Page 1

май 2014 №5(14) Қ. И. СӘТБАЕВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ГАЗЕТІ ГАЗЕТА КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. К. И. САТПАЕВА NEWSPAPER OF THE KAZAKH NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY AFTER K. I. SATPAYEV

ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 69 ЖЫЛ Жеңіс күні мерекесі – адамдардың ұлты, діні, тіліне қарамайтын, ұрпаққа өсиет боларлық Ұлы күн!

ТАНЦЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ стр. 57

СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА…

В КазНТУ им.К. И. Сатпаева прошел ежегодный студенческий бал, посвященный 80-летию вуза. Очень символичным стало число участников – 80 прекрасных пар.

www.mypolytech.kazntu.


2


ҚҰРМЕТТІ АРДАГЕРЛЕР, ӘРІПТЕСТЕР, ҰСТАЗДАР, СТУДЕНТТЕР! Баршаңызды 9 мамыр – Ұлы Жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймын! Тәуелсіз еліміз үшін бұл мерекенің орны айрықша. Адамзат тарихындағы ең ауыр күндердің бірі – сұрапыл соғыстың аяқталғанына да зымырап 69 жыл өтіпті. Бұл күнді қуанышпен, бір жағынан терең күрсініспен қарсы аламыз. Өйткені, соғыстың салған сызаты аз емес. Қаншама боздақтарымыз қан майданда от кешіп жүріп, Отан алдындағы азаматтық және патриоттық парызын абыроймен өтеді. Отаны үшін отқа түсіп, ерлік көрсеткен ардагерлеріміздің алдында әрқашан басымызды иеміз. Кеңес Одағының екі мәрте Батыры Т. Бигелдинов, Рейхстагқа ту тіккен Р. Қошқарбаев, ерліктерімен есте қалған М. Мәметова, Ә. Молдағұлова, Х. Доспановалар бүкіл қазақ халқының мақтанышына айналған тұлғалар. Туған елін жаудан қорғауда университетіміздің түлектері, ұстаздары, қызметкерлері ерліктің үлгісін көрсетті. Ұлы Отан соғысының алғашқы айында университетіміздің тау-кен-металлургия институтынан 22 оқытушы, 200-дей студент және 3 қызметкер майданға аттанды. Олардың ішінен 92 оқытушы мен студент аман-есен ортамызға оралып, 6-уы Кеңес Одағының Батыры атағына ие болды. Кеңес Одағының екі мәрте Батыры, университетіміздің түлегі Т. Бигелдинов, университет студенттері мен қызметкерлері, Кеңес Одағының Батырлары М. Баймұханов, Н. Ященко, А. Торопкин, В. Засядько, Н. Маркелов, М. Губанов сынды азаматтарымыз қан майданда ерлікпен шайқасты. Сонымен қатар университетіміздің Соғыс және еңбек ардагерлері кеңесінің төрағасы міндетін абыроймен атқарған, қара шаңырағымызда бір жылы кем 60 жыл жемісті еңбек еткен, майдангер ұстаз болған Мүштай Батырбековтың өмірі баршамызға үлгі. Майдангер ұстаз, академик Досмұхамед Кішібеков ақсақалдың студент-жастарды патриоттыққа тәрбиелеп, ортамызда жүруі үлкен мақтаныш. Біздердің ашық аспан астында бейбіт өмір сүріп жатқанымыз осы майдангерлеріміздің арқасы. Отан үшін олардың еткен еңбегі өлшеусіз. Сондықтан арамызда санаулы ғана қалған майдангер ардагерлерімізді ардақтап, құрметтеп, қадірлей білейік дегім келеді. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, болашағымыз жарқын болсын! Патриот жастарымыз көбейсін! Ұлы Жеңіс мерекесі құтты болсын!

Ізгі тілекпен, ректор Жексенбек ӘДІЛОВ

3


КОМАНДА MYPOLYTECH 4

Асет БАКАЕВ Автор проектов газеты и сайта MYPOLYTECH Директор УИЦ Дорогие ветераны! Редакция MYPOLYTECH поздравляет вас с Днем Великой Победы! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, мирного неба и всего самого доброго!

Дана САГИМБЕКОВА Главный редактор студенческого сайта


Светлана СИНИЦЫНА Редактор текста на русском языке

Асель БОТАХАНОВА Фотограф, дизайнер

Сахибам САДЫРОВА Журналист

Максат МАРАТУЛЫ Фотограф, админ. сайта

Айдана КУЛМАН Внештатный корреспондент

Таурат САХИ Фотограф, админ. паблика vk.com/mypolytech

5


СОДЕРЖАНИЕ

НОВОСТИ........................................................................................................................... 7 НОВАЯ СТРАНИЦА В ИСТОРИИ КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РК.......................................8 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ И САТПАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ.................................................... 10 ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ВИЗИТ ПОСЛУЖИТ УКРЕПЛЕНИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА............. 12 ИСЛАМ ДІНІНІҢ ТАЗАЛЫҒЫ........................................................................................................... 13 КОМУ «СВЕТЯТ» ДВА ДИПЛОМА….............................................................................................. 14 АСЫҒЫҢЫЗ, ТАЛАПКЕР! ............................................................................................................. 16 ОДНА НА ВСЕХ БЫЛА ПОБЕДА!................................................................................................... 18 ПОСВЯЩАЕТСЯ ТАЛГАТУ БЕГЕЛЬДИНОВУ............................................................................... 19 КАЗНТУ – ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!................................................................................................ 20 НА ПОРОГЕ БУДУЩЕГО: ДЕНЬ КАРЬЕРЫ.................................................................................. 22 «ЕҢ ҮЗДІК ЭДВАЙЗЕР-2014» ......................................................................................................... 23 ПЕРСОНА................................................................................................................................................. 26 ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫНЫҢ АРДАГЕРІ............................................................................................ 26 ГРИГОРИЙ ЯРМАК: «МЫ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ!».............................................................. 28 РЕПОРТАЖ.......................................................................................................................31 УНИВЕРСИТЕТ МАҚТАНЫШЫ......................................................................................................... 32 «ҚАЗАҚСТАН 2050» СТРАТЕГИЯСЫ............................................................................................. 33 ВИА – ЭТО АКТУАЛЬНО!................................................................................................................... 34 ЕРЛІК, БІРЛІК, БЕРЕКЕ......................................................................................................................... 35 ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 69 ЖЫЛ...................................................................................................................... 35 МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ О СЧАСТЬЕ.............................................................................................. 36 ЯРКИЕ ЗВЕЗДЫ ГЛАВНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА СТРАНЫ............................................ 37 СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА…............................................................................................................... 40 WHY UNIVERSITY OF AVEIRO?......................................................................................................... 42 МАГЖАН И МУЗЫКА.......................................................................................................................... 43 Досмухамед Кшибеков, академик НАН РК: ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА ДОБЫТА ЕДИНСТВОМ.......................................................................................................................................... 44 ҮЗДІК ЖАТАҚХАНА-2014.................................................................................................................. 46 УНИВЕРСИТЕТ «КТК ЛИГАСЫ»...................................................................................................... 47 НАУКИ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ............................................................................................................. 48 ЭТО РАБОТА МОЕЙ МЕЧТЫ............................................................................................................. 50 ВНОВЬ ВПЕРЕДИ ИПИ! ................................................................................................................... 53 К ИТОГАМ 1-го ВНУТРЕННЕГО ЧЕМПИОНАТА КВН............................................................. 56 «ТАНЦЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»................................................................................................ 57 PolytechART......................................................................................................................60 SPE.....................................................................................................................................62 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ..................................... 62 СТУДЕНЧЕСКИЙ ПАРЛАМЕНТ......................................................................................64 И ВНОВЬ ВСЕМ ПРИВЕТ!.................................................................................................................. 64 СПОРТ...............................................................................................................................65 САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ ҮШІН................................................................................................... 66 ҚАЗҰТУ-ға 80 ЖЫЛ.............................................................................................................................. 67 КУБОК ЖАРЫСЫ.................................................................................................................................. 68 ЕГО ПРИЗВАНИЕ В СПОРТЕ – ВОЛЕЙБОЛ............................................................................... 70 ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ................................................................................................................ 71 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ В ЧЕСТЬ 80-летия УНИВЕРСИТЕТА................................................ 72 МОДА В ТЕХНИЧЕСКОМ...............................................................................................73


НОВОСТИ


НОВОСТИ

НОВАЯ СТРАНИЦА В ИСТОРИИ КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РК 17 апреля в университете состоялось открытие Центра управления космическими аппаратами. В торжестве принял участие космонавт Талгат Мусабаев. В рамках задач, определенных в Послании 2014 г. народу Казахстана Президентом Нурсултаном Назарбаевым, в КазНТУ им. К. И. Сатпаева создан Центр управления космическими аппаратами. Напомним, что ранее именно в КазНТУ открылась специализированная кафедра, и наш вуз первым получил лицензию на подготовку бакалавров по специальности «Космическая техника и технология». В университете функционирует Национальная научная лаборатория космических технологий, разработаны концепция и демонстрационные макеты солнечной космической электростанции и студенческого геофизического наноспутника. Открытие данного Центра – событие неординарное, а по уровню оснащенности специализированным научно-исследовательским и учебным оборудованием ему нет равных в республиканских вузах.

8


Высокой честью для профессорско-преподавательского коллектива и учащихся университета стало участие в мероприятии почетного гостя – председателя Национального космического агентства Республики Казахстан. Героя России, Народного Героя Казахстана – Халык Каhарманы генерал-лейтенанта авиации Казахстана, космонавта Талгата Амангельдиевича Мусабаева, который совершил в составе космических экипажей три полета (общей продолжительностью 341 день 9 часов 48 минут 41 секунда). – По предложению Казкосмоса ваш университет определен одним из базовых вузов по подготовке специалистов для космической отрасли республики, – сказал Талгат Амангельдиевич. – Я убежден, что Центр даст еще больший толчок дальнейшему развитию космических технологий и наращиванию научно-производственного потенциала в этой сфере. Разрезав символическую красную ленточку, ректор главного технического вуза страны Жексенбек Адилов вместе с председателем Казкосмоса Талгатом Мусабаевым объявили об открытии Центра управления полетами космических аппаратов. Тем самым отныне открыта новая страница в истории космической отрасли Казахстана. Затем состоялось знакомство Т. А. Мусабаева со студентами кафедры «Эксплуатация космических средств». Магистрант 1-го курса Павел Инчин и бакалавр 2-го курса Назифа Бактыбаева рассказали о студенческих буднях, о своей мечте стать космонавтами. Талгат Амангельдиевич со всей серьезностью дал ребятам несколько полезных советов и напомнил, что в данной профессии важны не только знания, но и хорошая физическая подготовка. В ходе посещения кафедры Т. А. Мусабаеву были продемонстрированы некоторые научные проекты и новейшие приборы, в частности, спутник из Швеции, предназначенный для изучения электромагнитного поля Земли. Пояснения о специфике его работы давал заведующий Лабораторией космических систем научного назначения А. С. Инчин. Уважаемый гость побывал также в Терминальном классе Национальной научной лаборатории коллективного пользования информационных и космических технологий КазНТУ, где ему подробно рассказали о гордости университета – Суперкомпьютере. Решением Ученого Совета Талгату Амангельдиевичу Мусабаеву присвоено звание почетного профессора КазНТУ им. К. И. Сатпаева. Теперь в коллективе политехников есть и космонавт!

9


НОВОСТИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ И САТПАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ В КазНТУ в преддверии 115-й годовщины со дня рождения выдающегося казахского ученого-геолога, доктора геолого-минералогических наук, профессора, академика АН Казахской ССР, действительного члена АН СССР К. И. Сатпаева прошел Международный форум «Инженерное образование и рынок труда. Стратегия партнерства», а также Международные Сатпаевские чтения «Роль и место молодых ученых в реализации Стратегии «Казахстан-2050», посвященные 80-летию КазНТУ им. К. И. Сатпаева. В них приняли участие представители научных сообществ стран ближнего и дальнего зарубежья. Работа форума ознаменовалась созданием Ассоциации технических университетов Центральной Азии. Президентом Ассоциации единогласно избран Жексенбек Адилов. Был также подписан учредительный договор о сотрудничестве между Палатой предпринимателей Алматы и РГП «КазНТУ им. К. И. Сатпаева», позволяющий, по мнению ректора, более активный обмен результатами работы университетов и учебной литературой. Главная цель – создать сеть, которая повысит уровень доступа к ресурсам.

10

11 апреля, в канун Дня рождения Каныша Имантаевича Сатпаева, имя которого гордо носит наш университет, состоялось возложение цветов к его монументу в сквере у здания Политеха. Почтить память одного из крупнейших ученыхгеологов ХХ века, первого президента Академии наук республики пришли учащиеся и профессорско-преподавательский состав вуза, участники Форума и «Сатпаевских чтений». Перед собравшимися выступил Нурлан Жармагамбетов – внук Каныша Имантаевича, который пожелал учащимся и коллективу педагогов в год 80-летия университета дальнейшего успешного развития, новых достижений в учебной и научно-инновационной работе. Затем прошел небольшой концерт, организованный силами студентов и преподавателей. Состоялось оглашение итогов конкурса на соискание университетской премии им. К. И. Сатпаева за лучшие научные исследования по техническим, естественным и гуманитарным наукам среди ученых, докторантов, магистрантов и студентов. Председатель Комитета по науке МОН РК Амандык Тулешов вручил дипломы и денежные сертификаты студентке 2-го курса ИВТиУР Назифе Бактыбаевой (25 000 тг), магистранту 1-го курса ИИиТТ Андрею Гнатченко (50 000 тг), докторанту PhD 3-го курса Алие Аменовой (75 000 тг), доктору технических наук, профессору Абдрахману Бегалинову (100 000 тг). – Рад, что комиссия признала мою работу достойной премии им. К. И. Сатпаева, – сказал Андрей Гнатченко. – У меня несколько статей и трудов по проблематике имитационного моделирования. Искренне благодарен моему научному руководителю профессору Данияру Борисовичу


Нурсеитову, который поддержал меня. Спасибо университету, финансировавшему проект. Это прекрасная возможность двигаться дальше в моих научных изысканиях и получить значимые результаты. В ходе обсуждения участниками конференции стратегических направлений развития Казахстана до 2050 года ректор КазНТУ Жексенбек Адилов представил презентацию, в которой был дан анализ инженерных специальностей 30 экономически развитых стран мира. – Без квалифицированных инженерных кадров, – сказал Ж. Адилов, – мы не выполним задачу, которую поставил в своем Послании Глава государства. Необходимо увеличивать число обучающихся по специальностям в области техники и технологии, потому что уже сегодня имеется дефицит инженерных кадров, хотя их подготовка осуществляется в 78 вузах. К сожалению, не все они обеспечивают так необходимое знание практических навыков. Чтобы подготовить хорошего инженера, недостаточно иметь стол и компьютер. Необходимы соответствующее лабораторное оборудование и база практики. Более 50 % выпускников после приема на работу направляется на профессиональную переподготовку. Это прямое свидетельство того, что уровень

обучения в вузах, степень готовности молодых специалистов к работе на производстве, мягко говоря, не соответствуют требованиям времени. В форуме, наряду с учеными и ректорами технических вузов Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, России, Германии и США, приняли участие также работодатели. В ходе обсуждения проблем инженерного образования и путей их решения с интересным сообщением выступил профессор физики Браунского Университета (штат Техас, США) Карен Мартиросян, который рассказал о плюсах и минусах инженерного образования, особенностях обучения специалистов инженерно-технического профиля в США и представил статистику заработной платы, отметив особую востребованность таких специалистов. В рамках конференции состоялось знакомство ее участников с учебно-исследовательским оборудованием и научными проектами университета. Особый интерес вызвала работа доктора технических наук Саркыта Елекеновича Кудайбергенова «Разработка технологии производства композиционных гидрогелевых материалов для очистки магистральных нефтепроводов, газопроводов и водопроводов».

11


НОВОСТИ

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ВИЗИТ ПОСЛУЖИТ УКРЕПЛЕНИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА В зале заседаний Ученого Совета КазНТУ им. К. И. Сатпаева руководство университета встречало 22 апреля почетных гостей. В их числе были Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Казахстане Е. П. Франсис Этьен, советник по вопросам культуры Иоганн Юрес, директор центра «Геоэнергетика» Пеги Скримен. – Университет активно начал вести подготовку специалистов в области космической техники и технологии, – сказал в приветственном слове ректор КазНТУ Жексенбек Адилов.– Недавно при участии председателя Национального космического агентства Республики Казахстан космонавта Талгата Мусабаева у нас открыт Центр по управлению космическими аппаратами. Начата реализация обширной космической программы. Мы знаем, что на последние дни апреля запланирован запуск французского космического спутника. Надеюсь, что он будет успешным, а наше сотрудничество в этой области будет развиваться продуктивно, быстрыми темпами, и мы получим хорошие результаты. Как известно, в ближайшее время в нашей республике планируется строительство двух атомных электростанций. Нужны будут опытные специалисты, и не только инженеры-строители, но и инженеры-атомщики, а значит, уже сегодня для обеспечения кадрового потенциала техническим вузам предстоит занять стартовую позицию в этом направлении. Полагаю, что французский опыт в данном деле будет нам небезынтересен. В ходе встречи Е. П. Франсис Этьена со студентами КазНТУ он прочитал интересную лекцию. Состоялась также презентация «Французская концепция устойчивого развития». В своем обращении к студентам Посол особо

12


отметил, что благодаря таким проектам, как сотрудничество КазНТУ и Schneider Electric, студенты имеют возможность обучаться по программе получения двойного образования в Университете Лотарингии. И это хорошее поле для научных исследований, развития многовекторного сотрудничества, в том числе по линии приглашения казахстанских профессоров с лекциями во Францию. Е. П. Франсис Этьен подчеркнул сильные стороны Казахстана в развитии, связанные с энергетическими ресурсами, а также достойное образование в сфере автоматики и электротехники для нужд индустриализации. Подписанное в 2009 году Президентами Казахстана и Франции соглашение о сотрудничестве явилось стимулом для создания Казахстанско-французского образовательного центра в области энергетики, электротехники и технического обслуживания автоматизированных систем — Schneider Electric (КазФЭЦ). В 2010 г. он сплотил КазНТУ им. К. И. Сатпаева, Министерство национального образования Франции, компанию Schneider Electric и Фонд Schneider Electric. Центр успешно работает и считается одним из лучших прогрессирующих подразделений нашего вуза. Следует сказать и о трехстороннем договоре КазНТУ им. К. И. Сатпаева, КазНУ им. аль-Фараби и Университета Лотарингии, касающемся создания центра «Геоэнергетика». Наши магистранты ежегодно выезжают во Францию для обучения по программе двудипломного образования. Делегация из Франции посетила лаборатории университета, побывала в КазФЭЦ и научно-информационном центре Siemens. Были обсуждены основные направления дальнейшего сотрудничества сторон.

ИСЛАМ ДІНІНІҢ ТАЗАЛЫҒЫ Ата-бабамыз көксеген тәуелсіздігімізді алдық деп, төбеміз енді көкке жеткендей болып, салтымыз бен дәстүрімізді, әдебиетіміз бен мәдениетімізді, тарихымыз бен өркениетмізді, теңдесі жоқ төл өнерімізді жандандыруға қолымыз жеткендей болдық. Жау жағадан алғанда, бөрі етектен алғандай болып, елді есінен адастырып, ілімсіз жұрттың арасына іріткі салған көптеген керіағар дін атын жамылғандар қаптап кетті. Осы тақырып бойынша 16 сәуірде ТКМ ғимаратының 265-ші аудиториясында университетіміздің әлеуметтік-зерттеу орталығының жанынан ашылған «Ұлағат» мәдени рухани-танымдық клубының ұйымдастыруымен «Ислам дінің тазалығы» атты рухани кездесу болды. Іс-шараға Алматы Орталық мешітінің найб имамы Оралхан Сейдіманов, Алматы қаласы ішкі саясат басқармасының Бостандық аудандық аумақтық бөлімінің жетекшісі Әділет Амангелдіұлы Керімбеков, университет ректорының кеңесшісі, ҚР еңбек сіңірген қайраткері, академик, университетіміздің әлеуметтік зерттеу орталығының директоры Ұлықпан Есілханұлы Сыдықов және басқа да қонақтар қатысты. Кездесу барысында университет студенттері, оқытушылары тарапынан бірнеше сұрақтар қойылды. Келген қонақтарымыз аудитория тарапынан қойылған қалың қоғамның көкейінде жүрген көптеген күрделі сауалдардың шешімдерін айтты. Діни басқарма өкілдері мәселенің дінмен байланысты жағына жауап айтып, әкімшілік өкілдері заңмен иық тірескен мәселе шешімдерін айтты. Ал, Ұлықпан ағамыз университет ішілік сұрақтардың жауаптарын берді. Кездесу ашық және еркін форматта өтті. Студенттер ойларындағы сауалдарының жауаптарын естіп, мәдени мұрағатын молайтып, жандарын рухани азықпен қоректендіріп қайтты. Қанат ҚОЖАМҰРАТОВ ЭжБИ, 3 курс «Ұлағат» мәдени рухани-танымдық клубы

13


НОВОСТИ

КОМУ «СВЕТЯТ» ДВА ДИПЛОМА… Магистрантам КазНТУ им. К. И. Сатпаева вручены сертификаты об окончании образовательного курса в рамках получения двойного диплома.

