Page 1

Федерація покеру України

ПРАВИЛА

ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОГО ПОКЕРУ

Київ-2009


Ці Правила визначають умови, порядок організації і проведення змагань та встановлюють правила змагань для різних дисциплін спортивного покеру. Правила розповсюджуються на  організації і громадян, які проводять змагання зі спортивного покеру або беруть у них участь на території України.

© Федерація покеру України. Всі права застережені. Передрук тексту загалом чи будь-якої його частини може бути здійснено лише за згодою В иконавчої Ради ФПУ.


♣♠♦♥

ВСТУП Правила проведення змагань зі спортивного покеру Федерації покеру України базовані на збірнику правил покеру під редакцією Рона Крамера, матеріалах Асоціації директорів покерних турнірів США, наукових розробках Ентоні Холдена, правилах покеру під редакцією Майка Каро і Роя Кука, правилах покеру під редакцією Роберта Ціаффоне, офіційних правилах проведення Чемпіонату Європи та Чемпіонату Світу зі спортивного покеру, збірнику правил спортивного покеру за редакцією Сергія Ковальова, Дмітрія Лєсного. Згідно офіційного висновку Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту, ці Правила відповідають вимогам і можуть використовуватись для проведення змагань в Україні. Правила проведення змагань зі спортивного покеру Федерації покеру України були затверджені Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту 5 травня 2009 р. Над правилами працювали: Артемович Андрій (Україна) Боумен Гері (Великобританія) Каїнська Олена (Україна) Ковальчук Лариса (Україна) Мельник Тетяна (Україна) Петрів Майк (Канада) Удовенко Олег (Україна) Фісан Максим (Україна) Фролов Сергій (Україна) Хафтон Рой (Великобританія) Холден Ентоні (Великобританія) Чаб Олівер (Великобританія) Шпек Василь (Україна) Юраш Діана (Україна)

3


Розділ I.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Змагання зі спортивного покеру проводяться з  метою визначення кращих спортсменів та  команд, підвищення майстерності спортсменів, підготовки їх для подальшої участі у змаганнях різного рівня, пропаганди і популяризації спортивного покеру. 1.2. Визначення термінів. • спортивні змагання – система заходів, які здійснюються відповідно до правил змагань з виду спорту та положення про ці змагання для виявлення та порівняння досягнень спортсменів і визначення переможців змагань; • спортивний суддя – особа, яка уповноважена організаторами спортивних змагань забезпечувати дотримання правил змагань з виду спорту, положення про змагання, достовірність зафіксованих результатів, пройшла спеціальну підготовку та отримала відповідну категорію; • спортсмен – особа, яка систематично займається обраним видом (видами) спорту та бере участь у спортивних змаганнях; • спортсмен-аматор – особа, спортивна діяльність якої не спрямована на отримання доходу, за винятком отримання нагород за участь у відповідних змаганнях; • спортсмен-професіонал – особа, для якої спортивна діяльність є основною, отримує відповідно до договору заробітну плату та/або іншу грошову винагороду за підготовку до спортивних змагань та участь у них; • спортсмен-юніор – особа віком від 16 до 19 років, яка цікавиться обраним видом спорту та бере участь у окремих спортивних змаганнях для юніорів; • спортивне суддівство – контроль за дотриманням правил спортивних змагань, що містять вимоги до їх учасників, спортивних споруд, спорядження, обладнання, умов і порядку визначення переможців змагань та їх результатів; 4


♣♠♦♥ 1.3. Ці правила регламентують змагання із таких дисциплін спортивного покеру: 1.3.1. Базові дисципліни: • Техаський Холдем • Омаха Хай 1.3.2. Інші дисципліни: • «Вісімка або краща» • Лоубол • Омаха Хай-Лоу • П’ятикартний покер з обміном • П’ятикартний стад-покер • Разз (Семикратний стад-покер Лоу) • Семикартний стад-покер • Семикартний стад-покер Хай-Лоу 1.3.3. Змішані дисципліни: • Х.О.Р.С.Е. • Х.О.С.Е. • Х.О. • Змішаний Техаський Холдем 1.3.4. Дисципліни для змагань із використанням мережевих технологій (перелік спортивних дисциплін співпадає з вищевказаними назвами дисциплін). 1.4. В залежності від заліку результатів, змагання поділяються на  особисто-командні та  особисті. В  особистокомандних змаганнях результати визначаються для кожного спортсмена і команди в цілому, в особистих змаганнях результати визначаються для кожного спортсмена. 1.5. В залежності від територіального охоплення та складу учасників, змагання (чемпіонати, кубки, першості) поділяються за такими рівнями: • міжнародні; • всеукраїнські; • обласні, м. Києва, Автономної Республіки Крим, м. Севастополя; • міські, районні; • в первинних колективах. 1.6. Офіційні змагання зі спортивного покеру проводяться відповідно до календарних планів, затверджених у встановленому порядку. 5


♥♦♠♣ 1.7. Чемпіонати та Кубки України проводяться ВГО «Федерація покеру України». 1.8. ВГО «Федерація покеру України» здійснює атестацію суб'єктів фізкультур­но-оздоровчої та спортивної діяльності зі спортивного покеру на відповідність матеріально-технічної бази та персоналу, фізкультурно-спортивного спорядження і обладнання чинному законодавству України у сфері фізичної культури і спорту та стандартам (правилам, нормам), затвердженим ВГО «Федерація покеру України». 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМАГАНЬ 2.1. Регламент змагань 2.1.1. Регламент змагань розробляється та  затверджується організацією, яка проводить змагання. Регламент не  повинен суперечити цим Правилам і чинним правилам аматорського і професійного спортивного покеру. 2.1.2. Регламент має містити такі розділи: • мета та завдання; • керівництво змаганнями; • термін та місце проведення змагань; • учасники змагання; • визначення результатів; • нагородження переможців; • витрати; • заявки. 2.1.3. Регламент має бути надісланий учасникам змагань (за допомогою будь-яких засобів зв’язку, включно з електронними) в терміни: • змагання в первинних колективах та районні змагання — не пізніше, ніж за 1 тиждень до початку; • чемпіонати міста та  області  — не  пізніше, ніж за  2  тижні до початку; • всеукраїнські та  міжнародні змагання  — не  пізніше, ніж за 3 тижні до початку. 2.1.4. Учасники змагань повинні бути повідомлені про будьякі зміни та доповнення до регламенту.

6


♣♠♦♥ 2.2. Заявка на участь у змаганнях 2.2.1. Учасники подають заявки організаторам змагань в теpмін, визначений у регламенті змагань. Заявка повинна мати таку інформацію пpо учасників: • прізвище та ім’я (повністю); • pік народження; • адреса проживання; • спортивний pозpяд (за наявності). 2.2.2. Не пізніше, ніж за 1 годину до жеребкування капітан команди чи безпосередньо учасник повинен подати кінцеву заявку. 2.3. Обов’язки організації, яка проводить змагання 2.3.1. Організація, що проводить змагання, зобов’язана з врахуванням цих Правил та інших нормативних документів розробити і затвердити регламент змагань і направити його учасникам. 2.3.2. Організація, що проводить змагання: • вирішує всі питання матеріально-технічного забезпечення і комплектування суддівської колегії; • призначає апеляційну комісію, суддівську колегію (всі судді, що входять до складу суддівської колегії, повинні мати відповідну кваліфікацію), забезпечує охорону змагань і медичне обслуговування; • забезпечує максимально рівні умови для всіх  учасників змагань; • забезпечує нагороди для переможців; • після закінчення змагань видає або надсилає поштою кожному учаснику таблицю технічних результатів змагань. 3. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 3.1. Спортсмени  3.1.1. Офіційні змагання зі спортивного покеру проводяться серед учасників віком від 18 років, за винятком окремих змагань для спортсменів-юніорів, до яких допускаються учасники віком від 16 до 19 років включно. До участі у змаганнях будь-яких рівнів допускаються спортсмени, які внесені до заявки та відповідають вимогам, які визначені в регламенті про змагання. 3.1.2. До участі в Чемпіонатах та Кубках України допускаються спортсмени, які були переможцями обласних, м. Києва, Ав7


♥♦♠♣ тономної Республіки Крим, та м. Севастополя змагань, та інші спортсмени, якщо це передбачено регламентом про змагання. Склад учасників на змаганнях інших рівнів визначається регламентом про змагання. 3.1.3. Спортсмен на змаганні зобов’язаний виступати в охайному одязі, виконувати вимоги, визначені регламентом про змагання, мати документи, що засвідчують його особу, а також документи, які підтверджують його спортивну кваліфікацію (при наявності). 3.1.4. Учасник зобов’язаний знати і дотримуватися цих Правил, регламенту про змагання, під час змагання коректно поводитись по відношенню до суперників, глядачів, суддів, інструкторів, організаторів, не  заважати іншим учасникам, своєчасно з’явитися на початок змагань. 3.1.5. Спортсмен, який порушує ці Правила та регламент про  змагання, спортивну етику, може бути відсторонений від участі у змаганнях окремим рішенням суддівської колегії. 3.1.6. Учасники змагання з певної дисципліни повинні володіти знаннями правил цієї дисципліни. 3.1.7. Спортсмен не може втручатися в роботу суддів. У разі незгоди з будь-яким суддівським рішенням спортсмен має негайно звернутись з апеляцією до Головного судді. Всі довідки з  питань проведення змагань і щодо результатів він повинен отримувати у організаторів змагань самостійно (або через капітана команди). 3.2. Капітани команд 3.2.1. Капітан має знати та дотримуватись цих Правил і регламенту про змагання. 3.2.2. Капітан відповідає за  організацію і дисципліну членів команди. 3.2.3. Капітан не може втручатися в роботу суддівської колегії. Всі необхідні відомості він отримує від Головного судді. 3.2.4. Капітан зобов’язаний бути присутнім на засіданнях суддівської колегії, де розглядаються питання, пов’язані із його командою; має право брати участь у жеребкуванні.

8


♣♠♦♥ 4. СУДДІВСЬКА КОЛЕГІЯ ТА ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ ЗМАГАНЬ 4.1. Призначення та склад 4.1.1. Суддівська колегія призначається та  затверджується не  пізніше, ніж за  5 днів до  початку змагань, організацією, яка проводить змагання. Всі судді, що входять до складу суддівської колегії, повинні мати відповідну кваліфікацію. До складу суддівської колегії входять: Головний суддя, судді в окремих турнірних зонах, суддя-секретар. У залежності від масштабу змагань склад суддівської колегії може бути змінений. 4.1.2. Суддівська колегія несе відповідальність за підготовку та проведення змагань (у відповідності до діючих Правил і регламенту про змагання), а також за визначення результатів змагань. 4.2. Обов’язки членів суддівської колегії 4.2.1. Головний суддя керує проведенням змагань, несе відповідальність за  дотримання учасниками діючих Правил і регламенту про змагання, розподіляє обов’язки серед суддів, оперативно розглядає апеляції учасників та виносить відповідні рішення. 4.2.2. Головний суддя проводить засідання суддівської колегії для затвердження загальних результатів, а також в інших випадках, які потребують колегіального рішення. 4.2.3. Головний суддя зобов’язаний: • перед змаганням провести нараду та інструктаж суддів; • проконтролювати стан місця проведення змагань, спортивного обладнання та інвентаря; • припинити або відкласти проведення змагань, якщо виникли умови, які загрожують безпеці учасників; • розглянути допущені учасниками порушення і винести відповідні рішення; • після закінчення змагань здати звіт і протоколи до організації, що проводить змагання, а також до ВГО «Федерація покеру України». 4.2.4. Головний суддя має право: • перенести початок змагань у разі виникнення такої необхідності;

9


♥♦♠♣ • відмінити або тимчасово призупинити змагання у разі виникнення форс-мажорних обставин; • проводити та контролювати переміщення суддів у ході змагань; • усунути від суддівства суддю, який припустився суттєвої помилки під час виконання своїх обов’язків; • відмінити рішення судді, якщо воно суперечить цим Правилам. 4.2.5. Головний суддя призначає заступника Головного судді зі складу суддівської колегії. Заступник головного судді виконує вказівки Головного судді, а за його відсутності замінює його і діє відповідно до повноважень Головного судді. 4.2.6. Суддя-секретар приймає заявки на участь у змаганнях, організовує жеребкування і несе відповідальність за оформлення всієї суддівської документації. 4.2.7. Суддя турнірної зони до початку змагань має впевнитись у готовності спортивного обладнання та інвентаря в зоні особистої відповідальності. Суддя відповідає за  дотримання учасниками Правил та регламенту. Під час проведення змагань суддя повідомляє Головному судді про всі порушення Правил, допущених спортсменами та про застосовані до порушників дисциплінарні стягнення. 4.2.8. Суддя приймає рішення щодо конкретного епізоду за турнірним столом у ході проведення змагань. Суддя зобов’язаний інтерпретувати турнірні епізоди у повній відповідності з даними Правилами. 4.2.10. Суддя, за потребою, бере участь у  визначенні переможця кожної окремої роздачі. 4.3. Інструктори зі спортивного покеру 4.3.1. Інструктор безпосередньо здійснює процес гри між учасниками змагань відповідно до цих Правил, бере участь у підрахунку чіпів та визначає переможця кожної окремої роздачі. 4.3.2 Інструктори працюють під керівництвом суддівської колегії. До обов’язків інструктора входять функції контролю за дотриманням учасниками змагань цих Правил та регламенту про змагання. У разі виникнення будь-яких порушень, непорозумінь та інших суперечливих ситуацій інструктор має негайно повідомити суддю певної турнірної зони. 10


♣♠♦♥ 5. ВИМОГИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 5.1. Учасники повинні ставитись з повагою до суддів та персоналу змагань, а також один до одного. Учасникам суворо забороняється будь-яким чином висловлювати неповагу до інших учасників, суддів, організаторів, сторонніх спостерігачів, вболівальників. 5.2. В зонах проведення змагань заборонено курити, вживати алкогольні напої. 5.3. В зонах проведення змагань заборонено користуватись будь-якими електронними засобами зв’язку. 5.4. Якщо хтось з учасників затримує хід гри, будь-хто з інших спортсменів за столом має право вимагати в інструктора обмежити його у часі. Якщо через оголошену інструктором хвилину спортсмен не робить заявки, інструктор рахує до десяти і оголошує заявку «фолд». 5.5. За порушення правил учасник може бути покараний тимчасовим або повним відстороненням від змагань. Таке рішення може бути прийняте Головним суддею, або спільним рішенням суддівської колегії (див. розділ 12 цих Правил). 5.6. Організатор змагань без згоди учасника чи судді змагань може проводити телевізійні зйомки новин та тематичних програм, а також архівного відео (у тому числі фотозйомки) під час проведення змагань. 5.7. Організатор змагань має право на показ та розповсюдження відео-, аудіо-, фото- та інших інформаційних матеріалів за участю учасників та суддів змагань. 5.8. Переможці змагань зобов’язані давати інтерв’ю для радіо, телебачення та преси, брати участь у фото сесіях та телевізійних зйомках для випусків новин, тематичних програм та інших медіа матеріалів на вимогу організаторів. 5.9. Спортсмени (учасники) зобов’язані утримуватись від носіння одягу, який містить будь-яку рекламну символіку, без попередньої згоди організаторів змагань. 5.10. Учасникам змагань та особам, що перебувають в зоні проведення змагань, не дозволяється без згоди організаторів вести власну фото- та відеозйомку, поширювати будь-яку рекламну та інформаційну продукцію.

11


♥♦♠♣ 6. ВИДИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 6.1. Традиційний (класичний) вид Учасники починають гру з однаковою для всіх, встановленою Регламентом кількістю чіпів. Спортсмени, що втратили в ході змагань всі свої чіпи, вибувають зі змагання. Для підтримки рівної кількості учасників за кожним столом суддівська колегія проводить відповідний контроль і перерозподіл учасників за столами. На момент закінчення перерозподілу, роздачі за столами, на яких відбувається перерозподіл, мають бути завершені. На початку будь-якої роздачі кількість учасників за столами не може відрізнятись більше, ніж на одного учасника. Коли загальна кількість учасників дорівнює кількості, необхідній для формування фінального стола (визначається регламентом), гра зупиняється (поточні роздачі завершуються), таймер зупиняється, та за допомогою жеребкування формується фінальний стіл. Переможцем змагання стає спортсмен, що здобув чіпи всіх учасників змагань. 6.2. Олімпійський вид Учасники починають гру з однаковою для всіх, встановленою регламентом змагань, кількістю чіпів. Спортсмени, що програли всі свої чіпи, вибувають зі змагання. За кожним столом гра ведеться до одного переможця, що здобув чіпи всіх суперників за столом. З таких переможців формується наступний етап. Залежно від кількості учасників, встановлюються етапи змагання: 1/32, 1/16, 1/8 , 1/4, півфінал та фінальна гра. 6.3. Змішаний вид Об’єднує принципи як традиційного, так і олімпійського видів. Учасники починають гру з однаковою для всіх, встановленою регламентом змагань, кількістю чіпів. Спортсмени, що програли всі свої чіпи, вибувають зі змагання. За кожним покерним столом гра ведеться до декількох переможців, які розподілили між собою чіпи інших спортсменів за даним столом. Кількість переможців визначається регламентом конкретного змагання. З таких переможців формується наступний етап. Залежно від кількості учасників, встановлюються етапи змагання: 1/32, 1/16, 1/8 , ¼, півфінал та фінальна гра. 12


♣♠♦♥ 6.4. Рівні Для регламентування тривалості змагань зі спортивного покеру, змагання розбиваються на часові відрізки – рівні. Кожен наступний рівень відрізняється від попереднього збільшенням розмірів обов’язкових ставок всліпу («блайндів»). Тривалість рівнів, а також розмір блайндів визначаються регламентом конкретного змагання. 6.5. Кількість учасників за столом Залежно від виду спортивної дисципліни, обраної для проведення змагання, кожен стіл для змагання має бути обладнаний: • для Техаського Холдему – 10 місцями; • для різновиду Техаського Холдему для шістьох гравців – 6 місцями; • для різновиду Техаський Холдем один на один – 2 місцями; • для Омахи Хай – 9 місцями. Для інших спортивних дисциплін кількість необхідних місць визначається регламентом конкретного змагання.

13


Розділ ІІ.

ХІД ЗМАГАНЬ Спортивний покер – це інтелектуальна гра, в якій учасники змагаються між собою за затвердженими правилами у вмінні та майстерності обчислювати різноманітні математичні ймовірності і шанси на перемогу у кожній окремій роздачі та в цілому у змаганні, вірно оцінювати тактику і стратегію гри інших суперників. Мета учасника – отримати чіпи суперників шляхом перемоги в окремих роздачах. Перемога в роздачі досягається шляхом складання кращої, ніж у суперників, покерної комбінації, або тактично виваженою серією заявок, результатом якої стане відмова всіх суперників від подальшої участі у поточній роздачі. 7. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 7.1. Визначення У даних Правилах використовуються такі визначення: Термін

Тлумачення

АНТЕ Ante

Обов’язкова ставка, яку кожен учасник роздачі має зробити перед початком роздачі.

БАТТОН Button

Маркер (як правило, круглий диск), що вказує послідовність участі спортсменів в кожному з кіл торгівлі. Першу заявку в кожному колі торгівлі робить учасник, який знаходиться ліворуч від баттона. Після кожної роздачі баттон переміщується за годинниковою стрілкою до наступного учасника.

БЕТ Bet

Перша ставка в колі торгівлі в базових спортивних дисциплінах.

БЛАЙНД Blind

Обов’язкова ставка в базових спортивних дисциплінах, яка робиться учасниками, що знаходяться на першій і другій позиціях після баттона, до початку кожної роздачі. Розрізняють малий і великий блайнди.

БОРД Board

Карти, що лежать на столі у відкриту і використовуються учасниками для збору покерних комбінацій.

БРІНГ-ІН Bring In

Обов’язкова початкова ставка в деяких із дисциплін спортивного покеру.

14


♣♠♦♥ Термін

Тлумачення

ЗАЯВКА Action

Дія учасника в процесі торгівлі, така як ставка, пас або чек.

гРАВЕЦЬ Player

Спортсмен, який допущений до змагань та бере безпосередню участь у змаганні.

Особа, що безпосередньо організовує гру між учасниІНСТРУКТОР ками змагань: здає карти, виконує заявки спортсменів, Instructor визначає переможця (переможців) роздачі. КЕП Cap

Останнє можливе збільшення в даному колі торгівлі при грі в лімітовані різновиди дисциплін.

КОЛЛ Call

Ставка учасника торгівлі, який зрівнює зроблені до нього заявки бет (або рейз).

КОЛО ТОРГІВЛІ Round of betting

Сукупність заявок, зроблених усіма учасниками на конкретній стадії роздачі. Так, в базових дисциплінах перше коло торгівлі починається, коли карти здані учасникам. Друге – коли відкривається флоп, третій – коли відкривається четверта карта борда (тьорн). Четверте (заключне) – коли відкривається п’ята (остання) карта борда (рівер). Коло закінчується тоді, коли всі активні учасники зрівняли найбільшу ставку, зроблену в даному колі.

