Page 1

Наш завод... Нашият завод...


IPSEN BULGARIA LTD – За нас IPSEN BULGARIA LTD – О нас

BULGARIA

IPSEN България е създадена през 2007 година в град Шипка, община Казанлък и е 100% частна фирма занимаваща се професионално с висококачествена термообработка на ниско – въглеродни, средно – въглеродни, и високо – въглеродни стомани и техните сплави. Частное Предприятие IPSEN Болгария создано в 2007 году в г. Шипка, Казанлык, которое специализируется на высококачественной термообработке низко, средне, высоко углеродной стали и ее сплавов.

Шипка

IPSEN Германия IPSEN България ЕООД IPSEN Русия

www.ipsenbg.com


BULGARIA

IPSEN България ЕООД

IPSEN Болгария ЕООД

IPSEN България разполага с високо продуктивна автоматизирана линия за термообработка IPSEN – TQPF 4(5) – EM, извършваща основните процеси на термообработка, като:

Наше предприятие оборудовано высоко производительной автоматизированной линией IPSEN – TQPF 4(5) – EM, служащей для термообработки стали, с помощью которой происходит:

• отгряване на стоманата • нормализация на стоманата • обемна закалка с нагряване до 1100 ºС • цементация • нитроцементация

• отжиг стали • нормализация стали • объёмную закалку с нагревом до 1100 ºС Moskow • цементация • нитроцементация.

Капацитета на производствената линия IPSEN – TQPF 4(5) – EM е 240 кг за 60 минути термообработка.

Потенциал производственной линии IPSEN – TQPF 4(5) – EM – 240 кг. за 60 мин. термообработки.

Работното време на термичният участък е 24 часа в денонощие, 365 дни в годината.

Организация работы на нашем предприятии позволяет использовать производственную линию без остановки.

• планова лятна профилактика на линията 01 август – 11 август • планова зимна профилактика на линията 24 декември – 02 януари

В целях избежания поломок на предприятии ежегодно проводятся 2 плановые профилактики • с 1 августа по 11 августа. • с 24 декабря по 2 января.

Kleve

Shipka

1–2


BULGARIA

www.ipsenbg.com


Автоматизирана линия Автоматизированная линия

Автоматизираната линия за обемна термообработка разполага с най-модерните уреди CARB – O – TRONIK за измерване и контрол, отчитане и регулиране на въглеродният потенциал (C) в камерата на пеща IPSEN – TQPF 4(5) – EM.

BULGARIA

Автоматизированная линия объёмной термообработки располагает самыми современными приборами CARB – O – TRONIK для измерения и контроля, отчёта и регулировки углеродного потенциала в камере печи IPSEN – TQPF 4(5) – EM.

Произведеният и подаван към пеща IPSEN – TQPF 4(5) – EM, ендогаз от генератор IPSEN – G 750 – E с опция електронно регулиране на въглеродният потенциал ни позволява използването на най-подходящата и чиста газово – въглеродна (C) среда за обемна закалка или цементация за всички видове закаляеми и цементовъчни стомани.

Произведённый и поданный к печи IPSEN – TQPF 4 (5) – EM эндогаз от генератора IPSEN – G750 – E с возможностью электронной регулировки углеродного потенциала позволяет нам использовать наиболее подходящую и чисту газово – углеродную (С) среду для oбъёмной закалки или цементовочной стали.

Използваните от нас масла за термообработка от марката IZORAPID – PETROFER HILDESHEIM (Германия), който са със висока прокаляемост и пламна температура до 500 °С ни позволяват термообработка на тънки пружинни детайли в изотермичен режим с цел минимални линейни изкривявания.

В процессе термообработки нами используются масла марки IZORAPID – PETROFER HILDESHEIM (Германия), которые обладают высокой проколяемостью и температурой горения до 500 °С, что позволяет добиться минимальных линейных искривлений при термообработке тонких пружинных деталей в изотермическом режиме.

3–4


BULGARIA

Термообработваеми стомани Термообработваемые стали

Основни термообработвани стомани:

Основные виды термообработваемой стали.

• Термообработка на качествени конструкционни стомани по БДС, ГОСТ и DIN, като :

• Термооработка качественной конструктивной стали по БДС, ГОСТ и DIN:

Ст.30 – Ст.50, 35Х – 50Х, СК 35 – СК 50, 42CrMo4

Ст.30 – Ст.50, 35Х – 50Х, СК 35 – СК 50, 42CrMo4

• Термообработка на инструментални стомани:

• Термообработка инструментальной стали:

9ХС, Х12, Х12М, Х12МФ, ШХ15, 5 ХНМ, ХВГ

9ХС, Х12, Х12М, Х12МФ, ШХ15, 5 ХНМ, ХВГ

• Термообработка на пружинни стомани:

• Термообработка пружинной стали:

60Г, 65Г, 60С2, 60С2А, 50ХФА, СК 67, 70С2ХА, 60С2ХФА, У10А –У13А

60Г, 65Г, 60С2, 60С2А, 50ХФА, СК 67, 70С2ХА, 60С2ХФА, У10А –У13А

• Термообработка на цементовъчни стомани:

• Термообработка цементовочной стали:

Ст.10 – Ст.20, Ст 10Х – 20Х, 18ХГТ, 12ХН3А, 30ХН3А, 30ХГСА

Ст.10 – Ст.20, Ст 10Х – 20Х, 18ХГТ, 12ХН3А, 30ХН3А, 30ХГСА

Всички термообработки се извършват с висока прецизност на закалката и последващ температурен отпуск за желаната от клиента твърдост по HRC. Всички прибори за закаляване и последващи термофиксации се изработват от нашата фирма от NICr – Ni .

Все процессы термообработки происходят с высокой точностью закаливания и последущего температурного отпуска по твердости, заданой клиентом по HRC. Все приборы для закаливания и последующей термофиксации производятся нашей фирмой от NICr – Ni.

Наши партньори са:

Наши партнёры:

“IPSEN INTERNATIONAL GMBH” – GERMANIA “PETROFER HILDESHEIM” – GERMANIA “SIAT” – FRANSE „СТИМЕКС” ООД „ПРО ТЕРМ” ООД

“IPSEN INTERNATIONAL GMBH” – GERMANIA “PETROFER HILDESHEIM” – GERMANIA “SIAT” – FRANSE „СТИМЕКС” ООД „ПРО ТЕРМ” ООД

Наши клиенти са над 850 фирми от България и Русия.

