__MAIN_TEXT__

Page 1

Nummer 6 - Februari 2010 - Jaargang 3 - MAXLIFE verschijnt 4 keer per jaar - www.max-life.be

A RC H I T EC T UUR Bouwen aan Limburg STADSDOSSIER LOMMEL

DIETER BOHRMANN

Wijnmaker met passie voor de historische cartografie

GLAMOUREUS OP DE PISTE

GLAMSKI

VAN TRIBÙ TOT EXTREMIS

BELGISCH OUTDOORDESIGN


maXLife - VOORWOORD

‘Ieder van ons wordt bewust of onbewust beïnvloed door zijn omgeving en architectuur speelt daarin een grote rol.’ Dat schrijft filosoof Alain de Botton in zijn boek ‘De Architectuur van het Geluk’. Een niet te veronachtzamen boodschap. Architectuur is volgens hem immers een grote bron van menselijk geluk of ongeluk. Bouwt u eigenlijk aan uw geluk? Tot tweemaal toe kreeg ik het boek van de Botton cadeau. Van dezelfde persoon nog wel. Architectuur is dan ook een dada en treft tot in het diepste van een mens. Niet? Ooit al een gebouw bezocht dat uw adem liet stokken? Dat zo adembenemend mooi was?

DE aRCHItECtuuR VaN HEt gELuK Laat me het omgekeerd stellen: ooit al eens met de trein gereden? Niet zozeer voor de fraaie spoorwegkathedralen zoals die van Antwerpen of van Luik - zeker een bezoek waard - als wel omwille van de minder fraaie kanten van de Belgische architectuur die zich als een trage film aan u voorbij trekken. Als apotheose de non-architectuur der koterijen. Het eind- of beginstation van elkeen die geboren is met een baksteen in de maag. Zou je denken. Ach, ‘Schoon lelijk is ook niet mottig’, beweert Tom Lanoye en lelijke architectuur kan ook schoon zijn. Architectuur is overal. Thuis, onderweg, op kantoor. En zo het al een bron van (on)geluk is, moet het dan niet dringend naar waarde geschat worden? ‘Het ware probleem,’ zo wijst Alain de Botton aan, ‘zit in het feit dat de meeste mensen maar één of twee keer in hun leven een huis kopen of bouwen en bijgevolg niets afweten van architectuur. In vergelijking met koken, mode en al zeker muziek is dat een groot verschil, want iedereen kan wel min of meer prat gaan op zijn muzikale beslagenheid. Maar dat ze dan hun hele leven lang op een Barry Manilow-niveau blijven steken wat architectuur betreft, ontgaat hen volkomen.’ Manilow is als Will Tura, blijft goed, maar altijd hetzelfde. Vergt architectuur dan emancipatie? Educatie, misschien? Nee, laat het vooral plezant blijven. Architectuur is een zaak van ‘lifestyle’. Een aangescherpt bewustzijn als een stijl van leven. Oog hebben voor mooie dingen. De schoonheid der dingen traag op je laten inwerken. Onze journalist Rik Neven stelt hier ongezouten dat de architectuur in Limburg meer aandacht verdient. Omdat het goed gaat. Omdat we fier mogen zijn. Maar vooral ook omdat het nog beter moet. Ons geluk hangt er van af. Toch voor een stuk. Ook Dieter Bohrmann, de Hasseltse industrieel die een imperium uitbouwde in zand- en grindwinning maar ook in wijn, erkent de zaligmakende rol van de architectuur. Niet zozeer om de stenen en het cement, wel in de zin van ‘bouwen aan jezelf’ waarin de kiem van elk succes ligt. Geloven in eigen kunnen. ‘Vanuit je eigen ideeën en creativiteit ben je tot grootse dingen in staat,’ zegt hij. Architectuur zit nu eenmaal overal. In dit voorwoord, in deze editie van MaXLife en in uw en onze toekomst. CHRISTOPHE.DE.SCHAUVRE@MAX-LIFE.BE EINDREDaC tEuR

COLOFON:

Verschijnt 4 keer per jaar - Redactiesecretariaat en publiciteitsvoorwaarden: MbC NV, Louis Pasteurstraat 21, 3920 Lommel, tel.: 011 71 73 63, fax: 011 71 73 64, e-mail: info@max-life.be Bestuurder: thieu Cuypers - Eindredactie: Christophe De schauvre - Redactiecoördinatie: Kirby Molenberghs - Werkten mee aan dit nummer: Eduard Coddé, Christophe De schauvre, Roeland Kortleven, Magali slootmans, Jos sterk, Leentje de Leeuw, Rik Neven, Hilde Neven, Henri Wynants - Fotografie: Jan Reymen, Jan bellen - Media consultant regio Limburg: Leen Draye, Marcel Klaasman - Productiehuis / Grafische vormgeving: big Media group N.V. - Druk: Drukkerij Hendrix - Verantwoordelijke uitgever: thieu Cuypers, p/a MbC NV Copyrights: de overname van gehele of gedeeltelijke artikels is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever (MbC) - Bijkomend fotomateriaal: www.purestockx.com. “Lid van de unie van de uitgevers van de Periodieke Pers”

3


Inhoud

ARCHITECTUUR

COVERINTERVIEW

KEURMERK TRIBÙ

10.

24.

GLAMSKI

DROOMTRAPPERS

43.

34.

76.

HOOFDSTUK stefan Kerkhofs in beeld

7

MULTIMEDIA De 10 leukste multimediagadgets

8

ARCHITEC TUUR Limburg in 5 architecten

15

DESIGN Het MaXLife-verlanglijstje

22

OUTDOOR stadsdossier Lommel

47

MOBILIT Y Het nieuws van het autosalon De preekstoel Komsos ‘Oris, een ontwerp van Dirk - Extremis - Wynants, is losjes gebaseerd op het loungemeubel Kosmos en kwam er op vraag van het Gentse Design Museum. Eindelijk kan het evangelie van het Belgische outdoordesign in stijl worden gepredikt. Coverfoto Dieter bohrmann © Mine Dalemans

70

BOEKEN Van passiejournaal tot wauwmusea

78

ADVERTEERDERSINDEX

81

DE MAX VAN Veronique Volders

82

5


maXLife - HOOFDSTUK

De man die zijn volk leerde springen, viert dit jaar het porseleinen jubileum van The Fun Group. Nu ja, veel tijd heeft Stefan Kerkhofs (42) daar niet voor uitgetrokken want hij leeft aan sneltempo. Het ondernemen zit hem dan ook in het bloed. Zijn ouders runden lange tijd een kraanbedrijf en toen hij destijds in aanraking kwam met het benji-springen, raakte hij meteen in de ban van het fenomeen. “Na mijn eerste sprong was ik verkocht. Ik kocht zelf een elastiek en met de kranen van mijn ouders kon ik aan de slag. Toen mijn ouders uiteindelijk de zaak verkochten, wist ik niet wat gedaan. Ik dacht bij mezelf: nog één zomer concentreer

ik me op dat benji-springen en daarna zoek ik écht werk.” Intussen is Benji Fun, The Fun Group geworden en is zijn hobby-project een in 32 landen actieve onderneming. “We zijn nu twintig jaar verder en nog steeds heb ik niet het gevoel ook maar één dag gewerkt te hebben. Het is en blijft fun.” Goed 16 uur per dag is hij bezig met zijn passie en in de tijd die hem rest, zoekt hij rust. Dit jaar wil hij nog graag een helikopterbrevet halen, al is hij nog niet aan de lessen begonnen. Toch kan je er van op aan dat Stefan Kerkhofs dromen altijd een hoge vlucht nemen. PORtREt JaN REYMEN


maXLife - MULTIMEDIA

2.

1.

5.

4.

3.

10 OM TE ZIEN 1. De e-reader zal dit jaar helemaal doorbreken en zeker als het van deze Skiff Reader afhangt. Met een 11,5 inch touchscreen scherm dat niet van glas, maar wel van een soort metaalfolie is gemaakt. Het maakt hem flexibel en onbreekbaar. Deze Skiff Reader wil vooral de magazineen krantenlezers aantrekken en met een dikte van amper een halve centimeter neemt hij helemaal aantrekkelijke proporties aan. 2. Transparant wordt de trend in multimedialand. Sony Ericsson pakte uit met de Xperia Pureness met transparant display. Minimalisme dat beperkt wordt tot ‘talk, text, time’. Een gsm in essentie. 3. Ook Pega Design tilt het design van een laptop naar nieuwe hoogtes. Het scherm van de Hyaline lijkt immers te zweven en moet

8

bijdragen tot de werk- en gemoedsrust van de gebruiker. 4. Kodak heeft onder de noemer Playsport een pittige camera gelanceerd: kan tegen een stootje, tegen modder én tot drie meter onder water. Je ski- of andere avonturen worden geregistreerd in Full 1080p HD of in foto’s van vijf megapixels. 5. Pda, tablet, gsm of zakcomputer? De Nokia N900 is van alles wat maar het toestel is vooral meer computer en minder telefoon. De gebruiksinterface is immers in landscape al blijft hij niet van toeters en bellen verstoken. De hele mikmak van gps en wifi zitten er fraai in samengebald. 6. Sony’s topmodel, de BDV-IZ1000W, is het eerste home cinema systeem dat 3D-content kan afspelen. Met behulp van de Bravia Internet Video wordt


maXLife - MULTIMEDIA

8.

9.

10.

7.

6.

internet een tv-zaak zonder dat er een computer aan te pas hoeft te komen. De ultradunne speakers - de achterspeakers zijn draadloos - zijn volledig afgestemd voor de full Digital Cinema geluidssensatie. 7. LG presenteert in haar nieuwste 47 inch - overigens maar 6,9 millimeter dik het NetCast Entertainment Acces waarbij je bijvoorbeeld Skype kan gebruiken om te gaan videobellen in een beeldresolutie van 720p. 8. Dat digitale fotoframes volwassen worden, bewijst Panasonic met de MW-10. Het scherm blijft tot 9 inch beperkt, maar er is een FM-tuner, een iPod dock achterin, een CD speler en speakers uiteraard. Ideaal keukensnufje lijkt ons. 9. Van compact fototoestellen wordt almaar meer verlangd en dat heeft Samsung met de NX10

goed begrepen. Een scala intelligente features laten het toe handmatige instellingen te doen, maar ook een Smart Auto functie die automatisch de juiste instelling kiest aan de hand van een analyse van de omgeving van de opname. Afneembare lenzen bieden nog meer spelplezier voor de veeleisende amateurfotografen. 10. Navigatiespecialist Garmin heeft de ecoRoute gelanceerd, een gratis software update waarmee bestuurders brandstof en geld kunnen besparen. Deze nieuwe functies voor Garmin navigatietoestellen (PND’s) maken een gedetailleerd overzicht van brandstofkosten, CO2 uitstoot, economische routering met kosten van de trip en geeft ook tips voor een milieuvriendelijkere rijstijl.

9


2 OP 51 In 2009 werden 51 Vlaamse en Belgische architectuurprijzen uitgereikt waarvan er welgeteld twee naar een Limburgs bureau gingen: Lens°Ass won een BIS Renovatie award terwijl PSK de vakjuryprijs van de zorginnovatiewedstrijd I2C kreeg.

2 OP 31 Half januari publiceerde Marcel Smets, de Vlaams Bouwmeester, Open Oproep 19 waarin 31 deelprojecten worden uitgezet. Daarvan bevinden er zich slechts twee in Limburg.

1 OP 31 Het Architectuurjaarboek 2008, zeg maar het jaaroverzicht van ‘s lands architectuur, presenteert 31 projecten. Toch, geen enkel in Limburg. Gelukkig is er met Jo Broekx en Marcella Schiepers toch een Limburgs bureau geselecteerd, zij het met een project in Meerhout.

© Philippe Van Gelooven De Media & Design Academie in Genk is een ontwerp van het architectenbureau VBM uit Heverlee en stelt een grote blok steenkool voor.

Cijfers zeggen niet alles, maar toch veel. Beweren dat Limburg ondervertegenwoordigd is in architectuurwedstrijden en gerenommeerde publicaties is een understatement. Het paradoxale van de situatie is echter dat de Limburgse architectenbureaus wel degelijk de vergelijking met de andere provincies kunnen doorstaan en op veel respect kunnen rekenen in de architectuurscène. Wat is er dan aan de hand? DOOR RIK NEVEN (tekst) en sourbron fotografie

10


maXLife - ARCHITECTUUR

ARCHITEC TUUR in LimBurg

GOED MOET BETER Alfredo De Gregorio, die er toch om bekend staat geen blad voor de mond te nemen, zal het niet nalaten om zo nu en dan tegen heilige huisjes aan te trappen. Hij durft architecten, aannemers én overheden meermaals de levieten te lezen, toch neemt dit niet weg dat zijn renovatie van het Gallo-Romeins museum op bijzonder veel erkenning kan rekenen. En dat zowel van bouwprofessionals als Tongenaren. Dat De Gregorio met dit project zijn afkeer ten opzichte van de verheerlijking van de design- en beeldcultuur gestalte gaf, doet daaraan geen afbreuk.

Vergelijk het met Nederland en Vlaanderen. Vlaanderen heeft fantastische architecten, maar vraag een buitenlandse architectuurliefhebber er een op te noemen en je mag blij zijn als hij zich namen als Stéphane Beel, Jo Crepain of een ander Vlaams icoon voor de geest kan halen. Vraag je hem naar Nederlandse bureaus, krijg je geheid drie namen. Zijn Nederlandse architecten dan beter? Allerminst, maar Nederlanders kunnen zich - daarin gesteund door hun overheid - beter verkopen dan de Vlamingen die te zeer low profile blijven. Wat voor Vlaanderen geldt, kent zijn exploot in Belgisch Limburg waar low profile in de volksaard ligt en het belang van degelijke, hedendaagse architectuur totaal niet is doorgedrongen tot het provinciebestuur.

Volgens Alfredo De Gregorio moeten architecten meer bescheiden zijn en moeten ze in plaats van te willen scoren met design en spektakelarchitectuur in de eerste plaats de relatie met de omgeving nastreven. Dat is geen boude uitspraak maar fundamenteel voor het huidige architectuurdiscours. En uiteraard valt er wat voor te zeggen. Zeker wel. Toch neemt dit niet weg dat een eyecatcher of landmark wenselijk is, al was het maar om de discussie over architectuur aan te wakkeren. Of je er nu voor of tegen bent, met uitzondering van de Lange Wapper-polemiek, werd nooit eerder zoveel over architectuur gepraat als bij de opening van het Antwerpse gerechtsgebouw. Megalomaan, waanzinnig duur, kitscherig of grensverleggend? Iedereen in dit land had een uitgesproken mening over het door de Engelse architect Richard Rogers uitgedachte Antwerpse vlinderpaleis. Dat alleen al is een hele verdienste.

NOOD AAN PRESTIGEPROJECTEN Maar hoe moet het dan in ‘t bronsgroen eikenhout? Het zou dus zeker geen kwaad kunnen als Limburg op regelmatige basis eens zou afstappen van zijn no nonsense-strategie en regelmatig – maar ook weer niet te vaak – uitpakt met een opvallend prestigeproject dat de Limburgse bevolking niet onberoerd laat. En ja, er zijn al voorbeelden. Gelukkig maar.

11


maXLife - ARCHITECTUUR

“Zowel a2o als Bart Lens zijn er in geslaagd goede contacten aan te knopen met gerenommeerde binnen- en buitenlandse bureaus en dat versterkt de uitstraling van Limburg als architectuurprovincie” twee van de belangrijkste Hasseltse bureaus – a2o Architecten en Lens°Ass – kan de pret alleen maar verhogen. Zij werkten hiervoor samen met het Duitse architectuurbureau J. Mayer en dat op zich is ook al een hele verdienste. Zowel a2o als Bart Lens zijn er de jongste jaren in geslaagd goede contacten aan te knopen met gerenommeerde binnen- en buitenlandse bureaus en dat kan en zal de uitstraling van Limburg als architectuurprovincie alleen maar versterken.

Denk maar aan de twee schuine torens van Cegeka en het Limburgse provinciebestuur. Een project van Holistic Architecture 50|5, de nieuwe naam van Groep Delta en een bureau dat bijzonder begaan is met het communiceren van hun architectonische boodschap. Elk project van Holistic Architecture is immers, zo zeggen de ontwerpers, door en door doorweven van de holistische boodschap en een toonbeeld van duurzaam bouwen. Niet zo zeer deze boodschap blijft hangen bij het grote publiek, wèl de x-factor van zowel het project als van de boodschapper. We spreken niet alleen van de twee scheve torens, ook het Hatric-gebouw van ING en Arcadis langs de Hasseltse ring past daarin en binnenkort komt daar het nieuwe administratief centrum van Houthalen bij, volledig ingekapseld in het groen.

Een goede zaak, want voor het overige was de interactie tussen Limburg en de internationale architectuurwereld quasi nihil. Oké, Victor Simoni heeft zijn vriend Scarpa kunnen betrekken bij het ontwerp van de Soeverein in Lommel (cfr. ons Lommels Cityreport) en ook Alfredo De Gregorio heeft voor het Hasselts gerechtshof de krachten gebundeld met zijn collega en vriend, Aldo Rossi zaliger. Genk deed zijn duit in het zakje door de inmiddels overleden Vasconi te belasten met het ontwerp van misschien wel de mooiste bibliotheek van België. Voor het nabij gelegen stadsplein gingen de publiek-private partners dan weer in zee met de Nederlandse architect Arno Meijs. En oh ja, er is ook nog de Bird house, een privéwoning in Lanaken van Ettore Sottsas, maar dan heb je het wel gehad inzake buitenlandse architectuurnamen in Limburg.