Александр Логвиненко, докторант 2-го курса Института геологии и нефтегазового дела им. К. Турысова, два года жил в предвкушении сегодняшнего торжества. В 2012-м по программе Казахстанско-французского научно-образовательного центра «Геоэнергетика» он закончил магистратуру Университета Лотарингии. – Данные знания я получил по программе двойного диплома, – говорит Александр. – Как только поступил в Политех в магистратуру, сразу подал заявку на дополнительное образование. Год обучался в магистратуре. В вечернее время нам преподавали французские профессора. Потом дважды ездил во Францию, где обучался по три месяца. Занятия проходили на английском языке. По окончании обучения защитил магистерскую в двух странах (дома, в Казахстане, и во Франции). У французских преподавателей своя методика преподавания, они обучают модулем, то есть читают лекции исключительно по теории. Практических заданий не дают. Все решает экзамен, где учитываются только знания, за счет чего и набираются баллы. Просто за аккуратную посещаемость занятий или за промежуточную аттестацию баллы не начисляются. Наряду с Александром Логвиненко двудипломниками стали еще четверо политехников – Ельвира Аргынбаева, Евгений Добрынин, Надир Абылай, специальность «Нефтегазовое дело» и

14

Санжар Сатыбалдиев, специальность «Ресурсы и прикладная геология». Из Франции – специально на церемонию вручения сертификатов – в КазНТУ прибыли президент Университета Лотарингии Пьер Мюценарт, а также вице-президент по международным делам Карл Томбр, профессор права и экономики Пьер Тифин, сотрудник отдела международных отношений Лариса Алле и директор центра «Геоэнергетика» Пеги Скримен. С казахстанской стороны в церемонии приняли участие ректор КазНТУ Ж. М. Адилов, проректор по социальной работе К. Н. Муканов, проректор по учебно-методической работе и международным связям С. С. Жусупбеков, проректор по научной и инновационной деятельности Е. И. Кульдеев, директор департамента международного сотрудничества и академической мобильности университета А. Е. Елибаева, директор департамента по академическим вопросам А. К. Сапаров, директор КазФЭЦ А. О. Бердибеков, региональный директор КазФЭЦ Франсуа Жиро. Международные программы «Двудипломного образования» проводятся согласно межправительственным соглашениям. Докторанты и магистранты имеют возможность продолжения обучения с получением двойного диплома в 15 зарубежных университетах, входящих в Программу партнерства университетов «UPP Universities» Chevron, где Казахстан представляет КазНТУ им. К. И. Сатпаева. В 2009 г. между президентами Казахстана и Франции было подписано соглашение о создании Казахстанско-французского образовательного центра. Два года спустя, КазНТУ им. К. И. Сатпаева, КазНУ им. аль-Фараби и Университет Лотарингии согласовали и утвердили международную образовательную программу «Двудипломное образование» для магистрантов и докторантов по специальности «Разработка подземных месторождений энергоресурсов». – Эти образовательные курсы, – говорит ректор КазНТУ Жексенбек Адилов, – впервые успеш-


но закончили в 2012 году пять человек, которые и стали обладателями магистерской степени на новых условиях. И вот уже в течение четырех лет около 30 французских преподавателей приезжают к нам с лекциями. В самом скором времени будем отправлять преподавателей нашего университета читать лекции во Францию. В ходе деловой встречи, состоявшейся после торжественной части, Пьер Мюценарт выступил с подробным сообщением об Университете Лотарингии. Была проведена презентация университетского Казахстанско-французского научно-образовательного центра «Геоэнергетика», обсуждены также важные вопросы, касающиеся перспектив дальнейшего сотрудничества сторон. Французская делегация посетила Казахстанско-корейский учебный центр информационно-коммуникационных технологий, Казахстанско-французский центр и Центр управления полетами космических аппаратов КазНТУ, ознакомилась с проектом, выполняемым совместно с ФГУП им. С. А. Лавочкина (Россия). Гости побывали на выставке инновационных разработок и научно-лабораторного оборудования центров с участием «Siemens» (Германия), Honeywell (США), Yokogawa (Япония), а также ознакомились с уникальным геологическим и горно-металлургическим научным оборудованием. Президент университета Лотарингии Пьер Мюценарт не скрывал своего удивления по поводу наличия в Казахстанско-французском центре университета приборов и оборудования – нового, суперсовременного и достаточно дорогого, с которым повседневно работают магистранты. Во Франции, по его словам, такое доступно только профессорам. На сегодняшний день КазНТУ имеет ряд соглашений с шестью вузами и компаниями Франции. Это сеть французских высших инженерных школ «N+I», Университет Лотарингии (г. Нанси), Институт аэронавтики и космонавтики (г. Тулуза), «Schneider Electric», Центральная школа г. Нант, Университет им. Пьера и Марии Кюри (г. Париж). P.S.Звучала часто по радио в прежние годы песенка про студента, в которой были такие слова: «Во французской стороне, на чужой планете предстоит учиться мне в университете…» Забавная и веселая песенка, но чисто теоретическая, потому что учиться за рубежом, в той же Франции, тогда было делом нереальным, а получить диплом иностранного вуза и вовсе делом несбыточным. Времена изменились! Да здравствует двудипломное образование!!!

15


НОВОСТИ

АСЫҒЫҢЫЗ, ТАЛАПКЕР!

Халық даналығы «Адам баласы өз өмірінде екі нәрседен: жар таңдау және мамандық таңдаудан қателеспеуі керек» деп жатады. Расында да бұл нәрселер адамның соңғы демі қалғанша бір болатын, көлеңкедей қасынан қалмайтын құндылықтар. Міне, енді бірер айдан соң мектеп түлектері үшін маңызды кезең, өмірлеріндегі алғашқы сын – ҰБТ сынағы келе жатыр. Соған сай қазір әр түлек «Қайда барамын?», «Қай жолмен жүремін?», «Кім боламын?» сияқты сұрақтардың шырмауында жүргені айтпаса да белгілі. Бұл заңды да, өмірге адам болып келгесін, ішіп-жеп, ойнап-күліп қана емес, «Адам» деген абыройлы атқа кір келтірмей кету әр адамның, әрбір өз елінің болашағына сеніммен қарайтын жастың парызы болса керек. Енді ғана тәй-тәй басып келе жатқан жас мемлекетіміздің іргетасын бірге қаласу, ел болашағы жолында маңдай терін сығып еңбек ету, Отанымыздың даму жолында кірпіші болып қалану – бүгінгі «Мәңгілік қазақ елінің» өзіндік ой өрісі қалыптасқан, кез келген ортада бәсекеге түсе алатын, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты жастарымыздың басты арманы болуы керек емес пе?! Ал, сол арманға қашан жете алады? Ол арманға өз ортаңды, орныңды тапқанда ғана қол жеткізесің, өйткені мамандық таңдау деген тек қана өзің айналысқың келетін жұмысты ғана таңдау емес, өзің араласқың келетін ортаны да таңдау. Кез келген еңбек мамандық емес. Өз ісінің нағыз маманы атану екінің бірінің еншісіне бұйырмаған. Ол үшін мамандығыңызға деген махаббат керек. Махаббатпен істелген іс қана нәтиже бермек. Шегі мен шеті жоқ мынау әлемде өзі қаламайтын мамандық иесі болып жүрген қаншама адам бар және соған сай өз жұмысын жанымен сүйіп істейтін адамдардың саны да аз емес. Мамандық таңдаудан жаңылмай, өміріңіздің бір кірпіші болып дұрыс қалауыңызға тілектестік білдіре отыра, сіздерге, құрметті талапкерлер, Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінде сапалы білім алуды ұсынамын! Елдегі отандық техникалық ЖОО-нан алған білім – кәсіби, әрі өмірде жетістіктерге жетуге жақсы бастау болады. Біздің негізгі көрсеткішіміз – студенттеріміздің республикада және оның шегінде сұранысқа ие болуы. 80 жылдық тарихы мен керемет дәстүрі бар ЖОО дипломы – жұмысқа орналасу мен болашаққа сенімділік кепілі! Еліміздегі алдыңғы қатарлы университеттердің бірі, Қазақстандағы техникалық білімнің көшбас-

16


шысы болып саналатын Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетіне биыл 80 жыл толып отыр. Осы уақытқа дейін көптеген жетістіктерге жетіп, тәжірибелі оқытушылары және университеттің атын тек жақсы жақтарымен республикаға танытып жүрген түлектері бар оқу орны 1934 жылы Тау-кен-металлургиялық институты болып құрылған. Кейіннен Қазақ ұлттық техникалық университеті атауына ие болды. Біздің университет техникалық жоғары оқу орындары арасында мамандар даярлаудың академиялық көрсеткіші бойынша Қазақстанның жоғары оқу орындары рейтингісінде 1 орынды алып отыр. Сондықтан да 2001 жылы Елбасымыз Н. Ә. Назарбаевтың Жарлығымен Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-ға ерекше мәртебе берілді. Шетел мемлекеттерінің алдыңғы орындағы университеттерімен тығыз байланысқа түсіп үлгерген ордамыз халықаралық рейтинг бойынша 17000 университеттің ішінде 601-ші орында. Бұл әрине, мақтанарлық жайт! Тек ол ғана емес, оқу ордамызда 165 ғылым докторы, 555 ғылым кандидаты, оның ішінде 42 академик еңбек етіп, 47 бакалавриат мамандығы, 50 магистрлік және 24 докторлық бағдарламалар бойынша мамандар даярлайды. «Техникалық ғылымдар және технологиялар» бағыты бойынша бакалавриатта оқу үрдісі жеке эксперименттік бағдарламалар бойынша іске асырылады. Университет құрамында ҚР Қарулы күштері мен әскери құрамына офицерлердің қосалқы құрамын даярлайтын Әскери істер институты бар. Жақында университеттің бастамасымен «Жобаларды басқару» және «Инновациялық менеджмент» сияқты жаңа мамандықтар ашылды. Оқу орнымызда академиялық алмасу бағдарламасы бойынша әлемнің жетекші жоғары оқу орындарының оқытушыларын шақыру жүзеге асырылуда. 2011-2012 оқу жылында университеттің 35 студенті АҚШ, Франция, Италия, Польша, Корей, Ресей мен Малайзия мемлекеттерінің беделді университеттерінде білім алуға аттанды. Бұл дегеніңіз, сіздің де құрметті талапкер, осы оқу орнына түсіп, жақсы білім-білік, белсендік көрсетсеңіз, әлем елдерінің үздік оқу орындарына барып біліміңізді жалғастыруға мүмкіндігіңіз бар деген сөз. ҚазҰТУ институттарының ішінде алғашқы белді орындарды алатын институттардың бірі – Ә. Ж. Бүркітбаев атындағы Өнеркәсіптік инженерия институты екені сөзсіз. Соның ішінде еліміздің ауыр өнеркәсібіне үлкен үлес қосып, білікті мамандар дайындауда үлкен жұмыс атқаратын «Білдекжасау, материалтану және машинажасау өндірісінің технологиясы» кафедрасын атап кеткен жөн.

Не зат болсын, барлығы да станоктан шығады, Сол үшін де маман керек сақадай сай құралы. Материалды өңдеу, жону, станоктар жасауға, Бізден оқып шығады жас, ас мамандар қырағы. Кел, талапкер, көтер елдің өнеркәсіп жағдайын, Таң қалдырып, қол соқтырғын басқа елдің таңдайын. Түйін түйіп шоң темірден, машиналар жасауға, Ынтаң болса, әрқашанда, оқытуға Біз дайын! Олай болса, асығыңыз, талапкер!

А.М. АЛШЫНОВА техн. ғыл. канд., аға оқытушы ӨИИ БМжМӨТ каф.

17


НОВОСТИ

ОДНА НА ВСЕХ БЫЛА ПОБЕДА! В преддверии значимых государственных праздников – Дня защитника Отечества, который отмечается 7 мая, и Дня Победы, в КазНТУ им. К. И. Сатпаева состоялось чествование участников Великой Отечественной войны, ветеранов трудового фронта, воиновафганцев и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

В этот день в Нефтяном корпусе с самого утра царила праздничная атмосфера. Торжественно встречали гостей студенты. Они вручали ветеранам цветы и георгиевские ленточки. В фойе был развернут коллаж, посвященный героям войны и трудового фронта – учащимся и преподавателям КазГМИ. Звучали песни военных лет. Были сделаны памятные снимки гостей с представителями руководства университета и студентами у фронтона Нефтяного корпуса, после чего состоялся праздничный обед. В адрес ветеранов прозвучали теплые слова поздравлений и добрых пожеланий. По приказу ректора университета Жексенбека Адилова каждый из ветеранов получили единовременную материальную помощь. Университет выделил для участников праздника транспорт, и все направились в Парк 28 гвардейцев-панфиловцев, где у Мемориального комплекса, посвященного защитникам Родины, состоялось возложение цветов к Вечному огню. Там прошла также встреча ветеранов со школьниками, которые пришли к мемориалу, чтобы возложить цветы и почтить память всех, кто сражался за свободу и независимость Отчизны. Дети вступали в беседу с ветеранами, задавали

18

вопросы о наградах, о годах военного лихолетья, фотографировались с ними. Словом, состоялся диалог поколений, сплоченных общей исторической памятью. И, по словам одного из ветеранов: «С такими уважительными и внимательными к старшему поколению внуками и правнуками, как в нашей стране, можно быть спокойным за ее будущее!» В честь праздников в университете состоялись военно-патриотические эдвайзерские часы и открытые уроки, на которых учащиеся отдали дань светлой памяти более, чем 200 студентов и преподавателей вуза – тех, кто в первые дни Великой Отечественной встал в ряды защитников Родины, и кому не суждено было вернуться с той далекой, с той страшной войны. Среди них директор института А. И. Коктов и секретарь партийной организации института М. Курмангалиев. Шестеро студентов и выпускников КазГМИ за проявленный героизм и мужество были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Это Муса Баймуханов, Максим Губанов, Владимир Засядко, Николай Маркелов, Алексей Торопкин, Николай Ященко, Талгат Бегельдинов, дважды Герой Советского Союза, участник Парадов Победы 1945, 1985 и 1995 гг. Жива память о героях, отдавших свои жизни за то, чтобы над нами было мирное небо. Для молодого поколения они всегда будут примером несгибаемого мужества и высокого патриотизма. Но не следует забывать и о тех ветеранах, которым посчастливилось дожить до сегодняшних дней. Их с каждым годом остается все меньше. Окружить ветеранов заботой и вниманием – наш святой долг.


ПОСВЯЩАЕТСЯ ТАЛГАТУ БЕГЕЛЬДИНОВУ В честь Дня Победы студенты подготовили инсценировку о легендарном соотечественнике – герое войны, летчике -штурмовике Талгате Бегельдинове. «Молодое поколение не забудет о войне и выражает огромную благодарность ветеранам за этот прекрасный мир». С такими словами со сцены актового зала обратились к зрителям участники инсценировки. Талгат Суюнбай, студент 4-го курса поздравил всех присутствующих с Днем Победы. – Это праздник, – сказал Талгат, – символизирующий мужество, храбрость, самоотверженность, и я горжусь тем, что меня назвали в честь героя Талгата Бегельдинова. Он служит примером для нас. В годы войны очень многим ребятам нашего возраста пришлось пройти тяжелейшие испытания. Многие погибли. Мы в долгу перед теми, кто обеспечил нам мир. Вечная им слава! Сегодня наша святая обязанность, беречь и защищать мир, не допустить новой войны. Исполняя наш долг перед дедушками и бабушками – старшим поколением, мы должны оказывать им всяческое уважение. Тлек Жумабек, первокурсник ИВТиУР, взволновавший всех своим коротким, но эмоциональным выступлением, тем самым напомнил, что о войне, о тех тяжелых временах невозможно говорить равнодушно и спокойно. Невозможно (даже за давностью лет) простить и забыть преступления

немецких фашистов перед человечеством. Одной из важных задач на современном этапе, как подчеркнул в своем Послании народу Казахстана Президент Нурсултан Назарбаев, является воспитание и укрепление у граждан, особенно у молодежи чувства патриотизма. Поэтому идея студентов университета подготовить к празднованию Дня Победы инсценировку на военную тематику нашла полное понимание и единодушное одобрение. Автор сценария – магистрант 2-го курса ГМИ Косканат Копсажар, говорит: – Мы посвятили эту небольшую пьесу выпускнику нашего вуза, ветерану Великой Отечественной войны, дважды Герою Советского Союза, генерал-майору авиации Казахстана Талгату Якубековичу Бегельдинову. Он совершил 305 боевых вылетов, сбил в воздушных боях 7 самолетов. Командный дух активных участников КВН позволил ребятам справиться со своей задачей на «отлично». С военными костюмами самодеятельным артистам помогла Казахская национальная академия искусств им. Т. К. Жургенова. Главную роль в инсценировке исполнил Бекзат Молдакул, студент 3-го курса ГМИ. – Талгат Бегельдинов – очень смелый человек, – говорит он. – Для меня большая честь воплотить его образ на сцене. Конечно, это было непросто. Ведь мы, к счастью, знаем о той войне только по фильмам, книгам и воспоминаниям наших дорогих ветеранов. Доброго им всем здоровья! Никто не забыт, и ничто не будет забыто, потому что есть мы, молодое поколение! С глубоким чувством спел песню военных лет «На безымянной высоте» (которая впервые прозвучала в кинофильме «Тишина»), Косканат Копжасарулы. По словам студента, ранее ему не приходилось слышать эту песню, но он выбрал для исполнения именно ее, поскольку она ему сразу понравилась своей задушевностью. И, как всегда в этот день прозвучала легендарная песня «День Победы».

19


НОВОСТИ

КАЗНТУ – ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! В этом имели возможность убедиться старшеклассники, которые вместе с учителями и родителями побывали 26 апреля в университете. Центр «Карьера» вместе с кафедрами институтов провел в главном техническом вузе страны «День открытых дверей» для одиннадцатиклассников г. Алматы и Алматинской области. Гостей приветствовал С. Е. Кумеков, директор Института высоких технологий и устойчивого развития, который пожелал ребятам набрать наивысший балл и поступить в университет. Он, в частности, сказал: – Дорогие, абитуриенты, сегодня в стенах университета – большой праздник. Пока вы лишь наши гости. Но в будущем, вполне возможно, станете нашими студентами. Если вы выберете КазНТУ, вы, несомненно, сделаете правильный выбор. Наш университет по праву считается флагманом высшего образования. Недавно был опубликован результат Европейского рейтинга вузов, в котором участвовали около 2000 университетов мира. Среди пяти лучших казахстанских

20


вузов мы заняли первую позицию! Это наглядно характеризует качество образования, которое здесь можно получить, высокий уровень научных исследований и продуктивную воспитательную работу. Наши выпускники востребованы не только на предприятиях республики, но и за рубежом. В мероприятии приняли участие школы Алмалинского, Ауэзовского, Бостандыкского, Турксибского районов Алматы, а также выпускники г. Ушарал и Карасайского района Алматинской области. В свободном общении с профессорско-преподавательским составом университета будущие абитуриенты получили исчерпывающую информацию о специальностях, которые можно приобрести в университете. – В этом году на посещение нашего вуза учениками дали согласие руководители 45 школ! Недавно 20 выпускников, приехавших из Карасайского района, проявили явную заинтересованность специальностью радиотехника и захотели «посмотреть лаборатории», – рассказывает директор центра «Карьера» Алмас Әбілқайыр. – Сейчас дети сами хотят побольше узнать об условиях поступления, материально-технической оснащенности вуза, чтобы сравнить и сделать лучший выбор. Мы идем им навстречу Одноклассники Евгений Разбискин и Максим Сахнов (гимназия №38) пришли сюда не просто так. В составленном ими списке вузов, куда они хотели бы поступить, КазНТУ – на первом месте. На пробных тестах ребята набрали больше 100 баллов, поэтому они хотят поступать на грант. Только со специальностью пока точно не определились: либо нефтегазовое дело, либо электроэнергетика. Ну, это в целом понятно – обе профессии достаточно интересные. На удивление много парней заинтересовались условиями обучения на военной кафедре. – В настоящее время мы готовим специалистов, – говорит начальник цикла эксплуатации и ремонта материальной части артиллерийского вооружения подполковник Д. Б. Жаксыбаев, – по семи военно-учетным специальностям, а прежде готовили только по четырем. Сейчас еще увеличивают квоту; в будущем планируем открыть дополнительно три военные специальности. Поэтому перспективы у нас очень хорошие. После окончания обучения выпускники получают вторую военную специальность и могут служить офицерами в регулярных войсках. Больше всего абитуриенты задавали вопросов, касающихся обучения на базе гранта. Для ребят организовали экскурсию по университету. В главном учебном корпусе состоялся небольшой концерт с участием студентов.

21


НОВОСТИ

НА ПОРОГЕ БУДУЩЕГО: ДЕНЬ КАРЬЕРЫ В КазНТУ им. К. И. Сатпаева, в фойе Главного учебного корпуса, 25 апреля прошла ставшая уже традиционной ярмарка вакансий «День карьеры». Здесь собрались работодатели – представители около 30 ведущих компаний страны, известных казахстанских предприятий, которые предложили работу студентам 3–4 курсов – выпускникам университета. Организаторы ярмарки – сотрудники центра «Карьера» – считают, что ее основной целью являются продуктивные встречи выпускников с потенциальными работодателями, популяризация профессий, с одной стороны, и содействие компаниям в отборе молодых перспективных специалистов на работу – с другой. – Во многих вузах страны в это время проходят аналогичные ярмарки, поэтому представителям компаний проблематично успеть побывать везде, и мы решили проводить эти очень важные встречи работодателей с будущими специалистами дважды в год, – рассказывает директор центра «Карьера» Алмас Әбілқайыр. – Минувшей осенью на ярмарку вакансий в КазНТУ пришли представители значительного количества предприятий и организаций, и многие выпускники благодаря этому смогли трудоустроиться. В этот раз с энтузиазмом откликнулись на наше приглашение 26 престижных компаний, представляющих различные отрасли нефтегазодобывающего сектора, а также ряд учреждений

22

финансового профиля. Студентам (без пяти минут специалистам) предоставилась прекрасная возможность трудоустроиться в: Buzachi Operating Ltd, Halliburton, ТОО «Инженерная фирма MG Engineering», ТОО «Метропорект», ТОО «Сапалы Технология», JV «Coco-Cola Almaty Bottlers» LLP, ТОО «Белкамит», ТОО «Борусан Макина Казахстан», ТОО «Институт космической техники и технологий», ТОО «Таукентское горно-химическое предприятие», АО «Евразийский банк», ТОО СП КАТКО, 1С-Сапа и Слава ВЦ, ТОО «Алви плюс», «HeadHunter Қазахстан», JTI Kazakhstan LLC, DASM Group, Alageum Electric, АО «НАК Казатомпром», ТОО «ТУ-ХА», Компания «КУДУ Индастриз Казахстан», Компания «Первый БИТ», АО «Хоум Кредит Банк», Телеконтакт, ТОО «ПКФ «КРУГ», АФИФ. Группа компаний 1С САПА СЛАВА ВЦ, компания «КУДУ Индастриз Казахстан», АО «Евразийский банк», ТОО «Таукентское горно-химическое предприятие» и Halliburton провели для молодежи презентацию и мастер-класс. На ярмарке по трудоустройству побывали около тысячи студентов, и, как отметил А. Әбілқайыр, все убедились, что выпускники КазНТУ им. К. И. Сатпаева весьма востребованы на рынке труда. Кстати, многие компании оплачивают стажировку. Ежегодно в адрес вуза приходят благодарственные письма от руководства компаний, где трудятся выпускники. Не секрет, что без опыта работы сложно сразу трудоустроиться, однако предприниматели предложили студентам немало вакансий с гибким и удобным графиком, а также, разумеется, перспективой профессионального роста.


Сая ЖАҚАНОВА Тәрбие жұмысы департаментінің бас маманы

«ЕҢ ҮЗДІК ЭДВАЙЗЕР-2014» БАЙҚАУЫ Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Қазақстан – 2050» Стратегиясында: «Алдыңғы толқын – аға буын! Сіздердің көрегендіктеріңіз бен өмірлік тәжірибелеріңіз кейінгі буынның ақиқат жолынан адаспай, алға басуына септігін тигізеді» дей келе, аға ұрпаққа ерекше сенім артып, барша қазақстандықтарды «Мәңгілік Ел» болуға шақырды. Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-дың 80 жылдық мерейтойы аясында Тәрбие жұмысы департаментінің ұйымдастыруымен университеттік «Ең үздік эдвайзер-2014» байқауы өткізілді. ҚазҰТУ эдвайзерлері – студенттердің ақылшысы, қамқоршысы, жетекшісі, тәлімгері. Байқаудың мақсаты – эдвайзерлер жұмысын қолдау, тәжірибе алмасу және оларды ынталандыру. Университеттік деңгейдегі финалдық сайысқа кафедралық – бірінші кезеңнен, институттық – екінші кезеңнен табысты өткен 14 оқытушы-эдвайзер қатысты.

