Page 1

Geïntegreerde proef Sint-Jozefsinstituut – Handel en Toerisme – Zilverstraat 26 – 8000 Brugge Maxime Dujardin – 6HA2 – Nr.10

Maxime Dujardin Bell’O’Joli Schooljaar: 2011-2012


Geïntegreerde proef Sint-Jozefsinstituut – Handel en Toerisme – Zilverstraat 26 – 8000 Brugge Maxime Dujardin – 6HA2 – Nr.10

Maxime Dujardin Bell’O’Joli Schooljaar: 2011-2012


Woord vooraf Ik ben Maxime Dujardin en ben leerling van het zesde jaar opleiding Handel. In deze geïntegreerde proef stel ik u onze minionderneming ‘Bell’O’Joli voor aan de hand van bepaalde GIP-taken i.v.m. onze minionderneming. Deze GIP-taken zijn verplicht te maken om het diploma te halen van het secundair onderwijs. Het doel van de minionderneming is om te leren hoe een bedrijf functioneert in het dagelijkse leven. Aan de hand van het maken van al deze opdrachten i.v.m. met onze minonderneming hebben mijn klasgenoten en ik veel bijgeleerd over het bedrijfsleven. Wij hebben heel het jaar door taken moeten maken, die allemaal wel een link kunnen leggen met het bedrijfsleven. Tijdens de maand januari hebben wij ook een heel leerrijke reis gemaakt naar Zweden. Daar hebben wij bepaalde lessen gevolgd en ook een paar bedrijven bezocht. In Zweden hebben wij ook geprobeerd onze producten te verkopen op bepaalde verkoopmomenten. Als laatste zou ik een paar mensen willen bedanken. Eerst en vooral onze leercoach en mentor meneer Decock. Ook de leerkrachten van de taalvakken meneer Punie voor Nederlands en mevrouw De Cloedt voor Frans en onze vakleerkracht van Engels mevrouw De Meulder zou ik willen bedanken. Graag zou ik ook meneer Vanden Eynde willen bedanken die het vak Informatica geeft en mevrouw De Meyer van Bedrijfseconomie. En ook niet te vergeten een bedanking voor de directieleden van de school die ervoor gezorgd hebben dat dit allemaal mogelijk werd.

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

4


Inleiding Voor deze proef vindt u opdrachten voor de vakken Nederlands, Frans, Engels, Bedrijfseconomie en Informatica. Mijn volgorde van alle taken staan per vak gevolgd door alle opdrachten die zich behoren tot hetzelfde vak. Mijn eerste GIP-taak voor de heer Kristof Punie, mijn vakleerkracht van Nederlands, was het verslag van de bestuursvergadering. Bijna iedere maandagochtend hielden wij een bestuursvergadering met alle leden van de minionderneming. Dit document bevat alle besproken punten van die vergadering. Onze tweede opdracht was een uitnodiging voor de aandeelhoudersvergadering. Deze opdracht bevat een zakelijke brief die wij moesten versturen naar al de aandeelhouders van onze minionderneming. Dit met de bedoeling om hen uit te nodigen op de eerste aandeelhoudersvergadering, waar alle miniondernemingen werden voorgesteld. Toen kregen we de opdracht om het koopgedrag te bestuderen van de potentiële klanten aan de hand van een marktonderzoek. Deze opdracht hield in dat we vragen stelden aan de mensen en werd uitgevoerd in een groepje. Tijdens het jaar werd er ook een functiewissel gedaan in de minionderneming. Hierbij kreeg men de opdracht om een sollicitatiebrief en CV op te stellen. Men moest solliciteren voor de nieuwe functie die men wou uitvoeren. Er werd ook een sollicitatiegesprek gehouden met de vakleerkrachten van Nederlands, Frans en Bedrijfseconomie. Mijn eerste GIP-taak voor mevrouw De Cloedt, mijn vakleerkracht van Frans, was het maken van een ‘campagne publicitaire’. Deze bestond uit reclame maken voor de producten van onze minionderneming en een reclamefilmpje waarin één product wordt voorgesteld. Un entretien d’embauche was onze tweede opdracht van Frans. Hier moest men een CV opstellen aan de hand van het beantwoorden van de vragen. Deze opdracht zal in bijlage bevinden. Later in het jaar moest men met een klasgenoot ‘ Le commerce par téléphone’ uitvoeren. Hier werd een dialoogje uitgevoerd tussen de klant en een werknemer van de minionderneming. Onze laatste opdracht van Frans hield in dat we minimum 10 producten die de minionderneming verkoopt, presenteren in een catalogus ’Présenter l’assortiment de votre mini-entreprise’ en ook een uitnodiging schrijven naar een klant op één van de verkoopmomenten. Mijn eerste GIP-taak voor mevrouw De Meulder, mijn vakleerkracht van Engels, was een Powerpoint opstellen over het Belgische schoolsysteem die we later in het jaar moeten presenteren aan de Zweedse studenten. Dit was ook een groepswerk. Toen we wisten bij welke Zweedse student we gingen slapen, moesten we een e-mail sturen naar hen. Men kon gewone vragen stellen of vragen stellen over de SME. Deze opdracht kon men ook uitvoeren met een klasgenoot, tenminste als ze met twee gingen slapen bij die Zweedse student. Een paar weken voor we vertrokken naar Zweden, kregen we de opdracht ‘first impressions of Sweden’, hier moest men zoveel mogelijk informatie geven over Zweden. We hielden ook een paar webcamsessies met de Zweedse studenten, om al eens een idee te krijgen van hoe ze eruit gaan zien. Voor deze webcamsessie moesten wij ook bepaalde vragen voorbereiden en dan stellen aan de persoon met wie je samenwerkt voor de SME. Onze laatste GIP-taak van het vak Engels bestond erin om een Belgische onderneming voor te stellen aan alle uitwisselingsstudenten. Voor deze opdracht moest men samenwerken in een groepje en het bedrijf voorstellen aan de hand van een PowerPoint. De eerst GIP-taak die ik gekregen had van de heer Vanden Eynde, mijn vakleerkracht Informatica, waren de afgedrukte aandelen. Al onze aandeelhouders kregen een afgedrukt aandeel, waarvan ze een strookje met de barcode moesten afgeven aan de ingang van de aandeelhoudersvergadering. We kregen ook dezelfde opdracht die we moesten opstellen voor het vak Nederlands, nl: Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

5


‘uitnodiging voor de aandeelhoudersvergadering’. Toen kregen we één van de zwaarste opdrachten van het hele jaar ‘Brochure voor Zweden’. Deze opdracht hield in dat we een brochure moesten ontwerpen en afgeven aan de leerkracht. De beste brochure ging afgeprint worden en worden afgegeven aan alle leerlingen. We kregen al de informatie van de leerkrachten die in onze brochure moesten weergegeven worden. Ook moesten we onze sollicitatiebrief en cv indienen die moest voldoen aan de regels van het vak Informatica. Tijdens het jaar leerden wij ook hoe wij een briefhoofd moeten maken met een userform. Toen we in Zweden een bedrijf hadden bezocht, moesten we er ook een verslag van maken en afgeven aan de heer Hans Decock, mijn vakleerkracht van Bedrijfseconomie. Dit verslag ging over een bedrijf dat meubels produceerde. Het organogram van onze minionderneming was de tweede opgedragen opdracht. Dit organogram toont aan wie welke functie uitoefent. Na de functiewissel moest er ook een nieuw organogram worden opgemaakt. De marketingmix van onze minionderneming, moest aantonen of we voldeden aan de 4 p’s van marketing. Deze opdracht werd ook uitgevoerd in een groepje. Tijdens het jaar moeten we ook altijd bijhouden wat we maken i.v.m. de minionderneming en de GIP in een logboek. Deze hebben we een paar keer moeten indienen. Op 14 april kwam de CEO ‘Rik De Nolf’ Roularta presenteren in de Schilderskapel van onze school. Over deze presentatie moesten wij een verslag maken en indienen. Om ‘de analyse van de jaarrekening’ te maken, moesten we een bedrijf zoeken die een link kon leggen met onze minionderneming. Van dat bedrijf moesten wij dan een jaarrekening zoeken en op basis van deze jaarrekening konden wij deze GIP-taak in orde brengen.

