Page 1

Електропорцелан ЕООД Казанлък

Каталог Изолатори Catalogue Insolators

2008


„ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН” ЕООД е основен производител в България на широка гама изделия от електропорцелан като порцеланови изолатори от 1kV до 36kV, тела за предпазители ниско, средно и високо напрежение, изделия от инсталационен електропорцелан по метода на полусухо пресоване, изделия от стеатит С220 и С221 и изделия със специално предназначение, изработени от предварително синтезиран материал по метода на горещо леене. От създаването си през 1997г. ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН се утвърди като основен доставчик на изолатори за ниско и средно напрежение на електроенергийната система на България, електромонтажните фирми и търговски дружества. През последните години „ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН” съществено подобри материалната си база, внедри нови инсталации с различен обхват и привлече значителен брой подготвени кадри. Във фирмата работят около 50 висококвалифицирани специалисти – инженери, технолози, техници, икономисти и др. The main scope of activity of “ELECTROPORCELAIN” Ltd is production of porcelain insulators from 1kV to 36kV, insulating bodies for low and high voltage fuses, appliances from installation electroporcelain with the method of half-dry press, different kinds of appliances from steatite C220 and C221 and appliances for special purposes manufactured out of pre-synthesized material according to the hot-casting method. Since it was founded in 1997, the company has been recognized as a leading manufacturer in Bulgaria for this type of appliances. During the last few years„ELECTROPORCELAIN”has also developed the necessary equipment, machines, know-how and trained specialists. There are about 50 highly qualified workers in the company such as engineers, technicians, economists and others.


ИЗОЛАТОРИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛИНИИ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ LOW AND HIGH VOLTAGE INSULATORS FOR ELECTRIC LINES

Материал: порцелан: KER 110.1 съгласно DIN 40685 Цвят на глазурата: бял или кафяв Допуски на свободните размери: съгласно DIN 40680 Material: porcelain KER 110.1 according to DIN 40685 Colour of the glaze: white or brown The general tolerances: according to DIN 40680 ИПНН 80

Тип изолатор

Размери (мм), Dimensions (mm)

Insulator type

ИПНН 95

Механическа сила на разрушаване (dN)

Тегло (кг) Weight (kg)

H

D

D1

d

d1

a

b

R

Mechanical failing load (dN)

ИПНН-80 IPNN-80

85

80

42

21

19

38

31

7,5

1250

0,400

ИПНН-95 IPNN-95

95

95

50

24

22

41

38

13

1600

0,620

ИПНН-95/2 IPNN-95/2

100

95

50

24

22

41

37

10

1600

0,620

ИПНН 95/2

Тип изолатор

Устойчивост на резки температурни промени (0С)

Insulator type

Temperature stability (0С)

Изпитвателно едноминутно мокроустойчиво напрежение без разряд (kV) One minute test wet voltage (kV)

ИПНН-80 IPNN-80

3 х 70

2,5

ИПНН-95 IPNN-95

3 х 70

2,5

ИПНН-95/2 IPNN-95/2

3 х 70

2,5

1


НОСЕЩИ ИЗОЛАТОРИ ЗА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ДО 1кV тип СПИРАЧНИ CARRYING INSULATORS FOR DISTRIBUTION NETWORKS UP TO 1 kV tupe RESTRAINING Носещите изолатори тип СПИРАЧНИ са предназначени за изолиране на тоководещите части при предаване и разпределение на електрическа енергия. The carrying porcelain insulators type Restraining are designed to insulate the current carrying parts of power transmission and distribution equipment. Цвят на глазурата: бял или кафяв. Допуски на свободните размери по БДС 7280-80

Colour of the glaze: white or brown. The general to tolerances: according to BDS 7280-80 S80

H

D

d

d1

R

Тегло (кг) Weight (kg)

S-80

80

80

50

22

6,5

0,500

S-115

115

115

72

32

8

1,300

Тип Type

Размери (мм), Dimensions (mm)

Тип Type

Минимална разрушаваща сила на огъване (N) Minimum bending force at break (N)

Cухоразрядно напрежение (kV)

