Page 27

Vårt fastighetsbestånd

MARKNADSOMRÅDE NORRKÖPING NORRKÖPING Handelsutbudet i externa handelsområden finns i Ingelsta handelsområde och Mirum Galleria. Av de två handelsområdena är Ingelsta handelsområde det mest populära och ett flertal kända aktörer är etablerade i området, däribland H&M, ICA Maxi och Stadium. Ingelsta handelsområde, är beläget strax norr om Norrköpings centrum med ett bra läge längs med E4:an. Planer finns för ytterligare expansion. I Ingelstaområdet ligger fastigheten Blyet 6, med hyresgäster som Lekia, Babyproffsen, Flügger Färg, AD Bildelar och Spiscenter. I ett mer centralt läge med område för företagsverksamhet ligger fastigheten Föraren 4, med hyresgäster som Byggmax och Ryds Glas.

FASTIGHETEN VISSBERGA 11:5 I HALLSBERG

FINSPÅNG Finspångs externhandel är belägen längs med riksväg 51, huvudsakligen öster om Finspångs centrum. I närområdet kring fastigheten Hårstorp 1:1 är aktörer som Coop Forum, Willys, XL-Bygg och Jysk etablerade. Hyresgäst är Dollarstore och det finns också möjlighet till ytterligare expansion på den egna marken. NORRKÖPING BLYET 6

HALLSBERG Externhandelsområdet i Hallsberg är beläget norr om centrum och järnvägen, längs med Samzeliigatan, vilken leder till E20 vidare mot Örebro. Handeln består huvudsakligen av livsmedelsaktörer såsom Netto och Lidl. Fastigheten Vissberga 11:5, innehållande Dollarstore och restaurang Enelly´s, och fastigheten Vissberga 11:7, innehållande Jem & Fix, ligger som grannar i området.

HALLSBERG FINSPÅNG LAXÅ

LAXÅ Fastigheten Laxåskogen 2:56, med hyresgästen Dollarstore, ligger i ett område för sällanköpshandel beläget i direkt anslutning till E20.

NORRKÖPING

Uthyrbar area, kvm Nr FASTIGHET

1 2

Övrigt

Totalt

1959 -1981

3 009

-

-

119

785

-

3 913

Blyet 6

Järngatan 19 - 21

1974, 2012

8 298

-

-

-

-

-

8 298

4

5 Vissberga 11:7

Norrköping

BYGGÅR

Handel

Fritid Samhälle

Logistik/ Industri

Linnégatan 17, Lindåkers- Norrköping gatan12

Vissberga 11:5

KOMMUN

Kontor

Föraren 4

3 Hårstorp 1:100

ADRESS

Norrlundsvägen 1

Finspång

2017

3 084

-

-

-

-

-

3 084

Överste von Rosens gata 1&5

Hallsberg

2013

3 268

-

-

-

-

-

3 268

Överste von Rosens Gata 1 Hallsberg

2017

1 100

-

-

-

-

-

1 100

2014

2 868

-

-

-

-

-

2 868

21 627

0

0

119

785

6 Laxåskogen 2:56 Von Bojgatan 2

Laxå

0 22 531

ÅRSREDOVISNING 2018

 27

Profile for maxfastigheter

MaxFastigheter Årsredovisning 2018  

MaxFastigheter Årsredovisning 2018