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

6


Inhoudsopgave

Bibliografie ............................................................................................................................................9 1

Nederlands ................................................................................................................................. 11

1.1 Verslag bestuursvergadering ...................................................................................................... 11 1.2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering ................................................................................... 15 1.3 Enquête Bell’O’Joli...................................................................................................................... 17 1.4 Marktonderzoek ......................................................................................................................... 20 1.5 Sollicitatiebrief en CV ................................................................................................................. 26 2

Frans ........................................................................................................................................... 30

2.1 Une campagne publicitaire ........................................................................................................ 30 2.2 Le commerce par téléphone ...................................................................................................... 32 2.3 Présenter l’assortiment de votre mini-entreprise ..................................................................... 33 3

Engels ......................................................................................................................................... 36

3.1 Powerpoint presentation Belgium ............................................................................................... 36 3.2 Emailcontacts with Swedisch students ........................................................................................ 38 3.3 First impressions of Sweden ........................................................................................................ 39 3.4 Webcam session ......................................................................................................................... 41 3.5 Presentation Belgium SME + interview ...................................................................................... 42 4

Informatica ................................................................................................................................. 45

4.1 Afgedrukte aandelen .................................................................................................................. 45 4.2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering ................................................................................... 46 4.3 Brochure Zwedenreis ................................................................................................................. 48 4.4 Sollicitatiebrief en CV ................................................................................................................. 57 4.5 Briefhoofd met userform ........................................................................................................... 61 4.6 Startpagina website online......................................................................................................... 62 4.7 Online registratie aandelen ........................................................................................................ 63 5

Bedrijfseconomie ....................................................................................................................... 64

5.1 Verslag bedrijfsbezoek Modular................................................................................................. 64 5.2 Organogram................................................................................................................................ 66 5.3 Marketingmix ............................................................................................................................. 67 5.4 Indienen logboek ........................................................................................................................ 70 5.5 Verwerking verkoopfacturen ..................................................................................................... 70 Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

7


5.6 Ondernemer voor de klas........................................................................................................... 71 5.7 Analyse jaarrekening .................................................................................................................. 73 5.8 Eindverslag minionderneming.................................................................................................... 73 Conclusie ............................................................................................................................................ 74

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

8


Overzicht bijlagen Bijlage 1: logboek (5.4) Bijlage 2: verwerking verkoopfacturen (5.5) Bijlage 3: analyse jaarrekening (5.7)

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

9


Bibliografie Vermelding van de bronnen die je hebt geraadpleegd om je taken te voltooien.

GUDDE, H.W.J, Pocketwoordenboek Nederlands-Frans, 39ste druk, Unieboek, Houten – Antwerpen, 2010, 556 pagina’s. GUDDE, H.W.J, Pocketwoordenboek Frans-Nederlands, 38ste druk, Unieboek, Houten – Antwerpen, 2010, 614 pagina’s. GUDDE, H.W.J, Pocketwoordenboek, Nederlands-Engels, 39ste druk, Unieboek, Houten – Antwerpen, 2010, 570 pagina’s. GUDDE, H.W.J, Pocketwoordenboek, Engels-Nederlands, 42ste druk, Unieboek, Houten – Antwerpen, 2010, 592 pagina’s. DEBAUT, R., Markant 6, Pelckmans, Kapellen, 300 pagina’s. SUE, K., VAUGHAN, J., HIRD, J. en KERR, P., Inside Out, Student’s Book, Engels, Macmillian, 159 pagina’s.

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

10


1

Nederlands

1.1

Verslag bestuursvergadering

Dit zijn 2 verslagen die ik heb opgesteld na de vergaderingen met onze miniondernemingen waarin ik was aangesteld als verslagnemer.

1ste verslag

Bell’O’Joli Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge Tel: 050 33 19 43 Fax: 050 34 30 51 Info: bellojoli@hotmail.com

Verslag bestuursvergadering op 24 oktober 2011 om 8.30 uur in lokaal: C 202

Aanwezig: Françoise De Plancke, Charlotte Vanden Berghe, Hanne Strubbe, Jasper Lauwers, Sammy Ayari, Maxime Dujardin, Jasmien Decoussemaeker en Jeffrey Heindryckx, Maxim Rau, Majlinda Potoku, Afwezig: / Notulist: Maxime Dujardin Aantal pagina’s: 2

Agendapunten: 1 2 3 4 5 6 7

Website Posters Verkoopmomenten Prijs producten Verkoopmandjes voor producten Kruidvat Polo’s

1 Website Er zouden nog profielfoto’s op de website moeten worden aangebracht door Françoise, Charlotte zorgt voor het organogram. Hanne zorgt voor de welkomstekst voor op de startpagina van de website. Jasper zorgt voor de verdere afwerking van de site. De deadline is onbekend.

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

11


2 Posters Er moet aan de directeur gevraagd worden waar we onze posters mogen ophangen. De posters die zich in de gangen en op het tv-scherm aan het secretariaat zullen bevinden, worden door Hanne geregeld. De deadline is hier nog onbekend. 3 Verkoopmomenten Volgens Françoise kunnen wij niet op de kerstmarkt staan met ons standje, maar wel op de ochtendmarkt. Françoise zou nog verder kijken voor andere verkoopmomenten. 4 Prijs van onze producten Veel mensen vinden al onze producten te goedkoop met uitzondering van de nagellak en de toiletzakken. We zullen de prijs van de nagellak verlagen. Nagellak : € 5,00 naar € 4,00 Toiletzakken : € 18,00 naar € 12,00 Deo-roll : € 3,50 naar € 4,00 Body wash : € 4,50 naar € 5,00 5 Verkoopmandjes De producten zullen we later ook verkopen in mandjes, hiervoor zullen Hanne en Jasmien zorgen. Hier is de deadline ook onbekend. De prijs van zo’n mandje wordt nog bepaald. 6 Kruidvat Er zal een nieuwe leverancier moeten worden gezocht waar we onze nagellak kunnen kopen. We zullen waarschijnlijk geen zaken meer doen met Kruidvat, maar wordt later bepaald. 7 Polo’s / T-shirts De polo’s zouden normaal al binnen zijn en opgehaald kunnen worden. Maxim zorgt hiervoor. Maxime zou dan sponsorgeld moeten geven aan Maxim en dat moet dan geregistreerd worden in de kas.

Vergaderpunten voor volgende vergadering op maandag 7 november om 8.30 uur in lokaal C 202: Verkoopmomenten Leveranciers Nieuwe producten Definitief standje

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

12


2e verslag

Bell’O’Joli Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge Tel: 050 33 19 43 Fax: 050 34 30 51 Info: bellojoli@hotmail.com

Verslag bestuursvergadering op 5 maart 2012 om 8.30 uur in lokaal: C 202

Aanwezig: Francoise De Plancke, Charlotte Vanden Berghe, Hanne Strubbe, Jasper Lauwers, Sammy Ayari, Maxime Dujardin, Jasmien Decoussemaeker en Jeffrey Heindryckx Afwezig: Maxim Rau, Majlinda Potoku Notulist: Maxime Dujardin Aantal pagina’s: 2

Agendapunten: 1 2 3 4 5 6 7

Aankopen producten Lenteverkoop Stock Catalogus Homeparty Bank Oudercontact

1 Aankopen producten Jeffrey en Maxime zouden nog naar het kruidvat om nieuwe producten aan te kopen. Ook voor de facturen te halen zodat Jasmien alles kan registreren in de boekhouding. Dit zal gebeuren op 6 maart 2012. 2 Lente verkoop Hanne en Francoise zullen kijken voor de lente verkoop op 20 april te Varsenare. Dit zal waarschijnlijk plaatsvinden in de lokalen van de KSA of VKSJ van Varsenare. De shiften zouden nog besproken worden. 3 Stock Charlotte heeft de stock in orde gebracht, maar er moeten nog nieuwe producten worden aangekocht. Maxime zal deze nieuwe producten moeten aankopen.

