuinstraat 68a Buutvrij

hZt

oPENING tvcNAcht

EELt

PARK Wilhelminapark 53

22

StuDENtEN thEAtER DE KoffER

23

LIEvE

DAvID EmERALD & KAL BAND

SIGNAtuuR oNBEKEND

SIGNAtuuR oNBEKEND

LIEvE

LIEvE

01:30

02:00


22

oNBEKEND

Vincents Tekenlokaal Stadhuisplein 128

20

23

Stationsstraat 49

21

24 22

Lucks Gallery

25 Nieuwlandstraat 26

EELt EELt EELt SIGNAtuuR EELt EELt SIGNAtuuR

EELt

PARK Buutvrij Wilhelminapark 53

cuLtuREEL cAfE / AftRAP tvcNAcht

LIEvE LouISE

Spoorzone Bleijerij

29 30

Polygonaalhal Spoorzone

SIGNAtuuR oNBEKEND

23

mINI coNcERt

32

DE

32 Fahrenheit

LEZING

28

Café Extase 33

SNAAR

ELEctRIc SEEwEAD

DwAALLumEN

Sapientia Ludenda - filosofische lezing

LEZING

RAAK DE SNAAR

RAAK DE SNAAR

ExPo BEyoND BoRDERS uLRIKE DoSZmoN / jASPER mIKKERS

LEZING

DE LINKRAAK DE

SNAAR

LEZING

LEZING

LEZING

RAAK DE SNAAR

RAAK DE SNAAR

Sapientia Ludenda - filosofische lezing

LEZING

foNtyS RocK AcADEmIE joE BucK, A NAmE foR thE mooN, coNvoy, to twELvE ExPo BEyoND BoRDERS uLRIKE DoSZmoN / jASPER mIKKERS

31

foNtyS RocK AcADEmIE INcuBAtE joE BucK, A NAmE foR thE mooN, coNvoy, to twELvE

Tuinstraat

34 Heuvelring 112

Stadhouderstraat Oude Markt

LEZING

mINI DwAALLumEN coNcERt

DE DE LINK LINK RAAK DE

BEELD juttERS

Spoorzone

V39

LIEvE LouISE

DE LINK

mINI coNcERt

DE

31 Polygonaalhal

33 Veemarktstraat

DE

RAAK DE LINK SNAAR

RAAK DE SNAAR

Kunstmaan Stedekestraat

30

SIGNAtuuR oNBEKEND

tENtooNStELLING ‘hEt KLEINE vERDwIjNEN’

Nieuwlandstraat 22

MIDI Culture Club Heuvel 108

Langestraat 13

DE

BEELD ELEctRIc mINI juttERScoNcERt SEEwEAD

Bomenlounge

29

LIEvE mINI coNcERt LouISE

woRKShoPS om 18:30LINK EN 20:30 LINK LINK

Lucks Gallery Nieuwlandstraat

Fahrenheit Tuinstraat

35 Harmoniepark

mINI LIEvE coNcERt LouISE

27 Galjoenstraat

MIDI Culture Club Heuvel 108

DAvID EmERALD & KAL BAND

tENtooNStELLING ‘hEt KLEINE vERDwIjNEN’

Noordstraat 101 Nieuwlandstraat 2226 28 (huiskamer)

Kunstmaan Stedekestraat

LIEvE LouISE

DINER DooR No SIKIRIKI

Noordstraat 101Vincents Tekenlokaal (huiskamer) Stadhuisplein 128 24 Bomenlounge

LIEvE LouISE

woRKShoPS om 18:30 EN 20:30

Tuinstraat 68a

Buutvrij Stationsstraat 49

27 Galjoenstraat25

oNBEKEND

19:00 strootman / stadhouders

INcuBAtE

R-NEwt

V39 Veemarktstraat

foNtyS RocK AcADEmIE mAcSwoRDfIS, RuINS DE wEEt jE moEDER wEL DAt jE hIERRocK BAND foNtyS AcADEmIE

R-NEwt

Café Extase

34 Heuvelring 112

mAcSwoRDfIS, RuINS DE wEEt jE moEDER wEL DAt jE hIER BAND

cuLtuuRhuIS moNoPoLE

Langestraat 13

35 Harmoniepark

cuLtuuRhuIS moNoPoLE

36

Stadhouderstraat Oude Markt

vRIjBLoED

36

4

vRIjBLoED

4

tIcKEtS tIcKEtS

Passepartouts de TilburgvoorCultuurNACHT Passepartouts voor devoor TilburgvoorCultuurNACHT zijnzijn verkrijgbaar via www.tilburgvoorcultuurnacht.nl verkrijgbaar via www.tilburgvoorcultuurnacht.nl (een donatie van 10 euro) of aan de kassa van Theaters (een donatie van 10 euro) of aan de kassa van Theaters Tilburg, de NWE Vorst, Factorium en Paradox Tilburg Tilburg, de(kosten NWEaan Vorst, Factorium en Paradox Tilburg de kassa 12,50 euro). (kosten aan de kassa 12,50 euro).

wilhelminapark

wilhelminapark

20

20

Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang tot het programma.

Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang tot het programma.

29

29

21

21

9 26 23

11

11

9 26 23

19 35 22

5

19 35 22

12

7

32

13

12

7

10

30

15

5 31 34

14 koningsplein

36

24

8 1

24 2

33

33

31 34

16

30

15

17 3 18

36 6

25

10

32

25

17 3 18

13

8

27

1Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.