{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

MAXIM ROTSAERT PORTFOLIO Geselecteerde projecten

2011-2016


INHOUD

INHOUD // PORTFOLIO

03 /

00 CURRICULUM VITAE

2011 / 2013

BACHELOR IN DE ARCHITECTUUR

05 /

01 BRAND // IN DETAIL TREDEN 2011-2012 Sem. 2 Apostelhuizen, Gent, België

11 /

02 WONEN EN WERKEN // BACHELORPROEF 2012-2013 Sem. 2 Vlaanderen, België

2013 / 2015-2016

MASTER IN DE ARCHITECTUUR [aAD]

19 /

03 UNIT #372 // CONCEPT ONTWIKKELING 2013-2014 Sem. 1 Voormalig Ottenstadion, Gent, België

31 /

04 RENOVATIE KERK // ZERO IMPACT BUILDING 2013-2014 Sem. 1 Holstraat, Gent, België

37 /

05 MARITIEM MUSEUM // STRUCTUUR 2013-2014 Sem. 2 Sir Wilson Churchillkaai, Oostende, België

45 /

06 NIEUW SLACHTHUIS ‘ABATOIR’ // DETAIL Sem. 1 Site Abatoir, Anderlecht (Brussel), België

55 /

07 WOONZORGCENTRUM // MASTERPROEF 2014-2015 Sem. 2 Gries, Bolzano, Italië

01/ 65


00

CURICULUM VITAE

00

CURICULUM VITAE

03 / 65

PERSONALIA

VAARDIGHEDEN

Maxim Rotsaert Plantinstraat 30 – 8700 Tielt 0478 310308 maxim_rotsaert@hotmail.com

Tekstverwerking: Spreadsheet: Presentatie:

Word Excel PowerPoint InDesign Photoshop Illustrator

Tekenen:

Autocad (Mac/Windows) Sketchup (basiskennis)

Rekenen:

EPB-software 3gewesten

OPLEIDING/ DIPLOMA’S 2013-2016

Master in de Architectuur, traject aAD (advanced Architectural Design) KU-Leuven Faculteit Architectuur campus Sint-Lucas, Gent Graduatie: Februari 2016

(basiskennis)

2010- 2013 Bachelor in de Architectuur KU-Leuven Faculteit Architectuur campus Sint-Lucas, Gent Graduatie: juni 2013 [op voldoende wijze] 2005-2010

Lasercutter 3D printer

ASO Latijn / Wetenschappen - Wiskunde 6u De Bron, Tielt Graduatie: juni 2010

TALEN Nederlands: Engels: Frans: Duits:

Machines:

INTERESSES moedertaal goed basiskennis notie

Architectuur & Design Reizen Sport (snowboarden/volleybal) Volleybalclub Tievolley-Tielt ( 2001- 2013) Volleybalclub Ooivo-Ooigem (2014 tot op heden)


01

BRAND // IN DETAIL TREDEN

JAAR/ DOCENT/ LOCATIE/ BESCHRIJVING/

2011-2012 Sem. 2 Tom Broekaert Apostelhuizen, Gent, BelgiĂŤ Een bestaand pand ontworpen of bewoond door een gekend architect wordt grondig geanaliseerd, in opbouw, plan, structuur en bouwaansluitingen. Daarna is het aan de student om op diezelfde locatie een eigen concept, standpunt te genereren en dat te vertalen in het ontwerp van een nieuw gebouw of uitbreiding van het bestaande.

01

BRAND

05 / 65


Gelijkvloers / Atelier

Sint Lucas Architectuur Gent - 2011 2012 - 45 detail - atelier 7 - Rotsaert Maxim - 01/06/2012

