__MAIN_TEXT__

Page 1

Nummer 7 - April 2013 - Jaargang 3 - maXLife verschijnt 3 keer per jaar -

www.max-life.be

ERIC DE WAELE

HEURSEL

EUROPA’S OUDSTE JUWELIERSZAAK


Fanaten van gastronomisch genieten in een gezellig k ader zitten uitstekend in Oud Walle. Het restaurant aan de rand van Kor trijk bevindt zich op het eind van een doodlopende straat, vlak bij de Ring. De ideale omgeving om te genieten van de heerlijke menu’s die chef-kok Frederik Desmet op het bord tover t.

Wa l l e 1 9 9 | 8 5 0 0 K o r t r i j k | T 0 5 6 2 2 6 5 5 3 | i n fo @ o u d w a l l e. b e | w w w. o u d w a l l e. b e


Inhoud FASHION

COVERSTORY

OUTDOOR DESIGN

14.

28. MOBILITY

40.

8.

CULINAIR

46.

ZOOM

De actualiteit op scherp gesteld

4

HOOFDSTUK

Stéphane Beel

7

INTERIEUR

Het leukste design van het moment

20

OUTDOOR DESIGN

Leuke tuingadgets

32

MULTIMEDIA

De leukste hebbedingen

36

MOBILIT Y

De Mercedes-Benz SL bestaat 60 jaar

50

DE MAX VAN

Patrick Lips

54

COLOFON: Redactiesecretariaat en publiciteitsvoorwaarden: Big Media Group nv, Louis Pasteurstraat 21, 3920 Lommel, Tel.: 011 71 73 63, Fax: 011 71 73 64, e-mail: info@max-life. be - Bestuurder: Thieu Cuypers - Hoofdredactie: Christophe De Schauvre - Publiciteits- en redactiecoördinatie: Angelique de Leeuw, Vicky Kox, Sylvie Loenders, Cindy Thys Werkten mee aan dit nummer: Eduard Coddé, Ingeborg Deleye, Jan De Naeyer, Natalie Helsen, Jan Jacobs, Sophie Siersack - Fotografie: Koen Bauters, Jesse Willems Imagedesk, Aaron Lapeirre, Carlo Verfaille - Productiehuis / Grafische vormgeving: Big Media Group N.V. - Martine Vandervoort, Walter Vranken, Dirk van Bun, Johny Verstegen - Druk: Drukkerij Hendrix - Verantwoordelijke uitgever: Thieu Cuypers, p/a Big Media Group nv Copyrights: de overname van gehele of gedeeltelijke artikels is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever (Big Media Group nv). “Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers”

3


MAXLIFE - ZOOM

MAXLIFE TIP: STORYBOX

DE MEMO-PAREL

‘The Gift of a Lifetime’ luidt de baseline van StoryBox. Het is een unieke manier om je levensverhaal te laten optekenen en de scharniermomenten te laten vereeuwigen. Journaliste Pascal Baelden zorgt daarmee voor een even unieke als memorabele parel om door te geven aan het nageslacht. Een zakenman die anoniem wenst te blijven, getuigt: “Nu ik op het punt sta om het familiebedrijf door te geven aan de volgende generatie leek me de tijd rijp om terug te blikken. Ik was vaak de afwezige vader. Door mijn verhaal te vertellen, hoop ik dat mijn kinderen en kleinkinderen beter begrijpen waarom. En misschien kan mijn verleden hen helpen bij het nemen van beslissingen in de toekomst.” Journaliste Pascal Baelden werkte onder meer voor magazines als Weekend Knack, Sabato en Feeling en was in die hoedanig-

StoryBox stelt levensverhalen en -wijsheden te boek, met als resultaat een uniek boek en memorabel cadeau voor het nageslacht.

heid voortdurend op zoek naar levensverhalen die wijsheid en inzicht verschaffen. Met StoryBox wil ze levensverhalen en scharniermomenten vereeuwigen op papier. Met als resultaat een boek verpakt in een tijdloze geschenkdoos die mensen vervolgens kunnen geven aan een speciaal iemand, op een speciaal moment. Sinds de oprichting in 2012 heeft StoryBox op die manier al diverse

gedaanten aangenomen. Als huwelijksaanzoek aan een geliefde, als afscheidscadeau aan een collega die met pensioen gaat, als testament van een grootvader aan zijn enige kleinzoon. Maar het kan ook in de andere richting. Kleinkinderen schenken een ‘blanco’ StoryBox aan hun grootvader, die hiermee wordt uitgenodigd om een stukje familiegeschiedenis te delen. WWW.STORYBOX.BE

OPTIEK COLLET TE ZET 40 JARIG JUBILEUM KRACHT BIJ ZEISS VISION STORE BRENGT ZICHT OP DE TOEKOMST GENT – Als ZEIS Vision Store geeft Optiek Collette een volledig nieuwe invulling aan de optiekzaak. Onder impuls van Christophe Collette krijgt de bekende brillenwinkel een hypermoderne en ingenieuze ZEISS Vision Store bij, met het ZEISS i.ProfilerPLUS meetinstrument als het nec plus ultra. Christophe Collette, tweede generatie achter Optiek Collette, heeft reeds jaren expertise in de optiekwereld opgedaan in zowel binnen- als buitenland. Twee jaar geleden nam hij de zaak van zijn ouders over en rezen de plannen voor een tweede zaak, de ZEISS Vision Store. Het is de eerste Belgische ZEISS Vision Store en “een mijlpaal voor ons merk dat zelf het 100-jarige bestaan van de ZEISS brillengla-