Wat de architectonische x-factor van Holistic Architecture 50|5 en diens nestor Juul Van Leysen betreft, valt er trouwens een mooie parallel te trekken met Jan Kriekels van radiatorenfabrikant Jaga. Zowel Juul Vanleysen als Jan Kriekels weten hun boodschap van holistische architectuur en de creatieve economie op dusdanige wijze te verpakken dat je er niet blind voor kan blijven. Love it or hate it, dergelijke figuren zorgen er wel voor dat de materie tongen losmaakt. In Limburg en daarbuiten, want zij slagen er beter in dan wie ook het beeld van de brave, bescheiden en conservatieve Limburger te doorbreken. Dààr heeft Limburg evenzeer nood aan. Dus niet alleen een prestigeproject op tijd en stond, ook aan boude uitspraken doet men kond.

BUITENLANDSE BOEGBEELDEN Een ander architectuurproject met een hoge x-factor is zonder meer het nieuwe boomvormige gerechtsgebouw in Hasselt. Zonder twijfel wordt dit het meest besproken Limburgs project van het decennium. Dat het ontstaan is op de tekentafels van

12

De Franse architect Claude Visconi tekende voor de Genkse bibliotheek een 15 meter hoge atriumstructuur uit waar veel ruimte is voor ontmoeting en verpozing. Het is de verdienste van bouwheer en architect dat deze plek meer is dan een ruimte voor boeken.


maXLife - ARCHITECTUUR

Het Huis van de Stad in Lommel - een ontwerp van het bureau Crepain-Binst Architecture - is een schoolvoorbeeld van hoe hedendaagse architectuur als dynamiserende stedelijke factor. Zowel in aanpak, opbouw als uitwerking is het intelligent en trendsettend.

De Hasselste torens waar de provincie en Cegeka hun intrek zullen nemen, zijn schuin gebouwd omdat ze zo minder terrein innemen. Een voorbeeld van de eigengereide aanpak van Holistic Architecture 50|5.

Het administratief centrum van Houthalen-Helchteren wordt een toonbeeld van duurzame architectuur. Groen overheerst, ook in de ontwerpfilosofie van Holistic Architecture 50|5.

Wat een verschil met andere provincies. In Leuven treffen we bijvoorbeeld projecten aan van Manuel de Solà-Morales, er is de Philipssite van Aldo Rossi, Rafael Moneo met de campusbibliotheek en Neutelings-Riedijk die het STUK cultuurcentrum uittekende. Diezelfde Neutelings-Riedijk is ook in Antwerpen actief voor het prachtige Museum aan de Stroom, kortweg MAS. Verderop aan het Eilandje worden de torens van het project ‘Westkaai’ gebouwd door onder meer het Zwitserse Diener & Dienen en ook de Britse toparchitect David Chipperfield en binnenkort wordt er gestart met het havenhuis van Zaha Hadid en uiteraard mogen we eerder vernoemd Vlinderpaleis van Richard Rogers niet vergeten.

de werken aan C-Mine maar ook door eigen publicaties en een eigen architectuurwedstrijd. Dat zowel Lommel als Genk middels hedendaagse architectuur een nieuwe dynamiek weten te creëren heeft veel, zo niet alles te maken met het ontbreken van een historisch patrimonium. Of toch het besef dat de stad weloverwogen moet omgaan met haar ruimte om wat het doet, goed te doen. Deze projecten zorgen alvast voor uitstraling, al lijkt het of de prestige ervan afketst op de provinciegrens.

Ja, maar Leuven en Antwerpen zijn qua uitstraling en schaal heel wat groter dan Hasselt of Genk, zal je denken? Akkoord, maar wat gedacht van Knokke-Heist waar Zaha Hadid het station mag aanpakken en Steven Holl het Casino. Je kan je natuurlijk wel afvragen of het noodzakelijk is om dergelijke grote namen binnen te halen - goedkoop zijn ze niet - het wijst er wel op dat deze plaatselijke overheden begaan zijn met architectuur en vooral in architectuur een middel zien om het aanzien van hun regio of stad te versterken.

Het Limburgs provinciebestuur mag zeker een voorbeeld nemen aan Genk en Lommel. Zo goed Limburg presteert inzake de promotie van (fiets)toerisme, zo zwak scoort het provinciebestuur in het stimuleren van grensverleggende architectuur. Typerend voorbeeld: Limburg is de enige provincie zonder eigen architectuurprijs.

Die visie is totaal niet ingeburgerd in Limburg, hoewel we een uitzondering mogen maken voor twee stadsbesturen: Lommel en Genk. Lommel liet zien dat het met onder meer het gemeentehuis van Crepain-Binst, de Soeverein van Scarpa en het glasmuseum van Samyn, aandacht heeft voor de meerwaarde van architectuur. Genk zorgde voor een geslaagde architectuurpromotie door de eerder vernoemde prestigewerken, door

PRIORITAIR PROVINCIEBESTUUR

Bij de samenstelling ‘Best of! Provinciale architectuurprijzen in perspectief’ werden voor Limburg noodgedwongen projecten geselecteerd uit het boek ‘Limburgse Architectuur Proeven’ van Architectuurwijzer, een groep van jonge enthousiaste architecten die op vrijwillige basis allerhande evenementen organiseren om het architectuurbewustzijn in onze provincie aan te wakkeren. Een prima initiatief, maar anderzijds is het toch een teken aan de wand dat de promotie voor waardevolle architectuur in onze provincie bijna volledig op hun schouders rust en dat ze daarvoor nauwelijks steun krijgen van het provinciebestuur.

13


maXLife - ARCHITECTUUR

LimBurg in 5 architecten Limburg kan prat gaan op een aantal sterke bureaus die de nodige renommee en aandacht verdienen maar die niet altijd krijgen. Daarom lijsten we vijf Limburgse bureaus op die iedereen zou moeten kennen en vroegen hen elk om hun mijlpalen. DOOR RIK NEVEN

ALFREDO DE GREGORIO DE GREGORIO & PARTNERS Het architectenbureau De Gregorio & Partners is opgericht in 1981 en omvat op dit ogenblik een 20-tal medewerkers. Voor grote opdrachten wordt er veelal samengewerkt met andere architectenbureaus. Om van specialisaties te spreken is de portefeuille te gevarieerd, maar steevast gaat het om opdrachten van een grote stedelijke complexiteit.

Galloromeins museum.

MIJLPAAL UIT HET VERLEDEN Het Gallo-Romeins museum, omdat we in dit project onze werkmethode, ons overlegmodel, het best kunnen toepassen. Vooral omdat de opdrachtgever ons daar ten volle in gevolgd is. Het project is als het ware kunnen ‘geboren worden’. Iedereen was gedurende de hele rit mee, ook de bevolking.

MIJLPAAL VOOR DE TOEKOMST De hele ontwikkeling van de kanaalkom in Hasselt. Binnen het BPA Blauwe Boulevard, dat de zone regelt, verzorgt ons bureau een viertal grote projecten; samen goed voor 700 nieuwe wooneenheden en een groot handelsgedeelte met de nodige ondergrondse parkings voor meer dan 2.500 plaatsen.

© Philippe Van Gelooven

Clockhempoort St-Truiden.

© Philippe Van Gelooven

© Philippe Van Gelooven

Oud Gasthuis Hasselt.

LIMBURGSE ARCHITECTUURFUNDAMENTEN? Alsof andere provincies het ‘beter’ doen en dat wijzelf het tot op heden een ‘laag niveau’ hebben neergezet? Nee, ten eerste doen de andere provincies het uiteraard niet beter noch slechter dan Limburg. En om op de vraag van het ‘hogere niveau’ zouden we dan best eerst ‘hoger’ definiëren en uiteraard ook ‘Limburgse architectuur’. Ik vrees dat we dan nog even bezig zijn…. www.degregorio.be

15


maXLife - ARCHITECTUUR

VICTOR SIMONI SIMONI ARCHITECTEN Opgericht in 2008 en ontstaan uit het in 1987 opgerichte Simoni Interieur. Met een drietal medewerkers werden toentertijd voornamelijk interieurontwerpen voor particulieren en projecten met een openbaar karakter gerealiseerd. Vanaf 1996 werden dat meer en meer architecturale projecten, vaak in combinatie met het interieur. Na het behalen van het diploma ‘architect’ in 2007 werd het bureau in 2008 omgevormd tot architectenbureau ‘Simoni Architecten’ en telt het momenteel een 10-tal vaste medewerkers en minstens drie externe aanvullende bureaus.

Modemuseum. Bartok, een nieuwbouw- en renovatieproject.

MIJLPAAL VOOR DE TOEKOMST

De Wandeling in Bilzen wordt grondig gerenoveerd en omgebouwd.

MIJLPAAL UIT HET VERLEDEN Het Stedelijk Modemuseum in Hasselt (1995) vormde het bewijs van het samengaan van restauratie en hedendaagse architectuur. Deze realisatie heeft een tijdloos karakter en blijft nog steeds representatief. Ook in de onthaalinfrastructuur van Kattevennen in Genk (2008-2009) hebben we eenzelfde tijdloos karakter en modernisme nagestreefd.

ANDERE LIMBURGSE VOLTREFFER? Woning Hamal van Cocoon Architecten omdat het concept rekening houdt met de gegeven situaties en een toonbeeld is van eigenzinnig hedendaags wonen. Het strakke combineren met organische vormen in het interieur bewijst dat dit nog jonge architectenbureau geen uitdagingen uit de weg gaat.

16

Op de hoek van de Vismarkt en de Kortstraat in Hasselt gaan we werk maken van de restauratie Bartok, een nieuwbouw- en renovatieproject. Verder ook De Wandeling in Bilzen waarbij we een bestaand pand gaan renoveren en verbouwen tot een nieuw cultuurcentrum.

LIMBURGSE ARCHITECTUURFUNDAMENTEN? Aangezien openbare projecten in Limburg meestal kleinschaliger van aard zijn, duurt het misschien wat langer vooraleer dit uitstraalt naar Vlaanderen. Limburg kent evenwel een zeer goede architectuuropleiding en het beste bewijs hiervoor is dat studenten na het afstuderen vaak bij gerenommeerde architectenbureaus in het buitenland terecht komen. Qua niveau kunnen Limburgse architecten zeker op hetzelfde niveau werken als elders in Vlaanderen. www.simoni.be


maXLife - ARCHITECTUUR

MARC JAMAER JAMAER ARCHITECTEN Jamaer Architecten is vooral actief op het gebied van kantooren utiliteitsbouw, openbare gebouwen, appartementen, handelsruimten en restauraties. Nadat Marc Jamaer enige jaren als zelfstandig architect actief was, werd in 1990 Jamaer Architecten bvba opgericht. Het bureau bestaat sindsdien uit een groep van architecten elk met hun specifieke interesse. Het bureau was recent laureaat PPS met de bibliotheek van Kortessem.

MIJLPAAL VOOR DE TOEKOMST MIJLPAAL UIT HET VERLEDEN Enkele van de reeds gerealiseerde projecten zijn de bibliotheek van Kortessem (PPS project), de uitbreiding van de kantoren van advocatenkantoor Monard-D’hulst, de hoofdzetel van Banden de Condé in Kiewit en de Ethias arena. Dit laatste werd gerealiseerd in een termijn van minder dan 12 maanden.

Op dit ogenblik staan er verschillende projecten op stapel, onder meer een businesspark langs de grote ring te Hasselt, waarbij een combinatie gemaakt wordt van kantoren en magazijnen in een groen park. Een aantal promotieappartementen zullen in de loop van 2010 het daglicht zien. Ook de uitbreiding van de vestiging van Van Zon in Beringen is een van de realisaties die dit jaar zullen verwezenlijkt worden. De Ethias Arena is de grootste concert- en sporthal van het land.

Horecagroothandel Van Zon verdrievoudigt haar vestiging in Beringen en moet in augustus dit jaar open gaan.

ANDERE LIMBURGSE VOLTREFFER? Een gebouw dat mij altijd al heeft aangesproken omwille van zijn sobere en strakke architectuur is de Martinuskerk in de Martinus parochie te Hasselt. Architect E. Baert heeft hier indertijd op een eenvoudige manier een sacrale ruimte gecreëerd door op een doordachte wijze te spelen met de lichtinval. Ondanks de openheid van de ruimten ervaart men toch een geborgenheid die juist zo belangrijk is om te komen tot bezinning. De eenvoud van de ruimte, de gefilterde lichtinval, het sobere materiaalgebruik en de aanwezigheid van een binnenkoer maken dat dit gebouw vandaag nog steeds een bezoek waard is.

LIMBURGSE ARCHITECTUURFUNDAMENTEN? In vergelijking met de rest van Vlaanderen blijft Limburg zeker niet achter op gebied van vernieuwende architectuur, het meest zichtbare in de woningbouw. Over het algemeen echter kan gesteld worden dat de grootte van de projecten in Limburg wat achter blijven op de rest van Vlaanderen, waardoor er in Limburg misschien minder opvallende projecten worden gerealiseerd. www.jamaerarchitecten.be

17


maXLife - ARCHITECTUUR

JO BERBEN a2o ARCHITECTEN a2o - atelier voor architectuur en omgeving - is een performant multidisciplinair architectenbureau dat door de combinatie van ontwerp en onderzoek de mens en ruimte met elkaar tracht te verbinden, strevend naar inzichten in de menselijke beleving en de ruimtelijke context. Opgericht in 2000 en met 28 vaste medewerkers is a2o gehuisvest in duurzaam herbestemde graansilo’s langs het kanaal in Hasselt samen met nog enkele andere creatieve, innovatieve en culturele partners. Het bureau was laureaat van Meiboom 2008 voor beste bouwteam en is ook genomineerd voor de Meiboom 2009.

Interieur van de SILO.

MIJLPAAL VOOR DE TOEKOMST De SILO langs het Hasseltse kanaal.

ANDERE LIMBURGSE VOLTREFFER? Het eigen nieuwe ontwerpatelier van bureau Cleuren-Merken uit Riemst. Omwille van het vakmanschap en de doorgedreven consequente tactiliteit.

De uitbreiding van de cafetaria van het Cultureel Centrum in Hasselt (CCHa), een verbouwing die de relatie met het stadspark drastisch zal verbeteren. Een nieuwe aanleg van het park als groene long in de stad met een mooie scenografie zou een fantastische meerwaarde zijn. De uitbreiding van de cafetaria en de inkom zou de oorspronkelijke architectuur van Isia Isgour terug in ere herstellen en ermee in dialoog gaan. Simulatie van het Cultureel Centrum Hasselt mĂŠt uitbreiding.

De tot kantoorruimte omgebouwde silo.

MIJLPAAL UIT HET VERLEDEN Ons eigen kantoor DE SILO langs het kanaal in Hasselt omdat het een herbestemmingsproject betreft. Een oud industrieel pand dat op duurzame wijze omgevormd werd tot ateliers en werkruimtes en dat niet alleen voor ons architectenbureau maar ook voor een aantal andere partners. Als de totaliteit van het gebouwencomplex straks volledig gerealiseerd is, vormt DE SILO een cultuurwerkplaats op internationaal niveau. Een bedrijvencentrum voor creatieve en innovatieve bedrijven en organisaties die op professioneel en Vlaams niveau met kunst en cultuur bezig zijn.

18

LIMBURGSE ARCHITECTUURFUNDAMENTEN? Geografisch zijn we buitengewoon goed gepositioneerd om in de Euregio te werken en dat is een troef. Als je naar het gerealiseerde niveau van de architectuur kijkt, moeten we echt niet onderdoen voor de rest van Vlaanderen. Architectuurwijzer vzw bewees dit trouwens in haar recente publicatie. We moeten niet zelfgenoegzaam zijn - het kan altijd beter maar we zijn wel goed bezig in deze regio. Alleen missen we vaak een spreekbuis naar de rest van Vlaanderen. Een Vlaams Bouwmeester uit Limburg of een architectuurinstituut dat zich nog sterker profileert, zou daar dit kunnen verhelpen. www.a2o-architecten.be


maXLife - ARCHITECTUUR

HENRIETTE PAULISSEN ARCHITECTENGROEP PSK Architectengroep PSK nv is ontstaan in 1958 en heeft intussen een team van 20 medewerkers en is gespecialiseerd in gezondheidszorg, de rusthuissector, scholen, kinderopvang, appartements- en groepsbouw en kantoorgebouwen. Het Truiense bureau kreeg recent op de i²c (zorginnovatieprijs) de prijs van de vakjury voor het project woonzorgcentrum Maaseik.

MIJLPAAL UIT HET VERLEDEN Woonzorgcentrum Eyckendael in Riemst, omwille van de integrale aanpak van alle ontwerpdisciplines, het toegepaste zorgconcept van kleinschalige woonunits met centraal toezicht en het toekomstgerichte kamerconcept met verschuifbare wanden. Verder ook het administratief gebouw van het Medisch centrum Sint Jozef in Munsterbilzen, omwille van een tot in de details bestudeerde afwerking binnen een zuivere functionele opvatting.

Het interieur van het Woon- en zorgcentrum in Riemst.

MIJLPAAL VOOR DE TOEKOMST

Medisch Centrum Sint Jozef in Munsterbilzen.

