Page 1

Asset Performance Management Software

Software Solutions


Optimizer+ Een unieke oplossing

De druk op onderhoudsorganisaties om optimaal te presteren heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Dat goed onderhoud sterk bijdraagt aan een hogere productie tegen lagere kosten wordt breed gedeeld. Ook wordt onderkend dat onderhoud een essentiĂŤle schakel is in een veilige en duurzame operatie van assets. Hoe daar invulling aan te geven, is een aspect dat vaak onderbelicht wordt gelaten. Soms zijn de methodes en werkprocessen wel aanwezig, maar ontbreekt een oplossing die praktisch invulling geeft aan het geheel. Optimizer+ is bij uitstek de oplossing die het proces dat leidt tot optimaal onderhoud ondersteunt.


Optimizer+ is dé revolutionaire oplossing voor het opstellen, beheren en optimaliseren van onderhoudsconcepten op basis van risico. Met Optimizer+ onderbouwt u concrete doelstellingen op het gebied van veiligheid, beschikbaarheid, milieu en onderhoudskosten. Uw organisatie verwacht een bepaalde performance van uw installatie. In dat kader streeft u doelstellingen na die in lijn liggen met bijvoorbeeld het verlagen van de kosten, het maximaliseren van de productie en het garanderen van een minimaal veiligheidsniveau. Doelstellingen zijn niet generiek. Zo veel organisaties, zoveel doelstellingen. Maar er is één oplossing die aan dit proces optimaal invulling kan geven: Optimizer+. Mede dankzij een uitgebreide bibliotheekfunctionaliteit, de mogelijkheid uw eigen proces te tunen en high-end interface mogelijkheden met uw EAM systeem. In de onderhoudswereld speelt een aantal issues: •

Een op risico gebaseerde aanpak wordt breed gezien als de beste aanpak om te komen tot een preventief onderhoudsplan.

Onderhoudsorganisaties willen graag werken met ‘generic maintenance strategies’: voor standaard equipment wil men een standaard oplossing. Niet steeds het wiel opnieuw uitvinden.

De balans wordt gezocht tussen financieel resultaat, operationeel resultaat en resterend risico. Onderhoud is de ‘knop’ waaraan gedraaid moet worden om de optimale balans te vinden.

Organisaties beheren hun assets primair in hun EAMsysteem. Daar moeten andere oplossingen, methodes dan wel software oplossingen, op kunnen aansluiten.

Opgestelde preventieve onderhoudsplannen moeten dienen als basis voor een ‘activity based budget’. Niet het budget ophogen met het inflatiecijfer, maar het budget vaststellen op basis van noodzakelijke activiteiten, geredeneerd vanuit het beoogde doel. Uiteraard met de mogelijkheid te prioriteren.

• SCENARIOPLANNING • SAFET Y INTEGRIT Y • EFFEC TIEF ONDERHOUD • I N T E R FA C I N G M E T E A M S Y S T E M E N • U N I E K E C O M B I N AT I E

Onderhoudsorganisaties willen data delen met en leren van andere afdelingen binnen grote concerns, maar ook tussen kleinere organisaties.

Men wil keuzes in onderhoud objectief en reproduceerbaar maken. ‘Gut feeling’ is niet meer genoeg: harde cijfers gebaseerd op feiten of expert judgement zijn vereist.

Continue verbetering moet een gewoonte worden. Altijd streven naar hogere betrouwbaarheid en daarmee lagere life cycle kosten is het doel.

Bovengenoemde issues hebben als gemeenschappelijke factor dat ze direct ingrijpen op de manier waarop preventieve onderhoudsplannen worden opgesteld. Een tweede gemeenschappelijke factor is dat alle genoemde issues in optimale samenhang worden ondersteund door Optimizer+. Daarin is Optimizer+ uniek.


Functionaliteiten

Vastleggen van bedrijfsdoelstellingen als veiligheid, betrouwbaarheid, milieu, kosten en op basis daarvan criticality analysis uitvoeren. Met behulp van de Quick FMECA functionaliteit snel en overzichtelijk de prioriteiten binnen uw installatiedelen vaststellen. Bibliotheekfunctionaliteit waardoor eenmaal goed uitgevoerde analyses en opgestelde onderhoudsmaatregelen kunnen worden hergebruikt.

op een verantwoorde wijze invulling geven aan concrete doelstellingen als “10% besparing op onderhoud” of “de beschikbaarheid met 2% verhogen”. Minimaliseren van (het risico op) niet acceptabele gebeurtenissen. Doorrekenen van effecten van modificaties en nieuwbouw, voordat wordt overgegaan tot risicovolle en grote investeringen.