Наши клиенты – 850 фирм Болгарии и России.

www.ipsenbg.com


Oрганизация, обучение, сервиз Oрганизация, обучение, сервис

BULGARIA

Екипът от термисти извършващи процесите на термообработка са висококвалифицирани и обучавани да работят стриктно и точно от сервизните и термични инженери на фирмата IPSEN – ГЕРМАНИЯ, като изпълняваме всички задания и изисквания по спесификацията на клиента.

Рабочий персонал, квалифицирующийся на термообработке на нашем предприятии, высококвалифицирован и прошёл обучение в фирме IPSEN – ГЕРМАНИЯ. Наше предприятие выполняет все задания и требования клиента в данной сфере.

В процеса на съвместната ни работа ние запознаваме нашите клиенти с новостите при обемната закалка на стоманата и процесите на цементация, с цел повишаване на качеството за клиента.

В ходе нашей совместной работы мы знакомим наших клиентов с инновациями в области объёмной закалке стали и процессами цементации с целью повышения качества для заказчиков.

Възможността за премахване на грешки и аварии се определя от факта, че линията е свързана по интернет със сервизният център на IPSEN – ГЕРМАНИЯ, където се осъществява 24 часово дежурство на сервизен специалист. Високият контрол на всички термични процеси се осъществява от отдел ОТТК – Термично звено.

Мы располагаем возможностью устранения неполадок и аварий на нашей линии путем использования сервисного центра IPSEN – ГЕРМАНИЯ через интернет, где круглосуточно дежурит специалист сервисного центра. Высокий контроль всех термических процессов на нашем предприятии осуществляется отделом ОТТК – Термический отдел.

5–6


BULGARIA

Основни методи за термообработка на металите

Основни методи за термообработка на металите Термообработка – метод целящ изменение на структурата и свойствата на металите в желано направление чрез нагряване до опрeделени температури, задържане и охлаждане с различни скорости.

Отгряване без фазова прекристализация Нагряване до определени температури със задържане и бавно охлаждане, след някакъв вид обработване: • леене • пластична деформация в студено състояние • заваряване • Хомогенизиращо (дифузионно) отгряване Нагряване до високи температури малко под солидус линията (0.9 Ттоп.°С) и продължително задържане. Прилага се главно на отливки от легирани стомани с цел изравняване на химическия състав по цялото сечение. • Рекристализационно отгряване Нагряване до температура по-висока от рекристализационната за всяка сплав (Тнагр.=0,4Ттоп°С) на детайли обработени главно чрез студена пластична деформация с цел намаляване на твърдостта, увеличаване на пластичността и жилавостта. • Отгряване за снемане на вътрешни напрежения Нагряване до температури по-ниски от А1, обикновено до около 650 °С, за снемане на вътрешните напрежения чрез протичане на релаксационни процеси. В известна степен то е равностойно на т.н. меко отгряване за омекотяване на стоманата и за подобряване на обработваемостта и с режещи инструменти.

www.ipsenbg.com


Основные виды термической обработки

BULGARIA

Основные виды термической обработки Отжиг — вид термической обработки металлов и сплавов, главным образом сталей и чугунов, заключающийся в нагреве до определённой температуры, выдержке и последующем, обычно медленном, охлаждении. При отжиге осуществляются процессы возврата (отдыха металлов), рекристаллизации и гомогенизации. Цели отжига — снижение твёрдости для повышения обрабатываемости, улучшение структуры и достижение большей однородности металла, снятие внутренних напряжений.

По классификации А.А.Бочвара различают два вида отжига: • Отжиг 1 – го вида – без фазовой перекристаллизации: – применяется для приведения металла в более равновесное структурное состояние: снимается наклёп, понижается твёрдость, возрастают пластичность и ударная вязкость, снимаются внутренние напряжения (в связи с процессами отдыха и рекристаллизации). • Отжиг 2 – го вида осуществляется с фазовой перекристаллизацией: – сталь нагревается до температуры выше критических точек, затем следует выдержка различной продолжительности и последующее сравнительно медленное охлаждение. Полный и неполный отжиг • Полный отжиг заключается в нагреве стали на 30–50 °С выше верхней критической точки для полного превращения структуры стали в аустенит и последующем медленном охлаждении до 500– 600 °С для образования феррита и перлита. Скорость охлаждения для углеродистых сталей около 50–100 °С/ч. Если охлаждение ведётся на воздухе, происходит нормализация. • Неполный отжиг заключается в нагреве до температур между нижней и верхней критической точками и последующем медленном охлаждении; чаще всего он применяется для получения структуры зернистого перлита, что приводит к снижению твёрдости и улучшению обрабатываемости резанием.

7–8


BULGARIA

Основни методи за термообработка на металите

Основни методи за термообработка на металите Отгряване с фазова прекристализация Нагряване до температури, по-високи от тези на фазовите превръщания, задържане до пълно прогряване и завършване на фазовите превръщания, и бавно охлаждане, обикновено с пещa, с цел получаване на по-равновесни структури с по-ниска твърдост, по-висока пластичност и обработавемост, и премахване на остатъчните вътрешни напрежения.

• Пълно отгряване – нагряване на подевтектоидните стомани до температури 30 – 50 °С над А3, задържане и бавно охлаждане, което осигурява в зависимост от химическия състав ферито – перлитна структура в различни съотношения. • Непълно отгряване – прилага се главно за надевтектоидните стомани. Състои се в нагряване до температури 10 – 30 °С над А1 със задържане и бавно охлаждане, което осигурява структура перлит с цементитни включвания. • Изотермично отгряване – прилага се главно за легирани стомани и се състои в нагряване до температура 30 – 50 °С над А3 със следващо бързо охлаждане до температури под А1 (обикновено 660 – 680 °С) със задържане 3 – 6 часа и следващо охлаждане на въздух. Тази технология намалява продължителността на нагряването и обезпечава по-еднородна ферито – перлитна структура. • Сфероидизиращо отгряване – нагряване на надевтектоидни стомани до температура малко над А1, със последващо охлаждане и задържане до температура 620 – 650 °С за сфероидизация на карбидите. В резултат се получава зърнест перлит. • Нормализация – представлява нагряване главно на доевтектоидните стомани над А3 със задържане до прогряване на детайлите и охлаждане на въздух. Прилага се за ковани, щамповани детайли и отливки с цел издребняване на ферито – перлитната структура и повишаване на механическите свойства.

