Page 1


PANORÁMA

Röviden Szakonyból

Alapkõletétel

Bükfürdõn

A NYIME OKTATÓ INTÉZMÉNYE LETT A GYÓGYFÜRDÕ

2

ládok kikapcsolódását. Új, 200 fõs étterem is létesül. A kiemelt projekt második ütemének költsége 1.245 M Ft, a teljes projekt költség pedig közel 2 milliárd Ft. A beruházás 525 M Ft összegû pályázati támogatással valósul meg. A kivitelezés során a fürdõ zavartalanul üzemel, és várja a vendégeket. Az új létesítmény alapkövét Kovács Ferenc, Horváth Lajos polgármester, dr. Németh István és Peresztegi Imre, a kivitelezõ ZÁÉV Zrt. vezérigazgatója helyezte el.

A Büki Gyógyfürdõ évek óta aktívan vesz részt a felsõoktatásban, segíti a hallgatók tanulmányait gyakorló helyek biztosításával, elõadások, konferenciák szervezésével. 2010-ben a Nyugat-magyarországi Egyetem hét karának együttes döntése alapján a Büki Gyógyfürdõnek a NYIME Oktató Intézménye címet adományozta. A címet jelzõ táblát Prof. Dr. Faragó Sándor, a NYIME rektora avatta fel, és aláírták a két intézmény közti ünnepélyes együttmûködési szerzõdést is. sági

tette el a vendégek, átutazók köszöntését szolgáló táblákat 258 ezer Ft értékben. A megrongált táblát kicserélték, ez azonban újabb kiadást jelentett a falunak. • Utolsó együttes ülését tartotta Gyalóka és Szakony képviselõ-testülete szeptember 24-én. A képviselõk megtárgyalták a körjegyzõség 2010. I. fél• Október 9-én 10–17 ó. Bükön a Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtárban: Családi könyves szombat. A részletes program a plakátokon és a www.bukmsk.hu weblapon olvasható. • Október 9-én, szombaton 19 órakor Csepregen a Petõfi Sándor Mûvelõdési-, Sportház és Könyvtárban: A 20 éves Csepregi Vegyeskar Egyesület jubileumi koncertje. • Október 10-én, vasárnap Bükfürdõn: Kézmûvesek Vasárnapi Vására. • Október 10-én 10 - 15 ó. Répcelakon a Mûvelõdési Otthon és Könyvtárban: Könyves vasárnap. A részletes program a plakátokon és a www.repcelak.hu weblapon olvasható.

évi költségvetését. Ezt követõen Tóth Jánosné és Farkas Gyula polgármesterek az eltelt négy évrõl tartottak összefoglalót. Köszönetet mondtak a hivatal munkatársainak, képviselõ társaiknak, akik végig becsülettel segítették a települések munkáját. Szakony képviselõtestülete a településrõl szóló beszámoló elfogadása után határozatot hozott a bejáró tanulók buszbérletének kifizetésérõl. • Polgármester-jelöltként mutatkozott be Viczián György János a település lakói elõtt szeptember 25-én. Az alkalmon beszélt programjáról, illetve a felmerülõ kérdésekre, észrevételekre reagált. • Farkas Gyula, polgármester-jelölt, a szakonyi polgároknak október 1-jén összegezte a mögötte álló nyolc évet, s mutatta be azokat a terveket, melyeket szeretne megvalósítani a következõ ciklusban. • Október 10-én 10–17 ó. Csepregen a Petõfi Sándor Mûvelõdési-, Sportház és Könyvtárban: Könyves vasárnap. A részletes program a plakátokon és a w w w. c s e p r e g i k u l t u r a . h u weblapon olvasható. • Október 16-án, szombaton 13 órától Csepregen a Hanga kaputól a Rothermann kertig: Õszi bortúra. A részletes program a plakátokon és a www.csepregikultura.hu weblapon olvasható. • Október 23-án: Nemzeti ünnep. A települések rendezvényei a plakátokon és a weblapokon olvashatók. A rendezõ szervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.

2010. október • VI. évfolyam 10. szám

RENDEZVÉNYEK

Augusztus elején a Büki Gyógyfürdõn megkezdõdtek az Új Magyarország Fejlesztési Terv kiemelt projektje második ütemének munkálatai. Vele párhuzamosan folyik a fedett fürdõ légtechnikájának korszerûsítése is. A második ütem alapkövét szeptember 28-án tették le. A rendezvényt a Szombathelyi Fúvós Kvintett mûsora és Nemcsák Károly, Jászai díjas színmûvész szavalata vezette be. Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy Bükfürdõt a folyamatos fejlõdés, gyarapodás jellemzi. A vasi fürdõknek nem egymással, hanem a határon túli osztrák és szlovén fürdõkkel kell vetélkedniük. Dr. Németh István, a BGy. Zrt. elnök vezérigazgatója a második ütem fejlesztéseit ismertette. A több funkciós egységben új bejárati rész készül, mely lehetõvé teszi, hogy az egyes szolgáltatási helyek önállóan is igénybe vehetõek legyenek. Terveznek egy 100 fõ befogadóképességû Szaunavilág, fedett szaunapihenõvel, és szaunakertek csatlakoznak hozzá. A vendégek aktívan kikapcsolódhatnak az új Wellness Centrumban. Az élményfürdõ pihenõterekkel, gyermekmedencével és beltéri csúszdaegyüttessel bõvül. Színes játékokkal felszerelt gyermekfoglalkoztatót is kialakítanak. Ezekkel segítik a csa-

• Tûzoltó focigálát rendezett Szakonyban a helyi egyesület a búcsú napján, augusztus 20-án Und, Zsira, Répcevis és Szakony csapatainak közremûködésével. Az idei évben a vándorkupát Szakony szerezte meg. • Súlyosan megrongálták a falu üdvözlõtábláját augusztus 21-ére virradóra. A képviselõ-testület a nyáron készít-


HANGOLÓ

Lombhullás 1956 Sárváry Zoltán

Õszi árhullám GÓRBAN KUKORICÁZHATTAK A PONTYOK A sok esõ hatására szeptember 26-ától kezdõdõen, idén már nem elõször, árhullám vonult le folyóinkon.

A Répcén másodpercenként 70 m³ víz haladt át. A víz az alsóbüki Öreg-hídnál kilépett a mederbõl, s a 100-150 méteres átfolyás miatt lezárták az AcsádBük közti út veszélyes szakaszát. 11 órakor elrendelték a Bük-GórBõ közti árvízi szükségtározón a

a Répcén

vésztározást. A 390 hektáros tározó normál esetben 8,1 millió m³, katasztrofális esetben 12,5 millió m³ víz tárolására alkalmas. 27-én estére közel 800 ezer–1 millió m³nyi víz gyûlt össze benne. A góri részén levõ kukoricatábla is víz alá került. Az egyik szemlélõdõ tréfásan megjegyezte: itt a természet megkezdte a pontyok beetetését. A tározó után is jelentõs menynyiségû víz haladt lefelé, s Hegyfalunál, majd Nagygeresdnél is elöntötte a Répce völgyéhez tartozó réteket. 27-én lezárták a Nagygeresd-Vasegerszeg közti útszakaszt is. A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság gátõrei állandó figyelõszolgálatot tartottak, s gondoskodtak róla, hogy lakott területeket ne veszélyeztessen az áradás. sf

I m p r e s s z u m Kiadó: CitiCom Kommunikációs Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 9700 Szombathely, Rumi Rajki István u. 10. e-mail:citicom@chello.hu Felelõs kiadó: Óvári Gábor ügyvezetõ igazgató Tel.: 20/252 3711 Felelõs szerkesztõ: Hetyésy Katalin e-mail: promenad@t-online.hu Szerkesztõség: Csepreg, Bartók Béla köz 1.

