Page 1

Megalakult Új iskola

az új képviselõ-testület

az új századnak

Bár már az iskolakezdéskor birtokba vehették a diákok a Hatos Ferenc Általános Iskolát, a hivatalos átadás szeptember 25-én zajlott le ünnepi külsõségek között. A rendezvényen számos prominens vendég mellett megjelent és beszédet mondott dr. Kiss László alkotmánybíró, egyetemi tanár is, aki tavaly a várossá válás rendezvényén város kulcsát adta át Varga Gyula polgármesternek. folytatás a 2. oldalon

Csökkent létszámmal, hét fõvel alakult meg Vépen október 13-án a képviselõ-testület. A mûvelõdési házban megtartott ünnepi alakuló ülésen Dömötör Gábor, Kóbor Attila, Szijj Vilmos György, Tóth Zoltán László, Varga Gyula, Török Sándor és Kovács Péter polgármester letette a képviselõi esküt, majd átvette megbízólevelét. A képviselõk a polgármester javaslatára Szijj Vilmos Györgyöt választották meg alpolgármesternek, majd megkezdõdött a „rendes” ülés, amelyen a törvény által elõírt kötelezettségeknek tettek eleget a városatyák. Létrehozták a bizottságokat, majd szavaztak a tisztségviselõk javadalmazásáról. Török Sándor, a megállapított képviselõi tiszteletdíjáról a kolontári önkormányzat javára lemondott. Csökkent a bizottságok létszáma. Felállt ugyanakkor a pénzügyi és a szociális és egészségügyi bizottság. A pénzügyi bizottság elnöke Kóbor Attila lett, a tagok Varga Gyula és Kajcsos György külsõ szakértõ lett. Tóth Zoltán a pénzügyi bizottság összetételét kifogásolta, mint mondta, õ maga közgazdász végzettségû, tehát

gondolhattak volna rá. Azt azonban hozzátette, hogy ha Kóbor Attila vállalja felkérést, akkor nincs ellene kifogása. Tóth Zoltán ezzel együtt felkérést kapott a szociális és egészségügyi bizottság vezetésére, amit csak határozatlan idõre vállalt, mivel – mint mondta – feltehetõen alkalmazásba kerül egy vállalatnál, nem biztos, hogy ideje lesz erre a feladatra. A tagok Dömötör Gábor, Török Sándor, Takács Józsefné és Varga Béláné lettek. Kovács Péter polgármester az ünnepi ülés hivatalos részét lezárva hangsúlyozta, hogy munkájában mindenkire számít a jövõben, ajtaja nyitva áll a képviselõk és a polgárok elõtt is, keressék bármilyen felmerülõ problémával, vagy kérdéssel. Végül szóba került a vörösiszapkatasztrófa, minden önkormányzati dolgozó tett felajánlást a károsultak javára, és ötezer forintos összeggel minden képviselõ. Az összegyûjtött pénzt késõbb a devecseri és kolontári károsultak számlájára utalják át. Elhangzott, hogy a vépi polgárõrök egy-két napot az érintett településeken töltenek, és ott segítenek a közbiztonság fenntartásában. vk

Aradi vértanúkra emlékeztek Rövid megemlékezést tartott a Hatos Ferenc Általános Iskola október 6-án, az aradi vértanúk kivégzésének napján. A rendezvényen részt vettek az iskola diákjai, valamint az önkormányzat vezetõi. Elhangzott: a levert szabadságharcunk megtorlásaként kivégezték a honvédhadsereg 13 tábornokát, meghaltak, hogy az osztrákok bosszúszomja csilla-

podjék. A gyász fájdalmát enyhíti az idõ, de megemlékezést nem mulaszthatjuk, hiszen aki nem ismeri a múltat, nem méltó a jövõre. 1848-49 az összefogás jelképe is egyben, hiszen számos nemzet fiai együtt küzdöttek a szabadságért. Amikor a vértanúkra emlékezünk, akkor fejet hajtunk azok elõtt is, akik a szabadságharc során vesztették életüket.


