Page 1

КООРДИНАЦІЙНЕ БЮРО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ СЕКРЕТАРІАТУ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

УКРАЇНА — ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: зібрання міжнародних договорів та інших документів (1991–2009) Видання здійснено за сприяння проекту технічної допомоги Європейського Союзу «Українськоєвропейський консультативний центр з питань законодавства (UEPLAC). Етап 5»

КИЇВ• ЮСТІНІАН• 2010


КООРДИНАЦІЙНЕ БЮРО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ СЕКРЕТАРІАТУ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

УКРАЇНА — ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: зібрання міжнародних договорів та інших документів (1991–2009) Видання здійснено за сприяння проекту технічної допомоги Європейського Союзу «Українськоєвропейський консультативний центр з питань законодавства (UEPLAC). Етап 5»

КИЇВ• ЮСТІНІАН• 2010


ББК 66.4(4УКР) У45 Р Е Д А К Ц І Й Н А РА Д А С. О. Камишев – Голова редакційної ради В. В. Трюхан – заступник Голови редакційної ради К. П. Єлісєєв О. Ю. Перевезенцев І. І. Жовква Є. Ю. Перелигін Л. В. Зеркаль Л. С. Пирожков П. А. Клімкін В. Т. Пятницький П. М. Кондик О. І. Свиридюк В. Г. Крохмаль Й. Тачиньска О. М. Купчишин В. Я. Федорчук В. В. Лутковська Б. Шлоер Н А У К О В І К О Н С У Л ЬТ А Н Т И кандидат юридичних наук М. М. Гнатовський кандидат юридичних наук Р. А. Петров У К Л А Д АЧ І Т. Є. Крикун — керівник групи Л. К. Білляр А. І. Праведник В. А. Назаренко О. В. Рожков ISBN 978@966@8257@71@1 У45

Україна — Європейський Союз: зібрання міжнародних договорів та інших документів (1991–2009) / За заг. ред. С. О. Камишева (кер. групи) [та ін.]. — К.: Юстiніан, 2010. – 608 с.

Видання є першим систематизованим зібранням міжнародних договорів та інших документів, укладених Україною з Європейським Союзом у період з 1991 по 2009 рік. Зібрання розраховане на широке коло вітчизняних і зарубіжних фахівців, нау@ ковців, державних службовців, політиків, юристів@практиків, студентів, аспірантів та всіх, хто цікавиться правовими та політичними аспектами європейської інтег@ рації та відносин між Україною та ЄС. Здійснено за сприяння Європейського Союзу. Зміст видання є виключною відповідальністю Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтег@ рації Секретаріату Кабінету Міністрів та Міністерства закордонних справ України та не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу. ISBN 978@966@8257@71@1

ББК 66.4(4УКР)+66.4(0)

© Оригінал@макет, ТОВ ВО Юстінiан, 2010 © Обкладинка, С. Андреєв та ТОВ ВО Юстiніан, 2010 © Представництво Європейського Союзу в Україні, 2010


Зміст ЗМІСТ

Вступне слово Віце@прем’єр@міністра України С. Л. Тігіпка . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Вступне слово Міністра закордонних справ України К. І. Грищенка . . . . . . . . . . .14 Вступне слово Голови Представництва ЄС в Україні Ж. М. Пінту Тейшейри . . .15 Перелік умовних скорочень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 РОЗДІЛ 1. Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Угода між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств про заснування представництва Комісії Європейських Співтовариств в Україні та про його привілеї та імунітети (17 вересня 1993 р.) . . . . . . . . . . . . . . .27 Угода між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств про створення Контактної групи по вугіллю і сталі (8 червня 1994 р.) . . . . . . . . .29 Угода про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами і Україною (14 червня 1994 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Обмін листами між Співтовариством і Україною стосовно заснування компаній (14 червня 1994 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Протокол до Угоди про партнерство та співробітництво між Україною з одного боку та Європейськими Співтовариствами та їх державами@членами з іншого боку (10 квітня 1997 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Протокол до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами@членами (УПС) про приєднання Чеської Республіки, Естонської Республіки, Республіки Кіпр, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Угорської Республіки, Республіки Мальта, Республіки Польща, Республіки Словенія та Словацької Республіки до УПС та внесення змін до УПС (29 квітня 2004 р.) . . . . . . . . . . . . .80 Протокол до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами@членами (УПС) про приєднання Республіки Болгарія та Румунії до УПС (27 березня 2007 р.) . . . .83 Кредитна угода між Європейським Співтовариством (Кредитор) та Україною (Позичальник) та Національним банком України (Агент Позичальника) про надання Україні позики у сумі 85 млн ЕКЮ (15 червня 1995 р.) . . . . . . . . . . .86

5


Зміст Меморандум порозуміння між Україною і Європейським Співтовариством (15 червня 1995 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України і Урядами країн «Великої сімки» та Комісією Європейського Співтовариства щодо закриття Чорнобильської АЕС (20 грудня 1995 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Меморандум про взаєморозуміння між Європейським Співтовариством та Україною (19 травня 1996 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 Кредитна угода між Європейським Співтовариством (Кредитор) та Україною (Позичальник) та Національним банком України (Агент Позичальника) до 200.000.000 ЕКЮ (19 червня 1996 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Протокол намірів між Державним комітетом зв’язку та інформатизації України та Генеральною Дирекцією XIII Європейської Комісії (8 липня 1999 року) . . .129 Угода про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Європейським Співтовариством з атомної енергії в галузі ядерної безпеки (23 липня 1999 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 Угода про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Європейським Співтовариством з атомної енергії в галузі керованого термоядерного синтезу (23 липня 1999 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138 Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом статистики України та Євростатом щодо обміну статистичними даними (10 грудня 1999 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 Меморандум про взаєморозуміння між Генеральним Директоратом з питань Інформаційного суспільства Європейської Комісії та Державним комітетом зв’язку та інформатизації України щодо розвитку Інформаційного суспільства (14 вересня 2000 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 Угода між Урядом України та Європейським Співтовариством, представленим Європейською Комісією, щодо скорочення браку ліквідності в українському секторі електроенергетики (2 серпня 2001 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172 Угода між Урядом України та Європейським Співтовариством, представленим Європейською Комісією, щодо поліпшення системи обліку на українському оптовому ринку електроенергії (26 вересня 2001 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 Угода між Європейським Союзом та Україною щодо участі України у Поліцейській Місії Європейського Союзу (ПМЄС) у Боснії і Герцеговині (БіГ) (23 грудня 2002 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185

6


Зміст Угода між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво (4 липня 2002 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 Угода про відновлення Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво (7 жовтня 2003 р.) . . . . . . . . . . . . . .197 Угода між Урядом України та Європейським Співтовариством, представленим Європейською Комісією, щодо розроблення проекту концепції зняття з експлуатації атомних електростанцій (11 лютого 2003 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . .198 Угода між Урядом України та Європейським Співтовариством, представленим Європейською Комісією, щодо оцінки робіт, виконаних на другому енергоблоці Хмельницької атомної електростанції (11 лютого 2003 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 Угода про співробітництво між Національним банком України та Європейським центральним банком (25 травня 2004 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . .207 Угода між Україною та Європейським Союзом про участь України в поліцейській місії Європейського Союзу в колишній югославській Республіці Македонія (ЄСПОЛ «ПРОКСІМА») (8 липня 2004 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212 Гарантійна Угода між Україною як Гарантом та Європейським співтовариством з атомної енергії як Кредитором стосовно Угоди про механізм надання позики, розмір якої в євро еквівалентний 83000000 (вісімдесят три мільйони) доларів США, для підвищення безпеки Енергоблока № 2 Хмельницької атомної електростанції та Енергоблока № 4 Рівенської атомної електростанції між Національною атомною енергогенеруючою компанією «Енергоатом» та Європейським співтовариством з атомної енергії (29 липня 2004 р.) . . . . . . .216 Угода між Кабінетом Міністрів України та Європейським Співтовариством з атомної енергії про співробітництво у сфері мирного використання ядерної енергії (28 квітня 2005 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 Угода між Європейським Союзом і Україною про визначення загальної схеми участі України в операціях Європейського Союзу із врегулювання криз (13 червня 2005 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 Угода між Україною та Європейським Союзом про процедури безпеки, які стосуються обміну інформацією з обмеженим доступом (13 червня 2005 р.) . . .249 Рамкова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком (14 червня 2005 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254 Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України, Урядом Республіки Молдова та Європейською Комісією щодо місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова (7 жовтня 2005 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259

7


Зміст Угода (у формі обміну нотами) про продовження мандату Місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону Україні та Республіці Молдова (23 квітня 2007 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265 Угода (у формі обміну нотами) між Урядом України, Урядом Республіки Молдова та Європейською Комісією про продовження мандату Місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова (15 липня 2009 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267 Домовленості про безпеку між Службою безпеки України та Управлінням безпеки Генерального секретаріату Ради ЄС і Департаментом безпеки Європейської Комісії стосовно захисту інформації з обмеженим доступом від 11 жовтня 2005 року (11 жовтня 2005 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271 Угода між Україною та Європейським Співтовариством про певні аспекти повітряного сполучення (1 грудня 2005 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281 Угода про співробітництво щодо цивільної глобальної навігаційної супутникової системи (ГНСС) між Україною та Європейським Співтовариством, його державами@членами (1 грудня 2005 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291 Угода між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз (18 червня 2007 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 Угода між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб (18 червня 2007 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310 Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком (Україна — проект європейських доріг України) (30 липня 2007 р.) . . . . . . . . . . .329 Угода (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейською Комісією про експортне мито (1 квітня 2008 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359 Фінансова угода (Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС — Київська) між Україною та Європейським інвестиційним банком (20 жовтня 2008 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361 Угода між Україною та Європейським поліцейським офісом про стратегічне співробітництво (4 грудня 2009 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .393 РОЗДІЛ 2. Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом у сфері технічної допомоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .409 Протокол про наміри щодо створення нових інституційних механізмів співпраці, що є необхідними внаслідок виникнення 12 ННД, з метою організації, визначення і реалізації програм технічної допомоги, що фінансуються ЄС (Protocole d’Accord) (11 лютого 1992 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .411

8


Зміст Меморандум про порозуміння між Україною та Комісією Європейських Співтовариств з питань виконання програм технічної допомоги в сфері ядерної безпеки (23 жовтня 1995 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .412 Угода про фінансування програм за участю багатьох країн (Програма дій Тасіс з ядерної безпеки на 2004 рік) (17 серпня 2005 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .418 Угода про фінансування (Програма дій Тасіс для України 2005 року) (01.2006 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421 Угода про фінансування програм за участю багатьох країн (Регіональна програма дій Тасіс 2005 року) (8 лютого 2006 р.) . . . . . . . . . . . . . . .424 Програма за участю багатьох країн (Програма дій Тасіс з прикордонного співробітництва 2005 року — компонент «Програми сусідства») (15 березня 2006 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .427 Угода про фінансування програм за участю багатьох країн (Програма дій Тасіс з ядерної безпеки на 2005 рік) (1 серпня 2006 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430 Угода про фінансування програм за участю багатьох країн (Програма дій Тасіс з прикордонного співробітництва на 2005 рік – частина ІІ (компонент облаштування пунктів пропуску через державний кордон) (18 жовтня 2006 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .433 Рамкова угода між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств (12 грудня 2006 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .436 Угода про фінансування програм за участю багатьох країн (Регіональна програма дій Тасіс 2006 року) (31 січня 2007 р.) . . . . . . . . . . . . . . . .440 Угода про фінансування програм за участю багатьох країн (Програма дій Тасіс з ядерної безпеки 2006 року) (15 червня 2007 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .443 Угода про фінансування програм за участю багатьох країн (Програма дій Тасіс з прикордонного співробітництва на 2006 рік — компонент Програми сусідства) (15 червня 2007 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .446 Угода про фінансування програм за участю багатьох країн (Програма дій Тасіс з прикордонного співробітництва на 2006 рік — компонент облаштування пунктів пропуску через державний кордон) (15 червня 2007 р.) . . . . . . . . . . . . . .449 Угода про фінансування (Програма дій Тасіс для України 2006 року) (29 липня 2007 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .452 Угода про фінансування («Надання допомоги у питаннях, пов’язаних з реадмісією, та супутні заходи у рамках Місії EUBAM») (25 серпня 2008 р.) . . . .455

9


Зміст Угода про фінансування («Twinning та технічна допомога, спрямована на підтримку та впровадження Європейської політики сусідства») (30 липня 2008 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .458 Угода про фінансування («Підтримка впровадження енергетичної стратегії України») (29 вересня 2008 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .461 Угода про фінансування (Щорічної програми дій з ядерної безпеки 2007 року Частина II (Інструмент з співробітництва з ядерної безпеки)) (5 грудня 2008 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .465 РОЗДІЛ 3. Перелік міжнародних договорів між Україною та Європейським Союзом, які втратили чинність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .469 РОЗДІЛ 4. Інші документи між Україною та Європейським Союзом . . . . . . .479 Спільна заява України і Комісії Європейських Співтовариств (14 вересня 1992 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .481 Правила процедури Ради з питань співробітництва між Європейськими Співтовариствами та їх країнами@членами, з одного боку, та Україною, з іншого боку (3 червня 1998 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .482 Спільний прес@реліз Другого Саміту Україна — ЄС (16 жовтня 1998 р.) . . . . .490 Спільне прес@комюніке Третього Саміту Україна — ЄС (23 липня 1999 р.) . . . .492 Спільна заява Президента України Л. Д. Кучми та Президента Європейської Ради Ж. Ширака за участі Генерального секретаря Ради/Високого представника з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС Х. Солани та Президента Комісії Європейських співтовариств Р. Проді (15 вересня 2000 р.) . . .495 Спільна заява Президента України Л. Д. Кучми та Президента Європейської Ради Г. Вергофстадта, за участі Генерального секретаря Ради ЄС/Високого представника з питань Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, а також Президента Комісії Європейських Співтовариств Р. Проді (11 вересня 2001 р.) . . .499 Спільна заява Президента Європейської Ради А. Ф. Расмуссена, за участю Генерального секретаря Ради ЄС / Верховного Представника з питань спільної зовнішньої та безпекової політикиЄС Х. Солани, Президента Комісії Європейських Співтовариств Р. Проді та Президента України Л. Кучми (4 липня 2002 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .504 Спільна заява Президента України Леоніда Кучми та Президента Європейської Ради Сільвіо Берлусконі, за участю Генерального секретаря Ради — верховного представника з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС Хав’єра Солани та Президента Комісії Європейських Співтовариств Р. Проді (7 жовтня 2003 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .509

10


Зміст Спільна заява України та ЄС щодо співробітництва у сфері супутникової навігації — Галілео (7 жовтня 2003 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514 Спільний прес@реліз за підсумками Восьмого Саміту Україна — ЄС (8 липня 2004 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .515 Спільна заява Саміту «Україна — ЄС» (1 грудня 2005 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517 Меморандум між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі (1 грудня 2005 р.) . . . . . . . . . . . . . . .519 Пам’ятна записка про співробітництво в енергетичній галузі (14 вересня 2006 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .526 Меморандум про взаєморозуміння щодо діалогу з питань сільського господарства між Міністерством аграрної політики України та Генеральним Директоратом Європейської Комісії «Сільське господарство і розвиток сільської місцевості» (18 жовтня 2006 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .527 Спільна заява для преси Десятого Саміту Україна — ЄС (27 жовтня 2006 р.) . . .529 Робоча домовленість щодо встановлення оперативного співробітництва між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Європейською Агенцією управління оперативним співробітництвом на зовнішніх кордонах держав — членів Європейського Союзу (ФРОНТЕКС) (11 червня 2007 р.) . . .531 План дій Україна — ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки (18 червня 2007 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .533 Спільна заява Саміту Україна — ЄС (14 вересня 2007 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .542 Спільна заява міністрів закордонних справ держав@членів ЄС та розширеного Чорноморського простору (14 лютого 2008 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .545 Спільна заява за підсумками дванадцятого саміту Україна — ЄС (9 вересня 2008 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .547 Спільна заява щодо Угоди про асоціацію Україна — ЄС (9 вересня 2008 р.) . . .550 Окрема політична декларація щодо Грузії (9 вересня 2008 р.) . . . . . . . . . . . . . . . .552 Адміністративна домовленість між Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Генеральним Директоратом з питань охорони навколишнього середовища Європейської Комісії про співробітництво між Оперативно@черговою службою МНС та Центром моніторингу та інформації Механізму цивільного захисту Співтовариства (8 грудня 2008 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .553

11


Зміст Спільна заява спільна ЄС — Україна міжнародна конференція щодо модернізації газотранзитної системи України (23 березня 2009 р.) . . . . . . . . . . . .555 Спільна заява Саміту Східного партнерства у Празі (7 травня 2009 р.) . . . . . .559 Меморандум про взаєморозуміння для започаткування Діалогу про регіональну політику та розвиток регіонального співробітництва між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України і Європейською Комісією (22 липня 2009 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .567 Спільний протокол про наміри стосовно реформування газової промисловості в Україні та закупок газу з Росії (31 липня 2009 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .570 Порядок денний асоціації Україна — ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію (23 листопада 2009 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .573 Спільна заява за підсумками тринадцятого саміту Україна — ЄС (4 грудня 2009 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .599 * * * План дій Європейського Союзу в галузі юстиції та внутрішніх справ (12 грудня 2001 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .604 План дій «Україна — Європейський Союз» (21 лютого 2005 р.) . . . . . . . . . . . . . .605

12


Вступне слово ВСТУПНЕ СЛОВО

Інтеграційні процеси нашої країни в Європейське Співтовариство — один із го@ ловних пріоритетів Уряду та важлива складова стратегії подальшого розвитку Ук@ раїни. Сьогодні відносини між Україною та Євросоюзом виходять на якісно новий рівень партнерства. На країни Євросоюзу нині припадає майже третина нашої зовнішньої торгівлі, і у подальшому ця частка буде зростати. Поглиблюється співробітництво у куль@ турній та освітній сферах, тисячі українців отримують освіту та здобувають корис@ ний досвід у Європі. Абсолютно новий етап у наших відносинах відкриває початок роботи над створенням зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Вважаю це дуже серйозним кроком назустріч одне одному. Переконаний, що реформи, над якими тепер працює Уряд, нададуть українсь@ ко@європейським відносинам новий імпульс для розвитку. Ми розуміємо, що про@ цеси інтеграції неможливі без докорінних змін в економіці, державному уп@ равлінні, судоустрої, без побудови громадянського суспільства. Діалог між Україною та Європейською Спільнотою потребує не лише політич@ ної волі, але й відповідного правового фундаменту. Зокрема, правовою основою ук@ раїнсько@європейських відносин стала Угода про партнерство та співробітництво, яка сприяє порозумінню і налагодженню наших взаємин. Між Україною та Євросоюзом було підписано сотні угод та укладено чимало двосторонніх домовленостей. Втім, до сьогодні не існувало єдиного джерела, яке б давало змогу усім охочим ознайомитися з повним зібранням підписаних актів між Україною та ЄС. Символічним є той факт, що це зібрання вийшло у світ невдовзі після набуття чинності Лісабонським договором, яким внесено суттєві зміни до конституційно@ го устрою ЄС. Таким чином, зібрання буде корисним для розуміння філософії взаємин між Україною та Євросоюзом і підготує суспільство та експертів до ро@ зуміння майбутніх позитивних змін у політиці ЄС щодо України. Вважаю, що вихід цього зібрання допоможе популяризації ідеї євроінтеграції у суспільстві, ставши настільною книгою та надійним помічником для всіх, кому не@ байдужі перспективи розвитку України.

ВіцеHпрем’єрHміністр України

Сергій ТІГІПКО

13


Вступне слово ВСТУПНЕ СЛОВО Шановні читачі! Ви тримаєте в руках унікальне видання. Це стосується як часу його появи та масштабів копіткої наполегливої праці, що їй передувала, так і змісту самого видання та аудиторії, якій воно адресовано. Водночас, упевнений, що всі ті, хто небайдужий до питання реалізації стратегічного курсу нашої держави на здобуття членства у Європейському Союзі, знайдуть також й інші слова для характеристики зазначеного збірника документів. Такими словами можуть бути, зокрема, «амбітність та інноваційність» — поняття, що, на моє глибоке пере@ конання, якнайточніше відображають характер, зміст та, головне, значення цього видання. І це цілком логічно — адже саме принципи амбітності та інноваційності були покладені нами в основу підходів до врегулювання всіх питань порядку денного відносин Україна – ЄС. Завдяки цьому нам вдалося спільно з Європейським Союзом не лише поставити амбітні та інноваційні завдання (які всього лише три@чотири роки тому здавалися нездійсненними), але й отримати не менш вагомі результати. Йдеться, насамперед, про кон@ текст переговорного процесу стосовно укладення Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом — документа, яким визначатимуться не тільки правові засади наших двосто@ ронніх відносин на перспективу, а й загальний перебіг реформ в Україні. У такому сенсі наз@ ва Угоди повністю відповідає новому рівню відносин з ЄС, які вибудовуватимуться на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції. Безумовно, це революційний крок уперед порівняно із застарілими і такими, що вже не відповідають реаліям сьогодення, принципами партнерства та співробітництва, закладеними в основу чинної Угоди про парт@ нерство і співробітництво між Україною та ЄС. Із зазначеної точки зору хотів би звернути увагу на одну цікаву особливість збірника. Своєю появою він підсумовує, фактично, цілий етап в історії наших відносин з ЄС на прин@ ципах «партнерства та співробітництва». Водночас, видання відкриває нову сторінку у двосторонніх відносинах, які, попри триваючий переговорний процес щодо Угоди про асоціацію, вже розвиваються на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції. Саме цими принципами наразі зумовлена логіка наших дій та планів на майбутнє. Адже йдеться не стільки про діалог чи обмін думками на різних рівнях, скільки про спільність по@ зицій України та Європейського Союзу в усіх питаннях міжнародного миру та безпеки, за@ безпечення її безпосередньої участі в політиках, агенціях і програмах ЄС, а й спільність дій із метою гарантування національної безпеки нашої держави. Крім того — і це показово — ми працюємо над створенням «поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі» на основі чотирьох свобод. За своїм характером майбутня ЗВТ не матиме аналогів у попередній прак@ тиці Європейського Союзу. Навіть на нинішньому етапі її модель виходить далеко за рамки аналогічних зон вільної торгівлі, вже створених ЄС зі своїми партнерами. У зв’язку з цим особливо важливим є процес інвентаризації документів, що були укла@ дені свого часу з ЄС, для більш комплексного та ґрунтовного розуміння поточного стану справ у наших двосторонніх відносинах та перспектив на майбутнє. Упевнений, що поява такого видання — лише перший крок. Повернення України до ро@ дини європейських народів — це, передусім, величезний обсяг домашньої роботи, належне виконання якої залежить виключно від нас самих. Одним із найбільш вирішальних чин@ ників досягнення бажаного успіху залишається підготовка високопрофесійних кадрів та експертів. Переконаний, що вони оцінять пропоноване видання, і воно стане невід’ємною складовою їх повсякденної професійної діяльності. Міністр закордонних справ України

14

Костянтин ГРИЩЕНКО


Вступне слово ВСТУПНЕ СЛОВО

Шановний читачу! З того часу, як Україна здобула незалежність, її відносини з Європейським Со@ юзом розвивалися значною мірою через поглиблення та розширення двосторон@ ньої співпраці. Зміцненню двосторонніх і багатосторонніх зв’язків між ЄС і його східними сусідами сприяють Європейська політика сусідства та Східне партнерство, тоді як укладення Угоди про асоціацію, переговори щодо якої нині тривають, має ще біль@ ше посилити співпрацю між Європейським Союзом і Україною. Сьогодні відносини між ЄС і Україною врегульовано низкою двосторонніх до@ говорів — як чинних, так і тих, що вже втратили силу. Донині ці документи не було опубліковано єдиним виданням, таким, як це зібрання договорів між Європейським Союзом і Україною, що об’єднує та пропо@ нує широкому загалу тексти сотень двосторонніх домовленостей. Це видання має на меті забезпечити органи влади України, а також фахівців з правових питань і науковців пакетом документів, що дозволить глибше досліджу@ вати питання, пов’язані з ЄС. Сподіваємося, що ця публікація допоможе кращому розумінню функціонування ЄС і його політики щодо України. Зібрання містить документи, що охоплюють різні сфери двосторонньої співпраці, включаючи документацію з питань технічної допомоги. Я вдячний Координаційному бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерству закордонних справ Ук@ раїни та проекту ЄС «Українсько@Європейський дорадчий центр з питань законо@ давства (UEPLAC)» за те, що вони забезпечили українську громадськість корис@ ним і достовірним джерелом інформації щодо відносин між ЄС і Україною.

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні, Посол

Жозе Мануел Пінту ТЕЙШЕЙРА

15


Перелік умовних скорочень ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ А АЕС АПК АТЦ

— атомна електростанція — агропромисловий комплекс — аварійно@технічний центр

Б БДІПЛ БіГ БІП БУМАД

— бюро демократичних інститутів і прав людини — Боснія і Герцеговина — багаторічна індикативна програма дій — програма «Білорусь, Україна, Молдова проти наркотиків»

В ВАЗД ВВЕР ВВП ВООЗ

— високоактивні закриті джерела — водо@водяний енергетичний реактор — валовий внутрішній продукт — всесвітня організація охорони здоров’я

Г ГАТС ГАТТ ГЛОНАСС ГНВП ГНП ГНСС ГУП

— Генеральна угода з торгівлі послугами — Генеральна угода по тарифах і торгівлі — глобальна навігаційна супутникова система — група нагляду за виконанням проекту — група нагляду за виконанням проекту — глобальна навігаційна супутникова система — група управління проектом

Д ДКЯРУ ДНЯЗ ДТР

— Державний комітет ядерного регулювання України — Договір про непоширення ядерної зброї — цивільні наукові дослідження та технічні розробки

Е ЕГНОС ЕПП ЕКЮ ЕППВ

— європейська геостаціонарна навігаційна оверлейна система — етап підготовки проекту — європейська грошова одиниця — екологічне партнерство «Північний вимір»

Є ЄАР ЄБРР ЄВРАТОМ ЄЕКООН ЄЗСЗПО ЄІБ

16

— Європейське агентство реконструкції — Європейський банк реконструкції та розвитку — Європейське співтовариство з атомної енергії — Європейська економічна комісія Організації Об’єднаних Націй — Європейська залікова система для закладів професійно@технічної освіти — Європейський інвестиційний банк


Перелік умовних скорочень ЄІСП ЄК ЄПБО ЄПС ЄР ЄС ЄСВС ЄСГВПО ЄСК ЄФРР ЄЦБ З ЗЄАЯР ЗМЗ ЗМІ ЗНП ЗПБ ДР ЗПРРВ І ІВ ІКАО ІНТАС ІНТЕРРЕГ ІСЯБ ІТЕФ К КАДСЕС КАЕС КАРДС КБТЗ

КЕГ КЗТ КПВ

— Європейський інструмент сусідства та партнерства — Європейська Комісія — Європейська політика безпеки та оборони — Європейська політика сусідства — Європейська Рада — Європейський Союз, Європейські Співтовариства, Європейське Співтовариство — Європейське співтовариство вугілля і сталі — Європейська система гарантування відповідності якості професійно@технічної освіти — Європейська система кваліфікацій — Європейській фонд регіонального розвитку — Європейський центральний банк

— Західноєвропейська асоціація ядерних регуляторів — зброя масового знищення — засоби масової інформації — звіт з нетехнічних питань — загальні правила забезпечення безпеки дослідницьких реакторів при проектуванні, будівництві та експлуатації — завод з переробки рідких радіоактивних відходів

— інтелектуальна власність — Міжнародна організація цивільної авіації — Міжнародна асоціація сприяння співробітництву з науковцями нових незалежних держав — ініціативна програма ЄС щодо стимулювання міжрегіонального співробітництва — Інструмент для співробітництва з ядерної безпеки — Інститут теоретичної та експериментальної фізики

— програма, «Центральний, Адріатичний, Дунайський та Південно@Західний Європейський простір» — Комітет з атомної енергетики Казахстану — програма ЄС, що запроваджує допомогу країнам Південно@ східної Європи у процесі стабілізації та асоціації до ЄС — Конвенція про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсичної зброї та про їх знищення — контактна експертна група — Комісія з запобігання тортурам та жорстокому і зневажливому ставленню — ключовий показник виконання

17


Перелік умовних скорочень КХЗ КЯР М МАГАТЕ МБРР МВФ МКР МКС ММЄС ММО МНС

18

— Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення та застосування хімічної зброї та про її знищення — Комісія з ядерного регулювання США

МНТЦ МОМ МОП МПС МСП МСФЗ МФК МФО

— Міжнародне агентство з атомної енергії — Міжнародний банк реконструкції та розвитку — Міжнародний валютний фонд — міжвідомча координаційна рада — Міжнародний кримінальний суд — моніторингова місія ЄС — Міжнародна морська організація — Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи — Міжнародний науково@технічний центр — Міжнародна організація з міграції — Міжнародна організація праці — міжнародні поліцейські сили (Організації Об’єднаних Націй) — малі та середні підприємства — міжнародні стандарти фінансової звітності — Міжнародна фінансова корпорація — міжнародні фінансові організації

Н НАЕК НБСЄ НБУ НІП НКАУ НКРЕ НКБ ННД НПК НТЦУ

— Національна атомна енергогенеруюча компанія — Нарада з питань безпеки та співробітництва в Європі — Національний банк України — національна індикативна програма — Національне космічне агентство України — Національна комісія регулювання електроенергетики України — національне координаційне бюро — нові незалежні держави (колишні республіки СРСР) — національний представник контингенту — науково@технічний центр України

О ОБСЄ ОВД ОВНС ОЕСР ОНП ООН ОРЕ ОСЕВ ОТБ

— Організація з безпеки і співробітництва в Європі — оцінка впливу на довкілля — оцінка впливу на навколишнє середовище — Організація економічної співпраці і розвитку — орган з нагляду за програмою — Організація Об’єднаних Націй — оптовий ринок електроенергії України — оцінка соціальних та екологічних впливів — відділ техніки безпеки


Перелік умовних скорочень П ПБЯ ДР ПБЯ КЗ ПБЯ ПЗ ПБЯ СЛР

— правила ядерної безпеки для дослідницьких реакторів — правила ядерної безпеки для критичних збірок — правила ядерної безпеки для підкритичних збірок — правила проектування та експлуатації систем аварійного попередження при загрозі самопідтримуючої реакції розщеплення та підготовки заходів для пом’якшення їх наслідків ПДВ — податок на додану вартість ПДОНС — програма дій з охорони навколишнього середовища ПЕК — паливно@енергетичний комплекс ПЕСУМ — план екологічного та соціального управління й моніторингу ПЗЗ — план здійснення заходів ПІВ — право інтелектуальної, промислової та комерційної власності ПКПТРВ — промисловий комплекс для поводження з твердими радіоактивними відходами ПКТ — плани керування технологіями ПМ — проект модернізації ПМЄС — Поліцейська місія Європейського Союзу ПМП Тасіс ПС — програма малих проектів Тасіс у сфері прикордонного співробітництва ППК — пункт перетину кордону ППП — попереднє проектне планування ППС — програми прикордонного співробітництва ПРООН — Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй ПРТ — план розпорядження технологіями ПС — програма сусідства ПТН — професійно@технічне навчання Р РАЕС РКПКЗ РКРТ РОСАТОМ РПР РЦ

— Рівненська АЕС — Рамкова конвенція Організації Об’єднаних Націй з питань кліматичних змін — режим контролю ракетних технологій — Російське федеральне агентство з атомної енергії — кредитування для реалізації політики реформ — регіональний центр

С СДР СЄС СЄКСА СЗБП СКАД СНК СПЗ

— спеціальне право запозичення — Суд Європейських Співтовариств — Східна Європа, Кавказ та Середня Азія — Спільна зовнішня та безпекова політика — програма «Південний Кавказ проти наркотиків» — спільний наглядовий комітет — спеціальні права запозичення

19


Перелік умовних скорочень СПІ СР СРСР ССК СТС СФЗ США Т ТАСІС ТЕС ТРАСЕКА

У УВКБ ООН УПС УЄКЦПЗ

Ф ФАРЕ

— технічна допомога Співдружності Незалежних Держав — теплова електростанція — програма, транспортно@комунікаційний коридор, що з’єднує Європу, Кавказ та Азію

— Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців — Угода про партнерство та співробітництво між Європейськими Співтовариствами і Україною — Українсько@європейський консультативний центр з питань законодавства

ФСППС

— Польща@Угорщина: допомога для реконструкції економіки (програма допомоги країнам Центральної та Східної Європи у системнiй економiчнiй трансформацiї) — цільова група з фінансових заходів у сфері відмивання доходів — Європейська агенція управління оперативним співробітництвом на зовнішніх кордонах держав@членів Європейського Союзу — транш із фіксованим спредом плаваючої процентної ставки

Х ХАЕС

— Хмельницька атомна електростанція

Ц ЦГФП

— цільова група з фінансових питань

Ч ЧАЕС

— Чорнобильська атомна електростанція

ФАТФ ФРОНТЕКС

Ю ЮВС ЮНЕП ЮСБ

20

— Суд першої інстанції Європейських Співтовариств — спеціальний рахунок — Союз Радянських Соціалістичних Республік — системи, структури та компоненти — спеціальний технічний секретаріат — санітарні і фітосанітарні заходи — Сполучені Штати Америки

— юстиція та внутрішні справи — Програма Організації Об’єднаних Націй з навколишнього середовища — юстиція, свобода та безпека


Перелік умовних скорочень А ADB AENEAS ALARA

ASCII ASF@STD B BOMCA C СADAP CADSES СDM CEG D DABLAS DAF DDU E EBRD ECB ЕЕССА EFTA ENPI ERDF ERS ETC EUBAM EURIBOR EUWI F FATF FRONTEX FRY

— Азіатський банк розвитку — фінансова та технічна допомога ЄС третім країнам у сфері міграції та надання притулку — принцип радіаційної безпеки (зниження дози опромінення до рівня, який є розумно досяжним з урахуванням економічних и соціальних факторів) — Американський стандартний код для інформаційного обміну — база даних Інтерполу про втрачені, викрадені бланки проїзних документів та оформлені проїзні документи — програма управління кордоном для Середньої Азії — програма ЄС з запобігання розповсюдженню наркотичних речовин у Центральній Азії — програма, «Центральний, Адріатичний, Дунайський та Південно@Західний Європейський простір» — механізм чистого розвитку — контактна експертна група

— спеціальна комісія з вивчення Дунайсько@причорноморського басейну — доставка до кордону — доставлено, митний збір не сплачений

— Європейський банк реконструкції та розвитку — Європейський центральний банк — Східна Європа, Кавказ та Середня Азія — Європейська асоціація вільної торгівлі — Європейський інструмент сусідства та партнерства — Європейський фонд регіонального розвитку — системи аварійного реагування — аварійно@технічний центр — місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні — середньозважена процентна ставка по міжбанківським кредитам — робоча група Європейського Союзу з водної ініціативи

— цільова група з фінансових заходів у сфері відмивання доходів — Європейське агентство з управління і кооперації у сфері охорони зовнішніх кордонів Європейського Союзу — колишня республіка Югославія

21


Перелік умовних скорочень G GEF GTAF

— Глобальний фонд охорони навколишнього середовища — загальна допоміжна програма технічної допомоги

H HWR

— реактор на важкій воді

I ICSRM

ISF@2 ISO ISTC IWRM

— промисловий комплекс з поводження з твердими радіоактивними відходами — Інститут ядерних досліджень — ініціативна програма ЄС щодо стимулювання міжрегіонального співробітництва — Міжнародна асоціація сприяння співробітництву зі вченими з незалежних держав колишнього СРСР — проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива — Міжнародна організація зі стандартизації — міжнародний науково@технічний центр — комплексне управління водними ресурсами

J JAA JIDA JMU JRC JSO

— об’єднана авіаційна влада — Японське агентство міжнародного співробітництва — спільна група управління проектами — об’єднаний дослідницький центр — спільна група підтримки

K KDF

— Кувейтський фонд розвитку

L LIBOR LRTF LRW LRWTS

— Лондонська міжбанківська ставка пропозиції — потужності із переробки рідких радіоактивних відходів — низькоактивні відходи — система переробки рідких радіоактивних відходів

INR INTERREG INTAS

M MEURO MIP MNEPR MONEYVAL

22

MTP

— мільйонів євро — багаторічна індикативна програма — багатостороння ядерна екологічна програма для Росії — спеціальний комітет експертів з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму — програма підготовки менеджерів

N NDEP NEFCO

— екологічне партнерство країн Північного виміру — Північна екологічна фінансова корпорація


Перелік умовних скорочень NMACS NRS NSA NSSG NSWG NUTS O OECD OLAF OSEP P PDS PHARE

PIP PPP PRAG

PSA R RAMG REA RODOS

S SALTO

— система обліку та контролю ядерних матеріалів — ядерна та радіаційна безпека — рахунок ядерної безпеки — група забезпечення ядерної безпеки «Великої Вісімки» — робоча група з ядерної безпеки «Великої Сімки» — статистична номенклатура територіальних одиниць Європейського Союзу — Організація економічного співробітництва та розвитку — Європейський офіс по боротьбі із шахрайством — заходи з підвищення зовнішньої аварійної готовності

— таблиця опису проекту — Польща@Угорщина: допомога для реконструкції економіки (програма допомоги країнам Центральної та Східної Європи у системнiй економiчнiй трансформацiї) — проект модернізації атомної електростанції — попереднє проектне планування — практичне керівництво з процедур виконання контрактів, що фінансується із загального бюджету Європейських Співтовариств — аналіз безпеки

— група управління регуляторного органу — концерн «Росенергоатом» — система надання підтримки при прийнятті рішень в режимі реального часу

STCU SWIFT

— група з питань безпеки при тривалій експлуатації реакторів на легкій воді — звіти про аналіз показників безпеки — система оперативного диспетчерського управління — група координації робіт на об’єкті — парогенератори — стандартна міжнародна торговельна класифікація — Державний науково@технічний центр з ядерної і радіаційної безпеки — науково@технологічний центр в Україні — Співтовариство всесвітніх банківських телекомунікацій

T TACIS TAIEX

— технічна допомога Співдружності Незалежних Держав — програма, «Технічна допомога й обмін інформацією»

SAR SCADA SCU SG SITC SSTC

23


Перелік умовних скорочень ТАМ TARGET ТDL TEN ТЕN@T TSO U UCTE UCPTE UNCHR

UPOV USAID

— Європейський Союз з координації передачі електроенергії — Союз з координації виробництва і передачі електроенергії — Верховний комісар Організації Об’єднаних Націй у справах біженців — Комісія Організації Об’єднаних Націй з права міжнародної торгівлі — Європейська економічна комісія Організації Об’єднаних Націй — Рамкова конвенція Організації Об’єднаних Націй щодо змін клімату — Міжнародна конвенція про захист нових сортів рослин — Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку

W WB

— Світовий банк

UNCITRAL UNECE UNFCCC

24

— методи управління, що перетворюють збиткове підприємство на прибуткове — трансєвропейська автоматизована експрес@система валових розрахунків у реальному режимі — лабораторія технічної діагностики — трансєвропейські мережі — трансєвропейська транспортна мережа — організація технічної підтримки


РОЗДІЛ 1 ЧИННІ МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

УГОДА між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств про заснування представництва Комісії Європейських Співтовариств в Україні та про його привілеї та імунітети Дата підписання: Набрання чинності:

17 вересня 1993 р. 9 грудня 1993 р.

Уряд України і Комісія Європейських Співтовариств (далі — Комісія), прагнучи і надалі зміцнювати і розвивати дружні відносини та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами, бажаючи визначити умови заснування представництва Комісії на території Ук@ раїни і надання цьому представництву привілеїв та імунітетів, погодилися про таке: Стаття 1 Уряд України погоджується на заснування представництва Комісії на території України. Стаття 2 1. Кожне з Європейських Співтовариств — Європейське Співтовариство вугілля і сталі, Європейське Економічне. Співтовариство і Європейське Співтова@ риство з атомної енергії — має на території України статус юридичної особи. 2. Співтовариства мають право укладати контракти, набувати та розпоряджати@ ся нерухомим і рухомим майном, як це необхідно для ефективного виконання пок@ ладених на них функцій та у відповідності з процедурними і адміністративними вимогами чинного законодавства України, і виступати стороною в судових проце@ дурах, будучи представленими для таких цілей Комісією. Стаття 3 1. Представництво Комісії, його голова і співробітники, а також члени їх сімей, які проживають разом з ними, користуються на території України такими правами, привілеями та імунітетами і є суб’єктами таких зобов’язань, які передбачені Віден@ ською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року і, відповідно надані і прийняті дипломатичними представництвами, акредитованими в Україні, їх голо@ вами і співробітниками, а також членами їх сімей, які проживають разом з ними. Привілеї та імунітети, які зазначені в цьому пункті, не поширюються на осіб, що є громадянами України. 2. Інші положення Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року застосовуються mutatis mutandis. Стаття 4 Уряд України цим визнає паспорти, видані Європейськими Співтовариствами по@ садовим особам та іншим службовцям їх установ, як дійсні подорожні документи.

27


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Стаття 5 Будь@який спір щодо тлумачення або застосування цієї Угоди вирішуватиметь@ ся шляхом консультацій між Сторонами з метою досягнення порозуміння. Стаття 6 Кожна з договірних Сторін повідомить іншу про виконання усіх внутрішніх процедур, необхідних для участі в цій Угоді, яка набере чинності в день одержан@ ня другого повідомлення. На посвідчення чого, нижчепідписані, належним чином на це уповноважені, підписали цю Угоду. Вчинено у Брюсселі 17 вересня 1993 року у двох примірниках українською і англійською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.

За Уряд України

(підпис)

28

За Комісію Європейських Співтовариств (підпис)


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

УГОДА між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств про створення Контактної групи по вугіллю і сталі Дата підписання: Набрання чинності:

8 червня 1994 р. 8 червня 1994 р.

Уряд України та Комісія Європейських Співтовариств (далі — «Сторони»), беручи до уваги політичні та економічні зміни на кожній із територій і обумов@ лені ними зміни у сфері торгівлі вугіллям і сталлю, усвідомлюючи переваги для обох Сторін більш тісного співробітництва у цих промислових галузях, як у торгівлі між Сторонами, так і в рамках промислового та технічного співробітництва, прагнучи також до обміну інформацією про розвиток вищеназваних галузей і виявлення проблем, що можуть виникати внаслідок цього, домовились про таке: Стаття 1 Уряд України і Комісія Європейських Співтовариств створюють Контактну групу. Група складається з представників обох Сторін. Стаття 2 Контактна група обговорює та здійснює обмін інформацією з усіх аспектів торгівлі між ними, особливо з метою виявлення проблем, що можуть виникати. Стаття 3 Контактна група аналізує стан у вугільній та сталеварній промисловості у світі, у тому числі зміни, які відбуваються у міжнародній торгівлі, а також здійснює обмін усією належною інформацією щодо домовленостей, яких Сторони досягли чи планують досягти у відповідних міжнародних організаціях або форумах. Стаття 4 Контактна група здійснює обмін усією відповідною інформацією про структу@ ру зазначених галузей промисловості, розвиток їх виробничих потужностей, ре@ зультати наукових досліджень і про ситуацію у сфері зайнятості. Стаття 5 Контактна група сприяє налагодженню та уважно стежить за розвитком про@ мислового співробітництва між Сторонами у сталеварній галузі, що охоплювати@ ме усі аспекти цієї галузі.

29


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Стаття 6 У випадках, коли обидві Сторони вважають необхідною присутність і/або участь представників промисловості, Контактна група розширюється за рахунок їх включення. Стаття 7 Контактна група збирається два рази на рік по черзі на території кожної з Сторін. Функції голови Контактної групи виконуються по черзі представником Уряду України і представником Комісії Європейських Співтовариств. Стаття 8 Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання і буде залишатися в силі до тих пір, поки одна із Сторін не повідомить по дипломатичних каналах іншу Сторо@ ну про своє рішення припинити дію цієї Угоди. В такому випадку ця Угода втрачає свою чинність з дати отримання письмового повідомлення іншою Стороною. Здійснено в м. Брюсселі 8 червня 1994 року українською та англійською мова@ ми, причому обидва тексти є рівно автентичними.

За Уряд України Володимир Василенко Посол, Постійний Представник України при Європейському Союзі

(підпис)

30

За Комісію Європейських співтовариств Йорн Кек Директор, Комісія Європейських Співтовариств (підпис)


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

УГОДА про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами і Україною Дата підписання: Набрання чинності:

14 червня 1994 р. 1 березня 1998 р.

Угода про партнерство та співробітництво, яка започатковує партнерство між Європейськими співтовариствами та їх державами@членами з одного боку та Україною з іншого боку. Королівство Бельгія, Королівство Данія, Федеративна Республіка Німеччина, Грецька Республіка, Королівство Іспанія, Французька Республіка, Ірландія, Італійська Республіка, Велике Герцогство Люксембург, Королівство Нідерландів, Португальська Республіка, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, Договірні Сторони Договору, який засновує Європейське економічне співтова@ риство, Договору, що засновує Європейське співтовариство по вугіллю та сталі, та Договору, що засновує Європейське співтовариство по атомній енергії, які далі іменуються «держави@члени», та Європейське економічне співтовариство, Європейське співтовариство по атомній енергії та Європейське співтовариство по вугіллю та сталі, які далі імену@ ються «Співтовариство», з одного боку та Україна, з іншого боку, беручи до уваги бажання Сторін встановити тісні стосунки, побудовані на існу@ ючих історичних зв’язках між ними, зважаючи на важливість розвитку зв’язків співробітництва між Союзом, його державами@членами та Україною та загальні цінності, які вони поділяють, визнаючи, що Співтовариство та Україна бажають зміцнювати ці зв’язки і вста@ новити партнерство і співробітництво, які б укріпили і розширили зв’язки, що бу@ ли започатковані в минулому, зокрема Угодою між Європейським економічним співтовариством і Європейським співтовариством по атомній енергії та Союзом Радянських Соціалістичних Республік про торгівлю і комерційне та економічне співтовариство, яка була підписана 18 грудня 1989 року; беручи до уваги зобов’язання Співтовариства і його держав@членів та України зміцнювати політичні та економічні свободи, які є самою основою партнерства;

31


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом враховуючи зобов’язання Сторін сприяти міжнародному миру та безпеці, так само як і мирному врегулюванню спорів та співробітничати з цією метою в рамках Організації Об’єднаних Націй і Наради з питань безпеки та співробітництва в Європі; беручи до уваги тверде зобов’язання Співробітництва і його держав@членів та України по проведенню у життя усіх принципів і положень, що містяться в Зак@ лючному акті Наради з питань безпеки та співробітництва в Європі (НБСЄ), зак@ лючних документах наступних Мадрідської та Віденської нарад, Документи Бон@ нської Наради НБСЄ з економічного співробітництва, Паризької Хартії для нової Європи та Хельсінському документі НБСЄ «Виклик змін» від 1992 року; визнаючи у цьому контексті, що підтримка незалежності, суверенітету і тери@ торіальної цілісності України сприятимуть зміцненню миру і стабільності в регіоні Центральної та Східної Європи і на Європейському континенті в цілому; підтверджуючи прихильність Співтовариства та його держав@членів і України до Європейської енергетичної хартії та до Декларації Люцернської конференції, квітень 1993; будучи переконаними у надзвичайній важливості верховенства закону та пова@ ги до прав людини, особливо прав меншин, створення багатопартійної системи з вільними і демократичними виборами та економічної лібералізації з метою ство@ рення ринкової економіки; вважаючи, що існує необхідний зв’язок між повним впровадженням партнерства з одного боку та продовженням і завершенням Україною політичних, економічних та правових реформ з іншого боку, а також введенням факторів, необхідних для співробітництва, особливо в світлі висновків Боннської конференції НБСЄ; бажаючи прискорити процес регіонального співробітництва з сусідніми країнами в галузях, передбачених цією Угодою з метою сприяння процвітанню та стабільності регіону; бажаючи встановити та розвивати постійний політичний діалог з двосторонніх та міжнародних питань, що становлять взаємний інтерес; визнаючи і підтримуючи бажання України встановити тісне співробітництво з Європейськими інститутами; враховуючи готовність Співтовариства належним чином розвивати економічне співробітництво і надавати технічну допомогу для здійснення економічної рефор@ ми в Україні; беручи до уваги корисність Угоди у справі поступового зближення між Ук@ раїною і більш широкою сферою співробітництва в Європі та сусідніх регіонах та поступову інтеграцію України у відкриту міжнародну систему торгівлі; враховуючи зобов’язання Сторін лібералізувати торгівлю на принципах, які містяться в Генеральній угоді по тарифах і торгівлі (ГАТТ) з поправками, внесени@ ми Уругвайським раундом; усвідомлюючи необхідність поліпшення умов, які впливають на ділову ак@ тивність та інвестиції, а також умов у таких сферах, як створення компаній, праця, надання послуг та рух капіталів; вітаючи і визнаючи важливість зусиль України, спрямованих на перехід її еко@ номіки від країни з державною монополією торгівлі і централізованою плановою економікою до ринкової економіки;

32


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

будучи переконаними, що прогрес у напрямі ринкової економіки буде прискоре@ ний завдяки співробітництву між Сторонами у формах, встановлених у цій Угоді; будучи переконаними в тому, що ця Угода створить новий клімат для еко@ номічних відносин між Сторонами і, особливо, для розвитку торгівлі та інвестицій, які є істотними для економічної перебудови та технологічної модернізації; бажаючи встановити тісне співробітництво у сфері охорони навколишнього се@ редовища, беручи до уваги існуючу взаємозалежність між Сторонами в цій галузі; беручи до уваги наміри Сторін розвивати співробітництво між ними в галузі цивільної науки і техніки, включаючи космічні дослідження з огляду на їх взаємо@ доповнювальну діяльність у цій сфері; бажаючи встановити культурне співробітництво та розширити доступ до інформації; домовились про таке: Стаття 1 Цією Угодою встановлюється Партнерство між Співтовариством і його держава@ ми@членами з одного боку та Україною з іншого боку. Цілями такого Партнерства є: — забезпечення у відповідних рамках політичного діалогу між Сторонами, який сприятиме розвитку тісних політичних відносин; — сприяння розвитку торгівлі, інвестицій і гармонійних економічних відносин між Сторонами і, таким чином, прискоренню їхнього сталого розвитку; — створення основ взаємовигідного економічного, соціального, фінансового, цивільного, науково@технічного та культурного співробітництва; — підтримка зусиль України по зміцненню демократії і розвитку її економіки та завершенню переходу до ринкової економіки. Розділ I. Основні принципи Стаття 2 Поважання демократичних принципів та прав людини, як зазначено, зокрема, в Хельсінському Заключному акті та Паризькій Хартії для нової Європи, так само як принципів ринкової економіки, включаючи ті з них, що були проголошені в до@ кументах Боннської Конференції НБСЄ, є основою внутрішньої та зовнішньої політики Сторін та становлять істотний елемент партнерства та цієї Угоди. Стаття 3 Сторони вважають важливим для подальшого добробуту і стабільності в регіонах колишнього Радянського Союзу, щоб нові незалежні держави, які з’яви@ лися в результаті розпаду Союзу Радянських Соціалістичних Республік (які на@ далі іменуються «Незалежні Держави»), підтримували і розвивали співробітницт@ во між собою відповідно до принципів Хельсінського Заключного акта, міжнарод@ ного права та в дусі добросусідських відносин докладатимуть усіх зусиль для підтримки цього процесу. З огляду на вищезазначене, Сторони вважають, що розвиток їх відносин пови@ нен належним чином враховувати бажання України підтримувати стосунки співробітництва з іншими Незалежними Державами.

33


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Стаття 4 Сторони зобов’язуються розглянути, зокрема, після подальшого просування Ук@ раїни по шляху економічних реформ, доповнення відповідних розділів цієї Угоди, зокрема Розділу III і статті 49 з метою створення зони вільної торгівлі між ними. Ра@ да з питань співробітництва може надавати рекомендації Сторонам щодо таких до@ повнень. Відповідні доповнення набирають чинності тільки шляхом укладання уго@ ди між Сторонами згідно з їхніми відповідними процедурами. У 1998 році Сторони спільно розглянуть питання, чи дозволять обставини і зокрема прогрес України у справі здійснення ринкових економічних реформ та існуючі на той час в країні еко@ номічні умови розпочати переговори щодо створення зони вільної торгівлі. Стаття 5 Сторони зобов’язуються разом розглянути, за обопільною згодою, поправки, що можуть бути внесені до будь@якої частини Угоди з огляду на зміну обставин, і зокрема у зв’язку із приєднанням України до ГАТТ. Перший такий розгляд відбу@ деться через три роки після набуття чинності Угодою або тоді, коли Україна стане Договірною Стороною ГАТТ, залежно від того, яка з цих подій відбудеться раніше. Розділ II. Політичний діалог Стаття 6 Сторони встановлюють між собою регулярний політичний діалог, який вони мають намір розвивати та поглиблювати. Він супроводжуватиме та зміцнюватиме зближення між Співтовариством та Україною, підтримуватиме політичні та еко@ номічні зміни, що відбуваються в цій країні, та сприятиме встановленню нових форм співробітництва. Політичний діалог: — зміцнить зв’язки України із Співтовариством і, таким чином, із співтоварист@ вом демократичних держав. Економічне зближення, досягнуте через цю Угоду, приведе до більш інтенсивних політичних відносин; — ще більш зблизить позиції з міжнародних питань, що становлять обопільний інтерес, і тим самим зміцнить безпеку і стабільність; — передбачатиме, що Сторони намагатимуться співробітничати у питаннях, що стосуються зміцнення стабільності і безпеки в Європі, додержання принципів де@ мократії, поваги і сприяння правам людини, і зокрема правам національних мен@ шин, і у необхідних випадках, проводитимуть консультації з відповідних питань. Стаття 7 В разі необхідності Сторони проводять між собою консультації на найвищому політичному рівні. На міністерському рівні політичний діалог здійснюється в рамках Ради з пи@ тань співробітництва, зазначеної у статті 85, і за взаємною згодою в інших випад@ ках, включаючи зустрічі з Трійкою Союзу. Стаття 8 Інші процедури та механізми для політичного діалогу створюються Сторонами шляхом встановлення відповідних контактів, обмінів і проведення консультацій, зокрема в таких формах:

34


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

— регулярні зустрічі на рівні старших посадових осіб між представниками Ук@ раїни і представниками Союзу; — максимальне використання всіх дипломатичних каналів між Сторонами, включаючи відповідні контакти у двосторонній так само як і багатосторонній га@ лузях, таких як Організація Об’єднаних Націй, зустрічі НБСЄ тощо; — обмін регулярною інформацією з питань, що становлять взаємний інтерес стосовно політичного співробітництва в Європі; — будь@які інші заходи, що сприятимуть зміцненню та розвитку політичного діалогу. Стаття 9 Політичний діалог на парламентському рівні здійснюється в рамках Комітету Парламентського Співробітництва, який створюється згідно із статтею 90 цієї Угоди. Розділ III. Торгівля товарами Стаття 10 1. Сторони надають одна одній режим найбільшого сприяння у торгівлі згідно з пунктом 1 статті 1 ГАТТ. 2. Положення пункту 1 не застосовуються до: a) пільг, наданих з метою створення митного союзу або зони вільної торгівлі, або пільг, що випливають із створення такого союзу або зони; b) пільг, наданих окремим країнам згідно з ГАТТ та з іншими міжнародними угодами на користь країн, що розвиваються; с) пільг, наданих прилеглим країнам з метою сприяння розвитку прикордонної торгівлі. Стаття 11 1. Сторони погоджуються, що принцип свободи транзиту товарів є суттєвою умовою для досягнення цілей цієї Угоди. У цьому зв’язку кожна Сторона забезпечує необмежений транзит через свою територію товарів, які походять з митної території або призначені для митної тери@ торії другої Сторони. 2. Правила, зазначені у статті V, у пунктах 2, 3, 4 та 5 ГАТТ застосовуються між двома Сторонами. 3. Правила цієї статті не завдають шкоди ніяким спеціальним правилам щодо конкретних секторів, зокрема таких, як транспорт або вироби, погоджені між Сторонами. Стаття 12 Положення пункту 1 статті 10 і пункту 2 статті 11 не застосовуються протягом перехідного періоду, який закінчується 31.12.98 або з приєднанням України до ГАТТ, залежно від того, яка з дат буде раніше, до пільг, зазначених в Додатку I, які Україна надає іншим Незалежним Державам з дня, що передує даті набуття чин@ ності Угодою.

35


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Стаття 13 Без шкоди для прав та обов’язків, які виходять з міжнародних конвенцій про тимчасове ввезення товарів, що є обов’язковим для обох Сторін, кожна Сторона до того ж звільняє другу Сторону від податків на імпорт та мита на товари, які вво@ зяться тимчасово, у випадках та у порядку, обумовлених будь якою іншою міжна@ родною конвенцією з цього питання, що є обов’язковою для неї згідно з її законо@ давством. Беруться до уваги умови, за яких обов’язки, які випливають з такої кон@ венції, були прийняті Стороною, про яку йдеться. Стаття 14 Вироби, що походять з України і Співтовариства, відповідно імпортуються до Співтовариства і України відповідно без кількісних обмежень без шкоди положен@ ням статей 18, 21, 22 і додатку II до цієї Угоди, а також положенням статей 77, 81, 244, 249 і 280 Акту про приєднання Іспанії та Португалії до Співтовариства. Стаття 15 1. Вироби, що походять з території однієї Сторони і імпортуються на територію іншої Сторони, не підлягають, безпосередньо чи опосередковано, ніякому внутрішньому оподаткуванню чи іншим внутрішнім зборам, що перевищують ті, які застосовуються, безпосередньо чи опосередковано, до подібних вітчизняних виробів. 2. Крім того, цим товарам надається не менш сприятливий режим, ніж той, який наданий подібним товарам національного походження щодо всіх законів, правил і вимог, які впливають на їх внутрішній продаж, пропонування для продажу, купівлю, транспортування, розподіл або використання. Положення цього пункту не перешкоджають застосуванню різних внутрішніх зборів з транспортування, що базуються виключно на засадах економічної експлуатації транспортних засобів, а не на державній належності виробу. Стаття 16 Нижченаведені статті ГАТТ застосовуються з відповідними змінами між двома Сторонами: (I) стаття VII, пунктами 1, 2, 3, 4а, 4b, 4d, 5; (II) стаття VIII; (III) стаття IX; (IV) стаття X. Стаття 17 Торгівля товарами між Сторонами здійснюється за ринковими цінами. Стаття 18 1. Якщо який@небудь товар ввозиться на територію однієї із Сторін з таким пе@ ревищенням кількості і за таких умов, що наносять або можуть нанести значні збитки місцевим виробникам аналогічних або конкурентоспроможних виробів, Співтовариство або Україна, кого з них це стосуватиметься, можуть вживати відповідних заходів відповідно до нижченаведених процедур та умов.

36


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

2. До того, як будуть вжиті будь@які заходи, або у випадках, до яких застосо@ вується пункт 4, якнайскоріше після цього Співтовариство або Україна, кого з них це стосуватиметься, надає Комітету з питань співробітництва всю відповідну інформацію з метою пошуку рішення, прийнятного для обох Сторін. 3. Якщо внаслідок консультацій Сторони не досягнуть угоди протягом 30 днів від дати звернення до Комітету з питань співробітництва щодо дій по запобіганню таким ситуаціям, Сторона, на прохання якої відбуваються консультації, може обме@ жити імпорт цих виробів у такому обсязі і на такий строк, які необхідні для за@ побігання збиткам або їх відшкодування, або вдатись до інших відповідних заходів. 4. За критичних обставин, коли зволікання могло б спричинити збитки, які важ@ ко відшкодувати, Сторони можуть вжити заходів до проведення консультацій, за умови, що консультації будуть запропоновані одразу після вжиття такого заходу. 5. У виборі заходів згідно з цією статтею Сторони надають пріоритет тим захо@ дам, які якнайменше зашкодять у досягненні цілей цієї Угоди. Стаття 19 Ніщо в цьому розділі, зокрема у статті 18, ніяким чином не перешкоджає і не впливає на прийняття будь@якою із Сторін антидемпінгових або компенсаційних заходів відповідно до статті VI ГАТТ, Угоди про застосування статті VI ГАТТ, Уго@ ди про тлумачення і застосування статей VI, XVI, XXIII ГАТТ або відповідного внутрішнього законодавства. Стосовно розслідування випадків антидемпінгу чи субсидій кожна Сторона по@ годжується розглянути подання іншої Сторони і повідомити зацікавленим Сторо@ нам суттєві факти і міркування, на основі яких має прийматися остаточне рішен@ ня. До обкладання визначеним антидемпінговим або компенсаційним митом Сто@ рона намагається здійснити все можливе для досягнення конструктивного вирішення проблеми. Стаття 20 Угода не скасовує заборон або обмежень щодо імпорту, експорту або транзиту товарів, введених з мотивів громадської моралі, державної політики або державної безпеки; захисту здоров’я або життя людей, тварин або рослин; захисту природних ресурсів; захисту національних багатств художнього, історичного чи археологічно@ го значення або захисту інтелектуальної власності або правил стосовно золота та срібла. Такі заборони або обмеження не є, проте, засобом свавільної дискримінації чи замаскованого обмеження у торгівлі між Сторонами. Стаття 21 Цей розділ не застосовується до торгівлі текстильними виробами, що підпада@ ють під дію глав 50 — 63 Комбінованої номенклатури. Торгівля цими товарами ре@ гулюється окремою угодою, яка парафована 5 травня 1993 року та застосовувала@ ся тимчасово з 1 січня 1993 року. Стаття 22 1. Торгівля виробами, що підпадає під дію Договору про утворення Європейсь@ кого Співтовариства по вугіллю та сталі, регулюється положеннями цього розділу,

37


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом за винятком статті 14, і з Угодою про кількісні контракти стосовно обмінів вироба@ ми зі сталі ЄСБС після набуття нею чинності. 2. Контактна група з питань вугілля та сталі утворена і складається з представ@ ників Співтовариства з одного боку, та представників України з іншого боку. Контактна група на регулярній основі обмінюється інформацією з усіх питань в галузі вугілля та сталі, що становлять інтерес для Сторін. Стаття 23 Торгівля ядерними матеріалами регулюється положеннями конкретної угоди, що має бути укладена між Європейським агентством з атомної енергії та Україною. Розділ IV. Положення, що впливають на підприємницьку діяльність та інвестиції Глава I. Умови праці Стаття 24 1. Оскільки це дозволено законами, умовами та процедурами, що застосовують@ ся в кожній державі@члені, Співтовариство та його держави@члени намагаються за@ безпечити, щоб статус українських громадян, які на законних засадах працюють на території держави@члена, не допускав ніякої дискримінації з причин громадянства стосовно умов праці, винагороди за працю або звільнення з роботи у порівнянні з їх власними громадянами. 2. Дотримуючись законів, умов та процедур, які застосовуються в Україні, Ук@ раїна намагатиметься забезпечити громадянам держав@членів, які на законних за@ садах працюють на території України, ставлення, вільне від будь@якої диск@ римінації з причин громадянства стосовно умов праці, винагороди за працю або звільнення з роботи у порівнянні зі своїми власними громадянами. Стаття 25 Координація соціального забезпечення Сторони укладають угоди з тим, щоб: (I) прийняти, дотримуючись умов і порядку, що застосовуються в кожній дер@ жаві@члені, положення, необхідні для координації систем соціального забезпечен@ ня робітників, які мають українське громадянство і працюють на законних засадах на території держави@члена. Ці положення зокрема забезпечуватимуть, щоб: — всі періоди страхування, праці або проживання таких робітників у різних державах@членах складалися разом з метою отримання пенсій за віком, у випадку інвалідності та смерті і з метою медичного обслуговування таких робітників; — будь@які пенсії за віком, у випадку смерті, інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійного захворювання, за винятком спеціальних пільг, що не передбачають внесків до пенсійного фонду, вільно пере@ водилися за курсом, який застосовується по закону дебітора — держави@члена або держав@членів; (II) прийняти, дотримуючись умов і порядку, що застосовується в Україні, по@ ложення, необхідні для надання робітникам, які є громадянами держави@члена і на

38


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

законних засадах працюють в Україні, режиму, подібного до того, який визначений у другій частині пункту (I). Стаття 26 Заходи, що здійснюються згідно із статтею 25, не зачіпають будь@яких прав чи зобов’язань, що виникають з двосторонніх угод між Україною і державами@члена@ ми, де ці угоди передбачають більш сприятливий режим для громадян України або держав@членів. Стаття 27 Рада з питань співробітництва вивчить питання стосовно того, які спільні зу@ силля можуть бути зроблені з метою стримування незаконної імміграції, беручи до уваги принцип і практику повторного в’їзду. Стаття 28 Згідно з міжнародними зобов’язаннями Сторін Рада з питань співробітництва вивчить питання стосовно того, як можна поліпшити умови діяльності для бізнес@ менів, включаючи й ті з них, що визначені в документі Боннської Конференції НБСЄ. Стаття 29 Рада з питань співробітництва дає рекомендації щодо виконання положень ста@ тей 26, 27 і 28. Глава II. Умови, що впливають на створення та діяльність компаній Стаття 30 1.a) Співтовариство і його держави@члени згідно із своїми законодавством та правилами надають щодо створення українських компаній на їх території режим, що є не менш сприятливий, ніж той, який наданий компаніям будь@якої третьої країни. b) Без шкоди для застережень, що містяться згідно із своїми законодавством і правилами у Додатку IV, Співтовариство та його держави@члени надають дочірнім компаніям українських компаній, заснованим на їх території, не менш сприятли@ вий режим, ніж той, що надається будь@яким компаніям Співтовариства стосовно їх діяльності. c) Співтовариство та його держави@члени згідно із своїми законодавством та правилами надають філіалам українських компаній, заснованим на їх території, не менш сприятливий режим, ніж той, що надається філіалам компаній будь@якої третьої країни стосовно їх діяльності. 2.a) Без шкоди для застережень, що міститься у додатку V, Україна згідно із своїми законодавством та правилами надає Співтовариству стосовно заснування його компаній на її території режим, що є не менш сприятливим, ніж той, що на@ дається її власним компаніям або компаніям будь@якої третьої країни, залежно від того, який з них є кращий.