Kavalkádos évszak az õsz. Nem az elmúlás, hanem a sokszínû szépség, a harmónia kifejezõi az októberi és november eleji napok. Nem meghalni akar az ember, hanem tetteinek értelmét, nagyszerûségét, alkotását, megmutatni, a megérett gondolatokra, szeretetre, hitre emlékezni, küzdeni azért, hogy ez mindig így maradjon. Hogy legyen bölcsességet szülõ november, és hitben élõ december. A fák levelei vérrel szennyezõdnek. A szabadság vérével, és a gyászéval. Gyász költözött a Kárpátok völgyébe, mielõtt a remény megszülethetett volna. Hiszen a majdnem meghalt, többször megcsonkított fát, meggyalázott önmagától fosztották meg. Védekezésképtelenné vált. Nem volt ága, nem volt társa, nem volt segítõje. Kiszolgáltatottan küzdött, mert hitt, remélt, szeretett, az ezer év még összetartotta, szélmalomharcot vívott megszállóival, és azok betelepített kreatúráival szemben. 1956 gyökerei mélyre nyúlnak vissza. Ami megmaradhatott volna a sikereket elért csonka Magyarországból, annak szellemi, hitbéli, nemzeti, tudós - szakértõi, hagyománymegtartó, értékéit mentõ, fejlesztõ erejébõl, a hosszú kivéreztetés után megtört, elveszítette továbbadó pólusait, erejét. A természet színeire már nem is volt szükség, az árnyalatok, az élet és a

szépség zamatát adó színkavalkád eltûnt. Elõre diktált divat kezdte az õszi leveleket egyszínûre festeni. Ugyanúgy lehulltak a szürke aszfaltra, mint többi társaik, csak nem tudtak hírt hagyni az újonnan jövõknek. Az üzenetet a gyilkosok közvetítették, akik elmondták, hogy nincs üzenet, mert nincs, aki üzenjen, ha pedig van, akkor nincs hozzá joga. Aztán eljött egy nap, amikor a fák, ágak, levelek újra összefogtak és sokszínûek, hatalmasak, erõsek lettek. Az utcák, a terek megteltek hittel, reménnyel, a szabadság levegõjével. Az élet visszatért. Az 1956-os forradalom és szabadságharc egy nemzet egyedülálló, hõsies kísérlete volt arra, hogy megszüntesse a kommunista diktatúrát, rést ütve a bolsevik világrendszeren. Ez utóbbi súlyos kijelentésnek tûnik, de igaz. A magyar forradalom és szabadságharc gyõzelmével és tragédiájával együtt világtörténelmi jelentõségû. Sajnos magára maradt. Sok hõsiességgel, vérrel, áldozattal. Egyedül, viselve a megtorlás kínjait. Véres aszfaltra hullanak a falevelek, és a nyirkos ködben betakarják a halottakat. Metszõ, hideg szélben recsegnek az ágak, nyögve hajladoznak a fák, aztán a hó fedi el a szörnyûséget. Tankok, bitófák, börtönök… Megtört arcú nénike ráncai óvják a kis gyertya lángját.

Szerkesztõbizottság: Boros Rudolfné, dr. Kevei Péter, Sági Ferenc, Sárváry Zoltán, Zádrovich Aliz, Baloghné Simon Erika Nyomdai elõkészítés: Mittl Attila - www.mittl.hu - info@mittl.hu Nyomda: Pannon Lapok Nyomdai Központ Felelõs vezetõ: Jens Dänhardt - Veszprém Hirdetés: Szabó Edgár, Edy Marketing Bt. mobil: 20/911-3596 e-mail: edy@edymarketing.hu www.edymarketing.hu

Megjelenik havonta 10.000 példányban - ISSN: 1787-3932 Bõ, Bük, Chernelházadamonya, Csáfordjánosfa, Csánig, Csepreg, Egyházasfalu, Gór, Gyalóka, Iklanberény, Iván, Lócs, Lövõ, Mesterháza, Meszlen, Nagygeresd, Nemeskér, Nemesládony, Nick, Répcelak, Répceszemere, Répcevis, Sajtoskál, Simaság, Sopronhorpács, Szakony, Tompaládony, Tormásliget, Tömörd, Újkér, Und, Vámoscsalád, Völcsej, Zsira A hirdetések tartalmáért és a nyomdai hibákért felelõsséget NEM vállalunk!

Megjelenik havonta • www.citicom.hu

3


NAGYÍTÓ Fotó: Hetyésy Katalin

A megbízható H. BÓNA MÁRTA, AVAGY MILYEN IDÕ VÁRHATÓ

idõjós

Az idõjárás meghatározza mindennapjainkat, szeretjük elõre tudni, hogy készüljünk fel másnapra vagy egy jó programhoz kedvezõek-e az égiek. H. Bóna Márta, több mint négy évtizede dolgozik meteorológusként, személye hitelességet, megbízhatóságot üzen a tévénézõk felé. Szakértelmének köszönhetõen fel tudtunk készülni az idõváltozásokra. Férjével, Heilingbrunner Márkkal Bükfürdõn pihent, gyakori vendég környékünkön és baráti szál fûzi õket Csepregen Horváth Józsefhez és családjához. Szívesen mesélt életérõl és munkája rejtelmeirõl. – Hogyan lett Önbõl meteorológus? – Matematika-ábrázoló geometria szakos tanár szerettem volna lenni. Gimnázium után mindenképpen Budapesten akartam egyetemista lenni. Ilyen szakpár akkor csak Debrecenben volt. Vártam egy évet hátha a következõ évben indítják, de nem így volt. Ekkor javasolta a bátyám egyik ismerõse, hogy legyek meteorológus. Bogarat tett a fülembe, és utána jártam, hogy az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen van a képzés és matematika-fizika tanári szakán fel lehetett venni fakultatív harmadik szaknak. Elkezdtük húszan és a végén ketten maradtunk. Sõt nappalin én egyedül voltam, mert egy fõ levelezõn végezte. – Könnyen el tudott helyezkedni abban az idõben? – Egy helyre vezetett az út az Országos Meteorológiai Intézethez. A szakdolgozatom témája is olyan volt, amely az Elõrejelzõ Osztályhoz kötött, és engem akkor is az elõrejelzés érdekelt. Így az elõrejelzõ osztályon is kezdhettem. Azóta is ennek a közvetlen környezetében dolgozom. – Mikor került kapcsolatba a televízióval? – Hosszantartó kapcsolatról van szó. Kezdetben az idõjárás jelentés még nem személyes megjelenés mellett hangzott el a tévében. Csak rajzos jelentések futottak. A háttérben a meteorológus együtt készítette a tévé grafikusával és szerkesztõjével a híranyagot. Mi már a hetvenes évek elején bejártunk a televízióba a híradóhoz. Fordulatot jelentett, amikor elkezdõdött az 5