ЛІМІТ СТАВОК Limit

Мінімальна та максимальна кількість чіпів, яку учасник роздачі може поставити в пот в момент заявки. Згідно з обмеженнями розміру максимальної ставки розрізняють три різновиди кожної з покерних дисциплін: 1. Безлімітний покер – максимальна ставка не обмежується; 2. Пот-лімітний покер – максимальна ставка обмежена сумою наявних чіпів в поті; 3. Лімітований покер – мінімальна/максимальна ставки незмінні та відображені у регламенті змагань.

МАК Muck

Карти, скинуті учасниками, які відмовляються від подальшої участі у поточній роздачі (визнають себе переможеними у поточній роздачі).

МАСТЬ Suit

Одна з чотирьох груп карт в колоді, що містить 13 карт і позначається характерним символом: піки - ♠, черви - ♥, бубни - ♦, хрести - ♣.

ОЛЛ-ІН All-in

Заявка, при якій учасник роздачі ставить всі наявні у нього чіпи в пот.

ПАС Pass

Заявка в колі торгівлі, що означає відмову від подальшої боротьби за пот у поточній роздачі. Учасник, який оголосив дану заявку, має скинути свої карти у мак.

15


♥♦♠♣ Термін

Тлумачення

ПЕРЕМОЖЕЦЬ РОЗДАЧІ Hand’s winner

1. Учасник, який залишився один в роздачі у будьякому колі торгівлі (всі інші учасники зробили заявку «пас»), оголошується переможцем роздачі. 2. Учасник роздачі, який зібрав найкращу покерну комбінацію (виходячи з правил визначення найкращої комбінації в обраній для проведення змагань спортивній дисципліні) та продемонстрував її в ході шоудауну, оголошується переможцем роздачі. 3. Якщо у процесі шоудауну не можна визначити єдиного переможця (найсильніші покерні комбінації двох чи більше учасників шоудауну рівні між собою), поточний пот ділиться між переможцями рівними частинами.

ПОБІЧНИЙ ПОТ Side pot

Якщо один із учасників роздачі оголосив заявку оллін, а в грі є ставки, що перевищують розмір вказаної заявки, то пот ділиться на дві частини: основний пот і побічний. Ставки, що перевищують розмір олл-іна, складаються окремо – в побічний пот.

ПОЗИЦІЯ Position

Місце учасника за покерним столом під час змагання.

ПОТ Pot

Загальна кількість поставлених учасниками чіпів протягом окремої роздачі.

У кожної карти є масть і вартість (ранг). Наприклад, ♠9 РАНГ КАРТИ і ♥9 – карти однієї вартості. Комбінація «Пара» – це дві Rank карти однієї вартості. РЕЙЗ Raise

Заявка учасника про збільшення ставки після того, як попередніми учасниками роздачі були зроблені заявки «бет», «колл» (а також «блайнд») у поточному колі торгівлі.

РЕРЕЙЗ Re-raise

Заявка учасника про збільшення ставки після того, як одним чи декількома учасниками була зроблена заявка «рейз» у поточному колі торгівлі.

РІВЕР River

П’ята (остання) карта борду в базових дисциплінах.

РОЗДАЧА Hand

Відрізок змагального процесу від початку здачі карт інструктором і до того моменту, поки не буде визначений переможець роздачі.

РОЗМІР РЕЙЗУ

Різниця між попередньою ставкою (блайнд, бет, колл, рейз, ререйз, олл-ін) і збільшеною ставкою, виражена в кількості чіпів.

16


♣♠♦♥ Термін

Тлумачення

СТАВКА

Кількість чіпів, поставлених учасником в пот при заявці. Розрізняють наступні типи ставок: • Анте • Блайнд • Бет • Колл • Рейз • Ререйз • Кеп • Олл-ін • Брінг-ін

СТЕК Stack

Загальна кількість чіпів учасника, його актив.

ТОРГІВЛЯ Betting

Процес оголошення заявок учасниками змагань.

ТЬОРН Turn

Четверта карта борду в базових дисциплінах.

ФЛОП Flop

Перші три карти борду в базових дисциплінах.

ЧЕК Check

Заявка, що дозволяє учаснику залишатись у поточній роздачі без оголошення будь-яких ставок. Допускається, якщо ніхто з учасників роздачі ще не зробив ставки в даному колі торгівлі (за виключенням першого кола торгівлі, де заявку чек може оголосити лише учасник, який знаходиться на позиції «великого блайнду» у разі відсутності інших ставок у поточному колі торгівлі).

ЧІП Chip

Спеціальний жетон, що використовується для проведення змагань.

ЧІП-РЕЙЗ Chip-race

Обов’язковий обмін чіпів меншого номіналу на чіпи більшого номіналу (з остаточним виведенням чіпів меншого номіналу з процесу проведення поточного змагання) одночасно у всіх учасників змагань. Проводиться у передбачений регламентом змагань час у перерві між рівнями.

ШОУДАУН Showdown

Заключний етап роздачі, коли учасники, що залишились у роздачі після завершення останнього кола торгівлі (всі ставки було зрівняно, або всі учасники зробили заявки «чек»), відкривають карти і порівнюють свої комбінації. Саме у процесі шоудауну визначається переможець роздачі.

17


♥♦♠♣ 7.2. Обладнання для змагань При проведенні змагань із будь-якої дисципліни спортивного покеру (за виключенням дисциплін із використанням сучасних мережевих технологій) слід використовувати покерні столи, чіпи, карти, інше обладнання та інвентар, які відповідають «Технічним вимогам до покерного обладнання» (затверджених Федерацією покеру України). 7.3. Колода Для проведення змагань з базових дисциплін використовується стандартна повна колода карт в 52 листи чотирьох мастей (піки - ♠, черви - ♥, бубни - ♦, хрести - ♣) рангом від двійки до туза. Ранг карт: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, валет (J), дама (Q), король (К), туз (А). При утворенні деяких покерних комбінацій туз може виступати як найстаршою, так і наймолодшою картою. 7.4. Ранг мастей 7.4.1. В спортивному покері масті не розрізняються за рангом за винятком таких випадків: • визначення положення баттона (при жеребкуванні); • визначення учасника, що робить першу заявку (в деяких дисциплінах); • під час проведення чіп-рейзу. Для цих цілей ранг мастей визначається таким чином: Піки - ♠, черви - ♥, бубни - ♦ і хрести - ♣ (де піки – старша масть). 7.4.2. Масті не враховуються при визначенні переможця роздачі. 7.5. Покерні комбінації 7.5.1. Покерна комбінація завжди складається з п’яти карт (за винятком декількох специфічних покерних дисциплін). Нижче наведені покерні комбінації в порядку спадання, чинні для базових дисциплін. Назва комбінації

Карти, що складають комбінацію

Приклади комбінацій

Флешрояль

5 найстарших карт однієї масті

♦А♦К♦Q♦J♦10

Стрейтфлеш

5 послідовних карт однієї масті

♣K♣Q♣J♣10♣9 ♠6♠5♠4♠3♠2 ♥5♥4♥3♥2♥A

18


♣♠♦♥ Каре

4 карти одного рангу

♠J♣J♦J♥J♠6

Фулл 3 карти одного рангу і 2 карти іншого (фулл-хаус) рангу

♦7♥7♠7♥К♣К

Флеш

5 карт однієї масті

♣К♣10♣5♣3♣2

Стрейт

5 послідовних карт

♦А♣К♠Q♥J♠10 ♠6♥5♦4♦3♦2 ♠5♠4♠3♠2♥A

Трійка

3 карти одного рангу

♠9♣9♦9♥Q♦4

Дві пари

2 карти одного рангу і 2 карти іншого ♠5♣5♣А♥А♦10 рангу

Пара

2 карти одного рангу

♥8♦8♠К♥4♥2

Старша карта

За відсутності жодної комбінації з карт учасника обирається найстарша за рангом

♦J♠10♥7♥5♣2

Вища комбінація визначається за старшою картою. Приклади: • Стрейт-флеш від короля (♣К♣Q♣J♣10♣9) старший, ніж стрейт-флеш від дами (♣Q♣J♣10♣9♣8). • Каре п’ятірок старше, ніж каре двійок. • Фулл-хаус 33344 старше, ніж фулл-хаус 222АА, оскільки, в першу чергу, порівнюється ранг карт, що входять до трійки. • Флеш від туза старший, ніж флеш від валета. • Трійка дев’яток старша, ніж трійка п’ятірок. Якщо два учасники мають комбінацію «трійка», складену з карт одного рангу,то береться до уваги ранг четвертої і п’ятої карти, що не входять до комбінації (кікерів): 888KQ старша, ніж 888К10. • Дві пари АА223 старші, ніж дві пари KKQQJ – в першу чергу порівнюються ранги старших пар в комбінації. Якщо ранги однакові, порівнюються ранги молодшої пари. 99882 старша, ніж 9955А. Якщо співпадає ранг карт і старшої, і молодшої пари, то береться до уваги ранг п’ятої карти (кікера): 9955А старша, ніж 9955К. • Пара королів старша, ніж пара десяток. Якщо ранг пар співпадає, то порівнюється ранг наступної карти, що не входить до комбінації: пара королів з тузом старша, ніж пара королів з дамою. Пара ККАQ3 старша, ніж ККАQ2. Комбінації ♠9♣9♥7♥5♣2 і ♦9♥9♠7♠5♥2 рівні. 19


♥♦♠♣ В комбінаціях «старша карта» порівнюється ранг карт, починаючи зі старшої: AJ432 старша, ніж А10987 (незалежно від мастей). 7.6. Ліміти (різновиди базових дисциплін гри) 7.6.1. Безлімітний різновид (No Limit) – розмір максимальної ставки, яка може бути зроблена учасником при оголошенні заявок «бет», «рейз», «ререйз», «олл-ін» у будь-якому колі торгівлі, не обмежується. 7.6.2. Пот-ліміт різновид (Pot Limit) – розмір максимальної ставки, яка може бути зроблена учасником при оголошенні заявок «бет», «рейз», «ререйз», «олл-ін» у будь-якому колі торгівлі, дорівнює поточному розміру поту. 7.6.3. Лімітований різновид (Limit) – розмір мінімальної та максимальної ставки, яка може бути зроблена учасником при оголошенні заявок «бет», «рейз», «ререйз», «олл-ін», не змінюється протягом поточного рівня змагання (встановлюється регламентом змагань). В лімітованих різновидах допускається не більше трьох підвищень ставок протягом кожного кола торгівлі (останнє підвищення у поточному колі має назву «кеп»). В базових дисциплінах для лімітованого різновиду нижня межа ставок встановлена для першого і другого кіл торгівлі, а верхня – для третього і четвертого кіл торгівлі. 7.6.4. Для всіх різновидів покеру діють такі обмеження: Учасник роздачі має право зробити або підвищити ставку за винятком таких випадків: • коло торгівлі було завершене; • була зроблена максимально допустима кількість підвищень в даному колі торгівлі (для лімітованих різновидів); • учасник вже робив заявку в даному колі торгівлі, після чого хтось з гравців оголосив заявку «олл-ін», розмір якої не дозволяє вважати її повним рейзом. 7.7. Види заявок 7.7.1. Заявка, оголошена учасником змагання в усній формі, чи зроблена за допомогою переміщення тієї чи іншої кількості чіпів до поту, визначає дію учасника і є обов’язковою до виконання (не може бути відкликана учасником після оголошення). 7.7.2. Всі заявки учасників мають робитись почергово. 20


♣♠♦♥ 7.7.3. До початку кожної роздачі для базових дисциплін існують такі види заявок: • Анте (якщо така заявка передбачена регламентом змагань); • Блайнд (великий, малий). 7.7.4. В процесі торгівлі існують такі види заявок: • Пас; • Чек; • Бет; • Колл; • Рейз; • Ререйз; • Кеп; • Олл-ін. 7.8. Заявки учасників роздачі та їх застосування 7.8.1. Заявка «пас» Спортсмен припиняє участь у поточній роздачі, якщо: • він оголошує слова «пас» або «фолд»; • він скидає свої карти за обмежувальну лінію у напрямку маку; • карти учасника доторкнулись до мака; • карти учасника доторкнулись до карт іншого учасника (у такому разі обидва спортсмени припиняють участь у поточній роздачі); • час для прийняття рішення вичерпано; • учаснику була помилково роздана неправильна кількість карт, при цьому один або більше учасників вже зробили заявки. 7.8.2. Заявка «чек» Заявка «чек» може бути зроблена учасником роздачі, якщо в даному колі торгівлі перед ним не було зроблено інших заявок, крім заявок чек і пас. В першому колі торгівлі заявка чек можлива для учасника, що знаходиться в позиції великого блайнду, при умові, що ніхто перед ним не зробив заявок рейз (ререйз). 7.8.3. Заявка «бет» Заявка «бет» може бути зроблена учасником роздачі, якщо в даному колі торгівлі перед ним не було зроблено інших заявок, крім заявок чек і пас. Заявка «бет» дозволяє гравцю поставити 21


♥♦♠♣ в пот обрану ним кількість чіпів в межах мінімально та максимально встановлених обмежень. Мінімальний розмір ставки для заявки «бет»: • в лімітованому різновиді базових дисциплін – встановлений розмір ставки для даного кола торгівлі (залежить від поточного рівня змагань); • в інших різновидах базових дисциплін – розмір великого блайнду (залежить від поточного рівня змагань). Максимальний розмір ставки для заявки «бет»: • в лімітованому різновиді базових дисциплін – встановлений розмір ставки для даного кола торгівлі (залежить від поточного рівня змагань); • в пот-лімітному різновиді базових дисциплін – поточний розмір поту; • в безлімітному різновиді базових дисциплін – максимальний розмір не обмежено (учасник має можливість використати для ставки всі свої чіпи). 7.8.4. Заявка «колл» Заявка «колл» може бути зроблена учасником роздачі у відповідь на заявки «бет», «рейз», «ререйз», «олл-ін», «кеп», при цьому перед гравцем також можуть бути зроблені заявки «колл». Заявка «колл» дозволяє гравцю зрівняти попередню ставку, зроблену суперником (суперниками) у поточному колі торгівлі. 7.8.5. Заявка «рейз» Заявка «рейз» може бути зроблена учасником роздачі, якщо в даному колі торгівлі перед ним була зроблена заявка «бет». Крім того, заявка «рейз» може бути зроблена в першому колі торгівлі по відношенню до блайндів. Заявка «рейз» дозволяє гравцю поставити в пот обрану ним кількість чіпів для підвищення попередньої ставки в межах мінімально та максимально встановлених обмежень. Мінімальний розмір ставки для заявки «рейз»: • в лімітованому різновиді базових дисциплін – встановлений розмір ставки для даного кола торгівлі (залежить від поточного рівня змагань); • в інших різновидах базових дисциплін – подвоєння попередньої ставки (або подвоєння великого блайнда за відсутності заявок «бет» у першому колі торгівлі). 22


♣♠♦♥ Максимальний розмір ставки для заявки «рейз»: • в лімітованому різновиді базових дисциплін – встановлений розмір ставки для даного кола торгівлі (залежить від поточного рівня змагань); • в пот-лімітному різновиді базових дисциплін – поточний розмір поту; • в безлімітному різновиді базових дисциплін – максимальний розмір не обмежено (учасник має можливість використати для ставки всі свої чіпи). 7.8.6. Заявка «ререйз» Заявка «ререйз» може бути зроблена учасником роздачі, якщо в даному колі торгівлі перед ним була зроблена заявка «рейз». Заявка «ререйз» дозволяє гравцю поставити в пот обрану ним кількість чіпів для підвищення попередньої ставки (заявки «рейз») в межах мінімально та максимально встановлених обмежень. Мінімальний та максимальний розмір ставки для заявки «ререйз» співпадає з аналогічними обмеженнями для заявки «рейз». 7.8.7. Заявка «кеп» Заявка «кеп» існує тільки у лімітованих різновидах базових дисциплін. Заявка «кеп» може бути зроблена учасником роздачі, якщо в даному колі торгівлі перед ним була зроблена заявка «ререйз». Заявка «кеп» дозволяє гравцю зробити останнє в поточному колі торгівлі підвищення попередньої ставки. 7.8.8. Заявка «олл-ін» Заявка «олл-ін», зроблена учасником змагань, означає, що він ставить до поточного поту всі свої чіпи (весь стек). В залежності від розміру ставки при оголошенні «олл-ін» ця заявка може вважатися підвищенням попередньої ставки («рейз олл-ін») або відповіддю на попередню ставку («колл олл-ін»). Від цього залежать доступні учасникам роздачі варіанти подальших заявок. В лімітованому різновиді базових дисциплін заявка «олл-ін» не вважається рейзом, якщо підвищення ставки, яке відбулося після оголошення заявки «олл-ін», становить менше 50% необхідного для заявки «рейз» розміру. В інших випадках заявка «олл-ін» вважається «рейзом». 23


♥♦♠♣ В інших різновидах базових дисциплін заявка «олл-ін» не вважається рейзом, якщо підвищення ставки, яке відбулося після оголошення заявки «олл-ін», становить менше 100% необхідного для заявки «рейз» розміру. В інших випадках заявка «оллін» вважається «рейзом». Примітка: якщо учасник змагань, який за правилами змагань має у поточній роздачі поставити попередню ставку «великий блайнд», не має необхідної для цього кількості чіпів, то вважається, що він автоматично до початку роздачі робить заявку «олл-ін», використовуючи всі чіпи. При цьому розмір мінімальної і максимальної ставки для заявок «бет» та «рейз» для інших учасників роздачі розраховується на основі розміру великого блайнду (в залежності від поточного рівня змагань), а не на основі автоматично зробленої ставки олл-ін. 7.9. Заявка без черги Заявки, зроблені учасником роздачі не в свою чергу, вступають в силу (вважаються оголошеними) тільки з моменту переходу черги до даного гравця. Гравець, що зробив або оголосив заявку не в свою чергу, не має право її відкликати. Виключення: якщо перед гравцем, що зробив заявку позачергово, була зроблена одна або більше ставок, він може переглянути свою заявку, але чіпи, які були додані ним у пот в момент оголошення позачергової заявки, відкликанню не підлягають (залишаються в поті). Зловживання заявками без черги може стати приводом для застосування до спортсмена дисциплінарних стягнень (див. п.12.2.2 цих Правил). 7.10. Ставка «частинами» (string bet) Учасникам роздачі не дозволяється робити ставку частинами (переміщати до поту спочатку одну кількість чіпів, а потім додавати чіпи до вже зробленої ставки). Учасник має ставити чіпи в пот одномоментною дією, або заздалегідь оголосити розмір ставки. Якщо гравець робить ставку декількома рухами, у якості ставки приймаються тільки чіпи, поставлені першим рухом. 7.11. Ставка чіпом значного номіналу Якщо учасник роздачі ставить в пот один чіп будь-якого номіналу і не оголошує заявку, вважається, що він зрівняв попередню ставку (зробив заявку «колл»). Лише у випадках, коли така ставка була зроблена учасником, який відкриває коло торгівлі 24


♣♠♦♥ на стадіях «флоп», «тьорн» та «рівер», вважається, що він зробив заявку «бет» та ставку, яка дорівнює номіналу чіпа. 7.12. Недостатня ставка Ставка визнається недостатньою, якщо вона менша за мінімально допустиму у поточний момент торгівлі. Якщо гравець без оголошення заявки поставив у пот недостатню кількість чіпів, він має або доповнити ставку до мінімально можливої (зробити заявку «колл» або «бет»), або спасувати, відмовившись від вже поставлених у пот чіпів. Учасник роздачі, який зробив недостатню ставку, не має можливості змінити свою заявку на рейз, ререйз або олл-ін. 7.13. Надлишкова ставка Якщо в пот поставлена більша, ніж потрібно для коллу, але менша, ніж потрібно для рейзу, кількість чіпів, інструктор має порахувати загальну кількість чіпів, яка була поставлена в пот учасником. Якщо вказана кількість перевищує останню зроблену ставку у поточному колі на 50% і більше, учасник повинен додати до надлишкової ставки чіпи, необхідні для мінімального підвищення ставки (подвоїти попередню ставку), при цьому він не має права змінити розмір підвищення. Якщо вказана кількість перевищує останню зроблену ставку менш, ніж на 50%, то надлишкова ставка вважається заявкою «колл», і гравцю повертається надлишок чіпів. 8. ПОЧАТОК ЗМАГАНЬ 8.1. Перед початком змагань всі учасники отримують рівну кількість чіпів, яка визначається регламентом змагань. До обов’язків суддів входить перевірка стартових стеків кожного з учасників змагань. 8.2. Всі учасники змагань займають свої місця за столами відповідно до результатів жеребкування, яке проводиться в ході реєстрації. Для цього один з членів суддівської колегії, уповноважений Головним суддею, перемішує й розкладає на столі реєстрації спеціальні картки для жеребкування, у яких зазначений номер стола й позиція спортсмена за цим столом, після чого спортсмен обирає одну з запропонованих карток та займає належне йому місце. 25