39


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом b) Україна згідно із своїми законодавством та правилами надає дочірнім ком@ паніям і філіалам компаній Співтовариства, заснованим на її території, режим сто@ совно їх діяльності, що є не менш сприятливий, ніж той, що надається відповідно її власним компаніям чи філіалам або компаніям чи філіалам будь@якої третьої країни, залежно від того, який з них є кращий. 3. Положення пунктів 1 і 2 не можуть використовуватися з метою порушення законодавства і правил Сторони, які застосовуються для доступу до конкретних секторів або діяльності дочірніх компаній іншої Сторони, заснованих на території такої першої Сторони. Режим, зазначений у пунктах 1 і 2, застосовуються до компаній, заснованих відповідно у Співтоваристві і Україні на дату набуття чинності цією Угодою, і ком@ паній, заснованих після цієї дати з моменту їх заснування. Стаття 31 1. Положення статті 30 не застосовуються до повітряного, річкового і морсько@ го транспорту без шкоди для положень статті 104. 2. Проте, стосовно діяльності судоходних компаній по наданню послуг в галузі міжнародних морських перевезень, включаючи змішані операції на відрізку морсь@ кого шляху, кожна Сторона дозволяє компаніям іншої Сторони їх комерційну при@ сутність на своїй території у формі дочірніх компаній або філіалів на умовах зас@ нування і діяльності, що є не менш сприятливими, ніж ті, що надаються її власним компаніям або дочірнім компаніям чи філіалам компаній будь@якої третьої країни, залежно від того, які з них є кращими. Така діяльність включає якнайменш: a) маркетинг та продаж морського транспорту і відповідних послуг через без@ посередній контракт з клієнтами від квотування до виставлення рахунку залеж@ но від того, чи ці послуги здійснюються або пропонуються безпосередньо надав@ цем послуг або надавцями послуг, з якими продавець послуг має постійні ділові домовленості; b) купівлю і використання за власний рахунок або від імені своїх клієнтів (та перепродаж своїм клієнтам) будь@якого транспорту і відповідних послуг, включа@ ючи послуги у сфері будь@якого внутрішнього транспорту, зокрема внутрішніх водних шляхів і залізниці, необхідні для надання комплексних послуг; c) підготовку документації, що стосується транспортних і митних документів, або інших документів, пов’язаних з походженням і характером товарів, що транс@ портуються; d) надання підприємницької інформації будь@якого типу, включаючи комп’юте@ ризовані інформаційні системи і обмін електронними даними (які підлягають будь@яким недискримінаційним обмеженням, що стосуються телекомунікацій); e) укладення будь@яких ділових угод, включаючи участь у капіталі компаній і призначенні персоналу, який наймається на місці (або у випадку з іноземним пер@ соналом, підпадає під відповідні положення цієї Угоди), з будь@яким місцевим суд@ ноплавним агентством; f) діяльність від імені компаній, які займаються організацією заходу судна та прийманням вантажів у разі необхідності.

40


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

Стаття 32 В цілях цієї Угоди: a) «компанія Співтовариства» або «компанія України», відповідно, означають компанію, засновану згідно з законодавством, відповідно, держави@члена або Ук@ раїни, яка має зареєстроване службове приміщення або центральну адміністрацію чи головне місце ділової діяльності на території, відповідно, Співтовариства або України. Проте, якщо компанія, яка була заснована згідно з законодавством, відповідно, держави@члена або України, має тільки зареєстроване службове приміщення на території, відповідно, Співтовариства або України, компанія вва@ жається відповідно компанією Співтовариства або України, якщо її діяльність має реальний і безперервний зв’язок з економікою, відповідно, однієї з держав@членів або України; b) «дочірня компанія» означає компанію, яка цілком підконтрольна мате@ ринській компанії; c) «філіал» компанії означає місце здійснення підприємницької діяльності за відсутності статусу юридичної особи і має такі ознаки постійності, як продовжен@ ня діяльності основного органу, має своє керівництво, а також є настільки ма@ теріально підготовленим для здійснення підприємницької діяльності з третіми сторонами, що останні, навіть знаючи про те, що в разі необхідності існуватиме юридичний зв’язок з основним органом, центральне управління якого знаходить@ ся за кордоном, позбавлені необхідності безпосередньо співпрацювати з цим ос@ новним органом, а можуть здійснювати підприємницьку діяльність за місцем зна@ ходження установи продовження діяльності основного органу; d) «заснування» означає право компаній Співтовариства або України, як зазна@ чено в п.а), розпочинати економічну діяльність шляхом заснування, відповідно, в Україні або в Співтоваристві дочірніх компаній і філіалів. e) «функціонування» означає здійснення економічної діяльності; f) «економічна діяльність» означає діяльність виробничого, комерційного і про@ фесійного характеру; g) стосовно міжнародного морського транспорту, в тому числі змішаних операцій, які включають відрізок морського шляху, громадяни, відповідно, держав@членів або України, які мешкають, відповідно, за межами Співтовариства або України, та пароп@ лавства, що засновані за межами Співтовариства або України і контролюються, від@ повідно, громадянами держави@члена або громадянами України, також є бенефі@ ціаріями положень цієї глави і глави III, якщо їхні судна зареєстровані, відповідно, в цій державі@члені або в Україні згідно з їхнім відповідним законодавством. Стаття 33 1. Незважаючи на будь@які інші положення Угоди, Стороні не забороняється вживати заходів щодо перестороги, включаючи ті з них, що мають на меті захист інвесторів, депозиторів, власників страхових полісів або осіб, яким фідуціарні обов’язки доручені особою, яка надає фінансові послуги або забезпечує цілісність і стабільність фінансової системи. У випадках, якщо такі заходи не відповідають положенням цієї Угоди, вони не використовуватимуться як засіб уникнення зо@ бов’язань Сторони згідно з цією Угодою.

41


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом 2. Ніщо в Угоді не буде тлумачитися таким чином, щоб вимагати від Сторони розкрити інформацію, пов’язану зі справами і рахунками окремих клієнтів, чи будь@ яку конфіденційну або приватну інформацію, якою володіють державні організації. Стаття 34 Положення цієї Угоди не зашкоджують застосуванню кожною із Сторін будь@ якого необхідного заходу для запобігання зриву її заходів щодо доступу третьої країни через положення цієї Угоди на її ринок. Стаття 35 1. Незважаючи на положення розділу I, компанія Співтовариства або компанія України, засновані на території, відповідно, України або Співтовариства, мають право наймати або давати розпорядження одній із своїх дочірніх компаній чи філіалів наймати відповідно до чинного законодавства, яке діє в країні, де була зас@ нована компанія, на території України і в Співтоваристві, робітників і службовців, які є громадянами, відповідно, держав@членів Співтовариства і Україна, за умови, що такі робітники і службовці є ключовим персоналом, як це визначено в пункті 2 цієї статті, і що вони найняті виключно компаніями, дочірніми компаніями, дочірніми компаніями або філіалами. Дозволи на проживання та працевлаштуван@ ня видаються таким робітникам і службовцям тільки на строк такого найму. 2. Ключовий персонал вищенаведених компаній, які надалі іменуються «ор@ ганізації», є «внутрішньокорпоративними цесіонаріями», як це зазначено в підпункті (c) цієї статті, нижченаведених категорій, за умови, що організація є юридичною особою і що зазначені особи були найняті нею або були партнерами в ній (але не як власники контрольного пакету акцій) не протязі принаймні року, що безпосередньо передував такому переміщенню: a) особи, що займають керівні посади в організації, які, головним чином, спря@ мовують управління закладом, отримуючи повноваження на загальний нагляд або управління в основному від ради директорів чи акціонерів, або осіб, які прирівню@ ються до них, включаючи: — управління установою, відділом чи підрозділом установи; — здійснення нагляду і контролю за роботою інших контролюючих, про@ фесійних або управлінських кадрів; — повноваження на особисте здійснення наймання і звільнення або внесення рекомендацій щодо наймання, звільнення чи інших дій стосовно персоналу; b) особи, що працюють в організації і мають нестандартні знання, які є суттєви@ ми в галузі послуг, що надаються закладом, дослідницького обладнання, технічних методів чи управління закладом. Оцінка таких знань може відображати, крім конк@ ретних знань, необхідних для роботи в закладі, високий рівень кваліфікації щодо виду праці або спеціальності, що вимагають спеціальних технічних знань, включа@ ючи належність до офіційно визнаних професій; c) внутрішньокорпоративний цесіонарій визначається як фізична особа, яка працює в організації на території Сторони і є тимчасово переведеною в контексті здійснення економічної діяльності на території іншої Сторони; організація про яку йде мова, повинна мати своє основне місце ділової активності на території Сторо@ ни, і переведення має здійснюватися до закладу (філіалу, дочірньої компанії) цієї

42


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

організації для фактичного здійснення подібної економічної діяльності на тери@ торії іншої Сторони. Стаття 36 1. Сторони роблять все від них залежне, щоб уникнути вжиття будь@яких за@ ходів чи дій, які створюють більш обмежені умови для створення і функціонуван@ ня компаній одна одної, ніж ті умови, які склалися на день, що передує даті підпи@ сання цієї Угоди. 2. Положення цієї статті не суперечать статті 44: випадки, які передбачені стат@ тею 44, підлягають лише її положенням і не поширюються на будь@які інші. 3. Діючи в дусі партнерства і співробітництва та в світлі положень, що містяться в статті 51, Уряд України інформує Співтовариство про свої наміри щодо затверд@ ження нового законодавства або прийняття нових правил, які можуть змінити умо@ ви для заснування чи функціонування в Україні дочірніх компаній чи філіалів ком@ паній Співтовариства на більш обмежені, ніж ті, що були на день, який передує даті підписання цієї Угоди. Співтовариство може попросити Україну надати проекти та@ кого законодавства або правил і провести консультації стосовно цих проектів. 4. Якщо нове законодавство чи правила, які запроваджено в Україні, можуть спричинити більш обмежені умови для заснування компаній Співтовариства на її території і для функціонування дочірніх компаній і філіалів компаній Співтовари@ ства, заснованих в Україні, ніж ті, що склалися на день підписання Угоди, то такі, відповідні законодавство чи правила не застосовуються протягом трьох років після набуття чинності відповідним законом до тих дочірніх компаній і філіалів, які вже були створені в Україні на момент набуття чинності відповідним актом. Глава III. Транскордонні послуги між Співтовариством і Україною Стаття 37 1. З огляду на розвиток сектору послуг Сторін, Сторони зобов’язуються від@ повідно до положень цієї Глави вжити необхідних заходів з метою поступового збільшення обсягу послуг, що надаються компаніями Співтовариства або України, створеними на території Сторони, крім випадків, коли вини належать особі, для якої призначені послуги. 2. Рада з питань співробітництва дає рекомендації щодо виконання пункту 1. Стаття 38 Сторони співпрацюють з метою розвитку ринково орієнтованого сектору пос@ луг в Україні. Стаття 39 1. Сторони зобов’язуються ефективно застосовувати принцип необмеженого дос@ тупу до міжнародного ринку морських перевезень і перевезень на комерційній основі: a) вищенаведене положення не зашкоджує правам і зобов’язанням, що випли@ вають зі Статуту лінійних конференцій ООН при його застосуванні тією чи іншою Договірною Стороною цієї Угоди. Морські судна, на які Статут не поширюється, зможуть вільно діяти в конкуренції з суднами, на які Статут поширюється, до тих

43


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом пір, поки вони будуть дотримуватися принципу чесної конкуренції на комерцій@ них засадах; b) Сторони підтверджують свою прихильність умовам вільної конкуренції як суттєвій особливості торгівлі насипними та наливними товарами. 2. При застосуванні принципів пункту 1 Сторони: a) не застосовують з дня набуття чинності цією Угодою ніяких положень двос@ торонніх угод стосовно розподілу вантажу між будь@якою державою@членом Співтовариства і колишнім Радянським Союзом; b) не включають ніяких положень стосовно розподілу вантажу до майбутніх двосторонніх угод з третіми країнами, крім тих виключних випадків, коли судноп@ лавні компанії однієї чи іншої Сторони цієї Угоди не змогли б іншим чином мати за@ конну можливість здійснювати торговельні поставки як в цю третю країну, так і з неї; c) забороняють домовленості про розподіл вантажу в майбутніх двосторонніх угодах, що стосуються торгівлі насипними та наливними товарами; d) відміняють, з набуттям чинності цієї Угодою, всі односторонні заходи, адміністративні, технічні та інші перешкоди, які могли б мати обмежувальний або дискримінаційний вплив на вільне надання послуг у міжнародних морських перевезеннях. Кожна Сторона, між іншим, надає не менш сприятливий режим для суден іншої Сторони, ніж той, що надається Стороною власним судам стосовно доступу до портів, відкритих для міжнародної торгівлі, використання інфраструктури і до@ поміжних морських послуг у портах, а також відповідних сплат і зборів, митних послуг і надання якірних стоянок і засобів навантаження і розвантаження. Такий самий режим також надається кожною Стороною стосовно суден, що вико@ ристовуються громадянами або компаніями іншої Сторони, які зареєстровані за ме@ жами ЄС або України, після перехідного періоду, але не пізніше 1 липня 1997 року. 3. Громадяни і компанії Співтовариства, які надають послуги в міжнародних морських перевезеннях, вільні надавати міжнародні послуги «ріка@море» на внутрішніх водних шляхах України і навпаки. Стаття 40 З метою забезпечення узгодженого розвитку перевезень між Сторонами з ура@ хуванням їх комерційних потреб, умови взаємного доступу до ринку та забезпе@ чення перевезень автотранспортом, залізницею та річковим транспортом та, якщо це можливо, повітряним транспортом можуть регулюватися окремими угодами, укладеними належним чином між Сторонами, як зазначено у статті 99, після того, як набуде чинності ця Угода. Глава IV. Загальні положення Стаття 41 1. Положення цього розділу застосовуються з урахуванням законних обмежень на підставах державної політики, державної безпеки або охорони здоров’я населення. 2. Вони не поширюються на дії, які на території будь@якої Сторони пов’язані, навіть в окремих випадках, з діями органів влади.

44


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

Стаття 42 В цілях цього розділу ніщо в Угоді не заважає Сторонам застосовувати свої за@ кони і правила стосовно в’їзду і перебування, роботи, умов праці і влаштування фізичних осіб і надання послуг, за умовами, що при цих діях вони не застосовують їх таким чином, що скасовує або зменшує переваги, які будь@яка Сторона має згідно з умовами конкретного положення Угоди. Вищенаведене положення не пе@ решкоджає застосуванню статті 41. Стаття 43 Компанії, які контролюються і є виключно спільною власністю українських ком@ паній і компаній Співтовариства, також є бенефіціаріями положень Глав II, III, і IV. Стаття 44 Режим, що надається кожною Стороною іншій Стороні, згідно з цією Угодою в подальшому не буде, від дня за один місяць до дати набуття чинності відповідних зобов’язань Генеральної Угоди з торгівлі послугами (ГАТС) стосовно секторів або заходів, що передбачені ГАТС, жодною мірою більш сприятливим, ніж той, що на@ даний такою першою Стороною згідно з положеннями ГАТС, і це стосується кож@ ного сектору послуг, підсектора і способу надання. Стаття 45 В цілях Глав II, III і IV до уваги не береться режим, що надається Співтовари@ ством, його державами@членами або Україною згідно з зобов’язаннями, взятими на себе в угодах про економічну інтеграцію відповідно до принципів статті V ГАТС. Стаття 46 1. Режим найбільшого сприяння, наданий відповідно до положень цього розділу, не застосовується до податкових пільг, які Сторони надають або надавати@ муть у майбутньому на основі угод про уникнення подвійного оподаткування чи інших домовленостей щодо оподаткування. 2. Ніщо в цьому розділі не буде тлумачитись таким чином, щоб завадити прий@ няттю чи вживанню Сторонами будь@яких заходів, спрямованих на запобігання уникненню або ухиленню від сплати податків відповідно до податкових положень угод про уникнення подвійного оподаткування та інших домовленостей щодо опо@ даткування чи внутрішнього фінансового законодавства. 3. Ніщо в цьому розділі не буде тлумачитись таким чином, щоб завадити держа@ вам@членам чи Україні враховувати різницю при застосуванні відповідних поло@ жень їх фінансового законодавства між платниками податків, які знаходяться не в однаковому становищі, зокрема, що стосується їх місця проживання. Стаття 47 Без шкоди для статті 35, жодне положення наведених Глав II, III і IV цієї Уго@ ди не буде тлумачитися як таке, що надає право: — громадянам держав@членів чи України, відповідно, в’їздити на територію Ук@ раїни чи Співтовариства, або перебувати на цих територіях, відповідно, в будь@якому

45


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом статусі і, зокрема в статусі акціонера чи партнера компанії або її менеджера чи працівника, постачальника або одержувача послуг; — дочірнім компаніям Співтовариства або філіалам українських компаній най@ мати чи використовувати працю громадян України на території Співтовариства; — українським дочірнім компаніям або філіалам компаній Співтовариства най@ мати чи використовувати працю громадян держав@членів на території України; — українським компаніям або дочірнім компаніям Співтовариства чи філіалам українським компаній надавати громадян України для роботи іншим особам та під їх контроль за тимчасовими контрактами на працевлаштування; — компаніям Співтовариства або українським дочірнім компаніям чи філіалам компаній Співтовариства надавати робітників, які є громадянами держав@членів, за тимчасовими контрактами на працевлаштування. Розділ V. Поточні платежі та капітал Стаття 48 1. Сторони зобов’язуються дозволити здійснення у вільно конвертованій ва@ люті будь@яких виплат по поточному платіжному балансу між резидентами Співтовариства та України, пов’язані з рухом товарів, послуг чи осіб, що здійсню@ ються згідно з положеннями цієї Угоди. 2. Стосовно операцій по капітальному рахунку платіжного балансу, з набуттям чинності Угодою, відповідно держави@члени та Україна забезпечують вільний рух капіталу, що стосується прямих інвестицій в компанії, що були законним шляхом засновані в своїх країнах, та інвестицій, зроблених відповідно до положень Глави II цього розділу IV, та ліквідації або повернення (репатріації) цих інвестицій та будь@якого прибутку, що випливає з них. 3. Без шкоди для пункту 2 чи пункту 5, з набуттям чинності цією Угодою дер@ жави@члени та Україна не вводять ніяких нових валютних обмежень на рух капіта@ лу і поточні платежі, пов’язані з ним, між резидентами Співтовариства та України і не вносять нових обмежень в існуючі домовленості. 4. Сторони проводять конституції між собою з метою створення сприятливих умов для руху видів капіталу, крім вищезазначених у пункті 2, між Співтоварист@ вом та Україною для сприяння досягненню цілей цієї Угоди. 5. З огляду на положення цієї статті, до введення повної конвертованості ук@ раїнської валюти в межах положень статті VIII Статуту Міжнародного валютного фонду (МВФ), Україна за виняткових обставин може застосувати валютні обме@ ження, пов’язані з наданням або отриманням коротко@ і середньострокових фінан@ сових кредитів за умови, що такі обмеження є вимушеними для України у зв’язку з наданням таких кредитів і дозволяються згідно зі статусом України в МВФ. Ук@ раїна застосовує ці обмеження недискримінаційним чином. Вони застосовуються у такий спосіб, щоб можлива шкода цій Угоді від них була мінімальною. Україна негайно інформує Раду з питань співробітництва про введення таких заходів і будь@які зміни до них. 6. Без шкоди для пунктів 1 і 2, якщо у виняткових обставинах рух капіталів між Співтовариством і Україною створює або загрожує створити серйозні труднощі для здійснення валютної або фінансової політики у Співтоваристві чи в Україні,

46


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

відповідно Співтовариство або Україна можуть вживати запобіжних заходів щодо руху капіталів між Співтовариством і Україною на період не більше шести місяців, якщо такі заходи є вкрай необхідними. Розділ VI. Конкуренція, захист інтелектуальної, промислової і комерційної власності та співробітництво в галузі законодавства Стаття 49 1. Сторони погоджуються співпрацювати з метою виправлення або усунення, шляхом застосування своїх антимонопольних законів чи інших чином, обмежень конкуренції, до яких вдаються підприємства, або викликаних державним втручан@ ням, якщо вони можуть впливати на торгівлю між Співтовариством і Україною. 2. Для досягнення цілей, зазначених в пункті 1: 2.1. Сторони забезпечують наявність та виконання законів, спрямованих проти об@ межень конкуренції, до яких вдаються підприємства, що знаходяться в їх юрисдикції. 2.2. Сторони утримуються від надання будь@якої державної допомоги окремим підприємствам чи виробництву товарів, крім первинних товарів, що визначені ГАТТ, або від надання послуг, які спотворюють або загрожують спотворити конку@ ренцію і які таким чином впливають на торгівлю між Співтовариством і Україною. 2.3. На прохання однієї Сторони інша Сторона надає інформацію про свої схе@ ми допомоги або про окремі конкретні випадки державної допомоги. Не повинна надаватись ніяка інформація, що підпадає під вимоги законодавства Сторін щодо професійної або комерційної таємниці. 2.4. Стосовно державних монополій комерційного характеру Сторони заявля@ ють про свою готовність, починаючи з четвертого року від набуття чинності цією Угодою, забезпечити недопущення дискримінації громадян Сторін щодо умов, за яких товари закуповуються або продаються. 2.5. Стосовно державних підприємств або підприємств, яким держави@члени або Україна надають виключні права, Сторони заявляють про свою готовність, по@ чинаючи з четвертого року від дати набуття чинності цією Угодою, не запроваджу@ вати і не підтримувати ніякі заходи, що спотворюють торгівлю між Співтоварист@ вом і Україною у такій мірі, що суперечить відповідним інтересам Сторін. Це по@ ложення не заважає виконанню, де@юре або де@факто, конкретних завдань, покла@ дених на такі підприємства. 2.6. Термін, зазначений у пунктах 2.4 і 2.5, може бути подовжений за домов@ леністю Сторін. 3. На прохання Співтовариства або України в рамках Комітету з питань співробітництва можуть проводитись консультації з питань обмежень або спотво@ рень конкуренції, зазначених у пунктах 1 і 2, та з питань забезпечення втілення їхніх правил конкуренції з урахуванням обмежень, що накладені законами щодо розголошення інформації, конфіденційності і підприємницької таємниці. Кон@ сультації можуть також включати питання щодо тлумачення пунктів 1 і 2. 4. Сторони, які мають досвід у впровадженні правил конкуренції, всебічно роз@ глядають питання щодо надання іншим Сторонам, на їхнє прохання і в межах на@ явних можливостей, технічної допомоги для розвитку і запровадження правил конкуренції.

47


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом 5. Вищенаведені положення жодною мірою не впливають на права Сторін вжи@ вати відповідних заходів, особливо тих, що зазначені у статті 19, з метою боротьби із спотвореннями у торгівлі товарами чи послугами. Стаття 50 1. Дотримуючись положень цієї статті, а також Додатка III, Україна продов@ жить удосконалювати захист прав на інтелектуальну власність для того, щоб до кінця п’ятого року після набуття чинності Угодою, забезпечити рівень захисту, аналогічний до існуючого в Співтоваристві, включаючи ефективні засоби забезпе@ чення дотримання таких прав. 2. До кінця п’ятого року після набуття чинності Угодою Україна приєднається до багатосторонніх конвенцій про права на інтелектуальну власність, зазначених в пункті 1 Додатка III, сторонами яких є держави@члени Співтовариства або які де@ факто в них застосовуються згідно з відповідними положеннями цих конвенцій. Стаття 51 1. Сторони визнають, що важливою умовою для зміцнення економічних зв’яз@ ків між Україною та Співтовариством є зближення існуючого і майбутнього зако@ нодавства України з законодавством Співтовариства. Україна вживе заходів для забезпечення того, щоб її законодавство поступово було приведене у відповідність до законодавства Співтовариства. 2. Зокрема, приблизна адекватність законів матиме місце в таких галузях: закон про митницю, закон про компанії, закон про банківську справу, бухгалтерський облік компаній і податки, інтелектуальна власність, охорона праці, фінансові пос@ луги, правила конкуренції, державні закупку, охорона здоров’я та життя людей, тварин і рослин, навколишнє середовище, захист прав споживачів, непряме опо@ даткування, технічні правила і стандарти, закони та інструкції стосовно ядерної енергії, транспорт. 3. Співтовариство надає Україні належну технічну допомогу з метою здійснен@ ня цих заходів, яка може включати зокрема: — обмін експертами; — завчасне надання інформації, особливо стосовно відповідного законодавства; — організацію семінарів; — професійна підготовка; — допомогу у здійсненні перекладу законодавства Співтовариства у відповідних секторах. Розділ VII. Економічне співробітництво Стаття 52 1. Співтовариство та Україна вступають в економічне співробітництво з метою сприяння процесу економічних реформ та відродження і сталого розвитку Ук@ раїни. Таке співробітництво зміцнюватиме і розвиватиме економічні зв’язки на благо обох Сторін. 2. Політичні та інші заходи приймаються з метою здійснення економічних та соціальних реформ та перебудови економічної системи в Україні і будуть визнача@

48


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

тися вимогами сталого та гармонійного соціального розвитку; вони також у повній мірі враховуватимуть екологічні аспекти. 3. З цією метою співробітництво зосереджується, зокрема, на промисловій коопе@ рації, заохоченні та захисті інвестицій, державних поставках, зближенні політики стандартизації в гірничовидобувній та сировинній галузях, науці та техніці, освіті та навчанні, АПК і сільському господарстві, енергетиці, цивільній ядерній галузі, галузі охорони навколишнього середовища, транспорті, космосі, телекомунікаціях, фінан@ сових послугах, «відмиванні» грошей, валютній політиці, регіональному розвитку, соціальній кооперації, туризмі, малому та середньому підприємництві, засобах інформації та зв’язку, захисту прав споживачів, митній справі, співробітництві в га@ лузі статистики, економіці та боротьбі з наркотичним бізнесом. 4. Особлива увага приділяється заходам, що сприяють співробітництву між Не@ залежними Державами та іншими сусідніми країнами з метою стимулювання гар@ монійного розвитку регіону. 5. При необхідності економічній та іншим формам співробітництва, обумовле@ ним у цій Угоді, може надаватися з боку Співтовариства технічна допомога на основі відповідних правил Ради Співтовариства стосовно технічної допомоги Незалежним Державам, пріоритетів, погоджених у орієнтовній програмі про технічну допомогу Співтовариства Україні і встановлених процедур її координації та здійснення. 6. Рада з питань співробітництва надає рекомендації стосовно розвитку співробітництва у пріоритетних сферах, визначених в пункті 3. Стаття 53. Співробітництво в галузі промисловості 1. Співробітництво має на меті сприяти, зокрема, нижченаведеному: — розвитку ділових зв’язків між промисловцями обох Сторін, тобто з огляду на передачу технологій та ноу@хау; — участі Співтовариства в заходах України по перебудові та технічному переос@ нащенню її промисловості; — удосконаленню управління; — розробці необхідних комерційних правил та практичних заходів, включаючи маркетінг виробів; — охороні навколишнього середовища; — адаптації структури промислового виробництва до стандартів розвинутої ринкової економіки; — конверсії військово@промислового комплексу. 2. Положення цієї статті не впливають на застосування правил конкуренції, прийнятих Співтовариством, стосовно підприємництва. Стаття 54. Заохочення та захист інвестицій 1. Заважаючи на відповідні повноваження та компетенцію Співтовариства і дер@ жав@членів, співробітництво має на меті встановити сприятливий клімат для інвес@ тицій, як внутрішніх, так і іноземних, особливо шляхом поліпшення умов захисту інвестицій, руху капіталу та обміну інформацією про можливості щодо інвестицій. 2. Основними цілями цього співробітництва, зокрема, є: — укладення між державами@членами і Україною, за необхідністю, угод про за@ охочення і захист інвестицій;

49


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом — укладення між державами@членами і Україною, за необхідністю, угод про уникнення подвійного оподаткування; — створення сприятливих умов з метою залучення іноземних інвестицій в еко@ номіку України; — формування стабільної і незалежної законодавчої бази й умов в галузі підприємницької діяльності, а також обмін інформацією про закони, положення та адміністративну практику в галузі інвестицій; — обмін інформацією про можливості інвестування, зокрема під час проведен@ ня торгових ярмарків, виставок, торгових тижнів та інших заходів. Стаття 55. Публічне укладання контрактів Сторони співробітничають з метою створення умов для відкритого та конку@ рентоспроможного укладання контрактів на товари та послуги, зокрема шляхом проведення тендерів. Стаття 56. Співробітництво в галузі оцінки стандартів та оцінки відповідності 1. Співробітництво між Сторонами сприяє створенню відповідності з міжна@ родно узгодженими критеріями, принципами та орієнтирами в питаннях якості. Такі дії сприяють прогресу у напрямі взаємного визнання в питаннях оцінки відповідності, а також покращенню якості української продукції. 2. З цією метою вони намагаються: — сприяти розвитку відповідного співробітництва між організаціями та устано@ вами, що спеціалізуються в цих галузях; — сприяти застосуванню технічних правил Співтовариства та європейських стандартів і процедур оцінки відповідності; — дозволити здійснювати обмін досвідом та технічною інформацією в галузі управління якістю. Стаття 57. Гірнича промисловість та сировинні ресурси 1. Сторони прагнуть до збільшення інвестицій і торгівлі в галузі гірничої про@ мисловості та сировинних ресурсів. 2. Співробітництво зосереджується, зокрема, в таких галузях: — обмін інформацією про розвиток гірничої промисловості та кольорової металургії; — розробка правових основ співробітництва; — питання торгівлі; — розробка законодавчих та інших заходів у галузі охорони навколишнього се@ редовища; — професійна підготовка; — безпека гірничої промисловості. Стаття 58. Співробітництво в галузі науки і техніки 1. Сторони сприяють співробітництву в галузі цивільних наукових досліджень та технічних розробок (ДТР) на основі взаємної вигоди та з урахуванням наявних

50


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

ресурсів, належного доступу до їх відповідних програм та з урахуванням належно@ го рівня ефективного захисту прав інтелектуальної, промислової та комерційної власності (ПІВ). 2. Співробітництво в галузі науки і техніки включає: — обмін науковою і технічною інформацією; — спільну діяльність в галузі ДТР; — діяльність по професійній підготовці та програмах мобільності для нау@ ковців, дослідників та технічного персоналу, які беруть участь у ДТР з обох сторін. Якщо таке співробітництво приймає форму діяльності, що включає в себе га@ лузь освіти і/або професійної підготовки, воно повинно здійснюватись згідно з по@ ложеннями статті 59. Сторони, на основі взаємної домовленості, можуть здійснювати науково@ технічне співробітництво в інших формах. При здійсненні такого співробітництва особлива увага приділяється працев@ лаштуванню науковців, інженерів, дослідників та технічного персоналу, зайнятих або тих, що були зайняті дослідженнями у галузі виробництва зброї масового зни@ щення або в такому виробництві. 3. Співробітництво згідно з цією статтею здійснюється на основі окремих угод, які мають бути обговорені та укладені відповідно до процедур, прийнятих кожною стороною, і які, між іншим, визначають відповідні положення щодо ПІВ. Стаття 59. Освіта та професійна підготовка 1. Сторони здійснюють співробітництво з метою підвищення рівня загальної освіти та професійної кваліфікації в Україні, як у громадському, так і в приватно@ му секторах. 2. Співробітництво, зокрема, зосереджується в таких галузях: — удосконалення системи вищої освіти та системи підготовки в Україні згідно з сучасними вимогами, включаючи систему сертифікації вищих навчальних зак@ ладів і дипломів про вищу освіту; — професійна підготовка керівників підприємств державного та приватного сек@ торів та цивільних службовців у пріоритетних галузях, що мають бути визначені; — співробітництво між навчальними закладами, співробітництво між навчаль@ ними закладами і фірмами; — мобільність для вчителів, випускників, адміністраторів, молодих вчених і дослідників та молоді; — сприяння навчанню в галузі європейських досліджень у відповідних закладах; — навчання мовам країн Співтовариства; — підготовка на курсах вдосконалення майстерності перекладачів для роботи на конференціях; — підготовка журналістів; — підготовка викладачів. 3. Можлива участь однієї Сторони у відповідних програмах у галузі освіти та підго@ товки іншої Сторони може бути розглянута згідно з їхніми відповідними процедура@ ми і тоді, якщо це є доцільним, будуть розроблені установчі рамки і плани спів@ робітництва з урахуванням участі України у програмі ТЕМПУС Співробітництва.

51


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Стаття 60. Сільське господарство та агропромисловий сектор Метою співробітництва в цій галузі є здійснення аграрної реформи, мо@ дернізація, перебудова та приватизація сільського господарства, агропромислового сектору та сектору послуг в Україні, розвиток внутрішнього та зовнішнього ринків для українських товарів, за умов, які забезпечують захист навколишнього середови@ ща, враховуючи необхідність посилення безпеки в постачанні продуктів харчуван@ ня. Сторони також прагнутимуть до поступового наближення українських стан@ дартів до технічних правил Співтовариства стосовно промислових і сільськогоспо@ дарських продуктів харчування, включаючи санітарні і фітосанітарні стандарти. Стаття 61. Енергетика 1. Співробітництво здійснюється в межах принципів ринкової економіки та Європейської енергетичної хартії в умовах поступового об’єднання енергетичних ринків в Європі. 2. Співробітництво, крім іншого, включає такі галузі: — вплив виробництва та споживання енергії на навколишнє середовище з ме@ тою запобігання або мінімізації шкідливим наслідкам результатів цієї діяльності для навколишнього середовища; — підвищення економічно прийнятим і природобезпечним шляхом якості та безпеки енергозабезпечення, включаючи диверсифікацію постачальників; — вироблення енергетичної політики; — поліпшення управління та регулювання енергетичної галузі відповідно до вимог ринкової економіки; — запровадження ряду інституційних, правових, фінансових та інших переду@ мов, необхідних для сприяння зростанню торгівлі енергією та інвестиціям; — сприяння економії енергії та її ефективному використанню; — модернізація, розвиток і диверсифікація енергетичної інфраструктури; — удосконалення технологій енергетичного забезпечення та кінцевого вико@ ристання всіх видів енергії; — управління та технічна підготовка в енергетичній галузі. Стаття 62. Співробітництво в цивільному ядерному секторі 1. Беручи до уваги відповідні повноваження та компетенцію Співтовариства та його держав@членів, співробітництво в цивільному ядерному секторі здійснюється через використання конкретних угод про, наприклад, торгівлю ядерними ма@ теріалами, ядерну безпеку та термоядерний синтез і відповідно до законодавчих процедур кожної Сторони. 2. Сторони співробітничають, в тому числі на міжнародних форумах, у розв’язанні проблем, що виникли внаслідок Чорнобильської катастрофи; співробітництво, зокре@ ма, може включати: — спільне дослідження наукових проблем, пов’язаних з Чорнобильською аварією; — боротьба з радіоактивним забрудненням повітря, грунту та води; — контроль і нагляд за радіоактивним станом навколишнього середовища; — подолання наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з ядерною енергією/радіоактивністю;

52


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

— дезактивація забруднених радіацією земель і поводження з радіоактивними відходами; — медичні проблеми, пов’язані з впливом наслідків ядерних аварій на стан здо@ ров’я населення; — розв’язання проблеми безпеки зруйнованого 4@го енергоблоку в Чорнобилі; — економічні та адміністративні аспекти зусиль, спрямованих на подолання наслідків аварії; — підготовка в галузі запобігання наслідкам ядерних аварій та їх зменшення; — наукові та технічні аспекти діяльності по подоланню наслідків Чорнобильсь@ кої катастрофи; — інші галузі за погодженням Сторін. Стаття 63. Навколишнє середовище 1. Беручи до уваги Європейську енергетичну хартію та Декларацію конферен@ ції, яка відбулася в Люцерні в 1993 році, Сторони розвивають та зміцнюють спів@ робітництво між ними в галузі охорони навколишнього середовища та охорони здоров’я. 2. Співробітництво здійснюється з метою боротьби з погіршенням стану навко@ лишнього середовища і, зокрема, охоплює такі питання, як: — ефективний моніторинг рівнів забруднення та оцінка стану навколишнього середовища; система інформації про стан навколишнього середовища; — боротьба з локальним, регіональним та транскордонним забрудненням ат@ мосферного повітря та води; — відновлення природного стану навколишнього середовища; — старе, ефективне та екологічно безпечне виробництво та використання енергії; безпека промислових підприємств; — класифікація та безпечне використання хімічних речовин; — якість води; — зменшення обсягів, утилізація і безпечне знищення відходів а також вико@ ристання положень Базельської конференції; — вплив, який здійснює на навколишнє середовище сільське господарство, ерозія грунтів та хімічне забруднення; — захист лісів; — збереження біологічної різноманітності, територій, що охороняються, а та@ кож раціональне використання біологічних ресурсів та управління ними; — планування землекористування, включаючи будівництво та міське планування; — застосування економічних та фінансових важелів; — глобальні кліматичні зміни; — екологічна освіта та виховання; — виконання Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транс@ кордонному контексті, яка була підписана в місті Еспоо. 3. Співробітництво, зокрема, здійснюється шляхом: — планування заходів по подоланню наслідків катастроф та інших надзвичай@ них ситуацій; — обміну інформацією та експертами, включаючи інформацію та експертів, що мають відношення до передачі чистих технологій та безпечного і екологічно раціонального використання біотехнологій;

53


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом — проведення спільної дослідницької діяльності; — удосконалення законодавства в напрямі стандартів Співтовариства; — співробітництва на регіональному (в тому числі, в рамках Європейського агентства по навколишньому середовищу) та на міжнародному рівнях; — розробки стратегії, зокрема стосовно глобальних та кліматичних проблем, а також з метою досягнення сталого розвитку; — дослідження впливу на навколишнє середовище. Стаття 64. Транспорт Сторони розвивають та зміцнюють співробітництво між ними в галузі транспорту. Це співробітництво, між іншим, має на меті реконструкцію і модернізацію транспортних систем і мереж доріг в Україні, а також поглиблення і забезпечення, в разі потреби, сумісності транспортних систем в контексті створення більш гло@ бальної транспортної системи. Співробітництво, між іншим, включає: — модернізацію управління автомобільним, залізничним транспортом, портами і аеропортами; — модернізацію і розвиток залізниці, водних шляхів, автомобільних доріг, портів, аеропортів, аеронавігаційної інфраструктури, включаючи модернізацію го@ ловних шляхів, що становлять обопільний інтерес, і трансєвропейських магістра@ лей для згаданих видів транспорту; — сприяння змішаним перевезенням та їх розвиток; — сприяння спільним програмам досліджень і розробок; — підготовка законодавчої та організаційної бази для розробки і імплементації політики, включаючи приватизацію транспортного сектора. Стаття 65. Космічний простір Беручи до уваги відповідну компетенцію Співтовариства, його держав@членів та Європейського космічного агентства, Сторони сприяють, при необхідності, довгостроковому співробітництву в галузі дослідження космічного простору в мирних цілях, розвитку таких досліджень та комерційного використання резуль@ татів таких досліджень. Сторони приділяють особливу увагу тим ініціативам, які сприяють повною мірою комплементарності їхньої відповідної космічної діяльності. Стаття 66. Поштовий зв’язок та електрозв’язок У межах своїх відповідних повноважень та компетенції Сторони розширяють та зміцнюють співробітництво в таких галузях: — визначення політики та керівних принципів розвитку електрозв’язку та пош@ тового зв’язку; — розробка принципів тарифної політики і маркетингу в галузі електрозв’язку та поштового зв’язку; — заохочення розробки проектів у галузі електрозв’язку та поштового зв’язку і залучення інвестицій; — підвищення ефективності та якості забезпечення електрозв’язку та поштового зв’язку, між іншим, шляхом лібералізації діяльності в організаційних структурах;

54


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

— передове застосування електрозв’язку, зокрема, в сфері електронного перека@ зу коштів; — управління телекомунікаційними мережами та їх «оптимізація»; — створення відповідної нормативної бази для надання телекомунікаційних та поштових послуг і для використання діапазону радіочастот; — підготовка персоналу з питань електрозв’язку і поштового зв’язку для діяль@ ності в ринкових умовах. Стаття 67. Фінансові послуги Співробітництво, зокрема, спрямовується на полегшення включення України до загальноприйнятих систем взаємних розрахунків. Технічна допомога зосере@ джується на: — розвитку банківських і фінансових послуг, розвитку спільного ринку кредитних ресурсів, залученні України до загальноприйнятої системи взаємних розрахунків; — розвитку фіскальної системи та її установ в Україні, обміні досвідом та нав@ чанні персоналу; — розвитку послуг у сфері страхування, що, між іншим, створило б сприятливі умови для участі компаній Співтовариства у створенні спільних підприємств в га@ лузі страхування в Україні, а також розвитку експортного кредитного страхування; — це співробітництво, зокрема, сприяє розвитку стосунків між Україною та державами@членами у сфері фінансових послуг. Стаття 68. Відмивання грошей 1. Сторони визнають необхідність докладати зусилля і співпрацювати з метою запобігання використанню своїх фінансових систем для відмивання доходів, отри@ маних від кримінальної діяльності в цілому та злочинів, пов’язаних з наркотиками зокрема. 2. Співробітництво в цій галузі включає адміністративну та технічну допомогу з метою встановлення відповідних норм запобігання відмиванню грошей, еквіва@ лентних тим, які прийняті Співтовариством та міжнародними форумами в цій га@ лузі, включаючи Цільову групу з фінансових питань (ЦГФП). Стаття 69. ВалютноHгрошова політика На прохання українських властей, Співтовариство надає технічну допомогу, яка має на меті підтримати зусилля України у напрямку створення і зміцнення її влас@ ної валютно@грошової системи та введення нової грошової одиниці, яка має стати конвертованою, а також у напрямку поступового зближення політики України з політикою європейської валютної системи. Це включає неформальний обмін пог@ лядами стосовно принципів та функціонування європейської валютної системи. Стаття 70. Регіональний розвиток 1. Сторони зміцнюють співробітництво в галузі регіонального розвитку та пла@ нування землекористування. 2. З цією метою вони сприяють обміну інформацією між національними, регіо@ нальними та місцевими органами влади з питань регіональної політики плануван@ ня землекористування та методики формування регіональної політики, яка приділяє особливу увагу розвитку несприятливих районів.

55


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Вони також сприяють налагодженню прямих зв’язків між відповідними райо@ нами та державними організаціями, які займаються питаннями планування регіонального розвитку, з метою, між іншим, обміну інформацією про шляхи і ме@ тоди сприяння регіональному розвитку. Стаття 71. Співробітництво в соціальній галузі Що стосується охорони здоров’я та безпеки, то Сторони розвивають співробіт@ ництво між ними з метою поліпшення рівня охорони здоров’я та безпеки працівників. 1. Співробітництво, головним чином, включає: — освіту та підготовку з питань охорони здоров’я та безпеки, причому головна увага має приділятися секторам діяльності високого ризику; — розробка та застосування превентивних заходів, спрямованих на боротьбу з професійними захворюваннями та іншими захворюваннями, пов’язаними з роботою; — запобігання ризику великих аварій та регулювання використання токсичних хімічних речовин; — дослідження в галузі розвитку бази знань стосовно умов праці та здоров’я і безпеки працівників. 2. Що стосується зайнятості, то співробітництво включає, головним чином, технічну допомогу в галузях: — оптимізації ринку робочої сили; — модернізації консультаційних служб та служб, які займаються пошуком роботи; — планування та менеджменту перебудовчих програм; — заохочення розвитку зайнятості на місцевому рівні; — обміну інформацією про програми гнучкої зайнятості, включаючи програми, що стимулюють роботу не за наймом та підприємництво. 3. Сторони приділяють особливу увагу співробітництву в галузі соціального за@ хисту, яке, між іншим, включає співпрацю у плануванні та здійсненні реформ у системі соціального захисту в Україні. Ці реформи мають на меті розробку в Україні методів захисту, притаманних країнам з ринковою економікою, і охоплюють всі напрями соціального захисту. Стаття 72. Туризм 1. Сторони розширюють та розвивають співробітництво між ними, яке включає: — сприяння туризму; — співробітництво між офіційними туристичними організаціями; — збільшення потоку інформації; — передачу «ноу@хау»; — вивчення можливостей спільної діяльності; — підготовку персоналу з метою розвитку туризму. Стаття 73. Малі та середні підприємства 1. Сторони намагаються розвивати і зміцнювати малі та середні підприємства та їх об’єднання, а також співробітництво між малими та середніми підприємства@ ми Співтовариства та України.

56


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

2. Співробітництво включає технічну допомогу, зокрема, в таких галузях: — розвиток правової бази діяльності малих та середніх підприємств; — створення відповідної інфраструктури (установа для підтримки малих та се@ редніх підприємств, зв’язок, допомога у створенні фонду малих та середніх підприємств); — створення технологічних парків. Стаття 74. Інформація та зв’язок Сторони підтримують розвиток сучасних методів обробки інформації, в тому числі засобів інформації, та сприяють ефективному обміну інформацією. Першо@ чергова увага приділяється програмам, які мають за мету ознайомлення широкої громадськості з основною інформацією про Співтовариство і Україну, включаючи, коли це можливо, взаємний доступ до баз даних на основі повної поваги до прав на інтелектуальну власність. Стаття 75. Захист прав споживачів 1. Сторони започатковують тісне співробітництво з метою досягнення сумісності їх систем захисту прав споживачів. Це співробітництво, зокрема, вклю@ чає проведення експертної оцінки законодавчих та інституційних реформ, ство@ рення постійно діючої системи взаємної інформації про небезпечні продукти, вдосконалення інформації, яка надається споживачу особливо стосовно цін, харак@ теристики товарів та послуг, що пропонуються, підготовку адміністративних поса@ дових осіб та інших представників інтересів споживачів, розвиток обмінів між представниками інтересів споживачів та поглиблення сумісності політики в галузі захисту прав споживачів. Стаття 76. Митниця 1. Метою співробітництва є забезпечення виконання усіх положень, що мають бути прийняті щодо торгівлі на основі взаємної вигоди та досягнення зближення української митної системи з митною системою Співтовариства. 2. Співробітництво, зокрема, включає: — обмін інформацією; — удосконалення методів роботи; — запровадження об’єднаної номенклатури та єдиного адміністративного документа; — взаємозв’язок між транзитними системами Співтовариства та України; — спрощення перевірок та формальностей, які стосуються перевезення товарів; — підтримку введення сучасних митних інформаційних систем; — організацію семінарів і навчальних циклів. 3. Без шкоди для подальшого співробітництва, що передбачається в цій Угоді і, зокрема у статті 79, взаємодопомога між адміністративними органами у митних справах Сторін здійснюється відповідно до положень Протоколу, що додається до цієї Угоди. Стаття 77. Співробітництво в галузі статистики Співробітництво в цій галузі має за мету розвиток ефективної статистичної системи, яка забезпечувала б надійний статистичний матеріал, необхідний для

57


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом підтримки та моніторингу процесу економічних реформ, та сприяла б розвитку приватного підприємництва в Україні. Сторони, зокрема, співпрацюють у таких галузях: — адаптація статистичної системи України до міжнародних методів, стандартів та класифікації; — обмін статистичною інформацією; — надання необхідної статистичної макро@ і мікроекономічної інформації для здійснення економічних реформ та управління ними. З цією метою Співтовариство надає Україні технічну допомогу. Стаття 78. Економіка Сторони сприяють процесу економічної реформи та узгодженню політики в га@ лузі економіки, співпрацюючи з метою поглиблення розуміння основ їх відповідних економічних систем, а також шляхів розробки та здійснення економічної політики в країнах з ринковою економікою. З цією метою Сторони обмінюються інформацією про функціонування та перспективи макроекономіки. Співтовариство надає технічну допомогу з метою: — допомоги Україні в проведенні економічної реформи, надаючи експертно@ консультативну та технічну допомогу; — сприяння співробітництву між економістами з метою прискорення передачі «ноу@хау» для розробки економічної політики; — забезпечення широкого розповсюдження наукових досліджень, дотичних до економічної політики. Стаття 79. Наркотики У межах своїх відповідних повноважень та компетенції Сторони співробітнича@ ють в галузі підвищення ефективності та якості політики і заходів по боротьбі з не@ законним виробництвом, постачанням та продажем наркотиків та психотропних речовин, включаючи запобігання втратам хімічної вихідної сировини, а також в га@ лузі сприяння запобіганню і зменшенню попиту на наркотики. Співробітництво в цій сфері основується на взаємних консультаціях та тісній координації між Сторо@ нами у тому, що стосується цілей та заходів в різних галузях, які мають відношен@ ня до наркотиків. Розділ VIII. Співробітництво в галузі культури Стаття 80 Сторони зобов’язуються сприяти, заохочувати та допомагати розвитку куль@ турного співробітництва. Коли це можливо, співробітництво може розвиватися на основі програм культурного співробітництва Співтовариства або однієї чи декіль@ кох держав@членів, а також можуть здійснюватися подальші заходи, що становлять обопільний інтерес.

58


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

Розділ IX. Фінансове співробітництво Стаття 81 Для досягнення цілей цієї Угоди та згідно із статтями 82, 83 та 84 Україна отри@ мує тимчасову фінансову допомогу від Співтовариства, яке надає технічну підтримку у вигляді субсидій для прискорення економічних перетворень в Україні. Стаття 82 Ця фінансова допомога надається в рамках Програми Тасіс, передбаченої у відповідному регламенті Ради Співтовариства. Стаття 83 Цілі та галузі фінансової допомоги Співтовариства визначаються в орієнтовній програмі, яка відображає встановлені пріоритети, що мають бути погоджені між Сторонами з огляду на потреби України, поглинаючу спроможність секторів та просування реформ. Сторони інформують про це Раду з питань співробітництва. Стаття 84 Для оптимального використання наявних ресурсів Сторони забезпечують тісну координацію надходжень в рамках технічної допомоги Співтовариства з надхо@ дженнями з інших джерел, таких, як держави@члени, інші країни та міжнародні ор@ ганізації, такі як Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку, а також ПРООН і МВФ. Глава X. Інституційні, загальні та заключні положення Стаття 85 Згідно з цим документом створюється Рада з питань співробітництва, яка сте@ жить за виконанням цієї Угоди. Засідання Ради проводяться на рівні міністрів один раз на рік, а також тоді, коли цього вимагають обставини. З метою досягнен@ ня цілей цієї Угоди вона розглядає будь@які значні питання, що виникають в рам@ ках Угоди, та будь@які інші двосторонні або міжнародні питання, що становлять взаємний інтерес. Рада з питань співробітництва може також виносити необхідні рекомендації за погодженням між двома Сторонами. Стаття 86 1. Рада з питань співробітництва складається з членів Ради Європейського Со@ юзу та з членів Комісії європейських співтовариств, з одного боку, та членів Уряду України, з другого боку. 2. Рада з питань співробітництва встановлює свої правила процедури. 3. Посаду Голови Ради з питань співробітництва займають по черзі представник Співтовариства і член Уряду України. Стаття 87 1. Раді з питань співробітництва у виконанні нею її обов’язків допомагає Комітет з питань співробітництва, який складається з представників членів Ради

59


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Європейського Союзу і членів Комісії європейських співтовариств з одного боку, та з представників Уряду України з іншого боку, як правило, на рівні старших по@ садових осіб державної служби. Посаду Голови Комітету з питань співробітництва займають по черзі представник Співтовариства та представник України. У своїх правилах процедури Рада з питань співробітництва визначає обов’язки Комітету з питань співробітництва, які включають підготовку засідань Ради з пи@ тань співробітництва та питання діяльності Комітету. 2. Рада з питань співробітництва може передавати будь@яке із своїх повноважень Комітету з питань співробітництва, що забезпечить послідовність між засіданнями Ради з питань співробітництва. Стаття 88 Рада з питань співробітництва може приймати рішення про створення будь@ якого іншого спеціального комітету чи органу для надання їй допомоги у вико@ нанні її обов’язків і вона визначає склад та обов’язки таких комітетів або органів і порядок їх діяльності. Стаття 89 При розгляді будь@якого питання, що виникає в рамках цієї Угоди стосовно будь@якого положення, яке посилається на одну із статей ГАТТ, Рада з питань співробітництва якнайповнішою мірою бере до уваги тлумачення, яке звичайно дається відповідній статті ГАТТ Договірними Сторонами ГАТТ. Стаття 90 Цим створюється Комітет з парламентського співробітництва. Цей Комітет є форумом, на якому зустрічаються члени Українського та Європейського парла@ ментів для обміну думками. Він скликається з періодичністю, яку визначає сам. Стаття 91 1. Комітет з парламентського співробітництва складається з членів Європейсь@ кого парламенту, з одного боку, та членів Українського парламенту, з іншого боку. 2. Комітет з парламентського співробітництва визначає свої правила процедури. 3. Головування в Комітеті з парламентського співробітництва здійснюється по черзі відповідно представниками Європейського парламенту і Українського пар@ ламенту згідно з положеннями, визнаними в його правилах процедури. Стаття 92 Комітет з парламентського співробітництва може запитувати відповідну інфор@ мацію про виконання цієї Угоди від Ради з питань співробітництва, яка в такому випадку надає Комітету запитувану інформацію. Комітету з парламентського співробітництва надається інформація стосовно рекомендацій Ради з питань співробітництва. Комітет з парламентського співробітництва може виносити рекомендації Раді з питань співробітництва.

60


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

Стаття 93 У рамках сфери дії цієї Угоди кожна Сторона зобов’язується забезпечити фізичним та юридичним особам іншої Сторони доступ, вільний від дискримінації щодо своїх власних фізичних та юридичних осіб, до компетентних судів та адміністративних органів Сторін для захисту їх особистих та майнових прав, включаючи права на інтелектуальну, промислову та комерційну власність. У межах своїх відповідних повноважень Сторони: — сприяють проведенню арбітражу для вирішення спорів, які виникають у зв’язку з комерційними угодами та угодами про співробітництво, укладеними суб’єктами економічної діяльності Співтовариства та України; — погоджуються про те, що у разі передачі спору до арбітражу кожна Сторона, яка бере участь у цьому спорі, може, якщо правила арбітражного органу, вибрано@ го Сторонами, не встановлюють інше, вибирати свого власного арбітра, незалежно від його національності, і про те, що головуючий третій арбітр або єдиний арбітр може бути громадянином третьої країни; — рекомендують своїм суб’єктам економічної діяльності вибирати, на основі взаємної згоди, законодавство, що застосовується до їхніх контрактів; — підтримують звернення до арбітражних правил, розроблених Комісією ООН з права міжнародної торгівлі (UNCITRAL), і використання арбітражних органів країни, що підписала Конвенцію про визнання та використання іноземних арбітраж@ них рішень, укладену в Нью@Йорку 10 липня 1958 року. Стаття 94 Ніщо в цій Угоді не перешкоджає одній із Сторін вживати будь@яких заходів: a) які, на її думку, необхідні для того, щоб запобігти розголошенню інформації, що суперечить суттєвим інтересам її безпеки; b) що мають відношення до виробництва або продажу зброї, воєнного споря@ дження та матеріалів або до досліджень, розробок чи виробництва, необхідного для цілей оборони, якщо такі заходи не зашкоджують умовам конкуренції стосов@ но продукції, яка не призначена для використання у суто воєнних цілях; c) які вона вважає необхідними для забезпечення своєї власної безпеки у ви@ падку серйозних внутрішніх безпорядків, які порушують закон і громадський по@ рядок, під час війни або серйозного міжнародного напруження, яке являє собою загрозу війни, або для виконання взятих зобов’язань з підтримання міжнародного миру та безпеки; d) які, на її думку, необхідні для дотримання її міжнародних зобов’язань з конт@ ролю за подвійним використанням промислових товарів і технологій. Стаття 95 1. У сферах, на які поширюється дія цієї Угоди, без шкоди для будь@яких її спеціальних положень: — заходи, які вживаються Україною по відношенню до Співтовариства, не по@ винні призводити до будь@якої дискримінації держав@членів Співтовариства, їх громадян або їх компаній чи фірм; — заходи, які вживаються Співтовариством по відношенню до України, не повинні призводити до будь@якої дискримінації громадян України або її компаній чи фірм.

61


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом 2. Положення пункту 1 не зашкоджують праву Сторін використовувати від@ повідні положення їх фінансового законодавства стосовно платників податків, які знаходяться не в однакових умовах з точки зору їх місця проживання. Стаття 96 1. Кожна з двох Сторін може передавати до Ради з питань співробітництва будь@який спір щодо застосування або тлумачення цієї Угоди. 2. Рада з питань співробітництва може врегульовувати спір шляхом винесення рекомендації. 3. Якщо спір не може бути врегульований відповідно до пункту 2, кожна Сто@ рона може повідомити іншу Сторону про призначення мирового посередника, після чого інша Сторона має призначити другого мирового посередника протягом двох місяців. Для застосування цієї процедури Співтовариство і держави@члени вважаються однією Стороною спору. Рада з питань співробітництва призначає третього посередника. Рекомендації мирових посередників приймаються більшістю голосів. Такі ре@ комендації не є обов’язковими для Сторін. Стаття 97 На вимогу однієї із Сторін Сторони оперативно проводять консультації з вико@ ристанням відповідних каналів з метою обговорення будь@яких питань, що стосу@ ються тлумачення або імплементації цієї Угоди та інших відповідних аспектів сто@ сунків між Сторонами. Положення цієї статті ніяким чином не зачіпають статті 18, 19, 96 та 102 і не зашкоджують їм. Стаття 98 Режим, який надається Україні в рамках цієї Угоди, ні в якому разі не є більш сприятливим, ніж режим, що надається державами@членами одна одній. Стаття 99 В цілях цієї Угоди термін «Сторони» означає Україну, з одного боку, та Співто@ вариство або держави@члени, або Співтовариство та держави@члени, згідно з їх відповідними повноваженнями, з іншого боку. Стаття 100 Оскільки питання, що охоплюються цією Угодою, регулюються Енергетичною Хартією та Протоколами до неї, така Хартія і такі Протоколи після набуття чин@ ності застосовуються до таких питань, але лише в тій мірі, в якій таке застосуван@ ня передбачене їх положеннями. Стаття 101 Ця Угода укладається на початковий період тривалістю десять років. Угода автоматично подовжується на один рік, якщо одна із Сторін за шість місяців до закінчення строку дії Угоди не сповістить іншу Сторону у письмовій формі про свій намір денонсувати Угоду.

62


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

Стаття 102 1. Сторони вживають будь@яких загальних або спеціальних заходів, необхідних для виконання своїх зобов’язань за Угодою. Вони докладають зусиль для досяг@ нення цілей, визначених Угодою. 2. Якщо одна із Сторін вважає, що інша Сторона не виконує своїх зобов’язань за Угодою, вона може вжити відповідних заходів. Перед тим, як вжити таких за@ ходів, за винятком випадків надзвичайної терміновості, вона надає Раді з питань співробітництва всю відповідну інформацію, необхідну для уважного вивчення си@ туації з метою пошуку рішення, прийнятного для Сторін. При визначенні цих заходів пріоритет має бути відданий таким заходам, які якомога менше зашкоджують дії Угоди. Рада з питань співробітництва негайно інформується про ці заходи, якщо цього вимагає інша Сторона. Стаття 103 Додатки I, II, III, IV, V, доповнення до додатка V і Протокол складають невід’ємну частину цієї Угоди. Стаття 104 До тих пір, поки за цією Угодою приватним особам і суб’єктам економічної діяльності не будуть забезпечені рівні права, Угода не зашкоджує правам, гаранто@ ваним їм чинними угодами, які є обов’язковими для однієї чи декількох держав@ членів, з одного боку, і України, з іншого боку, крім сфер, що відносяться до компе@ тенції Співтовариства, та без шкоди для зобов’язань держав@членів, які виплива@ ють з цієї Угоди, в сферах, що відносяться до їх компетенції. Стаття 105 Ця Угода застосовується, з одного боку, до територій, де діють договори про ут@ ворення Європейського співтовариства, Європейського співтовариства по атомній енергії та Європейського об’єднання вугілля та сталі, та за умов, визначених у цих договорах, і, з іншого боку, до території України. Стаття 106 Генеральний секретар Ради Європейського Союзу є депозитарієм цієї Угоди. Стаття 107 Оригінальний текст Угоди, тексти якої англійською, голландською, грецькою, датською, іспанською, італійською, німецькою, португальською, французькою ук@ раїнською мовами є автентичними, здається на зберігання Генеральному секрета@ реві Ради Європейського Союзу. Стаття 108 Ця Угода схвалюється Сторонами згідно з їх відповідними процедурами. Угода набуває чинності в перший день другого місяця, що наступає після дати, коли Сторони повідомили Генерального секретаря Ради Європейського Союзу про завершення процедур, зазначених у першому пункті.

63


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Після набуття нею чинності у тому, що стосується відносин між Україною та Співтовариством, ця Угода замінює Угоду між Європейським економічним співто@ вариством, Європейським співтовариством по атомній енергії та Союзом Радянсь@ ких Соціалістичних Республік про торгівлю та економічне і комерційне співробітництво, підписану в Брюсселі 18 грудня 1989 року. Стаття 109 Якщо до завершення процедур, необхідних для набуття чинності цією Угодою, положення певних частин цієї Угоди будуть вводитися в дію в 1994 році шляхом укладення тимчасової угоди між Співтовариством і Україною, Договірні Сторони погоджуються про те, що у цьому випадку термін «дата набуття чинності Угодою» означає дату набуття чинності тимчасовою Угодою. Здійснено в Люксембурзі чотирнадцятого дня червня місяця одна тисяча дев’ятсот дев’яносто четвертого року. За Україну

За Європейські Співтовариства

(підпис)

(підписи) СПИСОК ПРОТОКОЛІВ

Протокол про надання взаємної допомоги у митних питаннях Додаток I Орієнтовний список пільг, що надаються Україною незалежним державам відповідно до статті 12 1. Вірменія, Білорусь, Грузія, Естонія, Казахстан, Литва, Молдова, Росія, Турк@ меністан — ввізне мито не стягується. Вивізне мито не стягується з товарів, які поставляються згідно з кліринговими та міждержавними угодами в межах обсягів, визначених цими угодами. Ввізні та вивізні товари оподаткуванню ПДВ не підлягають. Акцизний збір з вивізних товарів не стягується. Всі незалежні держави — експортні квоти на поставки товарів, що здійснюють@ ся на основі річних міждержавних угод про торгівлю і співробітництво, є викрити@ ми на тих же умовах, що і для поставок товарів для державних потреб. 2. Вірменія, Білорусь, Грузія, Естонія, Казахстан, Литва, Молдова, Туркменис@ тан — платежі можуть здійснюватися в рублях. Росія — платежі можуть здійснюватися в рублях або карбованцях. Всі незалежні держави — спеціальна система некомерційних операцій, включа@ ючи платежі по цих операціях. 3. Всі незалежні держави — спеціальна система поточних платежів. 4. Всі незалежні держави — спеціальна цінова система в торгівлі деякою сиро@ виною та напівфабрикатами. 5. Всі незалежні держави — спеціальні умови транзиту. 6. Всі незалежні держави — спеціальні умови митних процедур.

64


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

Додаток II Виключні заходи, які частково скасовують положення статті 14 1. Виключні заходи, які частково скасовують положення статті 14, можуть вжи@ ватися Україною у формі кількісних обмежень на недискримінаційній основі. 2. Ці заходи можуть стосуватися лише нових галузей промисловості або деяких секторів, що знаходяться в процесі перебудови чи стикаються з серйозними труд@ нощами, особливо коли такі труднощі викликають значні соціальні проблеми. 3. Загальний обсяг імпорту товарів, які підпадають під такі заходи, не може пе@ ревищувати 15 % від загального імпорту із Співтовариства впродовж останнього року, що передує запровадженню будь@яких кількісних обмежень, для яких мають@ ся у наявності статистичні дані. 4. Такі заходи можуть вживатися лише впродовж перехідного періоду, який закінчується 31 грудня 1998 року, якщо Сторони не домовляться про інше, або ко@ ли Україна приєднається до ГАТТ, залежно від того, що буде раніше. 5. Україна інформує Раду з питань співробітництва про будь@які заходи, які вона має намір запровадити відповідно до умов цього додатка, а також, на прохання Співто@ вариства, в Раді з питань співробітництва. До запровадження цих заходів проводяться консультації щодо таких заходів та галузей, в яких вони будуть застосовуватися. Додаток III Конвенції про інтелектуальну власність (стаття 50) 1. Пункт 2 статті 50 стосується таких багатосторонніх конвенцій: — Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Паризький акт, 1971 рік); — Міжнародна конвенція про охорону прав акторів@виконавців, виробників фонограм і органів радіомовлення (Рим, 1961 рік); — Протокол до Мадрідської угоди про міжнародну реєстрацію торгових знаків (Мадрід, 1989 рік); — Німецька угода про міжнародну класифікацію виробів та послуг для цілей реєстрації знаків (Женева 1977 рік, з поправками, внесеними в 1979); — Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорга@ нізмів для цілей патентних процедур (1977 рік із змінами, внесеними в 1980 році); — Міжнародна конвенція про захист нових сортів рослин (UPOV) (Женевсь@ кий акт, 1978 рік). 2. Україна робить все можливе для приєднання без необгрунтованої затримки до Женевського акта 1991 року, до Міжнародної конвенції про захист нових сортів рослин (UPOV). 3. Рада з питань співробітництва може рекомендувати, щоб пункт 2 статті 50 застосовувався до інших багатосторонніх конвенцій. При виникненні проблем у галузі інтелектуальної власності, що впливають на умови торгівлі, на вимогу будь@ якої Сторони проводяться негайні консультації з метою досягнення взаємоприй@ нятних рішень. 4. Сторони підтверджують те велике значення, якого вони надають зобов’язан@ ням, що випливають з таких багатосторонніх конвенцій:

65


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом — Паризька конвенція про охорону промислової власності (Стокгольмський акт, 1967 рік, з поправками, внесеними в 1979 році); — Мадрідська угода про міжнародну реєстрацію торгових знаків (Стокгольмсь@ кий акт, 1967 рік, з поправками, внесеними в 1979 році); — Договір про патентне співробітництво (Вашингтон, 1970 рік, з поправками, внесеними в 1979 і 1984 роках). 5. З набуттям чинності цією Угодою Україна надає компаніям Співтовариства та його громадянам режим стосовно визнання і захисту інтелектуальної власності не менш сприятливий, ніж той, що надається нею будь@якій третій країні за двос@ торонніми угодами. 6. Положення пункту 5 не поширюються на пільги, що надаються Україною будь@якій третій країні на засадах взаємності, та на пільги, що надаються Україною іншій державі колишнього СРСР. Додаток IV Застереження Співтовариства відповідно до пункту 1b статті 30 Гірничодобувна промисловість У деяких державах@членах для отримання компаніями, що не контролюються ЄС, прав на гірничодобувну діяльність та розробку корисних копалин може вима@ гатися концесія. Рибальство Доступ до біологічних ресурсів та їх використання, доступ до місць рибальсь@ кого промислу, що знаходяться під суверенітетом або юрисдикцією держав@членів Співтовариства, надається лише рибальським суднам, які несуть прапор держави@ члена Співтовариства та зареєстровані на території Співтовариства, якщо не пе@ редбачене інше. Придбання нерухомого майна У деяких державах@членах придбання нерухомого майна компаніями країн, які не є членами ЄС, підлягає обмеженням. Аудіовізуальні послуги, в тому числі радіо Національний режим стосовно виробництва та розповсюдження, включаючи радіотрансляцію та інші форми трансляції для населення, може обмежуватися аудіо візуальними творами, які відповідають певним критеріям походження. Послуги в галузі електрозв’язку, включаючи мобільні та супутникові послуги Резервовані послуги У деяких державах@членах доступ до додаткових послуг та інфраструктур є об@ меженим. Професійні послуги Послуги, зарезервовані для фізичних осіб@громадян держав@членів. За певних умов ці особи можуть створювати компанії. Сільське господарство У деяких державах@членах національний режим не застосовується до компаній, які не контролюються ЄС і які бажають займатися сільськогосподарською діяль@ ністю. Придбання виноградників компаніями, які не контролюються ЄС, підлягає нотифікації або, у разі необхідності, вимагає офіційного дозволу.