1 4

zen viert,” zegt Stephen De Milt, Marketing Specialist bij Carl Zeiss Vision België. De ZEISS Vision Store zet het 40-jarig jubileum van Optiek Collette alvast extra kracht bij. Het is geen standaard optiekzaak, maar een hypermoderne en aantrekkelijke, sfeervolle verlichte omgeving waar reclamemateriaal en affiches achterwege blijven

én de klant centraal staat. Er wordt gebruik gemaakt van de ZEISS i.ProfilerPLUS, het allernieuwste en bijzonder accurate meetinstrument, en de ZEISS i.Terminal 2 voor een haarfijne centrering van de brillenglazen. Die laten toe om de glazen optimaal op maat te laten maken. WWW.OPTIEKCOLLETTE.BE


A n. Ko

Ko rtri jks est ee

lb

nw e

tla

er an

an Kon. Astridla

Kon. Fabiolalaan

Station GENT Sint-Pieters

Pr. Clementinalaan

g


MAXLIFE - HOOFDSTUK

Stéphane Beel is één van ‘s lands bekendste architecten. De in 1955 in Kortrijk geboren architect gaf een nieuwe invulling aan het begrip eenvoud in de architectuur en hij is zonder twijfel de opvallendste vertegenwoordiger van de ‘Nieuwe Eenvoud’, een stroming die sinds eind jaren ‘90 furore maakte in Vlaanderen. Beel tekende heel wat prestigeprojecten uit in Vlaanderen gaande van het Rubenshuis tot het Raveelmuseum, van het Gentse gerechtsgebouw tot het Leuvense museum M. Zijn bureau Stéphane Beel Architects telt meer dan 40 medewerkers SBA en staat nu ook in voor de groots opgezette renovatie van het Tervuurse Afrikamuseum. www.stephanebeel.com PORTRET JESSE WILLEMS – IMAGEDESK

1 7


ERIC DE WAELE LEIDT DE OUDSTE JUWELIERSZAAK VAN EUROPA

IN DEN BEGINNE WAREN ER DE HEURSELS De tand des tijds vreet oppervlakkige schoonheid genadeloos weg, al geldt dat kennelijk niet voor elke branche. De geschiedenis van de Gentse juwelierszaak Heursel voert ons naar het illustere jaar 1745 terug. Vandaag staat het oorspronkelijke pand op de hoek van de Langemunt in het hart van Gent nog steeds recht. En hoe. Huidig zaakvoerder Eric De Waele trakteert ons op een gesprek over edelstenen, passie voor de ambacht en een erfgoed dat goud waard blijkt. DOOR INGEBORG DELEYE (TEKST) EN AARON LAPEIRRE (FOTO’S)

In den beginne waren er de Heursels, de familie die hun naam aan de zaak schonk en gedurende drie generaties actief bleef. Op het eind van de negentiende eeuw nam Erics betbetovergrootmoeder de zaak over. Eeuwen later leidt Eric als telg van de vierde generatie De Waele de zaak, in hetzelfde pand in het hart van Gent waar de geschiedenis ooit begon. Is een kind met voorouders van dit kaliber voorbestemd om juwelier te worden? Ik heb daar nooit over nagedacht. Maar ik heb mij tegelijk ook nooit tot iets verplicht gevoeld. Dat ik in het beroep wou gaan, was vrij snel duidelijk. Maar ik was nooit van plan om de zaak van mijn ouders over te nemen. Op de leeftijd van negentien jaar kun je de zakelijke kant van zo’n onderneming nog niet inschatten. Gelukkig misschien. Maar het is op een natuurlijke manier uiteindelijk toch zo geëvolueerd. Werd de stiel u met de paplepel ingegeven? Mijn ouderlijk huis bevindt zich boven de huidige winkel. Ik zag mijn vader van jongsaf aan horloges herstellen en juwelen polijsten, ik heb mijn moeder altijd zien rekenen en boekhouding doen. Ik zag hen verkopen, ik beleefde alles van heel dichtbij. Aan tafel werd over het beroep gesproken, ik zag leveranciers uit Italië binnen en buiten waaien. Ik ben als kind zeer betrokken geweest en dat probeer ik nu ook met mijn eigen kinderen te doen. Hoopt u op een opvolger? De juwelierszaak is een deel van ons leven. Ik probeer mijn vijf kinderen zoveel

8

mogelijk bij mijn passie te betrekken. Ik zou het natuurlijk fantastisch vinden als een van hen de zaak zou willen overnemen, al hebben ze voorlopig een andere richting gekozen. Mijn dochter van 19 heeft mij vorige week wel naar de beurs van Hongkong vergezeld, op prospectie. Ze zijn oprecht geïnteresseerd, maar ze zien ook de minpuntjes van het beroep heel nuchter in. Het kapitaal en de veiligheid, bijvoorbeeld. Daar valt iets voor te zeggen, maar vanuit mijn passie zou ik hen de stiel toch met heel mijn hart aanraden. Zij hebben voorlopig dan wel een andere richting gekozen, maar ik denk gelukkig zelf nog niet aan stoppen. (lacht) Als een van mijn kinderen toch nog voor de branche kiest, dan zal ik hen met alle plezier en passie van de wereld opleiden.