4

perc meteorológia illetve 10 perc meteorológia mûsor, ahol már hetenként egyszer egy meteorológus beszélt, de akkor még mindig csak a következõ hét idõjárásáról vagy hétvégérõl. Ismét változást a nyolcvanas évek második fele hozott, amikor a személyes megjelenés tették elõtérbe. Késõbb olyan változás jött, hogy a csatornák szerették, ha egy maximum három arc tartozott hozzájuk. De ekkor még szakemberek vettek ebben részt. A kereskedelmi csatornák megjelenésükkel már nem ragaszkodtak a meteorológusok képernyõre kerüléséhez, hanem helyettük csinos lányokkal mondatták el a szöveget. – Mely csatornákon dolgozott Ön? – Az M1-en kezdtem, és akkor még olyan szabad volt az átjárás, hogy a Duna Televízióban is megjelentem. Most a Hír TV-nél dolgozom két kollégámmal együtt Fejes Edinával és Vadász Vilmossal. – Mennyire lehet elõre megmondani az idõjárást? – Ahhoz képest, amikor én elkezdtem - 1968. szeptember 2.- azóta óriási fejlõdés ment végbe. Nagyságrendekkel jobbak a megfigyelések. Olyan dolgokat tudunk már megmondani a tudomány fejlõdése révén, amit elõtte el sem tudtunk volna képzelni. Egyrészt idõben, hosszabb távra, másrészt egy adott idõtávon belül. – A klímaváltozás mennyire befolyásolja Magyarország éghajlatát? – Úgy látom, hogy van, változás az éghajlatunkban. Én és minden kollé-

gám is azonnal hozzá teszi, hogy az éghajlat sosem volt állandó, mindig változott. Vagy éppen lefelé vagy felmenõ ágban volt a hõmérséklet. Ezen nincs mit csodálkozni. A meglepetést az ilyen évek jelentik, mint az idei, amikor sok aszályos és forró nyár után beüt egy ilyen csapadékos év, amikor az sem lehetetlen, hogy rekorddöntögetõ lesz a 2010-es év csapadék szempontjából. Mindenesetre óriási mennyiségû esõ esett le idén. Hogy az éghajlatunk változik az biztos. Hogy egy bizonyos irányban változik-e azt, ilyen rövid rálátással még nehéz eldönteni. Mindenesetre annyit hozzáértõk kimutattak, hogy az elmúlt tíz, tizenöt évben melegedési tendencia volt kis cikkcakkokkal. Most azt, hogy ez folytatódik-e vagy megtorpan ezt még nehéz megmondani. – Tornádók eddig nem nagyon fordultak elõ nálunk, most meg egyre többet lehet észlelni. Mire lehet még felkészülni, milyen más jelenségek alakulhatnak ki itt is? – Meglepõ idõjárás jelenséggel nem fogunk találkozni. Csak olyannal találhatjuk magunkat szembe, ami már elõfordult legfeljebb gyakrabban és erõsebb kivitelben. A tornádó megfigyelésére régen semmilyen módszer nem volt. De hogy voltak, az biztos. Bicskét már sújtotta tornádó valamikor a negyvenes évek elõtt, és errõl azért tudunk, mert egy lakott települést érintett. Elképzelhetõ, hogy közel ennyi vagy megközelítõleg ennyi tornádó volt, mint most csak akkor nem volt mobiltelefon, amivel felvették, és azonnal be tudták a híradóba játszani. Mennyire gyakoriak ezek a jelenségek, ezt is egy idõ eltelte után tudjuk elmondani. – 2006. augusztus 20-ai vihar több ember életébe került. A meteorológusok már jelezték a vihar érkezését, a szervezõk és a nézõk mégsem vették figyelembe.

– Ez a vihar sok mindenre felhívta a figyelmet. Hangsúlyozni szeretném, hogy a meteorológiai Szolgálat akkor is jól mûködött. Idejében kiadta a veszélyfigyelmeztetõ jelzéseket. Már elõtte való nap is egyfolytában errõl beszéltünk, és aznap is idõben kimentek a figyelmeztetõ jelzések. Elõtte nem sokkal alakult meg a meteorológiai szolgálatnál a veszélyjelzõ osztály, amelynek a dolgozói fiatal, nagyon jó, értelmes szakemberek. Õk azzal foglalkoznak, hogy a veszélyes idõjárási eseményeknek az elõrejelzését végzik, és amennyiben ilyennek a kialakulása várható, akkor a megfelelõ figyelmeztetõ jelzést, riasztást interneten kiadják, és azoknak a szerveknek, szervezeteknek, akik ezt megrendelik tõlünk, el is juttatják. Ennek jelentõségére 2006. augusztus 20-a is felhívta a figyelmet. Az információ hiánya veszélyes helyzetbe sodorhat embereket. – Milyen irányba tud fejlõdni a meteorológia? – Sok nagy kérdés van ezen a területen. Az egyik az éghajlatváltozás, ami egy önálló és hatalmas terület. A mindennapi életünket befolyásolja, azon kívül az átlagember tudja, hogy másnap, hogyan öltözködjön, hogy tervezze a hétvégéjét. A másik legfontosabb terület az, ami a gazdasági döntéseket segíti elõ. Nagyon sok minden van az életünkben, ami nagyon idõjárás függõ. Különösen a mérsékelt övi éghajlaton, amikor jön a fûtési idõszak. A fûtéstõl kezdve a gázszolgáltatásig, az elektromos áram igényig, nagyon-nagyon sok ilyen ág van. Gazdaságossá teszik azok a cégek a mûködésüket, amelyek bizonyos elõrejelzéseket megrendelnek. Most ezen a területen dolgozom elsõsorban. – Milyen fejlõdést hozott az Önök életében a technika? – A meteorológia és a számítástechnika összekapcsolásának nagy

2010. október • VI. évfolyam 10. szám


ÉLETÜNK jelentõsége van Az idõjárás elõrejelzési modelleknek a hihetetlen mértékû fejlõdése ennek köszönhetõ. A mûholdak is sokat segítenek, de a számítástechnikai modellek (szaknyelven numerikus elõrejelzési modellek) alapján készülnek az elõrejelzések nálunk is és nagyon nagy lehetõség van bennük. – Mennyire hisz Ön a népi bölcsességekben, amelyek az idõjáráshoz kapcsolódnak? – Nagyon is hiszek, mert olyan dolgokra hívja fel a figyelmet, ami Magyarország éghajlatának jellegzetessége. Ilyen például a májusi fagyok, a fagyos szentek, a Medárd, nagyon jó a Sándor, József, Benedek. Azok az idõjárási szabályok, amelyek ha az egyik ilyen, akkor másik olyan, mint Katalin kopog, karácsony locsog, vagy bejön vagy nem. Hasonlóan kétséges a medve kijön és meglátja az árnyékát jóslat. Ennek semmi alapja nincs, valami oknál fogva elterjedt. Jó megfigyelõvé vált az, aki kint dolgozott évekig a hátárban, mert kénytelen volt figyelni arra, hogy milyen idõ lesz, hisz a napi tevékenységét z határozta meg. Hetyésy Katalin

Tisztelt Polgártársaim! A választási eredményeket megismerve az elsõ gondolatom az volt: „Jaj Istenem, gyõztem!” A második pedig az, hogy mivel eddigi életemet itt töltöttem, ismernek az emberek, s a választók úgy döntöttek, érdemes vagyok a bizalomra. Ez a csodálatosan felemelõ érzés arra késztet, hogy legjobb tudásom szerint a megválasztott képviselõtársakkal együtt megmozgassuk a település „állóvizét”. Így talán együttmûkö-

désre bírjuk azokat is, a kik most az eredmény láttán csalódottak. Ismerõs a régi mondás: „kinek a pap, kinek a papné”. Csepreg város gazdasági helyzete csõd közeli, az ország is eladósodott, tehát gyors, látványos sikereket elérni reménytelen. De, ami tõlünk telik azt megtesszük. Minden szavazatot köszönök, minden biztató támogatást, kritikus észrevételt jó szívvel fogadok. Hálás köszönettel: Király Árpád Csepreg város polgármestere