66


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

Послуги агентств новин У деяких державах@членах існують обмеження на участь іноземців у видавни@ чих та телерадіомовних компаніях. Додаток V Застереження України відповідно до пункту 2а статті 30 Застосування застережень в цьому Додатку ні в якому разі не призводить до менш сприятливого режиму, ніж той, який надається компаніям будь@якої третьої країни. 1. Фінансові послуги (як визначено в Доповненні до додатку V) 1.1. Банківські та відповідні фінансові послуги. Протягом перехідного періоду, що не перевищує п’яти років з дати підписання цієї Угоди, Україна може по відношенню до утворення дочірніх компаній та філіалів компаній Співтовариства в Україні продовжувати застосовувати поло@ ження українських законів: — «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»; — «Про банки і банківську діяльність»; — «Про заставу»; — «Про фонди і фондові біржі»; — «Про приватизаційні папери» (щодо розподілу та продажу приватизаційних ваучерів). Протягом перехідного періоду, визначеного вище, не можуть впроваджуватись нові правила чи заходи, згідно з якими зростає ступінь дискримінації стосовно дочірніх компаній чи філіалів компаній Співтовариства у порівнянні з українськи@ ми компаніями. 1.2. Страхування (як зазначено у Доповненні до додатку V): Не пізніше ніж через п’ять років після дати підписання цієї Угоди Україна ство@ рює необхідні умови для заснування страхових компаній Співтовариства, а також спільних страхових компаній відповідно до пункту 2a) статті 30. Протягом вищезазначеного перехідного періоду не можуть впроваджуватися нові правила чи заходи, згідно з якими зростає ступінь дискримінації стосовно дочірніх компаній чи філіалів компаній Співтовариства у порівнянні з українськи@ ми компаніями. Протягом перехідного періоду страхова діяльність для іноземців у деяких га@ лузях не дозволяється, обмежується або стосовно неї висуваються спеціальні вимоги. 2. Інші сфери: — Брокерська діяльність стосовно нерухомого майна, включаючи землю. — Власність та використання природних ресурсів. — Використання підземних та природних ресурсів, включаючи гірничі роботи. — Придбання та продаж природних ресурсів. — Рибальство.

67


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Доступ до біологічних ресурсів та районів рибальства, розташованих в україн@ ських територіальних водах та українських виключних економічних зонах та вико@ ристання цих ресурсів підлягають обмеженню. — Полювання обмежуються відповідно до законодавства України. — Сільське господарство. Придбання та продаж сільськогосподарських земель та лісів. — Оренда державного майна. Може висуватися вимога про сплату вільноконвертованої валюти за оренду державного майна. — Електрозв’язок. Може вимагатися дозвіл на заснування відносно компаній, що контролюються іноземцями. — Компанії засобів масової інформації. Деякі обмеження іноземної участі у діяльності засобів масової інформації. — Деякі види професійної діяльності. Професійною діяльністю в деяких галузях можуть займатися тільки українські громадяни, або у відношенні до неї висуваються спеціальні вимоги (медицина, освіта, юридичні послуги, виключаючи бізнес@консультації з відповідних юридич@ них аспектів). — Історичні будови та пам’ятники Доповнення до додатку V Фінансові послуги: визначення Фінансовою послугою вважається будь@яка послуга фінансового характеру, яку надає фінансова установа будь@якої Сторони. Фінансові послуги включають: А. Всі види страхування та послуги, що надаються у зв’язку із страхуванням 1. Пряме страхування (включаючи сумісне страхування): (I) страхування життя. (II) інші види страхування. 2. Повторне страхування і ретроцесію. 3. Посередництво в галузі страхування, таке як брокерство та посередницькі агентства. 4. Допоміжні послуги в галузі страхування, такі як консультативні послуги, послуги актуарія, послуги щодо оцінки ризику та врегулювання претензій. В. Банківські та інші фінансові послуги (крім страхування) 1. Приймання вкладів та інших виплачуваних коштів від населення. 2. Всі види кредитування, включаючи споживчий кредит, заставний кредит, факторинг та фінансування комерційних операцій. 3. Фінансовий лізінг. 4. Всі послуги щодо розрахунків та переказу грошей, включаючи кредитні вип@ лати та дебетові картки, дорожні чеки та банківські тратти.

68


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

5. Гарантії та зобов’язання. 6. Продаж за свій рахунок або за рахунок клієнтів на біржі або поза біржею або в інший спосіб такого: a) грошових ринкових інструментів (включаючи чеки, векселі, депозитні сер@ тифікати тощо); b) валюти; c) похідних товарів, якнайменш, ф’ючерських операцій та опціонів; d) інструментів щодо курсу валюти та відсоткових ставок, включаючи свапи та угоди про курс по термінових операціях тощо; e) переказні цінні папери; f) інші оборотні кредитно@грошові документи та фінансові активи, включаючи зливки дорогоцінних металів. 7. Участь у випуску всіх видів цінних паперів, включаючи підписання та най@ мання як агента (державою або приватною особою) та надання послуг, що стосу@ ються такого випуску. 8. Брокерські операції з грошима. 9. Управління активами, такими як готівка та цінні папери, всі форми уп@ равління колективними інвестиціями, управління пенсійним фондом, послуги що@ до депозитарію зберігання та трастові послуги. 10. Розрахункові та клірингові послуги щодо фінансових активів, включаючи цінні папери, похідні продукти та інші кредитно@грошові документи. 11. Надання та передача фінансової інформації, обробка фінансових даних та надання відповідного програмного забезпечення установами, які надають інші фінансові послуги. 12. Посередницька консультативна діяльність та інші допоміжні фінансові пос@ луги по всіх видах діяльності, зазначених в пунктах 1 — 11, включаючи рекомен@ дації щодо кредитів та аналіз стану кредитів, дослідження та консультації щодо інвестицій та цінних паперів, консультацій щодо придбання та з питань перебудо@ ви та стратегії корпорацій. Під визначення фінансових послуг не підлягають такі види діяльності: a) Діяльність центральних банків або будь@яких інших державних установ, спрямована на здійснення грошової політики та політики валютних курсів. b) Діяльність центральних банків, урядових установ або організацій та держав@ них установ, яка здійснюється за рахунок або на основі гарантій уряду, крім ви@ падків, коли така діяльність здійснюється організаціями, що надають фінансові послуги і конкурують з такими державними установами. c) Діяльність, яка здійснюється в рамках встановленої законом системи соціального забезпечення або державних програм пенсійних звільнень, крім ви@ падків, коли ця діяльність здійснюється організаціями, що надають фінансові пос@ луги і конкурують з державними або приватними установами.

69


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом ПРОТОКОЛ ПРО НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМ ОРГАНАМ ВЗАЄМНОЇ ДОПОМОГИ У ВИРІШЕННІ МИТНИХ ПИТАНЬ Стаття 1. Визначення Для цілей цього Протоколу: a) «митне законодавство» означає положення, затверджені Сторонами, що зас@ тосовуються на територіях Сторін та регулюють імпорт, експорт, транзит товарів, проведення будь@яких митних процедур над ними, включаючи заходи заборони, обмеження та контролю; b) «мито» означає всі види мита, податків, зборів та будь@які інші види сплати, що стягуються на територіях Сторін при застосуванні митного законодавства, виключа@ ючи збори та види сплати, які обмежені до приблизної вартості наданих послуг; c) «установа, що звертається з проханням» означає компетентний адміністра@ тивний орган, призначений однією із Сторін з цією метою, який надсилає прохан@ ня про надання допомоги у митних справах; d) «установа, до якої звернено прохання» означає компетентний адміністратив@ ний орган, призначений однією із Сторін з цією метою, який одержує прохання про надання допомоги у митних справах; e) «порушення» означає будь@яке порушення митного законодавства, а також будь@яку спробу порушення цього законодавства. Стаття 2. Сфера застосування 1. Сторони надають допомогу одна одній у межах їхньої компетенції, відповідно до характеру та умов, викладених у цьому Протоколі, забезпечуючи правильне зас@ тосування митного законодавства, зокрема шляхом запобігання, виявлення та розслідування порушень цього законодавства. 2. Допомога в митних справах, що передбачена цим Протоколом, надається будь@якому адміністративному органу Сторін, який є компетентним для застосу@ вання цього Протоколу. Це не зашкоджує нормам, що регулюють взаємну допомо@ гу у кримінальних справах. Це також не стосується інформації, одержаної в межах здійснюваних повноважень на прохання судового органу, крім випадків, коли ці органи висловлюють свою згоду на це. Стаття 3. Надання допомоги на прохання 1. На прохання установи, що звертається з проханням, установа, до якої звернено прохання, повинна надати їй всю відповідну інформацію, щоб дати їй змогу забезпечи@ ти правильне застосування митного законодавства, включаючи інформацію про дії, заз@ начені або заплановані, які порушують або спроможні порушити таке законодавство. 2. На прохання установи, що звертається з проханням, установа, до якої зверне@ но прохання, інформує її про те, чи належним чином проводяться операції з екс@ порту@імпорту товарів з території однієї із Сторін на територію другої Сторони, вказуючи, у відповідних випадках, митні процедури, що були застосовані. 3. На прохання установи, що звертається з проханням, установа, до якої зверне@ но прохання, вживає необхідних заходів, щоб забезпечити нагляд за:

70


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

a) фізичними або юридичними особами, стосовно яких є вагомі підстави підоз@ рювати, що вони порушують або порушили митне законодавство; b) рухом товарів, визначених як такі, що можуть збільшити кількість фактич@ них порушень митного законодавства; c) засобами транспорту, відносно яких є вагомі підстави підозрювати, що вони використовувалися, використовуються або можуть бути використані з метою по@ рушення митного законодавства. Стаття 4. Добровільне надання допомоги Сторони надають допомогу одна одній згідно з їхніми законами, нормами та іншими юридичними документами, якщо вони вважають це необхідним для вірно@ го застосування митного законодавства, зокрема, коли вони одержують інфор@ мацію стосовно: — дій, які порушили, порушують або спроможні порушити це законодавство і які можуть становити інтерес для інших Сторін; — нових засобів або методів здійснення цих дій; — товарів, що є суб’єктами суттєвих порушень митного законодавства. Стаття 5. Передача/оповіщення На прохання установи, що звертається з проханням, установа, до якої звернено прохання, згідно із своїм законодавством вживає усіх необхідних заходів, щоб: — передати всі документи; — оповістити про всі рішення, на які поширюється сфера застосування цього Протоколу, адресату, що перебуває постійно або заснований на її території. У тако@ му випадку може застосовуватись пункт 3 статті 6. Стаття 6. Форма та зміст прохань про надання допомоги 1. Прохання відповідно до цього Протоколу складаються у письмовому вигляді. Документи, необхідні для виконання таких прохань, повинні додаватися до них. У термінових випадках можуть прийматися прохання в усній формі, але за цим слід негайно надіслати письмове підтвердження. 2. Прохання, згідно з пунктом 1 цієї статті, мають містити таку інформацію: a) назву установи, що звертається з проханням; b) заходи, про які йдеться в проханні; c) об’єкт прохання та підстава для нього; d) закони, правила та інші юридичні елементи, що мають відношення до цього випадку; e) якомога точніші та повніші вказівки відносно фізичної або юридичної особи, що є об’єктом розслідування; f) стислий виклад відповідних фактів і виконаних запитів, крім випадків, зазна@ чених у статті 5. 3. Прохання подаються на офіційній мові закладу, до якого звернено прохання, або на мові, що є прийнятною для такого закладу. 4. Якщо прохання не відповідає офіційним вимогам, то стосовно нього може ви@ магатися виправлення або доповнення, проте може мати місце вимога здійснення запобіжних заходів.

71


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Стаття 7. Виконання прохань 1. Для виконання прохання щодо допомоги установа, до якої звернено таке про@ хання, або, якщо остання не може діяти сама, адміністративний заклад, до якого було направлено прохання цією установою, виступає в рамках своєї компетенції та наявних ресурсів так, якби він діяв у власних інтересах або на прохання інших ус@ танов тієї самої Сторони шляхом надання інформації, що вже є в його розпоряд@ женні, виконання відповідних запитів або організації їх виконання. 2. Прохання щодо допомоги здійснюються відповідно до законодавства, правил та інших юридичних документів Сторони, до якої звернено прохання. 3. Відповідним чином уповноважені посадові особи Сторони можуть за згодою іншої задіяної сторони і в рамках умов, визначених останньою, отримувати від ус@ танов закладу, до якого звернено прохання, або іншого закладу, за який відповідає заклад, до якого звернено прохання, інформацію стосовно порушення митного за@ конодавства, яку потребує установа, що звертається з проханням, для цілей цього Протоколу. 4. Посадові особи Сторони можуть, за згодою з іншою задіяною Стороною і в рамках умов, визначених останньою, бути присутніми при виконанні запитів на те@ риторії останньої. Стаття 8. Форма надання інформації 1. Установа, до якої звернено прохання, повідомляє про результати запитів ус@ танові, що звертається з проханням, у формі документів, засвідчених копій доку@ ментів, звітів тощо. 2. Документи, зазначені в пункті 1, можуть бути замінені комп’ютерізованою інформацією у будь@якій формі в тих самих цілях. Стаття 9. Винятки із зобов’язань щодо надання допомоги 1. Сторони можуть відмовити у наданні допомоги, як зазначено у цьому Прото@ колі, якщо такі дії: a) могли б заподіяти шкоду суверенітету, державній політиці, безпеці чи іншим суттєвим інтересам; або b) могли б включати валютне або податкове регулювання, крім регулювання стосовно митних зборів; або c) могли б порушувати промислові, комерційні або професійні таємниці. 2. Якщо установа, що звертається з проханням, просить допомоги, яку вона са@ ма не могла б надати, якби до неї було звернено таке прохання, вона повинна заз@ начити цей факт у своєму проханні. В тому випадку рішення стосовно відповіді на таке прохання залишається за установою, до якої звернено прохання. 3. Якщо надання допомоги відкладено або в ній відмовлено, це рішення та при@ чини його прийняття повинні без затримки бути повідомлені установі, що звер@ тається з проханням. Стаття 10. Зобов’язання зберігати конфіденційність 1. Будь@яка інформація, надана у будь@якій формі згідно з цим Протоколом, носить конфіденційний характер. На неї поширюється зобов’язання зберігати державну таємницю, і вона користується захистом, що надається подібній інфор@

72


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

мації згідно з відповідним законодавством Сторони, яка отримала її, і відповідни@ ми положеннями, що застосовуються до установ Співтовариства. 2. Номінативні дані не передаються, якщо є суттєві підстави вважати, що переда@ ча або використання переданих даних могли б суперечити основним юридичним принципам однієї з Сторін, зокрема, якщо зазначена особа матиме від цього надмірну шкоду. На прохання, Сторона, що отримує інформацію, сповіщає Сторону, що надає інформацію, про використання одержаної інформації та отримані результати. 3. Номінативні дані можуть передаватися тільки митним органам і, в разі пот@ реби для цілей судочинства державним слідчим і органам судового переслідуван@ ня та судовим властям. Інші особи або установи можуть отримати таку інфор@ мацію тільки з попереднього дозволу установи, що її надає. 4. Сторона, яка надає інформацію, перевіряє вірність інформації, що передаєть@ ся. Якщо виявиться, що надана інформація не відповідає дійсності або має бути ви@ лучена, Сторона, яка одержує інформацію, має бути негайно попереджена про це. Остання повинна або внести корективи, або вилучити цю інформацію. 5. Без шкоди державним інтересам, особа, про яку йдеться, може отримати на її прохання інформацію щодо зберігання даних та мети їх зберігання. Стаття 11. Використання інформації 1. Одержана інформація використовується виключно для цілей цього Протоко@ лу і може бути використана кожною Стороною з іншою метою лише за поперед@ ньою письмовою згодою адміністративного органу, який надає цю інформацію, і ця Сторона дотримується всіх обмежень, встановлених цим органом. 2. Пункт 1 не перешкоджає використанню інформації у будь@яких судових та адмі@ ністративних розглядах, розпочатих з причин невиконання митного законодавства. 3. Сторони можуть у записах свідків, доповідях та свідченнях, розслідуваннях і судових справах використовувати як свідчення одержану інформацію та докумен@ ти, узгоджені з умовами цього Протоколу. Стаття 12. Експерти та свідки Посадова особа органу, якому робиться запит, може бути уповноважена висту@ пити, в рамках наданих їй повноважень, як експерт або свідок в судових або адміністративних розслідуваннях стосовно питань, що входять до компетенції цьо@ го Протоколу, під юрисдикцією другої Сторони, та надати такі предмети, докумен@ ти або їх копії, що мають юридичну силу, які будуть потрібні для розслідування. У запиті про виступ у статусі свідка або експерта мають бути конкретно визначені питання, про які йтиметься, а також вказані титул та кваліфікація посадової осо@ би, перед якою будуть ставитися питання. Стаття 13. Допоміжні витрати Сторони відхиляють всі претензії одна до одної щодо сплати витрат, понесених у зв’язку з цим Протоколом, крім витрат щодо експертів, свідків та перекладачів, які не є на державній службі. Стаття 14. Впровадження 1. Здійснення цього Протоколу покладається на центральну митну установу України з одного боку та на компетентні служби Комісії Європейських Співтова@

73


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом риств і, де це доречно, на митні служби держав@членів Європейського Союзу, з дру@ гого. Вони домовляються про всі практичні заходи та кроки щодо його здійснення, беручи до уваги правила в галузі захисту даних. Вони можуть рекомендувати ком@ петентним органам внести слушні, на їх думку, поправки до цього Протоколу. 2. Сторони консультують одна одну та інформують про детальні правила здій@ снення щодо цього Протоколу відповідно до умов цього Протоколу. Стаття 15. Комплементарність 1. Цей Протокол сприяє, а не перешкоджає застосуванню будь@яких угод про взаємну допомогу, які укладені, або можуть бути укладені між однією або кілько@ ма державами@членами Європейського Союзу та Україною. Він також не виключає більш широкої співпраці в митній галузі, яка передбачається цими угодами. 2. Без шкоди для статті 11 ці угоди не зашкоджують положенням Співтовари@ ства, які регулюють передачу будь@якої інформації з митних питань між компете@ нтними службами Комісії та митними службами держав@членів, яка може пред@ ставляти інтерес для Співтовариства. Спільна декларація стосовно статті 18 Співтовариство та Україна заявляють, що текст стосовно захисних застережень не надає захисного режиму ГАТТ. Спільна декларація стосовно статті 19 Існує розуміння, що положення статті 19 не ставлять за мету і не уповільнюють, не перешкоджають або не блокують процедури, передбачені відповідним законо@ давством Сторін стосовно антидемпінгових розслідувань та розслідувань стосовно дотацій. Спільна декларація стосовно статті 30 Без шкоди для застережень, зазначених у Додатках IV і V, і для положень ста@ тей 44 і 47, Сторони погоджуються, що слова «згідно із своїми законодавством і правилами», зазначені в пунктах 1 і 2 статті 30, означають, що кожна Сторона мо@ же регулювати заснування і функціонування компаній на своїй території за умови, що ці правила не створюють для заснування і функціонування компаній іншої Сторони будь@яких застережень до режиму, що є менш сприятливим, ніж той, що надається їх власним компаніям або компаніям чи філіалам чи дочірнім компаніям будь@якої третьої країни. Спільна декларація стосовно статті 31 Комерційна присутність компаній Сторони, що спеціалізуються на транспорт@ них операціях в межах внутрішніх водних шляхів, на території іншої Сторони ре@ гулюється згідно з діючим законодавством держав@членів або України до узго@ дження конкретних більш сприятливих положень, що регулюють таку комерційну присутність і в разі, якщо така присутність не регулюється іншими зобов’язуючи@ ми Сторони юридичними документами. Існує розуміння, що комерційна присутність має форму дочірніх компаній або філіалів, як зазначено у статті 32.

74


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

Слова англійською мовою «legislation applicable» перекладаються на українсь@ ку мову словами «чинне законодавство». Спільна декларація стосовно поняття «контроль» у статті 32b і статті 43 1. Сторони підтверджують взаємне розуміння того, що питання контролю зале@ жить від фактичних обставин окремого випадку. 2. Наприклад, вважається, що компанія «контролюється» іншою компанією і, таким чином, є дочірньою компанією такої іншої компанії, якщо: — ця інша компанія володіє безпосередньо або опосередковано більшістю прав голосу, або — ця інша компанія має право призначати або звільняти більшість співробіт@ ників адміністративного, керівного або контролюючого органу і в той же час є акціонером або членом дочірньої компанії, 3. Обидві Сторони вважають критерій пункту 2 невичерпним. Спільна декларація стосовно статті 50 Сторони погоджуються, що для цілей цієї Угоди інтелектуальна власність вклю@ чає, зокрема, авторські права, в тому числі авторські права на комп’ютерні програ@ ми, і близькі до них права, патенти, промислові зразки, географічні знаки, включа@ ючи первісні назви, торговельні та сервісні знаки, топографію єдиних районів, а та@ кож захист від нечесної конкуренції, як це зазначено у статті 10 bis Паризької кон@ венції про охорону промислової власності і охорону нерозголошеної інформації стосовно «ноу@хау». Сторони проголошують, що термін англійською мовою «intellectual, industrial and commercial property» перекладається на українську мову як «інтелектуальна власність». Спільна декларація стосовно статті 102 Сторони погоджуються для цілей правильного тлумачення та практичного засто@ сування, що термін «випадки надзвичайної терміновості», що міститься у статті 102 Угоди, означає випадки значного порушення Угоди однією з Сторін. Значне пору@ шення Угоди полягає: a) у відмові від Угоди на умовах, не передбачених загальними нормами міжна@ родного права, або b) у порушенні суттєвих елементів Угоди, зазначених у статті 2.

75


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

ОБМІН ЛИСТАМИ між Співтовариством і Україною стосовно заснування компаній Дата підписання: Набрання чинності:

14 червня 1994 р. 14 червня 1994 р.

Шановний пане! Цей лист стосується Угоди про партнерство та співробітництво, що була пара@ фована 23 березня 1994. Як було мною підкреслено у ході переговорів, Україна надає компаніям Співто@ вариства, що засновуються в Україні, в певному відношенні привілейований ре@ жим. Я пояснив, що це відбиває політичний курс України, спрямований на те, щоб всіляко сприяти утворенню компаній Співтовариства в Україні. Беручи до уваги вищенаведене, я розумію це як те, що в період між датою пара@ фування цієї Угоди та набуттям чинності відповідними статтями про утворення компаній Україна не буде вживати заходів або вводити правила, які б запроваджу@ вали або посилювали дискримінацію компаній Співтовариства, які є партнерами українських компаній або компаній з будь@якої третьої країни, у порівнянні з си@ туацією, існуючою на момент парафування цієї Угоди. Я був би вдячний, якби Ви підтвердили отримання цього листа. Прийміть,будь ласка, пане, запевнення в моїй високій повазі. За Уряд України (підпис)

76


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

Люксембург, 14.VI.1994 Пане, Дякую за листа від (дата), в якому говориться про наступне: «Шановний пане! Цей лист стосується Угоди про партнерство та співробітництво, що була пара@ фована 23 березня 1994 року. Як було мною підкреслено у ході переговорів, Україна надає компаніям Співтовариства, що засновуються та працюють в Україні, в певному відношенні привілейований режим. Я пояснив, що це відбиває політичний курс України, спрямований на те, щоб всіляко сприяти утворенню компаній Співтовариства в Україні. Беручи до уваги вищенаведене, я розумію це як те, що в період між датою пара@ фування цієї Угоди та набуттям чинності відповідними статтями про утворення компаній Україна не буде вживати заходів або вводити правила, які б запроваджу@ вали або посилювали дискримінацію компаній Співтовариства, які є партнерами українських компаній або компаній з будь@якої третьої країни у порівнянні з ситу@ ацією, існуючою на момент парафування цієї Угоди. Я був би вдячний, якби Ви підтвердили отримання цього листа». Підтверджую одержання цього листа. Прийміть, будь ласка, пане, запевнення в моїй високій повазі. Від імені Європейських Співтовариств (підпис)

77


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

ПРОТОКОЛ до Угоди про партнерство та співробітництво між Україною з одного боку та Європейськими Співтовариствами та їх державами:членами з іншого боку Дата підписання: Набрання чинності:

10 квітня 1997 р. 1 грудня 2000 р.

Україна, з одного боку, та Королівство Бельгія, Королівство Данія, Федеративна Республіка Німеччина, Грецька Республіка, Королівство Іспанія, Французька Республіка, Ірландія, Італійська Республіка, Велике Герцогство Люксембург, Королівство Нідерландів, Республіка Австрія, Португальська Республіка, Республіка Фінляндія, Королівство Швеція, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. Договірні Сторони Договору, який засновує Європейське Співтовариство, Договору, що засновує Європейське Співтовариство по Вугіллю та Сталі, та Договору, що засновує Європейське Співтовариство по Атомній Енергії, які далі іменуються «Держави@Члени», та Європейське Співтовариство, Європейське Співтовариство по Вугіллю та Сталі та Європейське Співтовариство по Атомній Енергії які далі іменуються «Співтовариства», з іншого боку беручи до уваги приєднання 01 січня 1995 року Республіки Австрія, Рес@ публіки Фінляндія та Королівства Швеція до Європейського Союзу, тим самим — до Співтовариств, домовились про наступне:

78


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

Стаття 1 Республіка Австрія, Республіка Фінляндія та Королівство Швеція є Сторонами Угоди про партнерство і співробітництво, яка започатковує партнерство між Ук@ раїною, з одного боку, та Європейськими Співтовариствами та його Країнами@Чле@ нами, з іншого боку, підписаної у Люксембурзі 14 червня 1994 року, та відповідно приймають та беруть до уваги, так само як і інші Країни@Члени Співтовариства, тексти Угоди, а також Спільних Декларацій, Декларацій та Обміну Листами, які до@ даються до Заключного Акту, підписаного в той же день. Стаття 2 Тексти зазначеної Угоди, Спільного Акта та всіх документів, що додаються до неї, викладені фінською та шведською мовами. Вони додаються до даного прото@ колу та є однаково автентичними з текстами на інших мовах, якими викладені Уго@ да, Заключний Акт та документи, що додаються до неї. Стаття 3 Цей протокол складено в двох примірниках на українській, датській, гол@ ландській, англійській, фінській, французькій, німецькій, грецькій, італійській, португальській, іспанській та швецькій мовах, причому кожен з цих текстів є рівно автентичним. Стаття 4 Протокол буде схвалено Сторонами відповідно до їх внутрішніх процедур. Цей протокол набуде чинності па перший день другого місяця, що наступає після дати, коли Сторони повідомлять одна одну про завершення вказаних у пер@ шому параграфі процедур. Вчинено в Брюсселі десятого квітня тисяча дев’ятсот дев’яносто сьомого року. За Україну (підпис) За Європейські Співтовариства (підписи)

79


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

ПРОТОКОЛ до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами:членами (УПС) про приєднання Чеської Республіки, Естонської Республіки, Республіки Кіпр, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Угорської Республіки, Республіки Мальта, Республіки Польща, Республіки Словенія та Словацької Республіки до УПС та внесення змін до УПС Дата підписання: Набрання чинності:

29 квітня 2004 р. 1 лютого 2006 р.

КОРОЛІВСТВО БЕЛЬГІЯ, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, КОРОЛІВСТВО ДАНІЯ, ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА, ЕСТОНСЬКА РЕС@ ПУБЛІКА, ГРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА, КОРОЛІВСТВО ІСПАНІЯ, ФРАНЦУЗЬ@ КА РЕСПУБЛІКА, ІРЛАНДІЯ, ІТАЛІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА, РЕСПУБЛІКА КІПР, ЛАТВІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА, ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВЕЛИКЕ ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ, УГОРСЬКА РЕСПУБЛІКА, РЕСПУБЛІКА МАЛЬТА, КОРОЛІВСТВО НІДЕРЛАНДИ, РЕСПУБЛІКА АВСТРІЯ, РЕС@ ПУБЛІКА ПОЛЬЩА, ПОРТУГАЛЬСЬКА РЕСПУБЛІКА, РЕСПУБЛІКА СЛО@ ВЕНІЯ, СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА, ФІНЛЯНДСЬКА РЕСПУБЛІКА, КО@ РОЛІВСТВО ШВЕЦІЯ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ далі — «Держави@Члени», представлені Радою Євро@ пейського Союзу, та ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО І ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ, далі — «Співтовариства», представ@ лені Радою Європейського Союзу та Європейською Комісією, з одного боку, та УКРАЇНА з іншого боку, далі для цілей цього Протоколу — «Сторони», ПОСИЛАЮЧИСЬ на положення Договору між Королівством Бельгія, Ко@ ролівством Данія, Федеративною Республікою Німеччина, Грецькою Республікою, Королівством Іспанія, Французькою Республікою, Ірландією, Італійською Рес@ публікою, Великим Герцогством Люксембург, Королівством Нідерланди, Рес@ публікою Австрія, Португальською Республікою, Фінляндською Республікою, Ко@ ролівством Швеція, Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії, (держави — члени Європейського Союзу) та Чеською Республікою, Ес@ тонською Республікою, Республікою Кіпр, Латвійською Республікою, Литовською Республікою, Угорською Республікою, Республікою Мальта, Республікою Польща, Республікою Словенія, Словацькою Республікою про приєднання Чеської Рес@

80


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

публіки, Естонської Республіки, Республіки Кіпр, Латвійської Республіки, Литовсь@ кої Республіки, Угорської Республіки, Республіки Мальта, Республіки Польща, Рес@ публіки Словенія та Словацької Республіки до Європейського Союзу, який був підписаний в Афінах 16 квітня 2003 року та набуде чинності 1 травня 2004 року; БЕРУЧИ ДО УВАГИ нову ситуацію у відносинах між Україною та Європейсь@ ким Союзом, яка виникає внаслідок приєднання до ЄС десяти нових Держав@ членів, цю відкриває можливості та породжує виклики для співробітництва між Україною та Європейським Союзом; ВРАХОВУЮЧИ бажання Сторін забезпечити досягнення та виконання цілей та принципів УПС; ДОМОВИЛИСЯ ПРО ТАКЕ: Стаття 1 Чеська Республіка, Естонська Республіка, Республіка Кіпр, Латвійська Рес@ публіка, Литовська Республіка, Угорська Республіка, Республіка Мальта, Республіка Польща, Республіка Словенія та Словацька Республіка стають Сторонами Угоди про партнерство та співробітництво, якою засновано партнерство між Україною і Євро@ пейськими Співтовариствами та їх державами@членами, яка була підписана в Люксем@ бурзі 14 червня 1994 року та набула чинності 1 березня 1998 року (далі — «Угода»), та відповідно приймають до виконання та враховують у той самий спосіб, як і інші Дер@ жави@члени Співтовариства, тексти Угоди, Спільних Декларацій, Декларацій та Обмінів листами, які додаються до Заключного Акту, підписаного того ж дня, та Про@ токолу до Угоди від 10 квітня 1997 року, який набув чинності 12 жовтня 2000 року. Стаття 2 1. З метою врахування останніх інституційних змін всередині Європейського Союзу, Сторони погоджуються, що з моменту припинення Угоди про заснування Європейського Співтовариства Вугілля і Сталі, існуючі положення Угоди, які сто@ суються Європейського Співтовариства Вугілля і Сталі, вважаються такими, що стосуються Європейського Співтовариства, яке перебрало на себе всі права та обов’язки, набуті Європейським Співтовариством Вугілля і Сталі. 2. З метою врахування інституційних змін, які відбулися в міжнародній торго@ вельній системі ГАТТ — СОТ, Сторони погоджуються, що посилання на ГАТТ скрізь по тексту Угоди є посиланням на ГАТТ 1994, а вираз «приєднання України до ГАТТ» розуміється як «вступ України до СОТ». 3. З метою врахування розвитку договірної бази Європейської Енергетичної Хартії, Сторони погоджуються, що існуючі посилання на Європейську Енергетич@ ну Хартію скрізь по тексту Угоди вважаються такими, що включають посилання на Договір до Енергетичної Хартії та Протокол до Договору до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності та суміжних екологічних аспектів. Стаття 3 Цей Протокол є невід’ємною частиною Угоди.

81


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Стаття 4 1. Цей Протокол схвалюється Співтовариствами, Радою Європейського Союзу від імені Держав@членів, та Україною згідно з їх відповідними процедурами. 2. Сторони повідомляють одна одну про завершення відповідних процедур, заз@ начених у попередньому пункті. Документи про схвалення передаються на зберігання до Генерального Секретаріату Ради Європейського Союзу. Стаття 5 1. Цей Протокол набуває чинності в той же день, що й Договір про приєднання, за умови, що документи про схвалення цього Протоколу будуть передані на зберігання до вказаної дати. 2. Якщо не всі документи про схвалення цього Протоколу будуть передані на зберігання до зазначеної дати, цей Протокол набуває чинності у перший день пер@ шого місяця, що наступає після дати передачі на зберігання останнього документу про схвалення. 3. Якщо не всі документи про схвалення цього Протоколу будуть передані на зберігання до 1 травня 2004 року, цей Протокол буде тимчасово застосовуватися з 1 травня 2004 року. Стаття 6 Тексти Угоди, Заключного Акта та всіх документів, доданих до нього, а також Протоколу до Угоди від 10 квітня 1997 року складені чеською, естонською, угорсь@ кою, латвійською, литовською, мальтійською, польською, словенською та словаць@ кою мовами. Вони додаються до цього Протоколу та є рівно автентичними з текстами інши@ ми мовами, якими вчинені Угода, Заключний акт і документи, що додаються до нього, а також Протокол до Угоди від 10 квітня 1997 року. Стаття 7 Цей Протокол вчинено у двох примірниках українською, чеською, датською, голландською, англійською, естонською, фінською, французькою, німецькою, грецькою, угорською, італійською, латвійською, литовською, мальтійською, польською, португальською, словенською, словацькою, іспанською та шведською мовами, при цьому всі тексти є рівно автентичними. Вчинено у Дубліні, двадцять дев’ятого квітня дві тисячі четвертого року. За Україну (підпис) За державиHчлени (підпис) За Європейські Співтовариства (підпис)

82


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

ПРОТОКОЛ до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами:членами (УПС) про приєднання Республіки Болгарія та Румунії до УПС Дата підписання: Набрання чинності:

27 березня 2007 р. 1 вересня 2008 р.

КОРОЛІВСТВО БЕЛЬГІЯ, РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, КОРОЛІВСТВО ДАНІЯ, ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА, ЕСТОНСЬКА РЕСПУБЛІКА, ГРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА, КОРОЛІВСТВО ІСПАНІЯ, ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА, ІРЛАНДІЯ, ІТАЛІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА, РЕСПУБЛІКА КІПР, ЛАТВІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА, ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВЕЛИКЕ ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ, УГОРСЬКА РЕСПУБЛІКА, РЕСПУБЛІКА МАЛЬТА, КОРОЛІВСТВО НІДЕРЛАНДИ, РЕСПУБЛІКА АВСТРІЯ, РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА, ПОРТУГАЛЬСЬКА РЕСПУБЛІКА, РУМУНІЯ, РЕСПУБЛІКА СЛОВЕНІЯ, СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА, ФІНЛЯНДСЬКА РЕСПУБЛІКА, КОРОЛІВСТВО ШВЕЦІЯ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ (далі — Держави@члени, представлені Радою Європейського Союзу, та ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО І ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИ@ СТВО З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ, (далі — Співтовариства), представлені Радою Європейського Союзу та Євро@ пейською Комісією, з одного боку, та

83


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом УКРАЇНА, з іншого боку, (далі для цілей цього Протоколу — Сторони), ПОСИЛАЮЧИСЯ на положення Договору між Королівством Бельгія, Чеською Республікою, Королівством Данія, Федеративною Республікою Німеччина, Естонсь@ кою Республікою, Грецькою Республікою, Королівством Іспанія, Французькою Рес@ публікою, Ірландією, Італійською Республікою, Республікою Кіпр, Латвійською Рес@ публікою, Литовською Республікою, Великим Герцогством Люксембург, Угорською Республікою, Республікою Мальта, Королівством Нідерланди, Республікою Австрія, Республікою Польща, Португальською Республікою, Республікою Словенія, Сло@ вацькою Республікою, Фінляндською Республікою, Королівством Швеція, Сполуче@ ним Королівством Великобританії і Північної Ірландії (держави — члени Європейсь@ кого Союзу) і Республікою Болгарія та Румунією про приєднання Республіки Бол@ гарія та Румунії до Європейського Союзу, який був підписаний у Люксембурзі 25 квітня 2005 року та набрав чинності 1 січня 2007 року; БЕРУЧИ ДО УВАГИ нову ситуацію у відносинах між Україною та Європейсь@ ким Союзом, яка виникає внаслідок приєднання до ЄС двох нових держав@членів, що відкриває можливості та породжує виклики для співробітництва між Україною та Європейським Союзом; УРАХОВУЮЧИ бажання Сторін забезпечити досягнення та виконання цілей та принципів УПС; ДОМОВИЛИСЯ ПРО ТАКЕ: Стаття 1 Республіка Болгарія та Румунія стають Сторонами Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та його держава@ ми@членами, підписаної в Люксембурзі 14 червня 1994 року (далі — Угода) відповідно приймають до виконання та враховують у той самий спосіб, що й інші держави — чле@ ни Співтовариства тексти Угоди, Спільні декларації, Декларації та Обміни листами, які додаються до Заключного Акта, підписаного того самого дня, та Протокол до Уго@ ди від 10 квітня 1997 року, який набрав чинності 12 жовтня 2000 року, а також Прото@ кол до Угоди від 29 квітня 2004 року, який набрав чинності 1 лютого 2006 року. Стаття 2 Цей Протокол становить невід’ємну частину Угоди. Стаття 3 1. Цей Протокол схвалюється Співтовариствами, Радою Європейського Союзу від імені держав@членів та Україною згідно з їхніми відповідними процедурами. 2. Сторони повідомляють одна одній про завершення відповідних процедур, зазначених у попередньому пункті. Документи про схвалення передаються на зберігання до Генерального Секретаріату Ради Європейського Союзу. Стаття 4 1. Цей Протокол набирає чинності в перший день першого місяця, що настає після дати передачі на зберігання останнього документа про схвалення.

84


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

2. До набрання чинності цей Протокол буде застосовуватися тимчасово з дати його підписання. Стаття 5 1. Тексти Угоди, Заключного Акта й усіх документів, доданих до нього, а також Протоколів до Угоди від 10 квітня 1997 року та від 29 квітня 2004 року складено болгарською та румунською мовами. 2. Вони додаються до цього Протоколу та є рівноавтентичними з текстами іншими мовами, якими складено Угоду, Заключний акт і документи, що додають@ ся до нього, а також Протоколи до Угоди від 10 квітня 1997 року та від 29 квітня 2004 року. Стаття 6 Цей Протокол учинено у двох примірниках болгарською, чеською, датською, голландською, англійською, естонською, фінською, французькою, німецькою, грецькою, угорською, італійською, латвійською, литовською, мальтійською, польською, португальською, румунською, словацькою, словенською, іспанською, шведською та українською мовами, при цьому всі тексти є рівноавтентичними.

За Україну (підпис) За державиHчлени (підпис)

За Європейські Співтовариства (підпис)

85


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

КРЕДИТНА УГОДА між Європейським Співтовариством (Кредитор) та Україною (Позичальник) та Національним банком України (Агент Позичальника) про надання Україні позики у сумі 85 млн ЕКЮ Дата підписання: Набрання чинності:

15 червня 1995 р. 30 листопада 1995 р.

Європейське Співтовариство, далі «ЄС» або «Кредитор», представлений Євро@ пейською Комісією, далі «Комісія», від імені якої діє п. Ів Тибо де Сілгі, член Комісії, та Україна, далі «Україна» або «Позичальник», в особі п. Ігоря Мітюкова, Віце@ прем’єр@міністра України, та Національний банк України, що діє як Агент Позичальника, далі «Агент», в особі п. Віктора Ющенка, Голови Правління Національного банку України, враховуючи, що Уряд України надіслав запит щодо фінансової допомоги від ЄС; враховуючи, що Рада Європейського Співтовариства, далі «Рада», згідно з рішенням 94/940/ЄС від 22 грудня 1994 року щодо надання макрофінансової до@ помоги Україні, прийняла рішення про надання Україні можливості отримати По@ зику, максимальна сума якої складає 85 млн ЕКЮ із максимальним терміном по@ гашення 10 років, яка здійснюватиметься Комісією у тісному співробітництві з Ва@ лютним Комітетом; враховуючи, що Рада уповноважила Комісію після консультацій з Валютним Комітетом провести переговори з Урядом України щодо умов економічної політи@ ки, що є умовою надання кредиту, і враховуючи, що Комісія провела консультації з Валютним Комітетом щодо згаданих умов; враховуючи, що Уряд України узяв на себе зобов’язання щодо виконання умов фінансової допомоги, які узгоджені з Комісією у Меморандумі про взаєморозуміння (далі «Меморандум»), що додається до цієї Кредитної Угоди (далі «Угода»); враховуючи, що Комісія має повноваження брати в Позику від імені ЄС не@ обхідні кошти; враховуючи, що відповідно до положень Рішення Ради 94/940/ЄС Україні буде надано можливість отримати Позику на суму 85 млн ЕКЮ єдиним траншем, та вра@ ховуючи, що цей транш буде надано відповідно до положень Меморандуму, і вихо@ дячи з задовільного прогресу у використанні Україною кредиту МВФ «стенд@бай»; враховуючи, що для реалізації цієї Позики Комісія в належні строки від імені ЄС, після консультації з Валютним Комітетом та за згодою Позичальника з основ@ ними фінансовими умовами (тобто процентною ставкою, орієнтовними чистими надходженнями, термінами погашення), здійснить випуск облігацій на суму 85 млн ЕКЮ або іншу відповідну фінансову операцію, надходження від якої будуть пере@

86


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

дані Україні та наданні у розпорядження Агента у той день, коли будуть отримані Комісією («Дата платежу»), і з урахуванням того, що Кредитор докладе всіх зусиль для отримання, на власний розсуд, найкращих умов, наявних на ринку для згаданої фінансової операції; враховуючи, що копії контрактів щодо майбутнього випуску облігацій або іншої відповідної фінансової операції, включаючи можливий «своп», що надалі іменуються «Контракти про позичання», будуть додані до Угоди та складатимуть її невід’ємну частину; домовилися про таке: Стаття 1 Сума Позики Кредитор бере на себе зобов’язання надати Позичальникові Позику, основна сума якої складає 85 мільйонів ЕКЮ («Позика»), єдиним траншем відповідно до положень та умов, визначених Рішенням Ради 94/940/ЄС та Меморандумом, що додається. Після перевірки Комісією відповідності до умов, викладених у Меморандумі, нею буде надано Позику, чисті надходження від якої визначенні у Статті 2 цієї Угоди. Стаття 2 Чисті надходження, отримання та попередні умови 1. Чисті надходження по позиці мають дорівнювати чистому доходу по перед@ баченій фінансовій операції ЄС мінус загальна сума комісійних та витрат, пов’яза@ них з такою фінансовою операцією, з підготовкою такої фінансової операції та з Позикою плюс первинна сума перерахунку, одержана ЄС за «свопом», якщо такий матиме місце. 2. Чисті надходження по позиці, як їх визначено у попередньому пункті, мають бути перераховані на Дату платежу на рахунок Агента в ЕКЮ N 971458@74@2, відкритий банком Credit Suisse, або на іншій подібний рахунок, повідомлення про який Позичальник або Агент направить до Кредитора щонайменше за 10 робочих днів до настання Дати платежу; 3. Перерахування чистих надходжень Позичальнику буде обумовлено наступним: (1) Комісія має одержати щонайменше за два люксембурзькі робочі дні до нас@ тання Дати платежу два юридичні висновки від: а) п. Василя Онопенка, Міністра юстиції України або одного з його заступників; та б) п. Джона Гевко від фірми «Бейкер та МакКензі» або п. Бейта Томаса від фірми «Бі Сі Томс і Ко» або будь@якого іншого незалежного українського юрис@ консульта Кредитора. Ці юридичні висновки мають бути датовані не раніше дати набуття чинності Угодою, як це визначено у Статті 10 Угоди, і не пізніше ніж за два люксембурзькі робочих дні до настання Дати платежу, та мають свідчити, що згідно із законами та нормативними актами, а також юридично обов’язковими рішеннями, чинними в Україні, Позичальник після підписання цієї Угоди п. Ігорем Мітюковим, Віце@ прем’єр@міністром України, дійсно та безвідзивно взяв на себе зобов’язання щодо виконання умов цієї Угоди.

87


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Позичальник та Агент зобов’язуються інформувати Кредитора негайно в разі, якщо в термін між наданням юридичних висновків та настанням Дати платежу трапиться будь@яка подія, яка призведе до недійсності будь@якого положення, що міститься в юридичних висновках. (2) ЄС, з одного боку, та банк або синдикат банків, з іншого боку, підписують Контракти про призначення не пізніше ніж два робочі дні до настання Дати плате@ жу, і ЄС отримує на Дату платежу чисті надходження від зазначеного банку чи синдикату банків разом з первиною сумою перерахунку, якщо така буде, відповідно до пункту 1 Статті 2; (3) з дати підписання Угоди не виникне жодного суттєвого погіршення, яке, на думку Кредитора, після консультацій з Позичальником може завдати суттєвої шкоди здатності Позичальника виконати його платіжні зобов’язання відповідно до Угоди, а саме: по обслуговуванню позики та її поверненню у встановлені строки. Стаття 3 Статус та зобов’язання 1. Позика за цією Угодою є незабезпеченим, прямим, безумовним та генераль@ ним зобов’язанням Позичальника та має принаймні бути рівною з іншими наявни@ ми та майбутніми незабезпеченими Позиками та зобов’язаннями Позичальника, що випливають з його наявної або майбутньої зовнішньої заборгованості, як це визначено у пункті 1 Статті 7 Угоди. 2. Позичальник зобов’язується до того часу, як основна сума і проценти та довідкові суми, якщо такі мають місце, будуть повністю повернені та за винятком застави, які перелічені у пункті 3, не надавати забезпечення у вигляді іпотечної застави, рухомої застави, або будь@якої іншої застави по його власних активах або доходах щодо наявної або майбутньої зовнішньої заборгованості та щодо будь@якої гарантії, виданої у зв’язку з нею, якщо Позика в той же час не враховується у рівній частці та пропорційно в такому забезпеченні. Позичальник також зобов’язується не звертатися з проханням про зміну графіка платежів по позиці або звільнення від сплати боргу стосовно цієї Позики або будь@якої іншої позики ЄС, наданої до цього часу Україні, та забезпечити, щоб не за яких обставин переважне право Кре@ дитора не було передано будь@якому іншому кредитору. 3. Позичальник, додержуючись своїх зобов’язань за пунктом 2, має право пе@ редбачати виключно такі випадки застави: i) застава будь@якого майна, виконана для забезпечення закупівельної ціни цьо@ го майна, та будь@якого поновлення або продовження такої застави, яка обмежена первинною вартістю власності, що покривається нею та забезпечує поновлення або продовження первинного забезпеченого фінансування; та ii) застава комерційних товарів, яка виникла внаслідок звичайних комерційних банківських операцій (та термін якої закінчується не пізніше ніж за рік після цього) для фінансування імпорту або експорту таких товарів в Україну або з України; та iii) застави, що гарантують та забезпечують сплату зовнішньої заборгованості, що виникла виключно для фінансування обґрунтованого інвестиційного проекту, за умови, що майно, щодо якого виконано таку заставу, є предметом такого інвес@ тиційного проекту або є доходом або правом вимоги, що виникла у зв’язку з цим проектом; та

88


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

iv) будь@які інші застави, що існують на дату Угоди, за умови, що такі застави залишаються обмеженими майном, заставленим в цей час по них, та майном, що буде заставлено по закладних та контрактами, діючими на дату підписання цієї Кредитної Угоди, та за умови, що такі застави гарантують або забезпечують спла@ ту тільки тих зобов’язань, які гарантовані чи забезпечені на дату цієї Угоди, або будь@яке рефінансування таких зобов’язань; та v) усі інші передбачені законодавством застави та привілеї, чинні виключно в силу законодавства, які не можуть бути порушені Позичальником. Використаний у цьому пункті термін «фінансування проекту» означає будь@яке фінансування придбання, будівництва або використання майна у зв’язку з проек@ том, якщо орган, який надає фінансування, виразно погоджується вважати таке майно, що фінансується, та доходи від нього або збитки чи пошкодження у зв’язку з ним, основним джерелом повернення авансових коштів. Стаття 4 Проценти 1. Проценти за Позикою та дати настання платежів по них будуть такі ж самі, як і ті, що визначені відповідними статтями Контрактів про позичання. В разі пла@ ваючої процентної ставки вона не буде перевищувати ставку LIBOR + 0.5 % річних; Кредитор має проінформувати Агента щонайменше за один місяць до нас@ тання строку платежу про суму процентів, що обов’язкові до сплати і мають бути сплачені на цю дату, та про інші деталі (розмір процентної ставки, період нараху@ вання процентів), на яких базується розрахунок процентів. У разі фіксованої про@ центної ставки така ставка не перевищуватиме 8,5 % річних. У тому випадку, коли Кредитор відповідно до наявних ринкових умов на момент здійснення випуску облігацій або іншої фінансової операції не спроможний залучити фінансування під процентну ставку, що не перевищує зазначеної або дорівнює їй, то Кредитор звільняється від зобов’язання надати Позику Позичальникові; після запиту від Позичальника Кредитор запропонує Позичальнику провести повторні переговори щодо нових максимальних процентних ставок з урахуванням наявних на той час ринкових умов. 2. Кредитор згідно із запитом Позичальника, та, якщо обставини дозволяють поліпшити умови щодо процентної ставки за Позикою, може згідно з пунктом 3 Статті 4 Рішення переглянути фінансові умови первинних Позик Кредитора. Зок@ рема, якщо первинна ставка процента за Позикою є плаваючою. Позичальник має право, з повідомленням за два місяці до того, просити замінити плаваючу ставку на фіксовану. У цьому випадку процентна ставка буде фіксованою до настання Дати погашення Позики на рівні переважної на той час ринкової ставки, як це визначе@ но подальшим Контрактом про позичання. 3. Якщо чисті надходження за Позикою не можуть бути перераховані на Дату платежу з причин інших, ніж зазначені у пункті 3(2) Статті 2, тоді Кредитор розмістить ці надходження за найкращою наявною ринковою ставкою на строко@ вому депозиті і без затримки повідомить про цей факт та про отриману процентну ставку Агента. Проценти, отримані Кредитором на таких депозитах, будуть відняті від суми першого платежу процентів, що є обов’язковими і які мають бути сплачені Позичальником.

89


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом 4. Якщо Позичальник не сплатить суму основного боргу або процентів за цією Угодою на встановлену дату, то Позичальник має сплатити Кредитору штрафні проценти по такій сумі (або, залежно від випадку, по сумі, яка на цей час простро@ чена та несплачена) з дати настання платежу до дати фактичного платежу у повно@ му розмірі, нараховані згідно з послідовними періодами нарахування процентів (кожен з цих періодів Кредитор має право час від часу вибирати та перший з них починається з чергового строку платежу, але якщо це можливо, то тривалість має бути один тиждень), за ставкою вищою з двох, наведених нижче: а) річна ставка розрахована як сума (i) один процент на рік (1 %) та (ii) ставка LIBOR для ЕКЮ за відповідний період, або б) один процент на рік (1 %) плюс процентна ставка за Позикою, як це визначе@ но у пункті 1 Статті 4. Якщо триває прострочення платежів, ця ставка має змінюватись відповідно до положень цієї Статті на останній день кожного такого періоду нарахування про@ центів, і несплачені проценти, зазначені в цій Статті, що стосуються попередніх періодів нарахування процентів, мають бути додані до суми процентів, що підляга@ ють сплаті на кінець кожного такого періоду. Якщо Позичальник не сплачує будь@які інші витрати на видатки, що мають бути сплачені Кредитору на дату настання платежу і які підлягають сплаті згідно з цією Угодою, то Позичальник додатково сплатить усі обґрунтовані витрати на видатки, понесені Кредитором і пов’язані з затримкою такого платежу, як їх буде визначено Кредитором, якщо тільки немає очевидної помилки при визначенні таких витрат. Додатково Позичальник зобов’язується відшкодувати усі додаткові проценти та усі витрати, які понесені та підлягають сплаті Кредитором внаслідок невико@ нання будь@яких зобов’язань Позичальником згідно з Угодою. Кредитор зобов’язується інформувати Агента щодо деталей нарахування про@ центів, зокрема щодо джерел визначення ставки LIBOR, якщо таке застосовується. Стаття 5 Погашення Позики Позичальник погасить основну суму боргу Кредиту, яка дорівнює 85 млн ЕКЮ, на дату, визначену в Контрактах про позичання, та відповідно до їх умов, які бу@ дуть визначені таким чином, що перший платіж по частковому погашенню основ@ ної суми наставатиме не раніше ніж після 6 років з Дати платежу, а останній такий платіж має бути здійснений не пізніше ніж через 10 років після Дати платежу. Стаття 6 Платежі 1. Всі платежі, які повинен здійснити Позичальник, повинні виконуватися без будь@яких податкових зборів, комісійних або інших стягнень. 2. Позичальник заявляє, що всі платежі і перекази, які пов’язані з цією Угодою, як і сама Угода, не підлягають оподаткуванню або іншим обкладенням в Україні. 3. Платежі повинні бути здійснені Позичальником в ЕКЮ на рахунок Кредитора № 52.319440.65 в банку Кредитбанк С. А., Люксембург або на інший рахунок, про

90


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

який Кредитор повідомить Позичальника та Агента якнайменше за 10 днів до нас@ тання відповідної дати платежу. 4. Позичальник зобов’язується оплатити всі витрати і видатки Кредитора, що виникли при підготовці і наданні Позики та пов’язаної з нею фінансової операції, Контрактів про позичання та будь@які інші витрати і видатки, які понесені і мають бути сплачені Кредитором у зв’язку з фінансовою операцією такого виду або «сво@ пом», якщо такий виникне, а також інші витрати, протягом всього періоду вико@ нання фінансової операції, за винятком витрат, які виникли в результаті невико@ нання зобов’язань або через недбалість з боку ЄС. Такі витрати, які будуть оплачу@ ватись Позичальником, включають в себе витрати на юридичні послуги (такі, як витрати по наданню юридичних висновків), витрати на проїзд, пов’язані з фінан@ совим обслуговуванням фінансової операції, а також податки, комісійні витрати по реєстрації та публікаціях, якщо такі виникнуть. Зазначені суми виплачуються Позичальником протягом 15 робочих днів після одержання підтверджуючих доку@ ментів з однаковою датою валютування і на тих умовах, на яких їх має сплатити Кредитор. Стаття 7 Випадки неплатежів і додаткове погашення Позики 1. Кредитор може заявити Позичальнику письмовим повідомленням, що основ@ на сума боргу разом з нарахованими відсотками підлягає негайній сплаті і має бу@ ти сплачена, якщо: а) Позичальник не виконає платежу у встановлений термін по основній сумі Позики або відсотків по позиці і таке невиконання платежу не буде виправлено шляхом здійснення платежу у зв’язку з цим протягом п’яти робочих днів після то@ го, як Кредитор відправить Позичальнику письмове повідомлення з цього приво@ ду; або б) Позичальник не виконає будь@яке зобов’язання за Угодою і таке невиконан@ ня зобов’язань продовжується протягом 30 днів після відправлення Кредитором Позичальнику письмового повідомлення з цього приводу відповідно до Статті 8; таке повідомлення повинно вказувати на те, як можливо виправити ситуацію не@ виконання зобов’язань; або в) через будь@яку причину внаслідок дії або упущення з боку будь@якої устано@ ви або особи або іншого суб’єкта, який має повноваження в Україні, зобов’язання України за цієї Угодою мають визначатися як такі, чинність або примусове вико@ нання щодо яких оспорюються; або г) існує за умовами Кредитної Угоди від 13 липня 1992 року між Україною, Державним експортно@імпортним банком України та Європейським економічним співтовариством або стосовно будь@якої іншої суттєвої зовнішньої заборгованості України по Позиках заява про невиконання зобов’язань, визначена у будь@якому документі, який регулює або засвідчує таку заборгованість, і, як результат такої заяви про невиконання зобов’язань, прискорення сплати такої заборгованості; або д) Україна в цілому не в змозі обслуговувати свої зовнішні борги, які підляга@ ють виплаті, або накладає мораторій на виплату зовнішньої заборгованості, або прийнятої на себе чи гарантованої нею.

91


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Для цілей тлумачення зазначеного вище, термін «зовнішній борг України» оз@ начає будь@який борг, оформлений угодою, гарантований або іншим чином забез@ печений Україною або Національним банком України, і який або: i) виражений у валюті, іншій ніж валюта України; або ii) виник або понесений (у будь@якій валюті) за межами України, за винятком зовнішнього боргу України, який пов’язаний із зобов’язаннями України як однієї з держав@правонаступниць колишнього Радянського Союзу стосовно зовнішнього боргу та активів останнього. 2. Якщо ЄС зобов’язаний по відношенню до відповідних положень Контрактів про позичання виплатити непогашену суму з причини, яка є поза межами контро@ лю ЄС, то в такому випадку основна сума разом з нарахованими відсотками підля@ гає виплаті на умовах, які визначені положеннями Контрактів про позичання. 3. У випадку передчасного закінчення строку по «свопу», якщо він використо@ вується, Позичальник забезпечить обслуговування боргу по відношенню до відповідної частини згаданої фінансової операції. 4. Кредитор може, хоча не зобов’язаний, використовувати свої права згідно з умовами цієї статті, а також може використовувати ці права частково без шкоди для їх майбутнього використання. 5. Позичальник відшкодує всі обґрунтовані витрати і видатки, які понесені та підлягають сплаті з боку ЄС, внаслідок передчасного погашення Позики згідно з положенням Статті 7 цієї Угоди. Стаття 8 Повідомлення Усі повідомлення щодо цієї Угоди вважаються дійсними, якщо вони надсила@ ються на адресу: для ЄС — Комісія Європейського Союзу Генеральний директорат «Кредити та інвестиції» Генеральний директор Сентр А. Вагнер П. скр. № 1907 L@2907 Люксембург; для України — Міністерство фінансів України Міністр фінансів або один з його зас@ тупників вул. Грушевського, 12/2 Київ 252008 Україна Телефакс: (380) 44@293 21 78 для Агента — Національний банк України Голова Правління або один з його зас@ тупників вул. Інститутська, 9 Київ 252007 Україна телекс: 131251 KIJ UX SWIFT: NBUAUAUXAXXX Повідомлення відправляються рекомендованою поштою, коли це доцільно. В іншому випадку або за надзвичайних умов вони можуть надсилатися факсом або телексом, по системі SWIFT або доставлятись кур’єром на зазначені адреси і підтверджуватись рекомендованою поштою, якщо це доцільно. Повідомлення є дійсними з моменту отримання телексу або відправлення по SWIFT листа; в разі повідомлення по телексу зворотне підтвердження є достатнім доказом отримання. Стаття 9 Різне 1. Якщо будь@яке положення цієї Угоди з будь@якої причини не є законним або юридично обов’язковим зобов’язанням, то це не впливатиме на інші положення.

92


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

2. Преамбула та додатки до Угоди, тобто Контракти про позичання, а саме: «Угода про підписку», «Угода про фінансові посередницькі послуги агентства», «Лист@пропозиція», «Угоди щодо «свопу» (якщо такі є), складають невід’ємну час@ тину цієї Угоди. Назви статей Угоди використовуються виключно для зручності. До Меморан@ думу, що є в Додатку до Угоди, не відноситься положення пункту 1 б) статті 7. Мета цієї Угоди полягає у створенні умов, за яких ЄС надає Україні надходжен@ ня від фінансової операції, організованої для цього ЄС. Як результат, Україна та ЄС погоджуються, що їхні права та зобов’язання, якщо інше не передбачено Уго@ дою є в найбільш широкому розумінні визначеними і тлумачаться згідно з відповідними документами про позичання. Зокрема, умови Контрактів про пози@ чання в ЕКЮ — валюти, що передбачена для фінансової операції і для Позики, зас@ тосовуватимуться до цієї Угоди. Стаття 10 Регулююче законодавство та юрисдикція Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до англійського законодавства. Сторони зобов’язуються подавати на розгляд, згідно із статтею 181 Угоди про створення Європейського Співтовариства, будь@який спір, що може виникнути стосовно чинності, тлумачення або виконання цієї Угоди, до виключної юрис@ дикції Суду ЄС або у випадку, коли Сторона підпадає під дію Статті 3 (с) Рішення Ради (88/591/ECSC/EEC/Euratom), з поправкою Статті 1 Рішення Ради (93/350/Euratom/ECSC/EEC) або будь@якої наступної поправки, — до виключної юрисдикції Суду Першої Інстанції з правом апеляції до Суду ЄС відповідно до Статті 168А Угоди про створення ЄС. Рішення Суду ЄС і Суду Першої Інстанції ЄС, залежно від конкретного випад@ ку є повною мірою юридично зобов’язуючими та обов’язковими до виконання сто@ ронами, за винятком випадків, коли при розгляді апеляції, одержаної після рішен@ ня Суду Першої Інстанції, Суд ЄС шляхом надання тимчасового звільнення від виконання такого рішення зупиняє виконання цього судового рішення або части@ ни рішення Суду Першої Інстанції. Від цього моменту Кредитор є вільним щодо примусового здійснення своїх прав проти Позичальника через суди України, який при цьому безвідзивно та бе@ зумовно відмовляється від будь@якого імунітету, на який він має чи може мати пра@ во, щодо себе або своєї власності чи активів, від юрисдикції та від виконання сто@ совно будь@якої дії або позову чи розгляду в Суді ЄС, Суді Першої Інстанції або в судах України, що відбувається чи здійснюється згідно з положеннями цієї Угоди, та погоджується виконувати належним чином і добровільно будь@яке судове рішення, прийняте внаслідок будь@якого судового розгляду, здійсненого згідно з умовами цієї Угоди. Стаття 11 Набуття чинності Ця Угода набуває чинності з моменту отримання Кредитором повідомлення від Позичальника про виконання конституційних вимог, необхідних для набуття чин@ ності цієї Угодою.

93


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Стаття 12 Цю Угоду буде підписано кожною із сторін англійською та українською мова@ ми. Проте в разі будь@якого спору щодо тлумачення цієї Угоди англійський текст буде розглядатись як автентичний, і зміст прав та зобов’язань сторін визначати@ муться виключно відповідно до англійського тексту. Вчинено в м. Брюсселі 15 червня 1995 року в чотирьох примірниках українсь@ кою та англійською мовами.

Україна (підпис) І. Мітюков

94

Позичальник Європейське Співтовариство Європейська Комісія (підпис) Ів Тибо де Сіглі

Національний банк України, Агент (підпис) В. Ющенко


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

МЕМОРАНДУМ ПОРОЗУМІННЯ між Україною і Європейським Співтовариством* Дата підписання: Набрання чинності:

15 червня 1995 р. 15 червня 1995 р.