Új iskola

az új századnak

VÉP Város Önkormányzatának Közéleti és Kulturális havilapja

VÉPI KRÓNIKA

folytatás a 1. oldalról Mintegy 230 millió forintból újult meg az általános iskola, a beruházáshoz a város 31 millió forintot biztosított. Az iskola

Varga Gyula polgármester elmondta: az iskola befektetés a jövõbe, egy ilyen épület pedig a kisváros éke is lett egyúttal. Sok nehézséget kellett megoldani, hogy elkészüljön az épület. A munkálatokkal egy idõben tanítani is kellett, ami különösen nagy terhet rótt az iskola tanáraira is. Az ünnepi mûsort követõen elismerõ okleveleket és ajándékokat vehettek át azok, akik valamilyen módon közremûködtek ebben a nagy munkában. Kivételt jelentett Hatos Gábor, aki a város elismerését az oroszországi birkózó világbajnokságon megszerzett bronzérméért vehette át.

udvarán kezdõdõ ünnepséget a táplánszentkereszti fúvósok nyitották meg. Dr. Kiss László alkotmánybíró ünnepi köszöntõjében kiemelte, hogy az iskola felújítása és bõvítése önmagáért beszél, azt méltatni nem szükséges, ugyanakkor ritka esemény manapság, hogy egy iskolát avathatnak fel. Méltatta a vépiek helytállását, amely a gazdasági krízis alatt is töretlen volt, nem adták fel, hanem a jövõbe tekintettek és a jövõ nemzedékére gondoltak, amikor az iskolát korszerûsítették.

Az önkormányzati választások eredménye Vépen Polgármesterjelöltek 1 Dancs László FÜGGETLEN 2 Kovács Péter FÜGGETLEN 3 Tóth Zoltán László FÜGGETLEN

41 szavazat 874 szavazat 328 szavazat

3,30% 70,31% 26,39%

Vép Város egyéni listás képviselõ választás eredménye 1 Balikó Ferencné FÜGGETLEN 387 2 Dr. Csanaki Miklós Jánosné FÜGGETLEN 203 3 Cser Ferenc FÜGGETLEN 312 4 Dancs László FÜGGETLEN 142 5 Derdák Attila FÜGGETLEN 150 6 Dömötör Gábor FÜGGETLEN 688 Képviselõ

7 Kajtár Tamás János FÜGGETLEN 8 Kiricsi Miklós FÜGGETLEN 9 Kovács Péter FÜGGETLEN 10 Kóbor Attila FÜGGETLEN 11 Lajosné Németh Viktória FÜGGETLEN 12 Mezei Péter Gyõzõ FÜGGETLEN 13 Soós László Ferencné FÜGGETLEN 14 Szijártó Róbert FÜGGETLEN 15 Szijj Vilmos György FÜGGETLEN 16 Tóth Zoltán László FÜGGETLEN 17 Török Sándor FÜGGETLEN 18 Vajkovics János FÜGGETLEN 19 Varga Gyula József FÜGGETLEN 20 Virágh Árpád FÜGGETLEN 21 Zátonyi Zoltán Márton FÜGGETLEN A megválasztott képviselõk száma : 6

209 218 598 731 60 67 241 206 394 438 441 179 403 281 312

Képviselõ

Képviselõ Képviselõ Képviselõ Képviselõ

2


fotók: Kovács Dóra

Szüret

a Vadvirág Óvodában A tavalyi szüret emléke még el sem halványult, ismét lepergett egy év, újra beköszöntött az õsz. A gyermekekkel együtt nagyon készültünk erre a napra. Napokkal elõtte gyûjtötték a terményeket, díszítettük csoportjainkat, udvarunkat. Reggelente örömmel hozták a „kincseket”, válogatták, rendezgették. Gyûltek az illatos szõlõfürtök, s a szüret délelõttjén le is daráltuk. A gyerekek mindenben részt akartak venni, de fõként a kóstolgatásban. Délutánra megérkeztek a szülõk, nagyszülõk, testvérek. Az idõ is kegyes volt hozzánk, így az udvaron tarthattuk meg rendezvényünket. Csillagvirág és a Rezeda csoport szüreti mûsorral készült a vendégeknek, ovis társaiknak. Vidám dalokkal eljöttek hozzánk a Nefelejcs Nyugdíjasklub tagjai, s az óvó nénik is készültek tréfás énekekkel. A szüreti felvonulást az ovi környékére terveztük. Dömötör Gábor harmonikázott a menet élén, feldíszített kistraktorok követték tele gyermekkel. Kedves vendégeinkkel együtt vonultunk, majd az oviba visszatérve kezdõdött a préselés, amiben nagy segítségünkre voltak az apukák, s következett a mustkóstolás. Temérdek, finomabbnál finomabb sütemény közül lehetett választani, közben megbarátkozhattak egy szelíd pónilóval, ami lovaglásra is kapható volt. A vidám forgatagba gyorsan repült az idõ, sajnos ennek is vége lett. Reméljük, mindenki jól érezte magát és egy jó élménnyel lettek gazdagabbak, akik ellátogattak hozzánk. A

