Page 26

Vårt fastighetsbestånd

MARKNADSOMRÅDE ESKILSTUNA ESKILSTUNA

I stadsdelen Torshälla ligger MaxFastigheters kontor, i fastigheten Torshälla 5:44. Där finns även gym Fitness24Seven, flera restauranger och pågående etableringar av ytterligare kontorslokaler. På motstående sida av Eskilstunavägen ligger fastigheten Ormvråken 2, innehållande Ramudden, flertalet kontor, bilhandel och bilvård samt lager. Där finns också möjlighet till ytterligare expansion på den egna marken. I området finns även Netto, Färghuset, Kamincenter och OKQ8.

I Eskilstuna finns det primärt två externa handelsområden, Tuna Park och Folkesta. Tuna Park är beläget väster om Eskilstunas stadskärna där handelsområdet växt ytterligare genom nyetablering av City Gross. Fastigheten Torlunda 1:276 är belägen i Folkesta handelsområde nordväst om Eskilstuna centrum, direkt längs med E20. Folkesta handelsområde har en god mix av sällanköpsoch dagligvaror med butiker såsom Rusta, Willys, Elgiganten och Hop´n pop samt Sibylla som restaurang. Det finns också möjlighet till ytterligare expansion på den egna marken. Fastigheten Valhalla 2:37, innehållande Burger King, är belägen på trafikleden Västerleden i direkt anslutning till E20. Området är exploaterat med etableringar av flera snabbmatskedjor, bilhandel som Volvo och BMW, K-Rauta, MIO Möbler och Circle K. Fastigheten Slagsta 1:27, innehållande Granngården, ligger som granne i området.

KATRINEHOLM Fastigheten Barken 25, innehållande ÖoB och Intersport, är beläget i externhandelsområdet intill trafikleden Österleden. I området finns de sedvanliga förekommande stora aktörerna.

ESKILSTUNA

KATRINEHOLM

VÄSTERÅS KÖPMANNEN 15

Uthyrbar area, kvm Nr FASTIGHET

ADRESS

KOMMUN

BYGGÅR

Handel

1 Torshälla 5:44

Eskilstunavägen 34

Eskilstuna

2016

1 044

836

2 Torlunda 1:276

Folkestaleden 40

Eskilstuna

2000

11 563

1 700

Kontor

Logistik/ Industri

Övrigt

Totalt

-

717

-

-

2 597

-

-

-

- 13 263

Fritid Samhälle

3 Valhalla 2:37

Västerleden 46

Eskilstuna

2011

360

-

-

-

-

-

360

4 Slagsta 1:27

Fagottvägen 1A

Eskilstuna

2011

1 706

-

-

-

-

-

1 706

Eskilstunavägen 31

Eskilstuna

1965, 1992

-

-

-

526

1 205

-

1 731

Österleden 4

Katrineholm

2006

3 200

-

-

-

-

-

3 200

17 873

2 536

0

1 243

1 205

5

Ormvråken 2

6 Barken 25

26 

0 22 857

Profile for maxfastigheter

MaxFastigheter Årsredovisning 2018  

MaxFastigheter Årsredovisning 2018