Woon- en zorgcentrum OCMW Maaseik, omwille van de integratie in de geplande stedenbouwkundige visie. Het WZC plooit zich als een stedelijk woonerf rond de in het RUP opgezette assen voor wandel- en fietsverkeer, die doorheen het gebouw lopen, geflankeerd door het onthaal en de ontmoetingsruimte. Om de relatie binnenstad-Maas nog te versterken, wordt de groene as herhaald in een blauwe as, met behulp van een waterpartij.

Woonzorgcentrum in Riemst.

Woonzorgcentrum in Maaseik.

ANDERE LIMBURGSE VOLTREFFER? De Soeverein in Lommel dat architect Victor Simoni, samen met Afra en Tobia Scarpa uitdacht (zie ook Cityreport Lommel) omwille van de gedurfde visie, waarbij de functionele vereiste tot het overspannen van een grote ruimte zonder steunen vorm werd gegeven via een uitwendige boogstructuur waaraan het gebouw is ‘opgehangen’.

LIMBURGSE ARCHITECTUURFUNDAMENTEN? Het dient gezegd: men slaagt er hier in om met bescheiden middelen functioneel goed doordachte en duurzame projecten te realiseren met een eigen architecturale uitstraling. Ondanks dit ontbreekt het aan investeerders met projecten waarin voldoende extra middelen zijn voorbehouden voor een hogere architecturale uitstraling of een toekomstgerichte ecologische aanpak die tot uiting komt in het totaalconcept.

19


Ammi-amo

Luikerstraat 57 3800 Sint-truiden 011 69 80 92 ammi-amo@live.be

NIJS zwembadbouw nv

Voor elk wat wils

POOLHOUSE – VILLABOUW- VERBOUWINGEN-WATERDICHTINGSWERKEN

www.ammi-amo.com NIJS NV | Rooi 42 - 3740 Bilzen Tel.: 089 41 57 85 - Fax: 089 41 74 41 nijs@nijsnv.be | www.nijsnv.be


maXLife - DESIGN

5.

1.

4.

2.

3.

VA N H O U T WA A R D E 1. Het idee om houtstaven te maken, te nummeren en te stempelen, is werkelijk van goudwaarde. De best denkbare metafoor om het ecologische bewustzijn aan te scherpen en zuinig om te springen met de natuur. Het ontwerp komt van de veelbelovende Belgische designers Kaspar Hamacher en Lazlo Rozsnoki. 2. Houterig maar wèl flexibel zijn deze Wooden Textiles van de jonge Berlijnse ontwerpster Elisa Stroyzk. Met behulp van geometrisch gezaagde plaatjes houtfineer op een ondergrond van textiel ontstaat er een beweegbare houten vloerbekleding. 3. Niet op eigen houtje, wel deel uitmakend van een Italiaans meta-

22

project Resign presenteren Andrea Magnani en Giovanni Delvecchio een stoel die haaks lijkt te staan op massaproductie. 4. Natuurbehoud is nog nooit zo leuk geweest als met deze houten opberglijn van Atipico. De Treedy heeft een gracieuze hedendaagse lijn. 5. De jonge Franse designer Sam Baron liet zich opmerken op een designconcours en ziet zijn Marie Antoinette Pop collectie uitgegeven bij het grote Casamania en is bij ons te verkrijgen bij designstore de Sfeerfabriek. 6. Een nieuwe dimensie toevoegen aan je muur met een 3D-rek? Het ongewone doch fantastisch ogende ontwerp van Bjørn Jørund Blikstad zal zijn Noorse


maXLife - DESIGN

6.

9.

8.

10.

7.

label Imeuble vleugels geven. Na de cover van het wereldvermaarde Wallpaper-magazine mag ie gerust ook onze muur sieren. 7. Een strakke sofa die oplicht als Chesterfield, dat is de Mr. Hyde, een geweldige ontwikkeling van een designerstrio gevormd door twee Spanjaarden Pablo Crespo Pita en Isaac Pineir en de Zweed Martin Franzen. Mr. Hyde mag dan al hun afstudeerproject zijn aan de Milanese designschool, de sofa zal commercieel potten breken ĂŠn het is de bedoeling om naast de klassieke Chesterfield nog andere iconische modellen te laten oplichten. 8. Onbetaalbaar origineel is het huistextiel van de in

Brooklyn gebaseerde Nederlandse ontwerpster Marianne van Ooij. Haar ontwerpen worden gecatalogeerd onder de namen Chair Pillows, Expensive Pillows of Let Me Out. 9. Van eenzelfde poĂŤtische schoonheid is het porceleinwerk van Alyson Fox - een fotografe, modeontwerpster, visual merchandiser, kunstenaar,... - dat uitgegeven wordt bij het Amerikaanse Ink Dish. 10. Van koekoeksklokken gaat een eigengereide aantrekkingskracht uit, maar met deze Arcoiris, Portugees voor regenboog, uitgegeven bij Diamantini & Domeniconi, wacht je fluitend het verstrijken van de tijd af, tot ie weer komt koeken.

23


maXLife - KEURMERK

TRIBUUT AAN HET BELGISCHE BUITENDESIGN

TRIBÙ In tegenstelling tot wat ons wisselvallige klimaat misschien doet vermoeden, is België een van de pionierslanden op het vlak van design buitenmeubelen. Het Limburgse Tribù stond mee aan de wieg van trendy, kwalitatieve meubelen voor tuin en terras. En mét renommee want het merk wordt verdeeld in 44 landen en was de eerste buitenmeubelfabrikant die werd toegelaten op het prestigieuze Salone del Mobile in Milaan. Trendsetter en pleitbezorger van het buitendesign. DOOR LEENTJE DE LEEUW

Met de Cooler, uit wit polyester, hou je drankjes fris in stijl.

De sector van outdoordesign is ‘booming business’ en succes is altijd een vliegwiel voor nieuwe producenten. Het verhaal van Tribù is anders omdat het gegroeid is vanuit een importeuragent van tuinmeubilair. Discrete luxe, technische perfectie en onberispelijke kwaliteit werden het uitgangspunt om zelf producten te gaan uitdenken. Tot op de dag van vandaag is het een handelsmerk van Tribù om enkel duurzame materialen van hoogwaardige kwaliteit te gebruiken.

De Natal sofa - een ontwerp van Wim Segers - heeft afneembare ruggen en laat ook andere opstellingen toe.

24

De eigenlijke productie van het Limburgse bedrijf mag dan al uitbesteed worden aan industriële specialisten in België of andere West-Europese landen, voor de teak en geweven onderdelen is Tribù aangewezen op Zuidoost-Azië waar het speciaal daartoe opgerichte Tribù Asia dezelfde West-Europese kwaliteitsstandaard hoog tracht te houden. Daarin schuilt ook een wezenlijk verschil met sectorgenoten, want het is een engagement dat het pure productie-efficiëntie overstijgt. Bijkomend voordeel van een multinationale productie is dat de buitenmeubelen alle wereldklimaten weerstaan en door hun perfecte afwerking, verfijnde details en vooral zitcomfort ook gretig binnenshuis worden gebruikt.


maXLife - KEURMERK

Tribù wil zich almaar meer gaan manifesteren in de projectmarkt, zoals hier aan het zwembad van La Coquillade, een Zuid-Frans charmehotel in Gargas.

BELGISCHE DESIGNERS

Tribù-topman Lode De Cock trok resoluut de kaart van Belgisch design.

Architect Vincent Van Duysen tekende voor Tribù de allom gewaardeerde Neutra-lijn.

Van het interieurdesign leerde de Tribù-topman Lode De Cock dat externe designers een zegen kunnen zijn om op die manier zuurstof te geven aan het merk. Naast huisdesigner Wim Segers werkt Tribù regelmatig samen met andere Belgische designers die snel meegaan in de optiek van het merk. Ontwerpen voor een hoogstaande, gereputeerde wereldspeler betekent een dankbaar forum waar je geen néé tegen zeggen kan. Voor 2010 combineert de nieuwe Mirthe-collectie de vertrouwde tijdloze, zuivere lijnvoeringen met een speels accent. ‘Minimalisme met een eigenzinnige twist’, heet het daar. Met de nieuwe kleuren lila en violet ogen de Mirthe-buitenmeubelen verrassend strak en sexy, het verraadt ook de hand van de Gentse designer Fabiaan Van Severen. Hij koos bewust voor aluminium: stevig, licht, volledig recycleerbaar en ideaal voor buiten. Het vanzelfsprekende design – fris maar doordacht, hedendaags maar universeel – leent zich even goed voor gebruik binnen en de uitstraling van de bank en tafel is vriendelijk en speels. De rondingen maken het ontwerp

25


maXLife - KEURMERK

VAN FAMILIEBEDRIJF TOT WERELDSPELER IN 5 STAPPEN 1 Tribù® is ontstaan uit het bedrijf ‘De Cock nv’ dat in 1966 opgericht werd door Henri De Cock, importeur en agent van tuinmeubilair voor de Belgische markt.

2

In 1987 neemt zijn zoon Lode het management over en al snel start hij met de ontwikkeling van een eigen merk met een missie: modern, hoogwaardig buitenmeubilair met een exclusief, maar vertrouwd en tijdloos design. Dit was een vernieuwende aanpak, zeker omdat in die tijd tuinmeubelen niet meer waren dan teakmeubelen met een klassiek design of smakeloos plastic tafels en stoelen.

3

Lode De Cock vraagt designer Wim Segers om een collectie te tekenen. Tot dan werkten enkel producenten

van binnenmeubelen met designers en het maakt Lode tot een van de pioniers van een nieuwe buitenmeubelcultuur waarin de tuin en het terras het verlengde van het huis worden.

4

In 1998 stopt hij alle importacitiviteiten en geeft hij een nieuwe naam aan het bedrijf Tribù®’, Italiaans voor ‘volksstam’. Tribù is nog steeds een familiebedrijf, want ook twee van Lode’s zonen stappen mee in de zaak.

5

Met een omzet van 13 miljoen euro rekt het bedrijf één miljoen euro uit voor marketingdoeleinden om de boodschap uit te dragen. Het vergt lef, volharding en vooral een open blik op de globale economische realiteit.

Mirthe-stoelen.

De Pure Sofa-lijn in de nieuwe trendkleuren.

Een easy chair uit de Natal Light-lijn.

dan weer heel comfortabel. Wim Segers vervolledigde deze collectie met twee stoeltypes en de hele Mirthe-lijn is gepoederlakt, zodat er een optimale corrosieweerstand is. Bovendien zijn de meubelen licht en gemakkelijk in gebruik. Niemand wil zich een breuk tillen toch?

strakke vormgeving. Zo is er de buitendouche: fraai uitgewerkt in rechte lijnen, geëlectropolijst en met een witte acryl voet. Niets zo heerlijk als een lekker fris drankje terwijl je in de tuin zit. Zeker met de ‘Cooler’, een uit de kluiten gewassen ijsemmer om je drankjes koel te houden, binnen handbereik.

Outdoordesign is overigens snel volwassen geworden met steeds meer oog voor het totaalplaatje en onontbeerlijk daarin zijn de accessoires. Stijlvolle buitenmeubelen vragen immers om meer. En ook dat heeft Tribù snel gedetecteerd door een nieuwe lijn accessoires op de markt, met eenzelfde sobere,

Naast Wim Segers en Fabiaan Van Severen wist Tribù vorig jaar de internationale belangstelling te wekken voor de Neutracollectie van de Belgische sterarchitect Vincent Van Duysen. Als architect kan hij al de nodige adelbrieven voorleggen met tal van nationale en internationale projecten, ook op het vlak van pro-

26


Ramen PVC | Ramen aluminium | Ramen hout Garagepoorten | Veranda’s D E CO b. v. b. a . | I n d u s t r i e s t r a a t 1 8 | 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l | Te l . : 0 1 1 4 4 8 4 2 1 | Fa x : 0 1 1 4 4 7 1 9 6


THUIS SAMEN GENIETEN ...

zwembaden

I

whirlpools

I

s a u n a ’s

I

poolhouses

I

totaalprojecten

… in je eigen zwembad. Wij verwezenlijken uw droom van een mooi zwembad met een nieuw aangelegde tuin tot en met een prachtig poolhouse. Kortom, alles erop en eraan, met slechts 1 contactpersoon, geen kopzorgen voor u.

TVS F iber bvba I Al bert Quintinlaan 1605 I 3900 Overpelt I T +32(11) 79 42 84 I info@tvsfi ber.com

w w w. t v s f i b e r. c o m


stoelen

barkrukken zitmeubilair

verlichting lounge tapijten De uit inox en batyline gemaakte Essentiel lounger.

ductdesign kan hij op heel veel waardering rekenen. Neutra is bovendien ook ‘100% made in Belgium’ en weerspiegelt perfect de designvisie die Vincent Van Duysen en Tribù delen: sobere elegantie en doordachte detaillering voor discrete luxe.

accessoires tuinmeubilair

Naast de consumentenmarkt waarin Tribù potten breekt, wil het Zutendaalse bedrijf zich in de toekomst meer gaan concentreren op de internationale projectmarkt. Het bedrijf verwezenlijkte al een heel aantal mooie projecten bij buitenlandse bedrijven zoals bij BBC, Air France en heeft het producten geleverd aan verschillende luxehotels van Singapore tot de Verenigde Arabische Emiraten en Zuid-Afrika tot Japan.

sfeerfabriek

Een sfeerbeeld uit de nieuwe Mirthe-lijn van Fabiaan Van Severen.

La Coquillade in het Zuid-Franse Gargas bijvoorbeeld - een charmant luxehotel dat zijn eigen wijn produceert en tot de Relais & Chateaux groep behoort - heeft een zwembad dat omzoomt is met de loungers uit de Terra collectie en elk kamerterras heeft Terra stoelen. Smaakmakers van vakanties zijn het. In het prestigieuze St Regis Hotel in Singapore zijn het dan weer de Natal Loungers die je aan het zwembad aantreft én met een exportratio van 62% van de totaalomzet is de kans groot dat je je op vakantie op een Tribù neervleien kan.

design www.sfeerfabriek.be Genkersteenweg 14 3500 Hasselt +32 (0)11 22 23 21 +32 (0)476 48 53 76 info@sfeerfabriek.be www.sfeerfabriek.be

fee fabrr ie

k

ma, di en vr 10u -19u - za 10u-18u - zo 14u -17u of op afspraak


DUC I.D.

Als interieurarchitect moet je uitstijgen boven je eigen label Uw product een forum geven, het is een kolfje naar de hand van DUC I.D., specialist in kantooren winkelinrichting. Het bedrijf, dat in 2002 werd opgericht door Peter Vandeven, tekende al voor mooie projecten in opdracht van grote spelers als Nike en de Belgische kledingwinkel ZEB, maar kijkt in 2010 nog een stukje verder. Vanaf dan bundelt het de krachten met vaste partners Yellowstone en Silverfish onder één uithangbord: de Yellowstone Group.

30

Het trio zal zijn intrek nemen in een gloednieuw, eclectisch kantoor aan het Houthalense bedrijventerrein Centrum Zuid, om van daaruit een nog volledigere service te kunnen bieden aan eigen en gemeenschappelijke klanten. De drie partnerbedrijven hebben dan ook elk hun eigen specialiteit en vullen elkaar naadloos aan dankzij hun jarenlange samenwerking. Daarbij staat DUC I.D. garant voor creatief en eigenzinnig ontwerp- en projectmanagement en conceptontwikkeling, Yellowstone voor bouw en shopfitting en Silverfish voor de grafische support. “Fors investeren in tijden van economische malaise, voor velen lijkt het geen goed idee,” vertelt zaakvoerder Peter Vandeven. “Anderzijds geloven wij sterk dat het een uitgelezen kans is om er toch voor te gaan om zo onze positie te versterken,” legt Peter Vandeven, afgevaardigd bestuurder van DUC I.D., uit. Een eigenzinnige kijk die tevens als een rode draad door de werkwijze van het bedrijf loopt.


Don Quichote “Mijn grootste vrees is nog steeds dat mensen een winkel binnenstappen en meteen de ontwerper achter het concept herkennen, in ons geval DUC I.D. Dat is in onze business helemaal verkeerd, ook al denken velen daar anders over. Ik voel me dan ook vaak als een Don Quichote in onze branche maar ik kan het niet voldoende onderstrepen: Een geslaagd interieur is niet datgene waarvan je in een oogopslag ziet wie het ontworpen heeft, wél eentje dat de stijl en filosofie van de klant op een bijzondere manier weerspiegelt.” “Als interieurarchitect moet je uitstijgen boven je eigen label. Je identificeren met je klant, meegroeien met zijn bedrijf, blijft daarbij de grootste uitdaging.” De bedrijfsfilosofie van DUC I.D. luidt niet voor niets: be creative, be your client, expect the unexpected... Een mooi voorbeeld van die filosofie is de samenwerking met de Belgische kledingketen ZEB, dat in 2006 kwam aankloppen

voor de frisse wind waar het al even naar op zoek was. “Sinds onze eerste contacten is het bedrijf uitgegroeid van enkele winkels zonder duidelijk concept tot een fikse keten van 20 winkels mét een gezicht. En dat komt heus niet omdat het interieur zo opvallend is, wél omdat hun producten, in dit geval betaalbare merkkledij, er ideaal tot hun recht komen. Dit jaar komen er trouwens nog een negental nieuwe winkels bij!”