VERDIEP 1 / Atelier

DOORSNEDE_SCHAAL 1:20 / VOOR-& ACHTERGEVEL:schaal 1/5

135

108

277

150

36

180

270

188 1025

275

49 1

VERDIEP 2 / Duplex

VERDIEP 1 / Duplex

VERDIEP 2 / Atelier


01

MAQUETTE 1:50 / VOORGEVEL

BRAND

MAQUETTE 1:50 / ACHTERGEVEL

07 / 65


INPLANTINGSMAQUETTE 1:1000


01

BRAND

MAQUETTE 1:50 / CLOSE-UPS

09 / 65


02

WONEN & WERKEN // BACHELORPROEF

JAAR/ DOCENT/ LOCATIE/ BESCHRIJVING/

2012-2013 Sem. 2 Steven Verbeken Vlaanderen, BelgiĂŤ De bachelorproef tekent zich voor het eerst uit in een breder kader. Dit breder kader is een actueel kader, namelijk Vlaanderen in actie, ambition of the territory. De vlaamse verkaveling is algemeen aanwezig en aanvaard in het landschap. Doch is deze manier van bouwen enorm plaatsinnemend en zorgt het daarbij voor veel woon-werk verkeer met de nodige files tot gevolg. Een vlaamse verkaveling vormt de basis voor een onderzoek naar een betere synergie tussen wonen en werken en een maximale ingebruikname van de aanwezige grond.

02

WONEN & WERKEN

11 / 65


02

WONEN & WERKEN

13 / 65

Het model ‘VERKAVELINGSBOS’ focust op de mogelijke potenties van de aanwezige restruimtes in de traditionele Vlaamse verkaveling. Het uitgangspunt is extreem te verdichten met GROEN. Op de restruimtes tussen de percelen wordt bos aangeplant. Grens tussen privaat /publiek vervaagt en ondanks de verdichting ontstaat ruimte voor nieuwe programma’s. Units in en tussen de bomen kunnen gebruikt worden als (thuis) kantoor, atelier, ... Sou Fujimoto: House before house

Aanplanting, onderhoud en exploitatie van het bos gebeurt op zijn beurt door een tuinbouwbedrijf dat de volledige verkaveling kan gebruiken als showroom. Het bedrijfgebouw is een hedendaagse herinterpretatie van de typische ‘loods’. Er is gezocht naar een compromis tussen architectuur en infrastructuur. De materiaalkeuzes zorgen ervoor dat het geheel opgaat in zijn natuurlijke omgeving


PLANNEN


02

SNEDE AA’

WONEN & WERKEN

15 / 65

SNEDE BB’

AANZICHT ZUIDGEVEL


INPLANTINGSMAQUETTE 1:500


02

WONEN & WERKEN

17 / 65

MAQUETTE 1:100


03

UNIT #372 // CONCEPT ONTWIKKELING

JAAR/ DOCENT/ LOCATIE/ BESCHRIJVING/

2013-2014 Sem. 1 Kobe Van Praet, Caroline Voet Site voormalig Ottenstadion, Gent, België Deze conceptuele opdracht stelt het getal 372 naar voor. 372 units, schakelingen of grenzen. Het is aan de student om dit getal of idee vorm te geven. Het startpunt in het ontwerpparcours waren patronen. Een diepgaander onderzoek naar patronen leidde als snel tot bij wiskundige fractalen. Meer bepaald het ‘tapijt van Sierpinski’

03

UNIT #372

19 / 65


en als vol en wit als hol, levert dit een satie op van de gradatie aan ruimtelijktroon vervat zitten. 1. PATROON / 372

E

1e graad:

groot publiek park

2e graad:

semipubliek plein

3de graad:

patio,circulatiekoker

(4e graad:)

dakraam

3de graad: patio,circulatiekoker Er van uitgaande dat we zwart lezen als vol en wit als hol, levert dit een eerste welliswaar abstracte visualisatie op van de gradatie aan ruimtelijkheden en densiteiten die in het patroon vervat zitten. Deze openingen vormen in het ontwerp de interpretatie van het getal ‘372’

(4e graad:) dakraam

03 4.

UNIT #372

3.

2.

1.

2. PATROON / UNIT / SITE ORIGINEEL WISKUNDIG PATROON ‘TAPIJT VAN SIERPINSKI’:

PATROON VERTAALD NAAR ‘372’: HOE:

PRINCIPE: EEN VIERKANT WORDT OPGEDEELD IN 9 CONGRUENTE VIERKANTEN. UIT DEZE 9 CONGRUENTE VIERKANTEN WORDT DE MIDDELSTE TELKENS WEGGENOMEN.DE CYCLUS WORDT BIJ DE 8 OVERBLIJVENDE VIERKANTEN HERHAALD EN KAN IN PRINCIPE ONEINDIG DOORGAAN.

De maat van de kleinste tegel is daarbij 1.35mx 1.35m en biedt mij in dit opzicht een houvast, zonder het gevaar te lopen erdoor belemmerd te worden.

2. DUPEXWONING / SEMI PUBLIEK

Veelvouden en quotiënten van deze maat leveren afmetingen op die relevant zijn voor passage en circulatiebreedtes gaande van menselijke schaal, tot en met de schaal van het voertuig.