Import van Asset Register vanuit EAM-systeem, waarna het opstellen van onderhoudsplannen direct ‘in de Asset Tree’ mogelijk is.

Export van resulterend onderhoudsplan naar uw EAMsysteem voor operationele uitvoering.

Opstellen van onderhoudsplannen conform RCM, FMECA of conform uw eigen ervaring, gebruik makend van de verschillende bibliotheken.

Minimalisatie van de totale kosten over de gehele levenscyclus van een installatie in het kader van Life Cycle Costing (LCC).

Het bepalen van uw voorraadpositie op basis van de uitgevoerde criticality analysis.

Uitvoeren Root cause analysis om storingen bij de wortel aan te pakken.

Inzicht in kosten, risico en operationele performance op basis van het actuele onderhoudsplan.

Door middel van Risk based inspection de volgende inspectietermijn van atmosferische opslagtanks bepalen.

Middels simulatie de balans vinden tussen operationele prestatie, financiële prestatie en resterend risico. Daarmee


Optimizer+: lijnen en modules Modules Optimizer+

Fast value

Process value

Max value

1.

Asset bibliotheek

2.

Bedrijfsdoelstellingen

3.

FMECA

4.

Onderhoudsconcept

5.

Quick FMECA

6.

Gebruikersrapportages

7.

FlexGrid

8.

Interface EAM

9.

Simulatie- en optimalisatie

9.

Voorraadbeheer

11.

Root Cause Analysis

12.

RBI voor atmosferische opslagtanks

13.

Taal module

Separaat kunnen diverse bibliotheken uit verschillende markten worden aangeschaft.

Optimizer+ is opgebouwd uit 13 verschillende modules. Deze modules zijn naar behoefte aan te schaffen en te combineren. Er bestaan 3 verschillende standaard lijnen van Optimizer+: FAST VALUE: Voor de gebruiker die gericht is op het bereiken van snel resultaat met behulp van criticality analyses en onderhoudsconcepten; PROCESS VALUE: Voor de gebruiker die Optimizer+ optimaal wil inzetten in combinatie met zijn bestaande werkmethode en zijn EAM-systeem; MAX VALUE: Voor de gebruiker die ‘all the way’ wil gaan: maximale grip op en optimaal rendement uit het onderhoudsproces zijn het doel.

Fast value is de minimale variant van Optimizer+ die kan worden afgenomen. Uiteraard kunnen aanvullend op de drie standaard lijnen modules naar behoefte worden aangeschaft; de integrale werking van Optimizer+ is in iedere combinatie gegarandeerd. In de nabije toekomst is de ontwikkeling van nog meer modules voorzien. Neem voor meer informatie hieromtrent contact op via info@optimizerplus.nl.


Modules Optimizer+

Bibliotheek De Bibliotheek bestaat uit een verzameling van assets waaraan het generieke faalgedrag en veelvoorkomende onderhoudsmaatregelen zijn toegevoegd. De kracht van de bibliotheek komt vooral tot uiting bij organisaties met diverse soortgelijke installaties, waar dezelfde typen assets veelvuldig voorkomen. Vanuit de bibliotheek kunnen assets en hun onderhoudsmaatregelen eenvoudig worden hergebruikt.

Bedrijfsdoelstellingen In deze module worden de doelstellingen vastgelegd die worden nagestreefd door de organisatie. Het betreft doelstellingen als beschikbaarheid, veiligheid, milieu en kosten. Door deze doelstellingen kwantitatief uit te drukken wordt het mogelijk objectief en reproduceerbaar vast te stellen welke assets een onacceptabel risico in zich dragen. Met behulp van een risicomatrix kunnen kritieke assets in kaart worden gebracht

Quick FMECA De Quick FMECA module helpt prioriteiten te stellen. Op basis van de vastgestelde bedrijfsdoelstellingen wordt gestructureerd en overzichtelijk in kaart gebracht welke installatiedelen kritiek zijn en waarvoor derhalve moet worden voorkomen dat ze falen. Deze installatiedelen worden vervolgens herkenbaar weergegeven. Op deze manier wordt snel en overzichtelijk inzicht verkregen in de risico’s van het totaal wat u aan assets beheert.