1. Қазылар алқасының төрайымы – Тәрбие жұмысы жөніндегі проректор – Гүлнәр Әлібекқызы Сәрсенбекова. Қазылар алқасының мүшелері: 2. «Алматы ақшамы» қоғамдық-саяси газетінің тілшісі – Рая Ескендір; 3. Ішкi аудит департаментiнің директоры – Бақытгүл Советқызы Қаленова; 4. Ә. Машани атындағы Базалық білім беру институтының директоры – Рәт Шындалыұлы Бердібаев; 5. ҚР Мәдениет қайраткері, Қазақстан Журналистер одағы сыйлығының лауреаты, «РАС» газетінің бас редакторы – Марат Сәрсенұлы Әбдіхалық; 6. Жастар ұйымдарымен жұмыс жөніндегі бөлім бастығы – Арайлым Амангелдіқызы Өмірбекова. Байқауға қатысушылар финалдық сайыста төмендегі бөлімдер бойынша бағаланды: 1. «Эдвайзер студент көзімен» сауалнама нәтижелері. 2. Эдвайзер тобымен жүргізілген тәрбие жұмысын мультимедиялық презентация арқылы таныстыру. 3. Эдвайзердің шығармашылық жұмысы – эдвайзердің студенттерімен дайындаған шығармашылық жұмысы. «Эдвайзер студент көзімен» сауалнамасының нәтижелері бойынша барлық эдвайзерлер студенттерінің жоғары бағасын алып, екі ұпайдан иеленді. «Эдвайзер тобымен жүргізілген тәрбие жұмысын мультимедиялық презентация арқылы таныстыру» бөлімінде қазылар алқасының шешімі бойынша 7 үздік деп танылған, қоржындарына 3 ұпайдан салған эдвайзерлік жұмыстар көрсетілді. Байқаудың 3-ші шешуші бөлімінде эдвайзердің студенттік тобымен дайындаған шығармашылық жұмысы ұсынылды. Барлық қатысушылар өзінің педагогикалық-кәсіби біліктілігін, шығармашылығын, сахналық шеберлігін көрсете білді. Қазылар алқасының қорытынды шешімдері бойынша «Ең тәжірибелі эдвайзер» атағын АжТТИ эдвайзері Күлжан Тоғжанова; «Ең креативті эдвайзер» атағын ЭБИ эдвайзері Нұргүл Құрманбаева; «Ең шығармашыл эдвайзер» атағын АжТТИ эдвайзері Шынар Әкімжанова; «Ең талапшыл эдвайзер» атағын Қ. Тұрысов атындағы ГжМГІИ эдвайзері Айгүл Сәрсенбаева; «Ең өнерлі эдвайзер» атағын ЖТжТДИ эдвайзері Бота Асылбекова; «Ең парасатты эдвайзер» атағын АжТТИ эдвайзері Дәмелі Ескендірова; «Ең ізденімпаз эдвайзер» атағын Қ. Тұрысов атындағы ГжМГІИ эдвайзері Назгүл Қасымова иеленді.

23


НОВОСТИ Үшінші орынға ЖТжТДИ эдвайзері Бижанова Гүлфайрус, Т. Бәсенов атындағы СжҚИ эдвайзері Абдрахманова Жадыра және Ө. Байқоңыров атындағы ТКМИ эдвайзері Қуандықов Тілепбай лайық деп танылды. Екінші орынды АжТТИ эдвайзері Оған Аткелді мен Қ. Тұрысов атындағы ГжМГІИ эдвайзері Нұрбекова Күнсая иеленді. Бірінші орын ЭБИ эдвайзері Сақибаева Құралайдың қанжығасына байланды. Ал, бас жүлдені иелену бақыты жүзден жүйрік шыққан Ә. Бүркітбаев атындағы ӨИИ эдвайзері Айман Алшыноваға бұйырды. Университет ректоры Жексенбек Мәкейұлы Әділовтың қолдауымен, Ғылыми кеңестің шешімі негізінде, профессорлық-оқытушылар құрамына дифференциалдық төлемақы беру жөніндегі ережеге сай 14 эдвайзерге үстеме жалақы тағайындау жөнінде ұсыныс берілді. Сонымен қатар, университеттің қызметкерлер кәсіподағы байқауға қолдау көрсетіп, бүгінгі финалдық сайысқа қатысқан барлық эдвайзерге жазғы маусымға университеттің Ыстықкөлде орналасқан «Самал» демалыс үйіне ынталандыру жолдамаларын берді. Ғ. Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры да демеушілік көрсетіп, бүгінгі финалға шыққан барлық эдвайзерлерге студенттерімен бірге театр қойылымдарына шақыру билеттерін ұсынды. Сондай-ақ, «ҚазақМыс» корпорациясының өкілі Барменқұлов Әділет Назарбайұлы да байқауды ұйымдастыруда қолдау көрсетті. ҚазҰТУ-дың 80 жылдық мерейтойынан естелік ретінде университет тарапынан сыйлықтар берілді. «Ең үздік эдвайзер – 2014» байқауы көрсеткендей, біздің жастарды тәрбиелеушілер талантты, жан-жақты дамыған, рухани бай эдвайзерлер

24

екендігін растады. Студенттер оларды мейірімділігі мен кішіпейілдігі, ойлау креативтілігі мен тапқырлығы үшін жақсы көретініне куә болдық! Студенттерге сапалы білім, саналы тәрбие беріп жүрген эдвайзер қауымының тәуелсіз елдің алдағы игілігі үшін қосар үлесі мол. Шығармашылық шыңдалуда, әріптестерімен тәжірибе алмасуда осындай байқаулардың өтуі жаңашылдыққа, ізденіске жетелейді. Бүгінгі байқауға қатысушы барлық эдвайзерлерді жеңістерімен құттықтаймыз! Эдвайзерлердің жұмысына шығармашылық табыс тілейміз! ҚазҰТУ эдвайзерлеріне арнау Эдвайзер – студенттің қамқоршысы, Эдвайзер – студенттің ақылшысы. Өткізген ғибрат алар сабақтары, Cтуденттің көңіліне қонақтады. Ұрпақ үшін бар еңбегін аямаған, Эдвайзер – ең үздік, білікті маман. Тәрбие, білім алып үйренсін деп, Таңертең күнде құшақ жаяды алдан. Жоғары бағалаймыз еңбектерін, Төгеді барлығы да ел деп терін. Бір өзі жақсылықтың жол ашары, Дәрісі талай жасқа жол ашады. Эдвайзер нұрын шашқан зейіндінің, Әрқашан мойындаймыз зор еңбегін. Дарыттың адамдықты шәкіртіңе, Дамыттың дарын отын бейімдінің. Кейінге азық болар жақсылығы, Риза бұл еңбекке басшылығы. Университеттің мақтанышы деп білеміз, Еңбегі адал, сондықтан бас иеміз!


ПЕРСОНА

Интересный собеседник


ПЕРСОНА

ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫНЫҢ АРДАГЕРІ Отан үшін сұрапыл соғыста ерлікпен көзге түскен ержүрек батырларымыз Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУдың бүгінгі 80 жылдығы қарсаңында, сонымен қатар Ұлы жеңістің 69 жылдығына орай бас қосып, кешегі тарих тағылымына көз жүгіртіп отырғанымыздың өзі тарихта қаларлық жайт. Осы бас қосуда Ұлы Отан соғысының ардагері Досмұхамед Кішібекұлынан сұхбат алдық. - Ата-бабамыздың қанымен келген, Отан үшін жанпида болған қандастарымыздың арқасында қол жеткізген Ұлы жеңістің сіздер үшін маңызы қандай? - Әрине бұл жеңіске оңай қол жеткізген жоқпыз, біз үшін бұл жеңістің маңызы ешбір өлшемге келмейтін үлкен жетістік, себебі, ең бастысы адамзат баласы фашизмнен, фашистик қанаудан, әлеуметтік теңсіздіктен азат етілді. Өз алдына әрбір елдің бейбіт өмір сүруіне жағдай жасалды. Қол жеткізген жеңісіміздің маңызын сақтау үшін бірлікті, саясатты нығайту керек, өз алдына Тәуелсіз мемлекет ретінде дамып, алдымызға үлкен мақсат қойып, сол мақсатты жүзеге асыруға міндеттіміз. - Ол кезде мүлде жас, бәлкім бізбен қатар болдыңыздар, сол сәтте қан майданда Отан алдындағы борышты өтеу өз таңдауыңыз болды ма? - Ия, өз таңдауым. Әскерге 17 жасымда бардым, жалпы сол кездегі және қазіргі жастардың арманы ұшқыш болу ғой, сол арманға қол жеткіздім. Ұшқыштар училищесінде жойғыш ұшқыштың оқуын оқыдым, Отан алдындағы борышымды өтедім. Әрине жойғыш авиация болғандықтан, соғысқа тікелей қатысым болды, себебі ол әуе қорғанысы емес пе?. - Майдандағы өмірді біз ешқашанда көз алдымызға елестете алмаспыз, дегенмен келешек ұрпаққа өз батырларының есімін

26

естен шығармай, жеңістің қалай келгенін ұмыттырмау мақсатында майдандағы қиындықтар туралы айтып берсеңіз? - Соғыс болғандықтан қиыншылықтар өте көп болды, әрбір отбасынан ер азаматтардың барлығы дерлік Отан алдындағы борышын өтеуге майданға аттанды, қаншама жолдастарымыз ерлікпен қаза тапты. Бірақ сол қиындықтарға қарамастан жеңіске қол жеткіздік, себебі бұл бейбітшілік, азаттық соғысы, әділеттілік біздің жағымызда болды, рухымызды көтерді. Ең бастысы біздің бірлігімізде, барлық Кеңес халқының ойы бір, Отанды қорғау болды, сондықтан да біз жеңіске қол жеткіздік. - Сұрапыл соғыс кімді аяды дерсің, қаншама адам осы соғыстың кесірінен жантәсілім етті, солардың қатарында майдангер жолдастарыңыз да болды, сол кісілер туралы айтсаңыз? - Жолдастарым өте көп болды. 17-18 жастағы жас жігіттер қыршыннан қиылып, Отан үшін құрбан болды. Солардың арқасында бүгін бейбіт өмір сүріп жатырмыз.


- Майданның өзі бір тыныс-тіршілік, өмір емес пе? Сол қиын қыстау кезеңде патриоттық рухты қалай көтердіңіздер? - Қандай да қиындық болмасын майданға әртістер барып ән салып, би билеп, халықтың рухын асқақтата түсті. Сол соғыс кездері патриоттық шығармалар көптеп жазылды, кино түсірілді, соның бірі халықтың көңілінен шыққан «Қожанасыреддин» атты кино болды. Бұл киноны көрген адам рахаттанып күліп алатын, біздің рухымыз түскен жоқ, керісінше немістердің рухы түсті. Себебі 1941 жылы 22 маусымда немістер соғыс бастады. Қыркүйек айына дейін соғысты аяқтаймыз деп жоспарлады. Олар қысқа дайын болған жоқ, біздің қақаған аязға шыдай алмай, масқара болды. Алдымен олардың рухы түсті, кейіннен жеңіліс тапты. - Рейхстагқа жеңіс туы тігілген кездегі бойларыңызды кернеген сезім? - Ұзақ жылдарға созылған соғыстың бітуі, Рейхстагқа Кеңес үкіметі туының көтерілуі, бүкіл фашизмнің жойылғандығының бірден-бір дәлелі болды. Үлкен жеңіс, қуаныш болды. Осы жеңісімізді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес... - Соғыстан кейінгі өміріңіз туралы айтып берсеңіз? - Соғыс біткеннен кейін соғысқа қатысқандарға арнайы жеңілдік жасалып, оқуға түстім. Оқуды бітіргеннен кейін сол институтта 1 жыл сабақ бердім, Мәскеуде оқып, кандидаттықты қорғадым. Кейін академияда жұмыс істеп жүріп, Мәскеуде докторлық қорғадым. 1947 жылы 22 жасымда үйлендім, ол кезде студент едім. Әйелім Еркін Өтешқызы 20 жаста болатын. Ол кісімен 66 жыл бірге өмір сүрдім, 2013 жылдың қараша айында дүниеден өтті. Қазір ұлдарым, немерелерім, шөберелерім бар. Жұбайымның дүниеден өткені маған өте ауыр тиді. Аллаға шүкір, жақындарым қасымда. 1964 жылы Орталық партия комитетінің бұйрығымен осы университетте сабақ бере бастадым. Содан 50 жыл бойы ҚазҰТУ-да сабақ бердім. Университетке келгеннен кейін ғылым докторы, академик болдым, 32 жыл кафедра басқардым. - Уақытыңызды бөлгеніңізге көп рақмет. Айдана ҚҰЛМАН Ө. Байқоңыров атындағы ТКМИ 1 курс студенті

27


ПЕРСОНА

ГРИГОРИЙ ЯРМАК: «МЫ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ!» Низкий поклон выпускнику и заслуженному преподавателю КазНТУ им. К. И. Сатпаева Григорию Александровичу Ярмаку! Он герой, прошедший Великую Отечественную войну. В 1944 году служил во 2-й армии Войска Польского, был начальником химической службы саперного батальона. Его добрые глаза повидали многие ужасы военной жизни. На войне ему не раз удавалось вырваться «из лап» смерти.

– Что для вас значит День Победы? – Это великий праздник! Слава Богу, мы живем под мирным небом. День Победы для меня имеет огромное значение, потому что мирные дни, о которых я молил Господа на той страшной войне, прожиты мной с пользой для людей, с большой любовью к ним. – Когда мы вспоминаем день Великой Победы, неизбежно возвращаемся к войне. Каким для Вас было ее начало? – 15 июня я окончил 10-й класс, готовился к поступлению в институт, планировал работать и стать самостоятельным человеком. Но, неделю спустя, Германия объявила нам войну. В местный военкомат меня вызвали 5 июля, оттуда отправили в Алма-Ату, где проверили здоровье и сделали назначение, то есть в какие войска я гожусь. Сказали: жди, нужно будет – вызовем. В то время мужчин со средним образованием было очень мало, поэтому вначале нашу группу отправили в Гидрометеорологический институт. Там я пробыл недолго, потом нас перевели в училище химзащиты, где меня и научили, как воевать… – Расскажите о своем боевом пути. – На фронт я попал в 1944 году. Воевал в рядах польской армии, куда был направлен в связи с нехваткой в ней офицеров. Батальон состоял из 400 человек, а русских было всего семеро. Так я стал поручником (лейтенант) Войска Польского.


– Какими для Вас были будни войны? – По-разному все складывалось – в зависимости от условий, в которых мы находились. Наше воинское подразделение передвигалось очень быстро – в день порой проходили по 60 км. Поднимали нас рано утром, где-то в 5 часов, и сразу в путь. Только в 9 был завтрак, в полдень обедали, а ужинали в 7 вечера. Перерыв на сон – шесть часов, и снова в дорогу. С нами, как и положено, была полевая кухня, санитарки. Порядок, конечно, был военный, тем более, что я находился в саперном батальоне. – Война – это 1418 дней кошмара… Что было тяжелее всего? – Само время было очень тяжелое и сложное. Тяготы были во всем. Повсюду смерть и страх. Но особенно трудно было пережить моменты, когда у тебя на глазах убивают женщин, детей; погибают, защищая Родину, совсем молодые солдаты. И не в твоих силах что-то сделать, чтобы помочь им, спасти от смерти. У каждого на той войне была своя судьба. Но всех нас – советский народ – сплотила главная задача: изгнать врага с нашей земли. – Какой бой запомнился Вам больше всего? – Трудно сказать, тем более, за давностью лет. Все-таки 69 годков уж прошло – срок немалый. Боев было много. Люди военные знают, что у непосредственного участника сражения своя локальная задача, а там уже «война план покажет». Что мы должны были делать? Много чего… Накануне очередной атаки (которые всегда были стремительными), например, в предполагаемом месте сближения противников мы с помощью специальных дымовых шашек обеспечивали дымовую завесу. Такие шашки нужно было быстро запалить, а главное потом успеть покинуть это место, чтобы не убили. Потому что сразу же начиналось наступление, и можно было запросто попасть под перекрестный огонь. Расскажу об одном, пожалуй, даже забавном эпизоде (правда, тогда я так не думал). Это был, наверное, один из самых страшных для меня дней. Как-то, во время короткого отдыха у реки, решил помыться, и только намылился, а тут – бомбежка. Я сильно тогда перепугался, и не потому, что молодой был. Дело было в другом. «Умереть без оружия и голышом», – думал я, – это для солдата позор». Засвистели пули, в один миг все вокруг пропахло порохом. Я, как был, весь в мыле, схватил автомат (благо он лежал на расстоянии вытянутой руки) и первую попавшую одежду. Она оказалась мне велика, но в бой я

вступил, как полагается – в достойном виде и при оружии. – Чем занимались бойцы в свободное от боев время? – Приводили в порядок амуницию, то есть одежду, личные вещи, чистили оружие, пели веселые песни, сочиняли стихи, подшучивали друг над другом, иногда перед нами выступали (но это было редко) фронтовые концертные бригады. Конечно, в свободные минуты писали (в основном карандашом) письма родным и своим знакомым девушкам. Многие потом долго хранили эти фронтовые письма. Ответ из дома в кармане выцветшей на солнце, пропитанной соленым солдатским потом гимнастерке грел душу. Мы старались подбодрить родных, временами приходилось приуменьшать опасности, с которыми встречались, чтобы они не волновались. И, конечно, все писали, примерно как у Константина Симонова в его известном стихотворении: «Жди меня, и я вернусь, обязательно вернусь. Только очень жди…» – Где Вы узнали, что войне пришел конец? – Я тогда находился под Берлином. Примерно в час ночи по московскому времени (мы в это время готовились к прорыву немецких оборонительных укреплений на своем плацдарме) вдруг слышим: «Кончилась война!» Это была колоссальная радость. Все кругом кричали, солдаты стреляли в воздух из всех видов оружия, бросали в небо шапки, обнимали и целовали друг друга. – А что было потом, когда Вы демобилизовались? – Война закончилась, но работа наших саперов продолжалось до глубокой осени. Мы расчищали дороги от мин: откапывали их, вскрывали и взрывали. Все нужно было делать с большими предосторожностями. Мы радостно говорили о том, что скоро все разъедемся по домам, рядом будут родные и любимые люди. Досыта наедимся, отоспимся вволю… Помню, как однажды вдруг совершенно неожиданно прогремел чудовищный взрыв. Погибли сразу 8 польских солдат и один русский – наши дорогие однополчане, с кем мы прошли всю войну. Нас, кому посчастливилось тогда уцелеть, разбросало в разные стороны, по краям огромной воронки. Такое не забывается. – Как Вас встречали дома? – Меня призвали на фронт из села Холмогоровка Гвардейского района АлмаАтинской области. Туда и вернулся после


ПЕРСОНА войны, а было мне всего 18 лет, чуть больше, чем нынешним первокурсникам. Сказать, что все родные были рады, когда я приехал, что вернулся живой, значит, ничего не сказать. Ведь фашистские полчища уничтожили миллионы и миллионы солдат, моих друзей, моих одногодков, однополчан, мирное население. И общая радость Победы была, как поется в песне, «со слезами на глазах». Вообще, наша семья, по-моему, счастливая: у меня три брата. Все они воевали и вернулись целыми и невредимыми домой. Три моих сестры трудились в военные годы в тылу. С одним из братьев, как оказалось, воевали совсем рядом, однако ни разу во время войны не встретились. Впрочем, не совсем так. Была все-таки одна короткая случайная встреча в 1945 году, нам удалось даже недолго поговорить. И где бы, как Вы думаете, мы встретились? В Германии, возле Бранденбургских ворот, и над нами реял флаг нашей страны – СССР. Я счастлив, что вернулся с той войны, что судьба отпустила на мою долю девять десятков замечательных лет жизни. На парадном пиджаке Григория Александровича Ярмака, который он торжественно надевает в самый значимый для всех ветеранов Великой Отечественной войны праздник – День Победы – 25 орденов и медалей. Он шутит: «Если взвесить, килограмма два выйдет, а если серьезно – все они многое значат для меня. Особенно дороги мне Орден Отечественной войны, два польских ордена и Грюнвальдский знак (Odznaka Grunwaldzka), которым я награжден согласно распоряжению Главнокомандующего Польскими Вооруженными Силами 22 июля 1945 года». – Говорят, что родной Политех для Вас – это второй дом… – Так и есть. В Горно-металлургический институт (как он тогда назывался) на геологоразведочный факультет я поступил в 1946-м году. По окончании его (спустя 4 года), мне предложили остаться на педагогической работе. Я сомневался в своих силах, но меня очень поддержал Георгий Цараевич Медоев. Он сказал, что всему научит и сделает из меня хорошего преподавателя. С тех самых пор я в течение 45 лет читал лекции в родном институте. В 90-е годы по результатам опроса студентов был назван лучшим преподавателем нашего вуза. Не премину заметить, что среди моих подопечных была и одна из дочерей выдающего ученого-геолога Каныша Имантаевича Сатпаева, которая безо всяких поблажек, наравне со всеми студентами, прошла все лекционные и практические занятия. Впоследствии Джамиля стала доктором наук.

30

– Ваши пожелания нынешним студентам КазНТУ им. К. И. Сатпаева? – Будьте активны в учебе и общественной жизни университета, а по его окончании плодотворно трудитесь на благо нашего суверенного государства, нашей Родины – Республики Казахстан. Желаю, чтобы вы были окружены хорошими друзьями, любили девушек, создавали крепкие, дружные семьи. Радовались спокойной старости родителей; уверенно и умело строили будущее для своих детей – граждан многонационального Казахстана. Будьте настоящими патриотами своей Родины. Глядя на сегодняшнюю нашу молодежь, я горжусь, что внес и свой скромный вклад в воспитание подрастающего поколения – высокообразованного, интеллектуально развитого, толерантного, уважительно относящегося к старшему поколению. И еще: мы мирные люди, «чужой земли не надо нам ни пяди, но и своей вершка не отдадим». Уверен: слова этой песни сегодня попрежнему актуальны. А новое поколение верно нашим лучшим заветам.


РЕПОРТАЖ


РЕПОРТАЖ

Айдана ҚҰЛМАН Ө. Байқоңыров атындағы ТКМИ 1 курс студенті бастап Өскемен қаласындағы физика-математика бағытында оқытатын мектепте білім алдым. Мектепті бітіргеннен кейін ҚазҰТУ-ға түсуді жөн көрдім. Себебі, университетіміз елімізде техникалық мамандарды даярлау жағынан алдыңғы орынды иеленген, сонымен қатар білім сапасы жағынан жоғары дәрежелі ұлттық деңгейдегі жоғары оқу орындарының көшбасшысы емес пе? - Гитарада ойнауда сізге кім ықпал етті? - Ешкімнің ықпалы болған жоқ, өзім қызығушылық танытып, ғаламторда бейнебаяндарға қарап, үйренген болатынмын. Қазіргі XXI ғасырда үйренгісі келген, білгісі келген адамға барлық мүмкіншіліктер жасалған. Тек сол алға қойған мақсатынан бас тартпаса болғаны. - Қанша жасыңыздан бастап гитарада ойнауды бастадыңыз? - 18 жасымнан. - Гитарада кәсіби деңгейде ойнай аласыз ба? - Кәсіби деңгейде деп айта алмаймын. - Басқа тағы да қандай аспапта ойнай аласыз?

УНИВЕРСИТЕТ МАҚТАНЫШЫ Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар он саусағынан бал тамған өнерлі ұл-қыздарымен мақтанады. Университетіміздің қабырғасында әрбір студенттің бойындағы дарынын шыңдай түсіп, биік шыңдардан көрінуге мүмкіндіктері бар. Мәселен, қара шаңырағымызда жыл сайын «ҚазҰТУ көктемі» атты фестиваль өткізіледі. Осы фестиваль әрбір студентке өзін жаңа қырынан танытып, бойындағы тума талантын елге паш етуге мүмкіндік береді. Сол дарынды студенттеріміздің бірі Ә. Бүркітбаев атындағы ӨИИ-дың 2 курс студенті, гитарада шебер ойнайтын Медет Зарепқанмен сұхбаттасқан едік.

