Page 1


„‹}wŠÔ cŠÖq–u‚×–}ܞ‡h Ú}ۄ{w‘}Ö—ww ؑ¿w}}v}}{‡Š‚i}}| ןŒs‹}¾h–…{܇×cŠ×…{r ‡Šp–xÍ×Ú}Ûv‹s f܇ Ú}ۇ}…Š×s‡hf…׏žh …Šc–cÖqÂc‹}c¾‡–irŽ| Ú}ۇw‹ŽfÖ‘x{‹i‹}| …hx¹‘–„‹} x}‹}t׋xËi–icz‘{ …hx¹{‘ × Šž x}‹}t׋ڐuvz‘{ Šž …Šc™…Ô¾ f܇ Ú¾‡—{¾f}‘‡‹i‹}|Â{× …hx¹‘{Šž× uŒx}ۘ|k×Âs¾‡˜c –Úk}ןŒ…׏žh Ù¹‹|{…‹×c‹| –Úk}ןŒ…׏žh Ù¹‹|v}}{|s …hx¹{‘ × Šž ڑrth f}‘w‹‚}Žk |Š …hx¹‘–cžh ‡v{ss˜c …hx¹w‘ r r‹ t‹˜} …hx¹k‘ ‡w p‹×„˜{ –ur‹{‹™„¾w‹s} …hx¹‘Ú}…{ i}xÔ˜Ô …hx¹‘d‹ ‡×‹˜| ‡Œ×‹iis‡Š‚i}}|Âd‡hu¾‹×‡‹i‹}|ÂÙËÏ× ‡‹i‹˜} …hx¹‘…¿‹ dŠ×sv˜}  ˜Ö …hx¹—‘ …× „iÖ u¾‹×Ú¾‡Ž vŠ{{v˜}

…׿‹ ¬ ¦ß ¦§ ¦¨ ¦¨ ¦© ¦­ ¦® §¨ §® ¨¦ ¨§ ¨ª ¨« ©ß ©ß ©§ ©ª ©¬ ª¦


…hx¹f‘ ŒrŽ xz‹˜„ …hs‹{…‹wŠ ןŒs‹}¾hi‹cv}}{‡Š‚i}}| Ú}ۇ}|–uŽ Ú}Û{…‹–dŽ|× ps„Ž˜

…hx¹–‘ iŽ| Û i×˜u …hx¹„‘  iŠ × „˜i …hÚ¾‡Úv p‹×˜| u¾‹×Ú}ۇ‹i‹}|„h…Âu‡h vŠ{{˜} …hx¹‘Ž c„v˜} …hx¹‘„Šh‹| –d{˜c …hx¹‘fŒsŠ× psvŠ{˜{ …hx¹‘—×× „zŠu˜u u¾‹×Ú}ۇ‹i‹}|Š×kŠ| is˜s Ú}ۇ‹i‹}|–„tŽ|} „{‹i‹˜} –Úk}ןŒ…׏žh™×hc}}{p‹×

ª¨ ªª «¬ «® ¬¦ ¬© ¬ª ¬¬ ¬­ ­ß ­ß ­§ ­¨ ­©


{hf¨­ {hff܇–…s—…¾hf‹{„df‹{c¿‹…׿‹™×c‹}rŒ–×× kŽs lžhÚ}Ûڐuv–i¿‹šr¿u}h—„rhš¿™…¿Úuv‚‹„׍ckךr¿Úh xowŠs ׌{‹i‹cwu{hf„‘s}uŽžÚ}Ûڐuv–i¿‹s}Š„s‡wxËԅ‹ –ur‹uŽžt‹{¾‹ fÖv}}{‡Š×™ruŽžuŒ™…¿kŽsx}ۄwf‹{–i}Ô …}܇{Ž{hfkŽs lhž {Ž¨­x}Ûc‹}šr¿—c¾ ¦‡–„×‹iڋ‹×£ š{¾fwf×ڋ §x֒qs ‹×Òi–„×‹ fwwŠÖqs ¨x‘k‹ix‘k׎|‹×£ w‘k‹f×uŽžf}w‘k‹ ©xo}x‘ –u„‹˜„i ‡|‘™¾ ×t× ž {Ž„hž —r¿‡{rŽ ªxÚ–’ ÚicsxÃÔ ’ s‹ šr¿uŒf‹{rŽ™…¿Ú}¿‡{š¿c‡¾ × «‡s’s„{’{‹x֍v i sŠŸhsך¿k‡w ¬ڋ…„i’iÒi ™„¾™i„rŠws}ŠwyËhf¿×f¿‹…‹f‹{}‘¿ ‡|‘–¾ „{‡ ­„xx’ Òi kŒ×‹Ô™×k‹kŽÚd‡hs× ®×˜|i„„c d’ ˜ s {Ž}ۖwŽ|w×|Š rŽ ¦ß„z‹„s‹i|‹‹i‹ }‘i¿ cŠ ™k¿‹i‹Ú‘r™…¿–xÍ×ØrŽ ¦¦{‹s‹x´s‡ x oáp‹×£ wŒ}h{‹}r‹wr‹ ¦§¦¨xss’ u‹}„’„„h’f˜…„h–f}‹Û…Âws } „h–f}‹Û…Âz}}|‹


¦©‡×‹c‹ic{’{גs‹ c‹}h‹×š{¾‡‹c‘ ¦ªu‹×Òi –Ø܇ž —ؾ—w¾hxË× ¦«v{’{i}|‹i x}ÛÚ~sv}}{ ¦¬ԋsc‹×Òi„h’f˜… „h–f}‹Û…Âԋs ¦­‡×k’k‹× c{’{‹× c‹}h‹×uŽšž {¾{˜Ž uƒ ¦®‡‹}sŽ }sŽ x‹x‹ –¿×i‹cf‹{kŠž §ß{k’kx‹×‹i„Ã’Ô˜{ –¿×i‹cc‹}rÜ{ž ןŒ–{‹ §¦‡x’x{‹˜uiv{’–{„ š{¾x}Û{‹u™×v}}{uŠhŸ …‹| §§f‹}˜i f‹{–f‹}Úf‹{–xÍ×ؑ}¿ i‘¿ cŠ fÖf¾‹d‡hwff §¨׍‹˜si f‹{„z‹Ú‡¾‡×׿‡{t¾‡{s× §©„×’so pá Ž i f‹{„Š×˜rƒ §ªcsÒÃs ‹ {Žf‹{csŠÔÑ §«c‹–×v{’{„’„×£ yËhv}}{s‹{c‹ §¬ dגsŽ i {Žf‹{‡ru× §­ ˜„i„’ „ s‹ –xÍ×ؑ¿¾‹h¾‹|„‡×h¾‹| §®„{֋×Òiu„’„×£ Úw–…×„{ÖÛ ¨ßc‹–×v{’{„‹ci’j‹ „×u׋v}}{s‹{c‹ ¨¦s˜xi {Žf‹{–ÚŽ|}–Ø‹c–„ x}ÛÚ~sÚ}…{i}}| ¨§ڒ}…’{i}|Òi


¨¨‡}|„i’i‹×u„’„×£

–…×‡}|„Ši–d¿‹™if‹{i}h d‡hkŽs ¨©׍ÚÚ ’ ‹×„i’jc } | ‹i uŒÚ}Û׍Úڋי…¿—i¿h ¨ªؐopá „’„˜cv{’–{…iss’ £ |„’„×c{’xs t‘c˜cv}}{isš{¾…Š× ž š… ¨«‡˜„c£ isš}¿–‚}¿‹ ¨¬}k£ isx}‹‚i‹cvŽ ¨­–d{£ is–cƒ{ –uÛ{אƒ|ÂuŠŸh…‹|c}ÛuŒ{hf–k¾×׎Ÿ—¿ |¾‡{–xÍ× Ø‘š¿ {¾x}‹kŠ|™×uŽuž c „t‹×|¾‡{thf‹{„Š„rŽ™×uŽuž hŠŸ xh׎fŸ ‡Ü ‡r{{hfd‡h–uÛ{אƒ|–…¾‹×Š× Ÿ


k‹s„ru¿‹|

¬

Ú}ۄ{w‘}Ö—ww Ú}ۖ}‹uŽž i ۖxÍ × Ú}ۄ{w‘ } Ö — wwdŸ × ‡|‘¾ cŠ w Ú}ہ ׊ | –xÍׅŠcx}ÛcŠ×Ú}ۙ×dŠŸ×—…¾hf‹{–xÍ×Ú}ÛuŠžœ šx s‹{ …Š c ׍ | {d‡hڐ u v‚‹„׋ c‹}x}ÛÚ~s u ‹hc‹| u‹h‹i‹ {Ž ™ i–xÍ × v}}{׌{‹}Š w ؍ r k‡wc‹}–fܞ ‡ ך…d‡hc‹| ‹i‹ ‡|‘¾ r¿  |f‹{}Û{Š r }ہŠ h –„{‡ ׎ž fÜ ‡ Ú}ÛuŽž k ‡wv}}{s‹{…Š c d‡h‚‹„r‹uŽž„‡×š¿ ׎ž–xÍ×dŠŸ×…׏žh—…¾hf‹{„{w‘}ÖÂd‡hÚ}Û –i¿‹d‡hc{Žf‹{‡w‡¾× fׇܞ×{‡h–…×c×¾‹–f‹}ږܞ‡{™„ dŠŸ×uŽž„‡hcf܇v}}{ –i}Ôv}}{dŸ×z‹|™×™i {Ž„{tv}}{ …}܇„{‹vv}}{–xÍ×dŠŸ×œ r¿|f‹{ڋc–ÚŽ|} —ÛxËÔԋv}}{ th{ss…rڿז}Ž|c¾‹ {ssv}}{ u}hš¿lžhv}}{lžh×Š| ˜r|„{w‘}Ö™ׅŠcv}}{k‹sd‡hÚ}Û ׎Ÿ–xÍ×Ú}ۄ{w‘}Ö—ww –xÍ × Ú}ÛuŽž f }‡|¾ ‹ h|ž h s¾ ‡ f‹{–xÍ × „}ÖÛd‡h˜cšr¿ rŠ h Ú}Û ™×f}ŠŸhڐuvc‹uŽžu¾‹×šr¿–xÍׄ}ÖÛd‡h˜c–}ܞ‡|{‹ ڐuv’ £ „}Ö£fi’j‹{cf‡Ü Ú}Ûڐuv–i¿‹–xÍ×ؑw¿ }}„ u vv}}{ ‡Š×ŸŒ–‚ r¿|c‹}x}ÛÚ~sxowŠsk‡w|žhd‡hÚ}ۇhf–‡h v{’{£ „}Ö£ fi’j‹{ Ú}Ûv}}{‡Š×x}ۖ„}p–‚–‡|žhc¾‹ „ž h ‡Üž × ™r™×˜cšr¿ x }‹codŸ × ™×Ú}ÛuŠ | –Ú}‹Ûc‹}xo wŠ s rŽ xowŠsk‡w|žhd‡hÚ}ۇhf „h’Ó£ „}Ö£fi’j‹{Ú}ۄhÓšr¿–crf‹{–k܇ž f‹{–܇ž {™„ ™×…Š c v}}{uŽž Ú }ۇhf u }h„‡× —¿  ׌šxx}ÛÚ~s x o wŠ s r¿  |f‹{–‡‹i} h –‡‹iŠ h  –×ܞ ‡ h{‹i‹cf‹{–kܞ ‡ ‡|¾ ‹ ht h ™i c‹}uŒuc„žhuc‡|¾‹h|¾‡{th™i –{ܞ‡th™i—¿cthuŠŸh„žhuŽžkŠž{Ž‡|‘¾


­

k‹s„ru¿‹|

z‹|™×i s ™id‡hs×{‹rŠŸ h –r { uŠŸ h „ž h uŽž rŽ lž h f}iۖc r dŸ × šr¿ –Ú}‹Ûf‹{th™i™×f‹{–kܞ‡–…sØrŽkŠž×ŠŸ× —¿x}ÛÚ~sxowŠs r¿  |f‹{t h ™i „ r u¿ ‹ |c x }‹co–xÍ × „h’ Ó£ „}Ö£ fi’ j ‹{ dŸ × {‹‡|¾ ‹ h–s { rh ׎ž fÜ ‡ …Š c —…¾ h f‹{„{w‘ } Ö d ‡hؑ¿ x o wŠ s s‹{…Šc‚‹„×v}}{d‡hÚ}Ûڐuv–i¿‹i}hœ –Ú}‹ÛjÛ׊Ÿ × ‚‹„×v}}{i h š{¾ ™ k¾ – xÍ × –f}ܞ ‡ hx}Ûc‹‚ ‡|‘¾v}}{r‹ ˜r|…‹sŠi}hš{¾šr¿ v}}{uŽžx}Ûc‹‚‡‡c{‹ —s¾ۗh¾ Ûc}Ûuhd‡h‚‹„×v}}{׊Ÿ× ‡‡c{‹i‹cf‹{i}h —ÛÚ}¿‡{ uŽžiۗ„rhf‹{i}h™…¿—c¾Ø‘¿xowŠss‹{dŠŸ×s‹{z‘{d‡hs× ‡|‘¾uc }Û|Ûc‹ ih–}Ž|c¾‹ ‡c‹˜c v}}{š{¾{Žc‹š{¾{Ž–‹ ™…¿Ø šr¿uc–{ܞ‡ i‹cc‹}c}ÛuŒd‡hؑ¿ š{¾–Ü ‡ cc‹ –f}ܞ‡h…¾‡…‡{ Ú}ۖ}‹™…¿„{w‘}Ö—ww …}܇™…¿{אƒ|„{w‘}Ö—ww cš{¾{Ž„žh™r ׇc–…×Ü ‡ šxi‹cv}}{ „ž h ™rh‹{c s ‹{ š{¾ l ‹wlŸ h š{¾ t h ™i š{¾ — ×¾ ™ i š{¾ s ‹|™i š{¾ ‡ w‡¾ × ™i|ž h c¾ ‹ v}}{ v}}{i h – ‚ v}}{ihx}ۖ„}pc¾‹f‹{rŽ‡Üž×™ruŠŸh„Ÿ×


¦ß k‹s„ru¿‹|

ؑ¿w}}v}}{‡Š‚i}}| ןŒs‹}¾h–…{܇×cŠ×…{r …hx¹‘ {Šž × c … ׊ c Ú}}ƒ‹ §§ –xÍ × Ú}}ƒ‹uŽž u¾ ‹ × –}ž { –x´ r ˜c —s¾ |Š h š{¾ š r¿ – x´ r –s { uŽž ‡|‘¾ tŸŒ „‹} c ‹ Ú}}ƒ‹ §§ u¾ ‹ ז¾ ‹ ™…¿ yË h –x´ r i} h œ šx–x´ r uŽž – kŽ | h™…{¾ Ú}}ƒ‹ §§ šx–x´rxp{~cƒÂ‡|‘u¾ tŽž ŸŒ„‹}c‹–}Ž|c¾‹–x´rxp{~cƒÂڇi‹c×Š× Ÿ šx cšx–x´r‹}ۄru¿‹|uŽž–kŽ|h™…{¾ –}‹cÜ{–„Ž|¾‹–xÍ×s¿×š{¿‡Ûš} u¾ ‹ ׇ|‘¾ s¿ × š{¿ s¿ × –rŽ |  s¿ × š{¿ s¿ × ×ŠŸ × }¾ { …׋u w –| c‹hŠ×u¾‹×{‹–r×ihc}{šr¿„w‹|œ –Ú}‹Ûxcs–xÍ×x¹‹‡|‘¾—¿ š{¾{ŽØ‘¿{Žf× ‡|‘¾™×z‘–d‹ –…{܇ׇ|‘¾…×r‹×ŠcƒÖÛ׊Ÿ×—…Û ˜¾h ‡‹c‹‚c rŽ u c „ž h u c ‡|¾ ‹ hÚ}¿ ‡ { c‹hŠ × u¾ ‹ זr × d‡hu¾ ‹ × –Ú}‹Ûš{¾{ŽØ‘¿{Žfךxc× –r×–‹š…×iۖxÍך}šx }¾{c{Žs‡r uŠŸhŠ× s‡×c‹hfÜ×u¾‹×׊žhz‹×‹‡|‘¾uŽž×Šž× ˜cv‹s…Šž×š… yº‹r×t¾{–xÍז…{܇×cŠ× ‡hfš…×cÚ‘r—ww–rŽ|cŠ× ڇs}Š„}‘¿ ڑrs}Š„}‘¿iÛs}hcŠw‚ŠÚuÂuŽž¾‹„r|‡rd‡hv}}{ w}}×ŽŸ–xÍׂŠÚu d‡hÚ}ۄ‹c s}Š „ }‘¿ – xÍ × ‚Š Ú u – xÍ × Ú}Û׋{d‡hÚ}Ûڐ u v–i¿ ‹ ih–}Ž|c¾‹s}Š„}‘¿ „‹c–}Ž|c¾‹w}}f‹{i}hcs}Š„}‘t¿ h —rׁ–‚ƒ –…{܇×cŠ×׊ž×—…Û yËhf}‘w‹‡‹i‹}|ÂuŽž–¾‹™…¿yËhth—rׄr|‡r ׊žhןŒs‹}¾h –…{Ü ‡ ×cŠ × …{r fÜ × ×ŠŸ × š{¾ × ‡×–| ׊ž h ןŒ s‹}¾  h—¿  c}‹wœ ‡|‘¾ ‡ |¾ ‹ h׊Ÿ ×  fÜ ‡ c}‹wf‹{‡Š ‚ i}}| d ‡hÚ}Ûڐ u v–i¿ ‹ f‹{‡Š ‚ i}}| d ‡hv}}{ uŽž š r¿ f }‡hv}}{–Ú}‹ÛÚ}Ûڐ u v–i¿ ‹


k‹s„ru¿‹| ¦¦

c}ۖuÜ ‡ ×cŠ × –| Ú}Ûڐ u v–i¿ ‹ cŠ w u¾ ‹ ×c – xÍ × ‡Š × –rŽ | cŠ × —¿  ڇs}Š „ }‘¿ x¶Ñ h Ú}Ûڐ u v–i¿ ‹ uŠŸ h …‹|c – xÍ × ‡Š × –rŽ | cŠ × —¿  –xÍׇŠ×–rŽ|cŠ×œ ڐ u ˜v vŠ { ˜{ „Š h ˜Ó –xÍ × c } | ‹–u¾ ‹ ׊Ÿ × –…{Ü ‡ ×cŠ w –xÍ × chž c¿‹×„‹d‹d‡hs¿×š{¿s¿×™…Ô¾i}hœ{Žs× ¿ –rŽ|v}}{ÛfŒ¾‹v}}{ ‡Š זrŽ |–u¾ ‹ ׊Ÿ × Ú}Ûڐ uv–i¿ ‹ Ú}ۄhÓ „‹c ڇs}Š „}‘¿ v }}{ x¶hÑ –d¿‹šxs}h×Š× Ÿ —¿ –xÍׇŠ×–rŽ|cŠ×…{r–| –Ú}‹ÛjÛ×Š× Ÿ fŒ¾‹ Ú}Ûڐuv–i¿‹x}×Ú  ڋ×ih–xÍחs¾–ÚŽ|hc}| ‹–u¾‹×Š× Ÿ v}}{k‹s×× ŠŸ –xÍ×Úܟזڇ|‘¾—¿ –{ܞ‡thdŠŸ×v}}{cŠwis–xÍ× ‡Š×–rŽ|cŠ×—¿ –xÍׇ|¾‹h׊Ÿ× ׎žš{¾¾‹‡hfš…×׊žh—¿c}‹w—¿š…¿ ‡|‘¾‡|¾‹h׊Ÿ× ‡|¾ ‹ hx}ہŠ s … hx¹‘ {Šž × ×Šž × —…Û –}‹c – dŽ | ×i‹cfŒw‡c–¾ ‹ d‡hu¾ ‹ ז‡h ׊ž h —¿  c}‹wš…¿ fזd‹–… × –d‹c i ہ¾ ‹ –xÍ × w¿ ‹ –xÍ×w‡šx –Ú}‹Ûf‹{‡Š ‚ i}}| ׊ž × —…Û uŒ™…¿ – xÍ × ‡Š ‚ i}}| —¿c„h„‹}˜c–xÍ×x}Û{‹Ö –}‹Ø¾‹×{‹—¿ uŽ×ŽŸ–}‹…rÚ¿× —¿i‹cuŽfž { dŠhi‹cuŽuž }{‹×™×c‡hucd „‹{—rטcv‹s×–ŽŸ xÍ× —s¾ c ‡hu c d — r×u}{‹×„Š s Â uŠŸ h ׊Ÿ × ؐ r ‡‡c{‹—¿  Ú¿ × —¿  {‡hšxu‹h׎Ÿ c „ h„‹}u‹h׎Ÿ {‡hšxu‹h׎Ÿ c ‡Š ‚ i}}| u ‹h׎Ÿ {‡hu‹h׎Ÿ‡Š‚i}}|ÂÚ}Ûڐuv–i¿‹ ¨ ‡|¾‹hןŒs‹}¾h ‡hfš…× c–…{܇×cŠ×w}}r‹uŽšž r¿–¾‹„‘c¾ ׊ yËh ؑu¿ tŽž h —rח…¾hf‹{…rÚ¿× ‡|¾‹h„rdŽr—¿ –xÍז…{܇×cŠ×…{r ןŒs‹}¾h–…{܇×cŠ×


¦§ k‹s„ru¿‹|

‡Šp– xÍ×Ú}Ûv‹s f܇ Ú}ۇ}…Š×s‡hf…׏žh

fŒ¾‹–xÍ×Ú}Ûv‹s—¿×Š× Ÿ f܇ Ú}ۇ}…Š×s‡hf…׏hž ×Š× ž –‡h }¿ ‡ |–x‡} – l × s  fÜ ‡ Ú}Ûv‹s ׎ž – xÍ × –f}ܞ ‡ h…{‹|d‡hŠ s t r¿ ‹ ׁŠ s t š r¿ — c¾ }¾ ‹ hc‹|lž h –xÍ × „¾  ׅ|‹w fÜ ‡ i s uŽž w }} t h „uvv}}{—¿ is׎ŸiÛw}„uv¢ ׎ž ڑ r s‹{…Š c v}}{k‹s × Û i s uŽž w } „ u v¢ — ¿  f}‡h v‹s dŠ × v ‡ |‘¾ ׎Ÿ f‹{w} „ u v¢ d ‡hi s ׊Ÿ × ÛiÛlŠ c y‡c‡‡c{‹ v‹s dŠ × v – |c‹|–xÍ × v‹s dŠ × v uŽž ۖ‡Ž | r‡‡ i h c‹|–xÍ × Ú}Ûv‹sšr¿ uŠŸhœ uŽž–xÍׁŠstv‹s–…{܇×cŠ×cŠw}¾‹hc‹|d‡h–}‹ —s¾ }¾ ‹ hc‹|d‡hÚ}ۇ}…Š × s uŽž f }‡hr¿  |i s uŽž w } „ u v¢ i s uŽž w}„uv¢×ŠŸ×—…ÛlŠcy‡c‡‡c{‹ —¿cc‹|–xÍ×Ú}Ûv‹sšr¿œ ׎ž – xÍ × ‡|¾ ‹ h׊Ÿ × –}ܞ ‡ h}‹{Ž ‡ |¾ ‹ h׊Ÿ × ™f}iÛ{‹c|ž h c¾ ‹ …hx¹‘ {Šž × uŽž ‡ s „¾ ‹ …Â Ú |‹|‹{—×Û׌„Šž h „‡×‘ c ‚ ƒ | ‘ c …‹{‹ thdŠŸ×wŒ–ڝÔv}}{׎ŸthdŠŸ×„wš„–…{܇×cŠ× —¿s¾‡i‹c׊Ÿ× {‹c…{ršxœ —¿ –rŽ¡|×ŽŸiۚ{¾{Žf}‘w‹‡‹i‹}|—¿×Û uŽž–xÍ× –Úk}ןŒ…׏hž œ }‘„¿ c {Ž×‡¿ |{‹cœ ˜r|ŒrŠw …‹c{Ž‡|‘¾ –}܇ž h{Ž×Û¾ {Ž —s¾}„‘¿ c ¾‹{Ž×‡¿ |{‹c f¾‡|œ {Ž šxs‹{œ cŠ×Û


k‹s„ru¿‹| ¦¨

u¾‹×ؑ¿uŽžu}hv}}{x}ۖzu׎Ÿiۚ{¾–…{܇טc×Û {Ž–…{Ü‡× š{¾ {Ž –Ú}‹Ûv}}{™×™id‡hu¾ ‹ ך{¾ š r¿ – …{Ü ‡ ×c – „{Ž ‡ |‘¾ ™ יi {Ž–…{܇ך{¾{Ž f܇š{¾ØŠcš{¾r׊ ‡|‹cڑr‡|¾‹h׊ן ‡|¾‹h׎uŸ ‹¾ ך{¾{Ž {Ž—s¾f‹{ڇrŽs‡rthc‹–‹uŽiž Ûڑr‡‡cšx–Ú܇ž –xÍ×x}ۘ|k× —c¾˜c…׊c–w‹{‹c׿‡| u¾‹×c‡‡cšxs‹{„Šrs‹{„¾×uŽž–…×¾‹ „{f} t¿‹š{¾f}—¿c–…{܇ך{¾{Ž v}}{–xÍׇ|¾‹h׊ן ×Û

…Šc–cÖqÂc‹}c¾‡–irŽ| c‹}c¾‡–irŽ|Â׊Ÿ×s‹{sŒ}‹u¾‹×—„rhš¿ ؑ¿uŽžf}—c¾c‹}c¾‡ –irŽ|š¿c}‹wš…¿w‘k‹×ŠŸ×{Ž © x}ۖzu d‡™…¿ÚŽž×¿‡huŠŸh…‹| šr¿u}‹w–‡‹š¿ x}ۖzuuŽž…׏žhf܇ Ú}Ûڐuv–i¿‹ x}ۖzuuŽž„‡h Ú}ÛxËi–icڐuv–i¿‹uŽ„ž ‹{f܇Ú}ۇ}…Š×sÂuŽ„ž fŽž ‡Ü Ú}ۖi¿‹iŠc}Ú}}r uŠhŸ „Žxž }ۖzu׎fŸ }—c¾c‹}c}‹wš…¿wk‘ ‹d‡hڐuvw}ƒuŠ uŠhŸ …‹|uŠž œ šx ׇci‹c׊Ÿ×u¾‹×š{¾šr¿c¾‹th

Ú}ۇw‹ŽfÖ‘x{‹i‹}| …hx¹{‘¾ ׊ž –f‹}Úu¾‹×{‹c×Û–f‹}Úu¾‹×–i¿‹fÖ‡w‹Ž‰ڑr fŒš…ל —| w ‡‡c}‘¿ uŠ × uŽ u¾ ‹ ×ڑ r r¿  |f‹{–f‹}ږܞ ‡ {™„ r¿|f‹{–uru‘×i}hœ f܇u¾‹×–i¿‹fÖ‡w‹Ž‰ u¾‹×…׊cuŠhŸ xowsŠ  r¿|uŠhŸ x}|sŠ r ¿ |u¾‹×–xÍחwwjwŠwšr¿–jڋۇ|¾‹h|hž u‹hr¿‹×x}|sŠ  ׌c}}{p‹×f܇…hx¹{‘¾ ׊ž …hx¹–‘¾ „‹}Â


¦© k‹s„ru¿‹|

…hx¹‘–„‹}Â

…hx¹‘{Šž×

…hx¹–‘ „‹} x}‹}t׋xËi–icz‘{ …hx¹{ ‘ × Šž x}‹}t׋ڐuvz‘{ Ú}Ûڐuv–i¿‹Ú}ۇhf™rcs‹{ šr¿u}huŒ×‹|™f}—¿×ŠŸ× –}Ž|c¾‹wš{¾„‘Ô–| –k¾× f×׎Ÿx}‹}t׋iۖxÍ×Ú}Ûڐuv–i¿‹ cŒŠh–xÍ×Ú}ۘÚv„sŠ Âx}‹}t׋ڐuvz‘{i ۖxÍ×Ú}Ûڐuv–i¿‹d¿‹h…׿‹ Ú}Ûڐuv–i¿‹u}h–hԋÖr‘—¿|Ü×|Š×—¿ ¾‹×Ž™Ÿ ×cŠx׊ן cŠx½×׊Ÿ –v‡iۚr¿ – xÍ × Ú}Ûڐ u v–i¿ ‹ kܞ ‡ ¾ ‹ ‡|¾ ‹ h׊Ÿ × —¿  „‹cd¿ ‹ hl¿ ‹ | kܞ‡¾‹‡|¾‹h׊Ÿ× d¿‹hd‹kܞ‡¾‹‡|¾‹h׊Ÿ× ׎Ÿ|Šhšhcwš{¾„‘Ô–| —×¾—¿×Š×ž iÛs¿‡hthir׊ן –| t¿ ‹ |Š h š{¾ š r¿ u }huŒ×‹|—¿  ڍ c šr¿ × Û fÜ ‡ iۚx׎Ÿ |Šhš{¾thš…×–| xŽc‡‡c–„Ž|i‹cڐuvz‘{šx–xÍׄ‹cz‘{cšr¿ ‡Š × ×ŽŸ c | csŠ  ‡|¾ ‹ h–k¾ × …hx¾ ‘ {Šž × –}‹ u¾ ‹ זf|–¾ ‹ ™…¿ yË h


k‹s„ru¿‹| ¦ª

uŽ—}cu¾‹×x}‹}t׋–xÍ×ڐuvz‘{ u¾‹×¾‹hŠŸ××Û –Ú}‹ÛjÛ׊Ÿ× r‹|d‡hu¾ ‹ ×i h {Ž f‹{}‘¿ f ‹{j‹r׎Ÿ – xÍ × r‹|d‡h ڐuvz‘{|Šhsr‡|‘¾™×׊Ÿ××Û uŽ×ŽŸ–‹u¾‹×ڍi‹}֋ ڇiۖd¿‹r¿‹| –d¿ ‹ –d { uŽ š } –}ܞ ‡ hڐ u vz‘ { ؾ ‹ זd¿ ‹ {‹—¿   u¾ ‹ ׁ¾ ‹ hŠŸ × ×Û isڇiۖd¿‹r¿‹|–d¿‹–d{uŽš}{Š×iÛڐh¾ uŽš}ڐuvz‘{i Ûؾ‹×–d¿‹{‹œ cuŒ™…¿‡‹Š|–„Ž|r‹|ڐuvz‘{t‡|–„Ž| u¾‹×¾‹hŠŸ××Û ڇcŒ…×r –d¿‹šxuŽžiۖd¿‹r¿‹|–d¿‹–d{uŽš} –}ܞ‡hڐuvz‘{iۄ×cŠ×–d¿‹{‹–| –„Ž|r‹|ڐuvz‘{ ct‡|–„Ž| uŽ ׎Ÿ … ‹|f}ŠŸ h s¾ ‡ …‹|f}ŠŸ h –‡À ¾ ‹ –xÍ × Ú u vz‘ { c š {¾ š r¿ x}Û{‹uÚ}Ûڐuv–i¿‹ f‹{„Ÿ ×c–„„Ÿ×r¿|cŠ× –xÍחs¾–ÚŽ|h uŒx}ۘ|k× ™ …¿ ˜ cšr¿ { ‹c׿ ‡ |s¾ ‹ hcŠ × cŠ w „‹c–u¾ ‹ ׊Ÿ × –‡h –}‹šr¿—f¾×ŽŸ–}‹c–‡‹Û –}‹š{¾šr¿–xÍ×Ú}Ûڐuv–i¿‹cs‹{ d‡™…¿ i s w} „ u v¢ ‡ |¾ ‹ h–rŽ | —f¾ ׎Ÿ c – ‡‹Û ڇ‡|¾ ‹ h׊Ÿ × u¾ ‹ ×c d ‡…| r  Û i‹c×Š× Ÿ iscÚh¾ –|u¾‹×¾‹ ‡|¾‹h×Š× Ÿ —¿ ‡vƒp‹×–xÍ×ڐuvz‘{× ‡‹}{ÖÂ‡× Š ׎šŸ {¾f}‡w ׎fŸ ‡Ü |Šhš{¾šr¿}wŠ ŠuvÚ|‹c}Ö Ú}Ûڐuv–i¿‹ Ú}ۇhf™rÚ}ۇhf…׏hž |Šhš{¾Ú|‹c}ÖÂt¿‹hšr¿Ú|‹c}Ö—¿|Šhšh c wš{¾ „‘ Ԗ| ڐ¾ h t h ׊Ÿ ז| t h i r׊Ÿ ז| –}Ž |c¾ ‹wš{¾„‘ Ô s¿ ‡ h–xÍ × ‡|¾ ‹ h׊Ÿ × —×¾ × ‡× t¿ ‹ |Š h š{¾ š r¿ uŒ×‹|׎Ÿ {Š × –‡Ž | hšr¿ –‡Ž|h׊Ÿ×–‡Ž|h׎Ÿšxšr¿ ‡|¾‹h…hx¹‘¾{Šž×u¾‹×–¾‹™…¿yËh –Ú}‹ÛjÛ׊Ÿ×׍„Š|ڐuvz‘{ d‡hu¾‹×ih{Ž‡|‘¾ r‹|d‡hڐuvz‘{| hŠ {Žf‹{}‘z¿ ‹|ׇcz‹|™× ‡Ûš}׎Ÿ f ¾ ‡ h—f¾  u c ‡|¾ ‹ h –}ܞ ‡ hi s }{y‹r׎Ÿ – …‹Û–… × yº ‹ ™f}iۖc¾h|hž c¾‹u¾‹×‡‹i‹}|Â{× Šž ÛÚ}w׎Ÿ hÚÜ× Ÿ xpڎÚ}wšx–| ؏h׎cŸ d ׏Ÿ –|‡Š×׎uŸ ‹¾ ז¾‹™…¿yhË i×c}ÛuŠhž u¾‹×‡‹i‹}|–„‹}Âu‹¾ ׁ¾‹


¦« k‹s„ru¿‹|

u¾‹×{Šž×׎ž{Š×؋r˜Øזc×šx u¾‹×‡‹i‹}|–„‹} u¾‹×š{¾f¾‡|k‡wڑr u¾‹×x}‹}t׋ Ú}ÛxË i –icz‘ { —s¾ u¾ ‹ ×c Ú  c ‡|¾ ‹ h–rŽ | cŠ × –Ú}‹ÛjÛ׊Ÿ × × „Š | u¾ ‹ ×i h š{¾ k ‡wڑ r ׊ž h uŽž š …×–…{Ü ‡ ׅŠ  s‡š{¾ ڑ r š{¾ f | cŠw™f}–| t¿‹iÛڑrc –‡‡ ڋcŠ×uŒwÔ×Û w‹x{Š×–Ø‹…Š–r¿ Ÿ —…ۚ{¾{‹c w‹x{Š×–Ø‹…ŠuŠhŸ ×Š× Ÿ —…Û wÔ–xÍ×f‹{„d –u¾‹×Š× –u¾‹×ŠŸ× u¾‹×š{¾Ú‘r{‹c–xÍ×Ú}ÛxËi–ic uŽ ׎Ÿ – ‹u¾ ‹ ׇ‹i‹}| … hx¹‘ {Šž × –}‹×ŽŸ – ¾ ‹ –}ܞ ‡ hz‹×‹ „‘¾ u¾ ‹ ×yË h –¾ ‹ z‹×‹uŽ — }cc y ‹ršx—s¾ – }ܞ ‡ hxµ s – }ܞ ‡ hsŠ  ‡| „Œ…}Šwu¾‹×…hx¹‘–„‹}Â׎ŸÚ‡×Šžhz‹×‹×ŽŸsŠ‡|dŸ×œ ‡|uŽ—}c dŸ×šxšr¿–{s}…׏žh ڇ}‘¿„c –‡À ׎ž–…{܇×sŠ‡| Ü{s‹dŸ×{‹ is{Š×x¾‡|…{r {Š×c…׊c s‘{h–| –iw–‡ ˜…| sŠhŸ …‹|Š× u¾‹×¾‹ f܇{Š×–xÍ×uŽ—}cu¾‹×„h„Š| –‡À ׎už Œš{{Š×–…{܇×sŠ‡| ׿ ‹ u¾ ‹ ׁ¾ ‹ hŠŸ × –…{Ü ‡ ׁ¾ ‹ sŠ  ‡|dŸ × œ –|Ü { s‹dŸ × Ü { s‹ {Š×„‘hi}hœ–|sc™iis–|‡‡c‡‡ccs{‘ –|lŽ{Š×š{¾{cŽ ŒŠhÚ|h ™k¾š…{¾Û sŠŸ h —s¾ ׊Ÿ × {‹u¾ ‹ ז|ur‡h™…{¾ –‡‹™…{¾ uŽ ׎Ÿ u¾ ‹ ז‡‹ –k¾ × ‡|¾ ‹ hu¾ ‹ ז‡‹–‚ƒš{¿ … }Ü ‡ –‡‹‡Ûš}šx–…ם w š¿ –Úܞ ‡ f‹{ —׾ׇ×u¾‹×¾‹ ڇ{Š×‡|dŸ×šx f܇Ú|hisš¿×Û ׎žÛt¿‹{Š× –iw—¿s¿‡h–dr–d¿‹™iš…{ s¿‡hÚ|h uŽ×ŸŽÚ|‹|‹{r‘ ڇdŸ×šxœ šxth…Ô¿‹ ڇth…Ô¿‹—¿ u¾‹×c–‡‹{܇fŒiŠw–‡‹‡Š×׎Ÿ‡‡c{‹ —¿  u¾ ‹ ×f¾ ‡ |Ü { s‹ i s u¾ ‹ ×c |Š w |ŠŸ h –‡‹š¿ × Ûš{¾ x ¾ ‡ | t¿‹x¾‡|cs‘{–| f¾‡|Ú|hœ —¿f¾‡|hœ c cthÚܟ× ׎žÚŠh Ÿ ˜‡À|{Š×sc d‡hisÚ|hš¿t¿‹x¾‡|‡|¾‹huŽuž ‹¾ ×sc™i×Š× ž ×Ûڇd×


k‹s„ru¿‹| ¦¬

ڇ¾‹hŠ× Ÿ is{Š×‡‡c…{ruŠhŸ sŠ{Š×cs{‘ –|i‹c×Š× Ÿ {‹u¾‹×cÚ|h ׎žu¾‹×ڑrth–}ܞ‡hisd‡hu¾‹× isd‡hu¾‹×–xÍׇ|¾‹h׎Ÿ×Û isd‡hØ{{Š×š{¾–xÍׇ|¾‹h׊Ÿ× ¾‹hŠŸ××ÛuŽž×Žž {Š×–xÍ×|Šhšhu¾‹×¾‹ ˜‡À | –‹{Š × h׎Ÿ y ‹r׎Ÿ u ې — ؾ × r × ×ŽŸ š {¾ {Ž – …Ü ‡ ڐ¾ h h–| Úܟ × Ú z Úڍ – z Ú uŽž š …×c š {¾ u }‹w –‹{Š × dŸ × c ڐ¾ h –| ˜‡À | {Š×ڍcu¾‹× u¾‹×š{¾Ú‘r{‹cÛ ڍcu¾‹× u¾‹×ڑr‡|¾‹h׊Ÿ××Û i s d‡hØ{|Š h š{¾ – xÍ × ‡|¾ ‹ h׊Ÿ × –xÍ × ‡|¾ ‹ h׎Ÿ — …Û i s d‡hu¾ ‹ × {Š × Ú  c u¾ ‹ ׁ¾ ‹ ׎ž fÜ ‡ f‹{؋r˜Ø×d‡hi s …hx¹‘ {Šž × –}‹×ŽŸ šx—ww…׏žh „¾×…hx¹¾‘–„‹}Â׎Ÿcšx‡|¾‹h׊Ÿ×—…Û šx–}Ž|wœ ׎žc‡Šp–xÍ×Ú}Ûv‹s–…{܇×cŠ××Û …hx¹‘ – „‹}  ‡Š p c – xÍ × Ú}Ûv‹s …hx¹‘ {Šž × c – }Ž | c¾ ‹ –xÍ×{‹—¿ ׊ž×c–xÍ×sŠŸh—s¾×‘¿×—…Û sŠŸh—s¾{}Öz‹Ú—¿uŽ—}c …hx¹–‘ „‹}Âc– xÍז…{܇×cŠ×u¾‹×–xÍ×f‘c¾ ׊ ×ÛšxuŽšž …ךxr¿|cŠ× u¾‹×srcŠ×{‹—s¾×‘¾×—…Û ׎žۄ‡h‡hfÂ׎Ÿ–wcc}}{p‹×–}‹×Û i‹c׊ן c…hx¹{‘ ׊ž –xÍ×ؑ–¿ wci}hœ–wcc}}{p‹×ihšr¿{}Ž ‡¾ h}‡| {‹i×c}ÛuŠžhucŠ×׎Ÿ {‹i‹c…hx¹‘{Šž×–}‹