STAGEPARCOURS Heeft u ooit een andere weg overwogen? Ik kook graag en ik eet graag, dat is een andere passie. Ook houtbewerking heeft mij altijd aangesproken. Daarnaast is modelbouw een belangrijke hobby geweest. Heel wat creatieve nevenactiviteiten dus, dat wel. Ik ben uiteindelijk ook niet naar een juweliers- of horlogemakersschool getrokken. Dat had mij te veel tijd gekost. Ik wou de praktijk al doende leren en heb voor een parcours van stages gekozen. Ik wilde in de fabriek werken, aan een werkbank staan. Is zo’n ambacht niet vooral een kwestie van talent? Op mijn veertiende zette mijn vader mij voor het eerst aan een werkbank. Ik

mocht een zilveren plaatje graveren, met de E van Erik. (lacht) Hij was een vakman pur sang. Aan het graveren zag hij of er enige aanleg aanwezig was. Het geduld alleen al! En daar is toch iets van aan gebleken. Wij zijn vandaag geen meestergraveerders meer, maar we graveren in het atelier nog steeds horloges met de hand, al kost ons dat ongetwijfeld meer tijd dan de authentieke vakmannen. Het zijn ambachten van dat kaliber die verloren gaan. Ik sta er dan ook op om de liefde voor het vak te blijven verspreiden. Welk parcours heeft u na die eerste gravure afgelegd? Ik studeerde niet graag, was nooit een goede leerling. Na mijn legerdienst was het enige wat mij aansprak het ambacht van goudsmid. Eén week stage volstond om te beseffen dat ik juist zat. Na enkele maanden vroeg de meestergast om te blijven, maar ik was te nieuwsgierig. Ik wou ook die andere aspecten van het vak ontdekken. Ik heb daarna nog bij een diamantair en de gerenommeerde Zwitserse horlogemaker Ebel stage gelopen. Uiteindelijk heb ik het geluk gehad om mijn stage te kunnen afronden met een cursus van vier maanden aan het Centre de Formation Horlogère de Lausanne (CFH), een instituut dat ondertussen verdwenen is. Daarna verkaste ik voor een verblijf van anderhalf jaar naar New York, waar ik verder voor Ebel werkte. Ondertussen was ik vader geworden, waardoor we uiteindelijk naar Gent zijn teruggekeerd. Zes maanden later heb ik er de zaak van mijn ouders overgenomen. Ik was toen 27. En dat avontuur is vandaag dus nog altijd bezig.


MAXLIFE - COVERSTORY

“OP MIJN VIERTIENDE MOCHT IK VAN MIJN VADER EEN ZILVEREN PLAATJE GRAVEREN. DE E VAN ERIC. AAN HET GRAVEREN ZAG HIJ DAT IK AANLEG HAD. JE MOET ER IMMERS VEEL GEDULD VOOR HEBBEN.”

9


“TOEN IK TERUGKWAM UIT NEW YORK, LIEP IK OVER VAN IDEEËN EN ENTHOUSIASME. MET DE EERSTE DRAAGBARE COMPUTER IN MIJN VALIES KLAAR OM HET KLANTENBESTAND TE GAAN ORGANISEREN.”

10


MAXLIFE - COVERSTORY

INNOVATIE Heeft u het roer toen drastisch omgegooid? Ik was jong, ik kwam recht uit de Verenigde Staten. Ik was een vat vol nieuwe ideeën. Ik had een van de eerste draagbare computers in een gigantische valies mee naar huis en ik wou onmiddellijk een klantenbestand organiseren. Mijn ouders waren vooral tevreden dat ik zo enthousiast was, dat ik ervoor ging. Ze hebben mij nooit afgeremd. Na vijf jaar heb ik een winkel in de Korte Dagsteeg geopend, om het oorspronkelijke pand aan de Langemunt rustig te kunnen verbouwen. Ik heb het historische pand heropgebouwd tot op de bovenste verdieping. Dat is voor mij persoonlijk de grootste realisatie geweest. Daarnaast heb ik ook een eigen atelier opgericht, want mijn ouders besteedden het uitvoerende werk oorspronkelijk nog uit. En tot op vandaag is er aan die innovatie eigenlijk geen einde gekomen. Vorig jaar hebben wij een CNC-machine gekocht. Dat is een 3D-printer waarmee we plastic prototypes van juwelen met de machine kunnen maken. Dan kunnen we nog zelf de juwelen met de hand vervaardigen of de moule uitbesteden om het model te laten gieten. En dan zijn er de leuke aspecten zoals de bijzondere corners in de winkel, de shops-in-shop. Van die kleine extra’s zorgen nog elke dag voor vernieuwing. Zijn er ook heilige principes, waar niet aan geraakt wordt? De edelsteenkunde. De vakkennis. De eerlijkheid, het vertrouwen. Sommige personeelsleden werken hier twintig à dertig jaar. Die algemene begrippen mogen hol klinken, voor ons zijn ze dat allerminst. Mijn vader is ondertussen 81 jaar en woont in het buitenland, maar als er een grote verkoop gebeurt, is hij nog altijd graag op de hoogte. De betrokkenheid blijft groot. Ondertussen leidt u de zaak 24 jaar. Hoe ziet een gemiddelde werkdag er uit? Op een enkele internationale beurs na, ben ik altijd in de zaak in Gent. Ik probeer hier zo veel mogelijk aanwezig te zijn. Ik vind dat belangrijk, zowel naar het personeel als naar de veiligheid toe. Ik verkoop vooral juwelen, de mensen vragen ook naar mij. Ik koop alle stenen zelf in en ik leid het atelier. Het enige wat

ik uitbesteed, is de papierwinkel. (lacht) Ook het creatieve werk laat ik aan de vakmannen in het atelier over. Het is iets wat je elke dag moet doen om er bedreven in te blijven. We willen instaan voor het totaalconcept en dat kan ik natuurlijk niet alleen. We beginnen van goud in om het even welke vorm: letterlijk van nul tot het zetten van de stenen. Hier gaat niets buiten tot het afgewerkt is. Klanten moeten de garantie krijgen dat ik als enige verantwoordelijk ben voor het eindresultaat. En dat is geen 9-to-5 job, neen. Mijn zaak is mijn zesde kind. Dat vergt onderhoud en investering. Ook het nemen van risico’s hoort daar bij, ja. En in een sector als deze spreken we dan over grote kapitalen.