Мокроразрядно напрежение (kV)

Discharge voltage (Kv)

Wet voltage (kV)

S-80

12500

25

13

S-115

20000

40

18

ИЗОЛАТОРИ тип РИЛНИ RILL INSULATORS Рилните изолатори тип “Р” са предназначени за електроизолация и механическо закрепвване на тоководещите части на електрически табла и разпределителни устройства за напрежение до 1000V. The P-series porcelain insulators are designed for the mechanical fixing and electrical insulation of the current carrying parts of electrical panels and distribution equipment at voltages up to 1000V

Рилен Тип Type P(55/55÷60/74) R(55/55÷60/74)

Изпитателно напрежение 5s (V) Test voltage 5s 6000

Тип

Брой рили Number of reels

Тегло (кг) Weight (kg)

22

3

0,250

80

25

4

0,700

20

60

23

3

0,280

67

27

70

25

3

0,300

P-70/70 R-70/70

70

25

70

22

4

0,390

P-65/39 R-65/39

65

20

39

11

5

0,200

P-60/60 R-60/60

60

21

60

23

3

0,380

P-82/74 R-82/74

82

29

74

24

4

0,580

P-60/74 R-60/74

60

23,5

74

31,5

3

0,530

Размери (мм), Dimension (mm)

Термоустойчивост (Co) Thermal resistance

Type H

h

D

d

3 x 70

P-55/55 R-55/55

55

19

55

P-80/80 R-80/80

80

33

P-57/60 R-57/60

57

P-67/70 R-67/70

2


ПЛЪТНИ ЛИНЕЙНИ НОСЕЩИИЗОЛАТОРИ ЗА ЛИНИИ ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ SOLID-CORE HIGH VOLTAGE CARRYING INSULATORS FOR TRANSMISSION LINES FOR OUTDOOR MOUNTING Материал:порцелан тип С-110 съгласно IEC 672 Арматура: прът от стомана по БДС 5785-83 горещо поцинкована. Цвят на глазурата: кафяв

Material: porcelain type C-110 according to IEC 672 Armature: pin mode steel according to BDS 5785-83 coated with hot dip zinc. Colour of the glaze: brown

Плътните линейни носещи изолатори са предназначени за закрепване на проводите на въздушни линии за пренасяне на електрическа енергия с номинално напрежение 20кV и честота 50Нz. The solid-care transmission line carryng insulators are designed for fixing and insulating the high voltage transmission lines frequencies 50Hz NS Разрядно напрежение (kV) Тип Type

Un (kV)

Umax (kV)

Discharge voltage (kV)

INK

Изпитвателно едноминутно напрежение с променлива честота (kV) One minute test voltage at variable frequency (kV)

В сухо състояние dry

под дъжд under rain

В сухо състояние dry

под дъжд under rain

Импулсно изпитвателно напрежение с пълна стандартна вълна ± 1.2/50µ (kV) Pulse test voltage with a complete standard ware ± 1.2/50µ (kV)

Минимална разрушаваща сила при огъване (kN) Minimum bending strenght at break (kN)

ИНК-20 INK-20

20

24

90

70

-

55

125

9

НС-20 NS-20

20

24

-

-

-

55

125

11

ЛИНЕЙНИ НОСЕЩИИЗОЛАТОРИ ЗА ЛИНИИ ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ тип VHD HIGH VOLTAGE CARRYING INSULATORS FOR TRANSMISSION LINES type VHD Линейните носещи изолатори са предназначени за изолиране и закрепване проводите на въздушни линии за пренасяне на електрическа енергия с напрежение до 25кV и честота 50Hz. The transmission line carrying insulators are designed for fixing and insulating the high voltage power lines at voltages up to 25kV and frequency 50Hz.