♥♦♠♣ 8.3. Перед початком гри інструктори та члени суддівської колегії перевіряють відповідність зайнятих учасниками місць до результатів жеребкування. 8.4. Розіграш позиції за столом, на якій буде розміщено маркер, що вказує послідовність торгівлі між учасниками (баттон), проводиться безпосередньо інструктором, якщо проведення такого розіграшу передбачено регламентом змагань. Якщо проведення такого розіграшу не передбачено, то після формування нового столу (у тому числі фінального столу) баттон завжди передається учасникові, що у результаті жеребкування одержав останню (праворуч від інструктора) позицію за столом. 9. ПРАВИЛА БАЗОВИХ ДИСЦИПЛІН 9.1. Основні засади Безпосередньо процес проведення змагань між учасниками поділяється на часові відрізки (рівні), кожен з яких в свою чергу поділяється на окремі роздачі. Переможець кожної окремої роздачі отримує всі чіпи, які були у якості ставок переміщені до поточного поту іншими учасниками роздачі. 9.2. Початкові ставки 9.2.1. Обов’язковими початковими ставками для базових дисциплін є блайнди. Їх розміри для кожного рівня змагань встановлюються регламентом змагань. Учасник, який знаходиться на перший позиції (ліворуч від батона), до початку роздачі ставить малий блайнд. Учасник, який займає першу позицію ліворуч від малого блайнду, ставить великий блайнд. 9.2.2. Регламентом змагань також може бути передбачена наявність додаткової ставки - анте (для всіх або деяких рівнів змагань). Анте ставиться до початку роздачі всіма учасниками роздачі. Розмір ставки анте однаковий для всіх учасників змагання і залежить від поточного рівня. 9.3. Процедура здачі карт 9.3.1. Здача карт на змаганнях виконується безпосередньо інструктором, або інструктором з використанням спеціального обладнання для тасування карт (шафл-машинки). У випадку використання на конкретному змаганні спеціального обладнання 26


♣♠♦♥ для тасування карт (шафл-машинки), таке обладнання необхідно використовувати на всіх столах даного змагання. 9.3.2. Перед початком кожної роздачі інструктор має зробити шеммі-шафл (карти розмішуються на столі круговими рухами рук), потім колода ретельно перетасовується і підрізується. Всі дії інструктора мають бути чіткими і відбуватись на очах в учасників. 9.3.3. Процедура тасування карт при використанні спеціального обладнання для тасування карт (шафл-машинки) така: після того, як інструктор дістає колоду зі спеціального обладнання для тасування карт (шафл-машинки), він має зробити ріфл-шафл (перемішування карт, коли одна колода ділиться навпіл, потім половинки перемішуються між собою (всуваються одна в одну). 9.3.4. Після того, як процес тасування завершений, інструктор має покласти колоду, підрізати карти однією рукою (тільки один раз) і помістити їх на підрізну карту. 9.3.5. Подальші дії інструктора залежать від дисципліни спортивного покеру, з якої проводяться змагання. 9.4. Дисципліна «Техаський Холдем» 9.4.1. Після того, як обов’язкові ставки зроблено, інструктор роздає кожному учаснику по дві закриті карти (по одній карті за коло роздачі), починаючи з учасника, що знаходиться в позиції малого блайнду. 9.4.2. Перше коло торгівлі (коло «префлоп»). Торгівля починається з наступного за годинниковою стрілкою учасника після великого блайнду. Він може зробити такі заявки: • Пас; • Колл; • Рейз; • Олл-ін. 9.4.3. Наступний за ним по черзі гравець може зробити ті самі дії, а також зробити заявку ререйз, якщо перед ним була зроблена заявка рейз. Коло торгівлі закінчується після того, як всі бажаючі залишитись у поточній роздачі зрівняють найбільшу ставку за столом. Після завершення першого кола торгівлі інструктор «спалює» першу карту колоди (відкладає її до маку – дана карта не братиме участь у поточній роздачі) і викладає на стіл три відкритих карти. Після цього починається друге коло торгівлі. 27


♥♦♠♣ 9.4.4. Друге коло торгівлі (коло «флоп»). Торгівля починається з першого ліворуч від батона активного учасника (учасника, який залишився в роздачі, тобто не зробив у попередньому колі заявку «пас»). Він може зробити наступні заявки: • Пас; • Чек; • Бет; • Рейз; • Олл-ін. 9.4.5. Наступний за ним по черзі гравець може зробити ті самі дії, а також зробити заявку ререйз, якщо перед ним була зроблена заявка рейз. Можливість зробити заявку «чек» залежить від того, чи була перед ним зроблена заявка «бет» або «рейз». Всі вказані заявки можуть бути використані у наступних колах торгівлі. 9.4.6. Третє і четверте кола торгівлі (коло «тьорн» та коло «рівер»). Інструктор знову «спалює» карту і викладає на стіл четверту карту (тьорн), після чого відбувається наступне, третє коло торгівлі. Далі, «спаливши» карту, інструктор викладає на стіл останню, п’яту, карту (рівер), після чого відбувається останнє коло торгівлі. Таким чином, в результаті, гравець має сім карт (дві власні закриті карти і п’ять загальних для всіх учасників на борді), з яких і складається найвища для кожного учасника п’ятикартна покерна комбінація. 9.4.7. В Техаському Холдемі гравець може скласти найкращу п’ятикартну комбінацію, використовуючи будь-яку кількість власних карт (тобто нуль, одну чи дві карти), тобто якщо з загальних відкритих карт можна утворити комбінацію «флешрояль», то учасники, що залишились в грі, поділять між собою пот, оскільки ця комбінація буде найкращою для кожного з них. 9.4.8. Після того як на стіл зданий рівер (якщо в грі залишився більш, ніж один гравець), інструктор кладе частину колоди, що залишилась, на карти, скинуті в мак, тим самим вивільнюючи дві руки для проведення процедури шоудаун – визначення старшої комбінації. 9.5. Дисципліна «Омаха Хай» Процес проведення роздачі і правила торгівлі в Омасі Хай майже не відрізняються від Техаського Холдему. Різниця цих дисциплін є такою: 9.5.1. В Омасі Хай кожному гравцю роздається по чотири закритих карти, по одній карті за коло здачі.


♣♠♦♥ 9.5.2. При визначенні найстаршої комбінації використовуються тільки дві карти з чотирьох, зданих гравцю, і тільки три карти з борду. 9.6. Процедура визначення переможця роздачі 9.6.1. Кожна роздача змагання вважається завершеною в двох випадках: • в процесі торгівлі (в будь-якому колі торгівлі) залишився тільки один учасник роздачі (всі інші зробили заявку «пас»). В цьому випадку даний гравець вважається переможцем і має одноосібне право на всі чіпи, які були переміщені до поту; • після завершення останнього кола торгівлі (кола «рівер») залишилось двоє та більше активних учасників роздачі. В цьому випадку активні учасники по черзі відкривають свої карти для визначення найкращої комбінації та оголошення переможця роздачі. 9.6.2. Черговість відкриття карт така: якщо в останньому колі торгівлі всіма активними учасниками були зроблені заявки «чек», то спочатку відкриває карти активний учасник на першій позиції ліворуч від батона, а далі всі активні учасники по черзі за годинниковою стрілкою. При будь-якому іншому розвитку торгівлі в останньому колі першим відкриває свої карти той учасник, який зробив останню “збільшену” заявку (бет, рейз, ререйз), і далі за годинниковою стрілкою всі активні учасники. 9.6.3. Якщо один із учасників розкрив свої карти, то інші активні учасники мають право скинути свої карти, не розкриваючи, тим самим підтверджуючи свою поразку, якщо від інших учасників роздачі не поступило вимоги відкрити скинуті карти. Слід зауважити, що така вимога суперечить покерний етиці і може використовуватись лише для протидії так званій «груповій грі», яка спрямована проти інших учасників. Зловживання подібними вимогами будь-ким з учасників змагань не є коректним і може стати підставою для винесення попередження з боку суддів. Така вимога не є дійсною при грі «один на один» (коли за столом залишається лише двоє спортсменів). 9.6.3. Якщо у процесі шоудауну не можна визначити єдиного переможця (найсильніші покерні комбінації двох чи більше учасників шоудауну повністю рівні за силою), поточний пот ділиться між переможцями рівними частинами. 29


♥♦♠♣ 10. ПРАВИЛА ІНШИХ СПОРТИВНИХ ДИСЦИПЛІН 10.1. Правила дисциплін спортивного покеру, відмінних від базових, регулюються додатковими нормативними актами Федерації покеру України, які розробляються окремим Комітетом з регулювання правил при Федерації покеру України. 10.2. Розвиток та розповсюдження новітніх дисциплін спортивного покеру, змагання з яких проводяться із використанням мережевих технологій та спеціального технічного обладнання, проводиться окремим Комітетом з новітніх спортивних дисциплін при Федерації покеру України, до функцій якого також входить розробка правил та умов проведення змагань для вказаних дисциплін. 11. ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ 11.1. Всі чіпи, що є в учасника змагань, повинні постійно знаходитись у полі зору суперників та суддів. Чіпи найвищого значення не можуть бути «приховані» за чіпами меншого значення. 11.2. Учасник змагань не має права виносити чіпи за межі стола, в тому числі ховати в одязі, за винятком випадків, коли гравця переведено за інший стіл рішенням суддів. 11.3. На столі не повинні перебувати будь-які сторонні речі. 11.4. При здійсненні процедури чіп-рейзу регламентом змагань може бути передбачено проведення додаткового розіграшу чіпів, на які здійснюється обмін, між учасниками змагань, які мають деяку кількість чіпів найменшого значення, однак їхня сума недостатня для проведення рівноцінного обміну. Кожен з учасників такого розіграшу може отримати не більше однієї фішки, на які здійснюється обмін. Ніхто з учасників не може вибути зі змагань за результатами такого розіграшу. Якщо учасник втратив всі свої чіпи саме під час проведення чіп-рейзу, йому повинен бути наданий один додатковий чіп більшого значення. Порядок і правила проведення процедури чіп-рейзу визначаються регламентом змагань. 11.5. Торгівля на всіх колах роздачі завжди проводиться за годинниковою стрілкою. 11.6. Якщо гравець робить заявку «рейз» без оголошення розміру, за ним закріплюється право зробити підвищення будь30


♣♠♦♥ якого розміру, перемістивши бажану ставку в пот одномоментною дією. 11.7. Учасники змагань повинні перебувати на своїх місцях у момент, коли інструктор закінчив роздачу всіх закритих карт. Учасники, відсутні за столом у цей час, автоматично вважаються такими, що зробили заявку «пас», а їх карти забираються інструктором в мак без будь-яких виключень. 11.8. Якщо відсутній гравець повинен поставити блайнд або анте, то таку ставку робить за нього інструктор зі стеку даного відсутнього гравця. Здані відсутньому гравцеві карти автоматично забираються інструктором у мак, а блайнд або анте залишаються в поті. 11.9. Учасники змагань повинні перебувати на своїх місцях у момент оголошення своїх заявок. Учасник, відсутній за столом після переходу черги до нього, автоматично вважається таким, що зробив заявку «пас», а його карти забираються інструктором в мак без будь-яких виключень. Оголошувати свої заявки стоячи заборонено. 11.10. Якщо в поточній роздачі беруть участь один або більше гравців, що оголосили «олл-ін», і подальша торгівля між активними учасниками роздачі неможлива в жодному з майбутніх кіл торгівлі, то карти всіх гравців відкриваються лицевою стороною нагору (оголошується шоудаун), після чого (якщо це необхідно) відкриваються відсутні загальні карти (флоп, тьорн та рівер). 11.11. Для змагань всіх рівнів застосовується таке правило: жодному із учасників за столом не дозволяється пропустити позиції «великий блайнд» і «малий блайнд», незважаючи на вибуття зі змагання інших учасників. 11.12. У момент, коли суддями оголошується завершення поточного рівня й підвищення блайндів, нові значення блайндів для кожного зі столів набувають чинності після завершення поточної роздачі на кожному конкретному столі. 11.13. Вербальне оголошення учасником змагань власних закритих карт, а також вербальні припущення й/або дискусія щодо закритих карт суперників до завершення поточної роздачі заборонені (див. п. 12.2.5 цих Правил). 11.14. Учасники, які сказали «пас» у поточній роздачі, не мають права оголошувати скинуті карти, а також обговорювати хід поточної роздачі до її завершення. 11.15. Гравцям заборонено відкривати власні закриті карти 31


♥♦♠♣ до повного завершення останнього кола торгівлі в поточній роздачі (див. пп. 12.2.4 та 12.2.5 цих Правил). 11.16. Для підтримки рівної кількості учасників за столами суддівська колегія проводить відповідний контроль та перерозподіл місць серед учасників. Перерозподіл відбувається в такий спосіб: учасника, який у наступній роздачі має зайняти позицію великого блайнду, пересаджують з-за столу з найбільшою кількістю учасників за стіл, де кількість учасників необхідно доповнити. Учасника пересаджують на найближчу до великого блайнду вільну позицію або, якщо вільна позиція в наступній роздачі буде великим блайндом, гравця пересаджують саме на неї. На момент перерозподілу учасників, роздачі за столами, між якими відбувається перерозподіл, повинні бути завершені. 11.17. На початку будь-якої роздачі змагань кількість учасників за різними столами не може відрізнятися більш, ніж на одного учасника. Коли кількість гравців, які залишились у змаганні, складає кількість, необхідну для формування фінального столу турніру (визначається регламентом), то змагання призупиняються, столи розформовуються та формується фінальний стіл (для визначення позицій гравців за фінальним столом проводиться додаткове жеребкування). 11.18. Учаснику, що покинув змагання до його завершення на будь-якій стадії, незалежно від причин, зараховується технічна поразка. Заміна учасників протягом змагань заборонена в будьякому вигляді. 12.СПОРТИВНА ДИСЦИПЛІНА Федерація покеру України вимагає, щоб всі учасники змагань зі спортивному покеру знали і дотримувались даних Правил, регламенту змагання, законів чесної спортивної боротьби, були коректними до суперників, офіційних осіб та вболівальників. 12.1. Дисциплінарні стягнення 12.1.1. Суддя змагань після з’ясування обставин порушення учасником даних Правил має право застосувати до нього: • попередження; • дисциплінарне стягнення у вигляді пропуску порушником певної кількості роздач, визначених суддею. 12.1.2. Головний суддя змагань після з’ясування обставин порушення учасником даних Правил має право застосувати до нього: 32


♣♠♦♥ • попередження; • дисциплінарне стягнення у вигляді пропуску порушником певної кількості роздач; • дискваліфікацію на поточному змаганні. 12.1.3. Деякі порушення можуть бути підставою для дискваліфікації спортсмена на всіх офіційних і рейтингових змаганнях протягом поточного спортивного сезону. Таке рішення приймається Федерацією покеру України на підставі протоколу змагань, в якому Головний суддя повинен зафіксувати дане порушення. 12.2. Неприйнятні дії та санкції. 12.2.1. Учасник, що залишив карти у себе після оголошення пасу, карається попередженням. Те ж саме порушення, вчинене учасником два і більше разів, карається штрафом у вигляді пропуску порушником одного кола роздач. Примітка: Колом вважається кількість роздач, що дорівнює кількості учасників за столом у момент накладення стягнень, включно із оштрафованим гравцем. 12.2.2. Свідомо зроблена не в свою чергу заявка – карається попередженням. Те ж саме порушення, вчинене учасником два і більше разів, карається штрафом у вигляді пропуску порушником одного кола роздач. 12.2.3. Домовленість між учасниками змагань на здійснення спільних дій у грі (групова гра), направлених проти інших учасників, карається штрафом у вигляді пропуску порушниками трьох кіл роздач. Те ж саме порушення, вчинене учасниками два і більше разів, карається дискваліфікацією на поточному змаганні. Крім того, рішенням ФПУ до порушників можуть бути застосовані додаткові санкції. 12.2.4. Розкриття своїх карт по необережності до того, як закінчилось останнє коло торгівлі, карається попередженням. 12.2.5. Умисне розкриття або оголошення своїх карт до того, як завершилось останнє коло торгівлі, карається попередженням. Те ж саме порушення, вчинене учасником змагань два і більше разів, карається штрафом у вигляді пропуску порушником одного кола роздач. Примітка: Якщо учасник розкрив свої карти до завершення останнього кола торгівлі, рішення про можливість (неможливість) подальшої участі учасника у поточній роздачі приймає виключно суддя турнірної зони або Головний суддя змагань. 33


♥♦♠♣ Якщо до розкриття свої карт учасник зробив заявку «олл-ін», йому не може бути заборонена подальша участь у поточній роздачі. 12.2.6. Учасник, що доторкнувся до карт маку, до спалених карт, до карт інших учасників, карається попередженням. Те ж саме порушення, вчинене гравцем два і більше разів, карається штрафом у вигляді пропуску порушником двох, або трьох кіл роздач. 12.2.7. Скидання гравцем своїх карт в карти іншого учасника (учасників) карається попередженням. Те ж саме порушення, вчинене гравцем два і більше разів, карається штрафом у вигляді пропуску порушником одного або двох кіл роздач. 12.2.8. Якщо чіпи гравця розміщені так, що вони заважають інструктору або суперникам, гравець карається попередженням. 12.2.9. Образа іншого учасника, офіційної особи, вболівальників – карається штрафом у вигляді пропуску порушником від одного до чотирьох кіл роздач, або дискваліфікацією на поточному змаганні. Крім того, рішенням Федерації покеру України до порушника можуть бути застосовані додаткові санкції. 12.2.10. Розмова по телефону за столом – карається попередженням або штрафом у вигляді пропуску порушником одного кола роздач . 12.2.11. Якщо гравець радиться з кимось або обговорює стратегію гри під час роздачі, такі дії караються штрафом у вигляді пропуску порушником одного кола роздачі. 12.3. Головний суддя та судді турнірних зон мають право карати учасників змагань за будь-які інші форми неспортивної поведінки. 12.4. Апеляція та протест 12.4.1. У випадку незгоди учасника змагань із суддівським рішенням, він має негайно звернутися з усною апеляцією до Головного судді змагань. Головний суддя для прийняття рішення у разі необхідності може призупинити змагання за конкретним столом, або тимчасово вимкнути загальний таймер змагань. Рішення Головного судді є остаточним та перегляду в ході змагань на підлягає. 12.4.2. У випадку незгоди із рішенням Головного судді змагань учасник, до якого було застосоване дисциплінарне стягнення, 34


♣♠♦♥ має право передати через Головного суддю змагань письмову заяву (протест) у Федерацію покеру України із зазначенням підстави звернення. 12.4.3. Протест має бути поданий до закінчення змагань. Протести, що були подані пізніше вказаного терміну, не приймаються. 12.4.4. Головний суддя змагань зобов’язаний передати отриманий протест у Федерацію покеру України разом із протоколом змагань. 12.4.5. Федерація покеру України протягом 30 днів з дня отримання протесту розглядає його і приймає рішення, про яке повідомляє учасника, що подав протест. ♣♠♦♥

Якщо у Вас виникли будь-які питання, зауваження чи пропозиції щодо Правил проведення змагань зі спортивного покеру, просимо Вас звертатися до Комітету з регулювання правил та Комітету з новітніх спортивних дисциплін Федерації покеру України. Адреса для листування: вул. Наливайка, 18, м.Львів, 79007, Україна e-mail: office@pokerfederation.net.ua


Ukrainian Poker Federation

RULES

OF SPORT POKER COMPETITIONS

Кyiv - 2009


These Rules determine conditions, order of organization and holding of competitions and set up rules for competitions of different poker disciplines. These Rules reach organizations and citizens, who hold sport poker competitions or participate in them in the territory of Ukraine.

Š Ukrainian Poker Federation. All rights reserved. Republishing of the text in whole or of any of its parts must be approved by UPF Executive Council.


♣♠♦♥

INTRODUCTION Rules of sport poker competitions by Ukrainian Poker Federation are based on the compilation of rules edited by Ron Cramer, materials of the USA Tournament Directors Association, scientific researches by Anthony Holden, poker rules edited by Mike Caro and Roy Cooke, poker rules edited by Robert Ciaffone, official sport poker rules of European Championship and World Championship, compilation of sport poker rules edited by Sergey Kovalov and Dmitry Lesnoy. According to the decision of State research institute of physical training and sport, these Rules meet the requirements and may be used for competitions held in Ukraine. The Rules of sport poker competitions by Ukrainian Poker Federation were acknowledged by the Ministry of family, youth and sport of Ukraine on May, 5, 2009. List of persons, who worked on the Rules: Artemovych Andriy (Ukraine) Bowman Gary (Great Britain) Kayinska Olena (Ukraine) Kovalchuk Larysa (Ukraine) Melnyk Tetyana (Ukraine) Petriv Mike (Canada) Udovenko Oleh (Ukraine) Fisan Maxim (Ukraine) Frolov Sergiy (Ukraine) Houghton Roy (Great Britain) Anthony Holden (Great Britain) Chubb Oliver (Great Britain) Shpek Vasyl (Ukraine) Yurash Diana (Ukraine)

39


Article 1.