“DE VEILIGHEID IN EEN JUWELIERSZAAK IS EN BLIJFT EEN JACKPOT.” Zijn er internationale ambities? De wereld wordt kleiner en kleiner. Wij verkopen ondertussen ook tweedehands horloges en juwelen via onze website. Dat nationale én internationale netwerk is zo belangrijk, ondernemers moeten uit hun kot komen. Vorig jaar ben ik via de organisatie Flanders Investment and Trade (FIT) in China met touroperators gaan spreken. Ik wil de Chinezen hier binnenhalen. (lacht) Als je daar over diamant spreekt, gaat niét de stad Antwerpen over de tongen. Amsterdam! Dat is doodjammer. Iemand heeft die Nederlandse stad blijkbaar ooit internationaal steviger op de kaart gezet. Ik zie dat voor een deel als mijn opdracht, en dan niet alleen voor de stad Gent. Hoe kunnen we de toeristen aantrekken en van onze troeven overtuigen? België is een aantrekkelijk land maar we mogen dat best wat meer uitspelen. En dat is niet evident, zeker niet in het luxesegment. Maar wij zijn de oudste juwelenzaak van Europa, daarmee kan een mens zich al eens profileren in het buitenland toch?

DREMPELS VERLAGEN Stapt iedereen zonder drempelvrees een zaak als de uwe binnen?

Dat zou in theorie moeten kunnen, al is het maar voor een koffie. Ik wil die interesse en die passie voor juwelen en de ambacht daarachter cultiveren. We investeren traditiegetrouw in de band met onze klanten. Zo organiseren we op regelmatige basis evenementen, waar iedereen met interesse voor juwelen met de nieuwe trends van een bepaald label of een onbekend aspect van het ambacht kan kennismaken. Op het meest recente evenement kwam een Zwitsers horlogemaker de mannen het binnenwerk van zijn uurwerken haarfijn uitleggen, terwijl de vrouwen ondertussen een blik in het atelier werd gegund. Investeren in interesse, noem ik dat graag. Zonder de aandacht voor de veiligheid te verliezen natuurlijk. Het is een aspect dat standaard met uw beroep wordt geassocieerd. Terecht? Ja. Ook wij hebben ons deel ongeluk meegemaakt, ik ben een aantal keer bestolen. Dan wordt een mens voorzichtiger. Ik beslis wie hier binnenkomt en dat wordt na twintig jaar ervaring een gevoelsverhaal. Ik zag ooit een man aan de etalage met een zak van een andere juwelierszaak. Dat is vreemd, om maar een voorbeeld te geven. Wie een juweel of horloge aankoopt gaat niet van de ene juwelierszaak naar de andere hossen, wat windowshoppen. Dan werkt mijn zesde zintuig. Het veiligheidsaspect blijft een jackpot. Ik investeer jaarlijks in de veiligheid van ons pand, daar moet je als juwelier standaard een deel van het budget voor reserveren. Mag u dan bang zijn? Bang zijn heeft geen zin. Ik heb al wel wat geluk gehad, maar met angst valt een beroep als dit niet uit te oefenen. Die extra voorzorgen zijn het mij altijd waard geweest. Tot slot, kwestie van helemaal mee te zijn. Zijn er ook in de juwelen zomertrends op komst? Ja, ook onze branche is zeer tendentieus. Geel, oranje en pastelkleuren doen het deze zomer goed. In de edelsteenkunde komen werkelijk alle kleuren voor en die zijn onvermijdelijk onderhevig aan een bepaalde mode. Misschien soms wat té snel en veranderend, voor een luxesegment als dit. Maar we houden even graag vast aan klassiekers. Goud gaat een heel leven mee. (lacht)

11


- FOR PEOPLE, FOR HORSES Multifunctioneel park met: State of the art paardensportcentrum Uitgebreid aanbod aan hippische en niet hippische activiteiten - VANAF NAJAAR 2013 -

12 Speeltuinstraat 8 - 3660 Opglabbeek - T 089 36 43 17 - info@sentowerpark.com - www.sentowerpark.com


MAXLIFE - FASHION

Het zijn de James Deans van de street, stijlmoguls, inspiratiebronnen, rolmodellen. Mannen met een iconische stijl waarvoor iedereens mond even openvalt. Laat je inspireren door deze heren.

KINGS OF THE STREETS

INSPIRERENDE STIJLMOGULS DOOR NATALIE HELSEN

CHRISTOPHER BASTIN DE ZWEEDSE AMERIKAAN

Z

ijn volle baard en pronte neus, doen je vermoeden dat hij Frans is en moest je enkel op z’n preppy vintagestijl afgaan, zou je zweren dat hij Amerikaans is. Maar de kleine details verraden dan weer z’n Scandinavische - meer precies zijn Zweedse - roots. Bij toplabels als H&M en Acne deed hij ervaring op aan zowel de productie- als inkoopzijde van de kledingindustrie tot hij op een dag in 2005 besluit het roer om te gooien en zich als designer aan te bieden bij kledingmerk GANT. Toentertijd geen greintje ervaring (naar eigen zeggen kon hij geen lijn recht knippen) maar dankzij z’n goede neus voor al wat schoon is ondertussen wel opgeklommen van T-shirtdesigner bij GANT, naar hoofddesigner van GANT Rugger. Deze laatste is de American Heritage-lijn van het label dat hij trouwens succesvol herlanceerde.