szüretünkrõl készült videofilm a kábel tévén lesz látható. Szeretném mindazoknak a támogató segítségét megköszönni, akik hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez. Köszönet a szülõknek a sok finom süteményért, a szervezésben, lebonyolításban nyújtott segítségért. Támogatóink, segítõink voltak továbbá Kovács Péter, a Szülõk Közössége, Katona pékség, Szíjártó Róbert, Eredicsné Horváth Lenke, Gyöngyösiné Patyi Beatrix, Takács Roland, Németh Péter, Bíró István, Szalai Lajos polgárõrök. Október elején Ovi-galériánkban Kajtár Ferenc kovácsmester kiállítását nyitottuk meg, az õ munkáiban gyönyörködhetnek gyermekek és felnõttek. Köszönjük, hogy egy idõre szívesen átadta nekünk csodálatos munkáit. Szeretnénk városunk alkotóit, mûvészeit, mestereit bemutatni, munkáikat megismertetni a gyermekekkel, szüleikkel, a hozzánk betérõkkel. Október 20-án Reich Pál elsõ könyves író mutatta be Palimesék címû kötetét. Erdei állatok, madarak, bogarak a mesék kedves szereplõi, rajtuk keresztül a természet szeretetére, környezet védelmére neveli és ösztönzi hallgatóságát. Kötetlen hangulatú ismerkedés volt ez, az író, a szülõk s a leendõ kis olvasók találkozója. Takács Józsefné Óvodavezetõ

VÉPI KRÓNIKA

3

Tisztelt Olvasó! A jövõben ebben a rovatban kívánok beszámolni azokról a nagyobb formátumú eseményekrõl, amelyeken Vép városát képviseltem, vagy ismertetem azokat a döntéseket, amelyek a környezetünkben születtek, de minket is érintenek. Október 6-án részt vettem a Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság ünnepélyes állománygyûlésén, ahol Dr. Takács Tibor rendõr ezredes helyére Lakatos Tibor rendõr alezredes urat nevezték ki. Dr. Takács Tibort Gyõr-Moson-Sopron Megyei Rendõrfõkapitánynak nevezték ki. A rendezvényre a megye városainak polgármestereit hívták meg, a választások után itt találkoztunk elõször egymással. Október 8-án a Vasivíz ZRt. közgyûlésén a küldöttek elfogadták a vállalat vezérigazgatói állására kiírandó pályázat feltételrendszerét. A jelenlegi vezérigazgató Wagner József, az év végén nyugdíjba megy. Október 12-én dr. Horváth Tibor (Megyei Közigazgatási Hivatal) jelenlétében megtörtént a polgármesteri feladatok hivatalos átadásátvétele. Október 13-án megtartottuk Vép város új képviselõ-testületének alakuló gyûlését. Október 21-én a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása – melynek 40 település a tagja –megtartotta tisztújító tanácsülését. Titkos szavazás során a társulási tanács elnöke ismét ifj. Perl János, Táplánszentkereszt polgármester lett, alelnöknek Puskás Tivadart, Szombathely MJV polgármesterét és Kovács Péter polgármestert választotta a teljes létszámban megjelent polgármesteri társulás. Igyekszem majd a kistérségi összefogás kínálta lehetõségeket is városunk javára fordítani. Kovács Péter polgármester

Szüretelnek, énekelnek, Láttál-e már ennél szebbet? Dió, rigó, mogyoró, Musttal teli kiskancsó, Sose láttam szebbet.

VÉP Város Önkormányzatának Közéleti és Kulturális havilapja

Polgármesteri napló


Motorizáció

Magyarországon 12. RÉSZ

VÉP Város Önkormányzatának Közéleti és Kulturális havilapja

VÉPI KRÓNIKA

A fejlõdés tehát nem állt meg, 1948ban elkészültek a 250-es Csepel tervei. A megálmodók Jurek Aurél és Ritter Ödön mérnökök voltak Az elsõ változat ikerdugattyús volt, melynek apropóját a Puch típusoknál jól bevált megoldások szolgáltatták. Sajnos nálunk nem sokáig maradt fenn ez a technológia, 1951-tõl a gyár átállt az egydugattyús gépek gyártására. A máig meglévõ ritkaságok Makkoshetyén az ikerdugattyúsok találkozóján jöttek össze 2007 augusztusában. A Magyarországon regisztrált és üzemben lévõ kilenc példányból 6 db megjelent. Ezek a motorkerékpárok gyönyörûen felújított állapotban pompáztak a szépen nyírt gyepen. Az iga-