¦­ k‹s„ru¿‹|

…Šc™…Ô¾f܇ Ú¾‡—{¾f}‘‡‹i‹}|Â{Šž× ‘c‚ƒ|…hx¹‘{Šž×׎Ÿ ˜t {Ž—s¾‡hf„ŒfŠÔœ ×Û uŽžÚc–}‹ uŠŸ h …‹|šr¿ – … × –xÍ × dŠ Ô s‹dŠ Ô ™ic}‹wš…¿ w‘ k ‹‡|‘¾ u c Š × ×ŽŸ ‡|¾ ‹ hc¿ ‹ hd‹h c fÜ ‡ ‡‡ci‹cÚ¾ ‡ —{¾ f }‘ i ‹}| {Šž × uŠŸ h ׊Ÿ × –| ‡hf š …×x}‹cokܞ ‡ Ü ‡ ׋{š{¾ f¾ ‡ |؍ r Ú‹r t¿ ‹ ‡‡ci‹c …hx¹‘{Šž×i}hœ ×ۚ{¾f¾‡|؍rÚ‹r u‹hr¿‹×xowŠs d¿‡Šs} xo wŠ s z ‹|ׇcz‹|™×rŽ –Ú}‹Ûu¾ ‹ ז‡‹šxi‹c…Š c ™…Ô¾ fÜ ‡ Ú¾‡—{¾f}‘i‹}|Â{Šž× uc„žhuc‡|¾‹h…‹uŽžs¿‡hsš{¾šr¿ –}‹Ú‘ri}hœ–}‹{‡wt‹|…{rš{¾{‡Ž ۚ}–…܇—{¿–{r…× –{ru}‹|™×…Š™id‡h–}‹uŽžiۚ{¾hu¾‹××Û –}‹hth„rdŽr–| –Ú}‹Ûšx‡|‘¾cŠwu¾‹×th ­ xµ sŠŸh—s¾Š×šx‡|‘¾uŽ—}ci×c}ÛuŠžh u¾ ‹ ×{}Öz‹Ú …‹uŽž s¿ ‡ hs š {¾ š r¿ – | š{¾ ¾ ‹ v}}{ š{¾ ¾ ‹  ׊ | –Ú}‹Û–}‹c – }Ž | ךx–…{Ü ‡ ×cŠ ×  u¾ ‹ ×xo wŠ s š x™×—h¾ ™ rz‘ { ™ r ؍rt‘cx}Ûc‹}™r {Š×c}‘¿s‹{…Šcv}}{…Šc×Š| u¾‹×–cw…‡{ }‡{}w š{¾{ŽuŽž–}Žž|}‹r„‹rc}Ûi‹|šxš…×–| f܇…hx¹‘{Šž×–}‹ …Šcv}}{…Šc×Š|s}h–x¼hœ –| ׎ž ÛuŽ ׎Ÿ ‘ c ‚ ƒ | ‘ c …‹–d¿ ‹ {‹‡w}{cŠ w u¾ ‹ × c … Š c ™…Ô¾ rŽ‡|¾‹h׎Ÿ—¿„¾×–c„¾×|¾‡|šx cs¿‡h–‡‹i‹c…Šc™…Ô¾‡‡cšxœ –‹šx–xÍ × f}‘ – xÍ × ‡‹i‹}| „ ‡×™f}uŽž š …×i h š{¾ f¾ ‡ |؍ r Ú‹r


k‹s„ru¿‹| ¦®

–xÍ×uŽž—×¾™iœ |csŠ‡|¾‹h–r¾×œc‡|¾‹h…hx¹—‘ …×yËhl …hx¹d‘ ‹ …hx¹‘fŒrŽ …hx¹‘Ú}…{ –…¾‹×ŽŸ{Ž—s¾–Úk}ןŒ…׏žhuŠŸh׊Ÿ××Û ‡Šp–xÍ×Ú}Ûv‹sœ —¿uŠŸh׊Ÿ×–| u¾‹×‡‹i‹}|Âch{‹ ‡hf…׏žh uŽžx}‹co–r¾×kŠr …hx¹‘sܟ‡ ‡hf…׏žh …hx¹‘sܟ‡×ŽŸÚ}Ûv‹su¾‹× „|h‹{{‹ci}hœ…hx¹s‘ ‡ÜŸ ׎cž w ‹¿ ×d¾‹w¿‹×d¾‹™c¿cwŠ w¿‹×„‹{Øh ׎ž c ‘ c ‚ ƒ | … hx¹‘ {Šž × –}‹ šx‡|‘¾ uŽž – kŽ | h™…{¾ ׎Ÿ ¿  ח¿  sŠŸ h —s¾ –Úk}ןŒ…׏žh×ÛuŽžw‡c{‹×ŽŸ šx‡|‘¾uŽžš…ל c–xÍׅŠc–xÍזcÖq šr¿uŠŸh׊Ÿ×œ –Ú}‹ÛjÛ׊Ÿ × …Š c ™…Ô¾ i h „ŒfŠ Ô {‹cuŽ – rŽ |  …Š c ™…Ô¾ –k¾×‡|¾‹h…Š…׿‹f܇‡‹i‹}| –xÍ×Ú}Ûx}ۖzu™r‘c‚ƒ|Âc‘ …‹ ‡‡ci‹c׎Ÿ c i Û{Ž r‹|‡Š × rŽ h ‹{s¾ ‡ šx t¿ ‹ –…œ š…œ šxš…×c – …š…šxs‹{œ cŠ × …{r t¿ ‹ ¾ ‹ rŽ c d Š h u‹h׊Ÿ × dŠhu‹h׎Ÿšx–„Ž| —wwc–„sŠÖ…‹ —ww„¿{—wwt‹×šx–„Ž| š{¾ š r¿ — wwu‡hfŒuŠŸ h —u¾ h œ –…{Ü ‡ ×f}‘ ‡ ‹i‹}| uŽž {Ž … Š c –cÖq „‡×š¿×Û‡|¾‹h…hx¹{‘ ׊ž ׎uŸ ‡hfŒuŠhŸ —u¾hÛ׎ž „‡×s}h–x¼hœ–|

…hx¹{ ‘ × Šž uŒx}ۘ|k×Âs‡ ¾ ˜c ‡Œ×‹id‡h…hx¹‘{Šž×d‡h–¾×–{ܞ‡š} u¾‹×uŒx}ۘ|k× ™…¿˜c‡|¾‹h–hŽ|wœ s‡r{‹ „{u¾‹×–xÍ×ؑ¿„hwhw–hŽ|wuc„žh u c ‡|¾ ‹ h š{¾ {Ž – }ܞ ‡ h{Ž } ‹cŠ w ™f} …hx¹‘ {Šž × š{¾ {Ž  t‘ c dŠ w t‘cš¾šxš…×ct‘c —s¾u¾‹×š{¾{ŽcŠw™f} u¾‹×cšxd‡hu¾‹×„w‹|œ ‡|¾‹h׎Ÿ ׎ž–}‹u}‹w–}ܞ‡h}‹{‹×Û šr¿Úi‹}֋r¿‹×…Šhd‡hu¾‹×


§ß k‹s„ru¿‹|

uŽž ؾ ‹ ×{‹ ˜‡Á | u¾ ‹ ׄ{w c „{wŠ × t‘ c dŠ w š¾ š „„¾ h šxuŽž š …× –d‹–}Ž | c–xÍ × Ú}Ûi}iŠ r s‡r–„Ü ‡ –| × ׎Ÿ Ú cx¹ ‹ ¾ ‹ ™…¿ u¾ ‹ × Úcw¿ ‹ ׁ¾ ‹ ‡Ž c —ww…׏ž h š¾ … ׎ × Û —{¿ uŽž „ r ځcfÖۖrŽ | cŠ × c|Šhd׋wcŠ×¾‹cŠ× …h|‚ ׎ž–}‹–…×uŠŸh…{r–}ܞ‡h}‹–xÍ×{‹œ f܇–}‹Úi‹}֋|¿‡×…Šh yËh–}ܞ‡h}‹‡Ûš}|¿‡×…Šhœ u¾ ‹ ׄ{w c „{wŠ × {‹ci} h œ t‘ c dŠ w š¾ ׎Ÿ { ‹cs¾ ‡ {‹c u¾ ‹ ך{¾ – ‡‹–}ܞ ‡ hcŠ w ™f} „ŒfŠ Ô ×Û ׊ž × Ûv}}{–xÍ × v}}{ š{¾ – ‡‹–}ܞ ‡ h–‡‹}‹cŠ w ™f} u¾ ‹ ×uŒx}ۘ|k× ‡ |¾ ‹ h c Š w ڇšr¿ x }ۘ|k× – xÍ × uŽž Ú ‡™iu¾ ‹ ח¿   x}Ûc‹‚Šž × ‡‡c{‹ i‹c…Š  ™iu‡huŠŸ h —u¾ h ‡‡c{‹ w}}r‹f×uŽž {Ž ‡ x ׍ „Š | xË i iŠ | c s¿ ‡ h|‡{}Š w œ fÜ ‡ f¾ ‡ |{Ž ؑ¿ – d¿ ‹ šx‡w}{‚ c ƒ‹cŠ w u¾ ‹ ז}ܞ ‡ |œ Ù¹‹|Ú}Û ×Šž×Ûu¾‹×؍sÚ}Û ڑr™…¿–s{|‚f܇x}ۖzu–Úk}ןŒ…׏žh ‡‡c{‹i‹c„Œ×Š c Ú¾ ‡ —{¾ f }‘ i ‹}| {Šž ×  –}‹‡|‹ciہ¾ ‹ uŠŸ h ׊Ÿ × š{¾ ¾ ‹ —s¾ ¾ ‹ —uwuŠŸ h ׊Ÿ ×  fŒ¾ ‹ —uwuŽž s }hš…×w¿ ‹ hš{¾ – … × {Ž t¿‹¾‹‘c‚ƒ|…hx¹‘{Šž× ‡hfš…ל ‡|‘¾uŽžš…ל {Š×c}‘¿kŠr–i× i h ¾ ‹ uŠŸ h ׊Ÿ × šx–|  kܞ ‡ –„Ž | h˜r¾ h rŠ h  š{¾ ™ k¾ ˜ r¾ h rŠ h —s¾ kܞ ‡ sŠ  i} h ˜r¾ h rŠ h {‹—¿   i h {‹‡‡c–xÍ × kܞ ‡ –xÍ × –„Ž | h ׎ž Ûu¾ ‹ × uŒx}ۘ|kׇ|‘¾cœ ×Û ™f}…‹u}‹wš{¾¾‹ f}‘w‹‡‹i‹}|ÂuŠŸh…‹|uŽžx}Ûc‹‚v}}{ „‡×ڎמ ‡¿ hk‹šu|‡|‘u¾ Šž x}ۖu‚™×ucz‹f¾‹–xÍבc‚ƒ|Âd‡h™f} –xÍבc‚ƒ|Âd‡h…hx¹{‘ ׊ž uŠhŸ ׊ן ×Û ׊מ yËhl ׎už ‹¾ ×uŒx}ۘ|k× ‡|¾‹hcœ ‡hfÂu¾‹×c×Úڋךx—¿ ‘c‚ƒ|‘c…‹d‡hu¾‹×uŒ x}ۘ|k×™…¿˜c{‹c{‹| z‹fš…×{Žucz‹f×Ûx}ۖu‚šu|–}‹ {Ž…{rucz‹f z‹f–…×܇ z‹f™s¿ z‹fc‹h z‹fsہŠ×‡‡c


k‹s„ru¿‹| §¦

–}Ž|c¾‹ucz‹f–| Ú}Ûc}}{p‹×„‹|…hx¹‘ {Šž × –}‹×ŽŸ ‡‡cšx–u‚׋¾ ‹ c‹}„Šžh„‡×{Ž{‹c{‹| –Ú}‹ÛjÛ׊Ÿ×f×ihf¾‡|}‘¿–}ܞ‡h}‘¿}‹dŸ×w¿‹h –rŽ¡ | ×ŽŸ š {¾ f¾ ‡ |{Ž – }ܞ ‡ h}‹‡Ûš}–cŽž | cŠ w c}}{p‹× –}Ž | c¾ ‹ Ú}Ûw¿ ‹ ×Ú}Ûx¹ ‹  š{¾ {Ž – rŽ¡ | ×ŽŸ × Û š{¾ u ۖ‹ÛcŠ ×  —s¾ c¾ ‡ × Ú}Ûw¿‹×cŠwÚ}Ûx¹‹ Ú}Ûx¹‹–xÍ×Ú}ÛuŽžt‘cdŠwš¾ –rŽ¡|×ŽŸš{¾{Ž –d¿‹™icŠ×c–xÍׇ|¾‹h׊Ÿ× š{¾s™f}×Û –{ܞ‡š{¾–d¿‹™ic„h„Š|lfז}‹ „h„Š | š{¾ — ×¾ ™ ic |Š h š{¾ ™ …¿ – d¿ ‹ w¿ ‹ × š{¾ u }‹w–xÍ × ˜i}ؑ¿ }¿ ‹ | …}Ü ‡ –xÍ × { s }–xÍ × „…‹|{‹i‹cuŽž š …× iזxÍ × uŽž – d¿ ‹ ™icŠ × —¿  c | ‡{}Š w cŠ × œ ׎ž c — ww–rŽ | cŠ ×  –}‹sŒ…׍ w¿ ‹ ×c š {¾ š r¿ sŒ…׍™f}cš{¾šr¿ –}ܞ‡h}‹–{ܞ‡š{¾–d¿‹™ics¿‡h–xÍׇ|¾‹h׊Ÿ× u¾‹×uŒx}ۘ|kךr¿{‹c{‹|i}hœ u¾‹×c×Úڋךx—¿ k܇ž –„Ž|hu¾‹×–rŽ|¡ ×Ž„Ÿ Ûu¿‡×cŠw{‹rŠhuŠž x}ۖu‚šu|—¿™k¾š…{¾Û s‡×…ŠhuŽžu¾‹×¾hšx—¿f¾‡|rŠhuŽ…Šh „{{suŽž–xÍ×{…‹{hf —c¾ k ‹Ú u v–}‹×ŽŸ rŠ h dŸ × uŽ … Š h i‹c…hx¹‘ {Šž × „¾  ×u¾ ‹ × {s sšx—¿ ‹h„{{su –Žž xÍ×{…‹{hfš¿—c¾Ú׎ž ‡¿ hk‹šu|–}‹ —¿f}‘w‹‡‹i‹}|ÂuŠŸh…‹|c¾hšxœ iחuwiۚ{¾{Ž—¿ –‹×ŽŸ c‘ ‚ƒ|Âؙ‘¿ …Ô¾œd‡h…hx¹{‘ ׊ž ¾‹iۚ{¾{cŽ š {¾×‹¾ iÛ؍ršx—¿ —s¾f}‘w‹‡‹i‹}|ÂuhŠŸ …‹|–…¾‹×ŽŸ cšr¿x}ۄuv¢x}ۄ‹u‡}}tv}}{ f‹{}‘¿ k ‹u‹hr¿‹×xowsŠ v }}{š¿ „Œ…}Šwcws}„ru¿‹|z‹|…Šh c f¾ ‡ |c}Ûi‹|‡‡cšx ‘ c ‚ ƒ | ‘ c …‹i h f¾ ‡ |{Ž { ‹c‡|‘¾ thf}‘w‹‡‹i‹}|Âu¾‹×¾hŠwšx {}rcu¾‹×c{‡wš¿—¿Ú‡–xÍ× }¾‡h}‡|–r×s‹{u¾‹×šxw¿‹h–‹×ŽŸ ׎ž–}‹Ú‘rth–}ܞ‡hÚ¾‡—{¾f}‘i‹}|Â{Šž×uŽžuŒx}ۘ|k×Âs¾‡˜c –}ܞ‡h–uws}–ur‹š{¾s¿‡hڑr–| š{¾{Ž™f}t¿‹™×„{Š|xËiiwŠ×


§§ k‹s„ru¿‹|

uŽž uŒx}ۘ|k× ™ …¿ — c¾ Ú c–uw s } –ur‹ ‡ × u}  Ú}…{ {‹c|hž c¾‹{אƒ|–}‹–xÍׅ‹|}¿‡|–u¾‹–|–}‹‡|¾‹¾‹}¿‡|–u¾‹×Û …‹|}¿‡|–u¾‹ –ur‹kŠŸ×–rŽ|–u¾‹×ŠŸ×{‹cc¾‹{אƒ|–}‹×ŽŸuŠž˜c {אƒ|ÂuŠž˜c{ŽcŽžÚŠ×¿‹× –ur‹–ÚŽ|hkŠŸ×–rŽ|–u¾‹×ŠŸ×‡|‘¾™×kŠŸ× i‹s{‰ –u¾‹×ŽcŸ { ‹cc¾‹—¿ i‹s{‰r‹rh„ |‹{‹r„s ׍{{‹×}rŽ x}׍{{s„ŠsrŽ « kŠŸ×׎Ÿ{Ž{‹cd׋rš…× ׎žyËh–u‚×Âu¾‹×…{r —¿i‹c׊Ÿ×Ú}…{ ¦« kŠŸ×{‹cd׋rš…× ׎ž–}Ž|c¾‹u¾‹×uŒx}ۘ|kׇ|¾‹hcŠw uc‡|¾‹h uŒ™…¿x}Ûk‹kז}‹×ŽŸu¾‹×cuŒ‡|¾‹hcŠw u¾ ‹ זxÍ × ˜}hh‹×™…Ô¾ „ ‡×w}}r‹‘ c ‚ ƒ | ‘ c …‹™…¿ š r¿ –d¿‹‡c–d¿‹™i™×v}}{c}Ûi‹|v}}{d‡hu¾‹×‡‡cšx׎cž – xÍזhŽ|wœ u¾ ‹ ׄ‡×‡|‘¾ ™ ×x¹ ‹ ‘ c ‚ ƒ | ‘ c …‹‡‡c{‹uŒx}ۘ|k× — c¾ ˜ c c i ‹cv}}{d‡hu¾ ‹ × uŽ ׎Ÿ „ ‡×–uw s }–ur‹{‹cd׋rš…× ׊מ yËhl™f}iۚr¿uŒx}ۘ|k×Â{‹c|hž c¾‹…hx¹{‘ ׊ž u¾‹×ڏhž iÛ{‹ }žŒ܇…Šhi‹cu¾‹×{}Öz‹Úšx—¿ „{Š|xËiiwŠ×׎Ÿ …hx¹‘{Šž×–xÍׄŠcdŽÚ|‹×™×–}ܞ‡h{}}fØ ׍Úڋ× –uws}–ur‹ ‡×u} Ú}…{ –xÍׅŠc„ŠcdŽÚ|‹× šr¿ ‡ |¾ ‹ h–s { sŠ  –| u¾ ‹ זs { z‘ { i } h œ –}ܞ ‡ h–uw s }–ur‹ –s { z‘ { … {r–| –‹u¾‹×–u‚ׄ‡×–ur‹×ŽŸ–}‹×ŸŒs‹}¾h×Û u¾ ‹ ז¾ ‹ ™…¿ yË h ځc–uÚuŠŸ h …‹|{‹×ŽŸ {Ü r —xru ‚ —xrr¿ ‹ × ÚcÚԋf} q  Úԋ׋f {‹…{r×Û ځc–ur‹sŠŸ h —s¾ u¿‹{…‹Ú}…{h{‹ {‹…{r–| {‹–xÍ×}Û|ۜ u¾‹×w‡c¾‹ u¾ ‹ ׇ|‘¾ – kŽ | h™…{¾ u¾ ‹ ך{¾ š r¿ ¾ ‹ h×Û s‡×c‹hfÜ × –u‚× ‡ w}{ ځc–uÚuŠŸh…‹| „Œ…}Šwx}Ûk‹kך{¾{Ž‡Ûš}—…Û –Ú}‹Ûu¾‹× š{¾–cŽž|d¿‡hcŠw™f}—s¾š…×—s¾š}{‹


k‹s„ru¿‹| §¨

u¾‹×k‡w‡|‘‡¾ hf–rŽ|œ Ú}Ûsrs‹{u¾‹××Û ™…¿‡|‘c¾ wŠ u¾‹× uŽۇhfÂw‹¿ h„‡h‡hfÂw‹¿ ht¿‹{‹cc¾‹×Š×Ÿ u¾‹×š¾‡‡cšx‡|‘d¾ ‹¿ hׇc ™…¿‡|‘c¾ wŠ u¾‹×uŽۇhfÂw‹¿ h„‡h‡hfÂw‹¿ hw‹huŽu‹¾ ׇ|‘‡¾ hf–rŽ|w¿‹h ‡|‘¾‡|¾‹h׎Ÿ ׍„Š|u¾‹×š{¾k‡w|¾h—s¾š…×—s¾š}{‹ u¾‹×ihš{¾f¾‡| šr¿ „ ‡×f× u¾ ‹ ×w‡cu¾ ‹ ך{¾ š r¿ „ ‡×™f} —s¾ Ú c–uÚ׎Ÿ „‡×—uwu c fÜ × u¾ ‹ ×w‡cu¾ ‹ ך{¾ š r¿ uŒx}ۘ|k× ™ …¿ { א ƒ | —s¾uŒx}ۘ|k×™…¿Úc–uÚ{‹c|hž c¾‹{אƒ|Â}‡¿ |–u¾‹ÚŠ×uŽu‹¾ ׁ¾‹ u¾‹×crŠhšxu‹h׊Ÿ×–„Ž| rŠhcŠwځcu|–uÚuŠŸh…‹|

–Úk}ןŒ…׏hž Ù¹‹|{…‹×c‹|

…hx¹‘k‹ „zŠu˜u

…hx¹‘c×}Ž iŠ×u˜|

…hx¹‘{Ž ԋÖ{×Ž

k‹‡„‘h–׍×i×f}}‹k„Ž{‹{‹×{×sÂ}wŠ Ø¿‹x¹‹k¾|k‹s

‡|‘¾ uŽž „‘ h –׍ ×  }‘¿ iŠ c u¾ ‹ ׇ‹i‹}| {Ž š …{ }‘¿ iŠ c f}Š w ˜… u¾ ‹ × –{ss‹–}‹{‹c×Û u¾ ‹ ׇ‹i‹}| {Ž Ú}Ûf}‘ Ô ‹Ö˜‚z s ×¾ Û –}‹}Š c –f‹}Úu¾ ‹ ×{‹c ׊ž × Ûu¾ ‹ זd¿ ‹ ™×dŠŸ × –Úk}ןŒ …׏ž h ×Û –xÍבc‚ƒ|…hx¹‘{Šž× …hx¹‘–„‹}Âr¿|f}Šw –‡‡ …hx¹‘–„‹} …hx¹‘{Šž×


§© k‹s„ru¿‹|

–}‹–f|šxc}‹w×{Š„c‹}u¾‹×˜‡Á|u¾‹×™irŽ–{ss‹{‹c{‹| u¾ ‹ ×{…‹r¿ × rŠŸ × {‹|Š h šh f c fŠ c –|–…{Ü ‡ ׇ‹| |Š h …א¾ { –|×Û –}‹c¾‹f}‘‡‹i‹}|‡|‘¾uŽžš…×c{‹uŽž×Šž×—…Û Ú¾‡—{¾Ô‹sÚŽž×¿‡h–}‹ ‡|‘¾ uŽž š …× –}‹c s¿ ‡ hšx…‹Ú¾ ‡ —{¾ Ô ‹s ڎž ׿ ‡ hd‡h–}‹ ‡Š × ×ŽŸ f}‘ w ‹‡‹i‹}| ‡ |‘¾ ׎Ÿ c s¿ ‡ h{‹ –…‡œ ‡‘À | f c fŠ c œ ‡|‘¾ ™ ×tŸŒ ×Û –}‹iŒš{¾ š r¿ ¾ ‹ –xÍ × {c–… c …}Ü ‡ –xÍ × ‡Ûš} …‹c–xÍ × —t×ŠŸ × u¾‹×–f|šxڊc‡|‘¾–xÍ×x}ÛiŒ …hx¹‘{Ž –}‹–}Ž|cf}‘i‹}|œ –|—…Û –}‹šxڊccŠwu¾‹× ‡|‘¾uŽž„‘h–׍×cšx Šrx¹‹„‘h–×× ׊ž×—¿ ڊcŠrx¹‹„‘h–׍ז}‹cšx u¾ ‹ ׇ|‘¾ — t{c–… c …}Ü ‡ ‡Ûš}–}‹iŒš{¾ š r¿ —s¾ ¾ ‹ —t×ŠŸ × u¾ ‹ ×{‹‡|‘¾ – xÍ × x}ÛiŒ  –}‹šx–}‹c w c –d¿ ‹ šx…‹–| ‡‘À | u¾ ‹ ×rŽ ™ i–{ss‹{‹ci} h œ …Ü ‡ u¾ ‹ ×{…‹{‹šr¿ |Š h šh ˜‡Á f}‘w‹‡‹i‹}|‡|‘¾š…×{‹šr¿uŠŸh׊Ÿ×—…Û }‘¿„cu¾‹×–{ss‹{‹ci}hœ ×Û–xÍ×ڍ–‚ƒ–|fcfŠcŠ|u¾‹×—c¾œ˜‡Á|c}| ‹u¾‹u‹hš{¾—c¾–| fcfŠcœ c×‹×œ iۖi‡cŠ×uŽ…׏žh –}‹cŠwu¾‹×–i‡cŠ×{‹sŠŸh—s¾ „{Š | –}Ž | ׅ׊ h „Ü ‡ ‡|‘¾ ב¿ × ×¾ Û  u¾ ‹ ×c – }Ž | ׅ׊ h „Ü ‡  f¿ × cŠ × „׍ u „×{cŠ × cŠ w u¾ ‹ ×{‹sŠŸ h —s¾ „ {Š | –}Ž | ׅ׊ h „Ü ‡ ڇ–}Ž | ח¿  c‡‡cxowŠs ڇ…Šhi‹c׊Ÿ×c{‹ÚwcŠwu¾‹×–}ܞ‡|œ –Ú}‹Ûc‹}uŽž – f|ÚwcŠ × ‡|‘¾ – „{‡œ –}‹×‹×œ uŽ … ׏ž h f}‹×ŽuŸ šŽž x…‹u¾‹× wc–d¿‹šx™×x¹‹ u¾‹×th|hž –{ss‹rŽ™i{‹c ‡‘|À –}‹š{¾ š r¿ Ú wcŠ × –| f | cŠ × ×‹××Û ׎ž Û‘ c ‚ ƒ | … hx¹‘ {Šž × …hx¹–‘ „‹}‡hfÂׇŽŸ hf…׏hž uŽuž ‹¾ ז¾‹™…¿yhË –}‹iŒšr¿…{r׊מ —…Û ‡hf š …×kܞ ‡ ¾ ‹ |Š h šh„{Š | ׊Ÿ × ×Û –‹×ŽŸ u¾ ‹ ×c ¾  hŠ w šx…{r —{¿—s¾Ú¾‡—{¾f}‘‡‹i‹}|Â{Šž×–}‹|Šh¾hŠwšx—¿ u¾‹×w‡c‘c‚ƒ| d‡hu¾‹×Ù¹‹|{…‹×c‹|uŽžu¾‹×w‡c–‡h š{¾™…¿ÔŠss ‡‹i‹}|Â{Ž×ŽŸ


k‹s„ru¿‹| §ª

…hx¹‘u‡h}Šs× cŠ×s„Ž˜

u¾ ‹ ׅ¿ ‹ {š{¾ ™ …¿ Ԋ s s u¾ ‹ ×ڑ r –‡h׎ž –{ܞ ‡ u¾ ‹ ×ڑ r —¿  —{¾ × |Œ }¿‡|–x‡}–l×sœ u¾‹×ڑrr¿|f‹{–{ss‹„h„‹}{‹c×Û ‡‹i‹}|Âu‡h}Šs×  ‡‹i‹}|Âc×}Ž ‡‹i‹}|Â{Ž –u¾‹uŽž–}‹ iŒkܞ ‡ šr¿ × Û —¿  ‡‹i‹}| š …×w¿ ‹ h u¾ ‹ ז¾ ‹ šx…{r׊ž × —…Û —s¾–}‹iŒš{¾šr¿ u¾‹×—×Û׌„Šžh„‡×s‡r{‹ u¾‹×c–|c}Ûi‹| ‡‡c{‹¾ ‹ –{ܞ ‡ š{¾ ™ …¿ u¾ ‹ ז…¾ ‹ ׎Ÿ Ԋ s s — ¿  –Úܞ ‡ ×ّ h c š r¿ { ‹c uŒx}ۘ|kךr¿{‹c{‹|c¾‹|c‡h u¾‹×¾‹‡|¾‹h׊Ÿ××Û u¾‹×–…× x}ۘ|kׄ¾×}{ u¾ ‹ ×ڑ r iŽŸ h‡|¾ ‹ h…׊ c œ x}ۄ‹kܞ ‡ sŠŸ h —s¾ š c¾ {Š × c {Ž {‹…‹Ú‘r‡Ûš}v}}{|s {…‹×c‹| Û u¾‹×¾‹‡|¾‹h׎Ÿ sŠŸh—s¾ šc¾{Š×c{Žkܞ‡×Žž×Û sŠŸhš¿‡|¾‹h׊Ÿ×—…Û f‹{uŽžt‘cs¿‡h˜r|‡}}t ˜r|v}}{׎Ÿ ‡|‘¾š…ל –d¿‹cŠ×šr¿„׍u–|u¾‹×¾‹ –Ú}‹ÛjÛ׊Ÿ× ihš{¾‡|‹c™…¿u‹¾ ז…¾‹×ŽÔ Ÿ sŠ s–Ú}‹Ûv}}{r‹˜c–}‹s¿‡ht܇„{{s fÖÛ׊Ÿ×fÖÛ׎Ÿ –{ܞ‡u¾‹×–…¾‹×ŽŸ{‹ÔŠss–„Ž|—¿ w}}r‹–Úܞ‡×ّh uŽž–xÍׄ‹|–rŽ|cŠ× ciۖd¿‹…‹Œw‹c–Ú}‹ÛjÛ׊Ÿ×ihš{¾™…¿ÔŠss – Úܞ ‡ i Û – x´ r u ‹ h ™ …¿ w } } r ‹ – Úܞ ‡ × Ù‘ h uŠŸ h … ‹ | – d¿ ‹ { ‹ — ¿  šr¿ – xÍ × x}ۘ|k× ‡Š × c¿ ‹ hd‹h u¾ ‹ ׁ¾ ‹ ‡|¾ ‹ h׊Ÿ × c – xÍ × i} h œ –… × š…{„‹|‡‹i‹}| k ‹c¿ ‹ hd‹hd׋rš…× ‡‹i‹}| k ‹ c–f|šx‡|‘¾Šr…ׇhØ܇r¿|cŠ×׎ž×Û s‡×uŽžu¾‹×šx‚cƒ‹‡w}{


§« k‹s„ru¿‹|

–}‹c ‡ |‘¾ uŽž ׊ž × t h f¿ × cŠ × {‹sŠŸ h —s¾ ˜ ׿ × ÛcŠ w ‡‹i‹}| k ‹×Û uŽž ׎ž Šrx¹‹w¿‹×s‹r u¾‹×c{‹‡‹i‹}|Âk‹ uŽž…ׇhx¹‹Úh –}‹cšx šx–‹š…× –}‹šxڊc…ׇhx¹‹Úh –}‹š{¾ÚŠcuŽž‡Üž××Û šxuŽš} –}‹šxڊ c …ׇhx¹ ‹ Úh Š r ‡‹i‹}| k ‹×Šž × —…Û –xÍ × ‡|¾ ‹ h׊Ÿ × s‡r{‹ u‹h‡ w ‰ šx…{r—…Û „‹|c}}{p‹×‡|‘¾ uŽž š …ל –}‹šx…{r i×c}ÛuŠž h t h –dܞ ‡ ׄ } × v} uŽž š …ל Š r x¹ ‹ –xÍ × „‹|d‡h…ׇhx¹ ‹ Úh –}‹šxڊ c …ׇhx¹ ‹ Úh —¿ c ™ …¿ Ú }Û uŽž rŠ …ׇhx¹‹Úhڋšx „Œ×Šcš…ל šxœ ڇ—×Û|Šhšh–}‹c—×ۜ –Ú}‹Û–}‹„h×c}}{p‹×{‹c fÜ ‡ c}}{p‹×׎Ÿ ۖ}‹—×¾ ™ i iۖxÍ × Ø‘¿ u }h{}}fu}hØ—uׇhf ‚ ‹„r‹ —ۄ‹cuŠŸ h …‹| –}܇ž |{‹r¿|z‹fxowsŠ r xŽ owsŠ k ‡w–Ú}‹ÛjÛ×Š× Ÿ –}‹ih„h×{‹c Ú}Ûc}}{p‹×‡|‘¾ uŽž š …×  ׎Ÿ fÜ ‡ c‡h—…¾ h v}}{iۇ|‘¾ uŽž ׎ž v}}{iÛh‡c–h|dŸ×uŽž×Žž –Ú}‹ÛjÛ׊Ÿ × –}‹t h šx t¿ ‹ –xÍ × c}}{p‹×‡|‘¾ uŽž š …× ‡|¾ ‹ hšxu‹hc} h –uډ c – …{Ü ‡ ×cŠ × ‡|‘¾ u ‹hr¿ ‹ ×sہŠ × ‡‡c u‹h–{Ü ‡ hkc – …{Ü ‡ ×cŠ × –}‹šx–}ܞ ‡ |×Û ڇšxt h c} h –uډ —¿  –}‹c š x–d‹j‹c —¿  c — t×ŠŸ × –d‹–dŽ | –d‹‡Ûš} ڇ–}‹w‡cd¾‹šx ˜u}‚ŠÚušxw‡c¾‹–}‹iۚx u‹h˜×¿×c×rŠ —×Û cŠ×{‹}{œ ‡|‘¾uŽžŠr–d‹j‹c –}‹cšx™…¿˜‡‹u„Šžh„‡×uŽžs}h׊Ÿ× –Ú}‹Ûd‹rf}‘d‹r‡‹i‹}|–…{܇בc–s¿‹{Ž…‹|f×Ú¾‡—{¾š{¾{Ž ˜…| ‡Ûš}iۖxÍ × c‡hu c d |ž h c¾ ‹ ‘ c —sccŠ w Ú¾ ‡ cŠ w —{¾ ™k¾ š …{¾ Û —scc}ۄ‹×l¾‹×–l×šxc{Ž ‡Š×׎–Ÿ }‹cšx–‹¾‹hœšx–}‹ci–ŽŸ | –u‚×Âv}}{Û¿×œ ™…¿yËh–| t¿ ‹ –xÍ × „Œ×Š c c}}{p‹×‡|‘¾ uŽž š …× –}‹iۖd¿ ‹ t h uŠ × uŽ – |


k‹s„ru¿‹| §¬

š{¾„×™i¾‹v}}{|s {…‹×c‹| –}‹š{¾„×™ii}hœ ×Û {Š×–}ܞ‡h kܞ ‡ –j|œ v}}{s¾ ‹ h…‹c¾ ‹ hŠŸ ×  ‡|‘¾ f ÖۖrŽ | cŠ × c ‡hr‘ l ‡|¾ ‹ hŠ r x¹ ‹ w¿ ‹ ×s‹r ™f}{‹xo wŠ s dŠ r d¿ ‡ h …}Ü ‡ dŠ r d‹h s¾‡…Šcv}}{…Šc×Š| –}‹š¾…׎uŠ×uŽ t¿‹–ˆ¾‡œ …ׅ׏žh…ׄ‡h š{¾yËh×Û {‹cc¾‹×ŠŸ×š¾–| ‡|¾‹h…׏žhš¾uŠ×uŽc{Ž …‹|—ww×Û f}iۚ¾u× Š uŽš¾u× Š uŽf}iÛ–ˆ¾‡œd‘–¾ „Ž|c¾‡×c{Ž {Š×…‹|—ww sŠŸ h —s¾ Š r –rŽ | cŠ ×  kܞ ‡ –rŽ | cŠ ×  v}}{| s –rŽ | cŠ × c s ‹{ –}‹š{¾ š r¿ – ‡‹‡Š × ×ŠŸ × –}‹–‡‹…Š c v}}{ ׊ | –xÍ × sŠ  sŠŸ h ™k¾ š …{ uŽ×ŽŸ–{ܞ‡v}}{×Š|sŠŸh‡|‘¾uŽžš…ל –d¿‹cŠ×šr¿…{r ׊ž×–}‹–‡‹s}h׊Ÿ× ڑ r t h ‡‹i‹}| {Ž –}‹}Š c –}‹–f‹}Úu¾ ‹ ×{‹c×Û sŠŸ h —s¾ –}Ž|ׅ׊h„܇˜‡Á|u¾‹×–xÍ×Ú}ÛuŽ„ž d { ۖ‡Ž|r{‹c„{k܇ž „{׋{¾‹ –xÍבc‚ƒ|…hx¹{‘ × Šž i}hœ—s¾c‡¾ ז}‹|Šhš{¾–f|šx–…×…hx¹{‘ × Šž u¾‹×šx–…×{‹c¾‡×—¿‡|‘{¾ ‹c¾‡×—¿uŽ×Ú ŽŸ ‡šx‡|‘c¾ wŠ …hx¹{‘ × Šž cŠ w {‹—¿  i h šr¿ – d¿ ‹ {‹…‹u¾ ‹ × f}‹×ŽŸ |ž h „׍ u cŠ × ™…Ô¾ ˜ s –|–uŽ|×Û –}Ž|c¾‹‘cÚ¾‡—{¾–rŽ|cŠ×šx–|uŽ–rŽ| c{cÜ× uŠ×uŽ–|×Ûu¾‹×c–…‡u¾‹×{…‹{‹–…}‡fcfŠc–|uŠhŸ œuŽ—ž c¾œ ×Û f c fŠ c r¿  |cŠ × {‹šr¿ |Š h šh ˜…| f}‘ w ‹‡‹i‹}| ‡ |‘¾ uŽž š …× {‹šr¿uŠŸh׊Ÿ×—…Û s‡×uŽžۄŠhd‹}‡‹| ¬« xµ f}Šw xµ §ª¦© –}‹š{¾šr¿šxh‹×‚Úu¾‹× s‡×׊Ÿ×–}‹{Ž‡Ûš}׊ž×—…ÛuŽžšxš{¾šr¿ uŽšž …×c–…{܇×cŠ×–k¾×‡|¾‹h‚Ú‡‹i‹}|™k¾ u¾‹×‡‹i‹}|™k¾ „ kŽ ˜  Š r x¹ ‹  š | Š × ‡|‘¾ uŽž – d‹j‹c c – …{Ü ‡ ×cŠ × ‡Š × ×ŠŸ × iÛ{‹×{×s {‹Š×–rŽ|cŠ×‡Žc—…Û u‹h׎Ÿc}Šw׍{×s–d‹—¿ iۚx–u‚× uŽž Š r tŸŒ ؋x¹‘ ‡‹i‹}| „Ž u × ‡Š × ×ŠŸ × c Š × –rŽ | cŠ × schc‡|¾‹h׎Ÿ—…Û }Šw׍{×sÂu‹h׎Ÿc¾‡×–|schcs¿‡hšxu‹h׎Ÿ t¿ ‹ }Š w u‹h˜×¿ × c¾ ‡ × u‹h˜×¿ × s¿ ‡ h{Ž f ‹{…{‹|uŠ × uŽ ‡Š × ×ŽŸ