www.ipsenbg.com


Основные виды термической обработки

BULGARIA

Основные виды термической обработки • Изотермический отжиг Для легированных сталей применяют изотермический отжиг, состоящий в нагреве выше верхней критической точки, выдержке, охлаждении до температуры ниже нижней критической точки, выдержке, достаточной для полного превращения аустенита в перлит, и охлаждении до комнатной температуры. • Диффузионный отжиг состоит в нагреве до температур, значительно превосходящих критические точки, и продолжительной выдержке; используется для выравнивания неоднородностей распределения элементов по объёму изделия. Диффузионный отжиг приводит к достижению более однородных свойств по объёму изделия и особенно улучшению механических свойств в поперечном (по отношению к прокатке) направлении. В необходимых случаях для предотвращения обезуглероживания стали производят отжиг в защитных атмосферах. • Гомогенизационный отжиг – термообработка литого материала, обеспечивающая получение равновесной структуры. • Рекристаллизационный отжиг необходим для снятия наклёпа и внутренних напряжений после холодных деформаций и подготовки к дальнейшему деформированию. В результате такого отжига образуется однородная мелкозернистая структура с небольшой твердостью и значительной вязкостью. • Низкий отжиг применяют для того, что бы только снять внутреннее напряжение, которое возникает после механической обработки. • Нормализация состоит, из нагрева стали, её выдержке при определенной температуре и после чего оставляют охлаждаться на воздухе. Нормализация – это более дешёвая термическая операция, чем отжиг, так как печи используют только для нагрева и выдержки.

9 – 10


BULGARIA

Основни методи за термообработка на металите

Закаляване Прилага се за стомани със съдържание на въглерод над 0.35%. Представлява процес обратен на отгряването. Състои се в нагряване на подевтектоидните стомани до температури над А3 а за надевтектоидните – над А1, задържане и следващо бързо охлаждане с над критична скорост с цел фиксиране на не равновесна структура, наречена мартензит, която притежава висока твърдост и ниска жилавост, съпроводена с високи вътрешни напрежения. Повечето легиращи елементи – Cr, Mn, Ni, Si намаляват критичната скорост и позволяват закаляването да се извърши в масло вместо във вода, с което се намаляват вътрешните напрежения и опасността от пукнатини и деформации. Стомани с високо съдържание на въглерод и легиращи елементи, поради нагряване при заваряването им над А1 и А3, при охлаждането им на въздух се самозакаляват. След закаляване задължително се извършва отвръщане. Структурите троостит или сорбит представляващи подребно пластинчат перлит, които се получават след непосредствено закаляване или след отвръщане са с междинна твърдост между мартензита и перлита, примерно както следва: М~60; Т~50; С~40; П~20 – 30; HRC. • Oбемно закаляване. Съгласно названието, нагряване на стоманите до съответни температури, задържане до пълно прогряване с цел протичане на фазовите превръщания в целия обем, и бързо охлаждане главно с потапяне във вода, масло или други охлаждащи среди. Прокаляемостта, или с други думи дълбочината на проникване на закалката, зависи от легиращите елементи на стоманата, както и от охлаждащата среда. • Повърхностно закаляване. Провежда се главно на закаляеми конструкционни стомани и има за цел повърхността на детайла да получи висока твърдост и износоустойчивост, а сърцевината му да остане непроменена с запазена жилавост. Повърхностното закаляване се осъществява чрез нагряване с висока скорост с мощен топлинен източник, с цел да се получи необходимият температурен градиент по напречното сечение, със следващо бързо охлаждане с воден душ или чрез потапяне в масло. • Индукционно закаляване. Като източник на топлина се използва ток с висока честота, който чрез витков индуктор без контактно индуцира, само в повърхностния слой, ток с висока плътност, който нагрява над температурата А3, след което следва охлаждане.

www.ipsenbg.com


Основные виды термической обработки

BULGARIA

Закалка К термической обработке стали также, относят закалку. Суть этого процесса заключается, в нагреве стали до больших температур и после чего сталь быстро охлаждают. Цель закалки – это придание стали повышенной прочности, твердости, но при этом снижается вязкость и пластичность. Закалка характеризуется двумя способностями: закаливаемостью и прокаливаемостью. Закаливаемость характеризуется определённой твёрдостью, которая сталь приобретает после закалки, а также зависит от содержания углерода в данной стали. Стали с очень низким содержанием углерода (до 0,3) закалке не поддаются и она для них не применяется.

При изотермической закалке, как и при ступенчатой, детали переохлаждают в среде, далее на воздухе. Преимущества этого способа закалки заключается в большей вязкости, отсутствии трещин, минимальном короблении. Изотермическую закалку применяют для изделий сложной формы. Существенную роль играют также способы погружения деталей в охлаждающую жидкость. Например длинные изделия вытянутой формы ( свёрла, метчики) погружают в строго вертикальном положении, чтобы избежать коробления.

Прокаливаемость – это глубина проникновения закалённой зоны (области). Прокаливаемость зависит от химического состава стали. С повышением содержания углерода прокаливаемость увеличивается На прокаливаемость влияет также скорость охлаждения. Чем выше скорость охлаждения, тем больше прокаливаемость. Поэтому при закалке в воде прокаливаемость более высокая, чем при закалке в масле. Большие размеры закаливаемой детали, также приводят к значительному уменьшению прокаливаемости. Способы охлаждения также относят к одной из операций термообработки. По способу охлаждения различают виды закалки: в одной среде, в двух средах, ступенчатая и изотермическая. Закалке в одной среде проще и наиболее чаще применяется, но недостаток её состоит в том, что возникают внутренние напряжения. При закалке в двух средах, изделие сначала охлаждают сначала в одной среде, а затем в другой (вода, масло, воздух). Ступенчатую закалку производят путем быстрого охлаждения в соляной ванне, затем делают выдержку и охлаждают на воздухе. Ступенчатую закалку применяют для деталей из углеродистой стали небольшого сечения (8 – 10 мм). Для сталей, имеющих небольшую критическую скорость закалки, ступенчатую закалку применяют в основном для изделий большого сечения.

