Page 1


‫سياسى‪،‬فيكرى‪،‬شيكاريية‬

‫‪10‬‬

‫‪53‬‬

‫ذمارة (‪5 )53‬ي ئابي (‪)2012‬‬ ‫خاوةني ئيمتياز‬ ‫ماكوان كةريم‬ ‫سةرنووسةر‬ ‫هؤشيار حةمةئةمين‬ ‫‪07701584813‬‬ ‫بة ِريَوةبةري كارط َي ِريي‬ ‫كاروان رةحمان‬ ‫‪07702461727‬‬

‫‪17‬‬

‫راويَذكاري ياسايي‪:‬‬ ‫بةختيار عةلي عةبدولآلَ‬ ‫هة َلةضن‪:‬‬ ‫ه َيمن مةنصور‬ ‫ديزاين‪ :‬توانا ئةحمةد‬ ‫َ‬ ‫ئيمةيل‬ ‫‪Govari_rega@hotmail.com‬‬ ‫‪Govari_rega@yahoo.com‬‬

‫‪22‬‬

‫‪www.regamedia.com‬‬ ‫ئؤفيسي نةرويج‬ ‫‪004747364535‬‬ ‫ناونيشان‬ ‫نووسينطةىسةرةكى‪:‬سل َيمانى‪-‬‬ ‫َ‬ ‫رةشةمؤل‪-‬نهؤمىدووةم‬ ‫تةالرى‬ ‫ئؤفيسى(‪)248‬‬‫ضاث‬ ‫ضاثخانةي كوردستان‬

‫‪35‬‬

‫كؤمثانياي ن َيوةند بؤ ضاث و بآلوكردنةوة‬ ‫‪07701517533‬‬ ‫نرخ‬ ‫تيراذ‬ ‫‪07504612568‬‬ ‫(‪)1500‬‬ ‫(‪)6000‬‬ ‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫‪1‬‬


‫مةال بةختيار لةئةلفةوة تا ياء‬ ‫مةال بةختيار تائ َيستا لةساآلني هةشتاكاندا دةذي‬ ‫خالد ِرةنجدةر‬ ‫من لة س��ةرةت��اي ئ��ةم بابةتةوة َ‬ ‫دةلَيم‬ ‫هةرضي َليرةدا دةينوسم ديدوبؤضوني خؤمةء‬ ‫ئةطةر مةال بةختيار لة َ‬ ‫خالَيكيان طوماني‬ ‫هةبوو‪ ،‬ئامادةم زياتر بؤي ِرون بكةمةوة‪.‬‬ ‫هيوادارم وةك ضؤن َئيمة بةديار َليدوانء‬ ‫ضاوثيكةوتنةكاني َ‬ ‫كةنالة تةلةفيزيؤنةكانيةوة‬ ‫َ‬ ‫دادةنيشين و طويَي بؤ دةطرين‪ ،‬هةروةها ضؤن‬ ‫بابةتةكاني دةخويَنينةوة‪ ،‬ئةويش بة هةمان‬ ‫شيوة طويَمان َليبطريَت‪.‬‬ ‫َ‬ ‫من نازانم مةال بةختيار قؤناغي َ‬ ‫مندالي‬ ‫بابةتيكدا‬ ‫ضؤن َتيثة ِراندوة‪ ،‬بةآلم يةكجار لة َ‬ ‫كة بة عةرةبي بآلوكرابوةوة (بةداخةوة‬ ‫سةرضاوةكةم لةبير نية) خويَندمةوة كة لة‬ ‫يةكيتي‬ ‫قوتابخانة سةركةوتو نةبوة ‪ ،‬ئةندامي َ‬ ‫قوتابياني بةعس بووة لة خانةقين‪ .‬ئةطةر‬ ‫يةكيتي خؤشي لة ناوةندي هةشتاكان لة‬ ‫َ‬ ‫ثشتي طوندي قزلةر نةيطرتايةتةوة و وازي‬ ‫بهيناية دةطة ِرايةوة الي ِرذيَمي بةعس و‪،‬‬ ‫َلي َ‬ ‫َ‬ ‫ضارةنوسي لةطةل موستةشارةكان دةبوو‪.‬‬ ‫من لةويَوة ئاطادارم كة لةوةتاي مةال‬ ‫بةختيار لة خانةقينةوة هاتؤتة شاخةكاني‬ ‫سليماني هةر خةريكي ثاككردنةوةي‬ ‫ناوضةي َ‬ ‫َ‬ ‫يةكيك‬ ‫ِريَطاي هةلكشان ب��ووة ب��ةرةو‬ ‫َ‬ ‫يةكيتي‬ ‫لة ثؤستةكاني سةركردايةتي‬ ‫َ‬ ‫نيشتماني كوردستان‪َ ،‬ئيستاش خؤي بؤ‬ ‫ثؤستة حيزبيةكةي َتالةباني ئامادةكردوة‪،‬‬ ‫جيطاي سةرنجة ئةوةية كة َتالةباني‬ ‫ئةوةي َ‬ ‫هيناوة‪ ،‬بةآلم مةال‬ ‫طؤ ِرانكاري بةسةر خؤيدا َ‬ ‫هيشتا لة ساآلني هةشتاكاندا دةذيء‬ ‫بةختيار َ‬ ‫هةمان ئةو بيرو هزرة عةسكةرتاريايةي هةية‬ ‫كة ئةو كاتة هةيبو‪.‬‬ ‫من لةم هةموو ساآلنةدا حةزم كردوة‬ ‫شيوازي‬ ‫ب��ةردةوام بيروهزرو كةسايةتيء َ‬ ‫كاركردني مةال بةختيار بخويَنمةوة‪ ،‬ئةوةندةي‬ ‫كة تا َئيستا َليي َتيطةيشتوم ئةوةية كة‬ ‫مةال بةختيار لة يةك بازنةي تةسكدا‬

‫‪2‬‬

‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫دةخوليتةوةو هةموو دةوروثشتي طؤ ِرانكاريان‬ ‫َ‬ ‫لة خؤياندا كردوة‪ ،‬كةضي ئةو هةر لة يةك‬ ‫َثيستدا م��اوةت��ةوة‪ ،‬ئةو بازنة تةسكةش‬ ‫بازنةي توندوتيذيء ِرقء بوغز َكيشانء‬ ‫عةسكةرتارياية‪.‬‬ ‫ب� ِروا ناكةم خؤشي تةفسيريَكي ِروني‬ ‫بؤ ئةم َ‬ ‫هةبيت‪ ،‬ئاخر‬ ‫هةلسوكةوتةي خؤي َ‬ ‫كةسيك دةطاتة بازنةي سةكردايةتي‬ ‫كاتيك َ‬ ‫َ‬ ‫حيزبيك كة الفء طةزافي كوردايةتي و‬ ‫َ‬ ‫ميللةتيك َليدةدا‪ ،‬بؤ‬ ‫مافة نةتةوايةتيةكاني‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةل كةسايةتيةكاني ناوخؤي‬ ‫هيندة‬ ‫دةبي َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫حيزبةكةي و لةطةل هاوثةيمانةكاني هةمان‬ ‫َ‬ ‫لةطةل ئةو‬ ‫هةبيت كة‬ ‫ئةو توندوتيذيةي َ‬ ‫كةسانة هةيةتي كة خاوةني بيرو هزريَكي‬ ‫جياوازترن لةو؟ من َثيمواية ئةمة ثةيوةندي بة‬ ‫باري دةرونيء ئةو َ‬ ‫مورالةوة هةية كة لةسةري‬ ‫ِراهاتوة‪.‬‬ ‫هيماي فيتنةية‬ ‫حسك‪ :‬مةال بةختيار َ‬ ‫َ‬ ‫هةلسو ِريَنةري‬ ‫نةوشيروان مستةفاي‬ ‫َئيستاي طؤ ِران بةو هةموو تاكتيك و سةبرةي‬ ‫خؤيةوة هةر لة سةرةتاي دروست بووني‬ ‫ملمالنيي توندوتيذي مةال‬ ‫يةكيتيةوة لة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بةختيار َبيزار بوو‪َ ،‬بيزاريةكةشي بة ضةند دَي ِريَك‬ ‫دةشكينن)‬ ‫كتيبي (ثةنجةكان يةكتري‬ ‫َ‬ ‫لة َ‬ ‫دةرب ِريوة ‪ ،‬سةرةتايةكي زؤر ترسناكي مةال‬ ‫كاتيك لة الثة ِرة ‪)(210‬‬ ‫بةختياري خستؤتة ِرو َ‬ ‫يدا َ‬ ‫دةلَيت «مةال بةختيار ضوبوو بؤ ناوضةكاني‬

‫َ‬ ‫دؤلي جافايةتيء بةسةركردنةوةي َثيشمةرطة‪.‬‬ ‫يةكيتي‬ ‫جةمال فةرماندةي هةريَمي ضواري َ‬ ‫شيخ عةليش فةرماندةي‬ ‫شيركؤي َ‬ ‫و َ‬ ‫َثيشمةرطةكاني حسك بوو لة هةمان هةريَم‪،‬‬ ‫سةرطةلو بوو‪َ .‬‬ ‫َ‬ ‫هةوالمان‬ ‫شيخةكاني‬ ‫شيركؤ لة َ‬ ‫َ‬ ‫بؤ هات كة ِرؤذي ‪ 1981/8/23‬لة بنكةي‬ ‫سيكانيان‬ ‫حسك لة كانية ِرةشةي طوندي َ‬ ‫لة َ‬ ‫دؤلي جافةتي شة ِريَكي قورس ِرويداوة‪ ،‬لة‬ ‫شيركؤ و‬ ‫حسك شةش كةس كوذراوة‪ ،‬لةوانة‪َ :‬‬ ‫يةكيتي‬ ‫َبيستوني براي و َثينجيش بريندارة‪ ،‬لة َ‬ ‫حةوت كوذراوة‪ ،‬لةوانة‪ :‬جةمالي عةلي باثيرو‬ ‫سمايل طةورةديَي و‪ ،‬حةوتي تريش بريندار‬ ‫بوة»‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ثاشان دةلَيت «بةم بؤنةيةوة حسك‬ ‫رشيكي توندي كردبوة‬ ‫هي َ‬ ‫بةيانيكي دةكردو َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫يةكيتيء تاواني هةلطيرساني شة ِري‬ ‫سةر َ‬ ‫براكوذي و‪ ،‬غ��ةدرو خيانةتي داب��وة َ‬ ‫ثالي‪،‬‬ ‫رشيكي‬ ‫هي َ‬ ‫بةيانيكي دةكردو َ‬ ‫يةكيتيش ثاشان َ‬ ‫َ‬ ‫توندي كردبوة سةر حسك»‪.‬‬ ‫هةروةها لة هةمان الثة ِرةدا نةوشيروان‬ ‫مستةفا َ‬ ‫دةلَيت «ئةوانةي حسك ئةيانوت‬ ‫‪:‬جةمال بة فيتي مةال بةختيار بة ناوي‬ ‫شيركؤ بؤ ئةوةي‬ ‫ميوانيةوة ضوة بؤ سةرداني َ‬ ‫لة ثةناي دؤستايةتيدا بة َفي َل بيكوذيَت‪ .‬مةال‬ ‫بةختيار ئةمةي ئينكار ئةكرد‪ ،‬ئةيوت‪:‬جةمال‬ ‫َ‬ ‫هةندي‬ ‫شيركؤ بؤ ئةوةي‬ ‫ضوة بؤ سةرداني َ‬ ‫يةكيتي بةالدا بخةن‪،‬‬ ‫َكيشةي َنيوان حسك و َ‬ ‫َ‬ ‫لةوي بوة بة شة ِريانء ئةو كارةساتة قةوماوة‪».‬‬ ‫دواي���ي ت��ري��ش ن��ةوش��ي��ران َ‬ ‫دةل� َ�ي��ت‬ ‫«ئيتهامةكةي حسك و ئينكاريةكةي مةال‬ ‫بةختيار هةر كاميان ِراست َبيت‪ ،‬ئةم ِروداوة‬ ‫بو بة هؤي شة ِريَكي خوويَناوي ئيقليمطير لة‬ ‫يةكيتيدا‪ ،‬دواييتريش لة َنيوان‬ ‫َنيوان حسك ء َ‬ ‫يةكيتي دا»‪.‬‬ ‫هةمو اليةنةكاني جود ء َ‬ ‫ئادةي َثيم َبلَين لةو ِرؤذةو لةو شة ِرةوة‬ ‫تا َئيستاشي لة َ‬ ‫طةلدا َبيت مةال بةختيار‬ ‫َ‬ ‫ض طؤ ِرانكاريةكي لةو ديدو هزر و مامةلة‬ ‫توندوتيذةي خؤيدا كردوة؟ لة هةموو ساآلني‬ ‫نةوةدةكاندا تا ضةكي لة دةستدا بوو ببرةِو‬


‫بكوذ كةتبوة طياني ئيسالميةكان و هاو ِريَكاني‬ ‫سةنطةري خةباتي نةتةوايةتي‪َ ،‬ئيستاش‬ ‫كة قؤناغي بة ِريَوةبردني شارةكانة‪ ،‬مةال‬ ‫شيوازي‬ ‫بةختيار شة ِري سياسي بة هةمان َ‬ ‫عةسكةرتارياي جاران دةكات‪ ،‬بة ِراستء‬ ‫ضةثدا هة ِرةشةء طو ِرةشةكاني بآلو دةكاتةوة‪،‬‬ ‫بيميكي نةخوازراوي دروست كردوة‪.‬‬ ‫ترسء َ‬ ‫ئةطةر بة َثيي ياساي ئةو وآلتةي كة‬ ‫ِرةطةزنامةكةي َثيداوة مةال بةختيار دادطايي‬ ‫بكريَت‪ ،‬ئ��ةوا ئةطةر لة سةر كوشتنيش‬ ‫سزا نةدريَت‪ ،‬طوماني َتيدا نية كة لةسةر‬ ‫بآلوكردنةوةي ترس و بيم و هة ِرةشةكاني‬ ‫دةبيت َ‬ ‫ببيتةوة‪ ،‬بةآلم‬ ‫لةوي ضارةنوسي يةكال َ‬ ‫َ‬ ‫َئيستا كة ئةو لة كوردستان باآلدةستةو كةس‬ ‫ناتوانيت قسة لة قسةيدا بكات‪َ ،‬‬ ‫خةلكي ناضارن‬ ‫َ‬ ‫دان بة خؤياندا بطرن‪.‬‬ ‫مةال بةختيار لة فةرهةنطة كؤنةكةي مام‬ ‫جةاللدا‬ ‫مةال بةختيار هةميشة حةزي بةوة كردوة‬ ‫كة لة َ‬ ‫خةلكاني تر جياواز َبيت ‪ ،‬تةنانةت‬ ‫لةناو حيزبةكةي خؤشيدا وةك كؤدةتاضي‬ ‫َ‬ ‫هةلسوكةوتي ك��ردوة‪ ،‬بةآلم بؤضي وابوة‪،‬‬ ‫هةبيت كة‬ ‫ب ِروا ناكةم خؤشي‬ ‫وةآلميكي واي َ‬ ‫َ‬ ‫بتوانيت قةناعةت بة دةوروثشتةكةي بكات‪.‬‬ ‫َ‬ ‫َئيستا كة جاروباريَك مةال بةختيار باسي‬ ‫كوردستاني بوني كاري سياسي دةكات‪ ،‬لة‬ ‫ناوةندي هةشتاكانداو لةناو َ‬ ‫دؤل و ضياكاني‬ ‫كوردستان و لة نيوةي ِريَطةي شؤ ِرشي‬ ‫راقضيتي هةنطاوي‬ ‫حيزبةكةيدا بةرةو َعي َ‬ ‫َ‬ ‫هيناوةتةوةو لةسةريشي زيندان كراوة‪.‬‬ ‫هةل َ‬ ‫مام جةالل كة َئيستا طةورةترين ثشتي مةال‬ ‫بةختيارة‪ ،‬ئةو كات كة بوردماني سوثاي ِرذيَمي‬ ‫يةكيتي بووة‬ ‫َثيشوي َعيراق لةسةر بارةطاكاني َ‬ ‫لة ياخسةمر و‪ِ ،‬رؤذَي��ك ترسي كيمياباران‬ ‫لة ئ��ارادا ب��ووةو هةموو َثيشمةرطةكاني‬ ‫سةركردايةتي هةآلتون بؤ شاخة بةرزةكان‬ ‫و طويَيان نةداوة بة هاتوهاواري مةال بةختيار‬ ‫َ‬ ‫لةطةل خؤيان بيبةن و بة‬ ‫لة زيندانةكةيدا كة‬ ‫كاتيك مام جةالل‬ ‫كيمياوي بةعس نةمريَت‪َ ،‬‬ ‫لة َثيشمةرطةكاني ثرسيوة (كوا حيكمةت؟)‪،‬‬ ‫هيشتوة‪ .‬ئةويش َ‬ ‫دةلَيت‬ ‫بةجييان َ‬ ‫وتويانة كة َ‬ ‫خؤشبيت كة ِرزطارتان نةكرد‪،‬‬ ‫«دةستان‬ ‫َ‬ ‫ضونكة خؤي وةك ئاش بة نياز بوو تةسليم‬ ‫ببيتةوة‪ ،‬دةي با كيمياوي بةعسيش‬ ‫بة بةعس َ‬ ‫لةناوي بةريَت»‪.‬‬ ‫هيماي‬ ‫م��ةال بةختيارو حيزبةكةي َ‬

‫هةموو جيهان‬ ‫زةين ئةلعابدين و‬ ‫موبارةكي بةديكتاتؤر‬ ‫َ‬ ‫لةقةلةمدا‪ ،‬كةضي‬ ‫مةال بةختيار نازناوي‬ ‫ثار َيزطاريان بؤ‬ ‫دادةتاشي‬ ‫َ‬ ‫َليخؤشبون لة فايلدارةكان‬ ‫يةكيكة لةو سةركردانةي‬ ‫مةال بةختيار َ‬ ‫يةكيتي نيشتماني كوردستان كة لةناو‬ ‫َ‬ ‫حيزبةكةيدا دةست ِرؤيشتوة و مام جةالليش‬ ‫َئيستا زياتر َ‬ ‫طوي لةو دةطريَت‪ ،‬بة ئامادةبونء‬ ‫َبيدةنطي ئةو لة كؤنطرةي َ‬ ‫سالي ‪ 2010‬ي‬ ‫ئةو حيزبةدا لة قةآلضواالن لة هةموو ئةو‬ ‫فايلدارانة خؤش بون كة جاسوسيان بؤ ِرذيَمي‬ ‫َ‬ ‫كؤنترؤلي‬ ‫سةردةميكدا كردوة كة‬ ‫بةعس لة‬ ‫َ‬ ‫بةسةر كوردستاندا نةمابوو‪ ،‬ئةوانةي ئاطايان‬ ‫لةسةردةمي شو ِرش بووة لة شاخ زؤر باش‬ ‫يةكيتي لة تاكةكاني َ‬ ‫خةلك خؤش‬ ‫دةزانن كة َ‬

‫نةدةبوو كة جاسوسء خائين بون‪ ،‬بة ياساي‬ ‫سيدارة دةدران‪َ ،‬‬ ‫بةالم‬ ‫حيزبء شؤ ِرش لة َ‬ ‫يةكيتي نةك هةر َليثرسينةوةي لةطةلَ‬ ‫َئيستا َ‬ ‫فايلدارةكاني نةكرد‪َ ،‬‬ ‫بةلكو لةناو َ‬ ‫ضةثلة ِريَزاندا‬ ‫َلييان خؤش بوو‪ ،‬وةك بةرزةكي بانان بؤي‬ ‫دةرضون‪ ،‬مةال بةختياريش ورتةي َليوة نةهات‪،‬‬ ‫سيدارةداني بؤ كةسيان نةكرد‪.‬‬ ‫داواي لة َ‬ ‫هيماي قسةي رةق‬ ‫مةال بةختيار َ‬ ‫لة مياني بةشداري كردني لة ِرؤذي بةرز‬ ‫يةكيتي لة َ‬ ‫دؤلي جافايةتي‪،‬‬ ‫ِراطرتني شة ِرةكاني َ‬ ‫مةال بةختيار لة وتةكةيدا وتي» جار جار َليرةو‬ ‫لةوي‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫نةزانيك‪ ،‬ئةوةي‬ ‫خلةفاويَك‪ ،‬قسة‬ ‫َ‬ ‫َنيت‪ ،‬لةسةر تةلةفزيؤنةكان‬ ‫َميذوو‬ ‫ئةشيوي َ‬ ‫َ‬ ‫شيوةيةك باسي ئةم شؤ ِرشةو‬ ‫ئةيانبينين بة َ‬ ‫يةكيتي‬ ‫ئةم ناوضةية دةكةن‪ ،‬دةيانةويَت ِر َؤلي َ‬ ‫ثةراويَز بخةن»‪.‬‬ ‫َئي هةر ئةوةندةي ماوة سةرؤ قادر ئاسا‬ ‫سةطيك‪ ،‬ئايا ئةم قسة ِرةقانة سروشتي‬ ‫َبلَيت َ‬ ‫ئةم سياسةتمةدارة دةرناخةن؟‬ ‫هيماي بانطةشةي َثيضةوانة‬ ‫مةال بةختيار َ‬ ‫مةال بةختيار لة بارةطاي مةكتةبي سياسي‬ ‫سليماني َثيشوازي كرد لة كريستينا‬ ‫يةكيتي لة َ‬ ‫َ‬ ‫موتوني‪ ،‬ئةندام ثةرلةماني نةمساو ئةندامي‬ ‫وتةبيذي ثارتةكةي‬ ‫ئةنجومةني ئةوروثاو‬ ‫َ‬ ‫لة بواري سياسةتي دةرةوةدا‪ ،‬لة َنيوان ئةو‬ ‫بابةتانةي طفتوطؤيان لةسةر كرا كايةي‬ ‫ديموكراتيء دروستكردني َ‬ ‫عةقليةتي كورديء‬ ‫كؤمةلطةي مةدةني بوو‪.‬‬ ‫مةال بةختيار كة ئازاديةكان بةو تةرازوة‬

‫مةال بةختيار‬ ‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫‪3‬‬


‫َثيوانة دةكات كة لة كؤتايي َ‬ ‫سالي حةفتاكانةوة‬ ‫نةيطؤ ِريوة‪ ،‬بة ِرويةكي طةشء زةردةخةنةيةكي‬ ‫نةثساوةوة ِروو بة ِروي ئةو خاتونةو شاندي‬ ‫هاو ِريَي وتي» َدلنياتان دةكةمةوة كة كايةي‬ ‫ديموكراتي لة كوردستان بةرةو َثيشكةوتن‬ ‫ناتوانيت َعيراقء‬ ‫دةضيت‪ ،‬كةس َ‬ ‫و طةشانةوة َ‬ ‫بطي ِريَتةوة بؤ دواوة»‪ .‬هةروةها وتي‬ ‫كوردستان َ‬ ‫«دروستكردني ئاثارتمانء خانووبةرة كاريَكي‬ ‫ئاسانة‪ ،‬بةآلم ئةوةي بةالي َئيمةوة طرنطةو لة‬ ‫َثيشةوةي كارةكانمانداية بنياتناني َ‬ ‫عةقليةتى‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلطةي مةدةنية»‪ ،‬وةك‬ ‫ديموكراتي و‬ ‫دةزانيت‬ ‫نةريتي خؤشي كة خؤي بةذيرتر‬ ‫َ‬ ‫ئامؤذطاري شاندةكةي بةم جؤرة كرد «دواي‬ ‫يةكيتي سؤظيةتي َثيشو سؤسيال‬ ‫ِرماني‬ ‫َ‬ ‫ديموكراتةكان ديموكراتييان لة ِرؤذهةآلتي‬ ‫ن��اوة ِراس��ت��دا ث��ةراويَ��ز ك��ردو ثشتطيري‬ ‫ثاريَزطارةكانيان كرد‪ ،‬لةوانة‪ :‬زةين لعابدينء‬ ‫موبارةك‪ ،‬دواييش بة ضاوي خؤمان بينيمان‬ ‫ضؤن ئةو طروثة لة دةس��ةآلت كةوتن»‪.‬‬ ‫وتيشي»هيوادارم ئةم َ‬ ‫هةلةية جاريَكي تر‬ ‫نةبيتةوة»‪.‬‬ ‫دوبارة َ‬ ‫هةموو جيهان زةيناعابدين و موبارةكي‬ ‫بة ديكتاتؤر َ‬ ‫لةقةلةمدا‪ ،‬كةضي مةال بةختيار‬ ‫دادةتاشيت‪،‬‬ ‫بة ناحةق نازناوي ثاريَزطاريان بؤ‬ ‫َ‬ ‫ضونكة عةلماني بون بة زمانيدا نايةت َثييان‬ ‫َبلَيت ديكتاتؤر‪ ،‬ئاوا بةو َ‬ ‫عةقليةتةوة دةيةويَت‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫عةقليةتي مرؤظي كوردو كؤمةلطةي مةدةني‬ ‫لة ذيَر سايةي ديموكراتيدا دروست بكاتةوة‪.‬‬ ‫شيواندني راستيةكان‬ ‫هيماي َ‬ ‫مةال بةختيار َ‬ ‫لة دواي َليداني ئةنسارولئيسالم لة اليةني‬ ‫ئةمريكاوة لة َ‬ ‫سالي ‪2003‬دا مةال بةختيار بؤ‬ ‫ِرؤذنامةي (الحياة)ي لةندةني َ‬ ‫دةلَيت «ئةنسار‬ ‫َ‬ ‫ئةلقةي‌ ثةيوةندي طرنطي‌ َنيوان قاعيدةية‬ ‫لة ئةفغانستانء ثاكستانء َعيراق‪ ،‬ئةو طروثة‬ ‫ثيالني‌ داناوةو َئيستاش بةردةوامة لةسةر‬ ‫هيزي‌‬ ‫ثيالن دذ بة كوردستان‪ ،‬بةآلم بة َ‬ ‫خؤمانء طةلي‌ كوردستان راوةدومان ناونء‬ ‫ثةرتةوازةمان كردن‪َ ،‬ئيستاش لةو ناوضانة‬ ‫نين كة َثيشتر َليي‌ بون‪ ،‬بة َثيي‌ ذمارةكاني‌‬ ‫ي ئةو تيرؤريستانةي‌‬ ‫بةردةست َئيستا ذمارة ‌‬ ‫ئةنسار ئيسالم دةطاتة ‪ 250‬تيرؤريست لة‬ ‫ناوضة سنوريةكانن»‪.‬‬ ‫مةال بةختيار َليرةدا ضةند ِراستيةك‬ ‫َنيت‪ ،‬يةكةميان ئةوةية كة ئةنسارو‬ ‫دةشيوي َ‬ ‫َ‬ ‫قاعيدةو ِرذَيَمي سةدام َثيكةوة َ‬ ‫طري دةدات‪،‬‬ ‫بيسةلمي َنيت‬ ‫ئةو تؤمةتةش نةرويج نةيتواني‬ ‫َ‬

‫‪4‬‬

‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫‪ ،‬دؤسيةكةي مامؤستا كريَكاري داخست‪،‬‬ ‫دووةميان َ‬ ‫دةلَيت «‪ 250‬ضةكداري ئةنسار‬ ‫كاتيكدا ئةمريكاي هاوثةيماني خؤي‬ ‫ماون‪ ،‬لة َ‬ ‫سييةم شاردنةوةي‬ ‫وتي ئةنسارمان س ِريةوة‪َ ،‬‬ ‫اكيتةكاني‬ ‫ر‬ ‫بة‬ ‫ئةو راستيةي كة ئةنسار‬ ‫ِ َ‬ ‫ئةمريكا لة دةرياي سورةوة َلييان درا نةك لة‬ ‫هيزةكاني ئةوانء طةلي كوردستانةوة‪،‬‬ ‫اليةن َ‬ ‫كاتيكدا َليي درا كة سوثاكةي مةال‬ ‫ئةنسار لة َ‬ ‫بةختيار لة تةختايي شارةزور ضاوة ِريَي (ئا ِر ئا ِر)‬ ‫يان دةكرد‪.‬‬ ‫هيماي دذايةتي ئيسالم‬ ‫بةختيار‬ ‫مةال‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫سليماني‬ ‫لة مةلبةندي كوردؤلؤذي زانكؤي َ‬ ‫لة َئيوارة كؤريَكدا مةال بةختيار وةك ثيشةي‬ ‫بةبي هيض َ‬ ‫بةلطةيةكي‬ ‫هةميشةيي خؤيء َ‬ ‫زانستيء َميذوويي سوكايةتي بة ئايني ثيرؤزي‬ ‫ئيسالم كردو ئةو ويَنةي ئيسالمي دا كة طواية‬

‫يةكيَيت ثةيوةنديي بة‬ ‫‪ 36‬دةزطاي موخابةراتي‬ ‫جيهانييةوة هةية‪،‬‬ ‫ئاطاداري هةموو شتة‬ ‫نهيَنييةكاني جيهانة‬ ‫شمشيرو عةطالء عةباو حوشتر‬ ‫بة زةبري‬ ‫َ‬ ‫بةسةر كوردياندا سةثاندوةء مرؤظي كورديان‬ ‫كوشتوة بؤئةوةي َ‬ ‫موسلمان بن ‪ ،‬كوردستانيان‬ ‫داطير كردوة بؤ ئةوةي ئيسالم بةسةر كوردا‬ ‫بسةثينن‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ئةم قسةية لة كؤتايي ساآلني حةفتاكانداو‬ ‫َ‬ ‫يةكيتي‬ ‫سةرهةلداني‬ ‫راستةوخؤ دواي‬ ‫َ‬ ‫نيشتماني كوردستان بة طوندو شارؤضكةو‬ ‫شارةكاني كوردستاندا بآلوكرايةوة‪ ،‬ئاخر كة‬ ‫من َ‬ ‫دةلَيم مةال بةختيار نةطؤ ِراوة ناحةقم‬ ‫مةطرن‪ ،‬ئةوةتا َئيستاش لةسةر هةمان بيرو‬ ‫هزري تةسكي زياتر لة ‪َ 30‬‬ ‫سال لةمةبةرة‪.‬‬ ‫هيماي ثشتطرتني دوذمناني‬ ‫مةال بةختيار َ‬ ‫ئيسالم‬ ‫هةلةبجةيي بؤ ضاوديَر َ‬ ‫مةريوان َ‬ ‫دةلَيت‬ ‫«مةال بةختيار نةبواية طؤشاوطؤش سةريان‬

‫دةب ِريم» مةريوان َ‬ ‫يةكيكة لةو‬ ‫هةلةبجةيي َ‬ ‫ضةند كةسانةي بة ثشتي هةنديَك بةرثرسي‬ ‫حيزبي لة كوردستان سوكايةتي بة ئيسالم‬ ‫دةكاتء َ‬ ‫دةلَيت «ئيسالمطةراكان نةيانتواني‬ ‫بة َ‬ ‫قةلةم وةآلمي ِرةخنةكان بدةنةوة‪ ،‬هةر‌‬ ‫بؤية ثةنايان بردة بةر ياساو شةريعةتي‬ ‫ئيسالم‪ .‬ئةوان َثييان واية به كاراكردني سةرة‬ ‫شمشيرء‬ ‫َنيزةي ِرمة شكاوةكانيانء نووكي‬ ‫َ‬ ‫كوولةكانيان تاكء ثاريَزةري عةقيدة و‬ ‫ئيسالمةكةيانن‪َ .‬ثييان واية بة زيندانيكردن‬ ‫و كوشتني جةستةي نوسةران دةتوانن‬ ‫كتيبء هزر بكوذن‪ .‬هةروةها خوازياري‬ ‫َ‬ ‫ئةوةن لة ِريَطةي ثؤليسي ئينتةرثوولةوة‬ ‫ثةلكيشمبكةنةوة بؤ مةملةكةتي ث ِر‬ ‫َ‬ ‫تةخةلوفء بة زيندانيكردنم بدةن بؤئةوةي‬ ‫لة ثاشاندا جةذني قوربانةكةيان بة طؤشتي‬ ‫َئيمة ساز بدةن‌‪ .‬لة ووآلتي َئيمةشدا بةداخةوة‬ ‫ئةو كةسانةي دةستووريان نوسيوةتةوة‌و ياسا‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلَيكن لة ئايينزا‪ ،‬مةال‪،‬‬ ‫بةجي دةكةن‪،‬‬ ‫َ‬ ‫جي َ‬ ‫عةشايةرو حزبي تؤتاليتار‪ ،‬كة َبيئاطان لة‬ ‫شارستانييةت و ِرةوشي مافة سةرةتاييةكاني‬ ‫تاكةكاني َ‬ ‫ئةمانة بة ضةكي كؤني بةر‬ ‫‌‌‬ ‫كؤمةلطة‪.‬‬ ‫لة سةدان َ‬ ‫سال مةعريفةي َئيست‌ا دةخويَننةوة‪،‬‬ ‫كاتيكيش نووسةران ِرةخنة دةط��رن‪ ،‬لة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلطةيةكي لةم ضةشنةدا ضاوة ِريَي‬ ‫طولباران نين‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫بةلكو ضاوة ِريَي زيندانيكردن‬ ‫و سةرب ِرين و تيرؤركردنن‪ .‬الي من شةش‬ ‫ناطةيةنيتء ضاوة ِريَم لة‬ ‫مانط زينداني هيض‬ ‫َ‬ ‫‌وةختيكدا َبيت تيرؤرم بكةن‪ ،‬ئةوان‬ ‫هةر ساتة َ‬ ‫ب ِروايان بة ياسا نيية كةوا َئيستا ثةنايان بؤ‬ ‫بردووة‪ .‬كاك بةختيار‪ ،‬بةرثرسي ِريَكخراوة‬ ‫ديموكراتييةكان‪ ،‬نةبوواية طؤشاوطؤش‬ ‫سةريان دةب ِريم»‪.‬‬ ‫عةلمانيةتيكي توندوتيذ‬ ‫هيماي‬ ‫َ‬ ‫مةال بةختيار َ‬ ‫ضاوديَر كة مةال بةختيار سةرثةرشتي‬ ‫دةكات ضاوديَري نيةو هةميشة دةستةويةخةي‬ ‫دةوةستيتةوة‪ ،‬ئةوانةي‬ ‫ثرؤذة ئيسالميةكان‬ ‫َ‬ ‫ناحةزي ئيسالمن لةويَدا بواريَكي باشيان‬ ‫بؤ كراوةتةوة‪ ،‬ليذنةي كاروباري ئاييني لة‬ ‫ثةرلةماني كوردستان ثرؤذة ياسايةكيان‬ ‫خستة ب��ةردةم سةرؤكايةتي ثةرلةمان بؤ‬ ‫ثاراستني ثيرؤزيية ئايينيةكان ‪ ،‬لة شيكاري‬ ‫دةنوسيت ئةو‬ ‫ئةم ثرؤذة ياسايةدا ضاوديَر‬ ‫َ‬ ‫ثرؤذة ياساية جطة لة داخستني ِرؤذنامةو‬ ‫طؤظارو غةرامةكردنء‪ ،‬سزاي زينداني كردن‬ ‫بؤ ماوةي َثيج َ‬ ‫سال‪ ،‬هيضي تر نية)‪.‬‬


‫ِرةتكردنةوةي َثيشوةختي ضاوديَر بؤ ئةو‬ ‫كاتيكدا ديَت كة ياساي‬ ‫ثرؤذة ياساية لة َ‬ ‫كةسيك بةقةدةر‬ ‫تةشهير كاراكراوةو ئةطةر‬ ‫َ‬ ‫بنوسيت‪،‬‬ ‫سةرة دةرزيةك لةسةر‬ ‫بةرثرسيك َ‬ ‫َ‬ ‫بة ياساي تةشهير دةدريَت بة دادطا‪ ،‬مةال‬ ‫بةختياريش كة بانطةشةي ئ���ازادي و‬ ‫هيرشانة‬ ‫ديموكراسي دةك��ات‪ ،‬ضاوي لةو َ‬ ‫ثؤشيوةو لة كاردانةوةي خؤشيدا بةرامبةر‬ ‫بةو ثرؤذة ياساية لةسةروتاري ذمارةيةكي‬ ‫هةولير‬ ‫سايتي ضاوديَر دا بة ناوي (ئاذاوةي‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫زادةي َ‬ ‫هةلةي هةموو اليةنةكانة) دةلَيت‬ ‫«يةكيتي‌‌ء ثارتي‌ كة دوو حيزبي‌ دةسةآلت‬ ‫َ‬ ‫بةدةستن‪ ،‬هةتا َئيستا ستراتيذيَكي‌ رؤشنيان‬ ‫بةرامبةر بة سيستمي‌ سكوالر (عةلمانيةت)‬ ‫و ئازادي‌ الئيك (سةربةستي‌ عةقيدة) نيية‪،‬‬ ‫ي جياوازي‌‬ ‫يةكيتي‌‌و ثارت ‌‬ ‫ئةمة جطة لةوةي‌ َ‬ ‫بةرضاويان لةمبارةوة هةية‪ ،‬هةردوواليان‪،‬‬ ‫برةوثيداني‌ فةزاي‌‬ ‫كةم ‌و زؤر بةشدارن لة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ئيسالمي‌ طؤشةطيرانة‪ ،‬هةوليان نةداوة ئيسالم‬ ‫ببيتة عةقيدةي‌ تاك‌و ئازادي‌ تاك‪ ،‬ريَطةشيان‬ ‫َ‬ ‫كي بة‬ ‫جيطؤ ِر َ ‌‬ ‫لةشيوةكان‪َ ،‬‬ ‫بةشيوةيةك َ‬ ‫داوة َ‬ ‫ئاراستةكاني‌ ثةرورةدة بكريَت»‪.‬‬ ‫هةروةها َ‬ ‫هيزة ئيسالمطةراكان‪،‬‬ ‫دةلَيت» َ‬ ‫َ‬ ‫كؤمةليان ث ِركردووة لة فةزاي‌ ئاييني‌‌و‬ ‫ي‬ ‫فةزا ‌‬ ‫مةزهةبي‌ ئاراستةكراو‪ ،‬هةميشة فةزاي‌‬ ‫ئاييني‌‌و مةهةزبي‌ ئا ِراستةكراويش لةبةرامبةر‬ ‫ي سكوالريزم (عةلمانيةت)‬ ‫ئازاديةكان ‌‬ ‫دا‪ ،‬لة وآلتة دواكةوتوةكاندا كاردانةوةي‌‬ ‫ي َليدةكةويَتةوة‪ ،‬هةربؤية لة ساآلني‌‬ ‫توند ‌‬ ‫راب��ردوودا‪ ،‬لةسةر َتيكةآلوكردني‌ كض‌و كو ِر‬ ‫لة خويَندنطاكاندا‪ ،‬كاردانةوةي‌ توند هةبووة‪،‬‬ ‫لةسةر ئازادي‌ بيرو ِرا‪ ،‬دةيان زاناي‌ ئاييني‌‪،‬‬ ‫هيرش بردنة‬ ‫مزطةوتةكانيان كردة سةنطةري‌ َ‬ ‫سةر ئازاديةكان»‪.‬‬ ‫هيماي خؤ بةذيرتر زانين‬ ‫مةال بةختيار َ‬ ‫مةال بةختيار خؤي دةكاتة ئامؤذطاريكاري‬ ‫كوردةكاني ِرؤذئاواي كوردستان كة بةرامبةر‬ ‫بةو ِرذيَمة وةستاونتةوة كة مةال بةختيارو‬ ‫هاو ِريَكاني هةنطاوي يةكةمي ضةكدارييان‬ ‫لة كؤشكي كؤماري ِرذيَمي سورياوة دةست‬ ‫َ‬ ‫لةطةل‬ ‫َثيكردو بؤ تاكة ِرؤذيَكيش ثةيوةنديان‬ ‫ئةو ِرذيَمة نةثساندوة‪ .‬لة ديداريَكي َ‬ ‫كةنالي‬ ‫طةلي كوردستاندا مةال بةختيار َ‬ ‫«ئيمة‬ ‫دةلَيت َ‬ ‫هيزةكاني‬ ‫دذي ضةكداركردني َبي بةرنامةي َ‬ ‫كوردستاني رؤذئاواين»‪ .‬ئةم َليدوانة ضةندين‬ ‫جةمسةري هةية‪ .‬يةكةم ئةوةية كة خؤي لة‬

‫دةزانيت‪ ،‬ضونكة‬ ‫سةرؤكي هةريَم بة ذيرتر‬ ‫َ‬ ‫سةرؤكي هةريَم ِرايطةياندبوو كة كورداني‬ ‫سوريا ضةكدار دةكات بؤ ئةوةي بةرطري‬ ‫لةخؤيان وناوضةكانيان بكةن‪ .‬جةمسةريَكي‬ ‫هيمايةكة بؤ ِرذيَمي سوريا كة ئةوةي‬ ‫تري َ‬ ‫كوردةكاني سوريا ضةكدار دةكات بارزانيةو‬ ‫يةكيتي نية‪ .‬ئةم َليدوانةي مةال بةختيار‬ ‫َ‬ ‫دواي ثرسةنامةكةي مام جةالل ديَت بؤ‬ ‫خوشكةكةي بةشار ئةسة بة بؤنةي كوذراني‬ ‫َميردةكةيةوة لة تةقينةوةي ئةنجومةني‬ ‫ئاساييشي نةتةوةيي سوريادا»‪.‬‬ ‫سةبارةت بة خؤ بةذيرتر زانين لة سةرؤكي‬ ‫هةريَم‪ ،‬مةال بةختيار لة ثةرؤشنامةكةيدا‬ ‫دةنوسيت (جةنابت لة‬ ‫بؤ سةرؤكي هةريَم‬ ‫َ‬ ‫َئيمةومانان باشتر دةزانيت‪ ،‬هةتا َئيستا ئةو‬ ‫هيزانةي بوونةتة هاوسةنطةرت بؤ طؤ ِريني‬ ‫َ‬ ‫سةرئيسقان دذي‬ ‫ماليكي زؤربةيان هةتا‬ ‫َ‬ ‫ديموكراسيء م��ادةي (‪)140‬ن‪ ،‬لةمبارةوة‬ ‫ضاكةكةيان لةوةداية ئةم باوة ِرةيان ناشارنةوة‪،‬‬ ‫تةنانةت َئيستاش كة زؤر َثيويستيان بة‬ ‫هاوثةيماني كوردستاني و جةنابتة بؤ‬ ‫دةولةتمةدار‪َ ،‬‬ ‫َليسةندنةوةي متمانة لة َ‬ ‫بةلكو‬ ‫بة ِريَز تاريق هاشمي كة َليشي قةوماو‬ ‫كوردستان ثةنايدا‪ ،‬بةئاستةميش سياسةتي‬ ‫خؤي بةرامبةر مادةي ‪ 140‬نةطؤ ِري‪ ،‬ئةمة‬ ‫لةكاتيكدا كوردستانء جةنابي مام جةاللء‬ ‫َ‬ ‫جةنابت نةبواية‪َ ،‬ئيستا هاشمي لةزينداندا‬ ‫دةبوو»‪.‬‬ ‫بانيكة و دوو هةوا‬ ‫هيماي َ‬ ‫مةال بةختيار َ‬ ‫مةال بةخيتار لة كؤ ِري (بيري كوردايةتيء‬ ‫ديموكراسي و َثيضةوانةكاني) كة لة‬ ‫سليماني ثار َ‬ ‫َ‬ ‫سال‬ ‫مةلبةندي كوردؤلؤذي لة َ‬ ‫‪ 2011‬بؤيان سازكردبوو وتي» هةمووي دوو‬ ‫هةفتةية من لة بةغدا طةراومةتةوة‪َ ،‬‬ ‫لةوي‬ ‫بةرثرساني مةجليسي ئةعال‪ ،‬هةردوو حيزبي‬ ‫دةعوة‪ ،‬سةدرييةكان‪ ،‬فةزيلةكان َثييان طوتين‬ ‫َ‬ ‫موتلةقةن ب ِروامان بةثرسي نةتةوةيي نيية»‪،‬‬ ‫(ئةمانة هةمويان شيعةن)‪ .‬هةروةها وتي‬ ‫«ئيمةيش ريَك وةك خؤي وةآلممان دانةوة‬ ‫َ‬ ‫كة َ‬ ‫موتلةقةن ب ِروامان بةو قسانةي َئيوة نييةو‬ ‫بةمةترسيي دةزانين بؤ سةر َعيراق»‪ ،‬هةروةها‬ ‫وتي «ئامادةبووان ئةوة َ‬ ‫خالَيكي زؤر طةورةي‬ ‫َ‬ ‫لةطةل ثارتة شيعةكاندا َئيستا‪،‬‬ ‫جياوازي َئيمةية‬ ‫طةورةترببيت لةسةرمان»‪،‬‬ ‫ت لةئايندةدا‬ ‫دةضي ‌‬ ‫َ‬ ‫َثي َ‬ ‫ببيتة‬ ‫كاتي ‌‬ ‫ك ئةو قسانةي َئيستا دةيكةن َ‬ ‫َ‬ ‫كاتيك‌ بوو بةداوودةزطاي‬ ‫عةقيدةو سيستم‪َ ،‬‬

‫دةبيتة َكيشةيةكي طةورة‪.‬‬ ‫سةربازيي‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫ئةمسالدا‬ ‫ب��ةآلم لة مانطي تةمموزي‬ ‫ليدوانيكدا بؤ بةشي ِرامياري‬ ‫مةال بةختيار لة‬ ‫َ‬ ‫ئاذانسي ئاكا نيوز سةبارةت بة دةنطؤي ئةوةي‬ ‫كة كورد لة َعيراقدا بة تةنيا ماوةتةوة‪َ ،‬‬ ‫دةلَيت‬ ‫شيوةيةك وانيية‪ ،‬بطرة زؤرينةي شيعة‬ ‫«بةهيض َ‬ ‫َ‬ ‫بةشيكي زؤري َعيراقية‬ ‫لةطةل َئيمةدان و َ‬ ‫باش بيردةكةنةوة‪ ،‬سةدرييةكان َئيستا لة‬ ‫هيزة مةدةنييةكان‬ ‫جاران باشتر بير دةكةنةوة‪َ ،‬‬ ‫باش بير دةكةنةوة‪ ،‬كورد هةرطيز بة تةنيا‬ ‫نامينينةوة»‪ .‬هةروةها ِرونتر َ‬ ‫«ئيستا‬ ‫دةلَيت َ‬ ‫َ‬ ‫بةشيكي زؤري اليةنة شيعةكانء َعيراقيية‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ثالثشتي َئيمةن وةك كورد بؤ ئةوةي دؤخي‬ ‫سياسي بةطويَرةي دةستور ضارةسةر بكريَت»‪.‬‬ ‫خويَنةري بة ِريَز َئيمة زؤر باش دةزانين كة‬ ‫تاريق هاشمي (ئةوةي كة مةال بةختيار لة‬ ‫ب ِرطةي سةرةوةدا كردويةتية َ‬ ‫خالي ِرةخنةطرتن‬ ‫لة سةرؤكي هةريَم) لة ليستي َعيراقيةدا بوو‪،‬‬ ‫ئةوةتا ئةو كاتة مةال بةختيار َ‬ ‫«بةشيكي‬ ‫دةلَيت‬ ‫َ‬ ‫زؤري َعيراقية سةبارةت بة كورد باش بير‬ ‫دةكةنةوة»‪.‬‬ ‫هيماي كاري موخابةراتي‬ ‫مةال بةختيار َ‬ ‫مةال بةختيار لةسيميناريَكدا بةناوي‬ ‫(ثرسي َ‬ ‫لةنيوان يؤتؤثيا‬ ‫دةولةتي كوردستان َ‬ ‫هةولير سازكرا‪ ،‬ئاشكراي‬ ‫و ديرؤكدا) كة لة َ‬ ‫يةكيتي ثةيوةندي بة ‪ 36‬دةزطاي‬ ‫كرد كة َ‬ ‫موخابةراتي جيهانيةوة هةية‪ ،‬ئاطاداري هةموو‬ ‫نهينيةكاني جيهانة»‪.‬‬ ‫شتة َ‬ ‫كةسيكي‬ ‫سةردةميكدا بو ئةطةر بة‬ ‫لة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫سادةيان بوتاية تؤ جاسوسيء ثةيوةنديت‬ ‫بة موخابةراتةوة هةية‪ ،‬هةزار جار ثاكانةي‬ ‫دةكردو بةرائةتي خؤي دةسةلماند‪ ،‬كةضي‬ ‫كةسيكي ئةندام سةركردايةتي و خاوةني‬ ‫َ‬ ‫حيزبيكي طةورةدا كة لة دةسةآلتي‬ ‫ب ِريار لةناو َ‬ ‫كوردستانء َعيراقدا ِر َؤلي هةية شانازي دةكات‬ ‫َ‬ ‫لةطةل موخابةراتي جيهاندا‬ ‫بةوةي ثةيوةندي‬ ‫نهينيةكاني‬ ‫هةية‪َ ،‬ثيي واية ئةرشيفي دؤسية َ‬ ‫ئةو دةزطايانة بؤ ئةو واآليةو بة كةيفي خؤي‬ ‫دةتوانيت زانيارةكانيان كؤثي دةكاتةوة!‬ ‫َ‬ ‫ئادةي َثيم َبل َي كاك مةال بةختيار ئةوة ض‬ ‫سياسةتمةداريَكي ذير ئةو قسةي تؤ دةكات؟‬ ‫من َثيمواية مةال بةختيار لة بواري كاري‬ ‫موخابةراتيدا سةركةوتوترة وةك لة كاري‬ ‫دةتوانيت لة ذورة داخراوةكاندا مةشق‬ ‫سياسي‪،‬‬ ‫َ‬ ‫بة ثياواني موخابةرات بكاتء َفيري سياسةتي‬ ‫ملمالنيي توندوتيذيان بكات‪،‬‬ ‫دذايةتيء‬ ‫َ‬ ‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫‪5‬‬


