Gode råd om postkasser

Page 1

Det lille

Røde Postkasse hæfte.

Information om hvad du skal huske når du skal sætte en postkasse op ved din bolig.

* Hvilken postkasse materiale skal jeg vælge ? * Skal den være stor eller lille ? * Skal den kunne tage pakker ? * Hvor skal den sidde, på muren eller på en stander ? * Hvad med navn på postkassen ? * Postkasseanlæg, hvordan er reglerne for montering ? Der er mange spørgsmål når der skal sættes en ny postkasse op, vi har her lavet et lille hæfte som giver svar på de forskellige regler for enkelt postkasser og postkasseanlæg samtidig er her nogle råd til materiale valg og vedligeholdelse.

www.kobberkompagniet.dk


Hvilken postkasse skal jeg vælge ? Postkasser har ændret sig meget igennem tiderne og udviklingen fortsætter. Det gælder både de former som postkassen har, såvel som det anvendte materiale / materialer og kombinationen af dette. Vi ønsker her at give en lille oversigt over de forskellige materialer, der i dag bliver lavet postkasser af samt hvordan disse lettest vedligeholdes, dette kan måske hjælpe Dem med Deres valg af postkasse. Stål / Jern er det materiale som har været brugt i længst tid til at producere postkasser af, ulempen ved dette materiale er at det ruster, især ved udsatte kystegne hvor saltindholdet i luften er højt, derfor er man gået over til at bruge forzinket stål / galvaniseret jern.

Gammel rusten postkasse.

Forzinket stål / galvaniseret jern er det stål materiale som nu bruges til postkassefremstilling, fordelen ved dette materiale er en meget længere levetid da det ikke ruster så let, overfladen er typisk pulverlakeret, hvilket giver en meget flot og holdbar overflade, her kan benyttes alle farver fra RAL-skalaen. Disse modeller kan vedligeholdes 3-4 gange om året ved at aftørre med varmt vand og / eller et almindeligt mildt rengøringsmiddel, lakerede postkasser kan med fordel voksbehandles med en bilvoks, dette gør at vand og smuds ikke så let sætter sig fast på overfladen. Strukturlakeret postkasser som f.eks BobiGrande Sort, bør ikke voks behandles. Du kan se en forzinket stål postkasse som er lakeret på dette link : http://www.designprodukter.dk/shop/bobi-postkasser-sort-231p.html

Sort Bobi postkasse af forzinket stål.


Plastic postkasser fremstilles i dag med en moderne sprøjtestøbning procedure. Dermed får man en høj kvalitet, med en langlivet overflade lak, der er plastic postkasser i mange forskellige farver. Disse kan kombineres individuelt med farverne på f.eks døren, dør-og vindueskarme, elementer og lamper. Det anbefales at rengøre plastic postkasserne mindst 2 gange om året, her kan bruges et almindeligt mildt rengøringsmiddel.

US-Mail postkasse af plast.

Aluminum postkasser har en levetid som er næsten evig ved sin ekstreme robusthed, f.eks er postdanmarks røde postkasser fremstillet af aluminium., overfladen er gerne lakeret med en kraftig pulverlak, hvilket giver en robust overflade. f.eks er vores US-Mail postkasser fremstillet af aluminium. Vedligeholdes ved afvaskning med varmt vand 3-4 gange årligt samt et mildt rengøringsmiddel, kan med fordel voksbehandles med bilvoks, for en mere smuds-afvisende overflade. Du kan se en aluminiums postkasse på dette link : http://www.designprodukter.dk/shop/us-mailbox-amerikaner-180p.html

US-Mail postkasse af aluminium.


Zink er et materiale som i meget lang tid har været brugt til fremstilling af tagrender, nedløb samt til indækninger på tage, men nu har vi taget dette materiale op og bruger det også til fremstilling af postkasser. Fordelen ved dette materiale er at det aldrig kan ruste, overfladen vil når den patinere blive let grålig og fremstår meget neutral når den er monteret på f.eks en husmur eller foran huset. Vedligeholdes let med en fugtig klud og noget mildt rengøringsmiddel 3-4 gange årligt, der må absolut ikke bruges syreholdige produkter på en zink overflade da dette kan misfarve denne. På dette link er en zink postkasse : http://www.designprodukter.dk/shop/baron-mega-zink-postkasse-619p.html

Baron-MEGA postkasse af zink.