11 – 12


BULGARIA

Основни методи за термообработка на металите

Отвръщане и стареене Двата метода по принцип са сходни и се провеждат само след закаляване – т.е. когато е налице не равновесен преситен твърд разтвор, получен в резултат на бързо охлаждане. Отвръщането при стоманите и изкуственото стареене при алуминиевите сплави представляват процеси на преминаване към по-равновесно състояние чрез разпадане на преситените разтвори, получени при закаляването, които преминават през различни етапи в зависимост от температурата на нагряване. Те се явяват окончателни операции на термообработка. • Отвръщане на закалени стомани. Представлява процес на разпадане на мартензита в стоманите, получен при бързо охлаждане. В зависимост от температурата на нагряване, която е под А1, в резултат на различната степен на разпадане се получават различни структури и свойства. В зависимост от температурата на отвръщане се различават: – Ниско – температурно отвръщане 160 – 200 °С. Провежда се с цел намаляване на вътрешните напрежения след повърхностно закаляване, цементация и след закаляване на инструментални стомани. – Средно – температурно отвръщане 350 – 500 °С. Провежда се на пружинни и конструкционни стомани с цел повишаване на еластичността им. – Високо – температурно отвръщане 500 – 680 °С. Провежда се на подобряеми конструкционни стомани с цел получаване на висока якост, съчетана с достатъчна жилавост и ниски вътрешни напрежения. • Подобряване. Представлява комбинацията от обемно закаляване със следващо високо отвръщане. В зависимост от температурата на отвръщане могат да се получат различни комбинации на якост и жилавост. • Стареене на алуминиеви сплави (AI – Cu). След закаляване протича процес на стареене при нормални температури (естествено стареене) в течение на няколко денонощия. Изкуственото стареене се осъществява при температура 150 – 200 °С, при което преситеният с мед твърд разтвор на алуминия се разпада, което се съпровожда с уякчаване на сплавта. www.ipsenbg.com


Основные виды термической обработки

BULGARIA

Отпуск и улучшение стали Отпуск стали – это вид термической обработки, следующий за закалкой и заключающийся в нагреве стали до определённой температуры, выдержки и охлаждении. Цель отпуска стали – снятие внутренних напряжений, повышение вязкости и пластичности. Различают низкий, средний и высокий отпуск. • Низкий отпуск проводится при температуре 150 – 200 градусов Цельсия. В результате снимаются внутренние напряжения, происходит увеличение пластичности и вязкости без заметного снижения твердости и износостойкости. Низкому отпуску подвергают режущий и мерительный инструмент, а также детали, которые должны обладать высокой износостойкостью и твёрдостью. • Средний отпуск. При среднем отпуске нагрев производится до 350 – 450 градусов Цельсия. При этом происходит некоторое снижение твёрдости при значительном увеличении упругости и сопротивляемости действию ударных нагрузок. Применяется для пружин, рессор, ударного инструмента. • Высокий отпуск производится при 550 – 650 градусов Цельсия. При этом твёрдость и прочность снижаются значительно, но очень сильно возрастают вязкость и пластичность, однако создаётся оптимальный вариант для конструкционных сталей сочетание механических свойств. Применяется для деталей, которые подвергаются действию высоких нагрузок. Термическая обработка, состоящая из закалки и высокого отпуска, называется улучшением. Она является основным видом обработки конструкционных сталей. Продолжительность выдержки зависит от размеров деталей: чем они больше, тем длиннее выдержка. Низкий отпуск инструментов обычно происходит в течении 0,5 – 2,5 часа. Для измерительных инструментов проводят более длительный отпуск до 10 – 15 часов.

13 – 14


BULGARIA

Основни методи за термообработка на металите

Химико – термична обработка Метод на комбинирано дифузионно насищане на повърхностния слой на детайлите в газови, течни или твърди среди, съдържащи един или повече насищащи елементи, с или без следващо закаляване. В резултат, повърхностния слой повишава твърдостта и износо устойчивостта си или получава други специфични свойства, като напр. корозионна или топлинна устойчивост. • Еднокомпонентно насищане – Насищане с въглерод (цементация, навъглеродяване). Прилага се на нисковъглеродни цементуеми стомани, при температури 910 – 930 °С. След насищането се осъществява закаляване с температури 830 – 850 °С, при което повърхностния слой получава мартензитна структура с висока твърдост. Следва задължително ниско температурно отвръщане от 180-200 °С. – Насищане с азот (азотиране, нитриране). Прилага се на конструкционни и инструментални стомани, легирани главно с хром, молибден и алуминий, за получаване на висока повърхностна твърдост и повишена корозионна и топлинна устойчивост. Провежда се обикновено в газова среда съдържаща амоняк, при температури 500 – 570 °С в течение на 30 – 50 часа без следващо закаляване и допълнително шлифоване поради липса на деформации. Йонното азотиране съкращава значително продължителността на процеса. – Хромиране. Насищането на повърхността с хром обезпечава устойчивост срещу газова корозия до 800 °С, висока корозионна устойчивост, повишена износо устойчивост. • Многокомпонентно насищане. В резултат на комбинацията на различни компоненти се получават разновидности, водещи до улесняване на технологията и подобряване на свойствата. Най–често прилаганите комбинации са eдновременно насищане с въглерод и азот, при което се ускоряват дифузионните процеси и се подобряват свойствата. – Нитроцeментация (азото – навъглеродяване). Процесът се провежда с преимуществено насищане с въглерод при температури по-ниски от тези на цементацията 840 – 860 °С и при по-малка продължителност, главно в газови среди. След насищането се провежда закаляване. Структурата е подобна на тази след цементация, но е с повишена износо устойчивост. – Карбонитриране (въглеродо – азотиране). Процеса се провежда преимуществено с насищане с азот при температури характерни за азотирането 500 – 570 °С в различни газови среди, съдържащи амоняк и въглеродни съединения. Процесът в сравнение с газовото азотиране е значително по-кратък – 3 до 8 часа, а износо устойчивостта, корозионната устойчивост и топло устойчивостта – по-високи. След насищане не се налага закаляване и шлифоване, така процесът е практически бездеформационен.

www.ipsenbg.com


Основные виды термической обработки

BULGARIA

Химико – термическая обработка При высокой температуре активная среда выделяет на поверхность металла атомы легирующих элементов. Добавление в поверхность металла легирующих элементов может приводить к изменению химического состава металла, и, как следствие, структуры, механических свойств и химической активности поверхности металла. • Технологии мононасыщения – Цементация — поверхностное диффузионное насыщение малоуглеродистой стали углеродом с целью повышения твёрдости, износоустойчивости. – Азотирование — это технологический процесс химикотермической обработки при которой поверхность различных металлов или сплавов насыщают азотом в специальной азотирующей среде. Поверхностный слой изделия насыщенный азотом имеет в своем составе растворенные нитриды, и приобретает повышенную коррозионную стойкость и высочайшую микротвердость. По микротвердости азотирование уступает только борированию, в то же время превосходя цеметацию и нитроцементацию (незначительно). – Борирование — насыщение атомами бора – Алитирование — насыщение поверхности стальных деталей алюминием для защиты от окисления при высоких температурах (700—900 °С и выше) и сопротивления атмосферной коррозии. – Сульфидирование — насыщение атомами серы • Технологии совместного насыщения – Нитроцементация — процесс насыщения поверхности стали одновременно углеродом и азотом при 700—950 °C в газовой среде, состоящей из науглероживающего газа и аммиака. Наиболее часто нитроцементация проводится при 850—870 °С. После нитроцементации следует закалка в масло с повторного нагрева или непосредственно из нитроцементационной печи с температуры насыщенияили небольшого подстуживания. Для уменьшения деформации рекомендуется применять ступенчатую закалку с выдержкой в горячем масле 180—200 °С. – Карбонитрирование (цианирование, карбонитрация) — насыщение атомами преимущественно азота и в меньшей степени углерода – это технический процесс металлургического изменения поверхности, используемый для повышения твёрдости поверхности металла, тем самым снижая его износ. – Алюмосилицирование — насыщение атомами алюминия и кремния