VHD Арматура - цинкова втулка Цвят на глазурата: кафяв Armature zinc sleeve Colour of the glaze: brown

Разрядно напрежение (kV) Тип Type

Un (kV)

Umax (kV)

Discharge voltage (kV)

Тип Type

Размери (мм), Dimension (mm)

Дължина на пролазване (см)

Тегло (кг)

H

D

d

Length of the leakage (cm)

Weight (kg)

VHD-10 VHD-10

130

135

70

24

1,800

VHD-20 VHD-20

185

175

85

35

4,000

50% импулсно разрядно напрежение с пълна стандартна вълна 50% pulsed discharge voltage with a: compleate standard ware

В сухо състояние dry

под дъжд under rain

+1/50 µs

-1/50 µs

Пробивно напрежение (kV) Breakdown voltage (kV)

Минимална разрушаваща сила при огъване (kN) Minimum bending strenght at break (kN)

VHD-10 VHD-10

10

12

77

50

100

140

120

12

VHD-20 VHD-20

20

24

95

75

150

200

150

15

3


ПОДПОРНИ ИЗОЛАТОРИ ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ ДО 35kV тип ПАК INDOOR MOUNTING SUPPORT INSULATORS 35Kv type PAK Подпорните изолатори тип ПАК са предназначени зазакрепване и изолиране на оборудването в електроразпределителни устройства с напрежение от 1kV до 35kV и честота до 100Hz The support insulators type PAК are designed to insulate and fix electric power distribution equipment at voltages from 1kV to 35kV up to 100Hz

ПAK1

Материал: порцелан тип С-110 съгласно IEC 672 Цвят на глазурата: бял или кафяв Допуски на св. размери: съгласно DIN 40680

ПAK10

ПAK20

ПAK20

ПAK35 Изпитвателно едноминутно напрежение с променлива честота (kV)

Un (kV)

Umax (kV)

One minute test voltage at variable frequency (kV) В сухо състояние dry

под дъжд under rain

ПAK1

ПAK35

ПAK10

H

D

d

M

M1

M2

Тегло (кг) Weight (kg)

ПАК-1 PAK-1

95

81

36

12

10

6

1,000

ПАК-10 PAK-10

190

108

36

16

10

6

2,600

ПАК-20 PAK-20

260

118

36

16

10

6

4,000

ПАК-35 PAK-35

400

130

36

16

10

6

6,500

Тип Type

Тип Type

Material: porcelain type C-110 according to IEC 672 Colour of the glaze: white or brown The general tolerances according to DIN 40680

Размери (мм), Dimension (mm)

Импулсно изпитвателно напрежение с пълна стандартна вълна ± 1.2/50µ (kV)

Пробивно напрежение (кV)

Минимална разрушаваща сила при огъване (kN)

Pulse test voltage with a complete standard ware ± 1.2/50µ (kV)

Breakdown voltage (kV)

Minimum bending strenght at break (kN)

ПАК-1 PAK-1

1

1,1

15

-

26

27

4,0

ПАК-10 PAK-10

10

12

47

34

75

75

4,0

ПАК-20 PAK-20

20

24

75

55

120

120

4,0

ПАК-35 PAK-35

35

40,5

110

85

190

155

4,0

4


ПОДПОРНИ ИЗОЛАТОРИ ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ ДО 35kV тип ПАМ INDOOR MOUNTING SUPPORT INSULATORS 35Kv type PAM Подпорните изолатори тип ПАМ са предназначени зазакрепване и изолиране на оборудването в електроразпределителни устройства с напрежение от 1kV до 35kV и честота до 100Hz The support insulators type PAM are designed to insulate and fix electric power distribution equipment at voltages from 1kV to 35kV up to 100Hz

Материал: порцелан тип С-110 съгласно IEC 672 Цвят на глазурата: бял или кафяв Допуски на свободните размери: съгласно DIN 40680 Material: porcelain type C-110 according to IEC 672 Colour of the glaze: white or brown The general tolerances: according to DIN 40680 L-160

L-160

Тип Type

ПАМ-20

Un (kV)

Umax (kV)

ПАМ-35

ПАМ-20

ПАМ 1/10 ПАМ-20М

Изпитвателно едноминутно напрежение с променлива честота (kV) One minute test voltage at variable frequency (kV)

Импулсно изпитвателно напрежение с пълна стандартна вълна ± 1.2/50µ (kV)

