Page 22

Vårt fastighetsbestånd

HYRESGÄSTER OCH KONTRAKTSTRUKTUR

VÄRDERING

Kontraktsvärdet på årsbasis uppgick till 117,5 mkr (101,9) per 31 december 2018 inklusive tillägg. Tilläggen avser i huvudsak fastighetsskatt. Där MaxFastigheter står för abonnemang avseende exempelvis värme, el och vatten så klassificeras det som en driftkostnad och vidaredebiteringen som en serviceintäkt. MaxFastigheters bedömning är att hyresnivåerna ligger på en marknadsmässig nivå. Kontraktsstrukturen utgjordes av 137 avtal (124) med en genomsnittlig löptid om 5,1 år (4,5). Årshyran från de 10 största hyresgästerna, motsvarande 27 avtal, uppgick till 66,2 mkr (56,8) motsvarande 51,5 procent (55,8) av det totala hyresvärdet per 31 december 2018.

MaxFastigheter marknadsvärderar samtliga fastigheter varje kvartal. Under ett av kvartalen varje år utförs värderingarna av en välrenommerad extern värderingsfirma och under övriga kvartal utförs marknadsvärderingarna internt enligt samma grundprinciper som vid den externa värderingen, men i förenklad form. Samtliga fastigheter har externvärderats per 31 december 2018. Externvärderingarna är utförda av SVEFA (32 st.) och Newsec (1 st.). Marknadsvärdet uppgick till 1 552 mkr (1 356) och det genomsnittliga avkastningskravet uppgick till 6,9 procent (7,2). Fördelning av MaxFastigheters bestånd i marknadsområden framgår av tabellen nedan.

HYRESVÄRDE OCH EKONOMISK UTHYRNINGSGRAD Fastigheternas hyresvärde uppgick till 128,5 mkr (112,5) och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 92 procent (91).

STÖRSTA HYRESGÄSTER Per 2018-12-31 Hyresgäst

Antal avtal

Ort

Lokaltyp

Andel av totalt kontraktsvärde, %

Leos Lekland

4

Borlänge, Karlstad, Sundsvall, Västerås

Fritid

Dollarstore

5

Finspång, Gävle, Hallsberg, Hedemora, Laxå

Handel

12,1% 9,9%

Granngården

5

Eskilstuna, Karlstad, Norrtälje, Västerås, Östhammar

Handel

7,3%

Burger King

3

Eskilstuna, Uppsala

Handel

4,4%

Willys

2

Eskilstuna, Östhammar

Livsmedel

4,0%

Rekryteringsmyndigheten

1

Karlstad

Kontor

3,7%

Jem & Fix

4

Hallsberg, Köping, Ludvika, Sandviken

Handel

3,3%

Elgiganten

1

Eskilstuna

Fritid

2,4%

Yoump

1

Västerås

Handel

2,3%

1

Västerås

Handel

Lindex Största hyresgäster

2,1%

27

51,5%

Övriga hyresgäster

110

48,5%

Totalt

137

100,0%

FÖRDELNING PER MARKNADSOMRÅDE Per 2018-12-31 Hyresvärde Marknadsområde

Antal fastigheter

Uthyrbar area, kvm

mkr

kr/kvm

Ekonomisk uthyrningsgrad, %

Hyresintäkter, mkr

Eskilstuna

6

22 857

26,0

1 139

94,1

24,5

Gävle

4

12 849

10,6

826

100,0

10,6

Karlstad

3

19 682

19,1

968

95,0

18,1

Norrköping

6

22 531

19,0

845

99,5

18,9

Sundsvall

1

3 822

4,3

1 130

100,0

4,3

Uppsala

4

6 540

8,0

1 218

100,0

8,0

Västerås

9

45 718

41,4

906

79,9

33,1

33

133 999

128,5

959

91,5

117,5

Totalt

22 

Profile for maxfastigheter

MaxFastigheter Årsredovisning 2018  

MaxFastigheter Årsredovisning 2018