15 – 16


“ЗПП” ЕООД ООО «Пружины и Кольца»

М. Селим - Производствен директор

Производствен Директор Уважаеми Дами и Господа, за мен е чест да съм Производствен Директор на “Зегерови пръстени – Пружини “ ЕООД. Инвестициите в производството и разработването – усвояването на нови изделия е част от нашата фирмена политика. Смесеното предприятие ООО « Пружины и Кольца» ни позволява развитие и усвояване на различни детайли приложими в руското машиностроене. Професионалното обучение на нашите кадри, работещи в производството е основна предпоставка за доброто качество на предлаганите от нас пружинни елементи. Като производствен директор на фирмата искам да приветствам всички наши клиенти, бъдещи и настоящи. С уважение, М. Селим.

www.ipsenbg.com

К. Кутев - Управител

Производственный Директор Уважаемые дамы и господа, для меня честь представиться Вам в качестве директора Производства фирмы “Зегерови пръстени – Пружини “. Инвестиции в производство, развитие и применение инноваций при изготовлении новых изделий часть нашей фирменной политики. Совместное предприятие ООО «Пружины и Кольца» позволяет нам разрабатывать и производить различные детали, используемые в российском машиностроении. Профессиональное обучение наших сотрудников, работающих на предприятии, позволяет нам производить высококачественные пружинные элементы. Как Директор Производства фирмы хочу поприветствовать всех наших клиентов, как настоящих, так и будущих. С уважением, М. Селим


“ЗПП” ЕООД ООО «Пружины и Кольца»

История Фирма “Братя Кутеви – Сдружение” е създадена през 1937г. в България, село Шипка, област Стара Загора с основна дейност – производство на резервни части до 1990г. След извършените демократични реформи в България през 1990г. и след натрупания половин вековен опит, се учредява дружество, специализирано в производството на крепежни елементи от високо въглеродни пружинни стомани с наименование: “Зегерови пръстени – Пружини “ ЕООД. През 2007 година “Зегерови пръстени – Пружини” ЕООД се обединява с фирма ООО «Пружины и Кольца» и се създава Българо – Руското смесено предприятие с общ персонал от 74 човека. При затворения цикъл на производство включващ метало обработка и термообработка, ние имаме не ограничени възможности в производството на:

Производствен ЦЕХ 08 ГОСТ 13940 — 86, ГОСТ 13941 — 86, ГОСТ 13942 — 86, ГОСТ 13943 — 86 • осигурителни шайби ГОСТ 11648-75 • тарелчати пружини ГОСТ 3057 — 90 • осигурителни шайби ГОСТ 11872 — 89 • законтрящи шайби ГОСТ 13463 — 79, ГОСТ 13464 — 79, ГОСТ 13465 — 79 • пластинчати пружини • плоско — спирални пружини • винтови пружини — натискови • винтови пружини — опънови • торсионни пружини • медни дихтунги • алуминиеви дихтунги Производствен ЦЕХ 01 • инструментална екипировка и инструменти Производствен ЦЕХ 21 • Термообработка на стомани

История Компания “Братья Кутевы” была основана в 1937 году в Болгарии, село Шипка, Стара-Загора. До 1990 года основным видом деятельности фирмы было изготовление запасных частей производства. После демократических реформ, произошедших в Болгарии в 1990 году используя полувековой накопленный опыт, создается компания, специализирующаяся на производстве крепежных элементов из высоко углеродистых пружин и стали с наименованием: “Зегерови пръстени – Пружини “ ЕООД. В 2007 году “Зегерови пръстени – Пружини” ЕООД объединяется с российской компанией ООО « Пружины и Кольца». В результате данного объединения создается Болгаро-Российское совместное предприятие с общим числом сотрудников 74 человек При закрытом цикле производства, включающем металло обработку и термическую обработку, предприятие обладает неограниченными возможностями производства: Производственый ЦЕХ 08 • стопорные кольца ГОСТ 13940 — 86, ГОСТ 13941 — 86, ГОСТ 13942 — 86, ГОСТ 13943 — 86 • шайба быстростъемная ГОСТ 11648-75 • пружины тарельчатые ГОСТ 3057 — 90 • шайбы стопорные многолапчатые ГОСТ 11872 — 89 • стопорные шайбы ГОСТ 13463 — 79, ГОСТ 13464 — 79, ГОСТ 13465 — 79 • пластинчатые пружины • плоско — спиральные пружины • винтовые пружини — нажимные • винтовые пружини — растежные • торсионные пружины • медные дихтунги • алюминиевые дихтунги Производственый ЦЕХ 01 • инструментальная экипировка и инструменты Производственый ЦЕХ 21 • термообработка стали

17 – 18


Зегерови пръстени Стопорные кольца

ГОСТ 13940 – 86 (сталь 60C2A, 65Г) покрития: оксидация, поцинковане, хромиране, кадмиране покрытия: окисление, оцинкование, хромирование, кадмирование

Размер

Размер

Размер

8

45

120

8.2

48

125

10

50

130

12

52

135

14

54

140

15

55

145

16

58

150

17

60

160

18

62

170

19

65

175

20

68

180

22

70

185

24

72

190

25

75

200

28

80

210

30

85

300

32

90

34

95

35

100

36

102

38

105

40

110

42

115

www.ipsenbg.com


Зегерови пръстени Стопорные кольца

ГОСТ 13941 – 86 (сталь 60C2A, 65Г) покрития: оксидация, поцинковане, хромиране, кадмиране покрытия: окисление, оцинкование, хромирование, кадмирование

Размер

Размер

Размер

10

45

160

12

47

170

14

50

190

15

52

200

16

55

210

17

58

225

18

60

240

19

62

250

20

65

260

22

68

270

24

70

280

25

72

290

26

75

28

80

30

85

32

90

34

92

35

95

36

100

37

120

38

135

40

140

42

150

19 – 20


Зегерови пръстени Стопорные кольца

ГОСТ 13942 – 86 (сталь 60C2A, 65Г) покрития: оксидация, поцинковане, хромиране, кадмиране покрытия: окисление, оцинкование, хромирование, кадмирование