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

13


4 Catalogus Jeffrey gaat de catalogus en de bestelbon aanpassen. De lay out van de catalogus en de bestelbon zal veranderd moeten worden. 5 Homeparty We zijn het allemaal eens dat de volgende homeparty zal plaatsvinden in het huis van Jasmien. De datum is nog niet besproken. Het enige dat we zeker weten, is dat het in de loop van de paasvakantie zal gebeuren. 6 Bank Jasmien moet nog naar de bank gaan, om te kijken wie er al allemaal zijn factuur betaald heeft. 7 Oudercontact Maxime, Hanne, Francoise en Majlinda zouden verkopen op het oudercontact dat duurt van 15u.18u. De rest zal niet verkopen op het oudercontact, doordat ze al gaan verkopen op de homeparty.

Vergaderpunten voor volgende vergadering op maandag 7 november om 8.30 uur in lokaal C 202: Lenteverkoop Aankopen producten Homeparty Jasmien Catalogus

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

14


1.2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

Dit is de uitnodiging voor de aandeelhoudersvergadering die onze aandeelhouders zullen ontvangen. Dit document bevat de codes.

Bell’O’Joli Zilverstraat 26 8000 Brugge

bellojoli@hotmail.com

Tel.050 33 19 43 Fax 050 34 30 51 Bell’O’Joli – Zilverstraat 26 – 8000 Brugge

6 oktober 2011

De heer «Voornaam» «naam» «Adres» «postcode» «GEMEENTE»

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Geachte mevrouw «Naam» Wij , de minionderneming “Bell’O’Joli”, wij zijn leerlingen van 6 handel en onze aandeelhoudersvergadering vindt plaats op 18 oktober in de schilderskapel op onze school om 19.30 uur. Wij verkopen voornamelijk cosmetica producten zowel voor vrouwen als voor mannen (bv. mascara deodorant …). De avond ziet er als volgt uit: 1 Verwelkoming 2 Speech directeur 3 Show ( voorstelling van 4 miniondernemingen + project Zweden) 4 Woordje uitleg van onze dreamcoach Nadien bent u van harte welkom op onze receptie met een hapje en een drankje. Wij hopen alvast u te mogen verwelkomen op onze aandeelhoudersvergadering Om uw aanwezigheid te bevestigen, vragen wij u om u aan te melden op de volgende website : www.fikket.com. Wij vragen u eveneens uw ingevuld aandeelhoudersstrookje mee te brengen naar de vergadering. Met vriendelijk groeten

Maxime Dujardin

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

15


Minionderneming Bell'O'Joli

Aandeelhoudersvergadering 18 oktober 2011

aandeelhoudersstrookje

«Voornaam» «Naam»

neemt als aandeelhouder deel aan de aandeelhoudersvergadering van de minionderneming Bell'O'Joli en verklaart hierbij zijn aandeelhoudersbewijs ontvangen te hebben.

!«barcode»!

Handtekening:

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

16


1.3

Enquête Bell’O’Joli

Een enquête opgesteld om te achterhalen wat onze potentiële klanten verwachten van onze minionderneming.

Enquête Bell’O’Joli Wij zijn leerlingen van 6HA2 van het Sint-Jozefinstituut en hebben een minionderneming Bell'O'Joli opgericht. Wij verkopen cosmeticaproducten voor mannen en vrouwen. Wij zijn op zoek naar wat de voorkeur is van onze potentiële klanten. De bedoeling van deze enquête is om een zo goed mogelijke productkeuze te creëren voor onze klanten. Hierbij vragen wij u vriendelijk om deze enquête in te vullen. Hartelijk bedankt

Kruis aan wat van toepassing is: Niet voor de vrouwen (Vraag 7, 10 en 14) Niet voor de mannen ( Vraag 11 en 15) 1

Wat is uw geslacht? Man Vrouw

2

Bent u geïnteresseerd in het kopen van onze producten? Ja Neen

3

Bent u bereid om veel geld uit te geven aan onze producten? Ja Neen

4

Zo ja, hoeveel geld zou u eraan spenderen?

……………………………………………

5

Zijn merkproducten belangrijk voor u? Ja Neen Waarom?

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

17


6

Welke deodorant verkiest u? Axe Nivea Fa Dove Rexona Andere: ………………………

7

Gebruikt u scheerschuim of scheergel? Scheerschuim Scheergel

8

Wat hebt u het liefst? kopen in pakketjes kopen per product

9

Wat is het maximumbudget voor een geschenkmandje? € 10 € 15 € 20 € 25

10 Verkiest u een deo roller of een deo spray? Deoroller Deospray 11 Welke smaak verkiest u voor uw lippenbalsem of lipglos? Aardbei Frambozen Lemon Snoep Banaan 12 Ik zou gaan voor een ... Bekend merk Nieuw merk Gezondheidsmerk

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

18


13 Waar zou u onze producten het snelst kopen? Oudercontact Home Party Doordeweeks Vergaderingen Opendeurdagen Andere: ........................................................................ 14 Welke producten voor mannen raadt u ons aan te verkopen? Gel Body Lotion Face Crème Deo roller Deo spray Scheerschuim Scheermesje Andere: ................................................................................................... 15 Welke producten voor vrouwen raadt u ons aan te verkopen? Pincet Body scrub Lipgloss Parfum Mascara Nagelknipper Andere: ..........................................................................................................

Alvast bedankt voor uw medewerking Het cosmeticateam Bell'O'Joli

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

19


1.4

Marktonderzoek

Het marktonderzoek werd verricht als een groepswerk en diende om te peilen hoe de producten van onze minionderneming scoren op de markt. De resultaten moesten we dan verwerken in grafieken.

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

20


Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

21


Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

22


Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

23


Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

24


Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

25


1.5

Sollicitatiebrief en CV

We moesten een sollicitatiebrief en CV opmaken. Voor de functiewissel in de minionderneming, moesten we een sollicitatiebrief opmaken naargelang de functie die we wilden uitvoeren. Hierbij moesten we ook onze CV opmaken.

Maxime Dujardin West-Gistelhof 46 8000 BRUGGE Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Brugge, 11 januari 2012

t.a.v. Kristof Punie Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

Sollicitatie magazijnier Geachte heer Punie In de maand januari vindt er een functiewisseling plaats in onze minionderneming ‘Bell’O’Joli’ en zal ik mijn functie als ‘Kas en bank’ en ‘boekhouder’ afstaan aan een collega van mij. Hierbij wil ik graag solliciteren voor de functie ‘magazijnier’. Tijdens mijn opleiding als ‘kas en bank’ en ‘boekhouder’, heb ik vooral leren werken met geld. Het geld tellen en noteren van de uitgaven en opbrengsten in het kasregister. Deze worden dan ook verwerkt in de boekhouding. Ik vind dat ik voor de functie als magazijnier geschikt ben, omdat het een functie is waar je zeer goed moet kunnen tellen, rangschikken en orde hebben. De magazijnier werkt samen met de ‘kas en bank’, om het opgebrachte geld te vergelijken met het aantal goederen in stock. Ik ben redelijk wiskundig aangelegd en ben goed in talen. Ik ben heel sociaal en hulpvaardig. Collega’s kunnen altijd rekenen op mijn hulp. Ik probeer de opgelegde taken zo zorgvuldig en correct mogelijk te voltooien. Ik ben op zoek naar een nieuwe uitdaging en dit is een functie die me echt aanspreekt. U kunt alle informatie over mij vinden in mijn cv in bijlage. Mocht u geïnteresseerd zijn en meer willen weten over mij, dan kom ik graag wat meer uitleg geven in een persoonlijk gesprek. Met vriendelijk groeten

Maxime Dujardin Bijlage: cv

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

26


Curriculum Vitae PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam: Voornaam: Adres: Woonplaats: Telefoonnummer: Gsm-nummer: Email: Geboortedatum: Nationaliteit: Burgerlijke staat: Rijbewijs:

Dujardin Maxime West-Gistelhof 46 8000 BRUGGE 050 34 61 43 0479 10 25 50 maxime.dujardin@telenet.be 05/05/1994 Belg vrijgezel geen

OPLEIDINGEN 2010-2012:

Handel in Sint-Jozefsinstituut , Brugge

2011:

Opleiding leider KSA FRASSATTI + EHBO

2011-2012:

Opleiding redder aan zee

2006-2010:

Economie Sint-Leocollege, Brugge

2000-2006:

Lager onderwijs aan Sint-Leocollege, Brugge

WERKERVARING Augustus 2011 - heden:

Keuken en afwas in het ‘Crown Plaza Hotel’ te Brugge Taken: helpen bij gerechten, afwas, keuken schoonmaken

December 2010 - Januari 2011:

Keuken en afwas in het ‘Etap Hotel’ aan station te Brugge Taken: afwassen, kamernummers noteren van de gasten, Buffet bijvullen, keuken schoonmaken

December 2009 - Januari 2010:

Keukenhulp in de slagerij ‘Dirk’ te Brugge Taken: Klanten ontvangen, bestellingen gereed maken, gerechten klaarmaken

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

27


TALENKENNIS Nederlands:

moedertaal

Engels:

goed

Duits:

goed

Frans:

basis

COMPUTERKENNIS Word:

goed

Excel:

basis

Powerpoint:

basis

VARIA - Reddersclub te Wenduine in het ‘Wielingenbad‘ - Windsurfen, kajakken, zeilen te Brugge de Sint-Pietersplas - Fitness te Brugge in de’Paramount‘ - Paascursus: cursus animator in het jeugdwerk - Jeugdbeweging vanaf mijn 5 jaar tot nu, nu ben ik leider - Cursus ‘Redder aan zee’

INTERESSES Sporten, reizen, jeugdbeweging, keuken, natuur, omgaan met mensen, werken in teamverband, omgaan met klanten REFERENTIES

-

Slagerij ‘ Dirk ‘: Dirk Clarisse 050 33 30 34 Etap hotel: De chef is veranderd 050 93 08 00 Crowne Plaza (hotel): Dirk Vandebosch 0800 72 975

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

28


Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

29


2

Frans

2.1

Une campagne publicitaire

Een voorstelling van bepaalde producten die onze minionderneming verkoopt en ook een reclamefilmpje over die producten + onze affiche.

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

30


A. Analyse de l’affiche

Il y a une personne qui habite dans une maison très moche. Quand elle a entendu de Bell’O’Joli , elle a acheté un produit de nous avec son dernier argent : notre parfum. Quand elle retourne à la maison, la fille utilise le parfum. Il y a un moment incroyable, la maison, tous les vêtements et la fille changent dans des couleurs chaudes. Donc notre slogan : ‘’ Le parfum de Bell’O’Joli, changez votre vie !’’. Le public cible, c’est les jeunes filles et les femmes. Les couleurs dominantes sont d’abord le noirblanc et cela change dans des couleurs chaudes. La scène représente les parfums qui donnent couleur à la vie. La scène se déroule quand la fille est seule et quand elle n’a pas de compagnie pour l’aider. Au premier plan se trouve le slogan, au second plan vous voyez la fille.

B. Le texte publicitaire

Quand vous utilisez le parfum de Bell’O’Joli avec la couleur rouge, vous trouvez l’amour pour toujours. Quand vous avez chaud, employez le parfum bleu qui est très rafraîchissant. Si vous aimez les roses très belles et colorées, vous utilisez le parfum avec la couleur rouge, et voilà vous êtes une rose. Toutes les odeurs continuent à sentir pour 24 heures.

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

31


2.2

Le commerce par téléphone

Hier moesten we met een partner een dialoogje opvoeren voor de klas over de minionderneming. Iemand speelt de klant en de andere persoon speelde als een werknemer van de minionderneming.

Triiiiing triiiiiing triiiiingg….

M: Osé francophone vous parlez avec Maxime. En quoi puis-je vous aider? J: Bonjour monsieur. Vous parlez avec Jasmien de la mini-entreprise Bell’O’Joli. Je voudrais avoir quelques renseignement sur vos extensions de cil. M: Qu’est-ce que vous aimeriez savoir madame? J: Je suis très intéressé pour introduire les extensions de cil dans notre l’assortiment. Mais sont-ils un atout ? M: Oui bien sûr madame. Avec tous nos fournisseurs sont les extensions de cil un produit très rentable! J: Avez-vous aussi un catalogue avec les différentes types de l’extensions de cil et avec le prix? M: Oui, je vais envoyer une maintenant! Quelle est votre adresse? J: Rue d’argent 29(vingt-neuf) 8000(huit mille) Bruges M: J’ai noté tout ça. Vous avez encore des questions, Madame? J: Non, je vais parcourir le catalogue, et si j’ai d’autres questions je vais vous appeler. M: C’est bien madam! J: Je vous remercie des ces renseignements M: De rien et c’est moi qui vous remercie, si vous avez encore des questions, contactez moi sur le numéro : 0479 11 25 25 ou envoyez un e-mail. j : Bien, j’ai noté tout ça. Merci et au revoir M : Au revoir madame.

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

32


2.3

Présenter l’assortiment de votre mini-entreprise

Een uitnodiging aan de aandeelhouders voor het volgende verkoopmoment en ook een brochure opstellen met 10 verschillende producten die de minionderneming verkoopt met telkens een beschrijving van het product erbij.

Bell’O’Joli Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGES

www.bellojoli.be

Tél. 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51 Bellojoli – Zilverstraat 26 – 8200 Brugge

www.bellojoli.be

Amelie De Cloedt Zilverstraat 26 8000 BRUGES Le 25 mars 2012

Invitation

Madame De Cloedt Nous sommes des étudiants de l’institut Saint-Joseph de Bruges et nous avons une mini entreprise ‘Bell’O’Joli’. Nous vendons des produits cosmétiques pour hommes et femmes. Nous avons des parfums, déodorants, vernis à ongles… Si vous êtes intéressée par nos produits, vous pouvez visiter notre site web www.bellojoli.com. Là vous trouvez notre large gamme. Nous vous invitons à un moment de vente le 10 avril à 10h du matin, situé dans les prémisses de la KSA à Varsenare. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. Nos salutations distinguées.

Maxime Dujardin responsable des achats Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

33


Un Scent Sensations Hand & Bodylotion 250ml (blue / Lotus Lounge)

4,50 €

Un Scent Sensations Body Scrub 250ml (white / Zen Blossoms)

4,50 €

Un Mascara Catrice

Un Mascara catice waterproof

Un Fa déodorant sport

Un Taft power gel titane

Un MANIFEST Body Wash (recharging) 250ml

Un deodorant Axe Africa

Unn produit avec une bonne odeur (lotus)et il rend votre peau extra douce. Il est de bonne qualité pour son prix. Sa texture onctueuse pénètre immédiatement et nourrit intensément la peau.

6,50 €

Ce mascara donne vos sourcils un grand volume. La couleur noire est aussi résistante à l’eau.

7,50 €

Ce mascara donne vos sourcils un grand volume. C’est une très belle couleur et c’est aussi résistant à l’eau.

3,50 €

Après l’exercice physique, vous devez utiliser ce déodorant, parce qu’il a une odeur très fraîche.

5,00 €

4,50 €

4,50 €

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Ce gel est très puissant et reste 24 heures. Se gel ne crée pas de puces. Il a aussi une très bonne odeur.

Ce gel douche peut être utilisé pour le corps comme pour les cheveux. Il contient une odeur très rafraîchissante. Ce déodorant empêche les odeurs de sueur. Une odeur qui reste pour 24 heures.

Gip Maxime Dujardin

34


Un MANIFEST Deo Roll-on (ultra refreshing) 50ml

Une Raspberry fields forever

4,50 €

4,00 €

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Ce déodorant empêche les odeurs de sueur. Une spéciale odeur qui reste pour 24 heures. Et ne tache pas les vêtements. C’est avec une couleur particulière et c’est très facile pour supprimer la couleur.

Gip Maxime Dujardin

35


3

Engels

3.1 Powerpoint presentation Belgium Een PowerPoint opstellen over het Belgisch schoolsysteem en ons schoolsysteem. Deze PowerPoint werd gepresenteerd in Zweden.

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

36


Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

37


3.2 Emailcontacts with Swedisch students Een e-mail zenden naar de Zweedse student waar we zouden verblijven, zodat we al eens kennis gemaakt hebben met hen. Deze was ook een aansporing om verder contact te hebben met hun.

Hello Adam

We are Maxime Dujardin and Célin De Zutter. How are you? We hope you’re fine. The hobbies of Célin are horseback riding and going to the gym. The hobbies of Maxime are swimming, going to the gym and running. The weather in Belgium is very disappointing, we hope it’s better there! We study trade, what do you study? We are both seventeen years old and we love to party. What do you do in your sparetime? We hope that you are going to have a great time with us and we look forward to see you We are looking forward to see you!