‫ناتونيت َليدوانة سياسيةكانيشي بة‬ ‫تةنانةت َ‬ ‫ِرويةكي خؤشء زةردةخةنةوة بكات‪ ،‬هةميشة‬ ‫م ِرو مؤضةو ِروناكي لة دةموضاويدا نية‪ ،‬مةطةر‬ ‫دةطي ِريَت يان‬ ‫سيمينارانةدا كة بؤ ذناني َ‬ ‫لةو َ‬ ‫لةو ئاهةنطء كةرنةظاآلنةدا كة بؤ بيانيةكاني‬ ‫ساز دةكات‪.‬‬ ‫هيماي ذةهراويكردني فةزاي‬ ‫مةال بةختيار َ‬ ‫طشتي‬ ‫مةال بةختيار خاوةني ئةو نةريتةية كة ئةطةر‬ ‫حيزبيك يان بيرو هزريَكي َ‬ ‫بةدل‬ ‫كةسيك يان َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫نةبو هةول دةدات ئةو فةزايةي َلي ذةهراوي‬ ‫بكات كة تيايدا َ‬ ‫هةلدةسو ِريَت‪ ،‬بةو هيوايةي‬ ‫لةبةرضاوي َ‬ ‫خةلكي بخاتء َليي دور بكةونةوة‬ ‫‪ ،‬خؤشي َ‬ ‫تةثلي سةركةوتن َلي بدات‪.‬‬ ‫لة َفي َ‬ ‫ستيظالي‌ (ماضؤ)ي هةوراماندا مةال‬ ‫بةختيار َ‬ ‫هةولي داوة فةزاي ناوضةي هةورامان‬ ‫لة ئيسالمء ئيسالميةكان ذةهراوي بكات‪،‬‬ ‫بةشيكي ئةو وت��ارةي لةو َفي َ‬ ‫ستيظالةدا‬ ‫لة َ‬ ‫َ‬ ‫«ميذوي َئيمة‬ ‫َثيشكةشي كرد دةلَيت َ‬ ‫َميذويةكة ث ِرة لة زانياري طةورةو طةوهةردار‬ ‫تائيستا وةك َثيويست نةخراونةتة ناو‬ ‫كة َ‬ ‫ئةدةبياتي ك��ورديء َميذوي نوسراومان»‪.‬‬ ‫وتيشي»ئيسالم هاتووة هةموو ناوضةكاني‬ ‫خستؤتة ذيَر دةستي خؤي‪ ،‬تةنها لةهةوراماندا‬ ‫سال بةرطريي ك��راوة‪ ،‬ياني ‪َ 264‬‬ ‫‪َ 264‬‬ ‫سال‬ ‫هةورامان بةرطري‌ بةرايي لةشكرةكاني‬ ‫ئيسالمي كردوة‪».‬‬ ‫مةال بةختيار لةو وت��ارةدا جطة لةوةي‬ ‫مانيتي َ‬ ‫َ‬ ‫خةلكي ئةو ناوضةيةي لةكةدار‬ ‫موسول َ‬ ‫كردوة‪ ،‬ئاماذةي بؤ هةموو ئةو دابء نةريتانة‬ ‫كردوة كة ئةو ناوضةية َثيش هاتني ئيسالم‬ ‫هةيانبوة‪ ،‬تةنها ئاماذةي بؤ بيروهزري‬ ‫َ‬ ‫كةلة ثياوة دينيةكاني ئةو‬ ‫ئيسالميء‬ ‫ناوضةية نةكردوة‪ ،‬تةنانةت باسي مةرقةدي‬ ‫شيخةكانيشي نةكردوة كة ماوةيةكي زؤر‬ ‫َ‬ ‫كرديانة بابةتي تؤمةتباركردني ئيسالميةكان‬ ‫سياسةتيكي بةرنامة بؤ‬ ‫لةسةري‪ .‬ئةمةش‬ ‫َ‬ ‫دا ِرَي��ذراوة‪ ،‬مةال بةختيار دةيةويَت جياوازي‬ ‫بخاتة َنيوان ناوضةكانء َ‬ ‫خةلكي كوردستانةوة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫هةول دةدات فةزاي طشتي ذةهراوي بكات‪.‬‬ ‫مةال بةختيار بؤضي ِريَطرة لة هاتنةوةي‬ ‫مامؤستا كريَكار بؤ كوردستان؟‬ ‫َ‬ ‫سالي ‪ 2007‬مةال بةختيار لة كؤبونةوةيةكدا‬ ‫َ‬ ‫لة هاوينةهةواري دوكان لةطةل شانديَكي‬ ‫ترسيكي‬ ‫ئةمريكايي هانايان بؤ دةباتء بة َ‬

‫‪6‬‬

‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫زؤرةوة لة ئيسالميةكان َ‬ ‫دةلَيت «ئةوةي‬ ‫مانكرابيت ش���ة ِري ئيسالميةكاني‬ ‫َثي‬ ‫َ‬ ‫كوردستانمان كرد‪ ،‬بودجةيةكي كةميشمان‬ ‫داونةتي‪ ،‬بةآلم ئةوان بةردةوام لة فراوانبون‬ ‫َ‬ ‫جيي مةترسين‪ ،‬ئيسالميةكاني‬ ‫دان‪ ،‬بةراستي َ‬ ‫دةبيت بة‬ ‫جيي مةترسينء َ‬ ‫ئةم هةريَمة زؤر َ‬ ‫بةردةوامي ضاوديَري بكريَن‪».‬‬ ‫ئةمة ئةو ِراستيةية كة مةال بةختيار نايةويَت‬ ‫ِرو بة ِروي َ‬ ‫بيدركي َنيت ‪ ،‬لة ذورة‬ ‫خةلكي كورد‬ ‫َ‬ ‫تاريكةكاندا بؤ ئةو دةزطا موخابةراتيانةي‬ ‫ني كة ثةيوةندي َثييانةوة هةية‪.‬‬ ‫دةدري َ‬ ‫َكي َ‬ ‫َليدواني توندوتيذي ئةو و هةنديَك لة‬ ‫يةكيتي سةبارةت‬ ‫ئةندامانةكاني سةركردايةتي َ‬ ‫بة طة ِرانةوةي مامؤستا كريَكار بؤ كوردستان‬ ‫لةو ترسةوة سةرضاوةي طرتوة كة ثانتايي‬ ‫كاري ئيسالمي بة طة ِرانةوةي مامؤستا كريَكار‬

‫مةال بةختيار‪ ،‬مامؤستا‬ ‫كر َيكار لةسيَدارة دةدات‬ ‫لةكاتيَكدا شانازي‬ ‫بة لةسيَدارة نةداني‬ ‫سةدامةوة دةكات‬ ‫ببيت ‪ ،‬ئةوة نية كة ئةو‬ ‫بؤ كوردستان فراوانتر َ‬ ‫َ‬ ‫دةيل َي كة طواية مامؤستا كريَكار تاوانباري‬ ‫سياسيةو زياتر لة ‪ 200‬وةك خوي َ‬ ‫دةلَيت‬ ‫دةبيت دادطايي‬ ‫خةباتطي ِر و هاوآلتي كوشتوةو َ‬ ‫َ‬ ‫لةسيدارةداني بؤ‬ ‫بكريَتء دادطاش حوكمي َ‬ ‫دةركات‪.‬‬ ‫سيدارة‬ ‫مةال بةختيار‪ ،‬مامؤستا كريَكار لة َ‬ ‫لةسيدارةنةداني‬ ‫كاتيكدا شانازي بة َ‬ ‫دةدات لة َ‬ ‫سةدامةوة دةكات‬ ‫َ‬ ‫ئةمسالدا مةال بةختيار‬ ‫لة مانطي شوباتي‬ ‫بة شانازيةوة دواي َثيشوازي ك��ردن لة‬ ‫شانديَكي نةتةوة يةكطرتوةكان لة نوسينطةي‬ ‫يةكيتي َ‬ ‫«ئيمة‬ ‫مةكتةبي سياسي‬ ‫دةلَيت َ‬ ‫َ‬ ‫هيزيَكي سؤسيال ديموكراتينء ب ِروامان بة‬ ‫َ‬ ‫لةسيدارداني تاوانباران نية‪ ،‬خةباتي َئيمة‬ ‫َ‬ ‫لةم قؤناغةدا بؤ ئةوةية كة ئةو ب ِروايةي‬

‫ضةسثينين‬ ‫خؤمان بكةينة ياسايةكؤ بيشي‬ ‫َ‬ ‫تا ببينة نمونةيةكي َثيشتر نةبينراوي هةموو‬ ‫ِرؤذهةآلتي ناوةراست‪.‬‬ ‫َ‬ ‫لةطةل َدلنيابونم لة ثاكي مامؤستا كريَكار‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ِروو دةكةمة مةال بةختيار و َثيي دةلَيم»وةرة‬ ‫ب��ةراوردَي��ك لة َنيوان خؤتي سةركردةي‬ ‫سةربازي مةيداني براكوذيء سةدام حسيني‬ ‫ديكتاتؤر و مامؤستا كريَكاردا بكة‪َ ،‬ثيمان َبل َي‬ ‫دةبيت دادطايي بكريَت؟»‬ ‫كي َ‬ ‫كي تاوانبارة و َ‬ ‫َ‬ ‫ئةوةشت لة ياد َبيت ئةطةر مامؤستا كريَكار‬ ‫هاتةوة بؤ كوردستان هةموو راستيةكان‬ ‫خيَلي‬ ‫لةثيش هةمويانةوة شة ِري َ‬ ‫دةردةكةون‪َ ،‬‬ ‫يةكيتيء كةسوكاري‬ ‫حةمة‪ ،‬ئةوسا تؤشء َ‬ ‫هةردوالي ئةو شة ِرة نةطريسةي سياسةتي‬ ‫ثاكسازي َئيوة سةثاندي بةسةر ناضةكةدا ِروو‬ ‫بة ِرووي يةكتر ببنةوة‪.‬‬ ‫من تةحةداي مةال بةختيار دةكةم يةك‬ ‫َ‬ ‫هةبيت‬ ‫بةلطةي َ‬ ‫كاتيك دةست لة كاروباري‬ ‫مةال بةختيار تؤ َ‬ ‫دادطا وةردةدةيتء َ‬ ‫خةلك بة تاوانباري سياسي‬ ‫دةبيت‬ ‫و قاتيل تؤمةتبار دةكةي َبيطومان َ‬ ‫هةبيت‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫بةلطةكةشت دروست كراو‬ ‫بةلطةت َ‬ ‫َ‬ ‫نةبيت‪ .‬ئةطةر بةلطةي لةو جؤرةت نةبوو‬ ‫َ‬ ‫دةبيت بزانيت كة بة ياساي تةشهير دادطايي‬ ‫َ‬ ‫دةكريَيت‪.‬‬ ‫دةدةمي كة‬ ‫من طةرةنتي سةد لة سةدت‬ ‫َ‬ ‫مامؤستا كريَكار لة هيضكام لةو شة ِرانةي‬ ‫كوردستانء تةنانةت دواي ِرزطاركردني‬ ‫َعيراقيش نة بة تةطبيرو نة بة ك��ردةوة‬ ‫ب��ةش��داري ن��ةك��ردوة‪ .‬ئةمريكاييةكاني‬ ‫هاوثةيمانيشت َ‬ ‫بةلطةنامةيةكيان داوة بة‬ ‫ثاريَزةرة َ‬ ‫هؤلةنديةكةي مامؤستا كريَكار كة‬ ‫مامؤستا كريَكار الي ئةوان تاوانبار نية‪.‬‬ ‫من ئامادةم لة هةر كؤ ِريَك و لة هةر‬ ‫َ‬ ‫كةنالَيك تؤ دياري بكةي لةسةر هةموو ئةو‬ ‫زانياريانةي َليرةدا باسم كردون َميزطردت‬ ‫لة َ‬ ‫طةلدا بكةم‪ ،‬ئةطةر تؤ توانيت تاوانباريي‬ ‫جييةوة‬ ‫مامؤستا كريَكار‬ ‫بسةلمي َنيت هةر لةو َ‬ ‫َ‬ ‫من داوا دةكةم كة ليذنةيةك لة زاناياني‬ ‫ئاييني بؤ دادطايي مامؤستا كريَكار دروست‬ ‫قةناعةتيكيشمةوة‬ ‫بكريَت ‪ ،‬بة هةموو‬ ‫َ‬ ‫ثيرؤزبايي سةركةوتنيشت َلي دةكةم‪ ،‬بةآلم‬ ‫شيوة داوا‬ ‫ئةطةر نةتسةلماند هةر بة هةمان َ‬ ‫دةكةم كة دةمودةست بةرةو دادطا بتبةنء‬ ‫سزاي خؤت وةربطريت‪ .‬فةرمو ئةوةش ئةرز‬ ‫و ئةوش طةز‪.‬‬


‫ِر َيطا‪ ،‬نه َينى ِرفاندنى مامؤستايةكى ئاينى لةكةركوك بالَودةكاتةوة‬

‫خ َيزانةكةى‪ :‬تةنها هؤكاري رفاندنى‬ ‫مامؤستا‪ ،‬وتارةكانى بوو‬

‫ِراثؤرتى‪ :‬سةنطةر بيالل‬ ‫ماوةى َ‬ ‫سالَيكء دوو مانطة مامؤستايةكى‬ ‫نريتء‬ ‫ئاينى لة شارى كةركوك دة ِر َفي َ‬ ‫بةثيى‬ ‫تاوةكو َئيستا ضارةنووسى نايارة‪ ،‬وة َ‬ ‫ئةو َ‬ ‫بةلطانةى دةست ِرَيطا كةوتووة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتدارة ئةمنييةكانى كةركوك لة‬ ‫ثشت رووداوى ديار نةمانى مامؤستايةكى‬ ‫ئايينييةوةن‪.‬‬ ‫مامؤستا عةباس هادى‪ ،‬ناسراو بةمةال‬ ‫خوينى مزطةوتى‬ ‫نويذو ووتار َ‬ ‫عةباس َثيش َ‬ ‫َ‬ ‫تةثةى مةال عةبدوال لة كةركوك‪،‬‬ ‫لةشةوى ‪ 2011/5/31‬لةكاتى طة ِرانةوةيدا‬ ‫بؤ َ‬ ‫ضةكداريكةوة‬ ‫مالةوة لةاليةن ضةند‬ ‫َ‬ ‫نريت‪ ،‬تاوةكو َئيستاش ضارةنووسي‬ ‫دة ِر َفي َ‬ ‫بةثيى ووتةى‬ ‫ماوةتةوة‪،‬‬ ‫بةناديارى‬ ‫َ‬ ‫خانةوادةكةيشى جطة لةهؤكارى سياسى‬ ‫خويندنةوةيةكى تر َ‬ ‫ناطريت‬ ‫هةل َ‬ ‫هيض َ‬ ‫كي ية؟‬ ‫مةال عةباس َ‬ ‫عةباس هادى‪َ ،‬‬ ‫سالى ‪ 1980‬لةدايك‬ ‫بووة‪ ،‬بةو َثيييةى باوكى زانايةكى ئاينى‬ ‫َ‬ ‫هةولى داوة كو ِرةكانى ئةو ِرَيبازة‬ ‫بووة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫حسين‪-‬ى برايدا سالى‬ ‫بطرن‪ ،‬لةطةل مةال َ‬ ‫دةنرينة خانةقاى سةيد ئةحمةد كة‬ ‫‪َ 1992‬‬ ‫قوتابخانةيةكى ئاينى بووة لةكةركوك‪،‬‬ ‫َ‬ ‫خويندن لةو‬ ‫سال لة‬ ‫دواى شةش‬ ‫َ‬ ‫كؤليذى ئيمام ئةعزةم‬ ‫خانةقاية دواجار لة َ‬ ‫وةردةطيرينء‬ ‫خؤىء مةالحسينى براى‬ ‫َ‬ ‫دةهينن‪،‬‬ ‫ب ِروانامةى بةكالؤريؤس بةدةست َ‬ ‫عيراقء لة َ‬ ‫سالى‬ ‫دواى ثرؤسةى ئازادى َ‬ ‫‪ 2004‬مةال عةباس لةمزطةوتى تةثةى‬ ‫َ‬ ‫خوين‬ ‫مةال‬ ‫نويذو ووتار َ‬ ‫عةبدوال بة َثيش َ‬ ‫دادةمةزريت‪.‬‬ ‫َ‬ ‫حسينى براى هؤكارى‬ ‫بة ووتةى مةال َ‬

‫مامؤستا عةباس‬ ‫دواكةوتنى دامةزراندنييان دةطة ِرَيتةوة بؤ‬ ‫كوردبوونيان‪ ،‬وة بةعسي نةبوونيان‪ ،‬وة‬ ‫نفوسيشيان حوكمى زاتى بووة‪.‬‬ ‫ديدو َتي ِروانينى مةال عةباس‬ ‫فكريكى‬ ‫حسينى براى َ‬ ‫بةووتةى مةال َ‬

‫ميان ِرةوى هةبووة‪ ،‬لة دواى ثرؤسةى‬ ‫عيراقةوة ثةيوةندى كردووة بة‬ ‫ئازادى َ‬ ‫َ‬ ‫عيراقى يةوة‪ ،‬لةطةل ئةواندا‬ ‫حزبى ئيسالمى َ‬ ‫خزبيكى ِرَيطة‬ ‫ئةوانيش‬ ‫ئيشى دةكرد‪ ،‬كة‬ ‫َ‬ ‫َثيدراو بوونة كة ئةنداميان لة ئةنجومةنى‬ ‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫‪7‬‬


‫خيَزاني مامؤستا عةباس‬ ‫عيراق هةيةو ماوةيةكيش‬ ‫َ‬ ‫نوينةرانى َ‬ ‫عيراقيان‬ ‫سةروةكى ئةنجومةنى َ‬ ‫نوينةرانى َ‬ ‫بة دةستةوة بووة‪.‬‬ ‫َ‬ ‫دووسالة‬ ‫مةالحسين باس لةوة دةكات‬ ‫َ‬ ‫مامؤستا عةباسى برام هيض ثةيوةندييةكى‬ ‫بةو حزبةوة نةماوةو وازى لة ئةداى كارى‬ ‫هينابوو‪.‬‬ ‫حزبايةتى َ‬ ‫ضؤن ِر َفينرا‬ ‫شةوى ‪ 2011/5/31‬مةال عةباس‬ ‫َ‬ ‫خيزانء‬ ‫لة كاتى طة ِرانةوةى‬ ‫لةطةل َ‬ ‫َ‬ ‫مندالةكانيدا لة َ‬ ‫َ‬ ‫مالى دايكييةوة بةرةو مالى‬ ‫ئؤتؤمبيليكى جام‬ ‫خؤى لة َريطا لةاليةن‬ ‫َ‬ ‫دةطيريت‪ ،‬ئؤتؤمبيلةكة‬ ‫ِرةشةوة ِرَيطةيان َثي‬ ‫َ‬ ‫ضوار ضةكدارى َتيدايةو هةموويان بة زمانى‬ ‫سي ضةكداريان‬ ‫كوردى قسةيان كردووة‪َ ،‬‬ ‫يةكيكيشيان لةناو سةيارةكةدا‬ ‫دادةبةزنء َ‬ ‫دةمي َنيتةوة‪ ،‬مةال عةباس لةسةيارةكةى‬ ‫َ‬ ‫خؤى دادةطرنء ِراستةوخؤ لةسةيارةكةى‬ ‫شوي َنيكى ناديار‬ ‫خؤيانى سةردةخةن‪ ،‬بؤ َ‬ ‫َ‬ ‫دين‪.‬‬ ‫هةل َ‬ ‫طومانةكان‬ ‫مةالحسينى براى مةال عةباس َ‬ ‫دةلَيت‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫« ِرفاندنى مامؤستا عةباس بةدلنيياييةوة‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتةكانى ئةم‬ ‫لة سنورى خاوةن‬ ‫دةرناضيت‪ ،‬ضونكة ئةطةر تيرؤريست‬ ‫شارة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بيبرداية تاوةكو َئيستا هةوالَيكى هةردةبوو‪،‬‬ ‫ضونكة داواكارييةكيان هةبوو يان‬ ‫مةبلةغى ثارةمان َلي داوة دةكرا‪َ ،‬‬ ‫بةالم‬ ‫َ‬ ‫َئيمة طومانمان نيية كةالى دةزطا ئةمنيية‬

‫‪8‬‬

‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫كوردييةكانى ئةم شارةية ضونكة ئةوانةى‬ ‫كة بردوويانة هةموويان بة زمانى كوردى‬ ‫قسةيان كردووةو كوردبوونة‪.‬‬ ‫َ‬ ‫هةولةكان‬ ‫بة ووتةى خانةوادةكةى نزيكةى‬ ‫دةجار ضووينةتة الى دكتؤر نةجمةدين‬ ‫ثاريزطارى كةركوك َ‬ ‫بةالم هيض‬ ‫كةريم‪َ ،‬‬ ‫سؤراغيكيمان دةست نةكةوتووة‪ ،‬هةرلة‬ ‫َ‬ ‫كةركوك ضووينةتة الى ئاسايشى ثارتى‬ ‫يةكيتى ئةوانيش َ‬ ‫بةلَينييان َثيداوين كة‬ ‫و َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هةولَيكمان بؤ بدةن‪ ،‬بةالم تاوةكو َئيستا‬ ‫َ‬ ‫هيض هةولَيك نةدراوة‪ ،‬وة ضوينةتة الى‬ ‫مامؤستا عةلى باثير جةنابيان بة هةمان‬

‫دةزطاكانى ئاسايشي‬ ‫ثارتىء يةكيَتى‬ ‫لةكةركوك طومانى‬ ‫ف ِراندنى مامؤستايةكى‬ ‫لي دةكر َيت‬ ‫ئاينييان َ‬

‫بةلَينى َثيداوين َ‬ ‫شيوة َ‬ ‫هةولَيكمان بؤ بدات‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بةالم تاوةكو َئيستا هةموو هةولةكان َبى‬ ‫نةتيجة بووة‪ ،‬ضونكة َئيمة تاوةكو َئيستا‬ ‫نازانين لة َ‬ ‫كوي زيندانى كراوة‪ ،‬دةنطؤيةك‬ ‫هةبوو كة َ‬ ‫خةلكى ضووةتة الىء بينيويانةو‬ ‫َ‬ ‫سةردانى كراوة‪َ ،‬‬ ‫هةواالنة هيضى‬ ‫بةالم ئةو‬ ‫راست نةبووةوة لةو شةوةى ِر َفينراوة تاوةكو‬ ‫َئيستا ضارةنووسى ناديارة»‪ ،‬بةووتةى مةال‬ ‫حسينى برايشى دةستطيركردنى مةال‬ ‫مةوزوعيكى‬ ‫عةباسى «كورت و ثوخت‬ ‫َ‬ ‫سياسيية»‪.‬‬ ‫خيزانةكةى‬ ‫َ‬ ‫خيزانى مةال‬ ‫بةهرة عومةر محةمةد‪َ ،‬‬ ‫عةباس لة مانطى ‪9‬ى ‪ 2003‬بووة بة‬ ‫سى َ‬ ‫منداليان هةية كة ئةوانيش‬ ‫هاوسةرى‪َ ،‬‬ ‫كضيكن‪.‬‬ ‫دووكو ِرو َ‬ ‫خيزانةكةى مةال عةباس َ‬ ‫دةلَيت «‬ ‫ئةو شةوةى كة َميردةكةميان بردووة خؤم‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫شايةتحال ئةوانةى كة‬ ‫لةطةليدا بووم‪ ،‬وةكو‬ ‫ِرفانديان بةزمانى كوردى قسةيان دةكرد‪،‬‬ ‫ئؤتؤمبي َليكى جام ِرةشدابوون‪،‬‬ ‫ئةوان لةناو‬ ‫َ‬ ‫ذمارةيان ضوار كةس بوون سييانيان‬ ‫دةبةزين بؤ دةستطيركردنى مامؤستا‪،‬‬ ‫يةكيكى تريان لةناو ئؤتؤمبيلةكة مايةوة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫هةموويشيان جلى مةدةنييان لةبةردا بوو»‪.‬‬ ‫دةلَيت َ‬ ‫خيزانى مةال عةباس َ‬ ‫«سالَيكء‬ ‫دوو مانطة َميردةكةميان ِرفاندووة‪ ،‬من‬ ‫شوينةكةى بزانين تاوةكو‬ ‫داواكارم تةنها َ‬ ‫سةردانيكى بكةين‪ ،‬جةنابى‬ ‫بضين‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ثاريزطارى كةركوك بةلَيني َثيداوين‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هاوكاريمان بكات‪ ،‬بةالم ئةو َئيستا‬ ‫شتيكى َثي َبلَيين»‪.‬‬ ‫ضاوة ِرَيى َئيمةية َ‬ ‫بةهرة عومةر َثيى واية هاوسةرةكةى‬ ‫ووتارةكانيتى طيراوة‪ ،‬ضونكة‬ ‫تةنها لةسةر‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ئةو تةنها قسةى هةقى ووتووة‪ ،‬ئةو دةلَيت‬ ‫«حوكومةت هيض هاوكارييةكمان ناكات‬ ‫َئيمةش نازانين ضى بكةين»‪.‬‬ ‫بؤ وةرطرتنى زانيارى لةمة ِر بابةتةكة‬ ‫ِرَيطا ثةيوةندى كرد بة ئاسايشى ثارتى‬ ‫ديموكراتى كوردستانةوة لة كةركوك‪،‬‬ ‫َ‬ ‫بةالم جةنابيان بةهؤكارى ئةوةى عةميد‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هةلؤ نةجات سةردانى دةرةوةى ووالتى‬ ‫جيطرةكةشى َليرة نيية‪ ،‬بةداخةوة‬ ‫كردووةو َ‬ ‫دوانيكى ئةو دةزطاية‬ ‫لي‬ ‫هيض‬ ‫نةمانتوانى‬ ‫َ َ‬ ‫وةربطرين‪.‬‬


‫كاريطةريي مةرجةعيةت لةسةركةوتين ماليكيدا‬ ‫ئةحمةد ِرةنجيار‬ ‫لةطةل َ‬ ‫َ‬ ‫دةولةتي مةركةزيدا‬ ‫َكيشةكاني كورد‬ ‫شتيكء لة ِرووي‬ ‫جةوهةرييةوة‬ ‫لة ِرووي‬ ‫َ‬ ‫كاتيكيش ئةم‬ ‫شتيكي ترة‪َ ,‬‬ ‫دةرةكييةوة َ‬ ‫دووباريية دةردةكةوَيت كة ضارةسةري‬ ‫لةنيوان بةرثرساني كوردو‬ ‫َكيشةكان َ‬ ‫حكومةتي مةركةزي دةطاتة بنبةست‪.‬‬ ‫هةرَيمي كوردستان وةك قةوارةيةكي‬ ‫لةثيش دروست بووني ئةم‬ ‫خودموختاري َ‬ ‫حكومةتة مةركةزيةي َئيستةدا هةبووة‪,‬‬ ‫هةروةها ِر َؤل��ي كورد لة دروست بووني‬ ‫عيراقدا لةدواي ِرووخاني‬ ‫حكومةتي نويَي َ‬ ‫ِرذيَمي َثيشوو ِر َؤلَيكي كاريطةر بووة‪ ,‬ئةم‬ ‫هؤيانة واي لة حكومةتي هةريَم كردووة‬ ‫بةبي‬ ‫كة هةنديَك ماف بة خؤي بدات كة َ‬ ‫طة ِرانةوة بؤ حكومةتي مةركةزي هةنديَك‬ ‫طريَبةست لةسةر ئاستي َني َ‬ ‫ودةولةتي ئةنجام‬ ‫بدات‪ ,‬ئةمةش لةسةر ئاستي حوكمداري بؤ‬ ‫دةشكيتةوةو‬ ‫حكومةتي مةركةزي بة قورس‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هةولي ِراطرتني دةدات ي��ان هةولي‬ ‫َ‬ ‫َليثرسينةوة لةطةل حكومةتي هةريَم دةدات‪،‬‬ ‫ئةمةش ديسانةوة لةسةر ئاستي حوكومداري‬ ‫هةرَيم قورسة‪ ،‬هةربؤية تةنطذةكاني َنيوان‬ ‫هةردووال طةيشتووةتة بنبةستء هةريةك‬ ‫لة حكومةتي مةركةزيء حكومةتي هةريَم‬ ‫تؤلة كردنةوة لةيةكتريء َ‬ ‫بؤ َ‬ ‫هةولةكانيش‬ ‫ئاستيك طةيشتن‬ ‫لةاليةن هةردووالوة بة َ‬ ‫لةاليةن حكومةتي مةركةزيةوة ِراطرتنء‬ ‫َ‬ ‫هةلوةشانةوةي طريَبةستة نةوتييةكاني‬ ‫َنيوان حكومةتي هةريَمء كؤمثاكاني‬ ‫َ‬ ‫لةطةل هةرَيمء لةاليةن حكومةتي‬ ‫هاوكار‬ ‫َ‬ ‫هةرَيميشةوة هةولي لةكار البردني‬ ‫سةرؤك وةزيراني حكومةتي ناوةندي دراو‬ ‫بؤ ئةو مةبةستةش َ‬ ‫هةولي هاوثةيماني درا‬ ‫َ‬ ‫عيراقيةو بؤ بةختي‬ ‫لةطةل ِرةوتي سةدرو َ‬ ‫عيراقيةش‬ ‫كورديش هةريةك لة سةدرو َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةل ماليكيدا هةبووة‪ ,‬ئةم‬ ‫دذايةتييةكيان‬ ‫هينانيية سةر سفرةي كورد لة دذي‬ ‫هؤيةش َ‬ ‫َ‬ ‫ماليكي‪ ,‬بةالم ئايا ماليكي بةرامبةر نةياراني‬ ‫نةخير‪ ,‬ماليكي جطة لة‬ ‫هات بة ضؤكدا؟ َ‬

‫شةرعيةت بووني دةستوور بةدةستي يةوة‬ ‫كة ئةو هةميشة بانطةشةي بؤ دةكرد كة‬ ‫طرفتةكان بة طة ِرانةوة بؤ دةستوور ضارةسةر‬ ‫دةكرَيت‪ ,‬مةرجةعيةتيشي لة ثشتةوة بوو‪,‬‬ ‫مةرجةعيةتيش بريتيية لةو ئا ِراستةكةرة‬ ‫مةزهةبيةي لة ثشت هةر قةوارةيةكي‬ ‫شيعي يةوةية كة ئاراستةي دةكات بةو‬ ‫ج��ؤرةي ب��ةرذةوةن��دي ب� َ‬ ‫�االي تةشةيوع‬ ‫دةيخوازيَت‪.‬‬ ‫كاتيك بارودؤخةكة لةسةر‬ ‫هةربؤية َ‬ ‫ماليكي هاتةوة بينيمان كة مةرجةعيةت لة‬ ‫ثشتطيري ماليكي هاتة مةيدانةكةوةو ِرةوتي‬ ‫َ‬ ‫بةرهةلستكارةكاني‬ ‫سةدر كة سةرسةختترين‬ ‫ماليكي بوو دوورخستةوة‪.‬‬ ‫كاتيك لة هةنديَك لة ميدياكاني َئيرانء‬ ‫َ‬ ‫عيراقةوة لة زاري خامنةيي يةوة رايانطةياد‬ ‫َ‬ ‫عيراق‬ ‫بةالي َئيرانةوة يةك ِريزي شيعةكاني َ‬ ‫لةثيش هةموو ثرؤذةيةكي سياسي يةوةية‪.‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ئايةتول َال خامنةيي‬ ‫هةروةها بريكاري‬ ‫شيخ مةهدي ئاسةفي لة ِرَيطةي فتوايةكةوة‬ ‫َ‬ ‫كة بة خةتي خؤي لة ِريَطةي ميدياكانةوة‬ ‫َ‬ ‫بالوبوويةوة الواز كردني ئةم حكومةتة‬ ‫بة هةر ِرَيطايةك بةهةدةرداني خويَنء‬ ‫كؤششء خةمء ذانة‪ ,‬هةروةها ِرايطةياند‬ ‫دروس��ت نيية بةشداري بكريَت لة هةر‬ ‫َ‬ ‫هةولَيكدا كة ئةم حكومةتة (حكومةتي‬ ‫َ‬ ‫سةرقالي بكات لة‬ ‫ماليكي) الواز بكاتء‬ ‫ئةركي خؤي‪.‬‬ ‫ه��ةروةه��ا ب��ؤ ه��ةم��ان مةبةست‬ ‫َ‬ ‫ئايةتول َال كازم ئةلحائدي كة‬ ‫َثيشووتريش‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫يةكيكة لة بةناوبانطترين ئايةتولالكاني‬ ‫َ‬ ‫عيراقء خؤي دانيشتوي حةوزةي‬ ‫شيعةي َ‬ ‫قومي َئيرانةو خوَيندكاري سةدري يةكةم‬ ‫بووة كة دامةزرَينةري حيزبي دةعوة بووة‪,‬‬ ‫هةروةها لة الي س��ةدري دووةم واتة‬ ‫باوكي موقتةدا هةمان َثيطةي هةبووة‪,‬‬ ‫اليةنيكي‬ ‫فتواي دابوو كة هاوثةيماني هيض‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةل َعلمانيةكان(هاوثةيماني‬ ‫شيعة‬ ‫و(ئةلعيراقية) لة دةنطداني‬ ‫كوردستاني)‬ ‫َ‬ ‫ثةرلةماندا دروست ني ية‪.‬‬ ‫لة دواي ئةمانة هةموو ديمان كة ِرةوتي‬

‫سةدر كة كاريطةرترين نةياري ماليكي‬ ‫بوو لة مةسةلةكةدا دذايةتيةكةي خؤي لة‬ ‫سةندنةوةي متمانة لة ماليكي طؤ ِري بؤ‬ ‫باسي ( ِريفؤرم)و ضاكسازي لة حكومةت داو‬ ‫خوازياري خؤ كانديد نةكردنةوةي ماليكي‬ ‫لة خوليكي تري َ‬ ‫هةلبذاردني سةرؤكايةتي‬ ‫ئةنجومةني وةزي��ران��دا‪ ،‬بة كشانةوةي‬ ‫سةدريي يةكانيش بةرةي شكستي ماليكي‬ ‫تواناي ئةو كارةي لةدةستدا‪.‬‬ ‫َ‬ ‫بةو جؤرة مةرجةعيةت ِرؤلي لة ِرزطار‬ ‫كردني ماليكيدا بيني‪.‬‬ ‫َ‬ ‫نةك هةر ئةوةش بةلكو تا ئةو ئاستة‬ ‫طةيشتن كة ماليكي دوات��ر هاتة سةر‬ ‫بيري َ‬ ‫تؤلة كردنةوة لة نةياراني بة تايبةت‬ ‫هاوثةيماني كوردستانء َئيستةش هةريَم لة‬ ‫بةردةم هة ِرةشةيةكي طةورةداية‪.‬‬

‫كاتيَك بارودؤخةكة‬ ‫لةسةر ماليكي‬ ‫هاتةوة بينيمان‬ ‫كة مةرجةعيةت‬ ‫لةثشتطريي ماليكي‬ ‫هاتة مةيدانةكةوةو‬ ‫رِةوتي سةدر‪،‬‬ ‫كةسةرسةخترتين‬ ‫َ‬ ‫بةرهةلستكارةكاني‬ ‫ماليكي بوو‪،‬‬ ‫دوورخستةوة‬ ‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫‪9‬‬


‫ثةميان عيزةدين ثـ‬ ‫بةش َيكى زؤرى ثـ‬ ‫سةركردانةن كةبةش‬ ‫ث������ارت������ى ث���ـ���ةل���ك���‬

‫ديمانة‪ :‬ظينا ئةنوةر‬ ‫لةديمانةيةكى طؤظارى ِريَطادا ثة ِرلةمانتارى‬ ‫فراكسيؤنى طؤ ِران خاتوو ثةيمان عيزةدين‬ ‫باس لة ِرةوشى مافى مرؤظى كوردستان دةكات‬ ‫يةكيتىءثارتيداو لةو‬ ‫لةسايةى دةسةآلتى‬ ‫َ‬ ‫شتيك نية لةكوردستاندا‬ ‫بارةوة ِر‬ ‫ايدةطةيةنيت َ‬ ‫َ‬ ‫بةناوى مافى مرؤظةوة‪ ،‬ل��ةدرَي��ذةى ئةو‬ ‫ضاوثيكةوتنةدا ئةو ثة ِرلةمانتارة وةآلمى‬ ‫َ‬ ‫ضةند ثرسياريَكى ديكة لةمة ِر ث ِرؤذةياساكانء‬ ‫لةتيثة ِراندنء‬ ‫ويستى فراكسيؤنى دةسةآلت َ‬ ‫َتينةثة ِراندنياندا دةداتةوة‪.‬‬ ‫ِريَطا‪ِ :‬رةوشى مافى مرؤظ لةكوردستان‬ ‫ئاستيكداية لةسايةى حكوم ِرانى‬ ‫لةئيستادا لةض َ‬ ‫َ‬ ‫كورديدا؟‬ ‫ثةيمان عيزةدين‪ :‬بةب ِرواى من لةهةريَمى‬ ‫شتيك نية بةواقعى ناوى مافى‬ ‫كوردستاندا َ‬ ‫مرؤظ َبيت‪ ،‬لةبةرئةوة نة لةئةولةوياتى‬ ‫دةسةآلتداية بةهةموو بةشةكانيةوة هةم‬ ‫بةجي كردن‪،‬‬ ‫دةسةآلتى ياسادانان‪ ،‬هةم َ‬ ‫جي َ‬ ‫هةم دةسةآلتى دادوةري��ش‪ ،‬بابةتى مافى‬

‫‪10‬‬

‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫شتيك نية لةئةولةوياتى كارى ئةو‬ ‫مرؤظ َ‬ ‫دةسةآلتةدابيت‪ ،‬لةكؤى باكطراوندى سياسىء‬ ‫َ‬ ‫شتيك نية‬ ‫كورديدا‬ ‫كلتورى‬ ‫كؤمةآليةتىء‬ ‫َ‬ ‫بةناوى مافى مرؤظةوة‪ ،‬بؤية بةئاسانى لةسةرى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةلدا بكةيت‪،‬‬ ‫مامةلةى‬ ‫ِرانايةيت كة‬ ‫دابنييت بؤباش كردن‬ ‫ياخود ِريَوشويَنى بؤ َ‬ ‫ئةجينداى مافى مرؤظ‬ ‫يان خراث كردنى‪َ ،‬‬ ‫لةئةولةوياتى دةسةآلتى كورديدا نية بةهةموو‬ ‫بةشةكانى دةسةآلتةوة‪ ،‬لةسةر ئاستى تاكيش‬ ‫شتيك نية بةناوى مافى‬ ‫لةكوردستاندا َ‬ ‫مرؤظةوة ئةوةى كةقسةى لةسةر دةكريَت‬ ‫تةنها دروشمة‪ ،‬ب ِروابوونء َتيطةيشتنى تةواو‬ ‫مامةلةكردنيش َ‬ ‫لةو بوارةوة نية‪ ،‬بؤية َ‬ ‫لةطةليدا‬ ‫شيلكاريانةى‬ ‫ياخود بةدةنطةوةهاتنى ئةو َثي َ‬ ‫لةئاستيكى زؤرنزم‬ ‫كة لةمافى مرؤظدا دةكريَت‬ ‫َ‬ ‫لةئاستيكى زؤركةمى نوخبةى تاكى‬ ‫يان‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلطاكةداية‪ ،‬كةئةمةش ناتوانى َبلَيى لةسةر‬ ‫بنةماى ئةو نوخبة كةمةوة طؤ ِرانكاريةك‬ ‫دةبيت‪،‬‬ ‫بةرةوثي‬ ‫ياخود‬ ‫شضوونيك لةو بوارةدا َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دؤخيكى‬ ‫بؤية بةب ِرواى من دؤخى مافى مرؤظ َ‬ ‫شيلكاريةكانى مافى‬ ‫زؤر ضةقبةستووة‪َ ،‬ثي َ‬ ‫مرؤظ بةردةوام لةزيادبونداية‪ ،‬لةبةرئةوةى‬

‫لةبةرامبةريدا بةدةنطةوة هاتنء َتيطةيشتن‬ ‫شيلكاريانة نية‪.‬‬ ‫لةوثي َ‬ ‫َ‬ ‫شيلكاريةكانى مافى مرؤظ‬ ‫ثي‬ ‫َطا‪:‬‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫َ َ‬ ‫ِ‬ ‫لةكوردستاندا طةيشتؤتة ئاستى بةدادطا‬ ‫طةياندنى تاوانباران يان دةسةآلتدارانى ئةم‬ ‫وآلتة؟‬ ‫زةمةنيكى زؤرة‬ ‫عيزةدين‪:‬‬ ‫ثةيمان‬ ‫َ‬ ‫كةدةبواية ثة ِرلةمانى كوردستان لةخولى‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلَيك‬ ‫َثيشووشدا داواى دادطايكردنى‬ ‫بةرثرسى بكرداية‪ ،‬داواى دادطايكردنى‬ ‫ثارتيكى سياسى بكرداية‪ ،‬كةهةموو‬ ‫ضةند َ‬ ‫شيلكارى‬ ‫ئةوانة دةستيان هةبووة‬ ‫لةثي َ‬ ‫َ‬ ‫ِراستىء دروستى مافى مرؤظدا لةهةريَمى‬ ‫كوردستاندا‪ ،‬ئةطةر بةتةنيا ليذنةى مافى‬ ‫مرؤظ سكاآلى لةسةر دةزطاكانى ئاسايش‬ ‫هةبوواية لةهةريَمى كوردستان‪َ ،‬ثيويست‬ ‫بوو ئةو سكاآليانةى لةضةندين َ‬ ‫سال َثيش‬ ‫َئيستاوة تؤماركرداية‪،‬ضونكة بةبةردةوامى‬ ‫ئةطةر ئةو دوو دةزطاية وةربطرين لةهةريَمدا‬ ‫شيلكارى بةرامبةر بةمافى مرؤظ دةكةن‪،‬‬ ‫َثي َ‬ ‫َ‬ ‫خةلك ئةشكةنجة‬ ‫لةخراثترين ئاستدا‬ ‫دةدةنء زيندانى دةكةن بة ثاساوى سياسى‬ ‫َ‬ ‫‪،‬خةلك بؤماوةى دوورو دريَذ لةزيندانةكانياندا‬ ‫ضاوثيكةوتنى‬ ‫بةبي ئةوةى مافى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دةهيَلنةوة َ‬ ‫َ‬ ‫بةبي ئةوةى‬ ‫ت‪،‬‬ ‫هةبي‬ ‫كةسءكاريدا‬ ‫لةطةل‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هةبي‪ ،‬ئةطةر بةتةنيا‬ ‫مافى طرتنى ثاريَزةرى َ‬ ‫كةنمونةطةليكى زؤر زؤر سادةو‬ ‫ئةمانة‬ ‫َ‬ ‫ساكارء بضوكن لةبةرضاو بطرين‪ ،‬دةبواية‬ ‫زؤر زوو ليذنةى مافى مرؤظى ثة ِرلةمان‬ ‫سكاآلى تؤماربكرداية‪ ،‬ياخود وةزي��رى‬ ‫بانطهيشتى ثة ِرلةمان بكرايةء‬ ‫ثةيوةنديدارى‬ ‫َ‬ ‫متمانةى َليوةربطيرايةتةوة‪ ،‬نزيكترين نمونة‪:‬‬ ‫كة هةتاوةكو َئيستا لةهةريَمى كوردستاندا‬ ‫بةئوتومبيلى‬ ‫لةهةوليرى ثايتةختدا‬ ‫بةتايبةتى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫تةكسىء بةجلءبةرطى مةدةنييةوة َ‬ ‫خةلك‬


‫ـة رلةمانتارى طؤ ِران بؤ ِر َيطا‪:‬‬ ‫رت َ‬ ‫ؤل ك��راوى ئةو‬ ‫ـةرلةمانتارانى كوردستانى كؤن ِ‬ ‫ش َيك بوون لةو كارةساتانةى كة لةكوردستاندا ِروويانداوة‬ ‫� َي���ش���ى ي����ةك���� َي����ت����ى دةك�����������ات ب������ؤ دي����ك����ت����ات����ؤري����ةت‬ ‫دةستطيردةكةن‪ ،‬كةئةمة بؤ خؤى دذى‬ ‫كةثيويستة‬ ‫هةموو بنةماكانى مافى مرؤظةء َ‬ ‫بزاني َكيية ئةو جيهةتةى‬ ‫كةسى طيراو‬ ‫َ‬ ‫ثي‬ ‫كةدةستطيرى دةكاوفةرمانى دادوةرى َ‬ ‫كةببينيت‪،‬‬ ‫َبي بؤ دةستطيركردنى ء فةرمانة‬ ‫َ‬ ‫شيلكارينء ِرؤذانة َئيمة‬ ‫كةهةموو ئةمانة َثي َ‬ ‫دةيبينينء بةبةرضاومانةوةن‪.‬‬ ‫لةكاتيكدا باس لةسةروةرى ياساو‬ ‫ِريَطا‪:‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هةولى‬ ‫شيوةية‬ ‫بةو‬ ‫بؤ‬ ‫دةكةن‬ ‫دادطاكان‬ ‫َ‬ ‫ِرفاندن ء طرتنى َ‬ ‫خةلكى دةدةن ؟‬ ‫ثةيمان عيزةدين‪ :‬ئ��ةم ِرةف��ت��ارةى‬ ‫دةسةآلتى كوردى نة لةبنةماكانى مافى‬ ‫لةعيراقء‬ ‫كارثيكراوةكان ض َ‬ ‫مرؤظ‪ ،‬نةلةياسا َ‬ ‫ض لةوآلتانى ديكةدا ض لةدةستورى َعيراق ‪،‬‬ ‫كارثيكراودا‪ ،‬لةهيض‬ ‫شةرعةتيكى‬ ‫نةلةهيض‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دابءنةريتيكدا لةهيض بيركردنةوةيةكى‬ ‫ِريَساو‬ ‫َ‬ ‫نابيتةوة‪ ،‬ضونكة‬ ‫طاى‬ ‫جي‬ ‫مرؤظدؤستانةدا‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةهيشتنةوةى هةيمةنةى حزبى‪ ،‬باآلدةستى‬ ‫َ‬ ‫حزبى‪ ،‬كلتورى سةقةتى سياسى لةم‬ ‫دةبيتةوة‪ ،‬بةداخةوة‬ ‫جيطاى‬ ‫َ‬ ‫هةريَمةدا َ‬ ‫كارثيكراو‬ ‫عورفى‬ ‫كراو‪،‬وة‬ ‫كارثي‬ ‫ياساى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةهةرشتيك ثاراستنى بةرذةوةندىء‬ ‫بةر‬ ‫َ‬ ‫هةيمةنةى حزبية لةهةريَمى كوردستاندا‪،‬‬ ‫َ‬ ‫لةطةل هةموو‬ ‫كةئةمةش َثيضةوانةية‬ ‫دةستوور ء هةمووبنةماكانى مافى مرؤظ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫لةطةل هةموو دابءنةريتء هةتا‬ ‫َثيضةوانةية‬ ‫كارثيكراوةكانيش‪.‬‬ ‫ئاينة‬ ‫عةقيدةو‬ ‫َ‬ ‫ِريَطا‪ :‬دةزطاى زانيارىء ثاراستن لةرابردوودا‬ ‫شليكردنى‬ ‫ِر َؤلَيكى زؤري��ان طي ِراوة‬ ‫لةثي َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةل‬ ‫مافةكانةى مرؤظدا لةكوردستان‬ ‫ئةوةى كةضةندين هاوآلتى ئةم هةريَمةيان‬ ‫َبي فةرمانى دادطا َبيسةروشويَن كردووةء‬ ‫تائيستاش ناديارة‪،‬ئةم شةرعيةت‬ ‫ضارةنوسيان َ‬ ‫َثيدانةى َئيستاى ثة ِرلةمان بةو دةزطاية ض‬ ‫خويَندنةوةيةك َ‬ ‫َ‬ ‫دةطري؟‬ ‫هةل‬

‫ثةيمان عيزةدين‪ :‬ب��ةداخ��ةوة ياساى‬ ‫ئةنجومةنى ئاسايشءدياريكردنى بودجةيةكى‬ ‫تايبةت بؤى لةدةرةوةى ث ِرؤذة ياساى بوجة‬ ‫كةهاتبووة ثة ِرلةمان ئةمة هةموو طومانةكانء‬ ‫دةمامكةكانى لةسةر ِرووى ثة ِرلةمان‬ ‫هةل َ‬ ‫َ‬ ‫مالى كةثة ِرلةمان دامةزراوةيةكى‬ ‫تةشريعى َبيت‪ ،‬ثة ِرلةمان بةب ِرواى من جطة‬ ‫لةفراكسيؤنةكانى ئؤثؤزسيؤن‪،‬كة بؤ َميذوو‬ ‫بؤيان دةنوسرَيتةوة‪ ،‬كةداكؤيكارن لةوةى‬ ‫كةثة ِرلةمان بةثة ِرلةمانء نويَنةرايةتى طةل‬ ‫بمي َنيتةوة‪ ،‬جطةلةوة ئةو دةمامكانةى الدا‬ ‫َ‬ ‫كةثة ِرلةمان فلتةريَك بووة بؤ بةشةرعيكردنى‬ ‫بةرذةوةندية باآلكانى حزب هيضى تر نية‪،‬‬ ‫َئيمة هةرضةندة دةزطاكانى ئاسايشمان‬ ‫هةرهةبووة كةبةناوى حكومةتةوة بوون‪،‬‬ ‫هةولير‬ ‫بةآلم بةفعلى دةزطاكانى ئاسايشى‬ ‫َ‬ ‫سليمانى‬ ‫دةزطاى ئاسايشى ثارتى بوون‪،‬وةهى َ‬ ‫بةئيستاشةوة كةهةردوو دةزطاكة‬ ‫يةكيتى بوو‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫يةكيطرتؤتةوةو هةرواية‪ ،‬بةدةليلى ئةوةى‬ ‫ناتوانيت‬ ‫لةهةوليردا‬ ‫كةسةرؤكى دةزطاكة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هةبيت‪ ،‬لةسةروو هةموو ئةمانةوة‪،‬‬ ‫دةسةآلتى َ‬ ‫كةئةو دوو دةزطا طرنطة َثيويستة دةزطاى‬ ‫ئاسايشى نيشتمانى َبيت بؤهةموو هةريَمى‬ ‫كوردستانء هةموو َثيكهاتة جياكانى‬ ‫ئةنجومةنيكى‬ ‫دابيت بؤثاراستنى ئاسايش‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َتي َ‬ ‫تريان دروست كرد بةياسايةك و بةفرسةت‬ ‫وةرطرتن لةئامادةنةبوونى ئؤثؤزسيؤن‬ ‫لةثة ِرلةماندا‪ ،‬ئةو دةزطاية بؤ بةحكومى كردنى‪،‬‬ ‫بةشيكى ترى بوجةى حكومةت‬ ‫بؤ بردنى َ‬ ‫بؤ حزب بةناوى ئةنجومةنى ئاسايشةوةء‬ ‫شةرعيةتثيدانى بةهةردوو دةزطاى ثاراستنى‬ ‫َ‬ ‫يةكيتى وةكو دةزطايةكى‬ ‫ثارتىء زانيارى َ‬ ‫فةرمى كةئامانجى سةرةكى َليى‪ :‬يةكةم‪ :‬بؤ‬ ‫زياتربردنى بةشةبوجةى حكومةتة بؤ حزب‪،‬‬ ‫شةرعيةتثيدانى‬ ‫دووةم‪ :‬بؤ بةفةرمى ناساندنء‬ ‫َ‬