§­ k‹s„ru¿‹|

xËruŠ×uŽ–| f܇c¾‡×…Šh׊ž×Û ×ŽÚ ž r‘ th–}܇ž h‡‹i‹}|Â{Ž ˜‡Á|–}‹rŽ™i×Ûڑrth–}܇ž h‡‹i‹}|Â{Ž „‘ h –׍ ×  –}‹–f|šxڊ c —¿  ׎ž  šxڊ c cŠ w u¾ ‹ ×׊ž × —…Û t¿‹š{¾{uŽ ‹¾ ׇ‹iiۚ{¾šr¿ÚcŠ cšr¿–Ú}‹Ûu¾‹×–xÍח{¾–…c™…Ô¾‡|‘× ¾ × Šž ڇ–}‹u}‹w¾ ‹ u¾ ‹ ׇ|‘¾ užŽ ׊ž × c wž h –d¿ ‹ …‹–| ڊ c cŠ w u¾ ‹ × ×Šž×‡|¾‹h׊Ÿ×—¿ ˜‡À| u¾‹×–{ss‹{‹ci}hœ cŠw…hs‹×Û }‘¿ „ c –{ss‹{‹ci} h œ –…{Ü ‡ ׅ׏ž h ¾ ‹ –xÍ × c}֎ ڍ – ‚ƒ×Û {‹–…×w‡cÚ}ۖÖ} ׎ž u¾ ‹ ×{…‹wŠ  ×Û ‘ c ‚ ƒ | ؑ¿ ˜ x}ru¾ ‹ ׇ‹i‹}| {Šž × ‡‘À | ‡|¾ ‹ ڑ r ‡|¾ ‹ h׊Ÿ × –t‡Û ׋ל šr¿ Ú wcŠ × u¾ ‹ ׁ¾ ‹ ‡|¾ ‹ h׊Ÿ × ×Û u¾‹×¾‹‘c‚ƒ|Âؘ‘¿ x}r…hx¹{‘ ׊ž u¾‹×¾‹hŠ×Ÿ ×Û‡‘|À ‡|¾‹Ú‘r‡|¾‹h׊ן d‡Ú‘ r w¿ ‹ h–t‡Û {Š × š{¾ š r¿ ڑ r „Š c uŽ u¾ ‹ ׁ¾ ‹ —¿  u¾ ‹ ×c ڑ r –‡‹ ‡|¾‹h–s{x‹cd‡hu¾‹×–| –}‹c…{ru¾‹ u¾‹×cÚr‘ cŠwÚ}ÛcŠw–Ö} ×Š× ž Û f|cŠ× ˜ˆ¿ „אc„×‹× uŽž u¾ ‹ ×ڊ c ‡|‘¾ „‘ h –׍ × c rŽ Š r x¹ ‹ u¾ ‹ ׇ|‘¾ Š r x¹ ‹ d‡hu¾ ‹ × –}‹}Šc–}‹–f‹}Úu¾‹×{‹ci}hœ ×Û –}Ž|cu¾‹×¾‹f}‘i‹}|–|—…Û fÜ ‡ {Š × s r x‹c{‹—s¾ rŠŸ h –r { –}Ž | c—s¾ f }‘ i ‹}| œ „׍ u s r x‹c šx…‹u¾‹× u¾‹×‡|‘¾™×–d‹×Û u¾‹×—c¾œ ‡|¾‹h׊Ÿ× ‡‘À| fcfŠcœ f|cŠ×sŠŸh׋×c¾‹iۚr¿cŠw–Ú}‹Ûš{¾šr¿f¿‹h –}‹šx–}‹u}‹w¾‹ u¾‹×‡|‘¾uŽž×Šž× –}‹c–d¿‹—Û–| –d¿‹šx…‹u¾‹× –„}i–}Ž|w}¿‡|—¿ –}‹th‡‡c{‹ —¿cšxc}h–uډ –xÍׇ|¾‹h׊Ÿ×Û u¾‹×‡|‘¾uŽžš…× –}‹šx…‹‡|‘u¾ „Žž h‘ –׍ז}‹cs‡¿ hšxڊccŠwu¾‹×–|{‹i‹cc}h–uډ c–d¿‹šxڊccŠwu¾‹×š{¾šr¿{‹c׿‡|c–‡‹׋לšr¿Úwu¾‹×uŽ…׏hž šr¿c}‹wu¾‹×ڇ—¿ –Ú}‹ÛjÛ׊Ÿ×Šr„‘h–׍×thšr¿šxڊcuŽž×Šž×


k‹s„ru¿‹| §®

–Úk}ןŒ…׏hž Ù¹‹|v}}{|s

…hx¹‘sܟ‡ ‡ivŠ{˜{

…hx¹‘…¿‹ –d{xËs˜s

fÖ—{¾kŽ—c¿ –„Ž|hŸŒ

f}‘ w ‹‡‹i‹}| ‡ hf š …×–u¾ ‹ uŽž – }‹šr¿ u }‹w{‹×ŽŸ  šx…‹ f}‘ w ‹‡‹i‹}|  ˜t –‹–}‹š{¾ š r¿ f | cŠ w u¾ ‹ ×׎Ÿ c – …{Ü ‡ ×cŠ w ¾ ‹ –}‹u c d — s¾ – }‹fזrŽ | ™×c‹}x}Ûc‡wf‹{–ÚŽ | }kŒ}Ûc – „ —s¾ – ‹šx…‹f}‘ w ‹‡‹i‹}| ‡ hf uŽž x }‹cokܞ ‡ Ü ‡ ׋{  šx „×u׋cŠ × —¿  –}‹…h‹|–|×Û –}Ž | c¾ ‹ „‘¿ u¾ ‹ ך{¾ š r¿ „‘¿ u¾ ‹ × š{¾šr¿|hŠ šhf‹{–ÚŽ|}d‡hu¾‹××¾ÛlŽ–rr–rŽ|ž –‡‹–xÍ×–xÍ×s‹| s‹| –‹u¾‹×–¾‹‡‡c{‹×ŽŸ ˜t š{¾™k¾–¾×œ ׊ž×–…×š…{c–„ s¿ ‡ h–‡‹—ww}‡rs‹|–uŽ |  {Š × t h y·Ï × sŠ  dŸ × {‹šr¿ {‹–xÍ × f}‘ –xÍׇ‹i‹}| ‡|¾ ‹ h‘ c ‚ ƒ | … hx¹‘ {Šž × ×Žž – xÍ × |Š h šh ™×uŠž  x}ۖu‚šu| –}‹¾ ‹ ‡|¾ ‹ h׎Ÿ – | š{¾ {Ž ™ f}uŽž i Û؍ s ‘ c ‚ ƒ | ‘ c …‹uŽž rŽ h ‹{ i×c}ÛuŠž h t h –Úk}ןŒ …׏ž h h{‹šr¿ { ‹c|ž h c¾ ‹ …hx¹‘ {Šž × ×Û šxuŽž š …×uŠž  x}ۖu‚šu| {Ž — s¾ ‘ c ‚ ƒ | … hx¹‘ {Šž × œ uŠŸ h ׊Ÿ × ×Û ‡hf„ŒfŠÔœ ׊ž×–…×š…{ u¾‹×xowŠssŠd‡hu¾‹× …hx¹‘{Šž×׎ŸthdŠŸ×„wš„×Û –‹u¾‹×–xÍךd¿u¾‹×׊žh


¨ß k‹s„ru¿‹|

z‹×‹ u¾ ‹ ך{¾ t ‡| ¿ { „whšx u¾ ‹ ×w‡c¾ ‹ „wt h ¨ …×–…{܇×cŠ××Û ׎žs‡×uŽžu¾‹×–xÍךd¿ u¾‹×š{¾t‡|f‹{–ÚŽ|} ׊ž h y‹r׎Ÿ ¿ { uŠŸ h …h‹|š{¾ }‘¿ – | u¾ ‹ ׁ¾ ‹ hŠŸ × ×Û ڇ}‘¿ „ c sŠ  dŸ × {‹ {Š×„whšx—¿cd× Ÿ ™…{¾–‡‹™…{¾×‘× ¾ yËhl×Û¾ u¾‹×–¾‹™…¿yhË ×Û ¨ …× „w׎Ÿ „ ws‡×–xÍ × šd¿ u c f}ŠŸ h —…Û fÜ ‡ u¾ ‹ ך{¾ t ‡| –xÍךd¿cš d¿–‡‹׊hž z‹×‹×Žl ž rŠ ׎„Ÿ w¿{hšxڇ}‘„¿ c sŠd× Ÿ lŠr‡Žc u¾‹×¾‹hŠ× Ÿ ×Û×Š× ž –…×š…{…׊cš…{׎ž Ûf}‘w‹‡‹i‹}|Âd‡hځc–}‹ ™×„{Š|xËiiwŠ× s¾ ‡ i‹c׊Ÿ × f}‘ w ‹‡‹i‹}| uŠŸ h …‹|uŽž – xÍ × –Úk}ןŒ …׏ž h œ –‹×ŽŸ‡Špd‡h‘c‚ƒ|‘c…‹…hx¹‘{žŠ×{Ž×¿‡|–{ܞ‡š}uŽžc‹|–xÍ× Ú}Ûv‹sœ‡Špu Žž hšr¿c‹|–xÍ×Ú}Ûv‹s—¿×Š× Ÿ f܇Ú}ۇ}…Š×sœ ×Š× ž –‡hu¾‹×sŽs}‹š¿—¿™×sŒ}‹w‡c‡|¾‹hkŠr–i×uŽ–rŽ|׎{Ÿ {Ž ‹c d׋rš…בc‚ƒ|…hx¹‘{Šž×׎Ÿ ˜… sŠŸh ¦ß c¾‹‡hfš{¾™k¾×¿‡|œ ×Û {Ž — s¾ ‡ hf „ŒfŠ Ô –}ž { {‹sŠŸ h —s¾ … hx¹‘ — …× …hx¹‘ d ‹ …hx¹f‘ ŒrŽ…hx¹Ú ‘ }…{‡‘|À …‹|‡hfÂ×ÛuŽšž r¿–xÍ×Ú}Ûv‹s—¿ ‡Špu ‹¾ זxÍ×Ú}Ûv‹sœ —¿ ׇci‹c×Š× Ÿ c{uŽ Šž œ šx ‡|¾‹hؑ¿–Õ¾‹—{¾—c¿uŽžu¾‹×–f|–¾‹™…¿yËh¾‹ iÛwk–xÍזÖ} ™…¿×Šž××¾Û ‡Špcc‹|–xÍ×Ú}Ûv‹s—¿ —{¾kŽ—c¿ c‡|¾‹h׊Ÿ×—¿ ؑ¿…ԍhc—{¾kŽ—c¿fׅ׏žhuŽž‡Špc‹|–xÍ×Ú}Ûv‹s ׎žc‘c‚ƒ|Âs¿× d‡h…hx¹{‘ × Šž sŠhŸ —s¾—c|Šh–xÍׄ‹‡|‘¾ u¾‹×…hx¹{‘ × Šž u¾‹×—×Û׌ „Šž h „‡× …Š h i‹c׊Ÿ × {‹—¿  –‹—cs‹|hšx׎Ÿ ‡Š p d ‡h—c cc‹|–xÍ×Ú}Ûv‹s  „¾  ×Ú}Û׎Ÿ {Ž { ‹c –u¾ ‹ uŽž iŒšr¿ ׎Ÿ u¾ ‹ ׅ¿ ‹ z‘ i¿ ‡ c¿ ‡ ׎ž c – xÍ × Ú}Ûv‹s — ¿  …hx¹‘ sܟ ‡ ׎ž ‘ c ‚ ƒ | … hx¹‘ {Šž × ×Û …hx¹‘sܟ‡×ŽŸcc‹|–xÍ×Ú}Ûv‹s ˜‡À| „|h‹{{‹c×Û –}‹šx–…× r¿|s‹–}‹–‡h ™…¿Ú}ۖ‡‹‡‡c{‹™…¿r‘ ڇu}‹w¾‹ ‡hfš…×–xÍ×


k‹s„ru¿‹| ¨¦

Ú}Ûv‹sœ –{ܞ‡{Ž˜‡c‹„—¿ –}‹iۚxr‘iךr¿r¿|s‹d‡h–}‹–‡h —¿…‹|„h„Š|œ ‡|¾‹h…hx¹‘sܟ‡×ŽŸ ˜‡Á| „|h‹{{‹ci}hœ „r™„ –…܇h ‡}¾‹{–|–uŽ| –xÍז{rœ –u¾‹–{rd¿‹˜Úr –cc¾‹×ŠŸ×…×¾‡| {‡hr‘—¿–…{܇×u‡hfŒ ‡Špd‡h…hx¹‘sܟ‡„|h‹{{‹ci}hœ ׎ž‡hf…׏žh ׎žc–xÍבc‚ƒ|…hx¹‘{Šž× …hx¹‘ Ú }…{c ‘ c ‚ ƒ | … hx¹‘ {Šž × ׎ž c – Úk}ןŒ …׏ž h ׎Ÿc‹|–xÍ×Ú}Ûv‹s –u¾‹uŽž–}‹iŒšr¿c …hx¹‘d‹ …hx¹‘sܟ‡ …hx¹—‘ …×…hx¹f‘ ŒrŽ…hx¹Ú ‘ }…{–u¾‹uŽuž }‹w{‹˜r|ŒrŠw u¾‹×…¿‹ i‹c׊Ÿ×c u¾‹×i× …hx¹‘ÙËÏ×c–xÍ××Û —s¾„¾×™…Ô¾ uŽ–ž cwš¿×׊Ÿ š{¾–xÍ×–d‹–‡‹š¿™×w¿‹×–xÍ×…hx¹Ù‘ ×ËÏ c—×¾—¿¾‹–xÍ× —¿c u¾‹×„h…Âu‡hc–xÍ× ׎žc–f|‡|‘¾cŠwu¾‹×{‹—¿–…{܇×cŠ× ׊w{‹×ŽsŸ hŠŸ ­®‡hf—¿×Û–u¾‹uŽuž }‹w{‹×Ž–Ÿ xÍ×Ú}Ûv‹s—¿uŠhŸ ׊ן

f}‘w‹‚}ŽkŠ|

…hx¹‘i× c–ko˜p

…hx¹–‘ chž ‡v{s s˜c

…hx¹{ ‘ × Šž ڑrthf}‘w‹‚}Žk  | Š …hx¹‘{Šž×u¾‹×ڑrk{–k|„}}–„}Ôf}‘w‹‚}ŽkŠ| u¾‹×ڑr r¿|f‹{–f‹}Úi}hœ×Û–}‹r‘‡‹cŠxc}| ‹d‡hu¾‹×ڑrr¿|f‹{


¨§ k‹s„ru¿‹|

„׍u„×{™×is™×™iu¾‹×ڑrr¿|f‹{–f‹}Úi}hœf}‘w‹‚}Žk |Š u¾‹×׊žhšr¿×ÛuŠŸhŠ× –d‹–‡‹‡Š×׊Ÿ×{‹t‹| ‡Š×׎Ÿ{‹t‹| –Ú}‹Û uŒu‹hdŸ × r‡|„ – uÚ fחt×ŠŸ × {‹…{r–| f}‘ w ‹‚}Ž  kŠ | u¾‹×–xÍ×sŠx}Ûv‹× –xÍׇhfÂx}Ûv‹××Û –d‹–‡‹‡Š×׊Ÿ×{‹t‹| ‡Š×׎Ÿ{‹t‹| u¾‹×™…¿Ú}uŠŸhŠ× u¾‹×¾‹ ‡ijsŠh xËstsŠh s{…Šh ‰‰ s‹š{¾Ü{ –jڋۙ…¿Ú}˜|{ ‡ijsŠh xËstsŠh s{…Šh ‰‰ …{ruŠŸhŠ× ׎ž u¾ ‹ ×c { ‹„} x ×Û –}‹c ‡Š ‚ i}}| u¾ ‹ × u¾ ‹ ×u×i} h œ t¿ ‹ ‡|¾ ‹ h–}‹š{¾ š r¿ –ؾ × –| …{rŠ × ڇsܞ × dŸ × {‹fזs { —¿  fžŒ c |Š h š{¾ … ׎ uŠŸ h Š × ‡ i j sŠ h xË s t sŠ h s { …Š h ‰‰ ‡|‘¾ ׊ž × –}‹c–|š{¾Ü{ cu¾‹×ڑr–‡h –‹Ú‘ršx„Š{؊„thf}‘w‹‚}ŽkŠ| u¾ ‹ ׄ׍ u „×{cŠ × {‹c×Ûf}‘ w ‹‚}Ž  kŠ | cŠ w …hx¹‘ {Šž × –}‹ r‘ – ‹u¾ ‹ ×ڑ r ™…¿ yË h ˜‡À | i h }‘¿ ¾ ‹ u¾ ‹ ׄ׍ u „×{cŠ × {‹c uŽ ׎Ÿ – ‹u¾ ‹ ×ڑ r u¾ ‹ ×c ڑ r r¿  |f‹{„׍ u i} h œ ڑ r r¿  |f‹{ –ܞ‡{™„

…hx¹–‘ chž ‡v{s  s˜c u¾‹×‡‹i‹}|–cžh ׎Ÿc–xÍ×fׄ‹{Øh ‘c‚ƒ|‡hf„ŒfŠÔ ‡hf … ׏ž h d‡h…hx¹‘ {Šž × u¾ ‹ ׇ‹i‹}| – cž h ׎Ÿ — s¾ c¾ ‡ ×u¾ ‹ זxÍ × ‡xkË m‹|Âu¾‹×‡‹i‹}|–chž u¾‹×‡‹i‹}|„Ž ‹׎Ÿ ¿ ח¿—s¾–f|–xÍ× ‡xËkm‹|Â{‹c¾‡×™×Ù¹‹|{…‹×c‹| —¿–crf‹{–f‹}ږܞ‡{™„ –{ܞ‡šr¿|×šr¿yËhv}}{i‹c…hx¹‘{Šž×–}‹—¿ –||cŠrԊss™…{¾ …{r–| ‡xËkm‹|Âu¾‹×‡‹i‹}|–cžh׎Ÿ‡hf…׏žh u¾‹×‡‹i‹}|„Ž‹ w¿‹×‹ ‡‹c‹‚‡Œ×| ׎‡Ÿ hf…׏hž u¾ ‹ ׇ‹i‹}| –cž h ׎Ÿ ‡ |‘¾ w¿‹×„‹{Øh |cdw×šxԊ ss –| ԊssuhŠŸ Šrœ‡xkË m‹|–chž …{ruŠhŸ Šr‡xkË m‹|„Ž ‹c|c…{ruŠhŸ Šr


k‹s„ru¿‹| ¨¨

Ԋss™…{¾ ׎ž–xÍבc‚ƒ|‡hf„ŒfŠÔd‡hu¾‹×‡hf…׏žh cfh–xÍ× ×„Š|‹„׋iۖcŽž|˜|h‡Ûš}cŠ×{‹cŠwu¾‹×׊Ÿ×—…Û ׎žۄ‹|wÔ „‹|c}}{…‹c–xÍ×{‹–‡h×Û u¾‹×šr¿}Šwc‹}‡w}{cŠw…hx¹‘{Šž× {‹–s{uŽž—¿ i‹c׎Ÿu¾‹×c—|c‡‡cšxב¾× hkw}Ž šxu‹hkw}Ž –|u¾ ‹ ךxsŠŸ h Š r ‡Ûš} w‹hÚ}Û ׊ž × u¾ ‹ ׇ‹i‹}| – cž h ×Û׊ž × –…s uŽž u¾ ‹ ז…¾ ‹ ׊Ÿ × iۖd¿ ‹ ‡c–d¿ ‹ ™iu‹hr¿ ‹ ×v}}{xo wŠ s cu¾‹×‡‹i‹}|–cžhšxڊcuŽž×Šž×sŠŸhuŽž×Šž× šx‡|‘¾…‹|xµ×Û w‹hÚ}Û u¾‹×šxڊcuŽž×Šž×…‹|xµ—¿—t×ŠŸ× u¾‹×sŠŸh„Œ×Šcš¿™×uŽžs¾‹hœ s‹{x}Ûk‹kזd‹d‡}¿‡h™…¿„}¿‹hŠr u¾‹×–xÍ×Ú}ÛuŽži}hiŠh{‹c×Û –rr–rŽž| u¾‹×‡‹i‹}|–cžh –}‹c f¿ × cŠ w u¾ ‹ ׇ|‘¾ — ¿  ‡Š × ×ŽŸ – }‹š{¾ š r¿ – … × r¿  |s‹sŠ  –‡h šr¿ u }‹w¾ ‹ ‡Š p d ‡hu¾ ‹ ×c‹|–xÍ × Ú}Ûv‹s × Û –}‹–kܞ ‡ š¿ c¾ ‡ × —¿  —…Û –Ú}‹Ûu¾ ‹ ×i} h iŠ h {‹c d¿ ‡ Š s }xo wŠ s –f}¾ h f}Š r u‹hv}}{×|Š —s¾–}‹|Šhš{¾šr¿šx–…×i}hœuŽž ‹¾ –xÍ×Ú}Ûv‹s—¿×Û –}‹|Š h š{¾ š x–… × —s¾ – }‹c – kܞ ‡ š¿ ¾  h…׿ ‹ ‡|‘¾ — ¿  –Ú}‹Û–kܞ ‡ xoxu‹c‹}rŒ–׍× f‹{„Šs|Âf‹{i}hd‡hu¾‹× –f}¾hf}Šr™× v}}{×Š|{‹c ‘c‚ƒ|Âc‘ …‹‡|‘u¾ ‹hiŠh…Šrkw}× Ž ‡¿ |–{܇ž š}‘c‚ƒ|Âc‘ …‹ u¾‹×‡‹i‹}|–chž ׎ž uŠhŸ Ú}ÛuŠhŸ ‡Ûš}×Ûx}Ûk‹k×c–|‡ÛÚ}Ûc–|‡Û —¿i‹c׊Ÿ×cs¾‡–×ܞ‡hcŠ×šx–}ܞ‡|œ Ú}Ûc}}{p‹×–}‹–cŽž|˜|hcŠ× sŠhŸ —s¾˜×¿×ÛsŠhŸ —s¾u‹¾ ׇ‹i‹}|–chž šx–xÍ×}‘„¿ c iۖxÍ×f}ŠhŸ —}c–| u‹hÙ¹‹|c}}{p‹×„‹|…hx¹‘{Šž×hšxu‹h–{܇hk‰×Û {Žu¾‹× ‡‹i‹}|–chž i‹c׎cŸ ‡ hfÂ×× ŠŸ šx‡hfÂךŽŸ x u¾‹×‡‹i‹}|–chž –xÍׅŠc ‡|‘¾×ŠŸ×׋× ˜‡À| …‹|xµ×Û –}‹šxÚwcŠ × ‡|‘¾ uŽž „ c×f} uŽž u¾ ‹ ×{‹–|Žž | {…hx¹‘ {Šž ×


¨© k‹s„ru¿‹|

ÚwcŠ × cŠ w –}‹uŽž „ c×f} s‡×׊Ÿ × u¾ ‹ ׇ|‘¾ iŠ h …Š r k‰ ‡|‘¾ × Û u¾ ‹ ×|Š h š{¾ { ‹ u¾ ‹ ×{‹–|Žž | {w¿ ‹ ×d‡hu¾ ‹ ×r¿  |f‹{iŒ–xÍ × —¿c{‹c}‹wÚ¾‡—{¾f}‘i‹}|Â{Šž×–}‹ cšr¿ÚwcŠ×cŠw–}‹uŽž„c×f} i‹c׊Ÿ × u¾ ‹ ×c c Š w šx–{Ü ‡ hk‰ fÜ ‡ s‡×׊Ÿ × u¾ ‹ ×|Š h ‡|‘¾ ˜ ׿ × u¾‹×|Šhš{¾{‹s‡×—c¾×uŽž ‹¾ ×thšr¿|‹¿ |{‹u‹h„‹{Øhc{‹{}Öz‹Ú u‹h׎Ÿ ˜… u¾‹×–xÍ×Ú}ۖrr–rŽž|{‹c×Û —s¾–}‹|Šhš{¾šr¿–d¿‹šxr‘ uŽž„Œ×Šcd‡hu¾‹× w‹hÚ}Û ¾‹‡|‘¾w‹hÚ}Û ¾‹hŠŸ××Û iŠh…Šrk‰ ؾ‹×šxؾ‹×{‹…‹cš{¾šr¿–d¿‹ u¾‹×‡|‘i¾ }hœ „Œ×Šc×Š× Ÿ ‡|‘u¾ sŽž }hš…× w‡c—s¾ ¾ ‹ w‹hÚ}ۖu¾ ‹ ׊Ÿ × —…Û u¾ ‹ ׇ|‘¾ × ‹× —¿  —t}‡wœ ׊Ÿ×|Šh{Ž×Û —sc„‹d‹‡‡cšx ځcÚ}Ûځc‡Ûš}uŽž{‹}Šwc‹}‚cƒ‹i‹cu¾‹× –xÍבc‚ƒ| ‘c…‹d‡hu¾‹× c}Ûi‹|‡‡cšx–c‹Ûs‹{‡Ûš}c{Ž‡|‘¾u‹h׊Ÿ××Û –}‹šx‡Ûš}–d‹–|w‡c׎„ž Œ×Šc׎–Ÿ }‹Ü{—¿—…Û–}‹šx–…×„Œ×Šc ׎Ÿ c u¾ ‹ ׇ‹i‹}| – cž h u¾ ‹ ×{‹„}¿ ‹ h ڋ‘ c ‚ ƒ | { ‹„}¿ ‹ huŽž ׎ž š{¾™k¾w‹hÚ}Û×Û—t×Š× Ÿ —…ۖxÍזc‹Û‡Ûš}š{¾}‘¿ –}‹cšxl‡c—lc {Š×crܟ‡–…{܇×cŠ×׊ž×—…Û šxuŽž×Šž×uŽž×Žž–…×…{r u¾‹×–xÍ×Ú}Û uŽž×¾‹–f‹}Ú{‹c ڑrth–}ܞ‡hu¾‹×‡‹i‹}|–cžh u¾‹×šxuŒx}ۘ|k×Âu‹h–ds –{Ü ‡ hk‰ –{Ü ‡ hk‰ ׎Ÿ { ‹cuŽž „ r r‘ ¾ ‹ š{¾ š r¿ š xu‹h}Û|‡h×Û u}‹w¾ ‹ ‡|‘¾ – ds–{Ü ‡ hk‰ c¿ ‹ hd‹h „Œ×Š c s¾ ‹ hœ ‡‡ci‹c u¾‹×‡hf–rŽ| {Ž‘c‚ƒ|‘c…‹šxsŠŸh„Œ×Šc{Žf‹{–f‹}ږܞ‡{™„ wk‡|‘¾cŠwu¾‹× —¿c—|c‡‡cšxsŠŸh…‹|—…¾hi×c}ÛuŠžhucŠ×׎Ÿ ׎žu¾‹×‡‹i‹}|–cžh u}‹w¾‹‡Špd‡hu¾‹×c‹|–xÍ×Ú}Ûv‹s—¿ —s¾–}‹|Šhš{¾šr¿šx–…× —s¾–}‹f¾‡×d¿‹hiۖkܞ‡š¿—¿ th|Šhš{¾–…× cs‹{


k‹s„ru¿‹| ¨ª

–Ú}‹Û–kܞ‡xoxu‹d‡hu¾‹× –xÍ×fזrr–rŽž|i}hiŠh{‹c uc‡|¾‹hf¿‹|fhcŠw׍„Š|Ú¾‡—{¾f}‘i‹}|Â{Šž×–}‹ ׍„Š|–rr–rŽž| i}hœ¾‹‡Ûš}–xÍׇŠ×׊ן –|–uŽ|׎ž ۅhx¹{‘ ׊ž –}‹–xÍׇ|¾‹h׊ן –rr–rŽ|ž  ¾‹‡Ûš}–xÍׇŠ×׊ן u¾‹×‡‹i‹}|–chž c–…{܇×cŠ× ׍„|Š —ww–rŽ|cŠ× {‹Úwcf| cŠ×„׍{„×{cŠ×‡|‘¾ cŠwu¾‹××Û s‡×uŽžšr¿f|cŠ×ڇ„{f} cf܇s‡×uŽžu¾‹×{‹c}‹w–|Žž|{ Ú¾‡—{¾f}‘i‹}|Â{Šž× ‡|‘¾„c×f} u¾‹×{‹i‹c–{܇hk‰ {Ž‘c‚ƒ| s‹Ø¿‹d‹{‹fׅ׏hž —¿{ŽÚ}Ûsrs‹{‡hf–rŽ| –Ú}‹Ûu¾‹×w‡c u¾ ‹ ×{‹kŠž  f}‹—¿  u¾ ‹ ×iÛcŠ w u¾ ‹ ׁ¾ ‹ hŠŸ × cŠ w –{Ü ‡ hk‰ c š r¿ f | cŠ × s}h׊Ÿ × —…Û r‘ Š c ƒÖÛu¾ ‹ u‹hd‡hu¾ ‹ ׄŒfŠ Ô ‡|‘¾ i‹c׊Ÿ × c š r¿ Ú wcŠ × u‹h„‹{Øh‡Ž c uŽ ׏ h ×Ûs‡×u¾ ‹ ×|¿ ‹ |{‹—¿  u¾ ‹ חc¾ — ¿  šr¿ Ú wcŠ × uŽ … ׏ž h xµ u¾ ‹ ׇ|‘¾ „ ‹{Øh–xÍ × ‡ xË k m‹| Ԋss{‹‡|‘¾×ŠŸ× u¾‹×‡‹i‹}|„Ž‹c–„Ž|—¿ u¾‹×c–„Ž|—¿—…Û

…hx¹w ‘ r  r‹ t‹˜} Šrc‹hk‘‚}Ž–i}Ô„d i„h…Âw}Ž …hÚ¾‡wrr‹‡‹|¦ßßxµÚ‡rŽؑ–¿ Õ¾‹c„ŒfŠÔ‡|‘t¾ h ¦ßß xµ ׎ž Ú ‡—¿  Û –xÍ × ¾ ‹ …hÚ¾ ‡ w r r‹×Žž – xÍ × Ú}ۄŒfŠ Ô ‡|‘¾ × Û u‹hr¿‹×is™i„ŒfŠÔ‡|‘¾ —s¾d¿‹hׇcځc׊Ÿ×–‡‹šxth…{r—…Û Úc؎ځc–x}s×¾Û u‹hz‹|ׇct‘c–d‹th…{r—…Û cØ‘¿–Õ¾‹ x¾ ‡ |—¿  ׎ž ¾ ‹ ‡Ûš}c x ¾ ‡ |šx–| ځc׊Ÿ × c „ א c t h —…Û


¨« k‹s„ru¿‹|

f¿ × cŠ × ×ÛcŠ w –}‹c rŽ —s¾ š {¾ š r¿ ڑ r v}}{ÛvŠ { ˜{cŠ × ˜r|–jÚ‹Û —s¾Ú‡–kܞ‡—×¾™×™i—¿ ؑ¿–Õ¾‹×Žž–xÍ×Ú}ۄŒfŠÔ ™×„Œ××˜…‹}ڑr‡Ûš}‡‡c{‹ {Š×c—xcœ ‡|‘¾ {Š×—xc{‹i‹c™i׊מ Û iۗxc{‹i‹cš…× ™iš{¾ — xc{Š × c š {¾ — xc t¿ ‹ ™i—xc {Š × —xcuŠŸ h ׊Ÿ × c } | ‹—„rh‡‡c{‹{Š × —xc {Š × —xc‡‡c{‹i‹c…Š  ™i ؑ¿–Õ¾‹„ŒfŠÔ‡|‘¾‡hf…׏žh

…hx¹k ‘ ‡w p‹×„˜{ –ur‹{‹™„¾w‹s} u¾‹× …hx¹k‘ ‡w ڑr–}܇ž huŽuž ‹¾ ×cŠw{‹i‹cÚ{¾‹–}Ž|c¾‹ –„Žž | h–xÍ × –„Žž | hs‹|{‹ u¾ ‹ ׁ¾ ‹ hŠŸ × ×Û c – }Ž | c¾ ‹ „{u¾ ‹ זxÍ × c}}{p‹×c¿‹…‹Ô׊ž×–‡h s‡×׊Ÿ×–xÍׄhf}‹{˜cf}ŠŸhuŽž„‡h ځcu…‹}‡Šhc~ƒ{‹xº×–xµ|Ï ×‡|‘™¾ זdsÚ{¾‹ ڇrŽu‹¾ ×wÖqw‹s cŒŠh׊žh™…¿Ú}–d‹‡|‘¾Úcu…‹}‡Šhc~ƒ–d¿‹{‹ –d‹c–|{‹t‹{ ځc׎Ÿ –d‹š{¾š¿™i¾‹Ú}Û׎Ÿ–xÍ×Ú}ۚu| –‹×ŠŸ × –…{Ü ‡ ×cŠ w ¾ ‹ u‹h˜×¿ × –xÍ × d¿ ‹ ‚ c cŠ w šu|‡|‘¾ ځc‡Š h c~ƒ×Û u‹h׎Ÿ c ڑ r }Š w }‡h|Ü × |Š × u¾ ‹ ×{‹sŠŸ h —s¾ c¾‡×„hf}‹{˜c–cr u¾‹×{‹…‹|xµ—¿ u¾‹×{‹ÚŠc‡|‘¾×ŽŸ×‹× u¾ ‹ ך{¾ {Ž ‡ ۚ} –d‹c |Š h š{¾ — ×¾ ™ i –d‹r‘ — ¿  r‘ – ¾ ‹ ڇcŠ w šx Š×…Šh–d‹{‹‡Žc {‹‡Žc –d‹|žht‹{…׊c–d¿‹œ –…×u¾‹š{¾šr¿c‹}


k‹s„ru¿‹| ¨¬

–d‹i h {‹„¾ h u¾ ‹ × cŠ  ¾ ‹ ځc‡Üž × {‹iۅ׊ c |ž h c¾ ‹ ׎Ÿ rŽ š {¾ rŽ Ó¾‹u¾‹×–„Ž| –|–‡‹u¾‹×šx„¾h™„¾u‹h u‹h׎Ÿc–xÍ×u‹hšx–{܇hšu| –xÍ×u‹huŽžÚcd‹|d‡h–tܞ‡× ځcÙ´×Πځc‡Ûš}–d‹{Žu‹hڇ–xÍ×r¾‹×œڇšxšr¿–d‹cšxw‡cu‹h ™…¿ u¾ ‹ ×iŠ w s¿ × u‹h‡Š × ×ŽŸ š ¿ ™ …¿ rŽ u¾ ‹ ׄŠ h –cs™…¿ rŽ × Û }‡| ځc„ŠsÂځc–×܇Ÿ ځc–„܇ځck¿‹h{Š×ؾ‹×šxؾ‹×{‹c„hŠ –cs™…¿rŽ ™…¿ iŠ w s¿ × u‹h™…¿ rŽ t¿ ‹ ؍ r i‹c׎Ÿ — ¿  u¾ ‹ ×iۚxš…ך{¾ š r¿ – | rh™…Ô¾ { ‹c –r × –xÍ × Š × –xÍ × fÜ × –|iہ¾ ‹ šh u¾ ‹ ×c Ú |‹|‹{ iŠwu‹h׊Ÿ×Û{‹ ׎žÛuŽž×Žžc{‹„ŒfŠÔs‡×uŽž–f|–¾‹™…¿yËh—¿¾‹ Š × ×ŠŸ × u¾ ‹ זÚŽ | {‹ci} h œ u¾ ‹ ×w‡c d¿ ‹ c š {¾ š r¿ jŠ × —¿  c –r×uŠŸhŠ×r¿| –ÚŽ|{‹c u¾‹×–|}ŒÚh™×™i u¾‹×–¾‹™…¿yËh×Û uŽž{Š×t׊rkŠr–i×{‹c ڇ{‹t h uŽž ׊ž × –ÚŽ | –xÍ × cŒŠ h c¿ ‹ d‹iۚ{¾ ‡ ‡c—¿  |ŠhšhcŠ×—s¾c‡¾ ×sŠhŸ —s¾–}‹‡|‘–¾ xÍ×xcs –uws}–ur‹c{‹–cŽ|ž d¿‡h cŠ w –}‹‡|‘¾ – „{‡u¾ ‹ ×׏ c ™×™i —s¾ – ‹×ŽŸ – }‹cŒŠ h iۖxÍ × iÛs‹| –uw s }–ur‹uŒš{™irŒ×ŸŒ d¾ × –‡‹×Š c …׋ Ú}ÛcŒŠ h iÛs‹| cš{¾–…Ž|—cŠ×w¿‹h–||ŠhšhcŠ×u¾‹×׏c‡|¾‹h׎Ÿ f܇u¾‹×‡r‡‹…‹} u¾ ‹ ך{¾ š r¿ jŠ × ‡‹…‹} šx‡Ž c r‘ š {¾ t h ¨ß ׋uŽ × Ûx}‹co¾ ‹ t¿‹¾‹‡|¾‹h׋×c}Û|Û׎Ÿ u¾‹×c–r×šxœrhd¿‹h¾‹h{Š×˜¾hœ…×¾‡| d¿‹hw×{Š×{Ür…׋šx…{rr¿|™wš{¿ d¿‹h¾‹h{‡h–…×˜¾hœ u¾‹×{‡hšx–…×w}ƒfׅ׏žh׊žhiw‡‹…‹}‡|‘¾ –|{‡hšx ‡¿‹ ׎žf×iۙ„¾w‹s}׿‹ crh‡Š×׎Ÿ–xÍ×rhuŠŸhrhš{¾{ŽØ‘¿{Žf× fל ׎Ÿ –d‹{‹i‹cš…× t h{‹™„¾ w‹s}–}‹×¿ ‹ u¾ ‹×c –r ךx ڇ–r × šxt h ׊Ÿ × –d‹c w ‡c¾ ‹ ׍ { ×s u¾ ‹ ×ڊ c uŽž ׎ž c¾ ‡ × d‡™„¾ w ‹s}u¾ ‹ × ˜|{{‹i‹cš…×u¾‹×t‹{{‹i‹c˜×¿×kŽ× Ÿ Ÿ „‘hœ˜×¾×š{¾šr¿w‡c¾‹