1. Рада Європейського Співтовариства, (далі — Рада), вирішила 22 грудня 1994 року (Рішення Ради № 94/940/ЄС) надати Україні позику на суму до 85 млн екю на максимальний термін 10 років з метою допомогти цій країні в зусиллях щодо трансформації її економіки в ринкову. Позика Співтовариства є частиною загаль@ ного пакета, який мобілізується на користь Україні міжнародним співтовариством донорів у рамках процесу Консультативної групи для допомоги у задоволенні пот@ реб країни у зовнішньому фінансуванні на період з жовтня 1994 року по грудень 1995 року, маючи на увазі забезпечення стану врівноваженості платіжного балан@ су і зміцнення резервної позиції та підтримки структурної перебудови. Допомога Співтовариства виступає додатковою часткою до ресурсів, що надаються Україні Міжнародним Валютним Фондом (МВФ) згідно з Угодою про кредит «стенд@бай» та Системної трансформаційної позики на підтримку програми Уряду щодо стабілізації та структурної реформи (жовтень 1994 р. — грудень 1995 р.). 2. Відповідно до положень Рішення Ради № 94/940/ЄС позику буде надано єдиним траншем на таких умовах; — домовленість між українським Урядом та МВФ щодо макроекономічної програми, яка підтримується кредитом «Стенд@бай»; — задовільне виконання цієї програми; — зобов’язання з боку українського Уряду закрити Чорнобильську атомну електростанцію та швидке виконання Плану дій щодо ядерної безпеки, підтрима@ не Європейським Співтовариством та «Великою Сімкою»; 3. 7@го квітня 1995 року Виконавча Рада МВФ прийняла рішення про надання кредиту «Стенд@бай» Україні на програмний період протягом 1995 року. На час підписання даного Меморандуму програма, що підтримується кредитом «Стенд@ бай», залишається у дії, критерії виконання в цілому задовольняються. До 16 березня 1995 року Україна сплатила всі суми, що підлягали виплаті і не були сплачені 22 серпня 1994 року за кредитною угодою Співтовариства, яка була підписана 13 липня 1992 року. Одночасно Україна сплатила відсотки за кредитом Співтовариства, строк платежу яких припадав на 20 квітня 1995 року та відсотки за невчасну сплату. Таким чином, Україна на поточний момент повною мірою ви@ конує свої фінансові зобов’язання перед Співтовариством. Український Уряд зо@ бов’язується своєчасно та в повному обсязі виконувати поточні та майбутні фінан@ сові зобов’язання, що випливають з кредитів Співтовариства. У квітні 1995 року Президент України зобов’язався закрити Чорнобильську атомну електростанцію, а Уряд України прийняв офіційний графік щодо цього, як зазначено у листі п. Костенка, Міністра охорони навколишнього природного сере@ довища та ядерної безпеки України, на ім’я Голови Комісії від 19 травня 1995 року. * Додаток до Кредитної Угоди між Європейським Співтовариством (Кредитор) та Україною (Пози@ чальник) та Національним банком України (Агент Позичальника) про надання Україні позики у сумі 85 млн ЕКЮ від 15 червня 1995 р.

95


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом На цих засадах Комісія доходить висновку, що умови надання позики Співто@ вариством на поточний момент виконано. 4. Комісія буде перераховувати суму позики Національному банку України (НБУ), який діє як агент України. Сума позики буде використовуватись НБУ з метою збільшення його резервів та задоволення потреб України щодо глобального зовнішнього фінансування через ринок іноземних валют. 5. Сторони із задоволенням констатують, що Рада принципово погодилась 22 трав@ ня надати Україні додаткову позику терміном на 10 років на максимальну суму до 200 млн екю. Не зумовлюючи думку, що має бути висловлена з цього приводу Європейсь@ ким Парламентом, та остаточне рішення, що має бути прийнято Радою, сторони домо@ вились прискорити процес визначення економічних умов, що мають бути пов’язані з ефективним здійсненням наступних траншів нової позики. Сторони досягли попе@ реднього розуміння, погодившись, що економічні умови надання першого траншу но@ вої позики повинні включати задовільне дотримання положень програми, підтриманої кредитом «стенд@бай» і погодженої з МВФ, і прогрес структурних реформ. 6. Протягом кредитного періоду український Уряд і Національний банк Ук@ раїни будуть здійснювати консультації з Комісією та зобов’язуються надавати Комісії інформацію, необхідну для моніторингу економічної та фінансової ситу@ ації в Україні та прогресу в здійсненні реформи. Перелік показників, за якими Ук@ раїна зобов’язується надавати інформацію щоквартально, наведено в додатку. 7. З метою створення постійної основи для сталого поступу у напрямку реформ та забезпечення інтересів Співтовариства як кредитора Україна добиватиметься нової угоди щодо фінансування з боку МВФ після отримання кредиту «стенд@ бай» у повному обсязі. 8. Додаток є невід’ємною частиною цього Меморандуму. 9. Всі зауваження щодо цього Меморандуму будуть розглянуті, якщо надсилати@ муться.

96

для Європейської комісії —

Комісія Європейських Співтовариств Генеральний Директорат з питань економіки та фінансів Рю@ле@ля Луа, 200@BU10/15 1049, Брюссель факс № 32@2@295@76@19

для України —

Міністерство фінансів вул. Грушевського 12/2 Київ, 252008 Україна факс 380@44@293@21@78

для Національного Банку України —

Національний банк України вул. Інститутська 9 Київ, 252007 Україна факс 380@44@293@16@98


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

10. Цей Меморандум вчинено кожною стороною англійською та українською мовами. Проте в разі виникнення якихось розбіжностей щодо тлумачення цього Меморандуму англійський текст вважатиметься автентичним. Вчинено в Брюсселі, 15 червня 1995 р. українською та англійською мовами.

Україна Національний Банк України (підпис)

Європейське Співтовариство, в особі Комісії Європейських Співтовариств (підпис)

97


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Урядом України і Урядами країн «Великої сімки» та Комісією Європейського Співтовариства щодо закриття Чорнобильської АЕС Дата підписання: Набрання чинності:

20 грудня 1995 р. 20 грудня 1995 р.

Уряд України, який далі іменується «Україна», і відповідні уряди країн «Вели@ кої сімки» та Комісія Європейського Співтовариства, які далі іменуються «Вели@ ка сімка», виробили спільний підхід до розробки і реалізації Всеохоплюючої прог@ рами для підтримки рішення України щодо закриття Чорнобильської АЕС до 2000 року, як було зформульовано Президентом Кучмою в його заяві від 13 квітня 1995 та в його листі від 8 серпня 1995 до лідерів «Великої сімки». Програма, таким чи@ ном, буде спрямована на реалізацію зобов’язань керівників «Великої сімки», взя@ тих в Неаполі, Італія у 1994 році, та в Галіфаксі, Канада у 1995 році. Програма побудована на наступних принципах: Дружні відносини між Україною і членами «Великої сімки»; Принципова залежність між реформами в енергетичному секторі та досягнен@ ням цілей економічної і соціальної реформи в Україні; Взаємодоповнення між нижчевикладеними заходами для підтримки закриття Чорнобильської АЕС та розробкою довгострокової стратегії для енергетичного сектора України, з урахуванням раціональних економічних, фінансових та приро@ доохоронних критеріїв, що призведе до створення ефективного, сталого, орієнто@ ваного на ринок енергетичного сектора, який відповідатиме потребам України; Необхідність постійного підвищення рівня ядерної безпеки в усьому світі з ура@ хуванням принципів, визначених в Міжнародній конвенції з ядерної безпеки, а та@ кож, у зв’язку з цим, визнання суттєвої ролі, яку відіграє незалежний національ@ ний регулюючий орган з ядерної безпеки; Необхідність мобілізувати фінансові ресурси міжнародного співтовариства та внутрішні джерела з метою підтримки рішення України закрити Чорнобильську АЕС; Необхідність забезпечити широкомасштабне співробітництво з боку українсь@ ких учасників в усіх проектах, що пов’язані з Всеохоплюючою програмою; Визначення того факту, що дострокове закриття Чорнобильської АЕС матиме негативні економічні та соціальні наслідки для України, і, в той же час, сприятиме надходженню міжнародних фінансових ресурсів та підвищенню національних стандартів ядерної безпеки; Визнання того факту, що відповідальність за ядерну безпеку покладається вик@ лючно на державу, яка експлуатує атомні електростанції, і що необхідно мати ефективне законодавство, яке передбачатиме відповідальність за ядерну шкоду, згідно з прийнятими міжнародними нормами; Бажання підвищити ефективність виробництва і використання електроенергії;

98


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

Важливість нашого спільного зобов’язання вжити всіх необхідних заходів для виведення ЧАЕС з експлуатації в найстисліший, практично досяжний строк. Україна і «Велика сімка» дійшли згоди щодо наступної Всеохоплюючої програ@ ми співробітництва для підтримки закриття ЧАЕС до 2000 року: I. Структурна перебудова енергетичного сектору 1. Україна та «Велика сімка» продовжуватимуть співпрацю у розвитку фінансо@ во раціонального ринку електроенергії з встановленням цін за ринковими принци@ пами, що буде стимулювати економічне виробництво і використання електрое@ нергії та енергозбереження. Сторони співпрацюватимуть для створення та залу@ чення власних українських та міжнародних ресурсів, необхідних як для заходів по безпеці, так і для нових капіталовкладень у виробництво, передачу і розподіл електроенергії. II. Програма інвестування в енергетичний сектор 2. Україна та «Велика сімка» працюватимуть з міжнародними фінансовими інституціями, а також закордонними і власними інвесторами для підготовки про@ ектів, що базуються на фінансуванні за рахунок кредитів і плануються за принци@ пом найменших витрат для завершення будівництва 2@го енергоблоку Хмельниць@ кої АЕС, 4@го енергоблоку Рівненської АЕС, для реконструкції теплових та гідро@ електростанцій, а також гідроакумулюючих проектів і проектів з рентабельного виробництва електроенергії, згідно з стратегією розвитку українського енергетич@ ного сектора. Для підтримки закриття Чорнобильської АЕС програма капіталовк@ ладень повинна визначити інвестиції для забезпечення постачання електроенергії за принципом найменших витрат, що необхідно для задоволення майбутніх потреб України в електроенергії, за умов ринкової конкуренції в енергетичному секторі. III. Ядерна безпека 3. Україна і «Велика сімка» співпрацюватимуть з відповідними міжнародними установами і донорами на багатосторонній і двосторонній основах, щоб прискори@ ти підготовку і реалізацію проектів з короткострокового підвищення безпеки 3@го енергоблоку Чорнобильської АЕС та виведення станції з експлуатації. 4. Україна та «Велика сімка» продовжуватимуть співпрацю для розробки рен@ табельного і екологічно прийнятного підходу до розв’язання проблеми укриття для 4@го енергоблоку Чорнобильської АЕС, включаючи якнайшвидше визначення технічних і фінансових варіантів, як основи для перегляду фінансових вимог. IV. План пом’якшення соціальних наслідків 5. Україна та «Велика сімка» визнають, що закриття Чорнобильської АЕС ма@ тиме певні наслідки для працівників станції та їхніх родин. Європейська комісія та Уряд Сполучених Штатів Америки допоможуть Уряду України розробити план дій для пом’якшення соціальних наслідків закриття Чорнобильської АЕС. V. Фінансові ресурси 6. Для забезпечення реалізації заходів, зазначених у пунктах 1 @ 5 Програми, Ук@ раїна та «Велика сімка» співпрацюватимуть у визначенні міжнародних і власних

99


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом українських джерел фінансування та у мобілізації міжнародних фінансів для підтримки відповідних заходів, які передбачені Програмою. 7. В Додатку 1 представлено зведені дані поточних обсягів фінансування, які вже виділені або розглядаються «Великою сімкою» і міжнародними фінансовими інституціями. Деякі показники залежать від завершення техніко@економічного обгрунтування проектів. Перелік пріоритетних проектів Всеохоплюючої програми наведено у Додатку 2. 8. Керівним буде наступний принцип: прибуткові проекти повинні розглядати@ ся для фінансування за рахунок міжнародних кредитів і власних українських ре@ сурсів; неприбуткові проекти, які безпосередньо спрямовані на закриття Чорно@ бильської АЕС, повинні розглядатися для фінансування за рахунок субсидій і, з ог@ ляду на фінансову і економічну ситуацію в Україні, українських власних ресурсів. VI. Розгляд ходу робіт 9. Представники України, «Великої сімки» та міжнародних фінансових інсти@ туцій будуть щонайменше раз на рік проводити зустріч для контролю за ре@ алізацією Всеохоплюючої програми для підтримки закриття Чорнобильської АЕС і розгляду будь@яких технічних чи фінансових проблем, які створюватимуть по@ тенційні перешкоди на шляху до досягнення її цілей. Вчинено у м. Оттава, Канада 20 грудня 1995 року, у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, причому кожен текст є автентичним.

За Уряд України (підпис)

За Уряди країн «Великої сімки» та комісію Європейського Співтовариства (підпис)

100


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

Додаток І Всеохоплююча програма України «Великої сімки» для закриття Чорнобильської АЕС

Підсумок поточних фінансових ресурсів міжнародного співтовариства (млн. американських доларів)

Субсидії1

Фінансування за рахунок кредитів міжнародних фінансових інституцій та Євроатому2

Разом3

Реконструкція енергетичного сектора

43

Програма інвестицій в енергетичний сектор

102

Ядерна безпека і виведення з експлуатації

349

349

4

4

План пом’якшення соціальних наслідків Разом

1 2 3

498

43

1,809

1,809

1,911

2,307

Підтверджені Деякі кредити очікують схвалення залежно від результатів техніко@економічного обґрунтування. Фінансовий та технічний внесок України буде визначено в процесі реалізації проектів.

101


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Пріоритетні проекти

Проект

I.

Перелік безприбуткових проектів

1.*

Виведення ЧАЕС з експлуатації

1.1.

Етап 0 (5 років) Підготовча робота до початку виведення ЧАЕС з експлуатації

1.2.

Етап 1 (10 років після завершення етапу 0) Поводження з ядерним паливом і радіоактивними відходами

1.3.

Етап 2 (9 років після завершення етапу 0) Виведення ЧАЕС з експлуатації

Відповідний пункт Меморандуму

п. 3

2.

План пов’язаний з соціальними наслідками закриття ЧАЕС

п. 5

3.

Короткострокові заходи з підвищення безпеки 3@го енергоблоку ЧАЕС

п. 3

4.**

Перетворення об’єкту «Укриття» в екологічно безпечну систему

п. 4

5.

Структурна перебудова енергетичного сектору

п. 1

II. 6.

Прибуткові проекти Закінчення будівництва 4@го енергоблоку Рівненської АЕС і 2@го енергоблоку Хмельницької АЕС

6.1.

Підвищення рівня безпеки і завершення будівництва 2@го енергоблоку Хмельницької АЕС та 4@го енергоблоку Рівненської АЕС

6.2.

Спорудження високовольтних ліній передач до енергоблоків Хмельницької та Рівненської АЕС

п. 2

* Обсяг витрат буде визначено за результатами обгрунтування АЕА «Teсhnology». ** Обсяг витрат буде визначено за результатами обгрунтування консорціуму «Allianсe» і Протоколу між Європейською Комісією та Україною, який було підписано в Брюсселі 11 вересня 1995 року.

102


Проект

Розділ 1

Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Відповідний пункт Меморандуму

7.

Реабілітація теплових електростанцій

п. 2

8.

Введення в дію потужностей для компенсації пікових навантажень — спорудження Дністровської гідроакумулюючої станції

п. 2

9.

Ефективність виробництва електроенергії та регулювання споживання

п. 2

Проекти, що вимагають уточнення перед включенням до Програми 10.*** Перенесення і будівництво 750 Кв. розподіляючої підстанції поза межа@ ми забрудненої зони Чорнобильської АЕС.

*** Буде уточнена експертами України і держав «Великої сімки».

103


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

МЕМОРАНДУМ про Взаєморозуміння між Європейським Співтовариством та Україною Дата підписання: Набрання чинності:

19 травня 1996 р. 19 травня 1996 р.

1. Рада Європейського Союзу (далі — Рада) схвалила 23 жовтня 1995 р. мак@ рофінансову допомогу Україні у формі кредиту (Рішення Ради 95/442/ЕС) для допомоги країні в її зусиллях у переході до ринкової економіки та для забезпечен@ ня, стабільності ситуації з платіжним балансом. Допомога Співтовариства на@ дається як доповнююча ті ресурси, що надаються Україні Міжнародним Валютним Фондом (МВФ) в контексті нової Угоди «стенд@бай», яка підтримує урядову прог@ раму стабілізації та структурних реформ на 1996 рік. 2. Ця допомога також надається з розумінням того, що український Уряд про@ довжуватиме виконання конкретних заходів, що ведуть до закриття Чорнобильсь@ кої атомної електростанції до 2000 року. 20 грудня 1995 р. між Урядами країн «Великої Сімки», Європейською Комісією (далі — Комісія) і Урядом України було підписано Меморандум про взаєморо@ зуміння щодо закриття Чорнобильської атомної електростанції, в якому сторони домовились про створення всеохоплюючої програми, спрямованої на підтримку співробітництва з метою закриття Україною Чорнобильської атомної електрос@ танції до 2000 року. На Самміті з ядерних питань, який проходив у Москві 19 — 20 квітня 1996 року, Президент Кучма підтвердив готовність України активно та ефективно співпрацювати в рамках цього Меморандуму. 3. Кредит, що надається Співтовариством, досягне суми до 200 мільйонів екю на максимальний термін у 10 років та буде наданий двома траншами, і тому цей Меморандум визначається як невід’ємна частина Кредитної Угоди. Надання послідовних траншів та підтраншів залежатиме від схвалення та успішності показників виконання нової Угоди «стенд@бай» між Україною та МВФ та від подальших угод між Україною та МВФ, а також від позитивної оцінки Комісією прогресу в структурних реформах. Умови макроекономічного та струк@ турного узгодження, що додаються до цього кредиту, базуватимуться на урядовій програмі економічної політики та відповідатимуть угодам, досягнутим Україною з МВФ та Світовим Банком. При цьому належним чином братимуться до уваги ефективна мобілізація фінансової допомоги Україні іншими донорами на двосто@ ронній основі. Крім того, Комісія перегляне виконання українським Урядом його зобов’язань щодо закриття Чорнобильської атомної електростанції, які підтримува@ тимуться міжнародними кредитним та безвідплатним фінансуванням і, беручи до уваги фінансову та економічну ситуацію в Україні, власними ресурсами України. Сума першого траншу становитиме 100 мільйонів екю. Він буде наданий двома підтраншами по 50 мільйонів екю кожний. Сума другого траншу буде зафіксована у відповідний термін та надана, щонайменше, через квартал, після повного надан@

104


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

ня першого траншу. Точні дати та умови надання будуть узгоджені між двома сто@ ронами пізніше. Комісія перерахує надходження по кредиту до Національного Банку України (НБУ), який діє як агент України. В контексті макрофінансової програми, яка підтримується угодою «стенд@бай» МВФ, надходження по кредиту використову@ ватимуться НБУ для формування його резервів, або для задоволення глобальних зовнішніх фінансових потреб України через валютний ринок. 4. Український Уряд бере зобов’язання по своєчасному та повному обслугову@ ванню всіх існуючих та майбутніх фінансових зобов’язань, які витікають з кре@ дитів Співтовариства. 5. До цього кредиту Співтовариства застосовуються кількісні макроекономічні критерії виконання, які встановлюються у цьому Меморандумі, і які, тепер і на@ далі, будуть включатися в нову угоду «стенд@бай» з МВФ. Відповідно, перед на@ данням послідовних траншів кредиту Комісія разом з українським Урядом та пер@ соналом МВФ та через консультації з Монетарним Комітетом перевірятиме, що кількісні критерії, визначені в угоді «стенд@бай», виконуються або встановлюють@ ся нові. Ці критерії включають: (1) щомісячні стелі по кумулятивних змінах в чистих внутрішніх активах НБУ; (2) щомісячні стелі дефіциту консолідованого бюджету; (3) щомісячні нижні межі для кумулятивних змін в чистих міжнародних резер@ вах НБУ; (4) щомісячні стелі по непільгових зовнішніх позиках, отриманих за угодами чи гарантованих Урядом або НБУ. 6. На додаток до кількісних макроекономічних критеріїв Комісія перед надан@ ням послідовних траншів оцінюватиме в співпраці з українським Урядом та в кон@ сультаціях з Монетарним Комітетом прогрес, досягнутий у структурній політиці. В цій оцінці особливу увагу буде приділено лібералізації цін та зовнішньої торгівлі, приватизації, розвитку ринку капіталів, фінансовій дисципліні підприємств, а та@ кож ситуації з зовнішньою заборгованістю. Рамки для цих оцінок чітко викладені у Додатку I. 7. Український Уряд продовжить співпрацю з Комісією щодо виконання прог@ рами TACIS по наступних напрямах: — інституціональна реформа; — розвиток приватного сектору; — реформа та розвиток енергетики. 8. Український Уряд зобов’язується надавати Комісії інформацію щодо моніто@ рингу економічного та фінансового стану, яка буде необхідна для оцінки критеріїв виконання та огляду структурної політики. Моніторинг щомісячного виконання критеріїв буде здійснюватись, зокрема, на основі інформації, яка буде надаватися Комісії щомісячно Міністерством фінансів та Національним банком України. Протягом кредитного періоду Україна продовжуватиме проводити тісні кон@ сультації з Комісією та зобов’язується надавати повну інформацію з огляду на еко@ номічний розвиток та політику, що дозволить кредитору відслідковувати прогрес. Показники, за якими Україна зобов’язується звітувати до Комісії щоквартально, подані у Додатку II.

105


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом 9. Для того, щоб забезпечити постійно діючу основу для підтримки безперерв@ них реформ та захисту інтересів Співтовариства як кредитора, Україна намагати@ меться створити з МВФ нові можливості для завершення угоди «стенд@бай». 10. Додатки є невід’ємними частинами Меморандуму. 11. Всі зауваження, що стосуються цього Меморандуму, повинні бути представ@ лені в письмовій формі або надіслані:

Для Європейського Співтовариства

Комісія Європейських Співтовариств, Генеральний Директорат з Економічних та фінансових питань Rue de la Loi, 200@BU1@0/15 1049 Brussel Fax. 32@2@295.76.19

Для України

Міністерство Фінансів, вул. Грушевського, 12/2, Київ, 252008 Факс: 380@44@293@21@78

Для Національного Банку України

Національний Банк України, вул. Інститутська, 9, Київ, 252007 Факс: 380@44@293@16@98

12. Цей Меморандум вчинено кожною Стороною англійською та українською мовами. Однак у випадку будь@яких розбіжностей у тлумаченні цього Меморанду@ му автентичним текстом вважатиметься текст англійською мовою. Вчинено у Києві 19 травня 1996 р. Англійською та українською мовами.

За Україну (підпис) За Національний Банк України (підпис)

106

За Європейське Співтовариство, представлене Європейською Комісією (підпис)


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

Додаток I Україна: критерії структурних перебудов

А. Перший транш На момент перегляду з Комісією, що передуватиме рішенню про надання пер@ шого підтраншу першого траншу кредиту, українським Урядом має бути досягну@ тий закінчений прогрес по наступних напрямах: Перший підтранш 1. Лібералізація торгівлі та цін. a) Повинна бути зменшена до мінімуму кількість товарів, на які поширюється встановлення обов’язкових індикативних цін, перелік повинен складатися тільки з товарів, які є об’єктом поточних антидемпінгових розслідувань з боку зовнішньо@ торговельних партнерів та добровільних обмежень експорту. Перелік товарів буде наданий Комісії. b) Не може бути дозволеним зворотній рух в лібералізації торгівельного та цінового режиму. c) Повинен бути скасований Спеціальний Режим Експорту. d) Ті реєстраційні вимоги до експорту, що ще залишились, повинні бути скасо@ вані, за виключенням товарів, які є об’єктом поточних антидемпінгових розсліду@ вань зовнішньоторговельного партнера та добровільних обмежень експорту. 2. Приватизація. a) Повинна бути завершена приватизація 2.000 середніх та великих підприємств (щонайменше 70 % акцій у приватній власності), починаючи з січня 1995 р., 30 % з них повинні бути підприємствами агропромислового комплексу. b) Повинен бути досягнутий задовільний прогрес щодо приватизації малих підприємств. c) Не повинні застосовуватися ніякі дії, які б перешкоджали подальшій прива@ тизації підприємств агропромислового комплексу або впливали на вже приватизо@ вані підприємства. Повинні бути докладені зусилля щодо прискорення їх привати@ зації, зокрема, шляхом раціоналізації процесу приватизації. 3. Розвиток фінансового ринку. Повинна розпочатися підготовка проектів законодавчих актів по регістраторах, депозитаріях, брокерах/ділерах, торгових системах та організаціях. Прострочені заборгованості Не повинно бути дозволене виникнення нових прострочених зовнішніх забор@ гованостей. Другий підтранш 1. Лібералізація торгівлі та цін. Не може бути дозволеним зворотній рух у лібералізації торговельного та ціно@ вого режиму.

107


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом 2. Приватизація. a) Повинен бути досягнутий задовільний прогрес щодо приватизації малих підприємств. b) Не повинні застосовуватися ніякі дії, які б перешкоджали подальшій прива@ тизації підприємств агропромислового комплексу або впливали на вже приватизо@ вані підприємства. Повинні бути докладені зусилля щодо прискорення їх привати@ зації, зокрема, шляхом раціоналізації процесу приватизації. Прострочені заборгованості. Не повинно бути дозволене виникнення нових прострочених зовнішніх забор@ гованостей. В. Другий транш На момент перегляду з Комісією, який передуватиме рішенню про надання другого траншу кредиту, український Уряд зобов’язаний завершити процес роз@ витку в наступних сферах: 1. Лібералізація торгівлі та цін. a) Задовільний прогрес повинен бути досягнутий щодо скасування контролю за внутрішніми цінами по всіх шістнадцяти «штучних монополіях» та скасуванню до кінця 1996 р. стель торгової маржі та долі прибутку, з метою забезпечення роз@ витку справжнього конкурентного середовища. b) Не може бути дозволеним зворотній рух у лібералізації торговельного та цінового режиму. c) Оподаткування повинно однаково використовуватись як для імпортних, так і для вітчизняних товарів. d) Щодо сертифікації імпортних товарів повинен бути гарантований національ@ ний режим. e) У процедурах державних закупівель необхідно запровадити національний режим стосовно іноземних підприємств. f) Для того, щоб забезпечити відповідність міжнародним зобов’язанням взагалі та особливо Угоді про Партнерство і Співробітництво з ЄС, повинна бути створе@ на процедура/організація для ефективної перевірки всіх нових законодавчих актів щодо їх відповідності міжнародним зобов’язанням. g) Український Уряд надасть інформацію про конкретні вжиті заходи для спри@ яння прямим іноземним інвестиціям. h) Відшкодування вартості житла, комунальних послуг, перевезень громадсь@ ким транспортом, газу, вугілля та електроенергії повинне бути підвищене до 80 %. 2. Приватизація. a) Повинна бути завершена приватизація 3.500 середніх та великих підприємств (щонайменше 70 % акцій у приватній власності), починаючи з 1 січня 1995 р. 35 % з них повинні бути підприємства АПК. b) Повинна бути завершена масова мала приватизація. c) Повинна бути розпочата підготовка по розширенню приватизаційної діяль@ ності поза межами попередньо запланованих 8.000 середніх та великих підприємств. d) Повинен бути досягнутий задовільний прогрес приватизації агропромисло@ вих підприємств.

108


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

3. Розвиток фінансового ринку. a) На розгляд Парламенту повинні бути подані законопроекти по регістрато@ рах, депозитаріях, брокерах/ділерах, торговельних системах. b) Повинна бути запроваджена схема страхування депозитів, яка повністю фінансуватиметься за рахунок плати, стягнутої за банківські послуги, що надають@ ся комерційними банками. Це повинно бути зроблено за умови тісних консуль@ тацій з МВФ та Світовим Банком. 4. Фінансова дисципліна підприємств. Повинен бути виданий Указ, згідно з яким, починаючи з 1997 р. і надалі не доз@ волятиметься загальна відстрочка прострочених заборгованостей підприємств бюджету. Прострочена заборгованість. Не повинно бути дозволене виникнення будь@яких нових прострочених зовнішніх заборгованостей.

Додаток II Україна: Система Моніторингу Остання наявна інформація по наступних показниках повинна надаватися Комісії щоквартально, починаючи з 1 серпня 1996 року: 1. Моніторинг макроекономічного та фінансового розвитку та політики: — Індикатор цін (щомісячно) Валютний курс (щотижневе) ВВП (щоквартально) Інвестиції (щоквартально) Зайнятість та безробіття (щомісячно) Показники бюджетної політики: композиція надходжень і витрат Уряду, дефіцит (щомісячно) Показники монетарної політики (щомісячно) Зовнішня торгівля (щомісячно) Платіжний баланс (щоквартально) Звіт про виникнення та вирішення будь@яких нових прострочених зовнішніх заборгованостей 2. Моніторинг структурної політики: Перелік товарів, на які поширюються адміністративні ціни та відповідні ціни Перелік товарів, на які поширюється квотування експорту та ліцензування Звіт про хід розвитку малої приватизації Кількість приватизованих об’єктів малої приватизації Звіт про приватизацію середніх та великих підприємств — Детальний список по районах та секторах приватизованих середніх та великих підприємств — Звіт про розвиток земельної реформи — Звіт про реорганізацію та приватизацію в агропромисловому секторі — Кількість неплатоспроможностей та банкрутств.

109


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

КРЕДИТНА УГОДА між Європейським Співтовариством (Кредитор) та Україною (Позичальник) та Національним банком України (Агент Позичальника) до 200.000.000 ЕКЮ Дата підписання:

19 червня 1996 р.

Ця Кредитна Угода («Угода») укладена між Європейським Співтовариством, далі «ЄС» або «Кредитор», представленим Комісією Європейських Співтова@ риств, далі — «Комісія», від імені якої діє п. Ів Тибо де Сілгі, член Комісії, та Україною, далі — «Україна» або «Позичальник», в особі п. Ігоря Мітюкова, Спеціального Представника Уряду України при ЄС, та Національним банком України, що діє як Агент від імені Позичальника, далі — «Агент», в особі п. Віктора Ющенка, Голови Правління Національного банку України: Преамбула Враховуючи, що Уряд України надіслав запит щодо фінансової допомоги від ЄС; враховуючи, що Рада Європейського Союзу (далі — Рада), згідно з її Рішенням 94/940/ЄС від 22 грудня 1994 року щодо надання макрофінансової допомоги Україні, вирішила надати Україні першу позику, максимальна сума якої становить 85 млн ЕКЮ; враховуючи, що така перша позика була надана Україні 28 грудня 1995 року відповідно до Кредитної Угоди від 15 червня 1995 року; враховуючи, що Рада, згідно з її Рішенням 95/442/ЄС від 23 жовтня 1995 року (далі — Рішення), вирішила, що є потреба в наданні подальшої офіційної допомо@ ги на підтримку платіжного балансу, у зміцненні резервної позиції та забезпеченні необхідної структурної перебудови України та що відповідним заходом сприяння розв’язанню зовнішніх фінансових ускладнень є додаткова довгострокова позика Співтовариства максимальним загальним обсягом 200 млн ЕКЮ; враховуючи, що Рада уповноважила Комісію після консультацій з Монетарним Комітетом погодити з Урядом України щодо умов економічної політики, які зазна@ чаються в кредиті, і враховуючи, що Комісія провела консультації з Монетарним Комітетом щодо згаданих умов; враховуючи, що Уряд України взяв на себе зобов’язання виконати умови сто@ совно фінансової допомоги, як узгоджено з Комісією у Меморандумі про взаємо@ розуміння (далі — Меморандум), що додається до цієї Угоди; враховуючи, що Комісія має повноваження брати в позику від імені ЄС не@ обхідні кошти; враховуючи, що відповідно до положень Рішення та умов цієї Угоди Україні бу@ де надано можливість отримати позику в сумі до 200 млн ЕКЮ двома траншами, та враховуючи, що перший транш має надійти, відповідно до положень Меморан@ думу та умов цієї Угоди та згідно із висновком Комісії щодо задовільного прогре@ су у використанні Україною кредиту МВФ «Стенд@бай»;

110


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

враховуючи, що при використанні кожного траншу цієї позики, який може бу@ ти поділений на два підтранші, Комісія в належні строки від імені ЄС, після кон@ сультацій з Монетарним Комітетом та згоди Позичальника стосовно основних фінансових умов (тобто процентна ставка, орієнтовні чисті надходження, терміни погашення), здійснить випуск облігацій на загальну основну суму у 100 млн ЕКЮ кожного траншу або здійснить будь@які інші, одну або декілька, відповідних фінан@ сових операцій, надходження від яких будуть передані Україні та надані у розпо@ рядження Агента на дати отримання їх Комісією (кожна така дата — це Дата Пла@ тежу), і з урахуванням того, що Кредитор докладе всіх зусиль для створення, на власний розсуд, найбільш прийнятних ринкових умов для згаданих фінансових операцій; враховуючи, що кожна копія контрактів щодо вищевказаного майбутнього ви@ пуску облігацій або інших відповідних фінансових операцій, включаючи будь@які можливі «свопи» (далі — Контракти про позичання) додаватимуться до Угоди після виконання кожного «свопу» до Угоди та складатимуть її невід’ємну частину, як передбачено нижче. При цьому Сторони домовилися про таке: Стаття 1 Сума позики 1. Кредитор надасть Позичальнику кредити на загальну суму до 200 мільйонів ЕКЮ (разом всі такі позики далі — Позика), двома траншами (кожен далі — транш) відповідно до умов, визначених в Рішенні, в цій Угоді та в Меморандумі, що додається. 2. Що стосується першого траншу в сумі 100 млн ЕКЮ («Перший Транш»), він буде поділений на два підтранші в сумі 50 млн ЕКЮ кожний, з яких перший буде надано на запит України за умови (a) задовільного прогресу у виконанні Україною домовленості між Україною та МВФ про кредит «Стенд@бай» та (b) відповідності критеріям структурних змін, викладених у Додатку 1 (A) Меморандуму, після їх перевірки Комісією. Другий підтранш надаватиметься на тих же самих умовах, що і перший. Подальші посилання на «Перший Транш» вважаються посиланнями на відповідний підтранш або на обидва підтранші, як цього вимагає контекст. Поси@ лання на Дату Платежу вважаються посиланнями на відповідний День Платежу відповідного підтраншу. Чисті надходження від кожного траншу визначені у Статті 2 цієї Угоди. 3. Другий транш обсягом до 100 млн ЕКЮ буде наданий на умовах, які перед@ бачені нижче для надання траншів, та відповідно до Статті 3 Рішення, яка вимагає, щоб Кредитор попередньо або за умови надання другого траншу (отримання) пе@ ревірив досягнення задовільного прогресу у виконанні Меморандуму. Однак на@ дання другого траншу вимагає подальшого укладення Додаткової Кредитної Уго@ ди (яка здійснюватиметься в необхідній формі, що додається до цієї Угоди, проте ця форма не є обов’язковою для сторін до підписання і набуття чинності Додатко@ вою Кредитною Угодою, і сторони вільні узгоджувати зміни до такої форми) між сторонами Угоди, які підтверджують свою готовність продовжувати як кредиту@ вання, так і позичання другого траншу.

111


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Стаття 2 Чисті надходження, отримання та попередні умови 1. «Чисті надходження» по траншу мають дорівнювати чистим доходам за однією або кількома фінансовими операціями ЄС, що фінансують транш («фінан@ сові операції»), за винятком (1) загальної суми комісійних та витрат, пов’язаних з такою фінансовою операцією, підготовкою та проведенням такої фінансової опе@ рації та з траншем плюс (2) первинна сума перерахунку, яка отримана ЄС згідно з угодою про «своп», у разі наявності такої. 2. Чисті надходження по кожному траншу, які визначені в попередньому пункті, мають бути перераховані на Дату платежу на рахунок Агента в ЕКЮ № 971458@74@2, відкритий банком Credit Suisse, або на інший такий рахунок, про який Агент пись@ мово повідомить Кредитора не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати Платежу. 3. Зобов’язання ЄС щодо перерахування чистих надходжень Позичальнику по кожному траншу мають підлягати наступним умовам: (1) Комісія має одержати щонайменше за два люксембурзькі робочі дні до да@ ти, на яку ЄС розпочне першу фінансову операцію для Першого Траншу, а така дата повідомляється Позичальнику заздалегідь, юридичні висновки, задовільні для Комісії, від: (а) п. Сергія Головатого, Міністра юстиції України або одного з його заступників, та (б) п. Бейта Томса від юридичної фірми «Бі Сі Томс і Ко», або будь@якого іншого незалежного українського юрисконсульта Кредитора в Лондоні. Такі юридичні висновки мають бути датовані не раніше дати набуття чинності Угодою, як це визначено у Статті 13 Угоди, і не пізніше ніж за два люк@ сембурзькі робочих дні до дати, на яку ЄС має намір провести фінансову опе@ рацію, та мають свідчити, що згідно із законами та нормативними актами, а та@ кож юридично обов’язковими рішеннями, чинними в Україні, Позичальник ви@ конанням Угоди після підписання цієї Угоди п. Ігорем Мітюковим, Спеціальним Представником Уряду України при ЄС, дійсно та безвідзивно взяв на себе вико@ нання зобов’язань згідно з Угодою. Позичальник та Агент зобов’язуються негайно інформувати Кредитора в разі, якщо в термін між наданням юридичних висновків та настанням Дати платежу трапиться будь@яка подія, яка призведе до недійсності будь@якого положення, що міститься в юридичних висновках; (2) ЄС, з одного боку, та банк або синдикат банків, з іншого боку, підписують Контракти про позичання не пізніше ніж за два робочі дні до Дати платежу, і ЄС отримує на Дату платежу чисті надходження по фінансовій операції від зазначено@ го банку або синдикату банків разом з первинною сумою перерахунку, якщо така буде, відповідно до пункту 1 Статті 2; (3) з дати підписання Угоди не виникне жодного суттєвого погіршення, яке, на думку Кредитора, після консультацій з Позичальником, може завдати суттєвої шкоди здатності Позичальника виконати його платіжні зобов’язання відповідно до Угоди, а саме по обслуговуванню наданого траншу та поверненню зазначеного траншу і будь@яких сум, що залишились з попереднього траншу, у встановлені строки.

112


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

Стаття 3 Статус та зобов’язання 1. Кожний транш за цією Угодою становитиме незабезпечене, пряме, безумовне та загальне зобов’язання Позичальника та матиме статус pari passu щодо інших на@ явних та майбутніх незабезпечених позик і зобов’язань Позичальника, що випли@ вають з його наявної або майбутньої зовнішньої заборгованості, як це визначено у пункті 1 Статті 9 Угоди. 2. Позичальник зобов’язується до того часу, як основна сума згідно з Позикою і проценти та додаткові суми, якщо такі мають місце, згідно з Позикою будуть повністю повернені та за винятком застав, які перелічені у пункті 3 Статті 3, не нада@ вати забезпечення у вигляді іпотечної застави, рухомої застави або будь@якої іншої застави по його власних активах або доходах щодо наявної або майбутньої зовнішньої заборгованості та щодо будь@якої гарантії або компенсації, виданої у зв’язку з нею, як@ що Позика в той же час відповідає статусам pari passu та pro rata в такому забезпе@ ченні. Позичальник також зобов’язується не звертатися з проханням про зміну графіку платежів по Позиці або будь@якого звільнення від сплати боргу стосовно цієї Позики, або будь@якої попередньої позики ЄС, наданої Україні, та забезпечити, щоб ні за яких інших обставин за винятком тих, що передбачені в пункті 3 Статті 3, пере@ важне право Кредитора не було передано будь@якому іншому кредитору. 3. Позичальник, додержуючись своїх зобов’язань згідно з пунктом 2, може доз@ волити лише наступні застави: i) застави на будь@яке майно, виконані для забезпечення закупівельної ціни та@ кого майна, та будь@якого поновлення або продовження такої застави, яка обмеже@ на первинною вартістю власності, що покривається нею та забезпечує будь@яке по@ новлення продовження первинного забезпеченого фінансування; та ii) застави на комерційні товари, які виникли внаслідок звичайних комерційних банківських операцій (та термін яких закінчується не пізніше ніж за рік після цьо@ го), для фінансування імпорту або експорту таких товарів в Україну або з України; iii) застави, що гарантують та забезпечують сплату зовнішньої заборгованості, що виникла виключно для забезпечення фінансування обгрунтованого інвес@ тиційного проекту , за умови, що майно, щодо якого виконано таку заставу, є тим майном, яке становить предмет такого проектного фінансування або є доходами або «зобов’язаннями», які виникають у зв’язку з цим проектом; та iv) будь@які інші застави, які існують на дату укладення Угоди, за умови, що такі застави залишатимуться обмежені майном, заставленим в цей час по них, та май@ ном, яке буде заставлене по закладних за чинними контрактами на дату підписання цієї Угоди, та за умови забезпечення, щоб такі застави надалі гарантували або забез@ печували сплату тільки тих зобов’язань, які гарантовані чи забезпечені на дату на@ буття чинності цією Угодою, або будь@яке рефінансування таких зобов’язань; та v) усі інші встановлені законодавством застави та привілеї, які чинні виключно в силу законодавства, та які не можуть бути порушені Позичальником. Як зазначено в цьому пункті, «фінансування проекту» означає будь@яке фінан@ сування придбання, будівництва або використання будь@якого майна у зв’язку з проектом, якщо орган, який фінансує, чітко погоджується вважати таке майно, що фінансується, та доходи від нього або збитки чи пошкодження у зв’язку з ним, ос@ новним джерелом повернення авансованих коштів.

113


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Стаття 4 Проценти 1. Проценти за кожним траншем та дати настання платежів будуть такі ж самі, як і ті, що визначені відповідними статтями Контрактів про позичання. В разі пла@ ваючої процентної ставки вона не буде перевищувати ставку LIBOR +0,50 % річних; і Кредитор має поінформувати Агента щонайменше за один місяць до відповідної дати про суму процентів, що обов’язкові до сплати і мають бути спла@ чені на цю дату, та про деталі (розмір процентної ставки, період нарахування про@ центів), на яких базується розрахунок процентів. У разі фіксованої процентної ставки така ставка не перевищуватиме 8,50 % річних. У тому випадку, коли Креди@ тор відповідно до наявних ринкових умов на момент здійснення випуску облігацій або будь@якої іншої фінансової операції неспроможний залучити фінансування по зазначених максимальних процентних ставках або нижче таких ставок, то Креди@ тор звільняється від зобов’язання надавати чисті надходження за будь@яким тран@ шем Позики, що надається Позичальнику, за умови його запиту. Кредитор запро@ понує Позичальнику провести переговори щодо нових максимальних процентних ставок з урахуванням наявних на той час ринкових умов. 2. Кредитор у разі запиту Позичальника та якщо обставини, на думку Кредито@ ра, дозволяють поліпшити умови щодо процентної ставки за кожним або двома траншами може, згідно з пунктом 3 Статті 4 Рішення, переглянути фінансові умо@ ви позик Кредитора щодо відповідних траншів. Зокрема, якщо первинна ставка процента по вказаному траншу є плаваючою, Позичальник має право, повідомив@ ши за два місяці до будь@якої дати сплати процентів, просити замінити плаваючу ставку на фіксовану. У цьому випадку процентна ставка буде фіксованою до Дати погашення вказаного траншу на рівні переважної на той час ринкової ставки, як це визначено подальшим Контрактом про позичання. 3. Якщо чисті надходження за траншем не можуть бути перераховані на Дату платежу з будь@яких причин, інших, ніж зазначені у пункті 3(2) Статті 2, тоді Кре@ дитор розмістить ці надходження за найкращою наявною ринковою ставкою на строковому депозиті і без затримки повідомить про цей факт та про отриману про@ центну ставку Агенту. Проценти, отримані Кредитором на таких депозитах, будуть відняті від суми першого платежу процентів, які є обов’язковими і мають бути сплачені Позичальником. 4. Якщо Позичальник не сплатить суму основного боргу або процентів за цією Угодою на встановлену дату, то Позичальник сплачує Кредитору додаткові про@ центи по такій сумі (або, залежно від випадку, по сумі, яка на цей час прострочена та несплачена) за період від дати платежу до дати фактичного платежу у повному розмірі, нараховані згідно з послідовними періодами нарахування процентів (ко@ жен з цих періодів Кредитор має право час від часу вибирати, та перший з них по@ чинається з чергового строку платежу, але, якщо це можливо, то тривалість має бу@ ти один тиждень), за ставкою вищою, ніж: a) річна ставка розрахована як сума: (i) один процент (1%) на рік, та (ii) ставка LІBOR для ЕКЮ за відповідний період, або

114


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

b) один процент (1%) на рік плюс процентна ставка за траншем, як це визначе@ но у пункті 1 Статті 4. Якщо триває прострочення платежів, ця ставка має змінюватись відповідно до положень пункту 4 на останній день кожного такого періоду нарахування про@ центів, і несплачені проценти, згідно з пунктом 4, що стосуються попередніх періодів нарахування процентів, мають бути додані до суми процентів, що підляга@ ють сплаті на кінець кожного такого періоду виплати процентів. Якщо Позичальник не сплачує будь@які інші витрати та видатки, які мають бу@ ти сплачені Кредитору на дату, коли вони підлягають сплаті згідно з цією Угодою, то Позичальник додатково сплатить усі обгрунтовані витрати та видатки, включа@ ючи витрати на юридичні консультації, понесені Кредитором і пов’язані з затрим@ кою такого платежу, як їх буде визначено Кредитором, якщо тільки немає очевид@ ної помилки при визначенні таких витрат. Додатково Позичальник зобов’язується відшкодувати усі додаткові проценти та усі витрати та видатки, включаючи витрати на юридичні консультації, які поне@ сені та підлягають сплаті Кредитором внаслідок невиконання будь@яких зо@ бов’язань Позичальником згідно з цією Угодою. Кредитор зобов’язується інформувати Агента щодо деталей нарахування про@ центів, зокрема щодо механізму визначення ставки LIBOR, якщо таке застосовується. Стаття 5 Погашення та передчасне погашення позики 1. Позичальник погашає основну суму боргу кожного траншу на дати та згідно з умовами, які визначені в Контрактах про позичання, які укладаються таким чи@ ном, що перше часткове погашення основної суми наставатиме не раніше ніж після 6 років з відповідної Дати платежу, а останній такий платіж має бути здійснений не пізніше ніж через 10 років після відповідної Дати платежу. 2. З боку Позичальника не було прохання до Кредитора включити до умов на@ дання позики порядок здійснення передчасного погашення позики. Незважаючи на це, Позичальник має право просити відповідно до пункту 2 Статті 4 Рішення про передчасне погашення позики за умови, що Кредитор одержить письмове повідомлення про це не менше ніж за два робочі дні до дати, на яку ЄС має намір провести фінансову операцію. Порядок та умови такого передчасного погашення мають бути однакові з тими, які передбачені для Кредитора в Контрактах про по@ зичання, за умови, що Позичальник повідомить Кредитора про своє рішення пе@ редчасного погашення позики не менше ніж один місяць до кінцевої дати повідом@ лення про передчасне погашення згідно з Контрактами про позичання. Стаття 6 Платежі 1. Всі платежі, які повинен здійснити Позичальник, виконуються без будь@яких податкових зборів, комісійних або інших стягнень впродовж дії цієї Угоди. 2. Позичальник заявляє, що всі платежі і перекази, пов’язані з цією Угодою, як і сама Угода, не підлягають оподаткуванню або іншим обкладенням в Україні і та@ кож не є предметом упродовж дії цієї Угоди.

115


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом 3. Платежі повинні бути здійснені Позичальником в ЕКЮ на рахунок Кредито@ ра № 52.319440.65 в банку Kredietbank S.A. Luxembourg або на інший рахунок, про який Кредитор письмово повідомить Позичальника та Агента якнайменше за 10 днів до відповідної дати платежу. 4. Позичальник зобов’язується оплатити всі витрати і видатки Кредитора, що виникли при підготовці і наданні кожного траншу та відповідних фінансових опе@ рацій, Контрактів про позичання та будь@які інші витрати і видатки, які понесені і мають бути сплачені Кредитором у зв’язку з такими фінансовими операціями або «свопами», якщо такі виникнуть, а також будь@якими відповідними витратами та видатками, протягом всього періоду тривалості фінансової операції, за винятком витрат і видатків, які виникли в результаті невиконання зобов’язань або через нед@ балість з боку ЄС. Такі витрати, які будуть оплачуватись Позичальником, включа@ ють в себе витрати на юридичні послуги (такі, як витрати по наданню юридичних висновків), дорожні витрати, пов’язані з фінансовим обслуговуванням фінансової операції, а також податки, комісійні витрати, пов’язані з фінансовим обслуговуван@ ням фінансових операцій, податками, реєстраційними стягненнями та витратами на публікування, якщо такі виникнуть. Зазначені суми виплачуються Позичальни@ ком протягом 15 робочих днів після одержання підтверджуючих документів. Стаття 7 Вартість ЕКЮ Вартість ЕКЮ, що вживається тут, прирівнюється до ЕКЮ, яке час від часу ви@ користовується як одиниця розрахунку Європейських Співтовариств і яка також складається із визначених розмірів валют 12@ти держав@членів Європейського Співтовариства, яке вказано нижче. Згідно з Інструкцією Ради (ЄС) 3320/94 від 22 грудня 1994 року ЕКЮ в даний час складається з таких компонентів: *************************************************************** * 0,6242 — Німецька марка * 0,130 — Люксембурзький франк * *************************************************************** * 0,08784 — Англійський фунт * 0,1976 — Датська крона * *************************************************************** * 1,332 — Французький франк * 0,008552 — Ірландський фунт * *************************************************************** * 151,8 — Італійська ліра * 1,440 — Грецька драхма * *************************************************************** * 0,2198 — Голландський гульден * 6,885 — Іспанська песета * *************************************************************** * 3,301 — Бельгійський франк * 1,393 — Португальський ескудо * *************************************************************** Зміни ЕКЮ можуть бути здійснені Європейськими Співтовариствами в тих випадках, коли ЕКЮ відповідно зміниться. Згідно зі Статтею 109G Договору про створення Європейських Співтовариств, яка була доповнена Договором про Європейський Союз, до валютного складу ЕКЮ

116


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

не можна вносити змін. З початку третьої стадії Європейського монетарного союзу вартість ЕКЮ в противагу валютам країн@членів, які беруть участь в третій стадії, буде остаточно зафіксована, та ЕКЮ стане окремою валютою. Мадрідська Євро@ пейська Рада вирішила, що назва цієї валюти буде ЄВРО, таким чином відповідно до Договору, в разі наявності контрактів, деномінованих в офіційній корзині валют ЕКЮ Європейського Співтовариства, заміна ЕКЮ на ЄВРО буде здійснена у співвідношенні один до одного. Таким чином, всі посилання на ЕКЮ будуть дійсні і для ЄВРО. Стаття 8 Розрахунок еквівалентів ЕКЮ В тому разі, якщо ЕКЮ не використовується ні як одиниця розрахунку Євро@ пейських Співтовариств, ні як валюта Європейського Союзу, Еквівалент ЕКЮ в кожному з валютних компонентів на будь@яку дату («День Оцінки») буде визначе@ ний відповідно до Контрактів про позичання. Стаття 9 Випадки неплатежів і дострокове погашення позики 1. Кредитор може заявити Позичальнику письмовим повідомленням, що основ@ на сума боргу разом з нарахованими процентами підлягає негайній сплаті і має бу@ ти сплачена, якщо: a) Позичальник не виконує, частково або повністю, будь@якого платежу у вста@ новлений термін по основній сумі позики або процентів по позиці у вказані стро@ ки по кожному траншу і таке невиконання будь@якого платежу не буде виправле@ но шляхом здійснення платежу у зв’язку з цим протягом п’яти робочих днів після того, як Кредитор відправить Позичальнику письмове повідомлення з цього при@ воду; або b) Позичальник не виконує будь@яке зобов’язання за Угодою, відмінне від зо@ бов’язань, що містяться в Меморандумі, і таке невиконання продовжується протя@ гом 30 днів після відправлення Кредитором Позичальнику письмового повідом@ лення з цього приводу відповідно до Статті 10; таке повідомлення повинно вказу@ вати на те, як виправити, якщо це можливо, ситуацію невиконання зобов’язань; або c) через будь@яку причину внаслідок дії або упущення з боку будь@якої устано@ ви або особи, або іншого суб’єкта, який має законні повноваження в Україні, зо@ бов’язання України за цією Угодою мають визначатися як такі, обов’язковість або примусове виконання Україною яких заперечується; або d) згідно з Кредитною угодою від 15 червня 1995 року між Україною, Національним банком України та Європейським Співтовариством або за будь@ якою іншою зовнішньою заборгованістю України, що перевищує суму у 100.000 ЕКЮ або її еквівалент в будь@які іншій валюті, існує заява про неплатіж, визначе@ на в будь@якому документі, що регулює або засвідчує таку заборгованість, та як наслідок такої заяви про неплатіж виникає зростання такої заборгованості; або e) Україна в цілому не в змозі обслуговувати свої зовнішні борги, які підляга@ ють виплаті, або заявляє або накладає мораторій на виплату зовнішньої заборгова@ ності України, або взятої на себе чи гарантованої нею.

117


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Для цілей тлумачення зазначеного вище терміна «зовнішній борг України» оз@ начає будь@який борг, оформлений угодою, гарантований або іншим чином забез@ печений Україною або Національним банком України, і який: i) деномінований у валюті, іншій ніж валюта України; або ii) виник або понесений (у будь@якій валюті) за межами України, за винятком такого зовнішнього боргу України, який пов’язаний із зобов’язан@ нями України як однієї з держав@правонаступниць колишнього Радянського Сою@ зу стосовно зовнішнього боргу та активів останнього. 2. Якщо ЄС зобов’язане згідно з відповідними положеннями Контрактів про позичання виплатити непогашену суму одного чи обох траншів з приводу, який не був або не є у межах контролю ЄС, то в такому випадку основна сума відповідних траншів разом з нарахованими процентами відповідно до цієї Угоди підлягає вип@ латі в такі самі строки та на умовах, які визначені положеннями Контрактів про позичання. 3. У випадку передчасного закінчення строку по будь@яких «свопах», Позичаль@ ник забезпечить обслуговування боргу відповідної частини згаданої фінансової операції. 4. Кредитор може, хоча не зобов’язаний, використовувати свої права згідно з положеннями цієї Статті, а також може використовувати такі права частково без шкоди для їх подальшого використання. 5. Позичальник відшкодує всі обгрунтовані витрати і видатки, які понесені та підлягають сплаті з боку ЄС, внаслідок передчасного погашення будь@якого тран@ шу згідно з положеннями Статті 9. Стаття 10 Повідомлення Усі повідомлення щодо цієї Угоди вважаються дійсними, якщо вони виконані в письмовій формі та надсилаються на адресу: для ЄС — Комісія Європейських Співтовариств, Генеральний директорат «Кре@ дити та інвестиції», Центр позик А. Вагнер П. С. № 1907 L@2920 Люксембург; для України — Міністерство фінансів України, Міністр фінансів або один з його зас@ тупників, вул. Грушевського, 12/2, Київ, 252008, Україна. Телефакс: (380) 44@293@21@78; для Агента — Національний банк України, Голова Правління або один з його заступників, вул. Інститутська, 9, Київ, 252007, Україна. Телекс: 131251 KIJ UX SWIFT: NBUAUAUXAXXX. Повідомлення для України або для Агента також вважаються дійсними, якщо вони зроблені в письмовій формі та надіслані на адресу: Посольство України, Посол, проспект Луіса Лепотре, 99@101, Б@1050 Брюссель, Бельгія. Повідомлення відправляються реєстрованою поштою, коли це доцільно. В іншо@ му випадку або за надзвичайних умов вони можуть надсилатися факсом, телексом, по системі SWIFT або доставлятися кур’єром на зазначені адреси і підтверджува@ тись реєстрованою поштою, якщо це доцільно. Повідомлення є дійсними з момен@ ту справжнього отримання факсу, телексу, SWIFT@повідомлення, або листа; і в разі повідомлення по телексу зворотнє підтвердження є достатнім доказом отримання.

118


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

Всі документи, інформація та матеріали, що подаються згідно з цією Угодою, мають бути виконані англійською мовою або українською мовою разом із завіре@ ним англійським перекладом, за умови, що в подальшому англійський переклад буде основним варіантом, яким Кредитори будуть керуватися. Стаття 11 ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Якщо будь@яке положення цієї Угоди з будь@якої причини не є законним або юридично обов’язковим зобов’язанням, то це не впливатиме на інші положення. 2. (a) Преамбула, (b) Рішення, (c) Меморандум, (d) форма Додаткової Угоди та (e) додатки до Угоди, тобто Контракти про позичання, а саме будь@яка одна або декілька «Угод про розповсюдження» або «Угод про підписку», або « Агентських Угод», або «Бюджетних агентських угод», «Циркулярів@пропозицій» та Угод про своп, якщо такі є, складають або будуть складати невід’ємну частину Угоди. У разі виникнення розбіжностей щодо термінів цієї Угоди та будь@якого Контракту про по@ зичання перевага надається термінам цієї Угоди при внесенні таких нових термінів до цієї Угоди. Назви статей Угоди використовуються виключно для зручності. 3. Мета цієї Угоди полягає у створенні умов, за яких ЄС надає Україні надход@ ження від відповідної фінансової операції, організованої ЄС з цією метою. Як ре@ зультат, Україна та ЄС погоджуються, що їхні права та зобов’язання, якщо інше не передбачено Угодою, визначені і тлумачаться згідно з відповідною документацією про позичання. Зокрема, умови Контрактів про позичання, включаючи посилання щодо ЕКЮ, застосовуватимуться до цієї Угоди. 4. Робочий день — це день, у який банки відповідної юрисдикції звичайно відкриті для виконання операцій. Стаття 12 Регулююче законодавство та юрисдикція Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до англійського законодавства. Сторони зобов’язуються подавати на розгляд, згідно із статтею 181 Договору про створення Європейського Співтовариства («Договір ЄС»), будь@яке спірне пи@ тання, що може виникнути стосовно чинності, тлумачення або виконання цієї Уго@ ди, до виключної юрисдикції або арбітражу Суду Європейських Співтовариств («СЄС») або, у випадку, коли Сторона підлягає під дію Статті 3 (1) (c) Рішення Ра@ ди (88/591/ECSC/EEC/Euratom), що доповнює Статтю 1 Рішення Ради (93/350/Euratom/ECSC/EEC) або будь@якої наступної поправки, — до виключної юрисдикції та арбітражу Суду Першої Інстанції Європейських Співтовариств («СПІ») з правом апеляції до Суду ЄС, як передбачено в Статті 168А Договору ЄС. Рішення Суду ЄС і Суду Першої Інстанції ЄС, залежно від випадку, мають обов’язкову силу та є обов’язковими для виконання сторонами, за винятком ви@ падку, коли за апеляцією СПІ Суд ЄС, як тимчасовий захід, призупиняє частково або у повному обсязі дію рішення СПІ, а у справах, що стосуються Європейського Співтовариства, — без шкоди для Протоколу про привілеї та імунітети Європейсь@ ких Співтовариств. Кредитор може виконувати будь@яке рішення, прийняте СЕС або СПІ, як зазначе@ но тут, або застосовувати інші права по відношенню до Позичальника в судах України.

119


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Україна цим зобов’язується беззастережно та безумовно (1) відмовитись від будь@якого імунітету, на який вона має або може мати право, від юрисдикції або від судово@виконавчих дій у зв’язку з будь@якими судово@процесуальними діями в СЄС, СПІ або в судах України, які мають відношення до цієї Угоди, а також (2) старанно та сумлінно виконувати будь@яке рішення суду, ухвалене внаслідок будь@ якого судочинства, здійсненого по відношенню до умов цієї Угоди. Стаття 13 Набуття чинності Ця Угода набуває чинності з дати, на яку Кредитор отримав офіційне повідом@ лення від Позичальника про виконання всіх конституційних та юридичних вимог, необхідних для набуття чинності цією Угодою та виконання дійсного і безвідзив@ ного зобов’язання України по всіх обов’язках згідно з цією Угодою. Стаття 14 Ця Угода укладається кожною із сторін у 4 примірниках англійською мовою. Вчинено в м. Брюсселі, ________________ червня 1996 року в чотирьох примірниках англійською мовою. За Україну як Позичальника (підпис)

За Європейське Співтовариство, представлене Комісією Європейських Співтовариств Ів Тибо де Сільгі член Європейської Комісії (підпис)

За Національний банк України як Агента (підпис)

120


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

Додаток до Кредитної Угоди в сумі 200 000 000 ЕКЮ між Європейським Співтовариством та Україною та Національним банком України

ДОДАТКОВА КРЕДИТНА УГОДА між ЄВРОПЕЙСЬКИМ СПІВТОВАРИСТВОМ (Кредитор) та УКРАЇНОЮ (Позичальник) та НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ (Агент Позичальника)

Ця Додаткова Кредитна Угода («Додаткова Кредитна Угода») укладена між Європейським Співтовариством, далі — «ЄС» або «Кредитор», яке представлене Комісією Європейських Співтовариств, далі — «Комісія», від імені якої діє п. Ів Тибо де Сільгі, член комісії, та Україною, далі — «Україна» або «Позичальник», в особі (п. Ігоря Мітюкова, Спеціального Представництва Уряду України при ЄС), та Національним банком України, який діє як Агент Позичальника, далі — «Агент», представлений п. В. Ющенком, Головою Правління Національного банку України. Преамбула Враховуючи, що Уряд України запросив фінансову допомогу від ЄС; враховуючи, що Рада, згідно з її Рішенням 95/442/ЄС від 23 жовтня 1995 року (далі — «Рішення»), вирішила, що після виплати першого кредиту в сумі 85 млн ЕКЮ на 28 грудня 1995 року необхідно надати подальшу офіційну допомогу для підтримки платіжного балансу, для зміцнення резервної позиції та забезпечення необхідної структурної перебудови України, та що заходом для сприяння розв’язанню зовнішніх фінансових ускладнень є додаткова довгострокова позика Співтовариства Україні максимальним загальним обсягом 200 млн ЕКЮ; враховуючи, що Кредитор, Позичальник та Агент Позичальника підписали (........) 1996 року Кредитну Угоду («Угода») і Меморандум про взаєморозуміння («Меморандум»), за допомогою яких Кредитор мав намір надати необхідний для Позичальника кредит на загальну суму до 200 млн. ЕКЮ; враховуючи, що Перший Транш в сумі 100 млн. ЕКЮ згідно зі Статтею I Угоди був гарантований і наданий Позичальнику (двома підтраншами в сумі 50 млн ЕКЮ кожний ___ та ____ ); враховуючи, що Рада вирішила, що другий транш буде надано щонайближче в 3@ місячний строк після виплати Першого Траншу, виплата якого контролюється Комісією разом з Монетарним Комітетом та МВФ, за умови, що економічна політи@ ка в Україні відповідає цілям цього кредиту та що його умови виконуються і що у виконанні Україною угоди «Стенд@бай» з МВФ відзначається задовільний прогрес; враховуючи, що Комісія після перегляду економічної та фінансової ситуації в

121


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Україні та після консультацій з Монетарним Комітетом погодилась з українським Урядом, що виплата другого траншу в сумі 100 млн ЕКЮ буде здійснена згідно з умовами, визначеними в Додатковому Меморандумі про взаєморозуміння, який є додатком та невід’ємною частиною цієї Додаткової Кредитної Угоди; враховуючи, що для надання другого траншу Комісія від імені ЄС, після кон@ сультацій з Монетарним Комітетом, здійснить випуск облігацій на (суму 100 млн ЕКЮ) або будь@які інші відповідні фінансові операції, надходження від яких бу@ дуть передані Україні та надані у розпорядження Агента на дату отримання їх Комісією («Дата Платежу»); Сторони домовились доповнити Угоду наступним: Стаття 1 Сума Другого Траншу кредиту Кредитор погоджується надати Позичальнику, а Позичальник при цьому ро@ бить запит на позику другого траншу (в сумі 100 млн ЕКЮ) («Другий Транш») на таких самих умовах, як і для Першого траншу, який наданий відповідно до пункту 2 Статті 1 Угоди, за винятком інших умов, зазначених в подальших Контрактах про позичання згідно зі Статтею 2 цієї Угоди, та Кредитор, Позичальник і Агент цим знов підтверджують свою згоду з умовами Угоди, включаючи всі Контракти про позичання, як передбачено в Статті 2 цієї Угоди, по відношенню як до Першо@ го, так і до Другого траншів. Стаття 2 Інші положення Ця Додаткова Кредитна Угода складає частину Угоди відповідно до пункту 2 Статті 2 Кредитної Угоди, і, на скільки це можливо, всі умови Угоди, а також Ме@ морандуму, поширюються і на Додаткову Кредитну Угоду і, зокрема, на всі конт@ ракти, пов’язані з випуском облігацій та будь@якими іншими відповідними фінан@ совими операціями, включаючи «свопи», тому вони будуть додаватись до Угоди і складатимуть невід’ємну її частину, і будуть вважатися Контрактами про позичан@ ня, як визначено в Угоді. Вчинено в Брюсселі _______ 1996 року в чотирьох примірниках англійською мовою. За Україну як Позичальника (підпис)

За Європейське Співтовариство, представлене Комісією Європейських Співтовариств Ів Тибо де Сільгі член Європейської Комісії (підпис)

За Національний банк України як Агента (підпис)

122


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

ІІ/255/96 Меморандум про Взаєморозуміння між Європейським Співтовариством та Україною 1. Рада Європейського Союзу (далі — Рада) схвалила 23 жовтня 1995 р. мак@ рофінансову допомогу Україні у формі кредиту (Рішення Ради 95/442/ЄС) для допомоги країні в її зусиллях у переході до ринкової економіки та для забезпечен@ ня стабільності ситуації з платіжним балансом. Допомога Співтовариства надаєть@ ся як доповнююча ті ресурси, що надаються Україні Міжнародним Валютним Фондом (МВФ) в контексті нової Угоди «стенд@бай», яка підтримує урядову прог@ раму стабілізації та структурних реформ на 1996 рік. 2. Ця допомога також надається з розумінням того, що український Уряд про@ довжуватиме виконання конкретних заходів, що ведуть до закриття Чорнобильсь@ кої атомної електростанції до 2000 року. 20 грудня 1995 р. між Урядами країн «Великої Сімки», Європейською Комісією (далі — Комісія), і Урядом України було підписано Меморандум про взаєморо@ зуміння щодо закриття Чорнобильської атомної електростанції, в якому сторони домовились про створення всеохоплюючої програми, спрямованої на підтримку співробітництва з метою закриття Україною Чорнобильської атомної електрос@ танції до 2000 року. На Саміті з ядерних питань, який проходив у Москві 19@20 квітня 1996 року, Президент Кучма підтвердив готовність України активно та ефективно співпрацювати в рамках цього Меморандуму. 3. Кредит, що надається Співтовариством, досягне суми до 200 мільйонів ЕКЮ на максимальний термін у 10 років та буде наданий двома траншами, і тому цей Меморандум визначається як невід’ємна частина Кредитної Угоди. Надання послідовних траншів та підтраншів залежатиме від схвалення та успішності показників виконання нової Угоди «стенд@бай» між Україною та МВФ та від подальших угод між Україною та МВФ, а також від позитивної оцінки Комісією прогресу в структурних реформах. Умови макроекономічного та струк@ турного узгодження, що додаються до цього кредиту, базуватимуться на урядовій програмі економічної політики та відповідатимуть угодам, досягнутим Україною з МВФ та Світовим Банком. При цьому належним чином братимуться до уваги ефективна мобілізація фінансової допомоги Україні іншими донорами на двосто@ ронній основі. Крім того, Комісія перегляне виконання українським Урядом його зобов’язань щодо закриття Чорнобильської атомної електростанції, які підтримува@ тимуться міжнародними кредитним та безвідплатним фінансуванням і, беручи до уваги фінансову та економічну ситуацію в Україні, власними ресурсами України. Сума першого траншу становитиме 100 мільйонів ЕКЮ. Він буде наданий дво@ ма підтраншами по 50 мільйонів ЕКЮ кожний. Сума другого траншу буде зафіксована у відповідний термін та надана, щонайменше, через квартал, після повного надання першого траншу. Точні дати та умови надання будуть узгоджені між двома сторонами пізніше. Комісія перерахує надходження по кредиту до Національного Банку України (НБУ), який діє як агент України. В контексті макрофінансової програми, яка підтримується угодою «стенд@бай» МВФ, надходження по кредиту використову@

123


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом ватимуться НБУ для формування його резервів, або для задоволення глобальних зовнішніх фінансових потреб України через валютний ринок. 4. Український Уряд бере зобов’язання по своєчасному та повному обслугову@ ванню всіх існуючих та майбутніх фінансових зобов’язань, які витікають з кре@ дитів Співтовариства. 5. До цього кредиту Співтовариства застосовуються кількісні макроекономічні критерії виконання, які встановлюються у цьому Меморандумі, і які, тепер і на@ далі, будуть включатися в нову угоду «стенд@бай» з МВФ. Відповідно, перед на@ данням послідовних траншів кредиту, Комісія разом з українським Урядом та пер@ соналом МВФ та через консультації з Монетарним Комітетом, перевірятиме, що кількісні критерії, визначені в угоді «стенд@бай», виконуються або встановлюють@ ся нові. Ці критерії включають: (1) щомісячні стелі по кумулятивних змінах в чистих внутрішніх активах НБУ; (2) щомісячні стелі дефіциту консолідованого бюджету; (3) щомісячні нижні межі для кумулятивних змін в чистих міжнародних резер@ вах НБУ; (4) щомісячні стелі по непільгових зовнішніх позиках, отриманих за угодами чи гарантованих Урядом або НБУ. 6. На додаток до кількісних макроекономічних критеріїв, Комісія, перед надан@ ням послідовних траншів, оцінюватиме, в співпраці з українським Урядом та в консультаціях з Монетарним Комітетом, прогрес, досягнутий у структурній політиці. В цій оцінці особливу увагу буде приділено лібералізації цін та зовнішньої торгівлі, приватизації, розвитку ринку капіталів, фінансовій дис@ ципліні підприємств, а також ситуації з зовнішньою заборгованістю. Рамки для цих оцінок чітко викладені у Додатку 1. 7. Український Уряд продовжить співпрацю з Комісією щодо виконання прог@ рами TACIS по наступних напрямах: — інституціональна реформа; — розвиток приватного сектору; — реформа та розвиток енергетики. 8. Український Уряд зобов’язується надавати Комісії інформацію щодо моніто@ рингу економічного та фінансового стану, яка буде необхідна для оцінки критеріїв виконання та огляду структурної політики. Моніторинг щомісячного виконання критеріїв буде здійснюватись, зокрема, на основі інформації, яка буде надаватися Комісії щомісячно Міністерством фінансів та Національним банком України. Протягом кредитного періоду Україна продовжуватиме проводити тісні кон@ сультації з Комісією та зобов’язується надавати повну інформацію з огляду на еко@ номічний розвиток та політику, що дозволить кредитору відслідковувати прогрес. Показники, за якими Україна зобов’язується звітувати до Комісії щоквартально, подані у Додатку II. 9. Для того, щоб забезпечити постійно діючу основу для підтримки безперерв@ них реформ та захисту інтересів Співтовариства як кредитора, Україна намагати@ меться створити з МВФ нові можливості для завершення угоди «стенд@бай». 10. Додатки є невід’ємними частинами Меморандуму. 11. Всі зауваження, що стосуються цього Меморандуму, повинні бути представ@ лені в письмовій формі або надіслані

124


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

За Україну (підпис)

Розділ 1

Для Європейського Комісія Європейських Співтовариств Співтовариства Генеральний Директорат з Економічних та Фінансових Питань Rue de la Loi, 200@BU1@0/15 1049 Brussels Fax: 32@2@295.76.19 Для України Міністерство фінансів вул. Грушевського 12/2 Київ, 252008 Факс: 380@44@293.21.78 Для Національного банку Національний банк України України вул. Інститутська 9 Київ, 252007 Факс: 380@44@293.16.98 12. Цей Меморандум вчинено кожною Стороною англійською та українською мовами. Однак у випадку будь@яких розбіжностей у тлумаченні цього Меморанду@ му автентичним текстом вважатиметься текст англійською мовою. Вчинено у Києві................................... 1996 р. англійською та українською мовами. За Європейське Співтовариство, представлене Комісією Європейських Співтовариств

За Національний банк України (підпис)

Додаток I

Україна: критерії структурних перебудов A. Перший транш На момент перегляду з Комісією, що передуватиме рішенню про надання пер@ шого підтраншу першого траншу кредиту, українським Урядом має бути досягну@ тий закінчений прогрес по наступних напрямках: Перший підтранш 1. Лібералізація торгівлі та цін. a) Повинна бути зменшена до мінімуму кількість товарів, на які поширюється встановлення обов’язкових індикативних цін, перелік повинен складатися тільки з товарів, які є об’єктом поточних антидемпінгових розслідувань з боку зовнішнь@ оторговельних партнерів та добровільних обмежень експорту. Перелік товарів бу@ де наданий Комісії.