zi szenzáció volt, amikor a hat csodálatos masina életre kelt, és büszke gazdáik tettek velük egy kört a nézõsereg szeme láttára. Szeretném megjegyezni, hogy szinte mindegyik a két szivatórúgás után beindult, mondhatom hatalmas élmény volt. Több motoros kollégával irigykedve néztük a tovasuhanó történelmet. De a kis kitérõ után lépjünk vissza a múltba. 1951-ben végleg egydugattyúsak lettek a Csepelek. „Az önálló elszámolási rendszer megvalósításával nagyobbak lettek a lehetõségeink is, kormányzatunk pedig az Ötéves Terv jóvoltából, majdnem korlátlan segítséget nyújt számunkra.” Ezt nyilatkozták, mert ezt kellett mondania a sajtónak Török Gábor

vezetõ tervezõnek és Víg Endre motorversenyzõnek. „A felfokozott teljesítményû 250-esek újabb bizonyítékai annak,hogy a fiatal magyar motorkerékpár gyártás 23 év alatt behozta a külföldi (nyugati) gyárak 30-40 éves tapasztalatait”. Ezután soha nem készült az ikerdugattyús megoldást használó motorkerékpár. Az 1951-tõl gyártott típus már kiforrott képet mutatott, sebességváltója négyfokozatú lett, elõl-hátul teleszkópos, bölcsõvázas, lendkerékmágnes-gyújtás, 9-11 LE teljesítményt produkáltak. Virágh Árpád Vépi Nosztalgia és Hobbijármû Egyesület elnöke

Nyílt nap az iskolában Nyílt napot tartott a Hatos Ferenc Általános Iskola október 18-án. A rendezvény sikeresnek bizonyult, hiszen a felhívásra sok szülõ jelent meg, hogy meggyõzõdhessen az iskola által kínált lehetõségek széles skálájáról. Molnár Istvánné igazgatónõ az új aulában összegyûlt érdeklõdõknek bemutatta a régi-új iskolát. Mint mondta, az épületek külsõ tatarozása, szigetelése, tetõszerkezetének felújítása és a nyílászárók cseréje megtörtént, új közösségi terek jöttek létre.

A szülõk megtudhatták, hogy ma már minden osztálynak saját tanterme van, ezen kívül szaktantermek kialakítására is lehetõség nyílt: földrajz-biológia, fizika-kémia, angol, számítástechnika, rajz és technika tanterem nyílt. Az oktatásról szólva az igazgatónõ kifejtette, hogy a Hatos Ferenc Általános Iskola kiváló minõsítésû intézmény, ahol alapfokú mûvészetoktatás is folyik. A helyi specialitások között Molnár Istvánné kiemelte az elsõ osztálytól bevezetett angol és informatika oktatást, az ötödik

osztálytól pedig a két idegen nyelv tanulásának lehetõségét. A felsõ tagozatosok speciális tantárgya az állampolgári ismeretek, valamint az életmentés. A nyílt napon elhangzott, hogy az iskola folytatja a kompetencia alapú oktatást, elsõsorban a magyar, matematika, történelem és a természetismeret tantárgyakban. Az iskola tanárai végül körbevezették az érdeklõdõket az iskolában, majd figyelemmel kísérhették a tanórákat. vk

4


VÉP Város Önkormányzatának Közéleti és Kulturális havilapja

KOVÁCS PÉTER POLGÁRMESTER

Megújuló energiák,

városközpont Kovács Péter, Vép új polgármestere a folyamatosság híve, ezért elõdje munkáját kívánja folytatni ebben a választási ciklusban. Tizenkét évig képviselõként, négy évig alpolgármesterként dogozott a településért. A célkitûzések között elsõ helyen szerepel Vép városias környezetének kialakítása, a munkahelyteremtés, valamint a városmarketing erõsítése, amely népszerûvé teheti a várost a beruházók körében is.