¨­ k‹s„ru¿‹|

{‹i‹cw¿ ‹ ×׊Ÿ × w¿ ‹ ×׎Ÿ {‹i‹c˜×¿ × kŽŸ š x„‘ h œ –d‹c – s}Ž | {iۙ„¾ u¾‹×c–|xr–xܟ‡h‡Ûš}‡‡c –‡‹w‹s}‡‡c }Šw–d‹ —¿  –d‹c w ‡c¾ ‹ š{¾ – xÍ × š}—…Û u¾ ‹ ×iÛt h –{Ü ‡ hšu| ™×Š×׎—Ÿ …Û׍{×sÂj× Š wÖqw‹s–„Ž|c¾‡×f¾‡|šxiÛth–{܇hšu| ™×Š×׎Ÿ—…Û –d‹¾‹‡|¾‹hhŠŸ××Û —¿—s¾h–×ܟ‡—s¾hsŠc–…{Ü‡× u‹hfךu|–}‹—s¾h¾‹hŠ× Ÿ ×Û—s¾r‘ cŠ ƒÖÛu¾‹u‹h‡‘|À –xÍׄh¾‹}‹‚Ž uc‡|¾‹h fל –rŽ|Ø‘¿k‹| ‡‹|iÛx}Û{‹Ö„Šc ¨ß ׎Ÿ cہ¾‹ x}Û{‹Ö׊Ÿ × ڇu¾ ‹ זs}Ž | {w‹s}‡‡cšx –d‹c { ‹™„¾ w ‹s} ڇ–d¿‹{‹×ŽŸcž×š{¾™k¾cž×v}}{r‹ cž×x¶ÑhdŸ×{‹×ŽŸ ‡Á ‡ ׎ž Ú c–uڙ„¾ w ‹s}–}‹ u¾ ‹ ×׏ c ™×™i ™„¾ w ‹s}׊Ÿ × d‡hڇr w ڇrŽ ׎Ÿ ‡Š × …׏ž h uŽž „ŒfŠ Ô {‹c u¾ ‹ ׁ¾ ‹  ‡‹…‹} u¾ ‹ ×w‡c{Ž x ‹ {Ž ‡ ۚ}…‹|‡|¾ ‹ hš{¾ ™ k¾ ‡ |¾ ‹ h–rŽ |  –d‹™„¾ ‡|¾‹hÛڇrŽ œ –d‹iŠr™„¾w‹s}–„}i–}Ž|w}¿‡|—¿u¾‹×c™…¿Ú}–d‹ ™…¿Ú}—¿uŽ×؎Ÿ {iÛ‹cŠww¿‹×—…Ûw¿‹×˜|{‡|‘š¾ …×¾Û‡|‘˜¾ ×¿× kŽŸšxu‹h˜×¿×‡Žc—…Û kŽŸdŸ×yº‹˜×¾×  uŽ ׎Ÿ iŠ w i¿ ‡ hiÛr‘ – d‹iۖfܞ ‡ ך…šxš…×{‹š…× ڇ}Šww‹s}—¿–d‹š…¿–„}i–}Ž|w}¿‡| ™…¿Ú}–d‹—¿ –d‹cšx {Žs¿×š{¿™…Ô¾s¿×…׏žh‡|‘¾d¿‹hœ ׊Ÿ× ڇšx׎Ÿ –d‹cšxŠws¿×š{¿™…Ô¾ uŽ×ŽŸ|žhi¿‡h™…Ô¾–| –d‹iۚx|Šhšh ڇths¿×š{¿™…Ô¾—¿…‹|–hŽ|w ‡‡cu‹h׎Ÿ rŠcr‘cš{¾–…×‡‡cu‹hš…× rŠcr‘š{¾–…× …‹|–hŽ|w–| ˜‡À| –ur‹—¿—…Û u¾‹×¾‹‡|¾‹hhŠŸ× š{¾–…×–| …‹|–hŽ|w–| ׎žu¾‹×ڑr–‡h —¿c{‹jŠ×iŠh…Š×iŠh…Š×׎cŸ – ‡‹‡Žc—…Ût¿‹iۖc×׊ן šx‡Žc cš{¾šr¿‡{ž ڇrŽ–|uc„hž uc‡|¾‹h–}Ž|c¾‹…{ruck× Ÿ ڇrŽuc ‡Š× u¾‹×¾‹‡|¾‹h׊Ÿ× –‡À {Š×uŒš{thڇ–…{‹Ûڇ„{ š{¾™k¾–ur‹


k‹s„ru¿‹| ¨®

iÛ{‹™„¾ š r¿ |Š h šh‡|¾ ‹ h׎Ÿ – ‡‹‡Ž c —…Û s¿ ‡ h–ur‹—×¾ œ Š × ×ŠŸ × }‘¿„c¾‹xµs|×rŽ v‹sdŠ×vÂc{ŽcŒŠh –r×{‹th–{܇hšu|™×Š×׊Ÿ× –d¿‹u‹h–{܇hc‹Ôi×Â×Û u¾‹×{‹u‹h–{܇hc‹Ôi× ׎ž u¾ ‹ ז¾ ‹ ™…¿ yË h –uڗ…ۚ{¾ ™ k¾ ™ f} u¾ ‹ ׁ¾ ‹ ‡|¾ ‹ hhŠŸ × ‡‹…‹}c‹}c×…‡{…× ‡‹…‹}–‡}r‡}¾‡| cÚcx‹Úc‡Ûš} v}}{r‹ —s¾ uŒš{…}Ü ‡ ¾ ‹ iۖxÍ × –Ú}‹Û–}‹…  {‹cc š {¾ u }‹w t¿‹¾‹…–}‹c–f|…×Žž×Û t¿‹¾‹cž×{Š×c—xcœ ‡Ûš}c—xcœ šx…{r׎ž ×¾ Û u¾ ‹ ׁ¾ ‹ ‡|¾ ‹ hhŠŸ × ׎ž u¾ ‹ ז¾ ‹ ™…¿ yË h –xÍ × cŠ × –‡h uc‡|¾‹hu¾‹×–¾‹×¾‹yËh×Û cŠwځc–uÚ}‘¿„cu¾‹×kŒ×‹Ô‡|‘¾{‹c Šž u¾‹×‡‹i‹}|ÂÙ× ËÏ …׏hž u¾‹×‡‹i‹}|Âk‡w…׏hž |cÚ¾‡—{¾f}‘i‹}|Â{× –}‹–„Ž| –…¾‹×Ž}Ÿ „‘¿ c –r¾×œ uŠhŸ ×Š× Ÿ u¾‹×‡‹i‹}|Âk‡w׎Ÿ‡hf…׏žh–r¾×{‹c –‹u¾‹×šxڊc‡|‘¾ u‹h–kŽ | h™…{¾ c – …{Ü ‡ ×cŠ ×  ڑ r t h –}ܞ ‡ hځc–uÚځc‡Ûš} –d‹{‹yË h –u‚× yË h v}}{–d‹{‹dŠ w c¾ ‡ {u¾ ‹ ×c {Ž  u¾ ‹ ׁ¾ ‹ ×Û dŠwc¾‡{s‹{x}ۄ‹d‡h–uږd‹×Šž×—…Û dŠwc¾‡{–xÍ׊cƒÖÛ –…{܇זÚh —s¾š{¾™k¾–Úhu¾‹×¾‹‡|¾‹hhŠŸ××Û –xÍז}ܞ‡hd‡h–uÚ u¾ ‹ ׁ¾ ‹  –d‹uŒ×ŠŸ × –d‹š{¾ š r¿ {Ž – }ܞ ‡ h˜c„h„‹}{‹–iÜ ‡ x× c } | ‹‡‹c‹}uŽž – d‹—„rh‡‡c –d‹—„rh‡‡cr¿  |f‹{xܟ { xµ s ™×f}‘ w ‹‡‹i‹}|  ™×v}}{uŠŸ h …‹|d‡h–}‹s¾ ‹ h…‹c uŽž – d‹ —„rh‡‹c‹}‡|¾ ‹ h׊Ÿ × ‡‡c{‹ —s¾ t¿ ‹ u‹h˜c—¿  c – }Ž | c¾ ‹ —„rhf‹{}ܞ × –} h cŠ × —ww{…}„Úf}whŠ × šx‡|¾ ‹ h׊Ÿ × —…Û×Û —s¾ ׎Ÿ š {¾ – xÍ × ‡|¾ ‹ h׊Ÿ ×  u¾ ‹ ז¾ ‹ ™…¿ yË h  ׎ž ڑ r t h –}ܞ ‡ h–uÚ×Û ×Žž ‡Š p d ‡hu¾ ‹ ךr¿ u }‹w¾ ‹ –xÍ × Ú}Ûv‹s — ¿  ™„–xÍ × —c¿  šx–| —s¾–}‹|Šhš{¾šr¿šxr‘ {Ž˜‡c‹„–}‹thiۚxr‘‡Šp


©ß k‹s„ru¿‹|

…hx¹‘Ú}…{ i}xÔ˜Ô

…hx¹‘d‹ ‡×‹˜|

…hx¹Ú ‘ }…{i}xÔ˜Ô Šrx}ۄuvv}}{i‡r}v‹×Ž …hx¹‘Ú}…{ ׎Ÿšr¿Ú‘rcŠ×‡|‘¾uŽžw¿‹×׋{× ‡Š×׎Ÿu¾‹×c–¾‹ ™…¿yËh kŠr–i×{‹c׎žcrŽ –‹–hŽ|wœ Š×š…ך{¾šr¿dŸ×…‹Ú¾‡—{¾ f}‘ i ‹}| {Šž ×  c — ‡wšx…‹u¾ ‹ × f | cŠ × „‡hs¾ ‡ „‡hu c fÜ × f | „א c „׋× u¾ ‹ ×ڑ r ™…¿ yË h u c —h¾ u c { { ™×c‹}xo wŠ s v }}{ d‡hu¾ ‹ × ׎ž u¾ ‹ ×c ؾ ‹ ×uŽž – kŽ | h™…{¾ u¾ ‹ ×ؾ ‹ ×{‹×‹×—¿  ׎ž c}š‘¿ r¿‡|¾‹hkŠr–i×ÛlŽu¾‹×–¾‹™…¿yhË th–}‹|Šhš{¾}‡‘¿ ˜Ž …×¾‡–Ž …×¾‡Ûš} u‹hx}|Šsu‹h‡Ûš} {Š×c–d¿‹cŠ×šr¿œ h™iuŠ×uŽ ׎ž‡Špd‡hu¾‹× c‹|–xÍ×Ú}Ûv‹s

…hx¹d ‘ ‹‡×‹˜| ŠrtŸŒc‡h–Úi‡r}v‹×Ž ‡hfÂu–Žž }‹kŠr–i×c{—Ž s¾c‘ ‚ƒ|…hx¹{‘ × Šž uŠhŸ ×Š× Ÿ uŽ}ž Ûw×‹{ ‡‡c{‹×ŽŸ{Ž—s¾‘c‚ƒ|…hx¹‘{Šž×uŠŸh׊Ÿ× —s¾š{¾u}‹w¾‹irš…ל uŽuž ‹¾ ׄŒ–}iuŽ× ž × Šž uŽ× ž Žž iŒšr¿—s¾…hx¹d‘ ‹u¾‹×–¾‹™…¿yhË –Ú}‹Û×Š× Ÿ


k‹s„ru¿‹| ©¦

lŠrcŠ×–„Ž|–s{–…׎ž|ihšr¿}‘¿–}ܞ‡h…{rÛlŽ u¾‹×w‡c i×c}ÛuŠžh „t‹×uŽž uŽiž r –jڋۖ„Ž|r¿|×Ûu¾‹×w‡c¾‹˜}hd‡r‡Œ–z‡Ú}¿‹ u¾‹×šx„Œ–}i w}}v}}{‡Š‚i}}|  ‡|‘¾uŽž×Šž× u¾ ‹ זr × ‡‡cšx u¾ ‹ ךx‡‹wןŒ u¾ ‹ ׁ¾ ‹ ‡|¾ ‹ h׊Ÿ × ×Û šx–… × d¿ ‹ –d‹cŒŠ h „ c –dŽ | c {Ž cŒŠ h ڇuŒd¿ ‹ –{¾ ‹ ׎Ÿ c {Ž ‡¾ ‡ ׇ|‘¾ c {Ž  u¾ ‹ ×c r‘  ׎ž Ûv}}{Ûiۚs¾ š xs‹{׊Ÿ × d¿ ‹ {Ž …‹|x}ۖzuf×uŽ{ž wŽ ‹}{Ž—c¾c¿‹—¿c–…{܇×d¿‹„cš{¾–xÍׇÜ× ž iۄc˜r|t¾‹|–rŽ|ؑu¿ wŽž ‹}{Žrh{‹c–xÍׇ|¾‹h׎œŸ u¾‹×š¾hšx×Û d¿‹x}ۖzurcŠ×h{‹cw‹}{Ž‡|‘™¾ ×dŠ× Ÿ ׎œŸ u¾‹×š¾šxi×c}ÛuŠhž hth}‹cth˜f× uŽž{Š×–xÍ×r‡c–xÍ×Øšx—¿c–xÍ× uŽž‡|‘¾cŠws¿× {Ž — s¾ ™ w–j|œ f‡|iÛs‹|‡|‘¾ cŠ w s¿ × c {Ž ™ k¾ š …{¾ Û ™×s¿ × d¿ ‹  s¿ × ×ŠŸ × —…ÛuŽž – xÍ × r‡c–xÍ × Øšx—¿  c {Ž uŽž } ‡hcŠ × h{‹c {Ž uŽžÙËh‡|‘¾cŠw˜f×d‡h{Š×c{Ž f‡|—s¾iÛs‹| u¾ ‹ ×ڍ i ‹}֋šx i s d‡h–}‹{Š × –}ž { —}c{‹sŠŸ h —s¾ s¿ × œ d× Ÿ šx–}܇ž |œ–{܇ž šr¿}wŠ c‹}wŒ}h–„{‡c–xÍׇ|¾‹h׎œŸ u¾‹×ڍi‹}֋ ‡‹wןŒc{Ž—s¾‡Š×׎Ÿ–xÍׇ‹}{Ö u¾‹×¾‹‡|¾‹h׊Ÿ××Û ‡‹wןŒ–„}i {Š×š{¾–„}iu¾‹×¾‹ –d¿‹…¿‡hšxuŽ× ž hŠž z‹×‹–| –‡‹‡Š×׎–Ÿ d¿‹{‹–xÍ× „׋{{|–| lŠrcŠ× –|؏hdŸ×™×fÜׁŠ×׊Ÿ× ‡|¾‹h׊Ÿ×—…Û v}}{ۇŠs˜×{Šs u¾‹×–¾‹™…¿yËh ׊ž×–…×š…{„sxËÔԋ‡Šs˜×{Šs dŠŸ × „s xË Ô Ô‹‡Š s ˜×{Š s — ¿  –r × šxš…×–xÍ × v}}{uŠŸ h …{r×Û v}}{ÛiÛc¿‹×–d¿‹{‹ –xÍ×v}}{œ uŠŸh…{r t¿ ‹ –‹i s {Š × –xÍ × c – „ c – „–s { sŠ  —¿  šxš…×–xÍ × c – „uŠŸ h ׊Ÿ × –s { sŠ  œ uŽ ׎Ÿ – ‹i s šr¿ c¿ ‹ ‡‡c„‘¾ v }}{—¿  c—ww–rŽ|cŠ× š{¾šr¿ØrcŠ×—{¿–x‡}–l×s–rŽ| –‹c–„ {Ž cŒŠ h c¿ ‹ ׎Ÿ {Š × –xÍ × ‡Š s ˜×{Š s  …{ × d‡h{Š × s¾ ‡ „Š s Â ˜ c


©§ k‹s„ru¿‹|

uŠž  —rטcv‹s š{¾ {Ž s¿ × {Ž x ‹| {Š × …{ × d‡h{Š × ‡|‘¾ ‡ |¾ ‹ h׊Ÿ × f r —| w ‡‡cšx–xÍ × —¿  –Ú}‹Ûc – „rŠ × ‡‡c™…¿ f r f r ‡‡cšx c–xÍ×c–„–xÍ×r‡c–xÍ×Ød‡hc–„uŠhŸ ×Š× Ÿ œ–xÍ×xcsd‡h„ŠsÂ˜c –{ܞ‡š{¾{Ž‡Ûš}—u}cdŸ×{‹cš{¾{Žf‘¾—d¾hÛlŽ –{ܞ‡{Žv}}{—u}cdŸ×{‹ v}}{c – xÍ × f‘¾ — d¾ h —d¾ h –d¿ ‹ šx–}ܞ ‡ |i×c‹|–xÍ × v}}{‡Š s ˜×{Š s –…{܇×cŠ×

‡Œ×‹iis‡Š‚i}}| d‡h

u¾‹×‡‹i‹}|ÂÙËÏ× ‡‹i‹˜} w}}r‹f}‘w‹‡‹i‹}|Â׎Ÿ u¾‹×‡‹i‹}|ÂÙ× ËÏ ×Žuž × Žž ‹¾ –f‹}Ú×¾‹}Šc ×¾‹c}‹wš…¿w‘k‹uc‡|¾‹h –}‹}Šcu¾‹××Û š{¾–ÚŽ|h—s¾f‹{–f‹}Ú –ܞ‡{™„ |Šh}Šcu¾‹×‡Žc ˜‡À| …‹|‹c×Û ڑrth–}ܞ‡hcŒŠhis׎Ÿ „ŒfŠÔ{‹c u¾ ‹ ׇ‹i‹}| ÙËÏ × cŒŠ h ™i„ŒfŠ Ô u¾ ‹ ×ڑ r ™…¿ yË h u¾ ‹ ×|Š h …‹r–„Ž | ‡|‘¾ × Û –}‹š{¾ Ü { xµ „ hf}‹{˜c –d‹{‹uŸ h }ۖw r uŽž „ t‹×Ž } tšy˜f}‹k „t‹×Ž ™ …Ô¾ ׊ž ×  ځc׋|u…‹}–d‹c –d¿ ‹ {‹…‹u¾ ‹ × u¾ ‹ ×ڑ r r‘ – xÍ × Š c ƒÖÛsܞ × –s¿ × …‹r–„Ž |  {Š×–؇šxšr¿|Šhšhu¾‹×¾‹‡|¾‹h׊Ÿ× –d‹{‹Ú‘r –}‹cyËh׍žhœ c–u¾‹cŠw}Šw–d‹×Šž×—…Û f܇th–‹x}Û{‹Ö«u{¾ ¾hšx—¿–f}܇ž hw×™…Ô¾iÛ{‹ —¿  –d‹iÛ{‹˜|×}ۖw r huŽž „ t‹×Ž } tšy {Š × —…c…{r—¿ 


k‹s„ru¿‹| ©¨

–d‹{‹u c fÜ ×  {‹˜|×}ۖw r hs}h׊Ÿ ×  ڇ–}‹×ž h œ —¿  –d‹c¾‹–}‹}Šw –}‹}Šw™×™ii}hœ ×Û ׎žl{Š××¾‹fr–‡‹{‹c{‹| {Š×c{‹rwŠ×r‹u¾‹×¾‹‡|¾‹h׊Ÿ××Û Ú‡t h –‹—¿  –}‹c š x–r × ihc}{ t¿ ‹ –f}ܞ ‡ hw × {‹ iۖھ h –f}ܞ ‡ hw × –Ú¾ h —¿  {Š × s¿ ‡ hsc scfׇ|‘¾ ׊Ÿ × s‹|…{r t¿‹–Ú¾h|Šhšh{Š×s¿‡hsc ڇis–Ú¾hx¶Ñh׎Ÿchs‘{–| —¿fׇ|‘¾×ŠŸ× s‹|…{r ‡Ûš}s‹|…{r f×s‹|…{r׎Ÿ l {Š × uŒš{}ۏ c š{¾ š r¿ {Š × —xc–‡‹–…Ü ‡ –c × u¾ ‹ ׁ¾ ‹ ڑ r —wwsܞ × –s¿ × ×Û ‡‘À | ×¾‹…‹r–„Ž|–…܇–c×—¿crwŠ×r‹fÜׁŠ××Š× Ÿ –f}܇ž hw×š{¾{‹ —xc‡|‘¾ {Š × {‹u c fÜ × i×c}ÛuŠž h ׋|u…‹}–d‹‡|‘¾ š {¾ š r¿ –d‹hž {‹…‹u¾‹× {‹—¿ u¾‹×c×hž œ c—„rh¾‹xh™iiÛk¾|–d‹ uŽ×ŽŸ–‹x}Û{‹Ö„Šc ª u¾{ u¾‹×ch–r×ihc}{f‡|r‘ –…sc‹}ÖÂyËhlu¾‹×ڑr–‡h×Ûf‡|r‘–…sc‹}Ö‡|‘u¾ Žž rŠ ‚}Šuv‹}{ s‡×׊Ÿ × u¾ ‹ ׇ|‘¾ Š r ‚}Š u v‹}{ uŽ ׎Ÿ Ú ‡r c –d¿ ‹ {‹c – r × ihc}{ „Šh–cs–…sc‹}ÖÂs¾‹hœ –hŽ|wœ šx–| i×c}ÛuŠžhsŽ § u¾‹×th ‡‡ci‹cu‹hihc}{{‹–}܇ž hc–|–hŽ|wšx–|ڏhž {‹}ۏcšr¿u…Ž Šh ˜…|×¾‹…‹r–„Ž|i}hœ–f}܇ž hw×scf×s‹|„Šc–u¾‹š}–}‹š{¾šr¿fr ‡Ûš}–| uŒš{–xÍׇ|¾‹h׊Ÿ× u¾‹×ڑrr¿|f‹{–„Ž|™if܇s‡××Š× Ÿ }ۏcš{¾šr¿–|׎„ž ŒfŠÔ t¿‹{‹–‡‹i}h×ۜ ׊ž×׾ۖ…×š…{cŒŠhisd‡hu¾‹× {Š×wŠ×r wŠ × r‹ Š × ×ŠŸ × –f}ܞ ‡ hw × c š {¾ { ‹uŠŸ h œ uŽž {Š × {‹u c fÜ × « u¾ { ¾hšx—¿{‹ yËh–„Ž|h„׊ž×…Šž×š…Û }ۖwr–d‹h –f}ܞ‡hw× —s¾c¾‡×{Š× © –f}ܞ‡h|×s š{¾šr¿–…{܇×ucŠ×׎Ÿ×Û {‹cšr¿|× u¾‹×|Ü×}‡–…sc‹}Ö‡|‘¾—¿ t¿‹{‹u¾‹×ciۖھh t¿‹–Ú¾hcs‘{–| —¿fי××Š× Ÿ {Ž–u¾‹š}s‹|…{r–|u¾‹×¾‹‡‘|À –„Ž|–…܇–c×s}h׎Ÿ


©© k‹s„ru¿‹|

u¾ ‹ ×ڑ r —wwsܞ × –s¿ × —ww–„Ž | ‡c–„Ž | ™i{‹cuŽ – rŽ |  —s¾cš{¾–xÍך}—¿—…Ûؾ‹×šx ׎ž ۇŒ×‹id‡his u¾‹×–k܇ž d׋rš…×–k܇ž f‹{}‘d¿ ‡hu¾‹× {‹×ŽŸ Ú ‡–Ú¾ h ؋h׎Ÿ h–|u¾ ‹ ׁ¾ ‹ ‡|¾ ‹ h׊Ÿ × —…ۇŒ×‹id‡hi s ‡|¾‹hšxdŸ×–f}ܞ‡hw×u¾‹×c–¾‹™…¿yËh s‡×šx–Ø‹‚Ú…hx¹‘{Šž× dŸ × –f}ܞ ‡ hw × šx–Ø‹‚Ú׊Ÿ × –d‹–‡‹–f}ܞ ‡ hw × {‹h}Š w i¿ ‹ h –}‹c Ú ‡iŒšr¿ ¾ ‹ § ׋uŽ s¾ ‡ ©§ w‹u dŸ × „‡h׋uŽ hœ –„}i—¿–d‹c{‹d‡™…¿–}‹d× Ÿ –d‹š{¾–‡‹f¾‹i¿‹h{‹×{×s™…¿d× Ÿ –| ˜‡À | dŸ × šx‡Ûš}¾ Û c dŸ × šxk{r × yº ‹ ‡‹c‹‚–j|œ —…Û Ú‹šx–uŽ|ž —t×Ž—Ÿ …Û–d‹c{‹×{×sÂu‹¾ ×sch™ic–|šxu¾‹×¾‹ uŽ ׎Ÿ Ú ‡šx—¿  –d‹š{¾ š r¿ ‡ |‘¾ — t×ŽŸ Ûl y‹rב¾ × t h }¿ ‡ |–‡ r {…‹„‹}f‹{ ‡ w ‰ –d‹š{¾ š r¿ Ú ‹cŠ w h¾ ‹ |œ –uŽž | s}ۖ× –„Ž|—…c…{r –}‹cr‘r×yº‹‡‹c‹‚šx ׎ž u¾ ‹ ×{‹Ú‘ r t h c}ۗ„i s ×Û „¾ h i s r‘ š xv}}{r‹œ š{¾–d¿‹…¿‡h–f}܇ž ht¿‹is–d¿‹xËwРڇi¾‡xËwР׎iŸ Ûh–|—¿s‹|uŠhŸ –d‹ uŠŸ h –}‹ –‹s‹| s‹|uŠŸ h –d‹uŠŸ h –}‹ –}‹sŠ  –c¾ h œ c i Ûs‹| –}‹sŠ–c¾h׎ŸciÛs‹|u¾‹×¾‹hŠŸ× u¾‹×w‡c¾‹–‹Ø¾‹×–f}ܞ‡hšx׎Ÿ u¾ ‹ ×iۄ¾ h i s v}}{r‹uŠž  œ šxc – xÍ × v}}{r‹ ڇ–Ú¾ h xËÐ w ׎Ÿ {Š × iÛڐ¾ h –|ڊ h –| u¾ ‹ ×t h w‡c¾ ‹ s¿ ‡ h}ہŠ h –f}ܞ ‡ h–…¾ ‹ ׎Ÿ i s iۚ{¾ – d¿ ‹ –| i s „¾ ‹ |šxv}}{r‹ r‘ ˜ ×¾ × r‘ ׎Ÿ š xv}}{r‹ –d‹šx–uŽž | i×c}ÛuŠž h –{Ü ‡ h‡ w ‰ ˜×¾ × —…Û š{¾ u }‹wcŽž × ‹uŽ šx׋ח„×׋×c¾‹iÛcŠw{‹ u¾‹×ڑrth–}܇ž hisšxš…×is–}‹iۚ{¾–d¿‹–|…¿‡h–f}܇ž h–d‹ „¾ h šxv}}{r‹ r‘ v }}{r‹–…{Ü ‡ ×uŠž  œ šx t¿ ‹ „¾ h šx׊Ÿ × š{¾ š r¿ u¾‹×ڑrs}h׎Ÿ„ŒfŠÔ{‹c×Û t¿‹„¾hšx׊Ÿ×—¿cÚŠh–| ڊhuŠŸh–d‹ uŠhŸ –}‹ s‹|uŠhŸ –d‹uŠhŸ –}‹


k‹s„ru¿‹| ©ª

…hx¹… ‘ ¿‹dŠ×sv˜} Šrx¹‹w¿‹×׋–c×i‡r}v‹×Ž u¾‹×‡‹i‹}|‡hfÂ׎Ÿ u¾‹×{ŽfÖv}}{„‘h{‹c ×¾‹c}‹wš…¿ w‘k‹—s¾u‹¾ ז„Ž|šxšr¿}‹©ªxµ—¿–‹u¾‹×iÛi‹cdŠ×všx c u }‹w¾ ‹ š{¾ ™ …¿ ™ f}¾ × ‹|cŠ w u¾ ‹ ×{‹c –xÍ × cŠ h š{¾ „ w‹| u¾ ‹ ×d‡s‹|‡|¾ ‹ h–hŽ | w—wwc}}{p‹×s‹| i h –xÍ × f‹{s‹| uŽ–ž s{z‘{d ‡hÚ}ÛxowsŠ  š{¾–c܇ž ×c¾××¾ ‹| –‹x}Ûk { –ڍ h u¾ ‹ × c u }‹w¾ ‹ Ú}Ûؑ¿ ™ …Ô¾ uŠŸ h …‹| š{¾ f¾ ‡ |u}‹wcŠ × –| –×ܞ ‡ hi‹cu¾ ‹ ך{¾ ™ …¿ w ‡c™f}™…¿ |¾ h šx{‹c ¾ × –x¾ ‹ œ ¾ × cŠ w f×s‹| …{r}‹f‹f¾ ‹ hr—¿  š{¾ f¾ ‡ | –c r x}ۘ|k× – …{Ü ‡ ׁ¾ × cŠ w fזxÍ × u¾ ‹ ×ڑ r ‡|¾ ‹ h„w‹|h¾ ‹ |œ ‡|¾ ‹ h׎Ÿ – ‡h ™f}i h š{¾ c ¿ ‹ dŠ r dÜ × fŒu¾ ‹ × x}Ûc‹}…׏ž h c – xÍ × fŒu¾ ‹ ׄŠž h –„Ž | r¿  |™ii} h r¿  | cŠ  –xÍ × w‹xt¿ ‹ dÜ × fŒu¾ ‹ × —{¿¾‹u¾‹×|Šh{ŽkŽs‡|‘¾ ؑ¿ – dŽ | × …hs‹ c – f|šr¿ š xڊ c ‡‹‚Š | ‡|‘¾ cŠ w u¾ ‹ × ™×–d‹ c }‹f}ž h –rÜ ‡ × uŽž u¾ ‹ ×ڊ c ‡|‘¾ ׊Ÿ × –xÍ × x¹ ‹ –d‹ ‡‹‚Š | ‡|‘¾ cŠ w k‹š}¾ w Ö qw‹sڇ–xÍ × šxŠ × …׏ž h œ u}‹w¾ ‹ u¾ ‹ ×iŒÚ}}ƒ‹uŽž ׊Ÿ × …‹|Ú}}ƒ‹–…{Ü ‡ ×cŠ × uŽž ׊Ÿ × Ø‘¿ – dŽ | × –f|sŠŸh–‹r‘ s‡×‡‡c–r×u‹hcŠwi‹cuŽžÚŠcu¾‹×‡‡c{‹…{‘¾w¿‹× c¾ ‹ iÛÚ¿ × i‹cx¹ ‹ c – xÍ × –‹ ¨ kŠž  ˜{h §ß ׋uŽ Ú ‡rŽ i×th…{‘w¾ ‹¿ ×c}¾ { © kŠž ˜{h


©« k‹s„ru¿‹|

kܞ‡u¾‹×¾‹ u¾‹×‡‹i‹}|…¿‹ z‘{Œ–׋–r{‡|‘¾–Ž|hiŠ×u× ׊w—s¾‡x„{wu—¿ u¾‹×–|‡|‘¾ÙËÎhšu|s‡r{‹iׁŠ×{}Öz‹Ú –Ú}‹Ûu‹hÙËÎ h šu|{Ž … {‘¾ f ÖۗÛf}‘ ‡ ‹i‹}| u ‹hÙ¹ ‹ |xo wŠ s { ‹c c‹}wŒ–ڝ Ô „{Öv}}{u¾ ‹ ×{Ž ׍ „Š | –r r –rŽž | ‡‹i…‹Ô k‡w‡|‘¾ —ۚxfזrŽ |  ‡|¾ ‹ h{‹cc {Ž s ‹xÛd‹šxr¿  |–ÚŽ | hfזrŽ |  u¾‹×{Ž×„ |Š k‡w}‘„¿ hž —xcœšr¿rŽ f܇ځcc‹|uÚ|Â{Ž–ur‹–xÍ×s¿× ځc׎Ÿ–f‹}Ú}Šcu¾‹×{‹c u¾‹×¾‹u¾‹×ڊc‡|‘¾uŽžš…×{Šc{ŽÚc׎Ÿ šx‡‹}Šcd‹‡|‘¾–„{‡ u¾ ‹ ×{Ž ׍ „Š | {Š c ׿ ‡ | „Š × ˜rƒ{‹cs‡r{‹ —ۚ{¾ k ‡w ‡‡c„Šhf{f܇…{‘¾{‹c k‡w‡|‘¾—s¾x¹‹—s¾–d‹cŠwځck‹š}¾ k‹x¹‹ k‹–d‹ –xÍ×xcss‡r{‹ u¾‹×{ŽfÖ  v}}{„‘h ×¾‹–f‹}Úw‘k‹{‹c f Ö v}}{u‹h„{‹v xË Ô Ô‹  }‘¿ „ c ¾ ‹ u¾ ‹ ×f¾ ‡ h—f¾  {‹c —s¾Ø‘¿f×Ú}ۖÖ}„¾×{‹cš{¾f¾‡|u}‹w–}ܞ‡h׎Ÿ{‹c׊c –Ú}‹Ûu¾‹× š{¾f¾‡|—„rhsŠ {Ž–ÚŽ|hؑ¿uŽž–f|™c¿kru¾‹×uŽžu}‹wcŠ×šr¿rŽ }‹ Ú‚ §©®¨ uŽž ؑ¿ – dŽ | ךx‡‹‚Š | ‡|‘¾ cŠ w u¾ ‹ × šr¿ {Ž ˜‡c‹„‚cƒ‹–}Ž|×t‹{v}}{u¾‹×}‘„¿ c ¾‹l‹wlhŸ ™i{‹cu¾‹×‡vw‹| xËii|‹c‹} f܇‡kk‹ šr¿rŽۖ‡Ž|r‡‡{‹c |‹ciÛ{ŽØ‘¿‡vw‹| šr¿ ‡ |¾ ‹ hu¾ ‹ ×  –Ú}‹ÛxË i i|‹c‹}–xÍ × v}}{ۖ‡Ž | r„ d { {‹c s¿ ‡ h–xÍ × Ø‘¿ ؾ ‹ ×c‹}xo wŠ s z ‹fi s sz‹×‹{‹‡|¾ ‹ hkžŒ k‡h ihiۄ‹{‹}t‡vw‹|šr¿˜r|ۖ‡Ž|rt‘cs¿‡h –×ܞ ‡ hi‹cxË i i|‹c‹}…}Ü ‡ ‡ k k‹–xÍ × c – „x}ۖzu Ÿ ۖ‡Ž|r–u¾‹œcŠ× ۖ‡Ž|r{‹cs¿‡h–xÍׁ„|Š d‡hxËÔԋx„Ë „׋dŠ× ihiۄ‹{‹}tf¿×Úw—Ût‡rt‡×sŠxËii|‹c‹}f܇‡kk‹i}hšr¿ —ۇv w ‹|šr¿ ‡ |¾ ‹ ht‘ c s¿ ‡ h  u¾ ‹ ׇ‹i‹}| ‡ hf ׎Ÿ – xÍ × Ø‘¿ … ׏ž h uŽž‡vw‹|‡kk‹ xËii|‹c‹}šr¿˜r|ۖ‡Ž|r„d{ –c×f‹{


k‹s„ru¿‹| ©¬

„‹{‹}td‡hؑ¿ – dŽ | ×iÛ׌{‹‡v w ‹|™×uŽž ׎Ÿ š r¿  i h d‡Ø¾ ‹ ךx r¿|f‹{–„Ž|r‹| u¾‹×‡‹i‹}|‡hfÂ×uŽŸ ‹¾ ז}{ž jŠ×…×–rŽ|—ۖuŽ|ž c}}{p‹× ‡|‘¾s‹{x¹‹s‹{–d‹cŠwu¾‹×Ú}ۇ‹i‹}|Â{Šž× u¾‹×Ú}ۇ‹i‹}|–„‹} {‹—s¾–}ž{‡x„{wui×thŠ×{}Öz‹Ú š{¾–f|rÛd¿‡Šs}xowŠs —Ûf‹{–ÚŽ|}u‹h™is‡r{‹ ׊w¾‹–xÍׇ‹i‹}|ÂuŽž–…׎|—×¾× u‹hv}}{xo wŠ s uŽž … ‹|‹c‡hf … ׏ž h™×„{Š |xË i i wŠ ×  f}–xÍ × fssŠ‡|¾‹h—c¾u¾‹×ؑ¿„×™ixowŠsuŠŸh…‹|šr¿–xÍׇ|¾‹hrŽ

…hx¹‘—…× „iÖ˜Ö Šrr‡|—{¾xhËÑ i–kŽ|h™…{¾

…hx¹—‘ …×u¾‹×„‘ww…}Žrž ¿ |—whf ªßß ‘c‚ƒ|  ׏cthu¾‹×‡‹i‹}|–u‚×Âth…hx¹‘—…×u¾‹×„‘ww…}Žž uŽž ‹¾ –‡‹—whc ªßß ڊח¿„‘w …hs‹ ׊ž × ۖ… × š…{ fÜ ‡ u¾ ‹ ׁ‹hs‹{…Š c v}}{k‹s š{¾ ™ …¿ „ {{ s – d¿ ‹ šx–cŽž | d¿ ‡ hcŠ w i s ¾ ‹ –xÍ × ˜uƒ–xÍ × f Ö ‡Ûš}–| u¾ ‹×uŒ–xÍ × c}֎ ڍ – ‚ƒ™…¿ ˜cuŠŸ h…‹|šr¿ –… × u¾ ‹×–‡‹v×wŠ s} ™wۅ¿‹}¿‡| ‡|‘¾œ u¾‹×c–‡‹{‹{×w…}Žž –„}i—¿u¾‹×ciršy „‘w–j| š{¾„×™icŠw™f}×Û ׊ž×™f}iۚx¾‹u¾‹×–xÍׇ‹wŠsš{¾šr¿×Û fÜ ‡ ׎Ÿ – xÍ × c } | ‹„{{ s u¾ ‹ יk¿ ™ …¿ „ {{ s uŠŸ h …‹|šr¿ – … ×