- Домбырада ойнай алмайтын қазақтың баласы бар ма? Домбыра қазақ халқының ата бабасынан қалған мұрасы ғой, сондықтан домбыраның құлағында ойнаймын. - «Жігітке жеті өнер де аз» демекші, бойыңызда тағы да қандай өнеріңіз бар? - Дұрыс айтасыз, өз басым мектеп қабырғасынан бастап ән айтумен айналыстым, сонымен қатар Вена вальсін жақсы билеймін. Қазіргі таңда университетіміздің сахнасында өнер көрсетіп жүрмін. - Оқуды бітіргеннен кейін осы дарынды шыңдай түсіп, шоу-бизнеске арласатын ойыңыз бар ма?

- Ең алдымен сұхбатымызды бастамас бұрын, өзіңіз туралы қысқаша айтып берсеңіз?

- Бәрі де мүмкін, барлығы уақыттың еншісінде. Алдымен өз мамандығым бойынша білім алып, жұмыс жасасам ба деген ойдамын. Бірақ шоу-бизнеске қызығушылығым да бар. Қазір нақты айта алмаймын.

- Мен Шығыс Қазақстан облысы, Жарым ауданы, Қабытау ауылының тумасымын. 7 сыныптан

- Уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет!

32


«ҚАЗАҚСТАН 2050» СТРАТЕГИЯСЫ

Бүгінгі күні біздің әрқайсымыз «2030 Стратегиясы іске асты, заманауи Қазақстан орнықты» деп айта аламыз. Бұл – біздің бірлігіміздің, табанды да қажырлы еңбегіміздің нәтижесі, ұмтылыстарымыз бен үміттеріміздің жанды көрінісі. Біз өз жетістіктеріміз үшін мақтаныш сезіміне бөленеміз. Әлемдік дағдарыс біздің мемлекет пен қоғам ретінде орныққанымызды растады. Біздің шекарамыз, саяси жүйеміз, экономикалық үлгіміз ел ішінде де, одан сыртқары жерде де ендігі жерде елеулі келіспеушіліктер мен талас-тартыстардың өзегіне айналмайды. Енді біздің алдымызда жаңа міндет тұр. Біз мемлекетіміздің ұзақ мерзімді кезеңге бағдарланған одан әрі даму векторын күшейтуге тиіспіз. Сондықтан алдымызға жаңа мақсат қойып Қазақстан Республикасын одан ары жақсарту мақсатында осы 2050 Стратегиясы құрылды. Біздің мақсатымыз – білім алу, сондықтан 2050 Стратегиясын білім беру жағынан қарастыруды жөн көрдім. 2050 Стратегиясы «Білім мен кәсіби машық – заманауи білім беру, кадрларды даярлау мен қайта даярлау жүйесінің негізгі бағдарлары»: 1. Білім беру саласындағы жұмыстың басымдықтары; 1.1. «Балапан» бағдарламасын 2020 жылға дейін ұзарту; 1.2. Инженерлік білім беру жүйесін дамыту; 1.3. Білім беру саласындағы әлеуметтік жауапкершілік жүйесін дамыту; 1.4. Білім беру әдістемелерін жаңғырту; 2. Инновациялық зерттеулерді дамытудың жаңа саясаты; 2.1. Технологиялар трансферті; 2.2. Ғылым мен бизнестің кооперациясы; 2.3. Перспективалы ұлттық кластерлерді қалыптастыратын жол картасы; 3.Жастарға үндеу.

Мемлекет пен қоғам дамуының жаңа бағыттарын, жалпыұлттық ұзақмерзімді міндеттерді айқындаған, саяси-экономикалық және әлеуметтік тұрғыдан мазмұны зор тарихи құжат болып табылатын Ұлт Көшбасшысының «Қазақстан 2050» Стратегиясы да елдің бірлігі мен халықтар достығын нығайтуға, азаматтарымыздың әл-ауқатын арттыруға бағытталған. Мұның бел ортасында, әлбетте, қай қоғамда да құрметке лайық педагогтар қауымы жүр. Бәсекеге қабілетті, заманауи білімді де білікті мамандарды тәрбиелеп, білім нәрімен сусындатып шығатын ЖОО оқытушыларына қойылатын талап та күн санап күшеюде. Бүгінгідей ақпараттар ағымы заманында уақытпен бірге қадам басып, өз саласындағы жаңалықтармен қаруланған ұстаз ғана сапалы маман дайындауға қабілетті екендігі анық. Біліктілігіңді үзбей жетілдіріп отыру, шеберлігіңді үзбей шыңдап отыру, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен заманауи деңгейде үзбей айналысып отыру, заман талабына сай оқулықтар жазу – бүгінгі уақыт талабы. Сонымен қатар, елімізде білікті инженерлерді даярлап шығаратын бірден-бір ЖОО-ның бірі – Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ өз кезегінде аямай еңбек етуде. Университетімізге биыл 80 жыл толды. Осы 80 жылдың көлемінде университетімізден қаншама түлек түлеп ұшты. Университетіміздің екі ғасырлық тарихы бар десек те қателеспегенім. Сонау Кеңес үкіметінің кезі XX ғасырдың орта белінен, XXI ғасыр Тәуелсіздігімізге қол жеткізген және де жаңа заман технологиясы кезеңіне де қадам басты. Мұның өзі үлкен жетістік. Елімізде сапалы инженер мамандардың саны аз болғандықтан, инженер мамандарды даярлау мақсатында осы салаға көп қаражат және мемлекет тарапынан білім гранттары да бөлінген. Осы екі жыл көлемінде білім сапасы да біршама арта түсті. Елбасымыз «Болашақ жастардың қолында» деп білім алуға барлық жағынан жағдай жасап отыр. Біздің мақсатымыз – білім алу, білікті маман болу. Еліміздің болашағы біздің қолымызда.

33


РЕПОРТАЖ

ВИА – ЭТО АКТУАЛЬНО! Организовать в университете вокальноинструментальный ансамбль предложил ректор Жексенбек Адилов. Идея получила широкое распространение и живо обсуждалась в студенческой среде. Говорили об этом и преподаватели. Вспоминали о прославившем в свое время Политех ВИА «Дос-Мукасан». И вскоре в Главном учебном корпусе зазвучала красивая музыкальная композиция «Айттым салем, Қаламқас». Свою аранжировку песни Абая сделал известный композитор, дирижер, педагог Нурлан Байгозов, который недавно стал руководителем вновь организованного ансамбля. Он провел кастинг, в котором приняли участие 50 претендентов. Прошли этот отбор всего четверо студентов. – Мы с ребятами, – рассказывает Нурлан, – уже полностью разобрали одну песню. Она написана для эстрадного симфонического оркестра. Адаптируем ее для нашей небольшой группы музыкантов. Чтобы стать музыкантомпрофессионалом, нужно учиться годы. Это громадный труд. Как человек творческий считаю: то, что мне Бог дал, я должен, как проводник, передавать молодому поколению. Ерболат Таскынбаев, студент 2-го курса ИПИ, признается, что никогда ранее не играл на басгитаре. Ноты знает, потому что пять лет занимался в кружке домбристов. – Конечно, учиться нужно многому, – говорит он, – но я уже имею представление, как звучит бас-гитара. Играешь на ней и наслаждаешься. Канат Ыбраев, третьекурсник ИГиНГД, электрогитарист. Увлекся инструментом три года назад. Учился самостоятельно – у южнокорейского музыканта Sungha jung. Его игру он отслеживал по Интернет.

34

– Я ежедневно играю, мне это очень интересно – каждый раз открываю для себя что-то новое. Во время кастинга старался играть как можно лучше. Вышел после испытания – все мне аплодировали. Не скрою, было приятно,– улыбается он. Фердоуси Рахымхан, как и бас-гитарист Ерболат, второкурсник ИПИ. Он из музыкальной семьи, его отец и брат играют более чем на десяти музыкальных инструментах, и любовь к музыке у него, можно сказать, в генах. Хотя играть на чем-нибудь, по его словам, почему-то никогда не учили – Фердоуси тайком освоил гитару. В ансамбле он на ударных. А раньше даже не представлял себе, что это за музыкальный инструмент. Постепенно разобрался. Алипбек Солтанхан, ГМИ, 3-й курс. О том, что в университете ищут таланты для ВИА, услышал на фестивале «Весна КазНТУ». В ансамбле играет на синтезаторе. Клавишные начал осваивать еще в 7-м классе. – Мы всей семьей очень интересуемся творчеством. Мои братья закончили музыкальную школу. Я играю на гитаре, домбре и клавишных. У меня есть собственные музыкальные инструменты, сам делаю аранжировки, выступаю на свадьбах, – сообщил он. В тандеме с Нурланом Байгозовым работает педагог Илья Башкатов. Он композитор, аранжировщик, гитарист оркестра «Uno tango» и группы «AplJam». – С ребятами приходится многое изучать с нуля, и мы это делаем прямо в процессе работы над материалом. Я полон оптимизма, поскольку уже вижу отдачу. Все эмоционально вовлечены в процесс и очень заинтересованы, – говорит он. – Я против того, чтобы делить людей на «физиков» и «лириков». В каждом “физике” живет “лирик”. Существует масса людей с техническим образованием, которые неплохо преуспели и в музыке, и в поэзии. Легенда казахстанской эстрады – группа «Дос-Мукасан» – начинала свою творческую деятельность здесь – в техническом вузе. У Нурлана Байгозова много учеников, и не только в Казахстане. Он работал с Кыдырали Болмановым, Ерланом Кокеевым и Медеу Арынбаевым; с популярной группой «СНГ»; семь лет отдал работе с симфоническим оркестром акима г. Алматы; четыре года был музыкальным руководителем ВИА «Дос-Мукасан», а теперь является наставником нового (пока без названия) ВИА. Сейчас они готовят ту самую «Той жыры», которую с таким блеском исполняли когда-то «Досы». Осенью, во время юбилейных торжеств по случаю 80-летия университета, ВИА планирует представить публике четыре своих музыкальных номера.


ЕРЛІК, БІРЛІК, БЕРЕКЕ «Соғыс» ... Ол туралы сүйсініп кім сөйлей алсын, ол салған сүреңсіз де суық, сұмдық та сұмпайы бақта секемсіз кім серуендей алсын? Алайда, ар мен адалдық, батырлық пен батылдық, елдік пен ерлік, сезім мен сенім секілді адал қасиеттер сол бір тырнақша ішіндегі “соғыс” атты сынақ алаңында тәжірибеден өткізілгеніне таңғалмасқа, таңданбасқа шараң жоқ. Бірақ оны көзімен көрмеген, ішінде жүрмеген пенде қос бұрымы өрілген сұлу сөзден өзге не айта алсын? Сонау бір алыстағы аралда жайбырақат жатқан тыныш өмір бар еді. Бірде әдеттегі көк аспан аяқ астынан күреңітті, артынша түнеріп тұрып-тұрып, найзағай шатыр етті, сыбанып ап сабаланған жаңбыр кетті, соңынан долданып дауыл жетті. Пешенеге жазылғанды қарап тұрған пенде не істеуі керек? Әрине ардақты да аяулы жақынының жанын өлімнен арашалау, ата-бабасы өмірін арнаған өркениеттің өксуіне жол бермеу, Отанына деген ыстық махаббаттан орнаған ескерткішті су шаймауы үшін дауылға қарсы ұмтылу, күшіңді сарп етіп күресу, керек қылса өмір атты қысқа жіпті қырт еткізіп, өз еркіңмен қию керек. Ендеше, түйін қай сөзді қажет етеді? Ерлікті. Мүлгіген тыныштық… Тек қасыңнан қарғаның қарқылдағаны, құзғыннның саңқылдағаны мен қорқау үні естіледі, айналаң қираған үйінді, қорқынышты-ақ. Алайда әркім қарақан басын қам қылса, қирандының қалпына келіп, бақыттың өз тұғырына отырмасы бесенеден белгілі. Ендеше дауылдан кейінгі сурет, қорытынды сөзге “бірлікті” қажет деп табады. Өмір өз арнасына түсті, арал топан судан, қираған үйіндіден арылды. Мамыражай тіршілік маужырап тұр, қой үстіне бозторғай жұмыртқалады. Осынау тыныштық, бақыт пен шаттық мәңгілікке ұласу үшін суреттің мағынасын ашатын сөз меніңше “береке” болмақ. Ескеретіні, арал деп отырғаным сайда саны, құмда ізі жоқ менің қиялым емес, ол біздің аялы да саялы бесігіміз – ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ. Расында да Ұлы Отан соғысының қаһармандары болмаса, немістің қол астында жүргенде тағы бір қырғын жолшыбай жолдан ерер ме еді? Бекем бірлік болмаса, КСРО ыдырағаннан кейінгі қирандыдан бүтін бір Қазақстанды жасау қолдан келер ме еді? Берік бекінген берекеміз болмаса, Құдай бізге жиырма жылда дәл осындай зор жетістікті молынан берер ме еді? Басқадай болжам жасау қиын-ақ ... Тлек ЖҰМАБЕК ЖТжТДИ 1 курс студенті

ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 69 ЖЫЛ Жеңіс – қан майданда алмастай жарқылдайтын, шексіз де шетсіз ен далада рухты асқақтататын, ерлік пен қаһармандық, қайсарлық пен өжеттіктің ұштасуынан туатын дүние. Бүгінде Жеңіс күні мерекесі – адамдардың ұлты, діні, тіліне қарамайтын, ұрпаққа өсиет боларлық Ұлы күн! Биыл Ұлы жеңіске 69 жыл толып отыр. Бала кезімде атамыз сұрапыл соғыстың тауқыметін тартқан сонау 1941-1945 жылдардағы қасіретке толы кезеңді айтқанда, тұла бойым елге, жерге, Отанға деген патриоттық сезімнің оянуын көксесе керек. «Ұлттық рух – бұл, асыл қасиет, ұлтшылдық – ұлт ішіндегі жеке адам бойындағы көркеуделік» деп Бауыржан атамыз айтқандай, соғыс жылдары майдан даласындағы асқақ рухты сан мың азаматтың баса көктеп кірген фашистік әскерге табандылықпен қарсы тұруы, асқан ерліктің символы екені сөзсіз. Сен құрметте оны! Түсіндің бе, қарағым? Ол ақшаға сатқан жоқ, Тізеден кесіп аяғын. Еріккеннен де ұстап жүрген жоқ, Қолтықтағы ұзын таяғын, деп келетін өлең жолдары қанды кезеңді еске түсіретін, газет-журнал, түсірілген кинолардың барлығы да сол кезеңнің бір ғана көрінісі екенінің дәлелі. Ешкім де, ешнәрсе де ұмытылмақ емес! Соғыс – барды жоқ ететін, тауды жер ететін, жер бетіндегі тіршілік атаулының бәрін жалмап жұтатын күйретуші күш. Ендеше Ұлы Отан соғысы аталатын сұрапыл жылдарда Жеңіс оңайлықпен қол жеткізбеді. Ұлы Жеңіс жолында жан алысып, жан беріскен батыр бабалар ерлігін мәңгі жадымызда сақтап, қастерлеу біздерге артылған міндет. Біздің ата-бабаларымыздың батырлығы мен жанқиярлығы, өз Отанына деген шексіз сүйіспеншіліктері Қазақстанның бүгінгі жастары үшін мақтан тұтарлық үлгі ғана емес, бұл – бірнеше ұрпақты байланыстыратын қоғамның рухани дамуы мен ұлттық қайта өрлеуінің жоғары адамгершілік қасиетінің негізі.

Рамазан МҰСТАФАҰЛЫ ТКМИ 1 курс магистранты, Студенттер кәсіподағы ұйымы төрайымының орынбасары

35


РЕПОРТАЖ

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ О СЧАСТЬЕ «Самый счастливый человек тот, кто дарит счастье наибольшему числу людей». Д. Диодор, древнегреческий философ. Мы часто слышим и сами довольно часто используем слово СЧАСТЬЕ. В Толковом словаре С. И. Ожегова даны два определения СЧАСТЬЯ: 1) чувство и состояние полного, высшего удовлетворения; 2) успех, удача. Коротко и ясно. В своих поздравлениях по любому поводу (будь то свадьба, юбилей, день рождения) люди желают друг другу здоровья, удачи, успехов и обязательно добавляют: «Будьте счастливы!» Я думаю, что все на свете пожелания можно заменить одним – пожеланием счастья. Ведь на самом деле это слово вмещает в себя так много. Счастье, когда ты здоров. Счастье, когда у тебя радостно на душе. Счастье, когда тебя любят. Счастье, когда любишь ты. Счастье – это отношения понимания, доброты, искренности между людьми. Счастье, наконец, в том, что нет войны. У каждого человека свое понимание счастья. Для матери – это видеть своих детей здоровыми,

36

веселыми и счастливыми. И детям она старается дать все возможное, а то и невозможное. Мать не спит ночами, когда ребенок болен и, кажется, нет для нее большего счастья, когда он начинает выздоравливать. Ребенок хорошо учится в школе, получил образование, любит свою работу, вырос хорошим человеком – мать счастлива и горда. Для студента счастье – учиться на гранте, получать стипендию, вести активный, веселый образ жизни, иметь хороших друзей. Для преподавателя счастье – отдавать всего себя любимой работе, видеть, что тебя слушают, понимают, уважают, доверяют и стараются радовать своими успехами ученики. Артисты, музыканты, художники – людей творческих профессий почитают за счастье возможность заниматься любимым делом, деловые люди находят свое счастье в том, чтобы быть успешными в бизнесе. И вообще, все, кому работа в радость, счастливы. Есть немало людей, которые умеют находить радость в том, что просто живут в родной стране, что у них много друзей, что рядом с ними хорошие, добрые соседи. Счастливым можно быть и от того, что на улице хорошая погода. Ощущение счастья все выражают по-своему. Один радостно смеется и не пытается это скрывать. Другой от радости плачет, не зная, что и сказать, потому что не верит своему счастью. Но все ли мы умеем сочувствовать, тактично помогать тем, кого пока счастье обошло стороной, кому плохо, кому требуется поддержка?! Нужно благожелательно относиться к окружающим, учиться понимать их настроение, сопереживать их радостям и печалям, с готовностью, не жалея себя, помогать словом и делом. Мы все думаем о счастье, хотим быть счастливыми и нередко забываем о главном – только когда приносим счастье другим людям, мы чувствуем себя по-настоящему счастливыми. Когда любишь другого человека (других людей), тебя становится как бы больше. Об этом вошебные строчки поэта Б. Пастернака: «Жизнь ведь тоже только миг,//Только растворенье//Нас самих во всех других, //Как бы им в даренье». Как стать счастливым? Конечно, надо иметь счастливую семью, как у меня! Счастье – это мама. Счастье – это папа. Счастье – это старшие сестры. Особое счастье – это мой младший братишка. Нас семеро, семь «Я». Мы все друг за друга горой. Я люблю их всех и знаю, что они любят меня. Асем СУЛЕЙМЕНОВА, студентка 1-го курса ИАиС


ЯРКИЕ ЗВЕЗДЫ ГЛАВНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА СТРАНЫ Завершился масштабный 49-й творческий конкурс художественной самодеятельности университета «Весна КазНТУ». Конкурс, по словам многих его участников, сплачивает по специальностям, и борьба за победу между институтами происходила нешуточная. В этот раз 2213 студентов и 274 члена профессорско-преподавательского состава предстали на университетской сцене, чтобы выразить себя в 11 жанрах по 16 номинациям. Политехники готовились к этому событию с начала учебного года. Талантливые номера исполнителей на концертах неизменно получали восторженную оценку студентов и преподавателей и сопровождались бурными аплодисментами, а то и овациями. Концертная программа продолжалась целую неделю. Таким образом, выступления институтов состоялись в конце марта (ИИиТТ – 28-го, ГМИ им. О. Байконурова – 29-го, ИГиНГД им. К. Турысова – 31-го) и в первые апрельские деньки (ИПИ

им. А.Буркитбаева – 2-го, ИЭиБ – 3-го, ИАиС им. Т. Басенова – 4-го, ИВТиУР – 5-го). Оценку талантам давали проректор по воспитательной работе Г. А. Сарсенбекова, директор Центра студенческого творчества Ж. Н. Капесов, дирижер оркестра им. Курмангазы Ж. Б. Бекентуров, певица Казахской государственной филармонии им. Ж. Жабаева А. Х. Хаумет, представитель Союза хореографов Казахстана Т. Ж. Кылышбаев, начальник отдела по работе с молодежными организациями А. А. Омирбекова. Красочные образы, созданные исполнителями благодаря богатым и замечательно красивым костюмам, отточенные танцевальные движения, безукоризненная дикция, яркая экспрессия и высокий уровень эмоциональной подачи всех номеров запомнятся зрителям надолго. Каждое выступление отличалось неординарностью. У каждого института была своя «фишка». Можно сказать, что студентам удалось практически во всех номерах программы проявить креа-

37


РЕПОРТАЖ тивный подход к манере исполнения, интерпретации вроде бы давно известного каждому того или иного произведения. – В целом следует отметить хорошую подготовку всех институтов к конкурсу, их, без сомнения, яркие выступления. Особенно большую работу проделали участники художественной самодеятельности Института экономики и бизнеса, которые в прошлом конкурсе были, увы, не на призовых местах. Зато в этот раз показали себя большими молодцами, – рассказывает Г. А. Сарсенбекова. – Заслуживают всяческих похвал также студенты ИВТиУР и ИПИ. Все институты провели большую активную работу и порадовали необыкновенно красивыми выступлениями. Я думаю, что во многом этому способствовала и сама тематика конкурса «Весна КазНТУ», посвященная 80-летию родного университета. С поставленной задачей ребята справились на все 100 %. В этом году происходит явное укрепление корпоративного университетского духа. Активизировалось участие в конкурсе профессорско-преподавательского состава – от 17 до 30 %. Удивил Институт экономики и бизнеса, в команде которого (в силу разных причин) превалировали преподаватели. Жюри обратило внимание на этот факт и квалифицировало его положительно. Сюрпризом стало выступление в конкурсе «Весна КазНТУ-2014» директоров институтов и проректоров университета. Никаких послаблений в связи с занимаемыми должностями, а тем более скидок на возраст и т. п. им не потребовалось. Наоборот, их совместное со студентами задорное участие в конкурсе только придало остроты творческому соревнованию. Пожалуй, никто из зрителей в зале не остался равнодушным к романтичному образу, созданному проректором по воспитательной работе Г. А. Сарсенбековой для номера к гала-концерту «Примадонна». Она рассказала, что готовилась к этому весьма ответственному событию очень серьезно, тщательно продумала репертуар, работала над аранжировкой в студии, а на репетицию пригласила режиссера. Долго искала подходящее платье. Хотелось, чтобы оно соответствовало всем нужным критериям и, конечно, идеально подходило. Но вначале пришлось, как следует, поработать над собой, над своей фигурой: утром бегала, по вечерам посещала фитнес. Выбрала наряд, потом под него сделала прическу. Все получилось, как задумала. В конкурсе, наряду со студентами и преподавателями, приняли участие и выпускники. Так, один из недавних студентов ИИиТТ, а ныне дипломированный специалист выступил в номинации «Номер со звездой» с казахстанским певцом Расулом Жармагамбетовым.