Önkormányzati választási eredmények Csepregen: A névjegyzékbe felvettek száma: 2673 fõ. Szavazott: 1310 fõ, 49,01 %. Polgármester választás eredménye: 1. Király Árpád (független) 552 2. Háromi Jenõ János (FIDESZ-KDNP-Nemzeti Fórum) 500 3. Kiss Béla János (független) 228 Képviselõ választás eredménye: 1. Rabi Imre (független), 2. Kovács András József (független), 3.Vlasich Krisztián István (FIDESZ-KDNP), 4. Tóth Csaba (független) 5. Ziembicki Erzsébet Ágnes (független), 6. Háromi Jenõ János (FIDESZKDNP-Nemzeti Fórum) Horvát kisebbségi önkormányzati választás: 1. Popovits Gáborné, 2. Kutrovits Istvánné, 3-4. Horváth Csabáné, 3-4. Kissné Krály Mária A Répce-sík vasi polgármesterei: • Bõ: Hajós Attila (KDNP) • Bük: Németh Sándor (független) • Chernelházadamonya: Joó Ferenc (független) • Csepreg: Király Árpád (független) • Gór: Gángliné Schreiner Tünde Éva (független) • Hegyfalu: Kálmán József (független) • Iklanberényben

Megjelenik havonta • www.citicom.hu

szavazategyenlõség miatt új szavazás lesz. • Lócs: Horváth István (független) • Mesterháza: Marton István Sándor (független) • Meszlen: Konczné Molnár Margit (FIDESZ) • Nagygeresd: Németh Lajos (független) • Nemesládony: Bokor Endréné (független) • Nick: Csorba József (független)• Répcelak: dr. Németh Kálmán (független) • Répceszentgyörgy: Horváth Károly Zsolt (független) • Sajtoskál: Haller Imre György (független) • Simaság: Molnár László (független) • Tompaládony: Tóth Edit (független) • Tormásliget: Mester Árpád Ferenc (független) • Tömörd: Kollárits Gábor (független) • Uraiújfalu: Vargyai Vilmos (független) • Vámoscsalád: Németh Imre (független) • Vasegerszeg: Németh József (független) Gyõr-Sopron-Moson megye: • Szakony: Farkas Gyula István • Gyalóka: Kincse Attila • Répcevis: Hollósi Péter Pál • Zsira: Dorogi Árpád Ferenc • Sopronhorpács: Talabér Jenõ • Und: Guzmits Ferenc • Völcsej: Szõke Attila • Lövõ: Balics János • Újkér: Hettlinger Károly • Egyházasfalu: Sándor József • Iván: Linter Tibor • Nemeskér: Joóné Nagy Csilla Emõke

5


HERBERT AKTUELL

Lernen wir einander kennen! Schon seit 2 Jahren wird die Blasmusikkapelle von Attila Iliás dirigiert. Die Freunde der Blasmusik in Csepreg und der Umgebung stellten sich die Frage, warum haben wir dieses Gesicht in den Reihen der Musiker nicht gesehen? Obwohl er ein echter Csepreger ist, konnte man ihn in der Stadt nicht treffen. Über sein rätselhaftes Verschwunden und über sein bisheriges Leben plaudere ich mit Attila Iliás, dem Dirigenten der Blasmusikkapelle der Stadt Csepreg. – Fangen wir mit deiner Jugend an, wie wurdest du von Csepreg entrissen? – Zuerst spielten meine Schulen dabei eine wichtige Rolle, weil ich die Musikfachmittelschule in Gyõr besucht habe, dann studierte ich weiter in Debrecen, anschliessend habei ich in einer Musikschule in Dunaújváros ein Jahr lang unterrichtet. Zu dieser Zeit habe ich meine holländische Frau kennengelernt, die ich im Jahre 1985 geheiratet habe. Nach der Militärzeit habe ich beschlossen, in Holland zu leben. – Wie ist es dir gelungen, in Holland in der Musikszehne mitzumachen? – Das kann ich einem Orchester einer Stadt, etwa 40 Kilometer von Amsterdam verdanken. Man brauchte einen Klarinettisten und nach einem Probespiel wurde ich aufgenommen. Das war eine sehr gute Amateurengruppe. Ich habe hier 16 Jahre lang gespielt. Durch sie habe ich wieder angefangen zu musizieren. Nach 2 Jahren habe ich schon die Proben geleitet und wir hatten auch 2 CD-s. – Aber womit hast du das Geld zum Leben und für die Familie verdient? – Zuerst habe ich allerlei Arbeiten angenommen. Es war zum Glück nicht schwer, weil es in der Umgebung von Amsterdam sehr viele Arbeitsmöglichkeiten gab. Interessante Arbeiten habe ich da gemacht. – Und wie entwickelte sich deine musikalische Laufbahn. – Ich wurde in das Amsterdamer Konservatorium aufgenommen, aber ich musste mit den Studien aus Familiengründen aufhören. Aber ich habe auch andere Orchester kennengelernt, die mir Möglichkeiten angeboten haben zu unterrichten. – Wie beurteilst du die Musikkultur in Holland?

6

– Die Leute erlernen das Musizieren überraschend leicht, auch Erwachsene, und erreichen ein hohes Amateurenniveau. Das kann man der sehr positiven Mentalität verdanken. In der Freizeit nach der Arbeit, zählt die Musik als Hobby sehr viel. – Wie hast du dich in Holland gefühlt? – Vom Anfang an habe ich den Lebenstil und die Mentalität sehr sympatisch gefunden. Die Menschen sind sehr korrekt. Sie sind lustig, lebensfreudig und hilfsbereit. – Du hast gespielt, hast Proben geleitet, hast Unterricht gegeben und hast Erfahrungen gesammelt, Wie kamst du wieder nach Ungarn? – Ja, das alles habe ich gemacht, obwohl ich mich auf professioneller Ebene nicht betätigt hatte. Als Hauptberuf arbeitete ich in den letzten 7 Jahren in der Amsterdamer Zentralbank. Bei meiner Heimkehr spielte eine bedeutende Rolle, dass mein Arbeitskreis eingestellt wurde und ich habe eine Abfertigungssumme erhalten, die mir ermöglichte, mich wieder in Csepreg anzusiedeln. – Wie kannst du Pläne hier in der Stadt umsetzen? – Während meiner 16 jährigen musikalischen Laufbahn habe ich vieles von anderen Dirigenten erlernt und habe vieles auch selbst ausprobiert. Ich glaube, dass das Publikum das Repertoire und die Spielweise unserer Blasmusikkapelle gut aufgenommen hat. – Wo können wir Euch das nächste Mal hören und sehen? – Am 13-ten November haben wir im Csepreger Kulturhaus unser Jubileumskonzert und wir laden alle Freunde der Blasmusik zu diesem schönen Programm ein. Zoltán Sárváry

Der Garten Rosen u. Laubgehölze pflanzen Nicht nur Rosen, auch andere Laubgehölze werden nun gepflanzt, den es gilt die Regel: „Belaubtes pflanzen, ehe entlaubt ist.“ Bringen Sie jetzt Ihre Gehölze in den Boden, bleibt ihnen noch Zeit Saugwurzeln auszubilden, ehe erste Fröste den Boden verschließen. Beim Kauf der Pflanzen ist die Ballenware in der Regel vorzuziehen, auch wenn Sträucher und Bäume ebenso ohne Ballen gepflanzt werden können. Sollten Sie eine solche ballenlose Pflanze haben, unbedingt zwölf Stunden vor dem Einpflanzen wässern, dann die Wurzeln um ein Drittel so zurückschneiden Dass die Schnittstellen nach unten zeigen. Auch Ballenware vor dem Pflanzen gut gießen. Das Pflanzenloch sollte doppelt so breit und tief sein wie das Wurzelwerk oder der Ballen. Im letzteren Fall muss das Ballentuch nach dem Einsetzen aufgemacht werden. Nun schütten Sie das Pflanzloch mit kompostvermischter Erde zu und verteilen sie dabei so, dass zwischen allen Wurzeln Erde liegt. Dabei hilft behutsames Gießen während des Verfüllens. Festtreten der Erde um die Pflanze bildet den Abschluss.