©­ k‹s„ru¿‹|

t¿‹u¾‹×š{¾uŒ™f}cš{¾–…× f܇{ssis׊Ÿ×…{r—¿ –}ܞ‡h„{{s uŽiž ۖd¿‹šx‡‹i–‡Ü‡Ÿ {thš{¾{–Ž |fŒ¾‹„{{s˜ r|x}Ûc‹}uŠhŸ xh–k¾× ˜uƒf Ö –…¾ ‹ ׎Ÿ – xÍ × „{{ s uŠŸ h …{r ‡Š × ×ŠŸ × –|…{r—¿  –k¾ × ‡|¾ ‹ h„‘ w w … }Žž u¾ ‹ ׄ‘ w w … }Žž r¿  |v×wŠ s }™wۅ¿ ‹ }¿ ‡ | u¾‹×c„w‘ –j|u¾‹×š{¾{‡Ž ۚ}×Û ځcr‘d‹¿ h…Šh–xÍ×w¿‹s‹i¿‡h–|Û u¾‹×–j| u¾‹×š{¾„×™i f܇™…¿r‘ —s¾ c¾ ‡ יf}iÛ}Š c ƒ‹Ú}ہ ׊ | –f}¾ h f}Š r |ž h c¾ ‹ u¾ ‹ × wu–‹u¾‹×‡‡c uŽž‡‡ci‹c…Šcv}}{…Šc×Š| uŽž–xÍׄ{{s×ŽŸ  ŽŸ –‡‹v×wŠs}™wÛ uŠhŸ …{r‡|‘d¾ ‹¿ hw× —¿c{‹–cŽ|ž d¿‡hcŠw„{{s× …¿‹}¿‡|{‹„‘ww…}Žž–j| ׎ž™f}iÛ{‹¾‹u¾‹×–xÍׇ‹wŠsš{¾šr¿×Û f܇v}}{k‹s×ŠŸ×–| uc‡|¾‹h—¿u¾‹×}Šcƒ‹–xÍ×d×wx}ۖÚ֎‡× Š rŽh‹{™×}ۅ¾‹hdŠ×v |Šh{ŽkŽs‡|‘¾–u¾‹×ŠŸ×—…Û –‹u¾‹×iۗ„rh‡‡c{‹™×c}֎ڍ–‚ƒ u¾ ‹ ×c – ‡‹v×wŠ s }™wۅ¿ ‹ }¿ ‡ |{‹{×—¿  „‘ w –j|„w‹|–| Ÿ —¿–…×š…{¾Ûf܇‡Š××Š× Ÿ –|uc‡|¾‹h—¿d× Ÿ k܇ž ¾‹„{{s ‡|¾‹hhŠ× š{¾{„Ž {{s™ r—{¿–{r…×–{ru}‹|iۚx—u}cisuŽwž }„u v–¢ s{uŽ—ž ¿×Š×Ÿ šr¿–| uŽ×ŽŸ˜cš{¾–…×Ûl u¾‹×ih—„rh™…¿–…× xËԅ‹×ŽŸ t¿‹š{¾}t‘¿ ‹{š{¾šr¿ …hs‹šr¿|×  š{¾™k¾–…}‡uŽ…ž hs‹šx…‹u¾‹×lŠrcŠ×–s{–…׎|ž  ‘c‚ƒ|  Ú¾‡—{¾f}‘‡‹i‹}|–¾‹™…¿yhË ‡|‘f¾ }Šw ¾‹–d¿‹šx ™…¿fׇÜ× ž ‡‡c…{r —¿  ‡|‘¾ „ ‡hs¾ ‡ „‡hcŠ w u¾ ‹ × Ú¾ ‡ —{¾ f }‘ ‡ ‹i‹}| ¾ ‹ t¿‹fך{¾–xÍז}܇ž h׎iŸ Ût‹{š{¾šr¿fŒt‹{׎Ÿ t‹{—¿iÛs‡wš{¾šr¿r¿ | …hs‹ fÜ ‡ xË Ô …‹×ŽŸ t¿ ‹ š{¾ }‘¿ i } h œ iÛt‹{š{¾ š r¿ ¾ ‹ hŠŸ × –| –‡¿‹t¿‹š{¾}‘¿i}hœ ‡Š×׊Ÿ×cs‡wš{¾šr¿ –{ܞ‡t‹{؏h–d¿‹šxuŽž}‘¿‡|‘¾—¿ {Š × c ‡ ‡c}Š w cŠ × Ø h –| –}‹š{¾ Ü { ×Û –Ú}‹Û–}‹Ú|‹|‹{ iۖd¿‹šx…‹u¾‹× kܞ‡–„Ž|hu¾‹×}žŒ܇{‹×‹×—¿ š{¾¾‹u¾‹×¾‹–}‹


k‹s„ru¿‹| ©®

t¿ ‹ ڑ r t h –}ܞ ‡ hu p { ‹×Û{Š × c – …{Ü ‡ ×cŠ × iۚ{¾ – kܞ ‡ „¾ { „Žž „¾ { …¿ ‹ ¾‹hŠŸ×–t‡Û×Û iۖkܞ‡˜r|…Šcf‹{i}hs¾‡cŠ× –‹–}‹šxuŽ — }c šxuŽ š }׎Ÿ f ×} { {‹–| schc š r¿ –d¿ ‹ –Ùº ‹ u¾ ‹ ×Ú}¿ ‡ {cŠ × …{r c š {¾ {Ž – ‹iÛt‹{v}}{Û šxuŽ š } c – xÍ × ‡|¾ ‹ h׊Ÿ × u c uŽ –}‹i h sŠŸ h ˜x}—c}{™…{¾ šxf}‹×ŽŸ iۚ{¾™…¿™f}u}‹wiۚ{¾™…¿™f}–d¿‹šxf܇v}}{r‹×Š×Ÿ –d¿‹…‹u¾‹×š{¾šr¿ ځc–x}s؎‡|‘× ¾ × ŠŸ {Š×cŠ× Ÿ c‹h–d¿‹š{¾šr¿—s¾–}‹šx׎–Ÿ x}s{Š×cŠ–}‹ –d¿‹™iš…{ –x}s˜rršx‡|‘¾z‘–d‹‘cš…×cš{¾u}‹w ڇ–}‹šxxËÐw–d‹c}{{‹…{r –Ú}‹Û}ti‡r‡|‘¾š{¾u}‹w¾‹ cŽfž × Š }twŠ„™…Ô¾ڇ–…×–}‹{‹–d‹c{…Ž Šh–d‹c}{ {‹–|–‡‡{‹×Žž ׎ž×ۙ…¿–}‹šx…‹u¾‹×–„Ž|c¾‡× –}‹–d¿‹šx…‹u¾‹×˜r|–jڋׅۙ¿‡h –}Ž | w}¿ ‡ |—¿  ڇ–„} i v } ۗ¿  –}‹‡‡c{‹ –}‹iۙ…¿ „Š Ô Ô‹Ö —¿  –d¿ ‹ …‹u¾ ‹ ךr¿ r¿  |cŠ × uŠŸ h …{r׊ž × —…Û –d‹Ú‡™i—scˆÜ ‡ cŠw…{r–| c–…܇—s¾–}‹fזrŽ| xËÐw–d¿‹–| –‡‹cŠ×s}h׊Ÿ× —…Û×Û ځc׊Ÿ × –d‹s‹|™i—¿  šr¿ }Š w fŒ„Š Ô Ô‹—×¾ × ‡× i‹c–}‹—¿ –‹–}‹‡‡ci‹c׊Ÿ×–}‹iۙ…¿„ŠÔԋÖ —¿–d¿‹{‹ …‹u¾‹× iۚr¿–d¿‹uŠž…׿‹cŠ×…{r׊ž×—…Û –d‹–d¿‹™i—¿ cÚ}w ‡‡c…{r–| –}‹c xËÐ w –d¿ ‹ –| –d¿ ‹ c lŠ r cŠ × –|š{¾ š r¿ t ‡|×Û f܇š{¾šr¿}‡–| {|cš{¾šr¿š…¿f}‘¾‹hŠŸ×–t‡Û s¾‡|–|x¶Ñhœ t‹{„‡hx}ۘ|f š{¾ t ‹{{‹c×Û x}ۘ|f„ŒfŠ Ô œ ™„¾ xËÐ w –d¿ ‹ šxu¾ ‹ ×c Ø ‹h‡‡c{‹–| ׊ž × –… × š…{¾ Û t¿ ‹ }‘¿ — ¿  c š{¾ |‹c×Û ؋h‡‡c{‹–| –}‹c r‘ ׋† c‹d‡h–}‹ ¦ß ׋uŽ x}ۘ|f׎Ÿ × Û –}‹…‹|„h„Š | –}Ž | w}¿ ‡ |—¿  ڇu¾ ‹ ×iwhxËÐ w x}ۘ|fuŽ„ž ‡hc–d¿‹uŽ×–ŽŸ rr–jŽ|wd‹r–|ڇx}ۘ|fuŽ„ž ‡h–d¿‹xËwÐ u¾‹×cØ‹h‡‡c{‹–| f}‹×ŽŸy‹rth ©ª ׋uŽ –‹u¾‹×ڑr׎Ÿ š…–|×Ûڐh¾ œœsŠhŸ —s¾–}{ž s¿×th©ª׋uŽ}{—¿cŠwf}‹c¾‡×


ªß k‹s„ru¿‹|

¦ß׋uŽ c–xÍתª׋uŽ ׎ž—…ÛuŽžšr¿f|cŠwu¾‹×‡|¾‹hth™iuc‡|¾‹h ˜‡Á| –…{Ü‡× f×uۖ‹ÛcŠ × ×Û fÜ ‡ v}}{Ûd‡hu¾ ‹ × –uŽ | wcŠ w ןŒ uŽž „ ۇ‹r „ r |‡r dŠ h š¿ ™ ×s¾ { ™…Ô¾ …}Ü ‡ ¾ ‹ ™×tŠ h ™…Ô¾ ׎Ÿ u¾ ‹ ך{¾ – f|–x´ r –x´r‡‡c{‹uŽžš…ל cš{¾„{f}—c¾×ŸŒx}ۖzu׎Ÿ u¾‹×cs¿‡hx´rš¿ Ÿ s‡r{‹™f}šx…‹u¾‹×–cŽ|ž d¿‡hcŠwu¾‹×uŽiž ۖx´rןŒtŠh׎Ÿ ‡|¾‹h×Š× {Š×cš{¾{Ž u¾‹×cx´rš¿‡|¾‹h׊Ÿ×œ —…Û –…{܇×cŠw¾‹…‘…ׁc s‹w‡ršxcŠw–d‹ ڇ–}‹šx׎cŸ – }Ž|c¾‹ –}‹–x´rcÀ‡c™…Ô¾‹¾ hŠ× Ÿ –t‡Û ڇšx–x´r׎cŸ š …l¾‹ lŠrcŠ×׎–Ÿ ‡‹cŠ×–s{–…׎|ž –| ©ª ׋uŽ ڇiwh u¾ ‹ ×dŸ × ‡Ž c ×Û –‡‹ uŽž ڑ r šxuŠŸ h …{r׎Ÿ t¿‹u¾‹×{…‹–…×¾‹|Šh؍r‡|‘¾uŽžs}hš…× f‹r–fܞ‡×‡|‘¾uŽžs}hš…× š{¾–xÍ×uŽžh™i –‡¿‹ ™…¿t‹{{‹ u¾‹×¾‹‡|¾‹hhŠŸ××Û –‡¿‹™…¿t‹{{‹ c}ÛØ{…‹v}}{Ûx}ۖzu׎Ÿ—…ۖ}‹¾‹hŠŸ× yËh–„Ž|hu¾‹×…Š–}‹Û ˆ¾‹œœœ ˜… sŠ—rh…{r×Û sŠu¾‹×—rh…{r ׊ž×—…Ûv}}{ uŽžš{¾–f|šr¿–x´r –d¿‹™iš…{ ڇ–x´r׎Ÿ‡‡c}‡wr¿‹×–| ؏hœ sŠ  —rh…{r ÚŠ h d‡hv}}{ڐ¾ h œœ sŠ  —rh–…{Ü ‡ ×fטc}v fזfŽ|r—f¿×™…¿cŠ×‡|¾‹h„rdŽr ¾‹hŠŸ×–t‡Û ׎ž — …Ûv}}{ۇ‡c‡|¾ ‹ h„ r dŽ r  š{¾ {Ž c – „—{¿ – { r … × –{ r u}‹|–d¿ ‹ —u}c–| {Ž — s¾ Ú Š h v}}{¿  ל ‡‡c؋hœœ ׎ž — …Ûv}}{¿  ל iÛuŒ|Š h šh™…¿ {Ž c – „c š {¾ {Ž  t¿ ‹ |Š h {Ž ‡ |‘¾ c š {¾ – }Ž | c¾ ‹ c – „„Ÿ × –d¿ ‹ ™iš…{ uŒ|Š h šhc š {¾ {Ž c – „ c {Ž — s¾ v}}{¿×œ ˜‡À| u¾‹×…Š–}‹ÛŠž× ˆ¾‹œœœ ‡‹i‹}|‡hfÂ׊Ÿ×¾Û šr¿ f | cŠ × —¿  |Š h f | v}}{Ûx}ۖzu׎Ÿ —¿  ‡‹i‹}| ‡ hf ׊Ÿ × ¾ Û }Ûwkܞ‡r¿|×Û ‡‹i‹}|‡hfÂ׊ž×¾Ûšr¿f|cŠ×—¿|Šh —¿‡‹i‹}| ‡hfÂ׊ž×¾Û }Ûwkܞ‡œ ‡hfš…×uŽž–}‹šr¿f|—¿–}‹cc}‹w–}Ž|×u¾‹× u¾‹×¾‹–xÍ×|Šhšh¾Û –}‹cc}‹w–}Ž|×u¾‹× u¾‹×c–d¿‹™iœ


k‹s„ru¿‹| ª¦

‡hfš…×uŽžš{¾—×¾™i –}‹cw‡c¾‹|Šhš{¾šr¿f|cŠ×r¿|f‹{ „׍ u „×{ c š x‡|¾ ‹ h׊Ÿ × –„Ž | –}‹š{¾ š r¿ w ‡c¾ ‹ |Š h š{¾ š r¿ f | |Š h š{¾ š r¿ „ ׍ u „×{ {Ž ˜ ‡c‹„Ú‡iÛf | cŠ × —¿  c ؾ ‹ ךxœ ˜‡À | Š × ×ŠŸ × u¾ ‹ ×rŽ ™ i„ r dŽ r ×Û –Ú}‹Ûv}}{Ûx}ۖzu׎Ÿ š {¾ – f|{Ž ™ f} šx–x´ r ׎ž × Û u¾ ‹ ×t h ‡‡c–s { –…׎ž | –| sŠ  —rh…{r ڐ¾ h œœ rŽ š {¾ rŽ – }Ž | c¾ ‹ iÛyË h š{¾ uŠ × ڐ¾ h œ ׊ž × Ûv}}{uŽž u¾ ‹ ×x´ r –‡‹š¿ ™×tŠh™…Ô¾u„Žž ۇ‹r„r|‡r ןŒ‡Š×׎iŸ ۚxkŒ}Û¿‹h„hž ™rcš{¾„{f} —c¾ ןŒ ׎Ÿ c s¿ ‡ h–c w –‡‹š¿ œ iۄh–f}‹Û… f יr„Šž h „‡×fיr c š {¾ „ {f}—c¾ v }}{x}ۖzu׎Ÿ x}ۅ׏ž h ¾ ‹ u¾ ‹ ז…{Ü ‡ ך{¾ {Ž uŽ×Ú ŽŸ ‡–}‹šxiۖxÍ×x}ۖzuš…×cš{¾}‘¿ ™„¾c؝ ‹h–d¿‹–|sŽthŠ u¾‹×–| tŠhu¾‹×—scc–‡‹™…Ô¾–| ™„¾–x}ŽŸ|h ˜‡À| Š×׊Ÿ×u¾‹×}ܞז}hi}hœ }‘¿ „ c ¾ ‹ }ܞ × –} h „ r dŽ r sŠ  ׎Ÿ — rh…{r–| ׎ž Ú Š h d‡hv}}{ڐ¾ h œ …Š–}‹Ûš{¾…|r ˆ¾‹œœ –}܇ž |uŽ–rŽ| d‡h–¾×–{܇ž š}

u¾‹×Ú¾‡Ž vŠ{{v˜} Šr‡˜‚c‹}‹{ i„{u}x}‹c‹}

sŠhŸ —s¾šr¿Úwu¾‹× u¾‹×Ú¾‡Ž f}ŠhŸ —}c{‹i×c}ÛuŠhž thwŠr׎Ÿ –Ú}‹Ûu¾ ‹ ×ؑ¿ rŽ … ‹|‹c f×ؑ¿ rŽ … ‹|‹c Ú}ÛuŽž rŽ … ‹|‹c ‚‹„r‹ f܇Ú}Ûڐuv–i¿‹ |hž –xÍ×ؑu¿ …Žž ‹|‹c sŠhŸ cŠxœ cŠx½œ cš{¾šr¿x}‹co —c¾˜c—{¿Ú}ۇhf–rŽ|u¾‹×ؑ„¿ ׍Ÿ c–„uŽ–ž }Ž|c¾‹„h’Ó£ „}Ö£fi’j‹{ lž h–xÍ ×uŽž Ù ‹c–xÍ ×ًcs‹|d‡hk‹Ú uv…}Ü ‡–…¾ ‹ „Š sÂ uŠŸ h…‹|


ª§ k‹s„ru¿‹|

c–xÍׄžhuŽž…‹|‹c –Ú}‹Ûš{¾{Ž™×uŽžuŠžšx–…{܇ׄžhuŠŸh…‹| u¾ ‹ ×Ú¾ ‡ Ž u¾ ‹ ×c š r¿ ‡ s „¾ ‹ …Â Ú |‹|‹{ wŒ–ڝ Ô f Ö h‹{ f‹{rŽ { ‹–s { –{ r –s { …×¾  | u¾ ‹ ×{Ž ׍ „Š | –r r –rŽž | ‡‹i…‹Ô k‹ÔkŠ|{‹c™×c‹}x}ÛÚ~sxowŠs —Ûu¾‹×–f|–xÍבc‚ƒ|Âd‡h …hx¹‘{Šž×{‹sŠŸh—s¾–}ž{—}c˜×¾× i×c}ÛuŠžhšr¿ÚŠrÚ}‹ci‹ccŠ× uŠŸh…hx¹‘{Šž×—ۇhfÂu¾‹×–‡hc–f|šx{‹…‹„‘¾cŠ×‡|‘¾–„{‡ –u¾ ‹ uŽž š r¿ „Š h –cs™×–‹u¾ ‹ ךxc}‹w×{Š „ c‹}…hx¹‘ {Šž × uŽžŠrx¹‹…ׇhØ܇׊Ÿ× }‘¿„c¾‹ …hx¹‘{Šž×u¾‹×—„rh‡‹cŠxc}|‹ –s { šxr¿  |f‹{–{ss‹‡|¾ ‹ h{‹c{‹| –… × šr¿ ‡ |¾ ‹ h–r¾ × kŠ r —{¿ u¾ ‹ ×iۚ{¾ š r¿ ڊ c ‡|‘¾ Š r x¹ ‹ …ׇhØÜ ‡ –xÍ × –‹×‹×c s ‹{ —s¾ „ t‹×uŽž ™ …¿ ڊ c „Œ…}Š w u¾ ‹ ×Ú¾ ‡ Ž – }‹×ŽŸ  u¾ ‹ זxÍ × Ø‘¿ „Šž h –‡h¾ ‹ ™…¿šxiŠruŽ×ž ׊Ÿ œf܇™×x¹‹×‡cw}–Ö}ŠŸ Šr™…¿u‹¾ ×Ú¾‡Žšr¿ÚcŠ „w‹|œ –Ú}‹Û„hŠrrŽc¾‹uŽ‡ž × Üž œ fŒ¾‹uŽ× ž × ŠŸ œ ×Š× ž …{‹|th™×x¹‹cœ ˜×¾× —¿c„Šžhؑ¿—„rhv}}{ …hs‹ ‡|‘¾–‹×ŽŸ— –xÍ×ؑ¿šxr‘—Û iŠr„t‹×uŽžuŽžiۙ…¿u¾‹×ڊc …Šhi‹c׊Ÿ×u¾‹×|Šhs‹{šxr‘„t‹×uŽžÚŠc ׊Ÿ×‡Žcr¿| ׎žc–xÍז…s™…¿x}ÛuŠw™iš{¾Ü{ —Ûc‹}™…¿˜‡‹u„Šžh„‡×™× §¨ fÜ × uŽž u¾ ‹ ×ڊ c ׊Ÿ × }‘¿ „ c ¾ ‹ x}ÛuŠ w ™i‡|¾ ‹ h{‹cuŽ – rŽ |  –Ú}‹Ûf}‘ w ‹‡‹i‹}| uŽž – xÍ × ‘ c ‚ ƒ | d ‡hu¾ ‹ × —ۖxÍ × uŽž – {ss‹ –xÍ×uŽšž ¿‹h™id‡hu¾‹×׋לiۚr¿šxڊccŠwu¾‹×c}‹w×{Š„c‹} u¾ ‹ ×f}ŠŸ h …׏ž h —ۚr¿ „ ×u׋v}}{cŠ × u¾ ‹ ×i h šr¿ „ ×u׋cŠ × ‡|¾ ‹ h–s { –{ r –s { …×¾  | –s { ‡}}t–s { v}}{u c dŠŸ × s‡× lžh|‹cuŽžiۅ‹yËhšr¿™×–‹‡Üž×œ ׎ž c – xÍ × –…s c ‹}Ö š {¾ ™ …¿ Ü {  –Ú}‹Û…hx¹‘ {Šž × ×ŠŸ × —„rh‡‹c‹}‡Š × ™r‡‡c{‹ |¾ ‡ {–s { šxr¿  |–…s r¿  |Ø


k‹s„ru¿‹| ª¨

r¿  |f‹{…{‹| uŽž i Û| r –xÍ × fs š r¿ s ‡ršx š{¾ „Š c —s¾ ¾ ‹ c } | ‹ uŽž — „rh‡‡c{‹–u¾ ‹ ׊Ÿ × —s¾ –s {šxr¿ |f‹{…{‹| ׎Ÿ u¾ ‹×Ú¾ ‡ Ž c–xÍבc‚ƒ|‡hf„ŒfŠÔ‡hf…׏žhd‡h…hx¹‘{Šž×–}‹

…hx¹f ‘ ŒrŽ xz‹˜„ ŠrtŸŒØ‹x¹‘ i–| u¾ ‹ × …hx¹‘ fŒrŽ  c | ‡{}Š w –…{Ü ‡ ×cŠ × ×Û ˜‡¿ Ø{–„Ž | r‹|¾ ‹ ‡|¾ ‹ hhŠŸ × –‹i s {Š × f¾ ‡ |–xÍ × šxœ i h {‹}ۏ c fŒuŽž u¾ ‹ ×{…‹ …hs‹{…‹wŠ  –u‚× ™ …¿ Ø {yË h ڑ r ™…¿ yË h „×u׋v}}{ÛcŠ× –‹v}}{š{¾–xÍייi—¿{Š×}ۏcš{¾šr¿×Û –‹u¾‹×{…‹Ú‘r׊Ÿ×Ø{š{¾f¾‡|–d¿‹™i×Û u¾‹×¾‹ ڇڑrthv}}{dŠŸ×„‘hdŸ×šxØ{š{¾–d¿‹™i Ø{hhšx–}ܞ‡|œ u¾ ‹ ׁ¾ ‹ ‡|¾ ‹ h׎Ÿ × Û —s¾ Ø {c š {¾ ‡ ‹iڑ r ‡Ûš}s‡×׊Ÿ × {Ž — s¾ yË h u¾‹×{…‹Ú‘ršx Ø{š{¾f¾‡|}‘¿–}ܞ‡h u¾‹×¾‹‡|¾‹h׎Ÿ×Û ڑrv}}{Û ‡Š×ۖ‡Ž|r—¿–‹{Š×{‹–xÍ×d× Ÿ {‹œ׎Ÿ v}}{ÛuŽuž ‹¾ ×{…‹Ú‘r×Š× Ÿ ڇ{Š×–xÍ×dŸ×{‹uŽš} ‡Š×׎ŸdŸ×{‹ÚŠw dŸ×{‹}ŠwcŠ×œœ |‡{}Šwœ –‡‡×¾Û u¾‹×¾‹‡|¾‹hhŠŸ× uŽžu¾‹×{‹ÚŠc‡|‘¾…ׇh—lh׊Ÿ× u¾‹×iŒÚ}}ƒ‹…ׇh—lh׎Ÿ c ڑ r t h –}ܞ ‡ hv}}{Ûu¾ ‹ ×{…‹×Žž — …Û c‹}—ih–}ܞ ‡ hdŠ × v  ª s‡rth‡kk‹uŽØž ‹¾ ×{‹×ŽŸ Ø{š{¾–…×…׊h„܇–¾{™ruŽiž ۚx–…{Ü‡× iۗihšr¿ ‡ |¾ ‹ hۖ‡Ž | r‡‡t‘ c s¿ ‡ h š{¾ {Ž uŽž — |¿ h z‹|™×i s –|


ª© k‹s„ru¿‹|

–…{܇ׅ׊h„܇uŽžu¾‹×{…‹×Û Ø{–‡‹×ŽŸ—…ۖxÍח¾×„¾‡h™iØ{ u¾‹×¾‹hŠŸ××Û –‹Ø{srdŠr Ø{{‹f¿×r‘…׊h„܇u¾‹×{…‹ s‡×uŽžu¾‹×šxؾ‹sŠrs¾‡{‘c…{‹c˜s šxؾ‹sŠruŽžc}h–uډ cŠ w {‹ r}–k‹×  {‹„¾ h s‹{„¾ h {‹t h iŠ h …Š r –| —¿  c u‹h׊Ÿ×{‹×ŽŸcÙ‹cfŒ uŽžØ{–|š{¾Ü{×Û ׎žÙ‹cf‹{frthšxth u¾‹×{…‹wŠr¿|×Ûu¾‹×{…‹wŠ×Š× Ÿ ×¾Û–xÍׇ‹i‹}|Âd‡h‡‹s{‹×Û u¾‹×¾‹Ù‹cfŒ{‹c{‹Ú‘r‡|À uŒš{{‹Ú‘r—ww׎Ÿ cu‹¾ ×ڑr‡|¾‹h׊ן ׎ž×‹ iۙ…¿Ø{¾‹|Šhšh u¾‹×„Šžh{‹‡|¾‹h׊Ÿ×Ø{c¾‹‡|¾‹h׊Ÿ× ˜‡ –}‹c„Ûr¿huŠ×uŽ–| u¾‹×{…‹wŠ×ŠŸ×–xÍׇ‹i‹}|Âd‡h‡‹s{‹×Û ¾ ‹ ‡|¾ ‹ h׊Ÿ × t¿ ‹ ڑ r t h –}ܞ ‡ hv}}{c t‘ c t¿ ‹ ڑ r t h ‡‹| Ú }}ƒ‹ ‡‹˜„zŠ×–s –}‹š{¾‡|‹c™…¿u¾‹×ڑr‡|¾‹h׊Ÿ× r¿ ‹ ×v}}{Û׎Ÿ c –xÍ ×‡Š ׁ¾ ‹ –}‹–f|„×u׋cŠ × {‹Ú‡—¿  šxf}‹uŽ—ž ¿xµ §ª§ß…}܇šh×ÛuŽ–ž dŽ|ׅ׊h„܇׿‡|t‹{u¾‹×šx t‹{xËԅ‹šx u¾‹×s‡wšr¿rŽ ih—×¾™i¾‹u¾‹×ؾ‹×–}Ž|w}¿‡|—¿ w}} v }}{‡Š ‚ i}}|  –}‹—×¾ ™ iؾ ‹ × –Ú}‹Ût‹{i r ‡|¾ ‹ hhŠŸ × t¿ ‹ i s š{¾ – xÍ × s‡wš{¾ š r¿ š{¾ {Ž ™ ×Ú}ۚs}x´ n c׎ž {Ž ™ ×ؑ¿ x o wŠ s …ŠcxowŠs–u¾‹×ŠŸ×–‡h r¿|–…s×ŽŸ–‡huŽžÚ‘rš¿™×v}}{ہ¾‹ cŠ|‹Öxtk× š{¾„‹{‹}t—c¿xËԅ‹d‡hÚ}ۘ„r‹wŠ×šr¿ Ú}ۘ„r‹wŠ× š{¾„‹{‹}tiۗc¿xËԅ‹d‡hÚ}ۄcu‹f‹{Žšr¿ Ú}ۄcu‹f‹{Ž š{¾„‹{‹}tiۗc¿xËԅ‹d‡hÚ}ۇ׋f‹{Žšr¿ Ú}ۇ׋f‹{Ž š{¾„‹{‹}tiۗc¿xËԅ‹d‡hÚ}ۇ}…Š×sšr¿ —{¿Ú}ۇ}…Š×s cš{¾„‹{‹}tiۗc¿xÔ Ë …‹d‡hÚ}ۇŠf}„‹c l¿‹|d‹ f܇ Ú}ۄ‹}Žws } cŠwÚ}ۘ{ffŠ‹×Û šr¿ —{¿Ú}ۄ‹}Žws} cŠw Ú}ۘ{ffŠ‹×Û cš{¾„‹{‹}tiÛ


k‹s„ru¿‹| ªª

—c¿xËԅ‹d‡hÚ}Ûڐuv–i¿‹šr¿ ׊Ÿ×–xÍ×dŠŸ×œ –| f܇s‹{z‘{×  {Žž ‡Ž |‘™¾ ×v}}{ –Ú}‹Û{Š×–xÍזfr‡|‘× ¾ Žž t‹{šr¿ isš{¾Ø¾‹× isš{¾}‘¿ {Š×s‡wš{¾šr¿ –Ú}‹ÛjÛ׊Ÿ×c‹}xowŠsih{Ž f‹{iŒ–xÍ × cŠ w f}‘ cŠ w ‡‹i‹}| { ‹c{‹| {Š × –xÍ × k¿ ‹ h x}ÛiŒf‹ÔcŠ×‡|‘¾iہ¾‹|Šhšh „‡×؍r׍r…׏žhš{¾šr¿ {Š×–xÍ×c‹} x}Ûc‹‚z‘ { d ‡hؑ¿ „ ‡×™…¿ – … × ™…¿ }‘¿ ׎ž „‡×؍ r ׍ r …׏ž h c — „rh¾ ‹ Ø‘× ¿ × ŠŸ š{¾}× ‘¿ Žž „‡×„{¾ –r‹{‹šr¿…}܇…܇z‘{d ׋r׎|Ÿ hŠ {‹„‡×–}‹šr¿ ׊Ÿ×{Š×}‘¿—¿×Û ×Žvž }}{xowsŠ d × ŠŸ ۖ‡Ž|rd× Ÿ šx–u¾‹™r—¿ؑ„¿ ‡×s¿‡h–xÍ×ؑ}¿ ‘¿ –…×܇ؑ¿šr¿}Šwc‹}‡w}{{Š×thiÛ|‡{}ŠwcŠ×šr¿ t¿‹Ø‘¿„‡×f‹{}‘¿ sžŒc¾‹Ø‘¿{‹‡w}{׎Ÿ{Š×„‡×š{¾šr¿ u‹hz‹fxowŠs{Š×–jڋÛi}hœ ׎ž s‡w؍r׍r…׏hž š{¾šr¿ؑx¿ owsŠ } ؑ¿ ‹¾ ךx—¿×Ž{ž × Š iÛ؍ršr¿‡|¾‹hšh ڇڑ r {‹xËÐ w ™„¾ xËÐ w –rŽ | –u¾ ‹ ׊Ÿ × ׊ž × c ؾ ‹ ךx—¿  }‘¿ ׎ž xËÐ w œ –|–kŽ|š{¾{Ž–fܞ‡×f‹r z‘{xowŠs{Š×z‘{iŒ–Ú‹Û iۖ‡‹z‘{ x}|Šsc¿‹hœ {‹Ú‘r׎Ÿ {Š×c–…{܇×cŠwu¾{|‹huŠŸhs‘¿™„¾fךd¿s‹| —u×uŽž i ۅ‹|˜}f–|s‹| u¾ { šxuŠŸ h s‘¿ | ‹šr¿ |Š h šh z‘ { x o wŠ s Ÿ ڑrd× Ÿ —h¾š…×{Š×}‘…¿ {r׎ž –Ú}‹Û{Š×ؾ‹×{‹—¿uŠhŸ ×Š× Ÿ –xÍׇ|¾‹hhŠ×

…hs‹{…‹wŠ ןŒs‹}¾hi‹cv}}{‡Š‚i}}| –}‹Ú‘ r ‡|¾ ‹ h׎Ÿ — ¿  {Š × c c }ۖuÜ ‡ ×t h uŽž ¾ ‹ …Š h –d‹ Šrr‡|v}}{–irŽ| s‡×–k¿‹c¾‡×iŠh…Š×‡|¾‹h׎Ÿ is{Š×‡Š‚i}}| ‡|¾‹h¾‹×Šž×—…Û ‡Š‚i}}|Âw¿‹‡Ûš}cš{¾}‘¿ –i¿‹d‡h‡Š‚i}}|–i¿‹d‡h ×¾ÛlŽ ˜‡¿˜… uŒš{isd‡h–}‹thšr¿„¾‹hš„‡Š‚i}}|–‡‹d׋r׎Ÿ


k‹s„ru¿‹| ª¬

–kŽ|×‹ }ŒÚh –r×ihc}{|Üׇ|‘¾ {Š×i¿‹šx…{r–| uŒš{thšr¿ ‡Š‚i}}|Âd׋r׎Ÿ isrh׎œŸ ׊מ ÛsŠ{…‹zŠ|f܇sŠuŽž ‹¾ ‡Š‚i}}|Â×׊ž –…×š…{¾Û ׊ž×Ûv}}{u¾‹×cŠšx…h×¾ÛlŽ c–}‹sr‡|‘¾—¿ …h‡|‘¾ —¿¾‹šh š{¾{Ž‡Ûš}œ c{‹–‡‹ir„ru¿‹| ׊ž×ہŠoiŠc} –}Ž|c¾‹ ‡kk‹s}h׊ן –‡h׊מ Û|‡r‡kk‹|‡rŠoiŠc}Šoisf܇‡kk‹ {Š×š{¾{‡Ž ۚ}—¿cšxk{–k|s}h×Š× Ÿ  „Šc–rŽ|¡ d× Ÿ ÛlŽ v}}{u¾‹× –s܇×d× Ÿ {‹ –Ú}‹Û¾‹uŽž ‹¾ „¾‹hš„{Š×{Žir d‡h{Š×‡|‘× ¾ × ŠŸ –…{Ü‡× sۖcŽ|h–i¿‹Ú‹| š„¿sۖcŽ|h–i¿‹Ú‹| {Š×i¿‹‡|‘× ¾ × ŠŸ ‡‡cšxd¿‹hׇc {Š×c‡‡ci‹cš„¿sۖcŽ|huŽž„¾‹hi¿‹×Šž×ÛsŠ„ŒfŠÔ –}‹c ‡Š ‚ i}}| sŠ  ׊Ÿ × –‡h dŸ × ‡ u ‹×™×™i–uŽ | ×Û ˜‡¿ ˜ … i s d‡h–}‹uŒš{t h „¾ ‹ hš„‡Š ‚ i}}| – ‡‹–„Ž | –…{Ü ‡ ׅ׏ž h ¾ ‹ –…×܇˜c–…×܇„h„‹} ×Š× ž –…×š…{ ‡kk‹—Øh~uv–¢ ‹„ru¿‹| –… × š…{ –}‹}‘¿ {Š × –{ܞ ‡ š} š{¾ }‘¿ i ۚx…h‡Š ‚ i}}| {Š × …‹‡Ûš} Ÿ {‹–xÍ×fŒœ–}‹Ü{–{܇ž š} „Šc–rŽ|¡ v}}{Ûu¾‹×cŠ…hu¾‹×cØr d× t¿‹{Žir irš„¿sۖcŽ|h×Š× ž –‡h„¾‹h׎iž r cŠws¾‡{–xÍךÚi×Âd‡hcŠ× —ÛcŠ× ™k¿—u×cŠ×šr¿ t¿‹{Žir…}܇s¾‡{—…¾hؑ¿}‘¿‡|‘¾uŽžš…×׊Ÿ×— fÜ ‡ sŠ  zÚ ׊ž × –… × š…{w‡cs}h׎Ÿ sŠ  ׎Ÿ sŠ  zÚ t h d׋r׊Ÿ × |ŠhiŠwš{¾šr¿×Û hhšx–| {Žir {Žs‡¾ { f܇sŠ×Ž–Ÿ ‡h thšr¿fr thÚ¾‡—{¾f}‘i‹}|Â{× Šž u¾‹×{}Öz‹Úi‹cšx—¿×Š× Ÿ –}‹šxs r xË Ô …‹×ŽŸ ‡ |‘¾ w ׅŠ h –d‹ Š r r‡|v}}{–irŽ |  t¿ ‹ u¾ ‹ × |Š h {Ž kŽ  s ‡|‘¾ ڇc}‹w–}Ž | ׇ|¾ ‹ h׎Ÿ – u¾ ‹ ׊Ÿ × t¿ ‹ {Ž i r {Ž s¾ ‡ { —…¾hؑ}¿ u‘¿ šŽž …×׊ן —f܇sŠzÚcir ׊ן –‡hu¾‹×c™„¾–x}Ž|Ÿ h–d¿‹šx׊ן {Š×cÚŠhuŠ×uŽ ڇ}‘¿xËÐw –…×˜uƒd‡h{Š× f‡|iۚx‡|‘¾—¿×Žž×Û —s¾ – }‹x}Ûf‡h{Š × š¿ ׊ž × lŽ ׊ž × Û{…‹zŠ | —u¿ s }h׊Ÿ × uŽ – rŽ | 