38


Невозможно не упомянуть здесь и о потрясающем танце «Диких древних времен», исполненном в современном стиле. Просто превосходная блестяще костюмированная хореографическая работа. Отличился представитель ИАиС им. Т. Басенова, который весьма необычно преподнес свой художественный номер, на глазах у зрителей написав портреты Нурсултана Абишевича Назарбаева, Каныша Имантаевича Сатпаева и нашего уважаемого ректора Жексенбека Адилова. ГМИ акцентировал главное внимание на личности великого казахского ученого-геолога Каныша Имантаевича Сатпаева, имя которого носит наш университет. И это «красной нитью» пронизывало все концертные номера (песни, танцы, стихи) во всех номинациях. Песня «Аягөз-Ару» на слова М. Макатаева, исполненная командой ИГиНГД им. К. Турысова, надолго оставила в сердцах зрителей незабываемое впечатление. На конкурсе звучали известные кюи «Ата толғауы» и «Балбырауын». С восторгом воспринимались авторские песни и самодеятельные стихи студентов. Зрителей (а по совместительству, конечно, и болельщиков) покорил яркий патриотический настрой всех творческих композиций и отдельных выступлений. После заключительного номера хоровая капелла исполнила гимн университета, который подхватили все участники художественной самодеятельности и вставшие в едином порыве зрители. Гала-концерт и церемония награждения победителей фестиваля-конкурса «Весна КазНТУ» состоялись 11 апреля. Победителем, взяв 1-е место и приз в размере 150 тыс. тенге, стал блестяще выступивший коллектив ИПИ им. А. Буркитбаева. Обладатель 2-го места и денежного приза в 100 тыс. тенге – ИГиНГД им. К. Турысова. Почетного 3-го места и призов в размере 70 тыс. тенге удостоены: ИАиС им. Т. Басенова – за профессиональную ориентированность в оригинальном жанре; ИЭиБ – за коллективное творчество и сплоченность; ИВТиУР – за особое исполнение номера в жанре художественного слова; ГМИ им. О. Байконурова – за идейную целостность постановки; ИИиТТ – за высокий профессиональный уровень исполнения в танцевальных номинациях. Были также названы обладатели 1–3 мест в номинациях; 49 конкурсантов награждены грамотами и денежными премиями в размере 2000–6000 тенге. Награды вручали ректор Ж. М. Адилов и проректор по воспитательной работе Г. А. Сарсенбекова.

39


РЕПОРТАЖ

СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА… В КазНТУ им. К. И. Сатпаева прошел ежегодный студенческий бал, посвященный 80-летию университета. Символичным было число участников – 80 прекрасных пар. Открыл мероприятие ректор КазНТУ Жексенбек Адилов. Он поздравил собравшихся с предстоящим в этом году юбилеем вуза и вручил студентам, наиболее отличившимся в учебе, науке, спорте, общественной и культурной жизни, памятные грамоты и сувениры. Далее галантные кавалеры, соблюдая нормы этикета, стали приглашать дам на танец неизменно коротким кивком головы, а те, кокетливо улыбаясь, в свою очередь, отвечали соответствующим реверансом. Грянула музыка, и 80 пар, состоявших из очаровательных девушек в роскошных белых платьях и кавалеров в смокингах, закружились в вихре неувядающего вальса. Окунуться в атмосферу XVIII века и на себе ощутить все величие и блеск той эпохи позволил соответствующий антураж и атмосфера, которую умело создали организаторы торжества. И какой же бал может обойтись без полонеза?! Чарующие ритмы полонеза сменяются задорной кадрилью. Ну а на десерт было танго с его зажигающими и страстными мотивами. В этом танце не принято разговаривать, улыбаться, в нем даже не принято смотреть друг другу в глаза. «Танго — это тайна, которую танцуют двое», — гласит один из афоризмов об этом танце.

40


И вот настал торжественный момент выбора Короля и Королевы бала. Этого звания удостоились магистрант 1-го курса Еркебулан Наурызбаев и студентка-первокурсница Аида Алькенова. – Мы очень старались. Рады, что наше выступление произвело на вас хорошее впечатление, и вы выбрали именно нас, – поблагодарили присутствующих победители. Стоит добавить, что на протяжении всего мероприятия веселое настроение для присутствующих создавали звезды казахстанской эстрады. Среди них был и наш выпускник – Айкын Толепберген, группы «Орда», «The jigits», артисты из сериала «Вузеры» и многие другие. Как и в любой сказке, бал когда-нибудь заканчивается, и карета превращается в тыкву, а чья-то потерянная туфелька может стать поводом для продолжения праздника, но... уже в следующем году.

41


РЕПОРТАЖ

WHY UNIVERSITY OF AVEIRO? First of all, I would like to start with the fact that University of Aveiro is located in Portugal, which is an amazing study abroad destination with a host of universities offering top-notch degree programs in every field imaginable. But that’s not all! Portugal is the country of the world’s third most-spoken European language and the linguistic gateway to Africa and Brazil. A member of the European Union, this sun-filled country in southwestern Europe is brimming with old world charm and new-world excitement, a dazzling variety of landscapes, cultural attractions galore, and some of the friendliest people in Europe. In fact, making lifetime friends is what to do in Portugal the best! Founded in 1973, the University of Aveiro is now an exponent of quality and progress, occupying a prominent place in the field of higher education in Portugal. Part of the University’s success lies in the fact that it offers innovative courses that are closely linked to regional and national productivity. Engineering, Science, Arts, Humanities, Business Administration, Economics and Planning, Education, Communication, Fine Arts and Health complete the disciplines in which the University offers a wide range of Undergraduate and Master degrees, as well as several PhD and specialization programs. At present, the University has an enrolment of some 11.900 students, and a teaching staff of 849 professors. After spending almost two years already studying in University of Aveiro if I could describe it, besides already proven by national study that is the university in Portugal where students have higher

42

level of accomplishment in their studies, I’d say that someone can feel the academic spirit within the university. Aveiro is a very appealing city itself as one can easily find out but the university ranks quite well among European universities, emphasis areas like IT and Engineering. University of Aveiro ranked 301st on The Times Higher Education Ranking of the best 400 institutions in 2012. The University of Aveiro (UA) is the 66th best university in the world with less than 50 years and the best Portuguese in the “Top 100 universities under 50 years” by the British Times Higher Education magazine’s ranking for 2013. The University has excellent academic equipment, whether we are talking about labs and cutting edge technology, or the exelency of the profissional who dedicate themselfes to work there, all facilities have excellent conditions to provide a quality learning experience or even accommodation (for which you have to pay). The city of Aveiro is a calm and truly beautiful city crossed by a series of water channels that gather on the beach only 15 minutes (bus) from the city with friendly and affectionate people always willing to help and accustomed to have students among them. Also very important information in numbers would be following: UA has 4 canteens with 3500 number of meals served daily, 20 bars, 21 halls of residence with 849 beds, 10500 computers on campus, 36 study rooms, 3 libraries with 230.000 books and 11.063 audiovisual publications So my advice is if you are looking for both a quality education that will give you all the background and instruments you need to succeed in your future, participating on several European level projects and researches and a place capable of amazing you every day, this is certainly the choice. Madina ARTYKBAYEVA, BSc, Graduate of KazNTU-University of Aveiro


МАГЖАН И МУЗЫКА Студент 1-го курса Института геологии и нефтегазового дела им. К. Турысова Магжан Муратбеков ведет в нашем издании раздел новостей SPE. Недавно мы узнали, что свое вдохновение он черпает и в занятиях музыкой. Магжан «дышит» музыкой лет с 10. Все началось еще в школьные годы, где-то в 5-м классе у его близкого друга появилась гитара, и, чтобы было веселее, они стали обучаться вместе. В один прекрасный день родители побаловали его долгожданным подарком. У Магжана появилась своя акустическая гитара – прямо бренд «Ямаха». Начинающие гитаристы вдвоем стали самостоятельно «подбирать» мелодии и песни. Трудности помогал преодолевать Интернет, где на обучающих сайтах они познакомились с нотами и аккордами. Первую песню (смешно сказать) разыгрывали целых два месяца… Спустя время, смогли разучить песни Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и др. Ребята не отказывались выступить на различных школьных мероприятиях.

В 9-м классе Магжан стал обучаться в Республиканской специализированной физико-математической средней школе-интернате им. О. Жаутыкова, где вскоре познакомился с другими такими же любителями музыки, и они организовали свою группу. – Друг приобрел электрогитару, а мне родители купили бас-гитару, и мы начали старательно учиться на почти на профессиональных инструментах, – рассказывает Магжан. – Конечно, давалось все не просто, а очень трудно. Бас-гитару я по сути взял тогда в руки, можно сказать, впервые. Но освоить ее также помог Интернет. После года упорных работ они стартовали на сцене и порадовали зрителей качественным исполнением. Им удалось принять участие в музыкальном конкурсе «KBTYou SHOW», который проходил среди учащихся 9–11 классов. В качестве приза тогда разыгрывался грант Казахстанско-Британского технического университета. Из 45 групп в финал прошли 10. Команда Магжана заняла почетное 2-е место, каждый из них получил в подарок 5000 тн и билет на вечеринку. Это был их «звездный час», тем не менее, группа быстро распалась – по различным причинам. Вскоре, однако, по инициативе Магжана сложилась новая группа под названием «The Turns». Было записано две авторских песни – «Kill you» (на английском языке) и «Forever a Lone» (на русском). – Наши песни носят развлекательно-ироничный характер, пожалуй, даже с элементами сарказма. Например, одна «прикольная» песня «про любовь», посвященная недосягаемым для нас, слишком гордым девушкам, в которой мы буквально «изливали душу», написана еще в 11-м классе для очень узкого круга сверстников. Но именно она набрала больше всего слушателей. В 2012 году группа, которая теперь называлась «The Turns», дала три благотворительных концерта. Два из них прошли на Арбате, а третий – в ТРЦ «Мега». Заработанные в «Меге» 70 000 тенге отдали в детский дом. Во время подготовки к сдаче ЕНТ Магжан на время распрощался с гитарой. Но сейчас они вновь неразлучны на вечеринках SPE. В кругу друзей Магжан со своей гитарой отвечает за хорошее настроение. – Я слушаю разные направления – от «металла» до классики. Очень часто хожу в наушниках, и некоторые ребята думают, что я «скрываюсь» таким образом от мира, – говорит Магжан, – но на самом деле я просто очень люблю музыку. Планирую, кстати, научиться играть на скрипке, пианино, мандолине и арфе. Слишком на многое замахнулся?! Ну, что же, поживем – увидим!

43


РЕПОРТАЖ

Досмухамед Кшибеков, академик НАН РК: ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА ДОБЫТА ЕДИНСТВОМ С 28 апреля по 1 мая 2014 года, в канун 69-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, мне довелось совершить в составе казахстанской делегации поездку в город Курск. В этот город-герой прибыли 250 ветеранов из всех 15 бывших республик бывшего Советского Союза. Делегация Казахстана состояла из 10 человек. Первоначально я полагал, что будет экскурсия по местам боевых сражений, в частности, в Прохоровку, где 12 июля 1943 года состоялось великое танковое сражение, в котором участвовало с обеих сторон 1500 танков и самоходных орудий. Жестокая, не имеющая аналогов в истории войн битва длилась весь световой день и завершилась разгромом фашистских бронетанковых сил. Но, когда мы прибыли в Курск, и нам вручили программу, стало ясно, что нас пригласили на форум с весьма актуальной, я бы сказал «своевременной» темой: «Великая Победа, добытая единством: к 70-летию освобождения Украины и Белоруссии от фашизма». В ходе работы форума, который открылся 29 апреля в Курском драматическом театре им. А. С. Пушкина, лейтмотивом всех выступлений было главное: мы победили лютого врага в той священной освободительной войне во многом, а может быть, и в первую очередь, благодаря единству народов огромной многонациональной страны под названием Союз Советских Социалистических Республик (СССР).

44

Основной идеей форума было то, что мы были едины тогда, в годы тяжелейших испытаний, но едины и сегодня, поскольку единство – основа нашей завоеванной победы над врагом и независимости. Нет на карте мира в настоящее время СССР (в силу разных причин, в том числе объективных общественных процессов), зато появились суверенные самостоятельные национальные государства. Примером успешного развития на новой суверенной основе является наша Родина – Республика Казахстан. Форум начал свою работу с возложения венков к Мемориалу памяти павших в годы Великой Отечественной войны. Венки от каждой делегации были возложены под звуки бравурной музыки. От имени казахстанских ветеранов это право было предоставлено Э. Э. Полетаеву, Г. А. Ярмаку и автору данных строк. Состоялось пленарное заседание, перед началом которого в зал внесли точный дубликат Знамени Победы, был исполнен Государственный гимн РФ и зачитано Приветствие форуму Президента России В. В. Путина. Председательствовал контр-адмирал А. И. Сорокин. На пленарном заседании выступили 20 человек: От нашей республики – Л. С. Ахметова и Э. Э.Полетаев. В трех секционных сессиях на форуме также выступили 20 человек, в том числе из Казахстана Али Бекул, занимающийся поисковой работой, связанной с историей Великой Отечественной войны. Выступающие осудили действия запад-


ных «доброжелателей», которые под флагом демократии распространяют аморальные ценности, разжигают раздор и межнациональную вражду. «Обращение участников четвертого Международного историко-культурного форума» завершается словами: «Современная Европа, включая проект Европейского союза, рождена в мае 1945 года. Европа сильна, когда она помнит об этом, и слаба, когда об этом забывает». Обращение напоминает: «…только как наследница победителей Европа может стать единым свободным и процветающим миром от Лиссабона до Владивостока. Забыв об истоках своей современной истории, Европа обречена уступить место другим и не самой творить свою судьбу, а стать орудием в руках тех, для кого безмолвны ее соборы, книги, симфонии, кто готов их променять на распад и гниль местечковых национализмов». Во время перерыва между заседаниями (по просьбе одного из телевизионщиков) я счел возможным и даже необходимым высказать по поводу этого форума свое мнение как один из представителей Республики Казахстан. Оно было лаконичным: «Форум созван своевременно в канун Дня Победы. Его идея «Единство» отвечает чувствам и мыслям всех честных людей». А далее, отвечая на вопросы тележурналиста (который, конечно, «разговорил» меня), рассказал, что учился в Москве, в аспирантуре Института философии АН СССР, там же защитил в свое время кандидатскую и докторскую диссертации. Горжусь, что все мои научные наставники – известные московские ученые. Москва предоставила мне возможность выступить на одном из крупных совещаний с трибуны Кремлевского Дворца съездов. Москва включала меня в состав различных авторитетных делегаций для поездки в развитые зарубежные страны. Разве это забываемо?! «Сегодня Казахстан – независимое государство, мы патриоты своей страны и… России. «Я всецело одобряю политику мира, свободы и демократии, проводимую Н. А. Назарбаевым и В. В. Путиным» – вот слова которыми я завершил беседу. В заключение добавлю: «Мы благодарны России, которая провела столь важное, актуальное и, несомненно, объединяющее всех нас, живущих ныне на просторах СНГ (да и вне членства в этом объединении) памятное мероприятие».

Под эгидой ежегодно проводимого традиционного мероприятия «Алтын түлек» выпускники КазНТУ им. К. И. Сатпаева 2014 года – члены Ассоциации «Алумни» – высадили 25 апреля в урочище «Медеу» 60 деревьев. За ними будут ухаживать новые поколения студентов университета. От имени руководства Медеуского района выпускников тепло поблагодарили и вручили благодарственные письма руководитель подразделения отдела ГЭИ М. А. Ескендиров и главный эксперт этого подразделения А. К. Баймурат; от имени Государственного регионального предприятия «Природный парк «Медеу» – руководитель отдела маркетинга, мониторинга и контроля за особо охраняемыми природными территориями Ш. Б. Жайлемисова, руководитель отдела благоустройства и коммунального хозяйства А. С. Маматаев.

45


РЕПОРТАЖ

ҮЗДІК ЖАТАҚХАНА-2014 2014 жылғы 5 мамыр күні Тау-кен металлургия институтының акт залында 2013-2014 оқу жылының қорытындысы бойынша «Үздік жатақхана – 2014» байқауын қорытындылап, марапаттау рәсімі өтті. Байқаудың басты мақсаты – жатақханалардағы тазалық пен тәртіпті сақтау, студенттердің әлеуметтік жағдайы мен белсенділігін арттыру. Сонымен қатар студенттерді тәртіп, тазалық, ауызбіршілікке шақыра отырып, салауатты өмір салтын қалыптастыру. 2013-2014 оқу жылында студенттік кампус студенттерінің ауыз толтырып айтарлық жетістіктері аз емес. Жыл көлемінде 80-нен астам тәрбиелік мәні бар іс-шара, кездесу, спорттық жарыстар мен байқаулар ұйымдастырылды. Байқау 2013-2014 оқу жылының басында басталып, 4 жатақхана арасындағы қорытындылау іс-шарасы 2014 жылғы мамыр айының 5-не дейін созылды. Жатақханалар ауласына гүл егу жұмыстары осы жылғы байқаудың көркін келтірді. «Үздік бөлме» номинациясын 371 бөлме арасынан № 1 жатақханадан 115-ші, № 2 жатақханадан 1-ші, № 3 жатақханадан 40-шы, № 4 жатақханадан 86-шы бөлмелердің жеңімпаздарына университетіміздің әлеуметтік жұмыстар жөніндегі басқарма бастығы Баян Серікханқызы Нағасбекова табыстады. «Үздік қабат»

46

номинациясының жеңімпаздарын – № 1 жатақханадан 3 қабат (старостасы Салтанат Оңғарова, Әсел Төлеген, Сәулет және құрылыс институтының 1 курс студенттері), № 2 жатақханадан 4 қабат (старостасы Айкөркем Ғабиденова, Геология және мұнай-газ ісі институтының 3 курс студенті, Манар Құрманиязова, Экономика және бизнес институтының 1 курс студенті), № 3 жатақханадан 1 қабат (старостасы Әсел Уахитова, Ақпараттық технология және телекоммуникация институтының 1 курс студенті), № 4 жатақханадан 4 қабат (старостасы Ақерке Қамал, Шынар Жамалқанова, Жоғары технологиялар және тұрақты даму институтының 1 курс студенттері) Тәрбие жұмысы департаменті директорының орынбасары Айгүл Ардабекқызы марапаттады. Старосталарға студенттердің қалауы бойынша арнайы Студенттер кәсіподағы ұйымы атынан микротолқынды пеш табыс етілді. «Үздік студенттік кеңес» номинацияның жеңімпазы – № 4 жатақхана Студенттік кеңесі, кеңес құрамы жазғы демалыста Ыстықкөлге демалыс орнына жолдама алды. Жолдаманы Студенттер кәсіподағы ұйымының төрайымы Жанна Қайыржанқызы Қалиақпарова табыстады. Жатақхана студенттері арасындағы патриоттық, ұжымдық мәдениетке тәрбиелеу, салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында өткізілген байқауда студенттердің тәртібі, жатақхана тазалығы, мәдени және спорттық іс-шараларды ұйымдастыру, оларға қатысу белсенділігі, бөлмені таза ұстау мен жатақхана тынысына қосқан үлесі бойынша тандалды. Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-дың Тәрбие жұмысы жөніндегі проректоры Сәрсенбекова Гүлнәр Әлібекқызы құттықтау сөз сөйлеп, киелі шаңыраққа кір келтірмей, үлгілі де білімді шәкірт болуға, тәуелсіздікті баянды етуге бар күш-жігерімізді жұмсайтынымызды тілге тиек етті. «Үздік жатақхана – 2014» номинациясының жеңімпазы № 2 жатақхананы арнайы кубок, сертификатпен марапаттап, байқау жеңімпаздарына заманауи сандық фотоаппаратын сыйлады. Жатақханалардың тазалығына, көркеюіне белсенді атсалысқаны үшін жатақхана қызметкерлері Эльвира Абдрасилова, Бағила Райымбаева, Гүлзат Құлжанова, Гүлжанат Құлжанова, Зулхия Жұмаханова, Гаухар Қалқабаева, Райхан Шүленова Алғысхатпен марапатталды. Мерейлі іс-шарамыздың соңында қазақ эстрадасының жұлдыздары «Серілер» тобы ән шырқап, студенттерге жақсы көңіл-күй сыйлады.


Айдана ҚҰЛМАН Ө. Байқоңыров атындағы ТКМИ 1 курс студенті

УНИВЕРСИТЕТ «КТК ЛИГАСЫ» Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-да алғашқы Университет «КТК лигасының» шешуші қазақша финалы мамырдың 5 жұлдызында өтті. Университет «КТК лигасын» алғашқыда 8 команда бастады. Бүгін финалға «жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар» үздік 4 команда жетті. Бәсекеге түскен 4 командадан үздік команданы анықтау оңайға түскен жоқ. Шешуші ойында өнер көрсеткен командалар: 1. Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнайгаз ісі институтының «АИ-98» құрама командасы. 2. Ә. Бүркітбаев атындағы Өнеркәсіптік инженерия институтының «ИПИ» құрама командасы. 3. Ө. Байқоңыров атындағы Тау-кенметаллургия институты «Байқоңыр бекеті» құрама командасы. 4. Т. Бәсенов атындағы Сәулет және құрылыс институтының «Жайдарлы жандар» құрама командасы». Университет «КТК лигасының» шешуші қазақша финалында төрелік еткен әділқазы алқасының мүшелері: 1. Мейрамхан Шалқыбеков; 2. Хамит Ердехан; 3. Рамазан Мұстафаұлы; 4. Еркебұлан Наурызбаев – тұрақты қазылар алқасы; 5. Алмас Кисамитов. Университет «КТК лигасының» шешуші қазақша финалы 3 айналымнан тұрды: 1. Сәлемдесу; 2. Әзіл бәйге сайысы; 3. Үй тапсырмасы.

Алғашқы «Сәлемдесу» айналымында жақсы өнер көрсетіп, көрермендер көзайымына айналған командалар: «Байқоңыр бекеті» және «Жайдарлы жандар». Олар екі алғашқы айналымда жақсы өнер көрсетіп, әділ қазылар алқасы мен көрермендердің көңілінен шықты. Екінші «Әзіл бәйге сайысы» айналымында үздік әзілдерімен есте қалған командалар: «ИПИ», «Байқоңыр бекеті», «Жайдарлы жандар». Үшінші «Үй тапсырмасы» айналымында ерекше атап өтетін команда «Байқоңыр бекеті». Өзіндік ерекшеліктерімен көрермендердің көңілінен шыға білді. Ұзақ мерзімге созылған Университет «КТК лигасын» қорытындылай келе, үздік ойыншы номинанты Ә. Бүкітбаев атындағы Өнеркәсіптік инженерия институтының 2 курс студенті «ИПИ» құрама командасының мүшесі Ахан Абдурашидке сыйлыққа «Іphone 5» үлгідегі ұялы телефон берілді. Университет «КТК лигасының» шешуші финалында Т. Бәсенов атындағы Сәулет және құрылыс институтының «Жайдарлы жандар» құрама командасы 3 орынға, Ә. Бүркітбаев атындағы Өнеркәсіптік инженерия институтының «ИПИ» құрама командасы 2 орынға ие болды. Алғашқы чемпионатта 1 орынға ие болған Ө. Байқоңыров атындағы Тау-кен металлургия институтының «Байқоңыр бекеті» құрама командасы. Шешуші финалда орын алған командаларға ақшалай сыйлық берілді. Бұл ойында өнер көрсеткен командалар көрермендерге көтеріңкі көңіл-күй сыйлап, жанкүйерлерінің үмітін ақтады.

47


РЕПОРТАЖ

– Обычно в компании сокурсников занимаюсь спортом, иногда хожу в караоке или просто гуляем по городу. Среди моих друзей в университете есть выходцы из разных стран – Азербайджана, Монголии, Таджикистана, Афганистана. Все ребята общительные, открытые. Жанибек Абдиразаков – казах, также второкурсник и тоже два года в Алматы. Он из Ташкента (Республика Узбекистан), где закончил Политехнический колледж, сейчас учится в Институте информационных и телекоммуникационных технологий. Планирует со временем получить гражданство Казахстана, жить и работать здесь. После месяца успешной учебы перевелся на грант.