Размер

Размер

Размер

4, 5, 6, 7, 8

48

102

9, 10, 11, 12

50

105

13, 14, 15

52

108

16, 17

54

110

18, 19, 20

55

112

22

56

115

23

58, 60

120

24

62

125

25

65

130

26

68

135

28

70

140

29

72

145

30

75

150

32

78

155

34

80

160

35

82

165

36, 37

85

170

38

88

175

40

90

180

42

92

185

45

95

190

46

98

200

47

100

www.ipsenbg.com


Зегерови пръстени Стопорные кольца

ГОСТ 13943 – 86 (сталь 60C2A, 65Г) покрития: оксидация, поцинковане, хромиране, кадмиране покрытия: окисление, оцинкование, хромирование, кадмирование

Размер

Размер

Размер

8, 9, 10, 11

65

135

12, 13, 14, 15

68

140

16, 17, 18

70

145

19, 20, 21, 22

72

150

23, 24, 25, 26

75

155

27, 28, 29

80

160

30

82

165

32, 34

85

170

35

88

175

36

90

180

37

92

190

38

95

195

40

98

200

42, 45

100

210

46

102

215

47

105

220

48

108

225

50

110

240

52, 54

112

250

55, 56

115

270

58

120

280

60

125

310

62

130

21 – 22


Tарелчатa пружина Тарельчатая пружина

www.ipsenbg.com


Tарелчатa пружина Тарельчатая пружина

ГОСТ 3057-90 (стомана 60C2A)

ГОСТ 3057-90 (сталь 60C2A)

1. – пружина с наклонени краища спрямо външен и вътрешен диаметър

1. – пружины с наклонными кромками по наружному и внутреннему диаметру

2. – пружина с наклонени краища спрямо външен и вътрешен диаметър и опорни плоскости при дебелина на пружината над 3.00мм

2. – пружины с наклонными кромками по наружному и внутреннему диаметру и опорными плоскостями при толщине пружины более 3,00мм;

D1 – външен диаметър; D2 – вътрешен диаметър; t – дебелина на пружината; S3 – работен ход на пружината; Lo – обща височина на пружината; t’ – дебелина на пружината с опорни плоскости

D1 – наружный диаметр пружины; D2 – внутренний диаметр пружины; t – толщина пружины; S3 – максимальная деформация; Lo – максимальная высота пружины; t’ – толщина пружины с опорной плоскостью