Rustfrit stål er et nyere og dyrere materiale som mange er begyndt at bruge til postkasse fremstilling, der findes efterhånden postkasser i mange forskellige designs i dette materiale, postkasserne er faktisk næsten uforgængelige ved den rette vedligeholdelse.Man skal være opmærksom på overfladen da der kan sætte sig “flyverust” på denne, flyverust kendes bl.a fra opvaskemaskinen hvor der sætter sig rust på det rustfrie bestik, dette rust kommer fra f.eks en ødelagt trådkurv hvor jernet er blevet fritlang og kan føres over på det rustfriestål. Vedligeholdelsen af en rustfristål postkasse gøres ved at påføre en syrefri olie på overfladen, dette gøres let med en bomuldsklud 3-4 gange årligt. Hvis der er kommet flyverust kan dette let fjernes med de samme midler som bruges til rengøring af rustfristål gryder, husk at påføre syrefriolie på postkassen efter rengøringen. Husker man blot denne vedligeholdelse, så har man også en postkasse “der kan holde hele ens tid.” Du kan se en rustfristål postkasse på dette link : http://www.designprodukter.dk/shop/bobigrande-inox-610p.html

BobiGrande af rustfrit stål.


Kobber og messing er også blandt de dyrere materialer som benyttes til at lave postkasser af, postkasserne er typisk ubehandlede og vil patinere når de er udsat for det skiftende vejr i Danmark. Kobberet vil typisk først blive “plettet” når det regner på dette efter en kort tid vil farven skifte til brunlig for derefter ved kystnære egne at blive grønlig som det kendes fra gamle kobbertage og tagrender, inde i landet vil patineringen typisk tage længere tid. Ved patineringen vil kobberet faktisk blive tykkere, det er dette som gør at kobbertage sagtens kan ligge i flere hundrede år. Når kobbesmedene i gamle dage ville have en kobberting til at patinere “hurtigt”, så stillede de sig op og tissede på emnet, vi kan ikke anbefale at man gør det samme med sin nye kobberpostkasse… Du kan se en blank kobberpostkasse på dette link : http://www.designprodukter.dk/shop/lux-kobber-postkasse-211p.html

Lux postkasse fremstillet af kobber.

Låse. I postkasserne kan være monteret forskellige låse, ens for alle er at disse også skal vedligeholdes, dette gøres med en låseolie som kan købes i de fleste supermarkeder, låseolien smører postkasselåsens bevægelige dele samtidig med at den kan være med til at modvirke at låsen fryser til om vinteren, derfor er det vigtigt at man 3-4 gange årligt giver postkasselåsen et par dråber olie. Skulle man tabe sin postkassenøgle er det vigtigt at denne er tørt godt af før man sætte den i låsen, så man ikke får sand eller jord med ind i låsen.

Abbloy låse og Ruko cylinderlåse benyttes til postkasserne.


Skal postkassen være stor eller lille ? Hvis der skal være god plads, så er her et par eksempler. Størrelsen på postkassen hænger jo sammen med hvilket behov man har, modtager man meget post og mange reklamer i hverdagen eller ønsker man en postkasse som også kan tage alt posten når man er på ferie, ja så kommer man ikke uden om en stor postkasse. Her er der flere modeller af vælge imellem, her er f.eks vist en model hvor indkastet kan justeres fra helt lukket f.eks til nytår, til at kunne åbne op til 8 cm. i indkastet. Link til BobiGrande : http://www.designprodukter.dk/shop/bobigrande-sort-259p.html

BobiGrande med variabelt indkast.

En meget stor postkasse hvor bunden kan justeres fra hverdagsbrug til feriebrug så hele postkassens dybde udnyttes er BobiMaxi postkassen som er vist herunder. Link til BobiMaxi : http://www.designprodukter.dk/shop/bobimaxi-stor-postkasse-245p.html

BobiMaxi i rustfrit stål.


Er behovet en lille postkasse ?

Hvis man ikke modtager de store mængder post og har sagt ”NEJ-TAK” til reklamer og gratis aviser, så kan følgende eksemplar måske være en god ide til boligen. En mindre postkasse i zink som kun fylder 12 cm ud fra muren og alligevel let modtager post med det tophængslede brevindkast. Link til Jarl postkasse : http://www.designprodukter.dk/shop/jarl-postkasse-zink-222p.html

Jarl postkasse i zink med sider af mahogni træ.

Postkassen til reklamer og aviser kan være en ægte amerikaner postkasse, med et rødt flag som posten i USA slår op for at vise der er kommet post. Link til US-Mail postkasser : http://www.designprodukter.dk/shop/us-mail-17c1.html

US-Mail postkasse med rødt flag.


Modtager du småpakker ? Så kan en af følgende postkasser måske bruges, bemærk at der skal laves aftale med afsenderen om at pakken må stilles hvis det er en fragtmand som kommer med småpakken, hvis det er med posten kan småpakker (op til 2 kg.) der er sendt som brev afleveres i postkassen, dette skyldes at de ikke er dækket af regler om erstatning ved bortkomst. Family postkassen er udstyret med en ”Vredlås” som gør at man kan vælge at postkassen står ulåst, således at fragtmanden kan åbne lågen og sætte småpakker ind i postkassen, (gør venligst fragtfirmaet opmærksom på dette ved bestilling). Link til Family postkassen her : http://www.designprodukter.dk/shop/stor-family-firma-625p.html

Family postkasse til breve og små pakker.