‫كارى ئةو دوو دةزطاية‪ ،‬كةبةداخةوة ئةو‬ ‫دوو دةزطاية هةتاوةكو َئيستا جطة لةكارى‬ ‫َ‬ ‫هةوالطيرى بةسةرتاكةكانى كورديء كاديرة‬ ‫حزبيةكانى خؤيانةوة هيض كاريَكى ترى‬ ‫نةبووة بؤ ثاراستنى ئةم هةريَمة لةمةترسى‬ ‫دةرةكى‪ ،‬كةواتة هةر لةبنةمادا ئةم ياساية‬ ‫بؤتةرخان كردنى ئةو بوجةية بؤى بؤضةسثانى‬ ‫َ‬ ‫بةبنةمالةييكردنى‬ ‫ثايةكانى حزبة‪ ،‬بضوكتريش‬ ‫شيوازيَك‬ ‫ب��ةرةو‬ ‫حزبة لةئاراستةكردن‬ ‫َ‬ ‫لةسيستةميكى مةلةكييةوة نزيكة‬ ‫كةزياتر‬ ‫َ‬ ‫سيستةميكى ثة ِرلةمانى‪ ،‬بةداخيشةوة‬ ‫وةك‬ ‫َ‬ ‫ثة ِرلةمان بؤخؤى يةكةم شةرعيةتى دابةو‬ ‫دةزطايانةى هةتاوةكو َئيستاش دةزطاى‬ ‫لةبيسةرو شويَن‬ ‫زانيارىء ثاراستن بةرثرسن َ‬ ‫كؤمةلَيك َ‬ ‫َ‬ ‫خةلك‪ ،‬كةضةندين جار‬ ‫كردنى‬ ‫لة ِريَى ليذنةى مافى مرؤظةوة لةثة ِرلةماندا‬ ‫داومانةتة ئةودوو دةزطاية كةهةموويان َ‬ ‫بةلطة‬

‫لةكوردستاندا شتيَك‬ ‫نية بةناوى مافى‬ ‫مرؤظةوة ئةوةى‬ ‫كةقسةى لةسةردةكر َيت‬ ‫تةنها درومشة‬ ‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫‪11‬‬


‫هةيةلةسةر ئةو دوو دةزطاية كةدةستطيرى‬ ‫ك���ردوونءدوات���ر َبيسةروشويَن ك��راون‬ ‫كةهةموو ئةمانة تاواننن دذ بةمرؤظايةتى‬ ‫َ‬ ‫دةكري‪ ،‬ئةو ياساية شةرعيةت دان بوو بةو‬ ‫تاوانانة‪ ،‬بةديويَكى تريشدا ثة ِرلةمان ب ِرياريدا‬ ‫لةسةرئةوةى كةسيستمى حكوم فعلةن‬ ‫سيستمى ثة ِرلةمانى نية‪ ،‬كةئةمة كوشندةترين‬ ‫ب ِريارة‪ ،‬كةثة ِرلةمان بؤخؤى ب ِريارى كوشتنى‬ ‫خؤى داوة‪ ،‬ب ِريارى تةجميدكردنى خؤيداء ئةو‬ ‫دةرهينرا لةذيَر ضاوديَرى‬ ‫ئةنجومةنة بةفةرمى َ‬ ‫لةكاتيكدا كةثة ِرلةمان بؤ خؤى‬ ‫ثة ِرلةمان‪،‬‬ ‫َ‬ ‫دةزاني دةزطايةكى حزبية‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ِريَطا‪ :‬ضى وايكردووة ثة ِرلةمان لةوكةيسانة‬ ‫َبيدةنط َبيت كة لةسةر ئةو دوو دةزطاية هةية‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلَيك كةسى ئةم‬ ‫لةبيسةروشويَن كردنى‬ ‫َ‬ ‫بةشيك لةوثة ِرلةمانتارانى‬ ‫وآلتة؟ يان َثيتوانية َ‬

‫ئيَستا تةمسيلى‬ ‫َ‬ ‫بنةمالةيةك و تةمسيلى‬ ‫حكوم ِرانيةكى ديكتاتؤر‬ ‫مَ‬ ‫لةهةريى‬ ‫دةكر َيت‬ ‫كوردستاندا‬ ‫هةبي؟‬ ‫ناو ثة ِرلةمان دةسشتيان لةوكةيسانةدا َ‬ ‫ثةيمان عيزةدين‪ِ :‬راستر َبلَيين ‪،‬ضونكة‬ ‫زؤربةى ثة ِرلةمانتارانى ئةم خولة بةوانةى‬ ‫بةشيك‬ ‫كةثيشتر َ‬ ‫كوردستانيشةوة ئةوانةنين َ‬ ‫بوون لةب ِرياردةران لةشة ِرى ناوخؤءلةف ِراندنى‬ ‫َ‬ ‫خةلك‪ ،‬لةو تاوانانةى كةدذ بةمرؤظايةتى‬ ‫ئةنجامدراوة‪ ،‬لةهةريَمى كوردستاندا‪ِ ،‬راسترة‬ ‫بةشيكى زؤرى ثة ِرلةمانتارانى كوردستانى‬ ‫َبلَيى َ‬ ‫كؤنت ِر َ‬ ‫كةبةشيك‬ ‫ؤل كراوى ئةو سةركردانةن‬ ‫َ‬ ‫بوون لةو كارةساتانةى كةلةكوردستاندا‬ ‫ِروويانداوة‪ ،‬كةئةم كؤنت ِر َ‬ ‫ؤل كردنةش وادةكات‬ ‫ئةندامى ثة ِرلةمان بةواقعىء بةفعلى ئيرادةى‬ ‫بةجي نةكاتء خاوةنى ئيرادةى‬ ‫خؤى َ‬ ‫جي َ‬ ‫نةبيء خاوةنى ئيرادةى كؤنت ِرؤل كراوة‪،‬‬ ‫خؤى َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫نايةوي‬ ‫ئةوةشى كةكؤنت ِرؤلةكةشى لةالية‬

‫‪12‬‬

‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫مةلةفى ئةو تاوانانة َ‬ ‫هةلبدريَتةوة‪ ،‬لةبةرئةوةى‬ ‫َ‬ ‫بةدلنياييةوة هةم خؤى وةكو تاك هةم‬ ‫دةبيت‪.‬‬ ‫حزبةكةشى َتييدابةرثرس َ‬ ‫ِريَطا‪ :‬ثة ِرلةمان بؤخؤى ئةوئيرادةيةى‬ ‫لةثة ِرلةمانتارانى سةندؤتةوة يان حزبة‬ ‫باآلدةستةكان؟‬ ‫ثةيمان عيزةدين‪ :‬ثة ِرلةمان هةر ئيرادةى‬ ‫نةبووة‪ ،‬ئؤثؤزسيؤن ويستويَتى لةم خولةدا‬ ‫بطي ِريَتةوة‪ ،‬ئةطةرنا‪ ،‬نةلةم‬ ‫ئيرادة بؤ ثة ِرلةمان َ‬ ‫خولةيا‪ ،‬نةلةخولةكانى َثيشوشدا ثة ِرلةمان‬ ‫لةمانيكى َبيئيرادةبووة‪ ،‬ثة ِرلةمان فلتةريَك‬ ‫ثة ِر َ‬ ‫بووة بةبةشةرعى كردنى ئةو ياسايانةى‬ ‫كةيةكيتىء ثارتى ويستويانة بيكةن بةياسا‬ ‫َ‬ ‫بؤ بةرذةوةندى خؤيان‪ ،‬بةآلم لةم خولةدا‬ ‫َ‬ ‫كةدةيةوي ثة ِرلةمان ئيرادةى‬ ‫ئؤثؤزسيؤنة‬ ‫َ‬ ‫بةثيى‬ ‫هةبي‪ ،‬بةدلنيياييةوة ئؤثؤزسيؤنيش َ‬ ‫َ‬ ‫بةخوليكى ثة ِرلةمانى‬ ‫كورسيةكانى‬ ‫ذمارةى‬ ‫َ‬ ‫بطي ِريَتةوة‪ ،‬يةكةم ثشوو‬ ‫ناتواني ئةو ئيرادةية َ‬ ‫َ‬ ‫دريَذى ئؤثؤزسيؤنى دةويَت‪ ،‬دووةم‪:‬وشيارى‬ ‫هاوآلتيانى دةويَت لةوةى لةكاتى دةنطداندا‪،‬‬ ‫ملمالنيى سياسى‬ ‫ضونكة شة ِرى سياسىء‬ ‫َ‬ ‫ملمالنييةكة سندوقى دةنطدان يةكاليى‬ ‫َ‬ ‫دةكاتةوة‪َ ،‬ليرةدا كةزؤرينةى دةنطدةران‬ ‫َ‬ ‫لةطةل ئ��ةوةدان كةدةنط‬ ‫بةبةردةوامى‬ ‫بةحزبيك بدةن‪ ،‬كة ثةردةثؤشى ِراستيةكان‬ ‫َ‬ ‫بةحزبيك بةن بوجةكةى‬ ‫دةكات‪،‬دةنط‬ ‫َ‬ ‫ئةبات بؤ حزب‪ ،‬ذمارةيةكى زؤركةمى لةناو‬ ‫حزبةكاندا سودمةندة َليى‪ ،‬ئةمة ئةوة يةكاليى‬ ‫دةكاتةوة كةتا ضةنديَك تاكى ئةم هةريَمةى‬ ‫َئيمة لةوئاستةداية كةبةفعلى لة ِريَطةى‬ ‫بطي ِريَتةوة‬ ‫سندوقى دةنطدانةوة مافى خؤى َ‬ ‫بؤخؤى‪.‬‬ ‫هاوشيوةى دةزطاى ئةنجومةنى‬ ‫َطا‪:‬‬ ‫ِري‬ ‫َ‬ ‫دةسةآلتيكة‬ ‫هاوشيوةى ض جؤرة‬ ‫ئاسايش‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةناوضةكةو وآلتانى دنيادا؟‬ ‫ثةيمان عيزةدين‪ :‬طومانى َتيدانية كة‬ ‫دةسةآلتيكى ثؤليسى‬ ‫دةسةآلت هةنطاو بةرةو‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلَيك ئاماذة هةن كةفعلةن‬ ‫دةنيت‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دةكري‪،‬‬ ‫ئةم دةزطاية مةترسى ئ��ةوةى َلي‬ ‫يةكةم ئامانجى سةرةكى ل��ةم ياساية‬ ‫ثاراستنى ئاسايشى هةريَم نية‪ ،‬ئةطةر وابواية‬ ‫لةضوارضيوةى وةزارةتى‬ ‫ئةو دوو دةزطاية‬ ‫َ‬ ‫ناوخؤدا يةكبخرانايةتةوةء بكريَنة يةك‬ ‫دةزطاى نيشتمانى‪ ،‬حيكمةت ضية لةوةى‬ ‫َ‬ ‫دابنري‪ ،‬وة ئةم‬ ‫كةئةنجومةنيكى ئاسايش‬ ‫َ‬ ‫ئةنجومةنى ئاسايشةخةمى سةرةكى خستنة‬

‫ناوةوةىء بةفةرمى كردنى دةزطاى زانيارىء‬ ‫كةسيك نية لةم سةرى‬ ‫ثاراستن َبيت‪ ،‬كةهيض َ‬ ‫نةزاني‬ ‫كوردستان‬ ‫هةرَيمةوة بؤئةوسةرى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كةئةو دوودةزطاية دوودةزط��اى هةوالطى‬ ‫يةكيتىء ثارتين‪ ،‬كةتؤئةمةت‬ ‫جاسوسى‬ ‫َ‬ ‫بة ِرةسمى ناساند ئةمة مةترسيةكى طةورةية‬ ‫َ‬ ‫هةوالطرية حزبيةكان‬ ‫بؤ ئةوةى كةدةزطا‬ ‫دةكةيتة دةزطايةكى حكومى كةمةرامى‬ ‫سةرةكى ثاراستنى بةرذةوةندى حزبة نةك‬ ‫ميللةت‪ ،‬جطةلةوةى دانانى كو ِرى سةرؤكى‬ ‫هةريَم يان سةرؤكى ثارتى ديموكراتى‬ ‫كوردستان بؤ ئةو دةزطاية بؤخؤى ئةمة‬ ‫مةترسى دووةمة‪ ،‬بؤخؤى دروستى كردنى‬ ‫ئةنجومةنى ئاسايش لةذيَر ِر َكيفى كو ِرى‬ ‫سةرؤكى هةريَم يان ثارتى فةرمان ِروا بؤخؤى‬ ‫َ‬ ‫هةلطرتنى شويَن َثيى وآلتانى دكتاتؤرى‬ ‫عةرةبية‪ ،‬كةهةموومان ضارةنوسةكانيانمان‬ ‫لةبةرضاوة‪ ،‬ئ��ةوةى كةكؤتايى َثيهاتووةو‬ ‫لةملمالنيداية‪َ ،‬ئيمة ئةطةر‬ ‫كةئيستا‬ ‫َ‬ ‫ئةوةشى َ‬ ‫سةيرى ميسرو تونس بكةينء سةيرى‬ ‫كةئيستا َتييدا هةيةتى هةموو‬ ‫سوريا بكةين َ‬ ‫ئةمانةطرفتى سةرةكى حكوم ِرانيان كة‬ ‫بةدةسةآلتيكى ديكتاتؤر ناودةبران ئةوة بوو‬ ‫َ‬ ‫كةكؤى جومطةكانى حكوم ِرانيان لةكةسة‬ ‫نزيكةكانى َ‬ ‫بنةمالةدا كؤكردبؤوة‪ ،‬دةسةآلتيان‬ ‫لةدةسةآلتيكى نيشتمانيةوة كردبووة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بنةمالةيى‪ ،‬بةداخةوة لةحزبدا‬ ‫دةسةآلتيكى‬ ‫َ‬ ‫ئةندامانى حزب ل��ةوة بةرثرسن لةوةى‬ ‫كةئةو حزبة ضةندة دريَذة ئةدا بةهةيمةنةى‬ ‫َ‬ ‫بنةمالةيةك لةسةرحزبةكة َكيشةى تاكةكانى‬ ‫َ‬ ‫كاتيك كةئةم هةيمةنةى‬ ‫كؤمةل نية‪ ،‬بةآلم َ‬ ‫َ‬ ‫بنةمالةية لةحزبةوة طويَزرايةوة بؤ حكومةت‬ ‫َ‬ ‫دةبيتة َكيشةى هةموو كؤمةلطا بةبيرو‬ ‫َليرةدا َ‬ ‫كاتيك كةسةرؤكى‬ ‫بؤضوونة جياوازةكانةوة‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫بيةوي هةموو جومطة سةرةكيةكانى‬ ‫هةريَم‬ ‫َ‬ ‫حكوم ِرانى لةكوردستاندا بؤ بنةمالةكةى‬ ‫خؤى بؤكو ِر و كو ِرةزا و برازا و هةموو كةسة‬ ‫نزيكةكانى خؤى تةرخان بكات ئةمة َ‬ ‫هةلطرتنى‬ ‫شويَن َثيى وآلتانى دكتاتؤرى دةوروب��ةرة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ةتيكى سةيرو سةمةرةوة‬ ‫كةمن زؤر‬ ‫بةحال َ‬ ‫دةسةآلتيك‬ ‫كةضؤن‬ ‫دةكةم‬ ‫ئةمة‬ ‫سةيرى‬ ‫َ‬ ‫ناتوانيت ئةزموون لةنزيكترين ئةزمونى‬ ‫َ‬ ‫حكوم ِرانى دكتاتؤرى لةوآلتانى دةوروبةرا‬ ‫وةربطريَت‪،‬بة ِراستى ئةطةر ئةمة َميذوويةكى‬ ‫دووربواية‪ ،‬ضةندة سةدةيةك َثيش َئيستا بواية‬ ‫ِرةنطة َبلَيى ئةم دةسةآلتةتوشى لةبيرضوونةوة‬


‫بووة‪ ،‬بةآلم َئيستا سوريا لة نزيكمانةوةو‬ ‫طؤ ِرانكاريةكان لةبةر ضاومانةوةيةء نيطةرانى‬ ‫هاوآلتيانى طةيشتؤتة لوتكة‪ ،‬كةنيطةرانيةكان‬ ‫دةسةآلتيكى‬ ‫لةوةداية كةحكوم حكومى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةحزبيكدا بةسةرهةموو‬ ‫بنةمالةيةكة‬ ‫بضوكى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ت��ةواوى جومطةكانى كؤمةلطاوة‪ ،‬بؤية‬ ‫استيية‪،‬ثيويست بةوة‬ ‫مةترسيةكة واقعةء ِر‬ ‫َ‬ ‫هةبيت لةوةى دةسةآلتى‬ ‫ناكات كةطومانمان َ‬ ‫دةسةآلتيكى ثؤليسى هةنطاو‬ ‫كوردى بةرةو‬ ‫َ‬ ‫دةنيت‪ ،‬ضونكة ئةنجومةنى ئاسايشء ئةو‬ ‫َ‬ ‫ياسايةى كةثة ِرلةمان دةريكرد‪ ،‬هةموو ئةو‬ ‫طومانانةى ِرةوان��دةوة كةدةسةآلتى هةريَم‬ ‫ب��ةرةو ئ��ةوة ب�� ِروات كةديكتاتؤرى َبيت‪،‬‬ ‫دةسةآلت لةكوردستان فعلةن َئيستا تةمسيلى‬ ‫َ‬ ‫بنةمالةيةك‪ ،‬تةمسيلى حكوم ِرانيةكى ديكتاتؤر‬ ‫دةكريَت لةهةريَمى كوردستاندا‪.‬‬ ‫يةكيتىءثارتى لةو‬ ‫ِريَطا‪ :‬ضى وايكردووة َ‬ ‫َ‬ ‫هةولى‬ ‫طؤ ِرانكاريانةى ناوضةكة َتينةطةنء‬ ‫طؤ ِرانكارى ِريشةيى نةدةن؟‬ ‫ثةيمان عيزةدين‪َ :‬ثيمواية َتيدةطةت‪،‬‬ ‫دةسةآلتيكى دكتاتؤر تا‬ ‫ب��ةآلم هةموو‬ ‫َ‬ ‫بةهيزكردنى‬ ‫دواهةناسةى كاردةكات لةسةر َ‬ ‫َثيطةو دةسةآلتى خؤى‪َ ،‬ئيستا لةهةريَمى‬ ‫كوردستان بةثلةى يةكةم ثارتى ديموكراتى‬ ‫بةبيطويَدانة‬ ‫كوردستان لةو قؤناغةداية‪ ،‬كة َ‬ ‫هيض نا ِرةزايةتيةكى َ‬ ‫بةبيطويَدانة‬ ‫خةلك‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫لةكؤمةلطادا‬ ‫هيض دامةزراوةيةكى شةرعى‬ ‫بةهيزكردنى ثايةكانى خؤى‬ ‫ئيش لةسةر َ‬ ‫َ‬ ‫لةكؤمةلطاى كورديدا‪ ،‬ئيش لةسةر‬ ‫دةكات‬ ‫دةسةآلتيكى‬ ‫ئةوة دةكات‪ ،‬كةوةكو هةموو‬ ‫َ‬ ‫ديكتاتؤر هةيةتى متمانةكانى بةتةنها لةكةسة‬ ‫نزيكةكانى َنيو َ‬ ‫بنةمالةكةى خؤيدا كؤبكاتةوة‪،‬‬ ‫بةآلم َ‬ ‫قؤناغيكة هةموو‬ ‫بةدلنياييةوة ئةمة‬ ‫َ‬ ‫بةبي ئةوةى بةخؤى‬ ‫َ‬ ‫دةسةآلتيكى ديكتاتؤر َ‬ ‫قؤناغيكيشة‬ ‫دةبيت‪،‬‬ ‫َ‬ ‫بزاني ثيايدا َتيثة ِر َ‬ ‫َ‬ ‫بزاني بةرامبةرى‬ ‫بةبي ئ��ةوةى بةخؤى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ةنطةلةئيستادا‬ ‫دةبيت‪ِ ،‬ر‬ ‫ِرووبة ِرووبونةوةى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِروبة ِرووبونةوةكان لةبةرئةوةى ئةو دةسةآلتة‬ ‫لةبةرزترين لوتكةى سةركوتكردنداية‪،‬‬ ‫ئاستيكى خؤى هةية‪،‬كةطةيشتة‬ ‫بةآلم ئةمة َ‬ ‫ئةو ئاستة قةد ب ِرواناكةم دةسةآلتى ثارتى‬ ‫توندوتيذتربيت‪ ،‬ئةطةر‬ ‫لةدةسةآلتةى بةعس‬ ‫َ‬ ‫توندتريش َبيت هةر بةو ئاستةى بةعس‬ ‫ستيب‬ ‫دة ِروات‪ ،‬لةوةزياتريش ب ِروات ضةند َ‬ ‫لةوة زياتر سةردةكةويَت‪ ،‬كةنا ِرةزايةتى‬ ‫خةلكء توندوتيذيةكانى َ‬ ‫َ‬ ‫خةلك طةيشتة‬

‫ئةوةى كةكؤتايى بةو دةسةآلتة َبي َنيت‪،‬‬ ‫َ‬ ‫بةدلنيياييةوة زؤركةمتر ل��ةوة دةب��ات‪،‬‬ ‫كةدةسةآلتى ثارتى ئةطةر لةم ئاستة ب ِرواتة‬ ‫بنيت كةمتر‬ ‫َثيشةوةو بةم ئاراستةيةى هةنطاو َ‬ ‫دةتوانيت خؤى ِرابطريَت‪.‬‬ ‫َ‬ ‫يةكيتيش نزيك‬ ‫ِريَطا‪ :‬ثارتى توانيويةتى َ‬ ‫لةوشيوازة حكوم ِرانيةى‬ ‫بخاتةوة لةخؤى‬ ‫َ‬ ‫بؤدةنيت؟‬ ‫كةهةنطاوى َ‬ ‫ثةيمان عيزةدين‪ :‬من ب ِروام واية ثارتى‬ ‫يةكيتى نيشتمانى‬ ‫ديموكراتى كوردستان‬ ‫َ‬ ‫ثةلكيش دةكات‪،‬‬ ‫كوردستان بةدواى خؤيدا‬ ‫َ‬ ‫حزبيك و ئةو كاديرانةى كة‬ ‫يةكيتى وةكو َ‬ ‫َ‬ ‫لةناو ئةو حزبةدا بانطةشة بؤ مةباديئةكانى‬ ‫ديموكراسيةتء مافى م��رؤظ دةك��ةن‬ ‫َ‬ ‫مامةلةنةكةن‬ ‫بةورياييةوة لةم دؤخةيةدا‬ ‫َ‬ ‫ثةلكيشكردنة دةضنة‬ ‫بةدلنياييةوة ئةوانيش بةو َ‬ ‫ناو ئةو بازنة ديكتاتؤريةتةى كةهةية‪َ ،‬ئيستا‬ ‫ئةم قؤناغة قؤناغى خؤساغ كردنةوةية‪ ،‬هةم‬ ‫خؤساغ كردنةوةى ثارتية لةوةى كةبةفعلى‬ ‫ئةبيت‪،‬‬ ‫بةئاراستةى ديكتاتؤريةتدا بةردةوام َ‬ ‫ياخود ثاشةكشة دةكات لةم هةنطاوانةى‬ ‫َ‬ ‫بينيت لةبيركردنةوةيداية‪،‬‬ ‫ناويةتىء‬ ‫دةيةوي َ‬ ‫يةكيتى نيشتمانيشة‬ ‫خؤ ساغ كردنةوةى‬ ‫َ‬ ‫كةضةند بةدواى ثارتى ديموكراتى كوردستانء‬ ‫دةنيت‪،‬‬ ‫سياسةتة ديكتاتؤرةكانيدا هةنطاو َ‬ ‫دةسةآلتيكيش بةم قؤناغةدا َتيثة ِر‬ ‫هةموو‬ ‫َ‬ ‫دةبيت‬ ‫دةبيت‪،‬ئةم َتيثة ِربوونةش بةراستى َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلطا‪،‬وة‬ ‫َئيمة هةم لةاليةكةوة وةكو تاكى‬ ‫هيزةكانى ئؤثؤزسيؤن ضاوديَربين لةسةر‬ ‫وةكو َ‬ ‫دؤخيكدا دة ِروات بؤ ئةوةى‬ ‫ئةوةى كةبةض َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةليشيدا‬ ‫َثيش حةدةس نةكةوين‪ ،‬هةم‬ ‫ئامادةبين بؤ ِرووب��ة ِرووب��ون��ةوةى ئةوةى‬ ‫كةهةرهيزيَك ثارتى َبيت يان غةيرى ثارتى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بيةوي ئةم سيستمةبةرةوديكتاتؤريةت‬ ‫َبي‬ ‫بةريَت‪.‬‬ ‫ِريَطا‪ :‬بوونى ِريَكةوتنى ستراتيجى َنيوان‬ ‫يةكيتىء بةرطرى كردن لةدةسةآلتى‬ ‫ثارتىء َ‬ ‫هاوشيوة نةكردووة‬ ‫دووهيزةى‬ ‫يةكترى ئةو‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بؤبةهيزكردنى دةسةآلتى‬ ‫لةمة ِر َتي ِروانينيان‬ ‫َ‬ ‫خؤيان؟‬ ‫ثةيمان عيزةدين‪ :‬ئةطةر قسة لةسةر‬ ‫يةكيتى‬ ‫ِريَككةوتنى ستراتيجى ثارتىء‬ ‫َ‬ ‫شيوةيةك ِريَطة بةخؤم‬ ‫َبيت‪ ،‬من بةهيض َ‬ ‫بةشيكى‬ ‫نادةم قسةى لةسةربكةم‪ ،‬ضونكة َ‬ ‫زؤر لةئةندامانى سةركردايةتىء مةكتةبى‬ ‫يةكيتيش بزانن ناوةرؤكى‬ ‫سياسى ثارتىء َ‬

‫ئةو ِريَككةوتنة ضية؟ تاوةكو ئةوةى كة‬ ‫هةتائيستا باوة ِرم‬ ‫خويَندنةوةى بؤبكةم‪ ،‬من‬ ‫َ‬ ‫واية ئيدارةى سةوز و زةرد هةية‪،‬ئةطةر‬ ‫َئيمة بةويذدانةوة سةيرى بكةين لةئيدارةى‬ ‫سليمانىء طةرمياندا تا ِرادةيةك ئازاديةكان‬ ‫َ‬ ‫لةهةوليردا هةية‪ ،‬لةبةر ئةوة‬ ‫بةرفراوانترن كة‬ ‫َ‬ ‫ئةمة ماناى ئةوة نية‪ ،‬كة لةسايةى حكوم ِراني‬ ‫شيلكارى بةرامبةر بةمافةكانى‬ ‫يةكيتيدا َثي َ‬ ‫َ‬ ‫م��رؤظ نية‪ ،‬ب��ةآلم ت��ا ِرادةي��ةك ئ��ازادى‬ ‫ِرادةرب ِرين جؤريَك لةئازاديةكان بةرفراوانترة‬ ‫لةهةوليردا هةية‪ ،‬ئةمةش‬ ‫وةك لةوةى كة‬ ‫َ‬ ‫لةناويةكيتى‬ ‫وادةكات كةبابةتى ِرةخنةطرتن‬ ‫َ‬ ‫بةرفراوانترة وةك لةناو ثارتى ديموكراتى‬ ‫كوردستاندا‪ ،‬ئةم جؤرة جياوازية لةستايلى‬ ‫كةتائيستا جؤريَك‬ ‫ئةم دوو حزبةدا وادةكات‬ ‫َ‬

‫ثةرلةمان‬ ‫فلتةر َيك بووة بؤ‬ ‫بةشةرعى كردنى‬ ‫بةرذةوةنديية باآلكانى‬ ‫حزب‬ ‫كةيةكيتى‬ ‫هةبيت ل��ةوةى‬ ‫لةطةشةبينى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بتوانيت خؤى دةربازكات‬ ‫كوردستان‬ ‫نيشتمانى‬ ‫َ‬ ‫لةوةى كة لةهةموو هةنطاوةكاندا بةدووى‬ ‫ثارتى ديموكراتى كوردستاندا بكةويَت‪،‬ضونكة‬ ‫هةم ئةو َميذووةى كةهةيبووة‪ ،‬بؤخؤى‬ ‫يةكيتى شانازى َثيوة دةكات لةوةى‬ ‫وةكو َ‬ ‫كةتوانيويَتى نانء ئازادى دابين بكات بؤ‬ ‫َ‬ ‫خةلكةكةى‪ ،‬هةم بؤ داهاتووشى كةمةترسى‬ ‫َ‬ ‫بنةمالةيى‬ ‫كةبةحزبيكى‬ ‫دةبيت لةسةرئةوةى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫موابيت هيض‬ ‫ثي‬ ‫من‬ ‫‪،‬كةئةمة‬ ‫بناسري‬ ‫ديكتاتؤر‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫يةكيتى‬ ‫ءمةنتقيكى‬ ‫عةقل‬ ‫تيانابي كةبةردةوام َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ئوميدم واية‬ ‫بةدووى ئةو هةنطاوانة‬ ‫بكةوي‪َ ،‬‬ ‫يةكيتى‬ ‫بةثيضةوانةوة لةناو ئةو ِريَكةوتنةدا َ‬ ‫َ‬ ‫ببينيت لةوةى كةثارتى بةرةو‬ ‫ر‬ ‫خي‬ ‫ى‬ ‫َ‬ ‫ِر َؤل َ‬ ‫ديكتاتؤريةت نة ِروات‪.‬‬ ‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫‪13‬‬


‫عةبدولرةحيم‬ ‫ئا‪ :‬ناسيح‬ ‫ِ‬ ‫ثارتىء مةسعود بةرزانى لةماوةى دوو‬ ‫َ‬ ‫سالى ِراب��ردوودا بة تايبةتى لةسةروةختى‬ ‫خؤثيشاندانةكانى كوردستاندا لة ِريَطةى‬ ‫ِراطةياندنء ِريكخستنةكانيانةوة دةنطؤى‬ ‫ئةوةيان َ‬ ‫بالودةكردةوة كة طواية مةسعود‬ ‫ئةمسالدا َ‬ ‫َ‬ ‫دةولةتى كوردى‬ ‫بةرزانى لة نةورؤزى‬ ‫ادةطةيةنيت‪ ,‬بانطةشةكردن بؤ دروست كردنى‬ ‫ِر‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫يةكيك بوو لةو ضةكانةى كة‬ ‫دةولةتى كوردى َ‬ ‫ثارتى بة بةردةوامى بؤ َبيدةنطركردنى شةقامى‬ ‫كوردىء ئيحراجكردنى حيزبة نةيارةكانى‬ ‫دةهي َنيت‪ ،‬ضونكة‬ ‫ناوخؤى كوردستان بةكارى َ‬ ‫ثارتى طةشتووتة ئةو قةناعةتةى كة لةطةلَ‬ ‫وورذاندنى مةسةلةي دروستكردنى َ‬ ‫دةولةتى‬ ‫ك��وردى لةسةر ئاستى ناوخؤى شةقامى‬ ‫كوردىء اليةنةكانى ئؤثؤزسيؤن َبيدةنط‬ ‫دةبن لةسةر زؤر َكيشةو طرفتء قةيرانى‬

‫مةسعود بارزانى لة ِراطةياندنى َ‬ ‫دةولـ‬

‫ئؤثؤزسيؤن ب��ة ع��ةم��ةىل ض��ؤن وةالَم��‬

‫ناوخؤى هةريَمى كوردستان‪ ،‬لةسةر ئاستى‬ ‫دةروةش ثارتى مةسةلةى َ‬ ‫دةولةتى كوردى‬ ‫كارتيكى فشار لةبةرامبةر َبيدةنط‬ ‫وةك‬ ‫َ‬ ‫كردندنى نةيارة دةرةكيةكانى خؤيدا بةكار‬ ‫دةهي َنيت بةمةبةستى دةست بةسةراطرتنى‬ ‫َ‬ ‫سامانى ذير زةوى كوردستان‪.‬‬ ‫ثارتىء خودى مةسعود بةرزانى َئيستا‬ ‫َميكى ثؤليسن‬ ‫خةريكى دروستكردنى هةري َ‬ ‫دةنطيكى‬ ‫هةموو‬ ‫كة تا لة ِريَطةيةوة بتوانن‬ ‫َ‬ ‫نا ِرةزايي شةقام سةركوت بكةن كة زيانى‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتيان‪،‬‬ ‫هةبيت بؤ بةرذةوةندى كورسى‬ ‫َ‬ ‫هةروةها هةموو ضاالكيةكى سياسيىء مةدةنى‬

‫مةسعود بارزاني و مةسروري كوِري لةكاتي مةراسيمي داناني ئةجنومةني ئاسايشي كوردستان‬

‫‪14‬‬

‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫َ‬ ‫كؤمةلطاى‬ ‫حيزبة سياسيةكانء ِريَكخراوةكانى‬ ‫مةدةنى بةبيانووى ئةمنيةتى نيشتمانيةوة‬ ‫َ‬ ‫جوموجولَيكى ئابووىء‬ ‫سنوردار بكةن‪ ،‬هةموو‬ ‫َ‬ ‫كؤنترؤل بكةن‪.‬‬ ‫بازرطانى‬ ‫ياساى ئةنجومةنى ئاسايشى هةريَمى‬ ‫كوردستان‬ ‫دواى زياتر لة ‪14‬مانط لة ثةسةندكردنى‬ ‫لةاليةن ثةرلةمانةوة‪ِ ,‬رؤذى ‪2012/7/8‬‬ ‫ئةنجومةنى ئاسايشي هةريَم لةاليةن‬ ‫مةسعود بةرزانيةوة ِراطةيةنرا‪ ,‬مةسرور بةرزانى‬ ‫كو ِرة طةورةكةى خؤى وةك ِراويَذكارى‬ ‫ئةنجومةنةكة دةستنيشان كردو خةسرةو‬ ‫َ‬ ‫طول محةمةد كانديدى يةكيتى نيشتمانى‬ ‫جيطرى دةستنيشانكرد‪,‬‬ ‫كوردستان وةك َ‬ ‫هينانى ئةنجومةنةكة بة َثيى ياساي‬ ‫َثيك َ‬ ‫َ‬ ‫ذمارة ‪4‬ى سالى ‪ 2011‬ى ئةنجومةنى ئاساشى‬ ‫هةريَمى كوردستانة‪ ,‬كةلة ِرؤذى ‪2011/5/22‬‬ ‫لةاليةن سةرؤكى هةريَمةوة دةرضويَنراوة لة‬ ‫ذمارة ‪ 127‬وةقائيعى كوردستان َ‬ ‫بالوكرايةوة‪،‬‬ ‫بةب ِريارى ذمارة ‪11‬ى سالى ‪ ,2012‬دواى‬ ‫َتيثة ِربوونى زياتر لة ‪ 14‬مانط ئةنجومةنى‬ ‫ئاسايشى هةريمى كوردستان ِراطةيةنرا‪.‬‬ ‫ئةنجومةنى ئاسايشئ طةمارؤدانى َنيضيرةظان‬ ‫بةرزانى لةاليةن كو ِرو باوكةوة‬ ‫َ‬ ‫هةولى‬ ‫ئةطةر َثيشتر مةسعود بةرزانى‬ ‫دابيت كة لةناو ثارتيدا شويَنء‬ ‫ئ��ةوةى َ‬ ‫مةكانةتى مةسرورى كو ِرى بةرز بكاتةوة‬ ‫هةتا ئةو ئاستةى كة لةدواى خؤى َبي هيض‬ ‫جيطةى بطريَتةوة‪ ،‬ئةوا‬ ‫َكيشةو‬ ‫طرفتيك َ‬ ‫َ‬ ‫دةرضواندنى ياساي ئةنجومةنى ئاسايشى‬ ‫شيوةيةو بةو نتمةية بةرنامةيةكى‬ ‫هةريَم بةو َ‬ ‫َثيشوةختةى مةسعود بةرزانى بووة بؤ ئةوةى‬ ‫بةهيز‬ ‫َثيطةى كورةركةى لةناو حكومةتدا َ‬ ‫بكات‪ ،‬دانانى مةسرورى كورى بةسةرؤكى‬ ‫ئةنجومةنى ئاسايش سةرةتاى هةنطاو نانة‬ ‫بة ئاراستةى يةكاليكردنةوةى ثؤستى‬ ‫يةكةمى حيزبء حكومةتء دةس� َ‬ ‫�ةالت بؤ‬ ‫ثةياميكى‬ ‫كو ِرة طةورةكةى‪ ،‬ئةمةش بؤخؤى‬ ‫َ‬ ‫راستةوخؤو ِروونة بؤ خودى َنيضيرةظان بةرزانى‬


‫ـةتى كـوردييةوة بؤ دروستكردنى هةريمَ َيكى ثؤليسى‬

‫��ى دةس��ـ��ت ب��ةك��ارب��وون��ى م��ةس��ـ��رور ب��ارزان��ى داي���ةوة؟‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتى حكومى بؤ كورةكانى‬ ‫كة سةردةمى‬ ‫ئدريس كؤتاى َثيهاتووة ‪.‬‬ ‫حكومةتيكى ئةمنى لةناو‬ ‫دروستكردنى‬ ‫َ‬ ‫حكومةتيكى مةدةنىء ئيداريدا بؤخؤى ئاماذةية‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بةجيكردنء‬ ‫بؤ هامشيكردنى‬ ‫جي َ‬ ‫دةسةالتى َ‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتة‪,‬لة َئيستادا كة‬ ‫بةكارتؤنكردنى ئةم‬ ‫َنيضير بةرزانى سةرؤكايةتى كابينةى حةوتةم‬ ‫بةهيزةكانى َنيو‬ ‫يةكيكة لة ِركابةرة َ‬ ‫دةكات َ‬ ‫ملمالنيةيةكانى ناو خودى َ‬ ‫بنةمالةى بةرزانى‪،‬‬ ‫َنيضير بةرزانى كة ِركةبةريَكى بةهيزى‬ ‫مةسرورى ئامؤزايةتى سةرة ِراى ئةو هةموو‬ ‫َكيشةو طرفتانةى كة مةسورى ئامؤزاى‬ ‫لة ِريَطةى دةزطاى ثارستنى ثارتيةوة بؤى‬ ‫دورست دةكرد‪َ ،‬‬ ‫بةالم دواجار توانى تا ِرادةيةك‬ ‫بةسةر ئةو َكيشةو طرفتانة سةركةويَت كة‬ ‫ثارستنى ثارتى بؤى دروست دةكرد‪َ ,‬‬ ‫بةالم‬ ‫ئةمجارةيان مةسرور بةرزانى لة ِريَطةى‬ ‫دةتوانيت‬ ‫ئةنجومةنى ئاسايشى هةريَمةوة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫جموجولَيكى بازرطانىء سياسيىء‬ ‫هةموو‬ ‫ئيدارى نيضير بةرزانى ئامؤزاى بخاتة ذيَر‬ ‫لةهةركاتيكدا بيةويَت بة‬ ‫ضاوديرى خؤيةوةو‬ ‫َ‬ ‫ياساى ئةنجومةنى ئاسايش كؤتء بةندى‬ ‫بكات‪ ،‬ضونكة دواى تةنها يةك َ‬ ‫سالى تر نيضير‬ ‫بةرزانى كؤتايي بة ثؤستة حكوميةكةى ديَتء‬ ‫ثيناضيت شةنسى َثيبدريَت لةناو‬ ‫دواى ئةوة‬ ‫َ‬ ‫ثارتيدا كة هيض ثؤستيكى حكومى بطريَتةوة‬ ‫دةست‪ ،‬بؤية لةدواى ثؤستة حوكميةكةيةوة‬ ‫نيضير بةرزانى زؤر بةئاسانى دةتوانريَت بة‬ ‫َثيى ماددةكانى َنيو ئةو ياساية كة مةسرور‬ ‫بةرزانى ِركةبةريةوة سةرثةرشتى دةكريَت‬ ‫وةبطلينريَت ‪.‬‬ ‫َتي َ‬ ‫ثارتىء ئةنجومةنى ئاسايشى هةريَم‬ ‫ئةنجومةنةكة ضةتريَك بؤ ثاريزطارى لة‬ ‫هةيمةنةى ثارتى‪.‬‬ ‫بةثيى ئةو دةرةنجامانةى كة تا ئيستا‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بةجيكردن‬ ‫جي َ‬ ‫بةردةست كةوتوون دةسةالتى َ‬ ‫بةم فؤرمةى كة َئيستا هةية لة خولى‬ ‫داهاتووى َ‬ ‫هةلبذاردندا لة َنيوان ئةطةر‬ ‫نةطةرداية‪ ،‬ضونكة ثارتى طةشتووةتة ئةو‬

‫ناتوانيت لة ِريَطةى‬ ‫قةناعةتةى كة ئيتر‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بةجيكردنةوة هةيمةنةى خؤى‬ ‫جي َ‬ ‫دةسةالتى َ‬ ‫بسةثي َنيت‪ ،‬بؤية‬ ‫بةسةر هةريَمى كوردستاندا‬ ‫َ‬ ‫يةكيك لة هؤكارةكانى دةرضواندنى ئةم‬ ‫َ‬ ‫ياسايةو خستنةكارى بؤ ئةوةية كة لة ِريَطةى‬ ‫سةرؤكايةتى هةريَمى كوردستانء ئةنجومةنى‬ ‫ئاسايشةوة ثارتى ثاريَزطارى لةو هةيمةنةيةى‬ ‫خؤى بكاتء بةردةوامى َثيبدات‪.‬‬ ‫ئةنجومةنى ئاسايشء كردنى ثارتى بة‬ ‫وةجهى بةرامبةر بة ميللةت؟‬ ‫دةسةالتى َ‬ ‫َ‬ ‫باالو ب ِريار بةدةست لة‬ ‫لة َئيستا‬ ‫َ‬ ‫هةريَمى كوردساندا بة دةست بنةمالةيةكةوةية‬ ‫بة َثيى َليكدانةوةى ضاوديَريَكى ئةمنى لة‬ ‫ئةم ِرؤى كوردستان كؤكردنةوةى ثؤستة‬ ‫دةسةالت لةدةستى َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بنةمالةى بةرزانى‬ ‫باالكانى‬ ‫طةورةترين زيانى َليدةكةيَتةوة‪ ,‬ئةطةر ضى لة‬ ‫ِرووكةشدا ئةوان هةموو شت بةدةستن لةم‬ ‫هةريَمةدا‪َ ،‬‬ ‫بةالم لة واقيعداو لة باروودؤخةى‬ ‫كة َئيستا هةريَمى كوردستانء ناوضةكةى‬ ‫َ‬ ‫بنةمالةى بةرزانى بةخؤيان‬ ‫َثيدا َتيدةثة ِريَت‬ ‫بزانن يان نا خؤيان توشى مةترسيةكى‬ ‫طةورة كردووة ئةويش ئةوةية كة بة عةمةلى‬ ‫َ‬ ‫دةس��ةالت‬ ‫خؤيان ك��ردووة بة واجيهةى‬ ‫لةبةرامبةر َ‬ ‫خةلكى كوردستانء لة زرووفى‬ ‫َ‬ ‫ئةم ِرؤى كوردستانء ناوضةى ِرؤذهةالتى‬ ‫ناوة ِراست بة تايبةتى لةم سةروةختةى‬ ‫بةهارى عةرةبى ميللةتان ب ِرياريان داوة كة‬ ‫بنةمالةو َ‬ ‫بةدةستةالتى َ‬ ‫َ‬ ‫بهينن لة‬ ‫كؤتايي‬ ‫خيل َ‬ ‫َ‬ ‫ووالتةكانياندا‪ ،‬بة ب ِرواى ئةم ضاوديَرة ئةمنيية‬ ‫ثارتى نةدةبوو ئةو َ‬ ‫هةلةية بكات خؤى بكاتة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دةسةالت لةبةر ضاوى خةلكى‬ ‫تاكة واجيهةى‬ ‫كوردستان‪.‬‬ ‫يةكيتى نيشتمانى كوردستان وةك‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتء هاوثةيمانى‬ ‫حيزبيكى بةشدارى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةل ثارتى ديموكراتى كوردستان‬ ‫ستراتيذى‬ ‫لة دواى كارةساتى ‪31‬ى ئابى ‪1996‬ةوة لة‬ ‫تةنازوولى بةردةوامداية بةرامبةر بة ثارتى‪،‬‬ ‫يةكيتى هةتا َئيستا‬ ‫ئةم تةنازوولة زؤرانةى َ‬ ‫حيزبيكى‬ ‫يةكيتى زياتر وةك َ‬ ‫بةردةوامةو َئيستا َ‬

‫َ‬ ‫دةسةالت دةردةكةويَت نةك‬ ‫بةشدارى لة‬ ‫َ‬ ‫شيوازة‬ ‫وةك شةريكء خاوةن دةسةالت‪ ,‬ئةم َ‬ ‫كاركردنةى يةكيتى ئةطةر ضى لة ِرووكةشدا‬ ‫تةسليم بوونى ثاشكؤيةتى َليى دة ِروانريَتء‬ ‫دةبيت‬ ‫شيوةكان كاريطةرى َ‬ ‫بةشيوةيةك لة َ‬ ‫َ‬ ‫لةسةر الواز بوونى ئةم حيزبةو شكانى‬ ‫هةيمةنةى‪َ ،‬‬ ‫بةالم لةم زرووف��ةى ئيستادا‬ ‫دةكريَت بؤ خؤثاريَزيةك َبيت لةبةرامبةر‬ ‫ئةو شةثؤلى ِر َ‬ ‫امالينةى كة يةخةى حيزبة‬ ‫دةسةالتء حاكمةكانى َ‬ ‫َ‬ ‫ووالتانى ناوضةكةى‬

‫مَ‬ ‫لةهةريي كوردستاندا‬ ‫ئيَستا دةسةآلتي باآلو‬ ‫ب ِرياردان لةدةسيت‬ ‫َ‬ ‫بنةمالةيةكداية‬ ‫طرتووةتةوة‪.‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫باوةرنةبوون بة ضؤلكردنى كورسى دةسةالت‬ ‫لةاليةن َ‬ ‫بنةمالةوة‬ ‫لة خؤثيشاندانةكانى ‪17‬ى شوباتدا ثةيامى‬ ‫ِراستةقينةى ئةو خؤثيشاندانانة ئةوةبوو‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتى حيزبى يةكيتىء‬ ‫كة كؤتايي بة‬ ‫بهينريَت لة هةريَمى كوردستان‪ ،‬ثاش‬ ‫ثارتى َ‬ ‫َ‬ ‫ئةوةى ئةم كؤدة طةشتة دةسةالتى كوردى‬ ‫كاتيك بؤى‬ ‫كة شةقامى كوردستان بؤ هةر َ‬ ‫هينان بةم‬ ‫بتوانيت خةونى كؤتايي َ‬ ‫بلويَتء َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتى يةكيتىء‬ ‫دةسةالتة حزبيةى هةية‬ ‫ثارتيش كةوتنة خؤ‪ ،‬ياساى دةزطاى ئاسايشء‬ ‫ياساى ئةنجومةنى ئاسايشى هةريَميان‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلطاى‬ ‫دةرضواند تا لةو ِريَطةيةوة بتوانن‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كؤنترؤل بكةن‪ ،‬هةموو هةولَيكى‬ ‫كوردى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هينان بة دةسةالت ثوضةل بكةنةوة ‪.‬‬ ‫كؤتاى َ‬ ‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫‪15‬‬


‫ئةنجومةنى ئاسايشء سةرؤكةكةى لةبةردةم‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنى داهاتوودا‬ ‫ياساى ئةنجومةنى ئاسايشى هةريَم ‪13‬‬ ‫دةوةستينريَتء كارى لةسةر ناكريَت‪،‬‬ ‫مانط‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةكاتيكدا ئةم‬ ‫كار‬ ‫َتة‬ ‫ي‬ ‫دةخر‬ ‫دواجار‬ ‫بةالم‬ ‫َ‬ ‫ئةنجومةنة وابةستية بة سةرؤكى هةريَمى‬ ‫كوردستانةوة‪ ،‬ماوةى سةرؤكايةتى هةريَميش‬ ‫تةنها ‪َ 1‬‬ ‫سالى ماوة ثرسيارةكة ئةوةية ئايا‬ ‫َ‬ ‫ئةطةر ثارتىء مةسعود بةرزانى دلنيانةبن‬ ‫لةوةى كة بؤ خولى داهاتوو هةر خؤيان ثؤستى‬ ‫سةرؤكايةتى هةريَم بةدةستةوة دةطرن ضؤن‬ ‫ئةنجومةنيك دروست دةكةن بؤ ماوةى ‪1‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫سال؟ ئايا ثارتى طةرةتنى لة ئؤثؤزسيؤن‬ ‫نابيت بؤ ثؤستى‬ ‫وةرطرتووة كة كانديدى َ‬ ‫سةرؤكايةتى هةريَم؟ يان دروستكردنى‬ ‫بةشيوةيةكى‬ ‫ئةم ئةنجومة بؤ ئةوةية كة َ‬ ‫قانوونىء ئاسايشى ريَطرى بكات لةو كةسة‬ ‫هيزانةى كة ئةطةر بيانةويَت لة َ‬ ‫هةلبذاردنى‬ ‫بة َ‬ ‫سةرؤكايةتى هةريمدا ِركابةرى مةسعود‬ ‫بةرزانى بكةن‪.‬‬ ‫ئؤثؤزسيؤنء ئةنجومةنى ئاسايشى هةريَم‬ ‫ئةنجومةنى ئاسايش كؤتايي بة خةونى‬ ‫هينا بؤ طة ِرادنةوةى دةستورو‬ ‫ئؤثؤزسيؤن َ‬ ‫ياسا نيشتيمانيةكان‬ ‫يةكيتى بة خستنةكارى ئةنجومةنى‬ ‫ثارتىء َ‬ ‫ئاسايش َ‬ ‫بةثيى‬ ‫وةالمى ئؤثؤزسيؤنيان دايةوة‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫ب ِريارة ‪ 17‬خاليةكةى ثةرلةمانى كوردستان‬ ‫دةستورى هةريَمى كوردستانء هةموو‬ ‫ئةو ياسايانةى كة ِرةهةندى نيشتمانيان‬ ‫دةبيت بة تةوافووقى اليةنةكان‬ ‫هةية َ‬ ‫ثةسةندبكريَت‪ ,‬ثاش نا ِرةزايةتيةكى زؤرى‬ ‫َ‬ ‫سي سةرؤكايةتيةكة سةرؤكى‬ ‫خةلك هةر َ‬ ‫هةريَمء سةرؤكى حكومةتء سةرؤكى‬ ‫ثةرلةمان َ‬ ‫بةلَينى ئةوةيان دا كة دةستورو‬ ‫َنيتةوة ثةرلةمان كة‬ ‫هةموو ئةو ياسايانة بطة ِري َ‬ ‫ِرةهةندى نيشتمانيان هةية‪،‬ثارتىء يةكيتى‬ ‫تا َئيستا ئامادة نةبوون يةك ياسا بطة ِريَننةوة‬ ‫ثةرلةمان‪ ،‬ئؤثؤزسيؤنيش ئةم داوايةى كردووة‬ ‫بةمةرج لةماوةى َ‬ ‫سالى ِراب��ردوودا ضةندين‬ ‫كؤبوونةوةى َنيوان اليةنةكانى ئؤثؤزسيؤنء‬ ‫َ‬ ‫دةسةالت ئةنجام دراوة‪.‬‬ ‫اليةنى‬ ‫هة ِرةشةكانى ئؤثؤزسيؤن ضوونةتة بوارى‬ ‫بةجيكردنةوة‬ ‫جي َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هاوهةلويَستى يةكطرتووى ئيسالمىء‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلى ئيسالمى لة قةيرانى َنيوان هةريَمء‬ ‫َ‬ ‫هاوهةلويَست‬ ‫بةغداد يان دذيةتى طؤرانء‬