по поръчка 40X13 неръждаема

под заказ сталь 40X13 нержавеющая

Размер

29,5х11х3,1х0,6

5х2х0,3х0,1

30х15х1х1

8х4,1х0,5х0,5

30х15х2х0,6

8х4,2х0,7х0.5

30х16х1х1,2

10х4,2х0,4х0,15

31,5х12,5х1,05х1

10х5,2х0,5х0,25

31,5х13х3,1х0,6

10х5,2х0,6х0,5

31,5х16х1х0,9

12,5х6,3х0,7х0.3

31,5х16х1,15х0,9

14х7х0,5х1

31,5х16х1,8х0,65

16х8,4х1,25х0,4

31,5х16х2х0,65

18х8х0,7х1

31,5х16,3х1,7х2

19х10,5х1,5х0,45

31,5х18,3х0,9х0,63

20х10х0,5х0,3

32х10х1,5х0,8

20х10,2х0.5х0,65

32х10х2х0,7

20х10,2х1,1х0,45

32х14х2х0,7

25х12,2х1,5х0,6

32х10х3х0,7

25х12,5х1,05х0,65

32х14х3х0,7

25х14х1х0,8

32х14,5х3х2

26х15х2х0,6

32х20,4х1х0,55

27,5х9х3,1х0,6

32х20,4х1х1,55

28х12х1,5х0,8

35х20х2х0,8

28х14х1,4х0,7

35,5х17х3,1х0,6

28х14,5х1,5х0,8

35,5х18,3х2х0,7

23 – 24


Tарелчатa пружина Тарельчатая пружина

ГОСТ 3057-90 (стомана 60C2A) по поръчка 40X13 неръждаема

ГОСТ 3057-90 (сталь 60C2A) под заказ сталь 40X13 нержавеющая

35,5х20х2,2х0,7

56х31,5х3х1,4

83,5х55,5х1,8х3,45

125х90х5,5х9,5

36,6х20х1,2х1

56х31,5х3,5х3

83,5х71х0,8х2,7

135х82,5х2х3

40х20х1х0,8

56х33,5х2,8х1,4

83,5х71х2х2,5

135х82,5х5х1

40х20х1,5х1,15

58х32х4х3

88х73х2х2,5

135х90х6х11,28

40х20х2х0,95

60х23х3,5х2

90х25х5х2

140х60х4,3х5

40х20х2х1

60х25х2х2

90х40х4,5х2,5

144х110х3,2х2,46

40х20х2,5х1,5

60х25,5х3х1,65

90х45х4.5х2,1

145х100х6х11,28

40х20х3х1

60х26х3,8х1,4

90х46х5х2

150х80х4х3

40х25х1,5х1

60х26х3,8х1,5

90х50х5х2

155х110х6х11,28

40х25х2,5х0,8

60х26х4х1,4

90х50х6х2

158х80х3,5х1,5

40х25х2,5х1

60х30х3,5х1,5

99х87х1,5х1,5

160х72х4х2,5

40х25х3х1,5

60х30,8х3,5х5,1

99,5х66х1х2,8

160х80х4х2

40х25,4х1,29х1,99

63х31,5х2,1х2,05

99,5х66х2х3,8

160х80х4х6

40х25,4х1,3х0,7

63х31х1,8х2,3

100х40х5х2,3

160х90х10х3,5

40х27х5х5

63х31,5х3,5х1,5

100х40х6х2

165х120х6х15,8

44х34х2х1,6

63х35,5х3,5х1,5

100х40х6х2,2

180х80х8х5

45х25х1.6х1,4

65х32х3х1,5

100х50х2х2

180х90х11х3,7

45х25х1,8х1,4

65х34х2х2,5х2

100х50хх5х2,5

180х100х10х4,1

45х25х2,5х1

70х27,2х5х3

100х50х5,6х1,8

190х113,5х3,5х4

45х25х3х1

70х28х3,8х1,8

100х50х6х2,5

190х113,5х4х3,5

45х25х3х2

70х36х4х1,5

100х50х6,3х2,2

190х113,5х11х1,5

45х26х1,5х1,5

70х40х2,5х1,8

100х51х6х2,2

200х60х12х4

45х28х1,8х1,2

71х28х3х1,8

100х56х3,5х3,3

200х100х10х5

45х30х2,8х1,2

71х35,5х4х1,5

100х60х7х2

200х100х11х5

50х12х1,5х1,5

73х36х2х2,6

100х82х2,5х1,8

200х102х14х2,5

50х20х2х1,2

74х45,4х1,4х2,95

105х70х1х5

210х140х1,2х5,8

50х21х1,8х1,14

80х31,5х2,8х2,45

109,5х76х1х2,8

215х116,5х10х5,8

50х25х1,5х1,5

80х32х7х1

110х51х6х2,2

224х90х11х3

50х30х3х1

80х40х4х2

110х60х7х2,5

250х100х10х7,5

50х30х2,5х1

80х40х5х1,6

112х57х5х3,5

250х100х14х6

50х31,5х3х1

80х41х5х1,5

115х75,5х2,2х4,6

250х125х13х5,4

50х32,4х1,8х2,4

80х41х5х2

120х60х6х3

250х140х10,5х6,5

55х24х3х2,2

80х45х3х2,1

120х65х7х2,5

280х140х16х5,8

55х25х2,5х1,5

80х45х5х1,6

120х70х8х2,5

300х122х20х6

55х25х3х2,5

80х50х5х1,6

121х103х1,5х1,5

360х222х20х8

56х26х2х3,9

Размер

125х63х7х2,8

450х182х24х13

56х28,5х1,5х1,95

80х55х1,5х1

125х63х8х2,3

563х320х25х11

www.ipsenbg.com


Tарелчатa пружина Тарельчатая пружина

25 – 26


Осигурителна шайба Шайба многолапчатая

ГОСТ 11872 – 89 (стомана 08 – 10КП; по поръчка стомана12Х18Н10Т) (сталь 08 – 10КП; под заказ сталь 12Х18Н10Т)

Изпълнение 1 Исполнение 1

Размер

Размер

Размер

4

42

95

5

45

100

6

48

105

8

(50)

110

10

52

150

12

56

120

14

(58)

130

16

60

135

18

(62)

140

20

64

(145)

22

68

150

24

(70)

160

27

72

170

30

76

180

33

80

190

36

85

200

39

90

www.ipsenbg.com


Осигурителна шайба (2 исп.) Шайба (2 исп.) многолапчатая

ГОСТ 11872 – 89 (стомана 08 – 10КП; по поръчкастомана12Х18Н10Т) (сталь 08 – 10КП; под заказ сталь 12Х18Н10Т)

Изпълнение 2 Исполнение 2

Размер

Размер

Размер

4

42

95

5

45

100

6

48

105

8

(50)

110

10

52

150

12

56

120

14

(58)

130

16

60

135

18

(62)

140

20

64

(145)

22

68

150

24

(70)

160

27

72

170

30

76

180

33

80

190

36

85

200

39

90

27 – 28


ШАЙБА ОСИГУРИТЕЛНА ШАЙБА БЫСТРОСЪЕМНАЯ

ГОСТ (сталь 60C2A, 65Г) покрития: оксидация, поцинковане, хромиране, кадмиране покрытия: окисление, оцинкование, хромирование, кадмирование

d

A D

Размер 1.2 1.5 1,9 2,3 3,0 3,2 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0 15,0 19,0 24,0 30,0

www.ipsenbg.com


ПЛАСТИНЧАТИ ПРУЖИНИ ПРУЖИНЫ ИЗ ЛЕНТЫ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

ПРУЖИНЫ ИЗ ЛЕНТЫ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ дебелина на материала от 0.2мм до 20мм. стомана: 65Г, 60С2А, 40Х13, 12Х18Н10Т толщина материала от 0.2мм до 20мм. сталь: 65Г, 60С2А, 40Х13, 12Х18Н10Т

1. Права пружина / Прямая пружина

2. Вълнообразна пружина / Волнообразная пружина

3. Денферна пружина / Денферная пружина

4. Ресорна пружина / Рессорная пружина

5. Кръгла кликсова пружина / Круглая пружина

6. Плоска спирална пружина / Спиральная пружина

29 – 30


фИГУРНА ПРУЖИНА Пружина под подшипника

ФИГУРНАЯ ПРУЖИНА

Външен Внешний D/мм

Вътрешен Внутренний d/мм

Ширина S/ мм

6000

26

10

8

6001

28

12

8

6002

32

15

9

6003

35

17

10

6004

42

20

12

6005

47

25

12

6006

55

30

13

6007

62

35

14

6008

68

40

15

6009

75

45

16

6010

80

50

16

6011

90

55

18

6012

95

60

18

6013

100

65

18

6014

110

70

20

6015

115

75

20

6016

125

80

22

6017

130

85

22

6018

140

90

24

6019

145

95

24

6020

150

100

24

6200

30

10

9

6201

32

12

10

6202

35

15

11

6203

40

17

12

6204

47

20

14

6205

52

25

15

www.ipsenbg.com


фИГУРНА ПРУЖИНА Пружина под подшипника

ФИГУРНАЯ ПРУЖИНА

6206

62

30

16

6207

72

35

17

6208

80

40

18

6209

85

45

19

6210

90

50

20

6211

100

55

21

6212

110

60

22

6213

120

60

23

6214

125

70

24

6215

130

75

25

6216

140

80

26

6217

150

85

28

6218

160

90

30

6219

170

95

32

6220

180

100

34

6300

35

10

11

6301

37

12

12

6302

42

15

13

6303

47

17

14

6304

52

20

15

6305

62

25

17

6306

72

30

19

6307

80

35

21

6308

90

40

23

6309

100

45

25

6310

110

50

27

6311

120

55

29

6312

130

60

31

6313

140

60

33

6314

150

70

35

6315

160

75

37

6403

62

17

17

6404

72

20

19

6405

80

25

21

6406

90

30

23

6407

100

35

25

6408

110

40

27

6409

120

45

29

6410

130

50

31

31 – 32


законтрящи шайби ШАЙБА СТОПОРНАЯ

ГОСТ 13463-77

(стомана 08-10КП; по поръчка стомана 12Х18Н10Т) (сталь 08-10КП; под заказ сталь 12Х18Н10Т)

Размер

10

18

27

5

12

20

30

6

14

22

36

8

16

24

42 48

ГОСТ 13464-77

(стомана 08-10КП; по поръчка стомана 12Х18Н10Т) (сталь 08-10КП; под заказ сталь 12Х18Н10Т)

Размер

10

18

5

12

20

6

14

22

8

16

24

ГОСТ 13465-77

(стомана 08-10КП; по поръчка стомана 12Х18Н10Т) (сталь 08-10КП; под заказ сталь 12Х18Н10Т)