5

- Melyek a legfontosabb megvalósításra váró feladatok Vépen? - A fejlesztések területén a Rákóczi utca folytatása a legfontosabb, de közös tervünk az elõzõ és az új testületnek is, a Városháza átalakítása. Itt elsõsorban építészeti megoldásokra gondolok, hiszen a hivatalban nincs például tárgyalóterem, ahol értekezleteket, vagy kisebb esküvõket tarthatnánk. A pályázati lehetõségekkel élni fogunk. Az intézményrendszer esetében az energetikai fejlesztések jöhetnek szóba ebben a ciklusban. Ahol lehet, napkollektorokkal támogatnánk meg az intézményeink energiaellátását. A mûvelõdési ház esetében ugyanakkor nem maradhat el a homlokzat felújítása, a nyílászárók cseréje már megtörtént. Összegezve: szeretném, ha a központnak városias megjelenése lenne. - Említette a pályázatokat. Korábban sok fejlesztés valósult meg pályázati forrásból. Ez a stratégia változhat a jövõben? - A költségvetés megmaradó részét természetesen pályázatokra szeretnénk fordítani a továbbiakban is. Hangsúlyozom, hogy hitel nélkül gaz-

dálkodunk, ami nagy elõnyt jelent más településekkel szemben, tehát önerõt is tudunk biztosítani szükség esetén. Emellett persze szeretnénk olyan beruházásokat Vépre hozni, amelyek környezetbarát technológiát alkalmaznak, és sok munkahelyet teremtenek. A biomassza erõmû részünkrõl támogatható, hiszen bebizonyosodott, hogy nem terheli a környezetet, nem zavarja a lakosságot, viszont bevételt hozhat a városnak. A munkanélküliség ugyan nem nagyobb, mint más városokban, mégis igyekszünk majd olyan munkahelyeket teremteni, amely az itteni lakosságnak is vonzó lehet. A Vát-porpáci repülõtér ugyan még csak papíron létezik, de ha megvalósul, akkor minden bizonnyal az összes gondunk megoldódhat a munkanélküliség kezelésében. - Hogyan képzeli el Vép fejlõdését a következõ négy évben? - A saját intézményeink karbantartása és üzemeltetése a legfontosabb dolgunk, valamint központ városiasítása, átalakítása. Ehhez szükségünk lesz majd egy városfejlesztési koncepció megalkotására, amely részletesen rendelkezik a tervezett fejlesztéseinkrõl, az intézményhálózat korszerûsítésérõl. A központ mellett természetesen szeretnénk városszerte közösségi terek kialakításról gondoskodni. Önkormányzati segítséggel új utcák megnyitását segítjük elõ, ezzel együtt a régi útjaink folyamatos karbantartására még a korábbinál is nagyobb figyelmet fordítunk. A rendezési terv pedig már számol egy kerékpárút kialakításával is. - Alpolgármesterként is kiemelkedõen teljesített a településmarketing területén. A „Vép a világ

közepe” program például nagy sikert aratott, a média hosszasan foglalkozott Véppel. Ezen a területen milyen ötletek, programok várhatók még? - A „Vép a világ közepe” programot folytatjuk. Régi ötlet volt, korábban elterjedt a vicces mondás, hogy Vép a világ közepe, erre építettük fel a rendezvényt. Szõttünk köré egy kis történetet a hitelesség kedvéért, így a brit kutatók eredményeire hivatkoztunk, amikor azt mondtuk: Vép bizony a világ közepe. A siker nem maradt el, hiszen most már nem csak a vépieknek van itt a világ közepe. A kastély hasznosításával foglalkoznunk kell, befektetõkkel szívesen tárgyalnánk, akár egy konferenciaközpont, vagy szálloda kialakításában. - A közösségi élet elmélyítése érdekében milyen tervei vannak? - Szeretnék létrehozni egy helytörténeti kiállítást. Ez ügyben már felvettem a kapcsolatot gróf Erdõdy Lászlóval. Régi vépi családi fotókból válogatnánk, hogy bemutathassuk a vépi családokat. - Vépen élénk a sportélet. Hogyan kívánja a város támogatni a helyi sportolókat? - A sportpálya öltözõjére lehetne még költeni, kiválthatnánk a gázkonvektorokat, hogy olcsóbb legyen a fenntartás. Szükséges, hogy egy kisvároshoz méltó megyei I. osztályú futball csapat képviselje városunkat. Továbbra is támogatni és szorgalmazni kell más sport, tömegsport és szabadidõ programokat. A sportlétesítményünk fejlesztését a lakosság egészségmegõrzésének fontos építõkövének tartom. Óvári Gábor

