Page 1

kom eens op school kijken woensdag is praktijkavond

Stage-informatie Praktijkonderwijs voor praktijkbegeleiders en bedrijven

WE LEREN DOOR TE DOEN Het Máximacollege is een nog jonge, kleine, ondernemende school voor voortgezet onderwijs in

Ridderkerk. Wij richten ons op jongeren die moeite hebben met leren op school. In het praktijkonderwijs coachen we jongeren naar een baan. Onze leerlingen zijn geen studiebollen. Ze leren het makkelijkst in de praktijk: door te doen. Voor het praktijkonderwijs is een stage een wezenlijk onderdeel van het onderwijs. Stage is bovendien een opstap naar werk. Praktijklessen Om als school te voorzien in de praktijkbehoefte besteden we veel tijd aan het praktijkvakken. De eerste twee jaar van de school trainen we heel gericht de vaardigheden van onze leerlingen. Iedere leerling verricht schooldiensten.Tijdens de praktijklessen verrichten de leerlingen allerlei werkzaamheden voor de school. Onderwijsleerbedrijven Op het moment dat leerlingen voldoende vaardig zijn, trainen

we in onze onderwijsleerbedrijven wat ze geleerd hebben verder. Heel leerzaam is het werken en omgaan met klanten. Door voor een klant of een opdrachtgever te werken, gaat de leersituatie nog meer op de praktijk lijken. Het werken voor klanten stimuleert leerlingen bovendien. Het is leuker ‘in het echt‘ dan droog te oefenen.

leerbedrijf met ons samenwerken, neem dan contact met ons op.

Stage Vanaf het derde schooljaar gaat de leerling op stage om zo stapvoor-stap de overstap naar passend werk voor te bereiden en te maken. Door middel van de stage verbeteren leerlingen hun uitgangspositie op de arbeidsmarkt.

Docent Praktijkonderwijs en stagecoördinator E jhuisman@maximacollege.nl T 0180-530100 M. 06 36 15 10 25

Stage-adres Heeft u behoefte aan een stagiair of wilt u in een onderwijs1

Jan Huisman

Máximacollege

Margriete van Comestraat 4 2982 PH Ridderkerk tel. 0180 530100 e-mail info@maximacollege.nl www.maximacollege.nl


ÉÉN SCHOOL - TWEE GROEPEN Het Máximacollege is een nog jonge school. De school bestaat uit twee groepen leerlingen: het praktijkonderwijs coacht jongeren die makkelijker in de praktijk leren dan uit boeken. Het VMBO+ begeleidt jongeren die tussentijds uitvallen in het VMBO.

De school is ontstaan uit een behoefte om het onderwijs te vernieuwen. Ons doel is om onderwijs aan te bieden dat aansluit op de behoefte van leerlingen die moeite hebben met leren op school. In 2007 zijn we van start gegaan in een tijdelijke behuizing. Sinds 2009 is de school gevestigd in een mooi nieuw gebouw vlakbij het centrum van Ridderkerk. Praktijkonderwijs Inzet van het praktijkonderwijs is leerlingen in vier jaar tijd te coachen zodat ze thuis, op het werk en in de vrije tijd zelfstandig functioneren. Daarbij gaan we uit van de mogelijkheden, talenten en capaciteiten van de jongeren. Kansen ontdekken en ontwikkelen we. We bieden leerlingen brede ontwikkelingsmoge-