В сухо състояние dry

под дъжд under rain

Pulse test voltage with a complete standard ware ± 1.2/50µ (kV)

Пробивно напрежение (кV)

Минимална разрушаваща сила при огъване (kN)

Breakdown voltage (kV)

Minimum bending strenght at break (kN)

ПАM-1/10 PAM-1/10

10

12

47

34

75

75

4,0

ПАМ-10 PAM-10

10

12

47

34

75

75

4,0

L-160 L-160

10

12

47

-

75

75

4,0

ПАМ-20 PAM-20

20

24

75

55

125

120

4,0

ПАМ-20M PAM-20M

20

24

75

55

125

120

4,0

ПАМ-35 PAM-35

35

40,5

110

85

190

155

4,0

H

D

d

d1

M

M1

M2

Тегло (кг) Weight (kg)

ПАM-1/10 PAM-1/10

145

110

36

-

16

10

6

2,300

ПАМ-10 PAM-10

145

85

36

52

16

10

6

2,200

ПАМ-20 PAM-20

205

95

36

62

16

10

6

3,500

ПАМ-20M PAM-20M

205

95

36

60

16

10

6

2,800

L-160 L-160

145

80

36

56

16

10

6

1,600

ПАМ-35 PAM-35

336

108

36

62

16

10

6

6,700

Тип Type

Размери (мм), Dimension (mm)

5

ПАМ 1/10


ПЛЪТНИ ПОДПОРНИ ИЗОЛАТОРИ ЗА РАЗЕДИНИТЕЛИ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ ДО 35kV SOLID CARE SUPPORT INSULATORS FOR DISCONNECTING SWITCHES FOR OUTDOOR MOUNTING TO 35Kv Подпорните изолатори са предназначени за монтаж са предназначени за монтаж в разпределителни устройства на линии за електропредаване с напрежение 10kV, 20kV и 35kV

Материал: порцелан тип С-110 съгласно IEC 672 Цвят на глазурата: кафяв Допуски на свободните размери: съгласно DIN 40680

The solid-core insulators are designed for mounting in the distributive switchgear of power lines at voltages 10kV, 20kV and 35kV.

Material: porcelain type C-110 according to IEC 672 Colour of the glaze: brown The general tolerances: according to DIN 40680

Тип Type

Un (kV)

Umax (kV)

Изпитвателно едноминутно напрежение с променлива честота (kV) One minute test voltage at variable frequency (kV) В сухо състояние dry

под дъжд under rain

Импулсно изпитвателно напрежение с пълна стандартна вълна ± 1.2/50µ (kV) Pulse test voltage with a complete standard ware ± 1.2/50µ (kV)

Разрушаваща сила на огъване (N)

Разрушаващ усукващ момент (N.m)

Дължина на пролазване (см)

Bending strenght at break (N)

Twisting torque at break (N.m)

Length of the leakage (sm)

ИППО-10 IPPO-10

10

12

47

34

75

6000

600

30

ИППО-1/10 IPPO-1/10

10

12

47

34

75

3600

340

20

ИППО-20 IPPO-20

20

24

75

55

125

6000

800

40

C4-75 C4-75

10

12

28

28

75

4000

600

20

C4-125 C4-125

20

24

75

55

125

4000

980

53

C4-600 C4-600

20

24

75

55

125

3600

600

60

Р70 R70

20

24

95

60

140

3600

340

45

C4

ИППО 10

C4

Тип

Р70

Тегло (кг)

Размери (мм), Dimension (mm) H

D

d

M

M1

M2

Weight (kg)

ИППО-10 IPPO-10

205

155

36

16

10

8

7,250

ИППО-20 IPPO-20

305

174

36

24

10

8

11,150

C4-75 C4-75

215

155

76

-

-

12

5,600

C4-125 C4-125

305

175

76

-

-

12

9,000

C4-600 C4-600

375

135

66

-

-

12

7,800

Р70 R70

215

138

36

16

10

6

4,800

Type

ИППО 20

6

Р70

ИППО 20


ПРОХОДНИ ИЗОЛАТОРИ ЗА ТРАНСФОРМАТОРНИ ИЗВОДИ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ 1Kv ТИП ПрТО OUTDOOR TRANSFORMER BUSHING INSULATORS 1Kv TYPE PrTO Материал: порцелан тип С-110 съгласно IEC 672 Цвят на глазурата: кафяв Допуски на свободните размери: съгласно DIN 40680