ª­ k‹s„ru¿‹|

i r uŽž } {—…¾ h {…‹zŠ | ‡|‘¾ i r uŽž „ ¾ ‹ hc}Ûi¾ ‹ h—i¿ h ‡Š ‚ i}}| – s { uŽž d‡hŠoiŠc} d‡h—rׄ{{s ‡|‘i¾ r ×Š× Ÿ …{r –}‹š{¾{Ü s‡×–rÜ ‡ ×c { z‹‰ –Ø‹‚ÚÚ¾ ‡ —{¾ f }‘ i ‹}| {Šž × –„} i —¿  cdŸ×wזd‹ srxËԅ‹‡Š×׎Ÿhhšx–|×Û š{¾–crx}ۘ|kׇۚ}–| v}}{uŽžu¾‹×–s܇×dŸ×{‹—u×uŽžiۙ…¿–xÍ×x}ۘ|kׇ|¾‹h{…‹‚‹ ™×–‹×ŠŸ× cŠw–xÍ×f‹{…h{…‹‚‹–…{܇×cŠ× –‡À irs¾‡{ uŽšž …×׋œcir ׊ן ×¾Û׊מ ۖr܇×c{z‹‰–r܇ר–Ø‹‚Úu¾‹×–„}i —¿d×Ÿ wזd‹šxsrxËԅ‹‡Š×׎Ÿ š{¾fr š{¾f‹r¾‹‡Š×׎–Ÿ xÍ×sŠ{…‹zŠ| |Šh¾‹–xÍ×{…‹fÖ‡|‘¾ –…×š…{c–„…‡c d׋r¾‹sŠ{…‹zŠ| {Š × –„c¾ ‹ –xÍ × {…‹f Ö –… × š…{ c — wcxË Ô …‹×ŽŸ š xÜ { –{ܞ ‡ š} hi‹cŠrr‡|v}}{–irŽ|ÂxËÐw dŸ×šxu‹h ‡w¿‹×Ø܇ ‚}Ž–kŽ|h™…{¾ —s¾ c¾ ‡ ׂ}Ž – kŽ | h™…{¾ |Š h š{¾ {Ž ‡Œ–z‡ {Ž — s¾ ‡u¾ ‹ w¾ ‡ ‡w¿ ‹ ×ØÜ ‡ –d¿ ‹ šx‡|‘¾ ˜ ׿ ×  c œ –d‹–}Ž | ctŸŒ ؋rŠ c i×c}ÛuŠž h |¿ ‡ ×cŠ w {‹ th–‹×ŽŸ–d¿‹‡Žcc–xÍ× ¨ –r܇×ڇrŽ ׎žuŽžsrxËԅ‹sŠŸh—s¾dÖÛ׊Ÿ× –r܇ר–r܇׫cŠw{‹–xÍז‹¨–r܇×cŠw{‹cd׏Ÿ uŽ–ž c¾‹‡Žc —wcxËԅ‹×ŽšŸ x¨–r܇×cŠwh{‹…Šh–d‹×Š×ž —…Û—s¾usŽž r xËԅ‹ ‡|‘¾u‹hihc}{d¿‹hcŠ×׊Ÿ×cŠwr¿‹×sہŠ×sc  xË Ô …‹×ŽŸ i whc ‡ |‘¾ w ׅŠ h –d‹™×z‘ – d‹‘ c –rŽ | cŠ × Š r r‡|v}}{–irŽ |  wu–‹{Š × iÛ{¿  ז„Üž ‡ cŠ × ×ŠŸ × {Š × š{¾ {Ž Û –}܇ž hc‹„t‹×uŽž –žŒ–‹iÛ{‹|h¾ š{¾šr¿×Û{Ž–jڋÛv}}{k‹s×ŽŸ –‹{Š×iÛx}Û{h{‹ f܇{Š×š{¾{ŽuŽžÚi‹}֋—¿ ‡Ûš}{Š×c …{ru c ‡|¾ ‹ h x¾ ‡ |…{r—¿  |Š h –…Ü ‡ ‡|‘¾ ‡Š × –rŽ | ×ŽŸ – u¾ ‹ ׊Ÿ × ˜cv‹s×ŽŸ ‹¾ hšx…{rx¾‡|šx…{r‹hšx…{r–||Šh–…܇‡Š×ir ‡Š×s¾‡{׎Ÿ –…×š…{¾Û ih–}Ž|c¾‹{…‹zŠ|‡|‘¾ir׎Ÿ uŽ ׎Ÿ {Š × c x }Û{{‹l uŽž ׎ž ‡Ûš}œ {Š × c š {¾ {Ž — ¿  i s ™i


k‹s„ru¿‹| ª®

c { ‹Ú i ‹}֋‡|‘¾ i r ׎Ÿ ht h uŽž ¾ ‹ i s rh–rŽ | ×ŽŸ uŒš{–xÍ × šr¿ …‹|‡|¾ ‹ h׊ c ׿ ‹ —ؾ uŠž  ˜cv‹s c i s rh׎Ÿ fÜ ‡ {Š × t‡× –d¿ ‹ {‹…{r—¿  {‹‡|‘¾ i r –rŽ | ×ŽŸ {Š × c ڑ r šr¿ „ ׍ u ÛlŽ ‡Ûš}œ {Š × c }‘¿ š x…{rœ —¿  }‘¿ š xs}hš…× –xŽž | חxhšxs}h׊Ÿ × –rŽ¡ | ¾ ‹ ‡Š × ×ŠŸ × rŽ ‡Š × ×ŽŸ kŠž  {Š × Ú}}Ö׋{‹ {¿  זd¿ ‹ {‹œ isrh–rŽ|×ŽŸuŒš{ih–xÍךr¿…‹|‡|¾‹h׊c…׋׿‹ š{¾‡|‘¾–xÍׄd {Š×iŠwiršr¿×Û {Š×…‹c}‘¿ ڍc‡|¾‹h׊Ÿ×ڍc‡|¾‹h׎Ÿ s‹{f‹{ ۖ‡Ž|rd‡h{Š×iŠwiךr¿œthdŠ× Ÿ {Š×ۖ‡Ž|rڇœcŠ×dŠ× Ÿ ×Š× Ÿ cf‡Ü {…‹„s{…‹xËÔԋ׊ž×–‡hiۖxÍׇۚ}šx {Š×cx}Û{–d¿‹{‹œ iŠwird‡his cŒŠh–‡‹is׎Ÿ–xÍ×ؑ¿s¿‡h…‹uŽž×Žž×Û i s rh׎Ÿ uŒš{–xÍ × šr¿ … ‹|‡|¾ ‹ h׊ c ׿ ‹ –rŽ¡ | ¾ ‹ rŽ —¿–rŽ¡|¾‹kŠž ڍc‡‡ci‹c׎ŸÛ —×¾Û{Š×iŠw×ÛuŽž×Žž –rŽ¡|¾‹„d –rŽ¡|¾‹ucd f܇v}}{r‹„{{st¿‹{Ž‡|‘¾{‹c׿‡| iÛ{Ž„žh–…¾‹×ŽŸ x}Ûc‡w‡|‘¾cŠwis–xÍ×x}ÛiŒ uŽ×ŽŸ{Š×š{¾{ŽuŽžÚi‹}֋{Š×c–d¿‹{‹ s}h׎Ÿ ÛlŽ –rŽ¡ | ¾ ‹ „ d  —¿  –rŽ¡ | ¾ ‹ u c d  –rŽ¡ | ¾ ‹ ؾ ‡ h™„ –rŽ¡|¾‹–‚}¿‹…{‡h f܇fŒ¾‹„d ¾‹ucd ¾‹Ø¾‡h™„ –‚}¿‹…{‡h {Š×–xÍ×ڇiŠwšr¿–u¾‹×ŠŸ××Û š{¾šr¿{‹c ڇ}‘¿„ciŠwšr¿ –Ú}‹Û„s c – xÍ × {…‹„s ׎ž {Š × c uŠ × cŠ × s‡r–‹ {Š × uŒš{t h –xÍ × šr¿ …‹|‡|¾‹h׊cis׎Ÿ uŽ×ŽŸ–d¿‹{‹…‹Ø‘¿s¿‡h…‹ÛuŽž×Žž x¾‡|…{r—¿ –d¿‹{‹…‹ ؑ¿s¿‡h…‹ {‹×ijŠ| f܇{Š××ijŠ|i}hœ ¾‹‡Ûš}{Š×thcŠ×œ – Ú } ‹ Û { … ‹ „ s { … ‹ xË Ô Ô ‹ ‡ |¾ ‹ h Û – ‡Ž | r l { l ‹ w uŽ – rŽ |  {…‹„s { …‹xË Ô Ô‹dŠŸ ׄ r |‡rc‹|–xÍ × l { l‹wšx–| l¾‹×šx…{r–| š{¾–xÍׁ}}f–xÍ×s‡×–…{܇ז}‹|Œ‹w–…{Ü‡× „sxËÔԋ‡Šs˜×{Šs×Û „sxËÔԋ‡Šs˜×{Šs{Š×–xÍׁ}}f–xÍ×s‡×


«ß k‹s„ru¿‹|

{Š×…{×d‡h{Š×šx–‡h ‡Š×׎Ÿc…{×šx–‡h —s¾Ú‡thdŠŸ×l{l‹w l{l‹wšx–‡h {Š×c{‹iŠwir׎Ÿ {‹×i jŠ|sŠis׎Ÿ {Š×…{ruŽÚ ž i ‹}֋—¿ ‡Ûš}c x ¾ ‡ |…{r—¿  –…Ü ‡ —s¾ ‡Š × ×ŽŸ ׍ r –rŽ | uŽž x }‹co‡|‘¾ cŠ w f‹{}‘¿×ŠŸ× {Š×c{‹×ijŠ|–…¾‹×ŽŸ –rŽ¡|¾‹„d —¿–rŽ¡|¾‹ucd ‡‡ci‹c‡Š×׎Ÿ –rŽ|¡ ¾‹Ø¾‡h™„ –rŽ|¡ ¾‹–‚}¿‹…{‡h {Š×c‡‡ci‹c׎Ÿ uŒš{{Š×–xÍׅ‹|‡|¾‹h׊cisrh׎Ÿ×¾Û „Šc–rŽ¡|v}}{u¾‹×cØr dŸ×{‹ —×¾Û‡|¾‹h׊Ÿ××Û ׎ž–}Ž|c¾‹v}}{–cr c–„–cr–xÍזf}ܞ‡h ؑ c {Š r v}}{–c r –x´ r ‡‡c ׊ž × –}Ž | c¾ ‹ v}}{–c r c – „–c r {Š×—u}c‡|‘¾r¿|cŠ× „Šc–rŽ¡|dŸ×{‹–xÍ×fŒœ –…{܇ז}‹Ú‘rdŸ×{‹ –xÍ×fŒœ fŒ¾ ‹ –‚}¿ ‹ …{‡hc rŽ ׊ž × –‹iÛdŸ × ×Û fŒ¾ ‹ ؾ ‡ h™„c rŽ fŒ¾‹„dcrŽ fŒ¾‹ucdÂcrŽ v}}{–…¾‹×ŽŸ–xÍׇ׊ss‹×Û ׊ž×–‹ sŠ r cŠ × i} h œ h™×dŠŸ × ‡×Š s s‹ ™×šs}Š c ƒÖ ׎Ÿ i ۖxÍ × ‡Ûš}dŸ × šr¿uŠŸh׊Ÿ× dŸ×wu„ru¿‹|dŸ×šr¿šs}ŠcƒÖÂ׎ž —s¾×ŽŸ„Œ…}Šw׍„Š|–}‹


k‹s„ru¿‹| «¦

dŸ×wu‡×Šss‹ x¾‡|™…¿…{r f‹{…{‹|¾‹hŠŸ× v}}{–…¾‹×ŽŸ –xÍׇ׊ss‹×Û fÜ ‡ f‹{–‚}¿ ‹ …{‡hc rŽ f‹{ؾ ‡ h™„c rŽ f‹{„ d c rŽ f‹{u c d c rŽ }{h{‹—¿  –}Ž | c¾ ‹ v}}{–…¾ ‹ ׎Ÿ – xÍ × ‡×Š s s‹ ڇ¾‹–xÍׇ׊ss‹is{Š×cshŠŸ i¾‡×hž –|–Ú}‹Û{Š×h™×‡×Šss‹—¿ Ÿ Û ڇ–u¾‹×Š× Ÿ —…Û š{¾{uŽ šŽž x—¿ ‡Š×׎–Ÿ x´r™…¿…{r…Š‡c–|Š××Ž× i s iہ¾ ‹ uŒh‹×‡Ûš}‡|‘¾ c š {¾ ™ k¾ –xÍ × ‹h–j|™×v}}{dŠŸ × ×ŽŸ š{¾uŒc‹}uŒh‹×‡Ûš}–| iۚx„×™icŠw¾‹‡Šss‹crŽ ‡×Šss‹crŽ …}܇„×™i¾‹„d ¾‹ucd –‚}¿‹…{‡h ؾ‡h™„crŽ š{¾šx ‡|‘¾ir ‚‘ × | c ‹h–| –j|r¿  |{…‹„s { …‹xË Ô Ô‹×Û š{¾ š r¿ – j|œ —ww–l¾‡œ uŠŸh‡¿‹x‹c‡|¾‹hځc–}‹×Û ×Šž×Ût¿‹–}‹iÛڑr–xÍחww˜cc–}Ž|c¾‹ x¾‡|wu–؇ —s¾×{ŽŸ × Š š{¾šr¿–؇–xÍחs¾–ÚŽ|h‹h–j|œš¿{Š×š{¾–؇š{¾uŒ‡Ûš} {Š × c Ø ‹hdŸ × {‹–| ‡Š × ×ŽŸ c ¾ ‹ ‡Š s s‹c rŽ ‡×Š s s‹c rŽ –}Ž | c¾ ‹ {Š ×Ú} wfžŒhšx–| xË r‡Š ×׎Ÿ uŠŸ h…{r uŽž ¾ ‹ i r¾ ‹ s¾ ‡ {—…¾ h ؑ¿ }‘¿ ‡|‘¾uŽžš…× ׊Ÿ×—f܇zÚ ׎žf܇sŠ×ŽŸ c{‹}{cŠ×—¿ –‚}¿‹…{‡h ؾ‡h™„‡Ûš} h™×‡×Šss‹‡Š×–rŽ| ؋h׎Ÿd‹r„ÛwŠŸ×šx…{r–| ׎ž–‹{Š×w×Û {Š×w…{r–| ؋hdŸ×{‹×ŽŸ–…{܇×yº‹r×t¾{ ב¾ × ×¾ Û yË h l ×¾ Û c}ۖuÜ ‡ ×uŠž  —rטcv‹s ‡ k k‹sŠ  –rŽ | ×Žž fžŒhi‹cis c}ۖu܇×uŠž—rטcv‹s –Ú}‹Û‡ k k‹sŠ  ׎Ÿ Ú ‹–uŽž | —rטcv‹s – d¿ ‹ ™iš…{ ڇfžŒ ‡Š × ×ŽŸ h—¿  c – …{Ü ‡ ×cŠ w ¾ ‹ —rטcv‹s ׎Ÿ f žŒ h Ú}¿‡{cŠ×…{rx}ۅ׏hž ¾‹yº‹r×t¾{–|×ÛuŽ×Ú ŽŸ ‡{Š×Ú}wuŽ–rŽ| –u¾‹×Š×Ÿ ‡Š×׎šŸ {¾šr¿{‡Ž ׊ ™ruŽiž ۖd¿‹šxsŠr„×…Šcv}}{k‹ssrŠ „×–‡h –xÍז‡hd×Ÿ {‹yº‹r×t¾{c–xÍז‡huŠhŸ ׊ן –|š{¾šr¿{‡Ž ۚ}sŠhŸ „s„sŠh


«§ k‹s„ru¿‹|

s‡w}Š w cŠ × –| –xÍ × Š c ƒÖÛc‹hœ dŸ × {‹ ؋huŽ – rŽ | ×ŽŸ –…{Ü ‡×cŠ ×cŠ w¾ ‹˜cv‹s ׎ŸfžŒ…{r–| Ú} wuŽ –rŽ |…{r–| uŽ×ŽŸi¿‹–|uŽž×Žž ‡‘Á| ‡Š‚i}}|Âi}hœ ׎ž–…×š…{dŠ×vÂuŒh‹× ڎž×¿‡huŠŸh…‹| r‘ – ‡‹f‹{‡Š ‚ i}}| uŽž { ‹„‡×˜c–‹×ŽŸ ڍ  c ڍ Šž × —…{ r‘ l ןŒ s‹×Žž ڊ h –| …hs‹×ŸŒ s‹}¾  hdÖۖu‚×  –rŽ¡ | ×ŽŸ c |Š h ڊ h –… × š…{ ׎ž ÛdŠ × v uŒh‹× v}}{k‹s ׊Ÿ × š{¾ {Ž – d¿ ‹ ™iš…{ ׎ž Û Ø‹h–u¾ ‹ ׎Ÿ ˜t ‡Š ‚ i}}| i } h œ ™…¿ ڎž ׿ ‡ huŠŸ h …‹|šr¿ u }‹w¾ ‹ v}}{Ú}Ûڐuv–i¿‹–xÍ×|Šhšh ‡|‹ct‹{ؑ{¿ × Š ׇ×s‹|‡|‘× ¾ ŽŸ ‹¾ hŠ× Ÿ ×Û ˜‡À | ‡Š ‚ i}}| i } h œ —…{ ןŒ s‹×ŽŸ ڊ h Ú}‹cœœ ˜tœ dŸ × {‹ –|–uŽ|×Û Ú}Ûڐuv–i¿‹s}Š„}‘¿‡|¾‹h׎Ÿۅ}܇œœ |ŸŒ‡|‘¾×Šž××¾Û v}}{—u¿–xÍׇ|¾‹h׎Ÿۅ}܇œ š{¾–f|f‹r–f|fr×Û {Š×؋hdŸ×{‹ ‡‘À | ‡Š ‚ i}}| ڑ r š{¾ t‘ c f r r‘ l – rŽ¡ | ×ŽŸ |Š h –xÍ × {Š × „rœ }¿ ‡ ל uŒš{–xÍך{¾šr¿Û i‹c׊Ÿ×—¿{ŽsŠŸh—s¾f‹{‡Š‚i}}| –}Ž|c¾‹ c‹|׎Ÿš…–| –uŽ|×Û {Š×–xÍׇۚ}cš{¾}‘¿—…Û –xÍ×Ú}¿‡{cŠ×…{r–|–‹×ŠŸ× yº‹r×t¾{ —rטcv‹srwŠ Ú}wh…{r–| i‹c×Š× Ÿ c|ŸŒuŽ–rŽ|¾‹ –…‡ Ú}Ûڐuv–i¿‹s}Š„}‘¿œ  ‡|¾‹h׎Ÿۖ…}‡ t‹{u¾‹×…‹‡Ûš} {Š × –i‡‡|‘¾ ׊Ÿ × —¿  iہ¾ ‹ šh Ú}Ûv}}{—u¿ – xÍ × ‡|¾ ‹ h׎Ÿ ۖ…}‡œ Ú}ۄhÓ—u¿–xÍׇ|¾‹h׎Ÿۖ…}‡œ }{–xÍׇŠ×–rŽ|cŠ×…{r—¿ –}Ž|c¾‹v}}{‡Š‚i}}|–‚–‡ …}܇¾‹v}}{v‹s—¿–u¾‹×ŠŸ× –…‡ Ú}Ûڐuv–i¿‹ Ú}Ûv}}{ Ú}ۄhÓ {‹–xÍׇŠ×…׏žh ‡Š × –rŽ | cŠ × šr¿ |Š h šh —s¾ c¾ ‡ ז}‹–f|f r –{ܞ ‡ š}¾ ‹ Ú}Ûڐ u v–i¿ ‹ Ú}Ûv}}{Ú}ۄhÓÂiÛ{‹–xÍׇŠ×…׏hž ‡Š×–rŽ|cŠ××¾Ûڐu˜vcÚu ˜v vŠ { ˜{c vŠ { ˜{  „Š h ˜Óc „Š h ˜Ó  s r …Š  ™i{‹sŠŸ h —s¾ }‘¿ – rŽ | h„‹


k‹s„ru¿‹| «¨

—¿  {‹i¿ ‹ dŸ × –‹×ŠŸ × —¿   v}}{k‹s ‡Š × ×ŽŸ { ‹–xÍ × ‡Š × …׏ž h ‡Š × –rŽ | cŠ × šr¿ |Š h šh  –xÍ × ‡Š × –rŽ | cŠ × —¿  ×Û׊ž ×  ˜‡¿ ˜ … –xÍ × ‡|¾ ‹ h׎Ÿ – …}‡v}}{‡Š ‚ i}}|  ׊ž × uŽ ׎Ÿ – ‹{Š × i¿ ‹ …{r—¿  „žhš{¾–f|}‘¿{Š×}‘¿šx…{r׎žuŒšh¾Û ׎–ž …}‡–‡‹{‹„‡×˜c…‡c˜c×¾Û …‡c‡|¾‹h׎–Ÿ …}‡ ˜… –}‹Ú‘ r –}‹‡Š ‚ i}}|   ڍ  c ڍ Šž × i} h œ v}}{‡Š × ×ŽŸ ×¾ Û  uŽ ׎Ÿ r‘v}}{k‹s×—ŽŸ ¿{Š×f}‡w˜cv‹s…{r—¿×Ž× ž Û{Š×i¿‹šx…{r–| š{¾šr¿{‡Ž ۚ}x´rwŠhŽŸ wŠ w‹xwÔ×}c„}}f {Š×sŽ…׿‹Ø‹c‡|‘× ¾ Žž {Ž … }Ü ‡ š{¾ {Ž ‡ |‹c¾ ‹ ‡|¾ ‹ h׊Ÿ × ×Û {Š × ‡|‹cy‹r…׿ ‹ ؋c׊ž × ×¾ Û ™…¿c–„{Š×…‡c{‹–u¾‹š}¾‹w‹xš{¾{Ž wÔš{¾{Ž ×}c „}}fš{¾{Ž {Š × i¿ ‹ f}‡w‡|‘¾ … {rsŠŸ h —s¾ cŠ x š…×cŠ x½ ™ r {Š × š{¾ – … × –j|œ –d¿‹™iš…{¾Û {Š×{Ž‡|‘¾cŽžcŠxcŽžcŠx½„žh–…¾‹×ŽŸ uŽž–Ø‹„ŠsÂuŠŸh…‹| r¿|f‹{h{h‹| r¿|f‹{{Ürf‹{w‡r uŽžc–„…‡cš{¾™…¿–…× š{¾™…¿}‘¿ ‡Ûš}iÛ}¿ ‡ ×|ž h c¾ ‹ šy×}c ™×—rׄ{{ s ׎Ÿ š y×}c uŽžx}ۖzuc}}{ ª ‡|¾‹h f܇ ‡×Š×s}|c}}{ ª Ó¾‹wr‹…׏žh Ó¾ ‹ {‹}r‹…׏ž h  Ó¾ ‹ Ú}ۇ}…Š × s … ׏ž h  uŒ‹|Ú}Ûڐ u v–i¿ ‹ —{¿ š {¾ s ‹|…׏ž h —¿  c „Š h Ӗzu | | h™…¿ „ hÓ — sci‹ccŠ × …׏ž h c}}{uŠŸ h …¿ ‹x}Ûc‹}h™×׎Ÿ …{r–d¿ ‹™iš…{ {Š ×i¿ ‹ ‡|‘¾ r¿ |cŠ ×׎ž iہ¾‹šh —¿šxt‹{…‹uŽšž …××}c„}}fÂ×Û¾ Ú}Ûڐuv–i¿‹‡hfš…× {‹˜c…cš{¾{Ž i¿‹‡|¾‹h–rŽ|cŠ×׎Ÿ w‡c‡|¾‹h–rŽ|cŠ×׎Ÿ…{r ځc–}‹{Š×˜h¾kÛ{Šr×Ž× ž Û˜‡Á|{Š×ڍc ڍ× Šž ×Ûš{¾‹¾ ‡Ûš} {Š×f}‡w‡|‘¾™×…Š™i׎Ÿ…{r {Š×i¿‹šx…{r—¿iۚxt‹{…‹uŽžš…× ‡Ž c ¾ Û c {Š × Ú}¿ ‡ {‡|‘¾ w ׅŠ  ™i׎Ÿ … {r {Š × i¿ ‹ šx…{r—¿  ׎ž iۚxt‹{…‹‡Ûš} c {Š × i¿ ‹ ‡|‘¾ ׎Ÿ — ¿  uŽ ׎Ÿ – ‹d׋r׊Ÿ × —¿ 


«© k‹s„ru¿‹|

cÚi‹}֋luŽž×Žž ڇ…Šhi‹c׊Ÿ×{‹Úi‹}֋r‘˜c ˜t˜c׎Ÿ uŒš{–}‹„|r„|‡hf‹{–xÍ × {‹d‡h–}‹ f‹{–crf‹{s‹| f‹{sc×}c…{cš…{¿ dŸ×„}}fÂkŠŸ×Ú}…{ h×}c׎Ÿ –…{܇ךxd× Ÿ wŠ×šr×Ûis—s¾Ûrhœisrh׎{Ÿ × Š š{¾s‹| –d¿ ‹ ™iš…{ i s rh׎Ÿ {Š × š{¾ s ‹| c}}{ÙË h ‡|‘¾ ™ ×{Š × ×ŠŸ × ×¾ Û c}}{rŽcÚ‹dŸ× ڇ…{rc}}{rŽ ‡¿‹ c}}{kŠž{Š×c{Ž{Š×crhh dŸ×„}}fÂÚ}…{˜c h—r××}c׎Ÿ –…{܇×dŸ×wŠ×šrhwŠ×šr –d¿‹™iš…{ ׎ž Ûd׋r×Š× Ÿ ™…¿Ú‹cŠ×sÜ× ž –„Ž| t¿‹iÛsÜ× ž ×Û Š×׎Ÿ–x´r™…¿ÚŽž×¿‡huŠŸh…‹|yËh–s{uŽž i×c}ÛuŠžhןŒs‹}¾h ™…¿–…×s¾‡…׿‹s¾‡s‹ w¿‹…}܇rŽr‘–‡‹×Û yËh–„Ž|Š×׎Ÿ d׋r׊Ÿ××Û v}}{{‹„‡×˜c –Ú}‹ÛjÛ׊Ÿ×ihsŠrf‡d‹rš¿–|¾‹‡Ûš}š{¾{Ž fŒ¾ ‹ c¿ ‹ ¾ ‹ cŠ  iÛ{Ž ‡ ۚ}c {Š × –…×Ü ‡ u c ‡|¾ ‹ h—¿  ׎ž uŽ ׎Ÿ cÚ‡‡|¾‹h×Š× Ÿ {Š×r‘˜c{‹r‘sŠ –‡hcŒ…×rڍi‹}֋zÚk‹s×ŽŸ —…{ ‚Úd‡h–}‹fזrŽ | uŠŸ h x}ۖu‚šu|׎Ÿ š {¾ {Ž uŽž  ‹h fזrŽ | ×ŽŸ × Û ×‹×…}Ü ‡ š{¾ × ‹× {Š × –c r s‹|‡|‘¾ ׎Ÿ –‹{Š × iŠ w s}h׎Ÿ š r¿ — ¿ 


k‹s„ru¿‹| «ª

{Š × c}Ûi‹|‡‡cšx…{r ˜‡À | t¿ ‹ iÛ׊ w ׊ w š{¾ š r¿ ‡|¾ ‹ šx׊ w –u¾ ‹ ׊Ÿ × —…Û {Š × –|–t r ׎ž ۂڗs¾ ۂÚ fחs¾ Ûf× i s —s¾ Ûrhd‡hw f f—s¾ Ûf× d‡h„Š s Â — s¾ ÛsŠ  –xÍחww–rŽ|cŠ×…{r š{¾{Ž™f}|žh…|¾‡×c¾‹™f} f‹{…׋—×¾× f‹{{‹c{‹|׎Ÿ – …{Ü ‡ ×cŠ × …{r–| —¿  r‘ ˜ c{Š × r‘ š {¾ š r¿ uŽž ׎ž r‘zÚk‹s–i¿‹d‡huŽž–f|–xÍ×{‹×ŽŸd|ۗd|h |¿‡×ÛuŽž×Žž×Û ˜‡¿ ˜ …{Š × –c r {‹d׋r׎Ÿ {Š × c |Š h w c w × –c r {‹šr¿ t¿ ‹ š{¾ {Ž ‡Š × ×ŽŸ sŠ r „ × {Š × iۚx‡Ž c ‡|¾ ‹ h–rŽ | cŠ × ×ŽŸ {Š × Ú i ‹}֋ ‡‡ci‹c׎—Ÿ |cr‘˜cÛl r‘˜c|hž r‘š{¾šr¿‡cŽ Û {Š×c—ww–rŽ|cŠ× …{r uŠž  —rטcv‹s – xÍ × —ww–rŽ | cŠ w –}‹×ŽŸ … {r š{¾ {Ž ™ f} |žh…|¾‡×c¾‹cŠ× ‡‘|À iۄ‡×šx|Šhšh„‡×˜c‡¾‡×™i×Û{Š×–xÍז‡hd‡h{Š× „‡×šx…‹‡Ûš} v}}{x}ۖzu׎Ÿ ™ f}iÛ}‘¿ š r¿ – … × šr¿  „‡×šx ™…¿ – „Ž | –žŒ –‹šxuŒš{  ‡|‘¾ š xc × šxڇt h Š × s‹|—¿  c š x–„Ž | –u¾ ‹ ׊Ÿ × ׊ž × –… × š…{h—¿  ×Û Ú}Ûڐ u v–i¿ ‹ –}Ž | c¾ ‹ u¿‡Ú}ÛuŠ| –}‹cu¿‡™i {Žf‹{d×d‹|׿‡| —¿–…{܇ׁ¾‹ sŠrk¾‡h—¿šx—s¾Ø–‘¿ rŽ|‡|‘u¾ Œš{„‡×uŒš{š{¾–crx}ۘ|kׇۚ} šx—¿  ×Û –}‹–‡‹–}ܞ ‡ h׎Ÿ { ‹–uŽ | w ˜tœ —s¾ {Š × š{¾ — ¿  ×Û ‡Š×׎Ÿ{Š×š{¾—¿ {Š×¾‹d‡h{Š×–xÍ×ڊcœ d‡h{Š× „Šc–rŽ|¡ cØr d×Ÿ {‹‡Žc×Û׎—ž …ÛuŽiž ۙ…¿{—Ž c¾™iؐrd×Ÿ {‹‡Žc t¿ ‹ ¾ ‹ v}}{–xÍ × d‡h – ‚ƒ– ‚ –‡š{¾ {Ž ™ f}„‹{‹}tiÛ}‘¿ š r¿ —¿–}‹–xÍזur‹{‹i‹cš…× –‡‹s}h׎Ÿ×Û dŸ×s}h׎ŸdŸ×™×is –}‹–xÍ × –ur‹{‹i‹cš…×uŒš{i h }‘¿ š r¿  }‘¿ š r¿ – Ú}‹Û–…s ™ r fŒ¾‹–Ú}‹Û–…s™r {Š×ciŠw„‹|u‹h׊ž×lŽ –}‹}‘¿šr¿–Ú}‹Û‡Ûš} {Š × c {Ž „ ‹|u‹h{‹  s‹{u‹huŽž Ú }Ûڐ u v–i¿ ‹ „‡×¾ ‹


«« k‹s„ru¿‹|

c‹}™…¿u‹× }Šcƒ‹‚Ž z‹×‹ ׎Ÿf܇u‹h–r×–d¿‹{‹ –d¿‹™iš…{¾Û –d¿‹{‹ir׎Ÿ u‹h‡Üž×š{¾{Ž ׎Ÿ}‘¿šr¿–Ú}‹Û–…s™r {Š×cžh|¿‡×…Šh{‹ –xÍ×u‹huŽž–}‹–r×{‹—¿uŠŸh׊Ÿ×œ {‹thir׎Ÿ ‡Á‡ dŸ×|‡{}ŠwuŽž×Žž ‡Á ‡ šr¿ t h š{¾ { ‹cc š r¿ ׊ž × {Ž — ¿  ×ÛuŽž ׎ž x o – „vš{¾ š r¿ – | w‡c¾‹šr¿š{¾{‹ccšr¿ thš{¾{‹ccšr¿‡|‘¾ {Ž—c¾™i–}ž{uŽžiۗ×Û׌ „Šž h „‡×ؑ¿ uŽž „ {f}iۄ‡× ‡|‘¾ ™ ×x¹ ‹ ™×–d‹ Ú}ۖÖ}c } { œ ‡|‘¾×ŠŸ×—…Û i‹c׊Ÿ ×c f¾ ‡|—| w‡‡c{‹ „‡×‡‡c{‹œ c¿ ‹h‡‡c{‹ i×c}ÛuŠž h –rŽ¡ | ×ŽŸ r‘ – ‡‹l  uŠž  —rטcv‹s  x}ۖu‚šu| –{Ü ‡ hׇc‡Ûš} šr¿ yË h v}}{i‹c…hs‹wŠ  uŠŸ h ׊Ÿ × ™k¾ š …{¾ Û …׏žh‡‡cu‹hx‹c„rœ }¿‡×œ –u‚ׄ‡×Ú}Û ڑrv}}{ÛdŠŸ×–rr i‹c׊Ÿ × c ‡ ‡ci‹c–ux i‹c–uxc ‡ ‡cu‹h u | ‡‡cu‹h ‡×–s‡}–םs –‹×ŽŸc}Ûi‹|uŠžx}ۖu‚šu| v}}{ÛuŽž … hs‹—„rh׎Ÿ }Š w }‡h}¿ ‡ |–x‡} – l × s œ š{¾ {Ž –fܞ ‡ ×f‹ri‹c…Š c f‹{i} h uŽž }‘¿ uŽž – … × {‹–|  –d¿ ‹ ™iš…{ Ú}Ûڐ u v–i¿ ‹ „‡×˜cc „ ‡×—ww–rŽ | ×ŽŸ i h ڑ r —¿  „‹v sŠ–u¾‹…בcs ‹{–f}܇ž h|Ü×|Š×{Ž‡|‘™¾ ׅŠ™i}‘„¿ hž ™rf¿‹×Ú}Ûڐuv–i¿‹ š{¾šr¿ –…×„žh™rf¿‹×Ú}Ûڐuv–i¿‹š{¾šr¿ |‡{}Šw…{r –{ܞ‡|‡{}Šw …{r—¿c–s{…Š™iuŽiž Û׌‡‡c—„rhs‹{…Šcf‹{i}huŽ|ž ‡{}Šw –}Ž|w}¿‡|—¿ –d¿‹™iš…{¾Û ׎ž—…Û{Š×th؋hœ „‡×˜c i‹c׊Ÿ×cc}Ûi‹|‡‡c{‹ –rŽ¡ | ×ŽŸ c uŠž  x}ۖu‚šu|—¿  –}‹„‡× –}‹i h c¿ ‹ …‹Ôk‹ÔkŠ | t¿ ‹ ڑ r —ww˜c„h„‹} —s¾ … Š c v}}{—¿  š{¾ {Ž fŒ¾ ‹ c¿ ‹ c š {¾ {Ž cŠš{¾{Ž fŒ¾‹šr¿‹¾ –„Ž|š{¾{Ž fŒ¾‹—Ú¿‹¾ k×ۚ{¾{™Ž ×v}}{„‡×r¿| f‹{–{ss‹¿×œ


k‹s„ru¿‹| «¬

Ú}ۇ}|–uŽ

Ú}Û{…‹–dŽ|×ps„Ž˜

Šrx¹‹}Šh„Žx‹× Š ‡fŒ{¾h ic‹†„×vÂ u¾ ‹ זi¿ ‹ f Ö –dŽ | × Š r w¿ ‹ טÚ× –… × —s¾ u¾ ‹ זdŽ | × ir…{‹|׌Ú}Û{‹Ù‹c–}‹ {‹–}ܞ‡|œ {‹Ù‹c–}ܞ‡|œ ًc‡hfÂ׎Ÿ –„}i—¿–‡‹fÜךx —¿–‡‹‡hfÂ׊Ÿ×{‹Ù‹c–}ܞ‡| ‡|¾‹hu¾‹×wÔ{Ž ‡|‘¾tŸŒ–s¾‹c™k¾ u¾‹×{‹Ù‹c {‹–}ܞ‡|œ –hŽ|wœ Û u¾‹×h–}‹ ‡|¾‹h–hŽ|wœ–}‹š{¾}× ‘¿ Ûwu–‹u¾‹×{}Öz‹Úšx—¿‡Špd ‡hu¾‹× ž Žž –Ú}‹Û–xÍז}܇ž h c‹|–xÍ×Ú}Ûv‹s uŽ×–ŽŸ }‹clcŠ –…sØcšcÛuŽ× ™…Ô¾ ˜ s{‹c h‡Š p c ‹|–xÍ × Ú}Ûv‹s — ¿  ׊Ÿ × fÜ ‡ Ú}ۇ}…Š × s uŽ×–ŽŸ }‹clcŠ s‹{|¿‡×…Šh˜‡¿˜…|–ux–}‹‡|‘™¾ ×cou ‹¾ ×c‡hÚÛ–×× {Ž — s¾ — ch…{¿ ‡ – c …{¿ ‡ i¡  œ uŠŸ h ׊Ÿ × u¾ ‹ ×yË h –hŽ | wœ ‡|‘¾ ׊Ÿ × u¾‹×xowŠsd‡hu¾‹×–hŽ|wœ –… × —s¾ u¾ ‹ ׄ¾ h Ú}Û{‹…‹–}‹–}ܞ ‡ | –‡‹{‹Ù‹ccŠ w –}‹ —¿c–‡‹fÜךx —¿–‡‹‡hfÂ׊Ÿ×{‹‡|‘¾–}ܞ‡|œ ‡|¾‹h׊Ÿ×š{¾d‹r i×c}ÛuŠž h u¾ ‹ ×{}Öz‹Út h šr¿ u }‹w¾ ‹ ‡Š p d ‡hu¾ ‹ ×c‹|–xÍ × Ú}Ûv‹s sŽs}‹—¿¾‹–xÍ×Ú}ۇ}…Š×s¿×œ –}‹ihlŠcšxlŠc{‹ uŽšž …ךr¿–ux–}‹‡|‘¾ —s¾c‡¾ ×c–…×u¾‹×srs¾‡–}‹–hŽ|wœ‡|¾‹h×Š× Ÿ Û –}‹š{¾šr¿lŠc ڇ‡Špc‹|–xÍ×Ú}Ûv‹s –}‹lŠc|¿‡×…Šh uŽžš…× šr¿ – ux–}‹–s { ‡|‘¾ ™ ×׊Ÿ × …{r–| {Ž — s¾ — ch…{¿ ‡ – c …{¿ ‡ i¡  œ –s { ‡|‘¾ ™ ×c o u¾ ‹ × u¾ ‹ ×yË h –xÍ × x}ÛiŒ¾ ‹ hŠŸ × ×Û Ú}ۖ¾ ‹ ™…¿ yË h