125


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом b) Не може бути дозволеним зворотній рух у лібералізації торговельного та цінового режиму. c) Повинен бути скасований Спеціальний Режим Експорту. d) Ті реєстраційні вимоги до експорту, що ще залишились, повинні бути скасо@ вані, за виключенням товарів, які є об’єктом поточних антидемпінгових розсліду@ вань зовнішньоторговельного партнера та добровільних обмежень експорту. 2. Приватизація. a) Повинна бути завершена приватизація 2.000 середніх та великих підприємств (щонайменше 70 % акцій у приватній власності), починаючи з січня 1995 р., 35 % з них повинні бути підприємствами агропромислового комплексу. b) Повинен бути досягнутий задовільний прогрес щодо приватизації малих підприємств. c) Не повинні застосовуватися ніякі дії, які б перешкоджали подальшій прива@ тизації підприємств агропромислового комплексу або впливали на вже приватизо@ вані підприємства. Повинні бути докладені зусилля щодо прискорення їх привати@ зації, зокрема раціоналізації процесу приватизації. 3. Розвиток фінансового ринку. Повинна розпочатися підготовка проектів законодавчих актів по регістраторах, депозитаріях, брокерах/ділерах, торгових системах та організаціях. Прострочені заборгованості Не повинно бути дозволене виникнення нових прострочених зовнішніх забор@ гованостей. Другий підтранш. 1. Лібералізація торгівлі та цін. Не може бути дозволеним зворотній рух у лібералізації торговельного та ціно@ вого режиму. 2. Приватизація. a) Повинен бути досягнутий задовільний прогрес щодо приватизації малих підприємств. b) Не повинні застосовуватися ніякі дії, які б перешкоджали подальшій прива@ тизації підприємств агропромислового комплексу або впливали на вже приватизо@ вані підприємства. Повинні бути докладені зусилля щодо прискорення їх привати@ зації, зокрема раціоналізації процесу приватизації. Прострочені заборгованості. Не повинно бути дозволене виникнення нових прострочених зовнішніх забор@ гованостей. B. Другий транш. На момент перегляду з Комісією, який передуватиме рішенню про надання другого траншу кредиту, український Уряд зобов’язаний завершити процес роз@ витку в наступних сферах: 1. Лібералізація торгівлі та цін. a) Задовільний прогрес повинен бути досягнутий щодо скасування контролю за внутрішніми цінами по всіх шістнадцяти «штучних монополіях» та скасуванню до кінця 1996 р. стель торгової маржі та долі прибутку, з метою забезпечення роз@ витку справжнього конкурентного середовища.

126


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

b) Не може бути дозволеним зворотній рух у лібералізації торговельного та цінового режиму. c) Оподаткування повинно однаково використовуватись як для імпортних, так і для вітчизняних товарів. d)Щодо сертифікації імпортних товарів повинен бути гарантований національ@ ний режим. e) По процедурах державних закупівель необхідно запровадити національний режим стосовно іноземних підприємств. f) Для того, щоб забезпечити відповідність міжнародним зобов’язанням взагалі та особливо Угоді про Партнерство і Співробітництво з ЄС, повинна бути створе@ на процедура/організація для ефективної перевірки усіх нових законодавчих актів щодо їх відповідності міжнародним зобов’язанням. g) Український Уряд надасть інформацію про конкретні вжиті заходи для спри@ яння прямим іноземним інвестиціям. h) Відшкодування вартості житла, комунальних послуг, перевезень громадсь@ ким транспортом, газу, вугілля та електроенергії повинне бути підвищене до 80 %. 2. Приватизація. a) Повинна бути завершена приватизація 3.500 середніх та великих підприємств (щонайменше 70 % акцій у приватній власності), починаючи з 1 січня 1995 р. 40 % з них повинні бути підприємства АПК. b) Повинна бути завершена масова мала приватизація. c) Повинна бути розпочата підготовка по розширенню приватизаційної діяль@ ності поза межами попередньо запланованих 8.000 середніх та великих підприємств. d) Повинен бути досягнутий задовільний прогрес приватизації агропромисло@ вих підприємств. 3. Розвиток фінансового ринку. a) На розгляд Парламенту повинні бути подані законопроекти по регістрато@ рах, депозитаріях, брокерах/ділерах, торгівельних системах. b) Повинна бути запроваджена схема страхування депозитів, яка повністю фінансуватиметься за рахунок платні, стягнутої за банківські послуги, що нада@ ються комерційними банками. Це повинно бути зроблено за умови тісних кон@ сультацій з МВФ та Світовим Банком. 4. Фінансова дисципліна підприємств. Повинен бути виданий Указ, згідно з яким, починаючи з 1997 р. і надалі не доз@ волятиметься загальна відстрочка прострочених заборгованостей підприємств бюджету. Прострочена заборгованість. Не повинно бути дозволене виникнення будь@яких нових прострочених зовнішніх заборгованостей.

127


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Додаток II Україна: Система Моніторингу Остання наявна інформація по наступних показниках повинна надаватися Комісії щоквартально, починаючи з 1 серпня 1996 року: 1. Моніторинг макроекономічного та фінансового розвитку та політики: — Індикатор цін (щомісячно) — Валютний курс (щотижнево) — ВВП (щоквартально) — Інвестиції (щоквартально) — Зайнятість та безробіття (щомісячно) — Показники бюджетної політики: композиція надходжень і витрат Уряду, дефі@ цит (щомісячно) — Показники монетарної політики (щомісячно) — Зовнішня торгівля (щомісячно) — Платіжний баланс (щоквартально) — Звіт про виникнення та вирішення будь@яких нових прострочених зовнішніх заборгованостей 2. Моніторинг структурної політики: — Перелік товарів, на які поширюються адміністративні ціни та відповідні ціни — Перелік товарів, на які поширюється квотування експорту та ліцензування — Звіт про хід розвитку малої приватизації — Кількість приватизованих об’єктів малої приватизації — Звіт про приватизацію середніх та великих підприємств — Детальний список по районах та секторах приватизованих середніх та великих підприємств — Звіт про розвиток земельної реформи — Звіт про реорганізацію та приватизацію в агропромисловому секторі — Кількість неплатоспроможностей та банкрутств.

128


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

ПРОТОКОЛ НАМІРІВ між Державним комітетом зв’язку та інформатизації України та Генеральною Дирекцією XIII Європейської Комісії Дата підписання: Набрання чинності:

8 липня 1999 р. 8 липня 1999 р.

Державний комітет зв’язку та інформатизації України і Генеральна Дирекція XIII Європейської Комісії, які надалі іменуються «Сторони», беручи до уваги статтю 51 та статтю 66 Угоди про партнерство та співробіт@ ництво між Україною та ЄС, яка набула силу з 1 березня 1998 року, бажаючи встановити форми взаємовигідного співробітництва, Сторони домо@ вились про наступне: 1. Сторони виявили зацікавленість щодо обміну інформацією та документацією з питань законодавства в галузі зв’язку. 2. Сторони будуть співробітничати щодо аналізу розбіжностей законодавства Ук@ раїни та ЄС в галузі зв’язку та проводити консультації щодо регулятивної реформи. 3. Сторони виявили зацікавленість щодо обміну фахівцями у процесі реалізації статей цієї Угоди. 4. Сторони мають намір розширювати співробітництво з питань розвитку Інформаційного суспільства в Україні і розробити для підписання Спільну Декла@ рацію щодо Інформаційного суспільства. 5. Сторони будуть співробітничати у визначенні стратегії і механізмів активної участі України в програмі IST FP5. 6. Сторони будуть співробітничати для визначення та розробки пропозицій сектору телекомунікацій для забезпечення технічної допомоги для підтримки ре@ гулятивної реформи в Україні. Укладено у м. Брюсселі 8 липня 1999 року українською та англійською мовами.

За Державний комітет зв’язку та інформатизації України Голова

О. Б. Шевчук (підпис)

За Генеральну Дирекцію XIII Європейської комісії Генеральний Директор

Р. Веррю

(підпис)

129


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

УГОДА про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Європейським Співтовариством з атомної енергії в галузі ядерної безпеки Дата підписання: Набрання чинності:

23 липня 1999 р. 13 листопада 2002 р.

Кабінет Міністрів України, з одного боку, та Європейське Співтовариство з атомної енергії, що далі іменується «Співтовариство», з іншого боку, які далі іме@ нуватимуться як «Сторона» або «Сторони», усвідомлюючи, що Угода про партнерство та співробітництво, підписана 14 червня 1994 року Україною та Європейським Союзом, встановлює, що Сторони співпрацюватимуть у ядерному секторі, зокрема, шляхом реалізації угоди з ядер@ ної безпеки; пам’ятаючи, що Україна та держави – члени Співтовариства є Сторонами Дого@ вору про нерозповсюдження ядерної зброї та членами Міжнародного агентства з атомної енергії; пам’ятаючи, що Комісія Європейських Співтовариств, що далі іменується «Комісія», несе на рівні Співтовариства відповідальність, зокрема, за встановлен@ ня основних стандартів радіаційного захисту та забезпечення їх виконання, а та@ кож моніторинг та накопичення даних про радіаційне забруднення; пам’ятаючи, що захист довкілля та співробітництво у цій галузі з третіми Сто@ ронами на рівні Співтовариства має важливе значення; беручи до уваги, що Комісія виконує науково@дослідну програму Співтоварист@ ва в галузі ядерної безпеки, включаючи безпеку реакторів, радіаційний захист, по@ водження з радіоактивними відходами та виведення з експлуатації і демонтаж атомних станцій, а також при застосуванні гарантій при використанні ядерних ма@ теріалів, і має намір розвивати міжнародне науково@технічне співробітництво з цих питань з іншими країнами з метою зробити свій внесок у міжнародно прийняті принципи та норми ядерної безпеки; беручи до уваги, що Україна зосереджує свої зусилля на впровадженні науково@ дослідних програм, метою яких є підвищення безпеки існуючих АЕС та проекту@ вання нових станцій, що відповідають прийнятим сучасним вимогам ядерної без@ пеки, а також вирішення проблем поводження з радіоактивними відходами та їх захоронення і проблем виведення з експлуатації атомних станцій; пам’ятаючи, що державне регулювання безпеки використання ядерної енергії в Україні спрямоване на забезпечення захисту довкілля та населення в цілому, а та@ кож захисту персоналу від радіаційного випромінювання на основі міжнародно прийнятих принципів та норм; визнаючи, що майбутній внесок ядерної енергетики для задоволення енерге@ тичних потреб Європи в цілому, враховуючи диверсифікацію економіки, довкілля і населення взагалі, залежить від задовільного розв’язання згаданих проблем без@

130


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

пеки, а також оцінки безпеки існуючих ядерних реакторів і, як наслідок, їх не@ обхідної модернізації; беручи до уваги різноманітні форми скоординованої діяльності в галузі ядерної безпеки, передбачені Україною та Співтовариством, погодилися про таке: Стаття 1 Співробітництво в рамках цієї Угоди здійснюватиметься лише в мирних цілях та проводитиметься на взаємовигідній основі. Співробітництво має сприяти підвищенню ядерної безпеки, включаючи визначення та застосування науково обгрунтованих та міжнародно прийнятих норм ядерної безпеки. Стаття 2 Співробітництво буде максимально всестороннім та включатиме такі галузі: а) Дослідження з безпеки ядерних реакторів Огляд і аналіз питань безпеки та, особливо, вплив безпеки ядерних реакторів на розвиток ядерної енергетики; визначення відповідних методик з підвищення без@ пеки ядерних реакторів шляхом проведення наукових досліджень, а також досліджень з метою експертизи ядерних реакторів, які експлуатуються та плану@ ються до введення в експлуатацію. б) Радіаційний захист Щодо досліджень, аспектів регулювання, розробки норм безпеки, підготовки та навчання, особлива увага приділятиметься впливам малих доз, промисловим ви@ кидам, прогнозуванню доз опромінення населення та персоналу, а також уп@ равлінню заходами з ліквідації наслідків аварій. в) Поводження з радіоактивними відходами Оцінка та оптимізація захоронень у геологічних формаціях та наукові аспекти поводження з довгоіснуючими радіоактивними відходами. г) Виведення з експлуатації, дезактивація та демонтаж ядерних установок Стратегія виведення з експлуатації та демонтажу ядерних установок, включаю@ чи радіологічні аспекти. д) Наукові дослідження щодо застосування гарантій до ядерних матеріалів Розвиток та оцінка методів вимірювання ядерних матеріалів і класифікації ета@ лонних матеріалів для застосування гарантій, та розвиток систем обліку для конт@ ролю ядерних матеріалів. е) Запобігання незаконному обігу ядерних матеріалів Співробітництво має сприяти розвитку методів та засобів контролю ядерних матеріалів. Інші галузі співробітництва можуть бути додані відповідно до чинних процедур кожної із Сторін. Стаття 3 1. Співробітництво буде здійснюватися, зокрема, шляхом: — обміну технічною інформацією через звіти, візити, семінари, технічні наради і т. ін.;

131


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом — обміну персоналом між лабораторіями та/або організаціями (підприємства@ ми, установами), що залучені до роботи в цій галузі з обох Сторін, у тому числі з метою навчання; — обміну зразками, матеріалами, приладами та апаратурою для експеримен@ тальних цілей; — збалансованої участі у спільних дослідженнях та роботах. 2. Сторони та/або організації (підприємства, установи), яким кожна із Сторін може доручити виконання вищезгаданих робіт, можуть за необхідності, укладати договори, якими визначатиметься обсяг, терміни та умови реалізації конкретних видів діяльності в рамках співробітництва. Такі договори можуть, зокрема, стосуватися умов фінансування, визначення відповідальності посадових осіб та детальних умов розповсюдження інформації, а також прав інтелектуальної власності. 3. З метою мінімізації дублювання зусиль Сторони намагатимуться координу@ вати свою діяльність у рамках цієї Угоди з іншою міжнародною діяльністю з пи@ тань ядерної безпеки, в якій вони беруть участь. Стаття 4 1. Зобов’язання кожної із Сторін у рамках цієї Угоди залежатимуть від наяв@ ності необхідного фінансування. 2. Кожна із Сторін самостійно несе всі свої витрати, пов’язані із співробітництвом. 3. Фінансування промислової діяльності вилучатиметься з переліку положень цієї Угоди. Стаття 5 1. Щодо Співтовариства, то ця Угода застосовується до територій, на яких діє Договір про створення Європейського Співтовариства з атомної енергії. 2. Співробітництво в рамках цієї Угоди здійснюється відповідно до чинного за@ конодавства Сторін і згідно з міжнародними договорами, укладеними Сторонами. 3. Кожна із Сторін докладає всіх зусиль у межах чинного законодавства для спрощування формальностей, пов’язаних з переміщенням осіб, передачею ма@ теріалів, обладнання та переказами валютних коштів, необхідних для реалізації співробітництва. Стаття 6 Використання і поширення інформації та прав інтелектуальної власності, включаючи права промислової власності, патентні права та авторські права, пов’язані із спільною діяльністю у рамках цієї Угоди, відбуватиметься відповідно до Додатків, які є невід’ємною частиною цієї Угоди. Стаття 7 Сторони намагатимуться врегулювати всі питання, пов’язані з цією Угодою, шляхом проведення взаємних консультацій. Стаття 8 1. З метою нагляду за виконанням цієї Угоди буде створено Координаційний Комітет, до якого увійде однакова кількість членів, призначених кожною Стороною.

132


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

2. Координаційний Комітет збиратиметься, при потребі, по черзі в Україні та в Співтоваристві на чергові засідання з метою: — огляду та оцінки стану співробітництва в рамках цієї Угоди і підготовки на цій основі щорічних звітів; — визначення за взаємною згодою конкретних завдань, які необхідно вирішува@ ти в рамках цієї Угоди, не перешкоджаючи Сторонам приймати самостійні рішен@ ня щодо їх відповідних програм. 3. За взаємною згодою Сторін чи за особливих обставин можуть проводитися позачергові засідання з особливих питань. Стаття 9 1. Ця Угода набуває чинності з дати обміну Сторонами дипломатичними нота@ ми, в яких вони інформують одна одну про виконання ними відповідних внутрішніх процедур, необхідних для набуття чинності цією Угодою, і діє протя@ гом десяти років з моменту набуття нею чинності. 2. Після закінчення терміну дії ця Угода автоматично продовжується на наступ@ ний п’ятирічний період у разі, якщо жодна із Сторін не висуває у письмовій формі вимогу про припинення дії Угоди або її перегляд не менше ніж за 6 місяців до да@ ти завершення терміну дії Угоди. 3. Дія цієї Угоди може бути припинена у будь@який час кожною із Сторін шля@ хом подання не менше ніж за 6 місяців заздалегідь відповідного письмового повідомлення. 4. Припинення чинності цієї Угоди не впливає на права та обов’язки, які визна@ чені у Статті 6. Стаття 10 1. До цієї Угоди можуть бути внесені зміни та поправки за взаємною письмовою згодою Сторін відповідно до чинного законодавства Сторін. Зміни та поправки становитимуть невід’ємну частину цієї Угоди. 2. У разі внесення змін та поправок до Угоди, припинення її дії або її перегляду ця Угода залишатиметься чинною в її попередній формі щодо спільної діяльності, розпочатої перед набуттям поправкою чинності чи перед поданням письмового повідомлення про припинення дії Угоди або її перегляд, до завершення такої діяльності та відповідних договорів, але не більш ніж через один календарний рік після завершення терміну дії цієї Угоди в її попередній формі. Здійснено в Києві 23@го липня 1999 року у двох примірниках датською, голла@ ндською англійською, фінською, французькою, німецькою, грецькою, італійською, португальською, іспанською, шведською та українською мовами, при цьому всі тексти є автентичні. Від Кабінету Міністрів України (підпис)

Від Європейської спільноти по атомній енергії (підпис)

133


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Додаток I Керівні принципи розподілу прав на інтелектуальну власність*, отриману в результаті спільних досліджень у рамках Угоди про співробітництво в галузі ядерної безпеки між Кабінетом Міністрів України та Європейським Співтовариством з атомної енергії

I. Володіння, розподіл та використання прав 1. Усі дослідження, що проводяться згідно з цією Угодою, є «спільними дослідженнями». Учасники спільно розроблятимуть плани керування техно@ логіями (ПКТ)**, що стосуються володіння та використання, включаючи опубліку@ вання, інформації та інтелектуальної власності (ІВ), що будуть створені під час спільних досліджень. Ці плани затверджуватимуться відповідальним фінансуючим агентством чи установою Сторони, залученої до фінансування досліджень перед ук@ ладанням контрактів із співробітництва на проведення досліджень та розробку, до яких вони відносяться. ПКТ повинні розроблятися, беручи до уваги мету спільних досліджень, відповідні внески учасників, переваги та недоліки ліцензування, залеж@ но від території або галузі використання, вимоги, що визначаються відповідними законами, та інші фактори, які учасники вважатимуть за необхідні. Права та зо@ бов’язання щодо ІВ, що стосуються досліджень, які виконуються запрошеними спеціалістами, також повинні бути зазначені в спільних ПКТ. 2. Інформація або інтелектуальна власність (ІВ), отримана в ході спільних досліджень і не згадана в плані керування технологіями (ПКТ), розподіляється за згодою Сторін відповідно до принципів, установлених у плані керування техно@ логіями. У разі виникнення суперечок така інформація або ІВ знаходиться у спільній власності всіх учасників спільних досліджень, результатом яких є ця інформація або ІВ. Кожен з учасників, якого стосується це положення, має право використовувати таку інформацію або ІВ для своїх власних цілей без будь@яких географічних обмежень. 3. Кожна із Сторін забезпечує право іншої Сторони та її учасників на ІВ, виділе@ ну їм відповідно до цих принципів. 4. Підтримуючи конкурентні умови в галузях, на які впливає Угода, кожна із Сторін повинна намагатися забезпечити застосування прав, одержаних відповідно до цієї Угоди, таким чином, щоб заохочувати насамперед: а) поширення і використання інформації, що створена, відкрита або стала дос@ тупною іншим чином відповідно до Угоди; б) прийняття та впровадження міжнародних стандартів. II. Роботи, захищені авторським правом Ставлення до авторського права, що належить Сторонам або їх учасникам, має відповідати Бернській конвенції (1971 р. Паризький Акт). * Визначення концепцій, що згадуються у цих керівних принципах, викладено у Додатку II. ** Показові характеристики таких ПКТ викладено у Додатку III.

134


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

III. Авторські наукові роботи Якщо це не суперечить розділу IV та не узгоджено іншим чином у ПКТ, резуль@ тати досліджень публікуються Сторонами або учасниками цих досліджень спільно. Відповідно до вищезгаданого загального правила застосовуються такі процедури: 1. У разі публікації Стороною або державними органами цієї Сторони наукових та технічних журналів, статей, доповідей, книг, включаючи відеопродукцію та програмне забезпечення, що виникло в результаті спільних досліджень, які вико@ нуються відповідно до цієї Угоди, інша Сторона буде мати дійсне в усіх країнах світу непривілейоване, невідкличне, вільне від плати за користування право на пе@ реклад, відтворення, адаптацію, передачу та публічне поширення таких робіт. 2. Сторони забезпечать якомога ширше розповсюдження авторських наукових робіт, які виникли в результаті проведення спільних наукових досліджень, що ви@ конуються відповідно до цієї Угоди та опубліковані незалежними видавцями. 3. На всіх примірниках робіт, захищених авторським правом, що мають розпов@ сюджуватись публічно та підготовлені відповідно до цих положень, буде вказано ім’я автора (авторів), якщо автор (автори) навмисно не відмовиться (не відмов@ ляться) назвати себе. Вони також будуть вміщати чітке визначення спільної підтримки Сторін. IV. Інформація з обмеженим доступом A. Документальна інформація з обмеженим доступом 1. Кожна із Сторін або її учасники відповідним чином якомога раніше і, бажа@ но, у ПКТ вказують, яку інформацію вони бажають залишити конфіденційною або таємною у зв’язку з цією Угодою, беручи до уваги, зокрема, такі критерії: — таємність інформації у тому розумінні, що вона не є відкритою для фахівців цієї галузі або доступною для них за допомогою законних засобів як у цілому, так і в конкретній формі, або у вигляді збірки її компонентів; — існуючу або потенційну комерційну цінність інформації через її секретність; — попередній захист цієї інформації у тому розумінні, що для збереження її сек@ ретності особа, яка на підставі закону має на це право, вже здійснювала відповідні кроки, що були виправданими за тих обставин. Якщо не вказано інший спосіб, Сторони і учасники у певних випадках погоджу@ ються з тим, що частина або вся інформація, надана чи одержана в результаті обміну або створена в ході спільних досліджень, які відповідають цій Угоді, не мо@ же розголошуватись. 2. Кожна із Сторін забезпечує легке розпізнавання іншою Стороною інформації з обмеженим доступом відповідно до цієї Угоди та виняткового характеру цієї інфор@ мації шляхом, наприклад, відповідного маркування або обмежувальними написами. Це також стосується цілковитого або часткового відтворення цієї інформації. Сторона, що отримує згідно з цією Угодою інформацію з обмеженим доступом, визнає її винятковий характер. Ці обмеження автоматично знімаються при відкритті цієї інформації власником без обмежень для фахівців у цій галузі. 3. Інформація з обмеженим доступом, передана за цією Угодою, може поширю@ ватися приймаючою Стороною серед осіб, які належать до приймаючої Сторони або найнятих нею, а також серед установ або агентств приймаючої Сторони, які упов@

135


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом новажені на це для конкретних спільних досліджень, за умови, що будь@яка інфор@ мація з обмеженим доступом, поширена таким чином, повинна підлягати умові конфіденційності та легко розпізнаватися такою, як це визначено вище. 4. За попередньою письмовою згодою Сторони, що надає інформацію з обмеже@ ним доступом у рамках цієї Угоди, приймаюча Сторона може поширювати таку інформацію з обмеженим доступом ширше, ніж дозволяє параграф 3, наведений вище. Сторони повинні співпрацювати для розробки процедур запиту та одержан@ ня попередньої письмової згоди для такого ширшого поширення, і кожна із Сторін дасть таку згоду в такій мірі, наскільки це передбачено чинним законодавством відповідної Сторони. B. Недокументальна інформація з обмеженим доступом Недокументальна інформація з обмеженим доступом або інша конфіденційна чи виняткова інформація, надана під час семінарів та інших зустрічей, організова@ них відповідно до цієї Угоди, або інформація, одержана під час відряджень персо@ налу, використання обладнання або спільних проектів, розглядається Сторонами або їх учасниками відповідно до принципів, визначених цією Угодою для докумен@ тальної інформації, за умови, якщо одержувач такої інформації з обмеженим дос@ тупом або іншої конфіденційної чи виняткової інформації повідомлений про її конфіденційний характер на момент передачі. C. Контроль Кожна із Сторін забезпечує контроль інформації з обмеженим доступом, одер@ жаної нею згідно з цією Угодою, відповідно до викладених тут вимог. Якщо одній із Сторін відомо, що вона буде не в змозі або обгрунтовано очікує, що вона може бути не в змозі виконати положення наведених вище параграфів A та B про непо@ ширення, вона повинна негайно повідомити іншу Сторону. Після цього Сторони мають консультуватися для визначення відповідного порядку дій.

Додаток II Визначення 1. Інтелектуальна власність: визначається в статті 2 Конвенції про заснування Світової організації інтелектуальної власності, ухваленої 14 липня 1967 року в Стокгольмі. 2. Учасник: будь@яка фізична або юридична особа, включаючи і самі Сторони, що беруть участь у проекті відповідно до цієї Угоди. 3. Спільні дослідження: дослідження, що здійснюються та/або фінансуються за ра@ хунок спільних внесків Сторін і в співпраці учасників обох Сторін, де це є доречним. 4. Інформація: наукові або технічні дані, результати або методи науково@ дослідних та проектних робіт, що виникають у результаті спільних досліджень, та будь@яка інша інформація, надання або обмін якою в рамках цієї Угоди або досліджень, що проводяться відповідно до неї, Сторони та/або учасники спільних досліджень вважають необхідними.

136


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

Додаток III Характерні риси плану керування технологіями (ПКТ) ПКТ є особливою угодою про виконання спільних досліджень та про права і обов’язки учасників, що має бути укладена між учасниками. Щодо прав ІВ, ПКТ стосується, зокрема: власності, захисту, права користувача на проведення науково@ дослідних та проектних робіт, практичного використання та розповсюдження, включаючи домовленості про спільну публікацію, права і обов’язки запрошених дослідників та процедури урегулювання суперечок. ПКТ може обумовлювати пи@ тання основної та вихідної інформації, ліцензування та документації.

137


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

УГОДА про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Європейським Співтовариством з атомної енергії в галузі керованого термоядерного синтезу Дата підписання: Набрання чинності:

23 липня 1999 р. 13 листопада 2002 р.

Кабінет Міністрів України, з одного боку, та Європейське Співтовариство з атомної енергії, що далі іменується «Співтовариство», з іншого боку, які далі іме@ нуються як «Сторона» або «Сторони», усвідомлюючи, що Угода про партнерство та співробітництво, підписана 14 червня 1994 року Україною та Європейським Союзом, встановлює, що Сторони співпрацюватимуть в ядерному секторі, зокрема шляхом реалізації угоди про тер@ моядерний синтез; бажаючи сприяти отриманню енергії термоядерного синтезу, яка є потенційно прийнятною з точки зору захисту довкілля, економічно конкурентоспроможною і практично невичерпним джерелом енергії; зважаючи на те, що Програма термоядерного синтезу Співтовариства є широ@ комасштабною всеохоплюючою програмою, яка базується на концепції утримання плазми тороїдальним магнітним полем; визнаючи, що дослідження з термоядерного синтезу України базуються на конкретних досягненнях науки і технологій термоядерного синтезу в Україні; визнаючи взаємну вигоду, що її буде отримано від установлення більш тісних контактів між науковими спільнотами Сторін, які працюють в галузі керованого термоядерного синтезу; висловлюючи прагнення зміцнювати співробітництво між Сторонами в галузі керованого ядерного синтезу за допомогою проведення регулярних консультацій; погодились про таке: Стаття 1 Співробітництво в рамках цієї Угоди здійснюватиметься лише в мирних цілях та проводитиметься на взаємовигідній основі. Мета цієї Угоди полягає в підтри@ манні та зміцненні співробітництва між Сторонами в галузях, що охоплюються їх відповідними програмами термоядерного синтезу для розвитку наукового взаємо@ розуміння та технологічного потенціалу, закладених в основі системи термоядер@ ного синтезу. Стаття 2 Співробітництво за цією Угодою може здійснюватися в таких галузях: (a) експериментальні та теоретичні дослідження утримання плазми, процесів переносу, розігріву та керування плазмою, (включаючи розвиток відповідних ви@ сокочастотних систем) і діагностики в тороїдальних магнітних пристроях;

138


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

(b) дослідження з теорії плазми, зокрема, фізики швидких іонів та альфа@части@ нок у тороїдальних магнітних пристроях, і вивчення турбулентної плазми та нелінійних хвильових взаємодій у плазмі; (c) технологія термоядерного синтезу; (d) прикладна фізика плазми; (e) політика щодо програм та планів. Інші галузі співробітництва можуть додаватися відповідно до чинних процедур кожної із Сторін. Стаття 3 Співробітництво здійснюватиметься, зокрема, шляхом: — обміну технічною інформацією через звіти, візити, семінари, технічні наради і т. ін.; — обміну персоналом між лабораторіями та/або організаціями (підприємства@ ми, установами), залученими до роботи в цій галузі з обох Сторін, у тому числі з метою навчання; — обміну зразками, матеріалами, приладами та апаратурою для експеримен@ тальних цілей; — збалансованої участі у спільних дослідженнях та роботах. Стаття 4 1. У рамках цієї Угоди будуть укладені договори на виконання конкретних спільних робіт між: Співтовариством або будь@якою організацією, пов’язаною з ним, в рамках Програ@ ми термоядерного синтезу Співтовариства, або Спільним Підприємством — Об’єдна@ ним Європейським Тором (ОЄТ), призначеними Співтовариством з цією метою; та Урядом України або будь@якою установою, призначеною ним з цією метою. 2. Конкретні положення та умови, необхідні для реалізації заходів, зазначених у Статті 3, визначатимуться договорами та будуть включати: (a) конкретні відомості, процедури та фінансові умови для кожного виду спіль@ ної діяльності; (b) закріплення відповідальності за оперативне управління цією діяльністю ок@ ремою організацією чи фізичною особою; (c) детальні положення, які стосуються поширення інформації, та домовленості щодо інтелектуальної власності. 3. З метою мінімізації дублювання зусиль кожна із Сторін намагатиметься, наскільки це для неї прийнятно, координувати свою діяльність у рамках цієї Уго@ ди з іншою міжнародною діяльністю, пов’язаною з дослідженням та розвитком у галузі керованого термоядерного синтезу, у якій бере участь друга Сторона. Стаття 5 1. Сторони засновують Координаційний комітет з метою координації та нагля@ ду за реалізацією цієї Угоди. Кожна із Сторін призначає в Координаційний комітет однакову кількість членів та визначає з їх числа керівника своєї делегації. Коорди@ наційний комітет збирається один раз на рік по черзі в Україні чи в Європейсько@ му Співтоваристві, або в інші узгоджені терміни та іншому узгодженому місці. Керівник делегації приймаючої Сторони головує на зборах.

139


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом 2. До функцій Координаційного комітету входить: (a) надання оцінки стану співробітництва в рамках цієї Угоди; (b) визначення конкретних завдань, які необхідно вирішувати в галузях, визна@ чених у Статті 2, не перешкоджаючи Сторонам приймати самостійні рішення що@ до їх відповідних програм. 3. Усі рішення приймаються Координаційним комітетом одноголосно і є обов’язковими для Сторін. Для прийняття таких рішень кожна із Сторін має один вирішальний голос, який належить керівнику делегації. 4. У період між засіданнями Координаційного комітету кожна із Сторін приз@ начає Виконавчого секретаря, який діє від її імені з усіх питань, що стосуються співробітництва в рамках цієї Угоди. Виконавчі секретарі відповідають за поточне керівництво співробітництвом. Стаття 6 Кожна із Сторін самостійно несе всі свої витрати, пов’язані із співробітництвом, якщо інше не буде окремо узгоджено в письмовій формі організаціями@виконавцями. Стаття 7 Використання та поширення інформації і прав інтелектуальної власності, включаючи права промислової власності, патентні права та авторські права, пов’язані із спільною діяльністю в рамках цієї Угоди, відбуватиметься відповідно до Додатків, які є невід’ємною частиною цієї Угоди. Стаття 8 Положення цієї Угоди не можуть тлумачитись на шкоду існуючим чи май@ бутнім домовленостям про співробітництво між Сторонами. Стаття 9 1. Виконання Сторонами своїх зобов’язань за цією Угодою залежатиме від на@ явності необхідного фінансування. 2. Співробітництво у межах цієї Угоди здійснюється згідно з чинним законода@ вством Сторін, а також відповідно до міжнародних угод, укладених Сторонами. 3. Кожна Сторона докладає зусиль, у межах чинного законодавства, для спро@ щення формальностей, пов’язаних з переміщенням осіб, передачею матеріалів та об@ ладнання, і переказом валютних коштів, необхідних для реалізації співробітництва. Стаття 10 Сторони намагатимуться врегулювати усі питання, пов’язані з цією Угодою, шляхом проведення взаємних консультацій. Стаття 11 1. Ця Угода набуває чинності від дати обміну Сторонами дипломатичними но@ тами, в яких вони інформують одна одну про виконання ними відповідних внутрішніх процедур, необхідних для набуття чинності цієї Угоди, і діє протягом десяти років з моменту набуття нею чинності. 2. Після закінчення цього періоду дія Угоди автоматично продовжується на наступний п’ятирічний період у разі, якщо жодна із Сторін не висуває у письмовій

140


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

формі вимогу про припинення дії Угоди або її перегляд не менш ніж за 6 місяців до дати завершення терміну дії Угоди. 3. Дія цієї Угоди може бути припинена у будь@який час кожною із Сторін шля@ хом подання не менш ніж за 6 місяців заздалегідь відповідного письмового повідомлення. 4. Припинення чинності цієї Угоди не впливатиме на права та обов’язки, які визначені у Статті 7. Стаття 12 1. До цієї Угоди можуть бути внесені зміни та поправки за взаємною письмовою згодою Сторін відповідно до чинного законодавства Сторін. Зміни та поправки становитимуть невід’ємну частину цієї Угоди. 2. У разі внесення змін та поправок до Угоди, припинення її дії або перегляду, ця Угода залишатиметься чинною в її попередній формі щодо спільної діяльності, розпочатої перед набуттям поправкою чинності чи перед поданням письмового повідомлення про припинення дії Угоди або її перегляд, до завершення такої діяльності та відповідних договорів, але не більше ніж один календарний рік після завершення терміну дії цієї Угоди в її попередній формі. Стаття 13 Щодо Співтовариства, то ця Угода застосовується до територій, на яких діє До@ говір про створення Європейського Співтовариства з атомної енергії, і до тери@ торій країн, що беруть участь у Програмі термоядерного синтезу Співтовариства як цілком асоційовані Треті Держави. Здійснено в Києві 23@го липня 1999 року у двох примірниках датською, голла@ ндською, англійською, фінською, французькою, німецькою, грецькою, італійсь@ кою, португальською, іспанською, шведською та українською мовами, причому усі тексти є автентичними.

Від Кабінету Міністрів України (підпис)

Від Європейської спільноти по атомній енергії (підпис)

141


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Додаток I Керівні принципи розподілу прав на інтелектуальну власність*, отриману в результаті спільних досліджень у рамках Угоди про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Європейським Співтовариством з атомної енергії в галузі термоядерного синтезу I. Володіння, розподіл та використання прав 1. Усі дослідження, що проводяться згідно з цією Угодою, є «спільними дослідженнями». Учасники спільно розроблятимуть плани керування техно@ логіями (ПКТ)**, що стосуються володіння та використання, включаючи опубліку@ вання інформації та інтелектуальної власності (ІВ), що будуть створені під час спільних досліджень. Ці плани затверджуватимуться відповідальним фінансуючим агентством чи установою Сторони, залученої до фінансування досліджень перед ук@ ладанням контрактів зі співробітництва на проведення досліджень та розробку, до яких вони відносяться. ПКТ повинні розроблятися, беручи до уваги мету спільних досліджень, відповідні внески учасників, переваги та недоліки ліцензування, залеж@ но від території або галузі використання, вимоги, що визначаються відповідними законами, та інші фактори, які учасники вважатимуть за необхідні. Права та зо@ бов’язання щодо ІВ, що стосуються досліджень, які виконуються запрошеними спеціалістами, також повинні бути зазначені в спільних ПКТ. 2. Інформація або інтелектуальна власність (ІВ), отримана в ході спільних досліджень і не згадана в плані керування технологіями (ПКТ), розподіляється за згодою Сторін відповідно до принципів, установлених у плані керування техно@ логіями. У разі виникнення суперечок така інформація або ІВ знаходиться у спільній власності всіх учасників спільних досліджень, результатом яких є ця інформація або ІВ. Кожен з учасників, якого стосується це положення, має право використовувати таку інформацію або ІВ для своїх власних цілей без будь@яких географічних обмежень. 3. Кожна із Сторін забезпечує право іншої Сторони та її учасників на ІВ, виділе@ ну їм відповідно до цих принципів. 4. Підтримуючи конкурентні умови в галузях, на які впливає Угода, кожна із Сторін повинна намагатися забезпечити застосування прав, одержаних відповідно до цієї Угоди, таким чином, щоб заохочувати насамперед: (i) поширення і використання інформації, що створена, відкрита або стала дос@ тупною іншим чином відповідно до Угоди; (ii) прийняття та впровадження міжнародних стандартів. II. Роботи, захищені авторським правом Ставлення до авторського права, що належить Сторонам або їх учасникам, має відповідати Бернській конвенції (1971, Паризький Акт). * Визначення концепцій, що згадуються у цих керівних принципах, викладено у Додатку II. ** Показові характеристики таких ПКТ викладено у Додатку III.

142


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

III. Авторські наукові роботи Якщо це не суперечить розділу IV та не узгоджено іншим чином у ПКТ, резуль@ тати досліджень публікуються Сторонами або учасниками цих досліджень спільно. Відповідно до вищезгаданого загального правила застосовуються такі процедури: 1. У разі публікації Стороною або державними органами цієї Сторони наукових та технічних журналів, статей, доповідей, книг, включаючи відеопродукцію та програмне забезпечення, що виникло в результаті спільних досліджень, які вико@ нуються відповідно до цієї Угоди, інша Сторона буде мати дійсне в усіх країнах світу непривілейоване, невідкличне, вільне від плати за користування право на пе@ реклад, відтворення, адаптацію, передачу та публічне поширення таких робіт. 2. Сторони забезпечать якомога ширше розповсюдження авторських наукових робіт, які виникли в результаті проведення спільних наукових досліджень, що ви@ конуються відповідно до цієї Угоди та опубліковані незалежними видавцями. 3. На всіх примірниках робіт, захищених авторським правом, що мають розпов@ сюджуватись публічно та підготовлені відповідно до цих положень, буде вказано ім’я автора (авторів), якщо автор (автори) навмисно не відмовиться (не відмов@ ляться) назвати себе. Вони також будуть вміщати чітке визначення спільної підтримки Сторін. IV. Інформація з обмеженим доступом A. Документальна інформація з обмеженим доступом 1. Кожна із Сторін або її учасники відповідним чином якомога раніше і, бажа@ но, у ПКТ вказують, яку інформацію вони бажають залишити конфіденційною або таємною у зв’язку з цією Угодою, беручи до уваги, зокрема, такі критерії: — таємність інформації у тому розумінні, що вона не є відкритою для фахівців цієї галузі або доступною для них за допомогою законних засобів як у цілому, так і в конкретній формі, або у вигляді збірки її компонентів; — існуючу або потенційну комерційну цінність інформації через її секретність; — попередній захист цієї інформації у тому розумінні, що для збереження її сек@ ретності, особа, яка на підставі закону має на це право, вже здійснювала відповідні кроки, що були виправданими за тих обставин. Якщо не вказано інший спосіб, Сторони і учасники у певних випадках погоджу@ ються з тим, що частина або вся інформація, надана чи одержана в результаті обміну або створена в ході спільних досліджень, які відповідають цій Угоді, не мо@ же розголошуватись. 2. Кожна із Сторін забезпечує легке розпізнавання іншою Стороною інформації з обмеженим доступом відповідно до цієї Угоди, та виняткового характеру цієї інфор@ мації шляхом, наприклад, відповідного маркування або обмежувальними написами. Це стосується також цілковитого або часткового відтворення цієї інформації. Сторона, що отримує згідно з цією Угодою інформацію з обмеженим доступом, визнає її винятковий характер. Ці обмеження автоматично знімаються при відкритті цієї інформації власником без обмежень для фахівців у цій галузі. 3. Інформація з обмеженим доступом, передана за цією Угодою, може поширю@ ватися приймаючою Стороною серед осіб, які належать до приймаючої Сторони, або найнятих нею, а також серед установ або агентств, приймаючої Сторони, які

143


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом уповноважені на це для конкретних спільних досліджень, за умови, що будь@яка інформація з обмеженим доступом, поширена таким чином, повинна підлягати умові конфіденційності та легко розпізнаватися такою, як це визначено вище. 4. За попередньою письмовою згодою Сторони, що надає інформацію з обмеже@ ним доступом в рамках цієї Угоди, приймаюча Сторона може поширювати таку інформацію з обмеженим доступом ширше, ніж дозволяє параграф 3, наведений вище. Сторони повинні співпрацювати для розробки процедур запиту та одержан@ ня попередньої письмової згоди для такого ширшого поширення і кожна із Сторін дасть цю згоду в такій мірі, наскільки це передбачено чинним законодавством відповідної Сторони. B. Недокументальна інформація з обмеженим доступом Недокументальна інформація з обмеженим доступом або інша конфіденційна чи виняткова інформація, надана під час семінарів та інших зустрічей, організова@ них відповідно до цієї Угоди, або інформація, одержана під час відряджень персо@ налу, використання обладнання або спільних проектів, розглядається Сторонами або їх учасниками відповідно до принципів, визначених цією Угодою для докумен@ тальної інформації, за умови, якщо одержувач такої інформації з обмеженим дос@ тупом або іншої конфіденційної чи виняткової інформації повідомлений про її конфіденційний характер на момент передачі. C. Контроль Кожна із Сторін забезпечує контроль інформації з обмеженим доступом, одер@ жаної нею згідно з цією Угодою, відповідно до викладених тут вимог. Якщо одній із Сторін відомо, що вона буде не в змозі або обгрунтовано очікує, що вона може бути не в змозі виконати положення наведених вище параграфів A та B про непо@ ширення, вона повинна негайно повідомити іншу Сторону. Після цього Сторони мають консультуватися для визначення відповідного порядку дій.

Додаток II Визначення 1. Інтелектуальна власність: визначається в статті 2 Конвенції про заснування Світової організації інтелектуальної власності, ухваленої 14 липня 1967 року в Стокгольмі. 2. Учасник: будь@яка фізична або юридична особа, включаючи і самі Сторони, що беруть участь у проекті відповідно до цієї Угоди. 3. Спільні дослідження: дослідження, що здійснюються та/або фінансуються за ра@ хунок спільних внесків Сторін і в співпраці учасників обох Сторін, де це є доречним. 4. Інформація: наукові або технічні дані, результати або методи науково@ дослідних та проектних робіт, що виникають у результаті спільних досліджень, та будь@яка інша інформація, надання або обмін якою в рамках цієї Угоди або досліджень, що проводяться відповідно до неї, Сторони та/або учасники спільних досліджень вважають необхідними.

144


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

Додаток III Характерні риси плану керування технологіями (ПКТ) ПКТ є особливою угодою про виконання спільних досліджень та про права і обов’язки учасників, що має бути укладена між учасниками. Щодо прав ІВ, ПКТ стосується, зокрема, власності, захисту права користувача на проведення науково@ дослідних та проектних робіт, практичного використання та розповсюдження, включаючи домовленості про спільну публікацію, права і обов’язки запрошених дослідників та процедури урегулювання суперечок. ПКТ може обумовлювати пи@ тання основної та вихідної інформації, ліцензування та документації.

145


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Державним комітетом статистики України та Євростатом щодо обміну статистичними даними Дата підписання: Набрання чинності:

10 грудня 1999 р. 10 грудня 1999 р.

Державний комітет статистики України, у подальшому — Держкомстат, який з метою підписання цього Меморандуму про взаєморозуміння, представлений па@ ном Олександром Осауленком з однієї Сторони, та Статистичне управління Євро@ пейських Співтовариств, у подальшому — Євростат, представлене паном Івом Франше з іншої Сторони, Беручи до уваги Угоду про партнерство та співробітництво (УПС) між Ук@ раїною та Європейським Союзом, яка набула чинності з 1 березня 1998 року та, зокрема, її розділ «Співробітництво в галузі статистики» (ст. 77), Беручи до уваги, що у контексті УПС, зокрема статті 77, співробітництво в га@ лузі статистики має бути спрямоване на подальший розвиток ефективної статис@ тичної системи, інформаційну та програмно@технологічну зіставність статистич@ них даних, своєчасне забезпечення надійними статистичними даними з метою на@ дання підтримки та проведення моніторингу економічного співробітництва між Сторонами і процесу економічних реформ та сприяння розвитку приватних підприємств в Україні, Беручи до уваги потребу забезпечення гармонізації з міжнародними методами та, зокрема, методами, стандартами і класифікаціями Співтовариства і зважаючи на необхідність організації відповідного обміну статистичною інформацією шля@ хом створення та/або використання баз даних, ПОГОДИЛИСЯ НА НАВЕДЕНИЙ НИЖЧЕ МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМО@ РОЗУМІННЯ ЩОДО ОБМІНУ СТАТИСТИЧНИМИ ДАНИМИ: 1. Завдання Завдання обміну статистичними даними, що охоплені цим Меморандумом, по@ лягають у наступному: — забезпечити необхідну інформаційну підтримку Держкомстату України та Євростату з метою створення умов і надання необхідної статистичної інформації для реалізації УПС, для можливого створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом; — надавати європейським установам і урядам країн — членів ЄС інформацію, яка необхідна для формування, моніторингу та оцінки економічних відносин між Україною і Європейським Союзом, забезпечити статистичними даними гро@ мадськість, ділові кола та інших учасників соціально@економічних процесів в країнах Європейського Союзу;

146


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

— надавати українським установам і державним органам влади України інфор@ мацію, яка необхідна для формування, моніторингу та оцінки економічних відносин між Україною і Європейським Союзом, забезпечити статистичними даними гро@ мадськість, ділові кола та інших учасників соціально@економічних процесів в Україні. 2. Сфера застосування Статистичні дані, що визначені цим Меморандумом, включають перелік основ@ них показників, наведених у Додатку I, і показники зовнішньої торгівлі у форматі, зазначеному в Додатку II. 3. Ресурси Ресурси, що потрібні для виконання цього Меморандуму з обміну статистични@ ми даними, залучатимуться з Програми співробітництва в галузі статистики між Держкомстатом України та Євростатом, укладеної в рамках програми TACIS. 4. Процедура Держкомстат України та Євростат здійснюватимуть обмін публікаціями і ста@ тистичними даними безкоштовно відповідно до переліку показників, що вказані у Додатку I, і даними зовнішньої торгівлі у форматі, зазначеному в Додатку II. Обмін даними буде здійснюватись щоквартально/щорічно шляхом надання відповідної комп’ютерної підтримки. Робочою мовою буде англійська. Дані, отримані шляхом взаємообміну між Держкомстатом України та Євроста@ том, у першу чергу використовуватимуться для підтримки та моніторингу еко@ номічного співробітництва між Україною та Європейським Союзом в рамках Уго@ ди про партнерство та співробітництво. З цією метою статистичні дані зберігати@ муться у відповідних базах даних, до яких матимуть доступ установи, зазначені у Додатку III. Будь@яке подальше включення згаданих даних до публікацій, що призначені для зовнішнього розповсюдження, вимагає попередньої і чітко вираженої згоди обох Сторін та відповідного посилання у тексті публікації. З цією метою письмові запити мають надсилатися однією Стороною на ім’я Голови Держкомстату Ук@ раїни, другою Стороною — на ім’я Генерального Директора Євростату. 5. Прийняття рішень Оперативні робочі зв’язки між Держкомстатом України та Євростатом здійснюватимуться спеціально призначеним представником Держкомстату Ук@ раїни та спеціально призначеним представником Євростату. Рішення щодо вико@ нання та контролю за належним виконанням цього Меморандуму прийматимуть@ ся призначеними представниками обох Сторін. Там, де це потрібно, прийняття рішень передаватиметься на рівень Голови Держкомстату України та Генерального Директора Євростату. 6. Перегляд Цей Меморандум про взаєморозуміння переглядатиметься через рік після його підписання. Перегляд Додатків може бути здійснено за умови письмової згоди обох Сторін.

147


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Підписано у м. Люксембург 10 грудня 1999 р. у двох примірниках українською та двох примірниках англійською мовами, обидва тексти є автентичними та мають однаковий правовий статус.

За Державний комітет статистики України

За Статистичне управління Європейських Співтовариств

(підпис)

(підпис)

Додаток I до Меморандуму про взаєморозуміння між Держкомстатом України і Євростатом щодо обміну статистичними даними ПЕРЕЛІК ПОКАЗНИКІВ 1.1. Перелік скорочень рік: річні дані місяць: місячні дані квартал: квартальні дані рік/квартал/місяць: річні/квартальні/місячні дані 1.2. Перелік показників для України Показники України

Періодичність

Одиниці виміру

НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ Валовий внутрішній продукт за методом використання (поточні ціни) Валовий внутрішній продукт — всього Кінцеве споживання — всього Кінцеве споживання домогосподарств Кінцеве споживання некомерційних організацій, що обслуговують домогосподарства Кінцеве споживання сектору загального державного управління

148

рік/квартал

Мільярдів національної валюти


Показники України

Періодичність

Одиниці виміру

рік/квартал

Мільярдів національної валюти

Індекси фізичного обсягу валового внутрішнього продукту за методом використання (порівнянні ціни)

рік/квартал

Відповідний період попереднього року = 100

Валовий внутрішній продукт в розрахунку на душу населення (поточні ціни)

рік/квартал

Одиниць національної валюти

рік/квартал

Одиниць національної валюти

Рік

Мільярдів ПКС

Рік

ПКС

рік/квартал

Відсотків ВВП

Валовий внутрішній продукт за методом використання (поточні ціни)

Розділ 1

Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Валовий внутрішній продукт — всього Кінцеве споживання — всього Кінцеве споживання домогосподарств Кінцеве споживання некомерційних організацій, що обслуговують домогосподарства Кінцеве споживання сектору загального державного управління Валове нагромадження — всього Валове нагромадження основного капіталу Зміна запасів матеріальних оборотних коштів Експорт товарів та послуг Імпорт товарів та послуг Чистий експорт або імпорт Статистична розбіжність між виробленим і використаним ВВП

Валовий внутрішній продукт в розрахунку на душу населення (порівнянні ціни) Валовий внутрішній продукт (за паритетом купівельної спроможності) Валовий внутрішній продукт в розрахунку на душу населення (за паритетом купівельної спроможності) Структура валового внутрішнього продукту за галузями економіки (поточні ціни) Сільське господарство, мисливство, лісове і рибне господарство

149


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Показники України

Періодичність

Одиниці виміру

Гірнича, видобувна і обробна промисловість Електро@, газо@ та водопостачання Будівництво Послуги У т. ч. транспорт, складське господарство та зв’язок Валове нагромадження основного капіталу (поточні ціни)

рік/квартал

Мільйонів національної валюти

рік/квартал

1995 = 100

рік/квартал

Мільйонів доларів США

Всього У т. ч. машини і обладнання Індекси цін інвестицій ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Рахунок поточних операцій Всього Товари Послуги У т. ч. туристичні Доходи Поточні трансферти Рахунок операцій з капіталом

рік/квартал

Всього

рік/квартал

Прямі інвестиції Портфельні інвестиції Інші інвестиції

150

Мільйонів доларів США Мільйонів доларів США


Показники України

Періодичність

Розділ 1

Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Одиниці виміру

Резервні активи Чисті помилки і пропуски

рік/квартал

Мільйонів доларів США

рік

Мільйонів національної валюти

ФІНАНСИ Державний бюджет Доходи державного бюджету Видатки державного бюджету Дефіцит (–) або профіцит (+) державного бюджету Процентні ставки (короткострокові показники) рік /місяць

Річна і місячна ставки

Ставка по депозитах комерційних банків Ставка судного проценту Обмінні курси (середні)

Національної валюти рік/квартал/місяць до 1 екю/євро, 1 долару США

ЦІНИ Індекси споживчих цін (на кінець періоду)

рік/квартал

1995 = 100

рік

Тисяч

Всього Продовольчі товари Напої Тютюн Непродовольчі товари Послуги ДЕМОГРАФІЯ Чисельність населення (на кінець періоду) Всього

151


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Показники України

Періодичність

Одиниці виміру

Чоловіки Жінки Відсотків від загальної чисельності населення Відсотків від загальної чисельності населення На тисячу осіб населення

Розподіл населення за 5Hрічними віковими групами

рік

Чисельність міського населення

рік

Загальний коефіцієнт народжуваності

рік

Коефіцієнт дитячої смертності (віком до одного року)

рік

На тисячу народжених живими

Загальний коефіцієнт смертності

рік

На тисячу осіб населення

Очікувана тривалість життя при народженні

рік

Років

рік

Років

Загальний коефіцієнт шлюбності

рік

На тисячу осіб населення

Загальний коефіцієнт розлученості

рік

На тисячу осіб населення

Щільність населення

рік

Чоловік на км2

Чисельність зайнятого населення

рік

Тисяч

Розподіл зайнятого населення за віковими групами

рік

Відсотків від загальної чисельності населення

Всього Чоловіки Жінки Очікувана тривалість життя для осіб, яким виповнилось 65 років Всього Чоловіки Жінки

ПРАЦЯ

152


Показники України Розподіл зайнятого населення за видами економічної діяльності (ОРС)

Періодичність

Розділ 1

Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Одиниці виміру

рік

Тисяч

Рівень економічної активності населення (за методологією МОП)

рік/квартал

Відсотків від загальної чисельності населення віком від 15 до 72 років

Рівень безробіття (за методологією МОП)

рік/квартал

Відсотків від загальної чисельності трудових ресурсів

Всього

рік/квартал

Віком до 24 років

рік

Віком від 25 років і старше

рік

Чоловіки

рік

Жінки

рік

Чисельність пенсіонерів (на кінець періоду)

рік

Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство Гірнича і видобувна промисловість Обробна промисловість Електро@, газо@ і водопостачання Будівництво Транспорт, складське господарство і зв’язок Оптова і роздрібна торгівля, ремонт побутових товарів і предметів особистого користування Фінансове посередництво Інші послуги

Тисяч

ЗАРОБІТНА ПЛАТА Індекси місячної номінальної заробітної плати рік за галузями економіки (середні)

1995 = 100

Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство

153


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Показники України

Періодичність

Одиниці виміру

Гірнича і видобувна промисловість Обробна промисловість Електро@, газо@ і водопостачання Будівництво Транспорт, складське господарство і зв’язок рік

1995 = 100

рік/квартал

Розмір середньо@ місячної пенсії у національній валюті

рік/квартал

1995 = 100

Індекси цін виробників промислової продукції рік/квартал

1995 = 100

Індекси місячної заробітної плати (середні) Реальна заробітна плата Номінальна заробітна плата Пенсії ЕНЕРГЕТИКА І ПРОМИСЛОВІСТЬ Індекси фізичного обсягу промислового виробництва за видами діяльності (середні) Вся промисловість Гірнича і видобувна промисловість Обробна промисловість Електроенергетика, газ та водопостачання

БУДІВНИЦТВО

154

Індекси фізичного обсягу продукції будівництва (на кінець періоду)

рік/квартал

1995 = 100

Індекси цін на продукцію будівництва (на кінець періоду)

рік/квартал

1995 = 100

Будівництво житла

рік

Всього збудованих житлових об’єктів

Об’єктів

Середня загальна площа збудованих житлових об’єктів

Тисяч м2


Показники України

Періодичність

Розділ 1

Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Одиниці виміру

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО рік

Тисяч гектарів

рік

Сільськогосподарські угіддя = 100

Індекс фізичного обсягу валової продукції сільського господарства (порівнянні ціни)

рік/квартал

1995 = 100

Поголів’я худоби (на кінець періоду)

рік

Голів

рік

Тисяч тонн у забійній вазі

рік/квартал

Мільйонів тонн

Земельна площа за категоріями використання Всього Сільськогосподарські угіддя Лісові угіддя Рілля Сіножаті і пасовиська Сільськогосподарські угіддя за юридичним статусом Державні підприємства Кооперативи Інші

Велика рогата худоба Корови Свині Вівці Виробництво м’яса Всього Свині Велика рогата худоба

Птиця Інші

Виробництво молока

155


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Показники України

Періодичність

Виробництво сільськогосподарських продуктів рік/квартал

Одиниці виміру Тисяч тонн

Зерно Картопля ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ Імпорт і експорт — весь світ (поточні ціни)

рік/квартал

Мільйонів доларів США

рік/квартал

Відповідний період попереднього року = 100

рік/квартал

Відповідний період попереднього року = 100

рік/квартал

Мільйонів доларів США

рік/квартал

Відповідний період попереднього року = 100

Всього імпорт Всього експорт Торговельний баланс Індекси фізичного обсягу зовнішньої торгівлі Всього імпорт Всього експорт Торгівельний баланс Індекси фізичного обсягу зовнішньої торгівлі Імпорт Експорт Структура торгівлі за Комбінованою класифікацією на рівні одного знаку (поточні ціни) Імпорт Експорт Індекси цін зовнішньої торгівлі Імпорт Експорт

Умови торгівлі

156


Показники України

Періодичність

Торгівля за країнамиHпартнерами (поточні ціни) рік

Розділ 1

Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Одиниці виміру Мільйонів доларів США

Імпорт Експорт РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТА ПОСЛУГИ Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту

рік/квартал

1995 = 100

Туристичні потоки

рік/квартал

Тисяч

рік

Тисяч

рік/квартал

Мільйонів тонно@ кілометрів

рік/квартал

Мільйонів пасажиро@ кілометрів

Довжина залізничних колій

рік

Кілометрів

Кількість автомобілів на одного жителя

рік

Автомобілів

Довжина автомагістралей

рік

Кілометрів

Чисельність туристів, які прибули до країни Чисельність туристів, які виїхали за кордон Кількість місць у готелях ТРАНСПОРТ Вантажооборот Всього Залізничний Автомобільний Внутрішній водний Морський Авіаційний Трубопровідний Пасажирооборот Всього Залізничний Автомобільний Авіаційний Внутрішній водний Морський

157


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом 1.3 Перелік показників для Європейського Співтовариства Показники Європейського Співтовариства

Періодичність

Одиниці виміру

НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ Валовий внутрішній продукт за методом використання (поточні ціни)

рік/квартал

Мільярдів екю/євро

рік/квартал

Мільярдів екю/євро

Валовий внутрішній продукт — всього Кінцеве споживання — всього Кінцеве споживання домогосподарств Колективне споживання приватних інституцій Колективне споживання сектору загального державного управління Валове нагромадження — всього Валове нагромадження основного капіталу Зміна запасів матеріальних оборотних коштів Експорт товарів та послуг Імпорт товарів та послуг Чистий експорт або імпорт Статистична розбіжність між виробленим і використаним ВВП Валовий внутрішній продукт за методом використання (порівнянні ціни) Валовий внутрішній продукт — всього Кінцеве споживання — всього Кінцеве споживання домогосподарств Колективне споживання приватних інституцій Колективне споживання сектору загального державного управління Валове нагромадження — всього Валове нагромадження основного капіталу Зміна запасів матеріальних оборотних коштів Експорт товарів та послуг Імпорт товарів та послуг Чистий експорт або імпорт

158


Показники Європейського Співтовариства

Періодичність

Розділ 1

Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Одиниці виміру

Статистична розбіжність між виробленим і використаним ВВП рік

Темп зростання до попереднього року у відсотках

Валовий внутрішній продукт в розрахунку на душу населення (поточні ціни)

рік

Тисяч екю/євро

Валовий внутрішній продукт в розрахунку на душу населення (порівнянні ціни)

рік

Тисяч екю/євро

Валовий внутрішній продукт (за паритетом купівельної спроможності)

рік

Мільярдів ПКС

Валовий внутрішній продукт в розрахунку на душу населення (за паритетом купівельної спроможності)

рік

ПКС

Структура валової доданої вартості за видами економічної діяльності (поточні ціни)

рік

Відсотків ВВП

рік

Мільйонів екю/євро

рік

Річний темп зростання у відсотках

Індекси фізичного обсягу валового внутрішнього продукту за методом використання (порівнянні ціни) Індекс фізичного обсягу валового внутрішнього продукту — всього Індекс фізичного обсягу валового нагромадження основного капіталу

Продукція сільського, лісового та рибного господарства Чорна і кольорова металургія (за винятком радіоактивних руд і металів) Продукція обробної промисловості Продукція паливної і енергетичної промисловості Будівництво Транспорт, складське господарство та зв’язок Валове нагромадження основного капіталу (поточні ціни) Всього У т. ч. машини і обладнання Індекси цін інвестицій ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Рахунок поточних операцій

Мільйонів екю/євро

159


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Показники Європейського Співтовариства

Періодичність

Всього

рік/квартал

Товари

рік/квартал

Послуги

рік/квартал

У т. ч. туристичні

рік

Доходи

рік/квартал

Поточні трансферти

рік/квартал

Рахунок операцій з капіталом

рік/квартал

Одиниці виміру

Мільйонів екю/євро

Всього Мільйонів екю/євро

Фінансовий рахунок Всього

рік/квартал

Прямі інвестиції

квартал

Портфельні інвестиції

квартал

Інші інвестиції

квартал

Резервні активи

квартал

Чисті помилки і пропуски

рік/квартал

ФІНАНСИ рік

Державний бюджет

Мільйонів екю/євро

Доходи — всього Поточні і капітальні видатки Дефіцит (–) або профіцит (+) державного бюджету Процентні ставки (короткострокові показники) рік/квартал

Річна і місячна ставки

Ставки по депозитах комерційних банків Ставки судного проценту Обмінні курси (середні)

рік/квартал/місяць

Доларів США і нац. валюти за 1 екю/євро

рік/місяць

1996 = 100

ЦІНИ Гармонізований індекс споживчих цін [СОІСОР/НІСРІ] Всього

160


Показники Європейського Співтовариства

Періодичність

Розділ 1

Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Одиниці виміру

Продовольчі товари і безалкогольні напої Алкогольні напої і тютюн Одяг і взуття Житло, водопостачання, енерго@, газопостачання та інші види палива Меблі, побутова техніка та поточне утримання житла Охорона здоров’я Транспорт Зв’язок Дозвілля і культура Освіта Готелі, кафе, ресторани Різні товари і послуги ДЕМОГРАФІЯ рік

Тисяч

Розподіл населення за 5Hрічними віковими групами

рік

Відсотків від загальної чисельності населення

Чисельність міського населення

рік

Тисяч

Загальний коефіцієнт народжуваності

рік

Коефіцієнт дитячої смертності (віком до одного року)

рік

Загальний коефіцієнт смертності

рік

Очікувана тривалість життя при народженні

рік

Чисельність населення (на 1 січня) Всього Чоловіки Жінки

На тисячу осіб населення На тисячу народжених живими На тисячу осіб населення Років

Всього Чоловіки Жінки

161


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Показники Європейського Співтовариства Очікувана тривалість життя для осіб, яким виповнилось 65 років

Періодичність рік

Одиниці виміру Років

Всього Чоловіки Жінки Загальний коефіцієнт шлюбності

рік

Загальний коефіцієнт розлученості

рік

Щільність населення

рік

ПРАЦЯ

На тисячу осіб населення На тисячу осіб населення Осіб на км2

рік

Чисельність зайнятого населення (ОРС)

рік

Тисяч

Розподіл зайнятого населення за 5 річними віковими групами (ОРС)

рік

Тисяч

Чисельність зайнятого населення за видами економічної діяльності (ОРС)

рік

Тисяч

Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство Гірнича і видобувна промисловість Обробна промисловість Електро@, газо@ і водопостачання Будівництво Послуги У тому числі транспорт, складське господарство і зв’язок Рівень економічної активності населення (за методологією МОП)

рік

Рівень безробіття за віковими групами (за методологією МОП)

рік/квартал

Всього Віком до 24 років Віком 25 років і старше

162

Відсотків від загальної чисельності населення віком 15 років і старше Відсотків від загальної чисельності трудових ресурсів


Показники Європейського Співтовариства

Періодичність

Розділ 1

Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Одиниці виміру

Чоловіки Жінки ЗАРОБІТНА ПЛАТА Сплачено одному працюючому

рік

Темп зростання до попереднього періоду у відсотках

Реальні виплати Номінальні виплати ЕНЕРГЕТИКА І ПРОМИСЛОВІСТЬ Індекси фізичного обсягу промислового рік/квартал виробництва за видами економічної діяльності

1995 = 100

Вся промисловість (за винятком будівництва) Гірнича і видобувна промисловість Обробна промисловість Електро@, газо@ і водопостачання Індекси цін виробників промислової продукції рік/квартал

1995 = 100

БУДІВНИЦТВО Індекс фізичного обсягу робіт з житлового і соціальноHкультурного будівництва

рік/квартал

1995 = 100

Всього збудованих житлових об’єктів

рік/квартал

Об’єктів

рік

Тисяч гектарів

рік

Гектарів сільськогос@ подарських угідь

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО Земельна площа за категоріями використання Всього Придатні для використання сільськогосподарські угіддя Лісові угіддя Рілля Пасовиська Сіножаті Присадибні ділянки Сільськогосподарські угіддя за типом аренди (володіння) та її часткою

163


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Показники Європейського Співтовариства

Періодичність

Одиниці виміру

Приватні Арендовані Часткова аренда та інші форми аренди Індекс валового випуску сільськогосподарської продукції (порівнянні ціни)

рік

1990 = 100

Поголів’я худоби (на кінець періоду)

рік

Тисяч голів

рік

Тисяч тонн у вазі охолодженої туші

Виробництво молока для споживання

рік

Мільйонів тонн

Продукція рослинництва для споживання

рік

Тисяч тонн

рік/квартал

Мільйонів екю/євро

рік/квартал

1995 = 100

Велика рогата худоба Корови Дійні корови Свині Вівці Виробництво м’яса Всього Велика рогата худоба Свині Птиця

Зерно Картопля ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ Імпорт і експорт — весь світ (поточні ціни) Всього імпорт Всього експорт Торговельний баланс Індекси фізичного обсягу зовнішньої торгівлі Імпорт Експорт

164


Показники Європейського Співтовариства Структура торгівлі за SITC на рівні одного знаку (поточні ціни)

Періодичність

Розділ 1

Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Одиниці виміру

рік

Мільйонів екю/євро

рік/квартал

1995 = 100

Імпорт Експорт Індекси цін зовнішньої торгівлі Імпорт Експорт Умови торгівлі Торгівля за країнамиHпартнерами (поточні ціни) рік

Мільйонів екю/євро

Імпорт Експорт РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТА ПОСЛУГИ Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту Чисельність іноземних громадян, які прибули до країни і проживають у готелях і подібних їм закладах

рік/квартал

1990 = 100

рік/місяць

Чоловік

Кількість місць у готелях і подібних їм закладах рік

Місць

ТРАНСПОРТ рік

Тисяч мільйонів тонн на кілометр

рік

Тисяч мільйонів пасажирів на кілометр

Довжина залізничних колій

рік

Кілометрів

Забезпеченість транспортними засобами

рік

Кількість автомобілів на тисячу жителів

Довжина автомагістралей

рік

Кілометрів

Вантажний транспорт Залізничний Автомобільний Внутрішній водний Морський Трубопровідний (нафта) Пасажирський транспорт Автомобільний Автобусний Залізничний

165


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Додаток II до Меморандуму про взаєморозуміння між Держкомстатом України і Євростатом щодо обміну статистичними даними

ФОРМАТ ДАНИХ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ Формат, який має використовуватися при наданні даних із зовнішньої торгівлі, наведено нижче. Звичайним засобом надання буде магнітна стрічка або електронна пошта мережі «Інтернет». На формат файлу обмеження не накладаються. Повинна використовуватись таблиця символів ASCII (Американський стандартний код для інформаційного обміну). Крім нижчевикладеної інформації необхідно (для якісної інтерпретації даних) надати інформацію щодо методології, яка використовується, та методів і правил забезпечення конфіденційності, якими ви користуєтесь. Кожний запис повинен містити такі поля: Код респондента

Завжди код країни за ISO (2 символи)

Напрямок потоків

I — для імпорту, E — для експорту, R — для реекспорту

Рік

Наприклад, 1999

Місяць

Від 01 (січень) до 12 (грудень)

Країна походження

Це поле використовується тільки для імпорту та реекспорту і виз@ начає країну@виробника (походження). Країні походження на@ дається код згідно з класифікацією ISO. Якщо використовується інша класифікація, будь ласка, надайте файл з перехідним ключем між вашою класифікацією та ISO. Див. Приклади 1 і 2, що наведені нижче.