ПРТО

Material: porcelain type C-110 according to IEC 672 Colour of the glaze: brown The general tolerances: according to DIN 40680

H

h

Un (kV)

Umax (kV)

In (kV)

ПрТО 1.1/250

1

1,1

ПрТО 1.1/630

1

1,1

h1

D

d

d1

А-1-250

70

45

12

50

27

14

0,150

А-1-630

80

55

12

70

43

22

0,400

А-1-1000

85

55

12

90

53

32

0,650

А-1-2000

85

55

12

104

66

44

0,900

А-1-3150

85

55

12

125

86

50

1,200

Тегло (кг)

Размери (мм), Dimension (mm)

Тип Type

Тип Type

Тегло (кг) Weight (kg)

Размери (мм), Dimension (mm)

Тип Type

H

h

D

d

d1

d2

a

b

c

R

Weight (kg)

B 250

30

20

60

50

30

26

50

20

7

3,5

0,120

B 630

30

20

85

70

46

41

70

28

7

3,5

0,200

B 1000

35

25

110

90

57

46

90

37

-

-

0,420

B 2000

35

25

125

104

70

64

104

51

-

-

0,500

B 3150

35

25

150

125

90

80

125

61

-

-

0,600

Изпитвателно едноминутно напрежение с променлива честота (kV) One minute test voltage at variable frequency (kV)

Импулсно изпитвателно напрежение с пълна стандартна вълна ± 1.2/50µ (kV) Pulse test voltage with a complete standard ware ± 1.2/50µ (kV)

В сухо състояние dry

под дъжд under rain

250

15

9

26

630

15

9

26

ПрТО 1.1/1000

1

1,1

1000

15

9

26

ПрТО 1.1/2000

1

1,1

2000

15

9

26

ПрТО 1.1/3150

1

1,1

3150

15

9

26

7


ПРОХОДНИ ИЗОЛАТОРИ ЗА ТРАНСФОРМАТОРНИ ПОДСТАНЦИИ ЗА ВЪТРЕШЕН И ОТКРИТ МОНТАЖ ТИП ПрБ И ПрБО BUSHING INSULATORS FOR SUBSTATIONS AND TRANSFORMERS CONTROL STATIONS TYPE PrB AND PrBO. FOR INDOOR AND OUTDOOR MOUNTING Материал: порцелан тип С-110 съгласно IEC 672 Цвят на глазурата: кафяв Допуски на свободните размери: съгласно DIN 40680 Material: porcelain type C-110 according to IEC 672 Colour of the glaze: brown The general tolerances: according to DIN 40680

ПРБО и ПРБ ПРБ 10

Тип Type

Un (kV)

Umax (kV)

ПрБ PRB

10

12

20

24

ПрБО PRBO

10

12

20

24

In (A)

Изпитвателно едноминутно напрежение с променлива честота (kV) One minute test voltage at variable frequency (kV) под дъжд under rain

47

-

75

75

-

125

47

35

75

75

55

125

200 - 1000

Проходните изолатори от група ПрБ и ПрБО са предназначени за монтиране в електроразпределителни устройства с напрежение 10kV и 20kV и честота до 100Hz.

Тип Type

ПрБО PRBO

ПРБО 10

Pulse test voltage with a complete standard ware ± 1.2/50µ (kV)

В сухо състояние dry 200 - 1000

ПрБ PRB

Импулсно изпитвателно напрежение с пълна стандартна вълна ± 1.2/50µ (kV)

Минимална разрушаваща сила при огъване (kN) Minimum bending strenght at break (kN)

7,5

The bushing insulators within the group PrB and PrBO are designed for mounting in equipment at voltages 10kV or 20kV and frequency up to 100Hz.