ORGANIZATIONAL ISSUES 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. The holding of sport poker competitions is to determine the best sportsmen and teams, to heighten the sportsmen’s mastery, and prepare for further participation in competitions of different levels, propaganda and popularization of sport poker. 1.2. Definitions of the terms. • Sport competitions – a system of measures, which are held according to the rules of the competitions and regulation about these competitions. Aim of sport competitions – detection and comparison of sportsmen’s achievements and determination of the winner of the competitions; • Sport judge – a person authorized by organizers of the sport competitions to ensure the adherence to the rules of competitions, regulation about the competitions, authenticity of the fixed results, and is specially trained in all facets of the game; • sportsman – a person, who systematically participates in the chosen kind (kinds) of sport and participates in sport competitions; • sportsman-amateur – a person, who does not use his/her sport activity to receive any profit, except rewards for the participation in sport competitions; • sportsman-professional – a person, for whom sport activity is a main one, who receives salary and/or other money rewards for preparation for sport competitions and for participation in them according to the agreement; • sportsmen-junior – a person aged from 16 to 19, who is interested in this kind of sport and participates in separate sport competitions for juniors; • sport judging – control over the adherence to sport competitions rules, which include requirements for participants, sport buildings, equipment, fitments, conditions and order of determining the winners of the competitions and their results. 40


♣♠♦♥ 1.3. These Rules regulate competitions of the following sport poker disciplines: 1.3.1. Basic disciplines: • Texas Hold’em • Omaha High 1.3.2. Other disciplines: • “Eight or better” • Lowball • Omaha High-Low • 5-card poker with exchange • 5-card stud poker • Razz (7-card stud poker Low) • 7-card stud poker • 7-card stud poker High-Low 1.3.3. Mixed disciplines: • H.O.R.S.E. • H.O.S.E. • H.О. • Mixed Texas Hold’em 1.3.4. Disciplines for competitions, which are being held with the help of network technologies (the list of sport disciplines coincides with the above mentioned disciplines). 1.4. Depending on the kind of the result, there are two types of competitions: personal-team and personal. In the personalteam competitions the results are determined for every sportsman and for the team as a whole, in the personal competitions the results are being determined for every sportsman. 1.5. Depending on the territorial coverage and complement of participants, there are competitions (championships, cups) of the following levels: • international; • All-Ukrainian; • regional, Kyiv, Autonomous Republic of Crimea, Sevastopol; • city, district; • primary groups. 1.6. Official sport poker competitions are being held according to the calendar plans, approved in the determined order. 41


♥♦♠♣ 1.7. Championships and Cups of Ukraine are being held by All-Ukrainian non-governmental organization “Ukrainian Poker Federation”. 1.8. All-Ukrainian non-governmental organization “Ukrainian Poker Federation” certifies that subjects of sport-curative and sport poker activity are conformed to and that personnel, sport equipment and fitments to the applicable Law of Ukraine about physical culture and sport standards (rules, regulations), approved by All-Ukrainian non-governmental organization “Ukrainian Poker Federation”. 2. ORGANIZATION OF COMPETITIONS 2.1. Agenda of competitions 2.1.1. Agenda of the competitions is developed and approved by the organization, which hold the competitions. The agenda must not contradict these Rules and applicable rules of amateur and professional sport poker. 2.1.2. Agenda should include the following articles: • aim and task; • management of competitions; • location and date of the competitions; • participants of the competitions; • determining the results; • rewarding of the winners; • expenses; • application forms. 2.1.3. The agenda should be sent to the participants of the competitions (by any means of communication, including electronic) within the following periods: • competitions in primary groups and district competitions — no later than one week before the beginning; • championship of a city or district — no later than two weeks before the beginning; • All-Ukrainian and international competitions — no later than three weeks before the beginning. 2.1.4. Alterations and supplements are being informed to the participants of the competitions. 42


♣♠♦♥ 2.2. Application form for the participation in the competitions 2.2.1. Participants hand in application forms to the organizers of the competitions in time, determined in the agenda of the competitions. Application forms should include such information about the participants: • Surname and Name (in full); • Year of birth; • Address; • Sport rate (if present). 2.2.2. No later than 1 hour before the random drawing of seats captain of the team or participant himself/herself should hand in final application form. 2.3. Obligations of organization-holder of the competitions 2.3.1. According to these Rules and other regulative documents organization-holder of the competitions is obliged to develop and approve agenda of the competitions and inform the participants. 2.3.2. Organization-holder of the competition: • Solves all matters concerning material-technical supply and staff of the board of judges; • Appoints appeal committee, board of judges (all judges, who enter the board of judges, should possess relevant qualification), provides a security guard and medical service of the competitions; • Ensures maximally equal conditions for all participants of the competitions; • Provides rewards for the winners; • After the end of the competitions distributes or sends by mail the table of technical results of the competition to every participant.

3. PARTICIPANTS OF THE COMPETITIONS 3.1. Sportsmen 3.1.1. Official sport poker competitions are being held between participants aged 18 or over, except separate competitions for sportsmen-juniors, in which sportsmen aged from 16 to 19 are allowed to participate. The participation in the competition at all levels is allowed to sportsmen, who hand in application forms and 43


♥♦♠♣ meet the requirements, determined in the agenda of the competitions. 3.1.2. The participation in the Championships and Cups of Ukraine are allowed to sportsmen, who won in regional, Kyiv, Autonomous republic of Crimea and Sevastopol competitions, and all other sportsmen, except as otherwise provided by the agenda of the competitions. Staff of participants of competitions of other levels is determined by the agenda of the competition. 3.1.3. The sportsman should perform at the competitions in tidy clothes, meet the requirements of the agenda of the competitions, present identification document, and documents which confirm his/her sport qualification (if present). 3.1.4. The participant is obliged to know and adhere to these Rules, agenda of the competitions, to behave correctly towards his/ her opponents, viewers, judges, instructors, organizers during the competitions, and not disturb other participants, to be present at the beginning of the competitions. 3.1.5. A sportsman, who violates these Rules, agenda of the competition, and sport ethics, may be evicted from the participation in the competitions by the decision of the board of judges. 3.1.6. Participants of the competitions should know the rules. 3.1.7. Sportsman cannot interfere with the work of judges. In case of disagreement with any judge decision, the sportsman should immediately appeal to the main judge. All references concerning the holding and the results of the competitions he/she should receive from organizers of the competitions himself/herself or from the team captain. 3.2. Team captains 3.2.1. The captain should know and adhere to these Rules and agenda of the competitions. 3.2.2. The captain is responsible for organization and discipline of other members of the team. 3.2.3. The captain cannot interfere with the work of the board of judges. The captain should receive all necessary references from the main judge. 3.2.4. The captain is obliged to be present at the meetings of the board of judges, where the questions concerning his team are being examined, he has the right to participate in the random drawing of seats. 44


♣♠♦♥ 4. THE BOARD OF JUDGES AND STAFF OF THE COMPETITIONS 4.1. Appointment of staff 4.1.1. The board of judges is to be appointed and approved no later than 5 days before the beginning of the competitions by the organization-holder of the competition. All judges, who enter the board of judges, should possess relevant qualification. The board of judges include the main judge, judges of the separate tournament zones, judge-secretary. Depending on the scale of the competitions the staff of the board of judges may be changed. 4.1.2. The board of judges is responsible for the preparation and holding of the competitions according to the applicable Rules and agenda of the competitions, and determines the results of the competitions. 4.2. Obligations of the members of the board of judges 4.2.1. The main judge manages the holding of the competitions, is responsible for the adherence of the participants to all applicable Rules and agenda of the competitions, distributes obligations between judges, and considers appeals of the participants and takes relevant decisions. 4.2.2. If it is necessary to approve the general results, and in all other cases, which require collegiate decision, main judge holds the meeting of the board of judges. 4.2.3. Main judge is obliged to: • Hold the meeting and instruct the judges before the start of the competition; • Control the condition of the location of the competitions, sport equipment and fitments; • Stop or postpone the holding of the competitions, in case of conditions which endanger the security of the participants; • Consider participants’ violations of the Rules of competitions and take the relevant decisions; • After the end of the competition hand in the report and protocols to the organization-holder of the competition and to AllUkrainian non-governmental organization “Ukrainian Poker Federation”. 4.2.4. Main judge has the right to: 45


♥♦♠♣ • Postpone the start of the competitions in case of necessity; • Cancel or temporarily cancel the competitions in case of force majeure; • Hold and control shifting of judges in the course of competitions; • Dismiss from judging the judge, who made a serious mistake during discharging of his/her duties, or was not able to fulfill his/her duties; • Cancel the decision of the judge, if it contradicts these Rules. 4.2.5. Main judge appoints deputy main judge from the staff of the board of judges. Deputy main judge performs the instructions of the main judge, takes the place of the main judge at his absence and acts according to the authorities of the main judge. 4.2.6. Judge-secretary receives application forms for the participation in the competitions, and is responsible for preparation of all judge documentation. 4.2.7 Before the start of the competition judges of the tournament zone have to check the preparedness of sport equipment and fitments for every participant of the tournament and instructors,. During holding of the competition the judge should inform the main judge about all violations of the Rules of competition, made by sportsmen and authorize punishments applied to the sportsmen. 4.2.8. The judge takes decisions concerning every specific episode at the tournament table in the course of competitions. The judge in obliged to interpret tournament episodes in full compliance with these Rules. 4.2.10. The judge may participate in determining the winner of every specific deal. 4.3. Sport poker instructors. 4.3.1 The instructor directly carries on the process of the game between participants of the competitions according to these Rules, participates in the counting of chips, directly determines the winner of every separate deal. 4.3.2. Instructors work under the guidance of the main judge. Instructors are obliged to control the adherence of tournament participants to these Rules and agenda of the tournament. In case 46


♣♠♦♥ of any violations, misunderstandings, or other contradictory situations, the instructor has to inform the judge of his/her tournament zone immediately. 5. DEMANDS CONCERNING HOLDING OF COMPETITIONS 5.1. Participants should treat judges, staff of competitions and each other with respect. Participants are strongly forbidden to show disrespect towards other participants, judges, organizers, viewers, fans. 5.2. It is not allowed to smoke and drink alcohol in the tournament zones. 5.3. It is not allowed to use any electronic means of communication in the tournament zones. 5.4. If any participant delays the course of the game, any other sportsman at the table has the right to demand a time limit. The instructor announces a “minute”. If after the announced time limit the sportsman does not make any action, instructor counts to ten and announces “fold”. 5.5. For violation of the rules participant may be punished by temporary or absolute discharge from the competitions. This decision may be taken by the main judge, or by joint decision of the board of judges (see article 12 of these Rules). 5.6. During competitions organizer of the competitions may hold shootings of TV news or subject programs, or archive video (including photo shootings) without consent of participants or competition judges. 5.7. Organizers of competitions have the right to show and distribute video-, audio-, photo- and other informational materials, where participants of competition judges are shown. 5.8. The winners of competitions are obliged to give interviews to radio, TV or press, participate in photo sessions or shootings for TV news, subject programs or other media-materials upon demand of the tournament organizers. 5.9. Sportsmen (participants) are not allowed to wear clothes with any kind of advertisement without prior agreement with organizers of the competitions. 47


♥♦♠♣ 5.10. Participants of competitions or persons, who enter the premises, where the competitions are being held, are not allowed to make photo- or video shootings, distribute any advertisement of informational products without prior agreement with organizers of the competitions. 6. TYPES OF COMPETITION 6.1. Traditional - Classical/Standard type Participants start the game with an equal number of chips, determined by the agenda. Sportsmen, who lost all their chips in the course of the competitions, leave the competition. The board of judges ensures an equal number of participants at each table and re-distributes the participants at the tables. At the end of re-distribution, all deals at the re-distributional tables should be ended. For the beginning of any deal the number of participants at the tables cannot differ for more than one participant. If the general number of participants equals to the number, necessary for the forming of the final table (this number is being determined by the agenda), the game stops (current deals finish), the timer stops and with the help of random drawing of seats the final table is formed. The participant, who received the chips of all other participants, becomes the winner of the competition. 6.2. Olympic type Participants start the game with equal number of chips, determined by the agenda. Sportsmen, who lost all their chips in the course of the competitions, leave the competitions. At every table the game is played until one player receives the chips of all other players. The next stage is formed from such winners. Depending on the number of participants, the following stages of competition are set up: 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, semifinal and final. 6.3. Mixed types This type combines the principles of classical and Olympic types. Participants start the game with equal number of chips, determined by the agenda. Sportsmen, who lost all their chips in the course of the competitions, leave the competition. 48


♣♠♦♥ At every table the game is played until several winners divide the chips of other sportsmen at that table. The number of winners is determined by the agenda of every specific competition. The next stage is formed from such winners. Depending on the number of participants, the following stages of competitions are set up: 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, semifinal and final. 6.4. Levels For regulating the duration of sport poker competitions they are divided into time sections – levels. Every level differs from the previous in increase of amounts of obligatory blind bets (“blinds”). Duration of levels and amount of levels are determined by the agenda of every specific competition. 6.5. Number of participants at the table Depending on the type of sport discipline, chosen for the competition, every competition table should be equipped with: • For Texas Hold’em – 10 places, • For variety of Texas Hold’em for six players – 6 places; • For variety of Texas Hold’em Heads Up – 2 places); • For Omaha – 9 places; For other sport disciplines number of necessary places is determined by the agenda of every specific competition.

49


Article II.

THE COURSE OF COMPETITIONS

Sport poker is an intellectual game, in which participants compete with each other according to the determined rules in their skills and mastery to calculate different mathematical possibilities and odds for the win in every separate deal and in the whole competition, in the ability to correctly assess the tactics and the strategy of the opponents’ play. Aim of the participant – to receive the chips of his/her opponents by winning in the deals. The win in the deals is achieved by composing better poker combination or a tactically calculated series of bets, which results in the refusal of all participants to participate in the current deal. 7. GENERAL PROVISIONS 7.1. Definitions In these Rules the following definitions are used: Term

Definition

Ante

A small forced bet that everyone at the table is required to pay before each hand.

Button

Marker (usually, a round disk), which indicates the sequence of participation of sportsmen in every betting round. A player on the left hand of the button is to make the first action in every betting round. After every deal the button moves clockwise towards the next participant.

Bet

First bet in the betting round in basic sport disciplines.

Blind

Obligatory bet in basic sport disciplines, which is to be made by sportsmen in the first and second positions after the button, before the beginning of every deal. There are small and big blinds.

Board

Open cards on the table, which are used by participants for composing of poker combinations.

Bring In

Obligatory initial bet in some sport poker disciplines.

Action

Action of the participant in the process of betting, made by call, pass or check.

50


♣♠♦♥ Term

Definition

Player

Sportsman, who is allowed to participate in competitions and who directly participates in the competitions.

Instructor

A person, who directly organizes the game between participants of the competitions: deals cards, executes the actions of sportsmen, determines a winner (winners) of the deal.

Cap

Last possible increase in this round of betting while playing in limit varieties of disciplines.

Call

Bet of the betting participant, who equals previous bets or raises.

Round of betting

All actions, made by all participants on the specific stage of the deal. Thus, in basic disciplines first round of betting starts, when all cards are dealt to the participants. The second – when the flop is opened, the third – when the fourth card of the board is opened (turn). The fourth (final) – when the fifth (the last) card of the board (river) is opened. Round of betting ends, when all active participants equaled the biggest bet, made in this round.

Limit

Minimal and maximal number of chips, which participant of the deal may put into the pot on the moment of action. According to the size of maximal bet there are three types of poker disciplines: 1. No-limit poker – maximal bet is unlimited; 2. Pot-limit poker – maximal bet is limited by the number of chips in the pot; 3. Limit poker – minimal/maximal bets are constant and are determined by the agenda of competitions.

Muck

Cards, folded by participants, who refuse from further participation in the current deal (who acknowledge themselves defeated in the current deal).

Suit

One of four groups of cards in the deck, which consists of 13 cards and is marked by typical symbol: spades - ♠, hearts - ♥, diamonds - ♦, clubs - ♣.

All-in

An action, in which participant of the deal puts all his/her chips into the pot.

Pass

Action in the round of betting, which means refusal from the further battle for the pot in the current deal. The participant, who made this action, has to put his/her cards in the muck.

51


♥♦♠♣ Term

Definition 1. 2.

Hand’s winner 3.

Participant, who remained one in the deal in any betting round (all other participants made an action “pass”), is announced a hand’s winner. Participant of the deal, who composed the best poker combination (according to the rules of determining the best combination in the chosen for competitions sport discipline) and demonstrated it during the showdown, is being announced the hand winner. If it is impossible to determine one winner during the showdown (the strongest poker combinations of two or more participants of the showdown are equal), the current pot is to be divided between the winners into the equal parts.

Side pot

If any of the participants of the deal announced all-in, and there are bets in the game, which exceed the amount of this action, the pot is to be divided into two parts: main pot and side pot. The bets, which exceed the amount of all-in, are to be put aside – into the side pot.

Position

Place of participant at the poker table during the competition.

Pot

General number of chips, bet by participants during a separate deal.

Rank

Every card has suit and rank. For example, ♠9 і ♥9 – are the cards of one rank. The combination “pair” – two cards of one rank.

Raise

Raising of the bet by a participant, after previous actions “bet”, “call” (and also “blind”) in the current betting round.

Re-raise

Raising of the bet by a participant, one or several previous actions “raise” in the current betting round

River

Fifth (the last) card of the board in basic disciplines.

Hand

Game process from the moment of instructor’s dealing cards to the moment of determining the winner of the deal.

Amount of raise

The difference between the previous bet (blind, bet, call, raise, re-raise, all-in) and the raised bet, denominated in the number of chips.

52


♣♠♦♥ Term

Definition

Bet

Number of chips, put by participant into the pot during an action. There are the following types of bets: • Ante • Blind • Bet • Call • Raise • Re-raise • Cap • All-in • Bring-in

Stack

General number of participant’s chips.

Betting

The process, when participants of the competitions make actions.

Turn

Fourth card of the board in basic disciplines.

Flop

First three cards of the board in basic disciplines.

Check

An action, which allows participant to remain in the current deal without any bets if none of the deal participants made a bet in this betting round (except first betting round, where check can be made only by the participant on “big blind” if there were no other bets in this betting round).

Chip

Special counter, which is used during the competitions.

Chip-race

Obligatory exchange of the chips of smaller value for the chips of bigger value (with removal of chips of smaller value off the current competition), which is to be made by all participants of the competitions simultaneously. Chip-race is to be made during the break between levels. The time of the chip-race is determined by the agenda.

Showdown

Final stage of the deal, when all participants, who remained in the deal after the final betting round (all bets were equaled, or all participants made “check” actions), show their cards and compare their combinations. During the process of the showdown the winner of the deal is to be determined.

53


♥♦♠♣ 7.2. Equipment for the competitions While holding competitions of any sport poker disciplines (except disciplines, which are being held with the help of network technologies) poker tables, chips, cards and other equipment and fitments, which conform to “Technical requirements for poker equipment” (approved by Ukrainian Poker Federation), should be used. 7.3. Deck For holding competitions of basic disciplines the standard full 52 card deck with four suits should be used (spades - ♠, hearts - ♥, diamonds - ♦, clubs - ♣). The cards should be ranked from two to ace: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jack (J), queen (Q), king (К), ace (А). While composing some poker combination the ace may act either as the highest card, or as the lowest card. 7.4. Rank of suits 7.4.1. In sport poker all suits have equal rank except the following cases: • Determining the button position (while random drawing of seats); • Determining the participant, who is to make the first action (in some disciplines); • While holding the chip race. In these cases the ranks of suits are the following: Spades - ♠, hearts - ♥, diamonds - ♦ and clubs - ♣ (spades is the suit of the highest rank). 7.4.2. The suits are not taken into consideration while determining the winner of the deal. 7.5. Poker combinations 7.5.1. Poker combination always consists of five cards (except several special poker disciplines). Poker combination, applicable for basic disciplines, in decreasing order.