Knollenblüher wie die Dahlie, eine unserer beliebtesten Gartenblume, jetzt aus der Erde. Die welken Stängel schneiden Sie bis auf zehn Zentimeter zurück etikettieren (Name-Farbe-Höhe..) die Pflanze und graben sie vorsichtig mit einer Gabel aus. Die Erde wird dann abgeschüttelt und die Knolle mit den Stängeln nach unten zum Trocknen gelagert. Die getrocknete Pflanze befreien Sie nun gänzlich von Erdresten und lagern sie in flachen Kisten bei etwa 5 Grad dunkel und trocken ein. Ach in trockenen Sand können Sie die Knollen packen eine Methode, die vor allem dann Erfolg verspricht, wenn Sie keine ausreichend kühlen Räumlichkeiten fürs überwintern der Pflanze haben. Ähnlich verfahren Sie mit Begonien und Gladiolen.

2010. október • VI. évfolyam 10. szám


AKTUÁLIS

Nyárbúcsúztató

õszköszöntõvel

Immár 4. éve gyûlt össze Lócs falu apraja és nagyja, hogy együtt búcsúztassa a nyarat és köszöntse a nem éppen vidám õszt. Vidámságban azonban ezen a még derûs, meleg szombaton nem volt hiány - vidám beszélgetéssel, vacsival, házilag készített sütizéssel és táncolással telt a délután, az este. Az idei ünnep egy kicsit rendhagyó volt, mert ezen a rendezvényen köszönte meg a falu lakói nevében Horváth István polgármester annak az - Ausztriából és Németországból ide települõ - baráti társaságnak a már 12 éve tartó támogatását, amelyet minden kérés nélkül, önzetlenül a faluért tesznek. Az ünnepi percek után Mészáros Lászlótól, a kis csapat összefogójától érdeklõdtem. – Miért Ön az összekötõ kapocs a falusiak és a németek, osztrákok között? – Én tudok magyarul, tartom a kapcsolatot a falubeli emberekkel is. Én vagyok talán itt(hon) a legtöbbet, és látom át legjobban a problémákat.

– Ennek a kis csapatnak a családtagjai külföldön is ismerték már egymást? – Két család társként tevékenykedik kint, a többiekkel pedig itt ismerkedtünk össze. Egymást segítettük az épetkezésekkor, elõfordult, hogy egymásnál laktunk. – Hogyan fogadták a lócsi emberek Önöket? – Nagy szeretettel, kedvességgel. Rögtön jó lett a kapcsolatunk a szomszédokkal, a polgármesterrel, a képviselõ-testülettel. Szinte rokonként, barátként jövünk már-már “haza”. – Mi volt az elsõ közös tevékenységük? – A katolikus templom külsõ megvilágítását készíttette el az elsõként itt letelepült két család. – Azután egyre több hagyományos rendezvénybe bekapcsolódtak. – Mikor ideköltöztünk, láttuk, éreztük az összefogást, az összetartást a falu lakóiban. Ezért úgy gondoltuk, nekünk is összetartónak, és segítõkésznek kell lennünk, hogy ugyanolyanok legyünk, mint õk. Lelkesen láttunk munkához és a lócsiak díjazták azt.

– Milyen rendezvényeket támogatnak? – A falunapi tekeversenyt és tûzijátékot szervezzük mi, az õszköszöntõhöz grillezéssel járulunk hozzá, a Mikulásra az ajándékokat a Nikolaus hozza a lócsi gyerekeknek. – Nemcsak rendezvényeknek, hanem a fejlesztéseknek is aktív részesei. – Mindenki azt hoz, amit tud. Van aki bútort az új könyvtárba, polgármesteri hivatalba, van aki tûzoltókocsit hoz felújítva eredeti pompájában, de van, aki anyagi támogatást ad, hogy azt vegyünk, amire szükség van. Nem restelljük a munkát: mi magunk is festünk, meszelünk ha kell. – Több külföldi is él ebben a faluban. Õk is ilyen önzetlenül támogatják a Lócsot? – Bízunk abban, hogy õk is kapacsolódnak hozzánk, és lehetõségükhöz mérten támogatják ezt a kedves, egyre jobban szépülõ falut. Mi szeretjük LÓCS-ot! bse

Nem elég… A szeretlek szó, nekem nem elég, Ha rád nézek, s vissza a tenger néz. Szívem kifejezni már nem tudom, Ha csak ez a szó jön ki ajkamon. Átlagos kimondani,szeretlek. S nem méltó a te szívedhez sem, Mert többet érsz e földön nekem, Mint a saját egyetlen életem. Madárként szállunk szerelem szárnyán, Ha fáradunk, visz a szél a hátán, Mert újra, s újra erõre kapunk, S egymás mellett már, mindig kitartunk. A szeretlek, nem gyújt fáklyát,gyertyát, Mivel szívembe bele láthatnál, De egy érintés már elég arra, Hogy a sötétséget, fény takarja. Szeretlekre nem lesz többé szükség, Ha két szerelmes szív válik eggyé, Elég egy aprócska mozdulatod, S örökre a rabod maradok. Alexandra neved, kecsesen cseng. S kimondva szívem beleremeg, Hogy te szeretsz, és én szerethetlek, S jóban, rosszban te itt vagy mellettem. S hiába mondanám, hogy szeretlek, Mert lelkem még sok titkot rejteget, Õket elmondani képtelenség, Mert a szeretlek szó már nem elég. (M.R)

Megjelenik havonta • www.citicom.hu

7


PRO CULTURA

Csepregi szüret 2010. RÖVID FELVONULÁS, HOSSZÚ MÛSOR Az évek múlásával változnak szokásaink, a szüreti rendezvények is. A gyalogosan felvonulók kérése és a szeszélyes idõjárás a korábbi útvonal megváltoztatására késztette a résztvevõ civil szervezeteket. Többségük a felvonulási út lerövidítésére szavazott a rendezvényt koordináló mûvelõdési intézmény által kezdeményezett, egyeztetõ összejövetelen.

Szeptember 19-én délután végre nem esett az esõ. A szeles, hûvös idõ nem tudta elrontani a felvonulók jó hangulatát. A helyi és környékbeli fogatosok, a szõlõsgazdák feldíszített jármûvei mind-mind tele lettek vidám társaságokkal. Köztük pedig közel annyi viseletbe és ötletes jelmezekbe öltözött felvonuló haladt, mind ahányan a jármûveken ültek. A régi sportpályáról a Deák és a Hunyadi utcákon át a Promenádhoz érkezett a díszes menet, ahol népmûvészek és más árusok kínálták portékáikat, a boros gazdák pedig a hegy levét. A Széchenyi teret körbejárva, a 12 lakásos épület elõtt kialakított „rendezvénytér” volt a végál-

8

lomás. A színpadon már a felvonulás alatt Ágfalva Fúvószenekara szórakoztatta a sokasodó közönséget. Õket váltották a házigazdák, Csepreg Város Fúvószenekara és Mazsorett Csoportja. Hangulatos mûsorukat követõen a helyi és a lukácsházi borbarát hölgyek sorfala elõtt az új hegybíró, Németh Árpád kért és kapott engedélyt a szüret megkezdésére Háromi Jenõ polgármestertõl. Majd új borbarát hölgyet avattak. A rendezvény a csepregi Jankovich kórus és horvát vendégeik, a delnicei zenészek fellépésével folytatódott. Õket követte a Farkas Sándor Egylet új, nagysikerû mûsora. Vendégeik, a nagytarcsai hagyományõrzõk szlovák és magyar néptáncok bemutatásával fokozták a hangulatot. A táncok között S Nagy Zsuzsi gyönyörû hangjával, s könnyûzenei slágerekkel ejtette ámulatba a nagyérdemût. A Nyugdíjas klub és énekkara elõadását követõen a jubiláló Csepregi Vegyeskar tagjai léptek a színpadra. Majthényi László, a Vas Megyei Közgyûlés alelnöke díszoklevelet adott át Kancsóné Kebelei Ibolya kórusvezetõnek. Színvonalas mûsoruk után a Flamingó Rock and Roll Klub tagjai, majd a csinos hastáncos hölgyek késztették sûrûn tapsolásra a lassan fogyó közönséget. A rendezvényt a Big Mause Band koncertje és utcabál zárta. S.F.