PSV Maar 2010 heeft nog meer in petto. “Voor Nike legt onze groep momenteel de laatste hand aan een gloednieuw en exclusief retailconcept in het PSV-stadion van Eindhoven. Er komt een PSV fanstore en Nike football store en later zelfs nog een PSV-museum. Een bijzondere eye-catcher die helemaal in het rijtje van onze realisaties past. Net zo goed halen we onze voldoening uit kleinschalige projecten, waarbij we one-on-one samenwerken met de eigenaar. Elkaar inspireren, daar gaat het om, en dat zit soms in de kleinste dingen.”

DUC I.D. | Lange Schouwenstraat 3 | 3520 Zonhoven | Tel.: 011 73 33 58 | peter.vandeven@duc-id.be

31


maXLife - DESIGN

OUTDOORDESIGN

BELGIE MAAKT HET MOOIE WEER KITH & KIN Ondernemer Gert Gijbels werkte vijf jaar in Shanghai tot hij terug kwam naar Limburg en besloot om meubelproducent te worden. Eind 2004 vindt hij daarvoor een perfecte partner in jawel Shanghai, om hoogwaardige tuinmeubelen uit kunststof en teak te fabriceren. Terwijl de Ambilife-lijn vooral bedoeld is voor de horeca, is Kith & Kin het paradepaardje. Beide zijn uitgetekend door de Limburgse designer Frederik Boonen en daarmee dingt Kith & Kin naar de status van out-standing furniture. Veola-reeks van Kith & Kin.

SYWAWA Symo, een Brugs bedrijf dat onder het label Sywawa nu reeds enkele jaren parasols maakt, heeft vier nieuwe ontwerpen voor deze zomer. Een van de ontwerpers is Bieke Hoet, dochter van de brillen-designer Hoet bekend ook van Theo. Ook Anthony Duffeleer tekende voor een parasol. Ook de Parijse ontwerpster Lucille Roybier, een bekende in het modewereldje, introduceert de haute couture bij Sywawa.

SOME Some Furniture, het West-Vlaamse bedrijf van ontwerper-zaakvoerder Robin Delaere, heeft een patent op frisse, functionele en fraai ogende tuinmeubelen. Zijn picknicktafel is van een ontwapenende eenvoud.

De picknicktafel van Some Furniture.

32


maXLife - DESIGN

EXTREMIS

Extremis’ Abachus houdt het midden tussen toog en tafel.

FELD Het is nog even wachten op de nieuwe reeks meubelen van de Limburgse designer Roel Vandebeek bij het fijne label Feld - om het niet over de fantastisch mooie Smoking Chair te hebben die Stefan Schöning recent via FELD lanceerde - maar de aluminium Etcetera van Bram Boo blijft een tijdloze parel waar we nog steeds voor smelten.

De Etcetera van Limburger Bram Boo voor FELD.

De ‘Abachus’ van Extremis is niet voor niets de samentrekking van asbak en Bachus. Het nieuwe ontwerp van Dirk Wynants houdt het midden tussen een toog en een tafel en is bedoeld als robuuste buitentafel waar je tegen leunen kan. De bekende glasvezel Sticks - een Extremis-succesnummer en ideaal om ruimtes op te delen - heeft nu ook een oplichtend broertje, want voorzien van Led-verlichting.

CASSECROUTE Het Belgische Cassecroute is nog vrij jong, maar met de Beertable heeft het nu al een klassieker beet. Zaakvoerder en interieurarchitect Ronald Mattelé werkte hiervoor samen met ontwerper Wim Segers en ook de rest van de Cassecroute-collectie blijft niet verstoken van eenzelfde no-nonsensevormgeving.

De sierlijk eenvoudige field kitchen van Cassecroute.

33


maXLife - interview

DIETER BOHRMANN HASSELAAR, WIJNMAKER EN EUROPEES INDUSTRIEEL

“Historische cartografie is mijn wapen tegen de zakelijke mallemolen” Dieter Bohrmann, multinational in persoon, heeft een industrieel imperium met zwaartepunt in zand- en grindwinning. In 1991 kwam daar het Portugese wijnhuis Quinta do Passadouro bij. “Een hobbyproject,” noemt hij het zelf. “Een mens moet toch iets om handen hebben als hij op pensioen gaat.” Dat ‘iets om handen hebben’ is ondertussen sterk gegroeid, want naast zijn Portugese trots bezit Bohrmann ook wijngaarden in Frankrijk én Duitsland. Even rijk als ‘s mans wijnkelder gevuld is, loopt zijn ziel over van vintage Madeira’s, ports, havana-sigaren én, vooral, historische atlassen. DOOR CHRISTOPHE DE SCHAUVRE (TEKST) JAN REYMEN (FOTO’S)

Als Dieter Hanns Bohrmann over zijn professionele carrière praat, moet ik regelmatig denken aan de Boorman uit Willem Elsschots ‘Lijmen/Het Been’, althans ten goede, want Elsschots Boorman was een deugniet. Deze Bohrmann niet, hij is Het Algemeen Wereldtijdschrift voor Financiën, Handel, Nijverheid, Kunsten en Wetenschappen. Die mondiale periodiek met de copernicaanse boodschap dat succes rond zelfkennis –en vertrouwen draait. Bohrmanns levenspad is heus niet alleen met grind belegd. Met groot succes ontpopt de student technisch ingenieur kernenergie zich eerst tot doctorandus in de scheikunde om daarna de wereld rond te vliegen in dienst van het grote Universal Oil. Van dan af gaat het om een wereldburger met oog voor Financiën, Handel, Nijverheid, Kunsten en Wetenschappen. “Ik heb genoeg van de wereld gezien om de relativiteit van de problemen in eigen land in te zien. Ik ben een Europeaan, een wereldburger!,” stelt hij met trots. “Dat is mijn nationaliteit.” Bohrmann betreurt het ontbreken van een Europese trots omdat hij ons tot grootsere dingen in staat acht dan de VS. Hij kan het weten. Hij heeft er jarenlang gewoond. “Ach, ik hamer daar al jaren op. Jongeren moeten maar eens hun talen ter harte nemen, zodat ze de wereld tegemoet kunnen treden. En vooral geloven in zichzelf en hun creativiteit. Succes is afdwingbaar. Je moet daarvoor werken en geloven in je eigen ideeën.”

ALCHEMIE VAN EEN PASSIE MaXLife: Op een dag een wijngaard kopen, in Portugal nog wel, hoort dat bij een kosmopolitische geest? Dieter Bohrmann: “Dat komt niet zomaar uit het niets. Wijn heeft me altijd geboeid. Mijn vader leerde me de Duitse wijnen kennen en mijn schoonouders waren er ook best beslagen in. Ook mijn studiemakker Herwig Van Hove (de bekende wijncriticus, tv-chef en scheikundeprofessor, nvdr.) heeft mijn smaakrepertoire verrijkt, onder meer door me in de ports te initiëren. De wijn is er altijd geweest in mijn leven.”

35


maXLife - interview

“Deze fles is uniek want het is van een vintage port die ooit op ons domein werd gemaakt. Het lettertype hebben we overgenomen en bepaalt nu de huisstijl voor onze wijn.”

(denkt na) “Ach, een wijngaard leek me een mooi pensioenplan. Ik heb het idee lang laten rijpen. Eerst was het plan om in de Bordeaux-streek iets te zoeken, maar daar heb ik snel van afgezien.” MaXLife: Hoezo? “Van meet af aan had ik vier criteria opgesteld waaraan de wijngaard moest voldoen: het moest een goed domein zijn, het potentieel hebben, financieel haalbaar zijn en logistiek een ruggengraat hebben. In Bordeaux was dat niet haalbaar. Laat me gemakshalve stellen dat de Fransen nogal gesloten zijn en dat het ook financieel gewoonweg niet haalbaar was.” MaXLife: Niettegenstaande het als wijnregio veel minder voor de hand lag, al zeker omdat porto er regeert, voldeed Portugal wel aan uw criteria. Merkwaardig. “Mijn basisfilosofie is dat je altijd moet ondernemen vanuit je creativiteit. Met wijn kon ik wel iets gaan doen in Portugal. Ik ben niet naar daar gegaan om porto te maken, wèl wijn. Inzake porto hoef je de Portugezen geen lessen te leren.”

36

MaXLife: Portugal ligt een stuk verder dan Frankrijk, dat vergt prospectie. Hoe heeft u dat domein kunnen vinden? “Via de porto eigenlijk. Via via kwam ik in contact met Dirk Niepoort - van het bekende portohuis Niepoort - en laat ons stellen dat we elkaar wat te bieden hadden. Hij zocht middelen, ik zocht een interessant wijndomein. Zo heb ik in 1991 de Quinta do Passadouro kunnen kopen, een wijngaard in de Rio Pinhão vallei van het Dourosubgebied Cima Corgo. Dat mijn vrouw en ik altijd een fijn gevoel hebben gehad bij het land, heeft dat alleen maar in de hand gewerkt.”

HOBBYPROJECT MaXLife: U bent ook echt in wijn gaan ondernemen, een belangrijke nuance, al was het maar omdat het een andere strategie is dan pakweg Albert Frère erop na houdt. “De som die hij heeft neergeteld voor Château Cheval Blanc, dat is van een totaal andere orde. (De Waalse zakenman telde in 1998 zo een 800 miljoen Franse frank neer, toen omgerekend


maXLife - interview

“Ik beschouw mezelf als een havana-amateur en voor de beste sigaren moet je trouwens in de luchthaven van Beirut zijn. Daar heeft La Casa del Habano een filiaal en Fidel Castro zou daarin een aandeel hebben.”

5 miljard Belgische frank of 125 miljoen euro, nvdr.) Nee, in Portugal is het ons om het product te doen, we investeren in alle schakels van de productie en dat werpt vruchten af. Een tophuis opkopen is eerder een financieel geïnspireerde transactie. Als ondernemer heb ik altijd de filosofie van de creativiteit gehuldigd: vertrek vanuit een idee en zoek dan de middelen bijeen. Nooit ben ik daar vanaf gestapt, ook niet in de wijn.” MaXLife: Intussen vond u wel die Franse wijngaard, zij het in de Bourgogne. “Dat is begonnen met een handelshuis in wijnen in Meursault, het Domaine des Forges & Associés dat we in 1996 hebben opgericht. Doordat onze dochter Ans ook de wijnmicrobe had - ze is als oenologe afgestudeerd aan het Lycée Viticole in Beaune - heeft zij er zich toegelegd op de uitbouw van het Domain Germain Blin, eveneens in Meursault.” (Walst de wijn in het glas en tegelijk de woorden in de mond) “Fantastisch om je familie te zien openbloeien, een passie te delen met je kinderen en te zien hoe ze met succes de zaak weten te runnen. Ook Sofie, onze andere dochter, is dezelfde weg opgegaan als Ans. Al heeft zij ‘Commercialisation des vins et spiritueux’ gevolgd en richt ze zich meer op het commerciële aspect. Ans heeft de wijnwereld nu de rug toegekeerd en woont en werkt in België, maar Sofie zet nog steeds de lijnen uit in Frankrijk.” MaXLife: Werpt die ondernemingsstructuur intussen geen schaduw op uw wijnpassie? Een hobbyproject is het al lang niet meer, dus met de nodige besognes? (snel) “Je mag gerust zijn. Kopzorgen horen erbij en vergis je

niet, ook ik heb mijn deel gehad. In Frankrijk hebben we nu bijna 15 hectare, in Portugal zitten we op 40 hectare. Beide zijn goed voor een productie van 100.000 flessen per jaar, maar Duitsland heeft het grootste aandeel in productie. Ik ben nu toe aan een consolidatie en dan zien we wel weer.”

HET INDUSTRIEEL IMPERIUM Dieter Bohrmann (24 december 1939) werkte jarenlang voor Universal Oil raffinaderijen. Het bracht hem en zijn echtgenote Miche naar de VS waar ze jaren woonden en nadien reisde hij de wereld rond. Halfweg de jaren ’70 startte hij een eigen studie- en adviesbureau en een bouwonderneming. Het begin van een industrieel imperium, want met zijn holding DHB, heeft hij onder meer het zand- en grindbedrijf Belmagri dat op zich deel uitmaakt van SDH, het Duits-Nederlands-Belgische bedrijf Swets Dols Heuff, waarvan hij 50% eigenaar is. Verder bestuurt hij een softwarebedrijf, bezit hij enkele patenten voor steenbrekers die nu worden ontwikkeld en is hij voor 50% eigenaar van het machinebedrijf Soteg Belgium. Ook de wijnactiviteiten vallen onder de DHB Holding. Dieter Bohrmann zetelt bovendien in de Raad van Bestuur van de dienst Scheepvaart en heeft een stevig Limburgs en internationaal netwerk.

37


Armani jeans, D&G, Gentiluomo, Bogosse, Hugo, 7 For all Mankind, Pierre Cardin, Scabal, Tommy Hilfiger, G-Star, Paul & Shark, Trussardi, Jaguar, McGregor ‌


De Bibliotheca Bohrmannia telt intussen goed 800 historisch atlassen, de oudste is zelfs van 1457. “Recent was er een prestigieuze Liverpoolse herenclub die een atlas uit 1482 te gelde wilde maken. Ik heb het tot mijn grote spijt moeten laten schieten, maar ik ben dan ook niet de enige liefhebber.”

VAN DE KAART MaXLife: De wijnen van Domaine Bohrmann excelleren dankzij vakmanschap, is het ook dat wat u zo aantrekt in de historische cartografie en atlassen? “Het zijn zeker pareltjes van meticuleus vakmanschap. Met bladgoud ingelegde illustraties, met de hand ingekleurde prenten, de manier hoe die boeken zijn gebonden... Dat houdt me in de ban.” MaXLife: Hoe bijzonder is uw collectie? “Toch wel bijzonder. Ik heb mijn collectie opgebouwd rond de Zeventien Provinciën. Dus ofwel worden de Provinciën in kaart gebracht, ofwel zijn ze er gemaakt of uitgegeven. Mijn oudste atlas dateert uit 1457 en ik heb onlangs nog een uniek stuk uit 1482 - iets jonger dus - aan mijn neus zien voorbijgaan op een veiling. Tja, kan gebeuren.” “Onze archivaris is net rond met de inventarisatie en het gaat om goed 800 atlassen.” (Haalt er een map bij met opschrift Bibliotheca Bohrmannia) “Het is de bedoeling om het geheel te digitaliseren en te ontsluiten voor de Koninklijke Bibliotheek en later dit jaar zullen er atlassen te zien zijn op de tentoonstelling naar aanleiding van 100 jaar Koninklijke Vereniging van Bibliofielen en Iconofielen van België, waarvan ik lid ben.” Ons meetronend naar zijn bureau opent Dieter Bohrmann kasten en lades. De verzamelde cartografische geschiedenis die daarmee staat uitgestald, is bijna onwezenlijk. Opvallend ook hoe deze man opleeft bij het grasduinen in zijn boeken. Het is beslist van een andere orde dan een glas wijn of het roken van een goede sigaar. Dit heeft te maken met een relativerende dimensie waarbij eeuwen worden herleid tot hooguit een zacht ritselen. “Het dagelijkse wordt wel erg vluchtig in het aanschijn van deze pracht,” monkelt Bohrmann. De met stof beslagen staalkaarten der geschiedenis stemmen inderdaad tot nadenken. Ook boven, in een andere kamer, torsen kamerhoge

rekken de te boek gestelde wereld. “Ik verzamel ook oude schoolatlassen en probeer de collectie te laten evolueren. Het is nog lang niet gedaan.” MaXLife: Waarom atlassen en geen postzegels? “Dat heb ik ook nog bijgehouden, hoor. Om onverklaarbare reden is dat uitgedoofd. Mijn vader kocht toentertijd de zegels en ik heb heus wel wat unieke postzegels, maar hij moet hebben ingezien dat zijn zoon toch niet zo gedreven was in de filatelie.” (lacht) “Als kind was ik al gefascineerd door kaarten en ik herinner me dat ik me vergaapte aan de pracht van de gespecialiseerde winkels die zich vooral aan de Antwerpse Suikerrui bevonden. Toen ontbrak het mij aan de middelen. Maar mits sparen kon ik gaandeweg af en toe iets kopen. Dat waren uit boeken uitgescheurde kaarten, want per kaart kon men 1.000 frank vangen, terwijl men aan een boek met 10 kaarten niet 10 maar slechts 7.000 frank kon verdienen. Dat vond ik niet kunnen en sindsdien heb ik besloten om deze laakbare praktijk tegen te gaan door dergelijke atlassen te vrijwaren. Mijn verzameldrang is me misschien ingegeven door respect voor ons erfgoed. Zorgen dat die kostbare stukken in hun geheel bewaard blijven.” MaXLife: Op welke manier vervult uw collectie u met geluk? Zelfs een leek ziet dat dit een fortuin kost, daar kan u toch niet te nonchalant mee omspringen. “Ik probeer alles in optimale condities te bewaren. De vochtigheid in mijn bureau wordt constant gehouden en met een hydrometer gecontroleerd én alles is uiteraard goed beveiligd met een uniek en door Interpol aanvaard systeem. Maar ‘s nachts zo een boek ter hand nemen en inkijken... dat is voor mij het summum. Daar wordt een mens stil van. Het is een ultiem wapen tegen de zakelijke mallemolen.” MaXLife: Bent u gelukkig? “Ik heb geen enkele reden om ongelukkig te zijn. Dus ja. Volmondig ja.”

39


maXLife - FASHION

2. 3.

