Page 7

Resultatutveckling

RESULTATUTVECKLING MaxFastigheter fortsätter utvecklingstakten sedan tidigare år avseende intäkter, driftöverskott och förvaltningsresultat.

De totala intäkterna ökade till 111,0 mkr (89,6).

Intäkter och driftöverskott, mkr 120 100 80

Driftöverskottet ökade med 19 procent till 82,8 mkr (69,3).

60 40 20

Förvaltningsresultatet ökade

0 2015

2016

2017

med 13 procent till 43,7 mkr

Intäkter

(38,6).

Förvaltningsresultat, mkr

2018

Driftöverskott

45

Börskursen uppgick till 29,30 kr

40

(25,80) efter en uppgång på

35

14 procent.

30

Se även avsnitt ”Aktien” sid 10.

25 20

Resultatet före skatt blev 46,8 mkr (54,4).

15 10 5 0 2015

2016

2017

2018

 7  7

ÅRSREDOVISNING 2018 ÅRSREDOVISNING 2018

Profile for maxfastigheter

MaxFastigheter Årsredovisning 2018  

MaxFastigheter Årsredovisning 2018