Maxime Dujardin and Célin De Zutter

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

38


3.3 First impressions of Sweden Een samenvatting van de informatie die wij al wisten over Zweden en ook wat wij te weten zijn gekomen met de voorstelling van de PowerPoint over Zweden in de les Engels. I didn’t know anything about Sweden. First I thought that in Sweden the weather was cold and that is was snowing every day. Like I said I didn’t know anything about Sweden, till I saw the DVD fragment about Stockholm. Then I had a whole other view of Sweden. I have learned a lot about it, like that it was built on 14 islands. I hope I am right, because I think there are a lot of beautiful buildings, some are very old and other buildings are very modern. Bruges and Stockholm are not that different. It is a Nordic country on the Scandinavian Peninsula in Northern Europe. There were only two things that I knew about Sweden and it was the capital city ‘Stockholm ‘and that the nature is very beautiful. There was not only a DVD fragment but also a PowerPoint presentation about Sweden. Thanks to this, I know a few other things about Sweden. The king of Sweden is Karel XVI Gustaaf, the country is a constitutional monarchy, where the king and the queen are the head of the state.

I don’t know any word in Swedish. I think it’s a very difficult language to speak and understand for people who are not from Sweden. The alphabet of Sweden is almost the same as our alphabet.

It would be great if we can speak a little Swedish, so we can communicate with them in their own language. If I can’t find my way back to the family where I stay, then I can ask the way. I think that Sweden is a very big country with a large population and that Stockholm is the biggest city in Sweden. It has a population of more than 861 00 people. The other cities are not that big or have a large population, but the variety in nature is bigger and more beautiful.

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

39


I think there are lot of touristic attractions in Stockholm. I can’t wait to visit that city! Many people told me that Stockholm is a very beautiful city in the winter. I hope they are right. Like I said Bruges and Stockholm are not that different. Both cities are very attractive and have a lot of touristic attractions.

I also hope we will visit a lot of cultural things and that we will have a great time with the class and the families where we are going to stay.

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

40


3.4 Webcam session Mijn evaluatie over de webcamsessie met de Zweden alsook de vragen die ik gesteld had aan de persoon met wie ik in het groepje zit voor de SME.

Questions 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

How are you today? Do you have any brothers or sisters? How is the weather today? What do you do in your spare time? Are you excited to come to Belgium? Do you have any pets? What is a typical thing to drink or eat in Sweden? Do you like going out with your friends? Do you travel a lot in the vacation? Do you have good points in school? The idea to have a chat with the people in Sweden was very good, but we thought that every group had one webcam, but there was one webcam for the whole group. I think that the webcam session went very well, because you saw the person in real life. It felt really good, to see the person where you were going to stay at their place. I had a wrong image of the person were that I would stay. When I saw her on the webcam session, I was very surprised. I’ll recommend it also for the people for next year. Everybody had a wrong image of them. When it was my turn to talk with Emilia Schytt, I asked her about the weather in Sweden. She told me that it wasn’t that cold. But it was freezing. But she didn’t say much, because she was nervous. Normally I’m the one that is always shy, but now I wasn’t. First I taught that having a conversation with the webcam was very difficult, but it went very well. The person with who I had a conversation was very shy on the webcam, but in real life she was really social and friendly. I recommend for next year, that the people in Sweden also have to ask questions to the people in Belgium, because they didn’t said much. After the trip to Sweden, I will keep in touch with the Swedish people. When they come to Belgium, then it won’t be so difficult for starting a conversation. For other people in my class it was a little bit difficult for having a conversation with the Swedish people, because they had to laugh all the time. It felt really strange for having a conversation with them, because we never spoke them before, only on the chat.

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

41


3.5 Presentation Belgium SME + interview Samen in een groepje bestaande uit Belgische en Zweedse studenten bezocht elk groepje zijn bedrijf dat ze zouden voorstellen als hun SME. Over het gekozen bedrijf moesten we dan een PowerPoint presentatie maken en voorstellen.

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

42


Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

43


Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

44


4

Informatica

4.1

Afgedrukte aandelen

Aandelen die wij hebben opgesteld die ingevuld moesten worden door de aandeelhouders. Deze werden ingediend aan de ingang van de eerste aandeelhoudersvergadering. Zie bijlage 4

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

45


4.2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

Dit is de uitnodiging voor de aandeelhoudersvergadering die onze aandeelhouders zullen ontvangen. Dit document bevat de codes

Bell’O’Joli Zilverstraat 26 8000 Brugge

bellojoli@hotmail.com

Tel.050 33 19 43 Fax 050 34 30 51 Bell’O’Joli – Zilverstraat 26 – 8000 Brugge

6 oktober 2011

De heer «Voornaam» «naam» «Adres» «postcode» «GEMEENTE»

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Geachte mevrouw «Naam» Wij, de minionderneming “Bell’O’Joli”, wij zijn leerlingen van 6 handel en onze aandeelhoudersvergadering vindt plaats op 18 oktober in de schilderskapel op onze school om 19.30 uur. Wij verkopen voornamelijk cosmetica producten zowel voor vrouwen als voor mannen (bv. mascara deodorant …). De avond ziet er als volgt uit: 1 Verwelkoming 2 Speech directeur 3 Show ( voorstelling van 4 miniondernemingen + project Zweden) 4 Woordje uitleg van onze dreamcoach Nadien bent u van harte welkom op onze receptie met een hapje en een drankje. Wij hopen alvast u te mogen verwelkomen op onze aandeelhoudersvergadering Om uw aanwezigheid te bevestigen, vragen wij u om u aan te melden op de volgende website: www.fikket.com. Wij vragen u eveneens uw ingevuld aandeelhoudersstrookje mee te brengen naar de vergadering. Met vriendelijk groeten

Maxime Dujardin Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

46


Minionderneming Bell'O'Joli

Aandeelhoudersvergadering 18 oktober 2011

aandeelhoudersstrookje

«Voornaam» «Naam»

neemt als aandeelhouder deel aan de aandeelhoudersvergadering van de minionderneming Bell'O'Joli en verklaart hierbij zijn aandeelhoudersbewijs ontvangen te hebben.

!«barcode»!

Handtekening:

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

47


4.3

Brochure Zwedenreis

Opstellen van een brochure voor de Zwedenreis. We kregen alle relevante informatie die zich in de brochure moest bevinden. Deze Brochure moest op zo’n origineel mogelijke manier voorgesteld worden.

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

48


Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

49


Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

50


Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

51


Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

52


Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

53


Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

54


Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

55


Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

56


4.4

Sollicitatiebrief en CV

Maxime Dujardin West-Gistelhof 46 8000 BRUGGE Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Brugge, 11 januari 2012

t.a.v. Kristof Punie Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

Sollicitatie magazijnier Geachte heer Punie In de maand januari vindt er een functiewisseling plaats in onze minionderneming ‘Bell’O’Joli’ en zal ik mijn functie als ‘Kas en bank’ en ‘boekhouder’ afstaan aan een collega van mij. Hierbij wil ik graag solliciteren voor de functie ‘magazijnier’. Tijdens mijn opleiding als ‘kas en bank’ en ‘boekhouder’, heb ik vooral leren werken met geld. Het geld tellen en noteren van de uitgaven en opbrengsten in het kasregister. Deze worden dan ook verwerkt in de boekhouding. Ik vind dat ik voor de functie als magazijnier geschikt ben, omdat het een functie is waar je zeer goed moet kunnen tellen, rangschikken en orde hebben. De magazijnier werkt samen met de ‘kas en bank’, om het opgebrachte geld te vergelijken met het aantal goederen in stock. Ik ben redelijk wiskundig aangelegd en ben goed in talen. Ik ben heel sociaal en hulpvaardig. Collega’s kunnen altijd rekenen op mijn hulp. Ik probeer de opgelegde taken zo zorgvuldig en correct mogelijk te voltooien. Ik ben op zoek naar een nieuwe uitdaging en dit is een functie die me echt aanspreekt. U kunt alle informatie over mij vinden in mijn cv in bijlage. Mocht u geïnteresseerd zijn en meer willen weten over mij, dan kom ik graag wat meer uitleg geven in een persoonlijk gesprek. Met vriendelijk groeten