BobiSwiss postkassen har et lille rum under lågen, heri kan lægges småpakker som ikke kræver kvittering for modtagelsen. Link til BobiSwiss postkassen her : http://www.designprodukter.dk/shop/bobiswiss-postkasse-rustfritstaal-253p.html

BobiSwiss postkasse i rustfrit stål.


Hvornår skal der være en enkelt postkasse og hvor skal den placeres ? Hvornår skal der opstilles en postkasse på grunden ? En såkaldt enkeltbrevkasse, også kaldet en postkasse, skal opstilles ved helårsboliger, der er opført med byggetilladelse udstedt efter den 1. januar 1973. Er byggetilladelsen udstedt før 1. januar 1973, er det ikke nødvendigt at opstille en postkasse. I stedet kan posten afleveres gennem en brevsprække i boligens indgangsdør. Siden 1983 har bestemmelserne også omfattet fritidshuse. For at kunne modtage post i et fritidshus skal der opstilles en postkasse. Hvor skal postkassen placeres? En postkasse skal placeres ved indkørslen til boligen, så forsendelser kan afleveres direkte fra en offentlig adgangsvej. Postkassen skal placeres ud til skellet. Postkassens brevsprække skal normalt vende ud mod adgangsvejen, men kan i særlige tilfælde placeres vinkelret på adgangsvejen, hvis placeringen af postkassen ellers vil genere adgangsvejen til boligen. Adgangen til postkassen må ikke være spærret af bevoksning el.lign., der forhindrer, at aflevering af post kan finde sted på en nem og hensigtsmæssig måde. I hvilken højde skal postkassen placeres? En postkasse skal placeres således, at afstanden fra brevindkastets underkant til gulv, fortov eller vej er mindst 100 cm og højst 120 cm. En brevsprække i boligens hoveddør skal være vandret (horisontal) og sidde mindst 65 cm over dørens underkant. Hvornår kan du få posten bragt helt op til døren? Selvom boligens byggetilladelse er udstedt efter 1. januar 1973, har du i særlige tilfælde mulighed for at få posten bragt helt op til hoveddøren og ind gennem brevsprækken. Denne mulighed gælder for bevægelseshæmmede og handicappede personer, der ellers ikke kan få brevkassen tømt. Post Danmark kan i sådanne tilfælde udstede en midlertidig dispensation. For at opnå dispensation skal man henvende sig til den lokale socialforvaltning, Danske Blindesamfund eller De Samvirkende Invalideorganisationer, der udfærdiger en indstilling, som afleveres til den lokale postmester. Hvem har ansvaret for postkassen? Ejeren af en bolig har ansvaret for at opstille en postkasse. Såfremt ejeren undlader at opstille en postkasse, eller hvis den ikke opfylder bestemmelserne, kan Post Danmark nægte at levere posten. Hvordan skal postkassen sikres? Postkassen skal være sikret med en lås, så uvedkommende ikke kan få fat i indholdet. Derudover skal postkassen være sat forsvarlig fast, så den ikke umiddelbart kan fjernes. Hvilken skiltning skal postkassen mærkes med? Både en postkasse og en brevsprække skal være forsynet med navne på husets beboere. Jo flere oplysninger om beboernes navne der er, jo mindre er risikoen for, at postbuddet kommer til at aflevere posten det forkerte sted. I stedet for navneskilte kan man bruge selvklæbende bogstaver af en vejrbestandig type. Hvilke standarder er der for postkasser? Post Danmark har udarbejdet en række anbefalinger om opstilling af postkasser. Anbefalingerne bygger på Dansk Standard, DS/EN 13 274, som gælder for hele EU-området. Derudover følger anbefalingerne de officielle danske regler, der er nedfældet som bilag 1 i “Bekendtgørelsen om postvirksomhed og postbefordring” af 14. december 2004.


Hvad med postkasseanlæg, hvordan er reglerne ?