Sikeres címvédés A ranglistán elõbbre kerülni nem, de a címét megvédeni sikerült Mayer Istvánnak a szeptember 11-ei kick-box light-contact magyar bajnoki döntõn, Esztergomban. Idén is harmadik helyezéssel a zsebében távozhatott. A versenyre kizárólag a magyar ranglista elsõ négy helyezettjét hívták, hogy eldöntsék, ki legyen a magyar bajnok és egyben a magyar válogatott, aki majd részt vehet a Kick-box Európa Bajnokságon Azerbajdzsánban.

Mayer István a szokott súlycsoportjában, 79 kg-ban indult a versenyen. A sorsolásnál nem volt szerencséje, hiszen az ötszörös világbajnok és négyszeres Európa-bajnok Dancsó „kicsi” Zoltánnal kellett megküzdenie. Az elsõ két menetben még kiegyenlített volt a küzdelem, a harmadik menetben viszont Dancsó a pontjaival nagyon elhúzott Mayer mellett. Így Mayer István 3:0-s vereséget szenvedett a világbajnok kickboxolótól, ezzel megtartva harmadik helyezését a magyar ranglistán.

Segítõkész külföldiek Hagyományosan ünnepi szentmisével kezdõdött az augusztus közepén megrendezett 16. lócsi falunap. Majd Horváth István polgármester üdvözölte az itt élõ nemzetek lobogóival díszített község központjában összegyûlt magyar és német ajkú lócsi lakosokat és vendégeiket. Köszönetét fejezte ki a felajánlásokért, és a segítségért mindenkinek, aki ezen ünnep elõkészítésében, szervezésében részt vett. Az ünnepség keretében Marton Ferenc Vas Megye Közgyûlésének alelnöke felkötötte a település zászlajára az 1000 éves Vas megye emlékszalagot. Hangsúlyozta az alelnök, hogy fontos a falvaknak megtalálni a helyüket a mai nehéz gazdasági körülmények között is. Örömét fejezte ki, hogy ebben a kis faluban is egy ilyen rendezvény keretében mutatják meg a lakosok az összetartozásukat.

Az új kenyeret ökumenikus szertartással Simon Réka evangélikus lelkésznõ és Beer Ferenc plébános közösen áldotta meg. A lelkésznõ gyerekkori élményével idézte fel a kenyér fontosságát az ember életében. Majd a testi és lelki táplálékot megköszönték a jó Istennek és kérték áldását a résztvevõk életére is, hogy szeretetben fogyasszák nap mint nap az Istentõl ajándékul kapott kenyeret. A megható ünnepi perceket kulturális, szórakoztató programok - citerazene, musicalek, kán-kán, népi tánc - követték. A hagyományos tekeverseny az idén sem maradt el – fõdíj most is egy élõ malac volt. A gyerekeket arcfestés és sétakocsikázás szórakoztatta a délután folyamán. A finom vacsorát, tombolahúzás és színpompás tûzijáték követte. Aztán a jókedvû táncolókat még a záporok sem tudták megzavarni a hajnalig tartó bálban. bse

2010. október • VI. évfolyam 10. szám


Emléktábla-avatás Szakonyban Az evangélikus gyülekezet tagjai ünnepélyes istentiszteleten vettek részt szeptember 12-én. Az alkalmon a II. világháborúban hõsi halált haltakra emlékeztek táblaavatással. A presbitérium Dr. Szabó Lajost az Evangélikus Hittudományi Egyetem Rektorát kérte fel az avatásra. Boldogan fogadta el a meghívást, hiszen édesapja szakonyi születésû volt, s itt keresztelték meg száz évvel ezelõtt. A rektor igehirdetésében visszaemlékezett azokra a gyermekkori élményekre, melyeket e hely adott neki. Beszélt a közösség erejérõl, melynek a múlt õrzése mellett a jövõ építése a feladata. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a jelenben összefogva, együttgondolkodva cselekedjenek a hívõk. A II. világháborús hõsök családtagjai közül sokan megtisztelték jelenlétükkel az eseményt. Simon Réka lelkésznõ megköszönte az adományokat, melyet sokan ajánlottak fel erre a célra. Több mint százezer forint gyûlt össze a méltó megemlékezésre. Az emléktábla a templom külsõ falára került fel, szépen felújított környezetbe. Az istentisztelet után Dr. Szabó Lajos avatta fel, a szakonyi hívõk nevében Büki István és Rózsa Lajos, a települést képviselve Farkas Gyula polgármester helyezte fel az emlékezés koszorúit. Ada

Kórustalálkozó Egyházasfaluban Minden évben nagyon szép hagyománynak ad otthont az egyházi gyülekezet. A település katolikus templomában Mária-énekek csendülnek fel, meghívott kórusok elõadásában. A kezdetekrõl, az ünnepi alkalmak jelentõségérõl Szabó Miklós atya beszélt. A Mária-tisztelet szinte egyidõs a magyar történelemmel, magával az egyházzal. Önkéntelenül is felmerül, elõtérbe kerül ennek a fontossága. Mária, az egyháznak az anyja, nem csak a híveit veszi oltalmába, hanem a szent énekeket, himnuszokat is. E szent himnuszok, a Máriás-énekek, kezdve az Ó Mária-siralommal, jelen vannak történelmünkben. Ha folyamatában nézi õket az ember, akkor a magyar nép történelme, hite, s az a fajta bizodalma szólal meg bennük, melyre Szent István adott példát. Fölajánlotta a koronát Mária oltalmába, örökséget hagyva ránk. A mindennapi életünk koronáját, akár dicsõséges, akár fájdalmas, szo-

morú azt mindig ajánljuk fel az égi édesanyánknak. A Máriás énekekben ott van a magyar nép fájdalma, szomorúsága, gyõzelme, egy ezeréves múlt, amit az idõ igazol. Nemcsak a nagy búcsújáró helyekre gondolva. A kis településeken szinte napi teendõ a Mária iránti tisztelet, mely átszövi a hétköznapokat. Ezt a tiszteletet fejezi ki az évenként megrendezett hangverseny. Idén tizenhárom énekkart, közel 180 tagot látott vendégül a település. Völcsej, Keresztény, Harka Bük, Peresznye, Vassurány, Saród, Sajtoskál, Nagycenk, Iván, Répcelak, Sopronhorpács, Egyházasfalu adta át azt a kincsestárat, amit a Mária-énekek rejtenek. Miklós atya húsz éve az itt élõk lelkipásztora. Ismeri a kórusokat, a zenét és éneket kedvelõ híveket, akik szívesen fogadják ezt a zenei áhítatot minden évben újra meg újra. Boros Rudolfné