1. 4.

10.

5.

9.

8.

7. 6.

Voor hem

RUITEN TROEF Hoewel Koning Winter nog stevig huishoudt, dromen de meeste mannen nu al weg van een warme en hete zomer. De zomersfeer 2010 is easy going, met een mix van sportswear en urban chic. De grootste zomertrends van de catwalk? Ruiten zijn troef en wel in alle mogelijke kleurencombinaties als we modehuizen als Givenchy, Ungaro en Lanvin mogen geloven. Als modern alternatief van de safari-look kiezen Burberry, Cerruti en Hermès voor casual kaki. Opvallend in modeland is de accessoirekoorts en denimlove en dat bij zowat alle designers! Kortom: detecteer de sportieve urban vibe en je bent een stijlkenmerk. 1. De kaki parka is dÊ must have van dit seizoen. Parka en overhemd Bellerose (169 en 189 euro) 2. Groene, beige en grijze tinten zorgen voor een moderne en geraffineerde look. Katoenen T-shirt Cos (39 euro) 3. Sportief en casual in je vrije tijd met deze hoodie van Cos (49

40

euro) 4. Cardigans Wrangler (90 euro) blijven het goed doen als variant op de pull en de kostuumvest. 5. Wissel zachte tinten af met opvallende kleuren en motieven. Ruit is troef in alle kleurencombinaties. Hemd met rode ruiten Alamo van Bellerose (165 euro) en roze overhemd H&M (19 euro) 6. De jeans is opvallend aanwezig dit seizoen. Stoer en rebels is de vintage denim met grunge invloeden. Wrangler (100 euro) 7. Kies je toch voor klassiek, combineer dan je hemd met manchetknopen Delvaux (350 euro) 8. Sta stevig in je schoenen met deze klassieke en modieuze sportschoen Rudolph Dassler by Puma (150 euro) 9. Kies voor luxe en duurzaamheid met het sportieve Animo horloge Cronoscopio Mark II (4.300 euro) in beperkte oplage verkrijgbaar. 10. Deze zomer gaat de man de deur niet uit zonder een echte lederen mannentas. President Bag Delvaux (1.850 euro)


maXLife - FASHION

6. 7.

5.

8.

1. 10. 9. 3. 2.

Voor haar

4.

DOOR MAGALI SLOOTMANS

ROMANTISCH EXOTISME

Welke kleuren, trends en invloeden zullen het straatbeeld bepalen? Wel, één ding staat vast: de lente en zomer van 2010 wordt romantisch, stijlvol en heeft een exotisch trekje. De flowerpower hippiechique uit de seventies is weer helemaal terug. Met een uitgebreid kleurenpallet van neutrale tinten zoals beige, roze en wit bekomen ontwerpers zoals AF Vandevorst, Bruno Pieters of Chloé een elegante naturel en onbevangen look. Bovendien laten deze sobere tinten zich uitstekend combineren met felle exotische kleuren of motieven. Helemaal flowerpower is uiteraard de bloementrend. Zo laten Stella McCartney, Maison Martin Margiela en Etro zich overduidelijk inspireren door de natuur en bieden ze een verrassend alternatief op de stoere rock ‘n roll trend die de wintermode domineerde. Onze musthaves? 1. Neutrale tinten laten zich uitstekend combineren met felle kleuren. Val lekker op met de trendy Capri broek Rue Blanche (205 euro) 2. De versleten jeans Wrangler (120

euro) is de absolute topper met worker men’s blue als dé nieuwe denimwassing. 3. Helemaal trendy is de blauwe jeans in combinatie met hoge sleehakken Mellow Yellow (139 euro) 4. Hoge pumps als de Betty van Sonia Rykiel (545 euro) geven dan weer meer punch aan je outift. 5. De tuniek H&M (19,95) is een mooi alternatief op de babydoll. 6. Kies ook voor basics met een twist. Pencilskirt Cos (59 euro). 7. Gehaakte gilets als de Rue Blanche (100 euro) zijn helemaal hippiechique. 8. Pas je voor de totale pasteltintenlook? Leuk je outfit dan op met poederkleurige accessoires. Een moderne variant op de safaritas, de Brigante tas met spijkers Sonia Rykiel (1.200 euro). Oversized bags zijn niet van de musthave-lijst te schrappen! Kies voor een modieus exemplaar in zandkleurige tinten. Zadig & Voltaire tas (480 euro) 9. Bloemen in het haar zorgen voor een vrouwelijk accent. Haarband Fabienne Delvigne (220 euro) 10. Bitterzoet en o zo schattig zijn de katoenen slipjes van Rue Blanche (39 euro).

41


Gezellig shoppen bij de meest gespecialiseerde modezaken van gans Limburg!

Ladies

Marccain - Airfield - Roccobarocco - Xandres - Caroline Biss - Fuego Woman - Laurel - Scapa - Stills - Tricot Chic - Dismero - Leoguy - St-Emile - Anneclaire ... en zoveel meer

Women

Basler - Escola - Lucia - Joseph Ribbkoff - Devernois - Yolan - Brax - Rabe Attitude ... en zoveel meer

VisĂŠsteenweg 202, 221 en 225

Young Fashion

Easy Wear

3770 Essentiel - Phard - Save the queen - Liu Jo - Caliban - Legatte - Elisa Blue Thelma & Louise ... en zoveel meer

Guess jeans - Desigual - Esprit - Dept - Oakwood - Seven 7 - Fornarina - Miss Sixty - Ed Hardy - Mc Gregor - Gaastra ... en zoveel meer

Riemst (Zichen-Z.-B.) Tel. +32 12 45 13 39

www.vossendames.be gratis parking Open di-za. 10u - 18u zo. 10u - 13u ma. gesloten


GLAMSKI Ondergesneeuwd in al die trends? Geen probleem, onze fashionista Magali Slootmans slalomt langsheen de juiste stijltips voor op de piste, de après-ski én het loungen voor het slapengaan. Drie silhouetten voor adembenemende glamski-vrouwen.

PISTE DIVA

De piste afdalen in stijl vergt vooral kleur én trendy, doch wintervaste items. 11.

1. 10.

4.

2. 8. 6.

8. 5.

9.

3.

1. Een jas van Napapijiri (450 euro) om lekker warm mee te shoppen en ook de piste af te glijden, is zeker een verstandige aankoop. 2. Laagjes over laagjes dragen is dan weer de enige manier om je billen warm te houden. De blauwe legging van Puma (55 euro) zorgt voor een getailleerd silhouet met strakke en stijlvolle pasvorm. 3. Met een comfortabele, kwaliteitsvolle en sobere skibroek van Protest (110 euro) zit je nog jaren goed, dus zeker een must have. 4. De modieuze fleece trui van Peak performance (149 euro) ziet er niet alleen leuk uit, hij is bovendien ook super zacht. 5. Te midden van alle sneeuw, mag - nee, moet - je wel opvallen natuurlijk. Kies daarom voor accessoires in opvallende kleuren, zoals de

7.

fluo kabas van Delvaux (575 euro). 6. Met de fleurige ski’s van Roxy (vanaf 479 euro) zal je evenmin onopgemerkt de pist afdalen. 7. Skipas, muntjes en lippengloss hou je bij de hand met deze handige portefeuille van Zadig & Voltaire (55 euro) 8. Matching snowboots en handschoenen zijn een must, zoals deze van Roxy (89 en 44,95 euro) 9. Een tof alternatief voor de snowboot of de populaire Ugg boot, is de Shakoa Fitflop (230 euro) van de hand van modeontwerper Anna Sui. 10. Je doel hou je recht voor ogen met een trendy skibril Roxy (59 euro). 11. Rode oortjes zijn met deze trendy muts, oftewel de ‘beanie’ van Protest (22 euro) niet meteen aan de orde.

43


maXLife - FASHION

APRÈS-SKI Après-ski is de opzienbarendste piste van het laatavondcircuit en stijl is er cruciaal. Dus weg met die fleece truien en de geitenwollen sokken en kies voor een van deze drie stijltypes. Rock chick, lady in red of Mademoiselle Coco met de boyfriend blazer als basisstuk.

4.

2.

3.

RAVISSANT ROOD 1. Als lady in red haal je romantiek in huis met deze opvallende rode jurk bij H&M (39,95 euro) 2. Een bustierjurk schreeuwt om een opvallend accessoire als statement zoals dat van Les Precieuses (185 euro) 3. Bij een rode jurk horen rode pumps van Mellow yellow (139 euro). 4. Bijbehorende rode tas van Zadig & Voltaire (240 euro) maakt het geheel af en laat duidelijk zijn, of het nu rood is of een andere kleur, ga dan all the way.

1.

4.

Mademoiselle Coco Met een icoon als Coco Chanel in gedachten, kan je niet voorbij een designerstuk. 1. Huis Delvaux ging aan de slag met haar eigen icoon, de Brilliant tas, en deze is nu verkrijgbaar in beperkte oplage in donker vinyl (295 euro) 2. Kraakwit en klassiek is de asymmetrische gedrapeerde jurk van Cos (79 euro) 3. In combinatie met een pump van Sonia Rykiel (320 euro) creëer je een supervrouwelijk silhouet waar wij, en de mannen, dol op zijn. 4. Geef de klassieke look een hedendaagse twist met een eigenzinnig accessoire, zoals de bolhoed van Fabienne Delvigne (320 euro) 5. Ga Carrie van Sex in the City achterna met het speelse halssnoer van Delvaux (200 euro).

3.

44

5.

2. 1.


maXLife - FASHION

5.

2.

1.

Rock chick We zagen het eerst bij Kate Moss: de boyfriend blazer zoals deze van Zadig & Voltaire (550 euro) en hoe je deze ook draagt, zorg voor een leuk contrast met de rest van je outfit. 1. De skinny jeans 7 for all mankind (229 euro) blijft de denimlijst aanvoeren. 2. Omdat witte T-shirts zo sober zijn, kies je beter voor een dameshemdje met schattige zwart-wit print, 1.2.3 (110 euro). 3. De zwart-wit trend mag je ook doordrijven in je accessoires. Zoals deze oorringen van Atelier Elf (189 euro) 4. Gewaagd, maar oh zo trendy zijn de ‘studded’ platte schoenen van Zadig & Voltaire (280 euro) 5. Clutches of enveloppetassen mogen dan wel trendy zijn, handig zijn ze niet. Het tasje van Cos (49 euro) daarentegen wel.

3. 45

4.

45


maXLife - FASHION

Casual Lounging Neervleien in de zetel, een spannend boek lezen, heerlijk ontspannen of opwarmen bij de open haard maakt het skiÍn nog leuker. 1. Hou het hoofd warm met de aaibare muts van 1.2.3. (40 euro) 2. Binnen of buiten. Zomer of winter. Zolang je het maar niet zonder sjaaltje doet. Cos (19 euro) 3. Sensueel satijn en helemaal in de boudoirsfeer is de lingerieset Osaka van Etam (28 en 18 euro) 4. Goed voor je portemonnee en mild voor het milieu is de boyfriend jeans in biologisch katoen H&M (19,95 euro) 5. De hoodie H&M (29,95 euro) is de absolute topper op het vlak van loungewear. 6. Personaliseer je trui in kasjmier bij Zadig & Voltaire (370 euro) 5. Hou je van yoga of doe je graag alsof? Doe dat dan met deze trendy ballerina Puma (95 euro). 7. Uiterst comfortabel is de zachte joggingbroek van Patrick Lifestyle (29,95 euro) 8. Vergeet je voeten niet met warme sokken van Etam (15 euro). 9. Heerlijk knus onder de wol met deze plaid van de PS collectie van Ikea (49,95 euro) 10. We hebben er 88 jaar op moeten wachten, maar eindelijk is ie er in zakformaat: Kiehl’s Musk 1921 (34 euro voor 15ml).

1.

2.

5.

3.

6.

10.

9.

4.

7.

8.

46


maXLife - outdoor

stadsdossier

Lommel

47


Tuinhotel ... dat is overnachten in stijl

Tuincafe ‌ dat is passie TUINCAFE - TUINHOTEL Dorp 7 | 3920 Lommel | Tel.: 011-552 810 | Fax: 011-554 761 | brasserie@tuincafe.be | www.tuincafe.be Dagelijks open vanaf 7 uur


.BSUJOF0WFSTUFZOT #VJUFOTJOHFM-PNNFM5FM  XXXHPVETNJEPWFSTUFZOTCF XXXGPUPCFOCF


maXLife - outdoor

Het Prinses Astridpark.

CITYREPORT LOMMEL

DE GLANZENDE STAD VAN ZAND EN GLAS Dat Lommel, als welvarende en bloeiende stad, voluit de kaart trekt van moderne architectuur heeft veel te maken met het gebrek aan waardevol historisch patrimonium. Goed vijftien jaar geleden zette de stad een architectuurvisie op de rails en inmiddels is de natuurstad een fraaie en spraakmakende Limburgse parel. DOOR ROELAND KORTLEVEN Foto’s stad Lommel en Monique Bogaerts

50

De afgelopen decennia onderging Lommel een totale metamorfose. Van bescheiden dorp in de Limburgse Kempen ontpopte deze stad zich tot een ware attractiepool die met lef en visie een eigen succesverhaal schreef. Moderne architectuur kreeg binnen dit verhaal een prominente rol. Een heuse stadsarchitect screent zelfs alle private bouwprojecten om na te gaan of ze wel passen in het ruimere plaatje. Combineer deze architectuur met de zandstranden, de meren en natuurgebieden die ontstonden door de ontginning van het wereldberoemde witte kristalzand ĂŠn je krijgt een unieke cocktail die talrijke bezoekers uit binnen- en buitenland aantrekt. Veel van de architecturale hoogstandjes verwijzen trouwens naar de bloeifactoren van de stad: zand en glas.


maXLife - outdoor

Huis van de Stad.

Huis van de Stad is geconcipieerd met een weloverwogen functiescheiding en laat daardoor een aparte ‘trouw’-circulatie toe. Corbie Hotel, een ontwerp van LAB-architecten, sluit qua stijl en gebruikte bouwmaterialen aan bij de stad.

Raadszaal.

HERTOG JAN Terwijl in andere steden vooral historische panden het centrale marktplein omzoomen, regeert op het Hertog Janplein de moderne architectuur. Het Huis van de Stad – opgeleverd in 2005 - vormt hier de ruggengraat van het enorme plein. De onlangs betreurde architect Jo Crepain nam het ontwerp voor zijn rekening. Het even sobere als majestueuze gebouw valt op door de grote glaspartijen in de gevel. De bekleding van de gevel met travertijn – een soort kalksteen – geeft het drie verdiepingen tellende gebouw een heldere en tijdloze uitstraling. De andere moderne gebouwen op het Hertog Janplein vormen een verlengstuk van het Huis van de Stad en mogen er één voor één best wezen. Hotel Corbie springt meteen in het oog. De massieve toren – ontworpen door LAB-architecten - opent zich op de benedenverdieping naar het publiek door de massale glaspartij. Aan de achterzijde van het Huis van de Stad liggen vier ‘Urban Villas’ van Christian Kieckens. Huis van de Stad – Hertog Janplein 1 - 011 39 97 40 Hotel Corbie – Hertog Janplein 68 – 011 34 90 90

Lommel Chair Vergeet zeker ook niet even binnen te stappen in het Huis van de Stad. In weinig stadhuizen zal je inwoners in zo’n stijlvolle omgeving zien aanschuiven aan het loket van de bevolkingsdienst. Frans Van Praet nam de volledige binnenarchitectuur voor zijn rekening. Hij koos voor een sober interieur dat hij naar het hele gebouw doortrok. Enkele belangrijke ruimtes – zoals de trouwzaal – kleedde hij luxueuzer aan met leder, koper en verbluffende kroonluchters. Welk stadhuis kan vertellen dat het een op maat ontwikkelde stoel heeft die de prestigieuze Henry van de Veldeprijs in de wacht sleepte voor Beste Product? Als licht stapelbare stoel kan de ‘Lommel Chair’ zowel binnen als buiten gebruikt worden. De gespleten zitting en rugleuning bieden onverwacht zitgenot en een systeem voor waterafvoer.

51


maXLife - outdoor Café De Kroon, het oudste in Lommel.

Glazen Huis.