‫‪16‬‬

‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫َ‬ ‫لةطةل ثارتى دا هؤكارى سةرةكى‬ ‫نةبوونى‬ ‫خستنة كارى ياساى ئةنجومةنى ئاسايشى‬ ‫هةريَم بوون‪ ،‬يان شكستى مةسعود بةرزانى‬ ‫بتوانيت سةرنجى ِراى طشتى‬ ‫لةوةى كة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دوذمنيكى‬ ‫بؤ‬ ‫ت‬ ‫شي‬ ‫ابكي‬ ‫ر‬ ‫كوردستان‬ ‫خةلكى‬ ‫َ‬ ‫ِ َ َ‬ ‫وةهمى لة دةرةوةى هةريَمى كوردستان‬ ‫كةقةناعةت بة َ‬ ‫خةلك بكات كة ماليكىء‬ ‫حكومةتى َعيراقى مةترسيةكى حةتيمن بؤ‬ ‫سةر هةريَمى كوردستان‪.‬‬ ‫ثاش ئةوةى مةسعود بةرزانى نةيتوانى‬ ‫ِراى هةموو حيزبةكانى كوردستان بةدةست‬ ‫بهي َنيت بينخاتة بةرى خؤيةوة لةسةر ئاستى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلطاش نةيتوانى قةناعةت بة‬ ‫شةقامء‬ ‫َ‬ ‫خةلكى كوردستان بكات كة مةترسى لةسةر‬ ‫هةريَمى كوردستان هةيةو ئةو شة ِرةى‬ ‫كة هةية شةرى بةرذةوةنديةكانى َ‬ ‫خةلكى‬

‫ئةجنومةني ئاسايشي‬ ‫كوردستان كؤتايي‬ ‫بةخةوني ئؤثؤزسيؤن‬ ‫هيَنا‬ ‫كوردستانة بؤية ضيتر لةناضاريدا ثةناى‬ ‫بردةوة بؤ مةنتقى زةبرو زةنطء دروستكردنى‬ ‫ئةنجومةنةكة‪.‬‬ ‫ئؤثؤزسيؤنى هةريَمى كوردستان ضؤن‬ ‫َ‬ ‫وةالمى ئةنجومةنةكةيان داوةتةوة ؟‬ ‫بةشيوةيةكى ن��ةزةرى لة‬ ‫هةتا َئيستا َ‬ ‫هةرسي فراسيؤنةكةى‬ ‫ِراطةيانراويَكى‬ ‫َ‬ ‫ئؤثؤزسيؤن كة دوابةدواى ِراسثاردنى مةسرو‬ ‫بةرزانى بةسةرؤكى ئةنجومةنى ئاسايش‬ ‫َ‬ ‫(ئيمة وةك‬ ‫بالويان كردووة تيايدا هاتووة كة َ‬ ‫فراكسيؤنةكان ئؤثؤزسيؤن دروست كردنء‬ ‫دةست بةكاربوونى ئةم ئةنجومةنةو ياساكةى‬ ‫بةشةرعى نازانين‪ ,‬هةموو َ‬ ‫هةولء توانايةكمان‬ ‫دةخةينة طة ِر لة ِريَطاى كارى ياساييء‬ ‫خةباتى مةدةنيي بؤ ِراطرتنء َ‬ ‫هةلوةشاندنةوةى‬ ‫ئةم ياساية)‪.‬‬

‫يةكطرتووى ئيسالمى ضؤن َ‬ ‫وةالمى‬ ‫ئةنجومةنى ئاسايشى هةريَمى دايةوة؟‬ ‫تةنها ضةند ِرؤذيَك لة دواى ِراسثاردنى‬ ‫مةسروى بةرزانى لةاليةن باوكيةوة بؤ‬ ‫ثؤستى سةرؤكى ئةنجومةنى ئاسايشى‬ ‫هةريَم‪ ،‬يةكطرتوى ئيسالمى كوردستان‬ ‫كةوتة َ‬ ‫بالو كردنةوةى دةنطؤى كانديدكردنى‬ ‫سةالحةدين محةمةد بةهادين‪ ،‬ئةميندارى‬ ‫َثيشووى يةكطرتووى ئيسالمى بؤ ثؤستى‬ ‫سةرؤكايةتى هةريَم سةرةتا لة ِريَطةى‬ ‫ثةيجةكانى فةيسبووك كة نيزيك بوون لة‬ ‫يةكطرتووى ئيسالميةوة دواتر دةنطؤيةكة‬ ‫هاتة َنيو سايتةكانى ئينتةرنيتء هةتا ئيستاش‬ ‫يةكطرتووى ئيسالمى بة ِرةسمى هيض‬ ‫دوانيكى لةو بارةيةوة نةداوة‪.‬‬ ‫َلي َ‬ ‫سليمانى‬ ‫بزووتنةوةى طؤ ِرانيش بة باذَي ِرةوانى َ‬ ‫َ‬ ‫وةالمى ئةنجومةنةكةى مةسرو بةرزانى‬ ‫دايةوة‬ ‫لة َ‬ ‫هةلبذاردنة ناوخؤيةكةى بزووتنةوةى‬ ‫طؤ ِراندا كة بؤ ناو َ‬ ‫سليمانى‬ ‫مةلبةندى ثاريزطاى َ‬ ‫كةسيك بووة باذي ِرةوان كة َثيشينةيةكى‬ ‫كرا َ‬ ‫يةكيك لة ثياوة ئةمنيةكانى‬ ‫ئةمنى هةبووة بة َ‬ ‫هةريَمى كوردستان ناسراوة‪ ،‬دةرضوونى‬ ‫ناضيت مةسةلةيةكى ئينتخابى‬ ‫سةركةوت َثي َ‬ ‫بةهيزى نفوسى خودى سةركةوت‬ ‫َبيتء َ‬ ‫دةضيت بزووتنةوةى طؤ ِرانيش‬ ‫حةسةن َبيت‪َ ،‬ثي َ‬ ‫بة َ‬ ‫هةلبذاردنى سةركةوت حةسةن ناسراو بة‬ ‫(سةركةوتى كوبة) َ‬ ‫وةالمى دةستبةكاربوونى‬ ‫ئةنجومةنى ئاسايشى هةريَمى كوردستانى‬ ‫دابيتةوة بةو َثيية كة سةركةوت حةسةن‬ ‫َ‬ ‫دةتوانيت َثيش بةهةموو ثيالنةكانى مةسرور‬ ‫َ‬ ‫بةرزانى بطريَت‪.‬‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلى ئيسالمى هيض هةنطاويَكى نةناوة‬ ‫لةسةر ئاستى عةمةلى هةريةكة لة‬ ‫بزووتنةوةى طؤ ِرانء يةكطرتووى ئيسالمى‬ ‫وةالميان هةبووةو هةنطاويان ناوة‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫بةالم‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلى ئيسالمى وةك حيزبيكى ئؤثؤزسيؤن‬ ‫بة شيوةيةى ك��ردارى هةتا َئيستا هيض‬ ‫َ‬ ‫بةرهةلستى‬ ‫هةنطاويَكى نةناوة بة ئا ِراستة‬ ‫ناضيت هيض‬ ‫كردنى ئةو ئةنجوومةنةو َثي َ‬ ‫بنيت‪ ،‬هؤكارةكةشى‬ ‫هةنطاويَكى كردةييى َ‬ ‫ئةوةية كة َثيشتر ئةم حيزبة ضةكدار بووة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلى ئيسالمى يان‬ ‫جموجولَيكى‬ ‫بؤية هةر‬ ‫دةبيتة‬ ‫هينانة َثيشةوةى كةسة سةربازيةكانى َ‬ ‫يةكيتى تووشى‬ ‫هؤى ئةوةى كة ثارتىء َ‬ ‫طرفتيكى طةورةى بكةن‪.‬‬ ‫َكيشةو َ‬


‫سورياي بةعس‪ ..‬وآلت َيك لةئ َيسك و خو َين‬ ‫ئ���ي���ره�������اب ل��������ةئ��������ةس��������ةدةوة ب�������ؤ ئ�����ةس�����ةد‬

‫ئةسةدي كوِر و ئةسةدي باوك‬ ‫بةدواداضووني‪:‬‬ ‫كارزان عوسمان كةالري‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتى بةعسييةكان هةر‬ ‫ِرةنطة بةدريَذاى‬ ‫لة (حافز ئةسةد)ةوة هةتاوةكو َئيستا سوريا ئةو‬ ‫نةبينيبيتء َهيندةى‬ ‫دؤخة طرذييةى بةخؤوة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتة‪،‬‬ ‫ئيستاش مرؤظ نةبووةتة قوربانى ئةو‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بنةمالةى‬ ‫دةسةالتى‬ ‫هةرضةندة لةرابردووى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةثيناو ثاراستنى دةسةالتى بنةمالة‬ ‫ئةسةد دا َ‬ ‫َ‬ ‫بوبيتة قوربانى‪ ،‬بةالم ئةوةى‬ ‫بةهةزارةها مرؤظ َ‬ ‫َئيستا لةسوريادا طوزةر دةكاتء ئةو هةموو‬ ‫َ‬ ‫نابيت‪،‬‬ ‫خةلكة دةبنة قوربانى ويَنةى نييةو َ‬ ‫َ‬ ‫كةسيكء بنةمالةيةكدا خويَنى دةيان‬ ‫لةثيناو‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بةبى جياوازى بكريَتة قوربانى‪،‬‬ ‫هةزار مرؤظ َ‬ ‫بؤ َتيطةيشتن لةو َ‬ ‫َ‬ ‫لةهاوالتيانى‬ ‫زولمةى َئيستا‬

‫لةميذووى‬ ‫كةميك َ‬ ‫سوريا دةكريَت َثيويستة َ‬ ‫دةسةالتى َ‬ ‫بنةمالةى ئةو َ‬ ‫َ‬ ‫بدويين‪ ،‬ضونكة‬ ‫ووالتة َ‬ ‫تا لة َميذوةكةيان نةزانيين قسةكردن لةسةر‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫نابيت‪،‬‬ ‫زولم و ستةمى ئةو‬ ‫دةسةالتة ث ِر َثيست َ‬ ‫َ‬ ‫بؤ شارةزابوونيش زؤرطرنطة باس لة دةسةالتى‬ ‫سةردةمى َثيش بةشار ئةسةد بكةين‪ ،‬بزانيين‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتيان‬ ‫بنةمالةى ئةسةد ضؤن‬ ‫ئايا ئةو‬ ‫َ‬ ‫وةرط���رتء جييان بةرامبةر هاوالتييانى‬ ‫َ‬ ‫َردةسةالتةكةيان كرد‪َ ،‬ليرةدا َثيويستة لة‬ ‫ذي‬ ‫حافزئةسةد دةست َثيبكةين و بيناسينيينء‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتى وةرطرت‬ ‫بزانيين جؤن‬ ‫َ‬ ‫حافز ئةسةد و وةرطرتنى دةسةالتةكةى‬ ‫دواى ئةوةى َ‬ ‫لةسالى ‪ 1963‬حيزبى بةعس‬ ‫دةس� َ‬ ‫�ةالت��ى سورياى وةرط��رت ثلةو ثاية‬ ‫َ‬ ‫سى كةسدا دابةشكرا‪،‬‬ ‫طرنطةكانى والت َ‬ ‫لةنيوان َ‬ ‫ئةوانيش َ‬ ‫سةالح جديد وةك سةركردةى حيزب‬

‫سةرؤكايةتى سياسةتةكانى َ‬ ‫دةلةتى ئةكرد‪،‬‬ ‫نورةديين ئةلتاسى يش بووية سةرؤك كؤمارو‬ ‫‪،‬حافز ئةسةد‪ ،‬كة ئةفسةريكى عةلةوى بوو‬ ‫َ‬ ‫رؤلء كاريطةرييةكى زؤرى هةبوو لة‬ ‫َ‬ ‫بةدةستهينانى دةس��ةالت بؤ بةعسييةكان‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتى َ‬ ‫َ‬ ‫والت‬ ‫لةسوريا‪ ،‬دوابةدواى ئةوةى‬ ‫كةسيكى‬ ‫دابةشكرا‪ ،‬حافز ئةسةد يش وةك‬ ‫َ‬ ‫سةربازىء ديار ويستى كة ذمارةيةكى زؤر‬ ‫َ‬ ‫خةلكى لةريَكةى سةربازييةوة لةدةورى خؤى‬ ‫كوبكاتةوة‪ ،‬بةم كارةش ريزةكانى سوثا رؤذ‬ ‫بةشيوةيةكى‬ ‫بةرؤذ بةرةو زيادبوون دةرؤشتنء َ‬ ‫ديارو بةرضاو زيادبوونى ئةو َهيزانة لةريَطةى‬ ‫ئةسةدةوة بوو‪ ،‬وة زؤربةى َهيزى سوثاى ئةو‬ ‫كاتةى سوريا لة عةلةوييةكان بوون‪ ،‬ئةويش‬ ‫كةسيكى‬ ‫بةهؤى ئ��ةوةى كة حافز ئةسةد‬ ‫َ‬ ‫عةلةوى ب��وو‪ ،‬عةلةوييةكانى ئةو كاتةش‬ ‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫‪17‬‬


‫زؤربةيان َ‬ ‫خةلكى هةذارو دةست كورت بوونء‬ ‫هةليكدا دةطةران تا بارودؤخى ذيانييان‬ ‫بةدواى َ‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتى بةعسى سورياى‬ ‫بةرةو باشتر بةريَت‪،‬‬ ‫ئةو كاتةش ثارةيةكى زؤرى بؤ سوثاو دامةزراوة‬ ‫سةربازييةكان سةرف دةكرد‪ ،‬لةو كاتةدا حافز‬ ‫ئةسةد توانى سود لةو هةلة وةربطريَتء زؤربةى‬ ‫عةلةوييةكانى َهيناية ناو ريزى سوثاوةو زؤربةى‬ ‫ثلةو ثاية سةربازييةكانى دا بةدةستى‬ ‫عةلةوييةكانةوة‪ ،‬ئيدى ليرةوة رؤذ بةرؤذ حافز‬ ‫ئةسةد َ‬ ‫بةهيزبوونء طةورة بونى خؤى‬ ‫هةولى َ‬ ‫دةدا‪ ،‬لةم كارةشيدا زؤر سةركةوتوبوو تاكار‬ ‫طةشتة ئةوةى حافز ئةسةد توانى برةو بدات‬ ‫بةهيزى ئاسمانىء واى َليهات َ‬ ‫لةسالى ‪1966‬‬ ‫َ‬ ‫توانى ثؤستى وةزيرى بةرطرى وةربطريَت‪ ،‬هةر‬ ‫لةكاتى وةركرتنى ئةو ثؤستةوة هةميشة بيرى‬ ‫ببيتة‬ ‫بؤ ئةوة دة ِرؤشت كة رؤذيَك لةرؤذان َ‬ ‫َ‬ ‫سةرؤكى َ‬ ‫دةسةالتةكان بؤ خؤى‬ ‫والتء تةواوى‬ ‫بهي َنيت‪ ،‬هةر َ‬ ‫لةطةل وةرطرتنى ثؤستى‬ ‫بةدةست َ‬ ‫وةزي���رى س��ةالح جديد زؤر هةستى بة‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتةكةى حافز‬ ‫مةترسسيةكانى زيادبوونى‬ ‫ئةسةد دةكردو دةيويست سنوريَك بؤ بةرفراوانى‬ ‫َ‬ ‫دابنيت‪ ،‬ضونكة ترسى ئةوةى‬ ‫دةسةالتةكةى َ‬ ‫هةبوو كة حافز ئةسةد بةهؤى زؤرى اليةنطرانى‬ ‫لة ريزةكانى سوثاوة كودةتايةك بكاتة سةرىء‬ ‫دةس��ةالت��ى ل�َ�ي��وةرب��ط��رَي��تء دةس� َ‬ ‫َ‬ ‫�ةالت��ى‬ ‫لةنيوان‬ ‫َليوةربطريَتةوة‪َ ،‬ليرةوة‬ ‫ملمالنيى توند َ‬ ‫َ‬ ‫حافز ئةسةد و سةالح جديد دا دةستى َثيكردو‬ ‫ملمالنييةش بةردةوام بوو هةتا َ‬ ‫سالى ‪1970‬‬ ‫ئةو‬ ‫َ‬ ‫دريَذةى َكيشا‪ ،‬لة َ‬ ‫سالى ‪1970‬بةهؤى ثشتيوانى‬ ‫َهيزة سةربازييةكانةوة حافز ئةسةد كودةتاييةكى‬ ‫سةالح جديد و توانى َ‬ ‫كردة سةر َ‬ ‫سةالح جديد‬ ‫دةستطيربكاتء بةهؤى ئةو كودةتاوة توانى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هةولء تواناي‬ ‫دةسةالت وةربطريَتء هةموو‬ ‫خؤى خستة ط��ة ِر بؤ ضةسثاندنى زياترى‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتةكةىء سةرؤكايةتى حزبى بةعسى‬ ‫بةهيزبوونى‬ ‫س��ورى طرتة دةس��تء دواى َ‬ ‫َثيطةكةى داواى كرد َ‬ ‫هةلبذاردن لة َ‬ ‫والتدا‬ ‫بكريَت‪ ،‬ئةمةش هاوكات بوو بة َ‬ ‫سالى ‪،1971‬‬ ‫اوكيىء ضاو‬ ‫بةهؤى ترس دروستكردنء َدلة ِر َ‬ ‫سوركردنةوةو هةرةشةى ذيان لةسةر تاكةكانى‬ ‫َ‬ ‫ووالت واى كرد كة بةو ت��رسء تؤقانةى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هاوالتيانى سوريا رووي��ان لة‬ ‫هاوالتيان‬ ‫َ‬ ‫سندوقةكانى دةنطدانى ووالت كردو هيض‬ ‫ببيتة مونافيسى حافز‬ ‫كةسيكيش نةيدةويَرا َ‬ ‫َ‬ ‫ئةسةد لةبةر ئةوةى هةر بة زووى خةونةكانى‬ ‫دةهينرا‪ ،‬وة لةو كاتةشدا هةر‬ ‫كؤتاى َثي َ‬

‫‪18‬‬

‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫َ‬ ‫هاوالتييةك نةرؤشتاية بؤ دةنطدان توشى‬ ‫ليثيضينةوةو سزا دةبوو‪ ،‬هةربؤية لةئةنجامدا‬ ‫َ‬ ‫حافز ئةسةد توانى بةزةبرى َهيزو ترس ‪99،2%‬‬ ‫ببيتة سةرؤكى‬ ‫بهي َنيتء َ‬ ‫دةنطةكانى بةدةست َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةل دةست بةكاربوونى بة‬ ‫والت‪ ،‬هةر‬ ‫ووالت‪َ ،‬‬ ‫سةرؤكى َ‬ ‫فؤرميكى ترى‬ ‫والت شيوةو َ‬ ‫َ‬ ‫ثيادةكردنى دةسةالتى بةخؤيةوة بينىء حافز‬ ‫َ‬ ‫هةولء تةقةالىء‬ ‫ئةسةد رؤذ بةرؤذ كةوتة‬ ‫كردنة زيندانى ئةو كةسانةى كة بضوكترين‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتةكةى هةبوو دةيويست‬ ‫ِرةخنةيان لة‬ ‫كةسيك سةمعء تاعةى بكةنء كةس لة‬ ‫هةموو َ‬ ‫فةرمانةكانى النةداتء هةر ب ِرياريَكى دةركرد‪،‬‬ ‫ثاثةندبيت َثييةوة‪،‬‬ ‫كةسيك‬ ‫َ‬ ‫دةبيت هةموو َ‬ ‫ئيتر َ‬ ‫ئةوةى زياتر رةطء ِريشةى حافز ئةسةد ى بؤ‬ ‫بةكارهينانى س��ةروةتء‬ ‫بةهيزبوون دةب��رد‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫سامانى َ‬ ‫والتء هاوالتيان بوو‪ ،‬وة زؤربةى ئةو‬ ‫هاوالتيان تةنها َ‬ ‫والتء َ‬ ‫سامانةى َ‬ ‫بنةمالةى حافز‬ ‫دةبينى‪،‬‬ ‫ئةسةد بةكاريان َ‬ ‫دةهيناو سوديان َلي َ‬ ‫َ‬ ‫دةسةالت‬ ‫جي َثيقام كردنيان لة‬ ‫ئةويش بؤ َ‬ ‫توانييان لة ِريَطةى ئةو س��ةرةوةتء سامانى‬ ‫هاوالتيان َ‬ ‫َ‬ ‫خةلكي لة دةورى خؤيان كؤبكةنةوة‬ ‫ئةوانةش ئةو كةسانة بوون كة بةعسى بوون‪ ،‬وة‬ ‫ل��ةس��ةرووى ئةمانةشةوة حافز ئةسةد و‬ ‫َ‬ ‫بنةمالةكةى دةستيان طرت بةسةر هةموو‬ ‫َ‬ ‫جومطة هةستيارو سةرةكييةكانى والتدا‪ ،‬ئةطةر‬ ‫باالى َ‬ ‫ثؤستيكى َ‬ ‫كةسيك‬ ‫والت هةبواية دةبوو َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫سةرؤكايةتى بكات كةلة بنةمالةى ئةسةد يان‬ ‫نزيك لة ئةسةدة وة َبيت‪ ،‬بةم كارانة وردة وردة‬ ‫هاوالتيانى سوريا بة دريذاى رؤذو مانطء َ‬ ‫َ‬ ‫سال‬ ‫نارةزاييةتيان بؤ دروست دةبوو‪َ ،‬‬ ‫بةالم كةس‬ ‫نةيدةويَرا بةئاشكرا ئةو نارةزايةتيية دةربب ِريَت‬ ‫لةبةرئةوةى بة هةزارةها قامضى بةدةستى‬ ‫بنةمالةى ئةسةدو ثياوةكانى لة َ‬ ‫َ‬ ‫حالةتى‬ ‫ئامادةباشيدابوون بؤ سةركوتكردنى ئةو دةنطانةو‬ ‫َ‬ ‫لةساالنى ‪ 1973‬حافز ئةسةد كارى كرد بؤ‬ ‫ئةوةى لة ِريَطةى ياساشةوة شةرعييةت بؤ‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتةكةى بة ِرةهاى وةربطريَتء دةستى‬ ‫وةرداية كاروبارى ياساو زؤربةى دادطاكانء‬ ‫بوارى دادطا لةبةرذةوةندى ئةسةد دةردةضوو لةو‬ ‫ماوةيةدا ضةندين ياسا دةركرا كة هةمووى بؤ‬ ‫بةرطرىء ثشيوانى ئةسةد دةردةك��را‪ ،‬واتا‬ ‫لةريَطةى ياساشةوة هةموو كاريَكيان بويستاية‬ ‫بةسةر َ‬ ‫هاوالتيانى سوريادا دةيان سةثاند‪ ،‬دةبوو‬ ‫َ‬ ‫هاوالتيانيش َبى يةكء دوو ئةو ياسايانةيان‬ ‫َ‬ ‫قبول بكرداية‪ ،‬ئةم دؤخة بةردةوامى هةبوو و‬ ‫ئةسةد و دارو دةستةكةشى دةيانويست َبو‬

‫َ‬ ‫َ‬ ‫هةولء‬ ‫دةسةالت هةموو‬ ‫مانةوةى خؤيان لة‬ ‫ضاالكييةكانييان خستة طة ِر‪ ،‬ئيدى َليرة بةدواوة‬ ‫كة ئةسةد توانى هةموو ئةو كارانة بكات دةستى‬ ‫ك��رد ب��ةدروس��ت كردنى ضةندين دةزط��اى‬ ‫َ‬ ‫هاوالتيانى سورياوة‬ ‫نهينى بةسةر‬ ‫سيخو ِرىء َ‬ ‫َ‬ ‫واى َليهات لة هةموو كوالنء شةقامء كؤ ِرو‬ ‫كؤبوونةوةيةكدا ضةندين كةس هةبوون‬ ‫سيخو ِرييان بةسةر ئةو شويَنانةوة ئةكردو هةر‬ ‫كةسيكيش زؤر دذايةتى حافز ئةسةد و دارو‬ ‫َ‬ ‫دةستةكةى بكرداية هةر بةزووى لةناو دةبرا‪،‬‬ ‫نهينى ئاشكرا‬ ‫سةرة ِراى ئةمانة ضةندين زيندانى َ‬ ‫هةبوون هةموو ئةو زيندانة ث ِركرابوون لةو‬ ‫كةسانةى كة دةيانويست تروسكاييةك ريزو‬ ‫حورمةتء كةرامةت بؤ َ‬ ‫هاوالتى ئاسايى سورى‬ ‫َ‬ ‫لةثيناو دةسةالتى تاكة‬ ‫بطة ِريَتةوة‪ ،‬ضيدى َ‬ ‫سةركردةو َ‬ ‫بنةمالةيةكدا ئةو هةموو سوكايةتيية‬ ‫بة َ‬ ‫لةشيوةكان‬ ‫شيوةيةك َ‬ ‫هاوالتيان نةكريَت بة َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتى عةسكةرتارى بؤ‬ ‫دةسةالت بوو بووة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كةسيكء بنةمالةيةك‪،‬‬ ‫ثاراستنى دةسةالتى‬ ‫َ‬ ‫بةدةر لةو هةموو كارانة لةناوخؤدا دةكرا حافز‬ ‫ئةسةد لة ِريَطةى َ‬ ‫دةولةتةوة ضاوديرى زانيارىء‬ ‫َ‬ ‫هةوالء رؤذنامةكانء تةلةفزيؤنةكانء بةرنامة‬ ‫دةرةكييةكانيان دةكردو بة ب ِريارى حافز ئةسةد‬ ‫هةموو ئةوانة سانسؤر دادةن��راو نةيدةويست‬ ‫َ‬ ‫هةبيت‪ ،‬بؤ‬ ‫خةلكى سوريا ئاطايان لةو دةزطايانة َ‬ ‫ئ��ةوةى هةمان بيروبؤضوونى ِرةخنةى ئةو‬ ‫دةزطايانةيان نةبيت‪ ،‬وة لةناو خؤى َ‬ ‫والتدا‬ ‫َ‬ ‫كةنالى راطةيانء كةسى تايبةت‬ ‫ضةندين‬ ‫بةخؤيان هةبوو كة تةنها كاريان شيواندى‬ ‫ِراستىء دورخستنةوةى َ‬ ‫هاوالتيانى سورى بوو‬ ‫َ‬ ‫ك��ةن��الء دامء دةزط��ا‬ ‫لةحةقيقةت‪ ،‬وة‬ ‫زةبةالحةكانى ديكةشيان هةموو كاريَكى بؤ‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتة بوو‪ ،‬كارطةشتة ئةوةى‬ ‫ثاراستنى ئةو‬ ‫ب��ةم ه� َ‬ ‫�ةل��س��وك��ةوت��ةى ح��اف��ز ئ��ةس��ةد و‬ ‫شيوازة حوكمة بةردةوام‬ ‫دارودةستةكةى‪ ،‬ئةو َ‬ ‫بوو‪َ ،‬‬ ‫بةالم ناكؤكييء نارةزايةتييةكان دةرفةتى‬ ‫ئةوةى نةمايةوة بشاردريَتةوة‪ ،‬دارو دةستة‬ ‫سةركوتكةرةكانى ئةسةديش بةردةوام كاريان‬ ‫نةسينن و‬ ‫ئةوةبوو ئةو دةنطانةى نارةزان برةو َ‬ ‫نةتوانن جةماوةر لةدةورى خؤيان كؤبكةنةوة‪،‬‬ ‫َليرة بةدواوة ناكؤكىء نارةزايةتييةكانى َ‬ ‫والت‬ ‫ث��ةرةى سةند‪ ،‬بةهؤى ئ��ةوةى ئةسةد لة‬ ‫عةلةويية شيعةكان بوو وة زؤربةى ثؤستةكانيش‬ ‫َ‬ ‫موسلمانة سوننييةكان‬ ‫بةدةستييانةوة بوو‪،‬‬ ‫َبيزارى خؤيان بةئاشكرا بةرامبةر حافز ئةسةد‬ ‫طروثيكى ضةكدارييان دروست كرد‪،‬‬ ‫دةرب ِرى‪،‬‬ ‫َ‬


‫ئةو نةيارانةى ئةسةد دةيانويست َ‬ ‫والت لة و‬ ‫شيوة عةسكةرتاريية ِرزطاربكريَتء بواربدريَت بة‬ ‫َ‬ ‫ئازادييةكانى َ‬ ‫خةلكىء بوارى سياسيش َ‬ ‫لةوالتدا‬ ‫ك��ةشء هةوايةكى سياسيانةى ئ��ازادى بؤ‬ ‫زةنطيكى مةترسى دار بوو‬ ‫ةخسيت‪ ،‬ئةمةش َ‬ ‫ب ِر َ‬ ‫بؤ حافز ئةسةد‪ ،‬بؤية ئةسةد زؤر بيرى لةوة‬ ‫دةكردةوة تاكة ِريَطا بؤ َزالبون بةسةر ئةو دةنطة‬ ‫دي��ارو ضةكدارانةدا ئةوةية كة لة ِريَطةى‬ ‫تؤكمةكردن و َزالبون بةسةر نةيارةكانيدا‬ ‫ببيتة َ‬ ‫ثالةوانى ذمارةى‬ ‫دةتوانيت سةربكةويَتء َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫والت‪ ،‬نا ِرةزايةتييةكان بةتةواوى كؤنترؤلى‬ ‫لةدةست ئةسةد دةرض��وو بةو هؤيةوة َهيزة‬ ‫ضةكدارةكان و ئةوانةى نارةزايةتييان هةبوو‬ ‫بوون بةيةك بةرةو دذى ئةسةد وةستانةوةو‬ ‫َ‬ ‫دةربهينن‪ ،‬بؤ‬ ‫دةسةالتى لةدةست‬ ‫ويستيان وابوو‬ ‫َ‬ ‫ئةم مةبةستةش ئةسةد لةريَطةى ثلةدارة‬ ‫عةلةوييةكانةوة ِرووبة ِرووى ئةم َهيزو دةنطانة‬ ‫بوويةوةو َئالؤزىء طرذى زؤربةى ناوضةكانى‬ ‫َ‬ ‫والت��ى طرتةوةو بةو هؤيةوة بة هةزارةها‬ ‫هاوالتى لة ‪ 1976‬تا َ‬ ‫َ‬ ‫سالى ‪1980‬بوونة قوربانى‪،‬‬ ‫بةم كارةى ئةسةد نةك نةيتوانى دةنطى ئةوانة‬ ‫كث بكاتةوة‪َ ،‬‬ ‫بةلكو لة شارةكانى وةك حةلةب‬ ‫و حةمما كة زؤرب��ةى دانشتوانةكةى سونى‬ ‫مةزهةب ب��وون‪ ،‬مانطرتن ء خؤثيشاندانء‬

‫ترسيكى‬ ‫شؤ ِرش دةستى َثيكرد‪ ،‬حافز ئةسةد َ‬ ‫زؤرداي��ط��رت بةرامبةر ئ��ةو هيزو دةنطة‬ ‫نارةزاييةتيانة‪ ،‬وة َهيزيَكى زؤرى َبيشومارى‬ ‫سةربازى بةهةموو كةرةستةيةكى سةربازييةوة‬ ‫ناردة سةر ئةوناوضانة واتة (حةلةب و حةمما)‪،‬‬ ‫َ‬ ‫بةالم هةر كؤنترؤل نةكرا‪ ،‬بةناضارى (حافز‬ ‫َ‬ ‫ئةسةد) لةسالى ‪ 1982‬ثةناى بردة بةر َهيزى‬ ‫ئاسمانىء لة ِريَطةى ف ِرؤكةوة دةستييان كردة‬ ‫بؤمبباران كردنى ناوضةى حةمما‪ ،‬بةو هؤيةوة بؤ‬ ‫جوالنةوةى َ‬ ‫كؤتاى َهينان بة َ‬ ‫خةلكى زياتر لة ‪9‬‬ ‫َ‬ ‫هاوالتىء ه��ةزاران سةرباز لة ريزى‬ ‫هةزار‬ ‫سوثاكةى ئةسةد بوونة قوربانىء شارى حةما‬ ‫ش بةتةواوةتى ويران كرا‪ ،‬بؤ مانةوةى لة‬ ‫َ‬ ‫شتيك‬ ‫دةسةالت (حافز ئةسةد) ثةناى بؤ هةموو َ‬ ‫َ‬ ‫كاتيك لةسالى ‪ 1983‬توشى‬ ‫ئةبرد‪ ،‬تةنانةت َ‬ ‫َ‬ ‫نةخؤشى سةكتةى دل بوويةوة‪ ،‬نةيارانى‬ ‫بةدةرفةتيكى َميذووى طرنطييان زانى كة َئيستا‬ ‫َ‬ ‫ئةو نةخؤشةو تواناى ئةوةى نةماوة وةك جاران‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دةسةالت‪ ،‬بؤية‬ ‫هةبيت لة‬ ‫هةلثةى مانةوةى َ‬ ‫زؤر كةس كةوتنة بيركردنةوة لةوةى ضؤن‬ ‫دةس� َ‬ ‫يةكيك لةو‬ ‫�ةالت لة ئةسةد وةربطرن‪َ ،‬‬ ‫شتيكى واى هةبوو ِرةفعةت‬ ‫كةسانةى كةنيازى َ‬ ‫ئةسةد ى براى بوو‪َ ،‬‬ ‫بةالم حافز ئةسةد سةرة ِراى‬ ‫َ‬ ‫هةولةى‬ ‫نةخؤشية كوشندةكةى توانى ئةو‬

‫ِرةفعةت ئةسةد ى براى َ‬ ‫هةلبوةشينيتةوة‪،‬‬ ‫تةنانةت لة َ‬ ‫والتيش دورى خستةوة‪ ،‬حافزئةسةد‬ ‫بةهؤى نةخؤشييةكةيةوة رؤذ بةرؤذ تةندروستى‬ ‫بةرةو خراثى دة ِرؤيشتء بيرى لةوة كردةوة كة‬ ‫يةكيك بكاتة شويَنةكةى‬ ‫ئيتر كاتى ئةوة هاتووة َ‬ ‫َ‬ ‫خؤى‪ ،‬بؤ ئةمةش هةر دةيويست هةر دةسةالت‬ ‫َ‬ ‫خؤيدابيت‪ ،‬ضونكة‬ ‫بنةمالةكةى‬ ‫لةدةستى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫والتيان بةهى خؤيان دةزانى‪ ،‬بؤ ئةم مةبةستة‬ ‫كو ِرة طةورةكةى بؤ شويَنةكةى خؤى دةست‬ ‫نيشان كرد بؤ سةرؤكايةتى َ‬ ‫ووالت كةناوى بابل‬ ‫بوو‪َ ،‬‬ ‫كارةساتيكةوة طيانى لةدةست‬ ‫بةالم بةهؤى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بةسالى ‪ ،1994‬تاكة‬ ‫داو كة هاوكات بوو‬ ‫كةسيك كة ضانسى وةرطرتنى ئةو ثؤستةى‬ ‫َ‬ ‫هةبوو بةشار ئةسةد ى كورة بضوكةكةى بوو‪،‬‬ ‫بةشارئةسةد هةرضةندة دةرض��ووى كؤليذى‬ ‫ثزيشكى بوو خيرا رؤشتة ريزى سوثاوةو زؤر‬ ‫ب��ةزووى ضةند ثلةيةكى سةربازى ب ِرى‪ ،‬بة‬ ‫ثشتيوانى باوكييةوة هةتا َ‬ ‫سالى ‪ 1994‬ثلةى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫سةرهةنطى وةرطرت‪ ،‬لةدواى سالَيك واتة سالى‬ ‫‪ 2000‬حافز ئةسةد كؤضى دواى كردو ئةسةدى‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتةكةى وةرطرت‪ ،‬تاكة ِريَطرييةك‬ ‫كو ِرى‬ ‫َ‬ ‫ببيتة سةرؤكى والت‬ ‫بؤ ئةوةى بةشار ئةسةد َ‬ ‫كةمى تةمةنةكةى بوو كة ئةوكاتة تةمةنى‬ ‫تةنها ‪َ 34‬‬ ‫بةثيى ياساى ئةوكاتةى‬ ‫سال بوو‪َ ،‬‬

‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫‪19‬‬


‫كةسيك بوايةتة سةرؤكى َ‬ ‫والت‪،‬‬ ‫سوريا ئةطةر َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫نةبيت‪ ،‬بةالم‬ ‫دةبوو تةمةنى ‪ 40‬سال كةمتر َ‬ ‫لةبةر ئةوةى سةرجةم دامودةزطاكانى َ‬ ‫والت لة‬ ‫خزمةتى َ‬ ‫بنةمالةكةى ئةسةدا بوون‪ ،‬دةستكارى‬ ‫كةدةبيت سةرؤكى‬ ‫ئةو ب ِرطة ياساييانةييان كرد‬ ‫َ‬ ‫والت ‪َ 40‬‬ ‫َ‬ ‫سال َبيتء تةمةنةكةيان كةمكردةوة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هةركةسيك َبيتة سةرؤكى والت‪،‬‬ ‫بؤ ‪ 34‬سال بؤ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ئةمةش بؤ ثاراستنى دةسةالتء هةيمةنةى‬ ‫بةشار ئةسةد بوو‪ ،‬بؤية َ‬ ‫لةسالى ‪ 2000‬لة‪97%‬‬ ‫دةنطةكانى َ‬ ‫هةلبذاردن بة قازانجى ئةسةدى كو ِر‬ ‫َ‬ ‫كؤتاى هاتء بوو بةسةرؤكى طشتى والت‪ ،‬هةر‬ ‫لةطةل دةست بةكابوونيدا ضةندين َ‬ ‫َ‬ ‫بةلَينى بة‬ ‫َ‬ ‫هاوالتيانى والت داو ب ِريارى ئةوةشى دا كة‬ ‫والتدا بكات‪َ ،‬‬ ‫ضاكسازييةكى بنة ِرةتى لة َ‬ ‫بةالم‬ ‫ل��ةروى سةركوتكردنء دةستطيركردنى‬ ‫َ‬ ‫هاوالتييانء زينداني كردنيانء َبيسةروشويَن‬ ‫َ‬ ‫شيوازى دةسةالتةكةى باوكى‬ ‫كردنيان هةمان َ‬ ‫َ‬ ‫دريَذةى َثيدا‪ ،‬سةدانء هةزاران خةلكى تايبةت‬ ‫بةخؤى هةبوو بؤ تؤقاندنء شكاندنى كةرامةتء‬ ‫ريزو حورمةتى َ‬ ‫هاوالتييانى ئاسايى لةسةردةمى‬ ‫دةسةالتداريَتى بةشارئةسةد دا بةتةواوةتى‬ ‫بةعسييةكانء عةلةوييةكان بةدةرةجةى يةكةم‬ ‫هةرشتيك َ‬ ‫بةدلى ئةوان‬ ‫خاوةنى ب ِرياربوونء‬ ‫َ‬ ‫نةبواية َبى يةكء دوو ِرةت دةكرايةوة‪ ،‬تةنانةت‬ ‫سةدان ناوةندى راكةياندنء رؤشنبيرىء سةدةها‬ ‫نوسةرو هةبوون تةنها كاريان ئةوةبوو‬ ‫كةدةسةالتء َ‬ ‫َ‬ ‫بنةمالةى ئةسةد بثاريَزنء جوانى‬ ‫بكةنء بةرطرى َليبكةن‪ ،‬هةموو ئةمانةو‬ ‫ضةندين َ‬ ‫زولمء ستةمى ديكة بةرؤكى َ‬ ‫هاوالتيانى‬ ‫سورياى طرتةوة‪ ،‬كورد واتةنى ثةتى َ‬ ‫زولم لة‬ ‫َ‬ ‫ئةستوريدا دةبريَت دواى نزيكةى دة سال لةو‬ ‫هةموو تةعداو َبيحورمةتييةى كرا بةرامبةر‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةل هاتنى بةهارى عةرةبى‬ ‫هاوالتيانء‬ ‫ئيدى َ‬ ‫هاوالتيانى سورى ب ِريارى يةكالكةرةوةى‬ ‫َ‬ ‫خؤيانداو وةك والتانى ديكة شةقامةكان‬ ‫ث ِربوون لة دةنطى نارازىء دواى ضةندين َ‬ ‫سال‬ ‫خؤثيشاندان شةقامةكانى سورياى تةنى‪.‬‬ ‫بؤضى َ‬ ‫هاوالتيانى سوريا وةك ناوضةكانى ديكة‬ ‫ب ِريارياندا خؤثيشاندان بكةن‪ ،‬هؤكارةكةى ضى‬ ‫بوو؟‬ ‫طؤران ئيبراهيم َ‬ ‫صالح مامؤستاى زانكؤ لة‬ ‫كاتيك‬ ‫دوانيكيدا بؤ ِريَطا ئةوةى ِراطةياند َ‬ ‫َلي َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلَيك‬ ‫لةوال َتيكدا ِرووئ��ةدات‬ ‫اثةرينيك‬ ‫ِر َ‬ ‫فاكتةرى خؤى هةية كةخؤى لة فاكتةرى‬ ‫ناوخؤىء دةرةكى هةية‪ ،‬فاكتةرة ناوخؤييةكان‬ ‫خؤى زياتر لةخراثى بارودؤخى ئابوورى و‬

‫‪20‬‬

‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫كؤمةاليةتىء ئيدارى ئةو َ‬ ‫َ‬ ‫والتة خؤى‬ ‫سياسىء‬ ‫ئةبينيتةوة‪ ،‬دواى ئةوة هةموو ئةو فاكتةرانة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةدةسةال َتيكى‬ ‫لة ناوخؤدا ثةنطى خواردبووة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةسالى‬ ‫بنةمالةى بةشار ئةسةد كة‬ ‫وةك‬ ‫َ‬ ‫‪ 1970‬بةدواوة ئةو بنةمالةية كة بةكودةتايةكى‬ ‫سةربازى هاتةنة سةر حوكم قؤرخى هةموو‬ ‫جومطة سةرةكييةكانى ئةو َ‬ ‫والتةيان دةست‬ ‫بةسةرداطرتء هةموو ئةو كاريطةرييانة‬ ‫لةناوخؤدا لةذيَر كاريطةرى بةهارى عةرةبى‬ ‫َ‬ ‫لةسالء‬ ‫توشى تةقينةوة ب��وو‪ ،‬ئ��ةوة زي��اد‬ ‫نيويَكة َ‬ ‫خؤثيشاندانء‬ ‫والتى سوريا خةريكى َ‬ ‫خؤثيشاندانةكانيش تةشةنةى سةندو بوية‬ ‫َ‬ ‫ِراث��ة ِري��ن‪ ،‬ئةوةبوو لةذيَر كاريطةرى ئةو‬ ‫خؤثيشاندانانة َ‬ ‫بنةمالةى بةشار ئةسةد ئامادةى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هيض ضاكسازييةك نةبوونء خةلكيش بةتةاوةتى‬ ‫ئوميدبوون لةهةموو ضاكسازييةك‪ ،‬بؤ نموونة‬ ‫َبى َ‬ ‫بةشارئةسةد كة َ‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتى‬ ‫لةسالى ‪2000‬دا‬ ‫سالى ‪َ 2004‬‬ ‫طرتة دةست هةتا َ‬ ‫بةلَينى ضاكسازى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بةخةلكى دةدا‪َ ،‬‬ ‫بةالم نةك َئيستا هةر لةسالى‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلطةى س��ورى بةهةموو‬ ‫‪ 2004‬ةوة‬ ‫ئوميد بوون‬ ‫بى‬ ‫بةتةواوةتى‬ ‫كهاتةكانييةوة‬ ‫َثي‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫لةهةموو ضاكسازييةكانى والت بةتايبةتى‬ ‫تر ضاكسازى سياسى‪ ،‬ثاشان بةشار ئةسةد و‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتةكةى ِريَطةيان دةطرت لة بضوكترين‬ ‫َ‬ ‫م��ةوداى ئ��ازادى بةنموونة سالى ثار ئةندام‬ ‫َبةستيكى‬ ‫ثةرلةمانيك ِرةخنةى طرت لةطري َ‬ ‫َ‬ ‫كؤمثانياى ثةيوةندى مؤبايل‪ ،‬لةسةر ئةو‬ ‫ِرةخنةية بةشارئةسةد خودى خؤى حةسانةى‬ ‫ثةرلةمانى َليسةندةوةو كرديشية زيندانةوة‪،‬‬ ‫ثةرلةمانيك وةربطيريَتء‬ ‫ئةطةر ئةوة لة ئةندام‬ ‫َ‬ ‫جائةبيت َ‬ ‫هاوالتييةكى ئاسايى‬ ‫بكريَتة زيندانةوة‪َ ،‬‬ ‫لةو َ‬ ‫َ‬ ‫هةبووبيتء‬ ‫ضةندى مةوداى ئازادى‬ ‫والتة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫رةخنةى لةو دةسةالتة بطريَت‪ ،‬دواى ئةوةى‬ ‫خؤثيشاندانةكان بةرفراوانييةكى َبى ئةندازةيان‬ ‫َ‬ ‫لةطةل ئةو بةرفراوانييةدا رؤذانة‬ ‫بةخؤوة بينى‬ ‫بةسةدا سةربازو ثلةدار لة سوثاى سوريا‬ ‫جيابوونةوةى خؤيان رادةطةياندو ئةو َهيزة‬ ‫جيابويةوةش َثيويستى بةوة هةبوو كة هاوكارى‬ ‫هةبيت‪ ،‬ئةوةى ثرسيارى لةالى ئةو‬ ‫دةرةكى َ‬ ‫كةسانة دروستكرد كة ئةو دؤخةى سوريايان‬ ‫دةبينىء ثرسياريَكى جدييان لةال دروست دةبوو‬ ‫ئةويش ئةوةبوو بؤضى ئةمةريكا َ‬ ‫لةطةل بةهارى‬ ‫بةشيوةيةكى راستةوخؤ يان ناراستةخؤ‬ ‫عةرةبيدا َ‬ ‫َ‬ ‫شطي ِرانى‬ ‫ثشتيوانى هاوالتيانى ِراثة ِريوو و شؤ ِر َ‬ ‫دةك��رد‪ ،‬ب� َ‬ ‫�ةالم ئةمة بؤ سوريا ِرووى نةدا‪،‬‬ ‫شطي ِرانى سورياى نةكردو‬ ‫ئةمريكا هاوكارى شؤ ِر َ‬

