Page 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN Kính gửi :

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á – PGD Ngọc Hồi

Chúng tôi: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY Trụ sở chính: Số 19, Lô 1C, Đường Trung Yên 11D, KĐT Trung Yên, Cầu Giấy , Hà Nội Theo đề nghị của Ông: Nguyễn Đình Huy Chúng tôi xác nhận: 1. Ông: Nguyễn Đình Huy 2. Số CMND: 017259529, ngày cấp: 31/03/2011, nơi cấp: Công an TP. Hà Nội 3. Vị trí công tác: Nhân viên Marketing 4. Ngày vào làm việc tại công ty: 22/03/2017 5. Thời hạn hợp đồng lao động đang ký là: không xác định thời hạn, kể từ ngày: 03/05/2017 6. Mức thu nhập 3 tháng gần nhất do đơn vị chi trả: Loại thu nhập Tháng 01/2018 Tháng 02/2018 Tháng 03/2018 Lương 4.500.000 4.500.000 4.500.000 Thu nhập khác 4.500.000 4.500.000 5.000.000 Phụ cấp 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Tổng thu nhập/tháng 10.500.000 10.500.000 11.000.000 Chúng tôi xin xác nhận những thông tin trên là chính xác. Trân trọng ! Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2018 ( Người có thẩm quyền ký và đóng dấu)

Chứng nhận a h  
Chứng nhận a h  
Advertisement