lijkheden om hun capaciteiten actief en zelfstandig te gebruiken. Eigen tempo Leerlingen werken in de lessen individueel aan de theorievakken Nederlands, Rekenen, Cultuur en Maatschappij en Engels. Daarnaast hebben alle leerlingen twee keer per week praktijk. Praktijkvakken Wij bieden leerlingen de volgende praktijkvakken aan: Keuken, Groen, Atelier, PetHotel, Kapsalon, Techniek. Eerste- en tweedejaars kiezen aan het begin van ieder schoolkwartaal een vakgebied. Op deze manier maken ze kennis met de verschillende vakgebieden. Derde en vierderjaars kiezen een praktijkvak dat aansluit op hun stage en uitstroom. Schooldiensten In de eerste twee klassen lopen alle leerlingen onder schooltijd een aantal diensten (kantinedienst, baliedienst, schoonmaakdienst en huishoudelijke dienst). De dienst duurt een week. Met behulp van deze diensten trainen leerlingen hun stagevaardigheden. Er zijn drie niveaus: beginner, gevorderde en expert. Als de leerling op gevorderd niveau scoort, dan is de leerling klaar voor de stage.

Ruimte en grenzen stellen Zowel werken als leren is een proces van aanbieden en aannemen, waarbij de leerling de belangrijkste rol speelt. De beste resultaten worden bereikt als er sprake is van vertrouwen, er ruimte is om te leren, maar er ook grenzen worden gesteld.

Leren om te leren Leerlingen leren we om hun eigen mening te geven en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. Al lerende ontdekt de leerling dat hij tot veel meer in staat is. Zo komt het ontwikkelen van de eigen talenten goed op gang. Zelfvertrouwen Leerlingen ontwikkelen zelfvertrouwen door bevestigd te worden in wat ze kunnen. De docent stimuleert en daagt de leerling uit om hierin stappen te zetten.

MÁXIKANJERS: BELONEN STIMULEERT Het Máximacollege beloont graag. Want belonen stimuleert leerlingen om hun best te doen. In het praktijkonderwijs belonen we goed gedrag en goede inzet. Deze beloning is heel individueel. Wat voor de ene leerling een uitdaging is en dus prestatie is, is dat voor een andere leerling niet. Ons beloningssysteem heet Máxikanjers. Leerlingen krijgen punten (Máxikanjers) die ze op

school kunnen inleveren. Voor

bijvoorbeeld 250 punten kan de leerling een ijsje bij snackbar Gompie krijgen. 450 punten zijn in te wisselen tegen een zwemkaartje. Bij 800 punten is het mogelijk om een dagje vrij te nemen.

2

Inzet vereist Het is niet voor iedere leerling even makkelijk om verantwoordelijkheid te nemen. Daarin beleiden we de leerlingen zorgvuldig. Leren gaat ook niet vanzelf. Om iets waardevols in het leven te bereiken moet je je inzetten.


LEERLING ZOEKT ZELF EEN STAGE-ADRES Doel van de stage is dat de leerling leert om in de praktijk goed te functioneren. Denk daarbij aan op tijd aanwezig zijn, zich correct gedragen en goed omgaan met het materiaal. In de praktijk ervaart de leerling welke beroepseisen worden gesteld, en welke afspraken en regels er op de werkvloer zijn. Zelf stageadres vinden De leerling gaat op stage als de docent vindt dat hij of zij daar klaar voor is. Daarbij wordt ook gekeken naar de inzet en houding tijdens de diensten en praktijkvakken. Als voorbereiding op de externe stages lopen leerlingen vaak een interne stage bij de onderwijsleerbedrijven van de school. Met de mentor bespreekt de leerling naar wat voor een stage de voorkeur gaat. De leerling gaat daarna zelf op zoek naar een stageplek. De docent coacht de leerling daarbij door bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek te oefenen. Stagecontract Met het stagebedrijf leggen we het doel, de duur van de stage en de afspraken vast in een contract. In principe begint de leerling met een dag per week. Wanneer dit goed loopt, kan dit worden uitgebreid. De duur van de stage is afhankelijk van de leerling en van het bedrijf. Niemand krijgt voor de stage een vergoeding. Stagebeoordeling De docent bespreekt regelmatig met de praktijkbegeleider hoe de stage verloopt. De leerling is daarbij aanwezig. Tijdens dit gesprek komen knelen verbeterpunten aan de orde. Deze worden tijdens de schooldagen opgepakt. Van zijn stagebezoeken maakt de docent een kort verslag. Na 4 tot 6 weken en aan het eind van de stageperiode vullen de praktijk- en stagebegeleiders het stagebeoordelingsformulier in. 3