‫كةمتةرخةم بووة‪.‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةو بارةيةوة مةشخةل كةولؤسى ضاوديرى‬ ‫سياسى بؤ ِريَطا ئةوةى ِراطةياند مةسةلةكة‬ ‫ثةيوةندى نيية لة كةمتةرخةمى‪ ،‬كايةكانى‬ ‫سياسى َني َ‬ ‫ودةولةتيش بةطويَرةى ئةو لؤذيكة‬ ‫ناخويَنريَتةوة‪َ ،‬‬ ‫لةملمالنيى َهيز‪،‬‬ ‫بةلكو بريتى ية‬ ‫َ‬ ‫هةروةها دةست نيشانكردنى باشترين كاتء‬ ‫وةبةرهينانى َهيز‪ِ ،‬راستة ئةمريكا َهيزى‬ ‫شويَن بؤ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ملمالنيى‬ ‫م‬ ‫بةال‬ ‫سوريا‪،‬‬ ‫َمى‬ ‫ي‬ ‫ذ‬ ‫ر‬ ‫ينى‬ ‫ر‬ ‫طؤ‬ ‫َ‬ ‫هةية بؤ ِ ِ‬ ‫َهيزةكان لةسةر ئةو دؤسيية بةتايبةت لةدواى‬ ‫هاتنة ناوةوةى َ‬ ‫والتى ضينء ِروسيا بؤ ناو كايةكةو‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتةكةى‪ ،‬وة‬ ‫ثشتيوانى كردنيان لةئةسةدو‬ ‫روسياو ضين َ‬ ‫هةلويستى خؤيان بؤ ثشتيوانى لة‬ ‫بةشار ئةسةد ِراطةياندووةو ئةو دوو َ‬ ‫والتةش‬ ‫سى جار ظيتؤيان لةدذى سزادانى سوريا لة‬ ‫َ‬ ‫ئةنجومةنى ئاسايشى َني َ‬ ‫بةكارهيناوةو‬ ‫ودةولةتى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلَيك هؤكاى جيؤسياسى كرنط تا‬ ‫لةبةر‬ ‫دواضركة بةرطرى لةبةشار ئةسةد دةكةن‪ ،‬بؤية‬ ‫نةهيشتةوة ئةمريكا َهيزى خؤى‬ ‫بوارى ئةوةيان َ‬ ‫نى‬ ‫َكوثيكى‬ ‫َ‬ ‫لةدؤسييةى سوريادا بة ِري َ‬ ‫وةبةربهي َ‬ ‫نى‪ ،‬بؤية تةنها مةسةلةكة لةسةر‬ ‫و بةكارى َ‬ ‫بهي َ‬ ‫َ‬ ‫خواستى ئةمريكييةكان ِرانةوةستاوة‪ ،‬بةلكو‬ ‫دةبى حسابييان‬ ‫جةمسةرةكانى ترى َكيشةكةش َ‬ ‫بكرى‪َ ،‬‬ ‫بؤ َ‬ ‫بةالم لةغيابى ئةمريكا توركيا توانى‬ ‫دةبيت بزانين بؤضى‬ ‫وة‬ ‫َت‪،‬‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫بطي‬ ‫ة‬ ‫ؤل‬ ‫َ‬ ‫ئةو ِر َ َ ِ‬ ‫لةئيستادا توركيا هةموو قورساييةكى خؤى‬ ‫َ‬ ‫خستووةتةكار بؤ نةمانى رذيَمةكةى ئةسةد؟‬ ‫وةالمى ئةم ثرسيارةدا َ‬ ‫لة َ‬ ‫كةلؤسى َثيى واية‬ ‫َ‬ ‫ئةو َ‬ ‫هةلويَستةى توركيا ثةيوةندى بةضوار خالى‬ ‫سةرةكييةوة هةية‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫نوى‬ ‫خةيالدانى عوسمانيزمى‬ ‫يةكةم‪:‬‬ ‫َ‬ ‫ئؤدوطانء عةبدوال طويل كة ئةيانةويَت توركيا‬ ‫َ‬ ‫ؤذهةالتى‬ ‫ببةنةوة ئةو ئاستةى سةركردايةتى ِر‬ ‫ئيسالمى بكات‪.‬‬ ‫دووةم‪ :‬توركيا لةبرى ئةمريكاو ِرؤذئ��اوا‬ ‫شة ِرى لةناوبردنى ئةو ِرذيَمانة ئةكات كةنةيارن‬ ‫َ‬ ‫ؤذهةالتى ناوة ِراستى َ‬ ‫نوىء تةوذمى‬ ‫بةثرؤذةى ِر‬ ‫َطل َ‬ ‫ؤباليزم‪.‬‬ ‫َ‬ ‫نايةوىت داب ِر َى لةئايندةى‬ ‫سيةم‪ :‬توركيا‬ ‫َ‬ ‫ناوضةكة‪َ ،‬‬ ‫بةشدابيت لة دا ِرشتنى‬ ‫بةلكو دةيةويَت‬ ‫َ‬ ‫قالبى كؤتاى ناوضةكةدا‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ئةيةوى‬ ‫لةثال ئةمةدا‬ ‫َ‬ ‫بةثال ثشتى ئةمريكاو ِرؤذئاوا ِريَطة بطريَت‬ ‫لةوةى نةيارة ستراتيذييةكانى َثيطةيان لة‬ ‫هةبيت لةوانة كورد كة‬ ‫ئايندةى ناوضةكةدا َ‬ ‫َ‬ ‫هةول دةدات بؤ‬ ‫توركيا بةهةموو توانايةوة‬ ‫نةبيتة هؤى‬ ‫ئةوةى َئالوطؤ ِرةكانى ناوضةكة َ‬


‫دروست بوونى قةوارةى سةربةخؤى كوردى‪.‬‬ ‫ض��وارةم‪ :‬سوريا َ‬ ‫ةتيكى شيعةية يان‬ ‫دةول َ‬ ‫راستر عةلةويية‪ ،‬توركياش سوننة مةزهةبة‪ ،‬بؤية‬ ‫ئةم باطراوندة مةزةبيية كاريطةرى زؤرى هةية‬ ‫لةسةر هاندانى توركةكان بؤ دذايةتيكردنى‬ ‫ِرذيَمى َئيستاى سوريا‪ ،‬ضونكة لةو ِريَطةيةوة‬ ‫بةيةك بةرد دوو ثاسارى ئةكوذيَت‪ ،‬هةم‬ ‫نامي َنيت‪ ،‬هةم هةذموونى‬ ‫سورياى عةلةوى َ‬ ‫ئةبيت‪ ،‬لة ِريَطةى‬ ‫الواز‬ ‫َئيرانيش لةناوضةكةدا‬ ‫َ‬ ‫حوكميكى‬ ‫هاوثةيمانةكانييةوة ‪ ،‬ديارة َئيرانيش‬ ‫َ‬ ‫شيعى هةيةو هةمان ئةو فاكتةرى طرذيةى‬ ‫لةنيوان َئيرانء‬ ‫لة َنيوان سورياو توركيادا هةية َ‬ ‫توركياشدا هةية‪ ،‬واتة باطراوندى مةزةبى‪،‬‬ ‫َ‬ ‫بةالم ئةوةى َليرةدا َثيويستة ئاماذةى َثيبدةين‬ ‫َ‬ ‫بةجؤريَك لةجؤرةكان والتى سوعودييةش‬ ‫دةيةويَت َ‬ ‫هةبيت لة‬ ‫رؤلء كاريَطةرى خؤى َ‬ ‫رووخانى ِرذيَمةكةى سوريا‪ ،‬ئةمةش ثةيوةندى‬ ‫لةئيستادا‬ ‫بةملمالني مةزةبييةكةوة هةيةو َ‬ ‫َ‬ ‫هةريةكة لةتوركياو سعودييةو هةتا َ‬ ‫والتى‬ ‫دةبينيتةوة‪،‬‬ ‫قةتةريش لةبةرةيةكى سوننيدا خؤى َ‬ ‫تاكة هؤكاريَكيش بؤ ئةو مةبةستة ئةو َ‬ ‫والتانة‬ ‫ئةيانةويَت ثشتطيرى سوننيةكانى سوريا بكةن‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتى ئةسةد كة عةلةويية‬ ‫بة ِرووخانى‬ ‫َ‬ ‫شيعةكان شادةمارن لة دةسةالتى سوريادا‪ ،‬ئةطةر‬ ‫وخيت لة دوواليةنةوة‬ ‫ئةو حكومةتة شيعةية ب ِر َ‬ ‫َ‬ ‫قازانج دةكةن‪ ،‬يةكةم ئةوةية َئيران وال َتيكى‬ ‫َدلسؤزى شيعةى وةك سورياى لةدةست‬ ‫ناتوانيت‬ ‫دةضيت ء لةهةمان كاتيشدا َئيران‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بطي ِريَت‪،‬‬ ‫سوريادا‬ ‫لةسياسةتى‬ ‫رؤل‬ ‫جاران‬ ‫وةك‬ ‫َ‬ ‫ئةوةى زياتر َ‬ ‫هةولى ض ِروث ِرى خؤى خستؤتةكار‬ ‫َ‬ ‫بؤ ثشتيوانى خةلكى ِراثة ِريوى سونييةكانى‬ ‫سوريا َ‬ ‫والتى سعودييةية ئةويش لةبةر ضةند‬ ‫هؤكاريَك لةوانة سعوديية بةدذايةتيكردنى‬ ‫كردنى ِرذيَمى شيعة مةزةبةكةى بةشار ئةسةد‬ ‫و ثشتيوانى كردن لةسونييةكانى سوريا بؤئةوةية‬ ‫َ‬ ‫كةدلى سونييةكانى ئةو َ‬ ‫والتة بؤ الى خؤى‬ ‫بةهيزبكات‪،‬‬ ‫كةمةندكيش بكاتء َثيطةى خؤى َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتةكةى ئةسةد فشاريَكى‬ ‫بة روخانى‬ ‫زياتر دةكةويَتة سةر َئيرانء لةهةمان كاتيشدا‬ ‫والتى سعوديية َ‬ ‫سوريا لةديدى َ‬ ‫وال َتيكى تاسةر‬ ‫ئيسقان ياخيية لةبةر ئةوةى لةزؤربةى كاتةكاندا‬ ‫سوريا َ‬ ‫ثالثشتى لةب ِريارةكانى سعوديية نةكردووةو‬ ‫لةدذى سعودييةش زياتر بريارةكانى َئيرانى‬ ‫بةجى كردووة‪َ ،‬‬ ‫هةولةكانى َئيرانء توركياو‬ ‫َ‬ ‫جي َ‬ ‫سعوديية ِريَك وةك سةردةمى عوسمانييةكانء‬ ‫سةفةوييةكانى َليهاتووة هةريةكةيان واتة شيعةو‬

‫سوننة دةيانةويَت لةناوضةكةدا دةورو قورساى‬ ‫بطي ِرن و مةرامة سياسييةكانييان بةدى‬ ‫خؤيان َ‬ ‫َبيت‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ِرؤلى كورد لة لةدؤخى َئيستاى سوريادا‬ ‫يةكيك لةو كةمينة نةتةانةى كةلة سوريادا‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتى‬ ‫بونى هةية نةتةوةى كوردة‪ ،‬بةد ِريَذاى‬ ‫مافيك لة نةتةوةى‬ ‫بةعسييةكان لةسوريا هةموو َ‬ ‫كورد لةسوريا سةندراوةتةوةو ضةندين جاريش‬ ‫بةهؤى سياسةتة ِرةطةز ثةرستانةكانى بةعسى‬ ‫شيل بوونى مافةكانييان‬ ‫سورى توشى ئازارو َثي َ‬ ‫بوونة‪ ،‬تةنانةت ئةوةندة َ‬ ‫زولمييان لةكورد كردووة‬ ‫تا طةشتووةتة ئةو قؤناغةى كة كورد ناسنامةى‬ ‫َ‬ ‫نةبيتء زمانء كلتورو‬ ‫هاوالتى بوونى لةسوريادا َ‬ ‫جل و بةرط و فةرهةنطى كوردييان َلى قةدةغة‬ ‫كرابوو‪ ،‬بؤية كوردانى رؤذئاوا لةسوريا هةميشة‬ ‫ضاوة ِروانى ئةوةبوون بارودؤخى سياسى سوريا‬ ‫بتوانيت هةنديَك‬ ‫طؤ ِرانى‬ ‫بةسةردابيتء كورد َ‬ ‫َ‬ ‫بهي َنيتء دواتر تموحى‬ ‫لةمافةكانى بةدةست َ‬ ‫هةبيت‪،‬‬ ‫نةتةوةييةكانى‬ ‫زياترى بةرذةوةنديية‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بؤ ئةمةش زؤر َثيويست بةيةك هةلويَستىء‬ ‫يةك وتارى سياسى دةكات هةر لةسةرةتاى‬ ‫خؤثيشاندانةكانةوة ك��ورد لةبرى ئةوةى‬ ‫هةممويان يةكبطرنء يةك َ‬ ‫هةلويَست بن‬ ‫اليةنيك كورد‬ ‫كةضى لة ذيَر ناوى ضةند حيزبء َ‬ ‫لةسوريا دابةش بويية سةر ئةو حيزبء اليةنانة‪،‬‬ ‫لةكاتيكدا زؤربةى اليةنء حيزبة عةرةبييةكان‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هةولى خؤكؤكردنةوةو يةكريزييان دةدا‪َ ،‬‬ ‫بةالم‬ ‫مانيطة كورد بةهؤشى‬ ‫لةم دواييانةدا ضةند َ‬ ‫خؤيدا هاتةتةوةو دةيانةويَت يةكريزبنء خؤيان‬ ‫بؤ قؤناغى ئايندة ئامادةبكةن‪ ،‬كارطةشتووةتة‬ ‫ئ��ةوةى َئيستا لة ئازادكردنى ناوضةكانء‬ ‫سوثاى سورياى ئازاددا كورد دةورو كاريطةرى‬ ‫خؤى هةية بة هةزاران قوربانى داوةو هةموو‬ ‫اليةنةكانيش ئةو شاهيديية بؤ نةتةوةى كورد‬ ‫ئةدةن‪ ،‬ثرسيارةكة َليرةدا ئةوةية ئايا كورد‬ ‫ئةو هةموو كارانة دةكات تاضةند َدلنيياية لةو‬ ‫ِرذيَمةى كة لةدواى ِرذيَمى بةعسى سوريا‬ ‫ديَتة ئاراوةو ضى طرةنتييةك بؤ كورد هةية‬ ‫مةشخةل َ‬ ‫َ‬ ‫كةولؤسى بؤ ِريَطا بؤضونى‬ ‫لةئايندةدا؟‬ ‫َ‬ ‫واية كة هيض بيمةيةك هيض دلنيياييةك نيية‬ ‫بؤ كوردةكانى رؤذئاوا سةبارةت بةوةى ِرذيَمى‬ ‫بيناسينيت‬ ‫ئايندة مافةكانييان بداتء بةفةرمى‬ ‫َ‬ ‫لةبةر ئةم هؤيانة‬ ‫يةكةم‪ :‬كورد تا ئةم درةنطانة بةشدارى‬ ‫شؤ ِرشى سورياى نةكردووة‪ ،‬ئةمةش ِرةنطة‬ ‫لةداهاتودا حسابى لةسةربكريَت‪.‬‬

‫شيوةيةى‬ ‫دووةم‪ِ :‬رةنطة سوريا ب��ةم َ‬ ‫ببيت‪ ،‬لةمةشدا‬ ‫نةمي َنيتء داب��ةش َ‬ ‫َئيستا َ‬ ‫هيض َدلنيياييةك بؤ هيض اليةك نيية‪َ ،‬‬ ‫بةلكو‬ ‫طرةوةكة ئةو اليةنة ئةيباتةوة كةتةواو خؤى‬ ‫بؤ ئامادةكردوة‪ ،‬بؤ ئةو ئةطةرةو َبالثشتى‬ ‫َ‬ ‫دةولةتانى دةوروبةرى مسؤطةر كردووة‪ ،‬كورد‬ ‫َ‬ ‫ئةو ثالثشتييةى نيية‪.‬‬ ‫سييةم ‪ :‬ك��ورد لةو بةشةى كوردستان‬ ‫َ‬ ‫دةبيت‬ ‫بوارةكاندا‬ ‫لةهةموو‬ ‫كةمة‪،‬‬ ‫زؤر‬ ‫ئةزمونى‬ ‫َ‬ ‫ئامادة بكريَنء يارمةتى بدريَن‪ ،‬ئةو ئةركة‬ ‫نةتةوةيية لةسةر َئيمةية لة هةريَمى كوردستان‬ ‫كة ضؤن كوردانى ِرؤذئ��اوا ئامادة دةكةين بؤ‬ ‫َثيشوازى لة قؤناغى ئايندةو ئةطةرة جياوازةكان‪.‬‬ ‫ض��وارةم ‪ :‬ئؤثؤزسيؤنى سوريا َهيزيَكى‬ ‫شيوةيةك‬ ‫عةرةبضيتى ئيخوانينء بةهيض َ‬ ‫َ‬ ‫ئامادةنين مافةكانى ك��ورد ل��ةو بةشةى‬

‫لةئيَستادا توركيا هةموو‬ ‫قورساييةكي خؤي‬ ‫خستؤتة كار بؤ نةماني‬ ‫مَ‬ ‫رذيةكةي ئةسةد‬ ‫كوردستاندا بةفةرمىء دةستورى بناسن‪ ،‬لةمةدا‬ ‫َ‬ ‫لةطةل بةعسىء‬ ‫هيض جياوازييةكيان نيية‬ ‫نةتةوةثةرستة عةرةبةكاندا‪.‬‬ ‫ئ��ةوةى م��اوةت��ةوة َبلَين كة هيض هيزو‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتيك ئةطةر ب��ةدارو ئاسنيش حوكم‬ ‫بكات زيندانةكانيان ث ِربكةن لةو دةنطانةى‬ ‫شير دةنط َ‬ ‫هةلئةب ِرن ناتوانريَت بةرامبةر‬ ‫وةك َ‬ ‫ئيرادةى َ‬ ‫بوةستيتةوةو‬ ‫ثؤالينى طةلء ميللةتدا‬ ‫َ‬ ‫تو ِرةيىء نارةزايةتييةكانى طةلء ميللةت سةرةتا‬ ‫وةك َدلوثة َدلؤثةى باران واية رؤذ بةرؤذ ئةو‬ ‫َدلؤثانة ِروو لةزيادبوون دةكةنء لة ئةنجامدا‬ ‫هةركاتيكيش ئةو‬ ‫دةبيتة الفاويَكى زؤر طةورة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫الفاوة كةوتة ِر َى بةسةدانء هةزاران بةستء‬ ‫بوةستيننء‬ ‫بةنداو ناتوانن ئاوى ئةو الفاوة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هةضييةكيش كةوتة بةر ئةو الفاوة ِرايدةمالَيت‬ ‫ناهيَلَيت‪.‬‬ ‫و ئاسةوارى َ‬ ‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫‪21‬‬


‫بةكر هةلَةدنى‪:‬‬

‫ئةو قسـانةى بة ِر َيز‬ ‫َ‬ ‫هةلنةضنيوة لةجـ‬ ‫ثارتى لةدةظةرى‬

‫ديداري‪ :‬ئةنوةرحمةغةريب‬ ‫لةم ديمانةيةى طؤظارى ِرَيطادا ئةبوبةكر‬ ‫َ‬ ‫هةلةدنى‪ ،‬ئةندامى مةكتةبى سياسى‬ ‫يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان باس‬ ‫ل��ة ِرةوش��ى دواى كؤنطرةى شةشى‬ ‫دةكاتءثييواية دةرةنجامةكانى‬ ‫حزبةكةيان‬ ‫َ‬ ‫كؤنطرة دةريخستووة كة يةكطرتووى‬ ‫ئيسالمى سةركةوتووبووة‪ ،‬ئةو ئةندامةى‬ ‫مةكتةبى سياسى يةكطرتو لةدريَذةى‬ ‫وةآلمى ثرسيارةكانى ِرَيطادا باس لة ِرةوشى‬ ‫َئيستاى هةرَيمى كوردستانيش دةكات كة‬ ‫يةكيتىءثارتيدا ضى‬ ‫لةسايةى دةسةآلتى َ‬ ‫دةطوزةريَت‪.‬‬ ‫ِريَطا‪ :‬خويَندنةوةى َئيستاتان بؤ ِرةوشى‬ ‫دواى كؤنطرةى يةكطرتووى ئيسالمى‬ ‫ضية؟‬ ‫بةكر ه� َ‬ ‫�ةل��ةدن��ى‪ :‬ب���ة ِراى خؤمانء‬ ‫ضاودَيران كؤنطرةكةمان سةركةوتوو بوو‪،‬‬ ‫َ‬ ‫هينانة كايةى‬ ‫هةر لة َئالؤطؤ ِرى‬ ‫دةسةالتء َ‬ ‫ضةندين دةزط��او مةكتةب كة لة ئاست‬ ‫قؤناغةكةدابيتء هةم لة ِرووى‬ ‫َثيداوَيستى‬ ‫َ‬ ‫ضةسثاندنى ضةندين بنةماو ئامانج و ستراتيذ‬ ‫هيزَيكى جةماوةرى‬ ‫كة يةكطرتوو بكاتة َ‬ ‫َ‬ ‫كة خةمةكانى َ‬ ‫خةلك هةلطرَيت‪ ،‬بؤية‬

‫‪22‬‬

‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫سةركةوتنى كؤنطرة طةرمء طؤ ِرةيةكى‬ ‫زؤرى دروس��ت كرد لة ناوخؤى حزبء‬ ‫تةنانةت ئةوانةش كة لةم ضةند َ‬ ‫سالة‬ ‫َليمان زيزو نيطةران بوو بوون‪ .‬بؤية ِرةوشى‬ ‫َئيستاى يةكطرتوو ئيجابييةو بة طةرمء‬ ‫طو ِرى لة َ‬ ‫قةلةم دةدةم بة تايبةت دواى‬ ‫سةر لة َ‬ ‫كهينانةوةى ئؤرطانةكان بة‬ ‫نوى َثي َ‬ ‫وانينيكى نوَيوة‪.‬‬ ‫طو ِروتينء َتي ِر َ‬ ‫ِريَطا‪ :‬لة َئيستادا زؤرباس لة كانديدكردنى‬ ‫مامؤستا سةالحةدين بةهادين دةكريَت‬ ‫بؤ ثؤستى سةرؤكايةتى هةرَيم‪ ،‬ئايا ئةو‬ ‫ثرسة لةناو مةكتةبى سياسى يةكطرتووى‬ ‫ئيسالمى يةكاليى بوةتةوة؟‬ ‫بةكر َ‬ ‫هةلةدنى‪ :‬تا َئيستا ئةو ثرسة‬ ‫(كانديدكردن) لة ناو ئؤرطانةكانة فةرمىء‬ ‫سةرةكيةكانى يةكطرتوودا باس نةكراوة‪،‬‬ ‫هيشتا ب��ةزووي دةزانين لةو بارةوة‬ ‫كة َ‬ ‫قسة بكةينء لةكاتى خؤى دا َتي ِروانينى‬ ‫خؤمان ِراشكاوانة دةخةينة ِروو‪ ،‬كة ئةطةر‬ ‫بةرذةوةندى ب� َ‬ ‫�االى طةلى كوردستانء‬ ‫ئةزموونى هةرَيم لةضى دا بوو ئةو خيارة‬ ‫َ‬ ‫هةلدةبذيَرين‪.‬‬ ‫ِرَيطا‪ :‬زؤرَيك لةسةركردايةتىء تةنانةت‬ ‫كاديرانى خوارةوةى يةكطرتوى ئيسالميش‬ ‫َثييان وابوو بةدووركةوتنةوةى ئةميندارى‬

‫َثيشوو بؤشاييةكى َ‬ ‫قول لةناو يةكطرتوودا‬ ‫دةبيت ئايا ئةو بؤشاييةى ئةميندار‬ ‫دروست َ‬ ‫لةئيستادا بةيةكطرتووةوة دةبينريَت؟‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بةكر هةلةدنى‪ :‬لة داوى خؤكانديد‬ ‫نةكردنةوةى بة ِرَيزمامؤستا سةالحةدين‬ ‫كاروبارةكانى حزب بة ئاسايى دة ِرؤن بة ِريَوةو‬ ‫هيض بؤشاييةكى قيادى دروست نةبووة‪،‬‬ ‫ضونكة هةموو دامء دةزطاو ئؤرطانةكان بة‬ ‫شيوةى تةواوكارى كارةكانيان ِرادةثة ِريَننء‬ ‫َ‬ ‫يةكطرتوو ئةوةندةى كارةكانى بة طيانى‬ ‫جةماعى بوونء تيمى كار بة ِرَيوةبردووة‬ ‫ئةوةندة شةخسيانيةت دروست نةكردووةو‬ ‫كاريزما لةناو َئيمةدا تجاوزكراوة‪ ،‬هةرضةندة‬ ‫يةكطرتووش بة ِرمزء سةركردةكانيةوة‬ ‫بةهيزة‪ ،‬لة ناوياندا مامؤستاى‬ ‫ج��وانء‬ ‫َ‬ ‫طةورةمان مامؤستا سةالحةدين كة َئيمة‬ ‫َبى نيازنين لة ئةزموونء كارايى بوونء‬ ‫خزمةتةكانىء ب���ةردةوام سةرضاوةى‬ ‫(إلهاممانة)‪.‬‬ ‫ِرَيطا‪ :‬فازيل ميرانى لة نوَيترين ديمانةيدا‬ ‫باس لةوة دةكات كةثارتىء يةكطرتوو دوو‬ ‫لقى يةكدرةختن‪ ،‬ئايا ئةو بؤضوونة دروستة؟‬ ‫بةكر َ‬ ‫هةلةدنى‪ :‬ئةو قسانةى بة ِريَز‬ ‫جيطاى بايةخمان نيةو هيض‬ ‫(ميرانى) َ‬ ‫َ‬ ‫شتيكمان لةسةر هةلنةضنيوة لة جياتى ئةو‬ ‫َ‬ ‫دروشمانة هيواخوازين (حزبحكومةتةكةى)‬ ‫ثارتى لة دةظةرى بادينان ئاسؤكانى ئازادى‬ ‫ِرادةرب ِرين فراوان بكاتء ئةندامةكانى‬ ‫َ‬ ‫هاوالتى سةير‬ ‫يةكطرتوو وةك مرؤظ و‬ ‫بكاتء تةزكيةى حزبى لةو دةظةرة البةريَت‪،‬‬ ‫جارى ئةوة ضةندين َ‬ ‫َ‬ ‫سالة ثةلوثؤكانى‬ ‫درةختى بةرهةمدارى يةكطرتوو ط ِرى َثيوة‬ ‫دةنرَيت‪ .‬ئةمة ماناى ئةوة نية كة لةسةر‬


‫(مريانى) ج َيطاى بايةمخان نيةو هيض شت َيكمان لةسةر‬ ‫ـياتى ئـةو درومشانة هيواخوازين (حزحبكومةتةكةى)‬ ‫ى بـادينان ئاسـؤكانى ئازادى ِرادةرب ِرين فراوان بكات‬ ‫بةلكو َ‬ ‫َميزى طفتوطؤ كؤنةبينةوة‪َ ،‬‬ ‫خالة‬ ‫هاوبةشةكانى َنيوانمان وامان َلى دةكات‬ ‫ثانتايىء ِرووبةرى َئالؤزى يةكان بضوك‬ ‫بكةينةوةو بازنةكانى َتيطةيشتنء يةكتر‬ ‫َ‬ ‫قبول كردن فراوان بكريَن‪َ ،‬ئيمة دةمانويَت‬ ‫ضوارضيوةى‬ ‫هيزةكان لة‬ ‫َ‬ ‫ملمالنى ى َنيوان َ‬ ‫َ‬ ‫ثرةنسيثة مةدةنىء ديموكراتيةكاندا َبيت‪،‬‬ ‫نةك بكاتة ئاستى يةكتر س ِرينةوة‪.‬‬ ‫َ‬ ‫لةطةل ئةوةى ِروداوةكانى بادينان‬ ‫ِرَيطا‪:‬‬ ‫سارديةكى خستة َنيوان ثةيوةنديةكانتان‪،‬‬ ‫كيشةكانى َنيوان هةرَيمء بةغدا‬ ‫دواجار َ‬ ‫لةثارتى نزيك كردنةوة؟‬ ‫بةكر َ‬ ‫هةلةدنى‪ :‬تا ئةم ساتة وةختة‬ ‫ئاسؤكانى ثةيوةندييةكى دروست لةسةر‬ ‫ضيوةى‬ ‫بنةمايةكى بتةو و لة ض��وار َ‬ ‫دةستوردا لة َنيوانى هةريَمء ناوةند هةست‬ ‫ثى ناكريَتء طرذىء َئالؤزييةكان ِرؤذ بة ِرؤذ‬ ‫َ‬ ‫زياد دةبنء هةر ِرؤذة لةسةر مةسةلةيةك‬ ‫دةسي َنيت‪ ،‬بةداخةوة‬ ‫َئالؤزييةكان تةشةنة‬ ‫َ‬ ‫ئةوةى َثيى دةوتريَت يةك ِريزى كوردو‬ ‫مةسةلة نةتةوايةتيةكان كة كؤكةرةوةى‬ ‫هةموان َبيت نايبينين ‪ ،‬وة لة َئيستا دا بة‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلَيك هؤكارى ناوخؤ و دةرةوة‬ ‫حوكمى‬ ‫ثرسى سةندنةوةى متمانة‪ ،‬هةر ضةندة‬ ‫ضيوةى دةستوردايةو‬ ‫دةستورى ية لة ضوار َ‬ ‫كفر نى ية‪ ،‬خؤرى بةرةو ئاوابوون دة ِروات‬ ‫بةهيزة كوردى‬ ‫بةشيكى ثةيوةندى‬ ‫كة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بةشيكى ترى ثةيوةنديدارة بة‬ ‫يةكانء‬ ‫َ‬ ‫عيراق‪.‬‬ ‫هاوكيشة سياسيةكان لةسةر ئاستى َ‬ ‫َ‬ ‫ِرَيطا‪ :‬لةسةرض بنةمايةك َئيوة ضوونة‬ ‫ِريزى نةيارانى مالكييةوة؟‬ ‫بةكر َ‬ ‫هةلةدنى‪َ :‬ئيمة لةسةر ثرسى‬ ‫سةندنةوةى متمانة َ‬ ‫هةلوَيستى جياوازو‬

‫هةندَيك جار ناكؤكمان بينى كة َبى شك‬ ‫َثيطةى كوردى الوازك��ردوة لة بةرامبةر‬ ‫ناوةندو نةمان تواني بةرامبةر ناوةند‬ ‫وَينةيةكى يةكطرتوو ثيشان بدةين كة‬ ‫دةبيت‬ ‫ئ��ةوةش هؤكارى زؤرى هةيةو َ‬ ‫ديراسةو ِراوَي��ذى وردى بؤ بكريَت تا‬ ‫ئةم جؤرة َ‬ ‫حالةتانة بؤ داهاتوو دووبارة‬ ‫نةبنةوة‪ .‬ئاسؤكانى ئةو ثرسة لةو كاتةداو‬ ‫ئةو زانياريانةى لةبةر دةستى َئيمةدا‬ ‫ب��وون كة هةموو اليةنة كوردييةكان‬ ‫كؤكن لةسةر ئةو ثرسةو يةكطرتوو لةبةر‬ ‫يةك ِريزى بةرةى كوردى ئةو سةنطةرةى‬ ‫َ‬ ‫هةلبذارد‪ ،‬لةاليةكى ترةوة َثيمان وابوو كة‬ ‫بةرةى دذة مالكى بةرةيةكى نيشتيمانيية‪،‬‬ ‫ضونكة تةنها كوردةكان نةبوون‪َ ،‬‬ ‫بةلكو‬ ‫بةشيكى بةرضاو لة‬ ‫َبيجطة لة عيراقية‬ ‫َ‬ ‫شيعةكانيش هةمان َتي ِروانينيان هةبوو‪.‬‬ ‫بؤية َئيمة لة ِروانطةى كوردستانى يةوة‬ ‫هةلوَيستةمان َ‬ ‫ئةو َ‬ ‫هةلبذارد نةك لةبةر‬ ‫اليةنيك‪ .‬لة اليةكى‬ ‫خاترى هيض كةسء‬ ‫َ‬ ‫ترةوة َئيمة سياسةت بة عوقدةو َ‬ ‫طرى‬ ‫ناكةين‪ ،‬لة َ‬ ‫هةلبذاردنى ‪ 2005‬ئةو هةموو‬ ‫ث ِرو ثاطةندةو ضةواشةكاريةيانةى دذى‬ ‫يةكطرتوو َ‬ ‫بالوكرايةوة‪َ ،‬‬ ‫بةالم َئيمة لة‬ ‫خةمة نةتةوايةتيةكانء مافةكانى هةريَم‬ ‫دةستبارى برادةرانى هاوثةيمانى بووين‪.‬‬ ‫ِرَي��ط��ا‪ :‬لةسةر ئةوثرسة دةنطؤى‬ ‫ئةنداميكى‬ ‫ئ��ةوة ب�لآوب��وي��ةوة ضةند‬ ‫َ‬ ‫فراكسيؤنةكةتان ن���ا ِرازى ب��وون بةو‬ ‫َ‬ ‫هةلوَيستةى يةكطرتوو لةبةرامبةر مالكيدا؟‬ ‫بةكر َ‬ ‫هةلةدنى‪ :‬فراكسيؤنى يةكطرتوو‬ ‫لة بةغدادو هةروةها سةركردةو كاديرةكانى‬ ‫ثى كراوةو‬ ‫تريشمان كة لة ناوةندن ِراوَيذيان َ‬

‫بةتايبةت فراكسيؤن ِراى خؤى داية دةست‬ ‫مةكتةبى سياسى‪ ،‬بؤية ئةو دةنطؤيانة‬ ‫دوورن لة ِراستييةوةو ئةو ِراية هةموان‬ ‫تةبةنيمان ك��ردووة‪َ ،‬ئية هيض ثةشيمان‬ ‫َ‬ ‫هةلوَيستةمان ئيمزاكردنى‬ ‫نين ل��ةو‬ ‫َليسةندنةوةى متمانة لة مالكى‪،‬ضونكة‬ ‫سى بنةما ئةو َ‬ ‫هةلوَيستةمان طرت‪-:‬‬ ‫لةسةر َ‬

‫لةدواي خؤكانديد‬ ‫نةكردنةوةي‬ ‫مامؤستا سةآلحةدين‬ ‫كاروبارةكاني حزب‬ ‫بةئاساني دةرِؤن بة ِر َيوةو‬ ‫هيض بؤشاييةكي قيادي‬ ‫دروست نةبووة‬ ‫يةكةم‪ :‬ئةدائى حكومةتدارى بة ِريَز‬ ‫َ‬ ‫هاوالتىء‬ ‫ماليكى‪ ،‬هةتا َئيستا حكومةتى‬ ‫ثى ناكريَتء‬ ‫شةراكةتى نيشتيمانى هةستى َ‬ ‫َ‬ ‫طةندةلى تا حةدَيكى مةترسيدار شؤ ِربوةتةوة‬ ‫َ‬ ‫دةسةالت‪.‬‬ ‫بؤ هةموو جومطةكانى‬ ‫دووةةم‪ :‬بؤ ئ��ةوةى هيض كةسء‬ ‫اليةنيك زاتى ئةوة نةكات بير لة تاك ِرةوىء‬ ‫َ‬ ‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫‪23‬‬


‫هيزو َثيكهاتةيةك‬ ‫دوورخستنةوةى هيض َ‬ ‫بكاتةوة لة ثرؤسةى سياسى‪.‬‬ ‫هيشتنةوةى يةك ِريزى‬ ‫سييةم‪ :‬لةبةر َ‬ ‫َ‬ ‫َنيوان اليةنة كوردى يةكان‪.‬‬ ‫ئةوة َتي ِروانينى َئيمة بووةو هةركةسيش‬ ‫ئازادة ضؤن خوَيندنةوةى بؤ دةكات‪َ ،‬‬ ‫بةالم‬ ‫َ‬ ‫هةلوَيستةكةمان باشء‬ ‫َئيمة َدلنياين‬ ‫طونجاو بوو‪.‬‬ ‫هيزة كورديةكانى تر‬ ‫ِريَطا‪ :‬وةك هةموو َ‬ ‫َئيوةش لةقةيراندا دةذين؟‬ ‫بةكر َ‬ ‫هةلةدنى‪َ :‬ئيمة لة يةكطرتوو‬ ‫َثيمان وا نية لة قةيراندا بين‪ ،‬قةيرانى‬ ‫قيادةو سةركردةو قةيرانى فيكرو َتي ِروانينء‬

‫تا ئةم ساتةوةختة‬ ‫ئاسؤكاني ثةيوةندييةكي‬ ‫دروست لةسةر بنةمايةكي‬ ‫ثتةو لةضوارضيَوةي‬ ‫دةستوردا لةنيَواني‬ ‫هةر َيم و ناوةند هةست‬ ‫ثيَناكر َيت‬

‫قةيرانيكى دى‬ ‫موئةسةسات‪ ،‬هيض جؤرة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫وجودى نية‪َ ،‬‬ ‫دةطونجيت بلَين كة‬ ‫بةالم‬ ‫َ‬ ‫بةشيكى‬ ‫طيروطرفتمان هةية كة ئةمةش َ‬ ‫زؤرى ثةيوةندى بة بارودؤخى كوردستانء‬ ‫سيستمة سياسيةكةو ذيانى حزبايةتيةوة‬ ‫هةية لة كوردستان‪.‬‬ ‫ِرَي��ط��ا‪ :‬س��ةرك��ردةي��ةك��ى ئيسالمى‬ ‫َ‬ ‫هيزيَكى‬ ‫لةديمانةيةكدا‬ ‫دةلَيت هةر َ‬ ‫بزانيت ئةوة‬ ‫بةديموكراتى‬ ‫خؤى‬ ‫ئيسالمى‬ ‫َ‬ ‫نة لةضةمكى ديموكراتى َتيطةيشتووة نة‬ ‫لةئيسالميش‪،‬ضونكة ئيسالمء ديموكراتى‬ ‫ناطونجين‪ ،‬بة ِرَيزتان لةوبارةوة ضى َ‬ ‫دةلَين؟‬ ‫َ‬

‫‪24‬‬

‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫بةكر َ‬ ‫هيزيَكى‬ ‫هةلةدنى‪ :‬يةكطرتوو وةك َ‬ ‫سياسى ئيسالحى كوردستانى ب ِرواى بة‬ ‫ميكانيء و ثرنسيثةكانى ديموكراسى‬ ‫هةية‪َ ،‬ئيمة وا نابينين هيض دذايةتيةك لة‬ ‫هةبيت‪.‬‬ ‫َنيوان ئةو دووانةدا َ‬ ‫ضونكة ديموكراسى ئايدؤلؤذياى نية‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلَيك ميكانيزمء ِر َيء شويَنى‬ ‫بةلكو‬ ‫َ‬ ‫حوكم ِرانى و ِريَكخستنى ملمال َنيى َنيوان‬ ‫هيزو طروثة جياوازةكانء ميكانيزمى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ديموكراسى لة هةلبذاردنء ِراطةياندنى‬ ‫ئازادو ِرَيزطرتن لة فرةيىء جياكردنةوةى‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتةكانء طةل سةرضاوةى سةندنةوةو‬ ‫َ‬ ‫دةسةالت َبيت‪،‬‬ ‫َثيدانء ضاودَيرى كةرى‬ ‫َ‬ ‫لةطةل جةوهةرى ِرؤحى‬ ‫ئةمانة هةموو‬ ‫ئيسالم داناكؤكء دذ نينء ئةوة ِراى‬ ‫كةسيكةو ئازادة ضؤن بير دةكاتةوة‪َ ،‬ئيمة‬ ‫َ‬ ‫هةر لة زووةوة ئةو مةسائةلة فكريانةمان‬ ‫يةكاليى كردؤتةوة‪.‬‬ ‫ِريَطا‪َ :‬ئيوة لة يةكطرتووى ئيسالمى‬ ‫ئةطةر لةسةركةوتن نزيك ببنةوة‬ ‫دةتانةوَيت ضؤن حكوم ِرانى كوردستان‬ ‫بكةن؟‬ ‫َ‬ ‫بةكر هةلةدنى‪ :‬هةر ِرؤذيَ��ك َئيمة‬ ‫هينا ثشت‬ ‫متمانةى طةلمان بةدةست َ‬ ‫بةهيزى لة بن نةهاتووى‬ ‫بةخواو ثشتيوان َ‬ ‫جةماوةر متمانةمان بة خؤمان هةية‬ ‫نموونةيةكى جوان لة ئةزموونى حوكم ِرانى‬ ‫َثيشكةش بكةينء ثةندمان وةرطرتووة‬ ‫لة َ‬ ‫هيزة‬ ‫هةلةى ئةوانى دىء ناشيرينى َ‬ ‫هيزو‬ ‫كوردييةكان دووب��ارة ناكةينةوةو َ‬ ‫طو ِروتين وتواناى ِر َؤلةكانى طةلةكةمان‬ ‫ببيتة كةرةستةى‬ ‫ئ��ةوةن��دة زؤرة كة َ‬ ‫حوكم ِرانييةكى سةركوتووى شايستة بة‬ ‫طةلى كوردستانء قوربانيةكانى‪.‬‬ ‫ِرَيطا‪ :‬بةدروست بوونى ئةنجومةنى‬ ‫َ‬ ‫هةرسي‬ ‫لةطةل‬ ‫ئاسايشى هةريَم َئيوة‬ ‫َ‬ ‫اليةنكةى ديكةى ئؤثؤزسيؤن ئةو‬ ‫دةزطايةتان بةمةترسى دانا بؤ سةر خؤتانء‬ ‫َ‬ ‫خةلكى كوردستانيش‪ ،‬دةتوانن َثيمان‬ ‫َبلَين مةترسيةكانى ئةو دةزطاية لةضيدا‬ ‫دةبيننةوة؟‬ ‫َ‬ ‫ب��ةك��ر ه��ةل��ةدن��ى‪ :‬ئةنجوومةنى‬ ‫ئاسايشى هةرَيم كة وةك دةزطايةكى‬

‫نيشتيمانى ب��ؤى دة ِروان��ريَ��ت‪ ،‬ب� َ‬ ‫�ةالم‬ ‫ب��ةداخ��ةوة َثيكهاتةكةى يةكثارضة‬ ‫حزبى يةو دابةشكردنى برابةشانةى‬ ‫َ‬ ‫دةسالتدارةكةى كوردستانة‪ .‬كة‬ ‫دوو‬ ‫ئةم دةزطاية بةم َثيكهاتةو بةو ياسا‬ ‫ساتةوةختيكى‬ ‫ث ِر كةموكو ِريةى كة لة‬ ‫َ‬ ‫ناهةمواردا َتيثة ِرَينرا كاريطةرى نةريَنى‬ ‫دةهيَلَيت لةسةر كؤى ذيانى‬ ‫بةجى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫سياسى هةرَيم‪َ ،‬ثيم واية بةدروست كردنى‬ ‫َ‬ ‫ناضلء‬ ‫شيوة نيوة‬ ‫ئةم ئةنجوومةنة بةم َ‬ ‫ث ِر كةموكو ِريةوة ِرةو ِرةوةى ضاكسازى‬ ‫بةرةو دواوة َطي ِرايةوةو شةبةقى طةورةى‬ ‫هيزة‬ ‫دروست كردوة لةسةر متمانةى َنيوان َ‬ ‫سياسيةكانى كوردستان‪ ،‬ئةم دةزطاية بةم‬ ‫َ‬ ‫عةقليةتةوة كوردستان بةرةو‬ ‫َثيكهاتةو‬ ‫َليوارى قةيران دةبات كة ئاكامةكةى ث ِر‬ ‫مةترسى ية بؤ دؤخى سياسى هةريَم‪.‬‬ ‫ِرَيطا‪ :‬وةك باس دةكرَيت ئةم دةزطاية‬ ‫ِراستةوخؤ سةر بةسةرؤكايةتى هةريَمةو‬ ‫َ‬ ‫لةطةلدا‬ ‫ناتوانيت َليثرسنةوةى‬ ‫ثة ِرلةمان‬ ‫َ‬ ‫بكات‪ ،‬ئايا هيض ئاماذةيةكى مةترسيدار‬ ‫لةثشت ئةم نيةتةوة هةية؟‬ ‫هةلةدنى‪َ :‬‬ ‫بةكر َ‬ ‫بةل َى دروست كردنى‬ ‫دةزطايةك كة لة ذَير ضاودَيرى ثةرلةمانء‬ ‫َ‬ ‫نةبيتء جومطة‬ ‫كؤنترؤلى حكومةتدا‬ ‫َ‬ ‫هةستيارةكانى سيستمى سياسى لة دةست‬ ‫حزبء َ‬ ‫بنةمالةدا ض ِر بكريَتةوةو وةك ميراتى‬ ‫بؤى ب ِروانرَيت ئةمانة هةموو ئاماذةن كة‬ ‫ئةوةندةى كة خزمةتى بة بةرذةوةندى‬ ‫زلهيزةكةى كوردستان كردووة‪،‬‬ ‫حزبى دوو َ‬ ‫نيو ئةوندة لة خزمةت بةرذةوةندى طشتى‬ ‫نابيت بة تايبةت كة دوو دةزط��اى‬ ‫دا َ‬ ‫ناشةرعىء حزبى وةك (ثاراستنء زانيارى)‬ ‫كة وةك دةوترَيت سةرف عةيارة بيست‬ ‫وض��وار حزبين‪ ،‬دي��ار نية ضى دةك��ةنء‬ ‫بةكى دةكةن‪.‬‬ ‫خزمةت َ‬ ‫كةلةنيو شةقامء‬ ‫بؤضونيك هةية‬ ‫ِريَطا‪:‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ميدياكاراندا ئةم دةزطاية ئامانجى دروست‬ ‫دةسةآلتيكى ثؤليسية لة هةريَمدا؟‬ ‫كردنى‬ ‫َ‬ ‫بةكر َ‬ ‫هةلةدنى‪َ :‬ئيمة ضةندين جار‬ ‫وتوومانة كة تاك ِرةوىء ديكتاتؤريةت‬ ‫دةبيت سيستمء هؤشيارى‬ ‫ناسنامةى نية َ‬ ‫تاكةكان ِريَطة بطيرَيت لةبةردةم دووبارة‬


‫بوونةوةى سيستمة شمولىء ثؤليسةكان‬ ‫كة ئةوة نةخوازراوةو نةشياوة بةرامبةر‬ ‫ميللةتيك كة خؤى قوربانى دةستى‬ ‫بة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫سيستمة تاك ِرةو دل�� ِرةقء دامء دةزطا‬ ‫تؤقينةرةكان بووة‪ ،‬كاردانةوةكانمان بينى‬ ‫َ‬ ‫لة ناوخؤ و دةرةوةى هةرَيمء لةسةر ئاستى‬ ‫ميدياى جيهانى كة ضةند بة نةشياو ِراظةى‬ ‫ئةم ئةنجوومةنةى كرد كة طة ِرانةوةية‬ ‫َ‬ ‫هةولةكانى‬ ‫ب��ةرةو دواوةو ثةكخستنى‬ ‫ضاكسازىء َ‬ ‫خالى كردنةوةى ماهيةتى‬ ‫ئةو َ‬ ‫بةلَينانة كة بة جةماوةرى خؤمانيان دا‬ ‫ثرسيكى سةرةكى‬ ‫كة ضاكسازى بكةينة‬ ‫َ‬ ‫هةرَيمةكةمان‪.‬‬ ‫ِرَيطا‪ :‬دواى دامةزراندنى دةزط��اى‬ ‫ئ��ةن��ج��وم��ةن��ى ئ��اس��اي��ش��ى ه��ةريَ��م‬ ‫َئيستاحكومةتى هةرَيم بةنيازة دةزطاى‬ ‫طةورةش بؤ كو ِرةكةى َ‬ ‫تالةبانى دروست‬ ‫بكات كة ِراستةوخؤ ئةم دةزطاية سةر‬ ‫بةسةرؤكى حكومةت َبيت‪ ،‬ئةم ثؤست‬ ‫بةخشينةوانة بةكو ِرى سةرؤكةكان ضيمان‬ ‫َثي َ‬ ‫دةلَيت؟‬ ‫بةكر َ‬ ‫شيوةيةكى فةرمى‬ ‫هةلةدنى‪ :‬بة َ‬ ‫لة دامء دةزطا فةرميةكان ئةم دةنطؤيةم‬ ‫وابيت ئةوة َثيشينيةكى‬ ‫نةبيستوة كة ئةطةر َ‬ ‫خراثة بؤ ئةزمونة حوكم ِرانيةكةى‬ ‫كوردستان‪ ،‬ضونكة لةناو هةناوى ئةم طةلةدا‬ ‫وزةو توانا و َليهاتنء َ‬ ‫خةلكى َدلسؤز زؤرة‬ ‫كة بةرثرسياريةتى ئةو دةزطا هةستيارو‬ ‫بسثيردرَيت نةك‬ ‫ثى‬ ‫َ‬ ‫نيشتيمانيانةيان َ‬ ‫مؤنؤثؤلى هةموو جومطةكانى بة ِرَيوةبردنى‬ ‫ئةم َ‬ ‫والتة لة خزمةت دوو حزبء لةناو دوو‬ ‫حزبةكةش بؤ َ‬ ‫ئةلقةيةكى بضووك َبيت‪.‬‬ ‫هةبيت بؤ‬ ‫ِريَطا‪َ :‬ثيتوانواية ئيرادةيةك َ‬ ‫دةربازكردنى ِرةوشى هةرَيم لةم دؤخةدا لة‬ ‫َنيوان ئؤثؤزسيؤنء دةسةآلت؟‬ ‫بةكر َ‬ ‫َ‬ ‫هةلةدنى‪َ :‬ئيمة نيطةرانين‪ ،‬بةالم‬ ‫نائوميد نين‪ ،‬ضونكة سياسةت‬ ‫هةرطيز‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫نائوميدىء ِرةش بينى ناكريَت بةلكو‬ ‫بة‬ ‫َ‬ ‫هةبيت كة‬ ‫ئوميدت َ‬ ‫دةبى هيواو َ‬ ‫هةميشة َ‬ ‫نامي َنيتةوةو ئازادى بةرى‬ ‫ئةم دؤخة هةروا َ‬ ‫ناطيرى و زةمةن لة َ‬ ‫َ‬ ‫هيزة داخراو‬ ‫صالحى َ‬ ‫و نةفةس كورتء بةرذةوةندطةراكاندا نى‬ ‫ية‪َ ،‬‬ ‫بةلكو َئيمة بة متمانةوة درَيذة بة ِرةوتى‬

‫ضاكسازيانةى خؤمان دةدةين شانبةشانى‬ ‫هةموو َدلسؤزان لة ِرؤشنبيرانء اليةنة‬ ‫حةقبيذةكانى‬ ‫ئؤثؤزيسؤنةكانء دةنطة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ناو ميللةكةمانء تةنانةت هةندى دةنطى‬ ‫حةقى ناو دوو حزبةكةش كة جطة لة‬ ‫ضاكسازىء ف��راوان كردنى ِرووب��ةرى‬ ‫َ‬ ‫طوى‬ ‫ئ��ازادىء ديموكراتى ِراستةقينةو‬ ‫طرتن لة دةنطى َ‬ ‫زوالَلى ميللةت هيض ثةناو‬ ‫ضارةيةكى ديمان ني ية‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ِريَطا‪َ :‬بيدةنطى كؤمةلطا لة ئاست‬ ‫مةترسيدارةكانى‬ ‫هةنطاوة‬ ‫َبيباكىء‬ ‫لةشيوازى حكومداريدا ض‬ ‫يةكيتىء ثارتى َ‬ ‫َ‬ ‫جيهيضشتووة؟‬ ‫كاريطةريةكى َ‬ ‫بةكر َ‬ ‫هةلةدنى‪ :‬حةتمةن َبى دةنطى‬ ‫َ‬ ‫ةتيكى سلبىء خراثةو كاريطةرى‬ ‫حال َ‬ ‫يةكانى َبى دةنطى َنيطةتيظة (كنعان‬ ‫مكية) ووتةنى َبى دةنطى (صدام حسين)‬ ‫َ‬ ‫نابى َبى دةنط‬ ‫ى دروست كرد ‪،‬‬ ‫كؤمةلطا َ‬ ‫َبيت‪َ .‬بى دةنطى جةماوةريش سنوريَكى‬ ‫هةية لة اليةكى ت��رةوة تا ِرادةي��ةك‬ ‫َ‬ ‫خةلكى دةنطى نا ِرةزايى بةرزكردؤتةوة‬ ‫هةر لة خؤثيشاندانء لة ِريَطةى نوَينةرة‬ ‫ِراستةقينةكانى لة ئؤثؤزيسؤنء ئةم‬ ‫هةموو ِرةخنةو طلةييةى كة ِرؤذانة بةرضاو‬ ‫و طوَيمان دةكةوَيت َ‬ ‫بةلطةى ئةوةية‬ ‫ميللةت قسةى خؤى ك��ردووة‪َ ،‬‬ ‫بةالم‬ ‫َ‬ ‫دةسةتةالتدارانن خؤيان كوَيرو كة ِر‬ ‫ئةوة‬ ‫كردووة‪ ،‬إستغاللى سؤز و هةستثاكى تاكى‬ ‫كوردىء بوونى دوذمنى دةرةكيان كردوة‬ ‫بؤ بةرذةوةندى تايبةتى خؤيان ‪.‬‬ ‫ئ��ةوةى ثةيوةندى بة مةسةلةى‬ ‫َ‬ ‫هةلبذاردنةوة هةية ضةند ِروويةكى هةية‬ ‫كة‪-:‬‬ ‫يةكةم‪ :‬هةموومان دةزانين تا َئيستا‬ ‫ووالتة َ‬ ‫لةم َ‬ ‫هةلبذاردنى ثاكء دوور لة‬ ‫ساختةكارى ئةنجام نةدراوة‪.‬‬ ‫دووةم‪ :‬هةر يةك لةم دوو حزبة دوو‬ ‫كؤمثانياى ط��ةورةو سةرجةم َثيطةى‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتى مةعنةوىء ماددى حكومةتء‬ ‫داهاتى حكومةتيان لةبةردةست داية‪ ،‬ئةمة‬ ‫َبيجطة لة ثشتطيرى دةرةكى بؤيانء بوونى‬ ‫دةيان هةزار ضةكدار لةبةردةستيان كة تا‬ ‫َئيستا ئةمانة نةبوونةتة دامء دةزطايةكى‬