Країна призначення

Це поле використовується тільки для експорту та реекспорту. Країні призначення надається код згідно з класифікацією ISO. Як@ що використовується інша класифікація, будь ласка, надайте файл з перехідним ключем між вашою класифікацією та ISO. Див. Приклади 1 і 2, що наведені нижче.

Код товару

Національний код продукту, який взято з Гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС). Багато країн використовують змішану систему кодів номенклатури, яка є розширенням ГС.

Вартість

Вартісні показники обсягу торгівлі у доларах США або євро.

Перша та друга кількісні цифри: у цих двох полях відображаєть@ ся кількість товарів, що імпортуються, експортуються або реекс@ портуються; звичайно вказується одна кількісна цифра, іноді — Перша кількісна цифра дві. Завжди приймаються вимоги, що діють на національному рівні, навіть якщо існують міжнародні рекомендації. Див. Прик@ лад 3, що наведений нижче.

166


Перша одиниця виміру

У цьому полі вказуються основні одиниці виміру. Головним чи@ ном використовуються коди ISO (KGM, LTR і т. і.). Якщо вико@ ристовується національна система кодування, надайте файл з по@ ясненнями. Див. приклад 3, що наведений нижче.

Друга кількісна цифра

Якщо це поле існує, у ньому вказується кількість товарів, що імпортуються, експортуються або реекспортуються, виражена у другій одиниці виміру; звичайно вказується одна кількісна циф@ ра, у деяких випадках — дві. Це завжди вирішується на національ@ ному рівні, навіть якщо існують міжнародні рекомендації. Див. Приклад 3, що наведений нижче.

Друга одиниця виміру

Якщо існує друга кількісна цифра, то в цьому полі вказується оди@ ниця виміру, що використана для другої кількісної цифри. Голов@ ним чином використовуються коди ISO (KGM, LTR і т. і.). Якщо використовується національна система кодування, надайте файл з поясненнями. Див. приклад 3, що наведений нижче.

Розділ 1

Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

ПРИКЛАДИ: Приклад 1: — Напрямок потоку = R (реекспорт) — Країна походження = FI — Країна призначення = DE означає реекспорт товару фінського походження до Німеччини. Приклад 2: — Напрямок потоку = E (експорт) — Країна походження = (порожнє поле означає, що товар вироблено в Україні) — Країна призначення = DE означає звичайний експорт товару з України до Німеччини. Приклад 3: У торгівлі ЄС «Живі тварини» вимірюються в кілограмах та головах, «Вина» вимірюються в кілограмах та відсотках чистого алкоголю.

167


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Додаток IІI до Меморандуму про взаєморозуміння між Держкомстатом України і Євростатом щодо обміну статистичними даними

ПЕРЕЛІК ОРГАНІЗАЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ, ЯКІ БУДУТЬ МАТИ ДОСТУП ДО СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ УКРАЇНИ Згідно зі Статтею 4 Меморандуму про взаєморозуміння українські статистичні дані будуть зберігатися в базі даних, яка буде доступною для служб Європейської Комісії в рамках Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС: Генеральний Секретаріат Комісії Цільова група з питань юстиції та внутрішніх справ Юридична служба

DGI DGIA DGII DGIII DGIV DGV DGVI DGVII DGXI DGXII

Зовнішні зв’язки: комерційна політика Зовнішні зв’язки: Європа і ННД, загальна зовнішня політика і політика безпеки, зовнішні місії Економічні і фінансові справи Промисловість Конкуренція Зайнятість, промислові зв’язки і соціальні справи Сільське господарство Транспорт Зовнішнє середовище, ядерна безпека і захист населення Наука, науково@дослідна діяльність

Об’єднаний науководослідний центр DGXIII DGXIV DGXV DGXVII DGXXI DGXXII DGXXIII DGXXIV

168

Телекомунікації, інформаційний ринок і використання дослідних розробок Риболовство Внутрішній ринок і фінансові послуги Енергетика Митниця та непряме оподаткування Освіта, навчання і молодь Політика в галузі підприємств, Торгівля, Туризм і Кооперативи Політика стосовно споживачів та їх захист


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

Агентство Євроатом Інші установи Європейської Комісії також можуть мати доступ до бази даних при наявності відповідного запиту до Євростату. Статистична інформація також може надаватися іншим організаціям ЄС і країнам — членам ЄС при наявності відповідного запиту до Євростату.

ПЕРЕЛІК ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ, ЯКІ БУДУТЬ МАТИ ДОСТУП ДО СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА Адміністрація Президента і органи при Президенті України. Апарат Уряду та керівники органів при Уряді України. Міністерство економіки України і Міністерство фінансів України. Національний Банк України. Верховна Рада може мати доступ до бази даних при наявності відповідного за@ питу до Держкомстату України. Інші міністерства та відомства України також можуть мати доступ до бази да@ них при наявності відповідного запиту до Держкомстату України. Статистична інформація також може надаватися іншим українським органі@ заціям при наявності відповідного запиту до Держкомстату України.

169


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ між Генеральним Директоратом з питань Інформаційного суспільства Європейської Комісії та Державним комітетом зв’язку та інформатизації України щодо розвитку Інформаційного суспільства Дата підписання: Набрання чинності:

14 вересня 2000 р. 14 вересня 2000 р.

1. Генеральний Директорат з питань Інформаційного суспільства ЄвропейсьH кої Комісії та Державний комітет зв’язку та інформатизації України, які надалі іменуються «Сторони», Беручи до уваги статті 30, 51 та 66 Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС, яка набула чинності 1 березня 1998 року, — Спільну стратегію ЄС щодо України, ухвалену під час Гельсінкського Саміту Європейського Союзу (грудень, 1999 року), — Робочий План Головуючої країни ЄС щодо України. Враховуючи: — Протокол намірів між Державним комітетом зв’язку та інформатизації Ук@ раїни та Генеральним Директоратом XIII Європейської Комісії, підписаний 8 лип@ ня 1999 року у Брюсселі, — Національну програму інформатизації України, затверджену Верховною Ра@ дою України у 1998 році. Погодилися співпрацювати з метою розвитку Інформаційного суспільства в Україні, надаючи цьому високого пріоритету. 2. Сторони визнають важливість Інформаційного суспільства для розвитку ефективної ринкової економіки та для забезпечення можливостей якісного пра@ цевлаштування. Це вимагає відповідної освіти у школах та інших навчальних зак@ ладах, а також розвитку такого регулятивного середовища, яке сприяє інвестиціям доки не буде забезпечено прийняття відповідних соціальних заходів, які б гаранту@ вали можливість найменш забезпеченим колам суспільства також отримувати з цього користь. Ціллю даного Меморандуму взаєморозуміння є розширення співробітництва між сторонами у сфері Інформаційного суспільства з метою прискорення надання послуг в Україні. Меморандум взаєморозуміння дозволяє покращити співробітницт@ во у галузі стратегії, співробітництво у розробці сумісного законодавства та створен@ ня умов для ринкової економіки у сфері послуг Інформаційного суспільства. 3. Сторони погодились про наступне: 3.1 Сторони погодилися співпрацювати в майбутньому у сфері Досліджень та Розвитку, особливо в межах програми Технологій Інформаційного суспільства П’ятої

170


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Олег Шевчук Від імені Державного комітету зв’язку та інформатизації України

Роберт Верр’ю Від імені DG INFSO Європейської Комісії

(підпис)

(підпис)

Розділ 1

Рамкової Програми Європейського Союзу та погодилися на обмін листами для оформлення цього. 3.2 Українська сторона підтвердила свій намір розвивати програму eHUkraine, яка відповідає потребам українського суспільства, стимулювати розвиток послуг Інформаційного суспільства в Україні. Гендиректорат з питань Інформаційного суспільства буде надавати поради, які базуються на досвіді, отриманому в рамках програми e@Europe, та надаватиме можливість Україні брати участь у відповідних заходах кожного разу, коли це буде доцільно. 3.3 Сторони погодились обмінятися інформацією щодо частотної політики. Ук@ раїна підтвердила свій намір слідувати європейській таблиці розподілення частот та брати її до уваги при плануванні національного спектра. 3.4 Сторони погодились обмінюватися інформацією щодо послуг мобільного зв’язку третього покоління у сфері ліцензування, стандартів та планування спектра. 3.5 Сторони погодилися заохочувати співробітництво у розвитку послуг елект@ ронної комерції, а особливо тих, які спрямовані на їх взаємодію. 3.6 Гендиректорат з питань Інформаційного суспільства Європейської Комісії буде надавати поради у відповідь на запити з приводу стратегій Інформаційного суспільства, розроблених в Україні, а служби Комісії надаватимуть експертну та технічну допомогу згідно з існуючими процедурами та правилами. Виконано у Парижі 14 вересня 2000 року англійською та українською мовами.

171


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

УГОДА між Урядом України та Європейським Співтовариством, представленими Європейською Комісією, щодо скорочення браку ліквідності в українському секторі електроенергетики Дата підписання: Набрання чинності:

2 серпня 2001 р. 2 серпня 2001 р.

Визнаючи, що Уряд України та Європейська Комісія погоджуються, що ліквідація заборгованості за: а) субсидіями та пільгами певним категоріям спожи@ вачів серед населення з оплати за спожиту електричну енергію (далі в тексті доку@ мента — «субсидії та пільги за електроенергію»); б) електроенергію, спожиту бю@ джетними установами, та в) електроенергію, необхідну для надання послуг водо@ постачання та водовідведення населенню, оскільки вони являють собою значну су@ му боргу за електроенергію з послуг водопостачання та водовідведення (далі в тексті документа — «електроенергія з послуг водопостачання та водовідведення»), є значним кроком у напрямі покращання фінансової ситуації в українському сек@ торі електроенергетики. Визнаючи, що починаючи з кінця 2000 р. Уряд України вжив ряд заходів, спрямованих на забезпечення повної оплати електроенергії, спожитої бюджетни@ ми установами, а також субсидій і пільг певним категоріям споживачів серед насе@ лення з оплати за спожиту електричну енергію, комунальні послуги. Враховуючи згоду щодо виконання Індикативної Програми «Тасіс» 2000–2003 pp., одна з трьох сфер співробітництва якої має на меті полегшення соціальних наслідків переходу України до ринкової економіки шляхом надання допомоги відповідним держав@ ним органам влади сторони домовились про наступне. Стаття 1 З метою підтримки цих завдань та відповідно до статті 3.9 (с) «Механізму ви@ конання між Урядом України та Європейським Співтовариством, представленим Європейською Комісією, Програми компенсації паливного дефіциту в Україні, фінансованої на кошти «Тасіс», Уряд України, представлений Міністерством пали@ ва та енергетики України, і Європейська Комісія погоджуються асигнувати не менш ніж 85 відсотків коштів або суму у розмірі 99 млн грн, акумульованих на Спеціальному Рахунку (№35602300104) в Національному банку України за тран@ шем № 1 цієї Програми. Ці кошти будуть використані для часткової ліквідації за@ боргованості перед енергопостачальними компаніями, які мають ліцензію на пос@ тачання електроенергії за регульованими тарифами (далі в тексті документа — «обленерго») за 1) субсидіями і пільгами за електроенергію, 2) електроенергію, спожиту бюджетними установами, та 3) електро-енергію з послуг водопостачання та водовідведення. Боргами, що мають бути ліквідовані, є борги, які накопичені станом на 1 січня 2001 р. (далі в тексті документа — «заборгованість»).

172


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

Стаття 2 Уряд України визнає, що станом на 1 січня 2001 р. ця заборгованість складає: а) заборгованість, яка підлягає погашенню за першим траншем стосовно субсидій та пільг, за електроенергію в сумі 26,58 мільйонів українських гривень (Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Івано@Франківська, Київська, Кірово@ градська, Львівська області, Автономна Республіка Крим); b) заборгованість, яка підлягає погашенню за другим траншем стосовно суб@ сидій та пільг, за електроенергію в сумі 23,30 мільйонів українських гривень (Жи@ томирська, Закарпатська, Луганська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільсь@ ка, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області). c) за електроенергію, спожиту установами та організаціями, які фінансуються з державного бюджету, у т.ч.: — Міністерство охорони здоров’я: 1,4 мільйонів українських гривень; — Міністерство освіти та науки: 10,1 мільйонів українських гривень; — Міністерство праці та соціальної політики: 0,06 мільйонів українських гривень; — Державний департамент України з питань виконання покарань: 26,1 мільйо@ нів українських гривень; d) за електроенергію з послуг водопостачання та водовідведення: 11,46 міль@ йонів українських гривень; Стаття 3 Міністерство палива та енергетики України має здійснювати виплати із Спеціального Рахунку на виконання цієї угоди тільки після попереднього отри@ мання письмового підтвердження Голови Представництва Європейської Комісії в Україні і зважаючи на рекомендацію Робочої групи. Стаття 4 Виплати коштів із Спеціального Рахунку мають здійснюватись окремими і послідовними траншами, які відповідають заборгованості боржників, детально описаній у статті 2 цієї угоди. Уряд України, представлений Міністерством палива та енергетики України, і Європейська Комісія домовляються про те, що виплати за другим і наступними траншами можуть здійснюватись тільки після задовільного завершення здійснення виплат у рамках попереднього траншу. Стаття 5 До початку здійснення будь@яких виплат Державним казначейством України че@ рез Міністерство палива та енергетики України повинні бути виконані наступні дії: а) Державне казначейство має надати Європейській Комісії банківські реквізи@ ти (банк, філія, адреса філії та номер рахунку) Управлінь державного казначейства в Автономній Республіці Крим, двадцяти чотирьох областях і містах Києві та Се@ вастополі; б) Міністерство палива та енергетики України має надати Європейській Комісії банківські реквізити (банк, філія, адреса філії та номер рахунку) розподільчих рахунків обленерго.

173


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Стаття 6 Кожна заявка на виплату коштів для ліквідації заборгованості має включати наступне: a) За траншами стосовно субсидій і пільг за електроенергію: 1) Зведений реєстр актів звірки, підписаний Міністерством палива та енергети@ ки України та Міністерством фінансів України, в якому підсумовані дані щодо за@ боргованості за субсидіями і пільгами за електроенергію станом на 1 січня 2001р., а також зведені реєстри, підписані Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовими управліннями двадцяти чотирьох обласних, Київської та Се@ вастопольської міських держадміністрацій, та кожним обленерго. 2) Оригінали актів звірки розрахунків, підписані кожним районним підроз@ ділом обленерго і кожним місцевим фінансовим управлінням стосовно сум забор@ гованості останніх за субсидіями і пільгами за електроенергію, спожиту станом на 1 січня 2001р. b) За траншем стосовно електроенергії, спожитої бюджетними установами: 1) Зведений реєстр актів звірки, підписаний Міністерством палива та енергети@ ки України та відповідним міністерством, в якому підсумовані дані щодо заборго@ ваності (за областями) всіх установ, підпорядкованих цьому міністерству, станом на 1 січня 2001р. 2) Оригінал реєстру кожного обленерго, що підтверджує заборгованість кожної бюджетної установи, підпорядкованої відповідному міністерству за електроенергію, спожиту до 1 січня 2001 р., і розташованої на території відповідного обленерго. с) За траншем стосовно боргу за електроенергію з послуг водопостачання та во@ довідведення: 1) Зведений реєстр актів звірки, підписаний Мінпаливенерго України та Міністерством фінансів України, в якому підсумовані дані щодо заборгованості за субсидіями і пільгами, певним категоріям споживачів з оплати за послуги водопос@ тачання та водовідведення станом на 1 січня 2001 р., а також зведені реєстри, підписані Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовими уп@ равліннями двадцяти чотирьох обласних. Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, та кожним підприємством — надавачем послуг з водопостачан@ ня та водовідведення. 2) Оригінали актів звірки розрахунків, підписані кожним районним підроз@ ділом обленерго і кожним районним підрозділом підприємства@надавача послуг з водопостачання та водовідведення стосовно сум заборгованості останніх за елект@ роенергію, спожиту до 1 січня 2001 р. Стаття 7 Зважаючи на письмову згоду Європейської Комісії щодо здійснення виплат коштів із Спеціального Рахунку та продовження виконання даного траншу, Міністерство палива та енергетики України має організувати переведення санк@ ціонованої суми із Спеціального Рахунку до Державного казначейства України. Для розпізнавання таких банківських операцій має бути зазначено: «кошти гранту Тасіс», а також вказана категорія заборгованості, відповідно до статті 2 цієї угоди.

174


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

Стаття 8 Державне казначейство України має розподілити санкціоновані кошти між уп@ равліннями Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, двадцяти чотирьох областях та містах Києві і Севастополі наступним чином: а) Згідно з розподілом за областями, що наданий Міністерством палива та енер@ гетики України (пункт а) стаття 6 ), для ліквідації заборгованості за субсидіями та пільгами за електроенергію; b) Згідно з розподілом за областями, що наданий відповідним міністерством (пункт Ь) статті 6), для ліквідації заборгованості, накопиченої за електроенергію, спожиту бюджетними установами; c) Згідно з розподілом за областями, що наданий Міністерством палива та енер@ гетики України (пункт с) стаття 6), для ліквідації боргу за електроенергію з послуг водопостачання та водовідведення, в частині пільг та субсидій з цього виду послуг. Для розпізнавання таких банківських операцій має бути зазначено: «кошти гранту Тасіс», а також вказана категорія заборгованості, як в статті 2 цієї угоди. Стаття 9 Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, двадця@ ти чотирьох областях і містах Києві та Севастополі мають перевести отримані кошти безпосередньо на розподільчі рахунки обленерго. Для розпізнавання таких банківських. операцій має бути зазначено: «кошти гранту Тасіс», а також вказана категорія заборгованості, як в статті 2 цієї угоди. Стаття 10 Якщо або коли банк (банки), залучений (залучені) до переказу коштів в рамках цієї угоди, мають отримати комісійні, такі комісійні не повинні стягуватись із Спеціального Рахунку або із санкціонованих коштів, перерахованих згідно з статей 8 та 9 цієї угоди. Стаття 11 Санкціоноване перерахування коштів вважатиметься завершеним, щойно суми коштів, належних кожному та всім обленерго за відповідною категорією заборго@ ваності, надійшли на їх розподільчі рахунки. На цьому етапі Міністерство палива та енергетики України має надати Європейській Комісії звіт з банківськими ви@ писками з розподільчих рахунків обленерго, які свідчать про те, що виплата була здійснена відповідно до статей 7–10, а також звіти відповідних обленерго, які підтверджують погашення заборгованості в межах даного траншу. Стаття 12 Європейська Комісія зберігає за собою право припинити видачу дозволів на здійснення виплат коштів у будь@який момент, повідомивши перед цим Уряд Ук@ раїни, у разі отримання інформації, яка дає підстави сумніватися у належному ви@ конанні цієї угоди. Уряд України має надати Європейській Комісії, її представни@ кам та представникам Європейського Суду Аудиторів доступ до всіх документів, що стосуються виплат із Спеціального Рахунку.

175


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Стаття 13 Зміни до будь@якої частини цієї угоди та її додатків можуть вноситись за попе@ редньою взаємною згодою Уряду України та Європейської Комісії і тільки за по@ годженням із Робочою Групою. Стаття 14 Впровадження цієї угоди регулюють такі документи: 1) «Механізм виконання між Урядом України та Європейським Співтовариством, представленим Євро@ пейською Комісією, Програми компенсації паливного дефіциту в Україні, фінан@ сованої на кошти Тасіс»; 2) Технічне завдання Робочої групи щодо виконання Програми компенсації паливного дефіциту, фінансованої на кошти «Тасіс»; на ос@ нові домовленості між Урядом України та Європейською Комісією. Ця угода набуває чинності з дня її підписання обома сторонами. Сторони, які підписали цей документ, погоджуються, що у разі розбіжностей у тлумаченні будь@якого з положень цієї угоди, англійська версія тексту угоди слу@ гуватиме основою при узгоджені таких розбіжностей. Вчинено в м. Київ, 2 серпня 2001 року, у двох примірниках українською та англійською мовами, причому обидва тексти є автентичними.

176

Від імені Уряду України

Від імені Європейської Комісії

(підпис)

(підпис)


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

УГОДА між Урядом України та Європейським Співтовариством, представленим Європейською Комісією, щодо покращання системи обліку на українському оптовому ринку електроенергії Дата підписання: Набрання чинності:

26 вересня 2001 р. 26 вересня 2001 р.

Визнаючи, що Уряд України та Європейська Комісія вважають, що покращан@ ня системи обліку на українському оптовому ринку електроенергії є важливим по@ переднім заходом у напрямку проведення ефективних реформ в українському енергетичному секторі. Завдання та результати, які передбачаються після прове@ дення цього заходу, описані в Додатку І до цієї угоди. Визнаючи, що з метою підтримки цього заходу, а також відповідно до п. 3.9 (а) «Механізму виконання між Урядом України та Європейським Співтовариством, представленим Європейською Комісією, Програми компенсації паливного дефіци@ ту в Україні, фінансованої на кошти Тасіс», Уряд України і Європейська Комісія по@ годились асигнувати до (13,4%) коштів, покладених на Спеціальний Рахунок (№ 35602300104) в Національному Банку України (НБУ), на часткове фінансуван@ ня впровадження першого етапу цього проекту та домовились про наступне. Стаття 1 Ця угода охоплює діяльність, пов’язану із постачанням, закупівлею та встанов@ ленням електронних лічильників на 1) генеруючих блоках; 2) точках розрахунку електростанцій та Оптового ринку електроенергії України (далі — ОРЕ); 3) точках розрахунку ОРЕ та обласних енергорозподільчих компаній (далі — обленерго). Призначаються Державне підприємство Національна енергетична компанія «Укрецерго» (далі — НЕК «Укренерго»), Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі — НАЕК «Енергоатом»), Державна акціонерна енер@ гогенеруюча компанія (далі по тексту документа — ДАЕК) «Дніпроенерго», ДАЕК «Донбасенерго», ДАЕК «Центренерго». ДАЕК «Західенерго», Державна акціонер@ на гідрогенеруюча компанія (далі по тексту документа — ДАЕГК) «Дністрогідрое@ нерго» та ДАЕГК«Дніпрогідроенерго» як кінцеві отримувачі обладнання, що має бути поставлене в межах цієї угоди. Міністерство палива та енергетики України має надати до Європейської Комісії перелік (далі в тексті документа — «Перелік») із розбивкою щодо кожного кінце@ вого отримувача, в якому детально вказані генеруючі блоки та точки розрахунку, а також відповідна кількість лічильників, що мають встановлюватись на цих блоках і точках. Цей перелік повинен бути підтверджений кожним кінцевим отримува@ чем, а також державним підприємством «Енергоринок».

177


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Стаття 2 У межах цієї угоди призначається Міністерство палива та енергетики України від імені Уряду України як замовник та установа, що відповідає за організацію і проведення відкритих торгів з метою поставки обладнання зазначеного в статті 1, відповідно до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» (22.02.2000). Призначається НЕК «Укренерго» як головний технічний виконавець цієї угоди. До обов’язків головного технічного виконавця належить: 1) узагальнення наданих в КЕК«Укренерго» потреб кінцевих отримувачів щодо кількості комерційних лічильників, які мають бути детально описані в переліку; 2) розробка технічних вимог до них; 3) підготовка тендерної документації; 4) вико@ нання обов’язків оператора системи комерційного обліку. Обов’язки головного технічного виконавця мають також розповсюджуватись на будь@яку іншу юридичну особу, призначену Радою Директорів «Оптового рин@ ку електроенергії» виконувати функції оператора системи комерційного обліку замість НЕК «Укренерго». Стаття 3 На першому етапі мають бути реалізовані такі заходи, відповідальність за які покладається на Міністерство палива та енергетики України: направлення до Європейської Комісії переліку генеруючих блоків, точок розра@ хунку та лічильників, які мають бути встановлені, як детально описано в абзаці 3 статті 1; складання технічних вимог до лічильників електроенергії (період 10 днів з да@ ти прийняття Європейською комісією рішення щодо фінансування впровадження першого етапу цього проекту); надання підтвердження Європейській Комісії про те, що кінцеві отримувачі спроможні провести метрологічну повірку лічильників, що мають бути закуплені, доставлені та встановлені відповідно до цієї Угоди; підготовка тендерної документації, включаючи критерії відбору (період 30 днів з дати прийняття Європейською комісією рішення щодо фінансування впровад@ ження першого етапу цього проекту); проведення відкритих торгів відповідно до Закону України «Про закупівлю то@ варів, робіт і послуг за державні кошти» (22.02.2000) та відбір переможця тендера (період: відповідно до умов проведення торгів); підписання контрактів між замовником, переможцем тендера та кінцевими от@ римувачами на поставку лічильників електричної енергії, відповідних програмних засобів, метрологічного обладнання для їх повірки та проведення навчання (далі в тексті цього документа — «Контракти») (період: відповідно до умов проведення торгів); закупівля та доставка лічильників електричної енергії згідно з Переліком, а та@ кож відповідних програмних засобів та метрологічного устаткування для їх повірки (період: відповідно до умов Контракту); навчання персоналу кінцевих отримувачів експлуатації і технічному обслуго@ вуванню закупленого обладнання (період: відповідно до умов Контракту); метрологічна повірка закуплених лічильників (період: 3–4 місяці після доставки);

178


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

модернізація вимірювальних кіл трансформаторів струму та напруги на точках розрахунку (період: 5–6 місяців після доставки); встановлення лічильників на точках розрахунку згідно з Переліком, детально описаним в абзаці 3 статті 1 (період: 5–6 місяців після доставки). Стаття 4 Кінцева сума, перерахована із Спеціального рахунку має дорівнювати сумі вар@ тості Контрактів, підписаних між замовником, переможцем тендера та кінцевими отримувачами. Стаття 5 Будь@які виплати із Спеціального Рахунку, спрямовані на впровадження за@ ходів, викладених в цій угоді, має здійснювати Міністерство палива та енергетики України тільки за попереднім отриманням письмового затвердження Голови Представництва Європейської Комісії в Україні. Стаття 6 Перший платіж у розмірі 60 відсотків вартості кожного Контракту — після йо@ го підписання. Заяву на здійснення переказу коштів із Спеціального Рахунку, що подається на затвердження Європейською Комісією, мають супроводжувати копії звіту про результати здійснення процедури закупівлі та Контракти, підписані між переможцем тендера, замовником та кінцевими отримувачами. На цьому етапі мо@ жуть виявитись необхідними інші додаткові документи. Порядок надання таких документів оговорюється Сторонами у робочому порядку. Кінцевий платіж в розмірі 40 відсотків вартості кожного Контракту, що зали@ шився після завершення встановлення поставленого обладнання. Відповідну зая@ ву на здійснення переказу коштів із Спеціального Рахунку, що подається до Євро@ пейської Комісії, має супроводжувати кінцевий звіт про впровадження заходів, викладених в цій угоді. Валютою контрактів є національна валюта України. Стаття 7 Затвердження Європейською Комісією заяв на здійснення виплат, що згадані вище, обумовлюється отриманням Європейською Комісією задоволення від ре@ зультатів моніторингу проекту, проведеного на основі документації, наданої Міністерством палива та енергетики України, та відвідування об’єктів, де має бути впроваджений проект. Стаття 8 Міністерство палива та енергетики України та кінцеві отримувачі нададуть Європейській Комісії, її представникам та представникам Європейського Суду Ау@ диторів доступ до всіх документів, що стосуються впровадження цього проекту. Та@ ке саме право доступу буде надане стосовно приміщень та обладнання, де буде впроваджуватись проект.

179


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Стаття 9 До оголошення про проведення відкритих торгів Міністерство палива та енер@ гетики України має надати Європейській Комісії документацію, детально описану в статті З, пункти 1), 2), 3) та 4). Будь@які питання, що виникають у зв’язку’із ци@ ми документами, повинні бути роз’яснені до повідомлення про проведення відкри@ тих торгів. Ця угода набирає чинності з дня її підписання обома сторонами. Впровадження цієї угоди регулюють такі документи: 1) Механізм виконання між Урядом України та Європейським Співтовариством, представленим Євро@ пейською Комісією, Програми компенсації паливного дефіциту в Україні, фінан@ сованої на кошти «Тасіс», 2) Технічне Завдання Робочої Групи щодо виконання Програми компенсації паливного дефіциту в Україні, фінансованої на кошти «Тасіс»; на основі домовленості між Урядом України та Європейською Комісією. У разі розбіжностей у тлумаченні будь@якого з положень цієї угоди сторони, що підписали цей документ, погоджуються що англійська версія тексту угоди слугу@ ватиме основою при узгодженні таких розбіжностей. Вчинено в м. Київ 26 вересня 2001 року, у двох примірниках українською та англійською мовами, причому обидва тексти є автентичними.

Від імені Уряду України (підпис) С. Сташевський Міністр палива та енергетики України

180

Від імені Європейської Комісії (підпис) Д. Джугларіс в. о. Голови Представництва Європейської Комісії в Україні


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

Додаток І Опис проекту «Створення автоматизованої системи обліку (АСОЕ) для Оптового ринку електроенергії» Завдання проекту z Забезпечення комерційного обліку активної та реактивної електроенергії відповідно до вимог оптового ринку електроенергії (ОРЕ) щодо погодинного обліку електроенергії на межі балансової належності суб’єктів ОРЕ (генеруючі компанії. Оператор високої напруги та обленерго). z Підвищення точності та достовірності комерційного обліку електроенергії се@ ред суб’єктів оптового ринку електроенергії. z Підвищення оперативності управління режимами виробленої, переданої та відпущеної електроенергії, а також удосконалення комерційних розрахунків на ОРЕ. z Зниження витрат на передачу електроенергії за рахунок підвищення точності обліку.

Недоліки існуючої системи обліку електроенергії z Недостатнє оснащення розрахункових точок обліку приладами обліку (тіль@ ки 40% з 2877 існуючих розрахункових точок обліку оснащені сучасними прилада@ ми обліку); z Існуючі точки обліку не завжди розміщені на межі балансової належності суб’єктів ОРЕ; z Наявність значного парку застарілих лічильників низького класу точності (майже 60% від усіх встановлених лічильників); z Ручне зняття показників лічильників не забезпечує необхідну точність і дос@ товірність облікових даних; z Відсутність регіональних і центральної систем автоматизованого збору та об@ робки облікових даних.

Очікувані результати z Підвищення точності обліку електричної енергії на 0,5%, що дозволить додат@ ково отримати понад 70 мільйонів гривень щороку за поточними тарифами. z Покращання прозорості облікових даних щодо виробництва і розподілу електроенергії за рахунок наявності доступу суб’єктів ОРЕ до облікових даних в реальному часі;

Опис проекту Однією з найбільш гострих проблем, що стоять перед енергетикою України, є організація точного і достовірного комерційного обліку електричної енергії і по@ тужності на оптовому ринку електроенергії. Перехід галузі до ринкових відносин потребує якісно нових технічних і програмних засобів обліку, контролю, передачі та обробки інформації.

181


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Даний проект має забезпечити комерційний облік на межі балансової належ@ ності з генеруючими компаніями і обласними енергопостачальними компаніями (на лініях електропередачі всіх рівнів напруги, які відходять від електростанцій та підстанцій 220 кВ та вище), а також технічний облік у високовольтній мережі рівня напруги 220 кВ і вище. Крім того, система передбачає можливий подальший розвиток комерційного обліку на лініях електропередачі між обласними енергопостачальними ком@ паніями, а також для незалежних постачальників. Для впровадження АСОЕ необхідна інсталяція такого обладнання: і) лічильни@ ки електроенергії; іі) засоби локального збору, обробки і передачі інформації; ііі) канали зв’язку; iv) надійна комп’ютерна мережа; v) спеціальне програмне забезпе@ чення для збору, обробки і зберігання даних. Ця комп’ютерна мережа повинна об’єднати 8 регіональних центрів (РЦ) і го@ ловний центр Оптового ринку електроенергії (ОРЕ) України. Збір інформації і первинна обробка повинна проводитись у РЦ з подальшою передачею до головно@ го центру, де будуть формуватись вихідні звіти для системи фінансових розра@ хунків ОРЕ. Всі суб’єкти ОРЕ повинні мати доступ до первинних даних лічильників елект@ роенергії. Технічні вимоги до системи Система обліку повинна забезпечувати: a) Комерційний облік відповідно до вимог інструкції «Про порядок ко@ мерційного обліку ОРЕ» для всіх його суб’єктів на межі балансової належності з генеруючими компаніями і обласними енергопостачальними компаніями (на лініях електропередачі всіх рівнів напруги, які відходять від електростанцій та підстанцій 220 кВ та вище), а також для незалежних постачальників. b) Технічний облік на лініях електропередачі рівня напруги 220 кВ і вище, для складання фізичного балансу електроенергії і визначення втрат у високовольтній мережі. А також облік виробітку кожного генератора електростанцій для визна@ чення кількості електроенергії, виробленого кожним блоком. c) Автоматизований збір, обробку, зберігання і ведення бази даних для всіх то@ чок комерційного і технічного обліку. Підготовку і видачу звітів для системи фінансових розрахунків ОРЕ. d) Обмін інформацією з системою оперативного диспетчерського управління (SCADA) і системою обліку міждержавних перетоків електроенергії. e) Контроль фізичного балансу потужності та енергії високовольтної мережі 220 кВ і вище та визначення реальних втрат в елементах цієї мережі (в трансфор@ маторах, автотрансформаторах і лініях електропередачі). f) Контроль поточного графіка навантаження, його аналіз і прогноз для окре@ мих регіонів і України в цілому. g) Автоматизований контроль достовірності і захист отриманої інформації, а також періодичне тестування роботи всіх її складових з видачею і зберіганням повідомлень про всі несправності і збої. h) Можливості доступу великої кількості користувачів і захист від не@ санкціонованого доступу. і) Можливість гнучкої зміни настроювання параметрів і розвитку системи.

182


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

Система обліку (та її окремі компоненти) повинна мати необхідну міжнародну та українську сертифікацію для здійснення комерційних розрахунків. Діяльність за проектом Проект передбачає оснащення приладами обліку електричної енергії та систе@ мами збору, обробки і передачі даних з 158 об’єктів місцевого рівня, включаючи: — 27 електростанцій, 7 генеруючих компаній; — 131 підстанцію НЕК «Укренерго» з рівнем напруги 220@750кВ. Передбачається 3 стадії впровадження проекту. Етап І На першій стадії планується заміна всього парку застарілих лічильників елект@ ронними лічильниками поліпшеного класу точності, на точках розрахунку між всіма 7 генеруючими компаніями та ОРЕ, а також між ОРЕ і кожною з 27 роз@ подільчих компаній. На першому етапі мають бути реалізовані такі заходи: — складання технічних вимог до лічильників електроенергії (10 днів); — підготовка тендерної документації, проведення тендера і підписання конт@ ракту на поставку лічильників електричної енергії (період: відповідно до умов проведення тендера); — закупівля та доставка лічильників електричної енергії, відповідних програм@ них і технічних засобів для їх експлуатації та обслуговування, а також метро@ логічного устаткування для їх повірки (період: відповідно до умов контракту); — метрологічна повірка закуплених лічильників (період: 3@4 місяці після дос@ тавки); — модернізація вимірювальних кіл трансформаторів струму та напруги на підстанціях, які входять до сфери діяльності за проектом (період: 5@6 місяців після доставки); — встановлення лічильників на виділених точках обліку (період: 5@6 місяців після доставки). Планується, що розробку технічних вимог та тендерної документації здійсню@ ватимуть спеціалісти НЕК «Укренерго». Етап II Доставка і встановлення локальних систем збору, обробки і передачі даних з місцевих рівнів підстанцій генеруючих компаній і НЕК «Укренерго». Впровадження другого етапу включає проведення таких робіт: Огляд підстанцій для визначення технічних вимог до систем збору, обробки і передачі облікових даних електроенергії (період: 3 місяці); Розробка технічних вимог до систем збору, обробки і передачі даних. Період: 20 днів; Розробка тендерної документації і проведення тендера (період: відповідно до умов проведення тендера); Закупівля і постачання локальних систем збору, обробки і передачі даних, відповідних програмних засобів і технічних засобів для їх експлуатації та обслуго@ вування (період: відповідно до умов контракту);

183


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Проведення навчання персоналу щодо експлуатації систем (період: відповідно до умов контракту); Доставка і інсталяція систем на об’єктах обліку (період: 5–6 місяців); Планується, що персонал генеруючих компаній і НЕК «Укренерго» виконува@ тиме розробку технічних вимог, тендерної документації та інсталяцію систем на підстанціях. Як перший, так і другий етапи включають приведення вимірювальних кіл трансформаторів струму і напруги до вимог нормативних документів стосовно за@ собів обліку. Етап III Проведення інсталяції і організація взаємозв’язку регіональних і центральної систем збору, обробки і передачі даних. Впровадження третього етапу включає виконання таких робіт: Розробка технічних вимог до програмних і технічних засобів для регіональних і центральної систем збору даних (період: 4 місяці); Розробка тендерної документації і проведення тендера (період: відповідно до умов проведення тендера); Навчання персоналу експлуатації програмних і технічних засобів (період: відповідно до умов контракту); Доставка і інсталяція систем (період: 5–6 місяців). Ефективне впровадження проекту забезпечить зниження вартості оплати за електроенергію, а також отримання додаткового прибутку за рахунок: Оптимального використання основного обладнання (трансформатори, кабелі, комутаційне обладнання, і т. ін.), за рахунок планування споживання енергії і уп@ равління піковими навантаженнями; Покращання точності і надійності обліку електроенергії шляхом заміни існую@ чих лічильників засобами обліку високого класу точності; Ефективного і гнучкого тарифного регулювання; Зменшення витрат на технічне обслуговування, ремонт і переобладнання; Скорочення періоду збору і обробки даних, а також розрахунків шляхом авто@ матизації цих процесів.

184


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

УГОДА між Європейським Союзом та Україною щодо участі України у Поліцейській Місії Європейського Союзу (ПМЄС) у Боснії і Герцеговині (БіГ) Дата підписання: Набрання чинності:

23 грудня 2002 р. 23 грудня 2002 р.

Офіційний переклад ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ, з одного боку та УКРАЇНА, з іншого боку, далі разом — «Сторони@учасники», БЕРУЧИ ДО УВАГИ — присутність Міжнародних поліцейських сил ООН (МПС) у Боснії і Герцего@ вині з 1996 року, а також пропозицію Європейського Союзу забезпечити продовжен@ ня з 1 січня 2003 року виконання функцій, покладених на МПС у Боснії і Герцеговині, — згоду Боснії і Герцеговини на цю пропозицію, шляхом обміну листами 2 та 4 березня 2002 року, які передбачають, inter alia, що групі планування ПМЄС буде надано статус, який зараз надано членам Моніторингової Місії ЄС (ММЄС) у Боснії і Герцеговині, — прийняття Радою Європейського Союзу 11 березня 2002 року Плану спіль@ них дій 2002/210/CFSP щодо Поліцейської Місії ЄС у Боснії і Герцеговині, яким визнано, що держави — члени НАТО, які не є членами ЄС, держави — кандидати до вступу у ЄС, а також країни, що не входять до ЄС, але є членами ОБСЄ і у да@ ний час надають персонал для МПС, запрошуються до участі у ПМЄС, — угоду, укладену 4 жовтня 2002 року між ЄС та Боснією і Герцеговиною щодо діяльності ПМЄС у Боснії і Герцеговині, включаючи положення про статус персо@ налу ПМЄС, ДОМОВИЛИСЯ ПРО ТАКЕ: Стаття 1 Загальні засади Україна приєднується до положень Плану спільних дій 2002/210/CFSP щодо Поліцейської Місії ЄС (ПМЄС) у Боснії і Герцеговині, включаючи додаток, у яко@ му сформульовано завдання ПМЄС, прийнятого Радою Європейського Союзу 11 березня 2002 року, відповідно до положень, викладених у наступних Статтях. Стаття 2 Персонал, направлений до ПМЄС 1. Україна направляє до ПМЄС п’ять працівників міліції. Ці працівники мають бути направлені на термін не менше одного року, враховуючи, що має бути забез@ печена належна ротація направленого персоналу. 2. Україна забезпечує виконання її персоналом, направленими до ПМЄС, служ@ бових обов’язків відповідно до положень Плану спільних дій 2002/210/CFSP.

185


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом 3. Україна своєчасно повідомить ПМЄС та Генеральний секретаріат Ради Євро@ пейського Союзу про будь@які зміни її внеску до ПМЄС. 4. Персонал, направлений до ПМЄС, повинен пройти детальний медичний ог@ ляд, вакцинацію та отримати відповідний сертифікат компетентної установи Ук@ раїни про можливість виконувати свої обов’язки. Копія цього сертифіката на@ дається персоналу, направленому до ПМЄС. 5. Україна бере на себе видатки, пов’язані з направленням працівників міліції та/або міжнародного цивільного персоналу, направленого нею, які включають за@ робітну платню, добові, витрати на медичне обслуговування, страхування, та проїзд до Боснії і Герцеговини та у зворотному напрямку. Стаття 3 Статус персоналу, направленого до ПМЄС 1. Статус персоналу, направленого до ПМЄС Україною, до 31 грудня 2002 року визначається угодою, яка застосовується щодо Групи планування ПМЄС, а з 1 січня 2003 року — Угодою між Європейським Союзом та Боснією і Герцеговиною щодо діяльності ПМЄС у Боснії і Герцеговині від 4 жовтня 2002 року. 2. Україна несе відповідальність щодо будь@якої претензії, пов’язаної з направ@ ленням до ПМЄС члена персоналу, як його особисту, так і стосовно нього, Україна відповідає за порушення будь@якої справи проти направленого члена персоналу. 3. Персонал ПМЄС — неозброєний, у зв’язку з чим правила використання зброї не розроблялися. 4. Направлені працівники міліції працюють у національному форменому одязі працівника міліції. Берети та знаки розрізнення надаються ПМЄС. Стаття 4 Система підпорядкування 1. Направлення Україною персоналу до ПМЄС не впливає на автономію у прийнятті рішень Союзом. Направлений Україною персонал повинен виконувати свої обов’язки та поводитися згідно з інтересами ПМЄС. 2. Всі працівники ПМЄС залишаються у повному розпорядженні своїх націо@ нальних органів влади. 3. Відповідні національні органи влади повинні надати функції оперативного управління Голові місії ПМЄС/Комісару поліції, який здійснює таке управління за допомогою ієрархічної системи командування та управління. 4. Голова місії/Комісар поліції керує ПМЄС та здійснює повсякденне управління. 5. Відповідно до пункту 2 статті 8 Плану спільних дій 2002/210/CFSP, Україна має рівні з державами — членами Європейського Союзу, що беруть участь в операції, пра@ ва та зобов’язання щодо поточного управління операцією. Це здійснюється за умови нормального перебігу операції, включаючи діяльність штабу поліцейської місії. 6. Голова місії ПМЄС/Комісар поліції несе відповідальність за дисциплінарний контроль персоналу місії. У разі необхідності можуть бути вжиті заходи дис@ циплінарного впливу з боку відповідного національного органу влади. 7. З метою представлення інтересів національного контингенту у місії Україна визначає відповідального офіцера. Відповідальний офіцер доповідає Голові місії ПМЄС/Комісару поліції про питання, пов’язані з національним контингентом, та несе відповідальність за щоденне дотримання дисципліни його членами.

186


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

8. Рішення про припинення операції приймається Європейським Союзом після консультацій з Україною у разі, якщо на дату припинення операції ця держава все ще робить свій внесок до ПМЄС. Стаття 5 Таємна інформація У разі, якщо персонал, наданий Україною до ПМЄС, працює з таємною інфор@ мацією ЄС, Україна вживає необхідних заходів для забезпечення дотримання ним вимог щодо режиму таємності, викладених у рішенні Ради 2001/264/ЄС від 19 бе@ резня 2001 року. Стаття 6 Внески на поточні витрати 1. Україна вносить на поточні витрати ПМЄС суму у розмірі 25000 євро щорічно. Враховуючи рівень своєї участі та наявні можливості, Україна розгляне можливість додаткових добровільних внесків на ці поточні витрати. 2. Голова місії ПМЄС/Комісар поліції підписує з відповідним адміністратив@ ним відомством України угоду про внесок України на поточні витрати ПМЄС. Ця угода включає наступні положення: a) розмір відповідної суми, включаючи розмір додаткового внеску, якщо він є, b) порядок виплати та користування відповідною сумою, c) у разі потреби, порядок перевірки та аудиту відповідної суми. 3. Україна офіційно повідомляє ПМЄС та Генеральний секретаріат Ради Євро@ пейського Союзу про загальну суму своїх внесків на поточні витрати до 15 листо@ пада 2002 року, а в подальшому — до 1 листопада кожного року та укладає фінан@ сову угоду до 15 грудня кожного року. 4. Внески України на поточні витрати ПМЄС направляються до 31 березня кожного року на банківський рахунок, про який буде повідомлено цій державі. Стаття 7 Невиконання умов У разі невиконання однією із Сторін@учасниць зобов’язань, викладених у попе@ редніх Статтях, інша Сторона має право припинити дію цієї угоди після поперед@ ження за два місяці. Стаття 8 Набуття чинності Ця угода набуває чинності з моменту підписання. Вона є чинною впродовж періоду надання Україною внеску до ПМЄС. Вчинено у Брюсселі 23 грудня 2002 року англійською мовою у чотирьох примірниках. За Європейський Союз

За Україну

(підпис)

(підпис)

187


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

УГОДА між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво* Дата підписання:

4 липня 2002 р.

УКРАЇНА, з одного боку, і ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО (далі — Співтовариство), з другого боку, що далі іменуються «Сторонами», ЗВАЖАЮЧИ на важливість науки і технології для їхнього економічного і соціального розвитку, ВИЗНАЮЧИ те, що Україна і Співтовариство проводять дослідницьку і техно@ логічну діяльність у багатьох галузях, що становлять спільний інтерес, і те, що участь кожної зі Сторін у таких дослідженнях та розробках на основі взаємності сприятиме взаємній вигоді, ВІДПОВІДНО до Угоди про партнерство та співробітництво між Україною, з од@ ного боку, та Європейськими співтовариствами та їхніми державами@членами, з дру@ гого боку, підписаної 16 червня 1994 року, зокрема до Статті 58 зазначеної Угоди, БАЖАЮЧИ створити правову основу для співробітництва у сфері наукових і технологічних досліджень, що розширить і зміцнить співпрацю в галузях, які ста@ новлять спільний інтерес, і сприятиме використанню результатів такого співробітництва для економічної та соціальної вигоди Сторін, ДОМОВИЛИСЯ ПРО ТАКЕ: Стаття 1 Мета Сторони заохочують, розвивають і сприяють спільній діяльності в галузі науко@ во@технологічних досліджень і розробок, що становлять взаємний інтерес. Стаття 2 Визначення Для цієї Угоди: (а) «спільна діяльність» означає будь@яку діяльність, яку Сторони здійснюють чи підтримують згідно з цією Угодою, в тому числі проведення спільних досліджень; (б) «інформація» означає наукові та технічні дані, результати або методи науко@ во@технологічних досліджень і розробок, що виникають в результаті спільних досліджень, а також будь@які інші дані, які мають відношення до спільної діяльності; * Термін дії Угоди закінчився 31 грудня 2002 року. Відновлено на додатковий п’ятирічний період Уго@ дою про відновлення Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і техно@ логічне співробітництво від 7 жовтня 2003 року. 8 листопада 2009 року завершився п’ятирічний термін дії. В даний час узгоджується питання щодо відновлення дії Угоди на наступний п’ятирічний період.

188


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

(в) «інтелектуальна власність» визначається так само, як у Статті 2 Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності, прийнятої 14 липня 1967 року в Стокгольмі; (г) «спільне дослідження» означає дослідження, фінансову підтримку якого за@ безпечує одна чи обидві Сторони і таке, що залучає до спільних робіт учасників з України та Європейського Співтовариства; (д) «учасник» означає будь@яку фізичну чи юридичну особу, університет, нау@ ково@дослідний інститут чи будь@яку іншу організацію, включаючи у необхідних випадках агентства та офіційні органи Сторін, що залучаються до співробітництва. Стаття 3 Принципи Співробітництво здійснюється на основі таких принципів: (а) взаємна вигода; (б) своєчасний обмін інформацією, яка може мати значення для спільної діяль@ ності; (в) збалансоване отримання Україною та Співтовариством економічних і соціальних результатів із урахуванням внесків у спільну діяльність, зроблених відповідними учасниками та/або Сторонами. Стаття 4 Напрями співробітництва (а) Співробітництво може здійснюватися в галузі наукових досліджень, вклю@ чаючи фундаментальні, технологічного розвитку та демонстраційної діяльності, за наступними напрямами: — дослідження навколишнього середовища та клімату, включаючи спостере@ ження земної поверхні; — біомедичні дослідження та дослідження в галузі охорони здоров’я; — дослідження в галузі сільського господарства, лісового господарства та рибальства; — промислові та виробничі технології; — матеріалознавство та метрологія; — неядерна енергетика; — транспорт; — технології інформаційного суспільства; — дослідження в галузі соціальних наук; — науково@технологічна політика; — навчання та обмін науковими кадрами. (б) Інші напрями можуть додаватися до цього переліку після розгляду та реко@ мендацій спільного комітету Україна — Співтовариство, що згадується в статті 6 цієї Угоди. Стаття 5 Форми співробітництва (а) Співробітництво може включати наступні види діяльності: 1) участь українських організацій у проектах Співтовариства у сферах спільної діяльності та, відповідно, участь організацій, створених у Співтоваристві, в ук@

189


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом раїнських проектах у цих сферах. Така участь має регламентуватися чинним зако@ нодавством Сторін. У проектах можуть також брати участь наукові та технологічні організації Сторін; проекти можуть також здійснюватися із залученням агентств і офіційних органів Сторін; 2) вільний доступ та спільне використання дослідницького обладнання, вклю@ чаючи установки та об’єкти для проведення моніторингу, спостереження та експе@ риментів, а також збору даних, що стосуються спільної діяльності; 3) візити та обмін науковими, технічними та іншими кадрами з метою участі в семінарах, симпозіумах і робочих нарадах, які мають відношення до спільної діяльності в рамках цієї Угоди; 4) обмін інформацією про практику, законодавство і програми, які стосуються співробітництва в рамках цієї Угоди; 5) інші дії, які можуть взаємно визначатися Сторонами у відповідності з політикою та програмами Сторін. (б) Спільні дослідницькі проекти відповідно до цієї Угоди здійснюються лише після того, як учасники проекту затвердять спільний план розпорядження технологіями, як зазначено в додатку № 1 до цієї Угоди, який становить її невід’ємну частину. (в) Сторони можуть спільно здійснювати співробітництво з третіми сторонами. Стаття 6 Координація та сприяння спільній діяльності (а) З метою координації та сприяння спільній діяльності згідно з цією Угодою Сторони створюють спільний комітет Україна — Співтовариство зі співробітницт@ ва в галузі науки та технологій, що далі іменується «Комітет». Комітет проводить зустрічі в рамках відповідного Підкомітету, створеного Уго@ дою про партнерство і співробітництво між Україною та Європейськими Співтова@ риствами та їхніми державами@членами. (б) До функцій Комітету входять: 1) контроль та сприяння діяльності, передбаченої цією Угодою; 2) розробка рекомендацій згідно зі Статтею 4(б); 3) підготовка пропозицій щодо дій, які передбачені Статтею 5, 5(а); 4) консультації Сторін про шляхи розширення співробітництва згідно з прин@ ципами, що викладені в цій Угоді; 5) щорічний звіт про стан та ефективність співробітництва, яке здійснюється в рамках цієї Угоди; 6) контроль за ефективністю виконання цієї Угоди; 7) врахування важливості регіональних аспектів співробітництва. (в) Комітет збирається один раз на рік, засідання відбуваються по черзі в Ук@ раїні та Співтоваристві. Позачергові засідання можуть проводитися за взаємною домовленістю. (г) До складу Комітету повинна входити обмежена однакова кількість офіційних представників кожної Сторони; Комітет приймає свій регламент, який затверджується Сторонами. Рішення Комітету приймаються шляхом консенсусу. Протоколи, що містять рішення та основні питання, приймаються на кожному засіданні та затверджуються співголовами, що призначаються Сторонами. Щорічний звіт Комітету надається Раді та Комітету із співробітництва, які ство@ рені відповідно до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та Євро@

190


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

пейськими Співтовариствами та їх державами@членами, та відповідним ор@ ганізаціям кожної зі Сторін. Стаття 7 Фінансування та податкові пільги (а) Спільна наукова і технологічна діяльність буде здійснюватися в межах фінансових коштів, що виділятимуться, та відповідно до законодавства, політики та програм України та Співтовариства. Як правило, кожна зі Сторін несе витрати на виконання своїх обов’язків згідно з цією Угодою, включаючи витрати, що пов’язані з участю в засіданнях Комітету. (б) Якщо конкретні форми наукового і технологічного співробітництва перед@ бачають пряму чи непряму фінансову допомогу Європейського Співтовариства, через організації, засновані за участю Європейського Співтовариства, учасникам Української Сторони, то на будь@які такі гранти, фінансову чи іншу допомогу, що надається Європейським Співтовариством учасникам Української Сторони для підтримки їхньої наукової та технологічної діяльності, розповсюджуються подат@ кові та митні пільги. Такі гранти будуть звільнені Українською Стороною від спла@ ти мита, будь@яких митних зборів, податків на додану вартість, податків на прибу@ ток, а також від сплати всіх інших аналогічних податків і зборів. Стаття 8 В’їзд персоналу та ввіз обладнання Кожна зі Сторін здійснює всі необхідні дії та докладає максимальних зусиль відповідно до свого законодавства з метою полегшення в’їзду, перебування та виїзду з її території персоналу, ввозу та вивозу матеріалів, інформації та обладнан@ ня, що залучені чи використовуються в рамках цієї Угоди. Стаття 9 Інформація та інтелектуальна власність Поширення та використання інформації, розпорядження, розподіл та викорис@ тання прав інтелектуальної власності, набутих у результаті спільних досліджень у рамках цієї Угоди, визначаються згідно з положеннями, що сформульовані в до@ датку № 2 до цієї Угоди. Стаття 10 Інші угоди і перехідні положення 1. Ця Угода не впливає на інші угоди або домовленості, укладені між Сторона@ ми, а також будь@які угоди або домовленості між Сторонами та третіми сторонами. 2. Сторони намагатимуться привести у відповідність до цієї Угоди інші домов@ леності про науково@технічне співробітництво між Україною та Співтовариством, які підпадають під дію статті 4 цієї Угоди. Стаття 11 Територіальна сфера дії Ця Угода чинна, з одного боку, на території України та, з іншого боку, тери@ торіях, на яких діє Договір про заснування Європейського Співтовариства, та на

191


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом умовах, що передбачені цим Договором. Ця умова не перешкоджає здійсненню спільної діяльності в рамках співробітництва у відкритому морі, відкритому кос@ мосі, на території третіх країн згідно з міжнародним правом. Стаття 12 Набуття чинності, припинення дії, врегулювання суперечок (а) Ця Угода набуває чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами всіх внутрішніх процедур, необхідних для набуття нею чинності. (б) Ця Угода укладається на початковий період до 31 грудня 2002 року та буде продовжуватися за взаємною згодою сторін на наступні п’ятирічні періоди. (в) Ця Угода припиняє свою дію через шість місяців з дати отримання письмо@ вого повідомлення будь@якої зі Сторін про свій намір припинити її дію. Закінчен@ ня терміну або припинення дії цієї Угоди не впливає на виконання будь@яких до@ мовленостей, яких було досягнуто в рамках цієї Угоди, або інших конкретних прав та обов’язків, прийнятих згідно з додатками. (г) Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною письмовою зго@ дою Сторін. Такі зміни та доповнення набувають чинності з дати останнього пись@ мового повідомлення про виконання Сторонами внутрішніх процедур, необхідних для набуття ними чинності. (д) Усі спори, пов’язані з тлумаченням та застосуванням цієї Угоди, будуть вирішуватися шляхом взаємної домовленості між Сторонами. Стаття 13 Угоду складено в двох примірниках українською, англійською, голландською, грецькою, датською, іспанською, італійською, німецькою, португальською, фінською, французькою та шведською мовами кожний, причому всі тексти є автентичними. Вчинено в м. Копенгагені 4 липня 2002 року.

192

За Україну

За Європейське Співтовариство

(підпис)

(підпис)


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

Додаток І Визначальні риси плану розпорядження технологіями План розпорядження технологіями (ПРТ) є специфічною угодою, що укла@ дається між учасниками, про виконання спільних досліджень і відповідні права та обов’язки учасників. Щодо інтелектуальної власності ПРТ зазвичай визначає порядок володіння, охорони, прав використання для наукових і дослідницьких цілей, експлуатації та розповсюдження, включаючи домовленості про спільні публікації, права та обов’язки дослідників, що приїздять, і процедури врегулювання суперечок. У ПРТ також може розглядатися попередня і нова інформація, питання ліцензування та передачі результатів наукових досліджень. ПРТ розробляється з урахуванням цілей спільного дослідження, фінансових та інших внесків Сторін або учасників, переваг та недоліків ліцензування територією чи сферами використання, передачі даних, товарів чи послуг, що підпадають під експортний контроль, вимог з боку чинного законодавства та інших факторів, що визначаються учасниками.