54


♣♠♦♥ Name of combination Royal Flush

Cards of combination 5 highest cards of one suit

Straight Flush 5 successive cards of one suit Four of a Kind 4 cards of one rank

Examples of combination ♦А♦К♦Q♦J♦10 ♣K♣Q♣J♣10♣9 ♠6♠5♠4♠3♠2 ♥5♥4♥3♥2♥A ♠J♣J♦J♥J♠6

Full (Full House)

3 cards of one rank and 2 cards of another rank

♦6♥6♠6♥К♣К

Flush

5 cards of one suit

♣К♣10♣5♣3♣2

Straight

5 successive cards

♦А♣К♠Q♥J♠10 ♠6♥5♦4♦3♦2 ♠5♠4♠3♠2♥A

Three of a kind

3 cards of one rank

♠9♣9♦9♥Q♦4

Two pairs

2 cards of one rank and 2 cards of ♠5♣5♣А♥А♦10 another rank

Pair

2 cards of one rank

♥8♦8♠К♥4♥2

Higher cards

If there are no combinations, the card of the highest rank is to be chosen from participant’s cards

♦J♠10♥7♥5♣2

Higher combination is to be determined by the higher cards. Examples • Straight Flush from king (♣К♣Q♣J♣10♣9) is higher, than Straight Flush from queen (♣Q♣J♣10♣9♣8). • Four of a Kind of fives is higher than Four of a Kind of twos. • Full House 33344 is higher than Full House 222АА – firstly the rank of cards, which enter into the three, should be compared. • Flush from ace is higher than Flush from jack. • Three of a kind nines are higher, than three of a kind fives. If two participants have the combination “three”, composed of the cards of one rank, the rank of fourth and fifth cards of the combination should be taken into consideration: 888KQ is higher, than 888К10. • Two pairs АА223 are higher than two pairs KKQQJ – firstly the ranks of the higher pairs in the combination should 55


♥♦♠♣ be compared. If the rank of the cards in the higher pair is equal, the rank of cards of the lower pair is to be compared. 99882 is higher, than 9955А. If the rank of cards of higher and lower pairs coincides, the rank of the fifth card (kicker) should be taken into consideration: 9955А is higher, than 9955К. • Pair of kings is higher than pair of tens. If the rank of the cards in the pairs coincides, the rank of the next card in the combination should be taken into consideration: pair of kings is higher than pair of kings with queen. Pair ККАQ3 is higher, than ККАQ2. Combinations ♠9♣9♥7♥5♣2 and ♦9♥9♠7♠5♥2 are equal. In the combinations “higher pair” the rank of cards starting from the higher should be compared: AJ432 is higher than А10987 (regardless of suits). 7.6. Limits (varieties of basic game disciplines) 7.6.1. No Limit – amount of maximal bet, which can be made by participant during actions “bet”, “raise”, “re-raise”, “all-in” in any betting round, is unlimited. 7.6.2. Pot Limit – amount of maximal bet, which can be made by participant during actions “bet”, “raise”, “re-raise”, “all-in” in any betting round, amounts to the current size of pot. 7.6.3. Limit – amount of minimal bet, which can be made by participant during actions “bet”, “raise”, “re-raise”, “all-in” does not change during the current level of the competition (is determined by the agenda of the competition). In limited varieties no more than 3 bets during one betting round are possible (last raise in the current round is called “cap”). In basic disciplines for the limit variety lower limit of bets is established for the first and second betting rounds, upper limit – for the third and fourth betting rounds. 7.6.4. The following limits are applicable for all poker varieties: Participant of the deal has the right to make a bet or to raise a bet. The following cases are exceptions: • The betting round ended; • Maximal number of raises in this betting round was already made (for limit varieties); 56


♣♠♦♥ • The participant has already made a bet in this betting round, after that another player made an action “all-in”, which cannot be considered a raise due to its amount. 7.7. Types of actions 7.7.1. An action, made by participant of the competition verbally, or made by the moving of some amount of chips to the pot, determines the action of the participant and is obligatory (cannot be cancelled by the participant after the announcement). 7.7.2. All participants’ actions should be made alternately. 7.7.3. For basic disciplines there are the following types of actions, which are made before every deal: • Ante (if such action is specified by the agenda of the competition); • Blind (big, small). • 7.7.4. There are the following types of actions during the process of betting: • Pass; • Check; • Bet; • Call; • Raise; • Re-raise; • Cap; • All-in. 7.8. Actions of participants of the deal and their definitions 7.8.1. Action “pass” The sportsman stops his/her participation in the current deal, if: • He/she announces the word “pass” or “fold”; • He/she moves his/her cards across the limiting line towards the muck; • The cards of participant touched the muck; • The cards of participant touched the cards of other participant (in this case both sportsmen stop their participation in the current deal); • Time of the action is over;

57


♥♦♠♣ • The participant was mistakenly dealt improper number of cards, but one or more participants has already made their actions. 7.8.2. Action “check” Action “check” can be made by participant of the deal, if in current betting round only actions “pass” or “check” were made. In the first round of betting action “check” is possible for the participant, if he/she is in big blind position, on condition that nobody before him/her made an action raise (re-raise). 7.8.3. Action “bet” Action “bet” can be made by participant of the deal, if in current betting round only actions “pass” or “check” were made. Action “bet” enables the player to move any amount of chips into the pot within minimal and maximal limits. Minimal number of bet for an action “bet”: • In limited variety of basic disciplines – fixed amount of bet for the current betting round (depends on the current level of competitions); • In other varieties of basic disciplines – amount of the big blind (depends on the current level of competitions). Maximal number of bet for an action “bet”: • In limited variety of basic disciplines – fixed amount of bet for the current betting round (depends on the current level of competitions); • In pot-limit variety of basic disciplines – current amount of the pot; • In no-limit variety of basic disciplines – maximal amount is unlimited (participant can bet all his/her chips). 7.8.4. Action “call” Action “call” can be made by participant in answer for actions “bet”, “raise”, “re-raise”, “all-in”, “cap”. Before this action other participants can also make an action “call”. Action “call” enables the player to equal previous bet, made by his/her opponent (opponents) in current betting round. 7.8.5. Action “raise” Participant of the deal may make an action “raise”, if somebody made an action “bet” before him/her in current betting round. Be58


♣♠♦♥ sides, action “raise” may be made in the first betting round as regards to blinds. Action “raise” enables the player to put chosen amount of chips into the pot for raising the previous bet within minimal and maximal limits. Minimal size of bet for an action “raise”: • In limit varieties of basic disciplines – established amount of bet for the current betting round (depends of the current level of the competitions); • In other varieties of basic disciplines – doubling of the previous bet (or doubling of the big blind in the absence of actions “bet” during the first betting round). Maximal size of bet for an action “raise”: • In limit varieties of basic disciplines – established amount of bet for the current betting round (depends of the current level of the competitions); • In pot-limit variety of basic disciplines – current size of the pot; • In no-limit variety of basic disciplines – maximal size is unlimited (participant may bet all his/her chips). 7.8.6. Action “re-raise” Participant of the deal may make an action “re-raise”, if somebody made an action “raise” before him/her in current betting round. Action “re-raise” enables the player to put chosen amount of chips into the pot for raising the previous bet (action “re-raise”) within minimal and maximal limits Minimal and maximal size of bet for an action “re-raise” coincides with the similar limits for an action “raise”. 7.8.7. Action “cap” Action “cap” can be made only in limited varieties of basic disciplines. Participant of the deal may make an action “cap”, if somebody made an action “re-raise” before him/her in current betting round. Action “cap” enables the player to make the last raise of the previous bet in the current betting round. 7.8.8. Action “all-in” Action “all-in” means that participant puts all his/her chips (all stack) into the current pot. Depending on the size of the bet an action “all-in” may be considered a raise of the previous bet (“raise all-in”) or a call to the pre59


♥♦♠♣ vious bet (“call all-in”). The following available variants of actions depend on this action. In limit variety of basic disciplines an action “all-in” cannot be considered a raise, if the raise of the bet after announcement of an action “all-in” is less than 50% of amount necessary for an action “raise”. In all other cases action “all-in” is considered a “raise”. In other varieties of basic disciplines an action “all-in” cannot be considered a raise, if the raise of the bet after announcement of an action “all-in” is less than 100% of amount, necessary for an action “raise”. In all other cases action “all-in” is considered a “raise”. Notice: if participant of the competition, who has to make a previous bet “big blind” according to the rules of the competitions, does not have necessary amount of chips, he/she automatically makes an action “all-in” and bets all his/her chips. In this case size of minimal and maximal bet for actions “bet” and “raise” for other participants of the deal is calculated on the basis of big blind amount (depends on the current level of the competitions), not on the basis of automatically made all-in bet. 7.9. Action out of turn Actions made by participants of the deal out of their turn, come in force (are considered as announced) from the moment of the participant’s turn. A player who made or announced an action out of his/her turn, does not have the right to recall it. Exception: if before the player, who made an out of turn action, one or more bets were made, he/she can recall his/her action, but he/she cannot recall the chips, added by him/her to the pot in the moment of out of turn action (the chips remain in the pot). 7.10. String bet Participants of the deal are not allowed to make string bets (to move to the pot at first one part of the chips, and then add to the bet more chips). Participant must bet the chips in one movement, or previously announce the amount of the bet. If a player makes the bet in several movements, only chips bet by the first movement, are accepted. 7.11. Bet of the big denomination chips If participant of the deal puts into the pot one chip of any denomination and does not announce an action, he/she is considered 60


♣♠♦♥ to call a previous bet. Only in such cases, when this bet was made by participant, who opens the betting round on the stages “flop”, “turn” and “river”, he/she is considered to make an action “bet” and bet, which amounts to the nominal of the chip. 7.12. Insufficient bet The bet is considered as insufficient, if it is less than minimally possible in the current betting moment. If a player put into the pot insufficient for minimally possible in the current betting moment amount of chips without announcement of an action, he/she has to complement the bet for it to amount to the minimally possible (to make an action “call” or “bet”), or pass, and loose the chips, put into the pot. Participant of the deal, who made an insufficient bet, cannot change his/her action for raise, re-raise or all-in. 7.13. Excessive bet 7.13.1. If a player put into the pot amount of chips, bigger, that necessary for call, and less, than necessary for raise, instructor should count the general amount of chips, put into the pot by the participant. If this amount exceeds the previous bet in the current round by 50% or more, participant should add chips to the excessive bet, necessary for minimal raise of the bet (double the previous bet), but in this case he/she has no right to change the amount of raise. If this amount exceeds the previous bet in the current round by less than 50%, excessive bet is considered an action “call”, and instructor returns excessive chips to the player.

61


♥♦♠♣ 8. BEGINNING OF THE COMPETITIONS Before the beginning of the competition all participants receive an equal number of chips, determined by the agenda of the competitions. The judges are obliged to check starting stacks of every competitions participant. All competitions participants take their seats according to the results of the random drawing of seats, which is being held in the course of registration. Random drawing of seats is held in the following way: one member of the board of judges, acknowledged by the main judge, shuffles special random drawing of seats cards and spreads them on the registration table. Number of the table and position of sportsman at that table are stated in those cards. After that the tournament participant chooses one card from many and takes his/her seat. Before the beginning of the competitions instructors and members of the board of judges check, whether all participants occupied their places properly. If agenda of the competitions specify the necessity of random drawing of seats of the position of marker at the table, which indicates the sequence of betting between the participants (button), this random drawing of seats is made directly by instructor. If necessity of this random drawing of seats is not specified, after the forming of new table (including final table) the button is always given to the participant, who received the last position at the table during the random drawing of seats (to the right hand of instructor). 9. RULES OF BASIC DISCIPLINES 9.1. Fundamentals The process of competition held between participants is divided into time sections (levels), each of them in turn is divided into separate deals. The winner of every separate deal receives all chips which were bet into the current pot by other participants of the deal. 9.2. Initial bets 9.2.1. Blinds are obligatory initial bets for basic disciplines. Agenda of the competitions determines amounts of blinds for every level of the competitions. 62


♣♠♦♥ Participant in the first position (to the left of the button), bets small blind before the beginning of the deal. Participant in the first position to the left of the small blind, bets big blind. 9.2.2. Agenda of the competitions can also specify necessity of an additional bet - ante (for all or some levels of competitions). Ante is put before the beginning of the deal by all deal participants. Amount of ante bet is equal for all competition participants and depends on the current level. 9.3. Procedure of dealing cards 9.3.1. Dealing cards during competition is made by the instructor, or instructor who uses special equipment for shuffling cards (shuffle machine). If during a competition special equipment for shuffling cards (shuffle machine) is used, it should be used at all tables of the competition. 9.3.2. Before the beginning of every deal, instructors should make shuffle (cards are shuffled on the table by round hand movements), then accurately shuffle the deck and cut it. All actions of the instructor should be clear and visible. 9.3.3. Procedure of shuffling cards with usage of special equipment for shuffling cards (shuffle machine) is the following: after instructor takes the deck out of special equipment for shuffling cards (shuffle machine), he/she should make rifle shuffle (shuffling of cards, then one deck is divided into two, then two parts are shuffling with one another (are shoved into one another). 9.3.4. After the end of shuffle, instructor should put the deck, cut the cards with one hand (only one time) and put them on the cut card. 9.3.5. Further actions of the instructor depend on sport poker discipline, chosen for the competition. 9.4. Discipline “Texas Hold’em” 9.4.1. After all obligatory bets are made, instructor deals every participant two closed cards (one card for one dealing round), starting from the participant in small blind position. 9.4.2. First round of betting (round “preflop”). The betting starts from the next clockwise participant after the big blind. He/she can make the following actions: • Pass; • Call; 63


♥♦♠♣ • Raise; • All-in. 9.4.3. The next player after him/her can make the same actions, or make an action re-raise, if a player before him/her made an action raise. The betting round ends when all willing to remain in the current deal equal the biggest bet at the table. After the first round of betting ends, instructor “burns” the first card of the deck (puts it into the muck – this card will not participate in the current deal) and puts on the table three open cards. After that starts the second round of betting. 9.4.4. Second round of betting (round “flop”). The betting starts from the first player to the left of the button (participant, who remained in the deal, that is to say did not make action “pass” in the previous round). He/she can make the following actions: • Pass; • Check; • Bet; • Raise; • All-in. 9.4.5. The following player can make the same actions, or make an action “re-raise”, if an action “raise” was made before him/her. It is not possible to make an action “check”, if actions “bet” or “raise” were made before. All those actions can be made in all other betting rounds. 9.4.6. Third and forth betting rounds (round “turn” and round “river”). Instructor again “burns” the card and puts fourth card on the table (turn), and the next, the third round of betting starts. Then, after “burning” the card, instructor puts the last, fifth, card on the table (river). Thus, at the end the player has seven cards (two his/her own closed cards and five general cards - board). From these seven cards participants compose their best poker combinations. 9.4.7. In Texas Hold’em participant can compose best five-card combination, using any number of his/her own cards (zero, one or two cards). If general open cards form “Royal Flush” combination, participants, who remained in the game, will divide the pot between each other, because this combination will be the best one for each of them. 64


♣♠♦♥ 9.4.8. After dealing the river on the table (if more than one player remained in the game), instructor takes remaining part of the deck on the cards, puts it into the muck, and frees his/her hands for the procedure of showdown – determining the highest combination. 9.5. Discipline “Omaha High” The process of dealing and rules of betting in Omaha High are almost the same, as in Texas Hold’em. The difference between these two disciplines lies in the following: 9.5.1. In Omaha High every player is dealt four closed cards, one card for one round of dealing. 9.5.2. In determining the highest combination can be used only two cards of four, dealt to the player, and three cards from the board. 9.6. Procedure of determining the winner of the deal 9.6.1. Every deal of the competition in considered finished in two cases: • Only one participant of the deal (in any betting round) remained after the process of betting (all others made an action “pass”). In such case this player is considered a winner, and has a right to all chips which were moved to the pot as bets of other players; • After ending of the last round of betting (round “river”) two or more participants of the deal remained. In such case active participants in turn open their cards for determining the best combination and announcing the winner of the deal. 9.6.2. Order of cards opening: if in the last round of betting all active participants made actions “check”, the first one to open his/ her cards is participant on the first position to the left of the button, and then all other participants clockwise. If there were made other actions in the last round of betting, the first one to open his/ her cards is participant, who made the last raising bet (bet, raise, reraise), and then all other participants clockwise. 9.6.3. If one of the participants showed his/her cards, other active participants have the right to fold their cards without showing them, and to confirm by this their defeat. Other players can demand to open folded cards, but this demand contradicts poker ethics and can be used only as counteraction against so called “col65


♥♦♠♣ lusion”, which is aimed against other participants. Abuse of similar demands by any of competitions participants is incorrect and can give occasion to the judge warning. This demand is not valid during the “heads up” game (when only two players remain at the table). 9.6.3. If in the process of showdown it is impossible to determine one winner (strongest poker combinations of two or more participants of the showdown are absolutely equal), the current pot is divided between the winners in equal parts. 10. RULES OF OTHER SPORT DISCIPLINES 10.1. Rules of sport poker disciplines, which are different from the basic ones, are regulated by additional normative acts of Ukrainian Poker Federation, which are developed by the separate Committee on regulating the rules within Ukrainian Poker Federation. 10.2. Development and implementation of new sport poker disciplines and competitions, which are being held with the help of network technologies and special technical equipment, are held by separate Committee on new sport disciplines within the Ukrainian Poker Federation. The functions of the Committee also include development of rules and conditions of competitions holding for the mentioned disciplines. 11. PROCEDURAL MATTERS 11.1. All chips of competition participant should constantly be within eyeshot of opponents and judges. Chips of the bigger denominations cannot be “hidden” behind the chips of smaller denominations. 11.2. Participant of the competitions cannot take tournament chips off the table, including hiding them in the clothes, except cases, when judges decide to place the player at another table. 11.3. No foreign objects should be put on the table. 11.4. Agenda of the competitions may specify necessity of an additional random drawing of chips during chip-race procedure. These chips can be used for exchange by participants of the competitions, who have some amount of chips of the smallest denomination, but insufficient for holding of equivalent exchange. Nobody 66


♣♠♦♥ of participants can drop out of competitions by the results of this random drawing of chips. If participant lost all his/her chips during the chip-race, he should be given one additional chip of the bigger denomination. Agenda of competitions determine the order and rules of chip-race procedure. 11.5. Betting on all dealing rounds is always held in clockwise direction. 11.6. If a player makes an action “raise” without announcement of the amount, he/she has the right to make a raise of any amount by moving desired bet into the pot by one movement. 11.7. For the moment, when instructor finishes the dealing of all closed cards, all participants of the competitions should occupy their seats. Participants, who are absent at the table in the mentioned moment, are automatically considered to make an action “pass”, and their cards are put by instructor into the muck without any exceptions. I11.8. f an absent player has to bet ante or blind, instructor makes this action instead of him from the stack of the absent player. Cards dealt to an absent player, are automatically taken by the instructor to the muck, his blind or ante remains the pot. 11.9. Participants of the competitions should remain at their seats for the moment of announcing of their actions. Participants, who are absent at the table in the moment of his/her turn, are automatically considered to make an action “pass”, and their cards are put by instructor into the muck without any exceptions. It is not allowed to announce actions in the standing position. 11.10. If in the current deal one or more players participate, who announced “all-in”, and further betting between active participants of the deal is impossible in all rounds of betting, then cards of all participants are to be showed (showdown is announced), after that (if necessary) absent general cards are shown (flop, turn and river). 11.11. The following rule is applied for all levels of the competitions: participants do not have the right to miss “big blind” and “small blind” positions, regardless of dropping out of the competitions of other players. 11.12. When judges announce ending of the current level and rising of blinds, new meanings of blinds for every table come into force only after ending of the current deal at every specific table. 67


♥♦♠♣ 11.13. Participants of the competitions are not allowed to verbally announce their own closed cards, make verbal assumptions or discuss closed cards of their opponents until the end of the current deal (see p.12.2.5 of these Rules). 11.14. Participants, who announced “pass” in the current deal, have no right to announce folded cards, or discuss the course of the current deal until its end. 11.15. The players are not allowed to open their own closed cards until the end of the last betting round in the current deal (see p. 12.2.4 and 12.2.5 of these Rules). 11.16. For maintenance of equal number of players at the tables the board of judges controls re-distribution of seats between participants. Re-distribution is held in the following way: the player, who is going to sit on the big blind in the next deal at the table with the biggest number of players is given another seat at the table, where the number of players in insufficient. The player is given the seat closest to the big blind position. If a free position in the next deal will be a big blind, the player is given a seat in this position. For the moment of re-distribution all deals at the tables, where the redistribution takes places, should end. 11.17. At the beginning of any deal of the competitions number of participants at the tables cannot differ more than one player. When the number of players, remaining in the competitions, equals the number necessary for forming the final table of the tournament (this number is determined by the agenda), competitions stop, the tables breaks up and the final table forms (additional random drawing of seats is to be held for determining of players’ positions at the final table). 11.18. If participant dropped out of the competition before its end at any stage, regardless of reasons, this participant is considered to have a technical defeat. Substitution of players during the competitions in any form is not allowed. 12. SPORT DISCIPLINE Ukrainian Poker Federation requires all participants of sport poker competitions to know and adhere to these Rules, agenda of the competitions, rules of fair sport competitions, to behave correctly towards their opponents, official persons and fans. 68


♣♠♦♥ 12.1. Disciplinary punishments 12.1.1. In case of violation of these Rules by the participants the judge of the competition of the violation can impose the following punishments on the participants after clarification of circumstances: • Warning; • Disciplinary punishment in the form of missing of determined by the judge number of deals. 12.1.2. In case of violation of these Rules by the participants the main judge of the competition of the violation may impose the following punishments on the participants after clarification of circumstances: • Warning; • Disciplinary punishment in the form of missing of determined by the judge number of deals. Disqualification from the current competitions. 12.1.3. Some violations may be subject to disqualification of the sportsmen from all official and rating competitions during current sport season. Such decision is taken by Ukrainian Poker Federation on the basis of the protocol of the competitions, in which the main judge of the competitions registered the violation. 12.2. Unacceptable actions and sanctions. 12.2.1. Participant, who keeps his/her cards after announcing the “pass”, is punished by a warning. The same violation committed by participant two or more times – is punished by a penalty in the form of missing of one round of dealing. Note: One round is a number of dealings, which equals to the number of participants at the table for the moment of the penalty, including the fined player. 12.2.2. If a player deliberately makes an action out of his/her turn – he/she is punished by a warning. The same violation committed by participant two or more times – is punished by a penalty in the form of missing of one round of dealing. 12.2.3. Agreement between participants on committing of collusion (group game), aimed against other participants – is punished by a penalty in the form of missing by the violators of three rounds of dealing. The same violation committed by participants two or 69