VÉPI KRÓNIKA

korszerû


F E L H Í V Á S O K

VÉP Város Önkormányzatának Közéleti és Kulturális havilapja

VÉPI KRÓNIKA

Egyházközségünk novemberi programjai 1. Október 31-én, vasárnap hajnalban igazítják vissza az órákat. Az esti szentmisék e naptól kezdve este 1/2 6 órakor kezdõdnek. 2. November 1-én, hétfõn Mindenszentek ünnepe lesz. Reggel 8 órakor és este 1/2 6 órakor kezdõdnek a szentmisék templomunkban. Délután 3 órakor a temetõben megemlékezõ ájtatosságot tartunk a megholtakról. A szertartás után megáldom az új síremlékeket. Az esti szentmise után a templomban is imádkozunk a megholtakért. 3. November 2-án, kedden Halottak Napja lesz. 4. Búcsúnyerési lehetõségek: Aki a temetõt ájtatos lélekkel meglátogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1 - 8-ig minden nap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: Szentgyónás, szentáldozás és imádság a pápa szándékára. Másik búcsúnyerési lehetõség: Akik Halottak Napján meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, szintén teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. Látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell elimádkozni. Ez a búcsú elnyerhetõ megelõzõ, vagy következõ vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is. 5. November 7-én, vasárnap az este 1/2 6 órakor kezdõdõ szentmise után imádságos megemlékezést tartunk az 1956-os forradalom és az azt követõ megtorlás áldozatainak emlékére a templomkertben. Aki tud, hozzon magával gyertyát, vagy mécsest! 6. November 13-án, szombaton a Boldogságos Szûz Mária fatimai kérésének eleget téve engesztelõ napot tartunk. Igyekezzünk egész nap böjttel, imádsággal engesztelni Szûz Mária Szeplõtelen Szívét a bûnökért és megbántásokért! Az esti szentmise elõtt 3/4 5 órai kezdettel rózsafüzért imádkozunk, majd a szentmise keretében ünnepélyes körmenettel hordozzuk körül Szûz Mária Szeplõtelen Szívének kegyszobrát. A körmenetre gyertyát, vagy mécsest is hozzunk magunkkal! Minél többen halljuk meg Mária kérését és vegyünk részt ezeken az engesztelõ ájtatosságokon! Németh Tamás plébános Házasságkötés Vépen: Fehér József és Végh Anita • Poór Sándor Zoltán és Horváth Eszter Haláleset: Horváth Lajosné Beke Mária szül:1924. Ady u. 4. • Tóth Józsefné Kovács Anna Erika szül:1947. Szent Imre u. 36-38. • Dónácz János szül:1954. Béke u. 46. • Tancsics József szül:1926. Rákóczi u. 109.

Vállalkozói fórum Vállalkozói fórumot tartunk 2010. november 12-én 18 órakor a kultúrházban. Hívunk minden érdeklõdõ vépi vállalkozót, mondják el terveiket, osszuk meg elképzeléseinket vállalkozásukkal, Vép várossal kapcsolatban. Részvételi szándékukat november 9-én 16 óráig jelezzék az önkormányzat titkárságán az 543-067 telefonszámon, vagy e-mailben az onkormanyzat@netkabel.net címen. –polgármesterHelytörténeti gyûjtemény Mint azt már választási programomban is szerepeltettem, tervezzük egy helytörténeti gyûjtemény létrehozását. Most azok jelentkezését várom, akik úgy gondolják, hogy olyan tárgyakkal, fotókkal, írott dokumentumokkal rendelkeznek, melyek jelentõsek koruk, vagy tartalmuk szerint Vép életében. Lehetnek ezek régi családi fotók is. Ezt szeretném elindítani azzal, hogy elsõ lépésként egy listában rögzítjük a felajánlásokat.

Ezért kérem, hogy jelentkezzen, akinek ilyen dokumentum a birtokában van, és hajlandó a gyûjtemény rendelkezésére bocsátani. Jelentkezés munkaidõben az 543067, vagy késõbb is a 20-500 5509 telefonon, és e-mailben az onkormanyzat@netkabel.net címen. Õrizzük meg múltunk emlékeit, mutassuk meg a ma ifjúságának! Kovács Péter Szeretet-vendéglátás Idén is megszervezzük a városháza elõtti téren a hagyományos szeretet-vendéglátást. Az elõzõ évekhez hasonlóan várjuk baráti társaságok, civil szervezetek, vállalkozók felajánlását egy-egy nap vendéglátójának szerepére. Tegyük hangulatosabbá városunkban az adventi idõszakot, jöjjünk össze, beszélgessünk, mint már annyi éven át a karácsonyt megelõzõ napokban. Jelentkezésüket várja a városháza titkársága az 543-067 telefonon, vagy e-mailben önkormanyzat@netkabel.net címen.

1% Vép - Bozzai Önkéntes Tûzoltó Egyesület köszönetet mond a 2008. évben felajánlott SZJA 1%-ból befolyt 73.620 Ft összegnek, melyet védõfelszerelések vásárlására fordítottunk. Köszönjük a támogatást!!