Размер

12

22

42

5

14

24

48

6

16

27

8

18

30

10

20

36

www.ipsenbg.com


ПРУЖИНИ Пружины

Пружини работещи на натиск Пружины сжатия

Пружини работещи на опън Пружины растяжения

33 – 34


ЦЕХ 01 – Инструментална екипировка ЦЕХ 01 – Инструментальная экипировка

Фирмата ни е специализирана в производство на всички видове инструментални екипировки за студено щанцоване на черни и цветни метали. Разполагаме със собствена инструментална база включваща: • стругов участък • фрезов участък • шлайф, електроерозия, газорез, разкройка Всички задания на клиента се обработват от високо специализирани машинни инжинери извършващи: • проектиране на инструментална екипировка • програмен софтуер за електроерозийна обработка Наша компания специализируется на производстве всех видов инструментальной экипировки холодной штанцовки и горячей штамповки деталей. У нас есть собственная инструментальная база, которая включает в себя: • участок токарных станков • участок фрезовальных станков • шлифовальные станки, электроерозия, гозорез Все задания клиента обрабатываются от высоко специализированнми машинными инженерами, которые выполняют: • конструирование инструментальной экипировки • программный софтуер для электроерозийной обработки

www.ipsenbg.com


ЦЕХ 21 – Инструменти ЦЕХ 21 – Инструменты

Фирмата ни разполага с цялостна инстурментална база от екипировки за обезпечение на производството по посочените стандарти. • зегерови пръстени ГОСТ 13940 — 86, ГОСТ 13941 — 86, ГОСТ 13942 — 86, ГОСТ 13943 — 86 • осигурителни шайби ГОСТ 11648-75 • тарелчати пружини ГОСТ 3057 — 90 • осигурителни шайби ГОСТ 11872 — 89 • законтрящи шайби ГОСТ 13463 — 79, ГОСТ 13464 — 79, ГОСТ 13465 — 79 • пластинчати пружини • плоско — спирални пружини • винтови пружини — натискови • винтови пружини — опънови • торсионни пружини • медни дихтунги • алуминиеви дихтунги

Наша компания распологает комплексной инструментальной базой для обеспечения производства по указанным стандартам. • стопорные кольца ГОСТ 13940 — 86, ГОСТ 13941 — 86, ГОСТ 13942 — 86, ГОСТ 13943 — 86 • шайба быстростъемная ГОСТ 11648-75 • пружины тарельчатые ГОСТ 3057 — 90 • шайбы стопорные многолапчатые ГОСТ 11872 — 89 • стопорные шайбы ГОСТ 13463 — 79, ГОСТ 13464 — 79, ГОСТ 13465 — 79 • пластинчатые пружины • плоско — спиральные пружины • винтовые пружини — нажимные • винтовые пружини — растежные • торсионные пружины • медные дихтунги • алюминиевые дихтунги

35 – 36


Складова база материали Складовая база материалов

Нашата фирма разполага със складова база, обезпечаваща производството както на пружини детайли, така и на инструментална екипировка. Разполагаме на склад с всички видове листови - пружини стомани: • 60С2А, 65Г, 50ХФА, СК67- дебелина от 0,2мм до 20мм • неръждаеми 40Х13 • инструментални 9ХС, Х12, Х12М, Х12МФ, У10А

Наша компания имеет собственный склад базу, который обеспечивает как производство пружинных деталей так и производство инструментальной экипировки. Компания располагает складом со всеми видами листовой-пружинной стали: • 60С2А, 65Г, 50ХФА, СК67 - толщина от 0,2мм до 20мм • нержавеющая сталь 40Х13 • инструментальная сталь 9ХС, Х12, Х12М, Х12МФ, У10А

www.ipsenbg.com


Складова база готова продукция Склад готовой продукции

Произвежданите от нас продукти се заскладяват с цел бързо обеспечение на производствените нужди на нашите клиенти.

Производимая нами продукция складируется для быстрого обеспечения производственных потребностей наших клиентов.

Всички произвеждани от нас номенклатури по посочените стандарти се подържат на склад, както в България така и в Русия.

Вся производимая номенклатура по указанным стандартам имеется в наличности на складах, как в Болгарии, так и России.

• зегерови пръстени ГОСТ 13940 — 86, ГОСТ 13941 — 86, ГОСТ 13942 — 86, ГОСТ 13943 — 86

• стопорные кольца ГОСТ 13940 — 86, ГОСТ 13941 — 86, ГОСТ 13942 — 86, ГОСТ 13943 — 86

• осигурителни шайби ГОСТ 11648-75

• шайба быстростъемная ГОСТ 11648-75

• тарелчати пружини ГОСТ 3057 — 90

• пружины тарельчатые ГОСТ 3057 — 90

• осигурителни шайби ГОСТ 11872 — 89

• шайбы стопорные многолапчатые ГОСТ 11872 — 89

• законтрящи шайби ГОСТ 13463 — 79, ГОСТ 13464 — 79, ГОСТ 13465 — 79

• стопорные шайбы ГОСТ 13463 — 79, ГОСТ 13464 — 79, ГОСТ 13465 — 79

• пластинчати пружини

• пластинчатые пружины

• плоско — спирални пружини

• плоско — спиральные пружины

• винтови пружини — натискови

• винтовые пружини — нажимные

• винтови пружини — опънови

• винтовые пружини — растежные

• торсионни пружини

• торсионные пружины

• медни дихтунги

• медные дихтунги

• алуминиеви дихтунги

• алюминиевые дихтунги

37 – 38


«ЗПП» ЕООД «ZPP» LTD

«Ипсен България» ЕООД «Ipsen Bulgaria» LTD

ООО «Пружины и Кольца» «Springs and Rings» LLC

адрес: 6150 Шипка, Западна зона, № 1 Шипка, Западная зона, № 1

адрес: 6150 Шипка, Западна зона, № 1 Шипка, Западная зона,№ 1

адрес: 115409 Москва, Каширское шоссе, д.33 Moskow, Kashirskoe shosse, 33

тел./факс: +359 (431) 6 53 15 +359 (431) 6 39 35 +359 (431) 6 39 36 +359 (431) 6 54 09

тел./факс: +359 (431) 6 53 15 +359 (431) 6 39 35 +359 (431) 6 39 36 +359 (431) 6 54 09

тел./факс: +7 (495) 223 44 49 +7 (495) 984 29 36

zpp@dir.bg www.zppbg.com

zpp@dir.bg www.ipsenbg.com

sp – ring@list.ru www.sp–ring.ru

Ipsen  
Ipsen  

Katalog 2010

Advertisement