Maxime Dujardin Aankoop directeur Bijlage: cv

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

57


West-Gistelhof 46 Brugge 0479 10 25 50 Maxime.dujardin@telenet.be

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam: Voornaam: Adres: Woonplaats: Telefoonnummer: Gsm nummer: Email: Geboortedatum: Nationaliteit: Burgerlijke staat: Rijbewijs:

Dujardin Maxime West-Gistelhof 46 8000 BRUGGE 050 34 61 43 0479 10 25 50 maxime.dujardin@telenet.be 05/05/1994 Belg vrijgezel geen

OPLEIDINGEN 2010-2012:

Handel in Sint-Jozefsinstituut , Brugge

2006-2010:

Economie Sint-Leocollege, Brugge

2000-2006:

Lager onderwijs aan Sint-Leocollege, Brugge

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

58


WERKERVARING

Augustus 2011 - heden:

Keuken en afwas in het ‘Crown Plaza Hotel’ te Brugge Taken: helpen bij gerechten, afwas, keuken schoonmaken

December 2010 - Januari 2011:

Keuken en afwas in het ‘Etap Hotel’ aan station te Brugge Taken: afwassen, kamernummers noteren van de gasten, Buffet bijvullen, keuken schoonmaken

December 2009 - Januari 2010:

Keukenhulp in de slagerij ‘Dirk’ te Brugge Taken: Klanten ontvangen, bestellingen gereed maken, gerechten klaarmaken

TALENKENNIS

Nederlands:

moedertaal

Engels:

goed

Duits:

goed

Frans:

basis

COMPUTERKENNIS

Word:

goed

Excel:

basis

Powerpoint:

basis

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

59


VARIA

- Reddersclub te Wenduine in het ‘Wielingenbad‘ - Windsurfen, kajakken, zeilen te Brugge de Sint-Pietersplas - Fitness te Brugge in de’Paramount‘ - Paascursus: cursus animator in het jeugdwerk - Jeugdbeweging vanaf mijn 5 jaar tot nu, nu ben ik leider - Cursus ‘Redder aan zee’ - Opleiding leider KSA FRASSATTI + EHBO - Opleiding redder aan zee

INTERESSES

Sporten, avontuur, reizen, jeugdbeweging, werken in de keuken, natuur, omgaan met mensen, werken in teamverband, omgaan met klanten

REFERENTIES

1. Slagerij ‘ Dirk ‘: Dirk Clarisse 050 33 30 34 2. Etap hotel: De chef is verandert 050 93 08 00 3. Crowne Plaza (hotel): Dirk Vandebosch 0800 72 975

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

60


4.5

Briefhoofd met userform

Een briefhoofd opstellen in Word met userform.

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

61


4.6

Startpagina website online

Dit is onze startpagina van onze minionderneming. Met op onze startpagina ons reclamefilmpje. www.bellojoli.be

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

62


4.7

Online registratie aandelen

Elke minionderneming moest een online registratieformulier ontwerpen via de website www.fikket.com. Dit formulier moesten we aanpassen aan de kleur en logo en tekst van onze minionderneming. www.bellojoli.fikket.com

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

63


5

Bedrijfseconomie

5.1

Verslag bedrijfsbezoek Modular

Het was donderdag 26 april 2012 toen we het bedrijf Modular Lightings bezochten. Daar werden we binnengeloodst in het ultramoderne gebouw, dat ons al was opgevallen van op de autosnelweg vanwege het grote LED-scherm. We werden er verwelkomd door de Sales manager, Tom. Hij nodigde ons uit voor een kleine voorstelling in hun mooie, moderne lounge. Hij heeft ons het bedrijf voorgesteld in een uitgebreide PowerPoint presentatie waarin hij ons al de nodige informatie gaf over het bedrijf. Daar werd ons de korte geschiedenis en werkwijze van het bedrijf toegelicht. Hij wist ons te melden dat het bedrijf in 1980 opgericht werd en later door Philips werd overgenomen. Nu is het nog in handen van Philips maar ze werken onafhankelijk, met andere woorden, zonder medezeggenschap van Philips. Verder gaf hij ons de bedrijfsstructuur mee. Hij toonde ons ook een korte greep uit het assortiment van Modular, dat uit een 3000-tal producten bestaat, van spots tot grote kunstwerken qua verlichting. Met deze speciale maar steeds vernieuwende ontwerpen haalt het bedrijf logischerwijs meerdere awards binnen, die hen aan een internationale doorbraak wist te helpen. Zo heeft het verschillende projecten lopen in landen als daar zijn Duitsland, Frankrijk, Engeland, Tsjechië, Polen en zelfs Zuid-Amerika. Dit is slechts een korte opsomming, want Modular lightings distribueert zijn producten over meer dan 75 landen. Dit komt omdat Modular zeer geliefd is bij architecten, binnenhuisontwerpers en andere creatieve zielen. Men noemt deze mensen de PVK’s, of Permanent Verliefde Klanten, mensen die steeds weer tevreden zijn over het geleverde werk van de firma. Ze zijn het enige bedrijf in die sector die nog onderzoek doen om te kijken welke producten goed in de markt liggen bij de klant. Als laatste wist Tom ons ook nog wat te vertellen het aantal werknemers en de omzet van het bedrijf. Het aantal werknemers bedraagt 160 mensen over de hele firma en dit met een omzet van zo’n 40 miljoen euro, waarvan 80% uit export. Na deze interessante PowerPoint werden we per klas doorverwezen naar een gids (in ons geval ook Tom) die ons een 30-tal minuten durende rondleiding gaf. Na deze presentatie werden we verdeeld in 3 groepen voor de rondleiding. Ons groepje begon met het gigantische magazijn van het bedrijf. Dit magazijn viel op door de grootte en de moderne omgeving. In het magazijn zelf gebruikt het een soort lift om de goederen te Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

64


stapelen in kleine bakjes. Na het bezoek van het magazijn, werden we gebracht naar de productieruimte. Daar lag al het materiaal en de benodigdheden klaar om in elkaar gestoken te worden en om als resultaat een lamp te krijgen. Al de staven dat ze gebruiken zijn 6m lang en kunnen aan elkaar gekoppeld worden. De meeste staven bestaan uit aluminium, maar meer en meer mensen vragen naar goudkleurige staven. Gouden belichting wordt stilaan de mode. Er lagen daar ook veel pakketten klaar om verzonden te worden naar de klanten. De verpakking is ook zeer belangrijk. Het karton waarin het product gestoken moet worden, moet van zeer goede kwaliteit zijn en de opvulling van de verpakking ook. Als de verpakking bij een levering beschadigd is, moet de klant het bedrijf contacteren, zodat het bedrijf kan zoeken achter beter materiaal dat men kan gebruiken als verpakking. Na de rondleiding in de productieruimte, kwamen we in een kantoor waar de administratie gebeurt. Daar zagen we een paar medewerkers aan de slag. De functie van deze vijver is als er een brand plaatsvindt in het bedrijf, dat de brandweer in het bezit is van genoeg water. Op het einde van de rondleiding, kregen we even de tijd om de showroom te bezichtigen. De workshop was zeer origineel en modern ingericht (vb.: politiewagen, boom, oranje palen overal in de lucht,‌). Daar kregen we ook een paar producten van het bedrijf zelf te zien, die op een originele manier werden voorgesteld. Het bedrijf is ook in het bezit van een heel moderne en mooie lounge, dat al eerder vermeld werd. Aan deze bar worden er veel deals gesloten met klanten of bedrijven, maar er worden ook veel feestjes gehouden. Op het einde van het bezoek van het bedrijf, werden we beneden in de salon verwend met een paar chocolaatjes. Dat mocht wel eens na een leerrijke dag!

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

65


5.2

Organogram

Het opstellen van een organogram in het begin van het jaar van onze minionderneming. Het 2e organogram werd opgesteld na de functiewisseling in januari van onze minionderneming..

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

66


5.3

Marketingmix

Deze opdracht werd ook in een groepje van 2 personen verwezenlijkt. Het invullen van de 4 variabelen (product, prijs, plaats en promotie) van onze minionderneming.