Horváth Jánosné: augusztus 2-án lett 91 éves.

Trencsér Józsefné Margit néni: október 30-án lesz 90 éves. Van 4 gyereke, 7 unokája, 10 dédunokája és 2 ükunokája. Jó egészségnek örvend. Nagyon szereti a gyümölcsöt. Szerinte a hosszú élet titka a sok gyümölcsevés.

1%

Tisztelt Támogatónk!

A Bóbita Óvodai Egyesület (Vép, Szent Imre u. 1.) köszöni a tavalyi évben felajánlott 1% -ot: 372.420 forintot. A befolyt összeget színházlátogatásra, homokozó játékok vásárlására, fejlesztõ eszközök beszerzésére fordítottuk. Kérjük, hogy az elkövetkezõ években is támogassák a vépi Vadvirág Óvodába járó gyermekeket! Adószámunk: 18889916-1-16. Köszönjük!

i m p r e s s z u m

Vépi Krónika Vép Város Önkormányzatának lapja Felelõs szerkesztõ: Óvári Gábor • citicom@chello.hu; Kiadó: North Communications Kft. 9700 Szombathely, Szent Imre Herceg u. 150. Felelõs kiadó: Bakó Béla • ügyvezetõ igazgató

Vörös Jánosné; szeptember 23- án lett 90 éves. Jó egészségnek örvend, sokat kertészkedik. Keveset van a szobában, ideje legnagyobb részét a friss levegõn tölti, és munkálkodik a kertjében.

Grafika, tördelés: Mittl Attila • info@mittl.hu Nyomda: Mezti Nyomda Vép Hirdetés: Szabó Edgár 06 20 911-3596 ISSN 2060-1832

6


p

r

o

Egyéb programok: November 10. Motoros klub • November 12. Vállalkozói Fórum • November 13. Tûzoltó bál • November 15. Karitász szociális vásár • November 19. Véradás

November 20. 14:00 Karitász Erzsébet napi teadélután A bevételt a vörösiszap károsultjainak javára ajánlják fel! Nefelejcs Nyugdíjas Klub nov. 4. játék • nov.11. Márton nap • nov. 18. Névnapok (Erzsébet, Katalin) • nov. 25. Adventre készülünk

Színtársulat alakult Vépen Felhívásomra jelentkeztek az aktív, lelkes színészjelöltek, s megalakulhatott a színtársulat Kaczler Hilda tanárnõ vezetésével. Nevünk még nincs, de már keressük az elõadandó darabokat, dalokat, talán már karácsony körül tudunk meglepetéssel szolgálni. Köszönöm a sok biztatást és azt a szellemi és gyakorlati munka felajánlást, amivel majd segítik munkánkat. A színészi játék a legfontosabb, de azért bizonyos díszletre is szükség lesz. Ezért kérem, ha valakinek kiselejtezett sötétítõ függönye, ágynemûje, vagy bármely olyan nagyobb darab anyaga van, amit felhasználhatunk, átfesthetünk, átszabhatunk, tegye félre nekünk. Hende Lajosné

7

a

m

a

j

á

n

l

ó

Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény novemberi programjai • November 10-14-ig COMENIUS pályázat keretében iskolánkba látogat 5 portugál, 4 török és 5 olasz tanár. • November 11-én délután a Mûvelõdési Házban uniós napot rendezünk. • November 15-19-ig EGÉSZSÉGNEVELÉSI TÉMAHETET tartunk. Ezen a héten nem lesznek hagyományos óráink, hanem olyan foglalkozásokat szervezünk, ahol

komplex módon, sokoldalúan végezzük az egészségfejlesztést. • November 23-án Szombathely és Kõszeg környéki igazgatóknak iskolánkban lesz szakmai értekezlete. Ennek keretében kompetencia alapú tanórákat tekintenek meg. Az elsõ szülõi FOGADÓÓRÁT november 18-án 16.45 órától 18.00 óráig tartjuk.