Gyülekezeti nap Bükön A hagyományokhoz híven a büki evangélikus gyülekezet közös programmal köszöntötte az új tanévet. A szeptember 12-én megszervezett gyülekezeti nap tanévnyitó istentisztelettel kezdõdött, melyen igét hirdetett Szabóné Mátrai Marianna az Evangélikus Hittudományi Egyetem Gyakorlati Intézményének vezetõje, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspök- helyettese. Az alkalmon külön áldást kaptak azok a gyerekek, akik ebben a tanévben kezdik az óvodát, iskolát, középiskolai tanulmányaikat. Ezt követõen, Ami a gyülekezetben történt az elmúlt évben címmel képösszeállítást láthattak a vendégek. A közös ebéd után kötetlen beszélgetésre került sor, illetve az érdeklõdõk megtekinthették A szív bajnokai címû filmet. A délután folyamán Dr. Szabó Lajos és Szabóné Mátrai Marianna elõadását hallgathatták meg a résztvevõk. Témájukban a gyülekezeti élet és az egyén kapcsolatát emelték ki. A gyülekezeti tagok tevékenysége a biblia alapján az evangélikus egyház mûködésének hagyományos része az önkéntes munka. Ha valaki nem viszi bele a rá jellemzõ tudást, személyiségébõl fakadó pluszt, az hiányozni fog az adott település életébõl, szegényebb lesz általa a közösség. A komoly gondolatok mellett a gyerekek ismét kipróbálhatták kézügyességüket a különbözõ kézmûves foglalkozásokon. Az alkalomra meghívást kaptak a szomszédos település tagjai is, akik éltek a meghívással. Ada

Megjelenik havonta • www.citicom.hu

9


KITEKINTÕ

Iskolakezdés nagyoknak és kicsiknek Dorner Kornél, a Nádasdy Tamás Szakközépiskola igazgatója egy éve vezeti az intézményt. A tanév elõkészítése, az aktuális feladatok és a tervek kialakítása mellett, nem hiányozhat a visszatekintés, az eltelt idõszak mérlegre állítása, tapasztalatainak értékelése. Beszélgetésünket is ezzel kezdjük. – A legnagyobb pozitívum talán, hogy beiskolázásunk sikeresebb volt, mint az elmúlt években, ami elsõsorban a tantestület kiemelkedõ erõfeszítéseinek, munkájának köszönhetõ. Tavaly a legnagyobb kihívást a TÁMOP pályázatok megvalósítása jelentette. Súlyos gondokat okozott az elõzõ kormányzat politikája is, hiszen az önkormányzatoktól elvont pénzek hiánya az oktatásban és az egészségügyben csapódott le a legnagyobb mértékben. – Hogyan indult az új tanév: – A gazdasági gondok ugyan továbbra is megmaradtak, de ennek ellenére egy jó hangulatú tanévkezdésen vagyunk túl. Augusztus 24-én volt egy jól sikerült tanári kirándulás. – Miben látod az új kormány oktatáspolitikájának irányait?

– Az intézkedések a középiskolákat kevésbé érintették, az ismertetett irányelveknek inkább üzenetük van, amelyek értékorientáltak, pozitívak. Az anyagiak azonban nagyon hiányoznak, hiszen rendkívül alulfinanszírozott az oktatás. – Milyen változások érintik a szakközépiskolát is? – Megemlíteném a családi pótléknak a szigorúan iskoláztatáshoz kötését, miszerint ha valamelyik diák 50 órát hiányzik igazolatlanul, akkor a családi pótlékot automatikusan megvonják. A másik újdonság, hogy a 2013-14-es tanévtõl, a felvételizõnek legalább egy tárgyból emelt szintû érettségit kell tennie, illetve 2012-tõl, tehát két év múlva 1 természettudományos tantárgyat vinnie kell magával a felvételi pontszámhoz.

Iskola a XXI. században a címe a Dr. Horváth János Általános Iskola – Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsõde Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény tevékenységét bemutató prospektusnak. Dr. Barityné Házi Ottilia igazgatónõt kérdezem, a tanévkezdés is ezt a sokszínûséget tükrözi? – Igen, a tanévnyitást az óvoda kezdte augusztus 30-án, majd az általános iskola folytatta szeptember elsején. Egy héttel késõbb a zeneiskola nyitott. Tehát lépcsõzetesen kezdett a három intézményegység Az óvodával kapcsolatosan el kell mondani, hogy a bölcsõde is oda tartozik, ugyan ez a szociális szféra része, de mégis milyen jó, hogy a kicsi gyermektõl egészen az ifjúig mindenki egy intézményben nevelkedik. A személyiségfejlesztés csakis egymásra épülve mûködhet. – Hogy értékeli a kormányzat új oktatáspolitikai irányelveit? – Az elmúlt tanév a kompetencia-

10

alapú nevelõ-oktató munkára helyezte a hangsúlyt, az idén a tudásközpontúság, értékközpontúság nyer prioritást. A kettõ megvalósításának helyes aránya válhat a tartalmas pedagógiai munka javára. – Milyen konkrét intézkedésekrõl van szó ebben az évben? – Ettõl a tanévtõl a gyermek második év végétõl buktatható. A szöveges értékelésrõl az érdemjegyre történõ áttérés folyamatának alakításában már van döntési jogunk. Az áttéréssel úgy az alsó tagozatos tanítók, mint a felsõs tanárok, valamint a szülõk is egyetértettek. A szöveges értékelésekben iszonyú munka volt, csak fejet hajthatok a

– Melyek a tanév legfontosabb feladatai? – Elsõsorban a jó beiskolázás elõkészítése. Ezt sokoldalú tevékenységgel, nyílt nappal, programokkal, versenyekkel próbáljuk elõsegíteni. Ide tartozik a honlapunk megújítása is. Külön kiemelendõ, hogy diákjaink szerkesztik. Le kell bonyolítanunk a TIOP pályázatot, amelynek keretében több tanulócsoportban minden tanuló jut laptophoz saját használatra. – Egy korábbi számban már tudósítottunk hasonló saját kezdeményezésrõl is. Van folytatása? – Tavalyi iskolai laptop programunkat, aminek keretében minden évben 10 diák kap használati jogot, átvizsgáltuk, és az elbírálási szempontokat úgy módosítottuk, hogy mindenkit tudjon ösztönözni. Nemcsak a legjobb eredményeket elérõk részesülhetnek benne, hanem azok is, akik a legtöbbet javítottak. – Milyen személyi feltételekkel indítottátok az új tanévet? – Történtek változások: Még tavaly nyugdíjba vonult Sárvári József igazgatóhelyettes, az idén pedig Bá-

nó Zoltán kollégiumvezetõ. Az elõbbi állást Sudár Eszter, az utóbbit Körmendi Péter tölti be. Megrendített mindannyiunkat Melkovics Gyula váratlan halála. Az említett okok indokolták egy kollégiumi nevelõ és egy informatikus felvételét. – Milyen tartalmi és szerkezeti változásokat terveztek? – Informatikai képzésünket szeretnénk tovább erõsíteni, ennek érdekében az elsõ négy évre is nagymértékben megnöveltük az órák számát, ami lehetõvé teszi, hogy az érettségi utáni internetes alkalmazásfejlesztõ képzési idejét, két évrõl egy évre csökkentsük. Ez a mostani harmadikasokat fogja érinteni. A rendkívül híres Oracle céggel sikerült egy együttmûködést kialakítani, aminek keretében diákjaink az iskolai oktatáson belül ilyenirányú képzésben is részesülnek, amirõl a szakmai bizonyítvány mellett egy errõl szóló okiratot is kapnak. Az Oracle, az adatbázis kezelésnek a legnagyobb cége a világon, és nagyon keresettek a piacon azok az informatikusok, akik ilyen tapasztalattal rendelkeznek. SZ

tanító kollegák elõtt, akik ezt végig csinálták. Most, amikor visszatérünk az érdemjeggyel történõ osztályozásra, az eddig kidolgozott szöveges értékelést, mint szakmai anyagot használjuk az érdemjegyek alátámasztására. A következõ lényeges szakmai és strukturális változást a szakrendszerû és a nem szakrendszerû oktatás kérdésének változása jelenti, amit a következõ tanévtõl vezetünk be. A felsõ tagozat visszaáll teljesen szakrendszerûvé. – Milyen feladatokat emelne ki? – Erre az évre át kellett dolgozni az országos nevelési program megváltozása miatt a mi óvodai programunkat is, aminek legkiemeltebb eleme, a játék eddiginél is hangsúlyozottabbá tétele. Az óvoda ne menjen át iskolába, ezt biztosítja a törvényi háttér, ami elõírja, a napi játékidõnek 7 órának kell lennie. – Tudjuk, hogy évrõl-évre nõ, azon tanulók száma, akik nehézségekkel küzdenek.