FMECA Een FMECA (RCM) kan worden uitgevoerd voor die installatiedelen die door de Quick FMECA als kritiek zijn beoordeeld. Het effect van falen wordt in deze module beschreven voor de verschillende gehanteerde bedrijfsdoelstellingen. Afhankelijk van de gehanteerde risicogrens worden onderdelen kritiek of

niet: de risicomatrix is hierbij een onmisbare hulp. Voor kritieke onderdelen kunnen vervolgens risico reducerende maatregelen worden opgesteld.

Onderhoudsconcepten Voor kritieke assets wordt het falen voorkomen, dan wel tot een acceptabel niveau gereduceerd. Het clusteren van acties behoort tot de mogelijkheden. Uiteindelijk resulteert dit in het onderhoudsconcept waarin een overzicht van de verschillende maatregelen staan benoemd.

FlexGrid Het is binnen Optimizer+ mogelijk uw eigen schermen te ontwerpen al dan niet met verplichte velden. Op deze manier wordt alleen die informatie weergegeven die noodzakelijk is. Binnen deze schermen is het zeer eenvoudig en gebruiksvriendelijk om grote hoeveel heden data te controleren en eventueel aan te passen.

Interface EAM Het opgestelde onderhoudsconcept moet in praktijk worden gebracht. Vrijwel altijd zal dat gebeuren met behulp van een EAM-systeem. Voor de meest voorkomende EAM-systemen zijn high-end interfaces beschikbaar die op basis van webservices werken. De interfaces maken een efficiĂŤnte import van het onderhoudsconcept in het EAM-systeem mogelijk. Daarmee wordt de integratie van Optimizer+ en het EAM-systeem bevorderd wat de gebruiksvriendelijkheid en de snelheid van analyses aanzienlijk vergroot.

Simulatie/ optimalisatie Met deze module kan het opgestelde onderhoudsconcept worden doorgerekend in termen van verwachte beschikbaarheid, benodigde manuren, daarmee gepaard gaande kosten en


resterend risico. Door alternatieven door te rekenen kunnen verschillende scenario’s met elkaar worden vergeleken, waarna onderbouwd een keuze kan worden gemaakt .

in een centrale database is de opgedane kennis binnen een muisclick beschikbaar.

Voorraadbeheer

Met de RBI-module kunt u onderhoudsintervallen en inspectietermijnen van opslagtanks inclusief randapparatuur optimaliseren. Dat kan flinke besparingen opleveren. Deze module is volledig op basis van de EEMUA 159 ontwikkelt en is ook stand-alone te gebruiken. In combinatie met de FMECA module ontstaat er een unieke combinatie van RCM en RBI binnen één software oplossing, die binnen de EEMUA richtlijnen PPM (Probabilistic Preventive Maintenance) wordt genoemd. Deze module is gecertificeerd door Lloyd’s Register.

In het op voorraad leggen van reservedelen kan een mogelijkheid liggen onacceptabel risico terug te brengen. De basis voor de voorraadpositie wordt binnen Optimizer+, net als bij de op te stellen onderhoudsconcepten, gevonden in de uitgevoerde criticality analyses. Voor kritieke onderdelen kan het op voorraad nemen een effectieve maatregel zijn. De module Voorraadbeheer ondersteunt bij het maken van die afweging

Gebruikersrapportages Optimizer+ beschikt over een uitgebreid aantal rapportages om de verschillende processen te ondersteunen. Niettemin bestaat in de praktijk bij de meeste klanten de behoefte eigen rapportages te ontwikkelen, specifiek toegesneden op de eisen en wensen van het eigen proces en de eigen organisatie. Met behulp van deze module kunt u elk gewenst overzicht produceren.

Taal Optimizer+ is in verschillende talen beschikbaar. Met één druk op de knop kunt u met behulp van deze module de taal wijzigen. U kunt ervoor kiezen om Optimizer+ in het Nederlands, Frans, Duits, Engels of Russisch te laten draaien.