STIJL Bastin kleedt zich - en dat kan je van 14

een hoofdontwerper wel verwachten naar zijn eigen merk: ietwat Ivy League, ietwat preppy. Klinkt als Chinees? Wel, probeer je dan de gesofisticeerde Amerikaanse universiteitsstudent uit de sixties in te beelden: camel-kleurige brogues, marineblauwe blazers en een flair als kwam je net van een zeilclub op weg naar de boathouse. Bastin is veelzijdig zoals het een stijlicoon betaamt: zal je zien in wollen klassieken jassen met dubbele knopenrij, maar op sneakers en in jeans vind je hem net zo goed terug.

ONTHOU Bij deze baardige Zweed draait het allemaal om basics. Met witte sneakers en lederen geklede schoenen, een chino, een V-hals trui en een klassieke trenchcoat heb je de perfecte toolkit in handen om te mixen en te matchen en overal de King of Style te zijn. WWW.GANT.COM/COOK-GANT-RUGGER


MAXLIFE - FASHION

WARIS AHLUWALIA SIKH CHIC

G

eboren in een klein dorpje aan de voet van de Himalaya en nu al enkele jaren de fashiontalk of town. In New York dan toch. Zijn rol als treincontroleur in de avondvullende prent “The Darjeeling Limited” was voor Ahluwalia “gewoon een vriendendienstje” voor goede vriend en filmregisseur Wes Anderson (The Royal Tenenbaums, Moonrise Kingdom…). Naast parttime acteur is hij een schatkist aan inspiratie voor modebloggers en beste maatje van zowat elke celebrity die ertoe doet. Bovendien is hij een niet onverdienstelijk juweelontwerper. Zo ontwerpt

deze Sikh, die in de wandelgangen ook bekend staat als de Punk Maharaja, onder de noemer “House of Waris” juwelen en heeft hij een teashop onder zijn winkel onder de New Yorkse High Line.

ZIJN STIJL Of hij nu kiest voor een smoking, een paar versleten desert boots, een nonchalant sjaaltje of een grungy jeansshortje… Met zijn lange zwarte baard, onafscheidelijke sikhtulband en voorname voorkomen heeft Ahluwalia altijd iets royaals om zich heen. Zijn stijl als de fascinerende symbiose van zijn Punjab cultuur en zijn kosmo-

politische ervaringen. Vintage, jeans, basics van A.P.C. het past als gegoten voor deze Chique Sikh.

ONTHOU Ahluwalia probeert zijn garderobe zo authentiek mogelijk samen te stellen. Aan het Britse magazine GQ vertelde hij hoe mode en stijl voor hem alles te maken hebben met bewustzijn. Over weten waar je spullen vandaan komen en je daar ook echt bewust van zijn. En nog een goeie tip: Een Ray-Ban Aviator-zonnebril, is als een jeans voor je gezicht. Onmisbaar!

WWW.HOUSEOFWARIS.COM

15


MAXLIFE - FASHION

LAPO ELKANN L’ENFANT TERRIBLE

A

ls telg van de vermogende Fiatfamilie – zijn grootvader Gianni Agnelli was het hoofd van de Italiaanse autogigant – heeft Elkanns curriculum vitae heel wat bijzonders: zo blies hij Fiat nieuw leven in en stond mee aan de wieg van de nieuwe Fiat 500, verleende z’n diensten aan Ferrari en Maserati en was ooit nog personal assistent van niemand minder dan Henry Kissinger. De in New York geboren Italiaan staat nu aan het hoofd van zijn eigen kleding- en accessoiremerk Italia Indepent. Het is een hoogvlieger, maar met diep vallen heeft hij eveneens ervaring. De playboy is allesbehalve een onbekende voor de Italiaanse rioolpers: een decadente wagenvloot,

16

de schoonste vrouwen om z’n arm, onderonsjes met Berlusconi, seksorgieën met transseksuele prostituees en (veel te) véél poeder aan de neus tot zelfs een overdosis… Het gaf de pers genoeg stof voor sappige artikels en hem een reden om een jaar buiten de spotlights te treden.

uit zijn eigen collectie staat te poseren. Het is een gewaagde stijl, want met net te veel rood-wit-groen accessoires zou hij er als een Italiaanse eikel uitzien en met net wat minder aandacht voor details zou niemand z’n hoofd draaien.

ZIJN STIJL

Neem een voorbeeld aan deze playboy - nu, niet aan àl de aspecten van z’n levensstijl - en wees zeker niet te beroerd om een fel kostuum of een vrolijke blazer te kiezen als de gelegenheid zich voordoet.

Net zoals Opa Fiat – die zelfs tussen de Italiaanse macho’s bekend stond om z’n opvallende garderobe – heeft Elkann een neus voor esthetisch verantwoorde outfits. Noem het flamboyant of noem het opzichtig: het zal deze dandy worst wezen wanneer hij in een helblauw double breasted kostuum met bijpassend borstzakdoekje en een opvallende zonnebril

ONTHOU

WWW.ITALIAINDEPENDANT.COM


SHAKA MAIDOH & SAM LAMBERT BLACKALICIOUS

D

it Brits duo van zwart broederschap is quasi onafscheidelijk en staat aan de top van de Britse streetstyle. Zijn eerste kostuum kreeg Sam Lambert op zijn vijfde. Voor de zondagse mis. Ondertussen is de naar Londen uitgeweken Angolees hoofddesigner bij Spencer and Heart, een maatpakkenbedrijf dat zowat elke bekende Brit al aankleedde. Samen met Shaka Maidoh, zijn beste vriend, onderhoudt hij ook de Art Comes Firstblog.