1.

2. HET PRINCIPE VAN HET SIERPINSKI TAPIJT, LEVERT EEN GRADATIE AAN OPENINGEN OP. (WITTE VLAKKEN IN PATROON) 3. 4. IN MIJN ONTWERP DE DEZE OPENINGEN ZIJN VERTALING VAN HET GETAL ‘372’. 3. PARK, TUIN 1.GROOT PUBLIEK 2.SEMI-PUBLIEKE PLEINTJES 2. 3.PRIVATE PATIOS 1. 4.DAKRAMEN

maatvoering: 1.35m x 1.35m Om vanuit het abstracte van het patroon te komen tot het concrete van architectuur, met de daaraan verbonden maatvoering en dimensies, is het nodig het patroon op te delen volgens een raster met vaste maatvoering.

5.

3. APPARTEMENT / PUBLIEK

4. 5.

21 / 65


PATROON 3X NS EEN ANDERE 1. PATIOWONING Centrale holle kern opgevat als patio


03

UNIT #372

23 / 65

MAQUETTE 1/100


2. DUPLEXWONING Centrale holle kern opgevat als gemeenschappelijke binnenkoer & circulatiekoker

2. DUPLEXWONING:

3.APPARTEMENTSBLO


03

UNIT #372

25 / 65

MAQUETTE 1/100


3. APPARTEMENTSBLOK Centrale holle kern opgevat als trap & lIftschaht


03

UNIT #372

27 / 65

MAQUETTE 1/100


INPLANTING 1/100


03

UNIT #372

29 / 65

INPLANTINGSMAQUETTE 1/100


04

RENOVATIE KERK // ZERO IMPACT BUILDING

JAAR/ DOCENT/ LOCATIE/ BESCHRIJVING/

2013-2014 Sem. 1 Jeroen de Conceiçäo van Nieuwenhuizen Holstraat, Gent, België In het kader van de opdracht ZIB (zero impact building) wordt de kerk die op het schooldomein van Sint-Lucas aanwezig is, gerenoveerd om het tekort aan leslokalen op te vangen. De gehele verbouwing moet zo ecologisch en duurzaam mogelijk zijn, zowel in opbouw als gebruik. Hiervoor wordt de zuidbeuk volledig opengewerkt voor een maximale zontoetreding en een verbeterde toegankelijkheid van de school. Houten boxen herbergen de lokalen en worden beschermd tegen regen en wind door de kerk die een bufferzone vormt.

04

RENOVATIE KERK

31 / 65


RENDER / PHOTOSHOP : structurele opbouw


04

RENOVATIE KERK

BUILDING TECHNIQUES GROUP 18 PG 26

MAQUETTE 1/100

33 / 65


RENDER / PHOTOSHOP : sfeer


04

RENOVATIE KERK

MAQUETTE 1/100

35 / 65


05

STRUCTUUR // MARITIEM MUSEUM

JAAR/ DOCENT/ LOCATIE/ BESCHRIJVING/

2013-2014 Sem. 2 Felix Marc, Patrick Lints Sir Wilson Churchillkaai, Oostende, BelgiĂŤ De Sir Wilson Churchillkaai in Oostende is sinds het wegvallen van de ferry zijn functie verloren. Door de unieke verbinding tussen BelgiĂŤ en Engeland trokken vele mensen naar Oostende. Nu de verbinding weggevallen is en de kaai in verval geraakt, wil Oostende zich opnieuw profileren en dit met een maritiem museum. Het Oostendse stations schiereiland wordt gekenmerkt door zijn spitse vorm in de richting van de Noordzee. Het museum versterkt deze richting en probeert de zee dichter te brengen om zo de relatie tussen zee en land te benadrukken.

05

STRUCTUUR

37 / 65


DWARSE SNEDE


05

STRUCTUUR

39 / 65


In de loods typologie zijn 2 grote delen merkbaar die verschillen in hoogte. Onder de hogere spanten staan de schepen opgesteld en onder de lagere spanten zijn de cafetaria en museumshop ondergebracht. Het hoogteverschil tussen de spanten van de verschillende delen zorgt ervoor dat er een strook vrijkomt waar- langs licht gecapteerd kan worden. Binnen worden de spanten ondersteund door schuine pijlers in staal. De V-vormige ruimte die op die manier ontstaat wordt op haar beurt ook optimaal benut door er passerelles in onder te brengen die deel uit maken v/d museale wandeling.


