Page 23

Vårt fastighetsbestånd

Kontraktsförfallostruktur, antal avtal 18,00

35

16,00

30

14,00 25

12,00

15

6,00 10 4,00 5

2,00

Kontakterade årliga hyresintäkter, mkr

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

0 2019

mkr

8,00

antal

20

10,00

0

Antal avtal

FASTIGHETEN TORLUNDA 1:276 I ESKILSTUNA

 23  23

ÅRSREDOVISNING 2018 ÅRSREDOVISNING 2018

Profile for maxfastigheter

MaxFastigheter Årsredovisning 2018  

MaxFastigheter Årsredovisning 2018