HET HISTORISCH PATRIMONIUM VAN DE MODERNE STAD Lommelse burgervader Peter Vanvelthoven geniet elke dag van de moderne architectuur in zijn stad, al weet hij ook wel enkele historische gebouwen in zijn stad te waarderen. “Het Burgemeestershuis bijvoorbeeld. Een prachtig gerenoveerde woning in het centrum met een wandelpark,” tipt Peter Vanvelthoven een parel uit het patrimonium. “Deze villa – gebouwd in 1898 – bevat enkele prachtige stijlkamers zoals een neogotische inkomhal, een neoclassicistische kamer, een pronkkamer in Lodewijk XVI-stijl en een Art Nouveau salon.” De pracht en praal is ook toegankelijk voor het grote publiek, want het Burgemeestershuis en het bijbehorende park doet dienst als toeristisch bezoekerscentrum. Nog een tip van de burgemeester is De Groote Hoef, een voormalige hoeve van de Abdij van Averbode. “Een fraai complex en eveneens een geklasseerd monument. Het bestaat uit een woonstalhuis uit 1587, een schuur uit 1736 en een schaapskooi. Er is nu een restaurant ondergebracht waar het overigens heerlijk eten is. In de schaapskooi bevindt zich dan weer het Molenmuseum.” Het Molenmuseum is een ‘levend museum’ waar onder begeleiding van een meester-molenaar de geschiedenis van het graanmalen van de Oudheid tot nu uiteen wordt gezet. Het Burgemeestershuis – Stationsstraat 2 – 011 54 41 33 De Groote Hoef – Hoeverdijk 11 – 011 54 80 80

52

Oudste dorpscafé Na enkele minuutjes wandelen belanden we op het ‘oude’ centrale marktplein. Dit luistert – hoe kan het toepasselijker – naar de naam ‘Dorp’. Vooraleer we verder gaan op onze zoektocht naar moderne architectuur, stappen we even binnen bij café De Kroon. In 1902 begonnen Jozef Van Engeland en Maria Lavreysen hier een kruidenierszaak annex café. Nog steeds kan je in dit dorpscafé – het oudste van Lommel terecht voor een gezellige koffie of een verfrissend pintje. Café De Kroon – Molsekiezel 2 – 011 54 03 61

Glazen Huis Even verderop stoten we op een enorme kegel van glas en staal. Het Glazen Huis – een creatie van de gevierde architect Philippe Samyn en Partners – vormt een krachtig symbool voor deze glasstad. De glazen kegel met een hoogte van 30 meter torent op bijna doorzichtige wijze uit boven het centrum van Lommel. Een zes meter hoge glazen doos en een ondergrondse verdieping herbergen rond de kegel expositieruimtes op drie niveaus. De expositieruimte op de benedenverdieping en op het gelijkvloers staan in direct contact met het glasatelier. Moderne glaskunst staat hier centraal. Het Glazen Huis – Dorp 14b – 011 54 13 35


Horloges: Seiko, Balmain, Edox, Festina, Jaguar, Hugo Boss, Gant, Guess, Lotus, Jacob Jensen, Danish Design, Tommy Hilfiger, Cerruti, Esprit, Boccia, Hector H, Opex, Casio, Timex Ironman, Calypso, The One, Snoopy Juwelen: Hulchi Belluni, Geo, Dulchi Nea, Rizit, Facet, Di Luna, Auro Design, Amici, Boccia, Esprit, Zwitz, Enchanted, Pandora, Charlot Design, Amora, Lotus Style

Een mooi juweel aankopen kan ook op afspraak. Kerkstraat 24, 3920 Lommel - 011 54 42 52 - www.bartbrans.be


maXLife - outdoor

De Kerkstraat is de winkelstraat bij uitstek.

Shopping De Singel.

STAD MET 94.000 VIERKANTE METER HANDELSOPPERVLAKTE Van de 677 handelszaken in Lommel zijn er 157 horecazaken. Dat is niet min en de stad is overigens het derde belangrijkste winkelcentrum van Limburg. “Daar zijn we erg trots op en het is niet zozeer onze ambitie om te stijgen op die ladder, wèl om onze positie te verstevigen. Door resoluut de kaart te trekken van het sfeervol en aangenaam shoppen,” merkt Geert Jansen, schepen van middenstand op. “Tijdens de kerstperiode hebben we met behulp van LED-lichtjes de winkeltroeven in de verf gezet, zowel in het centrum als aan De Singel.” Het is overigens de verdienste van het middenstandsnetwerk dat ze met vereende kracht erin slagen om De Singel én het centrum als complementaire aantrekkingspool uit te spelen want onderzoek wees al uit dat drievierde van de bezoekers aan De Singel ook naar het centrum afzakken. “Een studie onderzoekt nu de mogelijkheden van extra ondergrondse parkeerruimte en in de toekomst zal er zeker werk gemaakt worden van stadsinbreiding met de Wico-site die potentieel biedt voor extra winkelruimte in het centrum.” Naast de toeristische trekpleisters, het cultuur centrum én de fraaie sportinfrastructuur zal een bezoek aan de stad zeker kunnen charmeren, je bent er beslist een dag mee zoet.

54

De Adelberg

Centrale winkelas Het compacte centrum van Lommel biedt alles: gezellig en stijlvol tafelen, maar ook luxueus winkelen. In de Lepelstraat vind je de Italian Lifestyle Bar Terrazza waarvan het zwarte interieur in rustieke stijl een moderne Italiaanse sfeer uitstraalt. De rigatoni con pomodoro e ricotta op de menukaart doet je beslist watertanden. In de Kerkstraat, de centrale winkelstraat, wisselen de grotere ketens af met particuliere winkels. Breng zeker een bezoek aan Juwelen Bart Brans met exclusieve sierraden van Hulchi Belluni, ontworpen door Martine Hul. Lavreysen Mode, even verderop in de Koning Leopoldlaan, is dan weer een goed adres om je garderobe aan te vullen met merken als Brax, Gaastra, Basler of Maura. Terrazza – Lepelstraat 9 - 011 74 58 74 Juwelen Bart Brans – Kerkstraat 24 – 011 54 42 52 Lavreysen Mode – Koning Leopoldlaan 29 – 011 54 42 81

De Adelberg Het Glazen Huis kwam er langs het smalle steegje ‘De Vryheyt’ en vormt de verbinding met de volgende halte: cultuurcentrum De Adelberg en het achtergelegen Prinses Astridpark. Architectenbureau Simoni nam dit ontwerp voor zijn rekening en het multifunctionele gebouw biedt naast het cultuurcentrum ook onderdak aan cinemacomplex Utopolis. De Adelberg – Adelbergpark 1 – 011 35 55 11 Cinema Utopolis – Adelbergpark 2 – 011 55 29 00


OPTIEK JO VAN KERCKHOVEN BVBA Kerkstraat 24a - Lommel - tel 011.54 27 59


maXLife - outdoor

De Sahara biedt naast wandel- ook veel spelplezier met een grote speeltuin.

Multifunctioneel evenementencomplex de Soeverein.

DE SAHARA Een wandeling door natuurdomein De Sahara – 193 hectare groot, op een steenworp afstand van De Soeverein - geeft de kans om al onze indrukken van vandaag te verwerken. Waag je zeker eens aan een klim op een zandduin voor een prachtig zicht op de Lommelse Sahara, een hagelwit strand gelegen aan een door ontginning ontstaan helderblauw meer. Je zou het niet verwachten, maar ook hier – midden in de natuur – vind je een pareltje van moderne architectuur. Een moderne S-vormige voetgangersbrug vormt de verbinding tussen De Sahara en de overkant van het Maas-Scheldekanaal. De brug – opgetrokken uit staal en afgewerkt in larikshout - hangt aan twee stalen pylonen. Ze gaat als het ware op in het omliggende groen. Net zoals de stad Lommel zelf. Natuurdomein De Sahara – Nieuwe Kopen

De S-vormige voetgangersbrug over het Kempisch kanaal weegt 70 ton en met zijn 80 meter de langste hangbrug van Limburg.

DE SOEVEREIN We verlaten het centrum en kiezen voor de natuur. Volledig omringd door de Kempense dennenbossen stoten we op De Soeverein, een multifunctioneel evenementencomplex met sportarena. Een ontwerp van de prestigieuze Italiaanse architectenbroers Scarpa, die heel wat gebouwen voor het befaamde Benetton voor hun rekening namen. Het meest spectaculaire gebouw voor dit kledingmerk werd opgetrokken in 1993 in Castrette di Villorba, nabij Treviso, en vertoont opvallend veel gelijkenissen met de Soeverein. De gigantische overspanningen – omhooggehouden met kabels die opgetrokken worden door twee gigantische masten – geven De Soeverein een enorme kracht. De Soeverein – Sportveldenstraat 8 – 011 54 84 00

56


Wereldprimeur in de slaapsector! Uniek universitair wetenschappelijk meetsysteem bij Hydrolux Slaapcomfort in Lommel.

Laat u gratis meten voor een op maat gemaakte nachtrust. by

De eerste en unieke boxspring met niet verbonden schouder-, lende - en heupmodules.

Binnensingel 15 - 3920 Lommel - Tel. 011 55 16 19 - Fax 011 55 21 57 - info@hydrolux.be - www.hydrolux.be openingsuren: ma gesloten • din-vrij 10u-12u / 13.30u-18u • za 10u-12u/13.30u-17u • zon 13.30u-17u


Juwelier Bart Brans

Dat ene sierraad dat je beeldig staat Juwelier en uurwerkmaker Bart Brans is een begrip in Lommel. Samen met zijn vrouw Kristien is hij de handzame gids om je te begeleiden in de zoektocht naar dat ene juweel of horloge dat je zo beeldig staat. Diamant, goud, briljant of zilver. Het is een kolfje naar de hand van Bart Brans. Hij is er dan ook mee opgegroeid, want zijn ouders startten al vijftig jaar geleden Juwelier Brans en sindsdien is de zaak uitgegroeid tot een begrip in Lommel en omstreken. Als gediplomeerd horlogemaker, juwelier én diamantbeoordelaar vergaarde zoon Bart alle deskundigheid om – nu al sinds 15 jaar – dit levenswerk verder te zetten. In de winkel vind je een selectie van de mooiste sierraden uit binnen- en buitenland. De exclusieve juwelen van Hulchi Belluni – ontworpen door de Belgische Martine Hul – nemen in de collectie een bijzondere plaats in. Deze ringen, halskettingen, oorbellen en armbanden – steeds afgewerkt met diamant van uitstekende kwaliteit – stralen stijl en klasse uit en bieden toch dat tikkeltje anders. Voor de aankoop van een mooi juweel kan de klant ook een afspraak maken. Zowel heren als dames vinden gegarandeerd een geschikt uurwerk binnen het ruime assortiment van een 20-tal kwaliteitsmerken. Alle stijlen zijn vertegenwoordigd: design, klassiek en sportief. Ook een snelle levering van gepersonaliseerde horloges – bijvoorbeeld voor een bedrijfsjubileum – behoort tot de mogelijkheden. Bij juwelier Brans kan je ook terecht om oude juwelen te laten verwerken tot een nieuwe creatie. Daarvoor kan je inspiratie opdoen in een uitgebreide catalogus en vervolgens doet de goudsmid de rest. Juwelier Bart Brans | Kerkstraat 24 | 3920 Lommel Tel.: 011 54 42 52 | bart.brans@skynet.be | www.bartbrans.be

58

             


Optiek Jo Van Kerckhoven

Een scherper zicht met i.Scription brilglazen

Brilglazen met de unieke i.Scription technologie van ZEISS verbeteren aanzienlijk het dag- maar vooral het nachtzicht. Optiek Jo Van Kerckhoven uit Lommel behoort tot het selecte gezelschap van opticiens die een exact profiel van uw ogen kunnen opmeten. Dit leidt tot volledig gepersonaliseerde brillenglazen, honderd procent op uw maat geslepen. Brildragers – maar ook mensen zonder bril – ondervinden bij schemering en ’s nachts in de auto vaak hinder van onscherp zicht, reflecties of vervelende lichtkringen rond de koplampen van tegenliggers. Sinds enkele jaren bestaat hiervoor een oplossing, wat direct leidt tot comfortabeler autorijden en veiliger verkeer. Met dank aan ZEISS, wereldpionier op het vlak van optiek. De unieke nachtzichtmeting van ZEISS simuleert de donkere omstandigheden en speurt hierdoor naar alle oogfouten die dit minder scherpe zicht veroorzaken. Deze meting resulteert in een gedetailleerd 3D-beeld van het oog. Op basis hiervan kunnen – volledig op maat per oog – de juiste brilglazen gemaakt worden. Niet alleen bij duisternis leiden deze glazen tot een scherper zicht, ook uw zicht overdag vaart er wel bij. De i.Scription technologie biedt mogelijkheden bij elk zichtprobleem of elk type brilglazen. De ogen hebben slechts een zeer korte aanpassingstijd nodig. Binnen het kwartier merkt u het verschil. Optiek Jo Van Kerckhoven Kerkstraat 24a | 3920 Lommel | Tel.: 011 54 27 59


KEUKENONTWERPERS NV

H A S S E LT: ( E R C K E N R O D E S I N G E L  4     s L O M M E L : " U I T E N S I N G E L  4     s GEEL: !NTWERPSEWEG 4   sANTWERPEN/WILRIJK: "OOMSESTEENWEG 4   s ST-PIETERS-LEEUW: "ERGENSESTEENWEGA 4sWATERLOO: Ch. de Bruxelles 41, T 02 354 56 49 60

Marathon Creative

DE KEUK E NO NTW E RP E RS MET UW O O G V O O R D E TA IL


61


• wellness - relax - beauty - nails in het centrum van Lommel • behandelingen voor gelaat, lichaam, handen en voeten • permanente make-up • gelnagels • visagie • Een ontspannende totaalsfeer, persoonlijke zorg en het • •

gebruik van produkten van hoge kwaliteit staan voorop. Bij ZENZ stapt u met een ontspannen en voldaan gevoel vol van energie terug buiten. Onze nieuwste geavanceerde verzorging: Cell Active Age Renewal van Bruno Vassari.

• tot de verbeelding sprekende arrangementen • uw adres voor luxe verzorgingen • herenverzorging en wellness • rugrelaxatie ZENZ werkt exclusief met de produkten van “Bruno Vassari”, een topklasse Spaans verzorgings- en cosmeticamerk

Z E N Z we l l n e s s - re l a x - b e a u t y - n a i l s • V rey s h o r r i n g 1 0 3 • 3 9 2 0 L o m m e l T 011/55 33 46 • info@zenz.be • www.zenz.be • behandelingen enkel op afspraak


Tuincafé-Tuinhotel

Wat je hier ziet, is het begin In het centrum van Lommel is het Tuincafé uitgegroeid tot ‘the place to be’. Boven het Tuincafé bevindt zich het Tuinhotel, met 10 kamers die bijna altijd bezet zijn. “Wat je hier ziet, is nog maar het begin”, zegt eigenaar Gunter Lemmens. Eind dit jaar starten langs het Tuincafé de werken voor een splinternieuw hotel met 50 kamers, een restaurant op het gelijkvloers en twee kleine feestzalen. Het nieuwe hotel mikt op twee doelgroepen: zakenmensen en toeristen. Gunter Lemmens

Gunter Lemmens merkt op dat er een grote behoefte aan extra hotelkamers bestaat in Lommel. De stad is nu al een van de grootste steden qua overnachtingen. Dat heeft zowel te maken met de aanwezigheid van het grootste industrieterrein van West-Europa als met de toeristische uitstraling van de regio. De stad Lommel voert een sterk beleid, het gemeentebestuur beschikt over een goede visie. Er staan veel nieuwe projecten op stapel, onder andere wat winkelcentra betreft. Daarnaast maakt het bedrijventerrein zich op voor de komst van heel wat nieuwe ondernemingen. Er wordt dus veel volk in Lommel verwacht. Gunter Lemmens wil de uitstraling van zijn stad op industrieel vlak ook doortrekken op toeristisch vlak. Buiten het nieuwe hotel, heeft hij nog wel meer pijlen op zijn boog. Gunter Lemmens heeft al een zaak in Neerpelt, maar opent tegenover het Tuincafé binnenkort ook nog de T-Bar. Zowel toeristen als Lommelaren kunnen daar terecht voor een drankje in een ruimte waar mag gerookt worden. Er gaat dus in Lommel nog heel wat veranderen! Tuincafé-Tuinhotel | Dorp 7 | 3920 Lommel | Tel.: 011 55 28 10 | Fax: 011 55 47 61 | brasserie@tuincafe.be | www.tuincafe.be

63


1001

redenen om te bodystylen! Trouwplannen, communiefeest, vakantie, ...

40 korting + 2 gratis oefen- & ozonbehandelingen

New: Aperitivo at Terrazza

bij inschrijving van 20 oefen- en ozonbehandelingen & deskundig voedingsadvies

Every Friday from 16-19u

Special way to start your weekend with your colleagues at a jazzy atmosphere Free Fingerfood

Italian

-22 kg

lifestyle bar

Champagne- en cocktailbar Dinner in an Italian way of living www.terrazzabar.be

-11 kg

Deze mensen behaalden fantastische resultaten in 2009. Kijk naar nog meer voor en na foto’s op www.bodystylinglimburg.be! MAASMECHELEN J. Smeetslaan 26-28 - 089/77.27.78 LOMMEL Sationsstraat 18 - 011/54.78.54

Lepelstraat 9 | 3920 Lommel | T. 011 74 58 74 Closed on Tuesday | open Fri and Sun at 12u Other days at 16u

-12 kg

www.bodystylinglimburg.be

n u f maak l e B nfo o en

ri re m e e a a k vo o e n d e r o vo a f s p r lijv b j i r n v ! ee S en lyse I a T n A a GR iguur f


STERK IN KWALITATIEF WERK XL-mODe... trendsetter in volslanke mode...