Размери в мм

Дължина на пътя на утечката (см)

Diminsions (mm)

Тегло (кг)

Length of the leakage (cm)

Weight (kg)

H

M

10/200

555

12

-

9,500

10/400

565

16

-

10,000

10/630

585

22

-

11,000

10/1000

595

27

-

12,000

20/200

685

12

-

16,000

20/400

700

16

-

16,500

20/630

720

22

-

18,000

20/1000

740

27

-

19,000

10/200

610

12

20

11,000

10/400

620

16

20

12,000

10/630

640

22

20

13,000

10/1000

650

27

20

14,000

20/200

770

12

40

18,000

20/400

780

16

40

19,000

20/630

800

22

40

20,000

20/1000

820

27

40

22,000

8

ПРБ 20

ПРБО 20


ПРОХОДНИ ИЗОЛАТОРИ ЗА ТРАНСФОРМАТОРНИ ИЗВОДИ открит монтаж тип NF OUTDOOR TRANSFORMER BUSHING INSULATORS type Nf Материал: Порцелан тип C110 по IEC 672 Цвят на глазурата: кафявo глазиране Допуски на свободните размери: съгласно DIN 40680

NF

Material: Porcelain C110 according to IEC 672 Colour of the glaze: Brown glazing The general tolerances: according to DIN 40680

Тип Type

Брой стрехи Number of sheds

H

h

D

d

d1

d2

d3

a

b

c

Тегло (кг) Weight (kg)

10Nf/250

2

295

65

140

110

74

70

33

22

15

12

3,500

10Nf/630

2

295

65

150

128

88

85

39

30

24

12

6,000

20Nf/250

3

385

80

155

110

74

70

33

22

15

12

5,000

Размери (мм), Dimension (mm)

20Nf/630

3

385

80

165

128

88

85

39

30

24

12

6,000

30Nf/250

4

485

80

155

110

74

70

33

22

15

12

6,500

30Nf/630

4

485

100

180

128

88

85

39

30

24

12

8,500

Тип Type

Un (kV)

Umax (kV)

Изпитвателно едноминутно напрежение с променлива честота (kV) One minute test voltage at variable frequency (kV)

In (A)

Импулсно изпитвателно напрежение с пълна стандартна вълна ± 1.2/50µ (kV)

Разстояние на пролазванве (см)

В сухо състояние dry

под дъжд under rain

Pulse test voltage with a complete standard ware ± 1.2/50µ (kV)

Creepage distance (cm)

75

29

10Nf/250

10

12

250

47

28

10Nf/630

10

12

630

47

28

75

30

20Nf/250

20

24

250

75

50

125

44

20Nf/630

20

24

630

75

50

125

45

30Nf/250

35

40,5

250

110

70

170

65

30Nf/630

35

40,5

630

110

70

170

69

ПОРЦЕЛАНОВИ РАШИНГОВИ ПРЪСТЕНИ RASHING RING Рашинговите пръстени служат за увеличаване контактната повърхност между реагиращите компоненти. Използват се като пълнеж в ректификационните колони при преработка на нефт, при производството на органични и неорганични киселини, при различни охладители в химическата промишленост, при процесите на катализация и др. The special ceramic articles are using to increase the contact surface between reactive components, in rectifiers to oil processing, to manufacturing both organic and inorganic acids, in various coolers in the field of chemistry industry, by catalytic process. Тип Type

Размери (мм), Dimension (mm) D

H

S

Material: electrical porcelain to BDS 3934-86 and IEC 672; Stability of acids - 96,6%, expect HF-acid; Stability of alkali - 96.2%; Stability of temperature changes DT - no less 160OC; Water - absorptivity, % - 0.00; Density - no less 2.3 g.cm-3; Hardness to MOOS - 7 to 8; Strength by statical bending - no less 70MPa

Тегло (кг) Weight (kg)

150x150x15

150

150

15

2,160

120x120x12

120

120

12

1,100

100x100x10

100

100

10

0,670

60x60x6

60

60

6

0,150

50x50x5

50

50

5

0,090

Материал: електропорцелан съгласно БДС 3934-86 и IEC 672 Устойчивост на киселини - 96.6% без HF киселина; Устойчивост на основи - 96.2% Устойчивост на резки температурни промени (DT OC) не по малко от 160; Водопоглъщаемост - (%) - 0.00 Плътност (g.cm3) - мин. 2.3 Твърдост по МООС - 7 до 8 Якост при статично огъване (МрА) - мин. 70