ONDERWIJSLEERBEDRIJVEN: OEFENEN IN HET ECHT Op de begane grond van het Máximacollege bevinden zich diverse onderwijsleerbedrijven. Deze bedrijven hebben we opgericht zodat onze praktijkleerlingen op school praktijkervaring kunnen opdoen. In de lessen leren de leerlingen hoe ze iets kunnen maken en waar ze op moeten letten als ze werkzaamheden verrichten. Als ze dit beheersen is de volgende stap om hiermee te oefenen. Het liefst voor een klant of opdrachtgever. Want dan ontstaat een situatie die het meest overeen komt met hoe het ‘in het echt’ gaat. En daar kun je dus het meest van leren. Dierenweide en PetHotel Ons PetHotel vangt honden op voor een gering bedrag per dagdeel. Leerlingen zorgen dat de kennel is opgeruimd, verzorgen de honden en laten ze uit. In de kennel ondervinden leerlingen hoe verschillend de honden zijn en hoe ze daar rekening mee moeten houden bij de verzorging. Dit doen ze ook in de Dierenweide, die we in opdracht van de gemeente beheren.

MáxiMooii Veel leerlingen vinden het leuk om zichzelf en andere mensen mooi te maken. Onder begeleiding van een gediplomeerd kapster doen ze dit in het onderwijsleerbedrijf MáxiMooii. Tot de mogelijkheden behoren onder andere het knippen van haar, make-up, haarkleuren, gezichtsmasker en ook het zetten van kunstnagels.

MáxiLekker Tijdens schoolweken serveren leerlingen op woensdagavond een driegangenmaaltijd in ons praktijkrestaurant. Wij verzorgen daarnaast de catering van personeelskantines en verzorgen de catering op aanvraag. Dit doen we ook in combinatie met verhuur van schoolruimtes. Onder leiding van een ervaren kok bereiden de leerlingen een diner.

MáxiCadeau Onder de naam MáxiCadeau verkopen we zelfgemaakte cadeautjes. Bent u op zoek naar een origineel cadeau? Kom dan vooral eens lang of kom naar onze Kerstof Voorjaarsmarkt.

MáxiVerhuur Wij verhuren alle ruimten, mits we ze niet zelf nodig hebben. Door de verhuur maken meer mensen kennis met de school en verbreden onze leerlingen hun blikveld. Tijdens de verhuur verzorgen de leerlingen de catering. 4

MáxiKlus Vaardigheden die leerlingen in de techniekles hebben geleerd, brengen ze in praktijk bij MáxiKlus. Op het gebied van hout hebben we veel ervaring met het maken van loungebanken van sloophout. Leerlingen onderhouden de fietsen van de school en we hebben het afgelopen jaar van een oude Citroën een twoseater gemaakt.

MáxiGroen Voor de tennisvereniging Hiaten onderhouden we de tennisbanen. Ook zetten we op projectbasis bijvoorbeeld schuttingen en leggen we ook tuinen aan. Interesse? Informeer.

Vraag en aanbod Het Máximacollege is voortdurend op zoek naar producten en diensten die we als school kunnen aanbieden. Daarbij is van belang dat onze leerlingen daarvan kunnen leren en op termijn ook de kans op werk (beroepsperspectief) biedt. Als u behoefte heeft aan een product of dienst die wij wellicht kunnen uitvoeren, neem dan contact met ons op. In een gesprek kunnen we de mogelijkheden verkennen. Heeft u een idee? Opdrachten zijn altijd welkom.

infoblad stage praktijkonderwijs  

informatieblad met praktische en achtergrondinformatie voor bedrijven/instellingen die leerlingen van het Maximacollege een stage aanbieden

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you