‫نيشتيمانى َبى اليةن‪ ،‬لة َ‬ ‫ةتيكى وا هةر‬ ‫حال َ‬ ‫َ‬ ‫دةميكة ئةم‬ ‫هةلبذاردن دةبةنةوة ئةطينا َ‬ ‫هيزانةى خؤمان بضوك دةبونةوة بؤ ئاستى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫حزبى خؤيانء ئالوطؤ ِرى طةورة ِرووى دةدا‪.‬‬ ‫بةشيكى‬ ‫سييةم‪َ :‬بيجطة لةوةى كة َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بةشيكى ترى‬ ‫خةلك بة ئيمتيازاتء‬ ‫َ‬ ‫بةضاو سووركردنةوةو ضةواشةكارىء‬ ‫داتاشينى دوذمنى وةهمى بوونةتة هؤكارى‬ ‫درَي��ذك��ردن��ةوةى تةمةنى سيستمة ث ِر‬ ‫َ‬ ‫طةندةليةكةى كوردستان‪.‬‬ ‫َ‬ ‫بةالم ئةوةى سةرنجة ئايا تا كةى ئةم‬ ‫َ‬ ‫هيزانة تا‬ ‫دةبيت‪ ،‬ئايا ئةم َ‬ ‫حالةتة بةردةوام َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دةلوى طالتة بة هةستء نةستى‬ ‫سةر بؤيان‬

‫ئةجنومةني ئاسايشي‬ ‫هةر َيم دةزطايةكي‬ ‫نيشتمانيي نيية‪،‬‬ ‫بةداخةوة ثيَكهاتةكةي‬ ‫حزبييةو دابةشكردنة‬ ‫لةنيَوان ئةو دوو حزبة‬ ‫دةسةآلتدار‬ ‫َ‬ ‫هاوالتيانى كوردستان بكةن‪ ،‬من طةشبينم‬ ‫ثى ئيستيعاب‬ ‫كة ئةوان نةوةى نوَييان َ‬ ‫ؤذى َ‬ ‫ناكريَتء ِر َ‬ ‫دةبى ملكةض بن لة‬ ‫دى َ‬ ‫ئاست سندوقةكانى دةنطدانى ِراستةقينةس‬ ‫طةندةلى ِر َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫امالَينةرى‬ ‫ثؤالينى‬ ‫ئيرادةى‬ ‫َ‬ ‫ذيانيكى‬ ‫هاوالتيانى كوردستان كة تينوى َ‬ ‫ث ِر كةرامةتء ث ِر ِرَيزء دادثةروةرين كة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫مامةلةيان‬ ‫هاوالتى بوون‬ ‫لةسةر بنةماى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫خيرء َبيرى ئةم والتة‬ ‫لةطةل بكريَت َ‬ ‫َ‬ ‫بطة ِرَيتةوة دةستى ِرؤلةكانى نةك بؤ بانقة‬ ‫نهينيةكانء جانتا ِرةشةكانء َ‬ ‫طرى بةستية‬ ‫َ‬ ‫وةهميةكان بةهةدةرب ِروات‪.‬‬ ‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫‪25‬‬


‫بةشار ئةسةد لةن َيوان ثرسةي َ‬ ‫تالةباني و زةردةخ‬ ‫هةلَو َيستةكةي هؤشياري ز َيباري كاردانةوةي توندي بـ‬ ‫ِراثؤرتى‪/‬هَيدي هةولَيري‬ ‫ب��ارودؤخ��ي وآلت��ان��ي ع��ةرةب��ي ِرووةو‬ ‫دةنيت‪ ،‬بةهؤي‬ ‫ئا ِراستةيةكي جياواز هةنطاو َ‬ ‫َ‬ ‫شةثؤلي شؤ ِرشء ِراثة ِرينانةي لةناو‬ ‫ئةو‬ ‫بةرثادةبيت‪،‬‬ ‫وآلتةكانيان دذ بة دةسةآلتداران‬ ‫َ‬ ‫لةئيستاشدا تونسء ليبياو ميسرو يةمةنء‬ ‫َ‬ ‫سورياش ب���ةردةوام خويَن دة ِرَي��ذَي��تء‬ ‫شؤ ِرشيش ب��ةردةوام��ةء بةشار ئةسةدو‬ ‫َ‬ ‫بنةمالةكةشي لةسةرة مةرط داية‪.‬‬ ‫وةبيرهينانةوةية ثارساأل‬ ‫جيي‬ ‫َ‬ ‫ئةوةي َ‬ ‫عيراقء‬ ‫هؤشيار زيَباري وةزيري دةرةوةي َ‬ ‫كةسيكي كوردء ئةندامي مةكتةبي‬ ‫هاوكات‬ ‫َ‬ ‫سياسي ثارتي ديموكراتي كوردستانة لة‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلةي‬ ‫‪ 2011/12/16‬لةكؤبوونةوةي‬ ‫وآلت��ان��ي ع��ةرةب��ي‪ ,‬كة تايبةت ب��وو بة‬ ‫سوريا‪ ,‬دةنطي نةدا بة سزا دانى سوريا‪،‬‬ ‫ئةم َ‬ ‫هةلويَستةي هؤشيار زيَباري وةزيري‬ ‫عيراق كاردانةوةي توندي بةدواي‬ ‫دةرةوةي َ‬ ‫هينا‪ ,‬بةتايبةت لة شةقامي كوردي‪,‬‬ ‫خؤيدا َ‬ ‫ساآلنيكة كوردةكاني سوريا زؤرترين‬ ‫كة‬ ‫َ‬ ‫شيلكاريان بةرامبةر دةكريَتء تا َئيستاش‬ ‫َثي َ‬ ‫َبي ناسنامةن‪ ,‬لةدواي هاتنة سةر تةختي ئةو‬ ‫دةضةوسينريَنةوة‪.‬‬ ‫ِرذَيمةشةوة بةردةوام‬ ‫َ‬ ‫لةئانء ساتيشدا ئةو ِرذيَمة لةسةرة‬ ‫مةطدايةو وَي ِراي كوذراني هةزاران هاوآلتي‬ ‫مةدةني‪ ،‬زؤرب��ةي فةرماندةكاني سوثا‬ ‫كوذران‪ ،‬كة كةساني نزيكي بةشار ئةسةدن‪،‬‬ ‫جيي سةرسو ِرمانة دواي ئةوةي‬ ‫بةآلم ئةوةي َ‬ ‫بةهيز‬ ‫لةرؤذي ‪ 2012/7/18‬تةقينةوةيةكي َ‬ ‫َبالةخانةي ئاسايشي نيشتيماني سورياي‬ ‫لة ديمةشق هةذاند‪ ،‬كة هةريةكة لة داود‬ ‫راجيحي‪ ،‬وةزيري بةرطريء محةمةد شةعار‪،‬‬ ‫جيطري‬ ‫وةزيري ناوخؤو ئاسةف شةوكةت‪َ ،‬‬ ‫وةزي��ري بةرطريء حةسةن توركماني‪،‬‬ ‫بةرثرسي يةكةي سةرثةرشتياري تةنطذةي‬

‫‪26‬‬

‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫سوريا ك��وذران‪ ،‬بةآلم دواي ئةوة جةالل‬ ‫َتالةباني هاوخةمي خؤي بؤ َ‬ ‫بنةمالةي ئةسةد‬ ‫دةردةب � ِرَي��ت‪ .‬ئةو ثرسةنامةيةي جةالل‬ ‫سكرتيري‬ ‫كةسيكي كوردةو‬ ‫َتالةباني ‪ ،‬كة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫يةكيتي نيشتيمانية‪ ,‬لةطةأل ئةو زةبرو‬ ‫طشتي َ‬ ‫زةنطةي دذ بة هاوآلتياني ئةو وآلتة ئةنجامي‬ ‫دةدات كاردانةوةي توندي َليكةوتةوةو‪،‬‬ ‫بةثيي ئامارةكانيش لةماوةي ‪ 16‬مانطي‬ ‫َ‬ ‫بةردةوامي شؤ ِرشء ِراثة ِريندا قوربانيان زياتر‬ ‫لة ‪ 15‬هةزار كةسي َتيثة ِراندووة‪ .‬ضاوديَرانء‬ ‫ثةرلةمانتاران َثييان واية ِراستة َتالةباني‬ ‫عيراقة‪ ،‬بةآلم هةنديَك‬ ‫سةرؤك كؤماري َ‬ ‫ئةركي ئينساني هةيةو لة ِرووي ئينسانيةوة‬ ‫نةدةبوو ئةو ثرسةنامةية بؤ بةرثرساني‬

‫ثةرلةمانتار َيكي طؤ ِران‪:‬‬

‫َ‬ ‫تالةباني لةاليةك‬ ‫ثرسةي ماتةميين‬ ‫بؤ ئةسةد دةنيرَ َيت‪،‬‬ ‫بارزانيش ماتةميين‬ ‫بؤ حكومةتي توركيا‬ ‫دةنيرَ َيت بةهؤي‬ ‫كوذراني ضةند‬ ‫سةرباز َيكي توركياوة‬ ‫لةاليةن ضةكدارةكاني‬ ‫ثةكةكةوة‬

‫َ‬ ‫ئةنداميكي‬ ‫لةطةل ئةوةشدا‬ ‫بنيريَت‪.‬‬ ‫َ‬ ‫سوريا َ‬ ‫يةكيتي نيشتيمانيش‬ ‫ئةنجومةني ناوةندي َ‬ ‫َ‬ ‫دةلَيت «ئةطةر لة جياتي مام جةالل بوماية‬ ‫ئةو ثرسةنامةيةم نةدةنارد خؤ هيض ِرووي‬ ‫نةدةدا»‪.‬‬ ‫زؤر جار بةرثرساني كورد بةرذةوةنديء‬ ‫ئةزمووني ِرابردوويان لةياد دةكةنء ب ِريارو‬ ‫َ‬ ‫هةلويَستةكانيان َثيضةوانةي راو بؤضووني‬ ‫نةتةوةكانيانة‪ ،‬جةالل َتالةبانيش ئةمجارة بةو‬ ‫كؤتا تةمةني ثيرييةوة‪ ،‬دواي ِرووداوةكاني‬ ‫سورياو خويَن ِرَيذيةكاني شةبيحةكاني ئةسةدو‬ ‫عيراق لة َ‬ ‫َ‬ ‫ثالثشتي‬ ‫رؤلي سةرؤك كؤماري َ‬ ‫كورد‪ ،‬ضاوديَريَكي سياسي ئةوةي بؤ طؤظاري‬ ‫ِريَطا ِروون كردةوة» كة جةالل َتالةباني‬ ‫بةبي‬ ‫ئةركي سةرؤكايةتي كؤمار‬ ‫َ‬ ‫دةبينيت‪َ ,‬‬ ‫ئةوةي َبل َي ئةوة كوردة‪ ،‬يان عةرةب‪ ،‬يان‬ ‫شيعةو سوننة‪ ،‬كة بةتةوافوقي سياسي بؤتة‬ ‫سةرؤك كؤمار»‪.‬‬ ‫د‪.‬ئ��ازاد حةويَزي ض��اودَي��ري سياسي‬ ‫«ثيويستة جةالل َتالةباني َ‬ ‫هةلويَست‬ ‫وتيشي َ‬ ‫َ‬ ‫وةربطريَت لةو زولمء زؤرداري��ةي ئةم ِرؤ‬ ‫دذي كورد دةكرَيت‪ ,‬كة سةركردايةتي كورد‬ ‫هةميشة ئةزمووني وةرنةطرتووة َ‬ ‫لةحالةتةكاندا‪،‬‬ ‫كةسيكوضكةيةك هةية‪،‬‬ ‫ئةوةش ئاشكراية‬ ‫َ‬ ‫عيراقء َئيران هةن‪،‬‬ ‫كة عةلةويء شيعةكاني َ‬ ‫واي كردووة نورى ماليكي سةرؤك وةزيرانى‬ ‫عيراقيةكانةوة َ‬ ‫هةلويَستي‬ ‫عيراق بةناوي َ‬ ‫َ‬ ‫نةبيت بةرامبةر طةالني سوريا كة‬ ‫ِرووني َ‬ ‫هيرشي َبي بةزةييانة دةبنةوة»‪.‬‬ ‫ِرووبة ِرووي َ‬ ‫حةويَزي باسي لةوةشكرد «لةوكاتةي‬ ‫لةسالي ‪ 1982‬ئةو َ‬ ‫َ‬ ‫حالةتةي لة سوريا روويدا‬ ‫رذيَم بة َ‬ ‫بةهيزيَكي‬ ‫ثالثشتي ِرةفعةت ئةسةد َ‬ ‫هيرشي كردة سةر ئيخوانةكانء‬ ‫زؤرةوة َ‬ ‫سةركوتكرانء هةموو طة ِرةكةكانيان‬ ‫رووخينرانء‪َ ،‬ئيستاش ماليكي لةذيَر فشاري‬ ‫َ‬ ‫َئيرانداية‪ ،‬كة ثشتيواني لة بةشار ئةسةد‬


‫خـةنةي بارزانيدا‬ ‫ـةدواي خؤيدا ه َينـا‬ ‫دةكات‪ ،‬لةكؤتايشدا ئةو ثشتيوانية ماية ثوض‬ ‫وخيت»‪.‬‬ ‫دةردةضيتء ئةسةديش دة ِر َ‬ ‫َ‬ ‫ثةرلةمانتاريَكي ثارتي لة ليستي‬ ‫هاوثةيماني كوردستاني لة ئةنجومةني‬ ‫عيراق بؤضووني واية «شؤ ِرشي‬ ‫نويَنةراني َ‬ ‫دةبيتء ِرذيَمي‬ ‫وآلتاني عةرةبي بةردةوام َ‬ ‫بةعسي سوري زؤر خراث بوو‪ ،‬هيضي كةمتر‬ ‫حوسين بة حوكمي‬ ‫نية لة رذيَمي سةدام‬ ‫َ‬ ‫ئةوةي كورد ناسنامةشي نية»‪.‬‬ ‫ئةشواق ج��اف‪ ،‬ئةندامي ئةنجومةني‬ ‫عيراقي لة ليستي هاوثةيماني‬ ‫نويَنةراني َ‬ ‫دوانيكيدا بؤ طؤظارى‬ ‫كوردستاني لة َلي َ‬ ‫وتي»بةردةوام ِرةخنةو تةحةفوزمان لةسةر‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلكوذية‬ ‫عيراقي هةية‪ ،‬كة ئةو‬ ‫حكومةتي َ‬ ‫َ‬ ‫هةلويَستمان‬ ‫سوريا دةيكات‪َ ،‬ثيويستة‬ ‫هةبيتء ئيدانةي دةكةين‪ ،‬بةآلم سةرؤك‬ ‫َ‬ ‫عيراقيةكان دةكاتء ئةو‬ ‫كؤمار تةمسيلي َ‬ ‫ثرسة نامةيةشي ناردووة طلةييء تةحةفوزم‬ ‫هةية‪ ،‬وةك ئةندامي َليذنةي مافي مرؤظ‬ ‫َ‬ ‫بةدلم نية‪ ،‬ل��ة ِرووي ئينسانيةوة نةدةبوو‬ ‫َتالةباني ئةو ثرسة نامةيةي بؤ بةشار ئةسةد‬ ‫ناردبواية»‪.‬‬ ‫ئةو ثةرلةمانتارةي ثارتي ئاماذةشي بةوة‬ ‫شكرد «هةموومان دةزانين لة سياسةت‬ ‫هةندَيك ب��ةرذةوةن��دي هاوبةش هةية‪،‬‬ ‫وةثالنيكي ئيقليمي هةية ثشتطيري سوريا‬ ‫َ‬ ‫هاوسييةتي دةولةوة‪ ،‬بةآلم‬ ‫دةكةن‪ ،‬بةناوي‬ ‫َ‬ ‫ئةو هاوآلتيانةي دةيانةويَت خؤيان بثاريَزن‬ ‫عيراق‬ ‫لة رذيَمي سوريا‪ ،‬كةضي حكومةتي َ‬ ‫شيلكاري‬ ‫سنوورةكاني داخستووةو ئةمةش َثي َ‬ ‫مافي مرؤظة»‪.‬‬ ‫لةاليةكي ديكةوة ضاوديَران َثييان واية‬ ‫ئةو ثرسة نامةيةي َتالةباني بؤ بةرثرساني‬ ‫هيندةي تر وادةكات‬ ‫رذيَمي بةعسي سوري َ‬ ‫عيراقدا‬ ‫هةيمةنةي َئيرانء شيعة بةسةر َ‬ ‫هاوكيشةكة دةطؤ ِريَت‪،‬‬ ‫زاأل َبيت‪ ،‬ئةوةش‬ ‫َ‬

‫تالَةباني و بةشار ئةسةد‬

‫بةجؤريَك» َتالةبانيء ثيريء ئاخير شة ِري ناو‬ ‫دةنين‪ ،‬كة َثيويست نةبوو ئةو كارة بكات‪.‬‬ ‫َلي َ‬ ‫ئةنداميكي ئةنجومةني‬ ‫لةالي خؤشيةوة‬ ‫َ‬ ‫يةكيتي َثيي واية «ئةو خةباتةي‬ ‫ناوةندي َ‬ ‫لةسوريا دذي ئةسةد ثشتيواني زياتري‬ ‫دةبيت‪ ،‬وة ئةو ماوةيةي تا ِروخاني ئةسةد‬ ‫َ‬ ‫قورباني زياتري دةويَ��ت»‪ .‬مةال شاخي‬ ‫يةكيتي بؤ‬ ‫ئةندامي ئةنجومةني ناوةندي َ‬ ‫طؤظاري ريَطا وتي «مةترسي ئةوة هةية‬ ‫ِرذَيم لةثةلةقاذةيدا ثةالماري بةشةكةي‬ ‫كوردستاني رؤذئ��اوا ب��داتء‪ ،‬دواتريش‬ ‫لةنيوان ثارتة كورديةكان لة سورياو‬ ‫ناكؤكي َ‬ ‫دةستيوةردان هةيةو ميليشيايي دروست‬ ‫َ‬

‫بكريَتء‪ ،‬دوواليةني كوردي لة سوريا ضةك‬ ‫دذي يةكتر َ‬ ‫هةلبطرن‪ ،‬وةك ئةوةي خؤمان لة‬ ‫يةكيتيء ثارتي‪ ،‬وة ثيالنيش زؤرة»‪.‬‬ ‫شة ِري َ‬ ‫ئةو ئةندامةي ئةنجومةني ناوةندي‬ ‫يةكيتي ِرةخنة لةثرسةنامةكةي جةالل‬ ‫َ‬ ‫َتالةباني دةطرَيت‪ ،‬كة ئاراستةي بةرثرساني‬ ‫سورياي كردبوو‪.‬‬ ‫لةم بارةيةوة وتي «ثرسة نامةكةي‬ ‫عيراق بوو‪،‬‬ ‫َتالةباني وةك سةرؤك كؤماري َ‬ ‫يةكيتي ثشتيواني لة كورداني رؤذئاوا‬ ‫بةآلم َ‬ ‫دةكات بؤ رووخاني ئةسةد»‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ئ��ةوةي سةيرترة ئ��ةوةي��ة تالةباني‬ ‫َ‬ ‫مامةلة دةكات‬ ‫ئةمجارةشيان َثيضةوانة‬ ‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫‪27‬‬


‫بةشيويةك حيزبةكةي ثشتطيري كورداني‬ ‫َ‬ ‫رؤذئ��اوا دةكات‪ ،‬كةضي ئةسةد بةردةوامة‬ ‫لةناوبردني كوردان‪ ،‬لةوالشةوة ثرسةنامة بؤ‬ ‫دةنيريَت‪.‬‬ ‫ِرذيَم َ‬ ‫مةالشاخي لة درَي��ذةي وتةكانيدا راي‬ ‫واية «ئةطةر لةجياتي مام جةالل بوماية ئةو‬ ‫ثرسةنامةيةم نةدةنارد‪ ،‬ضي دةبوو ئةطةر ئةو‬ ‫لةكاتيكدا ِرذيَمي ئةسةد‬ ‫كارةي نةككردباية‬ ‫َ‬ ‫بةردةوامة لةخويَن رشتن»‪.‬‬ ‫ثةرلةمانتاريَكي ليستي ط��ؤ ِران لة‬ ‫عيراق جةخت لةوة‬ ‫ئةنجومةني نويَنةراني َ‬ ‫بةشيوةيةكي‬ ‫دةكاتةوة «كة بة َدلنياييةوةة َ‬ ‫عيراقي‬ ‫ِراستةوخؤ و ناراستةوخؤ حكومةتي َ‬ ‫َ‬ ‫ثالثشتي لة ئةسةد دةكات‪ ،‬ئةوةش ثةيوةندي‬ ‫بة هاومةزهةبيةوة هةية»‪.‬‬ ‫هةظاأل كويَستاني ئةندامي ئةنجومةني‬ ‫عيراق لة ليستي طؤ ِران بةريَطاي‬ ‫نويَنةراني َ‬ ‫عيراقي َثيي واية مانةوةي‬ ‫وت «حكومةتي َ‬ ‫بةشار ئةسةد بةستراوةتةوة بةمانةوةي‬ ‫خ��ؤيء‪ِ ،‬روخاني ئةسةديش راستةوخؤ‬ ‫عيراق‪ ،‬ضونكة بة‬ ‫كاردةكاتة سةر بارودؤخي َ‬ ‫رووخاني سوريا نفوزي توركيا لةناوضةكة زياتر‬ ‫دةبيت‪ ،‬تةوةري سةرةكيش لة َنيوان سونني‬ ‫َ‬ ‫توركيء شيعي َئيراني‪ِ ،‬رووخاني ئةسةديش‬ ‫دةبيت»‪.‬‬ ‫هيز بة قازانجي توركيا َ‬ ‫تةرازووي َ‬ ‫س��ةب��ارةت ب��ةو ئةطةرانةي رؤذيَ��ك‬ ‫لةرؤذان دواي ِروخاني ئةسةد بةرثرساني‬ ‫كورد بةرامبةر كورداني رؤذئاوا َ‬ ‫وةالميان‬ ‫دةبيت لةو َ‬ ‫ثالثشتية‪ ،‬هةظاأل كويَستاني‬ ‫ضي َ‬ ‫سةرسو ِرماني خؤي ثيشانداو باس لةوة‬ ‫عيراق‬ ‫دةكات «سةيرة سةرؤك كؤماري َ‬ ‫عيراق دةكاتء‪،‬‬ ‫لةاليةك نويَنةراني طةالني َ‬ ‫لةاليةكي تريشةوة ك��وردة‪ ،‬كة كورداني‬ ‫سوريا لةوةتةي بةعس لةسوريا هةن لةسةر‬ ‫دةضةوسينريَنةوةو‪ِ ،‬رؤذانة‬ ‫دةستي ئةو ِرذيَمة‬ ‫َ‬ ‫دةيانء سةدان كةس دةبنة قورباني‪ ،‬لةجياتي‬ ‫ئةوةي بروسكةي ماتةميني بؤ َ‬ ‫خةلكي سوريا‬ ‫بنيريَت‪ ،‬نةك بؤ ئةوانةي خويَني هاوآلتياني‬ ‫َ‬ ‫سوري بة كوردو عةرةبةوة دة ِريَذن»‪.‬‬ ‫س��ةب��ارةت ب��ةو ئةطةرانةي ِرؤذيَ��ك‬ ‫لة ِرؤذان دواي ِروخاني ِرذيَمةكةي ئةسةد‬ ‫بةرثرساني هةريَمي كوردستان بةرامبةر‬ ‫كورداني رؤذئاوا َ‬ ‫دةبيت؟‬ ‫هةلويَستيان ضي َ‬

‫‪28‬‬

‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫ئةندام َيكي ئةجنومةني‬ ‫ناوةندي يةك َييت‪:‬‬

‫ئةطةر لةجياتي‬ ‫مام جةالل بووماية‬ ‫ئةو ثرسةنامةيةم‬ ‫نةدةنارد‪ ،‬خؤ هيض رووي‬ ‫نةدةدا‬

‫كويَستياني وتي «لة كوردستاني سوريا‪،‬‬ ‫كورداني باشوور بة هاوسؤزي خؤيان دةزانن‪،‬‬ ‫بةآلم لةهةمان كاتدا بةرثرساني كورد‬ ‫بةتايبةتي َتالةبانيء بارزاني جياوازن‪َ ،‬تالةباني‬ ‫لةاليةك بروسكةي ماتةميني بؤ ئةسةد‬ ‫دةنيريَتء بارزانيش ماتةميني بؤ حكومةتي‬ ‫َ‬ ‫دةنيرَيت‪ ،‬بةمةبةستي كوذراني ضةند‬ ‫توركيا َ‬ ‫سةربازيَكي توركي لةاليةن ضكداراني‬ ‫ثةكةكة»‪.‬‬ ‫زياتر لةبارةي سياسةتي دوو حيزبةوة‬ ‫هاوكيشانة‬ ‫ئةو ثةرلةمانتارة رايطةياند «ئةو‬ ‫َ‬ ‫لةوة قو ِرسترن بتوانين َبلَيين كورداني ِرؤذئاوا‬ ‫ضؤن دة ِرواننة َتالةبانيء بارزاني‪ ،‬كة لةئايندةدا‬ ‫وآلتةكةيان رزطار دةكةن»‪.‬‬

‫ثةرلةمانتار َيكي ثارتي‪:‬‬

‫لةرِووي ئينسانييةوة‬ ‫نةدةبوو َ‬ ‫تالةباني‬ ‫ئةو ثرسةنامةيةي‬ ‫َ‬ ‫بنةمالةي ئةسةد‬ ‫بؤ‬ ‫بنارداية‬

‫شيوة َثيي واية‬ ‫ئازاد حةويَزي بةهةمان َ‬ ‫«نةدةبوو َتالةباني ئةو ثرسةنامةية بؤ ئةسةد‬ ‫بنيريَت‪ ،‬ضونكة هيض َ‬ ‫ةتيك ثرسةو‬ ‫دةول َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫سةرةخؤشي لة ئةسةد نةكرد‪ ،‬تالةباني‬ ‫تاكةكةس بوو ئةو سةرةخؤشيةي كرد‪،‬‬ ‫بةآلم نازانين بؤضي ئةوة كراوة‪ ،‬سياسةتيش‬ ‫لةهةمان كاتدا دايكء باوكي نية»‪.‬‬ ‫حةويَزي تيشك دةخاتة سةر ئةوةي‬ ‫«كة كورداني رؤذئ��اواي سوريا لة هةموو‬ ‫بةشةكاني تر َ‬ ‫مةزلوم ترن‪ ،‬ضونكة تا َئيستا‬ ‫مافي هاوآلتي بوونيان نةبووة‪ ،‬بةآلم َئيستا‬ ‫سةرؤكي ئةنجومةني نيشتيماني سوريا‬ ‫ئةزمونيكي باشي هةية‪ ،‬ئةطةر‬ ‫ك��وردةو‬ ‫َ‬ ‫كاريطةري ثةكةكة لةسةر ئةو بزووتنةوةية‬ ‫نابينيت‬ ‫نةبيت‪ ،‬ضونكة ثةكةكة ِر َؤلَيكي باش َ‬ ‫َ‬ ‫لةسوريا‪ ،‬ئةطةر ئةوان ببنة هؤكاريَك بؤ‬ ‫لةتبوونء ثارضة ثارضةبووني كوردةكان»‪.‬‬ ‫ه��اوك��ات م��ةال شاخي ب��وون��ي هةر‬ ‫دةزانيتء‬ ‫طؤ ِرانكاريةك لةسوريا بة مةترسي َ‬ ‫ِرووني دةكاتةوة «مةترسي ئةوة هةية قاعيدة‬ ‫دةسةآلت بطريَتة دةست‪ ،‬بةآلم لة ِرووخاني‬ ‫ئةسةد َئيمة قازانج دةكةينء حكومةتي‬ ‫ناوةندي زةرةر دةكات‪ ،‬ئةوةش َثيطةي َئيران‬ ‫هيز دةكاتء‬ ‫لة ِرؤذهةآلتي ناوة ِراست َبي َ‬ ‫نامي َنيت»‪.‬‬ ‫لةعيراقيش ئةو قورساييةي َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هةظال كويَستاني لة دريَذةي قسةكانيدا‬ ‫بؤ ِرَيطا ئاماذة بة مةترسيةكاني دواي ئةسةد‬ ‫دةكاتء َ‬ ‫دةلَيت» ترسي ئةوة هةية دواي‬ ‫روخاني رذَيمي بةشار ئةسةد كورداني سوريا‬ ‫جؤريَك لةسةر بةخؤييء ئازادي ببينن‪ ،‬ئةو‬ ‫ثة ِرؤ زةردو سةوزةي ضةندين َ‬ ‫سالة َئيمة بة‬ ‫دةستيةوة َ‬ ‫دةنالَينين تا َئيستاش ثاشماوةكاني‬ ‫يةكيتيةوة ئةمةش‬ ‫هةرماوة‪ ،‬لةاليةن ثارتىء َ‬ ‫ببيتةوةو‪،‬‬ ‫لة كوردستاني سوريا دووب��ارة َ‬ ‫َكيشةكان َ‬ ‫قولتربكاتةوةو هةلي زَي ِرين‬ ‫لةدةست بدةن»‪.‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫سالي‬ ‫هةلويَستةكاني‬ ‫لةبةرامبةر‬ ‫راب��ردووي هؤشيار زيَباريشةوة كويَستاني‬ ‫ئةوةشي وت «كة زيَباري وةزيري دةرةوةي‬ ‫شيوة ِرةفتار دةكات هةرضةندة‬ ‫عيراقةو‪ ،‬بةو َ‬ ‫َ‬ ‫كةسيكي كورد َ‬ ‫َستيك‬ ‫هةلوي َ‬ ‫بؤ َئيمة ناخؤشة َ‬ ‫وةربطرَيت كة لةئةنجامدا بة قازانجي ِرذيَمي‬ ‫ئةسةدو دذي خواستةكاني َ‬ ‫خةلك َبيت»‪.‬‬


‫َ‬ ‫دةولةت بوو؟‬ ‫مةالمستةفا سةر بة كام‬ ‫مةسعود عةبدولخالق‬ ‫لةو ماوةية جاريكى تر لة ضةندين الوة دادطايى‬ ‫َ‬ ‫جوالنةوةى كورد دةكريَتةوةو‬ ‫بؤ ميذووى‬ ‫واى دةردةخةن كة كورد نةضةوساوةتةوةو‬ ‫َثيويستى بة ش��ؤرش نةبووة‪،‬سةركردةو‬ ‫شؤرشةكةيان دةستى ئةو الوئةم ال بووة‪،‬لةو‬ ‫دةم��ةش َ‬ ‫هةلسوكةوتى ميراتطرانى ئةو‬ ‫سةركردانة كارى ئةوةندة ناشرين دةكةن‬ ‫شاهيديَكى مةجانى ئةو دادطايية‪،‬‬ ‫ِريَك دةبنة َ‬ ‫وةك ويذدان َثيويستة راستى لة نا ِراستى جودا‬ ‫بكةينةوة‪ ،‬مةوزوعيةتى تويَذينةوةكةشمان‬ ‫نابيت لة ِرقى‬ ‫ب��ةوة َبياليةن دةب�َ�ي��ت‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫هةلسوكةوتى ميراتطرانى ئةو سةركردانة‬ ‫وامان َليبكات لة بنةماى (وال يجرمنكم شنان‬ ‫قوم على اال تعدلوا) البدةين‪.‬‬ ‫كةس الرى نية تويَذينةوة بكريَت لة ديوة‬ ‫نهينيةكانى بزوتنةوةى كوردو سةركردةكانى‬ ‫َ‬ ‫بة تايبةتى مةال مستةفا‪ ،‬بة َثيضةوانةى‬ ‫بةشيك لةوانةى لة كوردستان َثييان َ‬ ‫دةلَين‬ ‫َ‬ ‫(ماستاوضى) كة مةال مستةفايان كردؤتة بيريارو‬ ‫فةيلةسوف‪ ،‬ئينجا ِريَبازو ِرا ِرةوى بؤ دةتاشن‪،‬‬ ‫ئةوةش بوختانة هةروةك بوختانةكانى ترى‬ ‫ناحةزانى‪َ ،‬‬ ‫كةسيكى عاقلمةندو‬ ‫بةلكو بارزانى َ‬ ‫دلسؤز بووة‪ِ ،‬ريَبازى ئةويش وةك سةركردةى‬ ‫ئايني‪،‬نيشتمانيةكانى َثيش خؤى بووة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫هةولدةدةين ِراستىء‬ ‫ِريَبازى تايبةتى نية‪،‬‬ ‫نا ِراست‪ ،‬بوختانء دؤغرى لةو هةموو طؤتة‬ ‫ناكؤكانةى ناحةزانى كورد سةبارةت بة مةال‬ ‫مستةفاو بزوتنةوةى كورد يةكال بكةينةوة‪،‬‬ ‫لةاليةك َ‬ ‫دةلَين سةر بة (كةى جى بى)‬ ‫ثى دروست‬ ‫سؤظيةتى بوةو ئةوان شؤ ِرشيان َ‬ ‫كردوة‪ ،‬لةاليةكى تر بؤ ئةمريكاو ئيسرائيل‪،‬‬ ‫ئينجا ئيرانء‪ ،‬تةنانةت ميسريش‪ ،‬هةموشى‬ ‫َ‬ ‫بةلطةنامةى بؤ هؤنراوةتةوة‪ ،‬لةوةوة طومان‬ ‫لة زانستى َ‬ ‫دةبيت‬ ‫بةلطةنامةش دةكريَت‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫َليى ووريا بين‪ ،‬بة َثيى ضةند بةلطةنامةيةك‬ ‫هةنديَك مامؤستاى ئاينى دهؤك َثيش‬ ‫بةدةستيكى‬ ‫بضيتة سؤظيةت بينيويانة‬ ‫َ‬ ‫ئةوةى َ‬ ‫قورئانء بةدةستةكةى ترى فةرمودة بوةو‬ ‫وتويةتى وةرن ثةي ِرةوى بكةين‪َ ،‬‬ ‫دةل َى لةدواى‬

‫خواليَخؤشبوو مستةفا بارزاني‬ ‫طة ِرانةوةى لة سؤظيةت باسى ئاينى النةمابوو‬ ‫طؤ ِرابوو ب��ةرةو شيوعيةت‪ ،‬لة َ‬ ‫بةلطةنامة‬ ‫ئةمريكيء رؤذئاواييةكان ئةو طومانة ثشت‬ ‫ِراست دةكاتةوة‪ ،‬لة َ‬ ‫بةلطةنامةيةكى بريتانى ذ‬ ‫َ‬ ‫‪ 63/229/10114 :‬لة بالويَزخانةى بةريتانياوة‬ ‫بؤ وةزارةتى دةرةوة لة َ‬ ‫سالى ‪ 1963‬باس لةوة‬ ‫دةكا كة وةزيرى دةرةوةى ئةمريكا (مستةر‬ ‫داالس) َثيى واية بارزانى َ‬ ‫دالدةدةرى شيوعيةو‬ ‫نزيكة لة سؤظيةت‪ ،‬تةنانةت لة هةنديَك‬ ‫سةرضاوةى ِرؤذئ��اواو َ‬ ‫بةلطةنامة ‪-fo371‬‬ ‫‪ 170428‬بةريتانى بة نمونة بارزانيان بة‬

‫(مةالى سوور‪ Red mulla‬ناوزةد كردوة‪،‬‬ ‫جةنرال ثاظيل سودوثالتؤظ لة ياداشتةكانى‬ ‫خؤى َ‬ ‫دةلَيت مةال مستةفا سةر بة (كةى جى‬ ‫نهينى (رئيس) بووة‪،‬‬ ‫ثى) سؤظيةتى بوو‪ ،‬ناوى َ‬ ‫َ‬ ‫بةلطةنامةيةكى تر طواية لة (كةى جى ثى)‬ ‫وةرطي ِردراوة بؤ ئينطليزى َ‬ ‫دةلَيت با بةهؤى‬ ‫َ‬ ‫مةال مستةفا بةرذةوةنديةكاني رؤذئاواييةكان‬ ‫ثالثشت بةو َ‬ ‫َتيك بدةين‪ ،‬هةر َ‬ ‫بةلطةنامانة‬ ‫ناحةزانى َ‬ ‫دةلَين هةر ئةوةش بوو بووة هؤى‬ ‫هةلطيرسانى شؤرشى ئةيلول‪ ،‬تا َئيرة َ‬ ‫َ‬ ‫ثالنةرى‬ ‫شؤرشى ئةيلول دةركةوت كة سؤظيةت َثيى‬ ‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫‪29‬‬


‫كردؤتةوة‪،‬كةضى لةوالية الى تةيارى عروبى‬ ‫كالسيكىء مؤديرنء لة نويَترين تويَذينةوةى‬ ‫(د‪.‬قانعى فةرد) َ‬ ‫بةبةلطةوة لة دكتؤرايةكةى‬ ‫(كاريطةرى ساواك بةسةر َ‬ ‫جوالنةوةى كورد‬ ‫دةيسةلمي َنيت كة شؤ ِرشى‬ ‫‪)1975 - 1960‬‬ ‫َ‬ ‫ئةيلول لةاليةن ئةمريكاو ئيسرائيلء رةجعى‬ ‫عةرةبء لةذيَر ِريَنمايى ِراستةوخؤى سافاك‬ ‫ئةو شؤ ِرشة َ‬ ‫هةلطيرسا‪.‬‬ ‫َ‬ ‫هةركةميك لة زانستى سياسىء‬ ‫هةلبةتة‬ ‫َ‬ ‫َميذوويى َتي َ‬ ‫كةلىء توخمى بوختانى َثيوة ديارة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫سةرة ِراى ئةوةش بةووردى هةلويَستة لةسةر‬ ‫ئةو َ‬ ‫بةلطةنامانة دةكةينء بزانين لة واقيعدا ض‬ ‫َ‬ ‫ِروويداوة‪ ،‬مةال مستةفا سةر بةكام دةولةتء‬ ‫موخابرات بووة؟ كريَطرتة بووة يان نيشتمان‬ ‫ثةروةر؟‪.‬لةطةل زؤر ثرسيارى ترى ساغ‬ ‫نةكراوة‪.‬‬ ‫لةبارةى شيوعى بوونى مةال مستةفا‪:‬‬ ‫ئةو َ‬ ‫بةلطانةى خوارةوة نا ِراستى ئةو تومةتة‬ ‫دةردةخات‪:‬‬ ‫شيوة بوختانانةى‬ ‫• ‬ ‫لةو بؤضوونة َ‬ ‫سةروو وادةردةكةويَت كة كورد َثيويستى بة‬ ‫شؤرش نةبووة‪ ،‬نةضةوساوةتةوةو ئامانجى‬ ‫َ‬ ‫لةطةل‬ ‫نةتةوةيىء نيشتمانى نةبووة‪ .‬ئةوةش‬ ‫هةموء ِرووداو واقعيةكانى ئةو سةردةمة ناتةبا‬ ‫دةبيت كة َثيش ئةوةى مةال مستةفا َبيتةوة‬ ‫َ‬ ‫كوردستان لة ‪ 1958‬باقى سةركردةكان خؤيان‬ ‫بؤ ئةو نةخشةو ثالنانة ِريَك خستبوو كة‬ ‫ِروويدا‪ ،‬مةال مستةفا كاريَكى نامؤى زياتر لة‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلةكانى سةر طؤ ِرةثانى‬ ‫بةرنامةى حيزبء‬ ‫كوردستان نةكرد‪.‬‬ ‫ئةطةر مةال مستةفا سةر بة (كةى‬ ‫• ‬ ‫جى ثى) بواية بؤ وا بةزةحمةت لة سؤظيةت‬ ‫وةرطيرا لةكاتى ثة ِرينةوةيان ؟‪ ،‬هةروةك‬ ‫لة راثؤرتى (ج وةزي��رى ناوةخؤ ظاسيلى‬ ‫ريسنؤف‪ )1947-‬بؤ ستالينى سكرتيرى (ح‬ ‫ش سؤظيةتى) ناردوة‪ ،‬بةروارى ثة ِرينةوةيانى‬ ‫َ‬ ‫لةطةل ثيناس‪.‬‬ ‫ديارى كردوة (‪) 1947-6-15‬‬ ‫ئةوة ماناى َبى زانيارى سؤظيةتة لةبارةى‬ ‫بارزانى ‪.‬‬ ‫َثيش هاتنةوةى مةال مستةفا بؤ‬ ‫• ‬ ‫كوردستانء لةدواى شؤرشى ‪ 14‬ى تةموز‬ ‫َ‬ ‫خةلكى كوردستانيش بة َليشاو ِرووى لة‬ ‫شيوعى كردبوو (ث د ك) زؤر الواز بوو‪،‬‬ ‫كةضى بةطة ِرانةوةى ئةو هاوكيشةكان‬ ‫وةرطة ِرانء ( ح ش ع) بةرةو الوازى ِرؤيشتء‬ ‫هيز بوو‪ .‬لةو كاردانةوة بؤية‬ ‫(ث د ك) زؤر بة َ‬

‫‪30‬‬

‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫ثاساو بؤ ئةو وةرضةرخانة شيوعيةكان دةيان‬ ‫خيَلةكية‪ ،‬بؤية‬ ‫وت مةال مستةفا‬ ‫كةسيكى َ‬ ‫َ‬ ‫ثى هةرس نةكراوة ‪.‬‬ ‫شيوعيةتى َ‬ ‫َ‬ ‫لةوةوة شيوعيةكان كؤمةلَيك تؤمةتيان‬ ‫داية َ‬ ‫ثال بارزانىء بزوتنةوةي كوردايةتي وةك‪:‬‬ ‫فاشيةتي‪ ،‬رةطةز ثةرستي‪ ،‬سةر بة ئيمثرياليزمء‬ ‫زايؤنى‪ ،‬بزوتنةوةيةكي دةرةبةطي عةشايةرية‪،‬‬ ‫دذ بةثرؤليتارياية‪ ،‬تا ئةو رادةيةي بارزانى تازة‬ ‫لةسؤظيةت لة ‪ 1958/10/6‬طة ِرابؤوة َ‬ ‫مالى لة‬ ‫بةغدابوو‪ ،‬لةاليةن خويَندكارة شيوعيةكان‬ ‫لةسةر دةرط��ةى َ‬ ‫مالى بارزانى نوسيبويان‬ ‫خاوةنى ئةو َ‬ ‫ادةكيشريَت‪.‬‬ ‫مالة بة سةيارة ِر َ‬ ‫َ‬ ‫بة َثيى كؤمةلي بةلطةنامة مةال‬ ‫• ‬ ‫مستةفا لة سؤظيةتيش هةر ضاوديَرى لةسةر‬ ‫خةلكةى َ‬ ‫كؤمةلة َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةليشى بووينة‬ ‫بووة ئةو‬

‫شؤرِشي ئةيلول لةاليةن‬ ‫ئةمريكاو ئيسرائيل و‬ ‫رةجعي عةرةب و لةذ َير‬ ‫ر َينمايية راستةوخؤي‬ ‫ساظاك ئةو شؤرِشة‬ ‫َ‬ ‫هةلطريسا‬ ‫‪518‬كةس ثةرت َ‬ ‫وبالو كراون‪ ،‬سكرتيرى (ح‬ ‫ش ئازةربيجان‪-‬باقرؤف) ِراثؤرتى بؤ كؤميتةى‬ ‫ناوةندىء دةزطاى (كةى جى ثى) ناردوة‬ ‫تيايدا باسى لةوة كردبوو كة بارزانى زياتر لة‬ ‫دةبيتةوة‪،‬‬ ‫ثياوانى ئاينىء ئؤثؤزيسؤن نزيك َ‬ ‫بة نةفامى سياسى وةسف كردوة َ‬ ‫دةلَيت هانى‬ ‫ميرنشينيك لة سؤظيةت‬ ‫كوردةكانيش دةدا تا‬ ‫َ‬ ‫دروست بكات‪ ،‬لةاليةكى تريش بارزانىء‬ ‫َ‬ ‫لةطةليدابوون ئةوةندة بارودؤخيان‬ ‫ئةوانةى‬ ‫باش نةبووة‪ ،‬بارزانى خؤى كريكارىء هةوير‬ ‫َ‬ ‫لةطةل ئةو زانياريانةى‬ ‫شيالنى كردوة‪.‬ئةوة‬ ‫َ‬ ‫طواية سةر بة (كةى جى ثى) بووة ليك دوورة‪.‬‬ ‫َ‬ ‫لةطةل‬ ‫لة َبى ئوميدى بارزانى‬ ‫• ‬ ‫بةرثرسانى سؤظيةتى‪ ،‬جاريكيان بارزانى‬ ‫هة ِرةشةى مان طرتنى كرد لةخواردن‪،‬‬

‫ئةوة بووة َ‬ ‫هةوالى طؤظارى (فالست) ذ‪23 :‬‬ ‫ى رؤذى ‪َ . 1958-6-14‬‬ ‫دةلَيت لة ‪1958‬‬ ‫لةبةرامبةر (نورالدين محى الدينؤف وثؤريس‬ ‫بؤناماريؤق) ئةندامانى كؤميتةى ناوةندى (ح‬ ‫ش سؤظيةت) ئةو هة ِرةشةيةى كردوة ئةطةر‬ ‫بارودؤخء طوزةرانيان ضاك نةكريَت‪.‬‬ ‫ل���ةدواى ‪ 14‬ى ط��ةالويَ��ذ لة‬ ‫• ‬ ‫َ‬ ‫‪ 1958/10/6‬بارزانى طة ِرايةوة بةغداو تا سالى‬ ‫ئةنجاميك لةطةأل‬ ‫‪ 1961‬نةطةيشتة هيض‬ ‫َ‬ ‫ميرى‪ ،‬بة َثيى سةرضاوةيةكى دةطمةنى‬ ‫(ئيخوان) ئةوا عةبدولكةريم قاسم لة ثيالن‬ ‫بووة دذ بة بارزانى بؤ تيرؤر كردنى‪ ،‬بارزانى لة‬ ‫َ‬ ‫لةطةل اليةنطرانى‬ ‫(ساحة التحرير) كؤبونةوةى‬ ‫خؤى هةبووة‪ ،‬نوينةرانى ئيخوان (ابراهيم منير‬ ‫نةضيتة‬ ‫ووليد األعظمى) خةبةرى بارزانيان داوة َ‬ ‫ئةو كؤبونةوةية‪ ،‬ضونكة ثيالنى تيرؤركردنى‬ ‫دا ِرَي����ذراوة لةاليةن قاسمةوة‪ ،‬بةغداى‬ ‫هيشت لة ‪ 1959‬زنجبرة ِرووداوةك��ان‬ ‫بةجي َ‬ ‫َ‬ ‫ديارن بة سروشتى خؤىء بة َثيى ياساى‬ ‫فلسفى (هؤكارو ئاكام) طةيشتة ثلةى شؤ ِرش‬ ‫َ‬ ‫هةلطيرسانةوة‪ ،‬ضونكة ئيشى موخابةراتى‬ ‫توخمى (ناكاوو نامةعقول ونامؤى ) َتيداية‪،‬‬ ‫ئينجا كارى دروست كراو جةماوةريةتى زؤر‬ ‫نابيت‪.‬‬ ‫َ‬ ‫لة ثةي ِرةوى ناوخؤى (ث د ك)‬ ‫• ‬ ‫ضةثيةكان بة سةرؤكايةتى (همزة عبداللة)‬ ‫وايان تؤماركردبوو كة سوود لة ماركسى –‬ ‫لينينى وةردةطرين‪ ،‬مةال مستةفا َثيى ِرةش‬ ‫كردنةوة‪ ،‬ئةوةيان ضةند جاردووبارة دةبوويةوة‬ ‫‪.‬‬ ‫لة َ‬ ‫بةلطةنامةيةكى بريتانى (ذ‪:‬‬ ‫• ‬ ‫‪ ) 60/8/10114‬لة‪ 29‬شوباتى ‪ 1960‬بالويزى‬ ‫بةريتانى (سير ئيج تريظاليان) بةنامة بؤ‬ ‫وةزارةتى دةرةوةيان دةنيريَت باس لة هةمان‬ ‫ئةو َ‬ ‫دةليت (وتبني لي‬ ‫خالةى (‪ )7‬دةكاتء َ‬ ‫أنه غري مسؤول من النظام الداخلي احلالي‬ ‫للحزب الدميقراطي الكردستاني ال��ذي مت‬ ‫حتديده من قبل اللجنة املركزية‪ .‬وقال بأن‬ ‫احلزب سيضع نظاما داخليا جديدا سريضي‬ ‫بريطانية‪ .‬ولكنين سأرى موقفه احلقيقي من‬ ‫هذه املسألة من خالل افعاله يف الفرتة القادمة)‬ ‫ناوى دؤسيةى بارزانىء جةنة ِر َاليةكةى لة‬ ‫سؤظيةت‪:‬‬ ‫لةبةر ئةوة زؤر باسى َتومةت دةكةين‬ ‫ضونكة تةقةاليةكى سةخت هةية بؤ‬