9


РЕЙКИ ЗА РАЗЕДИНИТЕЛИ ЗА ОТКРИТ И ЗАКРИТ МОНТАЖ HIGH VOLTAGE CARRYING INSULATORS FOR TRANSMISSION LINES type VHD

Размери (мм), Dimension (mm)

Тип Type

L

l

a

b

R

Рейка 10kV ОМ

292 ± 8

241 ± 6

45

20

22,5

Рейка 20kV ОМ

355 ± 8

304 ± 6

45

20

22,5

Рейка 35kV ОМ

505 ± 8

454 ± 6

45

20

22,5

Тип Type

Un (kV)

Сухоразрядно напрежение 50Hz

Рейки за ВМ и ОМ

Импулсно изпитвателно напрежение с пълна стандартна вълна ± 1.2/50µ (kV) Pulse test voltage with a complete standard ware ± 1.2/50µ (kV)

Изпитвателно едноминутно напрежение с променлива честота (kV) One minute test voltage at variable frequency (kV)

47

Минимална разрушаваща сила на опън (dN) Minimum bending strenght at strething (dN)

+ вълна

- вълна

42

75

80

500

Рейка 10kV OM

10

Рейка 20kV OM

20

75

68

120

125

500

Рейка 35kV OM

35

110

100

180

180

500

Рейка 10kV ВМ

10

47

-

75

80

500

Рейка 20kV ВМ

20

75

-

120

125

500

Рейка 35kV ВМ

35

110

-

180

180

500

Материал: порцелан тип С-110 съгласно IEC 672 Цвят на глазурата: бял и кафяв Material: porcelain type C-110 according to IEC 672 Colour of the glaze: white and brown

Тип Type H

Размери (мм),

Тегло (кг)

Dimension (mm)

Weight (kg)

D

M

Рейка 10kV ВМ

300 ± 8

62 ± 4

10

1,450

Рейка 20kV ВМ

400 ± 10

62 ± 4

10

2,000

Рейка 35kV ВМ

550 ± 15

71 ± 4

10

3,300

Рейки за ОМ 10


TРЪБИ ЗА ВИСОКОВОЛТОВИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ ДО 35kV TUBES FOR HV FUSES UP TO 35Kv Материал: C110 Цвят на глазурата: кафяв Допуски на свободните размери: съгласно DIN 40680 Material: C110 Colour of the glaze: brown The general tolerances: according to DIN 40680

Tръби и звезди Тип Type

Номинално напрежение Rated Voltage (kV)

Номинално напрежение Rated Voltage (kV)

d

Изпитвателно налягане (N/m2) Test presure (N/m2)

Тегло (кг) Weight (kg)

H

D

42,10

10

255

42,20

20

405

42

30

1,9.106

0,45

42

30

1,9.106

0,69

50,10

10

50,20

20

285

50

38

1,9.106

0,55

435

50

38

1,9.106

0,81

60,10 60,20

10

285

60

48

1,9.106

0,63

20

435

60

48

1,9.106

0,97

74,10

10

284

74

60

1,9.106

0,89

74,20

20

435

74

60

1,9.106

1,35

Размери Dimensions (mm) H

Размери Dimensions (mm)

Тип Type

D

d

r

Тегло (кг) Weight (kg)

21,10

10

275

21

15

0,6

0,45

21,20

20

425

21

15

0,6

0,69

27,10

10

275

27

21

2

0,55

27,20

20

425

27

21

2

0,81

36,10

10

275

36

19

1,5

0,63

36,20

20

425

36

19

1,5

0,97

ТЕЛА ЗА ПРЕДПАЗИТЕЛИ НА ПЪТНИЧЕСКИ ВАГОНИ INSULATING BODIES FOR FUSE-LINKS USE IN PASSENGER COACHES Материал: тип С110 съгласно IEC 672 Material: type C110 according to IEC 672