НАУКИ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ В КазНТУ учатся ребята из всех уголков Казахстана, но немало также студентов из ближнего и дальнего зарубежья. Нам было интересно узнать их мнение не только об учебе в университете, но и в общем о Казахстане. Любопытные (на наш взгляд) ответы были даны на вопрос о том, как используется свободное время. Азат Агаев – студент 2-го курса ИИиТТ – парень довольно амбициозный, приехал в Алматы из столицы Туркменистана – города Ашхабада в 2012 году, чтобы учиться именно в главном техническом вузе страны, и поступил в университет. Азат – активист, член сборной КВН своего института. – В Алматы, – рассказал Азат, – мне с самого начала все понравилось. Люди здесь приветливые, гостеприимные. Сразу познакомился и подружился с местными ребятами, которые мне рассказывали и показывали все самое интересное как в университете, так и в городе. Очень красивая ваша южная столица! – Как проводишь свободное от занятий время?

48

– Насколько мне известно, ты, Жанибек, заядлый КВНщик? – Когда я впервые выступил в составе сборной ИИиТТ, мне это так понравилось, что я, можно сказать, этим вдохновился. И сегодня все свободное время провожу в подготовке к играм в КВН, хотя первоначально у меня и в мыслях не было таких планов. Я думал, что буду все силы отдавать исключительно учебе. Но очень скоро понял: студенческая жизнь – это не только учеба, домашние задания, сессии и т. п. В КазНТУ организуют очень много различных мероприятий. Все они, в том числе и КВН, проводятся с размахом. – Насколько сильно, на твой взгляд, жизнь на твоей Родине отличается от того, что ты имеешь возможность наблюдать в Казахстане? – На самом деле отличий немного. Разве что в Узбекистане народ мягче, гостеприимнее и спокойнее. А здесь жизнь бушует с утра до глубокой ночи. Много лишней, на мой взгляд, суеты. Но Казахстан более развитая страна, и далеко не секрет, что в Узбекистане уровень жизни гораздо ниже, чем у вас. В моих перспективных планах – посещение Астаны. Очень хочу посмотреть вашу столицу, о которой так много говорят хорошего, а также побывать в некоторых других городах Казахстана. Ли Юйхао, и Доу Цзиньху – студенты из Северного Китая. Они учатся на 4-м курсе Института геологии и нефтегазового дела в рамках программы академической мобильности. Вот что они рассказали о том, как непросто им пришлось, когда они оказались здесь: – Первое, на что обратили особое внимание в Алматы, это много деревьев, которые побелены в нижней части ствола (узнали позже, что это от вредителей-насекомых и просто для красоты и чистоты). Город очень зеленый и красивый. Почти


все время стоит хорошая, благоприятная погода, здесь много теплее по сравнению с Северным Китаем, откуда мы родом, а люди очень открытые и приветливые. Приехали мы в Алматы без какой-либо предварительной подготовки. А поскольку в мегаполисе население говорит в основном на казахском или русском языке (кстати, заметил, что многие казахи прекрасно владеют и тем, и другим, что просто здорово!) Мы вообще в первое время никак не могли освоиться. Элементарно даже в продуктовом магазине проблематично было объяснить, что мы хотим купить (делали это чаще с помощью жестов). Наверное, очень забавно было наблюдать со стороны за нашими диалогами с продавцами. Они практически не понимали, что именно нам нужно, однако всячески старались помочь. И получалось… Сегодня, спустя четыре года, мы все еще плохо говорим и по-русски, и по-казахски. Но в общении с университетскими ребятами это не особенно бросается в глаза, потому что понимаем мы друг друга с полунамека, а если не можем в разговоре сразу найти подходящее слово, нам тут же придут на помощь, потому что «без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями – много» Мы даже решились теперь на это миниинтервью.

– Как проводите свободное время? – Любим читать интересные книги или соберемся с друзьями и идем в кино. Вечером, перед сном, с удовольствием гуляем в парке либо вдоль речки Есентай. Нравится, как журчит вода. Но иногда бываем так заняты, что за весь день прогулкой является путь от университета до общежития, и только. Все остальное время упорно занимаемся. Совсем скоро защита дипломного проекта, так что свободного времени сейчас очень немного. На вопрос, какие планы на будущее, после получения диплома, один из ребят ответил, что постарается сдать вступительные экзамены в магистратуру, и если все сложится хорошо, хочет остаться в Алматы, устроиться на работу. Потому что в Китае слишком большое число кандидатов на одно рабочее место, а здесь, по его словам, он сможет преуспеть в своей профессии. P. S. Не столь уж важно, из какой страны студент, какой он национальности, какой у него социальный статус. Главное в том, что, как утверждал великий русский ученый Михайло Ломоносов: «Науки юношей питают,// Отраду старым подают,//В счастливой жизни украшают,//В несчастный случай берегут;//В домашних трудностях утеха//И в дальних странствах не помеха.//Науки пользуют везде...”

Максат МАРАТУЛЫ

49


РЕПОРТАЖ

ЭТО РАБОТА МОЕЙ МЕЧТЫ Студент 4-го курса ИВТиУР, будущий выпускник, в шутку говорит, что ему скоро диплом получать, а он еще не совсем понял, чем занимаются люди его специальности. Однако Алихан глубоко убежден в том, что ежедневно как, минимум, 20 % своего времени каждый человек должен посвящать достижению главных целей. – Я учусь на кафедре «Прикладная химия». Специальность «Профессиональное обучение» – абсолютно новая, ее открыли четыре года назад, и мы, можно сказать, первооткрыватели. У нас универсальная профессия, потому что мы можем быть инженерами, если закончим магистратуру, можем трудиться лаборантами, педагогами, в том числе в сфере повышения квалификации рабочих-«профессионалов», – рассказывает Алихан. Все годы учебы Алихан получал повышенную стипендию и к занятиям всегда был отлично подготовлен. Способный, творчески одаренный студент постоянно принимал активное участие в жизни университета. Алихан входил в состав команды КВН «ТехНар Политех». Со сборной университета сыграл одну 1/8 в открытой лиге Казахстана. Стал основателем и капитаном команды сборной своего института «ОППАНА». Кстати, команда нового поколения КВН Института ВТиУР «На высоте» сегодня также показывает блестящие результаты.

50

В прошлом году в конкурсе «ТОП 20 популярных студентов города Алматы» Алихан заслуженно занял 2-е место, уступив лишь Бауржану Жубантыр из UIB. По результатам sms-голосования в «ТОП 20» вошли, кроме Бауржана Жубантыра и Алихана Мусатаева, еще 15 студентов города. В их числе: Айбар Даулетов, Медет Байкен, Солтан Базарбеков, Инкара Хусаинова, Ержан Алдабергенов и др. В зачетке Алихана несколько «четверок», остальные оценки, разумеется, все «пятерки». Недавно появившаяся «тройка» (результат активной общественной жизни) не ухудшила годовой итог GPA – 3.6 и показатели дипломной работы: «Полимерные композиционные материалы на основе нефтебитуминозных пород», которую 24 апреля Алихан защитил на «отлично». С детства он мечтал быть публичным человеком, поэтому, приехав 2010 году в такой мегаполис, как Алматы, стал участвовать в различных кастингах, но ни один из них не прошел. Однако у везучих людей свой секрет успеха. Его творческая история (как это часто бывает) началась со счастливого случая. Как-то Алихан, тогда уже второкурсник, решил вместе с другом пойти на международный кинофестиваль Евразия. – Стою в массовке, роста я невысокого, куда ни повернусь, ничего не видно. Думаю: «Что я на затылки что ли пришел смотреть?» Прорываюсь через толпу и направляюсь прямо к главному входу. Там показываю охранникам свой крутой фотоаппарат Canon G12 и представляюсь – коротко и ясно: СМИ, – улыбается Алихан. – Они позвали организаторов фестиваля, я сказал (как-то само собой вышло), что хочу осветить мероприятие, но не успел пройти аккредитацию. Организатор дал мне сразу четыре билета. Я, такой счастливый, зову своих друзей. Зашли мы туда и стольких популярных личностей и приглашенных голливудских звезд увидели… Потом вспоминал и самому не верилось. В тот вечер Алихан сделал такое количество «селфи» (свое фото со «звездами»), сколько, наверное, мало кому удалось бы и за всю жизнь. И вдруг он увидел ведущего 31-го канала Аскара Мендыбаева, который брал интервью у режиссера «Мын бала» Ахана Сатаева. Завязался общий разговор, результатом которого стало то, что Аскар пригласил Алихана на стажировку. – Я, конечно, сразу согласился. Это было в пятницу. Всю субботу и воскресенье с огромным нетерпением ждал, когда наступит понедельник. В первый рабочий день, утром, позвонил Аскару. Едва успел поздороваться, как Аскар говорит: «Алихан, где ты ходишь? Приезжай на канал!»


Встретила меня Полина Шиманская, главный редактор Информбюро. Она протягивает мне кассету и отправляет на блиц-опрос по поводу отставки с поста Премьер-министра страны Карима Масимова. Тогда я не имел представления, что такое блиц-опрос, но со мной, к счастью, поехала ведущая новостей Аида Боранбай, которая и помогла во все разобраться, протянула, как говорится, мне руку помощи. Через 20 дней Алихан получил свой первый гонорар и был первым стажером 31-го канала, кому оплатили стажировку на телевидении. Летом поехал в родной Жезкент. Он с детства принимал активное участие в общественной жизни поселка и, конечно, согласился стать ведущим мероприятия, приуроченного ко Дню шахтера. – Памятной для меня, – вспоминает Алихан, – стала встреча с первой рок-певицей Казахстана Асем. Ей не понравилась организационная сторона нашего мероприятия, и она начала с возмущением говорить, что по этому поводу думает. Имея характер (а как известно, он у человека либо есть, либо отсутствует), я стал с нею спорить, доказывая несостоятельность ее доводов, и убедил, что она не совсем права, и не стоит так горячиться. Говорят: от ссоры до дружбы – один шаг. В этом случае так и вышло. Концерт длился три часа с небольшими перерывами. Мы с ней успели подружиться, обменялись телефонами, и она стала посредником между мной и волей Аллаха, чтобы открыть мне дорогу в казахстанский шоу-бизнес. Вот тут-то и начались по-настоящему сбываться мечты Алихана. Он устраивается

волонтером в Международную молодежную организацию AIESEC. В это время ему звонит Полина Шиманская и, сообщив, что открывается новая программа «Честно говоря», приглашает его на работу в качестве журналиста. Алихан, не раздумывая, соглашается. Спустя два месяца после того концерта Алихан вновь (случайно) встречается с Асем, и вскоре она предлагает Алихану стать концертным менеджером – ее и группы «Тенгри». В ответ на мою благодарность, – говорит Алихан, – она всегда отвечает: «так суждено было, чтобы хорошие и талантливые люди встречались и друг другу помогали…» В январе 2012-го, на Старый Новый год, по предложению Алихана, был организован большой благотворительный концерт в Доме престарелых. Спонсором выступила известная писательница и поэтесса, основательница продюсерского центра KS production Карина Сарсенова, которая оказала большую помощь и поддержку, а также приняла самое активное участие в организации мероприятия. Вскоре Карина Сарсенова предложила Алихану должность концертного менеджера артистов KS production. В продюсерском центре, где занят Алихан Мусатаев, в настоящее время осуществляются 12 проектов из сферы шоу-бизнеса и кино. Алихан работает с такими известными личностями, как первая рок-певица Казахстана Асем; этнокультурный ансамбль «Туран»; дуэт «ST brothers» (они выступали в номере со звездой на фестивале «Весна в КазНТУ» и заняли 2-е место); итальянский певец Аугусто Амикуччи; трио «Парнас», вокальный ансамбль «Казына»,

51


РЕПОРТАЖ 52

поп дива Кристина Менисова, Меруерт Мусрали, баритон Расул Жармагамбетов, тенор Мирас Киньяров и этно-трио «Тенгри». – За полтора года, – рассказывает Алихан, – мы объездили с гастролями Казахстан: Алматы и Астана; Кызылорда и Шымкент; Актобе и Караганда; Павлодар и Семей; Усть-Каменогорск и Кокшетау. У каждого более десяти авторских песен и свыше пяти видеоклипов. Я приобрел бесценный и даже, в некотором смысле, универсальный опыт. На работе нужно быть настоящим умельцем, необходимо освоить множество различных навыков. Чрезвычайно важны коммуникабельность, стратегическое мышление, умение презентовать, навыки продаж. Нужно уметь слаженно работать в команде и не только идти в ногу со временем, но и на шаг впереди, постоянно привносить в дело свои инновации. Благодаря интересной и любимой работе Алихан побывал в 16 странах мира. Это: Германия, Франция, Кыргызская Республика, Италия (СанДжеменьяно, Лука, Пиза, Рим, Венеция), Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Испания, Россия (Москва, Санкт- Петербург), Турция, Швейцария, Монако, Сан-Марино, Индия (Дели, Агра), Украина (Крым, Севастополь, Симферополь). Как уже говорилось, помимо основной работы, Алихан участвует в деятельности волонтерских организаций. Так, в 2013–2014 гг. он занимал пост вице-президента по внешним связям международной организации AIESEC Almaty. Его кредо на сегодняшний день: Рискуйте! Если вы победите, будете счастливы, если проиграете – опытны». А его главный совет для тех, кто только входит в большую жизнь: делайте то, что вам нравится, но не жалейте о том, что уже произошло! Все что ни делается все к лучшему! – Мне очень нравится то, чем я сейчас занимаюсь, поэтому работаю с большой мотивацией и с любовью. Это работа моей мечты, и, проснувшись утром, с улыбкой думаю о работе, – говорит Алихан Мусатаев.


ВНОВЬ ВПЕРЕДИ ИПИ! Состоялся финал первого внутреннего чемпионата КВН русской лиги. На финише за кубок КазНТУ боролись пять команд институтов.

Всего в играх КВН в этом учебном году принимали участие девять команд. Надо заметить, что ГМИ представил даже две сборные. В финал вышли пять лучших команд чемпионата: ГМИ («Станция Байконур»), ИПИ («Знакомство с машфакерами»), ИВТиУР («На высоте»), ИАиС («ИСА»), ИИиТТ («ИИиТТ»). В жюри: автор проектов «Субботник Шоу», «Тематик Шоу», «Массаган», «Ду Кол Шоколад», «главный полковник» сериала «Вузеры» Мейржан Тулебаев; талантливый актер и замечательный КВНщик Ерлан Касымжанулы; заместитель председателя студенческого профкома университета Рамазан Мустафаулы; председатель Комитета молодежных организаций Еркебулан Наурызбаев; ветеран КВН Алмас Кисамитов. Игроки КВН университета участвовали в трех конкурсах: «Приветствие», «Биатлон» и «Домашнее задание».

53


РЕПОРТАЖ

В трех номинациях КВН победили: «Лучший игрок» – Берик Туменбаев (сборная ГМИ); «Лучшая КВНщица» – Бахыткул Караулова (сборная ИВТиУР «На высоте»); «Лучший топпер» – звукорежиссер Елжас Байгазин (так же сборная ИВТиУР «На высоте»). – Я очень рада, что уже на первом курсе стала лучшей КВНщицой, – делится эмоциями Бахыткуль Караулова. – Это так классно, когда все вокруг говорят, что ты лучшая. Понимаешь, что тебя заметили, а главное, что даришь людям позитив, улыбки. Каждая из команд получила дипломы за участие. На 3-м месте с денежным призом 10 000 тн (от студенческого профсоюзного комитета) – команда ИИиТТ (сборная «ИИиТТ») с активом 10,5 балла; 2-е место взяли игроки ГМИ «Станция Байконур» с активом в 11,9 балла. Победителями первого внутреннего чемпионата КВН по праву стали игроки команды ИПИ «Знакомство с машфакерами», в активе которой– 12 баллов. Мейржан Тулебаев, как один из опытнейших игроков КВН и член жюри счел своим долгом дать свою (надо сказать, нелицеприятную) оценку игре команд. Он, в частности, сказал: – Так как это финал, конструктивная критика просто необходима. Надеюсь, она пойдет на пользу игрокам. Заметно слабо играли почти все. Возможно, из-за дефицита свободного времени для репетиций… Хуже, если такое объясняется просто нежеланием перед финальной игрой чаще для этого собираться всем вместе. Тогда бы и сыгранность была лучше, и динамика игры. «ИСА» надежд не оправдали: обычно, когда команде дают шанс, она становится чемпионом. Но не в случае с этими игроками! Команда «На высоте» действительно была на должной высоте. Они настолько ярко показали студенческую жизнь, что я (не скрою) даже прослезился. «Станция Байконур» – молодцы, чувствуется, что в казахской лиге есть настоящие чемпионы! Сделали резинку-«рефрен»: в конце напомнили одну шутку из начала, и связь получилась вполне органичная. Отличная находка! У команды «ИИиТТ» все четко-гладко шло, а вот драйва не было. Вроде бы и шутки хорошие были, но подача явно «хромала» – была довольно вялая, зрителей не заряжала, ну, и реакция их была соответствующей. Даже в особо удачных местах желание смеяться как-то быстро гасло, так и не вспыхнув. «Знакомство с машфакерами»! Этой команде мои, самые горячие поздравления. Вы, без сомнений, классные! Недостаточно внимания (и это было очень заметно!) члены команд уделяют культуре сценической речи, надеясь на импровизацию. Учтите на будущее, – строго сказал Ерлан, – при начислении баллов все идет в зачет, а лучшая шутка – та, что

54


заранее хорошо продумана и отшлифована. Чтобы импровизация удалась, любой (даже профи) с десяток раз ее отрепетирует. И никак иначе. Игра на то и рассчитана, чтобы, совершенствуя свое мастерство в игре, вы сами развивались, поднимали свой (и зрителей-сверстников, кстати) интеллектуальный уровень. А в заключение, подражая интонациям голоса Президента страны, что у Ерлана довольно похоже выходит, он озвучил любимый девиз студентов нашего университета: «Политех – лучше всех!» «ИПИ – чемпионы! Классные игроки» – мнение восторженного зала. Достойную игру команды КВН своего института показали Фархат Кулбаев, Абдурашид Ахан, Сагыныш Турганбеков, Таир Серикулы и Алишер Акылбек. Манера подачи реплик, артистизм и остроумие сугубо мужского коллектива достаточно высоки и привлекают поклонников их таланта. Однако значение шуток порой не каждый зритель мог осмыслить. Вместе с тем, например, финальная сценка «Свидание в общаге» полюбилась не только зрителям в зале, но и многим в социальных сетях. Всей своей игрой команда «Знакомство с машфакерами» доказала: она достойна первого места. Ребята горды тем, что в преддверии 80-летия университета стали победителями первого внутреннего чемпионата КВН университета и вошли таким образом в историю вуза. – Спасибо всем, кто поддерживал, кто верил в нас, в первую очередь, нашему уважаемому директору Ауезхану Турдалиевичу Турдалиеву, – говорит капитан команды ИПИ «Знакомство с машфакерами» Фархат Кулбаев. – Победа далась нам, конечно, нелегко, тем более, что к финалу мы продвигались довольно нестабильно: то 4-е место, то 2-е. Но всего замечательнее, разумеется, 1-е место! Очень сильные соперники! Приятные ощущения… Весь сезон игр КВН вел Алмас Сагынулы, который потрудился на славу. Для нас он раскрыл многие секреты игры. Ему отдельное спасибо. – Что касается следующего сезона: думаю, начнем мы его где-то в октябре (вскоре после посвящения в студенты), когда в университете появятся новые первокурсники. Приоткрою маленький секрет: игры русского и казахского чемпионата, по отдельности, вероятно, будут вести Еркебулан Бердалиев и Фархат Кулбаев. Прогнозировать что-либо относительно позиций команд – дело неблагодарное, поскольку игра КВН – непредсказуема. Браво командам, у которых есть в игре своя «изюминка»! И пусть победит сильнейший!

55


РЕПОРТАЖ

К ИТОГАМ 1-го ВНУТРЕННЕГО ЧЕМПИОНАТА КВН Сборная Института экономики и бизнеса, по моему мнению, самая слабая команда сезона. Игроки ИЭиБ никогда не отличались сильной базой КВН (ну, возможно, за исключением представителей казахского КВН, где в свое время играл Олжас Мухамбеткалиулы). Единственная, кто «парился» за команду и пыталась ее «раскочегарить» была Жулдыз Кулманова. Но, как показывает практика (есть тому и древние свидетельства), когда девушка у руля, дела идут не совсем так, как надо. Сборная КВН Горно-металлургического института «Станция Байконур» – команда с очень хорошим авторским потенциалом, который у нее намного сильнее, чем актерский. Казалось бы, имеется все, что нужно для слаженной работы команды: мозговой центр есть, танцор есть, студент с хорошим тембром голоса есть. Но, практически идеально сыграв в ¼ финала, команда показала безобразную игру в полуфинале. То ли энергия сборной ГМИ угасла, то ли груз популярности оказался слишком тяжек для них. Я больше склоняюсь ко второму варианту… В целом команда ГМИ, у которой есть лучший актер сезона, – это веселые ребята. Правда, похоже, вовсе безо всякой дисциплины в группе. Думаю, если они подтянут русскую речь и перестанут разбавлять ее не всегда уместными

56

«казахизмами», действительно станут отличной командой, которую (в этом же составе) не стыдно будет выпустить и на игры высшей категории. Всетаки они вице-чемпионы! «Аи-98» – команда моего личного разочарования. Могут все, но не хотят. Возможно, им уже КВН вообще стал не нужен или, попросту говоря, « менсінбей қалды межинститутский КВН»? Актерский состав идеален, харизматичные персонажи есть, поддержка со стороны ведущего отличная (а как же без этого?) Но не было главного – желания сыграть, как надо. «Аи-98», 80 % состава которой играет в сборных командах университета, еле-еле «выгребла из ¼ финала и с треском провалила полуфинал. Сборная ИИиТТ – команда-фаворит этого сезона, команда, которую любит и зал, и редактор за выполнение всех условий и соблюдение дисциплины. Три игры подряд забирать первое место – это вам не просто шуточки... И в финале они могли бы занять первое место, если бы не волна некой грусти о биатлоне, а особенно неправильно подобранная шутка по этому поводу, что и сказалось на оценке жюри. Несомненное открытие этого сезона – Хаким Мукарам, студент 2-го курса. Сборная ИПИ – идеальная, на мой взгляд, по составу команда. В чем-то друг друга дополняют. Однако первые две их игры были, я бы сказал, “не айс”. Сами в этом позже признаются. Но потомто они собрались с силами, сконцентрировали общую энергию, включили на полную катушку интеллект, и как результат – они чемпионы! Тем не менее (и я об этом им говорил), то, что все роли, практически в каждой миниатюре, играет Фархат Кулбаев не есть хорошо. Конечно, для его развития как игрока КВН – это продуктивно, но получилось как бы сольное выступление одного игрока. Кстати, зрителям это тоже не особенно понравилось. ИВТиУР – самая молодая и неопытная команда сезона. В ее успехах никто особенно и не был заинтересован, а напрасно. Ребята очень старались и в каком-то смысле добились признания: их заметили. Чемпионами они не стали, зато уважают их теперь вполне почемпионски. Асылбек Шауалиев – молодец. Если бы не подготовка к предстоявшему университетскому балу, мне кажется, команда была бы еще сильнее и, как знать, кому бы тогда достался чемпионский титул. Алмас Сагынулы, магистрант 1 курса ИГиНГД, ведущий и редактор внутреннего чемпионата КВН


«ТАНЦЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ» В КазНТУ впервые прошла акция под таким названием. В ней приняли участие представители всех институтов.