STIJL Nee, je mag niet staren naar de mensen… maar soms zien ze er zo fascinerend goed uit dat je jezelf amper kan bedwingen om met veel ontzag nog eens om te kijken. Maidoh en Lambert moeten het met hun tot in de 18

details afgewerkte vintage stijl meer dan dagelijks meemaken. Ze combineren de eenvoudige elementen van verschillende Britse stijlen – van Mod tot Prep en Dandy – met veel zwart, Dr. Martens’. Met grote zwarte hoeden, gooien ze zelfs wat Amish elementen in de strijd.

ONTHOU Stijl schuilt in de kleinste details. Het gaat om de tijd nemen om je baard écht bij te knippen, om je te scheren op de ouderwetse manier. Maar het kan evenzeer een kwestie zijn van de juiste wingtip-schoenen voor een bepaalde broek te vinden. Een gesmaakte outfit hoéft geen aanslag op je financiële status te zijn: stijl begint bij een goed oog voor de juiste stoffen.

ARTCOMESFIRST.TUMBLR.COM


NICKELSON – NICK - WOOSTER ALFAMAN

N

oem hem gerust de Padre, de Don én de Godfather van de Amerikaanse streetstyle. Met 25 jaar ervaring in de mode-industrie aldaar heeft hij meer dan zijn stempel gezet op de American streetstyle, en dat hebben de fotografen en bloggers gezien. Zijn vader was mecanicien, maar al in zijn tienerjaren was het voor Wooster duidelijk dat zijn toekomst elders lag. Op zijn zestiende begon hij als inkoper, deed ervaring op bij Saatchi & Saatchi en scheerde later hoge toppen bij Amerikaanse modebedrijven/warenhuizen als Neiman Marcus, Thom Browne en de Gilt Groupe.

Nu kijkt hij als creatief directeur bij kledingketen JCPenney toe op de overzeese connecties, trends en de verjonging van het merk.

door verrassende combinaties met op maat gemaakte kostuums en subtiele details te vertalen naar een flamboyante en toch klassieke stijl.

ZIJN STIJL

ONTHOU

Ze noemen hem “Alfaman van de Amerikaanse streetstyle” of “Woost God”. Bijnamen die Wooster duidelijk aan zijn excentrieke maar archetypisch mannelijke stijl te danken heeft. Een stevig uit de kluiten gewassen (krul) snor, zijn meticuleus geschoren grijze bos en de opvallende tatoeages op armen en benen dragen allicht bij tot z’n street credibility. Felle accessoires - deze man is gék van neon, khaki en madras prints - weet hij

Wees avontuurlijk met prints. Woosters stijl zette camouflage weer op de kaart. Broeken, blazers, hemden of dassen, voor Woost God is àlles mogelijk in khaki of camou. Ook van gouden studs, neon en grote prints - vissen, haaien, pinguïns… niets is gek genoeg! - is hij fervent voorstander, maar dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. WWW.NICKWOOSTER.COM

19


Atelier Lievois

Sprekende interieurs van een luisterende ontwerper Michael Lievois startte in 2009 zijn ontwerpatelier in hartje Sint-Niklaas. De strakke, sfeervolle toonzaal en studio belichamen perfect zijn signatuur: functionele eenvoud, kwalitatieve materialen en, hier en daar, een eigenzinnige toets. “Wars van trends ontwerp ik in functie van de levensstijl van mijn klanten,” aldus Michael. “Ik ontdoe mijn ontwerpen bewust van overbodige franjes om visuele rust te scheppen.” Daar komt dikwijls maatwerk aan te pas om een perfecte symbiose te creëren tussen functionaliteit en de gewenste uitstraling.

Michael Lievois.

Vormgeven aan het leven Dankzij zijn jarenlange ervaring in de verkoop van designmeubilair voor particulieren en bedrijven, is klantgerichtheid geen loos begrip voor Michael. Hij luistert naar zijn opdrachtgevers en ontwerpt vanuit hun specifieke noden. Hij kent de levensstijl van zijn klanten en hun persoonlijke voorkeuren en stemt zijn interieurs daar naadloos op af.

Regentiestraat 12-14 | 9100 Sint-Niklaas | T 03 289 01 09 info@lievois.be | www.lievois.be

20

Westlaan 482 8800 ROESELARE T 051 226146 info@decoroonew.be


MAXLIFE - INTERIEUR

ONE NORDIC HAI LOUNGE CHAIR

SWEDESE FLOWER TABLE MONO De Flower Mono tafeltjes van Christine Schwarzer voor Swedese hebben wel wat weg van de organische vorm van Alvar Aalto’s glasvormen voor het Finse merk Iittala. Het essenhouten tafelblad is zowel verkrijgbaar in wit gelakte als zwarte uitvoering. De kleinste versie van dit tafeltje (L 66 x B 62 x H 46 cm) begint bij 683 euro, de grotere versie (L 114 x B 107 x H 46 cm) kost 1.003 euro.