Додаток ІІ Права на інтелектуальну власність Згідно зі статтею 9 Угоди права на інформацію та інтелектуальну власність, що створюється чи передається між Сторонами в рамках Угоди, розподіляються відповідно до цього додатку. I. Застосування Цей додаток застосовується до спільних досліджень, які проводяться в рамках Угоди, за винятком випадків, що окремо визначаються за взаємною згодою Сторін. II. Володіння, розподіл та використання прав 1. У цьому додатку розглядається розподіл прав та інтересів Сторін та їх учас@ ників. Кожна Сторона та її учасники забезпечують можливість отримання іншою Стороною та її учасниками прав на інтелектуальну власність, що розподілені відповідно до цього додатку. Додаток не змінює та не торкається розподілу прав, інтересів та виплат авторських винагород між Стороною та її громадянами або учасниками, які визначаються законами та практикою, що застосовується, для кожної зі Сторін. 2. У контрактних домовленостях забезпечується застосування та дотримання таких принципів: (а) відповідний захист інтелектуальної власності. Сторони і/або їх учасники повідомляють одна одну в розумний термін про створення будь@якої інтелектуаль@ ної власності, що виникає в рамках Угоди або домовленостей про реалізацію, та своєчасно забезпечують захист такої інтелектуальної власності;

193


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом (б) врахування внеску Сторін або їх учасників у визначенні прав та інтересів Сторін та учасників; (в) ефективне використання результатів; (г) неупереджене ставлення до учасників від іншої Сторони у порівнянні до власних учасників; (д) захист конфіденційної інформації. 3. Учасники разом розробляють спільні Плани розпорядження технологіями (ПРТ) щодо володіння та використання, включаючи публікацію інформації та відомостей про інтелектуальну власність, що створюється під час спільних досліджень. Визначальні риси ПРТ містяться в додатку № 1 до Угоди. Відповідне міністерство та відомство Сторони, що проводить фінансування, схвалюють ПРТ до укладення конкретних контрактів про співробітництво у дослідженнях та роз@ робках, до яких вони додаються. 4. Стосовно інформації або інтелектуальної власності, що створюється під час спільних досліджень і не оговорена в ПРТ, діють принципи розподілу прав, що схвалені Сторонами та визначені в ПРТ. У випадку суперечностей інформація чи інтелектуальна власність повинні бути предметом спільного володіння всіх учас@ ників, залучених до спільного дослідження, під час якого була отримана така інформація чи інтелектуальна власність. Кожен учасник, до якого стосується це положення, має право використовувати інформацію чи інтелектуальну власність з власною метою без територіальних обмежень. 5. Кожна Сторона, підтримуючи умови конкуренції в галузях, яких торкається ця Угода, зобов’язується забезпечувати використання прав, отриманих відповідно до Угоди та домовленостей, які укладені в її рамках, на такому рівні, щоб стимулю@ вати, зокрема: (а) розповсюдження і використання інформації, яка створена, розкрита або ста@ ла доступною іншим чином згідно з Угодою; (б) прийняття та виконання міжнародних технічних стандартів. 6. Припинення або закінчення терміну дії Угоди не впливає на права чи обов’яз@ ки відповідно до цього додатку. III. Авторське право У контрактних та інших домовленостях повинна бути передбачена умова про захист авторських прав, що належать Сторонам або їх учасникам, відповідно до по@ ложень Бернської конвенції про захист літературних та художніх творів (Паризь@ кий акт 1971 року). IV. Наукові публікації Без порушення умов, сформульованих у розділі V, та у випадку, якщо не буде зазначене інше в ПРТ, публікація результатів досліджень здійснюється спільно Сторонами або учасниками спільного дослідження. Згідно із наведеним вище за@ гальним правилом застосовуються такі процедури: 1. У випадку публікації однією Стороною чи її організаціями наукових збірок, статей, звітів, книг, а також аудіовізуальних творів та комп’ютерних програм, що створені в результаті співробітництва за Угодою, інша Сторона чи її організація от@ римує безоплатну невиключну ліцензію, що не може бути відкликана і має

194


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

чинність у будь@якій країні на переклад, відтворення, переробку, передачу та публічне розповсюдження таких робіт в обсягах, що обумовлені в ПРТ. 2. Сторони забезпечують якнайширше розповсюдження наукових публікацій, які є результатом спільних досліджень в рамках Угоди. 3. Усі виконані в рамках Угоди екземпляри робіт із забезпеченими авторськими правами повинні містити імена авторів твору, за винятком, коли автор відкрито відмовляється бути названим. Екземпляри робіт повинні також містити ясну вказівку про підтримку співробітництва Сторін. V. Інформація з обмеженим доступом А. Документальна інформація з обмеженим доступом 1. Кожна зі Сторін та їх учасники повинні, якнайшвидше та бажано в ПРТ, виз@ начити інформацію, яку вони бажали б залишити нерозкритою, беручи до уваги, серед іншого, такі критерії: (а) конфіденційність інформації в тому розумінні, що інформація як така або в спеціальній формі, чи в єдності своїх складових, не є загальновідомою серед спеціалістів у даній сфері або легко доступною для них законним шляхом; (б) дійсну або потенційну комерційну цінність інформації за умови її конфіден@ ційності; (в) попередній захист інформації особою, що контролює її на законних умовах, яка здійснювала розумні за певних обставин заходи для збереження її як конфіденційної. Сторони та їх учасники можуть за певних умов домовитися, що, якщо не зазна@ чене інше, вся інформація чи її частина, яка створюється, надається чи обмінюєть@ ся під час спільних досліджень, не повинні розкриватися. 2. Кожна Сторона та її учасники забезпечують визначення інформації з обме@ женим доступом, наприклад, за допомогою відповідного грифу або обмежувально@ го напису. Це також відноситься до будь@якого повного або часткового копіювання згаданої інформації. Сторона та учасник, що отримують інформацію з обмеженим доступом, по@ винні дотримуватися її конфіденційного характеру. Такі обмеження автоматично припиняють діяти за умови розкриття для широкого загалу такої інформації її власником. 3. Інформація з обмеженим доступом, яка відноситься до цієї Угоди та отримана від іншої Сторони, може поширюватися Стороною, що її отримала, серед власного чи най@ нятого персоналу та міністерств та відомств, залучених в інтересах здійснення спіль@ ного дослідження, за умови, що будь@яка інформація з обмеженим доступом, розпов@ сюджена таким чином, повинна бути предметом домовленості про конфіденційність та повинна бути чітко визначена, про що було зазначено вище. 4. За наявності попередньої письмової згоди Сторони, що надає інформацію з обмеженим доступом, Сторона, що отримує таку інформацію, може поширювати інформацію з обмеженим доступом ширше, ніж це передбачено в підрозділі 3 цьо@ го розділу. Сторони спільно розробляють процедури запиту та отримання попе@ реднього письмового дозволу для такого поширення та надаватимуть такий дозвіл у тій мірі, в якій це припустимо відповідно до чинного законодавства Сторін.

195


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Б. Недокументована інформація з обмеженим доступом Недокументована інформація з обмеженим доступом або інша конфіденційна інформація, що представлена на семінарах та інших зустрічах, які організовуються в рамках цієї Угоди, або інформація, яка з’являється в результаті залучення персоналу, використання технічних засобів, або спільних проектів, підлягає режиму поводження Сторонами чи учасниками відповідно до принципів, які вказані в цьому додатку для документальної інформації, за умови, що отримувач інформації з обмеженим досту@ пом або іншої конфіденційної чи секретної інформації отримує повідомлення про конфіденційний характер інформації, що передається, в момент її передачі. В. Контроль Кожна Сторона зобов’язується забезпечити контроль за інформацією з обмеже@ ним доступом, яку вона отримує, відповідно до Угоди. У випадку, коли одній зі Сторін стає відомо, що вона не зможе, або передбачається, що не зможе дотрима@ тися умов конфіденційності, як вказано в підрозділах А та Б цього додатку, вона повинна негайно повідомити про це іншу Сторону. Після цього Сторони шляхом спільних консультацій визначають необхідні заходи.

196


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

УГОДА про відновлення Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво Дата підписання: Набрання чинності:

7 жовтня 2003 р. 8 листопада 2004 р.

УКРАЇНА, з одного боку, та ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО (далі — «Співтовариство»), з іншого боку, далі — «Сторони», ЗВАЖАЮЧИ на важливість науки та технологій для їхнього економічного та соціального розвитку; ВИЗНАЮЧИ, що Україна та Співтовариство проводять дослідницьку та тех@ нологічну діяльність у багатьох галузях, що становлять спільний інтерес, і те, що участь кожної зі Сторін у таких дослідженнях та розробках на основі взаємності сприятиме взаємній вигоді; ПОСИЛАЮЧИСЬ на Угоду між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво, яка була підписана в Копенгагені 4 липня 2002 року, і термін дії якої закінчився 31 грудня 2002 року; БАЖАЮЧИ продовжити їхнє наукове та технологічне співробітництво на формальній основі, що встановлена Угодою, ДОМОВИЛИСЬ ПРО ТАКЕ: Стаття 1 Угода про наукове і технологічне співробітництво між Україною та Європейсь@ ким Співтовариством, яка була підписана в м. Копенгаген 4 липня 2002 року, і термін дії якої закінчився 31 грудня 2002 року, цим відновлюється на додатковий п’ятирічний період. Стаття 2 Ця Угода набуває чинності з дати отримання останнього письмового повідом@ лення про виконання Сторонами всіх внутрішніх процедур, необхідних для набут@ тя нею чинності. Стаття 3 Цю Угоду складено у двох примірниках українською, датською, голландською, англійською, фінською, французькою, німецькою, грецькою, італійською, португальсь@ кою, іспанською та шведською мовами кожний, причому всі тексти є автентичними. Вчинено в м. Ялта, 7 жовтня 2003 року. За Україну

За Європейське Співтовариство

(підпис)

(підпис)

197


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

УГОДА між Урядом України та Європейським Співтовариством, представленим Європейською Комісією, щодо розроблення проекту концепції зняття з експлуатації атомних електростанцій Дата підписання:

11 лютого 2003 р.

Набрання чинності:

11 лютого 2003 р.

З огляду на Меморандум про фінансування між Урядом України та Європейсь@ кою Комісією стосовно надання гранту ЄС у сумі 20 мільйонів євро з бюджету Тасіс — 2001 для фінансування другого траншу Програми компенсації паливного дефіциту, фінансованої на кошти Тасіс (далі — Меморандум про фінансування), визнаючи, що Меморандум про фінансування включає положення, згідно з яким Європейська Комісія має погодитися на використання коштів Спеціального Рахунку, визнаючи, що Механізм виконання стосовно другого траншу Програми ком@ пенсації паливного дефіциту в Україні, фінансованої на кошти Тасіс, включає як один із трьох можливих варіантів використання коштів Спеціального Рахунку для проведення реформи енергетичного сектора, визнаючи, що підготовка плану зняття з експлуатації атомних електростанцій, включаючи механізм створення і підтримки фонду зняття з експлуатації атомних електростанцій (далі — фонд), є однією з умов, виконання якої вимагають головні потенційні позикодавці для фінансування завершення проекту ХАЕС@2/РАЕС@4, визнаючи, що проект ХАЕС@2/РАЕС@4 є суттєвою частиною стратегії мо@ дернізації енергетичного сектора України, який дозволить компенсувати та/або замістити застарілі та нерентабельні виробничі потужності, Уряд України та Європейське Співтовариство, представлене Європейською Комісією (далі — Сторони), домовилися про таке: Стаття 1 Сторони погодилися виділити до 600 000 (шестисот тисяч) гривень із коштів, акумульованих на Спеціальному Рахунку, відкритому Державним казначейством України на користь Міністерства палива та енергетики у Національному банку Ук@ раїни (далі — Спеціальний Рахунок) за першим та другим траншами Програми компенсації паливного дефіциту, фінансованої на кошти Тасіс, для розробки про@ екту концепції зняття з експлуатації атомних електростанцій, яка, окрім іншого, включатиме пропозиції стосовно операційних та фінансових аспектів створення фонду зняття з експлуатації атомних електростанцій, а також розробки відпо@ відних юридичних засад для виконання такої діяльності (далі — Проект). Опис Проекту наведено в Додатку до цієї Угоди.

198


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

Стаття 2 Під час виконання цього Проекту повинні бути здійснені такі заходи, відповідальність за здійснення яких покладається на Міністерство палива та енер@ гетики України: a) підготовка та подання на затвердження Європейській Комісії технічного зав@ дання і тендерної документації, включаючи критерії відбору. Ця діяльність повин@ на бути завершена протягом 14 днів після підписання цієї Угоди; b) проведення відкритих торгів відповідно до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 22 лютого 2000 p.; c) підписання контракту з переможцем торгів на виконання Проекту (далі — Контракт). Цей Контракт повинен бути підписаний протягом 60 днів після підпи@ сання цієї Угоди; Такі заходи повинні бути виконані в межах цього Контракту: d) розробка відповідно до вимог чинного законодавства України проекту Кон@ цепції зняття з експлуатації атомних електростанцій, яка включає план зняття з експлуатації з обгрунтуванням такого його варіанту (сценарію), якому надається перевага; e) розробка методів та алгоритмів кошторисної калькуляції витрат, включаючи механізм врахування їх збільшення у майбутньому; f) визначення розміру та типу фонду, який має бути створений, і методика його створення і управління, включаючи юридичні аспекти. У рамках цієї Угоди замовником виконання робіт за Контрактом (далі — За@ мовник) виступатиме Міністерство палива та енергетики України. Остаточна сума, виділена на впровадження цієї Угоди, повинна дорівнювати вартості контракту, підписаного між Замовником і виконавцем Контракту, обра@ ним за результатами проведення торгів (далі — Виконавець). Стаття 3 Будь@які виплати із Спеціального Рахунку, спрямовані на здійснення заходів, передбачених цією Угодою, Міністерство палива та енергетики України повинно здійснювати тільки після попереднього отримання письмового погодження Голо@ ви Представництва Європейської Комісії в Україні на здійснення таких виплат. Стаття 4 Перший платіж у розмірі 50 відсотків вартості Контракту здійснюється після його підписання. Заява на здійснення виплат, яка подається на затвердження Європейській Комісії, супроводжується копією Контракту, підписаного між Вико@ навцем та Замовником. На цьому етапі можуть вимагатися додаткові документи. Кінцевий платіж у розмірі 50 відсотків вартості Контракту, що залишився, здійснюється після завершення виконання послуг Виконавцем. Стаття 5 Погодження Головою Представництва Європейської Комісії в Україні заяв на здійснення згаданих вище виплат обумовлюється отриманням Європейською

199


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Комісією схвалення результатів моніторингу виконання Проекту, що буде прово@ дитися Європейською Комісією на підставі проектної документації, яка повинна надаватися Міністерством палива та енергетики України. Стаття 6 Міністерство палива та енергетики України і Виконавець нададуть Європейській Комісії, її представникам та представникам Європейського Суду Аудиторів мож@ ливість доступу до всіх документів, що стосуються впровадження цього Проекту. Європейська Комісія зберігає за собою право відмовити у затвердженні здійснення виплат коштів у будь@який момент, попередньо повідомивши про це Міністерство палива та енергетики України через своє Представництво в Україні, у разі отримання інформації, яка дає підстави сумніватися в належному виконанні цієї Угоди. Стаття 7 Зміни до будь@якої частини цієї Угоди можуть вноситися за взаємною письмо@ вою згодою Сторін шляхом підписання додатків, що будуть невід’ємною частиною цієї Угоди. Ця Угода набирає чинності з дня її підписання Сторонами. Виконання цієї Угоди регулюють такі документи: 1) «Механізм виконання між Урядом України та Європейським Співтовариством, представленим Європейсь@ кою Комісією, стосовно другого траншу Програми компенсації паливного дефіци@ ту в Україні, фінансованої на кошти Тасіс»; 2) Програма компенсації паливного дефіциту в Україні, фінансована Тасіс. Технічне завдання Робочої групи. Вчинено у м. Київ 11 лютого 2003 року у двох примірниках українською та англійською мовами, причому обидва тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні будь@якого з положень цієї Угоди Сторони погоджу@ ються, що англійська версія тексту Угоди матиме переважну силу. Від імені Уряду України (підпис) Сергій Єрмілов Міністр палива та енергетики України

200

Від імені Європейської Комісії (підпис) Норбєр Жустен Посол, Голова Представництва


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

Додаток Опис проекту Розроблення проекту концепції зняття з експлуатації атомних електростанцій Цілі В Україні ще не розроблено концепцію зняття з експлуатації атомних електрос@ танцій і не визначено необхідні юридичні рамки та методики регулювання діяль@ ності і проведення моніторингу та управління внесками до фонду зняття з експлу@ атації атомних електростанції з метою забезпечення накопичення достатньої суми коштів в необхідному напрямі. Запропонований Проект має охоплювати такі види робіт: — розробка відповідно до вимог чинного законодавства України проекту Кон@ цепції зняття з експлуатації атомних електростанцій, яка включає план зняття з експлуатації атомних електростанцій з обгрунтуванням такого його варіанта (сце@ нарію), якому надається перевага; — розробка методів та алгоритмів кошторисної калькуляції витрат, включаючи механізм врахування їх більшення у майбутньому; — визначення розміру та типу фонду, який має бути створений, і методика йо@ го створення і управління, включаючи юридичні аспекти. Графік виконання робіт та ресурси Досягнути цілей цього Проекту можна тільки за умови тісної взаємодії Сторін. До виконання цього Проекту повинні бути залучені Міністерство палива та енер@ гетики України, Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», Державний комітет ядерного регулювання України та Міністерство фінансів Ук@ раїни, участь яких у цьому Проекті буде визначена у технічному завданні, розроб@ леному відповідно до Статті 2 цієї Угоди. Цей проект може бути виконаний протягом чотирьох місяців. При цьому не@ обхідно близько 30 людино@тижнів.

201


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

УГОДА між Урядом України та Європейським Співтовариством, представленим Європейською Комісією, щодо оцінки робіт, виконаних на другому енергоблоці Хмельницької атомної електростанції Дата підписання: Набрання чинності:

11 лютого 2003 р. 11 лютого 2003 р.

З огляду на Меморандум про фінансування між Урядом України та Європейсь@ кою Комісією стосовно надання гранту ЄС у сумі 20 мільйонів євро з бюджету Тасіс — 2001 для фінансування другого траншу Програми компенсації паливного дефіциту, фінансованої на кошти Тасіс (далі — Меморандум про фінансування), визнаючи, що Меморандум про фінансування включає положення, згідно з яким Європейська Комісія має погодитись на використання коштів Спеціального Рахунку, визнаючи, що Механізм виконання стосовно другого траншу Програми ком@ пенсації паливного дефіциту в Україні, фінансованої на кошти Тасіс, включає як один із трьох можливих варіантів використання коштів Спеціального Рахунку для проведення реформи енергетичного сектору, визнаючи, що Уряд України та Європейська Комісія погоджуються, що прове@ дення оцінки виконаних робіт на об’єкті другого блока Хмельницької атомної електростанції відіграє важливу роль у задовільному завершенні переговорів між Урядом України, Європейським співтовариством з атомної енергії (Євратом) та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) стосовно укладання відповідних кредитних угод для фінансування проекту ХАЕС@2/РАЕС@4, визнаючи, що проект ХАЕС@2/РАЕС@4 є суттєвою частиною стратегії мо@ дернізації енергетичного сектору України, який дозволить компенсувати та/або замістити застарілі та нерентабельні виробничі потужності, Уряд України та Європейське Співтовариство, представлене Європейською Комісією (далі — Сторони), домовилися про таке: Стаття 1 Сторони погодилися виділити до 5 (п’яти) мільйонів 200 (двохсот) тисяч гри@ вень з коштів, акумульованих на Спеціальному Рахунку, відкритому Державним казначейством України на користь Міністерства палива та енергетики у Національному Банку України (далі — Спеціальний Рахунок) за першим та дру@ гим траншами Програми компенсації паливного дефіциту, фінансованої на кошти Тасіс, для виконання проекту, метою якого є проведення оцінки поточного масш@ табу діяльності програм модернізації, реконструкції та завершення, здійснених на другому блоці Хмельницької АЕС (далі — Проект). Опис Проекту наведено у До@ датку до цієї Угоди.

202


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

Стаття 2 Під час виконання цього Проекту повинні бути здійснені такі заходи, відповідальність за здійснення яких покладається на Міністерство палива та енер@ гетики України: a) підготовка та подання на затвердження Європейської Комісії технічного зав@ дання. Ця діяльність повинна бути завершена протягом 14 днів після підписання цієї Угоди; b) складання і підписання контракту (далі — Контракт) з надання послуг з ге@ неральним підрядником (далі — Виконавець), вибраним Європейською Комісією (ЄК), ЄБРР та Національною атомною енергогенеруючою компанією «Енерго@ атом» (НАЕК «Енергоатом») для завершення будівництва енергоблоків № 2 Хмельницької АЕС та №4 Рівненської АЕС за рахунок кредитів ЄК, ЄБРР та інших міжнародних фінансових організацій, повинне відбутися протягом 30 днів після підписання цієї Угоди. В рамках цього Контракту повинні бути виконані такі заходи: c) проведення ретельного вивчення репрезентативних систем та цехів енерго@ блока № 2 Хмельницької АЕС; d) загальна оцінка будівельних робіт, виконаних на енергоблоці з початку 2001 року; e) вивчення укладених контрактів щодо виконання робіт, пов’язаних із завер@ шенням будівництва, які знаходились в стадії «очікування» через відсутність коштів; f) аналіз точності теперішньої бази даних НАЕК «Енергоатом» щодо енергоблока; У рамках цієї Угоди замовником виконання робіт за Контрактом (далі — За@ мовник) виступатиме Міністерство палива та енергетики України. Остаточна сума, виділена на впровадження цієї Угоди, повинна дорівнювати вартості контракту, підписаного між Замовником і Виконавцем. Стаття 3 Будь@які виплати із Спеціального Рахунка, спрямовані на здійснення заходів, передбачених цією Угодою, Міністерство палива та енергетики України повинне здійснювати тільки після отримання попереднього письмового погодження Голо@ ви Представництва Європейської Комісії в Україні на здійснення таких виплат. Стаття 4 Перший платіж у розмірі 50 відсотків вартості Контракту здійснюється після його підписання. Заява на здійснення виплат, яка подається на погодження Євро@ пейській Комісії, супроводжується копією Контракту, підписаного між Виконав@ цем та Замовником. На цьому етапі можуть вимагатися додаткові документи. Кінцевий платіж у розмірі 50 відсотків вартості Контракту, що залишився, здійснюється після завершення виконання послуг Виконавцем. Стаття 5 Погодження Головою Представництва Європейської Комісії в Україні заяв на здійснення згаданих вище виплат, обумовлюється отриманням Європейською

203


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Комісією схвалення результатів моніторингу виконання Проекту, що буде прово@ дитися Європейською Комісією на підставі проектної документації, яка повинна надаватися Міністерством палива та енергетики України. Стаття 6 Міністерство палива та енергетики України і Виконавець нададуть Євро@ пейській Комісії, її представникам та представникам Європейського Суду Ауди@ торів можливість доступу до всіх документів, що стосуються впровадження цього Проекту. Європейська Комісія зберігає за собою право відмовити у затвердженні здійснення виплат коштів у будь@який момент, попередньо повідомивши про це Міністерство палива та енергетики України через своє Представництво в Україні, у разі отримання інформації, яка дає підстави сумніватися в належному виконанні цієї Угоди. Стаття 7 Зміни до будь@якої частини цієї Угоди можуть вноситися за взаємною письмо@ вою згодою Сторін шляхом підписання додатків, що будуть невід’ємною частиною цієї Угоди. Ця Угода набирає чинності з дня її підписання Сторонами. Виконання цієї Угоди регулюють такі документи: 1) «Механізм виконання між Урядом України та Європейським Співтовариством, представленим Європейсь@ кою Комісією, стосовно другого траншу Програми компенсації паливного дефіци@ ту в Україні, фінансованої на кошти Тасіс»; 2) Програма компенсації паливного дефіциту в Україні, фінансована Тасіс. Технічне завдання Робочої групи. Вчинено у м. Київ 11 лютого 2003 року у двох примірниках українською та англійською мовами, причому обидва тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні будь@якого з положень цієї Угоди Сторони погоджу@ ються, що англійська версія тексту Угоди матиме переважну силу. Від імені Уряду України (підпис) Сергій Єрмілов Міністр палива та енергетики України

204

Від імені Європейської Комісії (підпис) Норбєр Жустен Посол, Голова Представництва


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

Додаток Опис проекту Здійснення оцінки робіт, виконаних на другому енергоблоці Хмельницької атомної електростанції Вихідні дані Проект завершення будівництва енергоблоків № 2 Хмельницької та № 4 Рівненської АЕС являє собою комплексний проект. Усі сторони визнали, що ефек@ тивний початок робіт є головною умовою їх виконання відповідно до графіка та досягнення економічних цілей, визначених проектом. Складність цього проекту посилює той факт, що зазначені атомні електростанції, маючи обмежені ресурси, вирішили підсумувати роботи на енергоблоках, виконані з початку 2001 р. Індустріалізаційна концепція проекту містить велику кількість з’єднувальних ланок, які мають бути керовані належним чином ще на початку етапу впроваджен@ ня. Це може призвести до радикальних змін в управлінні та графіку виконання робіт. Тому підготівельні роботи повинні бути проведені заздалегідь, з метою підготовки та забезпечення подальшого якісного впровадження. Цілі Відновлення роботи на енергоблоці № 2 Хмельницької АЕС має деякі пози@ тивні зрушення. Воно дає можливість покращити збереження існуючого облад@ нання і робить можливим проведення випробувань та перевірок для підтверджен@ ня відповідності зроблених раніше припущень. До уваги будуть взяті частини об@ ладнання, які замовила станція, а також роботи, які, можливо, вже були нещодав@ но завершені. Загальною метою цього Проекту є оцінка поточного масштабу діяльності прог@ рам модернізації, реконструкції і завершення будівництва шляхом проведення ре@ тельного вивчення характерних систем та цехів енергоблока № 2 Хмельницької АЕС (обмежений перелік), а саме: — близько 40% загальної суми вартості обладнання; — наявності та змісту проектної, будівельної та пуско@наладжувальної доку@ ментації та обладнання. Це вивчення також включатиме: — загальну оцінку будівельних робіт, проведених з минулого року; — вивчення укладених контрактів щодо виконання робіт, пов’язаних із завер@ шенням будівництва, які знаходились в стадії «очікування» через відсутність коштів; — аналіз точності теперішньої бази даних НАЕК «Енергоатом» щодо енергоблока. Крім того, що під час впровадження Проекту користь від результатів досліджень отримають підрядники та НАЕК «Енергоатом», такі результати дозво@ лять або отримати підтвердження фактичного масштабу діяльності, або продовжи@ ти роботу над необхідним її удосконаленням. Також це дозволить оцінити поло@ ження контракту з генеральним підрядником, вибраним ЄК, ЄБРР та НАЕК

205


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом «Енергоатом» для завершення будівництва енергоблоків № 2 Хмельницької та № 4 Рівненської АЕС за рахунок кредитів ЄК, ЄБРР та інших міжнародних фінансо@ вих організацій, з метою визначення необхідності та доцільності їх коригування та коригування рівня непередбачуваних витрат. Крім цього, результати цієї роботи сприятимуть мобілізації сторін, залучених до діяльності. Графік виконання робіт та ресурси Звіти, які містять дані та результати, що мають бути отримані в рамках вико@ нання цього Проекту, повинні погоджуватися Замовником. Ці дані та результати повинні знайти відображення у контракті з генеральним підрядником на завер@ шення будівництва енергоблоків № 2 Хмельницької та № 4 Рівненської АЕС за ра@ хунок вищезгаданих кредитів. Для виконання роботи буде необхідно близько 4@5 місяців. Потрібно близько 650 людино@тижнів, з яких понад 500 — із залученням українських інженерів.

206


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

УГОДА про співробітництво між Національним банком України та Європейським центральним банком Дата підписання: Набрання чинності:

25 травня 2004 р. 25 травня 2004 р.

ПРЕАМБУЛА Європейський центральний банк, розташований за адресою: Німеччина, Франкфурт@на@Майні, D@60311, Кайзерштрассе, 29 та Національний банк України, розташований за адресою: Україна, Київ, вул. Інсти@ тутська, 9, що надалі разом іменуються «Сторонами» або кожний окремо «Стороною», ПАМ’ЯТАЮЧИ, що Європейський центральний банк має виключне право на емісію банкнот на території тих країн Європейського Союзу, що запровадили євро в якості єдиної валюти, і що це виключне право включає відповідальність за захист євро від підробок, ВИЗНАЮЧИ, що Європейський центральний банк відіграє активну роль у за@ побіганні та виявленні підробок євро; що Директивою Європейського центрально@ го банку ECB/1999/3 про деякі положення щодо банкнот євро з доповненнями від 26.08.19991 в Європейському центральному банку засновується Центр аналізу підробок (ЦАП) з метою централізації технічного аналізу підроблених банкнот євро та даних стосовно підробок євро; Положення Ради ЄС № 1338/2001 від 28.06.2001 р., яке визначає заходи, необхідні для захисту євро від підробок2, зокре@ ма стаття 3 Положення передбачає, що Європейський центральний банк збирає та зберігає технічні та статистичні дані, пов’язані з підробленими банкнотами євро, виявленими на території країн — не членів ЄС, БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що Національний банк України має повноваження згідно з чинним національним законодавством на дослідження та аналіз усіх конфіскова@ них або отриманих банками України підроблених банкнот в Україні, незалежно від того, чи є вони місцевою валютою, чи іноземною, а також на зберігання усіх таких підробок, та ПОДІЛЯЮЧИ спільне прагнення боротися із загрозами, що виникають через підробку євро в цілому, та сповнені бажанням проводити координацію зусиль у рамках виконання завдань, покладених на них, а також співробітництво у сферах, що належить до їхньої компетенції, зокрема у виявленні підроблених банкнот євро, УКЛАЛИ ЦЮ УГОДУ ПРО ТАКЕ: Стаття 1 Мета Угоди 1. Метою цієї Угоди є створення основи для співробітництва між Сторонами у сферах, що відносяться до їхньої компетенції та регулюються їхніми відповідними 1 2

OJ L 258, 05.10.1999, p. 32. OJ L 181, 04.07.2001, p. 6.

207


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом нормативно@правовими актами, зокрема для полегшення запобігання та виявлен@ ня підроблення банкнот євро на території України. 2. Ця Угода не має на меті порушити права та обов’язки, що випливають з Угод та інших домовленостей між Національним банком України та Інтерполом, а та@ кож ті, що випливають з Угод або інших домовленостей між Європейським цент@ ральним банком та Інтерполом, відповідно Європейським центральним банком та Європолом. Стаття 2 Обмін інформацією Згідно з внутрішніми нормативно@правовими актами кожної із Сторін та відповідними домовленостями, які можуть бути необхідними для захисту конфіденційної інформації, обмін інформацією та документами, що становлять спільний інтерес, як зазначено в статті 1 (1), між Сторонами відбувається згідно з цілями та відповідно до положень цієї Угоди і не включає особисті дані. Стаття 3 Обов’язки ЄЦБ 1. Європейський центральний банк надає Національному банку України інфор@ мацію, що стосується технічної специфікації та технічних характеристик банкнот євро, що є законним платіжним засобом. 2. Європейський центральний банк надає Національному банку України дос@ татні технічні дані підроблених банкнот євро, які відносяться до загальних класів, щоб Національний банк України міг розпізнавати їх. 3. Наскільки це є можливим, Європейський центральний банк готовий прово@ дити консультації з Національним банком України для сприяння належному зас@ тосуванню цієї Угоди. Стаття 4 Обов’язки Національного банку України 1 Як тільки Національний банк України отримує інформацію стосовно нового типу підробки банкнот євро, що не відповідає будь@якому з загальних класів, про які Європейський центральний банк раніше його поінформував, Національний банк України без затримки надсилає до Європейського центрального банку примірники будь@якого такого нового типу підроблених банкнот євро. Необхідна кількість примірників узгоджується Сторонами кожного разу окремо. 2. Примірники надсилаються разом із заповненою формою «Повідомлення про підроблені євро», яка включає, в разі можливості, таку інформацію: a) загальна кількість підроблених банкнот, які були конфісковані або отримані; b) дата та місце конфіскації або отримання; c) оцінка стосовно того, чи виявлено відповідальними органами джерело підроблених банкнот євро. Зразок форми «Повідомлення про підроблені євро» дається в Додатку. 3. Якщо з якої@небудь причини Національний банк України не може надіслати до Європейського центрального банку будь@які із примірників згідно з п. 3, він

208


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

надсилає відскановані зображення таких примірників згідно з Додатком до цієї Угоди разом із заповненою формою «Повідомлення про підроблені євро». 4. Крім надання до Європейського центрального банку примірників або відска@ нованих зображень кожного нового типу підозрюваних на підробку банкнот євро Національний банк України щомісяця надсилає до Європейського центрального банку статистичні звіти щодо всіх підробок євро, виявлених за відповідний місяць в Україні. Європейський центральний банк надає Національному банку України зразок форми для такої статистичної інформації. 5. На дату набуття чинності цієї Угоди Національний банк України надає Євро@ пейському центральному банку статистичний огляд всіх підроблених банкнот євро, що були виявлені в Україні до цієї дати. Для цього звіту використовується форма, зазначена у пункті 4 цієї Статті. 6. Національний банк України вживає усіх необхідних і можливих заходів відповідно до національного законодавства для запобігання порушенням авторсь@ ких прав Європейського центрального банку на дизайн банкнот євро. Стаття 5 Значні випадки Європейський центральний банк та Національний банк України невідкладно інформують один одного про значні випадки підробки банкнот євро. Стаття 6 Засоби зв’язку між Сторонами Обмін всією інформацією між Європейським центральним банком та Національним банком України здійснюється засобами безпечного зв’язку. Сторо@ ни визначають засоби безпечного зв’язку окремо. Всі файли, що надсилаються в електронному вигляді, мають бути закодовані. Стаття 7 Контактні особи Сторони окремо визначають контактних осіб для цілей цієї Угоди. Стаття 8 Безпека та конфіденційність 1. Сторони забезпечують застосування таких стандартів безпеки та конфі@ денційності до всієї інформації що отримується, а також обробляється на основі цієї Угоди, які є не нижчими від стандартів, що застосовуються до такої інформації Стороною, яка її надає. Вся зазначена інформація отримує рівень захисту, який є не нижчим від рівня захисту, що застосовується до такої інформації Стороною, що її надає. 2. Сторони обмінюється інформацією відповідно до своїх стандартів безпеки та конфіденційності, що стосуються підроблених банкнот. 3. Кожна із Сторін може, за виправданих умов, передбачити обмеження на ви@ користання інформації, наданої на основі цієї Угоди. Сторона, що отримує таку інформацію, дотримується будь@яких таких обмежень.

209


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом 4. Зобов’язання Сторін по застосуванню до всієї інформації, отриманої в рамках цієї Угоди, стандартів безпеки та конфіденційності, визначених у пункті 1, продов@ жуються і після припинення дії цієї Угоди. Стаття 9 Відповідальність Сторона, що завдала шкоди іншій Стороні або фізичній особі внаслідок непра@ вильної або недозволеної обробки інформації в рамках цієї Угоди, несе відпо@ відальність за таку шкоду. Визначення і компенсація шкоди, зазначеної в цій Статті, відбувається згідно з процедурою, викладеною у Статті 10. Стаття 10 Невиконання зобов’язань та вирішення спорів 1. Кожна із Сторін може припинити надання інформації іншій Стороні згідно з цією Угодою в разі порушення останньою цієї Угоди. 2. В разі виникнення спорів між Сторонами при виконанні цієї Угоди, Сторони намагатимуться вирішити такі спори шляхом дружніх консультацій. Стаття 11 Заключні положення 1. Дія цієї Угоди припиняється через 12 місяців після того, як одна із Сторін повідомила іншу Сторону про намір припинити дію цієї Угоди. 2. Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання обома Сторонами. 3. Цю Угоду буде розміщено на вебсайті Європейського центрального банку. Вчинено у двох примірниках англійською мовою. НА ЗАСВІДЧЕННЯ ЧОГО повноважні представники Сторін підписали цю Угоду.

У Києві За Національний банк України (підпис) Сергій Тігіпко Голова 17.05.2004 ____________________ Дата

210

У ФранкфуртіHнаHМайні За Європейський центральний банк (підпис) Президент 25.05.2004 ____________________ Дата


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

Додаток ПЕРЕДАЧА ЗОБРАЖЕНЬ ПІДРОБОК БАНКНОТ ЄВРО Для кожного випадку, коли підроблені банкноти євро надсилаються в елект@ ронному вигляді: 1. Повна лицьова та зворотна частина банкноти повинні без викривлень та роз@ ривів бути відскановані у вигляді 24@бітового растрового зображення з розрізню@ вальною здатністю 100 точок на дюйм (dpi) для зображення на екрані та 400 dpi для друкованого зображення. 2 Будь@які фрагменти, що становлять інтерес, (наприклад, мікротекст) повинні також бути відскановані у вигляді 24@бітового растрового зображення з розрізню@ вальною здатністю 100 dpi для зображення на екрані та 400 dpi для друкованого зображення. ШАБЛОН ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДРОБКУ ЄВРО (виходячи з мотивів конфіденційності, цей шаблон не буде надруковано)

211


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

УГОДА між Україною та Європейським Союзом про участь України в поліцейській місії Європейського Союзу в колишній югославській Республіці Македонія (ЄСПОЛ «ПРОКСІМА») Дата підписання: Набрання чинності:

8 липня 2004 р. 1 серпня 2004 р.

Офіційний переклад Україна, з одного боку, та, з іншого боку, Європейській Союз (далі разом — Сто@ рони@учасниці), беручи до уваги: — ухвалення Радою Європейського Союзу 29 вересня 2003 року Рішення про спільні дії 2003/681/СFSP стосовно поліцейської місії Європейського Союзу в ко@ лишній югославській Республіці Македонія (ЄСПОЛ «ПРОКСІМА»)1, в якому зазначено, що державам, які приєднались, і третім державам може бути запропоно@ вано зробити внесок в ЄСПОЛ «ПРОКСІМА»; — зроблену Україні пропозицію взяти участь в ЄСПОЛ «ПРОКСІМА»; — успішне завершення процесу формування сил та рекомендацію керівника поліцейських сил та Комітету з цивільних аспектів урегулювання кризових ситу@ ацій погодитися на участь України в ЄСПОЛ «ПРОКСІМА»; — рішення Комітету з політичних питань і питань безпеки від 10 лютого 2004 року прийняти внесок України в ЄСПОЛ «ПРОКСІМА»; — угоду, укладену 11 грудня 2003 року між ЄС та колишньою югославською Республікою Македонія про статус і діяльність ЄСПОЛ «ПРОКСІМА» в ко@ лишній югославській Республіці Македонія2, у тому числі положення про статус особового складу ЄСПОЛ «ПРОКСІМА», домовилися про таке: Стаття 1 Структура 1. Україна приєднується до положень Рішення про спільні дії 2003/681/СFSP сто@ совно ЄСПОЛ «ПРОКСІМА», ухваленого Радою Європейського Союзу 29 вересня 2003 року, а також до будь@якого іншого рішення про спільні дії або рішення, яким Ра@ да Європейського Союзу може вирішити подовжити ЄСПОЛ «ПРОКСІМА». 1

OJ L 249.1.10.2003.p.66. — Посилання на стор. 66 офіційного видання Європейського Союзу (OJ – «Official Journal of the European Union»; L — Legislation). — Прим. пер. 2 OJ L 16.23.1.2004.p.65. — Посилання на стор. 65 офіційного видання Європейського Союзу (OJ – «Official Journal of the European Union»; L — Legislation). — Прим. пер.

212


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

2. Внесок України в ЄСПОЛ «ПРОКСІМА» не обмежує самостійності Євро@ пейського Союзу в прийнятті рішень. Стаття 2 Статус особового складу 1. Статус особового складу, відрядженого Україною для участі в ЄСПОЛ «ПРОКСІМА», визначається угодою, укладеною 11 грудня 2003 року між ЄС та колишньою югославською Республікою Македонія про статус і діяльність ЄСПОЛ «ПРОКСІМА» в колишній югославській Республіці Македонія. 2. Не обмежуючи положень угоди між ЄС та колишньою югославською Рес@ публікою Македонія про статус і діяльність ЄСПОЛ «ПРОКСІМА» в колишній югославській Республіці Македонія, Україна здійснює юрисдикцію над власним особовим складом, що бере участь в ЄСПОЛ «ПРОКСІМА». 3. Україна відповідає за задоволення будь@яких вимог, пов’язаних з участю в ЄСПОЛ «ПРОКСІМА», з боку або стосовно будь@кого з її особового складу. Ук@ раїна відповідає за вчинення будь@якого позову, зокрема судового або дис@ циплінарного, проти будь@кого з її особового складу. 4. Україна відмовляється від будь@яких вимог до будь@якої держави — учасниці ЄСПОЛ «ПРОКСІМА» з приводу тілесного ушкодження, смерті особового скла@ ду України або завдання шкоди будь@яким активам, якими вона володіє та які ви@ користовувались ЄСПОЛ «ПРОКСІМА», або втрати їх, якщо таке ушкодження, така смерть, шкода або втрата: — були спричинені особовим складом ЄСПОЛ «ПРОКСІМА» під час виконан@ ня його обов’язків, пов’язаних з операцією, за винятком випадків недбалості або умисної неналежної поведінки, — або виникли в результаті використання будь@яких активів, якими володіють держави — учасниці ЄСПОЛ «ПРОКСІМА», якщо ці активи були використані у зв’язку з операцією, за винятком випадків недбалості або умисної неналежної по@ ведінки особового складу ЄСПОЛ «ПРОКСІМА», яких використовував ці активи. 5. Для участі України в ЄСПОЛ «ПРОКСІМА» держави — члени Європейсь@ кого Союзу зобов’язуються зробити заяву про відмову від вимог. Стаття 3 Секретна інформація 1. Україна вживає відповідних заходів для забезпечення захисту секретної інфор@ мації ЄС відповідно до правил безпеки Ради Європейського Союзу, що містяться в Рішенні Ради 2001/264/ЕС від 19 березня 2001 року, та згідно з додатковими наста@ новами компетентних органів, зокрема Керівника ЄСПОЛ «ПРОКСІМА» — комісара поліції. 2. У випадках, коли Україна та ЄС укладуть угоду про заходи безпеки для обміну секретною інформацією, положення такої угоди застосовуватимуться у зв’язку з ЄСПОЛ «ПРОКСІМА».

213


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Стаття 4 Особовий склад, відряджений для участі в ЄСПОЛ «ПРОКСІМА» 1. Україна забезпечує виконання місії особовим складом, відрядженим для участі в ЄСПОЛ «ПРОКСІМА», відповідно до: — положень Рішення про спільні дії 2003/681/СFSP та подальших поправок, зазначених у пункті 1 статті 1 цієї Угоди; — Плану операції; — заходів з виконання. 2. Україна своєчасно повідомляє Керівнику ЄСПОЛ «ПРОКСІМА» — коміса@ ру поліції та Генеральному секретаріату Ради Європейського Союзу про будь@яку зміну в її внеску в ЄСПОЛ «ПРОКСІМА». 3. Особовий склад, відряджений для участі в ЄСПОЛ «ПРОКСІМА», підлягає медичному обстеженню, вакцинації та повинен мати видане компетентним орга@ ном України посвідчення про придатність до служби з медичного погляду. Особо@ вий склад, відряджений для участі в ЄСПОЛ «ПРОКСІМА», пред’являє копію ць@ ого посвідчення. 4. Відряджені офіцери поліції працюють у своїй національній формі поліції. Бе@ рети й знаки розрізнення надаються ЄСПОЛ «ПРОКСІМА». Стаття 5 Система підпорядкування 1. Особовий склад, відряджений Україною, виконує свої обов’язки та поводить себе виключно з урахуванням інтересів ЄСПОЛ «ПРОКСІМА». 2. Увесь особовий склад залишається під цілковитим командуванням своїх національних органів. 3. Національні органи передають оперативне управління (ОУ) Керівнику ЄСПОЛ «ПРОКСІМА» — комісару поліції, який здійснює це командування та уп@ равління через ієрархічну структуру командування та управління. 4. Керівник ЄСПОЛ «ПРОКСІМА» — комісар поліції очолює ЄСПОЛ «ПРОКСІМА» та здійснює оперативне управління нею. 5. Україна має ті самі права й обов’язки стосовно оперативного управління опе@ рацією, що й держави — члени Європейського Союзу, які беруть участь в операції, відповідно до пункту 4 статті 9 Рішення про спільні дії 2003/681/СFSP. 6. Керівник ЄСПОЛ «ПРОКСІМА» — комісар поліції відповідає за дис@ циплінарний контроль над особовим складом, що бере участь в операції. У разі не@ обхідності дисциплінарних заходів уживає відповідний національний орган. 7. Україна призначає координатора національного контингенту для представ@ лення свого національного контингенту в операції. Координатор підзвітний Керівнику ЄСПОЛ «ПРОКСІМА» — комісару поліції та відповідає за повсякден@ ну дисципліну контингенту. 8. Рішення про припинення операції приймається Європейським Союзом після консультацій з Україною за умови, що ця держава продовжує робити внесок в ЄСПОЛ «ПРОКСІМА» станом на дату припинення операції.

214


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

Стаття 6 Фінансові питання 1. Україна бере на себе всі витрати, пов’язані з її участю в операції, незалежно від витрат, які є предметом спільного фінансуванням ЄС, як викладено в кошто@ рисі поточних витрат операції. 2. Україна розгляне можливість здійснення внесків на добровільних засадах. 3. У разі здійснення таких внесків на добровільних засадах між Керівником ЄСПОЛ «ПРОКСІМА» — комісаром поліції та відповідними адміністративними службами України буде підписано угоду про практичні умови сплати внесків Ук@ раїни до кошторису поточних витрат ЄСПОЛ «ПРОКСІМА». Ця угода включати@ ме, inter alia, такі положення: a) відповідну суму; b) механізм сплати фінансового внеску; c) процедуру проведення аудиту. 4. У разі смерті, поранення, утрат або збитків, заподіяних фізичним або юри@ дичним особам колишньої югославської Республіки Македонія, Україна у випад@ ках, коли встановлено її відповідальність, виплачує компенсацію згідно з умовами, передбаченими угодою про статус місії, зазначеною в пункті 1 статті 2 цієї Угоди. Стаття 7 Невиконання Якщо одна зі Сторін не виконує своїх зобов’язань, викладених у попередніх статтях, то інша Сторона має право припинити дію цієї Угоди шляхом вручення повідомлення за місяць до припинення дії. Стаття 8 Вирішення спорів Спори стосовно тлумачення або застосування цієї Угоди вирішуються між Сто@ ронами дипломатичними засобами. Стаття 9 Набрання чинності 1. Ця Угода набирає чинності в перший день першого місяця після того, як Сто@ рони повідомили одна одній про завершення внутрішньодержавних процедур, не@ обхідних для цього. 2. Попередньо ця Угода застосовується з дати її підписання. 3. До цієї Угоди можуть бути внесені поправки на підставі письмової угоди між Сторонами. 4. Ця Угода може бути денонсована однією Стороною шляхом надіслання іншій Стороні письмового повідомлення про денонсацію. Така денонсація набирає чин@ ності через шість місяців після отримання повідомлення іншою Стороною. Учинено в Гаазі 8 липня 2004 року англійською мовою в чотирьох примірниках. За Україну

За Європейське Співтовариство

(підпис)

(підпис)

215


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

ГАРАНТІЙНА УГОДА між Україною як Гарантом та Європейським співтовариством з атомної енергії як Кредитором стосовно Угоди про механізм надання позики, розмір якої в євро еквівалентний 83000000 (вісімдесят три мільйони) доларів США, для підвищення безпеки Енергоблока № 2 Хмельницької атомної електростанції та Енергоблока № 4 Рівенської атомної електростанції між Національною атомною енергогенеруючою компанією «Енергоатом» та Європейським співтовариством з атомної енергії Дата підписання: Набрання чинності:

29 липня 2004 р. 10 жовтня 2005 р.

Цю Гарантійну угоду укладено як Документ з печаткою від 29 липня 2004 року між (1) УКРАЇНОЮ, яку представляє, який діє на підставі Указу Президента України № від , (Гарант) та (2) ЄВРОПЕЙСЬКИМ СПІВТОВАРИСТВОМ З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ, яке представляє Комісія Європейських співтовариств від його імені та на його користь (Євратом або Кредитор) Преамбула За угодою про механізм надання позики від дати укладання даної угоди Креди@ тор надав Позичальникові мультивалютну позику на суму в Євро, еквівалентну 83 000 000 доларів США (вісімдесят три мільйони доларів США) (за умови наяв@ ності фінансування), у зв’язку з підвищенням безпеки атомних енергоблоків, відо@ мих як Енергоблок №2 Хмельницької атомної електростанції та Енергоблок № 4 Рівненської атомної електростанції. Обов’язки Позичальника за Угодою про механізм надання позики та Фінансо@ вими Контрактами, укладеними за цією Угодою, мають бути гарантовані Гарантом. 1. Тлумачення 1.1 Визначення: У цій Гарантійній угоді, за винятком тих випадків, коли кон@ текст вимагає іншого тлумачення, терміни: «Навколишнє середовище» означає будь@які та всі живі організми (включаю@ чи людей) та включаючи екологічні еистеми, до складу котрих вони входять, а та@ кож повітря, воду та землю, та, коли це стосується людей, їх власність «Європейські суди» означає Суд Європейських співтовариств та Суд першої інстанції, як такі терміни визначені у Статті 11.2

216


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

«Угода про надання позики» означає угоду про механізм надання позики на суму у Євро, еквівалентну 83 000 000 доларів США (вісімдесят три мільйони до@ ларів США), від дати укладання даної угоди між Позичальником та Кредитором, за якою Кредитор погоджується надати Позичальникові мильтивалютну позику на умовах передбачених цією угодою «Документи про надання позики» означає Угоду про надання позики, будь@ який Фінансовий контракт, цю Гарантійну Угоду та всі додаткові угоди до цієї уго@ ди за умови не перебільшення сум, гарантований за цією угодою «Віденська конвенція» означає Віденську конвенцію про цивільну відпові@ дальність за ядерну шкоду від 21 травня 1963 року з доповненнями внесеними до неї змінами «Протокол 1997 року» означає Протокол змін до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду. 1.2 Тлумачення певних посилань: Терміни, які визначаються, та посилання, які тлумачаться в Угоді (включаючи тлумачення посилань), копія якої додається, ма@ ють те саме значення й тлумачаться у такий самий спосіб у цій Гарантійній угоді, за винятком тих випадків, коли в цьому документі їм надається інше значення або контекст вимагає іншого тлумачення. 1.3. При тлумаченні цієї Гарантійній угоді заголовки мають ігноруватися. 2. Гарантія та відшкодування 2.1. Гарантія: Гарант безумовно та безповоротно гарантує Кредиторові, що як@ що за будь@ яких причин Позичальник не сплатить будь@яку суму, що має бути ним сплачена, або не виконає будь@яке із зобов’язань, яке він має виконати за Докумен@ тами про надання позики протягом часу, на певну дату або в інший спосіб, зазна@ чений у Документах про надання позики (чи то на звичайний термін платежу, чи то раніше, або в інший спосіб), Гарант негайно сплатить таку суму на вимогу та за@ безпечить виконання такого зобов’язання на вимогу Кредитора. 2.2. Гарант як основний Позичальник: Як обумовлено між Гарантом та Креди@ тором, але без впливу на зобов’язання Позичальника, Гарант несе відповідальність за цією Гарантійною угодою та надає відшкодування Кредиторові так, нібито він є єдиним основним Позичальником, а не лише поручителем. Відповідно до цього Гарант не звільняється від зобов’язань, а обсяг його відповідальності не зміниться у зв’язку з будь@якими обставинами, які не призвели б до його звільнення від зо@ бов’язань або до зміни обсягу його відповідальності, якби він був єдиним основ@ ним Позичальником, включаючи такі обставини: 2.2.1. будь@який термін, полегкість, поступку, відмову або згоду, надані в будь@ який час Позичальникові або будь@якій іншій Особі 2.2.2. будь@яке доповнення або додаток до будь@якої Статті будь@якого Фінан@ сового документа, Документа про роботи, або до будь@якого Забезпечення чи іншої гарантії 2.2.3. висунення або відсутність будь@якої вимоги про платіж до Позичальника або будь@якої іншої Особи 2.2.4. примусове виконання або відсутність примусового виконання щодо будь@ якого Фінансового документа, Документа про роботи, цієї Гарантійної угоди або будь@якого Забезпечення чи іншої гарантії

217


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом 2.2.5. прийняття, існування або скасування будь@якого Забезпечення чи іншої гарантії 2.2.6. Ліквідація Позичальника або будь@якої іншої Особи, або будь@які заходи, вжиті задля такої Ліквідації 2.2.7. незаконність, недійсність або неможливість примусового виконання будь@ якого положення цієї Гарантійної угоди, будь@якого Фінансового документа, або будь@якого Забезпечення чи іншої гарантії, або будь@якого зобов’язання будь@якої із сторін за цією Гарантійною угодою, будь@яким Фінансовим документом, Доку@ ментом про роботи або будь@яким Забезпеченням чи іншою гарантією, або у зв’яз@ ку з ними, чи наявність вад у таких положеннях або 2.2.8. будь@які зміни у правовій структурі, статусі Позичальника, праві влас@ ності або контролі над ним, його діяльністю або будь@яким його Майном. 2.3. Продовження зобов’язань Гаранта: Зобов’язання Гаранта за цією Гаран@ тійною угодою є та залишаються повною мірою чинними як безперервне забезпечен@ ня доти, доки залишаються кошти, що мають бути надані в позику за будь@якими До@ кументами про надання позики, і доки Кредитор не отримає безповоротно чи не стягне всі кошти, що підлягають сплаті за Документами про надання позики. Окрім того, ці обов’язки Гаранта є додатковими до будь@якого Забезпечення чи іншої га@ рантії, яка може існувати в будь@який час на користь будь@якої Особи, чи то з боку Гаранта, чи то в інший спосіб, не замінюючи їх, та можуть бути виконані без попе@ реднього використання права регресу до Позичальника, будь@якої іншої Особи, будь@якого Забезпечення чи будь@якої іншої гарантії. Гарант безповоротно відмов@ ляється від права на всі повідомлення та від (окрім тих, що вимагає Стаття 2.1) вимог будь@якого роду. 2.4. Використання прав Гаранта: Доти, доки всі кошти, що мають бути сплачені за Документами про надання позики, підлягають сплаті, але не сплачені Позичаль@ ником або Гарантом та залишаються належними до сплати Кредитору 2.4.1. будь@яке право Гаранта, що випливає з виконання будь@яких його обов’язків за цією Гарантійною угодою, на відшкодування з боку Позичальника, на підтвердження будь@яких зобов’язань при Ліквідації Позичальника чи на викорис@ тання або застосування будь@якого Забезпечення чи іншої гарантії має (виключно) використовуватися та застосовуватися тільки в такий спосіб та на таких умовах, яких вимагатиме Кредитор, та 2.4.2. будь@яка сума, отримана або стягнена Гарантом (а) внаслідок будь@якого використання будь@якого подібного права або (Ь) при Ліквідації Позичальника, має знаходитися у довірчому управлінні (управлятися за дорученням) Кредитора та негайно сплачуватися Кредиторові. 2.5. Уникнення Платежів: Гарант, на вимогу Кредитора, має відшкодовувати Кредиторові будь@які кошти або інші витрати, збитки, видатки чи зобов’язання (включаючи втрату платні за адміністрування позики в обсязі 0,2% річних, яку включено в розрахунок Базової ставки, а також будь@якої суми, що підлягає сплаті будь@якому з Контрагентів), які зазнав Кредитор внаслідок висунення до нього, за будь@яких причин (включаючи будь@яке банкрутство, неплатоспроможність, Ліквідацію, або будь@яке подібне положення законодавства будь@якої юрисдикції), вимоги про повне або часткове відшкодування будь@якої суми, отриманої або стяг@ неної ним у зв’язку з будь@якою сумою, що підлягає сплаті Позичальником за

218


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

будь@якими Документами про надання позики, та повинен, у будь@якому разі, сплатити на вимогу Кредитора суму коштів, відшкодовану ним у такий спосіб. 2.6. Відшкодування: Як окреме, самостійне та альтернативне положення, Га@ рант безумовно та безповоротно погоджується: 2.6.1. з тим, що будь@яка сума, яка, хоча й визначена як така, що підлягає сплаті Позичальником за будь@якими Документами про надання позики, з будь@якої при@ чини (наявної чи відсутньої на цей час, відомої чи невідомої, чи такої, що стане відомою будь@якій стороні за будь@яким Документом про надання позики), не мо@ же бути стягнута з Гаранта на підставі гарантії, має, незважаючи на це, підлягати стягненню з нього, ніби він є єдиним основним Позичальником, та має бути спла@ чена ним Кредиторові на вимогу; 2.6.2. на умовах основного зобов’язання відшкодовувати Кредиторові будь@які збитки, зазнані ним внаслідок того, що будь@яка сума, визначена як така, що підля@ гає сплаті Позичальником або внаслідок того, що будь@яке зобов’язання, визначене як таке, що має бути виконане або не було виконане Позичальником за будь@якими Документами про надання позики, не була сплачена вчасно, в строк та іншим чином у спосіб, зазначений у будь@якому Документі про надання позики, або того, що будь@яке зобов’язання Позичальника за будь@якими Документами про надання по@ зики є або стає недійсним, спірним, або неможливим до примусового виконання за будь@якої причини (наявної чи відсутньої на цей час, відомої чи невідомої, чи такої, що стане відомою, будь@якій стороні за будь@ якими Документами про надання по@ зики), коли сума такого збитку стосовно платіжних зобов’язань є сумою, визначе@ ною як така, що підлягає сплаті Позичальником стосовно відповідної суми коштів; 2.6.3. за винятком позовів проти фізичних осіб за шкоду або тілесні ушкоджен@ ня, що є наслідком умисних дій таких осіб, Гарант безповоротно гарантує Кредито@ рові, його працівникам, агентам та субпідрядникам, як протягом періоду чинності Угоди та цієї Гарантійної угоди, так і після його закінчення, ефективне та повне відшкодування будь@яких і всіх позовів, збитків, зобов’язань, видатків чи шкоди, як на території України так і поза її межами, в зв’язку з реалізацією Загального Проекту або будівництвом, встановленням, експлуатацією або технічним обслуго@ вуванням Енергоблоків тією мірою, якою такі дії, позови, втрати, зобов’язання, ви@ датки або збитки пов’язані з ядерним інцидентом (як цей термін тлумачиться у Віденській конвенції) на Енергоблоках; та 2.6.4. що він виплатить суму, рівну сумі будь@яких втрат, збитків, зобов’язань, витрат, видатків та виплат (у тому числі судові рішення, постанови, штрафи, санкції, судові витрати, гонорар консультантів, платню інженерів та інші види про@ фесійної платні), сплачених або зазнаних Кредитором чи то у зв’язку з Позичаль@ ником або будь@яким з Документів про надання позики, або будь@якою Позикою, які стосуються захисту Навколишнього середовища, відновлення його стану та/або відшкодування за нанесену йому шкоду, включаючи, без обмежень, наступне: (a) будь@яке відновлення будь@яких радіоактивно забруднених земель або вод; (b) будь@яке недотримання будь@яких законів, ліцензій, погоджень, дозволів або повідомлень, що мають відношення до захисту Навколишнього середовища, відновлення його стану та/або відшкодування за заподіяну йому шкоду; (c) будь@які роботи або вдосконалення, які виконуються з метою виконання або подальшого дотримання будь@яких законів, ліцензій, погоджень, дозволів або повідомлень, або виконання яких вимагає Агентство чи регулюючий орган; та

219


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом (d) такий, що відбувається, або будь@який фактичний чи можливий викид, роз@ лив, витікання, стік або виділення Небезпечної речовини на будь@яке майно або землю, від або всередину них, які перебувають у власності, оренді Позичальника, або зайняті ним, або щодо яких він має право господарчого управління, або ана@ логічне йому право. З метою уникнення сумніву, витрати на всі заходи, вжиті Кредитором або По@ зичальником для запобігання, ліквідації, відновлення, обмеження або пом’якшен@ ня будь@яких таких втрат, збитків, зобов’язань, витрат, видатків та виплат, зазначе@ них у цій Статті 2.6, підлягають відшкодуванню Кредитором за рахунок Гаранта. 2.7. Міжнародний договір: Сторони цієї Гарантійної угоди безвідклично погод@ жуються, що ця Гарантійна угода є «Міжнародним Договором» відповідно до Статті 2 Закону України «Про міжнародні договори України». 3. Заяви та запевнення Гарант надає Кредиторові й на його користь такі заяви та запевнення: 3.1. Повноваження: Гарант має повноваження укладати цю Гарантійну угоду, використовувати свої права та виконувати свої обов’язки за нею. 3.2. Дозвіл та погодження: Усі дії, умови та акти, вжиття та можливість вико@ нання яких вимагають Конституція та закони України (включаючи отримання будь@яких обов’язкових Погоджень по Фінансуванню та Погоджень по Проекту) для того, щоб: 3.2.1. дозволити Гарантові законно укладати цю Гарантійну угоду, використо@ вувати свої права та виконувати свої обов’язки за нею; 3.2.2. забезпечити чинність, законну обов’язковість та виконання в примусово@ му порядку цих обов’язків; 3.2.3. забезпечити те, щоб ці обов’язки завжди були класифіковані щонаймен@ ше рівно та пропорційно в усіх відношеннях з усією його іншою незабезпеченою та несубординованою Заборгованістю; 3.2.4. забезпечити можливість прийняття цієї Гарантійної угоди як доказу в Європейських судах, у судах України та Англії, а також перед арбітражем; та 3.2.5. дозволити Кредитору вимагати від Гаранта належні до сплати суми без вимушення Кредитора до вживання будь@яких заходів проти Позичальника були вжиті та виконані, й більш не треба отримувати які@небудь Погодження по Фінансуванню та Погоджень по Проекту чи вживати будь@яких подальших за@ ходів (з боку Гаранта чи інакше) для того, щоб забезпечити виконання того, що викладено у статтях з 3.2.1 по 3.2.5 включно. 3.3. Податки: 3.3.1. Державна Податкова Адміністрація та всі Урядові Агентства України визнають Кредитора як міжнародну організацію, що звільнена від оподаткування в Україні, та будь@які платежі Позичальника або Гаранта на користь Кредитора згідно Відповідних документів не повинні обкладатися жодними податками на ре@ патріацію або іншими подібними податками, що вказані в Статті 5.1. 3.3.2. Не існує Податків, які б підлягали сплаті чи могли б стягуватися або нак@ ладатися в зв’язку з укладенням, наданням, примусовим виконанням або прийнят@ тям як доказу будь@якого Відповідного документа, в зв’язку з будь@якою опе@ рацією, яка згадується або передбачена ним, або будь@яких платежів Позичальни@ ка або Гаранта Кредиторові за Документом про надання позики.

220


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

3.4. Непорушення тощо: Укладення Гарантом цієї Гарантійної угоди та/або ви@ конання ним своїх обов’язків за нею не порушує, не порушуватиме та не виходить за межі кредитоспроможності або інших повноважень чи обмежень, які визначено чи накладено: 3.4.1. Конституцією або будь@яким законом, суб’єктом підпорядкування якого він є, включаючи, без обмежень, будь@яке бюджетне або інше законодавче, регуля@ торне або законодавче обмеження будь@якого виду; або 3.4.2. будь@якою угодою, стороною якої він є, та яка є зобов’язуючою стосовно його Майна. 3.5. Обов’язковість обов’язків: Обов’язки Гаранта за цією Гарантійною угодою є дійсними, законно обов’язковими та здатними до примусового виконання, й кла@ сифіковані щонайменше рівно та пропорційно в усіх відношеннях з усією його іншою незабезпеченою та несубординованою Заборгованістю, та відмова Гаранта від будь@яких прав імунітету, що міститься в Статті 11.9 цієї Гарантійної угоди, є дійсною, дієвою та безвідклично обов’язковою стосовно Гаранта та Майна, до яко@ го застосовується Стаття 11.9. 3.6. Відсутність невиконання зобов’язань: Жодного Випадку невиконання зо@ бов’язань або Потенційного випадку невиконання зобов’язань не сталося й не ста@ неться внаслідок отримання будь@якої Позики окрім тих, відмову від яких оформ@ лено відповідно до Статті 25.2 Угоди. 3.7. Наявне Забезпечення: Не існує жодного Забезпечення щодо теперішньо@ го або майбутнього Майна Загального Проекту чи Позичальника, за винятком доз@ волених Статтею 18.2 Угоди; не існує жодного Забезпечення щодо Майна Гаранта, за винятком дозволених Статтею 4.1.5 цього документа. 3.8. Конфіденційність: Жодна інформація, яка надавалася або надається Кре@ диторові Позичальником чи Гарантом по Документам про надання позики, не є будь@яким чином таємною або конфіденційною, причому вся така інформація мо@ же бути розголошена третім сторонам, без будь@якої відповідальності Кредитора. Не зважаючи на викладене, Позичальник може вимагати від Кредитора зберіга@ ти конфіденційність певної інформації, направленої Кредитору. Однак зобов’язан@ ня щодо конф і де цінності не застосовуються у наступних випадках: (і) така інформація є або стає загальнодоступною у будь@який інший спосіб, окрім як з провини або дії з боку Кредитора; (іі) розголошення є необхідним або бажаним для дотримання або збереження прав Кредитора у зв’язку з будь@якою юридичною процедуродією чи дією, яка може виникнути або загроза якої може виникнути в зв’язку з Документами про надання кредиту; або (ііі) розголошення вимагається законом або судовим рішенням, або будь@яким урядовим або регулюючим Урядовим Агентством або органом. 3.9. Заяви та запевнення Позичальника: Кожна із заяв та кожне із запевнень По@ зичальника, які наводяться у Статті 16 Угоди про надання позики, є правильними. 3.10. Суттєві несприятливі зміни: Жодних суттєвих несприятливих змін у фі@ нансовому стані та роботі Позичальника або у фінансовому стані Гаранта, почина@ ючи з дати укладання цього документа, не відбулося. 3.11. Участь громадськості: Гарант та Позичальник виконали всі вимоги При@ родоохоронного законодавства, включаючи, без обмежень, усі закони, пов’язані з проведенням консультацій з громадськістю та/або за її участі.