Bûnmegelõzési tanácsok Amíg felkeresik szeretteik sírját, még rövid idõre se hagyják személyes irataikat, bankkártyájukat, lakáskulcsukat, a gépjármû okmányait az autóban! Még üres táskát, ruhanemût se hagyjanak az utastérben! Az autó nem biztonságos tárolóeszköz! Fokozottan figyeljenek értékeikre, ha tömegben tartózkodnak! Okmányaikat, értékeiket mindig táskájuk belsõ zsebeiben tartsák! Kezüket mindig tartsák becsatolt táskájukon, hogy észrevétlenül senki ne nyúl-

Vépi KARITÁSZ csoport hírei A Vépi KARITÁSZ csoport október 17-én kirándulásra indult 35 fõvel. Megnéztük a nardai templomot, valamint Csillag János sírját. Vaskeresztesen Gábrieléknél a hegyen kellemesen és vidáman töltöttük el az idõt, zsíros kenyér, paprika és finom bor, pálinka és kávé mellett. Megismertük Felsõcsatár történetét, megnéztük a Vasfüggöny Múzeumot és a kápolnát. Bozsokon Györgyfalvai Sándor étteremében fogyasztottuk el az ebédet. Kõszegen felmentünk a 390 m magasan fekvõ kálváriához, gyönyörû a látvány, gyönyörû kilátással. Hazatérés elõtt a lukácsházi presszót is útba ejtettük. Kellemesen elfáradva értünk haza a kora esti órákban, szép, jó hangulatú napot tudhattunk magunk mögött. Köszönet érte Margitnak, Dr. Tóth Zoltánnénak, a helyi karitász csoport vezetõjének, a program szervezõjének, valamint köszönjük a kedves és megbízható buszsofõrnek, Mészáros Jánosnak, aki Isten segítségével midig épségben szállítja haza a vidám társaságot. A kirándulás résztvevõi Köszönet Ezúton szeretnénk megköszönni az önzetlen segítséget mindazoknak, akik október 14-én adományaikat felajánlották a vörösiszap katasztrófa károsultjainak javára. Plébániai Karitász Vép

hasson hozzá. Amíg a sírt rendezik, vízért mennek vagy éppen a szemetet dobják ki, soha ne tegyék le táskájukat, pénztárcájukat a sírra! A koszorúkat igyekezzenek a sírhoz rögzíteni! Amennyiben nem lehet egy mozdulattal leemelni, a tolvajok egyszerûen odébb állnak. Kérjük, fogadják meg tanácsainkat, hogy a szeretteikrõl való megemlékezést ne árnyékolhassa be semmilyen jogsértés. Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztály

Nagycsaládosok

figyelem!

Alapítsuk meg a Nagycsaládosok Egyesületének Vépi Csoportját! Várom minden vépi jelentkezését, aki három vagy több gyermeket nevel, vagy nevelt (életkor nem számít). Céljaink: Ismerjük meg egymást. Segítsünk tanácsokkal, osszuk meg tapasztalatainkat, adjuk át a jó ötleteket. Támogassuk egymást. Szervezzünk közös nagycsaládos kirándulásokat. Amit kínálunk: Egy közösség segítségét a problémák megoldására, nagycsaládos kedvezmények igénybevételéhez információk, ruha- élelmiszer adományok. Jelentkezés, részletes információ: Gombásné Horváth Dóra 0620/2522547 Hatos Csaba karikatúrája

VÉPI KRÓNIKA

Hétfõ: 15,30-16,30 Balett • 18.00-19.00 Gyógytorna Kedd: 09.00 – 10.30 Falugazdász fogadóórája • 15.00 - 16.30 Gitároktatás • 16.30 – 19.30 Foltvarró szakkör ( nov. 16. nov. 30.) • 17.00 – 19.00 „Jóga mindenkinek” • 19.00 – 20.00 Aerobic Szerda: 16.00 – 19.00 Sakk szakkör • 18.00-19.00 Gyógytorna Csütörtök: 14.00 – 16.00 Nyugdíjas klub • 18.00 – 19.30 Hastánc Klub Péntek: 15,30-16,30 Balett • 16.30 18.00 KARATE • 17.00 – 19.00 Gyermek Sakk szakkör • 17.00 – 18.30 Hastánc Klub Kezdõ • 19.00 – 20.00 Aerobic

r

VÉP Város Önkormányzatának Közéleti és Kulturális havilapja

Mûvelõdési Ház novemberi programja

g


!

Új karate oktatót találtunk Katona Péter személyében. Az elsõ óra november 8-án 18,00 órakor lesz a mûvelõdési házban. Várjuk a "régi" karatés gyerekeket és az új érdeklõdõket! Októberben lezajlott a szokásos papírgyûjtés Vépen és a környezõ településeken, Bozzaiban, Kenézben és Pecölben. Az összegyûjtött hulladékért 180 ezer forintot kapott az iskola.

vepikronika_2010_10  

az új századnak az új képviselõ-testület Bár már az iskolakezdéskor birtokba vehették a diákok a Hatos Ferenc Általános Iskolát, a hivata- l...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you