«­ k‹s„ru¿‹|

u¾ ‹ ×yË h ‡|‘¾ fזrŽ |u¾ ‹×–hŽ |wœ ¾ ‹ c‹hfÜ ×šr¿ | ז„Ž | h‡À ‡ rœ ‡|‘¾ s ‡r u¾ ‹ ×yË h –ux–}‹ ‡Š p d ‡hu¾ ‹ ×c‹|–xÍ × Ú}Ûv‹s –xÍׇ|¾‹h׊Ÿ×Û u¾‹×–xÍ×Ú}ÛuŽ–ž }Ž|w}¿‡|{‹cu¾‹×–i¿‹fÖ–dŽ|זxÍזÚ܇ž ×cŠ× {‹sŠŸh—s¾–}Ž|ׅ׊h„܇r¿|cŠ× u¾‹×šr¿th ® x}ۘ|f –}‹—f¾ ¨ x}ۘ|f–x´r–| š{¾–‡‹ –‡‹—f¾×ŠŸ× ڇ–xÍ×x‹c–xÍ×u‹h—…¾hc‹} xowŠs–u¾‹×ŠŸ×–‡h –}‹š{¾šr¿{¾h{‹cc¾‹×ŠŸ× –}Ž|זÚܞ‡–xÍ×x‹cu‹h ™×c‹}xowŠs –Ú}‹ÛjÛ׊Ÿ×ihšr¿–ÚŽ|h—f¾ ¨ x}ۘ|f׊ž×ۖ}Ž|× x}|Šsc—f¾ ¨ x}ۘ|fڇ i‹c׊Ÿ×c‡‡cxowŠs s‡×xowŠs×ŽŸ {Š × –׿ × …׊ c {‹c×Û –‡‹…׊ c –‡‹i} h –‡‹iŠ h {‹c z‹fxo wŠ s –xÍ×z‹fuŽžu¾{cŠ×–|–kŽ| z‹f–}Ž|×c–}Ž|זÚܞ‡xowŠs {Š×|Šh {Ž u ‹hؾ ‹ ׇ|‘¾ ڇt h z‹fxo wŠ s — ¿  uŽ ׎Ÿ ™ „¾ – |s‘ { –| šx…‹ Ú¾‡—{¾f}‘i‹}|Â{Šž× u¾‹×c™„¾s‘{–| –s{–…׎ž|–}‹crŽ u¾ ‹ זi¿ ‹ f Ö –dŽ | ×׎ž ۇhf … ׏ž h uŽž ‡Š p c ‹|–xÍ × Ú}Ûv‹s –}Ž|w}¿‡|—¿ Š×uŽž ¨ –}‹ciۚr¿šx f¿‹h׊ž×fÜׅ׏žh Š×uŽž © cŠw{‹ –}ܞ‡h—i¿h–}ܞ‡hissz‹×‹–}‹Ú‘rs}hœ –}‹š{¾šr¿f|×Û Ú‘r–}Ž|hŒrŠwd‡hissz‹×‹–xÍ×dŠ× Ÿ œœ׎Ÿ ۖ‡Ž|r{‹c„r|‡r–| u¾‹×šr¿š¿…{r–|v}}{ÛuŽž–}‹–u‚ׇŠr–uxœ –‡‹š¿ fh–s{‡|‘¾™× cou¾‹×


k‹s„ru¿‹| «®

…hx¹–‘ iŽ| Û i×˜u Šrx¹‹z‘}u  s Š sxoxu‹}‹{ ixu{v‹×Ž ‡‹i‹}| – iŽ  | Û׎Ÿ – xÍ × Ø¿ ‹ dŽŸ }Ÿ  …¾ ‡ u‡h×Û ׍ „Š | d‡hu¾ ‹ × –xÍ × c } | ‹Ø¿ ‹ dŽŸ }Ÿ  —s¾ ™ id‡hu¾ ‹ × {Ž rŽ  ×Û {Š × –f|cŠ × —¿  ڑrcŠ×š{¾Ør ¾‹‡|¾‹h׊Ÿ×–| ׊cxowŠsÚ‘rcŠ×׎ž r‘…Š™icŠ×–| –‡‹…Š™icŠ×t‡r…Š™i{‹f|cŠ×–|—{¾×|Œœ–|š{¾w‘ œfŒœ c}|‹‡|¾‹h׎Ÿ ׍„Š|š{¾–…{܇×cŠ×fז}‹ ׍„Š|׎Ÿ ؑ¿ uŽž ׍ž { ׁc ׍ž { ׁ u‹hÚ}ۖ}‹c – …{Ü ‡ ט|{ –xÍ × Ú}Ûc ‡ ‡c{‹i‹c˜|{ ׍ „Š | c } | ‹‡|¾ ‹ hš} –f|šxwk –{ܞ ‡ f}‹–xÍ × Ó}‹‹„–xÍ × |Š h šh–‹šxwk c } | ‹× „Š | ׊Ÿ × cf¿‹|‡|¾‹h–r{ –xÍחs¾–ÚŽ|h¾‹ c}|‹iÛdŠrs¾‡v}}{s¾‡×Š| ‡Š × ×ŽŸ – jڋۇ|¾ ‹ h|ž h s¾ ‡  ׊ | ‡Š × ×ŽŸ u¾ ‹ ×hr–…{Ü ‡ ×cŠ × š{¾ ؍ r cŠ × —s¾c}|‹×‡cœ uŽž–xÍ×׍„Š|x}ÛiŒsŠ—¿ —wwd‡h™f}d‡h–}‹ uŠŸh׊Ÿ×Û š{¾šr¿–‡‹—ww‡Üž×{‹™k¿ –{ܞ ‡ –k¿ ‹ ׎Ÿ – }‹c ڑ r t h –}ܞ ‡ h׍ „Š | ‡‹i‹}| – iŽ  | Û uŽž ¾ ‹ ڑ r t h –}ܞ‡h}‹k„Ž…Â׾ۖ}‹–|}ۏcšr¿—¿ ׍„Š|‡‹i‹}|–iŽ |Û …hx¹‘{Šž× }Šc{‹c×Û–{ss‹„h„‹}{‹cuŽ–rŽ|–…{܇×Ú¾‡cŠw‘c–}‹–f|šx‡|‘¾ s‡××Š× Ÿ u¾‹×šx‡|‘c¾ ‡¾ ז}‹{‹…‹|xµšx‡|‘–¾ kŽ|h™…{¾‡‹i‹}|–iŽ|  Û cšx‡|‘¾cŠwu¾‹×™×x¹‹™×–d‹š{¾u}‹w¾‹×‹×–u¾‹š} uŽ×ŽŸ–‹u¾‹×


¬ß k‹s„ru¿‹|

t‘c–i¿‹fÖv}}{–irŽ| u¾‹×‡xkË m‹|Âd‡h–}‹‡|‘‡¾ r }{‹×{×sÂu‹¾ × šx‡r} ‡‹i‹}|–iŽ| Ûcsr s‹{u¾‹×šx‡|‘‡¾ r }v‹×Ž šx‡|‘× ¾ × ŠŸ § xµ —¿cšx„c×f}‡Žcxµ –Ú}‹ÛjÛ׊Ÿ × u¾ ‹ ×i h „׍ u –{ss‹{‹ccŠ w ‡‹i‹}| – iŽ  | Û c}|‹u¾‹×–xÍׇ|¾‹h׊Ÿ× wÀh–wÀhœ ×¾Û cŠw…hx¹‘{Šž×׎ž–tŽ|hcŠ× s‹rŒs‹—rh–| fÜ ‡ ׍ „Š | –iÀ c –d¿ ‹ ™iš…{" fÜ ‡ ™„¾ cŠ × –x}ŽŸ | hœ —s¾ušŽ }c…׿‹Ø‹c–iÀc—scucuŽ …Š–}‹Û t‘ccŒxË×Ï u¾‹×y‹r–‡‹Ûl –„Ž | hwÀ h –wÀ h œ …×¾ ‡ |׏ h –„Ž | h–hŽ | wfÜ ‡ t‘ c cw‹—sc—¿  ׊ž × –„Ž|hwÀh–wÀhœ f܇–…{܇×Ú¾‡cŠw‘c×ۇ‹i‹}|–iŽ |ÛcŠw…hx¹‘{Šž× –}‹„Šh–csr‘u‹¾ ׄ׍ucŠ×{‹cr‘u‹¾ ז{ss‹{‹c×Û—s¾–‹–tŽ|hcŠ× u¾‹×c™„¾–x}ŽŸ|hœ f܇u‹h׎Ÿc×„Š|–iÀc …Š–}‹Û —s¾‡|¾‹h׎ŸuŽš} c…׿‹Ø‹c—scucuŽ š{¾–f|¾‹iÛ …܇ ‡|¾‹h׊Ÿ×…}܇" š{¾–f|{Ž –Ú}‹Û¾ ‹ u¾ ‹ ך{¾ uŒ‡|¾ ‹ h׊Ÿ × š¿ ׎ž × ‹ c {Ž — s¾ – x}ŽŸ | h–‡‹ —¿  c {Ž—s¾…h‹|œ …Š–}‹Û

fÜ ‡ c } | ‹u¾ ‹ זxÍ × ‡|¾ ‹ h׊Ÿ × —s¾ š …×—s¾ š }{‹ ׍ „Š | u¾ ‹ × s}hšxs}h{‹–xÍ × v}}{–xÍ × i} h œ –| –‹r‘ d¿ ‹ hׇc—¿  r‘ ׎Ÿ c } | ‹u¾ ‹ u‹hd‹h…‘ d ‹hs‹ yË h –„Ž | hc ˜ ˆcˆ‹cœ ×Û —s¾–‹™…¿u‹¾ ×uŒh‹×‡Ûš} –}‹iۖ…×f‹{ۖ‡Ž|r‡¾‡×d‡hu¾‹× ‡|¾‹h–k¾×c‹}–|wc‹}‡Ûš} –xÍ×h‹×ۖ‡Ž|r–…¾‹×ŽŸ š{¾{Ž™f}–c× ‡‹i‹}|–iŽ |Û×Û c‹}uŒf‹{„Û‡‹r uc„žhuc‡|¾‹h–cŽž|cŠw–}ܞ‡h }ۖwŽ|w×Š| u¾‹×ۖ‡Ž|r‡‡{‹cuŽ–rŽ| ׎žۖxÍ×ؑ¿‡xËop‹c –xÍ×ؑ¿r‘—w}d‹} }Šcƒ‹w}d‹}d‡h…hx¹‘{Šž×s‡r{‹–| –Ú}‹Ûu¾‹×ۖ‡Ž|r‡‡{‹c …hx¹‘{Šž×cš{¾–f|šr¿ru¾‹× „ŠcuŽ×Û ¾‹uŒ‡Š×׊Ÿ×š{¾t‘c uŒ‡Š×׎Ÿš{¾rŽ ׎Ÿš{¾–f|{Ž f܇u¾‹×uŒrŽ –}Ž | wœ z‹|™×u¾ ‹ ×ۖ‡Ž | r{‹c —s¾ z ‹|ׇcc } | ‹wÀ h –wÀ h


k‹s„ru¿‹| ¬¦

‡|¾‹h×Š× Ÿ Û‡|¾‹šxt܇„‹×Û™…¿…‹–‡‹d‡hrŽ׎–Ÿ s܇×r¿|f‹{i}h –}‹ihw‡cs}hœ –|¾‹ u¾‹×‡‹i‹}|–iŽ |ۖxÍ×Ø¿‹dŽŸ}Ÿ…¾‡u‡h c}|‹z‹|ׇccw‡c|‡{}Šw¾‹–xÍׇ|¾‹h׊Ÿ× —s¾c}|‹z‹|™×׎ž –xÍׇ|¾‹h…׏žh s¾‹hcŠ××Û }‘¿„c¾‹ –xÍ×Ú}ۅ‹|‹c‡|‘¾‡hf…׏žh ™×–}ܞ ‡ hf‹{„Š s | f ‹{i} h  –‡‹i} h s¾ ‡ …Š c s¾ ‡ v}}{׎Ÿ u¾ ‹ ך{¾ – ‡×š{¾ – ‡Ž | h–| ڐ¾ h œ –| c } | ‹–}ܞ ‡ h˜c–}ܞ ‡ h„h„‹} u¾‹×š{¾{Ž {Ž—s¾–}ܞ‡hf‹{{¾h{Šž×s¾‡…Šcs¾‡v}}{ –xÍ×f‹{„Šs| f‹{i}h¿×œ šx c |Š h –…Ü ‡ –u¾ ‹ ׎Ÿ — …Û ׎ž … hx¹‘ {Šž × {}Öz‹Úšx—¿  c |Š h –…Ü ‡ —s¾ … hs‹wŠ  cŠ w …hs‹–iŽ  | ۖu¾ ‹ ׊Ÿ × Û –‹×ŽŸ |Š h –…Ü ‡ ‡|‘¾ § ‡hf  ׇci‹c׊Ÿ × c }¾  h˜}|šxš{¾ f¾ ‡ |x}‹co c–xÍ×ځc‘cځc…‹×šxÛ –‹×ŽŸ…{ršxœ

…hx¹„ ‘  iŠ × „˜i Šrx¹‹–d‹×¿‡|iw}}Ž { Š | Š×׎ŸuŠŸh–xÍׁŠ×{…‹{hf —ۖxÍׁŠ×x˜|fÚŠrÚ}‹c i‹ccŠ × }ۅ¾ ‹ h f‹{–xÍ × cŠ w f‹{s‹| Š × ×ŽŸ ڎž ׿ ‡ huŠŸ h …‹| šr¿}{cŠ×{‹–Úܞ‡šr¿{‹xhv}}{„Šh–k f܇ f‹{–cr —c¾ –iw s‹| š{¾™k¾–xÍ×f‹{„d f‹{–i}Ô}ܞז}hڇuŽžiۙ…¿™f}œ cs‹{ rŽ‡crŽ™išxs‹{f‹{–cr—c¾–iws‹|{ŽshŠŸ —s¾f‹{c}ہ×c}ہ‹| }ۄžŒ}ۄ¾‹|


¬§ k‹s„ru¿‹|

Š×׎ŸÚŽž×¿‡huŠŸh…‹| cšr¿{‹xhv}}{„Šh–k —¿iۚr¿ xh‚Ú…}Ü ‡ –Ø‹‚Úu¾ ‹ ׇ‹i‹}| „ Š i ×  lž h –xÍ × Ú}Ûxo wŠ s rŽ xowŠsk‡w‡hf…׏žh „{f}iۖxÍזirŽ|Âd‡hڎž×¿‡hk‹šu|–}‹šr¿ ˜r|š{¾s¿‡h„h„Š| –Ú}‹Ûu¾‹×ؑ¿×ŽŸ–xÍבc‚ƒ|Âd‡hu¾‹×‡‹i‹}|ÂÙËÏ× u¾ ‹ ׇ‹i‹}| ÙËÏ × c – xÍ × ‘ c ‚ ƒ | … hx¹‘ {Šž × šr¿ s r „‡|…¿ ‡ |s‹{ …hx¹‘ ÙËÏ × {‹s‡r  –‹…hx¹‘ ÙËÏ × –d¿ ‹ c}‹wyË h v}}{ i‹c…hx¹‘{Šž× u¾‹×csrs‹{{‹r¿|˜r|„{žŒ–„{‡ c‹}xo wŠ s ‡ hf u¾ ‹ × –xÍ ×uŽž ×¾ ‹ | ×rŽ s‡r{‹ š{¾ {Ž f‹{ r¾ ‹ hÚ}¿ ‡ |™×–}ܞ ‡ hs¾ ‹ hœ uŽž – f|{Ž – „{‡™×—rח…¾ h ڐ u v‚‹„׋ d‡hk‹sšu|–}‹‡|‹ciÛڑr¾‹{Ž‡|‘u¾ Šž šxwk{‹–Ú܇ž f‹{„hw„hŠr ‡w}{‚Žv}}{–d¿‹„‘™¾ i™…¿šr¿}wŠ f‹{k{¾ –|×—c¾sז‡h—Ûx}ۘ|k× „¾×}{ cŠwc‹|–xÍז}ܞ‡hwk–d¿‹{‹„¾h–„}{f‹{kŠžk¿‹‹{c …‹f‹{„hwš{¾ š r¿ c×i s c×™ix}Ûk‹k×ԋs ˜ |{ –Ú}‹Û –}ܞ‡h}‹s¾‹hœ lžh–cri‹cÚ}ۅ‹f‹{…}˜‡ssŠxxÛ f‹{„Ûr¿h cŠs¾‡w‹xš{¾šr¿ —s¾„Œ…}Šw‡‹i‹}|„Ši×Â׎Ÿ×ŠŸ× u¾‹×–xÍ×Ú}ÛuŽž„hw–„hŽž|{ –iŽ|{sŠ „{cŠwkܞ‡×‹{d‡hu¾‹×¾‹ „Ši× —x¾‹ ؑ¿w‡c×‡× „‡×h¾ ‹ | –xÍ × z‹ƒ‹w‹Ž u¾ ‹ ×xo wŠ s rŽ x o wŠ s k ‡ws‡r{‹ uŠŸ h z‹|ׇcfÜ ‡ c‹}xo wŠ s s ‹{…Š c v}}{…Š c  ׊ | c š {¾ {Ž f ‹{ f‹r–fܞ ‡ × –xÍ × uŽž ‡ w‡¾ × ™×‡hf d ‡hu¾ ‹ ׁ¾ ‹ {Ž ‚Ž –s { ‡hf u‹hr¿ ‹ ×i s ™iu¾ ‹ ×c ‡ w}{s‡r{‹cŠ w f}‘ w ‹‡‹i‹}| uŠŸ h …‹| i×x}‹co–r¾×d×Ÿ z‹|™×isu¾‹×thcŠwu¾‹×šr¿Úr‘ ‡‡c{‹r¿|f‹{ ڇ™i ™×c‹}sۖcŽ | csÛc‹|–„‹Û—„h…‹f Ö h‹{f‹{rŽ {Ž{}}fØ׍ÚڋזxÍׄŒfŠÔ u¾‹×c–xÍ×uŽž—×¾™i™×c‹}xowŠs‡hf d‡hu¾‹× –…scŠwØ–d¿‹c{cÜזxÍׇŠ×–rŽ|cŠ× f‹{xowŠsrŽ xowŠsk‡w


k‹s„ru¿‹| ¬¨

rŠhuŽuž ‹¾ ח„rhš¿™×wu„ŠhÓfÖ¾‹„xoxג˜×–xÍ×ؑx¿ owsŠ r Ž ‡ k x o x ג ˜ ×  –xÍ × Ø‘¿ x o wŠ s s }hs¾ ‡ ‡}}ts¾ ‡ v}}{s¾ ‡  ׊ | „‹{Žix oxג˜× –xÍ×Ø¿x‘ owsŠ u × Žž ‹¾ c}‹wš…¿wk‘ ‹ –xÍ×dŠÔs‹d‡h k‹Ú u v–}‹šr¿  ‡Ã’ k  c }֎ ˜ | –xÍ × Ø‘¿ f }—c¾ c ‹}c}‹wš…¿ s‡rt‹|uŠcƒÖ‹u‹× š{¾–crf‹{–r܇r}¿‡×¾‹t‹|Ú}Ûؑu¿ ‚ Ž ‚Žd‹r‚Žuې š{¾{Ž‚ŽsrsŠ —s¾u¾‹×„{w‘}Ö—ww™×–}ܞ‡hv}}{ uŽžc¾‹–…¾‹×ŽŸ ‡Ã’kc}֎˜| xi’is’s£ –usڒ˜ÚÃà ’ …‘  —x‡‡c—¿¾‹v}}{uŠhŸ …‹| uŽžØ¿‘xowŠs×ŠŸ×—iۖxÍ×ؑ¿}‘¿–‡h–…×–‡h u}hš¿lžhv}}{‡Š×–‚–‡ –xÍ × ŒrŠ w dŸ × šx i‹cc‹}xo wŠ s — Û}‘¿ – … × ˜r|ŒÚŠ h sז‡h ؑ¿š{¾xowŠscš{¾{Žu‹h}‘¿š{¾{Žu‹h–…× th‚‹„׋–}‹iÛ{Ž‡|‘¾–s{w¿‹× –s { –{Ü ‡ hs‡r{‹‡|¾ ‹ h׎Ÿ t¿ ‹ {Ž sŠŸ h —s¾ c ‹}‚ c ƒ‹–¾ ‹ –}Ž | זj|œ š{¾„×™ix}ÛÚ~sxowŠssזÚܞ‡‡}}t–Úܞ‡v}}{ {}}fØ׍ÚÚ‹× uŽž Ú }Ûڐ u v–i¿ ‹ x}Ûc‹‚{‹  sŠŸ h —s¾ Š × x}Ûu‹×Ú}ۘ‡‹u —c¾zcƒuŠŸh…‹| c–xÍט{Óۚx…{r„Œ…}Šwؑ¿–k¾×׊Ÿ× —s¾„Œ…}Šw ؑ¿xowŠsrŽxowŠsk‡w׊Ÿ× c–xÍ× xÔԊc–ds d‡hs×r¿| –xÍ× xÔԊc–ds d‡h˜cuŠŸh…‹| u¾‹×ih–}Ž|c¾‹ xÃ’Ôc’–ds’s£ ˜c„’„ —x¾‹ Ú}ۄhÓ uŽž x o wŠ s rŽ xo wŠ s k ‡w xo wŠ s s }h xo wŠ s uŽž ×¾ ‹ c}‹wš…¿ w‘ k ‹ f}—c¾ uŠ c ƒ Ö ‹u‹×d‡hڎž ׿ ‡ huŠŸ h …‹|–…¾ ‹ ׊Ÿ × –}Ž | c¾ ‹ –xÍ × x Ô ÔŠ c –ds fÜ ‡ –×ܟ ‡ ׋w Ô d‡h˜c r¿  |f‹{‡w‡¾ × ™×ןŒ ™i d‡hu¾‹×ؑw¿ }i‹fu‹×{‹c׿‡|u¾‹×–xÍ×ؑu¿ }hš¿lhž v}}{x}ۖzu׎Ÿ ˜r|š{¾‡‹i„h„Š| –Ú}‹Ûu¾‹×xowŠsrŽxowŠsk‡w–}ܞ‡|{‹


¬© k‹s„ru¿‹|

…hÚ¾‡Úv p‹×˜|

Ú}ۇ‹i‹}|„h…Âu‡h vŠ{{˜}

…hÚ¾‡Úvp‹×˜| Šrx¹‹„‹Š× i×f}}‹k„Ž{‹ –i¿ ‹ f Ö Ú v –„Ž | —¿  –Ø‹‚Ú–}Ž | w}¿ ‡ |—¿  c¾ ‡ –irŽ | – xÍ × ‡× „ }Ö d ‡hu¾ ‹ × –d‹iۅ‹–h × {‹c¾ ‡ –irŽ | ™ …¿ {Ž h ‹×dŸ × h‹× u‡rØ¿‹x¹‹–Úܞ‡„}¿‹h–irŽ|Šrx¹‹„‹Š×  ˜r|‡‹i‹}|Â{…‹wŠ –xÍׇhf—„rhv}}{ –d‹{‹×{×s–}‹ –}‹}Šw ×Š× ž ۚx—„rhv}}{ u‡rØ¿‹x¹‹f}‹×Š× Ÿ cšr¿–h×sŠhŸ …‹|¿‹××Ûr‘‹¾ §¿‹×¬—„× „‡h¿‹×c¾‹ uŽ–ž }‹šx–u‚×™…¿× Š ×Š× Ÿ c¾‡–irŽ|– i¿‹fÖڐvšr¿–h× § ¿‹×¬—„× –i¿‹fÖڐvu¾‹×c–xÍ×Ú}ÛxowŠsrŽ f¿×cŠ×{‹cŠw–}‹ ˜‡Á| f¿×cŠ×{‹—s¾š…×—s¾š} sŠŸh—s¾„{Š|–xÍ×{…‹–x}Ž|Ôr¿|cŠ× u¾‹×c „×™iu‹hxowŠs–}ܞ‡|{‹i×c}ÛuŠžhu¾‹×i‹cšx –xÍ×Ú}ÛxowŠsrŽ xowŠsk‡w‡|‘¾ u¾‹×–u‚×Âc{ fŽ {f‹|–}‹yËhڑr™…¿yhË –„Ž|i}hœc}}{p‹× ‡¾ ‹ ×z‘ { v }}{cŠ × ×ŽŸ š{¾ š r¿ ‡¾ ‹ ×|‹c×Û dŸ × –u‚× — {¿ i Û –u‚×Âx}Ûk‹k×cs‹{ {Š×…‹c{Ž—|w‡‡c{‹iŠwiךr¿×Šž×—…Û —„rh¾ ‹ –u‚× {Ž z‘ { ‡|‘¾ ™ ×z‘ { š …ל {Š × iÛf¾ ‡ |w‡cšx–}ܞ ‡ |œ


k‹s„ru¿‹| ¬ª

—|w‡‡c{‹s}hš…ל ‡‡c iÛiŠwšx–}ܞ‡|œ f܇š{¾}‘¿ ‡‡cš{¾šr¿ f‹{i}h¾‹‡|¾‹h׊Ÿ×

u¾‹×Ú}ۇ‹i‹}|„h …Âu‡h vŠ{{˜} Šrx¹‹—c¿k{Ú w¿‹×k{Ú i„c×f} u¾ ‹ ׄ h … u ‡h–xÍ × Ú}Ûxo wŠ s rŽ x o wŠ s k ‡w{‹rŠŸ h –r { sŠŸ h —s¾ – }ž { ‡‡cwk™…{¾ œ  —ۄיiu‹hr¿ ‹ ×xo wŠ s – }ܞ ‡ |{‹ —¿c{‹‡|‘¾cŠw…hx¹‘{Šž×r¿|cŠ× ڇ…hx¹‘{Šž×{}Öz‹Ú—¿ c s r „‡|…¿ ‡ |s‹{–}‹–}ܞ ‡ |{‹ i×c}ÛuŠž h {‹t h ‹}ÛuŽž ˜ |{—{¾ {‹‡|‘¾r¿| cÚ‡rŽcŠwfÖۂ}Šuv‹u‹hw¿‹×k{Ú׎Ÿšx׍{×sÂu¾‹× {‹‡|‘¾„t‹×uŽž×Žž u¾‹×c–|šr¿Ú‹˜|{—{¾u¾‹×{‹‡|‘¾uŽž×Žž i×c}ÛuŠžh thc‹‡„‹×—…¾hkŽsd‡hu¾‹× u¾‹×–xÍ×ؑ¿xowŠsrŽ xowŠsk‡w –‡‹i}h–‡‹iŠh –}ܞ‡h f‹{–ÚŽ | }׎Ÿ | c™…¿ ¾ ‹ –c¾ h –r × ihc}{׎Ÿ u ‹hihc}{iۖxÍ × ˜„c Ÿ —s¾×„ |Š k‡wsc…×¾‡| –xÍז…u¾‹×„h…Âu‡h–r×ihc}{d׋r×Š× –‹Ú‘r{Žsc׍rœ –xÍ×׍„Š|‡|¾‹h׊Ÿ×{‹rŠŸh–r{ —s¾u¾‹×–‡‹i}h –‡‹iŠh{‹c ׎žu¾‹×{}Öz‹Ú …}܇u¾‹×–„Ž|hšx s‹|hšx—¿ c |Š h —„rh™…¿ – }‹uŠŸ h …‹|šr¿ – … × f‹{xo wŠ s rŽ xo wŠ s k ‡w f܇Ø—…¾hc‹}xowsŠ r dŽ ‡hu¾‹×šr¿x}‹cod× Ÿ {‹–‹×Ž‡Ÿ pŠ d ‡hu¾‹× –}ž{c‹|–xÍ×Ú}Ûv‹sšx˜r|ŒrŠwŒr‹—¿ t¿ ‹ h‡Š p š r¿ c ‹|–xÍ × Ú}Ûv‹s ™ זwܟ ‡ hs¿ × —¿  iÛs¿ ‡ h c‹|–xÍ×Ú}Ûv‹s–}܇ž |œšx™f}–cwš¿™×„t‹×uŽ™ž riۖ}{ž c}Ûi‹| —ۗx}–xÍ×Ú}Ûv‹s–}ܞ‡|œ šx Ú}Ûv‹s×Žž…{‹|th¾‹ ‡Šp×ŠŸ××¾Û šr¿—x}„z‹Ú‡‡ci‹cf‹{–xÍׇŠp —¿c‹|–xÍ×Ú}Ûv‹sdŸ×{‹ –xÍז{rc{œ d׋r–{rd¿‹˜Úr׎–Ÿ xÍׄ¾×{‹c ׎už ‹¾ ז}Ž|c¾‹ Ú}Ûv‹s


¬« k‹s„ru¿‹|

u¾‹×„h…Âu‡h c–}ž{‡Špc‹|–xÍ×Ú}Ûv‹s{‹˜r|ŒrŠw—¿ ׎Ÿ–xÍזf}ܞ‡h—„rh™…¿–…×–}ܞ‡h{}}f–}ܞ‡hØd‡hÚ}Ûڐuv‚‹„׋ uŽØž x‘¿ owsŠ r xŽ owsŠ k ‡wšr¿}wŠ {‹sŠhŸ —s¾f}ŠhŸ ڐuvc‹–}܇ž |{‹i×c}ÛuŠhž xËiiwŠ×׎Ÿ t¿‹|Šh{Žu¾‹×ؑ¿xowŠsrŽ xowŠsk‡w „×™i™×c‹}wŒ–ÚÔ issz‹×‹ }Šcƒ‹„cd‹wu×Š|׿‡|™…Ô¾š¿–xÍׇ|¾‹hrŽ‡|‘¾—¿ ‚‹„×v}}{d‡hÚ}Ûڐuv–i¿‹cf܇ s‹r—…¾h{}}fØ׍Úڋז}‹ ‡|¾ ‹ h„rœ }¿ ‡ ל ׊Ÿ × –‡hš{¾ ؍ r ‡Ûš}cŠ w f}ŠŸ h ڐ u vc‹–| –Ú}‹ÛfŒ¾‹„‹cd‹sv}}{ uŽž¾‹s}Š„š¿k‡w—¿×ŠŸ× k‡wsŠŸh—s¾ dÖÛuŽžÚ}Ûڐuv–i¿‹}Šw„Šžh f܇s}Š„–u‚׋¾‹c‹}‡‡c{‹ i×c}ÛuŠžh Ú}Ûڐuv–i¿‹x}×Úڋךx—¿ v}}{ÛuŽžu}h„‡×š¿—¿‡|¾‹hš} c–xÍ×f‹{k‡wv}}{‡|‘¾˜r|ŒrŠwŒr‹ –Ú}‹ÛjÛ׊Ÿ×ؑ¿sŠŸh™ix}ÛÚ~sxowŠss‹{…Šc‚‹„×v}}{ ih–xÍ×ؑi¿ ۚr¿u}h{}}fu}hØ–xÍׇ|¾‹hrŽ s‹{cŒŠhf‹{„‹{‹}t d‡hs× ׊wsŠŸh—s¾cŠ|‹Öxtk× cŠ|‹Özcƒ dŸ×šx Ú}ۘ„r‹ Ú}ۄcu‹f‹Ú}ۇ׋f‹Ú}ۇ}…Š×sÂ׎‡Ÿ |‘™¾ ׅ¿h—…¾h‚‹„×v}}{ d‡hÚ}Ûڐuv–i¿‹uŽžf}‡wš¿…{r—¿ u¾‹×ؑ¿™rsŠŸh™ixowŠsrŽ xowŠsk‡w š{¾¾‹„{Š|™r s‡rth „{Š|ucŠ×׎Ÿ iÛs¿‡h–xÍ×ؑ¿{Ž{}}f{ŽØ –xÍ×uŽžu}hš¿z‹|™×is™i ˜r|uŠžthcŠ× –Ú}‹Ûv}}{š{¾{ŽfŒ¾‹Œ–‡Ž|h d‡™…¿{ŽØ‘¿xowŠsrŽ xo wŠ s k ‡w |Š h ‡|‘¾ ™ ׂ‹„׋׎Ÿ – t r fŒ¾ ‹ {}}fØ׍ Ú Ú‹× iۚ{¾…¾‹h–…×i‹cؑ¿×ŠŸ×šxšr¿–|iÛs¿‡h–xÍ×ؑ¿šr¿}Šw{}}f}ŠwØ ׎ž u¾ ‹ ׄ h … u ‡hc – xÍ × ‡hf … ׏ž h uŽž — ×¾ ™ i—¿  ¾ ‹ –xÍ × Ø‘¿ u }h{}}fu}hØ fŒ¾ ‹ ‡Š p c ‹|–xÍ × Ú}Ûv‹s ׎Ÿ s ‹{sŒ}‹ u¾‹×—„rhš¿¾‹ s¿‡h–xÍ×Ú}ۇ}…Š×s–u¾‹×ŠŸ× ‡ŠpthiÛc‹|–xÍ× Ú}Ûv‹sšr¿ ׎žc—„rh™…¿–…×‡|¾‹h׊Ÿ×—¿ thiÛw‡c …}܇š{¾w‡c


k‹s„ru¿‹| ¬¬

cs‹{¾‹u¾‹×–xÍ×Ú}ۖzu™r –}‹cu}‹wšr¿˜r|–…sØ ‡Š×׎Ÿ–‡h ׎žf܇ؑ¿xowŠsrŽxowŠsk‡wiۖxÍ×ؑ¿šr¿u}h{}}fu}hØ

…hx¹ ‘ Ž c„v˜} ŠrtŸŒØ‹—rh i‡r}v‹×Ž

Šrz‘„hŠ ˜ÓcrŽ Šr؋—rhcrŽ ׎–ž xÍׁŠru‡hfŒ –Úk}ןŒ…׏hž uŠŸ h „‡hŠ r ×Û –xÍ × —s¾ – ڎ | h׍ „Š | ‹„׋uŽž { ‹™k¿ ™ חrׄ{{ s ׎Ÿ s¾‹hcŠ×–u¾‹×ŠŸ× „¾×{ss×ŠŸ×–…{܇×cŠ× ‘c‚ƒ|Âd‡h–}‹uŠŸh„‡h –|×Ûv}}{Žiۚ{¾Úr‘ –s{x‹cšr¿|hŠ šhu¾‹×Š×kŠ|c{‹Ú‘rs¾‡x‹c s¾‡fŒ –}ܞ‡hc‹}z‹×‹–xÍ×|Šhšhœ dŠrd¿‡hs}hš…×–}‹–xÍ×ؑ¿—c¿šd ™…¿uhŠŸ ׊ן œi×c}ÛuŠhž uې׎‡ž ׊ …׏hž —¿v}}{Žcs hŠŸ —s¾×Š wk—¿ wkŠ × t‹|–ڍ h …hx¹‘ {Šž × wkŠ × ×ŠŸ × uŽž Š r x¹ ‹ „ u v‹‹„ sŠŸh—s¾wk—¿sr„‡|…¿‡|s‹{–}‹s‡r–…{܇זrc×Û v}}{Ž×ŽŸ –…{Ü ‡ זr c š{¾ {Ž v }}{ ׊ | ‡Ûš}–| –‡‹Ú¾ ‡ —{¾ cŠ w ‘ c –d¿ ‹ –| –xÍ × ™…Ô¾ c ¾ ‹ –}‹iۚxš…×s r s‹{ fÜ ‡ š{¾ s¿ ‡ hd‡‡× Ô ‹s×Û –…×š…{šxc}h–uÚr¿|r¿‡{s‹{t¿‹šxd‡‡×Ô‹su¾‹×iۚ{¾™…¿šx s¿ ‡ hd˜{|šx—ww׎Ÿ — …Û –… × š…{¾ Û –xÍ × ‡|¾ ‹ h׊Ÿ × šxuŽ š } ‡|‹cšxšx–|×ÛxËwÐ d˜{|šx–|–xÍׇ|¾‹h׊ן ׎–ž xÍ×׍„|Š ‡Š×…׏hž ¿ {‹ –}‹„‡×sŠhŸ —s¾ cšc¾ cc‹ –}܇ž |{‹ –}‹cu}‹w ׎cž s hŠŸ —s¾s× i‹ccŠÖq–u‚× –xÍ×s‹{׍„|Š ‹„׋ Š×uŽž § {t×  ‹|× §ª©«


¬­ k‹s„ru¿‹|

…hx¹„ ‘ hŠ ‹| –d{˜c Šru¾h„‹{ŠffŽv}}{ i„Ú}}Öw}Ž …hÚ¾‡„Šh‹| –xÍ×ؑ¿{ŽwÔԋz„{z‹}‡Š×c¿‹hd‹h clŸh{‹c |‹cuŽžiÛ{Ž™f}œ –„{‡–…{܇ךr¿ –Ú}‹Ûu¾‹×{Ž×ŸŒ™i c¿‹hd‹h —„rh‡‡c™…¿–…×i‹cw}ƒŠuw}‹}‚}Šuv‹uŠŸh…‹| uŽž{‹i‹cucu‚ucu‹h fז}‹s¿‡h{‹r¿|ןŒ™i ןŒ™i–xÍ×d‡hclŸh{‹cuŽ–rŽ| t¿ ‹ ‡hןŒ ™išr¿ š …hšxuŽž ™ r—¿  –xÍ × šr¿ š …s‡rš{¾ {Ž t ‡| ׎ž ןŒ ™iuŽž – s { –xµÎ | {šxr¿  |‚Ž šxr¿  |v}}{d‡hڎž ׿ ‡ huŠŸ h …‹| lžh–cri‹cf‹{–kܞ‡f‹{–ܞ‡{™„™×…hÚ¾‡„Šh‹| —{¿ ‡ hf u¾ ‹ ז‡hiÛu Ú Úz‹Ú šxš…×{‹š…×ׇ×׊ž h ‡|‘w¾ זsŽ|hcs‹{ —s¾‹„׋w‹}{Žd‡hu¾‹× š{¾šr¿×‡×‡|‘w¾ זsŽ|h –…{܇ז}܇×}¾‹hd‡hu¾‹× —s¾–s{šxr¿|f‹{–{ss‹s¾‡ÚŽž×¿‡h uŠŸh…‹| –k¾ × –‹×ŽŸ u¾ ‹ ×iÛs¿ ‡ hf r ‡|‘¾ s ‡r–‹sŠŸ h —s¾ – }ž { h‹× {‹i×c}ÛuŠž h wŠ r ׎Ÿ Š × ×ŽŸ – xÍ × Š × uŽž u¾ ‹ ×f r {‹c…¾  h™|cŠ w k‹s w¿‹×–{܇h cŠw‚‹„׋ cŠwis™id‡hڎž×¿‡hk‹šu|–}‹¾‹f}‹×ŽŸ –xÍ × f}‹uŽž u¾ ‹ זxÍ × Ø‘¿ ׌ؑ¿ … ׏ž h —{¿ }¾ ‹ hc‹|iÛu Ú Úz‹Ú —s¾ „¾  ×i s ™i—ہ‹i‹d‡hu¾ ‹ ×uŽž i ۗ„rhs¾ ‡ ڎž ׿ ‡ huŠŸ h …‹| r¿|ןŒ™„™i–{ss‹i}hœ ¾‹ Š×׎Ÿh‹×–}‹iۖxÍׇ|¾‹hš}w¿‹h׋ —¿c…hs‹wŠu¾‹×c{‹uŽ× ž rŽž ¿ |–Ú܇ž k¾|k‹sw‹¿ ז{܇h ‡Š × –xÍ × –is׋‡|¾ ‹ h–rŽ | cŠ × —¿  h‹×d‡h–}‹–Úܞ ‡ }Š w k‹s w¿ ‹ ז{Ü ‡ h—Û}Š w i s ™id‡h–}‹dŸ × „‘¾ v }}{׎Ÿ iۖxÍ × ‡|¾ ‹ hš}×Û iÛwcÚ}¾ ‡ h‡Ûš}…}Ü ‡ š{¾ u¾ ‹ ×s¿ ‡ h–xÍ × cŠ h {‹c{‹| ڎž ׿ ‡ h


k‹s„ru¿‹| ¬®

…hx¹‘„Šh‹| –d{˜c

uŠŸh…‹|u}‹ws‹{׎Ÿc—¿cŠ× –Ú}‹Ûu¾ ‹ זxÍ × Ø‘¿ {Ž w Ô Ô‹z „ {z‹}‡Œ×‹i‹„׋{‹c uŽ–rŽ|‡hf…׏žh ×¾‹k{–k|„}}–„}Ô–xÍׇ|¾‹h{‹c uŽžu¾‹×‡|‘¾×Žž u¾‹×–xÍז…{܇ח{¾–…c –xÍזf}ܞ‡hrhr‘ris™id‡hx}Ûk‹k× ™…¿ } ۏ c t h u¾ ‹ ×{‹c׿ ‡ |–ÚŽ | hš} |¾ ‡ {–c r –xÍ × c ‚ {…‹c ‚ dŸ×uŽž™id‡hs× š{¾{Žc‹}–jܞ‡|k‹ š{¾{Žc‹}iÜri‹hs‡r{‹ ׎ž–Ú}‹Û‡Œ×‹i—…¾h–{ss‹v}}{ ‹„׋w‹}{Žd‡hu¾‹× uŽž – f|–cŽž | ˜|hcŠ w ڎž ׿ ‡ huŠŸ h …‹| –f|–xÍ × ‘ c ‚ ƒ | ‘ c …‹ –xÍ × w} ƒŠ u w}  ‹}cŠ × {‹ –{ܞ ‡ ڑ r fŒ™r‡‡c{‹|¾ ‡ {{Ž ןŒ {Ž – ×ܟ ‡ {Ž } „{Ž k ‹s u c „ž h u c ‡|¾ ‹ hs¾ ‡ i s ™id‡hw} ƒŠ u w}  ‹}uŠŸ h …‹| ™…¿ {Ž f ‹{‡ s „¾ ‹ …Â Ú |‹|‹{™×u‹hf Ö h‹{f‹{rŽ uŠŸ h …‹| u¾‹×cšr¿fr–s{…Š™iŠ×׎Ÿ ڎž×¿‡huŠŸh…‹|c}Ö‹s‡w—u×u¾‹× r¿|‡Œ×‹i—…¾hc‹}™…¿u‹× c‹}}Šcƒ‹‚Ž c‹}–i}Ô–{ss‹z‹×‹ –r×s‹{}‡|f}‘׎Ÿ—…Û iۖxÍ×ؑ¿—f¿f‹rx‡rzŠ|s‡ršx


