Page 1


Budućnost stiže u tri koraka danas, sutra,uVek...

Naš jubilej, 60 godina rada Keramike, slavimo na jedinstven način, uvođenjem najsavremenije tehnologije, koja će biti instalirana u proizvodnju baš na godišnjicu osnivanja 26. aprila 2010., čime gradimo novi i jači temelj koji garantuje da će se naša vizija budućnosti ostvariti. Nova oprema nam omogućava da pratimo zahteve tržišta i da uradimo

sve kako bi mogli da uvek odgovorimo na nove želje svojih klijenata i da ispoštujemo njihove najfinije prohteve. Iskustvo koje već decenijama stičemo garantuje kvalitet i trajnost naših proizvoda. Naša vizija poslovanja obećava da

stižu lepe noVosti!


Prvo što ćete primetiti je svakako novi vizuelni identitet Keramike Mladenovac. Naš novi logo istovremeno predstavlja dinamiku, pokret ka budućnosti, ali i tri prirodna elementa od kojih nastaju svi naši proizvodi: zemlju, vatru i vodu. Tako pokazujemo koliko držimo do kvaliteta svoje proizvodnje, koja se bazira na vrhunskom kvalitetu sirovina, i svim ostalim aspektima proizvodnog procesa keramike.

ponuda kreirana tako da proizvodi gotovo sami sebe prodaju. To znači da poznati i priznati spoj trajnosti i kvaliteta proizvoda Keramike Mladenovac sada postaje i dominantan u pogledu estetike i savremene funkcionalnosti. Kada se pri tome doda cena koja je potpuno prilagođena kupovnoj moći najvećeg broja naših potrošača, dobija se najpovoljnija kombinacija za sve kupce, i na veliko i na malo.

Uz nova ulaganja i novu poslovnu filozofiju, akcenat će biti i na novoj tehnologiji i mehanizaciji koja će biti uključena u proces proizvodnje. Najsavremenija mehanizacija i tim mladih dizajnera doprineće da naši proizvodi budu sinonim inovacije.

Ukratko, zahvaljujući modernizaciji proizvodnje i savremenom pristupu menadžmenta, naši klijenti će imati priliku da budu prijatno iznenađeni estetikom i još boljim kvalitetom naših proizvoda. Pri tom, naš odnos prema tržištu i dalje ostaje dosledan poverenju koje Keramika Mladenovac uliva. I dalje smo pristupačni svojim cenjenim potrošačima, a novo ulaganje će na

Posebno ćemo voditi računa o interesu svojih partnera, pa je zato naša

taj način biti naš gest pažnje i ulaganje u zadovoljstvo klijenata, partnera i potrošača, a ne isključivo ulaganje u sopstveni profit. Budite spremni za nove linije proizvoda koje ćemo uskoro predstaviti tržištu. Nova tehnologija omogućava godišnje bar tri nove linije sanitarne keramike a planiramo I proizvodnju novih dimničkih cevi koje su 30% lakše, što će omogućiti da se uskoro potpuno izmeni paleta proizvoda u skladu sa modernim trendovima. Pitaćemo vas za utiske. Čekamo vas na svom štandu u Hali 2 Beogradskog sajma. Dobrodošli.


o naMa

Glina je oduvek bila neizostavni materijal koji je pratio oblik razvoja ljudskog društva, pa je tako i proizvodnja predmeta od gline jedna od najstarijih ljudskih delatnosti. Keramika Mladenovac sa ponosom nastavlja tradiciju osavremenjivanja načina života. Gde god su potrebni otporni materijali, visoki higijenski standardi ili trajna dekoracija, naši keramički proizvodi su nezamenljivi. Najveća proizvodna celina je Fabrika sanitarne keramike koja u svom proizvodnom programu ima više serija sanitarne keramike koje se primenjuju za opremanje stambenih i javnih objekata. Počev od maja ove godine, novi proizvodi će biti dodatno oplemenjeni sa posebnom vrstom feldspata iz uvoza koji će garantovati belinu i sjaj naših proizvoda tako da će i vizuelno biti velike razlike.

Druga po veličini je fabrika Cevi, najveći proizvođač dimovodnih cevi u zemlji. Pored dimovodnih cevi sa odgovarajućim priključcima, u svom materijalu ima i plašteve izuzetnog kvaliteta, cvetne i okrugle Ø 200, a uskoro počinje i proizvodnja plašteva sa Ø 135 i Ø 160, zatim I proizvodnja kiselootpornih pločica kao i vrtne keramike. U svom sastavu kompanija ima i rudnik gline “Košarno” sa dokazanim rezervama gline za više stotina godina proizvodnje, čime uvek može da garantuje stabilnost visokog kvaliteta i potpunu kontrolu procesa proizvodnje i plasmana proizvoda na tržište. Za 60 godina rada Keramika Mladenovac je stekla poverenje i ugled na domaćem kao i na internacionalnom tržištu. To potvrđuju brojna priznanja

poput onih u Madridu 1978. godine ili u Frankfurtu 1983. i 1984. godine dobijenih za primenjenu tehnologiju i postignut kvalitet. Od 2001. godine uspostavljen je sistem kvaliteta prema međunarodnom standardu ISO 9001, 2005. godine dobijen je sertifikat za dimovodne cevi i fazonske komade kružnog preseka prema evropskom standardu EN 1457/A1, što znači da proizvodi nose CE znak.