Plaats De plaats waar we onze producten zullen verkopen afhangen van de beslissingen die worden afgesproken in de onderneming. De plaats waar onze producten het meest zullen worden verkocht zal in het Sint-Jozefsinstituut te Brugge zijn. Andere verkoopmomenten zullen worden bepaald en vastgelegd op onze site. Wij zullen verkopen van leverancier tot eindconsument. Dat wil zeggen dat we rechtsreeks aan de consument zullen verkopen met andere woorden ‘Business to Consumer’. Ook zullen de consumenten via bestelbonnen onze producten kunnen aankopen. Via onze website kunnen de consumenten ook hun gewenste producten bestellen. De website wordt nu nog onder handen genomen door de leerlingen van B.I en Jasper Lauwers (verantwoordelijk voor de website). De verantwoordelijke voor het magazijn is Jeffrey Heindryckx. Hij zorgt voor het natellen van onze producten die niet verkocht zijn. Onze minionderneming bevindt zich in onze school zelf, dus ons magazijn ook. Het is wel niet evident om onze goederen uit ons magazijn te halen of te stockeren, want het zijn heel veel trappen op weg naar het magazijn. Het magazijn bevindt zich drie verdiepingen hoog.

Promotie Onder promotie valt de communicatie van een bedrijf gericht op het stimuleren van de verkoop. We focussen onze public relations op de leveranciers, de klanten, de doelgroep, de concurrenten en onze financiers. Leveranciers zijn belangrijk om onze producten te kunnen verwerven zodat wij die kunnen verkopen. Zonder leveranciers kunnen we geen producten. Wij hebben ondertussen al verschillende affiches gemaakt en overal in de school opgehangen. Samen zijn we tot een besluit gekomen om de affiches in een slideshow voor te stellen op het Tv-scherm aan het secretariaat. Ook zullen wij tot een conclusie komen als er eventueel een korting komt op bepaalde producten van ons assortiment. Mensen die zichzelf verzorgen en er goed uit willen zien, zowel vrouwen als mannen, is onze doelgroep. "All you need to be you, there's Bellojoli!" Onze slogan. Met deze slogan willen we de consumenten duidelijk maken dat ,voor alles wat je wil doen om jezelf te zijn, er Bellojoli voor je is. Om de consumenten aan te trekken kozen we daardoor Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

67


voor deze slogan. Het logo is sierlijk. Sierlijk in zijn omgang. Onze hoofdkleur van het logo is blauw omdat blauw gelijk staat met water. Daar komt het sierlijke weer boven. In water is het niets anders dan sierlijk. Onze catalogus komt binnenkort en bevat alle producten die onze minionderneming de consumenten aanbiedt. Onze stand wordt aantrekkelijk gemaakt om een aantal dingen te gebruiken die verband staan met rust en lichte kleuren. Daarom gebruiken we ook natuursteentjes die tussen de producten gestrooid wordt.

Prijs De producten die momenteel niet genoeg in de smaak vallen bij de consument, zullen een prijsdaling moeten ondergaan, maar wij moeten ervoor zorgen dat onze verkoopprijzen hoger blijven dan de aankoopprijzen van die producten. De producten die wel goed verkopen zullen eventueel een prijsverhoging ondergaan. We hebben al veel feedback ontvangen van klanten die melden dat de producten nog redelijk goedkoop zijn. Daaruit kunnen wij concluderen om onze producten wat duurder aan te bieden. Samen met de groep moeten we nog de prijzen van de eventuele pakketjes bepalen. Als marketingdoelstelling willen we natuurlijk dat onze omzet boven onze kosten uitspringt. Dan kunnen we onze aandelen uitbetalen zodat onze aandeelhouders tevreden zijn. Om die omzetten te creëren moeten we dan ook scherpe prijzen hebben en dan kijken we naar de concurrentie. Onze prijzen mogen in vergelijking van onze concurrenten niet te hoog liggen. Alhoewel wij een andere soort onderneming zijn kijken de consumenten daar niet te veel naar. Sommigen wel natuurlijk. Er zijn er altijd die prijzen gaan vergelijken met die van de concurrentie. We kunnen drie manieren van prijszetting bepalen binnen onze minionderneming. Een kostengerichte prijszetting, imagoprijszetting of een psychologische prijszetting. Kostengerichte prijszetting betekent dat we de prijs zo gaan bepalen, dat we nog steeds winst maken met het verkopen van de producten. Met een psychologische prijszetting, bedoelen we dat we de prijs zo aantrekkelijk mogelijk gaan maken voor de consumenten. Bij ons zullen we meer aandacht besteden rond imagoprijszetting of psychologische prijszetting.

Product De producten dat wij verkopen aan de consument bestellen wij bij onze leveranciers: Kruidvat en GYP. Bij het Kruidvat bestellen wij voornamelijk nagellakken aan een goedkope prijs en verkopen die verder aan de consumenten voor € 5,00. De producten voor mannen zijn voornamelijk haargel, deo-roll, gezicht crème en body lotion. De producten voor de vrouwen zijn vooral verzorgingsproducten. Het assortiment van de producten voor vrouwen is veel groter dan die voor mannen. Wij zijn momenteel op zoek naar meer potentiële producten voor mannen en vrouwen. Producten dat we misschien zouden aankopen als ze in de smaak vallen bij de consumenten. Vandaar dat wij een enquête hebben opgesteld om te achterhalen welke producten de mensen het liefst

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

68


gebruiken. Onze producten zijn voornamelijk niet duurzaam. Dat wil zeggen dat de producten die onze klanten gebruiken voor een tijdje meegaan. Dus als de consument koopt bij ons komen ze enkel terug als hun product verbruikt is. Onze producten zijn verbruikbaar. Dus verkopen wij onze producten aan een redelijk hoge prijs. Onze producten zijn zeker en vast geen specialty goods omdat het hier om geen grote bedragen gaat of moeilijke beslissingen bij het kopen van het product. Wat onze producten wel zijn, zijn shopping goods. Het zijn de soorten goederen die wij verkopen aan consumenten waarvoor ze niet veel moeite doen en dat het voor dagelijks gebruik is.

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

69


5.4

Indienen logboek

Bijlage 1 (zie bijlagen)

5.5

Verwerking verkoopfacturen

Het opstellen van 5 verschillende verkoopfacturen en ze verwerken in het journaal en verkoopdagboek. Bijlage 2 (zie bijlagen)

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

70


5.6

Ondernemer voor de klas

Verslag opstellen over de presentatie van Rik De Nolf (CEO van Roularta).

Op 14 maart vond er in onze Schilderkapel een voordracht plaats van de CEO van Roularta Rik De Nolf. Er werd ons op voorhand gevraagd om versnaperingen te maken en de drank werd voorzien door de school. Dit met de bedoeling om de sfeer van een praatcafé op te wekken. Eerst werd iedereen voorzien van de lekkernijen en drank en dan begon Rik De Nolf met zijn verhaal over Roularta. Eerst ging het over de 4 belangrijkste stappen van het ondernemen. 1. 2. 3. 4.

Blijven ondernemen Keep it simple Evolueren Aanvallen is de beste verdediging

Met blijven ondernemen bedoelde de CEO van Roularta, wanneer je blijft ondernemen zal je er ook in slagen om alles te realiseren wat je droomde. Pas als je probeert het te realiseren, zal het je lukken om het eindresultaat te behalen. Met de uitdrukking ‘Keep it simple’ bedoelde hij dat je niet voor het onmogelijke moet kiezen. Je moet alles vereenvoudigen waar je kan i.p.v. de moeilijke weg te kiezen. Natuurlijk zal de productiviteit ook verhogen als men voor de eenvoudige weg zal kiezen. Evolueren werd natuurlijk ook aangehaald als een belangrijk punt. De constante evolutie en vernieuwing van de producten is zeer belangrijk om de concurrentie altijd een stap voor te zijn. Het laatste puntje is een uitdrukking die mij het meeste trof: ‘aanvallen is de beste verdediging’, hiermee wordt bedoeld dat men meer producten moet produceren dan de concurrenten, altijd een stap voor zijn op de concurrentie. Ook heel interessant om te weten is dat Roularta vandaag in meerdere landen actief is. 60 % in België 30 % Frankrijk en 10 % in Duitsland. Na deze inleiding van de 4 belangrijkste punten van het ondernemen, begon de CEO over de overname van de lokale krant van West-Vlaanderen, die zijn vader had overgenomen in het verleden. Zijn vader ‘Willy De Nolf’ was advocaat en had een paar prestigieuze projecten. Het eerste project bestond erin een streekkrant te produceren. Dit project bestaat vandaag uit het produceren van 50 verschillende streekkranten elke dag. Het tweede project bestaat erin van het produceren van een gratis krant (zondagskrant) die men kan vinden in de bakkerijen. Heel Vlaanderen ontvangt streekkranten, deze kranten zijn ook gratis. Roularta is tot op de dag van vandaag al 13 jaar een beursgenoteerd bedrijf. Het begon in het jaar ‘1998’. In de jaren ’70 begon Roularta met het uitgeven van tijdschriften ( vb’en: Knack, Trends, sports, …). Iedere krant die ze uitgeeft stond voor een politieke partij. Roularta had ook een nieuw product dat bekend werd in het buitenland ‘The good life’. Een van de grootste dromen die Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