De Italiaanse designer Luca Nichetto heeft een intrigerende loungestoel ontworpen. Het contrast tussen de ranke metalen structuur en het dik gevulde kussen geeft de Hai lounger een bijzondere aantrekkingskracht. De rugleuning kan overigens neergeklapt worden waardoor het compact kan worden verscheept én dat zal een impact hebben op de prijs. Hoeveel de lounger moet gaan kosten heeft producent One Nordic nog niet bekend gemaakt, wel dat het verkrijgbaar is in grijze en in zwarte uitvoering. WWW.ONENORDIC.COM

WWW.SWEDESE.SE

SCHØØN WØNEN &TRADITION LICHTVOETIG MELKKRUKJE Het gereputeerde architectenbureau Norm Arkitekter maakte eerder al voor het Deense merk &Tradition een herinterpretatie van het melkstoeltje. De naam Milk verwees naar het krukje om koeien mee te melken, maar het gaat evenwel om een tafellampje gemaakt van mondgeblazen opaal glas met blank houten pootjes. Schijn bedriegt overigens, want ook al lijkt de Milk zo groot als een krukje, in werkelijkheid is het slechts 29 cm hoog. Intussen is er een nieuwe variant op de markt gekomen met zwarte pootjes. Reken op 139 euro. WWW.ANDTRADITION.COM

LEXON AROUND CLOCK Het is even wennen om het uur af te kunnen lezen van dit Lexonklokje, maar geef het wat tijd. Around Clock, een ontwerp van Anthony Dickens, draait om zijn eigen as en het is het groene lijntje dat je aangeeft of het tijd is om te rocken. Het klokje heeft een diameter van 11 cm en kost slechts 29 euro. WWW.LEXON-DESIGN.BE

PAPPELINA PLASTIC MAT Pappelina, het merk van de Zweedse ontwerpster en oprichtster Lina Rickardsson, weeft tapijten en vlecht daarin zowel vakmanschap als tradities. De tapijten worden geweven uit pvc en polyester en zijn erg duurzaam. Voor een tapijt van 70 bij 120 cm moet je rekenen op 84 euro. Maar zowel in patronen, kleuren, afmetingen als prijs zijn er tal van varianten. WWW.PAPPELINA.COM

2 22


WE MAGAZINEREKJE Geen mooiere manier om je maXLifes te bewaren of andere magazines te stockeren dan in dit magazinerekje van het Deense label We. Het zwart gelakte stalen frame weegt goed 2,5 kg en meet 60 cm hoog. Het magazineformaat meet 33 bij 26 cm en is eveneens geschikt voor LP’s mocht je die collectioneren. Er is ook een kleinere versie van 25 cm hoog, maar we lopen liever hard van stapel. De grote versie kost goed 75 euro, de kleine variant minder dan 50 euro. WWW.WESHOP.DK

STRING KLASSIEKERREK NORTHERN DELIGHTS HET BOEK EMMA De Zweedse blogster Emma Fexeus werkte jarenlang als styliste voor een designmagazine tot ze in 2005 een blog besluit bij te houden. Met succes. Want Emma Designblogg geldt vandaag de dag als designbijbel voor iedereen die tuk is op Scandinavische interieurs. Lees: gestileerde settings waarin zwart en wit primeren en hout als een accentkleur wordt beschouwd. Haar blog klokt dagelijks af op 20.000 bezoekers en dat succes is ook uitgeverij Gestalten niet ontgaan. Het 240-pagina’s tellende boek van Emma Fexeus heet Northern Delights en verschijnt in maart. Richtprijs 48,95 euro. EMMAS.BLOGG.SE

String is dé klassieker uit het Scandinavische woonbeeld. Deze combinatie van stalen dragers met planksystemen werd in 1949 ontworpen door Nisse Strinning en String groeide daarmee uit tot een wereldwijd succes. Voor 125 euro heb je een hangrekje met drie leggers, maar je kan ook zelf gaan puzzelen met het systeem. Extra leggers (reken op ongeveer 100 euro voor drie) of een drager die op de grond steunt (118 euro per stuk of 213 euro per twee). WWW.ESPOO.BE OF WWW.YDEE.BE

KVADRAT KANT EN KLAAR GORDIJN De Franse designbroers Ronan en Erwan Bouroullec hebben voor het Deense label Kvadrat een slim kant en klaar gordijn bedacht dat je in een mum van tijd zelf ophangt. Het systeem is supereenvoudig: er zijn twee steunen om de draad mee aan de muur te bevestigen en waaraan de gordijnknijpers hangen. Inzake stof krijg je dan weer de keuze uit drie varianten: doorzichtig, gordijnstof of wol. Elke variant is dan beschikbaar in wit, rood of blauw. Je hangt alles op én het teveel aan stof knip je gewoon af. WWW.KVADRAT.DK

VERPAN BAR BOY De Bar Boy is een designklassieker van de hand van Verner Panton. Het mobiele opbergmeubel én bijzettafel in één werd ontworpen in 1963 en heeft een cilindervorm (diameter 38 cm) die onmiskenbaar Pantons voorliefde voor geometrie weergeeft. De hoogte is 72,5 cm en de Bar Boy is verkrijgbaar in wit of zwart. Kostprijs 1.104 euro. WWW.VERPANSHOP.NL

23 3


Peter Vanwynsberghe en Joke van Ammel.

Renatex

Stof tot nadenken Stijlvol en tijdloos. Zo kan je de gloednieuwe winkel van Renatex in Kortrijk omschrijven. Hét adres voor iedereen die zijn huis met smaakvol interieurtextiel wil inrichten. Renatex is geen onbekende in de wereld van textieldecoratie. Het familiebedrijf heeft al sinds ‘68 een winkel in de deelgemeente Rollegem. Het nieuwe, statige pand in het centrum van de stad trekt bijna 45 jaar later de lijn door naar accessoires en richt zich vooral tot particulieren. “In de nieuwe winkel zijn de collecties complementair met de shop op de eerste verdieping. Op die manier worden bedlinnen, gordijnen en behang volledig op elkaar afgestemd. In de winkel van Rollegem richten we ons vooral op de projectmarkt, maar iedereen is uiteraard welkom,” legt zaakvoerster Joke van Ammel uit.