– Nagy gondot fordítunk a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdõ tanulókra, ugyanis õk a törvényi elõírás szerint is plusz foglalkozást kapnak. A sajátos nevelési igényûnek az alsóbb évfolyamokon heti 3, felsõben pedig négy óra jár. Egy másik terület az iskolaotthon program, aminek nagy sikere van. – Hallhatnánk errõl talán bõvebben is? – Ennek a lényege, hogy egész napos idõszakban a szabadidõs foglalkozások és a tanórák felváltva követik egymást. Kéttanítós rendszerrel mûködik, jelenleg elsõ-második évfolyamon, egy-egy osztállyal vezettük be. Ráhangoló beszélgetések, tanórai foglalkozások, az új tananyag megtanulása, képességfejlesztõ- és szabadidõs foglalkozások, étkezés és pihenés váltogatják egymást. Nagyon bevált, jelenleg is öten vannak várólistán.

2010. október • VI. évfolyam 10. szám


HISTÓRIA

Holokauszt a Répce-vidéken IV. rész A „végsõ megoldás” A soproni evangélikus tanítóképzõ félkész kollégiumában berendezett gyûjtõtáborban pár hetet töltöttek a vármegyébõl odaszállított zsidók. Õrizetüket csendõrök és SS katonák látták el. A soproni és környékbeli sorstársaiknak a szomszédos Jacobi szivarkapapírgyárban és a Pap réten levõ gettójából kapták az élelmiszert, tûzifát a környéken gyûjtöttek. Június végén a soproni hittársaikat is a gyûjtõbe terelték. Közölték velük, hogy Németországba szállítják õket munkavégzésre. A nyugati hatalmak, a semleges országok, a Vöröskereszt, a Vatikán és a magyar egyházak tiltakozására Horthy Miklós 1944. július 6-án leállította a magyar zsidóság deportálását. Sajnos ezt megelõzõen, július 5-én Sopron Déli pályaudvaron már bevagonírozták a 3.077 itteni zsidót. A Sárváron levõk egy része: 3.105 fõ július 3-án, kisebb része: 2.204 fõ 5-én került be a vagonokba. Egy marhavagonba 75-90 személyt is bezsúfoltak, csak állva fértek el. Vagononként kaptak egy vödör ivóvizet, s egy vödröt a szükségek elvégzéséhez. Budapes-Rákosrendezõn némi élelemmel enyhíthették éhségüket. Kassáig csendõrök kísérték õket, ott a németek vették át a csoportokat. Az Auschwitzig tartó 3 napos „nagy utazás” során a pokolian meleg vagonokban többen is meghaltak a környékbeliek közül is. Az auschwitzi rámpán megtörtént a Sorstalanságból és más mûvekbõl ismert válogatás. A többségü-

Központi orvosi ügyelet októberben Bük, Eötvös u. 2/a. (a mentõállomás mellett)

Tel.: 94/358-558

ket ezt követõen még aznap megölték a gázkamrákban. A holtesteket pedig a krematóriumokban vagy az égetõ gödrökben elhamvasztották. A munkára kiválogatott életerõsek jelentõs része is meghalt a következõ, nélkülözésekkel és betegségekkel tarkított hónapokban. Neveiket - a munkaszolgálat során elhunytakéval együtt – a csepregi izraelita temetõben levõ emlékmû õrzi. A csepregi járásbeli és a más közeli Sopron megyei településekrõl Csepregbe költöztetett zsidók vesztesége: 221 fõ volt. Az életben maradottak száma 25 – 30 fõre tehetõ. A sárvári járásban levõ Répce-vidékiekrõl még nincsenek pontos adataink. A zsidó kérdés „végsõ megoldás”-át követõen a hatóságok a maradék zsidó vagyon hasznosításába kezdtek. A lakásokat és berendezésük (beleértve a gettókban hagyott bútorokat is) egy részét a front elöl menekülõk, majd az ide telepített katonai egységek tisztjei, a fõvárosból az e vidékre áttelepülõ kormányés egyéb hivatalok és dolgozóik részére utalták ki. A berendezésekbõl jutott egy kevés néhány szegényebb családnak is. A boltok árukészletének egy részét kiárusították, más részét a szaküzletek tulajdonosai, vagy a Hangya Szövetkezet boltjai vehették meg. A nyilas hatalomátvétel után egy-egy helyiséget biztosítottak az õ pártszervezeteiknek is. A gátlástalan nyilasok feltörték a még üresen álló zsidóépületeket, és kényükre-kedvükre fosztogattak bennük. A néhány túlélõ csak hiányosan kapta vissza értékeit. Többségük a lakását eladta, s nagyobb településekre, vagy – fõleg 1956-ban – külföldre távoztak. Ké-

sõbb a német, majd a rendszerváltozás után a magyar államtól is kaptak kárpótlást. A nyilas idõszak a fõvárosi zsidóságot is végveszélybe sodorta. Ezzel nem célunk foglalkozni. Viszont vidékünkrõl is voltak szolgálók ottani izraelita csalá-

doknál. A meggyespusztai I.E. 1944 õszén elhozta magával munkaadói pár éves kisfiát Budapestrõl. Elõször Makkoshetyére mentek, majd hazatért szülei lakásába, a meggyesi majorba. Valaki besúgta õket, s egyik nap megjelent két nyilas a gyermekért. Szerencsére éppen otthon tartózkodott I.I. csendõr alhadnagy, aki határozott fellépésével elzavarta a pártszolgálatosokat. Az 1945 nyarán a Németországból hazatérõ szülõk örömmel vitték haza gyermeküket. Bükön egy nyilas pártszolgálatos bújtatott egy budapesti zsidó kislányt a háború végéig. Az említetteken kívül talán mások is voltak, akik vidékünkön is emberek tudtak maradni ebben az embertelen korszakban. Sági Ferenc

09. szombat: dr. Szirmai László 10. vasárnap: dr. Orbán Zsuzsanna 11. hétfõ: dr. Szilasi Imre 12. kedd: dr. Szilasi Imre 13. szerda: dr. Szirmai László 14. csütörtök: dr. Orbán Zsuzsanna 15. péntek: dr. Földi Sándor 16. szombat: dr. Bencsik István 17. vasárnap: dr. Orbán Zsuzsanna 18. hétfõ: dr. Szilasi Imre 19. kedd: dr. Szilasi Imre 20. szerda: dr. Szilasi Imre 21. csütörtök: dr. Müller András 22. péntek: dr. Orbán Zsuzsanna 23. szombat: dr. Szilasi Imre 24. vasárnap: dr. Varró Gyula 25. hétfõ: dr. Szilasi Imre 26. kedd: dr. Szilasi Imre 27. szerda: dr. Szilasi Imre 28: csütörtök: dr. Müller András 29. péntek: dr. Orbán Zsuzsanna 30. szombat: dr. Földi Sándor 31. vasárnap: dr. Orbán Zsuzsanna

Megjelenik havonta • www.citicom.hu

11


promenad_2010_10  

R E N D E Z V É N Y E K 2010. október •VI. évfolyam 10. szám A NYIME OKTATÓ INTÉZMÉNYE LETT A GYÓGYFÜRDÕ tette el a vendégek, átutazók köszö...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you