­ß k‹s„ru¿‹|

…hx¹f ‘ ŒsŠ× psvŠ{˜{ Šrx¹‹r‹×‚}Ž„Œ}‹Ô i…ׇhf‹|

…hÚ¾‡sŠ× ׎Ÿ–xÍבc‚ƒ|Âd‡h…hs‹–‡h ‡|‘¾…¿|u}‹| r¿|cŠ× ‡Œ–z‡fŒkۇŽ u¾‹×–xÍ×s‹xÛd‹{‹z‹×‹r¿| –…×¾‹ z‹×‹rŽ {‹–¾ ‹ –}ܞ ‡ hz‹×‹™…¿ yË h ×¾ ‹ yË h rŽ –}‹–|iŠ r w} d ‹} ™…¿šxwkuŽžiŠh…Šr{cr‹…‹} —s¾c¾‡×–xÍׇŒ–z‡ –r×r¿|–u¿‹ šxwk –„} i —¿  c { ‹‡|‘¾ …¿  |u}‹|r¿  |cŠ × …Š h i‹c׊Ÿ × cÚŠrÚ}‹ci‹ccŠ×šx ÚwcŠ×–xÍ×w‹hf}ŠŸhw‹hf}‹ i×c}ÛuŠžh u¾‹×{‹‡|‘¾uŽž×Žž i×u¾‹×–„Ž|šx c‹}z‹×‹d‡hu¾‹×rŽ{‹sŠŸh—s¾–xÍ×s‹xÛd‹ –}‹thšr¿iŠr w}d‹}wk™…¿ i‹c׊Ÿ×c‹}z‹×‹cc¿‹…׿‹–}ܞ‡|œ šxi×f} —c¾ c ‹}c¾ ‡ –irŽ | ™ …¿ Š × ×ŽŸ š r¿ { ‹c}‹w–irŽ | d ‡h…hÚ¾ ‡ sŠ × –xÍ × Ú}ۄŒfŠ Ô ‡hf … ׏ž h šr¿ s r „‡|…¿ ‡ |s‹{cŠ × {‹s‡r sŠŸh—s¾–}ž{—}c–xÍבc‚ƒ|Â{‹

…hx¹— ‘ ×× „zu Š ˜u ŠrlŒd‹{tŸŒ|‹ id‡×—c¾× …hÚ¾‡—××u¾‹×cxowsŠ r xŽ owsŠ k ‡wu¾‹×k¾|–…܇k‹s w¿ ‹ ז{Ü ‡ h׿ ‡ |–{ܞ ‡ š} –xÍ × ¿ ‹ ל ¿ ‹ ל uŠŸ h –h × „ruŠŸ h u‡hfŒ }{‚}Š u v‹Ô‹s ˜ |{uŠŸ h …‹|—t™c¿ — tšc{‹–xÍ × cŒŠ h cŠ × —¿c|c{‹t‹|Šrx¹‹w¿‹×s‹r –Úܞ‡‡¿{k‹sšu|d‡h–}‹ u¾‹×


k‹s„ru¿‹| ­¦

…hx¹‘—×× „zŠu˜u

Ú}ۇ‹i‹}|Š×kŠ| is˜s

wŒ–ڝ Ô {‹{‹cs¾ ‡ {‹c×Û ׎ž u }‹w¾ ‹ u¾ ‹ ×|Š h „Šž h –„Ž | cŠ w w}}r‹ ‘ c ‚ ƒ | ‘ c …‹‚}Š u v‹Ô‹s ˜ |{‡Ž c ¾ ‹ –‹u¾ ‹ ×s‹|šx—¿  c ™ …¿ Ú|‹|‹{d×d‹|k¾|…hs‹s¾‡šx –}‹cd‡‡×˜{u׋r¿| –{ܞ‡‹×׎ŸcšxÚw–i¿‹fÖ„{‹×‡|‘¾uŽžŠr˜Úv‰ w‡c¾‹…hÚ¾‡×Žž –ÚŽ|w–s{uŽž—¿ ڇ{‹cu}‹wd¾‹¾‹–„Ž| –}ܞ ‡ hc‹}–xÍ × c‹}s‹|׎Ÿ {Ž uŠž  šx™×˜cv‹s –c r cŠ w s‹| –xÍׇŠ×–rŽ|cŠ× –cri‹c}¾‹hc‹|‡Š×–rŽ|cŠ× –cr—¿ f‹{s‹| {‹Ú}¿‡{cŠ×–}Ž|w}¿‡|—¿ ihš{¾–xÍ×d‡h—xc {Š×—xcsŠŸh—s¾ s‹|rŽ…}܇s‹|kŠž–u¾‹×ŠŸ× t¿‹f×rŽ—¿s‹|rŽšxrŽ t¿‹f×kŠžs‹| —¿i{ s¾‹hcŠ×–u¾‹×ŽŸ–‡h


­§ k‹s„ru¿‹|

u¾‹×Ú}ۇ‹i‹}|Â× Š kŠ| is  ˜s Šrx¹‹z‘„hŠ ˜Ó i‡r}v‹×Ž u¾‹×Š×kŠ|׎Ÿc{‹‡|‘¾cŠw–}‹…‹|xµ –‹u¾‹×‡|‘¾uŽž{‘׍v …hx‘¾{Šž×uŽžÙËÎhv׉ ڇrŽ–}‹šxׁr–„¿× cšx–i‡u¾‹×Š×kŠ|uŽž×Šž× t‹{–…s t ‹{Ø iۚxš…×{‹š…×…Š c –cÖq š {¾ f¾ ‡ |{Ž –}‹c š{¾–f|šr¿w‡c™f}™…¿{‹‡|‘¾cŠw–}‹ ׎žšr¿w‡c–| ڇšr¿f‹{¾‹ –…{܇ׁ¾‹…Šc‡| ¾‹hŠŸ×–t‡Û×¾Û iۚxš…×{‹š…× ڑr|‹cœ s‡w|‹cœŒw‹cc‹}s‡w׎—ž „rh™…¿–…×¾‹…Šc‡|–}‹cw‡c¾‹ t¿‹hŠŸ×™…¿šx‡|‘¾Šrx¹‹w¿‹×s‹rcŠwØ{uŽžŠr ڇ–}‹{‹u¾‹×cs‹{{‹ {‹‡|‘¾uŽž×Žž—¿–d¿‹œ ‡‡cœ i‹c׎ŸcšxsŠŸhuŽžŠr׊Ÿ× –}‹c™…¿šx‡|‘¾uŽž Šrz‘„hŠ ˜Ó–}܇ž |{‹„Šc–u¾‹š}xµ—¿{‹‡|‘c¾ wŠ –}‹sŠhŸ —s¾xµ §ª§¨{Š×c §¨ xµ—¿sŠhŸ —s¾–cŽ|ž d¿‡hcŠ×{‹ ™c¿kr srڊ×i}hœ §¨ xµ ׎ž–}‹c„‡×{‹sŠŸh—s¾s¿×–…{܇×cŠ×cŠwu¾‹×Ž s¾‡x‹cs¾‡fŒ –}‹–‡h –}‹–xÍ × fׄ‡×–‡h –¾ ‹ –}ܞ ‡ h‡Ûš}{‹™…¿ – }‹yË h –‡h œ –Ú}‹ÛjÛ׊Ÿ×–}‹thڑršr¿–s{x‹c ׎ž–}‹yËh—¿ ¾‹uŠŸh„‡h׎Ÿ–xÍ× –Úk}ןŒ…׏žhr¿|cŠ× s¾‹hcŠ×—s¾×„Š|‹„׋uŽž™k¿™×—rׄ{{s×ŽŸ –u¾‹×ŠŸ× „¾×{ss×ŠŸ×–…{܇×cŠ×…{r c}Ö‹u}‹w–‡‹š¿¸ i‹ccŠÖq–u‚× –xÍ×s‹{׍„|Š ‹„׋ Š×uŽž § {t×  ‹|× §ª©«


k‹s„ru¿‹| ­¨

Ú}ۇ‹i‹}|–„tŽ|} „{‹i‹˜} Šr‹k‘f ic‹Ôi×w}Ž ‡hf…׏hž uŽšž x{}Öz‹Ú‡|‘–¾ {܇hc‹Ôi× k܇ž ‡‹i‹}|–„tŽ|} f}Šw –‡‡Ú}ۖ„tŽ|}uŽ‡ž |‘s¾ r s¾‡cŠwÚ{¾‹–{܇hc‹Ôi×Â×Û׎už ‹¾ ׄŠhž š¿–|–…×š…{¾Ûf‹{—×¾™id‡hu¾‹×c¾‡×uŽuž ‹¾ ×iÛs‹|u¾‹×„Šhž š¿ –}Ž|w}¿‡|–| ‡Špd‡hu¾‹×iۖxÍ×Ú}Ûv‹s—׾ׇ× w‡cš¿–| —¿  c – xÍ × Ú}Ûv‹s —¿  –xÍ × Ú}Ûv‹s {Ž — xcœ š…{ –xÍ × f}Š w ™„–xÍ×c}Ûic–|f}Šw  c‡|¾‹h׊Ÿ×—…Û –}‹„Üwu}‹w—Û „Üw–„‹Û{‹×ŽŸ u¾‹×‡|‘¾‡r}×ÛyËh¾‹ —¿u¾‹×šx|Šhšhœ ihšx‡|‘¾uŽž –{܇hc‹Ôi× vrhfšx—…Ûf}Šw —s¾f}ŠŸ×}{—¿cš{¾Ú¿×uŽž‡|‘¾ d‡hu¾‹×{Ž—s¾–ux–}‹ ‡|¾‹h׊Ÿ××Û –ux–}‹uŠŸh׊Ÿ× {ŽsŠŸh—s¾–ux …{¿ ‡ – c …{¿ ‡ i¡  ‡|¾ ‹ h׊Ÿ ×Ûu¾ ‹ ×xo wŠ s u¾ ‹ ׄŠž h –„Ž |š¿ –|¾ ‹ –‹u¾‹×s‹| „Šhž –„Ž|–cŽ|ž cŠw}¾‹hc‹|d‡hu¾‹× –‹u¾‹×s‹|—¿ ‡Špd‡hu¾‹×iۖxÍ×Ú}Ûv‹s r‘¾‹–xÍחc¿–xÍׇۚ}c{Ž ׎ž‡hf…׏žh i‹ccŠÖq–u‚× –irŽ|Âw}}iÚ}Ûv‹sÚ}ۇ}…Š×s –{܇ž Š×uŽž §«„h…‹f{§ª©­


­© k‹s„ru¿‹|

–Úk}ןŒ…׏hž ™×hc}}{p‹×

¦ Ú}ۇw‹ŽfÖ‘x{‹i‹}| …hx¹‘{…‹iŠ×u} „}iג˜u

Šrw}{׍‹„}‹k}…‹} c}h–uÚ{…‹×f}

© f}‘w‹‚}Žk |Š Šr„×r‡c i–kŽ|h™…{¾

¬ …hx¹u‘ ‡h}Šs× cגs„Ž˜ Šrx¹‹w¿‹×f¿{ i‡w}‹kv‹×Ž

§ Ú}Ûf}‘– cڐuvci …hx¹–‘ „‹} cגs„Ž˜

Šr–Ž|w i‡w}‹kv‹×Ž

ª …hx¹w‘ r r‹t‹˜} Šrc‹hk‘‚}Ž–i}Ô„d i„h…Âw}Ž

­ Ú}Ûf}‘Ô‹Ö˜„zs …hx¹w‘ Ô  {Ž ԋÖ{× Ž Šrx¹‹„‘h–×× i×f}}‹k„Ž{‹

¨ Ú}Ûf}‘× |Š v} …hx¹‘{Šž× z‘}us’˜s

Šrx¹‹„uv‹‹„ i„c×f}

« Ú}Ûԋց‚ƒ o „{uvŽ}‹i‹}| …hx¹„‘ h … dגs|’ ‹f˜{

Šrx¹‹„‹Š× i×f}}‹k„Ž{‹

® …hx¹c‘ ׍ }Ž iגu˜ | ŠrcŠÖsۂ‹‹„ i×f}Ú×{


­­ k‹s„ru¿‹|

‡Špd‡h‘c‚ƒ|‘c…‹d‡h…hx¹‘{Šž×–}‹×ŽŸ uŽž–‹¾hŠw šx—¿‡Špd‡hu¾‹×c‹|–xÍ×Ú}Ûv‹sš{¾×¿‡|×Û –‡‹ ‡h׊wr‘l ؑ¿ cŒcŠ w ׊ w ™…¿ kŠ r –iׇ‡cu‹h׎Ÿ ׊ w –}ܞ ‡ |{‹ –}‹iÛf‡|yË h š{¾×¿‡|×ÛuŽžu¾‹×sŠcsh–‡‹{}}fØ׍Úڋ×uŽž–‚–‡ x}Ûc‹‚ ‡‡c{‹u‹h}¾‹hc‹|d‡hu¾‹× f܇‡Špd‡hu¾‹×c‹|–xÍ×Ú}Ûv‹s v}}{uŽžu¾‹×„‡×˜cc„‡×šx—¿ „¾×uŽž–…܇‡|‘¾™×„¾×…|‹w cf܇‡Špd‡hu¾‹×c‹|–xÍ×Ú}Ûv‹s{ŽiŒ××š{¾×¿‡|×Û ‡hfš…× –‡‹¾‹šxl …hx¹‘ — …× …hx¹‘ d ‹ …hx¹‘ Ú }…{ …hx¹‘ sܟ ‡ ‡Š×׎Ÿ–kŽ|h™…{¾×Ûf}Šw …hx¹‘…¿‹ …hx¹‘fŒrŽ u¾‹×‡‹i‹}| „h…Âu‡h u¾‹×‡‹i‹}|„Ši× u¾‹×‡‹i‹}|Âi× …hx¹‘sŠ× Ù¹‹| ؑ¿…ԍhfÖ—{¾—c¿ Ù¹‹|ؑ¿k‹||Šhš{¾…{r׿‹ –‡Û‡Ûšxf¿‹Ø‘¿…ԍh {‹—¿ ؑ¿…ԍh–rŽ¡|×ŽŸ{Š×dŽŸ–cŽ|iz‹×‹iÛs‹| ‡|¾‹r¾×–‡‹{‹ sŽš¿c¾‡× –‡‹u‹h׎ŸdŸ×c¾‡× –‡‹¾‹šx …hx¹‘k‡w …hx¹‘…| š{¾ u }‹w¾ ‹  ™k¾ œ —×¾ – | —×¾ }¿ ‡ |–x‡} – l × s … hx¹‘ k ‡w …hx¹‘…| u¾‹×؋h‡hf…׏žh u¾‹×؋h‘c…‹×…hx¹‘Ú}…{ rh–|× ׎ž–xÍ×Ú}Ûv‹s–hŽ|wœ ×Û ‡hfÂ׎Ÿ–xÍ×Ú}Ûv‹s cŽž‡hf—¿¾Û ¦¬ —¿f}Šw ׎žÛuŽž–Úk}ןŒ…׏žh—„rh™× u¾‹{c‹h—…¾hc}h„|‹{d‡h–}‹lžh–xÍ×k‹Úuv šr¿–…×kŠr–i× …hx¹Ù‘ ×ËÏ –‡‡…hx¹Ù‘ ×ËÏ –}œ׎cŸ ‡ ‹i‹}|–iŽ| Û}Šw}‡hš…{f}Šw

–‡‹š¿c‡¾ ×™…¿–…×kŠr–iז„Ž|c¾‡×f¾‡×d¿‹h—×¾Û—s¾–}‹‡|‹c–…× }¿ ‡ |–x‡} – l × s – }‹t h iۇ‡cx}Ûc‹‚ –}‹˜c…c™f}š{¾ – xÍ × z‹ƒ‹v}}{¾‹|Šhšh–xÍׇ|¾‹h׊Ÿ× –Ú}‹ÛjÛ׊Ÿ×™f}iÛ{‹¾‹‡Ûš} ™…¿–}‹˜i{sŽ–}‹˜i{sŽšx¾‹hŠ× Ÿ –|d‡hi}h–xÍ×d‡hi}hd‡hx‡{ –xÍ×d‡hx‡{ ˜i{sŽ{‹–u¾‹š}cx‡{{‹–u¾‹×ŠŸ× –d¿‹™iš…{¾Û d‡hi}h{Ž‡Š×–rŽ|i}hs‡r d‡hx‡{{ŽcŽž…{ܞ×cŽž—„×cŽž}¿‡|ڊ×


k‹s„ru¿‹| ­®

i{šx…{r –Ú}‹Û–xÍ×d‡hx‡{ –Ú}‹ÛjÛ׊Ÿ × –}‹i h ڑ r šr¿ – s { x‹c ‡‹i‹}| – iŽ | Û׎Ÿ – }‹c f¾‡×d¿‹h–kܞ‡‡|‘¾—¿Û —s¾|Šhš{¾x}Ûc‹‚˜i¾h—i¿h ™…¿–…×d‡hu¾‹× –„Ž | c¾ ‡ × –Ú}‹Ûu¾ ‹ ×xo wŠ s rŽ x o wŠ s k ‡w‡|‘¾ — ¿  –}‹c w ‡c –xÍ×Ú}ۄŒfŠÔ —s¾|Šhš{¾–…×Ú|‹×׊Ÿ×‡‡c{‹ –}‹ih–}Ž|c¾‹}‡œ ׍r…×¾‡|uŽ™ž …¿}‡c}‡uŽšž {¾—×¾c™ …¿}‡uŽ—ž ×¾—¿‡|¾‹h׎‡Ÿ ‡cšr¿–| ‡‹i‹}|Âk‹f}Šw –‡‡ ‡‹i‹}|Âk‹‡hf…׏žh ׎žÛ‘c‚ƒ| u¾‹× ‡‹i‹}| {Šž × ×Û ‡‹i‹}| k ‹×Žž c ‘ c ‚ ƒ | u¾ ‹ ׇ‹i‹}| {Šž × „‹| Ú¾‡—{¾f}‘i‹}|Â{Šž×uŠŸh׊Ÿ× cŽž‡hfÂ¾Û ¦­ —¿f}Šw ׊ž×yËhl }¾×–c¾‹…hx¹‘„h…Â

…hx¹‘„h…šr¿u}‹w¾‹–xÍ×Ú}Ûv‹s—¿×Û c„{kܞ‡„{׋{uŽžu¾‹× –xÍׇ‹i‹}|™…Ô¾‡|‘¾uŽžŠr„‹Š× ˜f}‹k u¾‹×–xÍבc‚ƒ|–}Ž|c¾‹ s¿×xµÛ t¿‹×Šwc¦®f}Šwt¿‹×Šw…hx¹„‘ h …Âc ¦®…hx¹x‘ × ´Î f}Šw

‡Š × ×ŽŸ š {¾ f¾ ‡ |kŠ r ×Û …hx¹‘ „ h … ׎Ÿ kŠ r —¿  –xÍ × Ú}Ûv‹s fÜ ‡ Šr„¾×…|‹ws¿‡h–‡‹Ú}Ûv‹srŠ cŠ×s‹{…Šc–cÖqÂd‡hsŒ}ŠwsŒ}‹ w‡cš¿‡|¾‹hkŠr–i× ‡ŠpuŽžiÛc‹|–xÍ×Ú}Ûv‹sšr¿×Šž×f܇‡Špd‡h Ú}ۇ}…Š×s–u¾‹×Š× Ÿ yËh—s¾‹¾ –u¾‹×Š× Ÿ kŽdŸ ‹r–|–{܇ž ‡‡c{‹‡|¾‹h׎Ÿ cx}Ûc‹‚xº‹h–|kŠr–i× v}}{r‹Ø‘¿uŽžiۇ‡c{‹×ŽŸu¾‹×u}‹wc¾‡× —¿—…Û sŠhŸ —s¾|hŠ š{¾s‹| f}‘w‹‡‹i‹}|‡hfš…ׇhf™r–xÍ×|Šhšh ™×hxowŠs‘c‚ƒ|‘c…‹u¾‹×u}‹w{‹kŠr–i×s‡r ‡Š × ×ŽŸ { ‹x}Ûc‹‚s‡×„ r u¿ ‹ |d‡hu¾ ‹ ×uŽž ¾  hšx—¿  –u¾‹×Š× Ÿ –‡h„Œ…}Šwz‹|™×uŽuž ‹¾ ׇ|‘r¾ ¿ |cŠ×‚cƒ‹‡w}{{‹r¿|cŠ× u¾‹×u}‹wcŠ×{‹s‡rœ –| –Ú}‹ÛtŽistŽv}}{‡‹i‹}|ÂcŠw ‘c‚ƒ|š{¾Ú‘rs¾‡cŠ×iÛڑrs¾‡™f} c‹}–u‚׋¾‹c‹}–}ܞ‡his™i c‹}rŒ–׍ × c¿ ‹ –r × –xÍ × |Š h šhœ –Úܞ ‡ {}}f–Úܞ ‡ ØdŠŸ × ™rz‘ { ™ r u¾‹×iÛkŽŸ—ih—„rh–…sØ u¾‹×š{¾šr¿w‡c¾‹u¾‹×šr¿w}}v}}{


®ß k‹s„ru¿‹|

dŠŸ×׊Ÿ×œ cs‹{ —s¾v}}{k‹suŽžu¾‹×׌‡‡c׎Ÿf܇v}}{¿×œœ ‡‡c–xÍ×dŠŸ×–xÍ×z‘{šx–| ׊ž× ™f}iۚ{¾|‡{}Šw w}}r‹‘c‚ƒ| ‘ c …‹uŽž ‡ |‘¾ ™ c¿ k r s r ڊ × u¾ ‹ ×u}‹wcŠ × …{r –xÍ × —s¾ ¾ ‹ u¾ ‹ × š{¾Úr‘ –j|œ–hŽ|wœ–u¾‹×Š× Ÿ –‡h‡Š×׎‡Ÿ ‡c{‹–x´r–Ø|—¿ihx}Ûc‹‚ ™…¿ÚŽž×¿‡huŠŸh…‹|u}‹w –{ܞ‡„‡h„‹{Š×׎Ÿ–}‹cšr¿Ú‘r׎ž×Û ‡Š×׎ŸiۖxÍׇhfÂu¾‹×–‡h }‘k¿ rŠ ™×v‹sd× Š vÂd‡hu¾‹×–‡hfׇÜ× ž š{¾}‘¿ –‹{ŽkŽ s ‡|‘i¾ s d‡hu¾‹× „h¾‹h‹{i¿‹f}‡wv‹sdŠ×v‡Š×׎Ÿ f}‡wv‹sdŠ×vÂ׎Ÿ—¿ –}‹cw‡c kŠ r –iח¿  ¾ ‹ i s sŠŸ h —s¾ w }} v }}{x¶Ñ h dŸ × {‹—¿  ׎ž ÛuŽž ¾ ‹ y‡cv‹sd× Š vÂu–Žž xÍז}܇×}¾‹hd‡hisuŽwž }„u v× ¢ × ŠŸ y‡c{‹˜r|ŒrŠw c}ۗ„d‡hi s uŽž w } „ u v¢ ׎Ÿ c }Ûi‹|‡‡cuŠž  „}}ڋhf }¾ ‹ hc‹| –}Ž | c¾ ‹ y‡cv‹s dŠ × v uŽž – xÍ × „¾  ׅ|‹w–…{Ü ‡ ×f×uŠž  œ šx׎Ÿ ™…¿c‹|–xÍׄ¾×ۖ‡Ž|r–d¿‹šxœ u¾‹×}‘¿d‡hu¾‹× isd‡hu¾‹× ؑ¿uŽž…rڿח¿u¾‹×}‘¿ f܇}¾‹hc‹|׎Ÿ–xÍז}܇×}¾‹hd‡hisuŽžw}„uv¢ uŽ×ŽŸ–‹is w} „ u v¢ — ¿  ׊Ÿ × c‹}y‡ci s ׎Ÿ y ‡c˜r|…Š c v}}{k‹s sŠŸ h —s¾ Š × w}}{‹ y‡c׎ž–}Ž|c¾‹…Šcv}}{k‹s‡|¾‹hۖ‡Ž|r‡‡–}ܞ‡|œ uŽž – r¾ × uŽž „ r c fÜ ‡ –‹u¾ ‹ זd¿ ‹ „{‹v „ {‹wŠ s z ‹×‹d‡hu¾ ‹ × ×Šž×Ûc}ۗ„d‡his–d¿‹{‹×ŽŸ…{r uŽ×ŽŸÚ‡–d¿‹{‹×ŽŸ…{rc}Ûi‹| y‡cv‹sdŠ×všr¿‡|¾‹h–s{–{r–s{…×¾| uŽ×ŽŸu¾‹×{‡hr‘v‹sdŠ×v d‡hu¾‹×t¿‹Ú‘r–uŽ|wcŠw˜c׎Ÿ–}Ž|c¾‹–xÍ×u‡huŠŸh—u¾hœ ‡|‘¾™×׎Ÿ —s¾„‹|s‹d‡h–}‹c–xÍ×fז…{܇×u¾‹×œ –}‹œ —s¾„‹|s‹d‡h v}}{u¾‹×–…×d‡hu¾‹×–‡h –xÍז…{܇×u‡hfŒuŠŸh—u¾hœ ڋcŠ× –d¿‹™i–„Ž|×Û ڑr‡|¾‹h׎Ÿ–f|šr¿|×š…{u¾‹×uŠŸh…‹| ׎žۖ}ܞ‡hv}}{uŽžw}„uv¢r‘–}܇×}¾‹hd‡hsŠ–‡h –xÍׄ¾× …|‹wc}k‘¿ rŠ œ –xÍטr|ŒrŠw‡|¾‹h׎Ÿ Û –‹u¾‹×{}Öz‹Úšx—¿


k‹s„ru¿‹| ®¦

iۚ{¾c‹|–xÍ×Ú}Ûv‹sšr¿|Šhšh cc}Ûi¾‹h‡|‘¾z‹|™×sŠŸh—s¾u¾‹×|Šh š{¾s‹|‡|‘¾—¿ v‹sdŠ×vÂt‘clŠcy‡c–xÍ×v‹sdŠ×vÂuŽžۖ‡Ž|r‡‡i× c‹|–xÍ×v‹sdŠ×vÂuŽžw}„uv¢d‡hÚ}ۇ}…Š×s —s¾„‹|s‹d‡h˜c c – xÍ × v‹s dŠ × v v }}{r‹–…{Ü ‡ ז}‹ —s¾ „ ‹|s‹d‡hv}}{uŽž – xÍ × Ø‘¿}Šw؍rk‡wf܇isuŽžw}„uv¢d‡hu¾‹×f}‡h}¾‹h‡|‘¾×ŽŸ u¾‹×r‘c}Ûi¾‹h d‡hu¾‹×‡|‘¾s‡r–‹ –…×kŠr–iׅ{r u¾‹×uŠhŸ …‹|š{¾šr¿yhË ™…¿yhË –„Ž|×Û –}‹iۖx´r™…¿–s{–…׎|ž  –}ܞ‡hdŽŸ…{‘}‹dŽŸ…{‹—…¿huŽž{Š×˜i{sŽ×ŠŸ×׎Ÿ{Ž—s¾{‘s}—s¾f‘t ‡|¾‹–‡‹{‹ –xÍׄ}Ö£ fi’j‹{×Û ™…¿–‡‹ ڐu’v£ v{’{£ „h’Ó£ „}Ö£ fi’j‹{ {‹c}‹wš…¿w‘k‹—ÛxowŠss‹{׊Ÿ× u¾‹×uŠŸh…‹|iÛf¾‡|šs¾–s¿‹ dŸ×šxœ ‡|¾‹h׎Ÿ×Û t¿‹–kܞ‡s‹{c‡h{‘s}c‡hf‘t׊Ÿ×c{Ž—s¾{Š×iÛ y‹rhځc׎Ÿ™…¿–xÍ×c‡h{‘s}c‡hf‘tuŠŸh…{r v}}{׎Ÿrh‡‡ci‹c c‡h{‘s}c‡hf‘t t¿‹yËh–„Ž|hv}}{š{¾šr¿…{rf¾‹…{r}‹f‹{אƒ|–}‹ yËh™…¿kŠr–„Ž|×Û Š×׎Ÿ–cŽž|cŠw–}ܞ‡h‡Špd‡hÚ}ۇ}…Š×sÂc‹|–xÍ× Ú}Ûv‹s d‡×—c¾×…hx¹‘Ø‹h –‡‡ …hx¹‘Ø‹h‡hf…׏žh –i¿‹fÖ ‡}|–uŽ–}œ׎fŸ }Šw –‡‡œ–i¿‹fÖ‡}|–uŽ{…‹–dŽ|×®x}ۘ|f uŽ—}c–}‹„h„Š| u¾‹×c‡|‘¾d‡hu¾‹× —s¾{ŽuŽž„ŒfŠÔ‡|‘¾f܇¾‹u¾‹×„¾h Ú}Ûu¾‹×{‹…‹–}‹–}ܞ‡| {‹‡|‘¾cŠw–}‹ „¾h‡hfÂ׊Ÿ×šx—¿d‡‡hfÂ׎Ÿ cŠwfÜךxב¿× —¿„¾hd‡hu¾‹×‡‡c{‹–}ܞ‡|…‹–}‹ –}‹š{¾u}‹w¾‹ u¾‹×„×™iv}}{Ûd‡h–}‹{‹c׿‡|–ÚŽ|hš} –‹Ú‡u}‹w¾‹‡Šp d‡hu¾ ‹ ×c‹|–xÍ × Ú}Ûv‹s –‡À u¾ ‹ זxÍ × |Š h šh |Š h hhœ ‡|‘¾ u¾‹×c‡|‘¾–hŽ|wœ d‡hu¾‹× wu–‹{‹u}‹wi‹cÚ}ÛuŽ…Šh׎Ÿ–ux d‡h–}‹‡|‘¾cŠwu¾‹×…{r–| u¾‹×yËh‡|¾‹h–hŽ|wœ –Ú}‹ÛjÛ׊Ÿ× –‹„¾hÚ}Û{‹ u¾‹×ih„¾hi‹cŠru¾‹×{‹…‹–}‹ {‹d‡Ù‹c w‹huŽ c–dŽ|×ir…{‹|{‹ w‹huŽcÙ‹cfŒ{‹Ú}¿‡{cŠwؑ¿{‹ u¾‹×–dŽ|×


®§ k‹s„ru¿‹|

ir…{‹|{‹–‡h{‹Ù‹c–}‹™…¿{‹‡|‘¾r¿|œ –‹|¿‡×…Šhšx׎Ÿ–uxd‡h–}‹×ŽŸ{ŽucdŠŸ×ucz‘{d‡hv}}{ u¾‹×–cwš¿…{ru¾‹×yËh˜r|s‡rؑ–¿ rŽ|–hŽ|wœ–}‹ih‡Á‡|‡{}Šw —ۇŠpd‡hu¾‹×c‹|–xÍ×Ú}Ûv‹s—¿×Û –xÍח¿ –xÍזhŽ|wœ ‡|¾‹h×Š× Ÿ –Ú}‹Ûu¾‹×yËhu¾‹×xowsŠ – hŽ|wœ‡|‘‡¾ |¾‹h×Š× Ÿ sŠ–}‹–‡h c š {¾ }‘¿ ¾ ‹ u¾ ‹ ז‡‹v}}{d‡h–}‹šx–xÍ × —ׁu‹h‡|¾ ‹ hš}…}Ü ‡ š{¾ uŽžkŠr–iׇ‡c{‹cf܇¾‹Ú}Ûd‡hu¾‹×iۄ¾h{‹–}ܞ‡| „¾h{‹Šr–}‹×Û –hŽ|wœ —¿cd‡cŠwfÜךx—¿„¾h{‹™…{¾ —¿d‡cŠwfÜךx–}ܞ‡| ‡|¾‹h׊Ÿ×Û cŽž‡hf—¿¾Û §¦ —¿f}Šw ב¾×׾ۖ…×š…{ xËiiwŠ×׎Ÿ ‡Špd ‡hu¾‹×c‹|–xÍ×Ú}Ûv‹s §¦‡hf—¿׎fŸ ‡Ü Ú}ۇ}…Š×s §¦ ‡hfÂu¾‹×uŠhŸ …‹||Šhš{¾–f|–…×‚‹„׋d‡hÚ}Ûڐuv–i¿‹™…¿r–‘ „Ž|w¿‹h ‡|¾‹r‘—s¾c‡h{‘s}c‡hf‘tuŽž{Š×…‡ch˜c‡|‘¾×ŠŸ× –…|Ž|w׊Ÿ× –…|Ž | w׎Ÿ t¿ ‹ ؑ¿ ™ r„}¿ ‹ hf‹{r w f‹{rŽ — ¿  {Š × šx…‹–…|Ž | w|žŒ uŒ‹|ir–Ø‹šx–}܇ž |œ–Ú}‹Û{Š×š{¾{fŽ ‹{rŽiۄ}¿‹h{Š×{ŽshŠŸ —s¾ f‹{kŠž k¿‹‹{cf‡|uŒ‹|u‹h×Š× Ÿ f‡|uŒ‹|u‹h׎Ÿ f‡|˜i{sŽ uŽ× ž × Šž ˜i{sŽu× Žž Žž ׎fŸ ‡Ü ځc׎šŸ {¾{kŽ × Ÿ rŽš{¾{fŽ ‹{rŽsr sŠih—„rh‡‡c sŠhŸ —s¾f‹{kŠž k¿‹‹{cuŒ‹|f‹{rŽf×rŽuŠž uc…|¾‡{…Ô¿‹šx—¿ –‹×ŽŸ is™i{Š×sžŒ–u¾‹š}{Š×d× Ÿ –…|Ž|wv}}{™…¿—…c–…šx…{r ™…¿u¾‹×uŠŸh…‹|iŒ–‡‹š¿ i‹ccŠÖq–u‚× y‡cis˜r|…Šcv}}{k‹s –{܇ž fžŒŠ×uŽž ¦¦ –{ƒ‹|× §ª©­


k‹s„ru¿‹|

 fÖÛؑ¿ iŠ r uŒ c}‹wd‡d{‹…‹c{Ž f ‹{؍ r Ú‹r™rœ ‡Š×–crdŸ× i‹cc‹}–}Ž|hŒrŠw‡‹|Ú}}ƒ‹f}‘w‹‡‹i‹}| d‡™…¿ u¾‹×ؑ‡¿ ‹¾ ×ڍi‹}֋s‹{…Šc–cÖqÂuŽž ‹¾ v}}{k‹s‡×Š ׎uŸ ‹¾ ×w‡c¾‹ ×s’t –„|’˜|x‹x´˜|w}}r‹u¾‹×ؑt¿ h dŠ× Ÿ w}„u v–¢ xÍ×v}}{v‹s—¿ –xÍׇŠ×–rŽ|cŠ×–…{܇×cŠ×…{r–| –}‹c–f|–uŽ|w™…¿yËh—¿¾‹ —{¾×ŸŒ„‹|s¾‹hœ uŽžš…h{‹œ –}Ž|c¾‹„‹|׊Ÿ×„‹|׎Ÿ ڇ–d¿‹th {…‹„{ u }—¿  –}Ž | c{…‹„{ u }šr¿ fŒ–rŽ | –u¾ ‹ ׊Ÿ × iہ¾ ‹ ןŒ ׎Ÿ {‹i‹cš…ל š{¾ š r¿ – | –xÍ × {…‹„{ u }‡Š × –rŽ | cŠ × ‡Š × ×ŽŸ ڇi¿ ‹ –d¿ ‹ šx׊Ÿ × c}Ûi‹|t h cŠ × …{r –…{Ü ‡ ×{…‹„{ u } ׎ž fÜ ‡ f‹{i}hi‹cz‹fxowŠsf܇issz‹×‹ š{¾|‡{}ŠwÚ}Ûڐuv–i¿‹ s}h׎ŸiÛ|‡{}ŠwuŽžš…× –{ܞ‡–i¿‹d‡h|‡{}Šwf‹{i}h–s{…Š™i –i¿‹d‡h—¿iۚ{¾|‡{Ú}Ûڐuv–i¿‹šr¿|Šhšh ™f}„‡×š¿ ׊ž×–xÍ× ‡|¾‹h׊Ÿ××ÛÇ i‹ccŠÖq–u‚× —¿—s¾×„Š|‹„׋w‹}{Žd‡hؑ¿„}¿‹h Š×uŽž §«c}cn‹f{§ª©®


uŽŽr‹–uŽ|{…hs‹‰ dÖÛ׎Ÿ ˜u}uŠ‚×Âd‡hu¾‹×„‹{‹}t}Šwk{z‹Ú—ۖ„Ž|h Ú}Ûv}}{–u‚׋d‡h…hs‹{…‹wŠԋքŠ{xËטךr¿—¿ –{܇ž u¾‹×xowsŠ h ‹¾ |œrŠhs¾‡šx׎Ÿ –܇ck܇ž r‹–uŽ|{7+$,&20 &%DQG

sŠhŸ f¾‹6\PERO5DWHuŽž 0EV

sŠhŸ f¾‹)UHTXHQF\uŽž 0+]

™…¿3RODULW\–xÍ×+25 ™…¿)(&–xÍ×$872 –{܇ž rŒ–׍×c‹}h¾‹|œs‹{vcŽ ‹}d¿‹hs¿×׎Ÿ ˜u}uŠ‚× w¿‹×d‡hu¾‹×iۄ‹{‹}t}Šwk{y}ŽuŽ ؎ ‹¾ ×r‹–uŽ|{d‡h…hs‹{…‹wŠ‰ šr¿s‡r§©kŠž ˜{h™×uŠ×uŽ


ชาติสุดท้าย  

หนังสือชาติสุดท้ายเรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เกี่ยวกับพระอรหันต์ในสมัยปัจจุบัน

ชาติสุดท้าย  

หนังสือชาติสุดท้ายเรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เกี่ยวกับพระอรหันต์ในสมัยปัจจุบัน

Advertisement