Хороший весенний денек. Солнце уже припекает, и в университетском Колизее перед ГМК корпусом, где собрались зрители – преподаватели и студенты КазНТУ, жарко и в прямом, и в переносном смысле. Сегодня молодежь вуза открыто бросает вызов наркомании. – Несмотря на самый разгар сессии, мы проводим агитацию за здоровый образ жизни. Нация должна быть здоровой. Глава государства Нурсултан Назарбаев подчеркнул это в своем Послании народу Казахстана особо, – говорит проректор по воспитательной работе Гульнар Алибековна Сарсенбекова. – Повсюду в мире по-разному борются с наркоманией. Мы в университете делаем упор на большое стремление молодежи к новым знаниям, увлечение спортом, искусством, в том числе танцами! «Возьми себя в руки и волю в кулак, запомни на веки: наркотик твой враг!» С этого призыва начали акцию ведущие программы «Танцы против наркотиков» Улан Токтаркул и Сейтжан Конарбаев. Здоровье – самый ценный подарок, который мы получаем при рождении. Если ты здоров, то, конечно, весел. У тебя все получается: и учеба, и работа. Любовь и дружба, семья, ясное будущее…

57


РЕПОРТАЖ Как сохранить качество жизни, не оказаться в лапах вредной привычки? Как побороть ее, если беда уже случилась, – все это и многое другое смогли выразить в движениях и коротких, емких призывах и обращениях команды семи институтов и четырех общежитий. Первым свое выступление начал Институт высоких технологий и устойчивого развития. Ребята подготовили классические костюмы. Это слияние белого и черного, противостояние добра и зла, и вдруг они под музыку, словно в замедленном кино, «перевоплощаются» в птиц. Студентка 3-го курса Айзада Маусымбаева поставила этот танец в стиле модерн «Черный– Белый» под музыку Palladio Vivaldi. – Устроила кастинг, – говорит она, – подобрала исполнителей, движения выучили за неделю, и все получилось! Сама я танцую с самых малых лет. Начинала с народных танцев, сейчас двигаюсь под любые мелодии, в любом ритме. Известный казахский патриотический танец, который исполнили студенты Института промышленной инженерии им. А. Буркитбаева, родился спонтанно. Четверо парней и столько же девушек в образе батыров изображают сражение. Как рассказывают сами члены команды «Жаркын тобы» – Инкар Кисамеденова, 4-й курс, Камшат Мыркибекова, 3-й курс и Магжан Абай, второкурсник – танец они репетировали под динамичную музыку группы Улытау «Жумыр кылыш». Во время подготовки и упорных репетиций (времени было на это совсем мало) пришлось несладко. Выполняя очень сложные поддержки, пары не однажды падали, а это больно, – смеются они. – Но теперь все уже позади. Ежегодно нашу команду пополняют новые таланты, сейчас у нас сложился очень дружный творческий коллектив. Мы рады принять участие в подобной акции. Нам необходимо агитировать за ЗОЖ. Люди должны быть заняты полезным, а танцы это не только полезно, но и красиво. В Политехе развивать себя можно всесторонне, – улыбается Инкар. Танцоров из Института архитектуры и строительства им. Т. Басенова знают многие, они прославились своими вступлениями уже давно. Броский спортивный «прикид». Не худенькие, я бы сказала, а совсем наоборот, девушки выполняют отточенные движения. Интрига номера – танцующий в свободной манере парень. На лице у него маска. Вот ему аплодируют все громче и громче. Тогда он срывает «белую резину» и показывает свое истинное лицо, но продолжает гримасничать уже без нее. Смешно, забавно и невероятно «заводит» всех. Хочется самой пуститься в пляс. Этот зажигательный танцор – Канат Бейсенбеков. Совсем недавно он

58


защитил диплом. Говорит, что родился в танце, и это его излюбленное занятие. С 1-го курса он в наушниках отплясывал в коридорах общежития. Чуть позже решил создать свою институтскую команду под названием ISiA crew. Устроил кастинг, на который пришли 20 девушек. Отобрал самых эмоциональных, пластичных, талантливых и начал работать с ними. Сегодня у Каната своя профессиональная команда танцоров Pu33le Cr3w. – Когда в майские дни 2011 года создавалась команда, в ней было всего шестеро студентов: Батуржан Сопеков, Виталий Марков-Цой, Никита Поликарпов, Галия Машаева, Серик Ташанов и я, – рассказывает Канат.– Мы позиционировали себя как уличные танцоры, но со временем нас стали приглашать и на съемки клипов. Однако мы не пропускаем “батлы”, прошлым летом выиграли самый масштабный спор. Представительница Горно-металургического института им. О. Байконурова в красивом ярком сари, звеня браслетами, исполнила грациозный индийский танец, а студенты Института геологии и нефтегазового дела им. К. Турысова (в военной форме) развернули на сцене «боевые действия». Мужественный солдатский танец им явно удался. Танцевальное попурри двух таинственных исполнителей в театральных масках из ИИиТТ – самого «танцевального института» – восхитило зрителей. Самодеятельные артисты получили заслуженные, очень громкие и дружные аплодисменты. Танцоры Института экономики и бизнеса были в своем обычном стиле. Они «выдали» ритмичный и даже в каком-то смысле «дерзкий» танец. Синхронные движения, крутые повороты и неожиданные сальто… Ритм, энергия, красота! Это было здорово! На мероприятии также выступили команды четырех общежитий и университетский квартет «Жигиттер». Ребята спели песню «Кен дала» и исполнили танец. Нужно сказать и о заводных кричалках и речевках, которые подготовили представители институтов и общежитий. Например, речевка девушек из общежития №1 звучала так: «Наш девиз непобедим, вперед, общага номер один! На все у нас один ответ: движению – да, наркотикам – нет». У ребят из ИИиТТ речевка короткая, но предельно ясная: «Танцам – да, наркотикам - нет!» «Біз эконом жастары – жана омір бастады!» – дружно выкрикивали студенты ИЭиБ. Речевок было достаточно, но, честно скажу, над некоторыми стоило бы еще поработать. Безусловно, такие акции нужны и проводить их хорошо бы на постоянной основе.

59


PolytechART Творческие студенты технического вуза! «PolytechART» – это место для ваших стихов, прозы, эссе, рисунков, фотографий. Поделитесь своим духовным богатством. Пусть мир узнает о вас больше! Пишите, звоните, приходите: НК, 9-й этаж, каб. 912, тел.: 292-54-78 Қасиетті қара шаңырақ ҚазҰТУ-да білім алып, өмір жолымды өрбітіп келе жатқаныма екі жылдан асып, үшінші жыл табан тірер уақыт болды. Аз уақыт ішінде, көп қызықпен қауыштырып, тағдырдың тылсымын тарту етіп үлгерген ҚазҰТУда ауыз толтырып айтар оқиғалар аз болған жоқ. Мектептен адым аттай сала, жаутаң қағып жүрген шағымызда қала өмірі мен дала өміріне үйретіп, жабыққанда жатсынбай, бауырына қысып, тағдырдың тармақталған тар көшелерінде шалыс баспай, дұрыс жолмен жүруді үйретті. ҚазҰТУ – тек білімнің қайнар көзі ғана емес, өнер әлеміне де өрісін кеңге жайған оқу ордасы. Аттары төрткіл дүниенің төрелерімен тең болған, әйгілі «Дос-Мұқасан» тобы, бүгінгі қазағым десе қара бауыры езілетін абайтанушы, қазақтың төл өнері жырларын ұмыт қалдырмай, өткен ұрпақтан, өскелең ұрпаққа жалғап тұрған Бекболат Тілеухан, олардан басқа да көптеген эстрадамызда өнерлерімен өнеге беріп, топ жарып жүрген жарық жұлдыздары осынау қасиетті қара шаңырақ – ҚазҰТУ-дан түлеп ұшқандар. Мен де өнер ауылынан алыс еместердің бірімін. Университет қабырғасына келген күннен бастап, университеттік және сыртқы шаралармен белсене айналыстым. Бірінші курста университеттің Жастар ісі жөніндегі комитетте жұмыс істеп, Алматы қаласы жастар саясатын дамыту басқармасы және «Жас Отан» жастар қанатымен бірге атқарылған шаралардың басы қасында жүрдім. Осы айтылған және аталмай қалған өмірлік сабақтары үшін қадірлі ҚазҰТУ-ға арнап топтасым, досым Бағлан Аманқұл екеуміз біріге отырып әсем ән жаздық. Назарларыңызға сол әннің сөзін ұсынып отырмыз, алдағы уақытта әуенімен тыңдайтын боласыздар. Осындай білім қоры мол, тамыры тереңге беттеген қара шаңырақта білім алып жүргенімізді

60

мақтан етеміз. ҚазҰТУ – болашағы бекем, алар асулары айтарлықтай мол, мақсатына мығым басып, зор сеніммен қарайтын жоғары оқу орны. Біз сені жақсы көреміз – ҚазҰТУ!!!

ҚАЗҰТУ – МАҚТАНЫШЫМ! Әні: Бағлан АМАНҚҰЛ Сөзі: Қанат ҚОЖАМҰРАТОВ Эконом – сенімді болашақ есігі, Білімнің көзі, алтын бесігі. ҚазҰТУ – арманмен әрдайым қауышқан, Ардақты, біздер үшін есімі. Қ\ы Сенімді бұлақтан ұландар нәр алған, ҚазҰТУ – мақтанышым сен! Өнерлі құрақтан қырандар жаралған, Талайдың ақ таңысың сен, Эконом – мақтанышым сен! ҚазҰТУ, таңдарың таңдармен алмассын, Бір сендей, жұмақ бар дей алмаспын! Эконом, өзіңе арналған әніміз, Ұрпақтан, ұрпаққа жалғассын! Қ\ы


ПРАГА бумага, гуашь Азиза ЕРГЕШЕВА ИС 1 rehc

ЖҮРЕК НАЗЫ Қалай ғана қиямын сені басқаға, Алтыным-ау, мені ешкімге тастама. Сен деп соққан кеудемдегі жүректі, Сүйген сәулем, сен бұлайша ластама. Амал қанша, сорлы жүрек көнбейді, Саған деген сезімдері сөнбейді. Сенсіз мынау азабына жалғанда, Махаббаттың шәрбатына шөлдейді. Сені іздеумен күндер өтіп, жазда өтті, Сағынумен сары алтындай күз жетті. Ескен күздің қоңыр салқын самалы, Кеудемдегі қызыл шоқты от етті. Жанып барады сол кездегі жастығым, Бірге өткізген махаббаттық мастығым. Жылай бердім көздің жасын тыя алмай, Жүрегімнен орын алды қайғы мұң.

Қыс та жетті сағыныштан жылатып, Аяз-қырау жүрегімді сыздатып. Қарып жатыр қаңтарында боранның, Көкірегімде ақырындап мұз қатып. Сенсіз жаным аяздарда тоңамын, Үмітпенен жолдарыңа қарадым. Көрінбейсің жақыннан да, алыстан, Сені ойлаумен көздің жасын бұладым. Шуақты күн, махаббаттың көктемі, Саған жетсе, маған әлі жетпеді. Қала бердім құрсауында ақ қардың, Жыл толыпты жүректен сен кеткелі. Марат ТҰРСЫНБЕК Ә. Бүркітбаев атындағы ӨИИ 3 курс студенті

61


SPE

Обзор подготовил Магжан МУРАТБЕКОВ, студент 1-го курса ИГиНД

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ Ежегодный нефтегазовый форум –безусловно, одно из важнейших событий в жизни SPE (Society of Petroleum Engineers Students Chapter) КазНТУ. В этом году он состоялся уже в 11-й раз. К любому событию нужно тщательно готовиться (следует сказать, что к каждому такому форуму подготовка идет целый год), а уж нашу подготовку можно точно назвать сверх тщательной. Дело в том, что на этом форуме обязательным гостем неизменно является компания «Chevron», которая, кстати, выступает в качестве генерального спонсора, как самого форума, так и нашего Chapter. Присутствуют также представители многих других нефтегазовых компаний. В этом году в университет прибыли сотрудники 16 компаний, в том числе таких гигантов, как «Maersk Oil», «Shlumberger», «Hullyburton», «КазМунайГаз». Для университета – это отличная возможность показать своих студентов, уровень их образования в непосредственном общении (а не в социальных сетях) с представителями компаний, у которых при этом, разумеется, формируется определенное мнение о вузе.

62


Для членов SPE открывается еще больше положительных сторон! Это отличные возможности: во-первых, представить здесь свою научную работу; во-вторых, принять участие в интеллектуальной игре «Oil Games»; в-третьих, научиться организации различных проектов и мероприятий. Самые ответственные (возможно, наиболее амбициозные) личности имеют все шансы наилучшим образом продемонстрировать себя перед будущими работодателями. Теперь несколько подробнее о самом форуме. Основные мероприятия: научно-практическая конференция; «круглый стол», где члены нашего общества обсуждали свои проекты и идеи с представителями компаний-спонсоров; интеллектуальная игра «Oil Games»; технический семинар, и, наконец, экспозиции с информацией о компаниях. Конечно, было много и других мероприятий, порой спонтанных, но интересных и полезных. Мы общались с иностранными студентами и представителями компаний, с выпускниками нашей alma mater и детьми из детских домов (благотворительная акция). Все испытанные на форуме ощущения трудно передать словами. Лучше во всем участвовать самому и зарядиться всем тем позитивом, который всегда сопутствует форуму. Это было здорово! Это замечательно стимулирует еще лучше учиться, еще упорнее и тщательнее работать над своими (пусть пока скромными) научными проектами. В заключение считаю важным привести здесь слова Мурата Танкибаева, нового президента нашего студенческого общества: «Стимулирование членов SPE сегодня – это рост инженеров-нефтяников завтра»! Думаю, что такой рост (не только в количественном, но и в качественном отношении) будет высоким, как и нужно нашей стране!

63


СТУДЕНЧЕСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

Обзор подготовила Анна ВЕРНЕР, студентка 3-го курса ИВТиУР

И ВНОВЬ ВСЕМ ПРИВЕТ! На этот раз – большущий майский – от председателя студенческого Парламента Института высоких технологий и устойчивого развития Анны Вернер. Пора подвести итоги года, который стал для меня особенно значимым. Меня избрали председателем Парламента ИВТиУР, более того: мы создала команду, которая стала одной большой семьей. Чтобы составить здоровую конкуренцию другим институтам (а это, как известно, требует немалых усилий), у нас была запущена мини-игра (4 команды, 4 проекта, 4 капитана) для усвоения принципов работы в команде и организационных навыков, развития творческих способностей в процессе создания креативных проектов. Цель: проявить себя как можно лучше. С первым заданием наилучшим образом справилась команда «Доброе сердце», предложившая проект волонтерства в детских домах. В этом четко проявились организационные, а в большой степени, пожалуй, лидерские качества капитана, слаженная работа в команде, а также сама продуктивность идеи проекта. Во второй мини-игре главной целью

64

было выработать план и способы реализации конкретного проекта. К сожалению, не все смогли справиться с заданием, но спасибо вам, ребята, за то, что приложили максимум стараний для достижения цели! За последние пару месяцев прошло немало мероприятий – хороших и самых разных. Наша команда приняла участие в 49-м фестивале «Весна КазНТУ». Для многих это был первый опыт, и, думаю, он удался. А вспомните грандиозный (хотя и всего второй по счету) студенческий бал в КазНТУ… Ведь его главным организатором тоже был Парламент. Спасибо волонтерам из ИВТиУР, которые показали свои отличные способности в организации, собранности во всех ситуациях, до самого окончания бала. И большая благодарность дебютантам нашего студенческого Парламента. Вы лучшие, знайте это! Недавно мы провели тренинг: «25 советов для жизни», на котором обменялись мнениями о том или ином высказывании и рассказали, как мы могли бы его применить в жизни. Буквально на днях наша команда приняла участие в акции «Танцы против наркотиков». Мы не только танцевали, но и подготовили агитбригаду. Финальная точка учебного года – наш отчет о проделанной работе. Думаю, что мы его сдадим хорошо. А пока сдаем сессию и готовимся к практике. УДАЧИ ВСЕМ НА КАНИКУЛАХ!!!


СПОРТ

65


СПОРТ

Айдана ҚҰЛМАН Ө. Байқоңыров атындағы ТКМИ 1 курс студенті

САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ ҮШІН Ө. Байқоңыров атындағы Тау-кен металлургия институтының 1, 2, 3, 4 курс студенттері «Мұнай және газ кәсіпшілігінің машиналары мен жабдықтары» кафедрасының оқытушысы, эдвайзеріміз Тілепбай Қуандықовтың бастамасымен аптаның әр сенбісінде футбол алаңында жиналады. Университет қабырғасында студенттеріміз тек білім алумен шектеліп қана қоймай, сонымен қатар салауатты өмір салтын ұстанады дегім келеді. Бұл футбол ойыны Тілепбай ағайдың бастамасымен студенттер арасында дәстүрге айналып кеткен десек те қателеспегеніміз. Футбол ойыны осымен 2 жыл қатарынан ойнатылып келеді. Сәуір айының 13 жұлдызында Тілепбай Әлімбайұлы Қуандықовтың ұйымдастыруымен университетіміздің қабырғасында ауа-райының қолайсыздығына қарамастан «технологиялық машина және жабдықтар» мамандығының 1, 2, 3, 4 курстары арасында «Кіші аяқ доп» атты футбол жарысы өтті. Жарыста 7 команда өз шеберліктерін көрсетті. Олар: «Есет», «Жалын», «Батыр», «ТМО 4 курс», «ГМИ», « Барыс» командалары. Осы дүбірлі додада «Барыс командасы» 1 курс студенттерінің намысын қорғады. Жас команда бәсекеге төтеп бере отырып, алдыңғы айналымдарда жақсы нәтиже көрсетіп, өкінішке орай, тек соңғы айналымда артта қалып қойды. Дегенмен, «Барыс командасының» қақпашысы Ринат Ізбасханов қарсыластарының соққысын шеберлікпен тойтарып отырды. Өз кезегінде, екінші айналымда команданың шебер ойыншылары Сағыныш Құлшанаев пен Ермек Тасбергенов бірігіп гол соғып, қарсыластарын сан соқтырды. Дүбірлі сайыста жеңіске жеткен: «Жалын командасы» – ауызбіршіліктің арқасында 1 орынға, «Есет командасы» – асқан шеберліктің арқасында 2 орынға, «ТМО 4 курс командасы» – өзіндік ойын тактикасының мықты болу есебінен 3 орынға ие болды. Тілепбай ағайдың осы сайысты ұйымдастырудағы басты мақсаты студенттердің басын біріктіріп, салауатты өмір салтын ұстануға бейімдеу болатын. Сонымен қатар, студенттеріміз университет қабырғасында тек білім алумен шектелмей, студенттік өмірдің қызыққа толы сәттерінің бірі болып қалуы, бір жағынан осы спорт түрінде өз шеберліктерін шыңдай түсуі үшін. Әрине, футбол ойынының мақсаты тек доп теуіп, доп қуалау емес, жастардың дамуына да көмектеседі

66

(жастардың физикалық дамуы, творчестволық белсенділік, берілген жұмысқа жауапкершілік, жұптасып әрекет етуге үйретеді). Міне, осы мақсатта алдағы уақытта «Кіші аяқ доп» футбол ойыны жоғары деңгейде (институтаралық) ойнатылса деген ой тастап отырмыз. Себебі, дені сау ұрпақ болашағымыздың кепілі емес пе?

МИНИ-ФУТБОЛ 2–4 апреля сборная женская команда по мини-футболу заняла 2-место среди 8 команд в первенстве г. Алматы Наши девушки вышли в финал со сборной командой КазАСТ – счет 3:3. В борьбе за 1–2 место проиграли сборной команде КазАСТ по пенальти, достойно заняв, как уже говорилось, 2-ое место. Состав команды: тренер – Сейлов Багдат Абилкаирович 1. Капитан команды Нурыбай Айгерим, 3 -й курса ИАиС; 2. Исаева Сания, 3 -й курса ИАиС; 3. Калмурат Молдир, 3 -й курса ИАиС; 4. Амиртай Айдана, 3 -й курса ИИиТТ; 5. Чекина Мадина, 3 -й курса ИГиНГД; 6. Мусина Зарина, 4-й курса ИПИ; 7. Ажгалиева Алина, с3 -й курса ИАиС. студенты КазНТУ им. К.И. Сатпаева с честью поддерживают спортивные традиции.


ҚАЗҰТУ-ға 80 ЖЫЛ 19 сәуірде Алматы қаласының ЖОО-ы қыздары арасында эстетикалық гимнастика бойынша Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-дың 80 жылдығына арналған Алматы қалалық жастар саясаты мәселесі басқармасының кубогы және ректор кубогына арналған фестиваль өтті. Фестиваль ҚазҰТУ-дың үлкен акт залында болды. Фестивальды ұйымдастырушылар ҚазҰТУ мен Алматы қаласы әкімшілігі. Бұл фестиваль Алматы қаласы бойынша алғашқы рет өткізілді. Жарыстың ұйымдастырушысы және құрметті қонағы Алматы қалалық жастар саясаты мәселесі басқармасының бастығы Санжар Омарұлы Бокаев және ҚазҰТУдың тәрбие жұмысы жөніндегі проректоры Гүлнар Әлібекқызы Сарсенбекова болды. Алматы қалалық жастар саясаты мәселесі басқармасының кубогы жылдан жылға жеңген команда қоржынында болу арқылы ауысып отырады. Фестивальға Алматы қаласы ЖОО-ның 7 командасы қатысты: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, С. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Т. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА, Санкт-Петербургтің гуманитарлық

кәсіподақ университетінің Қазақстандағы филиалы, ҚазБСҚА, Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ. Жарыс нәтижесі: Бас жүлде – Алматы қалалық жастар саясаты мәселесі басқармасының кубогы біздің университетке берілді. 1 орын – Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ ректорының кубогы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ; 2 орын – С. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ; 3 орын – ҚазБСҚА; «Көрермен көзайымы» номинациясының кубогын – Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ; «Женіске деген жігер» номинациясының кубогын – Алматы өкілдігінің Санкт-Петербург ГКУ-і; «Үздік шынайы шығармашылық» номинациясының кубогын – Т. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА жеңіп алды. Жарыс демеушісі – «ПОМОДОРО» рестораны. Жеңімпаздар кубоктар, дипломдар және кішігірім сыйлықтармен марапатталады. Азамат МҰСТАФА Спортклубы қызметкері Суреттерді түсірген Елена ПАПЭ

67


СПОРТ

КУБОК ЖАРЫСЫ Ғұлама ғалым Қ. И. Сәтбаевтың туған күнін атап өту үшін «Таужыныстарын бұзу және шахта құрылысы» кафедрасы (ТЖБжШҚ) 1 – 4 курс студенттері, докторанттары мен магистранттары арасында спорттық ойындардың 5 түрінен жарыс өткізді. Жарысқа 8 команда қатысты: 1. «Жастар» командасы – 1 курс, команда бапкері Н. Ш. Нұрханов 2. «Қайрат «командасы – 2 курс, команда бапкері Н. Ш. Нұрханов 3. «Шахтер» командасы – 3 курс, команда бапкері Е. Т. Сердалиев 4. «Кенші» командасы – 3 курс, команда бапкері Е. Т. Сердалиев 5. «Горняк» командасы – 3 курс орыс тобы, команда бапкері Ж. К. Сатов 6. «Взрывком» командасы – 4 курс, команда бапкері Р. К. Жанакова 7. «Инженер» командасы – 4 курс, команда бапкері Р. К. Жанакова 8. «Болашақ» – магистранттар мен докторанттардың құрама командасы, команда бапкері Т. М. Алменов Жарыс 10 сәуірде Қ. И. Сәтбаев ескерткішіне гүл шоғын қоюмен басталды. Академиктің туған күніне орай ұйымдастырылған «Таужыныстарын бұзу және шахта құрылысы» кафедрасының кубогі үшін сайыстың салтанатты ашылуы болды. Салтанатты іс шараны кафедра меңгерушісі, техн. ғыл. док., проф. А. Бегалинов ашты. Сөзінде Қ. И. Сәтбаевтың өмірбаянын айтып, студенттерге сәттілік тіледі. Сонымен қатар, осы жарыстың дұрыс өтуін қадағалауға төрешілік етуші техн. ғыл. док., проф. А. О. Алибаев сөз сөйледі. Бас төреші өз сөзінде жарыстың негізгі шарттары мен талаптарын жалпыға түсіндірді.