♥♦♠♣ more times – is punished by disqualification from the current competition. Besides, upon decision of UPF additional sanctions may be imposed on the violators. 12.2.4. If a player involuntarily opens his/her cards before finishing of the last round of betting – he/she is punished by a war­ ning. 12.2.5. If a player voluntarily opens his/her cards or announced them before finishing of the last round of betting – he/she is punished by a warning. The same violation committed by participant two or more times – is punished by missing of one round of dealing. Note: If participant opens his/her cards before finishing of the last round of betting, the judge of the tournament zone or main judge of the competitions takes decision about participation of the player in the current deal. If participant makes an action “all-in”, he/she cannot be forbidden to participate in the current deal. 12.2.6. Participant, who touches the muck cards, burned cards, cards of other participants – is punished by a warning. The same violation committed by participant two or more times – is punished by missing of two or three rounds of dealing. 12.2.7. If participant puts his/her cards into the cards of other participant (participants) – he/she is punished by a warning. The same violation, committed by participant two or more times – is punished by missing of one or two rounds of dealing 12.2.8. If participant places the chips in such position, that they hinder instructor or other participants - he/she is punished by a warning. 12.2.9. Offence of other participant, official person, fan – is punished by the penalty in the form of missing from one to four rounds of dealing, or disqualification from the current competition. Besides, upon decision of UPF additional sanctions may be imposed on the violators. 12.2.10. Telephone communication at the table is punished by a warning or by the penalty in the form of missing of one round of dealing. 12.2.11. If a player advises with somebody or discusses the strategy of the game during the dealing – he/she is punished by the penalty in the form of missing of one round of dealing. 70


♣♠♦♥ 12.3. Main judge or judges of the tournament zones have the right to punish competitions participants for any other forms of unsportsmanlike behavior. 12.4. Appeal and protest 12.4.1. In case of disagreement of competitions participant with the judge’s decision, the participant should immediately verbally appeal to the main judge of the competitions. If necessary, main judge may suspend the competitions at the specific table, or temporarily turn off general timer of the competitions. Decision of the main judge is final and is not subject to appeal. 12.4.2. In case of disagreement of competition participant with the main judge’s decision the punished participant may deliver to the main judge a written appeal (protest) to Ukrainian Poker Federation. In this appeal the participant should state the reason of the disagreement. 12.4.3. The protest should be delivered before the end of the competitions. Protests, which were delivered after the mentioned term, will not be accepted. 12.4.4. Main judge of the competition is obliged to hand in the received protest together with the protocol of the competitions to Ukrainian Poker Federation. 12.4.5. Ukrainian Poker Federation considers the protest for 30 days from the day of its receipt and takes decision. UPF informs the player, who handed in the protest, about the decision. ♥♦♠♣

If you have any questions, comments or offers concerning the Rules of sport poker competitions, contact Rules Regulation Committee or Newest Sport Disciplines Committee of Ukrainian Poker Federation. Address for communication: 18 Nalyvayka Str., Lviv, 79007, Ukraine e-mail: office@pokerfederation.net.ua


Федерация покера Украины

ПРАВИЛА

ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ ПОКЕРУ

Киев-2009


Эти Правила определяют условия, порядок организации и проведения соревнований и устанавливают правила соревнований для разных дисциплин спортивного покера. Правила распространяются на организации и граждан, которые проводят соревнования по спортивному покеру или принимают в них участие на территории Украины.

© Федерация покера Украины. Все права защищены. Перепечатка текста целиком или частично может быть осуществлена лишь при согласии Исполнительного Совета ФПУ.


♣♠♦♥

ВСТУПЛЕНИЕ Правила проведения соревнований по спортивному покеру Федерации покера Украины базированы на сборнике правил покера под редакцией Рона Крамера, материалах Ассоциации директоров покерных турниров США, научных разработках Энтони Холдена, правилах покера под редакцией Майка Каро и Роя Кука, правилах покера под редакцией Роберта Циаффоне, официальных правилах проведения Чемпионата Европы и Чемпионата Мира по спортивному покеру, сборнике правил спортивного покера под редакцией Сергея Ковалева, Дмитрия Лесного. Согласно официального вывода Государственного научноисследовательского института физической культуры и спорта, эти Правила отвечают требованиям и могут использоваться для проведения соревнований на Украине. Правила проведения соревнований по спортивному покеру Федерации покера Украины были утверждены Министерством Украины по делам семьи, молодежи и спорта 5 мая 2009 г. Над правилами работали: Артемович Андрей (Украина) Боумен Гери (Великобритания) Каинская Елена (Украина) Ковальчук Лариса (Украина) Мельник Татьяна (Украина) Петрив Майк (Канада) Удовенко Олег (Украина) Фисан Максим (Украина) Фролов Сергей (Украина) Хафтон Рой (Великобритания) Холден Энтони (Великобритания) Чаб Оливер (Великобритания) Шпек Василий (Украина) Юраш Диана (Украина)

75


Раздел I.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Соревнования по спортивному покеру проводятся с целью определения лучших спортсменов и  команд, повышения мастерства спортсменов, подготовки их для последующего участия в соревнованиях разного уровня, пропаганды и популяризации спортивного покера. 1.2. Определение сроков. • спортивные соревнования – система мероприятий, которые осуществляются в соответствии с правилами соревнований по виду спорта и положением об этих соревнованиях для определения и сравнения достижений спортсменов и определения победителей соревнований; • спортивный судья – лицо, которое уполномочено организаторами спортивных соревнований обеспечивать соблюдение правил соревнований по виду спорта, положения о соревновании, достоверность зафиксированных результатов, прошло специальную подготовку и получило соответствующую категорию; • спортсмен – лицо, которое систематически занимается избранным видом (видами) спорта и принимает участие в спортивных соревнованиях; • спортсмен-любитель – лицо, спортивная деятельность которого не направлена на получение дохода, за исключением получения наград за участие в соответствующих соревнованиях; • спортсмен-профессионал – лицо, для которого спортивная деятельность является основной, получает в соответствии с договором заработную плату или другое денежное вознаграждение за подготовку к спортивным соревнованиям и участие в них; • спортсмен-юниор – лицо в возрасте от 16 до 19 лет, которое интересуется избранным видом спорта и принимает участие в отдельных спортивных соревнованиях для юниоров; 76


♣♠♦♥ • спортивное судейство – контроль за соблюдением правил спортивных соревнований, которые содержат требования к их участникам, спортивным сооружениям, снаряжению, оборудованию, условиям и порядку определения победителей соревнований и их результатов; 1.3. Эти правила регламентируют соревнования по следующим дисциплинам спортивного покера: 1.3.1. Базовые дисциплины: • Техасский Холдем • Омаха Хай 1.3.2. Другие дисциплины: • «Восьмерка или лучшая» • Лоубол • Омаха Хай-Лоу • Пятикарточный покер с обменом • Пятикарточный стад-покер • Разз (Семикратный стад-покер Лоу) • Семикарточный стад-покер • Семикарточный стад-покер Хай-Лоу 1.3.3. Смешанные дисциплины: • Х.О.Р.С.Е. • Х.О.С.Е. • Х.О. • Смешанный Техасский Холдем 1.3.4. Дисциплины для соревнований с использованием сетевых технологий (перечень спортивных дисциплин совпадает с вышеуказанными названиями дисциплин). 1.4. В зависимости от зачета результатов, соревнования разделяются на лично-командные и личные. В личнокомандных соревнованиях результаты определяются для каждого спортсмена и команды в целом, в личных соревнованиях результаты определяются для каждого  спортсмена. 1.5. В зависимости от территориального покрытия и составу участников, соревнования (чемпионаты, кубки, первенства) делятся по таким уровням: • международные; • всеукраинские; 77


♥♦♠♣ • областные, г. Киева, Автономной Республики Крым, г. Севастополя; • городские, районные; • в первичных коллективах. 1.6. Официальные соревнования по спортивному покеру проводятся в соответствии с  календарными планами, утвержденными в установленном порядке. 1.7. Чемпионаты и Кубки Украины проводятся ВОО «Федерация покера Украины». 1.8. ВОО «Федерация покера Украины» осуществляет аттестацию субъектов физкультур­но-оздоровительной и спортивной деятельности по спортивному покеру на соответствие материально-технической базы и персонала, физкультурно-спортивного снаряжения и оборудования действующему законодательству Украины в сфере физической культуры и спорта и стандартам (правилам, нормам), утвержденным ВОО «Федерация покера Украины». 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 2.1. Регламент соревнований 2.1.1. Регламент соревнований разрабатывается и утверждается организацией, которая проводит соревнования. Регламент не должен противоречить этим Правилам и действующим правилам любительского и профессионального спортивного покера. 2.1.2. Регламент должен содержать такие разделы: • цель и задание; • руководство соревнованиями; • срок и место проведения соревнований; • участники соревнований; • определение результатов; • награждение победителей; • расходы; • заявки. 2.1.3. Регламент должен быть доставлен участникам соревнований (с помощью любых средств связи, включительно с электронными) в сроки: • соревнования в  первичных коллективах и  районные соревнования — не позже, чем за 1 неделю до начала; 78


♣♠♦♥ • чемпионаты города и области — не позже, чем за 2 недели до начала; • всеукраинские и международные соревнования — не позже, чем за 3 недели до начала. 2.1.4. Участники соревнований должны быть поставлены в известность о любых изменениях и дополнениях к регламенту. 2.2. Заявка на участие в соревнованиях 2.2.1. Участники подают заявки организаторам соревнований в срок, определенный в регламенте соревнований. Заявка должна иметь такую информацию об участниках: • фамилия и имя (полностью); • год рождения; • адрес проживания; • спортивный разряд (при наличии). 2.2.2. Не позже, чем за 1 час до жеребьевки капитан команды или непосредственно участник должен подать окончательную заявку. 2.3. Обязанности организации, которая проводит соревнования 2.3.1. Организация, которая  проводит соревнования, обязана с учетом этих Правил и  других нормативных документов разработать и утвердить регламент соревнований и направить его участникам. 2.3.2. Организация, которая проводит соревнования: • решает все вопросы материально-технического обеспечения и комплектования судейской коллегии; • назначает апелляционную комиссию, судейскую коллегию (все судьи, которые входят в состав судейской коллегии, должны иметь соответствующую квалификацию), обеспечивает охрану соревнований и медицинское  обслуживание; • обеспечивает максимально равные условия для всех участников соревнований; • обеспечивает награды для победителей; • по окончании соревнований выдает или посылает по почте каждому участнику таблицу технических результатов соревнований.

79


♥♦♠♣ 3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 3.1. Спортсмены  3.1.1. Официальные соревнования по спортивному покеру проводятся среди участников в возрасте от 18 лет, за исключением отдельных соревнований для спортсменов-юниоров, к которым допускаются участники в возрасте от 16 до 19 лет включительно. К участию в соревнованиях любых уровней допускаются спортсмены, которые внесены в  заявку и  отвечают требованиям, которые определены в регламенте о соревнованиях. 3.1.2. К  участию в  Чемпионатах и  Кубках Украины допускаются спортсмены, которые были победителями областных, г. Киева, Автономной Республики Крым, и  г. Севастополя соревнований, и другие спортсмены, если это предусмотрено регламентом о соревнованиях. Состав участников на соревнованиях других уровней определяется регламентом о соревнованиях. 3.1.3. Спортсмен на соревнованиях обязан выступать в опрятной одежде, выполнять требования, определенные регламентом о соревнованиях, иметь документы, которые удостоверяют его личность, а также документы, которые подтверждают его спортивную квалификацию (при наличии). 3.1.4. Участник обязан знать и придерживаться этих Правил, регламента о соревнованиях, во время соревнований корректно вести себя по отношению к соперникам, зрителям, судьям, инструкторам, организаторам, не  мешать другим участникам, своевременно прибыть к началу соревнований. 3.1.5. Спортсмен, который нарушает эти Правила и регламент о  соревнованиях, спортивную этику, может быть отстранен от участия в соревнованиях отдельным решением судейской коллегии. 3.1.6. Участники соревнований по определенной дисциплине должны владеть знаниями правил этой дисциплины. 3.1.7. Спортсмен не  может вмешиваться в  работу судей. В случае несогласия с любым судейским решением спортсмен должен немедленно обратиться с апелляцией к Главному судье. Все справки по вопросам проведения соревнований и относительно результатов он должен получать у организаторов соревнований самостоятельно (или через капитана команды).

80


♣♠♦♥ 3.2. Капитаны команд 3.2.1. Капитан должен знать и придерживаться этих Правил и регламента о соревнованиях. 3.2.2. Капитан отвечает за  организацию и дисциплину членов команды. 3.2.3. Капитан не может вмешиваться в работу судейской коллегии. Все необходимые сведения он получает от Главного судьи. 3.2.4. Капитан обязан присутствовать на заседаниях судейской коллегии, где рассматриваются вопросы, связанные с его командой; имеет право принимать участие в жеребьевке. 4. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ СОРЕВНОВАНИЙ 4.1. Назначение и состав 4.1.1. Судейская коллегия назначается и  утверждается не позже, чем за 5 дней до начала соревнований, организацией, которая проводит соревнования. Все судьи, которые входят в состав судейской коллегии, должны иметь соответствующую квалификацию. В состав судейской коллегии входят: Главный судья, судьи в отдельных турнирных зонах, судья-секретарь. В зависимости от масштаба соревнований состав судейской коллегии может быть изменен. 4.1.2. Судейская коллегия несет ответственность за  подготовку и  проведение соревнований (в  соответствии с  действующими Правилами и регламентом о соревнованиях), а также за определение результатов соревнований. 4.2. Обязанности членов судейской коллегии 4.2.1. Главный судья руководит проведением соревнований, несет ответственность за  соблюдение участниками действующих Правил и регламента о соревнованиях, распределяет обязанности среди судей, оперативно рассматривает апелляции участников и выносит соответствующие решения. 4.2.2. Главный судья проводит заседание судейской коллегии для утверждения общих результатов, а также в других случаях, которые нуждаются в коллегиальном решении. 4.2.3. Главный судья обязан: • перед соревнованиями провести совещание и инструктаж судей; 81


♥♦♠♣ • проконтролировать состояние места проведения соревнований, спортивного оборудования и инвентаря; • прекратить или отложить проведение соревнований, если возникли условия, которые угрожают безопасности участников; • рассмотреть допущенные участниками нарушения и вынести соответствующие решения; • по окончании соревнований сдать отчет и протоколы организации, которая проводит соревнования, а также ВОО «Федерация покера Украины». 4.2.4. Главный судья имеет право: • перенести начало соревнований в случае возникновения такой необходимости; • отменить или временно приостановить соревнования в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств; • проводить и контролировать перемещение судей в ходе соревнований; • отстранить от судейства судью, который допустил существенную ошибку во время выполнения своих обязанностей; • отменить решение судьи, если оно  противоречит этим Правилам. 4.2.5. Главный судья назначает заместителя Главного судьи из состава судейской коллегии. Заместитель главного судьи выполняет указания Главного судьи, а при его отсутствии заменяет его и действует в соответствии с полномочиями Главного судьи. 4.2.6. Судья-секретарь принимает заявки на  участие в  соревнованиях, организует жеребьевку и несет ответственность за оформление всей судейской документации. 4.2.7. Судья турнирной зоны к началу соревнований должен удостовериться в готовности спортивного оборудования и инвентаря в зоне личной ответственности. Судья отвечает за соблюдение участниками Правил и регламента. Во время проведения соревнований судья сообщает Главному судье о всех нарушениях Правил, допущенных спортсменами и о примененных к нарушителям дисциплинарных взысканиях. 4.2.8. Судья принимает решение относительно конкретного эпизода за турнирным столом в ходе проведения соревнований. Судья обязан интерпретировать турнирные эпизоды в полном соответствии с данными Правилами. 82


♣♠♦♥ 4.2.10. Судья, за потребностью, принимает участие в определении победителя каждой отдельной раздачи. 4.3. Инструкторы по спортивному покеру 4.3.1. Инструктор непосредственно осуществляет процесс игры между участниками соревнований в соответствии с этими Правилами, принимает участие в подсчете чипов и определяет победителя каждой отдельной раздачи. 4.3.2 Инструкторы работают под началом судейской коллегии. В обязанности инструктора входят функции контроля за соблюдением участниками соревнований этих Правил и регламента о соревнованиях. В случае возникновения любых нарушений, недоразумений и других противоречивых ситуаций инструктор должен немедленно сообщить судье определенной турнирной зоны. 5. ТРЕБОВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 5.1. Участники должны относиться с уважением к судьям и персоналу соревнований, а также друг к другу. Участникам сурово запрещается любым образом выражать неуважение к другим участникам, судьям, организаторам, посторонним наблюдателям, болельщикам. 5.2. В зонах проведения соревнований запрещено курить, употреблять алкогольные напитки. 5.3. В зонах проведения соревнований запрещено пользоваться любыми электронными средствами связи. 5.4. Если кто-то из участников задерживает ход игры, ктолибо из других спортсменов за столом имеет право требовать у инструктора ограничить его во времени. Если через объявленную инструктором минуту спортсмен не делает заявку, инструктор считает до десяти и объявляет заявку «фолд». 5.5. За нарушение правил участник может быть наказан временным или полным отстранением от соревнований. Такое решение может быть принято Главным судьей, или общим решением судейской коллегии (см. раздел 12 этих Правил). 5.6. Организатор соревнований без согласия участника или судьи соревнований может проводить телевизионные 83


♥♦♠♣ съемки новостей и тематических программ, а также архивного видео (в том числе фотосъемки) во время проведения соревнований. 5.7. Организатор соревнований имеет право на показ и распространение видео-, аудио-, фото- и других информационных материалов при участии участников и судей соревнований. 5.8. Победители соревнований обязаны давать интервью для радио, телевидения и прессы, принимать участие в фото сессиях и телевизионных съемках для выпусков новостей, тематических программ и других медиа материалов по требованию организаторов. 5.9. Спортсмены (участники) обязаны воздерживаться от ношения одежды, которая содержит любую рекламную символику, без предварительного согласия организаторов соревнований. 5.10. Участникам соревнований и лицам, которые находятся в зоне проведения соревнований, не позволяется без согласия организаторов вести собственную фото- и видеосьемку, распространять любую рекламную и информационную продукцию. 6. ВИДЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 6.1. Традиционный (классический) вид Участники начинают игру с одинаковым для всех, установленным Регламентом количеством чипов. Спортсмены, которые потеряли в ходе соревнований все свои чипы, выбывают из соревнования. Для поддержки ровного количества участников за каждым столом судейская коллегия проводит соответствующий контроль и перераспределение участников за столами. На момент окончания перераспределения, раздачи за столами, на которых происходит перераспределение, должны быть завершены. В начале любой раздачи количество участников за столами не может отличаться более, чем на одного участника. Когда общее количество участников равняется количеству, необходимому для формирования финального стола (определяется регламентом), игра останавливается (текущие раздачи завершаются), таймер останавливается, и с помощью жеребьевки формируется финальный стол. 84


♣♠♦♥ Победителем соревнования становится спортсмен, который получил чипы всех участников соревнований. 6.2. Олимпийский вид Участники начинают игру с одинаковой для всех, установленной регламентом соревнований, количеством чипов. Спортсмены, которые проиграли все свои чипы, выбывают из соревнования. За каждым столом игра ведется до одного победителя, который получил чипы всех соперников за столом. Из таких победителей формируется следующий этап. В зависимости от количества участников, устанавливаются этапы соревнования: 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, полуфинал и финальная игра. 6.3. Смешанный вид Объединяет принципы как традиционного, так и олимпийского видов. Участники начинают игру с одинаковым для всех, установленным регламентом соревнований, количеством чипов. Спортсмены, которые проиграли все свои чипы, выбывают из соревнования. За каждым покерным столом игра ведется до нескольких победителей, которые распределили между собой чипы других спортсменов за данным столом. Количество победителей определяется регламентом конкретного соревнования. Из таких победителей формируется следующий этап. В зависимости от количества участников, устанавливаются этапы соревнования: 1/32, 1/16, 1/8 , 1/4, полуфинал и финальная игра. 6.4. Уровни Для регламентирования длительности соревнований по спортивному покеру, соревнования разбиваются на часовые отрезки – уровни. Каждый следующий уровень отличается от предыдущего увеличением размеров обязательных ставок вслепую («блайндов»). Длительность уровней, а также размер блайндов определяются регламентом конкретного соревнования. 6.5. Количество участников за столом В зависимости от вида спортивной дисциплины, избранной для проведения соревнования, каждый стол для соревнования должен быть оборудован: 85


♥♦♠♣ • для Техасского Холдема – 10 местами; • для разновидности Техасского Холдема для шестерых игроков – 6 местами; • для разновидности Техасский Холдем один на один – 2 местами; • для Омахи Хай – 9 местами. Для других спортивных дисциплин количество необходимых мест определяется регламентом конкретного соревно­ вания.