Automatisatie garage- en sierpoorten Installatie sectionale- en kantelpoorten 1 aanspreekpunt voor bestelling, plaatsing en service

Er is een tijdperk aangebroken dat we voor een nieuwe culturele ontwikkeling staan. smaken van mensen veranderen. We willen ook anders en nieuw! Bij XL-Mode ook nieuwe merken deze zomer oa. Veto, Lauren Vidal, Alliance,... dankzij kleur krijgt ons leven vorm. En kleur komt er! de zomermode brengt je weer levenslust! XL-Mode Rillaar diestsesteenweg 601 3200 Aarschot (Rillaar) Tel.: 016-50 31 53 XL-Mode st. Joris-Winge Gouden Kruispunt 9 3390 st. Joris-Winge Tel.: 016-56 63 73

VBD poorten

Molenberg 31 , 3920 Lommel tel. 0477 74 04 23 - fax. 011 55 29 59 info@vbd.be - www.vbd.be

XL-Mode Lommel Kerkplein 5 3920 Lommel Tel.: 011-63 64 66 www.xlmode.be


Dames Brax Lucia Basler Taifun Escola Koenig Lacoste Annclaire Mayerline Nadine H. Raphaela Marie Méro Erica Rosler Creenstone Gerry Weber Luisa Cerano Roberto Sarto Fucks & Schmitt Marco Polo

Heren Marz Statz Zilton Stones Olymp Stetson Lacoste Alan Red Peter Scott Marco Polo Seidensticker Pierre Cardin Club of Comfort Roy Robson Mephisto M.E.N.S

ook sterk in heren

Dames Kon. Leopoldlaan 25-27-29 Lommel • 011/54 42 81

Heren Tuinstraat/Hoek Kon. Leopoldlaan 2-4 Lommel • 011/54 42 81 e-mail: lavreysen.mode@skynet.be Open: di. tot zat.: 9.30-12 & 13-18 u. zondag & ma. gesloten

www.lavreysenmode.be


Tuinaanleg Gert Kwanten

De totaalpartner voor uw droomtuin Gert Kwanten Tuinaanleg uit Neerpelt zet de tuin van uw dromen om in realiteit. Zowel het ontwerp, de uitvoering als - optie - het onderhoud neemt deze totaalspecialist graag op zich. Wilt u een onderhoudsvriendelijke tuin om te genieten zonder hard labeur? Hebt u een eigen persoonlijke smaak? Moet uw tuin naadloos aansluiten bij de stijl van uw woning? Een bepaald budget voor ogen? Als specialist in totaalprojecten vertalen de tuinarchitecten van Gert Kwanten Tuinaanleg uw individuele verwachtingen naar een exclusief en verrassend ontwerp. Om een optimaal beeld te vormen van uw toekomstige tuin, krijgt u het ontwerp in 3D-simulatie gepresenteerd. Nog voor de eerste spadensteek in de grond steekt, wandelt u in gedachten al doorheen uw droomtuin.

Eén totaalpartner Ook bij de realisatie vindt u in Tuinaanleg Gert Kwanten één totaalpartner. Indien gewenst, nemen we bij de tuininrichting ook de beregening, omheining, verlichting, bestrating, vijver, zwembad, houtconstructies, terrasaanleg… op ons. Naast uw privé-tuin kunt u ons ook inschakelen voor uw bedrijfsgroen.

Volgens afspraak Dankzij de eigen kwekerij en de meer dan 40 vakbekwame medewerkers, beschikt Gert Kwanten Tuinaanleg over alle troeven om - stipt volgens afspraak - flexibel aan uw eisen te voldoen. Dat geldt ook voor het onderhoud. U kunt ons à la carte inschakelen voor de jaarlijkse snoeibeurt maar bijvoorbeeld ook voor het frequente onderhoud van alle tuininstallaties.

Tuinaanleg Gert Kwanten | Kolibos 9 | 3910 Neerpelt | Tel: 011-66 66 46 | info@gert-kwanten.be | www.gert-kwanten.be

67


maXLife - Hoofdstuk

Pooltech

Pooltech heeft alles in huis om van uw achtertuin een wellnessparadijs te maken Beleven we wellness tijdens de wintermaanden vooral binnenshuis, dan maken we ons, bij de terugkeer van de eerste zonnestralen, op voor heerlijk lente- en zomers genot in eigen tuin. Wellness-specialist Pooltech biedt al vijftien jaar alles wat u nodig heeft om van uw achtertuin een heus wellnessparadijs te maken. Zo levert het bedrijf onder andere de keramische baden van het Australische Ceramic Pool, sauna’s, buitendouches en hoogwaardige tuinhuisjes. Pooltech is sinds enkele jaren exclusief Benelux-verdeler van het Australische Ceramic Pool en kan ook instaan voor de plaatsing. “Het zijn bijzonder kwalitatieve keramische monoblokbaden die jarenlang heerlijk en veilig zwemplezier voor het hele gezin garanderen,” legt Jos Crijns, zaakvoerder van Pooltech, uit. “De duurzame baden worden volgens een gepatenteerd procédé vervaardigd en zijn dankzij de keramische laag vrij van osmose. Bovendien is de toplaag ook UV-bestendig. Dankzij de trappen aan de zijkant, waardoor u over de hele lengte kan zwemmen

en de aangebrachte antislipmaterialen op de loopvlakken, zijn de gestileerde, strakke zwembaden van het merk ook bijzonder gebruiksvriendelijk. De naadloze afwerking en afronding in alle hoeken zorgen dan weer voor een groot onderhoudsgemak.” U kan bij Pooltech tevens terecht voor alle wellness rond het zwembad. Regendouches in inox, sauna’s, hot tubs en de kwaliteitstuinhuizen van Woodstar uit ceder of eik met een hoge afwerkingsgraad. Alles opdat u zorgeloos kan genieten! Benieuwd naar deze keramische zwembaden? Vanaf het voorjaar kan u ze terugvinden bij tuincentrum Florina in As waar Pooltech dan permanent aanwezig zal zijn in de showroom.

Pooltech | Smisstraat 11 | 3665 As | Tel.: 089 65 65 40 | Info@pooltech.be Florina Tuincentrum | Bevrijdingslaan 157 | 3665 As

68


La Bottega

Schoenen, dé manier om je eigen stijl en persoonlijkheid uit te drukken It’s really hard to walk in a single woman’s shoes, that’s why you sometimes need really special shoes... Wijze woorden van Carrie Bradshaw uit de tv-serie Sex & the City, al hoef je heus geen single woman te zijn om de passie voor het meest

Blauw als nieuwe zwart? De felle kleuren van vorige zomer zijn met de noorderzon vertrokken en hebben plaats geruimd voor naturelkleuren, rode en oranje tinten, paars en roze, en vergrijsd groen. Grote nieuwkomer is blauw.

gekoesterde accessoire te begrijpen. Sinds 2006 is Hasselt, niet voor niets Hoofdstad van de Smaak, een walhalla voor liefhebbers van al dat moois, rijker: La Bottega. Bezielster Karine Valy gaat seizoen na seizoen op zoek naar opmerkelijke en originele pareltjes voor haar modieuze cliëntèle dat hier van heinde en verre trends komt opsnuiven. “Wat je ook aantrekt, de schoenen die je onder je outfit draagt, vormen de spreekwoordelijke kers op de taart,” legt Karine Valy uit. “Schoenen zijn, meer nog dan handtassen of juwelen, dé manier om je te onderscheiden, om je eigen stijl en persoonlijkheid uit te drukken.” Dat blijkt komend seizoen niet anders. Hoewel de consument volgens de zaakvoerster meer dan ooit zelf keuzes en dus ook trends maakt, helpt zij ons op weg met een aantal musthaves voor de lente en zomer.

Stijlbreuk Etnische thema’s, dierenprints, korte laarsjes en veel enkelbandjes. Stijlen te over! Vergeet ook de ballerina niet, die nog meer dan vorige zomer aan bod komt. Smaakmakers! Er zijn er heel wat, maar met de bijzondere sandalen van United Nudes, de ontwerpen van opkomend talent Nicolas van Parijs en het Zweedse merk Hasbeens willen we onze klanten toch net dat ietsje meer bieden. Ook de ecomerken als El Naturalista en Camper zitten in de lift. Hak: Van sleehak over plateauzool tot een zerohak bij de ballerina.Ontwerpers hebben zich uitgeleefd met alle mogelijke vormen, hoogtes en materialen. The choice is yours! Produc tfoto door Frederic Beckers

Paardsdemerstraat 9 | 3500 Hasselt | T. 011 23 20 33 | F. 011 23 20 43 | info@labottega.be | www.labottega.be

69


maXLife - MOBILITY

Onze reporter Eduard Coddé trok naar het Brusselse autosalon als was het een bedevaart: vol devotie en ontvankelijk voor mirakels. Wat we moeten onthouden van dat 88ste salon? Het mobiliteitsevangelie volgens MaXLife.

CITROËN DS3 MAXLIFE SCORE:

Boss-factor: 6,5 ECO-techno: 9 Personal image builder: 8

DE STIJL VAN DE DS Met de gloednieuwe DS3 trekt Citroën de aandacht op een nieuwe designlijn, opvallend en veel radicaler dan wat we van het merk normaal te zien krijgen. De letters DS staan dan ook voor een exclusief productaanbod naast het hoofdgamma, met de DS3 als eerste telg. Opvallende kenmerken voor de 3,95 m compacte auto zijn het ‘zwevende’ dak, een spoiler in de vorm van een haaienvin die de gordellijn van het koetswerk extra dynamiek bezorgt en de zijdelingse luchthappers met LED-verlichting. De DS3 mikt op luxegevoelige en op individualiteit beluste kopers. Hij is beschikbaar in een veelvoud van uitvoeringen die iedereen naar eigen inzicht kan sturen. Dak, koetswerk, buitenspiegelbehuizingen of velgen, het kan allemaal naar eigen smaak gekozen worden. In het interieur dat plaats biedt aan vijf inzittenden, kunnen de dashboardstrook, de knop van de schakelpook en nog heel wat andere details uitgevoerd worden in een brede waaier kleuren en materialen. De Citroën DS3 is meer dan design alleen: met 1.6 HDI 90 pk dieselmotor vervuilt hij slechts 104 g/km en geniet daardoor van 90% fiscale aftrekbaarheid.

70

De DS3 laat de keuze uit zeven aankledingsthema’ s: Co-Design, Daisy, Maori, Map, Onde, Plane en Zèbre. Allemaal hebben ze een specifieke sfeer.


maXLife - MOBILITY

VLAGGENSCHIP OP KOERS Audi vergaste het Belgische publiek op de Europese première van de A8, het nieuwste vlaggenschip van het honderdjarige Audi. Merkwaardig dat het Brussel prefereerde boven Genève, waar toch een veel koopkrachtiger publiek samentroept. Te meer omdat het de A1, de benjamin met vier ringen en gemaakt in de voormalige VW-fabriek in Vorst (Brussel), wel spaarde voor een wereldpremière in Genève. Maar goed, de Audi A8 dus, deze borduurt verder op de Audi Space Frame technologie, alias ‘lichtgewicht aluminiumconstructie’, waarmee de eerste generatie nu 15 jaar geleden voor ophef zorgde in het autowereldje. Het nieuwe aluminiumkoetswerk legt amper 231 kg in de schaal, dat is maar liefst 40% minder dan wanneer het uit staal zou zijn vervaardigd. Het topmodel weegt slechts 1.835 kg en staat garant voor heel wat rijplezier wanneer de A8 voluit mag gaan. De bij de commerciële start leverbare V8-motoren bieden daartoe ook voldoende potentieel. De 4.2 FSI benzinemotor stuurt via Quattro-aandrijving 372 pk naar de assen; de 4.2 TDI draagt 350 pk aan. Wat later volgt een volledig nieuw ontwikkelde 3.0 TDI met start/stop-systeem, die 250 pk ontwikkelt. Om in bepaalde landen tegemoet te komen aan de fiscale druk in functie tot de CO2-uitstoot, voorziet Audi later in een 3.0 TDI met 204 pk, die genoegen neemt met een gemiddeld verbruik van amper 6,0 l/100 km en met 159 g/km uitzonderlijk milieuvriendelijk scoort in de luxeklasse. Alle motoren worden gevolgd door een 8-traps automatische schakelmechaniek.

AUDI A8 MAXLIFE SCORE:

Boss-factor: 9,5 ECO-techno: 8,5 Personal image builder: 10

Het interieur is hoogstaand afgewerkt en ook over de sfeerverlichting is goed nagedacht. De MMI-interface waarmee alle systemen worden bediend, kreeg een herwerkte ergonomie.

Het nieuwste Audi vlaggenschip pakt verder uit met een vloedgolf aan technische vernieuwing: koplampen die volledig met LED-lichttechnologie zijn uitgevoerd, een nieuw MMI-systeem met een aanraakscherm dat toelaat de naam van de bestemming met de vinger te schrijven, een koppeling van de berekende route-informatie aan de verschillende stuursystemen voor de veiligheidsuitrusting en de automaat, met o.a. sturing van de koplampenlichtbundel in functie tot een aankomende bocht.

71


maXLife - MOBILITY

JAPANSE LIFESTYLE De Nissan Cube is in zijn thuisland al aan de derde generatie toe, maar verschijnt nu voor het eerst op de Europese wegen. Deze eigenzinnige wagen valt op door een zeer hoekig koetswerk en een knus, afgerond interieur. Het meest opvallende element is de als sofa opgevatte bank achterin, waarmee de Cube zelfs knipoogt naar de Rolls-Royce Phantom. In zijn thuisland is dit type auto’s erg populair bij het jonge volkje. Jonge Japanners spreken vaak af om samen te keuvelen of video’s te bekijken in hun hippe auto, omdat deze de zo gezochte privacy biedt die ze elders door ruimtegebrek moeten missen. Het welzijn aan boord heeft dan ook absolute voorrang op de prestaties en wegkwaliteiten. Nissan mikt met de Cube op een lifestyle georiënteerde koper en ziet ook een potentieel als publicitaire drager, zoals overigens ook de Smart voorzichtig debuteerde. Onder de motorkap ontleent Nissan de 1.5 dCi met 106 pk aan het Renault-arsenaal.

MADE IN BELGIUM De S-Max treedt elegant in de spots als praktische monovolumer met sportieve trekjes. Het is een gezinsvriendelijke auto, die interieurmodulariteit en laadvolume koppelt aan een prettig rijgedrag. In zijn hoogste uitrustingsniveau verschijnt de S-MAX met een nieuwe multifunctionele dakconsole met veel opbergruimte, een zonnebrilhouder, een kinderoppasspiegeltje en een panoramadak uit één stuk, ge-completeerd met elektrische zonneblinden. Ford past LEDinterieurverlichting toe voor de topversies van de S-MAX. Op dieselvlak is er de grondig herwerkte 2.0 Duratorq TDCi, die nu aan Euro V voldoet en leverbaar is met 115, 136 of 163 pk. Met handgeschakelde zesversnellingsbak laat de S-MAX een CO2uitstoot opmeten van 152 g/km, terwijl het verbruik met 5,7 l/100 km wordt gespecificeerd.

72

NISSAN CUBE MAXLIFE SCORE:

Boss-factor: 6 ECO-techno: 7 Personal image builder: 8,5

De Cube rijdt al sinds 1998 in Japan rond en is met meer dan één miljoen verkochte exemplaren een enorm succes. Logisch dat Nissan het nu met de derde generatie van de auto ook in Europa probeert.

FORD S-MAX MAXLIFE SCORE:

Boss-factor: 6,5 ECO-techno: 7 Personal image builder: 7


Sinds de oprichting in 1982 heeft Multiline zich een ijzersterke reputatie opgebouwd in de verlichtingswereld. Dankzij de eigen design- en productieafdeling beantwoorden wij steeds aan de geldende ISO en ENEC kwaliteitsnormen en spelen wij direct in op vragen uit de markt. Aangevuld met een uitstekende logistiek en service, bieden wij u ongetwijfeld het optimale antwoord op uw verlichtingsvraag. Voor de juiste armatuurkeuze beschikken wij over een bekwaam en ervaren team dat u van A tot Z begeleidt. Contacteer ons voor een afspraak in onze overzichtelijke en uitgebreide showroom waar u vrijwel alle armaturen uit ons rijke gamma kan beoordelen. raam

zumac

scorta

MULTILINE Licht NV Productie • Magazijn • Showroom • Studiedienst Europaweg 1 • B-3560 Lummen Tel +32(0)11/45 02 60 • Fax +32(0)11/45 02 70

sales@multiline-licht.com

www.multiline-licht.com

73


maXLife - MOBILITY

BMW 5 MAXLIFE SCORE:

BMW 320d MAXLIFE SCORE:

Boss-factor: 7 ECO-techno: 9 Personal image builder: 8,5

RIJPLEZIER EN MILIEU BMW doet er alles aan om zijn huisslogan ‘Freude am fahren’ te laten rijmen met ecologie. Dat lukte al meer dan behoorlijk met de EfficientDynamics technologie, maar nu gaat het merk nog een stap verder met de BMW 320d EfficientDynamics Edition, die vanaf maart 2010 bij de merkconcessies staat. De motor ontwikkelt een maximumkoppel van 360 Nm over een breed toerentalgebied van 1.750 tot 3.000 tr/min. Ondanks een levendige 163 pk onder de motorkap, blijft zijn CO2-uitstoot beperkt tot amper 109 g/km, terwijl het verbruik met 4,1 l/100 km ook al respect afdwingt. Dat is het resultaat van het samenspel tussen de 2.0 4-cilinder dieselmotor met aluminium carter, turbo met variabele geometrie en Common Rail directe injectie met piëzo-injectoren, en tal van uitgekiende aanpassingen om minder te verbruiken. Zoals een geoptimaliseerde luchtweerstand (cx-waarde 0,26), een extralange eindverhouding en een innovatief vliegwiel met dubbele massa. Verder is er een start/stop-automaat, wordt de stuurbekrachtiging uitgeschakeld bij niet-gebruik en wordt toegezien op een optimaal zuinige werking van de airco.