10 сәуірдегі ойын түрлері: 1. Қол күресі 1 орын – 15 балл 2 орын – 10 балл 3 орын – 5 балл

2. Шахмат ойындары 1 орын – 20 балл 2 орын – 15 балл 3 орын – 10 балл

3. Дойбы ойындары 1 орын – 15 балл 2 орын – 10 балл 3 орын – 5 балл

11 сәуірде келесі спорт түрлері өткізілді: 1. Футбол 1 орын – 35 балл 2 орын – 23 балл 3 орын – 12 балл

2. Арқан тарту 1 орын – 15 балл 2 орын – 10 балл 3 орын – 5 балл

68


10 сәуірдегі спорттық ойындар нәтижесі бойынша келесі командалар топ жарды: 1. Қол күресі 1 орын – 15 балл – Д. Зинченко – «Горняк» командасы 2 орын – 10 балл – М. Шаптаев – «Болашақ» командасы 3 орын – 5 балл – Ш. Успанов – «Шахтер» командасы

2. Шахмат ойындары

1 орын – 20 балл – Б. Кешубай – «Инженер» командасы 2 орын – 15 балл – М. Оралтай – «Жастар» командасы 3 орын – 10 балл – А. Алип – «Кенші» командасы

3. Дойбы ойындары

1 орын – 15 балл – Ө. Баймолла – «Болашақ» командасы 2 орын – 10 балл – Д. Естемесов – «Шахтер» командасы 3 орын – 5 балл – Е. Усенов – «Инженер» командасы

11 сәуір күнгі командалар көрсеткіштері: 1. Футбол 1 орын – 35 балл – «Жастар» командасы 2 орын – 23 балл – «Горняк» командасы 3 орын – 12 балл – «Қайрат» командасы

2. Арқан тарту

1 орын – 15 балл – «Горняк» командасы 2 орын – 10 балл – «Кенші» командасы 3 орын – 5 балл – «Инженер» командасы

Жарыстың барлық ойын нәтижелері бойынша ойынға қатысушы командалар көрсеткіштері: 1 орын – 53 балл – «Горняк» командасы 2 орын – 50 балл – «Жастар» командасы 3 орын – 30 балл – «Инженер» командасы Іс-шара соңында барлық номинацияларға бағалы сыйлықтар мен мақтау граммоталары салтанатты түрде тапсырылды. Команда бойынша орын алған командалардың мүшелеріне медальдар тағылып, «Бас жүлде» алған командаға ТЖБжШҚ кафедрасының кубогі берілді.

Раиса ЖАНАКОВА ТЖБжШҚ каф. аға оқытушы, т.к.і., маг.

69


СПОРТ

В 2010 году (по итогам игр сборных команд вузов в Казани) стали бронзовыми призерами. В 2011 году были в Болгарии, на международном турнире Европы, где играли с командами Румынии и Польши. В Петропавловске также проводились встречи с игроками из России, Германии и Польши. Очень удачным для меня был год, когда я вошел в состав национальной молодежной сборной. За Казахстан играл в Эстонии, Австрии, Болгарии.

ЕГО ПРИЗВАНИЕ В СПОРТЕ – ВОЛЕЙБОЛ Ергешжан Кадыров, студент 2-го курса Института архитектуры и строительства им. Т. Басенова, капитан команды волейболистов сборной КазНТУ, в 20 лет уже испробовал свои силы во многих видах спорта.

– Откуда у Вас уверенность и решение профессионально заниматься именно волейболом? – В свое время я увлеченно играл в хоккей, но ушел, потому что уж очень дорогая экипировка. Отдал 5 лет серьезному увлечению футболом, а еще были баскетбол, вольная борьба, конькобежный спорт, легкая атлетика, таэквондо. В Петропавловске, в средней школе, волейбол у нас был базовой секцией, там тренировались мои лучшие друзья; отец одного из них являлся нашим наставником. То, как изменялись мои физические данные благодаря занятиям спортом, можно было наблюдать наглядно. За короткий срок я резко подрос сантиметров на 8. Сейчас мой рост составляет 195 см. – Каким был Ваш спортивный путь? – Начинал с небольших соревнований. Первый выезд (в город Курган) был в 7-м классе. Мы заняли третье место. С назначением нового акима у нас появился свой тренер. Вот тогда уже стали готовиться по-настоящему и выезжать на всевозможные республиканские соревнования. В то время я играл в группе с ребятами 1990 года рождения, хотя сам с 1994-го. Поначалу мы выше 7-го места не поднимались; потом результаты стали улучшаться. Три года подряд ездили на соревнования в Уральск, там становились то бронзовыми, то серебряными призерами.

70

– Волейбол редко обходится без травм. Вам, наверное, тоже доставалось немало? – Постоянно работают руки, поэтому, конечно, болят кисти и плечо. При прыжке нередко травмируются колени, голеностоп, спина. Я, можно сказать, прочувствовал боль каждой клеткой своего организма, потому что ломал пальцы и спину. Расскажу о конкретном случае. Главным стартом для меня в свое время был чемпионат Азии, которым я буквально бредил, о котором мечтал. Конечно, усиленно готовился к нему и как-то на тренировке неправильно приземлился на одну ногу. Следствием стала травма, потом операция. Восстановление длилось около года. И сегодня боль временами дает о себе знать. Чемпионат Азии я пропустил, а профессиональную карьеру вообще пришлось оставить. – Тем не менее, Вы игрок, на которого делают определенную ставку и (говорят) даже переманивают из команды в команду… – Моя студенческая жизнь началась в СевероКазахстанском Государственном университете, потом перевелся в КазНТУ. Вот и все. На городские и студенческие соревнования я и по сей день выезжаю. – Капитан команды – это лидер, а за что конкретно он отвечает? – Прежде всего, капитан команды, по сути, берет на себя всю ответственность, за все. Это, конечно, дисциплина в команде, полная ее информированность об играх и тренировках, взаимоотношения игроков. Кроме того, обеспеченность помещением, формой, спортивным инвентарем и многое другое. Команда у нас сплоченная, дружная, все играют хорошо. Мне здесь нравится. – Второкурсник – это, можно сказать, «золотая середина» времени обучения в вузе. Не за горами и защита диплома. Каковы Ваши ближайшие спортивные планы? – Хочу представлять Политех на предстоящей Универсиаде.


ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ В университете прошел финал турнира по баскетболу, который был посвящен памяти спортивного тренера А. Ф. Никишина. В турнире принимали участие не только учащиеся нашего университета, но и студенты из КазЭУ им. Т. Рыскулова, КазНУ им. аль-Фараби. В команде КазНТУ были и выпускники 1970–2000 гг. Ведущими игроками среди выпускников были два сына А. Ф. Никишина – Александр Никишин, мастер спорта СССР международного класса и Максим Никишин – мастер спорта СССР. Суть этого турнира состояла в том, чтобы наглядно показать молодежи, что «есть еще порох в пороховницах», и ветераны спорта на многое способны в этой сфере даже по прошествии немалого времени со дня окончания вуза. Ветераны баскетбола ярко продемонстрировали свое мастерство, технику и слаженность команды в игре. Наш университет в турнире был представлен двумя составами. В первом были студенты,

которых в свое время тренировал Анатолий Федорович Никишин, а во втором – студенты, пришедшие в команду лишь в этом году. Важно отметить, что за КазНУ (наши противники) играли студенты-члены Высшей лиги страны по баскетболу! Соревнование было тяжелым и сложным. В итоге победили мастерство и опыт. Студенты КазНТУ, занявшие в турнире третье место, тем самым доказали, что труды Анатолия Федоровича не были напрасными. В память о любимом тренере наши студенты надели футболки с надписью «Спасибо Никишину А. Ф. МОЯ ИГРА – ЕГО РЕЗУЛЬТАТ!». Глубокую благодарность участникам и организаторам турнира, в частности, основному спонсору, выпускнику 1977 года Николаю Степанову, выразили родные и близкие Анатолия Федоровича, студенты и выпускники КазНТУ. Самым волнительным моментом встречи стало награждение победителей турнира Переходящим именным кубком А. Ф. Никишина, который отныне будет вручаться победителям турнира по баскетболу!

Тимур БАЙДИКОВ, 3-й курс ИВТиУР

71


СПОРТ

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ В ЧЕСТЬ 80-летия УНИВЕРСИТЕТА Подведены итоги традиционной межинститутской спартакиады «Жастар» по 8 видам спорта. В этом году спортакиада посвящается 80-летию КазНТУ им. К. И. Сатпаева. 1-е место занял ГМИ им. О. Байконурова; 2-е – у ИВТиУР; на 3-м месте – ИАиС им. Т. Басенова В этом году департаментом воспитательной работы введен рейтинг оценки воспитательной работы институтов нашего университета. Одним из значимых критериев является оценка спортивной деятельности – выступления студентов на соревнованиях университетского, городского, республиканского и международного уровня. По итогам рейтинга спортивной деятельности за 2013–2014 учебный год самым спортивным институтом стал ИАиС им. Т. Басенова. Директор института – Изим Насиевич Дюсембаев – награжден переходящим кубком!

Результаты межинститутской спартакиады Жастар-2014», посвященной 80-летию КазНТУ им. К. И. Сатпаева, среди студентов 1–4 курсов.

72

Спортклуб.


МОДА В ТЕХНИЧЕСКОМ

73


74

МОДА В ТЕХНИЧЕСКОМ


Скоро лето, а это значит, что мы сбрасываем с себя куртки, кофточки и свитера, одеваемся в удобные, легкие наряды. В этом номере мы сотрудничаем с компанией “LC Waikiki”, которая любезно предоставила нам свою летнюю коллекцию. Она, как нельзя лучше, подходит нашей молодежи – ведь миссия компании “LC Waikiki” заключается в обеспечении качественной, красочной, удобной, функциональной и, что особенно важно, модной одеждой и аксессуарами по доступным ценам. Это выражает девиз компании: «Каждый заслуживает того, чтобы одеваться хорошо!»

75


76

МОДА В ТЕХНИЧЕСКОМ


77


#разное Годзилла

Премьера 15 мая 2014

Зло часто появляется там, где его меньше всего ожидают, но, что ужасно, оно может быть чрезвычайно опасным и сильным. Культовый монстр всех времен и народов возвращается. Человеческая эволюция всегда сильно влияла не только на наш род, но и на мир, который нас окружает. Когда Форда Броуди и его товарищей десантировали на место боя, разве мог парень предположить, с чем им предстоит столкнуться? Мутировавший ящер, который ломает строительные краны, как спички, а небоскрёбы сбивает, как картонные. Это кайдзю, которого нарекли Годзиллой, невольное порождение рук человеческих.

Люди Икс: Дни минувшего будущего Премьера 21 мая 2014

Новая часть сериала про Людей Икс основывается на одноимённом комиксе, в котором мутанты перемещаются во времени, чтобы предотвратить появление роботов-стражей, созданных для охраны людей от мутантов. По этой причине у фильма внушительный актёрский состав: Хью Джекман, Майкл Фассбендер,Джеймс Макавой, Дженнифер Лоуренс, Холли Берри, Эллен Пейдж, Йен Маккеллен, Патрик Стюарт, Анна Пакуин, Николас Холт, Питер Динклэйдж.

78


#разное Кухня в Париже Премьера 1 мая 2014

Модный столичный ресторан «Клод Моне» процветает. Именно здесь, в родном заведении, Вика и Максим хотят отпраздновать долгожданную свадьбу. Но планы меняются, когда в ресторане назначают переговоры президентов России и Франции! Команда ресторана терпит фиаско и вынуждена отправиться в «изгнание» — в Париж. Там Шеф с Максом сталкиваются с опасными конкурентами: Шеф — с ближайшим родственником, а Максим — с красавцем Николя, который кружит Вике голову не хуже искристого шампанского! И это еще не все вызовы, которые бросает им «Город любви», ведь надо постараться спасти репутацию, накормить президентов и преодолеть миллион препятствий à la française…

Малефисента

Премьера 29 мая 2014

«Дисней» пересказывает «Спящую красавицу» от лица главной злодейки — ведьмы Малефисенты (Анджелина Джоли). Картина покажет, как ожесточалось сердце героини и почему она решила проклясть принцессу Аврору (Элли Фэннинг). В других ролях: Сэм Райли, Джуно Темпл, Шарлто Копли, Питер Капальди.

79


РЕПОСТ Ғаламтордағы ең қызықты

«LAND ROVER» БРЕНДІНІҢ БІЛГІРЛЕРІ КӨЛІК КАПОТЫН «ТҮССІЗ» ҚЫЛАТЫН ТЕХНОЛОГИЯ ЖАСАДЫ Технология «Transparent Bonnet» («түссіз капот») деген атау алған. Жұмыс жасауы келесі кезекте жүзеге асады: көліктің радиаторына фронтальды камера орналасып, өз кезегінде, көлік капотының астындағы көріністерді ретранслиялайды екен. Жалпы құрылғы көліктің маңдай тұсындағы шынылы әйнекке орналастырылатын көрінеді. Технология капот астындағы көріністі көрсетуге бағытталған. Жүргізуші капоттың шыны секілді түссіз кейіпке енгенін көреді. Ең бастысы, көлік иесі жүріп тұруына кедергі етуі мүмкін қауіп-қатерді күні бұрын біліп отыра алмақ. Экранға сонымен бірге көліктің жылдамдығы, доңғалақтарының жай-күйі, өзге де маңызы бар ақпараттар шығып тұрады. Мамандар келешекте жүргізушілердің көлік айналасындағы бар көріністі қарауына мүмкіндік беретін технология жасап шығармақ.

САҒАТ ҚАНША БОЛДЫ? ИІСКЕП КӨР...

80

Бір нәрсені иіскеу арқылы сағаттың қанша болғанын анықтауға бола ма? Әрине, уақытты жаңа ғана қайнатылып дайындалған ыстық кофенің иісімен анықтауға болар. Немесе пісіріліп жатқан астың иісіне қарап та оның түскі немесе кешкі екендігін ажыратуға әбден болады. Бірақ олардың барлығы да тек жай болжамдарға негізделген. Олардың ешқайсысы да сізге уақыттың нақтылығын анықтауға мүмкіндік бермейді. Өнеркәсіптік дизайнер әрі информатика пәнінің мұғалімі Айзен Каро Чацин (Aisen Caro Chacin) қызықты «уақыт-иіс» идеясын тыңғылықты зерттепті. Сол еңбегінің нәтижесінде ол сағатты иесіне түрі немесе дыбысымен емес әртүрлі иіс шығару арқылы білдіретін Scent Rhythm қол сағатының концептісін жасап шығарды. Әзірге Scent Rhythm – өндірістік жолға қойылмаған, жоспарсыз жай ғана қызықты концепт ретінде ұсынылып отыр. Алайда жобаның кейбір детальдары шешіліп, қаржы жағынан мәселелері ретке келтірілетін болса, оның міндетті түрде біздің өмірімізден орын алары анық.


РЕПОСТ Ғаламтордағы ең қызықты

ТҮНДЕ СМАРТФОНҒА ҚАРАУШЫ БОЛМАҢЫЗ

Компьютердің көзге әсері жайлы талай естіп келдік. Әрине, 8 сағаттап монитор алдында отыратын адамға зиянының барын бәріміз де білеміз. Ал, өміріміздің негізіне айналған смартфондар ше? Компьютер сіздің үйіңізде және жұмысыңызда. Ал смартфон қайда жүрсеңіз де, жаныңызда. Кішкентай ғана дисплейге дастархан басында да, көшеде де, кафеде де, көлікте де тесіле қараймыз. Ал оның зияны компьютердің зиянынан асып түсетінін білесіз бе? Сондықтан да, смартфонды дұрыс қолдана білу арқылы көзге аса қатты зиянын тигізбеудің жолдарын ұсынатын боламыз. Ал бірінші кезекте оның қалайша теріс әсер ете алатындығын қарастырайық. Journal of Optometry and Vision Science журналында адамдар смартфонды көзге өте жақын ұстайтындықтан зияны көп тиетіні жайлы ақпарат жазылған. Журнал жасаған зерттеу бойынша, адамдар веб-парақшаларды смартфон бетінен қарау үстінде мәтін жазып жатқан сәтке қарағанда көзге 5-6 см жақын ұстайды екен. Адам мәтін жазғанда емес, оқығанда көбірек көзіне зақым алады. Контактілі линза тағатын 129 адам зерттеуге қатысқан. Олар осыған дейін қалыптасып кеткен «1,2,10» ережесін сақтамайды екен. Бұл ереже бойынша, адам смартфонды ұстаған кезде ол көзден 30 см алшақ болуы керек. Ал компьютер көзден 60 см алшақ болуы керек. Ережеде адам көзі теледидардан 3 м алшақтықта болуы керек делінген. Смартфондағы сурет немесе мәтін біркелкі емес. Мәселен, өте ұсақ қаріпті оқу үшін міндетті түрде оны көзге жақындатамыз. Осы құбылысты зерттей келе ғалымдар 1997 жылға (бұл кезде смартфондар енді ғана шығып жатқан болатын) қарағанда қазіргі таңда смартфон қолданатын болғандықтан көру қабілеті 35%-ға нашарлап кеткендігін айтып, дабыл қағуда. Бұл зерттеуді көз хирургы әрі «Фокус» деп аталатын лондондық клиниканың құрушысы Дэвид Алламби жүргізіпті. Дэвид өзінің еңбектерінде бұл құбылысты «экрандық алыстан көрмеушілік» деп те атайды екен. Алыстан көре алмаушылық пен миопия адамда екі фактор бойынша кездесуі мүмкін: біріншісі – тұқым қуалаушылық фактор, ал екіншісі – жақын қашықтықтағы затты қайта-қайта қарай беру, мәселен оқу. Смартфонды қолдану – оқу мен компьютер алдында отырумен бірдей-ақ әсер етеді. Дисплейді көзге жақындатып қарай бастаған кезімізде біз затты я мәтінді көру үшін автоматты түрде көру фокусын реттейміз. Ал бұл көзге үлкен қысым түсіреді дейді ғалым.

81


РЕПОСТ самое интересное из Сети

Компания Google создает сверхчувствительный автопилот. Устройство сможет распознавать и отличать все находящиеся на дороге предметы и узнавать людей.

Озабоченные созданием беспилотного автотранспорта разработчики не останавливаются на достигнутом. Система автономного вождения не устраивала проектировщиков тем, что была недостаточно чуткой и с трудом распознавала идущих по дороге людей. Специалисты Google решили отредактировать автопилот, и на последних испытаниях устройство оправдало ожидания тестировщиков. Прототип автомобиля-робота показал отличную координацию и внимание, безошибочно распознав мотоциклиста и регулировщика. Первоклассная ориентация на дорогах мегаполиса - основная задача разработчиков. «Миля в мегаполисе – это гораздо сложнее, чем миля на шоссе, так как в городе приходится принимать во внимание сотни объектов, движущихся в разных направлениях с разными скоростями на небольшой площади» - цитируют специалистов Вести.Ru. Автопилот умеет замечать несколько десятков различных объектов одновременно. Электронная система научилась отличать пешеходов от автомобилей и автобусов, распознавать дорожные знаки и регулировщиков, даже жесты велосипедистов, которыми те обозначают намерение совершить поворот. В устройство встроено несколько цифровых моделей поведения различных объектов. Причем эти модели готовы как к стандартным, так и внезапным действиям соседей по дороге. Например, автопилот теперь сможет интерпретировать резкое движение стартанувшего на красный автомобиля. «Компьютер держит в уме все ближайшие объекты, распределяет их по категориям и постоянно проверяет их состояние и положение. В отличие от человека, наша система способна в доли секунд просчитывать тысячи возможных ситуаций, ее «глаза» не устают, и отвлечь ее невозможно», - заявил один из руководителей проекта. Система автономного вождения Google пока не востребована ни одним из крупных автопроизводителей. Сейчас связь Google с большой автомобильной промышленностью ограничивается разработкой аналога Apple CarPlay для операционной системы Android. Вместе они будут заниматься адаптацией своих автомобилей к Android, а также разработкой различных приложений. Читать полностью: http://news.nur.kz/312071.html

82


РЕПОСТ самое интересное из Сети

Microsoft объединила клавиатуру и систему распознавания жестов Современные сенсорные дисплеи и системы управления при помощи жестов существенно расширяют возможности взаимодействия человека с компьютером. Но назвать их особо удобными пока нельзя. При длительной работе возникает усталость, так как руки приходится держать вытянутыми. Решить эту проблему предлагают инженеры из Microsoft. Они разработали специальную клавиатуру Type-HoverSwipe. Помимо традиционной функции она также способна распознавать жесты пользователя. Это достигается благодаря интеграции решетки инфракрасных сенсоров движения, расположенных между клавишами. В результате, в процессе набора текста достаточно лишь немного приподнять руки над клавиатурой, чтобы осуществлять управление с помощью жестов. При этом можно переключаться между приложениями или рабочими пространствами в приложении, осуществлять прокрутку, изменять масштаб изображения, а также управлять игровым процессом. Все эти действия осуществляются в естественной и удобной позе, что позволяет избежать быстрой утомляемости. В настоящее время клавиатура Microsoft Type-HoverSwipe доступна в виде прототипа. Она обеспечивает высокую скорость и точность обработки жестов. В компании пока не сообщают о примерных сроках начала коммерческой эксплуатации устройства.

ПОСЛЕ УХОДА ПАВЛА ДУРОВА СОЦСЕТЬ «ВКОНТАКТЕ» ПОКИДАЮТ СОТРУДНИКИ Совсем недавно после довольно запутанной истории из социальной сети «ВКонтакте» ушел ее основатель Павел Дуров. Он сообщил, что собирается покинуть пост генерального директора «Вконтакте», но уже через два дня передумал. Однако акционеры компании все же решили удовлетворить заявление Дурова, которое он подал 21 марта, за месяц до предполагаемого увольнения. После этого Павел Дуров покинул Россию и заявил о намерении заняться новым проектом. Вслед за уходом основателя компанию покинули 9 сотрудников. Сейчас там работают около 10 человек, среди них несколько ключевых для «ВКонтакте» фигур. Однако этих людей многое не устраивает в поведении новых руководителей, и они тоже подумывают об уходе. Покинувшие «ВКонтакте» сотрудники намерены трудиться над созданием новой социальной сети Дурова. Согласно имеющейся информации, она будет работать на основе зашифрованного протокола передачи данных Mobile Telecommunication Protocol (MTProto), который создал брат Павла – Николай Дуров.

83


Адрес редакции:

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания № 13494-Г от 02.04.2013 г. издается с февраля 2013 г.

Республика Казахстан, город Алматы, улица Сатпаева, 22, здание Нефтяного корпуса КазНТУ им. К. И. Сатпаева, каб. 912, тел.: (727) 292 54 78

Распространяется бесплатно Тираж 1200 экз.

Газета 14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you