Тела за предпазители

Типово обозначение

Номинално напрежение

Type designation

Rated Voltage (kV)

16/1000

Размери, Dimensions (mm)

Тегло (кг) Weight (kg)

H

D

h

a

b

1

128

33

-

23

33

0,15

50/1000

1,5

128

43

-

30

43

0,26

01,00/3150

3

180

48

43

10,5

-

0,53

11


ТЕЛА ЗА ВИСОКОМОЩНИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ INSULATING BODIES FOR FUSE-LINKS USE IN PASSENGER COACHES

Материал: порцелан тип С-110 съгласно IEC 672 или Стеатит Цвят на глазурата: бял и кафяв Material: porcelain type C-110 according to IEC 672 or Steatit Colour of the glaze: white and brown

Тела за ВПНН

Типово обозначение

Размери, Dimensions (mm)

Изпитателно налягане N/m2

Тегло (кг) Weight (kg)

Type designation

H

b

b1

a

a1

c

c1

e

D

Test pressure N/wm2

ВПНН 000

43

35

21

27

12

22

11

15

-

3106

0,052

ВПНН 00

43

38

29

28

20

26

17

15

-

3106

0,065

ВПНН 0

60

38

29

28

20

26

17

15

-

3106

0,090

ВПНН 1

62

48

40

33

28

34

25

15

-

3106

0,150

ВПНН 2

62

58

50

42

34

40

32

15

-

3106

0,225

ВПНН 3

60

64

64

48

48

-

-

15

48

3106

0,300

ВПНН 4

60

100

100

75

75

-

-

15

75

3106

0,740

12


ИНСТАЛАЦИОНЕН ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН INSTILLATION ELECTROPORCELAIN Изработваме изделия от инсталационен електропорцелан по метода на полусухо пресоване по БДС 928 и DIN 40685 We also produce appliances from installation electro porcelain with method of half-dry press according to BDS 928 and DIN 40685

Изделията се произвеждат както от електропорцелан така и от стеатит. Намират приложение в радиоелектронната промишленост, военната промишленост и др. The appliances are manufactured both from electroporcelain and steatit.

Внедрихме японска инсталация за гранулиране и двойно- действащи преси с различен обхват за производство на различни изделия от стеатит. We have recently implemented a Japanese system for granulating and doable pressing, which is able to produce different kinds of appliances from steatit.


Електропорцелан ЕООД Казанлък

Каталог Изолатори Catalogue Insolators Eлектропорцелан ЕООД Казанлък, 6100 Стопански двор на ЗПК Тел.: 0431 6 35 42

Никдим ЕООД Казанлък 6100 бул.”23 Пехотен Шипченски полк”80 Централа: 0431 6 50 16 Централа: 0888 233 244 Управител: 0431 6 30 11 Факс: 0431 6 50 28 Търговски отдел: 0431 6 25 84 Централа: 0887 800 533 0888 454 697, 0889 307 561 Офис София Бул.”Ботевградско шосе”бл.6 Тел./факс: 02 845 55 94 моб. 0888 233 958 Търговска база София Бул.”Ботевградско шосе”бл.6 Тел./факс:02 840 7024 Моб: 0889 929 07 89 Търговска база Казанлък бул.”23 Пехотен Шипченски полк”80 Тел./факс: 0431 6 28 72 Моб. 0889 297 469 Търговска база Шумен Ул.”Марица”1А Тел./факс: 054 830 718 Моб. 0888 504 522 Търговска база Ловеч Ул.Търговска”113 Тел./факс: 068 600 635 Моб. 0885 157 938 Търговска база Търговище Ул.”Славейков”N18 Тел./факс: 0601 6 28 33 Моб: 0885 156 727 NIKDIM Ltd. 80 “23 Pehoten Shipchenski Polk” Str, 6100 Kazanlak, BULGARIA, tel./fax:+359 431 650 28, manager: +359 431 630 11

www.nikdim.bg info@nikdim.bg

Electroporcelan  

Catalogue 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you