Root Cause analysis Met behulp van deze module bent u in staat om op een gestructureerde wijze de grondoorzaak van een probleem te achterhalen. De eventmap staat hierbij centraal. Door acties toe te bedelen, besluiten vast te leggen en conclusies te borgen

RBI voor atmosferische opslagtanks


Resultaat Optimizer+

Het resultaat dat u van Optimizer+ mag verwachten, hangt nauw samen met de verschillende lijnen waar u uit kunt kiezen:

in termen van kosten en beschikbaarheid. Ook kan op deze wijze Life Cycle Costing worden toegepast.

FAST VALUE

Aanvullend bestaat de mogelijkheid bibliotheekgegevens te kopen waardoor u een vliegende start kunt maken met het gebruik van Optimizer+. Met diverse aanvullende gebruikersrapportages wordt een optimale beheersing van uw proces gewaarborgd. Bovenal heeft u met Optimizer+ een gebruiksvriendelijke softwareoplossing in handen waarmee u op gestructureerde wijze grip krijgt op uw onderhoudsactiviteiten. Het gehele proces van het opstellen van onderhoudsplannen, van de definitie van bedrijfsdoelstellingen, via het uitvoeren van criticality analysis tot en met de implementatie van de plannen in het EAM-systeem, wordt met behulp van Optimizer+ ondersteund. Optimizer+ stelt u in staat om bewust te draaien aan de ‘knop’ die onderhoud heet om daarmee de gewenste balans te bereiken tussen financieel en operationeel resultaat en resterend risico. U kunt bewuste keuzes maken, keuzes die onderbouwd zijn en die inzichtelijk blijven. Zodat u op basis van de realisatie in de praktijk kunt verbeteren. Dat is resultaat dat telt!

Met Optimizer+ Fast Value heeft u een krachtig pakket in handen dat volledig gericht is op het uitvoeren van criticality analyses en het opstellen van onderhoudconcepten. Optimizer+ Fast Value sluit aan bij de basisbehoefte van veel onderhoudsorganisaties om onderhoudsconcepten met behulp van de FMECA methodiek te maken.

PROCESS VALUE In aanvulling op Optimizer+ Fast Value biedt de Process Value lijn de mogelijkheid tot optimale aansluiting op uw EAM-systeem. Daarnaast kan uw specifieke proces met behulp van de FlexGrid module optimaal worden ondersteund.

MAX VALUE Met de Max Value lijn beschikt u naast de risicoanalyse faciliteiten ook over onder andere de krachtige simulatiemodule waarmee u uw onderhoudsconcepten kunt vergelijken en optimaliseren


Technical aspects

Optimizer+ is ontwikkeld met Microsoft C# .NET en maakt gebruik van het Microsoft .NET framework. Optimizer+ is een client-server applicatie met een 3-lagen architectuur bestaande uit een GUI-, applicatielogica- en een dataservices laag. Het pakket bevat een groot aantal standaard- en gebruikersrapportages die zijn ontwikkeld in Crystal Reports. De database is Microsoft SQL Server2005 en hoger. Optimizer+ is zeer stabiel, kan omgaan met grote aantallen, draait op gangbare technische infrastructuren en is gebruiksvriendelijk. Uiteraard is Optimizer+ standaard voorzien van een goede toegangsbeveiliging.

Graag adviseren wij u over de verschillende mogelijkheden waarop u Optimizer+ kunt installeren binnen uw organisatie. Wij kunnen u hieromtrent ook voorzien van adviezen op het gebied van hardware requirements en hosting, afgestemd op uw specifieke situatie.


Ondersteuning Optimizer+ BV is de leverancier van Asset Performance Management Software, gericht op de technische onderhoudsmarkt. Als 100% dochteronderneming van onderhoudsadviesbureau MaxGrip staat Optimizer+ BV dicht bij de praktijk en het dagelijks gebruik van Optimizer+. Optimizer+ BV richt zich hoofdzakelijk op de ontwikkeling en ondersteuning van de software. Dienstverlening en verkoop wordt gedaan in samenwerking met of door partners. MaxGrip is een van de implementatiepartners van Optimizer+ en neemt in dit kader de verkoop en implementatie hiervan voor haar rekening. Ook verzorgt MaxGrip opleidingen en aanvullende ondersteuning. Optimizer+ is ontwikkeld mede op basis van de onderhoudsfilosofie van MaxGrip. 7SummitsICT is onze partner bij oplossingen op het gebied van hosting. In samenwerking met deze partner zijn wij in staat Optimizer+ gehost aan te bieden bij onze klanten. In een hosting variant draait de software op een centrale server, waar ook de databases staan. Gebruikers kunnen de software benaderen via het internet. Voordelen van hosting zijn onder andere: Gebruikers kunnen flexibel gebruik maken van Optimizer+, overal waar een internetconnectie met voldoende bandbreedte beschikbaar is. U kunt hierbij denken aan werken op meerdere locaties, maar ook aan thuiswerken.