‫دةس��ت��ك��ارى م� َ�ي��ذووى ش���ؤرشء خ��ودى‬ ‫َ‬ ‫جةنةرالى‬ ‫بارزانيش‪ ،‬ئاشكرا ديارة كة ثلةى‬ ‫ثي درا‪ ،‬بارزانى خؤى‬ ‫لةاليةن قازى محةمةد َ‬ ‫نوسيكى‬ ‫سةربوردةكةى طي ِراوةتةوة بؤ رؤذنامة َ‬ ‫كاتيك كة سةركةوتنى‬ ‫دةليت َ‬ ‫ئةمريكىء َ‬ ‫هينا لة شكاندنى ئةو‬ ‫طةورةمان بةدةست َ‬ ‫َ‬ ‫ئابلوقةى َئيران سةثاندبووية سةر كؤمارى‬ ‫َ‬ ‫ثى درا‪،‬‬ ‫سى الوة ئةو‬ ‫جةنةراليةم َ‬ ‫مهاباد لة َ‬ ‫لة رؤذنامةى كوردستانى ئةوساش خةبةرى‬ ‫جةنةرالى َ‬ ‫َ‬ ‫بالوكراوةتةوة‪ ،‬كةضى‬ ‫َثيدانى ثلةى‬ ‫تا ئةو ساتةش باس لةوة دةكريَت كة بارزانى‬ ‫موسولمانانى‬ ‫لة ثاداشتى بةشدارى سةركوتى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫جةنرال لةاليةن ستالين‬ ‫ضيضانء قةوقاز بة‬ ‫َ‬ ‫خةالت كراوة‪ ،‬ئةوةش ِراست نية‪ ،‬ئةوانةش‬ ‫َ‬ ‫بةلطةى زياتر‪-:‬‬ ‫‪-1‬س��ةرب��وردةى ئةو تومةتة لةاليةن‬ ‫بريماكؤفةوة (كؤنة وةزيرى دةرةوةو سةرؤك‬ ‫وةزيران) بة ووردى باس كراوةو َ‬ ‫دةلَيت ئةو‬ ‫َ‬ ‫زانياريةى لة بارةى وةرطرتنى ثلةى جةنةرالى‬ ‫لة سؤظيةت هيض بنضينةيةكى نية‪َ ،‬‬ ‫دةلَيت خؤم‬ ‫َ‬ ‫لة بارزانيم ثرسى ئةو ثاطندةيةى جةنرالى‬ ‫جليكى‬ ‫ضية دذى تؤ دةكريَت‪ ،‬ووتى «من َ‬ ‫عةسكةرى بة ثلةى َ‬ ‫جنراليم لة فرؤشطايةكى‬ ‫ثى طرت‬ ‫سةربازى مؤسكؤ ك ِرى ويَنةيةكم َ‬ ‫ئةو وينةية كةوتة دةست بةريتانيةكانء ئةو‬ ‫ثرؤ ثاطندةى َليكةوتةوة‪.‬‬ ‫هيز بووة‬ ‫بة‬ ‫ئةوةندة‬ ‫‪- 2‬ئةو توومةتة‬ ‫َ‬ ‫شميتى ئةمريكى‬ ‫طةيشتؤتة ئةوروثاش‪ ،‬ئادةم َ‬ ‫ئةو ثرسيارة لة خودى مةال مستةفا دةكاتء‬ ‫َ‬ ‫دةلَيت « ِراستة ئةوة ستالين َثيى داى؟»‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةوةالمدا دةلَيت «نةخير لة مهاباد وةرم‬ ‫طرت»‪ .،‬لة دوا تةقةالى داطيركةران بؤ ئةوةى‬ ‫بيسةلمينن شؤرشى ئةيلول بة فيتى (كةى‬ ‫َ‬ ‫جى ثى)ء مؤسكؤ ئةنجام درا ئةوا َ‬ ‫ثالثشتيان‬ ‫كردؤتة سةر هةنديَك ِراثؤرتء يادةوةرى‬ ‫كؤنة ئةفسةرى ط��ةورةى ئةو دةزطايةى‬ ‫سؤظيةت‪ ،‬لةوانة (زابؤكى) ثيشنيارى كردوة‬ ‫كة سود لة مةال مستةفا وةربطيريَت بؤ‬ ‫دروست كردنى هة ِرةشة لةسةر اليةنطرانى‬ ‫َ‬ ‫رؤذهةالتى ناوةراست‪ ،‬لةو اليةش‬ ‫رؤذ ئاوا لة‬ ‫نهينى بارزانى‬ ‫ناوى‬ ‫طواية‬ ‫تاشية‬ ‫بؤ‬ ‫ناويَكيان‬ ‫َ‬ ‫لة (كةى جى ثى) بة (رئيس) تؤماركراوة‪،‬‬ ‫ئةسلى ئةو‬ ‫دووبارة لةاليةن (بريماكؤف)ةوة‬ ‫َ‬ ‫ناوة باس كراوةو َ‬ ‫هةريةكيكى بيانى‬ ‫دةلَيت‬ ‫َ‬ ‫ثةناى بؤ سؤظيةت بهيناباية ناو و دؤسيةكيان‬ ‫بؤ دةكردةوة‪َ ،‬‬ ‫دةلَيت ناوى مةال مستةفا لة ذيَر‬

‫دؤسيةيةك كراوة بة ناوى (ماميدؤف)‪ ،‬نةك‬ ‫(رئيس) وةك لةو زانياريةى َثيشوو هاتبوو‪.‬‬ ‫لةبارةى ثيشنيارةكةى زابؤكيش ئةوة‬ ‫هةقى خؤى ب��ووة ثيشنيارى واض��اك بؤ‬ ‫َ‬ ‫دةولةتةكةى خؤى بكات‪ ،‬ض ثةيوةندى‬ ‫بةوة هةية كة شؤرشى ئةيلول بةو ثيشنيارة‬ ‫َ‬ ‫ِراستيةكةى ئةوةية‬ ‫طيرسابيتةوة‪،‬‬ ‫هةل‬ ‫َ‬ ‫سؤظيةتيش وةك نةريتى دولى ناوة ناوة‬ ‫َ‬ ‫هةلويَستى ط��ؤ ِراوة لة ضاك بؤ خراثء‬ ‫ثيضةوانةش‪َ ،‬‬ ‫بةالم لة كؤتايدا الى عيراقى‬ ‫طرتء بة َثيى مادةى (‪ 8‬و‪( )9‬معاهدةى‬ ‫عيراقى –سؤظيةتى) يارمةتى سةربازيشى دا‬

‫مةال مستةفا‪:‬‬ ‫من جليَكي سةربازي‬ ‫َ‬ ‫جةنةرال‪-‬م‬ ‫بةثلةي‬ ‫لةفرؤشطايةكي‬ ‫سةربازي مؤسكؤ ك ِري‪،‬‬ ‫و َينةيةكم ثيَوةطرت‪،‬‬ ‫ئةو و َينةية كةوتة‬ ‫دةست بةريتانييةكانء‬ ‫ئةو ثروثاطةندةي‬ ‫ليَكةوتةوة‬ ‫دذ بة شؤرشى كورد بةسةرؤكايةتى بارزانى‪.‬‬ ‫بةريتانيا بارزانى دذبة قازى محةمةد نارد‬ ‫لة ثيشوو تر باسى ئةو سةرضاوانةمان‬ ‫كرد كة ويستويانة بزاظى كوردو سةركردةكانى‬ ‫بدةنة َ‬ ‫ثال بةريتانياو رؤذئاوا بةطشتى‪ ،‬كةضى‬ ‫َ‬ ‫بةلطةو ئاكامةكان نةك هةر دوورن لة ِراستى‬ ‫َبةلكو ثيضةوانةشة‪ ،‬بةلطةنامةى بةريتانى‬ ‫بةالم َ‬ ‫طةلى زؤر لةبةردةستداية‪َ ،‬‬ ‫بةلطةنامةى‬ ‫َ‬ ‫ئةدمؤندز لة هةموان بة زةقانة تر َ‬ ‫دةلَيت‬ ‫َ‬ ‫لةطةل عةرةب ديتةوة‬ ‫بةرذةوةندى بةريتانيا‬ ‫َ‬ ‫لةطةل كور نايةتةوة (املذكرة اليت اعده من‬

‫قبل س‪ .‬ج‪ .‬أدموندز يف ‪\27‬متوز\ ‪:)1941‬‬ ‫هناك الواقعيون الذين وصلوا اىل قناعة‬ ‫مفاداها بأن مصاحل السياسة االستعمارية‬ ‫الربيطانية ال تتفق مع االهداف القومية الكردية‬ ‫و ختدم املصاحل العربية القومية)‪.‬‬ ‫لةبارةى ئةوةى بارزانى بةرةو مهاباد‬ ‫رؤيشتبيت بؤ َتيكدانى كؤمارى مهاباد زؤر‬ ‫َ‬ ‫دوورة لة ِراستى ئةوةش َ‬ ‫بةلطةكانة‪:‬‬ ‫َ‬ ‫‪-1‬بةلطةنامةى بةريتانى‪ ،‬وةزارةتى دةرةوة‬ ‫نامةيةكى مةال مستةفا بارزاني بؤ كورنواليسى‬ ‫مةندوبى بةريتانى لة َعيراق داوادةكات ئةو‬ ‫هيرشة هاوبةشةى بةريتانىء َعيراقى دذ بة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫سةرهةلدانى بارزان ِراطرن‪ :‬رسالة مرتمجة‬ ‫من‪ :‬مال مصطفى البارزاني اىل‪ :‬سري كناهان‬ ‫كورنواالس ‪..( 1943/12/24‬ألطلب و بكل‬ ‫اخالص‪ ,‬بأن تقبل حكومة بريطانيا العادلة و‬ ‫شخص سعادتكم املوقرة‪ ,‬التماسي بأصدار‬ ‫العفو عنا مجيعا و السماح لعودة املعتقلني‬ ‫و املسلحني من انصارنا بالعودة اىل ديارهم‪.‬‬ ‫ان الظلم ال��ذي نعاني منه وصلت درجة‬ ‫يعجز اللسان عن وصفه‪ .‬أملنا ان ال تطلب‬ ‫نابيت‬ ‫منا ان ندق ابواب اآخرين للمرمحة) َ‬ ‫خويَنةر ئةوةى َلى َتي َ‬ ‫كةل َبيت كة َئيمة باسى‬ ‫سةرةتاى دروست بوونةوةى شؤرش دةكةين‬ ‫يان باسى ثيش ضوونى بارزانى بؤ مهاباد‬ ‫دةكةين‪ ،‬ثةيوةندى شؤرشى ئةيلول بة رؤذئاوا‬ ‫بة هةموو اليةكانيةوة لةدواى ‪ 1969‬يان بة‬ ‫ثى دةكات‬ ‫زةق تر لة‪ 1972‬دةست َ‬ ‫‪ -2‬هةر َ‬ ‫بةلطةنامةى بةريتانى خؤيان‪،‬‬ ‫نامةى دووةمى مةال مستةفا بؤ كؤرنةواليس‬ ‫‪ :‬من مال مصطفى ال��ب��ارزان��ي اىل‪ :‬اجيج‪.‬‬ ‫اي‪ .‬سريكيناهان ك��ورن��وال��س ‪-‬تأريخ‬ ‫‪ 1943/12/25‬و نسخ اىل ب‪ .‬ئي‪..‬س‪ .‬اين‪.‬‬ ‫سئي‪ .‬او‪ .‬سالعقيد ود مسرت اد موندز‪ ,‬س‪.‬‬ ‫(‪..‬امسح لي ألعلمكم بأنين استلمت امركم‬ ‫الوارد ذكره يف رسالتكم املؤرخة ‪/21‬كانون‬ ‫األول‪ .1943 /‬أنين اقبل كل امر منكم كما‬ ‫يقبل الطفل الوالد احلنون األوام��ر‪. .‬و لكن‬ ‫تصرفات املسؤولني العراقيني الغري العادلة و‬ ‫قطعت كل باب لألمل لنل لذلك اضطررنا ان‬ ‫نتحرك دفاعا عن النفس‪ .. .‬و ينوي هؤالء‬ ‫حيرضون القبائل‬ ‫املسؤولني ان ينالوا مناو ّ‬ ‫ضدنا و يوزعون السالح هلم ألستخدامه‬ ‫ضدنا) ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ه��ةر ب����ةردةوام دةب��ي��ن لةطةل‬ ‫بةلطةنامةى بريتانى و ئيستا دوا هيرشى سوثاى‬ ‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫‪31‬‬


‫بريتانى وعيراقية بؤسةر بارزانى كة بوة هؤى‬ ‫دةرثة ِراندنى مةالمستةفا بةرةو مهاباد لةدواى‬ ‫هةمو ئةوانة َبيى َ‬ ‫وبلَيى بارزانى بة فةرمانى‬ ‫بريتانيا هاتوة كؤمارى مهاباد تيك بدات‬ ‫بةثيى ئةو بةلطةنامة‬ ‫‪،‬ئةوة تاوانى زانستية‪َ ،‬‬ ‫سةربازية زؤر نهينيةى بريتانى (‪-30-4522‬‬ ‫‪ 1077‬و املؤرخ ‪ 1945/9/22‬رئيس البعثة‬ ‫زةعيم العسكرية الربيطانية ‪)HHC/JJW‬‬ ‫ئةوانةى خوارةوة فةرماندةكانى عيراقين لة‬ ‫هيرشة هاوبةشةكةى بريتانياو َعيراق‪:‬‬ ‫َ‬ ‫أ‪ -‬ئيسماعيل سةفوةت فةرماندةى‬ ‫هيزةكانى رواندوز‬ ‫َ‬ ‫ب‪-‬عةقيد احمد حمدى فةرماندةى ثيادة‬ ‫ج‪-‬هةريةكة لة موقدم عاسى حمود‬ ‫ورئيس ئةوةل حةسةن موستةفا فةرماندةى‬ ‫تؤثخانة مقدم عبدالرزاق عبدالوهاب‬ ‫فةرماندةى تؤثخانةى شاخةوانىء ضةندين‬ ‫فةرماندةى تر‪ ،‬دةرثة ِراندنى مةال مستةفا‬ ‫هيزةكانى بةريتانياو َعيراقى هاوبةش‬ ‫لةاليةن َ‬ ‫لة نامةكةى (ج وةزيرى ناوخؤى سؤظيةتى‬ ‫فاسينى رياسنؤى) بؤ ستالينى سكرتيرى‬ ‫َ‬ ‫لةسالى ‪1947‬لة بارةى‬ ‫(ح ش سؤظيةتى)‬ ‫دةليت‬ ‫دةنيريَت تيايدا َ‬ ‫ناساندنى بارزانى َ‬ ‫هةرسى الى بةريتانىء َعيراقىء عةشايرى‬ ‫َ‬ ‫كوردى َ‬ ‫هيزةكانى بارزانيان داو‬ ‫ئابلوقةى َ‬ ‫ناضاركرا َبيتة ديوى كوردستانى َئيران كة ئةو‬ ‫كاتى هيزةكانى سؤظيةت داطيريان كردبوو‪،‬‬ ‫دوورة لةو تومةتة‪ ،‬هةر لةبارةى ثةيوةندى‬ ‫بارزانىء قازى محةمةد لة سةرضاوةى‬ ‫ميراتطرانى قازى محةمةد دوا طفتوطؤى‬ ‫َنيوان قازىء بارزانيان َ‬ ‫بالوكردؤتةوة‪ ،‬كة تيايدا‬ ‫خؤشةويستيان لة َنيوان بووة‪ ،‬بةوةى بارزانى‬ ‫داواى َليكردوةو ووتويةتى «حةزرةتى ثيشةوا‬ ‫وايةلةطةلمان َبييت»‪ ،‬قازى وتويةتى‬ ‫تكام‬ ‫َ‬ ‫بهيلم»‪ ،‬دواى‬ ‫بة‬ ‫ميلةتةكةم‬ ‫َت‬ ‫ي‬ ‫«ناكر‬ ‫جي َ‬ ‫َ‬ ‫قازى بة بارزانى ووتوة «ماشينةكةى من‬ ‫ببةن سودى َلى وةرطرن»‪ ،‬بارزانى زؤريشى‬ ‫َثيويست بووة َ‬ ‫بةالم وتويةتى «ضاوم بةرايى‬ ‫نادات بيبةم»‪ ،‬ئةوة دوا ئاخافتنى َنيوانيان بوة ‪.‬‬ ‫َ‬ ‫هةلطيرسانى شؤرش َثيويست بوو يان‬ ‫لةاليةن ساظاك َ‬ ‫جوولينرا‬ ‫زؤر بة ئاسانى مؤركى ناحةزانى كورد‬ ‫لةباسى َ‬ ‫هةلطيرسانى شؤرشء ِراثة ِرينةكانى‬ ‫كوردستان دةردةك��ةوَي��ت‪ ،‬ئةوانةى سةر‬ ‫بةو مةدرةسةن كة هؤكارةكان دةدةنة َ‬ ‫ثال‬

‫‪32‬‬

‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫دةرةكىء بيانى‪ ،‬ئةوة باوة ِريان بةوة نية كة‬ ‫ميللةتيك ضةوساوةتةوةو خاكى داطيركراوةو‬ ‫َ‬ ‫ياساى خوايية كة بةرطرى دةكات‪،‬تةنانةت‬ ‫هيض طيان لةبةريَك نية النةكةى بة َبيبةرطرى‬ ‫بداتة دةست دريذيكةريَك ‪،‬ئةوةيان زياتر‬ ‫زانيارى َ‬ ‫هةلمةتى‬ ‫بةشيكة لة َ‬ ‫هةلبةستراوةو َ‬ ‫داطير ك��ارى‪ ،‬تةنانةت ك��ورد ئةطةر بةو‬ ‫داطيركارىء َبى بةشيةى قايل بواية ئةوا هةر‬ ‫ناضاركراو دةكرا كة شؤ ِرش َ‬ ‫طيرسي َنيت‪،‬‬ ‫هةل َ‬ ‫ضونكة بةرنامةى حكومةتةكانى داطيركةر‬ ‫ِراست كردنةوةى ئةو نةخشةيةى ئيمثرياليزم‬ ‫نةبوو كة بؤ رؤذهةالتى ناوة ِراستيان ديزاين‬ ‫كردبوو‪ ،‬دروست كردنى برايةتىء بنةماى‬ ‫َ‬ ‫هاووالتى بوون نةبوو‪ ،‬وةك لة وولاَ تانى‬ ‫َ‬ ‫ئةوروثى لة َنيوان كؤمةلَيك ميللةتء َثيكهاتة‬ ‫هةية‪ ،‬ليرةوة َ‬ ‫وةالمى ئةو ثرسيارة َميذوويية كة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دةلَين بؤضى نةتةوةى جيا لة ووالتانى ئةوروثا‬ ‫نانيتةوة كةضى لة جيهانى‬ ‫ثشيوى َ‬ ‫شؤرشء َ‬ ‫َ‬ ‫رؤذهةالتيش‬ ‫عةرةبىء ئيسالمىء هةنديَكى‬ ‫وادةك��ةن‪ .‬كةواتة دةستى ئيستعمارة‪ ،‬ئةو‬ ‫حوكمة زؤر َ‬ ‫هةلةية‪ ،‬لةو ناوضةيةو كورد‬ ‫وةك نمونة ئةطةر شؤرشى نةكردباية ئةوا‬ ‫نةميللةتء نة َ‬ ‫ووالتى نةدةما‪ ،‬لة ئةوروثا‬ ‫حكومةت َ‬ ‫هةولى ثيكةوة ذيان دةدةن‪َ ،‬ليرة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هةولى توانةوة‪ ،‬بةراوردى دةستورى ووالتانى‬ ‫َ‬ ‫لةطةل ئةو‬ ‫عةرةبىء توركىء ئةوروثى بكة‬ ‫ووالتانةى كوردى َليية َ‬ ‫َ‬ ‫نكولى لة بوونى‬ ‫كراوة‪ ،‬سةيرى دةستورى َعيراق ‪ 1968‬بكةو‬ ‫ودواي��ش ه��ةردووب��ارة دةب��رؤرةوة ‪ :‬امل��ادة‬ ‫األوىل‪:‬الشعب العراقي جزء من األمة العربية‬ ‫‪ ...‬دةستورى س��وري��اش‪ 1970‬و ‪:1973,‬‬ ‫املادة األوىل فقرة(‪ -)2‬القطر العربي السوري‬ ‫جزء من الوطن العربي‪. .‬لةو دةستورة ‪51‬جار‬ ‫ووشةى عةرةبى َليهاتوة بؤ يةك جاريش‬ ‫ناوى كوردى تيا نةهاتوة‪ ،‬ئةوةش دةطة ِريَتةوة‬ ‫بؤ ئايديؤلؤذية ِرةطةزثةرستية كؤنةكانى‬ ‫شؤظينى لة فةرةنساء ظاالنذيسى لة ئيسثانياو‬ ‫ئةلمانياو فاشى لة ئيتالياو (شعباهلل‬ ‫نازى لة َ‬ ‫املختار)ى يةهودىء‪ ،‬ويضووى مادةى (‪)4‬‬ ‫ى بةرنامةى(نازى)‪ -‬حزبى سوشياليستى‬ ‫َ‬ ‫(هاوالتى‬ ‫ئةلمانيا كةوا هاتووة‬ ‫كريكارى َ‬ ‫ئةلمانة)‪،‬‬ ‫ئةلمانيا ئةوانةن كة خوينيان َ‬ ‫َ‬ ‫تةنانةت فةلةستين ذيَردةستيشة كةضى لة‬ ‫مادةى (‪ )1‬دةستوريان تؤماريان كردوة كة‬ ‫بةشيكة لة نيشتمانى عةرةبى‪ ،‬بة‬ ‫فةلةستين َ‬ ‫شيوة لة مادةى ‪66‬ى دةستورى توركيا‬ ‫هةمان َ‬

‫(ئةنا ياسا) بة ئةدريسى (تورك ظةتةنلةر )‬ ‫شيوةى وةرطرتوةو َ‬ ‫دةلَيت ئةوةى‬ ‫هةمان َ‬ ‫لة توركيا َبيت توركة‪ ،‬كورد َثيش شؤ ِرش‬ ‫ثيشنيارى دةستورى كردوة‪ ،‬ئةو دةستورةى‬ ‫مةال مستةفاى بارزان كة لة ‪ 1965/3/12‬بؤ‬ ‫بةغداى نارد‪َ ،‬ثيك هاتبوو لة‪ 13‬بةند‪ ،‬لةبةندى‬ ‫(‪َ )3‬‬ ‫بةشيكة لة‬ ‫دةلَيت‪:‬طةلى عةرةب لة َعيراقدا َ‬ ‫ميللةتى عةرةب‪ ،‬واتة بةوة قايل بووة ئةوةندة‬ ‫ناوى عةرةب َبيت تةنها َ‬ ‫نكولى لة بوونى‬ ‫نةكريَت‪ ،‬لة ذيَر ئةو رةوشة سياسىء ئيدارىء‬ ‫دةستورة ِرةطةزثةرستية بةرة بةرة سنورى‬ ‫كوردستان بضوك دةبوةو سنورى َئيستاى‬ ‫كوردستان ِريَك نيوةى سنورى كوردستانى‬ ‫س��ةدةى ‪19‬ي��ة‪ ،‬ئينجا ميللةتى ك��ورد لة‬ ‫ثةرةثيدان َبى بةش دةبوو‪ ،‬وةك‬ ‫ثيشكةوتنء‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َبى بةش بوة‪ ،‬هةولدراوة لةذيَر سايةى طوتارى‬ ‫َبي طيانى (برايةتى) كورد بوون شةرم َبيت‬ ‫كة دةروازةيةكى سايكؤلؤذى مةترسيدارة بؤ‬ ‫سةرةنجاميكى لؤذيكى شؤرشء‬ ‫توانةوة‪ .‬وةك‬ ‫َ‬ ‫دةطيرسيت‪ ،‬كةضى دةيدةنة ثالَ‬ ‫بةرطرى َ‬ ‫هةل‬ ‫َ‬ ‫فاكتةرى دةرةكى‪.‬‬ ‫َ‬ ‫م��ةدرةس��ةى دووةم‪ ،‬هةلسةنطاندنء‬ ‫رةخنةكانى م��اق� َ‬ ‫�وول ويَضوة‪،‬رةخنة لة‬ ‫ئامرازو ووردةكارى دةطريَت‪ ،‬نةك تةواوى‬ ‫ِرووداوةكة بة ِراستةوخؤ يان نا ِراستةوخؤ بة‬ ‫يةكيك لة نيشانةكانى‬ ‫بزانيت‪َ ،‬‬ ‫دروست كراو َ‬ ‫ِرووداوى َ‬ ‫جولينةرو دةستكرد ئةوةية كة‬ ‫مةوداو كاريطةرى كةمة‪ ،‬هةر ئةوة باش ترين‬ ‫َ‬ ‫وةالمة بؤ هةموو ئةوانةى تةقةالى ئةوة‬ ‫دةدةن هؤكارةكانى شؤرشةكانى كوردستانء‬ ‫ئةيلول بدةنة بيانىء دةرةك��ىء ئيسرائيلء‬ ‫شيوةية هةنديَك‬ ‫رؤذئ��اواو سافاك‪ ،‬بةو َ‬ ‫بةبةلطةنامة تؤمار دةكةين كة َ‬ ‫وةالم َ‬ ‫َ‬ ‫دةلَين‬ ‫شؤرشى ئةيلول لة اليةن سافاكى ئيرانةوة‬ ‫َ‬ ‫هةلطيرسينرا‪:‬‬ ‫َ‬ ‫بةلطةنامةيةكى بةريتانى(ذ‪:‬‬ ‫‪-1‬ل��ة‬ ‫َ‬ ‫‪ ) 60/8/10114‬لة‪ 29‬شوباتى ‪ 1960‬بالويَزى‬ ‫بةريتانى (سير ئيج تريظاليان) بةنامة بؤ‬ ‫وةزارةت��ى دةرةوةي��ان دةنيريَت باس لةوة‬ ‫دةك��ات كة مةال مستةفا زؤر َدلسؤزة بؤ‬ ‫عبدالكريم قاسم‪َ ،‬‬ ‫بةالم حكومةتى َعيراق بة‬ ‫ثير داواكانيان نايةت‪ ،‬لةوةوة دةردةكةويَت‬ ‫مةال مستةفا نةيويستوة شؤرش دذى قاسم‬ ‫َ‬ ‫طيرسي َنيت‪.‬‬ ‫هةل َ‬ ‫‪-2‬نامةيةكى شاى ئيران كةلة (‪7‬ى كانونى‬ ‫يةكةمى ‪ 1964‬بؤ سةرؤكى ئةمريكا (جؤنسؤن)‬


‫ى ناردوة تيايدا وةسفى مةال مستةفا دةكاتء‬ ‫َ‬ ‫دةلَيت «دةترسم ئةوشؤرشةى بارزانى سةر بة‬ ‫كؤمةنيست َبيت‪ ،‬ئةوةش باش ترين َ‬ ‫بةلطةية‬ ‫كة شاى ئيران نةيزانيوة ناسنامةو ئامانجى‬ ‫شؤرشء ئةو دةستانةى لة ثشتة َكين‪ ،‬واتة‬ ‫بةالى كةمى َليرة سافاك دووركةوتةوة لة‬ ‫دروست بوونةوةى شؤرش‪.‬‬ ‫‪-3‬لة َ‬ ‫بةلطةنامةيةكى َبالويزخانةى َئيرانى‬ ‫لة بةريتانيا لة ‪13‬ى تةموزى ‪ 1963‬ديسان‬ ‫داواى زانيارى لة بارةى بارزانىء شؤرشى‬ ‫بةكيية ‪.‬‬ ‫كردوة ئاخؤ سةر َ‬ ‫‪ -4‬لة َ‬ ‫بةلطةنامةيةكى ترى َبالويَزخانةى‬ ‫بةريتانيالة تاران (سرى للغاية‪-‬رقم‪13 614:‬ى‬ ‫تموز‪ )1963‬وةك (حلف سنتو) ئيرانء توركياو‬ ‫بةريتانياو ئةمريكا لة دذة َ‬ ‫هةلويَستى سؤظيةتى‬ ‫بةرامبةر َعيراق داوا دةكةن كة كيشةى كورد‬ ‫وةك َكيشةيةكى ناوخؤى َعيراق تةماشا‬ ‫بكريَت نةك زياتر‪ ،‬ئةوةش ِروون ديارة كة‬ ‫اليةنطرى شؤرشى كورد نةبوونة ‪.‬‬ ‫حسين (ج سةرؤكى َعيراقى‬ ‫‪ -5‬صدام َ‬ ‫ئةوسا) َ‬ ‫دةلَيت شاى َئيران لة دواى سالى‬ ‫‪ 1969‬ئينجا دةستى كةوتؤتة ناو كوردو بارزانى‬ ‫ثةيوةندى بة َئيران دروست بووة‪ ،‬ئةوة قسةى‬ ‫هيزى عيراق بووة كة دذ بةو‬ ‫كةسيكى بة َ‬ ‫َ‬ ‫ثةيوةندية بووة ‪.‬‬

‫‪-6‬لة َ‬ ‫بةلطةنامةيةكى ترى بةريتانى بة‬ ‫ذ‪ 63-229-10114:‬لة ئيطلتؤنةوة بؤ مستةر‬ ‫داالسى وةزيرى دةرةوةى ئةمريكى ئةوسا‬ ‫زانيارى ووردى لةبارةى شؤرشى ئةيلولةوة‬ ‫دةليت «سةربة هيض اليةك نينء هيض‬ ‫ناردوة َ‬ ‫دةستيكى لة ثشت نية‪َ ،‬‬ ‫بةلكو ضةوساندنةوةو‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ثى هةلطيرساندون» ‪.‬‬ ‫خراثى ئةو شؤرشةى َ‬ ‫‪-7‬ئةطةر ئةو شؤ ِرشة سةر بة سافاكء‬ ‫يةكيتى سؤظيةت‬ ‫ئيسرائيلء رذئاوا بواية ضؤن َ‬ ‫(كة دوذمنى سةرسةختى رؤذئاواو ئيسرائيلء‬ ‫َئيران)بوو لة ‪ 1963‬ئاوا دذب��ةو ثةالمارة‬ ‫طةلةكؤييةى َ‬ ‫ووالتانى عةربى وةستا‪ ،‬ووآلتاني‬ ‫سؤشياليستي ناوةناوة يارمةتيدةري شؤ ِرشي‬ ‫لةنيوان ‪ 1963‬تا ‪،1970‬‬ ‫كورد بوونة بةتايبةتي َ‬ ‫يةكةم سكاآلى جينؤسايد سؤظيةت َثيش‬ ‫كةشى نةتةوة يةكطرتوةكان كرد( وثيقة‬ ‫رقم ‪9 3809/E‬متوز ‪ 1963‬اجللسة ‪،36‬‬ ‫املادة رقم‪ 1‬يف جدول االعمال‪ ،‬سياسة حرب‬ ‫االبادة ضد الكرد من قبل احلكومة العراقية»‬ ‫طلب اضافة فقرة جديدة اىل جدول االعمال‬ ‫ـ رسالة رئيس بعثة االحت��اد السوفييت اىل‬ ‫االمم املتحدة(‪ِ ،‬رةنطة رؤذئاوا مةترسى ئةوةى‬ ‫هةبووبيت شؤ ِرشى كورد بكةويَتة باوةشى‬ ‫َ‬ ‫سؤظيةت‪ ،‬بؤية َ‬ ‫هةولى داوة َنيوانيان َتيكبدات‪،‬‬ ‫بؤية زؤر بة ووردى ضاوديرى ك��ردوة‪ ،‬لة‬

‫هةوالطرىء َلي َ‬ ‫َ‬ ‫كؤلينةوةى‬ ‫تويَذينةوةيةكى‬ ‫وةزارةت��ى دةرةوةى ئةمريكا ِراثؤرتى لةو‬ ‫بارةيةوة َ‬ ‫بالوكردوةتةوةلة ‪31‬ى مايسى ‪1972‬‬ ‫َ‬ ‫دةلَيت تةقةالى تيرؤركردنى ئيدريس بارزانى‬ ‫لة بةغدا دةستى سؤظيةتية ‪.‬‬ ‫‪-8‬طرنط ترين َ‬ ‫بةلطةنامةى بةريتانى لة‬ ‫َ‬ ‫سالى ‪ 1963‬لةسةر ئاستى َ‬ ‫باالى بةريتانى‬ ‫َدلنيايى لة شاى َئيران وةرطيراوة كة َئيران‬ ‫هيض ج��ؤرة َ‬ ‫ثالثشتيةكى (ياخى بوانى)‬ ‫كوردى لة سةرووى َعيراق نةكردوة (وةك‬ ‫لة وةلاَ مدانةوةكةى َنيوان َئيرانء بةريتانيا‬ ‫ئاوا هاتوة)‪ ( :‬اجيبكم حول السطر أالخري‬ ‫من الفقرة الثانية والفقرة الثالثة من رسالتكم‬ ‫‪ COL/DO/518/4‬وامل��ؤرخ‬ ‫‪M1‬‬ ‫‪4‬متوز‪ ...1963‬اخرب عباس ارام سفري حكومة‬ ‫جاللة امللك بريطانيا بأن الشاه وافق على‬ ‫عدم أعطاء الدعم العسكري للمتمردين الكرد‬ ‫وهذا هو املوقف الرمسي للحكومة االيرانية‪.‬‬ ‫ولكن الشاه هو احلاكم املطلق يف البالد ومن‬ ‫املمكن أن قال لوزير خارجيته أن يقول هذا‬ ‫اخلرب لنا فقط من أجل اسكاتنا‪ .‬ومن املمكن‬ ‫جدا أن يستمر الشاه يف مغازلته للمتمردين‬ ‫الكرد ب��دون علم حكومته وذل��ك من خالل‬ ‫اجلنرال نصراهلل (قائد اجليش األول واخلبري‬ ‫يف الشؤون الكردية) والعقيدكمال جاى( رئيسة‬ ‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫‪33‬‬


‫شعبة االستخبارات يف القيادة العليا)و اجلنرال‬ ‫موهاتيان) ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬لة َ‬ ‫بةلطةنامةيةكى بةريتانى‬ ‫ذ‪ 63/229/10114:‬لة َبالويَزخانةى بةريتانياوة‬ ‫بؤ وةزارةتى دةرةوة لة َ‬ ‫سالى ‪1963‬باس لةوة‬ ‫دةكات كة وةزيرى دةرةوةى ئةمريكا (مستةر‬ ‫داالس) َثيى واية بارزانى َ‬ ‫دالدةدةرى شيوعيةو‬ ‫نزيكة لة سؤظيةت‪ ،‬تةنانةت لة هةنديَك‬ ‫سةرضاوةى ِرؤذئ��اواى بارزانيان بة (مةالى‬ ‫نةضيت‬ ‫سوور‪ ،)Red mulla-‬لة بيرمان َ‬ ‫وةالمى ئةو تومةتة دةدةينةوة كة َ‬ ‫هةروا َ‬ ‫دةلَين‬ ‫بارزانى بة فةرمانى ساظاكء رؤذئاوا شؤ ِرشى‬ ‫َ‬ ‫هةلطيرساند‪.‬‬ ‫طةليك جار باس لةوة دةكريَت‬ ‫• ‬ ‫َ‬ ‫كة مةال مستةفا بة جؤريَك ثةيوةندى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هةلبةتة‬ ‫لةطةل ئيسرائيل‪،‬‬ ‫هةبووبيت‬ ‫َ‬ ‫ئيسرائيلء وولاَ تانى عةرةب ثةيوةنديان‬ ‫هةيةو وآلتانى عةرةبى وجامعةكةشيان ِرؤلى‬ ‫هةبوة لة دروست بوونى ئيسرائيل‪ِ ،‬رةنطة مةال‬ ‫لةطةل َ‬ ‫َ‬ ‫مستةفا لة ِريَى َ‬ ‫خةلكى‬ ‫كةنالى جيا جيا‬ ‫يةهودى دةسةآلتدارى ِرؤذئ��اوا يان هةتا‬ ‫دانيشتبيت‪ ،‬بةآلم ئةوةى طرنطة‬ ‫ئيسرائيليش‬ ‫َ‬ ‫هةبووبيت بؤ كاتى تةنطانة‬ ‫ثةيوةنديةك‬ ‫هةر‬ ‫َ‬ ‫بووة‪َ ،‬ئى ض كاتةك بؤ ئيسرائيل لة جةنطى‬ ‫سالى ‪ 1967‬تةنطاوترنةبووة‪ ،‬لة َ‬ ‫َ‬ ‫بةلطةنامةى‬ ‫ئةمريكى‪-‬تيليطرام‪ 183 :‬لةبةغدا بؤ وةزارةتى‬ ‫دةرةوة ‪َ 1966/8/19‬‬ ‫دةلَيت وةفديَكى ئيسرائيلى‬ ‫سةردانى بارزانى كردوة بؤ ئةوةى لةكاتى شة ِر‬ ‫َ‬ ‫هةلطيرسان َثيشمةرطةكان بتوانن ضاالكى دذ‬ ‫بة َعيراق بكةن تا نةتوانن بةشدارى شة ِرى‬ ‫ئيسرائيل بكةن‪ ،‬لة َ‬ ‫دةليت‬ ‫بةلطةنامةكةدا َ‬ ‫ئيسرائيل سةركةوتو نةبوو لةو ثالنةىء‬ ‫بارزانى بة جؤريَكى ترى َثيضةوانة كارى‬ ‫كرد‪ ،‬كةضى ئةوةى بينيمان ئةوةبوو مةال‬ ‫مستةفا لة طةرمةى شة ِرى ئيسرائيلء عةرةب‬ ‫يةكاليةنى شة ِرى ِراطرتء داواى لة سوثاى‬ ‫بضيت ئةركى ئيسالمى خؤى‬ ‫َعيراقى كرد َ‬ ‫جيى‬ ‫بضيتة يارمةتى عةرةب‪ ،‬ئةوةى َ‬ ‫ببينىء َ‬ ‫سةرنجة لةو كاتةى كة عةرةب َ‬ ‫دةلَين سةر‬ ‫بة ئيسرائيلة وةك بوختان لةالى رؤذئاواش‬ ‫بوختانى شيوعيايةتىء نزيك لة سؤظيةت‬ ‫دةدراية َ‬ ‫ثال مةال مستةفا‪.‬‬ ‫َ‬ ‫لة كؤتاييدا‪ :‬ئةوةى ئاشكراية ووالتانى‬ ‫سةردةستةى كوردستان بة َثيى نةخشةو‬ ‫ِرةزام��ةن��دى ئيمثرياليزمء ئاذانسةكانى‬ ‫يةهودى دروس��ت ك��ران‪ ،‬دروس��ت بوونى‬

‫‪34‬‬

‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫ديكومينت هةنطاوةكانى‬ ‫ولاَ تانى عةرةب بة‬ ‫َ‬ ‫ديارة‪ ،‬ئةوةى توركيا ئاوانةبوو‪ ،‬ئةتاتورك‬ ‫تةقةالى دروستكردنى توركياى كردوة‪َ ،‬‬ ‫بةالم‬ ‫زؤربةى ميذووناسى ئيسالمى بة شؤ ِرشء‬ ‫سةركةوتنةكانى بة سيناريؤ هةذماردةكةن‪،‬‬ ‫بؤية وةسفى كةمال ئةتاتورك لةاليةن‬ ‫(ئةميل لؤدفبغ) بةبةهيزتر لة ناثليؤن وةسف‬ ‫كراوة‪ ،‬ضونكة ناثليؤن نةيتوانى خةالفةت‬ ‫ووخي َنيت‪ ،‬بةلاَ م ئةتاتورك توانى‪ .‬تةنها‬ ‫ب ِر َ‬ ‫لاَ‬ ‫َئيران خؤى هةبوو‪ ،‬بة م ثةيوةندى شاى‬ ‫َئيرانيش بةو دامء دةزطايانة شاراوةنةبوة‪ ،‬توركيا‬ ‫َ‬ ‫دةسةالتدارانى‬ ‫تا ئةو ساتةش ئةندامى ناتؤية‪،‬‬

‫لةاليةك َ‬ ‫دةل نَي سةر بة‬ ‫كةي جي بي سؤظيَيت‬ ‫بووة‪ ،‬ئةوان شؤرِشيان‬ ‫ثيَدروستكردووة‪،‬‬ ‫لةاليةكي تر بؤ‬ ‫ئةمريكاو ئيسرائيل‪،‬‬ ‫ئينجا ئيرَ ان و تةنانةت‬ ‫ميسريش‪ ،‬هةمووشي‬ ‫َ‬ ‫بةلطةنامةي بؤ‬ ‫هؤنراوةتةوة‬ ‫َ‬ ‫لةطةل ئيسرائيل لة‬ ‫عةرةب ِريَكةوتنامةيان‬ ‫َ‬ ‫ذيَرسايةى رؤذئاوا هةيةو ئاالى ئيسرائيل لةو‬ ‫دةشةكيتةوة‪ ،‬ئةوةى َئيستا لة ئاراداية‬ ‫والتانةدا‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ثةيوةندى ئيسرائيلء دةسةالتدارانى عةرةبء‬ ‫تورك ئاشكراو ِروونة‪ ،‬ثةيوةندى كورد بةو‬ ‫دةزطايانة طومانء مةزةندةو تومةتة‪ ،‬كةضى‬ ‫باسيكى زؤرى طومانةكة دةكريَتء بةتاوان‬ ‫َ‬ ‫هيناوة‪.‬‬ ‫هةذمار دةكريَت وازيان لة يةقينةكة َ‬ ‫طلةيى لة كوردى ذيَر دةستةى سووتاو‬ ‫دةكات‪،‬بى ئةوةى‬ ‫ئةنفالكراو و كيميا َليدراو‬ ‫َ‬ ‫برايانى لة جيهانى ئيسالمى لةسةرى َبينة‬ ‫وةلاَ م‪ ،‬ض لةوة َتالتر هةية كة لة َ‬ ‫بةلطةنامةى‬

‫ئةمريكى (دؤسيةى ثةيوةندى دةرةوة ج‬ ‫‪1972/7/5‬دةليت يةكةم جار‬ ‫‪ E41969‬ـ‬ ‫َ‬ ‫هينا‬ ‫كريسميس دانى بة ئؤتؤنؤمى بؤ كورد َ‬ ‫كةضى نمونةيةكى وا لة َنيو دةزطايةكى‬ ‫ئيسالمى سةردةم نادؤزيةوة‪ ،‬تاكى كورد وا ديَتة‬ ‫ثيش ضاوى كة ئيسالم وا َ‬ ‫زولمى َليدةكاتء‬ ‫رؤذئاواش بة هاناى ديَت‪ ،‬تا ئةوساتةش نةك‬ ‫لةنيو‬ ‫لة َنيو تةيارى عروبىء تؤرانى تةنانةت َ‬ ‫ئةدةبياتي بزوتنةوةي ئيسالمية عةرةبةكانء‬ ‫شيخ‬ ‫شيخ سةعيدو َ‬ ‫تورك كةمتر باس لة َ‬ ‫مةحمودو قازيء مةالمستةفا دةكريَت‪ ،‬كةمتر‬ ‫باس لةو ضاكةيةي بارزاني دةكريَت كة لة‬ ‫طةرمةي جةنطي حوزيراني‪ 1967‬شةري َنيوان‬ ‫عةرةبء ئيسرائيل‪ ،‬شة ِري يةك اليةنة راطرت‬ ‫بضيت َ‬ ‫رؤلي خؤي لةو‬ ‫بؤ ئةوةي سوثاي َعيراق َ‬ ‫َ‬ ‫ببينيت‪ ،‬ئةو هةموو بةلطةنامة لة بارةى‬ ‫جةنطة َ‬ ‫خيانةتى سةركردة عةرةبةكان هةية كةضى‬ ‫لةسةر كورد هيض نيةو ئةو هةموو تومةتةش‬ ‫ئامادةية بؤى‪ ،‬لةو زةمينة سةختة كورد وةك‬ ‫خنكاو لة ذيَر َ‬ ‫زولمء زؤرى برايانى توركء‬ ‫فارسء عةرةبمان دةستى بؤ ثوش بردوة‪،‬‬ ‫كورد مةمنون بووة هةر وةلاَ ميكى بدريَتةوة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫لةطةل رؤذئاواو‬ ‫وةك دةبينين مةال مستةفا‬ ‫لةطةل قةومىء ناسرى‪ ،‬لةطةلَ‬ ‫َ‬ ‫رؤذهةالت‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ئاينى ء عةلمانى‪ ،‬لة هةولى ثةيوةندى بووة‬ ‫بؤ دةرباز‪ ،‬كيشةكةش ئةوةية َ‬ ‫دةولةتانى ئةو‬ ‫سةردةم بة َ‬ ‫كةنالَيكى ديثلؤماسى ثةيوةنديان‬ ‫بة بزوتنةوة رزطاريحوازةكان نةدةكرد‪ ،‬زياتر‬ ‫بة َ‬ ‫كةنالى مرؤيى‪ ،‬ئةطةر بالاَ تر بواية ئةوا‬ ‫بة َ‬ ‫دةسثيردرا‪ ،‬ئةوةيان‬ ‫كةنالى موخابةراتى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫وةك سياسةتى نيوخؤى ئةو ووالتانة بووة‪،‬‬ ‫سةركردةى كورد نةيزانيوة ئةوة موخابراتة يان‬ ‫ديثلؤماسة‪ ،‬طرنط الى ئةو وةفديَكى َ‬ ‫باالى‬ ‫ئةو ووالتةبووة كة لةاليةن وولاَ تةكة دةست‬ ‫نيشان ك��راوة‪ ،‬تةنانةت ئةوةشيان دةست‬ ‫نةكةوتوة بؤية وا بة ثةريشانةوة ويَنةيان‬ ‫َ‬ ‫جيى طلةييةو كةى‬ ‫لةطةل طرتون‪..،‬كةى ئةوة َ‬ ‫دةبيتة توومةت‪.‬‬ ‫ئةوة َ‬ ‫تيبينى‪ :‬ئةو بابةتة كورتةى سةروومان‬ ‫بريتى بوو لة (‪)3‬ثرسيارى مامؤستا حاميد‬ ‫طةوهةرى لةبارةى ئةو ثةيوةندية َنيو‬ ‫َ‬ ‫دةولةتيةكانى بارزانى‪ ،‬ثرسيارةكانى لةو‬ ‫دةخولينةوة ناطاتة ساالنى ‪1970‬‬ ‫سةردةمى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كة لةو سةردةمى مةال مستةفا لةطةل ئيرانء‬ ‫َكةوتنيكء دواى لةويَش‬ ‫رؤذئاوا كةوتبوونة ِري‬ ‫َ‬ ‫هينا‪.‬‬ ‫شكستى َ‬


‫كؤنطرةي دةيةمي باسك‬ ‫كودةتاي مامء ئامؤزاكان بةسةر يةكرتيدا‬ ‫ئا‪ /‬محةمةد عةبدوَلآل‬ ‫شيوازي حيزبايةتي بةم‬ ‫كاركردني َ‬ ‫شيوازة تةقليديةي الي وآلتاني َئيمة‬ ‫َ‬ ‫دةضيت‪ ،‬بةسةرةتاي َكيشةو كؤتايي‬ ‫بة ِريَوة َ‬ ‫قةيرانةكانة‪ .‬كؤنطرةي دةيةمي حةرةكةي‬ ‫ئيسالمي ل��ة ِرؤذان��ي ‪2012/7/11-10‬‬ ‫هةولير ب��ة ِرَي��وةض��وو‪ ،‬بةمةبةستي‬ ‫لة‬ ‫َ‬ ‫ضارةسةركردني قةيرانة َنيوخؤييةكاني‬ ‫باسك ب��وو‪ ،‬ب��ةآلم نةك قةيرانةكاني‬ ‫ضارةسةر نةكرد‪َ ،‬‬ ‫هيندةي تر ئةم‬ ‫بةلكو َ‬

‫حيزبة ثاكةي خستةوة دؤخ��ي جاراني‬ ‫دواي كؤنطرةي نؤ‪ ،‬ناكؤكيةكانى خةستتر‬ ‫كردةوة‪ ،‬كوتلةكاري زةق كردةوة‪َ ،‬ليرةدا‬ ‫بة َثيويستي دةزانم لة ِريَطةي ئةم بابةتةوة‬ ‫هةنديَك كةمء كو ِريء سةيرو سةمةرةكاني‬ ‫كؤنطرة بؤ ج��ةم��اوةري حةرةكة باس‬ ‫بكةم‪ ،‬ئةوةي بةشداري كردووةو ئةوةشي‬ ‫بةشداري نةكردووة‪َ .‬ثيش كؤنطرة دواي‬ ‫لةكاركيشانةوةي محةمةد بازيانيء‬ ‫دةست‬ ‫َ‬ ‫َبيزاري كاديراني حيزب لة ئاست قةيرانء‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلَيك مةكتةب‬ ‫كةمء كو ِريةكان‪،‬‬ ‫سياسيء سةركردايةتي بةسةر ثةرشتي‬ ‫جيطري رابةري طشتي م‪.‬محةمةد مةال‬ ‫َ‬

‫عومةر‪ ،‬بةياننامةيةكيان دةركردء داواي‬ ‫كردو‬ ‫طرفتةكانيان‬ ‫ضارةسةركردني‬ ‫خؤيشي لةشةفاف بووني دارايي باسكء‬ ‫كةمكردنةوةي دةسةآلتةكاني حاجي‬ ‫عيرفاني م‪.‬م��ةال عةلي‪ ،‬كة ئ��ةو كات‬ ‫بةرثرسي مةكتةبي سياسي تةنزيم بوو‬ ‫ئةبينيةوة‪ ،‬ئةمةش دريَذةي َكيشا خةريك‬ ‫ببيتةوة‪،‬‬ ‫بوو دووب��ارة ئينشيقاق دروست َ‬ ‫بةآلم نازانرَيت ضؤن كث كرايةوةو ب ِرياردرا‬ ‫لة دانيشتني شورا لةرؤذي ‪2012/6/25‬‬ ‫ب��ةآلم هةنديَك ك��ةس ياخي ب��وونء‬ ‫َ‬ ‫كؤمةل َي دياردةي‬ ‫دواجاريش كؤنطرة كراء‪،‬‬ ‫َلي بةدي ئةكرا‪ ،‬كة َثيش هةموان خةلةل‬