86


Раздел ІІ.

ХОД СОРЕВНОВАНИЙ Спортивный покер – это интеллектуальная игра, в которой участники соревнуются между собой согласно утвержденных правил в умении и мастерстве вычислять разнообразные математические вероятности и шансы на победу в каждой отдельной раздаче и в целом в соревновании, верно оценивать тактику и стратегию игры других соперников. Цель участника – получить чипы соперников путем победы в отдельных раздачах. Победа в раздаче достигается путем составления лучшей, чем у соперников, покерной комбинации, или тактически взвешенной серии заявок, результатом которой станет отказ всех соперников от последующего участия в текущей раздаче. 7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 7.1. Определение В данных Правилах используются такие определения: Термино­ логия

Толкование

АНТЕ Ante

Обязательная ставка, которую каждый участник раздачи должен сделать перед началом раздачи.

БАТТОН Button

Маркер (как правило, круглый диск), который указывает последовательность участия спортсменов в каждом из кругов торговли. Первую заявку в каждом кругу торговли делает участник, который находится влево от баттона. После каждой раздачи баттон перемещается по часовой стрелке к следующему участнику.

БЕТ Bet

Первая ставка в кругу торговли в базовых спортивных дисциплинах.

БЛАЙНД Blind

Обязательная ставка в базовых спортивных дисциплинах, которая делается участниками, которые находятся на первой и второй позициях после баттона, к началу каждой раздачи. Различают малый и большой блайнды.

БОРД Board

Карты, которые лежат на столе в открытую и используются участниками для сбора покерных комбинаций.

87


♥♦♠♣ Термино­ логия

Толкование

БРИНГ-ИН Bring In

Обязательная начальная ставка в некоторых из дисциплин спортивного покера.

ЗАЯВКА Action

Действие участника в процессе торговли, такое как ставка, пас или чек.

ИГРОК Player

Спортсмен, который допущен к соревнованиям и принимает непосредственное участие в соревновании.

Лицо, которое непосредственно организует игру межИНСТРУКТОР ду участниками соревнований: сдает карты, выполняInstructor ет заявки спортсменов, определяет победителя (победителей) раздачи. КЭП Cap

Последнее возможное увеличение в данном кругу торговли при игре в лимитированные разновидности дисциплин.

КОЛЛ Call

Ставка участника торговли, который уравнивает сделанные ему заявки бет (или рэйз).

КРУГ ТОРГОВЛИ Round of betting

Совокупность заявок, сделанных всеми участниками на конкретной стадии раздачи. Так, в базовых дисциплинах первый круг торговли начинается, когда карты сданы участникам. Второй – когда открывается флоп, третий – когда открывается четвертая карта борда (тёрн). Четвертый (заключительный) – когда открывается пятая (последняя) карта борда (ривер). Круг заканчивается тогда, когда все активные участники сравняли наибольшую ставку, сделанную в данном кругу.

ЛИМИТ СТАВОК Limit

Минимальное и максимальное количество чипов, которое участник раздачи может поставить в пот в момент заявки. Согласно ограничениям размера максимальной ставки различают три разновидности каждой из покерных дисциплин: 1. Безлимитный покер – максимальная ставка не ограничивается; 2. Пот-лимит покер – максимальная ставка ограничена суммой имеющихся чипов в поте; 3. Лимитированный покер – минимальная/максимальная ставки неизменны и отображены в регламенте соревнований.

МАК Muck

Карты, сброшенные участниками, которые отказываются от последующего участия в текущей раздаче (признают себя побежденными в текущей раздаче).

88


♣♠♦♥ Термино­ логия

Толкование

МАСТЬ Suit

Одна из четырех групп карт в колоде, которая содержит 13 карт и отражается характерным символом: пики - ♠, червы - ♥, бубны - ♦, трефы - ♣.

ОЛЛ-ИН All-in

Заявка, при которой участник раздачи ставит все имеющиеся у него чипы в пот.

ПАС Pass

Заявка в кругу торговли, которая означает отказ от последующей борьбы за пот в текущей раздаче. Участник, который объявил данную заявку, должен сбросить свои карты в мак. 1. 2.

ПОБЕДИТЕЛЬ РАЗДАЧИ Hand’s winner

3.

Участник, который остался один в раздаче в любом кругу торговли (все другие участники сделали заявку «пас»), объявляется победителем раздачи. Участник раздачи, который собрал наилучшую покерную комбинацию (исходя из правил определения наилучшей комбинации в избранной для проведения соревнований спортивной дисциплине) и продемонстрировал ее в ходе шоудауна, объявляется победителем раздачи. Если в процессе шоудауна нельзя определить единственного победителя (самые сильные покерные комбинации двух или больше участников шоудауна равны между собой), текущий пот делится между победителями поровну.

Если один из участников раздачи объявил заявку оллин, а в игре есть ставки, которые превышают размер ПОБОЧНЫЙ указанной заявки, то пот делится на две части: основПОТ ной пот и побочный. Ставки, которые превышают разSide pot мер олл-ина, складываются отдельно – в побочный пот. ПОЗИЦИЯ Position

Место участника за покерным столом во время соревнования.

ПОТ Pot

Общее количество поставленных участниками чипов в течение отдельной раздачи.

РАНГ КАРТЫ Rank

У каждой карты есть масть и стоимость (ранг). Например ♠9 и ♥9 – карты одной стоимости. Комбинация «Пара» – это две карты одной стоимости.

РЭЙЗ Raise

Заявка участника об увеличении ставки после того, как предыдущими участниками раздачи были сделаны заявки «бет», «колл» (а также «блайнд») в текущем кругу торговли.

89


♥♦♠♣ Термино­ логия

Толкование

РЕРЭЙЗ Re-raise

Заявка участника об увеличении ставки после того, как одним или несколькими участниками была сделана заявка «рэйз» в текущем кругу торговли.

РИВЕР River

Пятая (последняя) карта борда в базовых дисцип­ линах.

РАЗДАЧА Hand

Отрезок состязательного процесса от начала сдачи карт инструктором и к тому моменту, пока не будет определен победитель раздачи.

РАЗМЕР РЭЙЗА

Разница между предыдущей ставкой (блайнд, бет, колл, рэйз, рерэйз, олл-ин) и увеличенной ставкой, выраженная в количестве чипов.

СТАВКА

Количество чипов, поставленных участником в пот при заявке. Различают следующие типы ставок: • Анте • Блайнд • Бет • Колл • Рэйз • Рерэйз • Кэп • Олл-ин • Бринг-ин

СТЭК Stack

Общее количество чипов участника, его актив.

ТОРГОВЛЯ Betting

Процесс объявления заявок участниками соревнований.

ТЕРН Turn

Четвертая карта борда в базовых дисциплинах.

ФЛОП Flop

Первые три карты борда в базовых дисциплинах.

ЧЕК Check

Заявка, позволяющая участнику оставаться в текущей раздаче без объявления любых ставок. Допускается, если никто из участников раздачи еще не сделал ставку в данном кругу торговли (за исключением первого круга торговли, где заявку чек может объявить лишь участник, который находится на позиции «большого блайнда» в случае отсутствия других ставок в текущем кругу торговли).

90


♣♠♦♥ Термино­ логия

Толкование

ЧИП Chip

Специальный жетон, который используется для проведения соревнований.

ЧИП-РЭЙЗ Chip-race

Обязательный обмен чипов меньшего номинала на чипы большего номинала (с окончательным выведением чипов меньшего номинала из процесса проведения текущего соревнования) одновременно у всех участников соревнований. Проводится в предусмотренное регламентом соревнований время в перерыве между уровнями.

ШОУДАУН Showdown

Заключительный этап раздачи, когда участники, которые остались в раздаче после завершения последнего круга торговли (все ставки были уравнены, или все участники сделали заявки «чек»), открывают карты и сравнивают свои комбинации. Именно в процессе шоудауна определяется победитель раздачи.

7.2. Оборудование для соревнований При проведении соревнований по любой дисциплине спортивного покера (за исключением дисциплин с использованием современных сетевых технологий) следует использовать покерные столы, чипы, карты, другое оборудование и инвентарь, которые отвечают «Техническим требованиям к покерному оборудованию» (утвержденным Федерацией покера Украины). 7.3. Колода Для проведения соревнований по базовым дисциплинам используется стандартная полная колода карт в 52 листа четырех мастей (пики - ♠, червы - ♥ бубны - ♦, трефы- ♣) рангом от двойки до туза. Ранг карт: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, валет (J), дама (Q), король (К), туз (А). При образовании некоторых покерных комбинаций туз может выступать как самой старшей, так и самой младшей картой. 7.4. Ранг мастей 7.4.1. В спортивном покере масти не различаются по рангам за исключением таких случаев: • определение положения баттона (при жеребьевке); • определение участника, который делает первую заявку (в некоторых дисциплинах); • во время проведения чип-рэйза 91


♥♦♠♣ Для этих целей ранг мастей определяется таким образом: Пики - ♠, червы -♥, бубны - ♦ и трефы - ♣ (где пики – старшая масть). 7.4.2. Масти не учитываются при определении победителя раздачи. 7.5. Покерные комбинации 7.5.1. Покерная комбинация всегда состоит из пяти карт (за исключением нескольких специфических покерных дисциплин). Ниже приведены покерные комбинации в порядке падения, действующие для базовых дисциплин. Название комбинации

Карты, которые составляют комбинацию

Примеры комбинаций

Флешрояль

5 старших карт одной масти

Стрейтфлеш

5 последовательных карт одной масти

Каре

4 карты одного ранга

Фулл (фуллхаус)

3 карты одного ранга и 2 карты другого ранга

♦7♥7♠7♥K♣K

Флеш

5 карт одной масти

♣K♣10♣5♣3♣2

Стрейт

5 последовательных карт

♦A♣K♠Q♥J♠10 ♠6♥5♦4♦3♦2 ♠5♠4♠3♠2♥Α

Тройка

3 карты одного ранга

♠9♣9♦9♥Q♦4

Две пары

2 карты одного ранга и 2 карты другого ранга

♠5♣5♣A♥A♦10

Пара

2 карты одного ранга

♥8♦8♠K♥4♥2

Старшая карта

При отсутствии комбинации из карт участника избирается наистаршая за рангом

♦J♠10♥7♥5♣2

♦A♦K♦Q♦J♦10

♣Κ♣Q♣J♣10♣9 ♠6♠5♠4♠3♠2 ♥5♥4♥3♥2♥Α ♠J♣J♦J♥J♠6

Высшая комбинация определяется по старшей карте. Примеры: • Стрейт-флеш от короля (♣К♣Q♣J♣10♣9) старше, чем стрейт-флеш от дамы (♣Q♣J♣10♣9♣8). 92


♣♠♦♥ • Каре пятерок старше, чем каре двоек. • Фулл-хаус 33344 старше, чем фулл-хаус 222АА, поскольку, в первую очередь, сравнивается ранг карт, которые входят в тройку. • Флеш от туза старше, чем флеш от валета. • Тройка девяток старше, чем тройка пятерок. Если два участника имеют комбинацию «тройка», составленную из карт одного ранга, то берется во внимание ранг четвертой и пятой карты, которые не входят в комбинацию (кикеров): 888KQ старше, чем 888К10. • Две пары АА223 старше, чем две пары KKQQJ – в первую очередь сравниваются ранги старших пар в комбинации. Если ранги одинаковы, сравниваются ранги младшей пары. 99882 старше, чем 9955А. Если совпадает ранг карт и старшей, и младшей пары, то берется во внимание ранг пятой карты (кикера): 9955А старше, чем 9955К. • Пара королей старше, чем пара десяток. Если ранг пар совпадает, то сравнивается ранг следующей карты, которая не входит в комбинацию: пара королей с тузом старше, чем пара королей с дамой. Пара ККАQ3 старше, чем ККАQ2. Комбинации ♠9♣9♥7♥5♣2 и ♦9♥9♠7♠5♥2 равны. В комбинациях «старшая карта» сравнивается ранг карт, начиная со старшей: AJ432 старше, чем А10987 (независимо от мастей). 7.6. Лимиты (разновидности базовых дисциплин игры) 7.6.1. Безлимитный (No Limit) – размер максимальной ставки, которая может быть сделана участником при объявлении заявок «бет», «рэйз», «рерэйз», «олл-ин» в любом кругу торговли, не ограничивается. 7.6.2. Пот-лимит (Pot Limit) – размер максимальной ставки, которая может быть сделана участником при объявлении заявок «бет», «рэйз», «рерэйз», «олл-ин» в любом кругу торговли, равняется текущему размеру пота. 7.6.3. Лимитированный (Limit) – размер минимальной и максимальной ставки, которая может быть сделана участником при объявлении заявок «бет», «рэйз», «рерэйз», «олл-ин», не изменяется в течение текущего уровня соревнования (устанавливается регламентом соревнований).

93


♥♦♠♣ В лимитированных разновидностях допускается не больше трех повышений ставок в течение каждого круга торговли (последнее повышение в текущем кругу имеет название «кэп»). В базовых дисциплинах для лимитированной разновидности нижний предел ставок установлен для первого и второго кругов торговли, а верхний – для третьего и четвертого кругов торговли. 7.6.4. Для всех разновидностей покера действуют такие ограничения: Участник раздачи имеет право сделать или повысить ставку за исключением таких случаев: • круг торговли был завершен; • были сделаны максимально допустимое количество повышений в данном кругу торговли (для лимитированных разновидностей); • участник уже делал заявку в данном кругу торговли, после чего кто-то из игроков объявил заявку «олл-ин», размер которой не позволяет считать ее полным рэйзом. 7.7. Виды заявок 7.7.1. Заявка, объявленная участником соревнования в устной форме, сделанная ли с помощью перемещения того или другого количества чипов к поту, определяет действие участника и является обязательной к выполнению (не может быть отозвана участником после объявления). 7.7.2. Все заявки участников должны делаться поочередно. 7.7.3. К началу каждой раздачи для базовых дисциплин существуют такие виды заявок: • Анте (если такая заявка предусмотрена регламентом соревнований); • Блайнд (большой, малый). 7.7.4. В процессе торговли существуют такие виды заявок: • Пас; • Чек; • Бет; • Колл; • Рэйз; • Рерэйз; • Кэп; • Олл-ин. 94


♣♠♦♥ 7.8. Заявки участников раздачи и их приложения 7.8.1. Заявка «пас» Спортсмен прекращает участие в текущей раздаче, если: • он объявляет слова «пас» или «фолд»; • он сбрасывает свои карты за ограничительную линию в направлении мака; • карты участника дотронулись до мака; • карты участника дотронулись до карт другого участника (в таком случае оба спортсмена прекращают участие в текущей раздаче); • время для принятия решения исчерпанно; • участнику были ошибочно роздано неправильное количество карт, при этом один или больше участников уже сделали заявки. 7.8.2. Заявка «чек» Заявка «чек» может быть сделана участником раздачи, если в данном кругу торговли перед ним не было сделано других заявок, кроме заявок чек и пас. В первом кругу торговли заявка чек возможна для участника, который находится в позиции большого блайнда, при условии, что никто перед ним не сделал заявки рэйз (рерэйз). 7.8.3. Заявка «бет» Заявка «бет» может быть сделана участником раздачи, если в данном кругу торговли перед ним не было сделано других заявок, кроме заявок чек и пас. Заявка «бет» позволяет игроку поставить в пот избранное им количество чипов в пределах минимально и максимально установленных ограничений. Минимальный размер ставки для заявки «бет»: • в лимитированной разновидности базовых дисциплин – установленный размер ставки для данного круга торговли (зависит от текущего уровня соревнований); • в других разновидностях базовых дисциплин – размер большого блайнда (зависит от текущего уровня соревнований). Максимальный размер ставки для заявки «бет»: • в лимитированной разновидности базовых дисциплин – установленный размер ставки для данного круга торговли (зависит от текущего уровня соревнований); • в пот-лимитированной разновидности базовых дисциплин – текущий размер пота; 95


♥♦♠♣ • в безлимитной разновидности базовых дисциплин – максимальный размер не ограничен (участник имеет возможность использовать для ставки все свои чипы). 7.8.4. Заявка «колл» Заявка «колл» может быть сделана участником раздачи в ответ на заявки «бет», «рэйз», «рерэйз», «олл-ин», «кэп», при этом перед игроком также могут быть сделаны заявки «колл». Заявка «колл» позволяет игроку уравнять предыдущую ставку, сделанную соперником (соперниками) в текущем кругу торговли. 7.8.5. Заявка «рэйз» Заявка «рэйз» может быть сделана участником раздачи, если в данном кругу торговли перед ним была сделана заявка «бет». Кроме того, заявка «рэйз» может быть сделана в первом кругу торговли по отношению к блайндам. Заявка «рэйз» позволяет игроку поставить в пот избранное им количество чипов для повышения предыдущей ставки в пределах минимально и максимально установленных ограничений. Минимальный размер ставки для заявки «рэйз»: • в лимитированной разновидности базовых дисциплин – установленный размер ставки для данного круга торговли (зависит от текущего уровня соревнований); • в других разновидностях базовых дисциплин – удвоение предыдущей ставки (или удвоение большого блайнда при отсутствии заявок «бет» в первом кругу торговли). Максимальный размер ставки для заявки «рэйз»: • в лимитированной разновидности базовых дисциплин – установленный размер ставки для данного круга торговли (зависит от текущего уровня соревнований); • в пот-лимитированной разновидности базовых дисциплин – текущий размер пота; • в безлимитной разновидности базовых дисциплин – максимальный размер не ограничен (участник имеет возможность использовать для ставки все свои чипы). 7.8.6. Заявка «рерэйз» Заявка «рерэйз» может быть сделана участником раздачи, если в данном кругу торговли перед ним была сделана заявка «рэйз». Заявка «рерэйз» позволяет игроку поставить в пот избранное им количество чипов для повышения предыдущей 96


♣♠♦♥ ставки (заявки «рэйз») в пределах минимально и максимально установленных ограничений. Минимальный и максимальный размер ставки для заявки «рерэйз» совпадает с аналогичными ограничениями для заявки «рэйз». 7.8.7. Заявка «кэп» Заявка «кэп» существует только в лимитированных разновидностях базовых дисциплин. Заявка «кэп» может быть сделана участником раздачи, если в данном кругу торговли перед ним была сделана заявка «рерэйз». Заявка «кэп» позволяет игроку сделать последнее в текущем кругу торговли повышение предыдущей ставки. 7.8.8. Заявка «олл-ин» Заявка «олл-ин», сделанная участником соревнований, означает, что он ставит к текущему поту все свои чипы (весь стэк). В зависимости от размера ставки при объявлении «олл-ин» эта заявка может считаться повышением предыдущей ставки («рэйз олл-ин») или ответом на предыдущую ставку («колл оллин»). От этого зависят доступные участникам раздачи варианты последующих заявок. В лимитированной разновидности базовых дисциплин заявка «олл-ин» не считается рэйзом, если повышение ставки, которое состоялось после объявления заявки «олл-ин», составляет менее 50% необходимого для заявки «рэйз» размера. В других случаях заявка «олл-ин» считается «рэйзом». В других разновидностях базовых дисциплин заявка «оллин» не считается рэйзом, если повышение ставки, которое состоялось после объявления заявки «олл-ин», составляет менее 100% необходимого для заявки «рэйз» размера. В других случаях заявка «олл-ин» считается «рэйзом». Примечание: если участник соревнований, который по правилам соревнований должен в текущей раздаче поставить предыдущую ставку «большой блайнд», не имеет необходимого для этого количества чипов, то считается, что он автоматически к началу раздачи делает заявку «олл-ин», используя все чипы. При этом размер минимальной и максимальной ставки для заявок «бет» и «рэйз» для других участников раздачи рассчитывается на основе размера большого блайнда (в зависимости от текущего уровня соревнований), а не на основе автоматически сделанной ставки олл-ин. 97