Eksklusivt Postkasseanlæg i rustfrit stål fra www.designprodukter.dk Inden d. 31 december 2009, skal der være opstillet postkasseanlæg ved alle etageejendomme og ejendomme som har flere afleveringssteder. Her er i korte træk hvad disse regler betyder. Regler for opstilling af postkasseanlæg i etageejendomme Definition. Som brevkasseanlæg / postkasseanlæg betragtes et fælles anlæg indeholdende en brevkasse / postkasse for hvert postafleveringssted i ejendommen (opgangen). Anvendelse Postkasseanlæg skal opstilles i hver opgang i etageejendomme, der er opført i henhold til byggetilladelse udstedt den l. januar 1974 eller senere, og som har flere afleveringssteder (husstande, kontorer m.v.). Senest den 31. december 2009 skal postkasseanlæg også etableres i etageejendomme, der er opført i henhold til byggetilladelse udstedt før den 1. januar 1974. Placering Postkasseanlæg skal placeres nærmest muligt ejendommens hovedindgangsdør ( -døre ) på et sted i stueetagen, hvortil omdeleren har let og uhindret adgang, og hvor han uden ulempe kan foretage aflevering af forsendelser i anlægget. Postkasseanlæg skal placeres således, at anlæggets nederste indkast er mindst 65 cm fra gulv, fortov eller vej, og anlæggets øverste indkast er højst 175 cm over gulv, fortov eller vej. Såfremt ejeren etablerer aflåsning af ejendommens hoveddør ( -døre ), hvorfra der er adgang til postkasseanlægget, skal anlægget normalt indrettes således, at omdeleren kan aflevere forsendelser i postkasserne udefra uden at skulle åbne indgangsdøren. Hvis det ikke er muligt at etablere postkasseanlægget således, at omdeleren kan aflevere forsendelserne udefra, skal ejeren af ejendommen udlevere nøgler til indgangsdøren til postvirksomheden. Postvirksomheden kan overfor ejeren fastsætte betingelser for administration af nøgler til ejendommen. Opstillingsorden De enkelte postkasser i et postkasseanlæg skal placeres i naturlig rækkefølge i forhold til de enkelte etager og beboelserne på de enkelte etager. Brevkassen til beboelsen på nederste etage til venstre placeres nederst til venstre i anlægget, og postkassen til beboelsen på øverste etage til højre placeres øverst til højre i anlægget. Den enkelte postkasse skal forsynes med navneskilt.


Regler for opstilling af brevkasseanlæg og i fritidshusområder. Det er en forudsætning for, at der omdeles forsendelser til et fritidshus, at der er opstillet postkasse eller postkasseanlæg. Definition Som postkasseanlæg betragtes et fælles anlæg indeholdende en postkasse for hvert fritidshus i området. Anvendelse. postkasseanlæg skal opstilles i samlede fritidshusområder med fritidshuse, der er udstykket ifølge udstykningstilladelse udstedt efter den l. januar 1973. Ved udstykning af nye fritidshusområder skal der tilvejebringes det fornødne areal til etablering af postkasseanlæg. Placering. Postkasseanlæg skal placeres ved indgangen til området eller på et centralt sted, f.eks. ved fællesarealer, hvortil alle beboere har adgang. Der kan placeres to eller flere Postkasseanlæg centrale steder i området, såfremt antallet af fritidshuse og hensynet til hensigtsmæssig postbefordring tilsiger dette. Postkasseanlæg skal placeres således, at anlæggets nederste indkast er mindst 65 cm fra gulv, fortov eller vej, og anlæggets øverste indkast er højst 175 cm over gulv, fortov eller vej. Opstillingsorden. De enkelte postkasser i et postkasseanlæg skal placeres efter vejnavn og inden for hvert vejnavn i nummerorden. Postkasserne placeres i øvrigt således, at postkassen til fritidshuset med laveste nummer på vejen placeres nederst til venstre i anlægget og postkassen til fritidshuset med det højeste nummer på vejen øverst til højre i anlægget. Den enkelte postkasse skal forsynes med navneskilt. kilde : Postdanmark Undtagelser for levering til postkasseanlæg. § 15. Bevægelseshæmmede og andre handicappede, der er ude af stand til selv at tømme deres brevkasse, har efter indstilling fra vedkommende socialforvaltning, Dansk Blindesamfund eller De Samvirkende Invalideorganisationer krav på at få forsendelser til den pågældende omdelt af koncessionshaveren direkte til boligen. Stk. 2. Pensionister (beboere på 65 år og derover), der bor i etageejendomme, der er opført ifølge byggetilladelse udstedt før 1. januar 1974, har efter anmodning krav på, at koncessionshaveren omdeler forsendelser til den pågældende direkte til boligen. Stk. 3. Ansøgning om omdeling af forsendelserne direkte til boligen indgives til den lokale postmester. Det er en forudsætning for omdeling af forsendelserne til den pågældendes bolig, at der er etableret afleveringsmulighed i form af brevindkast eller brevkasse ved boligen. Kilde : postkassebestemmelser : Postdanmark. Det lille Røde postkassehæfte er udarbejdet af http://www.kobberkompagniet.dk

Flere oplysninger bl.a om den nye skiltning med ”Nej-Tak til reklamer” og andre praktiske ting om postkasser kan findes på hjemmesiden : http://postkasser.wordpress.com/