‫كؤنطرةي دةيةمي بزووتنةوةي ئيسالمي كوردستان‬ ‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫‪35‬‬


‫لة َليذنةي كؤنطرةدابوو‪ ،‬دواتريش َ‬ ‫ضالَيك‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلَيك طةنج خؤيان‬ ‫بوو بؤ طةنجةكان‪،‬‬ ‫ثي درابوو‬ ‫ثاآلوتبوو‪ ،‬دواتر ضةندين وةعديان َ‬ ‫بؤ دةرضوونيان كةضي هيضي ِراستطؤ‬ ‫سي كؤنطرةية ضةند‬ ‫نةبوون‪َ ،‬ثيم سةيرة َ‬ ‫كةسيك لة َليذنةي باآلي كؤنطرة بةردةوام‬ ‫َ‬ ‫هةن‪ ،‬ئةمةش نازانم ضؤن ئةمة َ‬ ‫قبول كرا؟‬ ‫ئةبيت َليذنةي باآلى بة ِريَوةضوونة‬ ‫كة َ‬ ‫كؤنطرة ئةو كةسانة بن كانديدكراو‬ ‫نةبن‪ ،‬دواتريش لةكؤنطرةشدا خروقات‬ ‫زؤر كرا َثيش َ‬ ‫هةلبذاردني سةركردايةتي‬ ‫َ‬ ‫كانيك كةوتبوونة بانطةشةو ليست‬ ‫خةل َ‬ ‫دروست كردن‪ ،‬بةآلم خؤي َلي َبي دةنط‬ ‫كرا‪َ .‬‬ ‫خالَيكي تر بةداخةوة حةرةكة طة ِرايةوة‬ ‫َ‬ ‫بنةمالةيي‪ ،‬كة ضوار خوشكء براو‬ ‫قؤناغي‬ ‫جيطري ِرابةرة دةستيان‬ ‫كة‬ ‫ئامؤزايةك‬ ‫َ‬ ‫بةسةر حةرةكة داطرتووة‪ ،‬هةرضةندة ِريَزي‬ ‫َ‬ ‫بنةمالةية بة ِرَيزة هةية‪ ،‬بةآلم‬ ‫زؤرم بؤ ئةو‬ ‫شيوةية حيزب قؤرخ بكريَت‪،‬‬ ‫نةدةبوو بةم َ‬ ‫يةكيتي دووب��ارة‬ ‫كة ئةزمووني ثارتيء‬ ‫َ‬ ‫ملمالني لةسةر‬ ‫دواتريش‬ ‫دةك��ةن��ةوة‪.‬‬ ‫َ‬ ‫رابةرايةتي‪ ،‬كة خؤي لة دوو مام و دوو ئامؤزا‬ ‫دةبينيةوة‪ ،‬ثةراويَز خستني مامؤستا سديقء‬ ‫كاك كاميل ئةمةشيان َليكةوتةي زؤري‬ ‫ئةبيتةوة‪ ،‬كة بةمزوانةش‬ ‫دواي كؤنطرة َ‬ ‫م‪.‬مةال سديق بةياننامةيةكي بآلوكردةوة‪،‬‬ ‫كة َتييدا وتبووي «كو ِراني مةال عةلي‬ ‫برام هةمان سيناريؤيان دووبارةكردةوة‬ ‫كاتيك خؤي دذي (م‪.‬مةال عوسمان)‬ ‫كة َ‬ ‫ثةي ِرةويان كرد» ئةمة خؤي سوكايةتي‬ ‫بوو بة مامي خؤيان‪ ،‬كةنيو سةدةية خةباتى‬ ‫كردووةو بة ‪ 46‬دةنطي كؤتايى هات‪ ،‬ريَذةي‬ ‫دةنطةكان لة َ‬ ‫ثالَيوراواني رابةرايةتي بةم‬ ‫شيوةية بوو عيرفان عةلي عةبدواعةزيز ‪326‬‬ ‫َ‬ ‫دةنط‪ ،‬م‪.‬موحمةد مةال عومةر ‪ 143‬دةنط‪،‬‬ ‫كاميل حاجى عةلي ‪ 61‬دةنط‪ ،‬م‪.‬سديق‬ ‫عةبدولعةزيز ‪ 46‬دةنط‪.‬‬ ‫دواتريش مؤركى ناوضةيي بةم كؤنطرة‬ ‫تؤخكرايةوة بؤ نموونة ِرةض��اوى ِريَذةى‬ ‫ناوضةكان نةكراوة‪ ،‬بؤ نموونة َ‬ ‫كيكى‬ ‫خةل َ‬ ‫زؤر لة مةنتيقةى َ‬ ‫هةلةبجةو هةورامان‬ ‫دةرض��وون‪ ،‬كة نزيكةى ثانزة كةسن لة‬ ‫عةيبيكة بؤ‬ ‫كاتيكدا ثاريزطانية‪ ،‬ئةوة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫عةيبيكيشة بؤ كؤنطرةكة‪ ،‬لة‬ ‫حيزبةكة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫كؤنرطرةش ك��ار بؤ ه��ةن� َ‬ ‫�دىك كةس‬

‫‪36‬‬

‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫َ‬ ‫خةلكيَكي زؤر‬ ‫لةناوضةي َ‬ ‫هةلةجبةو‬ ‫هةورامان دةرضوون‬ ‫كة نزيكةي ‪ 15‬كةسن‬ ‫لةكاتيَكدا ئةو ناوضانة‬ ‫ثار َيزطاش نني‬ ‫كرابوو ئةمةش لةوةيا خؤى ئةبينيةوة‪ ،‬كة‬ ‫دةرئةضيت‬ ‫بؤضى َئيستة َثبنجةمء شةشةم‬ ‫َ‬ ‫كةسيكة هةريةكة لة‬ ‫سليمانى تةنها‬ ‫َ‬ ‫؟ لة َ‬ ‫كةركوكء ِرانية كةس دةرنةضوون‪ ،‬لة‬ ‫سى كةس دةرضوون‪ ،‬كة ثايتةختة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫هةولير َ‬ ‫دووانيان َ‬ ‫دةميكة‬ ‫خةلكى‬ ‫هةوليرنين تةنها َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كةسيكة‪،‬‬ ‫ضةمضةمالء طةرميانيش‬ ‫لةويَن‪،‬‬ ‫َ‬ ‫كةسانيك دةرض��وون لة ‪2003‬‬ ‫ئينجا‬ ‫َ‬ ‫كةس نةيانى بينيوة لة َنيو بزووتنةوة‪،‬‬ ‫هيشتا ثلةى حيزبيان نةب ِريوة‪ ،‬ئةبواية بةم‬ ‫َ‬ ‫شيوةية نةبواية‪ ،‬كةسى كؤنطرة هةنديَك‬ ‫َ‬ ‫كانديدى نةئةناسى‪ ،‬دواتريش لة كؤنطرةيا‬ ‫‪ 640‬ئةندام بةشدارى كرد‪َ ،‬‬ ‫بةالم كةمتر لة‬ ‫‪ 450‬ئةندام دةنطيان بؤ شوراو ِرابةرايةتى‬ ‫داوة‪ ،‬ئيتر نازانين بؤضى ئةوانى تر دةنطيان‬ ‫نةداوة‪ ،‬كةمن وا طومان دةبةم ئةو َ‬ ‫خةلكة‬ ‫َ‬ ‫عةزةالت‬ ‫زؤر بؤ بةشدارى كردن تةنها بؤ‬

‫بزووتنةوة طةرِايةوة‬ ‫َ‬ ‫بنةمالةيي‪،‬‬ ‫قؤناغي‬ ‫كة خوشك و براو‬ ‫ئامؤزايةك كةجيَطري‬ ‫رابةرة دةستيان بةسةر‬ ‫بزووتنةوةدا طرتووة‬

‫دةرخستن َبيت‪ ،‬نةك َ‬ ‫عةقلى تازةو كةسانى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫جموجؤلَيكى بة‬ ‫ؤظيشنال‪ ،‬هةرضةندة‬ ‫ث ِر‬ ‫َ‬ ‫قوةت دةبينرا بةالم زؤر بةكةمى دةرفةتيان‬ ‫ثي دةدرا‪ .‬لةاليةكى تريش ئةم موئتةمةرة‬ ‫َ‬ ‫بووية هؤى تةسفيةكردنى تةواوى َبالةكةى‬ ‫مامؤستا مةال موحةمةد‪ ،‬ئةمةش نا ِرةزايىء‬ ‫تو ِرةيى ئةمانى َليكةوتةوةو تائيستةش‬ ‫ضارةنووسى فراكسيؤنى بزووتنةوة لة‬ ‫بةشيكة‬ ‫ثةرلةمانى كوردستان ديار نية‪ ،‬كة َ‬ ‫َ‬ ‫لةبالكةى م‪.‬مةال موحةمةدى مةال عومةر‪،‬‬ ‫لة كؤنطرةكةدا هةردوو ثةرلةمانتار خؤيان‬ ‫َ‬ ‫دةضيت دوايى هةريةكة‬ ‫نةثاالوتبوويةوة‪َ ،‬ثي َ‬ ‫لة م‪.‬مةال سديقء م‪.‬مةال موحةمةدى وةزيرو‬ ‫حاجى كاميل حاجى عةلى َ‬ ‫هةلويستان‬ ‫هةبيت‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ئةوةيشى دةبينرا لةم كؤنطرةيةدا َبالى‬ ‫َ‬ ‫بنةمالة ِرَي��ذةى زؤرى‬ ‫نزيك لة َئيرانء‬ ‫دةنطةكانى كؤنطرةيان بردةوة‪ ،‬ئةوةى واى‬ ‫َ‬ ‫بنةمالة ببنةوة زؤرينة دواى كؤنطرةية‬ ‫كرد‬ ‫حاجى عيرفان تةواوى كاديرة توراوةكانى‬ ‫م‪.‬مةال محةمةدو حاجى كاميلى لة خؤى‬ ‫حيزبيكى بضووك لة‬ ‫كؤكردةوةو نيمضة‬ ‫َ‬ ‫ثى دةكرا‪،‬‬ ‫َنيو مةكتةبى تةنزيم هةستى َ‬ ‫ئيستةش زؤرينةى كاديران هةرلةويَنء‬ ‫طرفتةكانيش بؤ دواى ِرةمةزان َ‬ ‫هةلطيراون‪،‬‬ ‫َ‬ ‫شيواندووة‪،‬بةالم‬ ‫ئةمةش‬ ‫هاوكيشةكانى َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ئةوةى دلخؤشكةرة ئةوانةى دةرضوون‬ ‫باوة ِريان بةوة نية جيا ببنةوة ‪،‬ئةوانةى‬ ‫ئ��ةي��ان وت ج��ي��اب��وون��ةوة‪ ،‬لةمجارةيا‬ ‫دةرنةضوون‪ ،‬ئةوةشى لة ِرَيذةى دةنطةكان‬ ‫بةدى دةكرا ئيحسانء محةمةدى مامؤستا‬ ‫مةال عةلى بة هاكة هاك دةرض��وونء‬ ‫نيسبةى دةنطةكانيشيان وةك يةك بوو‪،‬‬ ‫َ‬ ‫بةال ِرابةرى تازة ئةركى قورسى ئةكةويَتة‬ ‫سةرشان بؤية َليرةيا زةرورة حاجى عيرقان‬ ‫كةسيكء بة‬ ‫نةكةويَتة ذيَر َبالى هيض‬ ‫َ‬ ‫ضاوَيكى عاديالنة سةيرى وةزعةكة بكات‪،‬‬ ‫واز َبي َنيت لةم َ‬ ‫خةلكةى ضواردةورى خؤى‪.‬‬ ‫َ‬ ‫لةطةل مةنتيق ب ِرواو هةمووان وةك كةسى‬ ‫بزانيت‪ ،‬كة ئةم كاتانةى َليرة نةبوو‪،‬‬ ‫خؤى َ‬ ‫هيشت‬ ‫نةيان‬ ‫طرتبوو‬ ‫توند‬ ‫حةرةكةيان‬ ‫ئةم‬ ‫َ‬ ‫ثشتى بكةوَيت بة ئةرزا‪ ،‬ئيستةش َثيويستة‬ ‫ث��اداش بكرَين‪ ،‬نةك ثةراويَز بخريَن‬ ‫تةنانةت ئةوةى دةريش نةضوون‪.‬‬


‫خةسرؤ طؤران‪:‬‬

‫مَ‬ ‫هةظالان هةية دذي ئةو‬ ‫لةناو ثارتيشدا‬ ‫ر َيككةوتنة سرتاتيذييةيةو بةكؤسث َيكي دةزان َيت‬ ‫بروا هةولَيري‬ ‫ديداري‪ِ :‬‬

‫ديداريكى تايبةتى طؤظارى‬ ‫لة ميانى‬ ‫َ‬ ‫ِرَي��ط��ادا خ��ةس��رؤ ط���ؤران‪ ،‬ئةندامى‬ ‫ثارتى‬ ‫سةركردايةتى‬ ‫ئةنجومةنى‬ ‫ديموكراتى كوردستان ئاماذة بة ضةند‬ ‫ثرسيك دةك��اتء َثيى واي��ة «لةناو‬ ‫َ‬ ‫هةظالمان هةية دذي ئةو‬ ‫ثارتيشدا‬ ‫َ‬ ‫َريكةوتنة ستراتيذيةيةو ئةو ِرَيكةوتنامةية‬ ‫يةكيتي‬ ‫دةزانيت ‪ ،‬لةناو‬ ‫كؤسثيك‬ ‫بة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫نيشتمانيش لة سةركردةو قةواعيديش‬ ‫هةبيت دذي ئةو ِرَيكةوتنة بن»‪.‬‬ ‫ِرةنطة‬ ‫َ‬ ‫هاوكات ئةو ئةندامةى ئةنجومةنى‬ ‫سةركردايةتى ثارتى ئةوةشى ئاشكرا‬ ‫َ‬ ‫خةلك تةجاوز لةسةر مافي‬ ‫ك��رد»‬ ‫َ‬ ‫هاوآلتيء هةموومان بكات‪ ،‬وة طةندةلي‬ ‫هةريمي‬ ‫بووني هةية‪ ،‬ضونكة لة‬ ‫َ‬ ‫كوردستان ياساكان الوازن‪ ،‬دواتر ئةو‬ ‫سيستةمةى بةطشتي ئيشي لةسةر‬ ‫دةكةين شايستة نية‪ ،‬كة بتوانين مةجال‬ ‫َ‬ ‫نةدةين َ‬ ‫طةةندةلي بكات»‪.‬‬ ‫كانيك‬ ‫خةل َ‬ ‫هةريمي‬ ‫كيشانةي َنيوان‬ ‫َ‬ ‫ِرَيطا‪ :‬ئةو َ‬ ‫عيراق بة تايبةتي‬ ‫كوردستانء حكومةتي َ‬ ‫خودي نوري ماليكي هةية‪ ،‬بة ب ِرواي‬ ‫ملمالنييةي ماليكي بؤ دذايةتي‬ ‫تؤ ئةو‬ ‫َ‬ ‫كوردة‪ ،‬ياخود شةخسية دذي مةسعود‬ ‫بارزاني؟‬ ‫ملمالنيية‬ ‫نةخير! ئةو‬ ‫َ‬ ‫خةسرؤ طؤران‪َ :‬‬ ‫شةخسي نية‪َ ،‬‬ ‫بةلكو مةسةلةيةكي دذايةتي‬ ‫هةريمي كوردستانء ئةو‬ ‫كردني ئاشكراي َ‬ ‫هةريمي كوردستان كة‬ ‫دةستكةوتانةي‬ ‫َ‬ ‫لةو ضةند َ‬ ‫سالةي دواييدا بةرضاوة لةهةموو‬

‫خةسرؤ طؤران‪ ،‬ئةندامي ئةجنومةني سةركردايةتي ثارتي دميوكراتي كوردستان‬ ‫اليةك‪ ،‬ئةو َ‬ ‫ويستانةي ماليكي هي‬ ‫هةل َ‬ ‫دريذة بةدي‬ ‫ئةم ِرؤ نين‪ ،‬ئةوة ماوةيةكي َ‬ ‫َ‬ ‫ويستي نادؤستايةتين‪،‬‬ ‫دةكريت كة‬ ‫هةل َ‬ ‫َ‬ ‫بؤ نموونة لة كاتي هة ِرةشةكاني سةر‬ ‫خانةقينء دامةزراندني ذووري عةمةلياتي‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ويستةكاني بةرامبةر‬ ‫موصلء ‪،‬‬ ‫هةل َ‬ ‫قانووني نةوتء غازء دذايةتي كردني‬ ‫ماددةي ‪ ، 140‬لة هة ِرةشةكاني لةسةر‬ ‫هةريمي كوردستان‪ ,‬هةروةها لةناو‬ ‫َ‬ ‫عيراق لةو ماوةيةي ماليكي‬ ‫لةشكري َ‬ ‫هيزة ضةكدارةكانة‪ ،‬زؤربةي‬ ‫سةرثةرشتي َ‬ ‫هةرة زؤري ئةفسةرة كوردةكاني وةال‬ ‫لةشويني‬ ‫ناوة‪ ،‬وة ئةفسةري عةرةبي دناوة‬ ‫َ‬

‫ئةفسةرة ك��وردةك��ان‪ ،‬وة ه� َ‬ ‫�ةول��دراوة‬ ‫هةريمى كوردستان‬ ‫ملمالنيي‬ ‫هةردةم‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بكاتةوة‪.‬‬ ‫ِرَيطا‪ :‬ئةوكاتةي تؤ لةئةنجومةني‬ ‫ث��اري��زط��اي م��وس��ل ب��وي��ت‪ ،‬بؤضي‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ستيكي ئاوا توندت نةنواند دذي‬ ‫هةل َ‬ ‫وي َ‬ ‫ماليكي‪ ،‬كة َئيستا دذي ماليكي قسة‬ ‫دةكةن؟‬ ‫خ��ةس��رؤ ط��ؤران‪ :‬لة س��ةرةت��اوة‬ ‫َ‬ ‫هةلويستةكان دي��ارو روون نةبوونء‬ ‫هاوثةيمان بووين‪َ ,‬‬ ‫بةالم ئةو كاتةي لة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫موسل بووينء بة تايبةتي لة سالي ‪2008‬‬ ‫قيادةي عةمةليات لة موصل دامةزرا‪،‬‬ ‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫‪37‬‬


‫بةشيوةيةكي ِروون ئةو عةمةلياتة‪ ،‬كة‬ ‫َ‬ ‫لةثيش‬ ‫خودي ماليكي دايمةزراندبوو‪ ،‬وة َ‬ ‫ضاوي َئيمة ثلةي فةريقي بة ئةفسةرةكاني‬ ‫خؤي بةخشي‪ ،‬كة زؤر دذي كورد بوو‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ويستةكانيان‬ ‫لةئةوساوة بينيمان‬ ‫هةل َ‬ ‫راس���تء دروس���ت نين طوماناوين‪،‬‬ ‫دةيانةويت لة بةرذةوةنديةكاني‬ ‫ئاشكرابوو‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ثاريزطاية‪ ،‬هةولياندا‬ ‫كورد بدةن لةو َ‬ ‫لةوشوينانة‬ ‫بارةطاي ثارتة سياسيةكان‬ ‫َ‬ ‫عيراق بةسةر‬ ‫نةهيَلن‪ ،‬وة دةسةآلتي َ‬ ‫َ‬ ‫بسةثينن‪ ،‬ثشتطيري‬ ‫ناوضة داب ِراوةكان‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫عةرةبة شؤظينيةكانياني كردء خةلكاني‬ ‫َئيمةيان دةطواستةوةو س ِر دةكرد‪ ،‬بةآلم‬ ‫هينا‬ ‫هيض‬ ‫دةستكةوتيكيان بة دةست نة َ‬ ‫َ‬ ‫وة نةيان تواني سةركةوتوو بن‪.‬‬ ‫ِرَي��ط��ا‪ :‬ئ�َ�ي��وة وةك هاوثةيماني‬ ‫لةعيراقدا بةشدارن‪ ،‬لةو‬ ‫كوردستاني‬ ‫َ‬ ‫كيشةكانيش بةو‬ ‫ثؤستانةي هةية‪ ،‬باشة َ‬ ‫شيوةية كورديش كةمتةرخةم بووة‪ ،‬بةو‬ ‫َ‬ ‫عيراقدا‬ ‫َثييةي لة دروست كردنةوةي َ‬ ‫ستراتيذي ديار نية؟‬ ‫بي طومان كةمتةرخةمي‬ ‫خةسرؤ طؤران‪َ :‬‬ ‫لة كورد هةبووة لةاليةن هةظاآلني َئيمة لة‬ ‫بةغدا‪ ،‬كةمتةرخةمي لةاليةن بةرثرساني‬ ‫كورد هةبووة لةناوضة داب ِروةكان‪ ،‬وة‬ ‫هةريمي كوردستانيش‬ ‫لةدةسةآلتداراني‬ ‫َ‬ ‫ناطةيةنيت كة ثارتي‬ ‫هةبووة‪ ،‬بةآلم ئةوة‬ ‫َ‬ ‫يةكيتي كةمتةرخةم بوبن لةئةركة‬ ‫يان َ‬ ‫نةتةوةييةكان‪ ،‬ب��ةآلم لة ثراكتيكء‬ ‫كردةوة كةمتةرخةممان هةبووة‪.‬‬ ‫ِرَي��ط��ا‪ :‬س���ةرؤك ك��ؤم��ار ك��وردةو‬ ‫يةكيتي‬ ‫هاوثةيماني ستراتيذيتان لةطةأل َ‬ ‫هةية‪ ،‬بةآلم لة َليسةندنةوةي متمانة‬ ‫لة ماليكي ناكؤكي كةوتة َنيوان ثارتيء‬ ‫يةكيتيةكان‬ ‫يةكيتي‪ ،‬تا َئيستا ثةرلةمانتارة َ‬ ‫َ‬ ‫ئيمزايان نةكردووة‪ ،‬ضونكة َثييان واية‬ ‫كيشةيةكي شةخسية لة َنيوان‬ ‫ئةوة َ‬ ‫بارزانيء ماليكي‪ ،‬ئةو ناكؤكيانة كاريطةري‬ ‫نةكردؤتة سةر َثيطةي كورد لةبةغدا؟‬ ‫يةكيتي‬ ‫خةسرؤ ط��ؤران‪ :‬ثارتيء‬ ‫َ‬ ‫دوو حيزبي جياوازن‪َ ،‬‬ ‫بةل َي ِرَيككةوتني‬ ‫ستراتيذيمان هةية‪ ،‬بةآلم لةزؤر شتدا‬ ‫جياوازين‪ ،‬بةآلم هاوثةيمانين‪ ،‬كة ئةم ِرؤ‬

‫‪38‬‬

‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫عيراقة‬ ‫مام جةالل س��ةرؤك كؤماري َ‬ ‫لةاليةن كوردةوة بؤتة سةرؤك كؤمار‪،‬‬ ‫عيراقة‬ ‫حةتمةن كة سةرؤك كؤماري َ‬ ‫ئةركي تايبةتي هةية‪ ،‬كؤبوونةوةي‬ ‫يةكيتي‬ ‫مةكتةبي سياسي ث��ارت��يء‬ ‫َ‬ ‫كراوةو بةردةوامن‪ِ ،‬رووداوة سياسيةكان‬ ‫يةكيتي‬ ‫لةهاوثةيماني ستراتيذي ثارتيء َ‬ ‫كةم ناكاتةوة‪.‬‬ ‫ِرَيطا‪ :‬بةآلم تا ِرادةيةك قةواعيدي‬ ‫يةكيتي دذي ئةو َريكةوتنة ستراتيذيةن‪،‬‬ ‫َ‬ ‫زؤر جار نا ِرةزايي دةردةب� ِرن بةتايبةتي‬ ‫َليدوانةكاني عادل م��وراد لةبةرامبةر‬ ‫ثارتيدا‪َ ،‬ثيت واية ئةو َريكةوتنة ستراتيذية‬ ‫لةخودي جةالل َ‬ ‫تالةباني ماوة؟‬ ‫خ��ةس��رؤ ط���ؤران‪ :‬سةركردايةتي‬

‫ئةطةر مبانةو َيت‬ ‫وةك سويدو سويسرا‬ ‫بني‪ ،‬بةخوا دةيان‬ ‫َ‬ ‫سالي ديكةمان ثيَويستة‬ ‫هةردووال ثايةندن بةو ِرَيككةوتنة‪ ،‬وة‬ ‫سورن لةسةر مانةوةي ئةو ِرَيكةوتنة‪،‬‬ ‫هةظالمان هةية‬ ‫هةرضةند لةناو ثارتيشدا‬ ‫َ‬ ‫دذي ئةو ِرَيكةوتنة ستراتيذيةيةو ئةو‬ ‫دةزانيت‪ ،‬بةآلم‬ ‫َريكةوتنامةية بة‬ ‫كؤسثيك َ‬ ‫َ‬ ‫يةكيتي‬ ‫ئةوة بؤضووني زؤرينة نية‪ ،‬لةناو َ‬ ‫نيشتمانيش لة سةركردةو قةواعيديش‬ ‫هةبيت دذي ئةو ِرَيكةوتنة بن‪.‬‬ ‫ِرةنطة‬ ‫َ‬ ‫ِرَيطا‪ :‬بؤضي ئةو ِرَيككةوتنة ستراتيذية‬ ‫ث��ي��وةري ك��اري سياسيء‬ ‫ك��راوةت��ة َ‬ ‫لةنيوان ئةو دوو‬ ‫دابةشكردني دةسةآلت َ‬ ‫حيزبةدا؟‬ ‫هةريمي كوردستان‬ ‫خةسرؤ طؤران‪َ :‬‬ ‫دةبيت‪،‬‬ ‫بة‬ ‫قؤناغيكي زؤر هةستيار َتيثة ِر َ‬ ‫َ‬ ‫لةعيراق روويدا‬ ‫ئةو طؤ ِرانكاريانةي‬ ‫َ‬

‫لة‪ 2003‬ةوة تا َئيستا ئةطةر كورد رةضاوي‬ ‫وةزعةكة نةكةن‪َ ،‬‬ ‫نةبيت‬ ‫مالي كورد َريك َ‬ ‫زيانيكي زؤر دةطةيةنين بة وآلتةكةمان‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ِرَيطا‪ :‬لةكابينةي َثيشوو طلةيي زؤر‬ ‫لة د‪.‬بةرهةم َ‬ ‫سالح دةكرا‪ ،‬بةو َثييةي‬ ‫خؤثيشاندان ِرووي��داو‪َ ،‬‬ ‫خةلك كوذراو‬ ‫برينداركرا‪َ ،‬ئيستا كابينةكة لةدةست‬ ‫يةكيتي‬ ‫َنيضيرظان بارزانية‪ ،‬ئايا َثيت واية َ‬ ‫لةئةداي حكومةتداري الواز َبيت؟‬ ‫جاريك قةيرانةكان‬ ‫خةسرؤ طؤران‪:‬‬ ‫َ‬ ‫بتةقيتةوة‪،‬‬ ‫كاتيكدا َ‬ ‫قورميش نةكراون لة ض َ‬ ‫ِرووداوةكان ِرووياندا‪ ،‬بةقةدةر ئةو كات‬ ‫بةرهةم َ‬ ‫سالح سةرؤكي حكومةت بوو‪،‬‬ ‫دواتريش ِرووداوةكاني تريش لةبادينان‬ ‫ِروويدا لة سةرةتاكاني دةست بةكاربووني‬ ‫َنيضيرظان بارزاني‪ ،‬كةسايةتي َنيضيرظان‬ ‫ب��ارزان��يء ب��ةره��ةم َ‬ ‫سالح ج��ي��اوازن‪،‬‬ ‫بةشيوةيةك حكوم ِراني‬ ‫هةركةسيك‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫جيي ثةنجةيان ديارة‪.‬‬ ‫دةكردو دةكات‪َ ،‬‬ ‫بي قةيرانء‪،‬‬ ‫وة هيض‬ ‫َ‬ ‫حكومةتيك نية َ‬ ‫ِرووبة ِرووي تةنطذةو خؤثيشاندانء بيرو‬ ‫نةبيتةوة‪.‬‬ ‫بؤضووني جياواز َ‬ ‫كى‬ ‫ٍرَيطا‪ :‬لةو ِرووداوان��ةى بادينان َ‬ ‫زةرةر مةند بوو‪ ،‬ثارتى‪ ،‬يان يةكطرتوو ؟‬ ‫خةسرؤ طؤران‪ :‬لة ِروداوةكانى بادينان‬ ‫كورد بة دةرةجةى يةك زةرةر مةدبوو‪،‬‬ ‫ضونكة ئةو ئيتيباعةى لة ضةند َ‬ ‫سالى‬ ‫هةريمى كوردستان وةرطيراوة‬ ‫ِرابردوودا لة َ‬ ‫ئةوةية كوردستان َ‬ ‫والتي َثيكةوة ذيانء‬ ‫ئارمىء بةرقةرارى ياساية‪ ،‬ئةو ِروداوانةى‬ ‫سيمي َل ِروياندا حةتمةن‬ ‫لة زاخ��ؤ و‬ ‫َ‬ ‫شيواندا‪،‬‬ ‫ئةو َوينةيةى كوردستانيان َ‬ ‫ب� َ‬ ‫�ةالم ئ��ةوةى ثارتى يان يةكطرتوو‬ ‫زةرةمةندبوو‪ ،‬من ب ِرواناكةم َليكدانةوةى‬ ‫ئةوةها دروست َبيت‪ ،‬هةروةك وتم كورد‬ ‫زةرةمةند بووة‪ ،‬بةنيسبةت ثارتى ئةو‬ ‫ِرووداوانة كاريطةريةكى ئةوةها طةورةى‬ ‫لة دةنطةكانى ثارتى نةكردووة‬ ‫بةشيكى‬ ‫ِرَيطا‪ :‬قسةيةك هةية طواية َ‬ ‫ناو ثارتى دةستى هةبووة لة ِرووداوةكانى‬ ‫بادينان‪ ،‬ب��ةو َثييةى لةئانء ساتى‬ ‫وةرطرتنةوةى كابينةى حةوتةم بوو؟‬ ‫خةسرؤ طؤران‪ :‬دةست لة ناو بوون‬


‫ئ��ةوة وشةيةكي ط��ةورةي��ةو تؤمةتة‪،‬‬ ‫لةوانةية َ‬ ‫خةلكي ثارتي لة ناو ئةو ِرووداوانة‬ ‫هةبوونة‪َ ،‬‬ ‫يةكيتيء لة‬ ‫خةلكي ثارتيء‬ ‫َ‬ ‫شيوةيةكي‬ ‫هةموو اليةنة سياسييةكان بة َ‬ ‫نويذ بة‬ ‫عةفةوي ِرؤذي هةيني دواي َ‬ ‫اليةنيك‪ ،‬لةوانةية ئةوان‬ ‫هانداني ضةند‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هةبووبيت ئةوانةي خةلكيان‬ ‫دةستيان‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هان دةدا‪ ،‬بةالم كة دةلَيي ثارتي دةستي‬ ‫شيوةيةكي‬ ‫هةبووة ماناي ئةوةية كة بة َ‬ ‫دا ِرَيذراو و بة ثالن ئةمة رووي داوة‪ ،‬ئةوا‬ ‫شتي وا نية‌‪.‬‬ ‫ِرَي��ط��ا‪ :‬وةك بةرثرسى دةزط��اى‬ ‫َ‬ ‫يةكطرتووى ئيسالمى‬ ‫هةلبذاردنى‬ ‫لة بادينان ِرَي��ذةى دةنطةكانى زيادى‬ ‫ك��ردووة‪ ،‬يان ثارتى بة تايبةت دواى‬ ‫ِرووداوةكانى بادينان؟‬ ‫خةسرؤ ط���ؤران‪ِ :‬رووداوةك��ان��ي‬ ‫ثاريزطاي ده��ؤك كاريطةرييةكي‬ ‫ئةوتؤي لةسةر َثيطةي جةماوةريي‬ ‫ثارتي نةكردووة‪ ،‬بة َثيي هةموو ئةو‬ ‫راثرسيانةي سةنتةرةكانء ثةيمانطاكانء‬ ‫اليةنةثيوةنديدارةكان كردوويانة‪َ ،‬ريذةي‬ ‫َ‬ ‫دةنطدةراني ثارتي لة دهؤك نةطؤ ِرةو‬ ‫وةك خؤيةتي‪ ،‬بؤية دةتوانم َبلَيم ئةو‬ ‫رووداوانةي هيض كاريطةرييةكي ئةوها‬ ‫طةورةي لة ذمارةي دةنطةكاني ثارتي لة‬ ‫بادينان نةكردووة‪.‬‬ ‫لةضاوديران َثييان واية‬ ‫زؤريك‬ ‫َ‬ ‫ِرَيطا‪َ :‬‬ ‫«ئةو َريككةوتنة ئةوةندةي بةرذةوةندي‬ ‫هيندةي‬ ‫خودي ئةو دوو حيزبةي َتيداية‪َ ،‬‬ ‫تر بةرذةوةندي نةتةوةيي تيا نية‪،‬كة‬ ‫ديموكراسي بةرتةسك بؤتةوة» راى تؤ‬ ‫ضية لةو بارةيةوة؟‬ ‫خةسرؤ ط���ؤران‪ :‬ئ��ةو دوو حيزبة‬ ‫كوردستانين‪ ،‬لة دةرةوةي كوردستان‬ ‫ن��ةه��ات��وون‪ ،‬ئةطةر ئ��ةو َريككةتنة‬ ‫زيت‬ ‫بثاري َ‬ ‫بةرذةوةندي ئةو دوو حيزبةش َ‬ ‫شتيكي زؤر ئاسايية‪ ،‬بةآلم مةبةست‬ ‫َ‬ ‫ثاراستني بةرذةوةنديةكاني كوردة‪.‬‬ ‫ِرَيطا‪ :‬حكومةت الي َئيمة ناونراوة‬ ‫كيشةكاني‬ ‫حكومةتي ئابووري‪ ،‬ئايا َ‬ ‫َنيوان دةس��ةآلتء ئؤثؤزسيؤن لةسةر‬ ‫ئابووريةكةية؟‬

‫خةسرؤ طؤران‪ :‬هةبووني ئؤثؤزسيؤن‬ ‫شتيكي زؤر ئاسايية‪ ،‬هةموو ئةو‬ ‫َ‬ ‫��ةزري���ن دواي‬ ‫حكومةتانةي دادةم� َ‬ ‫رزطاربووني نةتةوةيي لة داطيركةرانء‬ ‫حيزبيك لةجيهان‬ ‫هةيمةنةي دةرةوة‪ ،‬هيض َ‬ ‫َ‬ ‫ناباتةوة‪ ،‬ئةطةر ئابووري خةلكةكة ثتةو‬ ‫نةكات‪ ،‬ئةوةي لةدةسةآلتيشة حةتمةن‬ ‫اليةنيك لة ئؤثؤزسيؤن‬ ‫ئاسان نية‪ ،‬هةر‬ ‫َ‬ ‫شتيك بة ضاو رةخنةوة‬ ‫َبيت هةموو َ‬ ‫دةبينيت‪ .‬وة بة طومانةوة تةماشاي هةر‬ ‫َ‬ ‫ضاوديريش‬ ‫كاريكي حكومةت دةكات‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دةبيت لةسةر حكومةتء‪ ،‬ئةو شتة زؤر‬ ‫َ‬ ‫ئاسايية‪.‬‬ ‫طريبةستة‬ ‫ٍرَيطا‪ :‬بةآلم ِرةخنةكان لة َ‬ ‫نةوتيةكان هةية‪ ،‬كة سةرؤكي حكومةتي‬

‫ئةو رووداوانةي‬ ‫لةزاخؤو مسي ََل رووياندا‬ ‫حةمتةن ئةو و َينةيةي‬ ‫كوردستانيان شيَواند‬ ‫جيطرةكةي‬ ‫َ‬ ‫هةريم مافي ئةوةي نةداوةتة َ‬ ‫طريبةستة نةوتيةكان‪،‬‬ ‫بة ئيمزاكردني َ‬ ‫طريبةست لة َذير دةسةآلتي خودي‬ ‫بؤضي َ‬ ‫سةرؤكي حكومةتة؟‬ ‫َ‬ ‫ج��اري هةموو‬ ‫خةسرؤ ط���ؤران‪:‬‬ ‫هةبيت‬ ‫ناتوانيت هاوبةشي‬ ‫بةرثرسيك‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫حكومةتيكي‬ ‫شتيكدا‪َ ،‬ئيمة َئيستا‬ ‫َ‬ ‫لةهةموو َ‬ ‫تةوافوقيمان هةية‪ ،‬كة سةرؤك وةزيراني‬ ‫يةكيتية‪ ،‬زؤر‬ ‫جيطرةكةي لة‬ ‫َ‬ ‫ثارتيةو َ‬ ‫هةنديك لة‬ ‫ئاسايية س��ةرؤك وةزي��ر‬ ‫َ‬ ‫جيطرةكةي‪ ،‬بةآلم‬ ‫دةسةآلتةكاني بداتة َ‬ ‫شتيك وةك يةك َبيت‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ناكريت هةموو َ‬ ‫َ‬ ‫طةندةلي‬ ‫ِرَيطا‪ :‬قةيرانء دي��اردةي‬ ‫ت��ا ضةند طرفتي دروس���ت ك��ردووة‬ ‫لةئيستادا‬ ‫بؤ ه���ةردووال‪،‬وة ثارتيش َ‬

‫كاتيك باسي‬ ‫رةخنةكاني لةدل طرانة‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫دةكريت؟‬ ‫طةندةلي‬ ‫َ‬ ‫نةخير‪ ،‬قةد َ‬ ‫لةدلمان‬ ‫خةسرؤ طؤران‪َ :‬‬ ‫َ‬ ‫دةنيين طةندةلي‬ ‫ناخؤش نية‪ ،‬وة دانيش َ‬ ‫حكومةتيك نية َبل َي‬ ‫هةية‪ ،‬وة هيض‬ ‫َ‬ ‫كيشةو قةيرانم نية‪،‬‬ ‫كةمء كو ِريم نيةو َ‬ ‫َ‬ ‫لةوآلتي َئيمةدا‪َ ،‬‬ ‫بةل َي طةندةلي هةية‪،‬‬ ‫سيستةمانيك‬ ‫هؤكاري سةرةكيش ئةوةية‬ ‫َ‬ ‫هةريم نية‪ ،‬ئةطةر لة وآلتي َئيمة‬ ‫لة‬ ‫َ‬ ‫سيستةميكي َريك هةبواية لةسةر ئةو‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫سيستةمة ب � ِروات‪ ،‬مةجالي طةندةليش‬ ‫وآلتيكين بةرةو‬ ‫كةمتر دةب��وو‪َ ،‬ئيمة‬ ‫َ‬ ‫دام��ةزراوةي��ي دةضين‪ ،‬ب��ةآلم ئةطةر‬ ‫بمانةويت وةك سويدو سويسرا بين‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بةخوا دةيان سالي ديكةمان َثيويستة‪ .‬ئةو‬ ‫َ‬ ‫نابيت َبلَيي بةس لةناو ثارتي‬ ‫طةندةلية َ‬ ‫دةطريتةوة‪ ،‬ئةو‬ ‫هةية‪ ،‬يان زياتر ثارتي‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫طةندةلية بة ِرَيذةيةكي طشتي لة هةموو‬ ‫عيراق زياتر هةية ‪،‬‬ ‫عيراق هةية‪ ،‬وة لة َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هةريمي كوردستانيش‬ ‫بةآلم طةندةلي لة َ‬ ‫َ‬ ‫ضارةسةرببيت‪،‬‬ ‫ت‬ ‫دةبي‬ ‫هةية‪ ،‬ئةو‬ ‫َ‬ ‫طةندةلية َ‬ ‫بدؤزريتةوة بؤ ئةوةي‬ ‫ئامرازيك‬ ‫دةبيت‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫وة َ‬ ‫َ‬ ‫شيوةية خةلك‬ ‫مةجال‬ ‫َ‬ ‫نةدريت بةو َ‬ ‫تةجاوز لةسةر مافي هاوآلتيء هةموومان‬ ‫َ‬ ‫طةندةلي بووني هةية‪ ،‬ضونكة لة‬ ‫بكات‪ ،‬وة‬ ‫هةريمي كوردستان ياساكان الوازن‪ ،‬دواتر‬ ‫َ‬ ‫ئةو سيستةمةى بةطشتي ئيشي لةسةر‬ ‫دةكةين شايستة نية‪ ،‬كة بتوانين مةجال‬ ‫َ‬ ‫نةدةين َ‬ ‫طةندةلي بكات‪.‬‬ ‫كانيك‬ ‫خةل َ‬ ‫طا‪:‬ثيت واية بةرثرساني حكومةتء‬ ‫ِرَي َ‬ ‫حيزب بونةتة ه��ؤي دروستكردني‬ ‫�دةل��ي؟ خةسرؤ ط��ؤران‪َ :‬‬ ‫ط��ةن� َ‬ ‫بةل َي‪،‬‬ ‫َ‬ ‫طةندةلي دةكةن‪ ،‬بةآلم‬ ‫بةرثرس هةن‬ ‫َ‬ ‫ئةو بةرثرسة بؤ طةندةلي دةكات؟ لةسةر‬ ‫َ‬ ‫كةلينء‬ ‫ضي‬ ‫طةندةلي دةكات؟ ضونكة َ‬ ‫نةبيت ئةويش‬ ‫قوذبن هةية‪ ،‬ئةطةر ئةوانة َ‬ ‫دةبيت دةستةيةكي‬ ‫ناتوانيت طةندةأل َبيت‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بتوانيت حالةتةكان‬ ‫هةبيت‪ ،‬كة َ‬ ‫َبياليةن َ‬ ‫نابيت بة‬ ‫ديراسة بكات‪ ،‬وة َ‬ ‫بدرينة دادطا‪َ ،‬‬ ‫دةبيت‬ ‫بانطةشةو َليدوان قسة بكةين‪َ ،‬‬ ‫بكريت‪َ ،‬ئيمة‬ ‫بةريطاي ياسايي ئةو شتانة َ‬ ‫َ‬ ‫دةبيت لةثةرلةمان‬ ‫زؤر ياسامان َثيويستة َ‬ ‫دةربضيت‪ ،‬زؤر كةمء كوريمان هةية‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫‪39‬‬


‫سؤرانى مامةحةمةو دةزطاكانى ِراطةياندن‬ ‫عةبدولرةحيم‬ ‫ناسيح‬ ‫ِ‬

‫سالَيك لةيادى َ‬ ‫هةموو َ‬ ‫هةلةبجةو‬ ‫ئةنفالدا زؤرترين طلةيى َ‬ ‫خةلك كة‬ ‫لةميدياكانةوة َ‬ ‫ودةكريتةوة ئةوةية‬ ‫بال‬ ‫َ‬ ‫كة بؤضى بةرثرسانى حزب و حكومةت‬ ‫تةنها لةو ِرؤذانةدا َ‬ ‫هةلةبجةو ئةنفاليان‬ ‫بيردةكةويتةوة‪ ،‬بةهةمانشيوة هةروةك‬ ‫َ‬ ‫ضؤن ثارتة سياسييةكان شةهيدو‬ ‫قوربانييةكانى ئةم وآلتةيان بةسةر‬ ‫خؤياندا دابةشكردووة هيض حزبيكى‬ ‫كوردى ئامادة نيية لةسةر شةهيدى‬ ‫حزبةكةى تر قسة بكات و َ‬ ‫هةل َويستى‬ ‫شيوةش قوربانيان‬ ‫هةبيت بةهةمان َ‬ ‫َ‬ ‫و شةهيدانى ِرؤذنامةنوسيش هةمان‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةطةلدا‬ ‫مامةلةيان‬ ‫شيوازى ثارتةكان‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دةكريت‪.‬جطة لةمالثةرى كوردستان‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ثةريكى ميدياى ئةهلى‬ ‫ثؤست هيض مال َ‬ ‫و ئازاد لةناوخؤو دةرةوةى كوردستان‬ ‫ئامادةنيية َوينةى شةهيدانى َ‬ ‫قةلةم‬ ‫(سةردةشت عوسمان و سؤرانى مامة‬ ‫خوينى ئةم دوو‬ ‫دانيت و َ‬ ‫حةمة) َ‬ ‫هيندةى ِريكالم بؤ جةستةو‬ ‫شةهيدة َ‬ ‫خوينيان‬ ‫ناهي َنيت‪َ ،‬‬ ‫لةشوالرى ئافرةتك َ‬

‫‪40‬‬

‫ذمارة (‪)5(..)53‬ي ئابي (‪)2012‬‬

‫هيندةى ئةو ب ِرة كةمة ثارةية ئةرزشى‬ ‫َ‬ ‫نيية لةاليان كة لةاليةن كؤمثانيايةكى‬ ‫دةكريت لةبةرامبةر‬ ‫حزبى بؤيان دابين‬ ‫َ‬ ‫بآلوكردنةوةى درؤيةك بؤ فريودانى‬ ‫َ‬ ‫خةلك و ث ِربازا ِركردنى خؤيان‪.‬‬ ‫كاتيك تيرؤركردنى سؤرانى مامة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دةكريت و هةل َويستى‬ ‫حةمة َبيدةنطى َلي َ‬ ‫وةرناطيريت ئيتر هةمان‬ ‫جدى لةسةر‬ ‫َ‬ ‫دةزط��ا ت��ي��رؤرى رؤذنامةنووسان‬ ‫�زي��ت��ةوة بؤ‬ ‫�وي� َ‬ ‫لةكةركوكةوة دةط� َ‬ ‫سليمانى ه� َ‬ ‫�ةول��ى تيرؤركردنى‬ ‫َ‬ ‫كاتيك‬ ‫سةرنووسةرى لظين‬ ‫َ‬ ‫دةدريت َ‬ ‫دةكريت‬ ‫ئةم تيرؤرةش َبيدةطى َلي‬ ‫َ‬ ‫ناكةويتةوة‬ ‫كاردانةوةيةكى جدى َلي‬ ‫َ‬ ‫لةاليةن ِرؤذنامةنووسان و ِراى‬ ‫دةكريتة قوربانى‬ ‫طشتى كوردستانةوةو‬ ‫َ‬ ‫ِرَيكةوتنى ستراتيذى‪ ،‬هةنطاوى‬ ‫هةوليرو‬ ‫سييةم تيرؤر دة ِروات���ة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دةكريت‬ ‫سةردةشت عوسمان تيرؤر‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لةدواى سةردةشت عوسمانيش بةالم‬ ‫دادطاكانى كوردستان و لة ِرَيطةى‬ ‫َ‬ ‫كؤمةلَيك دادوةرى دةستةمؤى‬ ‫دريذةياندا بةتوندتيذى دذ بة‬ ‫خؤيانةوة َ‬ ‫ِرؤذنامةنووسان‪.‬‬ ‫ئ��ةوةى ئةم ِرؤ ِرؤذنامةنووسان‬ ‫َثيى طةيشتوون هؤكارى سةرةكى‬ ‫َبيدةنطى ِرؤذنامةنووسان و الموباالتى‬ ‫و كةمتةرخةمى و َبيدةنطيانة لةبةرامبةر‬ ‫كيشةى شةخسى و‬ ‫هاوثيشةكانيان‪َ ،‬‬ ‫هؤكارى ماديى و ملمالنيةى َنيوان‬ ‫كلكطريدان‬ ‫دةزطاكانى ِراطةياندن و‬ ‫َ‬ ‫هةنديك ِرؤذنامةنووس و ميدياى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هةنديك لةبةرثرسان‬ ‫ئةهلى لةطةل‬ ‫َ‬

‫و بةغالةت و ضةندين هؤكارى‬ ‫تر وايكردووة كة هةر دةزطايةكى‬ ‫كيشةو‬ ‫ِراطةياندن تةنها كار لةسةر ئةو َ‬ ‫طرفتانة بكات كة ِرووب��ة ِرى خؤيان‬ ‫دةبيتةوة‪.‬‬ ‫َ‬ ‫بةثيى‬ ‫كاركردنى ئةو دةزطايانةش َ‬ ‫ثلةبةندى َنيو بةشداربووانى دةزطا‬ ‫ِراطةياندنة دةطؤ ِرَيت ئةو هةآليةى‬ ‫شيلكاريةك لةبةرامبةر‬ ‫َ‬ ‫دةكريت بؤ َثي َ‬ ‫سةرنوسةر بةهةمان نةفةس كار‬ ‫ناكريت بؤ قسةكردن لةسةر ئةو‬ ‫َ‬ ‫دةكريت لةبةرامبةر‬ ‫شيلكاريةى‬ ‫َ‬ ‫َثي َ‬ ‫ثةيامنيرةكانيش‬ ‫ثةيامني َريك‪ ،‬لةناو‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ئ��ةوةى ل��ةدةرةوةى شارةكانةوةية‬ ‫بةكيشةو طرفتةكانى‬ ‫كةمتر طرنطى َ‬ ‫دةدري���ت لةضاو ثةيامنيرى ناو‬ ‫َ‬ ‫شارةكان‪.‬‬ ‫بؤية من َثيمواية ضيتر سؤران‬ ‫و سةردةشت َثيويستيان بةشين و‬ ‫شةثؤ ِرى ميدياى ئةهلى و ئؤثؤزسين‬ ‫نيية‪َ ،‬‬ ‫بةلكو هاوثيشةكانى سؤران‬ ‫و سةردةشت َثيويستيان َثييةتى‬ ‫بؤئةوةى نةبنة قوربانى وةك سؤران‬ ‫و سةردةشت‪ ،‬بةآلم بةداخةوة هةتا‬ ‫َئيستا ميدياى ئةهلى و ئؤثؤزسيؤن‬ ‫ض��اوة ِروان��ن تا ِرؤذن��ام��ةن��ووس و‬ ‫ثةيامنيرةكان دةبنة قوربانى و‬ ‫َ‬ ‫خوينيان دة ِر َذيت دواى ئةوةى بوونة‬ ‫َ‬ ‫فرميسكى تيمساحى و‬ ‫قوربانى ئيتر َ‬ ‫َ‬ ‫درؤو ضيرؤكى هةلبةستراو خؤكردنة‬ ‫ه��او ِر َي و باسكردن بةباشى َديتة‬ ‫كايةوة ئةوةش بؤ بازا ِرطةرمى سةرانى‬ ‫َنيو ميدياى ئةهلى و ئؤثؤزسيؤن‪.‬‬

re 53  

regay syasy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you