71


Roularta tot werkelijkheid wil brengen, is groeien buiten de grenzen. Het willen bekend geraken in het buitenland. Roularta had ook een bedrijf die zich had gevestigd in Frankrijk overgenomen in het jaar 2006. Ook in de TV-wereld is Roularta veel gegroeid. Ze beschikken over populaire zenders op de televisie ( JimTV, Viaya, VTM Kazoom,VTM,…). Ze zijn niet alleen gegroeid in de TV-wereld, maar ook in de radio-wereld ( Q-music, Joe fm, monopolie). De website van Roularta heeft meer dan 160.000 bezoekers per dag. Innovatie is zeer belangrijk, dus veranderen ze voortdurend het papier. Rik De Nolf leert ons ook iets meer over het leven van een journalist, wat geen te onderschatten job is. Vroeger als journalist was het blijkbaar een rustige job. Een journalist van vandaag de dag zijn non-stop bezig met de website, Facebook en Twitter (link met zijn artikel) en in de computer zelf. Iedereen die in Roularta werkt, moet altijd sales gericht denken. Rik De Nolf had over de beste verkoopmethode face to face is d.w.z. dat de verkoper aan de deur verkoopt i.p.v. via de telefoon. Normaal verkopen ze via e-mails abonnementen en nu verkopen ze abonnementen via telefonisch contact. Als men een abonnee is, heeft men bepaalde prioriteiten zoals: alert mail, toegang tot archieven, tijdschriften online lezen,… Dankzij Apple kunnen de mensen tijdschriften aankopen via de Applestore. Het papier dat ze gebruiken voor hun tijdschriften en voor hun kranten bestaat uit 100 % gerecycleerd papier. De tijdschriften bevatten een ecologisch label. Er zijn momenteel ongeveer 3000 werknemers actief in Roularta. Vanwaar komt de naam ‘Roularta’? Roul = Roeselare en arta = art. Alles van het bedrijf is geconcentreerd in Brussel zelf. De vader van Rik De Nolf is 32 jaar geleden overleden en dan heeft de zoon het bedrijf overgenomen. Hoe men iemand aanneemt om te komen werken bij Roularta? Eerst moet die persoon een technische proef uitvoeren, daarna zal men overleggen bij een ’ronde tafel’ en dan zal men beslissen of men hem zal aannemen of niet.

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

72


5.7

Analyse jaarrekening

Hier moesten wij een jaarrekening analyseren van een onderneming die een link kan leggen met onze minionderneming. Bijlage 3 (zie bijlagen)

5.8

Eindverslag minionderneming

Het opstellen van het eindverslag van de minionderneming. Hier stel je je eerst voor en je minionderneming en leg je de taken uit van je twee uitgevoerde functies. Ook je eigen mening geven over het idee van een eigen minionderneming runnen.

Ik ben Maxime Dujardin en ben een leerling van het zesde jaar Handel. Er werd van ons verwacht dat wij in het begin van het jaar een minionderneming zouden opstarten. Onze klas werd verdeeld in twee groepen die elk een verschillende minionderneming runnen. Het groepje waartoe ik behoorde, had een minionderneming “Bell’O’Joli” opgericht die cosmeticaproducten verkoopt. In het eerste trimester had ik als functie ‘kas en bank’. Hierbij was ik verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven van onze minionderneming en ook voor onze bankrekening die wij bezitten. Ik wist de stand van zaken, daardoor moest ik soms samenzitten met onze boekhouder en hem op de hoogte te houden van alle financiële verrichtingen. Iedereen van onze minionderneming moest tijdens de loop van het jaar helpen met het verkopen van onze producten. Ons eerste verkoopmoment was op de aandeelhoudersvergadering. Wij verkochten ook op de twee oudercontacten en hielden ook een paar verkoopmomenten op eigen initiatief (vb. lenteverkoop, home party…). Uit deze functie had ik redelijk veel geleerd, maar soms was het werk wat eentonig. Er was te weinig afwisseling in deze functie en daarom was ik blij met de functiewisseling die plaatsvond in januari. Ik heb geleerd om geld sneller en efficiënter te tellen en meer bewust te zijn van het geld. Bij de functiewisseling die plaatsvond in januari kreeg ik, na een sollicitatiegesprek de functie ‘aankoper’ toegewezen. Deze job hield in dat ik alle producten waarvan de voorraad bijna op was opnieuw aankocht. Ook het contact met de leveranciers onderhouden, e-mails/telefoontjes plegen om de nieuwe aankopen te regelen, regelmatig samenkomen met de magazijnier om een stand van zaken op te stellen, deze functie had veel meer variatie en was interessanter dan mijn vorige functie ‘kas en bank’. Het idee van een eigen onderneming te runnen met andere leerlingen van dezelfde klas is op zich wel leuk. Er waren wel een paar nadelen, zoals spanningen in de groep, soms te weinig tijd door het andere schoolwerk. Sommige taken werden ingewikkeld uitgelegd, waardoor de uitwerking van de taak misliep. Natuurlijk waren er ook heel wat leuke momenten en hebben we er allemaal veel uit geleerd. Nu weten wij hoe het er echt aan toegaat in een onderneming. Wat heel belangrijk is om een goede minionderneming te runnen, is dat de groep heel hecht is met elkaar.

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

73


Conclusie Hier moeten we een conclusie opmaken over het hele jaar. Welke taken je leuk vond en welke minder leuk en wat er allemaal beter kon. Het zesde jaar Handel was voor mij een zeer moeilijk jaar, maar ook heel leerrijk. Vooral naar het bedrijfsleven toe, door het maken van allemaal opgedragen GIP-taken waarbij iedere taak wel iets te maken heeft met het dagelijkse leven in een onderneming. Er kroop zeer veel tijd en energie in het voltooien van al deze GIP-taken en soms werd ik beloond voor die moeite met voldoende punten, maar soms ook helemaal niet. Niet alle GIP-taken die samen werden samen gebundeld, verliepen even vlot. Sommige taken waren ook leuker om te maken. De Sollicitatiebrief en het sollicitatiegesprek samen met het maken van een CV waren de taken waar ik het minst moeite mee had om deze te voltooien. Deze taken waren niet alleen leuk om te maken, maar ze hebben ook voordelen die je ze kan gebruiken bij het echt solliciteren naar een vakantiejob. De leerkrachten gaven niet alleen makkelijke taken, maar ook veel moeilijke en lange taken waar ik toch redelijk veel moeite mee had. Vooral voor het vak Informatica waar we een brochure van Zweden moesten maken en aandeelhouderscertificaten. Ik had enorm veel tijd en moeite met het voltooien van deze taken, en kreeg met moeite een voldoende. Bij sommige taken werd er soms te weinig uitleg gegeven, waardoor het moeilijk was om deze te maken. Ik hoop dat al mijn moeite en tijd die ik in deze GIP-taken heb gestoken zullen worden beloond. Het was een zeer zwaar jaar, maar ik heb er veel uitgeleerd en kan mijn kennis gebruiken naar de toekomst toe.

Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

74


Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Gip Maxime Dujardin

75

GIP Maxime Dujardin  

Geïntegreerde proef 2011-2012 Dit is mijn eindwerk.