rudnik koŠarno

Na petnaest kilometara od Mladenovca nalazi se ležište gline “Košarno”. Glina potiče iz razdoblja tercijera i detaljnim geološkim i laboratorijskim ispitivanjima utvrđena su četiri osnovna kvalieteta gline po kojima je napravljena podela na K-1, K-2, K-3 i k-5, nazvane i Košarno 1, Košarno 2, Košarno 3 i Košarno 5. Ove gline su kaolinitskog tipa, a utvrđene rezerve obezbeđuju eksploataciju nekoliko vekova unapred. Gline se koriste u proizvodnji keramičkih pločica, kanalizacionih cevi, kiselootpornih vučenih ploča, dimnjačkih cevi, koruba, korektorskih ploča, vučenih špalt ploča i drugog. Kompoziti se mogu pripremati na zahtev potrošača.


diMnJaCi

Početkom maja 2009. godine počinje prodaja novih dimnjačkih sistema. Osnovne karakteristike novih dimnjačkih sistema su: 1. manja težina cevi za 30%, što znači da se za toliko može više robe spakovati na šleper. To je od posebnog interesa jer je cena transporta cevi značajna. 2. mašinska obrada falca, koja će omogućiti da nove dimnjačke cevi savršeno prianjaju jedna uz drugu za cevi prečnika zaključno sa Ø 250. Dimnjaci Keramika Mladenovac su ekološki – sastavljeni su od tri sloja elemenata koji zbog svoje konstrukcije i kvaliteta osiguravaju besprekorno delovanje i trajnost: - okrugli ili kvadratni presek unutrašnje dimovodne cevi omoućava da se uz minimalnu veličinu postigne

najpovoljniji protok dimnih gasova, najmanji otpor i najlakše čišćenje - unutrašnja keramička dimovodna cev je vatrostalna, otporna na kiseline i temperaturne promene, ne propušta gasove, zadovoljavajuće je tvrdoće i idealna je i za visoke dimnjake - višeslojna konstrukcija obezbeđuje slobodnu dilataciju u svim smerovima, toplotnu izolaciju i jednostavnu montažu - sve karakteristike dimovodnih cevi su u skladu sa standardom JUS U.N4. 020, a njihova proizvodnja je pod kontrolom koja se vrši prema dokumentovanom sistemu menadžmenta kvaliteta usaglašenim na JUS-ISO-9001-2001.


Ekološki troslojni dimnjak je proizveden prema dokumentovanom sistemu menadžmenta kvaliteta usaglašenim sa JUS-ISO-9001-2001, te po svojoj konstrukciji i kvalitetu upotrebljenih materijala osigurava besprekorno delovanje i trajnost. Kvalitet dimovodnih cevi garantuje i CE deklaracija o usaglašenosti br. 1/05 Certifikat o kontroli fabričke proizvodnje (FPC) prema evropskom standardu EN 1457/ a1:2002 izdao je ovlašćeni češki Tehnički institut za ispitivanjau građevinarstvu iz Praga. PODrUČJE PrIMENE Ekološki troslojni dimnjaci se upotrebljavaju za sve vrste goriva (čvrsta, tečna i gasovita) kao i za različite kapacitete kotlova od 5 kW pa do 10.000 kW.

OSNOvNE KArAKTErISTIKE - Okrugli ili kvadratni presek unutrašnje dimovodne cevi omogućuje da se uz njegovu minimalnu veličinu postigne najpovoljniji protok dimnih gasov, najmanji otpor i najlakse čišćenje. - Unutrašnja keramička dimovodna cev je vatrostalna, otporna na kiseline i temepraturne promene. Ne propušta gasove i zadovoljavajuće je tvrdoće, pa je prikladna i za visoke dimnjake. - višeslojna konstrukcija obezbeđuje slobodnu dilataciju u svim smerovima, toplotn izolaciju, i jednostavnu montažu.

Dimnjaci se rade u sledećim prečnicima: dimnjaci dimnjaci kvardratnog okruglog peseka preseka Ø135mm 12,5x12,5cm Ø160mm 20x20cm Ø200mm Ø250mm Ø300mm Ø350mm Ø400mm

nisMo Jedini proiZVodJaČi!!! ali sMo naJVeći proiZVoĐaČi u srBiJi.


poploČaVanJe

CErAMIC PLATE, rUSTIKA terakot i drap boja se lako uklapaju sa svim elementima u okolini, pogodna je i za enterijer i eksterijer, daje osećaj topline rustičnog ambijenta. Upotrebljava se i za popločavanje industrijskih podova gde se zahteva kiselootpornost, dobre mehaničke osobine i protivkliznost


poploČaVanJe

COLECTOr PLATE Kiselootpornost, dobre mehaničke osobine, protivkliznost, rustičan izgled, upotreba prirodnih materijala za izradu, čine naše materijale za popločavanje primenjivim za oblaganje kolektora otpadnih voda, industrijskih proizvodnih hala u objektima gde se odvijaju hemijsko-tehnološki ili biohemijski procesi. Primenjivi su i za izradu ograda, kao elementi za pregradne zidove, za popločavanje parking prostora, terasa, prolaza, staza, platoa, za ventilaciju uz postrojenja za prečišćavanje. Proizvode se u bež i terakot boji.


oBloGa Za diMnJake/plaŠt

Pored dim.cevi proizvodimo i plašteve kao cvetne i kao okrugle Ø 200. Uskoro počinjemo proizvodnju istih i Ø 135 i Ø 160. Izuzetnog su kvaliteta i pok zali su se kao bolji konkurencije. Nudimo i pakovanje kao komplet (u plašt ubacujemo dim.cev).


Keramika Mladenovac a.d. Savića mlin 39 11400 Mladenovac Tel: 011/8231-400, 011/8231-400 Fax: 011/8232-315 PIB: 101280964 MB: 7065434 e-mail: rc@keramika-mladenovac.co.rs


keramika-mladenovac-katalog-opeke  

Nova oprema nam omogućava da pratimo zahteve tržišta i da uradimo Naš jubilej, 60 godina rada Kera- mike, slavimo na jedinstven način, uvođe...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you