Installatie, updates en databasebeheer zijn veel eenvoudiger en kosten op dit vlak worden uitgespaard. Deze zaken zijn inclusief en geschieden door Optimizer+ BV. De systeembeheerder kan veel sneller reageren en de doorlooptijd voor bepaalde zaken (onderhoud & updates) kan aanzienlijk worden terug gebracht. Ondersteuning door Optimizer+ BV is veel eenvoudiger, aangezien we snel bij de data kunnen (uiteraard in overleg en uitsluitend met toestemming). Geen interne problemen meer dat ‘vreemde’ software op het eigen netwerk moet worden geplaatst of problemen met de databasestandaard.

Doorontwikkeling Optimizer+: visie Optimizer+ is de software oplossing voor het uitvoeren van criticality analyses en het opstellen van onderhoudsconcepten. Zeer krachtig zijn de mogelijkheden om uw scenario’s te door te rekenen en op die wijze te bekijken wat het resultaat van uw onderhoudsconcepten zal zijn in termen van beschikbaarheid, veiligheid, aantal storingen en daarmee gepaard gaande kosten. Het exporteren van onderhoudsconcepten naar de belangrijkste EAM-systemen (Maximo, SAP PM en Infor EAM) wordt uitstekend ondersteund door Optimizer+. Maar daar houdt het niet op. Optimizer+ blijft zich de komende jaren doorontwikkelen! In de nabije toekomst gaan wij ons richten op het verder doorontwikkelen van Optimizer+, waarbij het de uitdaging is om


Klanten Optimizer+ Optimizer+ wordt in een breed scala aan organisaties gebruikt, met name daar waar organisaties het beheer moeten voeren over kapitaalintensieve installaties of waar het risico van falen van installaties groot is. Gebruikers van Optimizer+ zijn actief in allerlei verschillende markten: Oil & Gas, Petrochemie, Energiemarkt, Watermarkt, Facilitaire markt, Inframarkt, Proces industrie en voedingsmiddelen industrie ze brouwen bier, transporteren energie, maken zout, chloor, verf of staal, ze vervoeren mensen, maken boter, frisdranken, melk, produceren olie en gas, maken

met Optimizer+ nog meer werkprocessen van de asset managers te ondersteunen. Deze ontwikkelingen gaan wij samen met de input van onze klanten vormgeven. We streven hierbij naar langdurige relaties met onze klanten. Nieuwe functionaliteiten worden altijd in samenwerking met klanten ontwikkeld op basis van de laatste ontwikkelmethodes zoals Scrum en Agile.. Wij hebben de visie Optimizer+ te blijven doorontwikkelen tot het primaire gereedschap van de onderhoudsafdeling.

pesticiden of geneesmiddelen, zuiveren afvalen drinkwater, bewaren en transporteren olie en chemicaliĂŤn, maken piepschuim, halffabricaten, scheerapparaten of schepen. In alle genoemde markten beschikt Optimizer+ over uitstekende referenties. Op aanvraag is nadere informatie beschikbaar over de referenten die werken met Optimizer+. Tevens is het mogelijk om referenten te ontmoeten.

Bent

u

geĂŻnteresseerd

in

de

verdere

doorontwikkeling van Optimizer+ en wat deze oplossing

voor uw organisatie kan

betekenen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk gesprek.


info@optimizerplus.nl www.optimizerplus.nl Optimizer+ Orteliuslaan 1051 3528 BE UTRECHT Nederland [T] +31 (0)30 - 281 78 23

Optimizer+ EMEA P.O. Box 4149 3006 AC Rotterdam Nederland [T] +31 (0)10 - 747 01 07

Optimizer+ Americas 1 Riverway, suite 1700 Houston, Texas 77056 United States [T] (+1) 713 - 300 - 3773

Dealer / resale / partner ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... .......................................

Brochure Optimizer+ NL  
Brochure Optimizer+ NL  

Informatie over softwareproduct Optimizer+

Advertisement