221


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом 3.12. Документи про надання позики: Гарант брав участь у переговорах стосов@ но Документів про надання позики та будь@яких змін до них, повністю ознайомле@ ний з їх умовами та отримав належним чином оформлений примірник кожного до@ кумента про надання позики та всіх поправок та змін до них. 3.13. Примусове виконання: Кредитор має право на примусове застосування будь@якого рішення суду чи арбітражного суду, отриманого ним проти Позичаль@ ника або Гаранта відповідно до умов Кредитної угоди та/або Гарантійної угоди в Україні, і таке рішення суду чи арбітражного суду не може бути підданим сумніву на основі забезпечення чи примусового застосування такого рішення суду чи арбітражного суду, або будь@яких положень Документів про надання позики, щодо його відповідності державній політиці чи з якоїсь іншої причини. 3.14. Реєстрація: Реєстрація Документів про надання позики (крім Угоди про механізм надання кредиту) в Національному банку України або в іншому регуля@ тивному органі не вимагається. 3.15. Регулююче законодавство: Вибір англійського права як регулюючого за@ конодавства цієї Гарантійної угоди є чинним вибором регулюючого права, що виз@ нається судами України та виконується на території України. 3.16. Управління енергоблоками: Позичальник має таке право на використан@ ня та господарське управління Енергоблоками, як воно передбачене законами Ук@ раїни, що застосовуються до підприємств, які перебувають у державній власності. 3.17. Повторення: Кожна з заяв та кожне з запевнень, які містяться у Статті 3 цієї Гарантійної угоди, виконуватимуться доти, доки будь@які суми залишатимуть@ ся ненаданими в позику або такими, що підлягають сплаті за будь@яким Докумен@ том про надання позики, так, ніби вони є повтореними шляхом посилання на обс@ тавини, котрі існуватимуть на той час. 4. Зобов’язання 4.1. Гарант зобов’язується перед Кредитором, що доти, доки будь@які суми за@ лишаються ненаданими в позику або такими, що підлягають сплаті за Документа@ ми про надання позики: 4.1.1. Класифікація обов’язків: Його платіжні обов’язки за цією Гарантійною угодою завжди класифіковані й завжди будуть класифіковані щонайменше рівно та пропорційно в усіх відношеннях з усією іншою його незабезпеченою та несубор@ динованою Заборгованістю. 4.1.2. Заборгованість за Позиченими коштами: Будь@яка Заборгованість По@ зичальника за Позиченими коштами, окрім заборгованості перед Кредитором, та перед ЄБРР за Документами про надання позики, або за будь@ якими сумами за@ боргованості Позичальника перед Гарантом внаслідок здійснення Гарантом плате@ жу відповідно до цієї Гарантійної угоди повністю субординується платіжним зо@ бов’язанням Позичальника за Документами про надання позики у прийнятній для Кредитора формі, причому така Заборгованість не повинна сплачуватися до по@ вернення та повної сплати всіх сум, які сплачуються за Документами про надання позики (або готівковим платежем, або зарахуванням Майна за таку Заборго@ ваність, або в інший спосіб) без згоди Кредитора. 4.1.3. Відсутність відмови: Він не буде вимагати призупинити чи відмовитися від виконання Загального Проекту або Робіт чи експлуатації будь@якого Енергоб@ локу та не дозволить Позичальникові зробити це або повністю чи в значному об@

222


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

сязі припинити виконання Робіт, якщо таке призупинення або відмова від вико@ нання не вимагається для цілей ядерної безпеки. Якщо таке призупинення або відмова від виконання вимагається для цілей ядерної безпеки, то тривалість тако@ го призупинення чи відмови від виконання обмежується часом, необхідним для за@ безпечення безпеки відповідної АЕС та мірою, пропорційною до відповідної АЕС або її частини. 4.1.4. Випадки невиконання зобов’язань: Він повідомить Кредитора про нас@ тання будь@якого Випадку невиконання зобов’язань або Потенційного невиконан@ ня зобов’язань (та про будь@які заходи, вжиті або запропоновані до вжиття для усунення такого випадку) негайно після отримання інформації про це. 4.1.5. Відсутність застави: Він не створить та не має несплачене Забезпечення щодо свого Майна, та забезпечить, аби жодне Урядове Агентство або Позичальник не створили та не мали його (якщо Кредиторові не надається еквівалентне Забез@ печення щодо всіх коштів, які підлягають сплаті за Документами про надання по@ зики, у прийнятний для Кредитора спосіб разом з домовленостями кредиторів з будь@якими прийнятними для Кредитора кредиторами, які отримують забезпечен@ ня таким чином) за винятком: (і) Забезпечення, створеного Документами про надання позики, або будь@яко@ го іншого Забезпечення, котре існує на день укладання цієї Гарантійної угоди, про яке Кредиторові було надано письмове повідомлення до дня укладання цієї Гарантійної угоди (іі) застави майна, яка виникає виключно шляхом застосування закону (або за угодою, що це підтверджує) у звичайному процесі ведення справ щодо Заборгова@ ності, яка підлягала сплаті протягом менш ніж 7 днів (ііі) застави товарів, відповідних право встановлюючих документів та/або інших відповідних документів, що виникають або створюються у звичайному про@ цесі ведення справ лише як забезпечення Заборгованості перед банком або фінан@ совою установою, що має безпосереднє відношення до товарів або документів, що@ до яких існує така застава (iv) Забезпечення, що виникає внаслідок виконання положень про утримання права власності у стандартних умовах Постачальника на постачання товарів, набу@ тих відповідною Особою у звичайному процесі ведення справ, якщо таке Забезпе@ чення втрачає свою чинність відповідно до свого терміну не більш ніж через один рік після свого утворення (v) будь@яке Забезпечення, утворене у зв’язку з будь@яким Майном, набутим ним після дати укладання цієї Угоди з єдиною метою фінансування такого набуття (vi) Забезпечення, надане будь@яким Урядовим Агентством або Позичальни@ ком щодо свого Майна до того часу, коли воно стало Урядовим Агентством або будь@яке Забезпечення, яке заміщує таке Забезпечення, коли таке Забезпечення не є забезпеченням відповідальності, більшої, ніж та, що її забезпечувало первісне За@ безпечення й коли воно не надається щодо будь@якого Майна, яке відрізняється від Майна, щодо якого було надано початкове Забезпечення (vii) Забезпечення, яке надається на користь Гаранта, Урядового Агентства або Позичальника щодо Майна, яке не є Майном жодного з них (viii) будь@яке Забезпечення, утворене або несплачене щодо Майна Гаранта, будь@якого Урядового Агентства або Позичальника, за умови, що сукупна сума не@

223


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом виплаченої основної суми боргу, капітал або номінальна сума, яка забезпечується таким Забезпеченням, котре утворене або є несплаченим відповідно до цього ви@ нятку, ніколи не повинне перевищувати І 000 000 Євро або еквівалентної суми (за обґрунтованим визначенням Кредитора); або (іх) будь@яке інше Забезпечення, утворене або несплачене з попередньої згоди Кредитора. 4.1.6. Судовий процес: Він негайно надасть Кредиторові детальні дані щодо будь@якого суттєвого судового, арбітражного або адміністративного процесу (вклю@ чаючи, без обмежень, всі Спеціальні обмеження) щодо яких Гаранту відомо щодо Га@ ранта або його Майна, або будь@якого Урядового Агентства або Позичальника, або такого, який міг би зробити заяви та запевнення, які містяться у Статті 16.1.14 Угоди про надання позики, невірними, якщо, за інформацією Позичальника такий процес проходив, був призупинений або ним загрожували на дату укладання Угоди. 4.1.7. Дотримання законів: Він забезпечить виконання Позичальником усіх його обов’язків та зобов’язань за всіма Застосовуваними Законами та Директива@ ми, які має застосування до Позичальника, включаючи Природоохоронне законо@ давство та умови всіх Погоджень про Фінансування та Погоджень про Проект, які стосуються Загального Проекту, Робіт, ХАЕС@2 або РАЕС@4, чи пов’язані з ними. 4.1.8. Виконання зобов’язань: Він виконає всі свої зобов’язання за Відповідни@ ми документами згідно з їхніми умовами. 4.1.9. Фінансування: Гарант погоджується, що коли виявиться обґрунтованим вважати, що коштів Позичальника буде недостатньо для Позичальника для вико@ нання його зобов’язань за Угодою про надання позики про позику, Гарант вживе заходів прийнятних для Кредитора або негайно забезпечити, щоб Позичальник мав достатні кошти для виконання своїх фінансових та інших зобов’язань за Уго@ дою про надання позики. 4.1.10. Реалізація: Він (ані шляхом єдиної операції, ані через здійснення низки взаємопов’язаних чи самостійних операцій, ані одноразово, ані протягом певного терміну) не продасть, не передасть, не здасть в оренду, не передасть у концесію, не позичить та в інший спосіб не реалізує (ані безпосередньо, шляхом купівлі@прода@ жу чи шляхом продажу з отриманням назад в оренду, ані в інший спосіб) жодну частину його Майна, яке відноситься або є необхідним для Загального Проекту, ХАЕС@2 або РАЕС@4, чи таке, щодо якого Позичальник має право застосування оперативного або господарського управління, а також не змінить, не зменшить і не вплине в інший спосіб на право оперативного або господарського управління та@ ким Майном, що ним користується Позичальник, без попередньої письмової зго@ ди Кредитора. 4.1.11. Ядерна відповідальність: Він забезпечить надання Кредитору та іншим відповідним сторонам Проекту гарантії від збитків та/або гарантії від ядерної відповідальності. 4.1.12. Відповідальність за ядерні інциденти: Він забезпечить, щоб вища межа відповідальності Позичальника як оператора будь@якої АЕС за ядерні інциденти до 31 грудня 2004 р. щонайменше дорівнювала 150 000 000 СДР (сто п’ятдесят міль@ йонів Спеціальних Прав Запозичення). 4.1.13. Розподіл Майна: Він забезпечить, що у будь@який час Позичальник юридично чи ефективно не має права власності або права оперативного чи госпо@

224


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

дарського управління Чорнобильською АЕС із закріпленням такого права за окре@ мою юридичною особою, стосовно якої Позичальник не має економічних або юри@ дичних інтересів. 4.1.14. Програми підтримки: Він забезпечить невпинне надання ДКЯРУ технічної підтримки з боку ОТБ, прийнятної для Кредитора стосовно Програми Підтримки. 4.1.15. Відшкодування: За вимогою Гарант відшкодовує Кредитору будь@які фінансові або інші витрати, втрати або зобов’язання, що були понесені ним внаслідок будь@яких подій, які зазначаються в Статті 21 Угоди про надання позики, та зокрема (без обмеження) стосовно будь@якого порушення або потенційного по@ рушення або зобов’язання (громадянського або кримінального) за будь@яким При@ родоохоронним законодавствов, чи будь@якої відповідальності по частині Кредито@ ра стосовно будь@якої ядерної відповідальності, включаючи очищення, прочистку, дезактивацію, ремонт або будь@які виправлення, в кожному разі такі, що виникають внаслідок або у зв’язку з бізнесом або Майном Позичальника та/або (якщо відбу@ лися події, що викладені в Статті 21 Угоди про надання позики) Гаранта або будь@ якого Урядового Агентства або стосовно Енергоблоків чи Загального Проекту. 4.1.16. Співробітництво та інформація: Він повинен повністю співпрацювати для забезпечення дотримання цілей, для яких надається кожна Позика, та: (і) він буде, час від часу, за вимогою кредитора або Позичальника, обмінювати@ ся думками стосовно ходу виконання Робіт, цілей, для яких надана Позика та ви@ конання їх відповідних зобов’язань за Документами про надання позики, та буде надавати Кредитору та Позичальнику всю таку інформацію, яка стосується вище@ зазначеного, та яка обґрунтовано запитується. (іі) він негайно повідомить Кредитору та Позичальнику про будь@яку умову, що перешкоджає або очікується, що вона буде перешкоджати реалізації положень, зазначених у вищенаведеному підпункті (і); та (ііі) він повинен не вживати жодних заходів, або дозволяти будь@якому Урядо@ вому Агентству вживати будь@яких заходів, які би заважали або перешкоджали ви@ конанню Загального Проекту або ефективній експлуатації енергоблоків чи вико@ нанню зобов’язань Позичальника за Угодою про надання позики. 4.1.17. Статус Кредитора: Він забезпечить, аби Кредитор весь час мав однакову правоздатність, імунітети та привілеї, які зазвичай має багатостороння або міжна@ родна фінансова організація. 4.1.18. Реструктуризація: Він не буде проводити реструктуризацію або зверта@ тися з проханням про реструктуризацію будь@якої Заборгованості по Фінансових Документах або Заборгованості перед ЄС. 4.1.19. Власність: Він гарантує, що Гарант є та залишатиметься 100@відсотко@ вим власником Позичальника, а також що Гарант повністю контролює та буде контролювати Позичальника, крім тих випадків, коли Кредитор дає свою поперед@ ню письмову згоду. 4.1.20. Конвенції: Він: (і) залишиться зобов’язаним за Віденською конвенцією та Спільним протоко@ лом від 21 вересня 1988 року та Конвенцією про ядерну безпеку, ухвалену дипло@ матичною конференцією, скликаною Міжнародним агентством з атомної енергії 17 червня 1994 року, та відкриту для підписання 20 вересня 1994 року.

225


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом (іі) зобов’язується, коли це буде доречним, вжити необхідних заходів, щоб прийняти на себе зобов’язання Протоколу 1997 року та Конвенції про додаткову компенсацію за ядерну шкоду. 4.1.21. Незалежність Регулюючих органів: Він буде гарантувати затвердження, утримання чинними та впровадження правил, прийнятних для Кредитора, які пе@ редбачають діяльність незалежних регулюючих органів у галузі енергетики, причо@ му такі правила повинні включати в себе, без обмежень, процедури для встановлен@ ня та коригування цін на електроенергію, збору тарифів та потоків платежів. 4.1.22. Угоди, конвенції ЄС, тощо: Він буде дотримуватися в усіх аспектах ви@ мог та умов будь@яких угод, конвенцій та будь@яких інших угод між ЄС та Ук@ раїною, та буде виконувати свої зобов’язання за цими угодами. 4.1.23. Дата завершення будівництва: Він забезпечить настання Дати завер@ шення будівництва як ХАЕС@2, так й РАЕС@4 у більш ранню з наступних дат чи до такої дати: (і) закінчення третьої Запланованої Зупинки реакторів для заванта@ ження палива після початку комерційної експлуатації як ХАЕС@2, так й РАЕС@4, або (іі) 31 грудня 2007 року. 4.1.24. Незалежність ДКЯРУ: Він забезпечить (і) у будь@який час незалежність ДКЯРУ і невтручання в його діяльність та процеси прийняття рішень, (іі) на@ явність в ДКЯРУ належних для його діяльності фінансових ресурсів і персоналу, (ііі) проведення огляду (з боку Кредитора та за його вимогою) ДКЯРУ та його діяльності і процесу прийняття рішень і (iv) здатність ДКЯРУ виконувати свої завдання та зобов’язання відповідно до розумної міжнародної практики у ядерній промисловості. 4.1.25. Тариф на електроенергію: Він має забезпечити, щоб в українському за@ конодавстві надалі передбачалася наявність незалежного регулятивного органу в енергетичному секторі, й такий орган має регулювати, серед іншого, ліцензування, визначення та зміну тарифів на електроенергію, включаючи, але не обмежуючись, оптові тарифи на електроенергію компаній Обленерго, Тариф позичальника та зміну такого Тарифу шляхом, що відповідає Методології Формування Тарифу, Об’єднані Тарифи теплоелектростанцій та атомних електростанцій та тарифи гідроелектростанцій. 4.1.26. Основні принципи діяльності оптового електроенергетичного ринку України: Він має забезпечити реалізацію Основних принципів діяльності оптово@ го ринку електроенергії України шляхом, який є прийнятним для Кредитора. 4.1.27. Спеціальні обмеження: Він має забезпечити, щоб Міністерство еко@ номіки та з питань європейської інтеграції України, Національний банк України чи будь@яке інше Урядове Агентство не накладає чи не накладе жодних Спеціаль@ них обмежень. 4.1.28. Відносини з МВФ: Він має докладати розумних зусиль для підтриман@ ня стабільних і хороших відносин з МВФ. 4.1.29. Міністерство палива та енергетики: Він має весь час дотримуватися умов Листа Міністерства палива та енергетики. 4.1.30. Фінансові Документи ЄБРР: Він виконає усі свої зобов’язання по Фінан@ совим Документам ЄБРР та не буде доповнювати або змінювати будь@який з Доку@ ментів Фінансування ЄБРР без попередньої письмової згоди Кредитора. 4.1.31. Акціонерний капітал: Гарант має забезпечити аби Позичальник не:

226


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

(і) купував, зменшував, скасовував, погашав або викупав будь@яку частину йо@ го статутного капіталу; або (іі) реєстрував чи дозволяв проводити реєстрацію будь@якої передачі його акцій, без попередньої письмової згоди Кредитора. 4.2. Чорнобильська АЕС: Гарант бере на себе зобов’язання перед Кредитором, причому такі зобов’язання лишаються чинними після того, як жодна сума не ли@ шається непозиченою або такою, що підлягає сплаті, відповідно до Документів про надання позики, а також після припинення дії (пряме чи опосередковане) Доку@ ментів про надання позики (включаючи цю Гарантійну угоду), щодо постійного утримання Чорнобильської АЕС закритою та повного її закриття відповідно до ви@ мог Кредитора та згідно з українським законодавством. 5. Платежі 5.1. Платежі мають здійснюватися вільно й без утримань: Усі суми, які підля@ гають сплаті Гарантом Кредитору за цією Гарантійною угодою, сплачуються (і) без будь@яких обмежень та умов; (іі) вільно й без (окрім як у мірі, передбаченій законодавством) відрахувань або утримань на сплату чи в раху@ нок будь@якого Податку, який накладається, збирається, або утримується, Ук@ раїною, або в межах України, та (ііі) без відрахувань або утримань (окрім як у мірі, передбаченій законодавством) в рахунок будь@якої іншої суми, чи то шляхом взаємозаліку, чи в інший спосіб. 5.2. Поповнення платежів: 5.2.1. Якщо Гарант змушений у будь@який момент відраховувати або утримува@ ти будь@який Податок або іншу суму з будь@якої суми, котра сплачується або підлягає сплаті, отримується або підлягає отриманню Гарантом за цією Га@ рантійною угодою, то така сума збільшується настільки, наскільки це є необхідним для того, щоб Кредитор отримав у встановлений термін та мав у своєму розпоря@ дженні (без будь@яких зобов’язань) чисту суму, яка дорівнює тій, яку він мав би от@ римати та мати у своєму розпорядженні, якби таке утримання або відрахування не було необхідним або не було зроблене. 5.2.2. Якщо Гарант змушений у будь@який момент відраховувати або утримува@ ти будь@який Податок на будь@яку суму чи розрахований через посилання на таку суму, яка отримується або підлягає отриманню (включаючи будь@яку суму, що от@ римується або підлягає отриманню за цією Статтею 5.2.2) Кредитором за цією Га@ рантійною угодою, Гарант сплачує або забезпечує сплату такого Податку або іншої суми до того, як підлягатимуть сплаті будь@які проценти чи штрафи, або, якщо та@ кий Податок або будь@яка інша сума сплачується або підлягає сплаті Кредитором, Гарант, на відповідну вимогу, збільшує платежі Кредиторові за цією Гарантійною угодою на таку суму, яка забезпечувала б відшкодування Кредиторові такого По@ датку або іншої суми, яка сплачується або підлягає сплаті Кредитором. 5.2.3. Протягом 30 днів після сплати будь@якої суми, з якої, за законом, він має здійснити відрахування або утримання, та протягом 30 днів після настання терміну сплати будь@якого Податку або іншої суми, сплати якої від нього вимагає вищенаведена Стаття 5.2.2, Гарант надає Кредиторові прийнятний для останнього доказ того, що таке відрахування, утримання або платіж та (якщо переказ є не@ обхідним) переказ такої суми відповідному податковому або іншому органу були здійснені.

227


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом 5.2.4. Як тільки Гарант дізнається про те, що будь@які такі відрахування, утри@ мання або платежі є необхідними (або про будь@які зміни у вимогах до їхнього здійснення), він сповіщає про це Кредитора. 5.3. Звільнення від оподаткування: 5.3.1. Гарант безвідклично надає всі необхідні Погодження Позичальнику та Гарант повинен здійснити всі платежі Кредитору відповідно до умов Фінансових Документів без утримання Податку та в усьому іншому виконувати відповідні зо@ бов’язання за Фінансовими Документами, включаючи, але не обмежуючись, зо@ бов’язання Позичальника за Статтею 10 Угоди про надання позики, та зобов’язан@ ня Гаранта за Статтями 5.1 та 5.2 вище. Гарант також сприятиме, щоб вчасно були прийняті всі зміни до та часткова відміна Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» та всіх інших Застосовних законів, які необхідні Пози@ чальнику та Гаранту для виконання всіх своїх зобов’язань та такі зміни залишать@ ся чинними до закінчення Періоду дії Механізму. 5.3.2. Гарант безповоротно звільняє Кредитора від сплати будь@яких Податків і обов’язкових платежів, від будь@яких податків, які застосовуються до сум пла@ тежів, які сплачуються за Документами про позику. 6. Платежі 6.1. Порядок здійснення платежів: На кожну дату, коли будь@яка сума підля@ гає сплаті Гарантом, він надає таку суму Кредиторові шляхом здійснення платежу у валюті, зазначеній у Статті 15.3 Угоди про надання позики, такими коштами та в такий термін, щоб вони були на той час загально прийнятними для здійснення роз@ рахунків у Місці платежу для міжнародних платежів у зазначеній валюті. Усі такі платежі здійснюються на такий рахунок у такому банку в такому Місці платежу, які зазначить Кредитор. 6.2. Порядок розподілу: Якщо сума, отримана Кредитором від Гаранта на будь@ яку дату, є меншою від загальної суми, що надалі підлягає сплаті та/або стає такою, що підлягає сплаті, за будь@яким з Документів про надання позики на зазначену дату, Кредитор використовує цю суму в порядку, передбаченому статтею 15.5 Уго@ ди про позику, а Гарант не має права керувати використанням Кредитором будь@ яких сум, отриманих від Гаранта Кредитором за цією Гарантійною угодою. 7. Валютне відшкодування Щодо будь@якої суми, яка підлягає сплаті Позичальником за Угодою чи у зв’яз@ ку з нею (але не за Фінансовим контрактом), Євро є єдиною валютою ведення ра@ хунку та платежу для всіх сум, котрі підлягають сплаті Гарантом за цією Га@ рантійною угодою або у зв’язку з нею, включаючи відшкодування збитків; водно@ час, щодо будь@якої суми, яка підлягає сплаті Позичальником за Фінансовим конт@ рактом чи у зв’язку з ним, валюта, зазначена в такому Фінансовому контракті є ва@ лютою ведення рахунку та платежу для всіх сум, котрі підлягають сплаті Гарантом за ними, включаючи відшкодування збитків. 8. Включення Зазначені нижче положення Угоди про надання позики застосовуються (якщо це доцільно) по відношенню до цієї Гарантійної угоди так, якби вони були викла@ дені в цій Гарантійній угоді, але так, щоб посилання в цих Статтях на Угоду про на@ дання позики та/або Фінансові контракти, а також на Позичальника (у будь@яких термінах) вважалися відповідно посиланнями на цю Гарантійну угоду та на Гаран@ та, а саме Статті: 2.2, 7.1, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 та 29.

228


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

9. Повідомлення 9.1. Адреси: Кожне повідомлення за цією Гарантійною угодою має здійснювати@ ся факсом або Іншим чином у письмовій формі. Кожне повідомлення або документ, які мають бути доставлені іншій стороні цієї Угоди, надсилаються їй на номер фак@ су або адресу, із зазначенням адресата, коли такий є, які з плином часу визначають@ ся такою стороною для цілей цієї Гарантійної угоди. Початкові номер факсу, адреса та позначення (коли таке є), визначені Гарантом та Кредитором, зазначено нижче: Для Гаранта: Україна Представлена Міністерством фінансів України Київ 252008 вул. Грушевського 12/2 Факс: (380) 44 219 4947 або (380) 44 219 3804 ) До уваги: Департамент зовнішніх економічних стосунків Копія Кабінету Міністрів Київ 01008 вул. Грушевського 12/2 Факс: (380) 44 253 8243 До уваги: Департамент фінансової політики та Державних боргових зобов’язань Для Кредитора: Євратом Представлений Європейською Комісією Генеральний Директорат з економічних та фінансових питань Фінансові операції, Програма управління та зв’язків з Групою Європейського Інвестиційного Банку (ЄІБ) Bailment Wagner L@2920 Luxembourg Факс: (352) 4301 36599 До уваги: Нові операції з надання позик та кредитів — Євратом та ЄС 9.2. Підписанти від Міністерства фінансів: Гарант підтверджує Кредитору, що осо@ би, призначені Міністерством фінансів України для надання їм права на підписання будь@якого листування з Кредитором (включаючи Запит на отримання Коштів) від його імені, дійсно мають такі повноваження та Гарант має забезпечити, щоб Міністер@ ство фінансів надавало в подальшому Кредитору письмове повідомлення, у випадку, якщо будь@які з таких осіб більше не будуть мати такі повноваження. 9.3. Доставка: Будь@яке повідомлення з боку Гаранта є безповоротним. Будь@ яке повідомлення з будь@якого боку вважається остаточно отриманим іншою стороною: 9.3.1. тоді, коли його було надіслано, якщо його надіслано факсом між 9:00 та 17:00 годинами (місцевого часу в місці, до якого його надіслано) Робочого дня в та@ кому місці, або отриманим наступного Робочого дня о 9:00 годині ранку в такому місці, якщо його надіслано факсом у будь@який інший час (за місцевим часом у місці, до якого його надіслано), або

229


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом 9.3.2. у будь@якому іншому випадку, коли його залишено за адресою, зазначе@ ною у Статті 9.1, або протягом 5 Робочих днів після відправлення поштою (авіапоштою в разі відправлення до іншої країни), з оплатою поштових витрат, на таку адресу. 9.4. Мова: 9.4.1. Усі зв’язки між сторонами здійснюються англійською мовою. 9.4.2. Будь@які документи та всі Відповідні Документи мають бути або вико@ нані англійською, або супроводжуватися засвідченим перекладом на англійську мову, та за рахунок Гаранта або Позичальника. У разі розбіжностей (включаючи, без обмежень, розбіжності між англійською версією цієї Гарантійної угоди та ук@ раїнською версією), англійська версія має переважну силу перед будь@якими інши@ ми текстами. 9.4.3. Ця Гарантія оформлена англійською та українською мовами, за умови, що у випадку суперечності англійська версія має переважну силу й при тлумаченні англійського тексту український текст не береться до уваги. 10. Правонаступник та особи, на користь яких поступаються правами та обов’яз@ ками 10.1. Ця Гарантійна угода накладає юридичні зобов’язання та є чинною на ко@ ристь відповідних правонаступників та осіб, на користь яких поступаються права@ ми та обов’язками відповідних сторін, за винятком того, що Гарант не може посту@ патися всіма своїми правами або обов’язками за цією Гарантійною угодою, чи їх частиною, або передавати їх у Інший спосіб без попередньої згоди Кредитора. 10.2. Кредитор може надавати запропонованому правонаступнику або будь@ якій особі, яка пропонує укласти будь@якого виду угоду про передання, або участь стосовно цієї Гарантійної угоди або Позики: 10.2.1. копію будь@якого Відповідного документа або іншого документа, пере@ даного відповідно до цієї Гарантійної угоди або будь@якого іншого Відповідного документа; 10.2.2. будь@яку інформацію, яку Кредитор отримав згідно з будь@яким Відповідним документом та Позикою або у зв’язку з ними. 11. Регулююче законодавство та юрисдикція 11.1. Регулююче законодавство: Ця Гарантійна угода регулюється законами Англії та має тлумачитися відповідно до них. 11.2. Юрисдикція Європейських Судів: Гарант безповоротно погоджується з урахуванням Статей 11.3 та 11.4, з тим, що будь@який юридичний позов або про@ цес, який випливає з цієї Гарантійної угоди або будь@яким Фінансовим контрактом або у зв’язку з ними («Процеси»), подається відповідно до Статті 153 Договору про заснування Європейського співтовариства з атомної енергії («Договір про Євратом») у Cуд першої інстанції Європейських співтовариств («СПІ») з правом подання апеляції до Суду Європейських співтовариств («СЄС») відповідно до Статті 140а Договору про Євратом. З урахуванням Статей 11.3 та 11.4, СЄС та СПІ, у кожному конкретному випадку, мають виняткову компетенцію вирішувати будь@який такий спір. Ухвала СЄС або СПІ відповідно до цієї Статті 11.2 є зобов’язуючою для сторін та такою, що може бу@ ти примусово здійснена сторонами, за винятком тих випадків, коли СЄС тимчасово призупинить виконання будь@якої ухвали СШ в очікуванні апеляції СПІ до СЄС.

230


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

11.3. Англійські суди: Незважаючи на Статтю 11.2, але відповідно до Статті 11.4, Кредитор має право, на свій власний та необмежений розсуд та на свою власну ко@ ристь, вимагати передання будь@якого спору, котрий може виникнути за цією Га@ рантійною угодою або у зв’язку з нею, під юрисдикцію судів Англії. Вищезгадане право може застосовуватися через подання письмового повідомлення, підписано@ го Кредитором та поданого Гарантові. Жодне з положень у цій Статті 11.3 не свідчить про те, що Кредитор підкоряється юрисдикції судів Англії за винятком випадків подання будь@якого відповідного повідомлення. 11.4. Арбітраж: Сторони також безповоротно погоджуються, що будь@який спір або будь@які суперечки будь@якого роду, які можуть виникнути (у будь@якій формі) за будь@яким Документом про надання позики, виходячи з його положень, у зв’язку з ним або у відношенні до нього (включаючи, без обмежень, спори або су@ перечки щодо існування, порушення, припинення або чинності такого документа) (кожне з них надалі «Спір») можуть, незважаючи на Статті 11.2 та 11.3, на винят@ ковий вибір Кредитора (незалежно від природи Спору), бути передані на розгляд та вирішення шляхом арбітражу відповідно до Правил (Правила вважаються вик@ ладеними в цій Статті 11.4 шляхом посилань) комісії з трьох арбітрів (або одного арбітру, якщо сторони згодяться на інше) згідно з Правилами та на таких умовах: 11.4.1. Кредитор може передати справу на розгляд в арбітраж, після подачі письмового повідомлення Гарантові та Позичальникові; 11.4.2. місцем проведення арбітражу є м. Лондон; 11.4.3. органом призначення для цілей, викладених у статті 7(2) Правил, є Лон@ донський міжнародний арбітражний суд; 11.4.4. англійська мова використовується як мова письмових документів та ус@ них заяв з усіх питань, пов’язаних з арбітражем; 11.4.5. процесуальним законодавством будь@якого розгляду в арбітражі є англійське законодавство та Правила застосовуються згідно з англійським законо@ давством; 11.4.6. Кредитор має право регресу стосовно будь@якого суду компетентної юрис@ дикції для будь@якого тимчасового засобу правового захисту в такій юрисдикції; 11.4.7. рішення арбітрів може бути примусово виконане будь@яким судом ком@ петентної юрисдикції та може бути виконане проти будь@якої особи та майна сто@ рони, що програла процес, у будь@якій юрисдикції; 11.4.8. рішення арбітрів є остаточним і обов’язковим до виконання сторонами у відповідному Спорі; 11.5. Інші компетентні юрисдикції: Ніщо у цій Статті 11 не обмежує права Кре@ дитора розпочати Процес проти Гаранта у будь@якому іншому суді компетентної юрисдикції; окрім цього, початок Процесу в одній або кількох юрисдикціях не пе@ решкоджає Кредиторові розпочинати Процес у будь@якій іншій юрисдикції, одно@ часно чи ні. 11.6. Місце: Гарант безповоротно відмовляється від заперечень, які він може з плином часу мати щодо визначення місця Процесу в будь@якому суді, зазначеному в цій Статті 11 та від претензій щодо того, що будь@який такий Процес було розпо@ чато у незручному місці. 11.7. Повістки: 11.7.1. Гарант безповоротно призначає Голову місії України в Європейському економічному співтоваристві в Брюселі (зараз за адресою 20/28 Avenue Albert

231


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Lancaster, B@1180, Brussels, Belgium) та Посла України у Сполученому Королівстві до Суду Св. Джеймса (зараз за адресою 60 Holland Park, London Wl 1 3SJ, England) як одержувача, за нього та від його імені, повісток за будь@якими Процесами відповідно у Люксембурзі та Англії. Така повістка вважається врученою після її доставки відповідному процесуальному агентові (незважаючи на те, чи вона перес@ лана Гарантові та отримана ним). Якщо, за будь@яких причин, процесуальний агент більше не може виступати як такий або більше не має адреси в Бельгії або Англії (у кожному конкретному випадку), Гарант безповоротно погоджується призначити заступника процесуального агента, прийнятного для Кредитора, та протягом ЗО днів надати Кредиторові копію документа, котрий підтверджує прийняття новим агентом такого призначення. 11.7.2. Гарант безповоротно погоджується з тим, що будь@яка повістка за будь@ яким Процесом у будь@якому місці буде вручена шляхом пересилання йому пош@ тою її примірника рекомендованим листом або засвідченим наперед оплаченим листом, надісланим авіапоштою відповідно до Статті 9. Така повістка має набрати чинності на дату отримання. 11.7.3. Ніщо у цій статті не обмежує права надавати повістки у будь@який інший спосіб, дозволений законом. 11.8. Згода на примусове виконання тощо: Гарант безповоротно дає загальну згоду, щодо будь@якого процесу у будь@якому місці, на надання будь@якого засобу судового захисту або оформлення судового наказу у зв’язку з таким Процесом, включаючи, без обмежень, здійснення або примусове виконання стосовно будь@ якого Майна (незалежно від його використання або призначення) будь@яких нака@ зу або ухвали, які можуть бути оформлені або винесені на такому Процесі. 11.9. Відмова від імунітету: Гарант безповоротно погоджується на те, що в разі започаткування будь@якою стороною Процесу в будь@якому місці (незалежно від того, чи це стосується приписів, виконання зобов’язань в натурі, відшкодування збитків, чи чогось іншого), ані ним, ані від його імені, ані будь@яким Урядовим агентством, ані стосовно його Майна чи майна будь@якого Урядового агентства не висуватимуться претензії на суверенний або інший Імунітет від такого Процесу, від накладання арешту (або ж для сприяння виконанню ухвали, до ухвали, або на інших підставах) на його Майно або майно будь@якого Урядового агентства або від виконання ухвали, причому відмова від такого імунітету є безповоротною. Кожен з них безповоротно погоджується з тим, що він та його Майно, а також майно будь@ якого Урядового агентства підлягають та підлягатимуть такому Процесу, арешту або виконанню ухвали стосовно його обов’язків за цією Угодою. 12. Імунітет: Згідно зі Статтею 11.9 у разі започаткування будь@якого Процесу, незалежно від його юрисдикції, відповідно до цієї Гарантійної угоди, Гарант та йо@ го Майно не будуть користуватися імунітетом від приведення у виконання судо@ вого рішення, накладання арешту або іншого судового процесу, а Гарант не матиме повноважень висувати претензії, ані від свого імені, ані стосовно будь@якого свого Майна, на такий імунітет. Відповідно до цієї Гарантійної угоди Відмова Гаранта, передбачена Статтею 11.9, від будь@якого такого права на імунітет є безповоротно зобов’язуючою для Гаранта. Укладення, підписання та виконання Гарантійної уго@ ди Гарантом являє собою, а виконання та дотримання зобов’язань за Гарантійною угодою являтиме собою несуверенні акти, які зазвичай є предметом слухання в

232


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

англійських судах або інших відповідних органах арбітражу, які проводяться з не@ суверенних справ. 13. Дата набуття чинності: Сторони погоджуються, що зобов’язання Гаранта за цією Гарантійною угодою набувають чинності з моменту ратифікації (без обме@ жень, умов чи застережень) цієї Гарантійної угоди Парламентом України згідно з пунктом 5 Додатку 2 Угоди про надання позики. Міністр Юстиції України надасть Кредитору висновок щодо набуття чинності цією Гарантійною Угодою в формі, по@ годженій у Додатку 8 до Угоди про надання позики. Цю Гарантійну угоду вчинено в трьох примірниках, кожний англійською та ук@ раїнською (згідно з умовами Статті 9.4.3) мовами, як Документ з печаткою в день, зазначений на початку. Вчинено як Документ з печаткою Україною Підписано: Прізвище: Сергій Тулуб Посада: Міністр палива та енергетики України — президент Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Вчинено як Документ з печаткою Європейським співтовариством з атомної енергії, представленим Комісією Європейських співтовариств Підписано: Прізвище: Посада

233


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

УГОДА між Кабінетом Міністрів України та Європейським Співтовариством з атомної енергії про співробітництво у сфері мирного використання ядерної енергії Дата підписання: Набрання чинності:

28 квітня 2005 р. 1 вересня 2006 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, та ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ (ЄВРА@ ТОМ), далі — «Співтовариство», які далі іменуються як «Сторона» або «Сторони» відповідно, УСВІДОМЛЮЮЧИ, що Угода про партнерство і співробітництво між Ук@ раїною та Європейськими Співтовариствами та їх державами — членами (далі — «Угода про партнерство та співробітництво»), яка набула чинності 1 березня 1998 року, встановлює, що Сторони співпрацюють у цивільному ядерному секторі на основі спеціальних угод, укладених між Сторонами, БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що Україна і всі держави — члени Співтовариства є Сто@ ронами Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, далі «Договір про нероз@ повсюдження», БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що Україна і Співтовариство та його держави — члени зобов’язуються забезпечувати, щоб наукові дослідження, розвиток та використан@ ня ядерної енергії в мирних цілях здійснювалися відповідно до цілей Договору про нерозповсюдження, БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що гарантії застосовуються у Співтоваристві як у рам@ ках Розділу 7 Договору про створення Європейського співтовариства з атомної енергії (далі — «Договір про створення Євратому»), так і в рамках угод про га@ рантії, укладених між Співтовариством, його державами — членами і Міжнарод@ ним агентством з атомної енергії, далі «МАГАТЕ», БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що гарантії застосовуються в Україні відповідно до Уго@ ди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що Україна і Співтовариство та його держави — члени ще раз підтверджують свою підтримку МАГАТЕ і його посиленій системі гарантій, БЕРУЧИ ДО УВАГИ доцільність зміцнення основи для співробітництва між Сторонами в цивільному ядерному секторі за допомогою рамкової угоди, ДОМОВИЛИСЯ ПРО ТАКЕ: Стаття 1 Визначення Для цілей цієї Угоди a) «ядерний матеріал» означає будь@який вихідний або спеціальний матеріал, що розщеплюється, як ці терміни визначено у Статті XX Статуту Міжнародного агентства з атомної енергії;

234


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

b) «Співтовариство» означає як: i) юридичну особу, створену згідно з Договором про створення Європейського співтовариства з атомної енергії, Сторону цієї Угоди; так і ii) території, на яких застосовується цей Договір; c) «відповідні органи влади Сторін» означає: i) для України — Міністерство палива та енергетики України; ii) для Співтовариства — Європейську Комісію; чи такий інший орган влади, про який у будь@який час одна із Сторін поінфор@ мує іншу. Стаття 2 Мета Мета цієї Угоди — забезпечення рамок для співробітництва між Сторонами у сфері мирного використання ядерної енергії для зміцнення загальних відносин співробітництва між Україною і Співтовариством на основі взаємної вигоди і взаємності і без впливу на відповідні повноваження кожної із Сторін. Стаття 3 Рамки співробітництва 1. Сторони можуть співпрацювати у сфері мирного використання ядерної енергії у спосіб, зазначений нижче у Статтях 4@8 цієї Угоди, в таких галузях: a) ядерна безпека (Стаття 4); b) керований термоядерний синтез (Стаття 5); c) ядерні дослідження та розробки в інших галузях, які не передбачені вище у підпунктах a) і b) (Стаття 6); d) міжнародні передачі, торгівля ядерними матеріалами та надання послуг з ядерного паливного циклу (Стаття 7); e) запобігання незаконному обігу ядерних та радіоактивних матеріалів (Стаття 8); i) інші відповідні галузі, що становлять спільний інтерес. 2. Співробітництво між Сторонами, зазначене в цій Статті, також може здійснюватися між фізичними та юридичними особами, заснованими в Україні та Співтоваристві. Стаття 4 Ядерна безпека Співробітництво у сфері ядерної безпеки здійснюється відповідно до Угоди про співробітництво між Кабінетом Міністрів України і Європейським співтоварист@ вом з атомної енергії в галузі ядерної безпеки, яка набула чинності 13 листопада 2002 року. Стаття 5 Керований термоядерний синтез Співробітництво у сфері керованого термоядерного синтезу здійснюється від@ повідно до Угоди про співробітництво між Кабінетом Міністрів України і Євро@ пейським співтовариством з атомної енергії в галузі керованого термоядерного синтезу, яка набула чинності 13 листопада 2002 року.

235


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом Стаття 6 Інші сфери ядерних досліджень і розробок 1. Співробітництво охоплює ядерні наукові дослідження та дослідно@конструк@ торські роботи, що становлять взаємний інтерес для Сторін, інші ніж ті, які були передбачені вище у Статтях 4 і 5 цієї Угоди, як погоджено Сторонами, настільки наскільки вони охоплюються відповідними науковими дослідженнями та дослідно@конструкторськими роботами, які здійснюються Сторонами. 2. З боку Співтовариства співробітництво, зокрема, може включати такі сфери: a) застосування ядерної енергії в медицині та промисловості, у тому числі у ви@ робництві електроенергії; b) вплив ядерної енергетики на довкілля; с) сфери співробітництва у цивільному ядерному секторі, визначені у пункті 2 Статті 62 Угоди про партнерство і співробітництво, наскільки вони можуть бути впроваджені відповідно до Договору про створення Євратому. 3. Співробітництво здійснюється зокрема шляхом: — обміну технічною інформацією через звіти, візити, семінари, технічні наради тощо; — обміну персоналом, у тому числі з метою навчання, між лабораторіями та/або організаціями, що залучені з обох Сторін; — обміну зразками, матеріалами, приладами та апаратурою для експеримен@ тальних цілей; — збалансованої участі у спільних дослідженнях і діяльності. 4. Настільки, наскільки це необхідно, рамки, терміни та умови співробітництва для конкретних проектів установлюються у виконавчих угодах, які укладаються Сторонами через свої компетентні установи, які діють згідно з їхніми відповідни@ ми законодавчими та регулятивними вимогами. 5. Такі виконавчі угоди можуть, зокрема, містити умови фінансування, роз@ поділу відповідальності управління і детальні положення щодо поширення інфор@ мації і прав інтелектуальної власності. 6. Кожна зі Сторін самостійно несе всі свої витрати, пов’язані зі співробітницт@ вом, за винятком тих випадків, які окремо узгоджуються Сторонами. Стаття 7 Міжнародні передачі, торгівля ядерними матеріалами надання відповідних послуг 1. Ядерний матеріал, що передається між Сторонами безпосередньо або через третю країну, підпадає під дію цієї Угоди з моменту, коли він потрапить на тери@ торію, що знаходиться під юрисдикцією Сторони, яка його одержує, за умови, що Сторона, яка передає, сповістила про нього в письмовій формі Сторону, яка одер@ жує, перед відправкою або в момент відправки (відповідно до процедур, визначених в Адміністративній угоді, яка буде укладена відповідними органами влади Сторін). 2. Ядерний матеріал, зазначений у пункті 1 цієї Статті, підпадає під дію цієї Уго@ ди до моменту, поки: — не буде визначено відповідно до положень про припинення дії гарантій від@ повідної угоди, вказаної нижче в підпункті b) пункту 6 цієї Статті, що він більше

236


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

не може бути використаний для будь@якої ядерної діяльності, яка є важливою з точки зору гарантій, або що він практично не підлягає регенерації; — його не буде передано, відповідно до підпункту e) пункту 6 цієї Статті, зазна@ ченого нижче, за межі юрисдикції Сторони, яка отримує, або — Сторони не погодяться про те, що він більше не підпадає під дію цієї Угоди. 3. Будь@яка передача ядерних матеріалів, що здійснюється у рамках співробіт@ ництва, виконується згідно з відповідними міжнародними і багатосторонніми зо@ бов’язаннями Сторін і держав — членів Європейського Союзу, які стосуються мир@ ного використання ядерної енергії, як це зазначено у пункті 6 цієї Статті. 4. Торгівля ядерними матеріалами і надання відповідних послуг між Сторона@ ми здійснюються за ринковими цінами. 5. Сторони намагаються уникати конфліктних ситуацій, які вимагають застосу@ вання комерційних запобіжних заходів в їхній взаємній торгівлі ядерними ма@ теріалами. Однак, якщо виникають проблеми в їхній взаємній торгівлі ядерними матеріалами, які можуть серйозно загрожувати життєздатності ядерної промисло@ вості, у тому числі уранових рудників, України або Співтовариства, то кожна із Сторін може вимагати невідкладного проведення консультацій у рамках спеціаль@ ного Комітету. Якщо під час консультацій не може бути винайдено взаємоприйнятне рішення щодо цих проблем, Сторона, що вимагала проведення консультацій, може відповідно до її внутрішнього законодавства і принципів міжнародного права зас@ тосувати відповідні комерційні запобіжні заходи для вирішення цих проблем або послаблення їх впливу; Застосування першого та другого підпунктів цього пункту не впливає на До@ говір про створення Євратому, а також інші правові акти, прийняті на основі цьо@ го Договору. 6. Передачі ядерного матеріалу здійснюються за таких умов: a) ядерний матеріал використовується у мирних цілях, а не для будь@яких ядер@ них вибухових пристроїв або для досліджень чи розробки таких пристроїв; b) ядерний матеріал є предметом: i) у Співтоваристві — гарантій Євратому відповідно до Договору про створен@ ня Євратому, а також гарантій МАГАТЕ відповідно до таких угод про гарантії, у разі коли вони є релевантними, а також у разі, якщо вони будуть переглянуті і замінені, за умови, що забезпечується сфера їх дії, як цього вимагає Договір про не@ розповсюдження ядерної зброї: — Угода між неядерними державами — членами Співтовариства, Європейським співтовариством з атомної енергії та Міжнародним агентством з атомної енергії, що набула чинності 21 лютого 1977 року (опубліковано як INFCIRC/193), — Угода між Францією, Європейським співтовариством з атомної енергії та Міжнародним агентством з атомної енергії, що набула чинності 12 вересня 1981 року (опубліковано як INFCIRC/290), — Угода між Сполученим Королівством, Європейським співтовариством з атомної енергії та Міжнародним агентством з атомної енергії, що набула чинності 14 серпня 1978 року (опубліковано як INFCIRC/263), — належним чином доповнених додатковими протоколами, укладеними 22 ве@ ресня 1998 року на підставі документу, опублікованого як INFCIRC/540 (зразок

237


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом додаткового протоколу до угоди (угод) між державою (державами) та МАГАТЕ для застосування гарантій). ii) в Україні — гарантій МАГАТЕ відповідно до Угоди між Україною та Міжна@ родним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв’язку з Догово@ ром про нерозповсюдження ядерної зброї, що набула чинності 22 січня 1998 року (опубліковано як INFCIRC/550); доповненої додатковим протоколом, укладеним 15 серпня 2000 року на основі документа, опублікованого як INFCIRC/540 (зразок додаткового протоколу до угоди (угод) між державою (державами) та МАГАТЕ для застосування гарантій), у разі, якщо він є чинним. c) у разі, якщо застосування будь@яких угод з МАГАТЕ, зазначених вище у підпункті Ь) цього пункту, призупинено або припинено з будь@якої причини в Ук@ раїні або Співтоваристві, відповідна Сторона укладає Угоду з МАГАТЕ, яка забез@ печує ефективність і сферу дії, еквівалентні тим, що передбачені угодами про га@ рантії, зазначеними в абзаці i) або абзаці ii) підпункту b) цього пункту, або, якщо це неможливо, то Співтовариство, що стосується його, застосовує гарантії, засно@ вані на системі гарантій Євратому, яка передбачає ефективність і сферу дії, еквіва@ лентні тим, що передбачені угодами про гарантії, зазначеними у абзаці i) підпунк@ ту b) цього пункту, або, якщо це неможливо, то Сторони укладають угоди про зас@ тосування гарантій, що передбачають ефективність і сферу дії, еквівалентні тим, які передбачені угодами про гарантії, зазначеними в абзаці i) або абзаці ii) підпунк@ ту b) цього пункту; d) застосування заходів фізичного захисту на рівнях, які задовольняють, як міні@ мум, набір критеріїв, що міститься в Додатку С до документа МАГАТЕ INFCIRC/ 254/Rev.5/Part 1 (Керівні принципи передачі ядерних матеріалів (Guidelines for Nuclear Transfers)), з усіма можливими доповненнями і змінами; окрім цього доку@ мента, Україна і держави — члени Співтовариства, Європейська Комісія відпо@ відно, посилаються, при застосуванні заходів фізичного захисту, на рекомендації МАГАТЕ, зазначені в документі INFCIRC/225/Rev.4 corrected (Фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок (Physical Protection for Nuclear Material and Nuclear Facilities)), з усіма можливими доповненнями і змінами. На міжнарод@ не транспортування поширюються положення міжнародної Конвенції про фізич@ ний захист ядерного матеріалу (документ МАГАТЕ INFCIRC/274/Rev.1), з усіма можливими доповненнями і змінами, прийнятими Сторонами та державами — членами Співтовариства, та Правил безпечного транспортування радіоактивних матеріалів МАГАТЕ (серія IAEA Safety Standards TS@R@1/ST@1, Revised), з усіма можливими доповненнями і змінами; є) передачі третій стороні будь@яких предметів, раніше переданих між Сторона@ ми цієї Угоди відповідно до цієї Статті, поза юрисдикцію Сторін здійснюються виключно у рамках зобов’язань, взятих Україною та окремими державами — чле@ нами Співтовариства в рамках групи країн, які є ядерними постачальниками, відо@ мої як Група ядерних постачальників. Зокрема, Керівні принципи для передачі ядерних матеріалів (Guidelines for Nuclear Transfers), опубліковані в документі МАГАТЕ INFCIRC/254/Rev.5/Part 1, з усіма можливими доповненнями і зміна@ ми, застосовуються до передачі третій стороні будь@яких предметів, що раніше бу@ ло передано між Сторонами цієї Угоди, відповідно до цієї Статті.

238


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

7. Сторони сприяють торгівлі ядерними матеріалами між ними або між фізич@ ними або юридичними особами, заснованими на територіях кожної зі Сторін, у взаємних інтересах виробників, промисловості ядерно@паливного циклу, енерго@ компаній і споживачів. Дозволи, у тому числі ліцензії на експорт і імпорт, а також повноваження або дозволи третім сторонам, пов’язані з торгівлею, промисловою експлуатацією або переміщенням ядерного матеріалу по територіях Сторін, не використовуються для обмеження торгівлі або для заподіяння шкоди комерційним інтересам будь@якої зі Сторін у сфері мирного використання ядерної енергії як на національному, так і міжнародному рівнях. Відповідний орган влади діятиме при отриманні заяв на ви@ дачу таких повноважень якомога скоріше, не допускаючи безпідставних затрат. Для забезпечення дотримання цього положення вносяться зміни до відповідних адміністративних положень. Положення цієї Угоди не можуть використовуватися для перешкоджання віль@ ному руху ядерного матеріалу в межах території Співтовариства. 8. Незважаючи на призупинення або припинення дії цієї Угоди з будь@якої при@ чини, пункт 6 цієї Статті застосовуються поки будь@який ядерний матеріал, що є предметом цих положень, залишається під юрисдикцією однієї зі Сторін, або поки не буде прийнято рішення відповідно до положень пункту 2 цієї Статті. Стаття 8 Запобігання незаконному обігу ядерних матеріалів Співпраця у сфері запобігання незаконному обігу ядерних матеріалів стосуєть@ ся впровадження методів та техніки обліку і контролю ядерних та радіоактивних матеріалів. Стаття 9 Інші сфери взаємних інтересів 1. У межах своєї компетенції Сторони можуть домовитись про співробітництво в інших видах діяльності у сфері ядерної енергії. 2. З боку Співтовариства ці види діяльності мають охоплюватися відповідними програмами дій і відповідати умовам, які визначені для цього, наприклад, у таких сферах, як безпечне транспортування ядерного матеріалу, гарантії або промислове співробітництво з метою підтримки певних аспектів безпеки на ядерних установках. 3. Пункти 4, 5 та 6 Статті 6 цієї Угоди застосовуються також і до цієї Статті. Стаття 10 Законодавство, що застосовується Співробітництво у рамках цієї Угоди здійснюється відповідно до чинного зако@ нодавства України і Співтовариства, а також міжнародних угод, укладених Сторо@ нами. У випадку Співтовариства, законодавство, що застосовується, включає До@ говір про створення Євратому, а також інші правові акти, прийняті на основі цьо@ го Договору. Стаття 11 Інтелектуальна власність Використання або розповсюдження інформації і прав інтелектуальної влас@ ності, патентів і авторських прав, пов’язаних зі співробітництвом в рамках цієї Уго@

239


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом ди, здійснюється відповідно до Додатків до Угод про співробітництво між Кабіне@ том Міністрів України та Європейським співтовариством з атомної енергії в галузі ядерної безпеки і керованого термоядерного синтезу, зазначених вище в Статті 4 і Статті 5 цієї Угоди відповідно. Стаття 12 Консультації та арбітраж 1. Сторони проводять регулярні консультації у рамках Угоди про партнерство та співробітництво для здійснення моніторингу співробітництва у рамках цієї Уго@ ди, якщо Сторонами не буде передбачено спеціальних механізмів проведення кон@ сультацій. 2. Будь@який спір щодо застосування або тлумачення цієї Угоди може бути вирішений у порядку, визначеному Статтею 96 Угоди про партнерство та співробітництво. Стаття 13 Набуття чинності та термін дії 1. Ця Угода набуває чинності з дати, яку Сторони шляхом обміну дипломатич@ ними нотами зазначать як дату набуття нею чинності, і залишатиметься чинною протягом початкового періоду у п’ять років. 2. Далі ця Угода автоматично продовжується на п’ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не менш ніж за 6 місяців до дати закінчення терміну дії не висуває у пись@ мовій формі вимогу про припинення дії Угоди або проведення нових переговорів. 3. Якщо одна зі Сторін чи держава — член Співтовариства порушать будь@які суттєві положення цієї Угоди, інша Сторона може надіслати письмове повідомлен@ ня щодо призупинення або повного чи часткового припинення співробітництва за цією Угодою. Перед тим як одна зі Сторін здійснить такі дії, Сторони проводять консультації з метою досягнення домовленості щодо вжиття заходів для виправлення ситуації, а також щодо терміну вжиття зазначених заходів. Дії, викладені у першому підпункті цього пункту, здійснюються лише у разі, як@ що заходи, про які домовилися, не були вжиті у домовлені терміни, або, у випадку, якщо не досягнуто згоди відповідно до попереднього підпункту, після закінчення розумного періоду, зважаючи на характер та серйозність порушення. Цю Угоду укладено у двох примірниках, кожен українською, датською, голла@ ндською, англійською, фінською, французькою, німецькою, грецькою, італійсь@ кою, португальською, іспанською, шведською мовами, причому усі тексти є рівно автентичними. Вчинено в м. Київ «28» квітня дві тисячі п’ятого року.

За Кабінет Міністрів України (підпис)

240

За Європейське Співтовариство з атомної енергії (підпис)


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

УГОДА між Європейським Союзом і Україною про визначення загальної схеми участі України в операціях Європейського Союзу із врегулювання криз Дата підписання: Набрання чинності:

13 червня 2005 р. 1 травня 2008 р.

Офіційний переклад Європейський Союз, з одного боку, та Україна, з іншого боку, які далі назива@ ються Сторони, беручи до уваги, що: 1) Європейський Союз (ЄС) може приймати рішення про вжиття заходів у сфері врегулювання криз, у тому числі заходів з підтримання миру; 2) Європейська Рада в Севільї 21 та 22 червня 2002 року затвердила механізм консультацій та співробітництва між Європейським Союзом та Україною з урегу@ лювання криз; 3) Європейський Союз прийматиме рішення, чи буде запропоновано третім державам узяти участь в операції ЄС із урегулювання кризи. Україна може прий@ няти пропозицію Європейського Союзу та запропонувати форму своєї участі в цій операції. У такому випадку Європейський Союз прийме рішення стосовно прий@ нятності запропонованої форми участі України; 4) загальні умови участі України в операціях ЄС із урегулювання криз цивіль@ ними та військовими засобами повинні бути визначені в цій Угоді, яка визначає за@ гальну схему такої можливої участі в майбутньому, а не визначатися окремо для кожної відповідної операції. Додаткові імплементаційні угоди повинні укладатися для кожної окремої операції, як це передбачено статтею 13 цієї Угоди; 5) Угода не повинна впливати на самостійність Європейського Союзу в прий@ нятті рішень, і не повинна впливати на характер прийняття рішень Україною про участь в операції ЄС із урегулювання кризи, який ґрунтується на індивідуальному підході й національному законодавстві України; 6) Угода повинна стосуватися лише майбутніх операцій ЄС із урегулювання кризи й не повинна впливати на існуючі угоди, які регулюють участь України в уже розпочатій операції ЄС із урегулювання кризи, домовилися про таке: Розділ I Загальні положення Стаття 1 Рішення стосовно участі 1. Після прийняття Європейським Союзом рішення запропонувати Україні взя@ ти участь в операції ЄС із урегулювання кризи й за умови такої згоди Україна на@ дає Європейському Союзу інформацію про форми своєї участі, які пропонуються.

241


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом 2. Оцінка Європейським Союзом форми участі України здійснюється з прове@ денням консультацій з Україною. 3. Європейський Союз якомога скоріше надає Україні попередню інформацію про ймовірний фінансовий внесок до спільних витрат на операцію, щоб допомогти Україні в розробці її пропозиції. 4. Європейський Союз повідомляє Україні результати оцінки листом, щоб за@ безпечити участь України згідно з положеннями цієї Угоди. Стаття 2 Межі 1. Україна приєднується до Спільної дії, якою Рада Європейського Союзу вирішує, що ЄС буде проводити операцію з урегулювання кризи, а також до будь@ якої Спільної дії чи Рішення, якими Рада Європейського Союзу вирішує розшири@ ти операцію ЄС із урегулювання кризи, згідно з положеннями цієї Угоди та будь@ якими домовленостями, необхідними для її реалізації. 2. Форми участі України в окремій операції ЄС із урегулювання кризи не впли@ вають на автономію прийняття рішень Європейським Союзом. Стаття 3 Статус персоналу та контингенту 1. Статус персоналу, відрядженого Україною для участі в операції ЄС із урегу@ лювання кризи цивільними засобами, та (або) контингенту, відрядженого Ук@ раїною для участі в операції ЄС із урегулювання кризи військовими засобами, виз@ начається угодою про статус контингенту (місії), якщо вона є, укладеною між Європейським Союзом та державою (державами), на території якої (яких) прово@ диться операція. 2. Статус персоналу, відрядженого до штаб@квартири чи органів управління, розташованих поза межами держави (держав), в якій (яких) проводиться операція ЄС із урегулювання кризи, визначається домовленостями між відповідними штаб@ квартирою й органами управління та Україною. 3. Не впливаючи на угоду про статус контингенту (місії), про які йдеться в пункті 1 цієї статті, Україна здійснює юрисдикцію над своїм персоналом, який бе@ ре участь в операції ЄС із урегулювання кризи. 4. Україна відповідає за задоволення будь@яких претензій, пов’язаних з участю в операції ЄС із урегулювання кризи, які надходять від її персоналу або стосують@ ся його. Україна відповідає за вжиття будь@якого заходу, зокрема юридичного чи дисциплінарного характеру, стосовно будь@кого з її персоналу відповідно до своїх нормативно@правових актів. 5. Україна бере на себе зобов’язання зробити заяву стосовно відмови від пре@ тензій до будь@якої держави — учасниці операції ЄС із урегулювання кризи, в якій бере участь Україна, і зробити її під час підписання цієї Угоди. Зразок такої заяви додається до цієї Угоди. 6. Держави — члени Європейського Союзу беруть на себе зобов’язання зробити заяву стосовно відмови від претензій до будь@якої майбутньої участі України в операції ЄС із урегулювання кризи, і зробити її під час підписання цієї Угоди. Зра@ зок такої заяви додається до цієї Угоди.

242


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

Стаття 4 Секретна інформація 1. Україна вживає відповідних заходів для забезпечення захисту секретної інформації ЄС згідно з правилами безпеки Ради ЄС, які містяться в рішенні Ради 2001/264/ЕС від 19 березня 2001 року1, і відповідно до подальших інструкцій ком@ петентних органів, у тому числі Командира операції ЄС із урегулювання кризи військовими засобами чи Керівника операції ЄС із урегулювання кризи цивільни@ ми засобами. 2. У випадках, коли ЄС та Україна уклали угоду про заходи безпеки стосовно обміну секретною інформацією, положення такої угоди застосовуються так само й в умовах операції ЄС із урегулювання кризи. Розділ II Загальні умови участі в операціях з урегулювання кризи цивільними засобами Стаття 5 Персонал, відряджений для участі в операції ЄС із урегулювання кризи цивільними засобами 1. Україна забезпечує виконання її персоналом, відрядженим для участі в опе@ рації ЄС із урегулювання кризи цивільними засобами, покладеного на нього зав@ дання відповідно до: — Спільної дії та подальших змін, як це зазначено в пункті 1 статті 2 цієї Угоди; — Плану операції; — заходів стосовно виконання Спільної дії. 2. Україна інформує в належні строки Керівника операції ЄС із урегулювання кризи цивільними засобами та Генеральний Секретаріат Ради Європейського Со@ юзу про будь@яку зміну форми своєї участі в операції ЄС із урегулювання кризи цивільними засобами. 3. Персонал, який відряджається для участі в операції ЄС із урегулювання кризи цивільними засобами, проходить медичне обстеження, вакцинацію та отримує від компетентного органу України медичне підтвердження своєї придатності до виконан@ ня службових обов’язків. Персонал, який відряджається для участі в операції ЄС із урегулювання кризи цивільними засобами, пред’являє копію цього підтвердження. Стаття 6 Система підпорядкування 1. Персонал, відряджений Україною, виконує службові обов’язки та поводить се@ бе виключно в інтересах операції ЄС із урегулювання кризи цивільними засобами. 2. Увесь персонал залишається повністю підпорядкованим своїм національним органам влади. 3. Національні органи влади передають оперативне управління Керівнику опе@ рації ЄС із урегулювання кризи цивільними засобами, який здійснює таке уп@ равління за допомогою ієрархічної системи командування та управління. 1

OJ L 101, 11.4.2001, р. 1. Рішення, змінене рішенням 2004/194/ЕС (OJ L 63, 28.2.2004, р. 48).

243


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом 4. Керівник місії очолює операцію ЄС із урегулювання кризи цивільними засо@ бами та бере на себе повсякденне керівництво операцією. 5. Україна має такі самі права та обов’язки в ході повсякденного керівництва операцією, як і держави — члени Європейського Союзу, що беруть участь в операції, згідно з юридичними документами, зазначеними в пункті 1 статті 2 цієї Угоди. 6. Керівник операції ЄС із урегулювання кризи цивільними засобами відповідає за дисциплінарний контроль над персоналом операції ЄС із урегулю@ вання кризи цивільними засобами. У випадку необхідності дисциплінарні заходи вживаються відповідним національним органом влади. 7. Для представлення свого національного контингенту в операції Україна приз@ начає національного представника контингенту (НПК). НПК доповідає Керівнику операції ЄС із урегулювання кризи цивільними засобами про національні питання й відповідає за повсякденну дисципліну контингенту. 8. Рішення закінчити операцію приймає Європейський Союз після консультацій з Україною, якщо Україна на день закінчення операції продовжує брати участь в операції ЄС із урегулювання кризи цивільними засобами. Стаття 7 Фінансові аспекти 1. Україна бере на себе всі витрати, які пов’язані з її участю в операції і які спла@ чуються окремо від витрат, пов’язаних зі спільним фінансуванням, як це визначе@ но в оперативному бюджеті місії. Це положення не впливає на статтю 8. 2. У випадку смерті, поранення фізичних осіб або у випадку завдання шкоди фізичним чи юридичним особам держави (держав), в якій (яких) проводиться опе@ рація, Україна, коли встановлено її відповідальність, сплачує компенсацію відповідно до умов, передбачених в угоді про статус місії, якщо вона є, як зазначе@ но в пункті 1 статті 3 цієї Угоди. Стаття 8 Внески до оперативного бюджету 1. Україна здійснює внесок до фінансування оперативного бюджету операції ЄС із урегулювання кризи цивільними засобами. 2. Фінансовий внесок України до оперативного бюджету є меншою за розміром однією з таких двох альтернатив: a) тією часткою базисного розміру оперативного бюджету, яка є пропорційною співвідношенню між її валовим національним доходом і сумою валових національ@ них доходів усіх держав, що здійснюють фінансові внески до оперативного бюдже@ ту операції; або b) тією часткою базисного розміру оперативного бюджету, яка є пропорційною співвідношенню між чисельністю її персоналу, що бере участь в операції, і загаль@ ною чисельністю персоналу всіх держав — учасниць операції. 3. Незважаючи на пункти 1 та 2, Україна не здійснює жодного фінансового внеску для виплати добових персоналу держав — членів ЄС. 4. Незважаючи на пункт 1, Європейський Союз у принципі звільняє треті дер@ жави від здійснення фінансових внесків до конкретної операції ЄС із урегулюван@ ня кризи цивільними засобами, коли:

244


Чинні міжнародні договори між Україною та Європейським Союзом

Розділ 1

a) Європейський Союз вирішує, що форма участі третьої держави в операції є значною й вона є суттєвою для цієї операції; або b) третя держава, що бере участь в операції, має такий дохід на душу населення, який не перевищує аналогічного доходу будь@якої держави — члена Європейсько@ го Союзу. 5. Керівник операції ЄС із урегулювання кризи цивільними засобами та відпо@ відні адміністративні служби України, які займаються питаннями внесків України до оперативного бюджету операції ЄС із урегулювання кризи цивільними засоба@ ми, укладут