♥♦♠♣ 7.9. Заявка вне очереди Заявки, сделанные участником раздачи не в свою очередь, вступают в силу (считаются объявленными) только с момента перехода очереди к данному игроку. Игрок, который сделал или объявил заявку не в свою очередь, не имеет права ее отзывать. Исключение: если перед игроком, который сделал заявку внеочереди, была сделана одна или больше ставок, он может пересмотреть свою заявку, но чипы, которые были прибавлены им в пот в момент объявления внеочередной заявки, отзыву не подлежат (остаются в поте). Злоупотребление заявками вне очереди может стать поводом для применения к спортсмену дисциплинарных взысканий (см. п.12.2.2 этих Правил). 7.10. Ставка «частями» (string bet) Участникам раздачи не позволяется делать ставку частями (перемещать к поту сначала одно количество чипов, а затем добавлять чипы к уже сделанной ставке). Участник должен ставить чипы в пот одномоментным действием, или предварительно объявить размер ставки. Если игрок делает ставку несколькими движениями, в качестве ставки принимаются только чипы, поставленные первым движением. 7.11. Ставка чипом значительного номинала Если участник раздачи ставит в пот один чип любого номинала и не объявляет заявку, считается, что он уравнял предыдущую ставку (сделал заявку «колл»). Лишь в случаях, когда такая ставка была сделана участником, который открывает круг торговли на стадиях «флоп», «тёрн» и «ривер», считается, что он сделал заявку «бет» и ставку, которая равняется номиналу чипа. 7.12. Недостаточная ставка Ставка признается недостаточной, если она меньше минимально допустимой в текущий момент торговли. Если игрок без объявления заявки поставил в пот недостаточное количество чипов, он может или дополнить ставку к минимально возможной (сделать заявку «колл» или «бет»), или спасовать, отказавшись от уже поставленных в пот чипов. Участник раздачи, который сделал недостаточную ставку, не имеет возможности изменить свою заявку на рэйз, рерэйз или олл-ин. 98


♣♠♦♥ 7.13. Избыточная ставка Если в пот поставлено больше, чем нужно для колла, но меньше, чем нужно для рэйза, количество чипов, инструктор должен посчитать общее количество чипов, которое было поставлено в пот участником. Если указанное количество превышает последнюю сделанную ставку в текущем кругу на 50% и больше, участник должен прибавить к избыточной ставке чипы, необходимые для минимального повышения ставки (удвоить предыдущую ставку), при этом он не имеет права изменить размер повышения. Если указанное количество превышает последнюю сделанную ставку менее, чем на 50%, то избыточная ставка считается заявкой «колл», и игроку возвращается избыток чипов. 8. НАЧАЛО СОРЕВНОВАНИЙ 8.1. Перед началом соревнований все участники получают равное количество чипов, которое определяется регламентом соревнований. В обязанности судей входит проверка стартовых стэков каждого из участников соревнований. 8.2. Все участники соревнований занимают свои места за столами в соответствии с результатами жеребьевки, которая проводится в ходе регистрации. Для этого один из членов судейской коллегии, уполномоченный Главным судьей, перемешивает и раскладывает на столе регистрации специальные карточки для жеребьевки, в которых отмечен номер стола и позиция спортсмена за этим столом, после чего спортсмен выбирает одну из предложенных карточек и занимает положенное ему место. 8.3. Перед началом игры инструкторы и члены судейской коллегии проверяют соответствие занятых участниками мест с результатами жеребьевки. 8.4. Розыгрыш позиции за столом, на которой будет размещен маркер, который указывает последовательность торговли между участниками (баттон), проводится непосредственно инструктором, если проведение такого розыгрыша предусмотрено регламентом соревнований. Если проведение такого розыгрыша не предусмотрено, то после формирования нового стола (в том числе финального стола) баттон всегда передается участнику, который в результате жеребьевки получил последнюю (справа от инструктора) позицию за столом. 99


♥♦♠♣ 9. ПРАВИЛА БАЗОВЫХ ДИСЦИПЛИН 9.1. Основные принципы Непосредственно процесс проведения соревнований между участниками делится на часовые отрезки (уровни), каждый из которых в свою очередь делится на отдельные раздачи. Победитель каждой отдельной раздачи получает все чипы, которые были в качестве ставок перемещены к текущему поту другими участниками раздачи. 9.2. Начальные ставки 9.2.1. Обязательными начальными ставками для базовых дисциплин являются блайнды. Их размеры для каждого уровня соревнований устанавливаются регламентом соревнований. Участник, который находится на первой позиции (влево от батона), к началу раздачи ставит малый блайнд. Участник, который занимает первую позицию влево от малого блайнда, ставит большой блайнд. 9.2.2. Регламентом соревнований также может быть предусмотрено наличие дополнительной ставки - анте (для всех или некоторых уровней соревнований). Анте ставится до начала раздачи всеми участниками раздачи. Размер ставки анте одинаков для всех участников соревнования и зависит от текущего уровня. 9.3. Процедура сдачи карт 9.3.1. Сдача карт на соревнованиях выполняется непосредственно инструктором, или инструктором с использованием специального оборудования для тасовки карт (шафл-машинки). В случае использования на конкретном соревновании специального оборудования для тасовки карт (шафл-машинки), такое оборудование необходимо использовать на всех столах данного соревнования. 9.3.2. Перед началом каждой раздачи инструктор должен сделать шемми-шафл (карты размешиваются на столе круговыми движениями рук), потом колода тщательным образом перетасовывается и подрезается. Все действия инструктора должны быть четкими и происходить на глазах у участников. 9.3.3. Процедура тасовки карт при использовании специального оборудования для тасовки карт (шафл-машинки) такая: после того, как инструктор достает колоду из специального оборудования для тасовки карт (шафл-машинки), он должен 100


♣♠♦♥ сделать рифл-шафл (перемешивание карт, когда одна колода делится пополам, потом половинки перемешиваются между собой (вдвигаются друг в друга). 9.3.4. После того, как процесс тасовки завершен, инструктор должен положить колоду, подрезать карты одной рукой (только один раз) и поместить их на подрезную карту. 9.3.5. Последующие действия инструктора зависят от дисциплины спортивного покера, по которой проводятся соревно­ вания. 9.4. Дисциплина «Техасский Холдем» 9.4.1. После того, как обязательные ставки сделаны, инструктор раздает каждому участнику по две закрытых карты (по одной карте за круг раздачи), начиная с участника, который находится в позиции малого блайнда. 9.4.2. Первый круг торговли (круг «префлоп»). Торговля начинается со следующего по часовой стрелке участника после большого блайнда. Он может сделать такие заявки: • Пас; • Колл; • Рэйз; • Олл-ин. 9.4.3. Следующий за ним по очереди игрок может предпринять те же действия, а также сделать заявку рерэйз, если перед ним была сделана заявка рэйз. Круг торговли заканчивается после того, как все желающие остаться в текущей раздаче уравняют наибольшую ставку за столом. После завершения первого круга торговли инструктор «сжигает» первую карту колоды (откладывает ее в мак – данная карта не будет принимать участие в текущей раздаче) и выкладывает на стол три открытых карты. После этого начинается второй круг торговли. 9.4.4. Второй круг торговли (круг «флоп»). Торговля начинается с первого влево от батона активного участника (участника, который остался в раздаче, то есть не сделал в предыдущем кругу заявку «пас»). Он может сделать следующие заявки: • Пас; • Чек; • Бет; • Рэйз; • Олл-ин. 101


♥♦♠♣ 9.4.5. Следующий за ним по очереди игрок может предпринять те же действия, а также сделать заявку рерэйз, если перед ним была сделана заявка рэйз. Возможность сделать заявку «чек» зависит от того, была ли перед ним сделана заявка «бет» или «рэйз». Все указанные заявки могут быть использованы в следующих кругах торговли. 9.4.6. Третий и четвертый круги торговли (круг «тёрн» и круг «ривер»). Инструктор опять «сжигает» карту и выкладывает на стол четвертую карту (тёрн), после чего происходит следующий, третий круг торговли. Дальше, «сжегши» карту, инструктор выкладывает на стол последнюю, пятую, карту (ривер), после чего происходит последний круг торговли. Таким образом, в результате, игрок имеет семь карт (две собственных закрытых карты и пять общих для всех участников на борде), из которых и складывается наивысшая для каждого участника пятикарточная покерная комбинация. 9.4.7. В Техасском Холдеме игрок может составить наилучшую пятикарточную комбинацию, используя любое количество собственных карт (то есть нуль, одну или две карты), то есть если из общих открытых карт можно образовать комбинацию «флеш-рояль», то участники, которые остались в игре, разделят между собой пот, поскольку эта комбинация будет наилучшей для каждого из них. 9.4.8. После того как на стол сдан ривер (если в игре остались более, чем один игрок), инструктор кладет часть колоды, которая осталась, на карты, сброшенные в мак, тем самым высвобождая две руки для проведения процедуры шоудауна – определения старшей комбинации. 9.5. Дисциплина «Омаха Хай» Процесс проведения раздачи и правила торговли в Омахе Хай почти не отличаются от Техасского Холдема. Разница этих дисциплин в следующем: 9.5.1. В Омахе Хай каждому игроку раздается по четыре закрытых карты, по одной карте за круг сдачи. 9.5.2. При определении наистаршей комбинации используются только две карты из четырех, сданных игроку, и только три карты из борда. 9.6. Процедура определения победителя раздачи 9.6.1. Каждая раздача соревнования считается завершенной в двух случаях: 102


♣♠♦♥ • в процессе торговли (в любом кругу торговли) остался только один участник раздачи (все другие сделали заявку «пас»). В этом случае данный игрок считается победителем и имеет единоличное право на все чипы, которые были перемещены к поту; • после завершения последнего круга торговли (круга «ривер») осталось двое и больше активных участников раздачи. В этом случае активные участники по очереди открывают свои карты для определения наилучшей комбинации и объявления победителя раздачи. 9.6.2. Очередность открытия карт такова: если в последнем кругу торговли всеми активными участниками были сделаны заявки «чек», то сначала открывает карты активный участник на первой позиции влево от батона, а дальше все активные участники по очереди по часовой стрелке. При любом другом развитии торговли в последнем кругу первым открывает свои карты тот участник, который сделал последнюю “увеличенную” заявку (бет, рэйз, рерэйз), и дальше по часовой стрелке все активные участники. 9.6.3. Если один из участников раскрыл свои карты, то другие активные участники имеют право сбросить свои карты, не раскрывая, тем самым подтверждая свое поражение, если от других участников раздачи не поступило требования открыть сброшенные карты. Следует заметить, что такое требование противоречит покерной этике и может использоваться лишь для противодействия так называемой «групповой игре», которая направлена против других участников. Злоупотребление подобными требованиями кем-либо из участников соревнований не является корректным и может стать основанием для вынесения предупреждения со стороны судей. Такое требование не является действительным при игре «один на один» (когда за столом остается лишь двое спортсменов). 9.6.4. Если в процессе шоудауна нельзя определить единственного победителя (самые сильные покерные комбинации двух или более участников шоудауна полностью равны по силе), текущий пот делится между победителями равными частями. 10. ПРАВИЛА ДРУГИХ СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 10.1. Правила дисциплин спортивного покера, отличающиеся от базовых, регулируются дополнительными нормативными актами Федерации покера Украины, которые разрабатываются 103


♥♦♠♣ отдельным Комитетом по регулированию правил при Федерации покера Украины. 10.2. Развитие и распространение новейших дисциплин спортивного покера, соревнования по которым проводятся с использованием сетевых технологий и специального технического оборудования, проводится отдельным Комитетом по новейшим спортивным дисциплинам при Федерации покера Украины, в функции которых также входит разработка правил и условий проведения соревнований по указанным дисцип­линам. 11. ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ 11.1. Все чипы, которые есть у участника соревнований, должны постоянно находиться в поле зрения соперников и судей. Чипы наивысшего значения не могут быть «скрыты» за чипами меньшего значения. 11.2. Участник соревнований не имеет права выносить чипы за пределы стола, в том числе прятать в одежде, за исключением случаев, когда игрок переведен за другой стол решением судей. 11.3. На столе не должны находиться никакие посторонние вещи. 11.4. При осуществлении процедуры чип-рэйза регламентом соревнований может быть предусмотрено проведение дополнительного розыгрыша чипов, на которые осуществляется обмен, между участниками соревнований, которые имеют некоторое количество чипов наименьшего значения, однако их сумма недостаточна для проведения равноценного обмена. Каждый из участников такого розыгрыша может получить не больше одной фишки, на которых осуществляется обмен. Никто из участников не может выбыть из соревнований по результатам такого розыгрыша. Если участник потерял все свои чипы именно во время проведения чип-рэйза, ему должен быть предоставлен один дополнительный чип большего значения. Порядок и правила проведения процедуры чип-рэйза определяются регламентом соревнований. 11.5. Торговля на всех кругах раздачи всегда проводится по часовой стрелке. 11.6. Если игрок делает заявку «рэйз» без объявления размера, за ним закрепляется право сделать повышение любого 104


♣♠♦♥ размера, переместив желаемую ставку в пот одномоментным действием. 11.7. Участники соревнований должны находиться на своих местах в момент, когда инструктор закончил раздачу всех закрытых карт. Участники, отсутствующие за столом в это время, автоматически считаются такими, которые сделали заявку «пас», а их карты забираются инструктором в мак без любых исключений. 11.8. Если отсутствующий игрок должен поставить блайнд или анте, то такую ставку делает за него инструктор из стэка данного отсутствующего игрока. Сданные отсутствующему игроку карты автоматически забираются инструктором в мак, а блайнд или анте остаются в поте. 11.9. Участники соревнований должны находиться на своих местах в момент объявления своих заявок. Участник, отсутствующий за столом после перехода очереди к нему, автоматически считается таким, который сделал заявку «пас», а его карты забираются инструктором в мак без любых исключений. Объявлять свои заявки стоя запрещено. 11.10. Если в текущей раздаче принимают участие один или больше игроков, которые объявили «олл-ин», и последующая торговля между активными участниками раздачи невозможна в ни одном из будущих кругов торговли, то карты всех игроков открываются лицевой стороной наверх (объявляется шоудаун), после чего (если это необходимо) открываются отсутствующие общие карты (флоп, тёрн и ривер). 11.11. Для соревнований всех уровней применяется такое правило: ни одному из участников за столом не позволяется пропустить позицию «большой блайнд» и «малый блайнд», невзирая на выбытие из соревнования других участников. 11.12. В момент, когда судьями объявляется завершение текущего уровня и повышение блайндов, новые значения блайндов для каждого из столов вступают в силу после завершения текущей раздачи на каждом конкретном столе. 11.13. Вербальное объявление участником соревнований собственных закрытых карт, а также вербальные предположения или дискуссии относительно закрытых карт соперников до завершения текущей раздачи запрещенные (см. п. 12.2.5 этих Правил). 11.14. Участники, которые сказали «пас» в текущей раздаче, не имеют права объявлять сброшенные карты, а также обсуждать ход текущей раздачи к ее завершению. 105


♥♦♠♣ 11.15. Игрокам запрещено открывать собственные закрытые карты до полного завершения последнего круга торговли в текущей раздаче (см. пп. 12.2.4 и 12.2.5 этих Правил). 11.16. Для поддержки ровного количества участников за столами судейская коллегия проводит соответствующий контроль и перераспределение мест среди участников. Перераспределение происходит таким способом: участника, который в следующей раздаче должен занять позицию большого блайнда, пересаживают из-за стола с наибольшим количеством участников за стол, где количество участников необходимо дополнить. Участника пересаживают на ближайшую к большому блайнду свободную позицию или, если свободная позиция в следующей раздаче будет большим блайндом, игрока пересаживают именно на нее. На момент перераспределения участников, раздачи за столами, между которыми происходит перераспределение, должны быть завершены. 11.17. В начале любой раздачи соревнований количество участников за разными столами не может отличаться более, чем на одного участника. Когда количество игроков, которые остались в соревновании, составляет количество, необходимое для формирования финального стола турнира (определяется регламентом), то соревнования приостанавливаются, столы расформировываются и формируется финальный стол (для определения позиций игроков за финальным столом проводится дополнительная жеребьевка). 11.18. Участнику, который покинул соревнование до его завершения на любой стадии, независимо от причин, засчитывается техническое поражение. Замена участников в течение соревнований запрещена в любом виде. 12. СПОРТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА Федерация покера Украины требует, чтобы все участники соревнований из спортивному покеру знали и придерживались данных Правил, регламента соревнований, законов честной спортивной борьбы, были корректными к соперникам, официальным лицам и болельщикам. 12.1. Дисциплинарные взыскания 12.1.1. Судья соревнований после выяснения обстоятельств нарушения участником данных Правил имеет право применить к нему: 106


♣♠♦♥ • предупреждение; • дисциплинарное взыскание в виде пропуска нарушителем определенного количества раздач, определенных судьей. 12.1.2. Главный судья соревнований после выяснения обстоятельств нарушения участником данных Правил имеет право применить к нему: • предупреждение; • дисциплинарное взыскание в виде пропуска нарушителем определенного количества раздач; • дисквалификацию на текущем соревновании. 12.1.3. Некоторые нарушения могут быть основанием для дисквалификации спортсмена на всех официальных и рейтинговых соревнованиях в течение текущего спортивного сезона. Такое решение принимается Федерацией покера Украины на основании протокола соревнований, в котором Главный судья должен зафиксировать данное нарушение. 12.2. Неприемлемые действия и санкции. 12.2.1. Участник, который оставил карты у себя после объявления паса, карается предупреждением. То же нарушение, совершенное участником два и больше раз, карается штрафом в виде пропуска нарушителем одного круга раздач. Примечание: Кругом считается количество раздач, которое равняется количеству участников за столом в момент наложения взысканий, включительно с оштрафованным игроком. 12.2.2. Сознательно сделанная не в свою очередь заявка – карается предупреждением. То же нарушение, совершенное участником два и больше раз, карается штрафом в виде пропуска нарушителем одного круга раздач. 12.2.3. Договоренность между участниками соревнований на осуществление общих действий в игре (групповая игра), направленных против других участников, карается штрафом в виде пропуска нарушителями трех кругов раздач. То же нарушение, совершенное участниками два и больше раз, карается дисквалификацией на текущем соревновании. Кроме того, решением ФПУ к нарушителям могут быть применены дополнительные санкции. 12.2.4. Раскрытие своих карт по неосторожности до того, как закончился последний круг торговли, карается предупреждением. 107


♥♦♠♣ 12.2.5. Преднамеренное раскрытие или объявление своих карт до того, как завершился последний круг торговли, карается предупреждением. То же нарушение, совершенное участником соревнований два и больше раз, карается штрафом в виде пропуска нарушителем одного круга раздач. Примечание: Если участник раскрыл свои карты до завершения последнего круга торговли, решение о возможности (невозможность) последующего участия участника в текущей раздаче принимает исключительно судья турнирной зоны или Главный судья соревнований. Если к раскрытию своих карт участник сделал заявку «олл-ин», ему не может быть запрещено последующее участие в текущей раздаче. 12.2.6. Участник, который притронулся к картам мака, к сожженным картам, к картам других участников, карается предупреждением. То же нарушение, совершенное игроком два и больше раз, карается штрафом в виде пропуска нарушителем двух, или трех кругов раздач. 12.2.7. Сброс игроком своих карт в карты другого участника (участников) карается предупреждением. То же нарушение, совершенное игроком два и больше раз, карается штрафом в виде пропуска нарушителем одного или двух кругов раздач. 12.2.8. Если чипы игрока размещены так, что они мешают инструктору или соперникам, игрок карается предупреждением. 12.2.9. Обида другого участника, официального лица, болельщиков – карается штрафом в виде пропуска нарушителем от одного до четырех кругов раздач, или дисквалификацией на текущем соревновании. Кроме того, решением Федерации покера Украины к нарушителю могут быть применены дополнительные санкции. 12.2.10. Разговор по телефону за столом – карается предупреждением или штрафом в виде пропуска нарушителем одного круга раздач. 12.2.11. Если игрок советуется с кем-то или обсуждает стратегию игры во время раздачи, такие действия караются штрафом в виде пропуска нарушителем одного круга раздачи. 12.3. Главный судья и судьи турнирных зон имеют право карать участников соревнований за любые другие формы неспортивного поведения. 108


♣♠♦♥ 12.4. Апелляция и протест 12.4.1. В случае несогласия участника соревнований с судейским решением, он должен немедленно обратиться с устной апелляцией к Главному судье соревнований. Главный судья для принятия решения в случае необходимости может приостановить соревнование за конкретным столом, или временно выключить общий таймер соревнований. Решение Главного судьи является окончательным и пересмотру в ходе соревнований на подлежит. 12.4.2. В случае несогласия с решением Главного судьи соревнований участник, к которому было применено дисциплинарное взыскание, имеет право передать через Главного судью соревнований письменное заявление (протест) в Федерацию покера Украины с указанием основания обращения. 12.4.3. Протест должен быть подан к окончанию соревнований. Протесты, которые были поданы позже указанного срока, не принимаются. 12.4.4. Главный судья соревнований обязан передать полученный протест в Федерацию покера Украины вместе с протоколом соревнований. 12.4.5. Федерация покера Украины в течение 30 дней со дня получения протеста рассматривает его и принимает решение, о котором сообщает участнику, который подал протест. ♥♦♠♣

Если у Вас возникли любые вопросы, замечания или предложения относительно Правил проведения соревнований по спортивному покеру, просим Вас обращаться в Комитет по регуляции правил и Комитет по новейшим спортивным дисциплинам Федерации покера Украины. Адрес для переписки: ул. Наливайко, 18, г. Львов, 79007, Украина e-mail: office@pokerfederation.net.ua


NOTES ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________


NOTES ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________


ВИХІДНІ ДАНІ

Rules of Sport Poker  

Official Rules of sport poker by Ukrainian poker Federation