05

STRUCTUUR

41 / 65

Structuur was het hoofdelement binnen dit ontwerp. De spanten creĂŤren een ritmiek die zowel horizontaal als verticaal voelbaar is. Horizontaal door een vaste tussenafstand en verticaal doordat ze in hoogte toenemen in de richting van de zee.


INPLANTINGSMAQUETTE 1:1000


05

STRUCTUUR

43 / 65

MAQUETTE 1/100


06

NIEUW SLACHTHUIS ‘ABATOIR’ // DETAIL

JAAR/ DOCENT/ LOCATIE/ BESCHRIJVING/

2015-2016 Sem. 1 Stijn Leemans Site Abatoir, Anderlecht (Brussel), België De abatoir site te Anderlecht is met is met zijn markthal sinds het einde van de 19e eeuw een iconsiche plek in Brussel. Het slachtgebeuren en de wekelijkse markten maken van deze plek een kloppend hart in de multiculturele wijk Kuregem. De N.V. Abatoir is zich hiervan bewust en gaf daarom reeds in 2009 de opdracht aan het bureau ORG (Organization for Permanenet Modernity) om de ontwikkelingsmogelijkheden van de site, met het oog op toekomstige investeringingen en de bouw van een nieuw slachthuis, te onderzoeken. De eerste bevindingen uit dit masterplan werden later in 2013 nogmaals verder uitgewerkt door 2 bureaus BRUT en KARBON. Hun plan voorziet een ontwikkeling van 5 ‘stedelijke pakhuizen’. Aan ons om hun ideeën hierover verder te definiëren en het begrip ‘stedelijk pakhuizen’ verder te concretiseren in een architecturaal ontwerp/programma. De opdracht wordt opgesplitst in twee delen. In een eerste fase wordt per groep van 5 studenten een programma vastgelegd en een globaal ontwerp uitgewerkt van een ’pakhuis’ (concept /basisplannen & snedes) Daarna gaat de opdracht individueel verder. Een zone van 10m breed en 25m diep wordt individueel tot in het detail uitgewerkt. (structureel concept / gebouwschil / materialistatie)

06

ABATOIR

45 / 65


01. Huidige situatie

02. Aanbouw tijdelijke gang

03. Afbraak eerste gebouwen

04. Bouw nieuw slachthuis

05. Verderzetten Masterplan


Axonometrie 06

ABATOIR

trie 01. WANDELING Wandeling

02. VOLUME Volume

03. SLACHTLIJN Rund Varken

47/65


INDIVIDUEEL VERVOLG OPDRACHT : Zone 3 (10 x 25m)


06

ABATOIR

49 / 65

DWARSE SNEDE


EXTERIEURBEELD: Zicht op het plein


06

INTERIEURBEELD: Centrale belevingstrap

ABATOIR

51/65


DETAIL 1/20:gebouwschil


06

ABATOIR

53 / 65

DETAILMAQUETTE 1/20


07

WOONZORGCENTRUM // MASTERPROEF

JAAR/ DOCENT/ LOCATIE/ BESCHRIJVING/

07

WOONZORGCENTRUM

2014-2015 Sem. 2 Paul Robrecht, Bram Aerts [mentor] Gries, Bolzano, ItaliĂŤ Men dient de identiteit van de stad bloot te leggen. Het opgegeven thema wordt geanalyseerd en gekneed tot een programma dat de nodige stimuli geeft aan het betrokken terrein en zijn directe omgeving. Er werd gekozen voor het programma van woonzorgcentrum.

55 / 65


POSTIEVE INTERACTIE VAN ‘NEGATIEVE’ RUIMTE Hoe kan een specifieke inplanting van een woonzorgcentrum een interactieve negatieve ruimte creëren die een stimulans betekent voor de omgeving?


07

WOONZORGCENTRUM

57 / 65


GRONDPLAN


07

WOONZORGCENTRUM

59 / 65


07

WOONZORGCENTRUM

61 / 65


07

WOONZORGCENTRUM

63 / 65


07

WOONZORGCENTRUM

65 / 65


Plantinstraat 30 8700 Tielt maxim_rotsaert@hotmail.com Gsm: 0478 31 03 08

Profile for Maxim.R

Portfolio  

Portfolio  

Profile for maxim.r
Advertisement