74

Boss-factor: 8,5 ECO-techno: 9,5 Personal image builder: 9

PRODUCT VAN DINGOLFING Officieel was hij er niet, maar wie goed aandrong, mocht in Brussel al een glimp opvangen van de nieuwe 5-Reeks berline, die de voorkeur geeft aan het prestige van Genève om wereldpremière te vieren. De nieuwe 5-Reeks kondigt zich aan met de langste wielbasis van zijn klasse. Hij wint nog duidelijk aan prestige als gevolg van de gemeenschappelijke productie van de 5- en 7-Reeks in de fabriek van Dingolfing. Een aantal componenten zijn ook gemeenschappelijk voor beide modelreeksen, wat het beoogde kwaliteitsniveau accentueert. Tussen het vele nieuws vallen vooral de uitzonderlijk groene prestaties van de nieuwe 520d op. Deze 4-cilinder turbodiesel met aluminium carter en directe Common Rail-injectie levert liefst 184 pk. Geholpen door de standaard start/stoptechniek laat hij een uitzonderlijk laag gemiddeld verbruik van 5,0 l/100 km opmeten, terwijl de CO2-uitstoot met 132 g/km wordt gespecificeerd.


maXLife - MOBILITY

Elke BMW 5 staat standaard op lichtmetalen 17-inchwielen en is voorzien van BMW’s bedieningssysteem iDrive.

GROOTS IN VELE OPZICHTEN De Skoda Superb Combi is een bijzonder ruime, comfortabele en praktische auto, die het begrip break alle eer aandoet. Hij is 4.838 mm lang, 1.817 mm breed en 1.510 mm hoog, inclusief de standaard geanodiseerde of zwarte dakreling. De laadruimte varieert van minimaal 633 tot maximaal 1.865 liter. Een praktisch detail in de koffer is de uitschuifbare dubbele vloer, die tot over de laaddrempel kan glijden wanneer de kofferklep geopend is. Het verlichtingsconcept van de koffer, dat niet alleen de koffer maar ook de zone rond de achterkant van de wagen verlicht, verdient zeker de aandacht. Tevens is in de linkerflank van de koffer een uitneembare en oplaadbare

SKODA SUPERB COMBI MAXLIFE SCORE:

Boss-factor: 8 ECO-techno: 7,5 Personal image builder: 8,5

LED-zaklamp met magneet aangebracht. Te overwegen opties zijn het sleutelvrije toegangs- en start systeem ‘KESSY’, de elektrisch bediende kofferklep, de automatisch oprolbare kofferafdekking en het tweedelige panoramische open dak. In het vooronder van de Superb Combi is er keuze uit drie benzine- en drie dieselmotoren, waarvan de hoogste vermogens gekoppeld kunnen worden aan permanente vierwielaandrijving. Een GreenLine-versie is er voorlopig nog niet, maar zal allicht niet zo lang op zich laten wachten.

De kofferverlichting met lampjes in de kofferklep is een gloednieuw concept dat niet alleen de koffer maar ook de zone rond de achterkant van de wagen verlicht.

75


maXLife - MOBILITY

DROOMTRAPPERS

IK FIETS, DUS IK BEN ‘Dit loopt op wieltjes’, moet Karl von Drais in 1813 gezegd hebben toen hij zijn loopfiets voorstelde. “Prima functioneel ontwerp, hoeft nooit meer aangepast te worden.” Nou, Karl? Groot moet ‘s mans verbazing zijn bij het zien van deze gestileerde fietsen. Sierlijk eenvoudig, minimaal én o zo mooi. Onze top vijf droomtrappers. DOOR CHRISTOPHE DE SCHAUVRE

BERTELLI BICI BETRAPT Bertelli Bicycle of beter Bertelli Bici - naar het Italiaanse slang voor fiets - combineert nagelnieuwe onderdelen met vintagestukken. Als merk doet het misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar de New Yorker Francesco is dan ook een ambachtsman die duidelijk aangeeft waar zijn Bertelli Bici voor staat: handwerk zonder logo’s of stickers, ontdaan van alle balast. Bijna te mooi om de baan mee op te gaan. De kostprijs van een Bertelli Bici start vanaf 1.500 dollar. www.bertellibici.com

BIOMEGA KETTINGLOOS Een fiets zonder ketting? Jawel, het kàn. Biomega, het bekende Deense merk, maakt voor haar fietsen immers gebruik van een cardanas om de kracht van de pedalen over te brengen op de wielen. Achter Biomega schuilen Elias Grove en Jens Martin Skibsted die elkaar leerde kennen aan de universiteit van Kopenhagen waar ze filosofie studeerden. Doortrapte fietsfilosofen met een gedeelde stelling: ‘Ik fiets, dus ik ben.’ Biomega - ondertussen uitgegroeid tot een designlabel - werkt samen met topdesigners als Marc Newson, Ross Lovergrove en Karim Rasheed. Hun fietsen horen in je living. De Copenhagen - een klassieker van Biomega - is beschikbaar vanaf 1.300 euro. www.biomega.dk

VANMOOF POLDERMODEL 2.0 VANMOOF mag dan al een oer-Hollandse reproductie lijken, het is evenwel een gloednieuw concept ontwikkeld door de broertjes Taco en Ties Carlier. De twee dertigers kozen voor een oerdegelijke lijn zonder franjes. Geen versnellingen, wel een terugtraprem en Led-lampen, dezelfde trouwens als langs landingsbanen worden gebruikt. Deze aanschakelen, doe je door met een magnetische sleutelhanger langs het frame te glijden. ‘Hufterproof ’, noemen de uitvinders het zelf. VANMOOF herenversie is verkrijgbaar voor slechts 398 euro. vanmoof.com

BIOMEGA

76

VANMOOF


maXLife - MOBILITY

BATAVUS PAPERCLIPFRAME Met een frame gebaseerd op een paperclip én de mogelijkheid om te personaliseren, heeft Batavus met de BUB een fraai paradepaardje in haar stal. De BUB - dat staat voor Batavus Utility Bike - kreeg op het International Design Forum de IF-Award voor Product Design 2010 en heeft alles wat een hippe stadsmus zich wensen kan. Je kan de fiets gaan afwerken met gekleurde handvaten, ventieldopjes of bagagedrager. Een kale BUB-fiets is verkrijgbaar vanaf 399 euro.

PUMA WAUWFIETS Sportmerk Puma weet dat trendsetters graag uitpakken met design en daarom lieten ze de Puma los op de Biomega-stal. Het resultaat is een uiterst fijne vouwfiets die verkrijgbaar is in verschillende opvallende én zelfs lichtgevende of reflecterende kleuren. Al gaat onze voorkeur nog steeds naar de real Biomega’s, toch mag deze Puma zeker onze richting uitkomen... De Puma Duo Loop kost 1.099,95 euro in de Puma-webshop. www.shop-eu.puma.com

www.batavus.be

BATAVUS

PUMA

77


maXLife - BOEKEN

PASSIEJOURNAAL

VINCENT VAN DUYSEN 2009 was een topjaar voor de Belgische architect-designer Vincent Van Duysen. Op de internationale interieurbeurs ‘Scènes d’Intérieur’ in Parijs werd hij uitgeroepen tot ‘Designer van het Jaar’ en dat was alvast een mijlpaal voor de man die al bijna twintig jaar een studio in Antwerpen runt. Van Duysen staat bekend voor strakke, minimalistische ontwerpen mét een zekere warmte. Dat talent leverde hem al samenwerkingen op met merken als Tribù, B&B Italia, Poliform, Wow, Bulo en Home St-Paul en hij stond ook in voor het Capco-gebouw in New York en Emporio Armani in Londen. Een monografie over zijn werk is dan ook meer dan terecht.

Moleskine, de legendarische zwarte notitieboekjes waaraan kunstenaars als Vincent Van Gogh of Pablo Picasso en ook Ernest Hemingway hun zielenroerselen vertrouwden - de weblog van hun tijd - kiest resoluut voor passie. Na de schriftjes, agenda’s en city guides, voegt Moleskine nu een rist passieboekjes toe aan het gamma. Speciaal voor het bijhouden van je recepturen, je favoriete wijnen, boeken, films of muziek. Dit is je hoogstpersoonlijke passiejournaal. Moleskine Passions, verkrijgbaar vanaf februari in de betere boekhandel. www.moleskine.com

KLEUREN- EN SFEERMAKER CHRIS MESTDAGH De Vlaming Chris Mestdagh is een kleur- en sfeerdesigner. Kleur is altijd de rode draad geweest in ‘s mans carrière of hij nu als graficus werkt of als modeof interieur-ontwerper. Met Colorful Retreats wordt er een tweede boek aan zijn werk besteed en is een staalkaart van zijn favoriete kleurenpaletten. Mestdagh is uniek in het uitdenken van collecties huistextiel gaande van bed-, bad- en tafellinnen, tot en met kussens en plaids. Het boek van Sophie Allegaert brengt op sfeervolle wijze hulde aan de kleur- en sfeermaker. Colorful Retreats, Sophie Allegaert,

Vincent Van Duysen, Complete Works,

Verne, Peter Verplancke, Chris Mestdagh,

Marc Dubois en Ilse Crawford, hardback,

Stichting Kunstboek, ISBN 978-90-5856-336-1, € 24,95

228 pagina’s, Lannoo/Sun, ISBN 9780500342619

78


maXLife - BOEKEN

TATAMI ARCHITECT Tadao Ando, de Japanse architect die zich voor zijn maatvoeringen laat inspireren op de maten van een tatami en levende legende, is een van de belangrijkste hedendaagse architecten. Zijn stijl blijft niet verstoken van Japanse invloeden en Modernisme. Philip Jodidio balde Ando’s oeuvre samen al zou je eens in je leven een bouwwerk van Ando echt moeten bezoeken. Tot dan biedt het boek soelaas. Ando. Complete Works, Hardcover, 600 pagina’s , Taschen, € 99,99

WAUWMUSEA

DUTCH DESIGN JAARBOEK Dutch Design - we moeten het de Nederlanders nageven, ze weten zichzelf te branden - wordt internationaal fel gesmaakt. Daarom is het Dutch Design Jaarboek de ideale catalogus van het destillaat ruimtelijke vormgeving, productvormgeving, mode en grafische vormgeving van de 2009-persing. Maarten Baas of Marcel Wanders kennen we intussen wel maar ontdek het messcherpe werk van illustratrice Ingrid Siliakus, het porselein van Aldo Bakker en de wondermooie architectuurprojecten van bureau Van den Heuvel en van Doepel Strijkers. Dutch Design Jaarboek 2009,

Architecten en musea onderhouden een moeilijke relatie met elkaar. De drang tot iconiseren kan al snel het sowieso al delicate evenwicht tussen de museale collectie en architecturale omkadering duchtig verstoren. Denk maar aan het Guggenheim-effect. 50 Museale projecten van onder meer Zaha Hadid, Herzog & de Meuron, David Chipperfield, Rafael Moneo komen aan bod in de fel gesmaakte Architecture Now!- reeks. Architecture Now! Museums, Flexicover, 416 pagina’s, Taschen, ISBN 978-3-8365-1224-4, € 29,99

Paperback, 216 pagina’s, NAI Publishers, ISBN 978-90-5662-698-3, € 29,50

79


Volgende keer in de special van

Adverteerdersindex A Ammi-Amo

M 21

Multiline Licht

B

N

Bart Brans Bodystyling

53;58 64

De Bever Verf Center

59

Deco

27 30-31

E éSENZA

21

O Optiek Jo Van Kerckhoven

D

DUC I.D.

Nijs NV

73

Oversteyns Martine Goudsmid

55;59 49

P Pletsers

2

Pooltech

68

84

S

Seat & More

61

F

Sfeerfabriek

29

Siematic Keukenontwerpers

60

Fjord

20

G

T

Gert Kwanten Tuinaanleg

‘t Landhuys

83

Terrazza

64

Gervi NV

14;67 6

Tuincafé-Tuinhotel

TVS Fiber

H Hoofdzaak

58

Hydrolux

57

28

V VBD Poorten Vossen Mannenmode

4

65 38

X

L

XL Mode 69

L’Angelo Rosso

80

Z

Lavreysen

66

Zenz Wellness

48;63

La Bottega

zomermode

Vossen Dames- en Jeugdmode 42

I Immo Haven

MOBIELE MEDIA

watersport 65

Info: 62

Indien u wenst deel te nemen aan een van deze onderwerpen of interesse heeft in adverteren, kan u steeds contact opnemen met Kirby Molenberghs: 011 71 73 63

www.max-life.be


DE MAX VAN

VERONIQUE VOLDERS 12 MAART 1969

Runt als vierde generatie het Genkse familiebedrijf De Roos, gespecialiseerd in binnenhuisinrichting. De zaak werd in 1937 door haar overgrootmoeder Bertha Thomas opgericht.

Woonplaats: Hasselt Mijn huis is een gerenoveerd rijhuis tussen de grote en kleine Hasseltse ring en ligt op wandelafstand van de binnenstad. Mijn interieur is hedendaags ingericht met enkele landelijke accenten en met een meubel dat ik zelf ontworpen heb. Er is veel licht dankzij een lichtstraat van koepels en een kamerhoog -en breed raam. De moderne open keuken heeft een eiland en een drie meter lange tafel die tot aan de tuinzijde reikt. Wat ik uit de brand zou slepen: mezelf, aangezien ik alleen ben, en ik zou ook foto’s en persoonlijke spullen trachten te vrijwaren. In mijn interieur ontbreekt nog: voorlopig niets ... Aangezien ik zelf in de interieursector zit, zou ik wel constant veranderingen kunnen aanbrengen en bij- of verbouwen. Mijn stijl zou ik omschrijven als sportief-klassiek. Ik hou van familie en vrienden. Vooral vriendschappen vind ik erg belangrijk en schat ik naar waarde. Niets beter dan een tof gesprek in een ontspannen sfeer met een hapje en een drankje. Bij voorkeur een goed glas champagne. Ik verlaat nooit het huis zonder: handtas, sleutels, portefeuille. En omdat ik nogal een verstrooide aard heb, moet ik mezelf altijd herinneren om alles goed af te sluiten. Ik rijd met een Audi A5 cabrio. Mijn favoriete auto aller tijden is: Porsche Carrera. Ik droom van: Als noodnummer te fungeren voor iedereen die aan interieurvernieuwing toe is. Gewoon Veronique bellen. Een beetje naambekendheid over de grenzen verwerven, is eveneens een ambitie. En als ik toch dromen mag: een huis in Toscane. Ontspannen doe ik in de infrarood sauna en ook joggen is voor mij een ideale manier om tot rust te komen. Drie keer per week gaan lopen is het voornemen, maar dat lukt helaas niet altijd. Ook in fietsen zie ik een manier om te ontspannen. Ook gezellig uit gaan eten met vrienden is ontspannen evenals het lezen van een goed boek of het kijken naar een goede film op tv. Mijn hobby of passie is: lekkere wijn, champagne en uit gaan eten. Ook mijn werk doe ik met passie. Door veel te lezen over interieurs en mezelf regelmatig bij te scholen, tracht ik voortdurend op de hoogte te blijven van nieuwigheden. Favoriete restaurant(s): Ik probeer graag nieuwe dingen uit en daarvoor baseer ik me graag op tips van anderen en ook de Gault Millaut is mijn leidraad. Een vaste stek heb ik niet. Het kan zowel een goede brasserie zijn als een sterrenrestaurant. Strekt tot de aanbeveling: Entrepot (Hasselt), De Goei Goesting (Hasselt), Jürgen eetboetiek (Hasselt), Slagmolen (Opglabbeek), Mosselrestaurant Stas (Tongeren). Zelf kook ik het liefst: pasta op alle mogelijke wijzen en ook de wok is een dankbaar instrument. Favoriete reisbestemming: Italië met Toscane op kop, Zuid-Afrika. En hopelijk komt het er nog eens van om terug te kunnen gaan skiën. Levensmotto: Carpe Diem, alles draait om een goed evenwicht tussen werk en ontspanning.

82


‘t Landhuys c.v.b.a. Carports Weerterweg 103 | B - 3950 Bocholt

Exclusieve houten bijgebouwen

Kwaliteit is bij ons prioriteit!

‘t Landhuys c.v.b.a.

Weerterweg 103 - B-3950 Bocholt - Tel./Fax: +32(0)89 46 56 03 - GSM: +32(0)472 58 64 42 info@tlandhuys.be - www.tlandhuys.be (enkel na afspraak)


LIFE HAS ITS MOMENTS...

6SHQGLQJ9DOHQWLQHVZKHUHZHßUVWPHW

...MAKE THEM UNFORGETTABLE

PANDORA-JEWELRY.COM

Hasselt, St.-Jozefstraat 7 (tegenover TT-wijk), Tel.: 011 28 51 54 • Diest, Botermarkt 16 (naast C&A), Tel.: 013 32 69 39 Neerpelt, Kempenplein 12 (parking Delhaize), Tel.: 011 66 53 56 • Lommel, Kerkstraat 31, Tel.: 011 55 57 32 www.esenza.be

Profile for maXLife

maXLife Limburg Lifestyle 6  

maXLife, het magazine dat met open vizier pleit voor plezier en levens-stijl. Gevoelig aan zinnenprikkelende exclusiviteit bericht maXLife o...

maXLife Limburg Lifestyle 6  

maXLife, het magazine dat met open vizier pleit voor plezier en levens-stijl. Gevoelig aan zinnenprikkelende exclusiviteit bericht maXLife o...

Profile for max-life
Advertisement