Eigen atelier In de showroom op het gelijkvloers kunt u bij een kop koffie en onder professioneel advies de stoffen – van klassiek tot modern of strak – uitkiezen en vergelijken. Op de eerste verdieping vindt u de bijhorende accessoires. Maar het kan ook anders: Renatex komt met stalen in alle kleuren en de nodige vakkennis graag bij u thuis langs voor advies op maat van uw interieur. “We maken alles nog zelf in ons atelier in Rollegem, zodat we snel op de wensen van de klant kunnen inspelen,” aldus Joke van Ammel. “We volgen ook de nieuwe trends en kiezen voor kwaliteit waardoor klanten graag bij Renatex terugkomen!”

Jan Palfijnstraat 20 | 8500 Kortrijk | T 056 51 25 00 | info@renatex.be | www.renatex.be Openingsuren: Di - Zat: 10u - 12.30u en 13.30u - 18.30u – Maandag en zondag gesloten.

24

1


ISABELLE ONRAET INTERIEURARCHITECT

HEADQUARTERS Blaarhoekstraat 40 - 8570 Anzegem OFFICE: Mannebeekstraat 11 - Zone 2 Vijverdan - 8790 Waregem T 056 29 89 29 - F 056 29 89 39 - G 0478 404 728 info@isabelle-onraet.be - www.isabelle-onraet.be


EVERGEM Finlandstraat 19 | 9940 Evergem 09 261 51 90 | info@depuydthaarden.be www.depuydthaarden.be

KNOKKE NatiĂŤnlaan 215 | 8300 Knokke 050 34 24 44 | info@depuydthaarden.be www.depuydthaarden.be


MAXLIFE - OUTDOOR DESIGN

OM DE TUIN

Dat tuinen en terrassen almaar

GANDIA BLASCO

vaker als buitenkamers worden

TROPEZ

bestempeld

is

niet

nieuw.

Interieur en exterieur sluiten – bij voorkeur naadloos – op elkaar aan en vooral het meubilair versterkt die band. Het buitenmeubilair lijkt steeds meer op wat we in huis hebben staan.

De Tropez-lijn van Gandia Blasco heeft zowel de elegantie van zeilboten als dat ‘gesofistikeerd’ ambachtelijke van handgemaakte tennisrackets uit de jaren ‘20 en ‘30. De basisconstructie van dit ontwerp van designer Stefan Diez maakt gebruik van thermisch gelakte aluminium profielen waarop dan verschillende elementen worden toegevoegd zoals zitkussens voor de sofa’s of een porseleinen blad voor de tafels. De Tropez lijn omvat een bed, chaise longue, stoel met armsteun, poefs, hoge én lage tafels, krukjes en banken én uiteraard ook (modulaire) sofa’s. WWW.GANDIABLASCO.COM

WILDSPIRIT

MOONLOUNGER De Belgische fabrikant Wildspirit legt zich toe op het maken van designmeubelen uit duurzame, edele materialen zoals hout en leder maar dat belet hen niet om niet naar buiten te lonken. Zo is de MoonLounger van designer Gerd Couckhuyt een klassiek ogende lounge stoel, gemaakt uit beukenhout. Door een speciale hars en verlijming wordt hij weer-resistent en ook de sunbrella lederen bekleding kreeg met behulp van nanotechnologie een water- en vuil afstotende variant. Vergelijkingen met de LCW of de Lounge Chair Wood van Eames zijn niet uit de lucht gegrepen.

MAL 1956

BUITEN MET DIE EAMES

Producent Gloster speelt leentjebuur bij de Scandinavische school van Hans Wegner en Carl Hansen. De Dansk-lijn werd dan ook ontworpen met de hulp van Deen Povl Eskildsen, samen met Philip Behrens en heeft dezelfde organische vormtaal en maakt gebruik van teak in combinatie met nautic leather.

Mal 1956 is een moderne adaptatie van de jaren ‘50 klassieker, zij het niet in hout uitgevoerd maar in kunststof. In een unikleur gegoten ontstaat een loungezetel voor buitengebruik. Weliswaar minder comfortabel, want het plastic zit behoorlijk hard, maar doen plastic tuinmeubelen dat niet altijd? Mal is het jonge label van de Nederlander Bob Copray en Niels Wildenberg dat deze rotatiegegoten polyethylenen lounger commercialiseert. Verkrijgbaar in oranje (ral 2004), blauw (ral 5015), rood (ral 3020), wit (ral 9010), grijs (ral 7023), geel (ral 1023) of limoengroen (ral 1108060). De zetel met bijhorend poefje kost 898 euro.

WWW.GLOSTER.COM

WWW.MAL-FURNITURE.COM

WWW.WILDSPIRIT.EU

GLOSTER

LENEN BIJ DE DENEN

28


MAXLIFE - OUTDOOR DESIGN

VITEO

MINIMALISME De nieuwe Slim-collectie van Viteo maakt gebruik van thermogevormd Corian速 op een rank roestvrij stalen onderstel. De Corian速 is in deze slimme stoel slechts 3 mm dik en heeft een ergonomische zitvorm. Viteo weet hiermee de terraslounger tot het absolute minimum te herleiden. Voor het ultieme zitcomfort is een kussen aangewezen. WWW.VITEO.AT

TUINEN - TENNIS ZWEMVIJVERS DE VLIEGER & ZOON Brandstraat 36 A - 9080 Beervelde Tel: +32.9.355.69.68 - Fax: +32.9.355.50.24 Gsm: 0475.35.20.07 info@tennis-garden.be - www.tennis-garden.be 29


GENIETEN VAN EEN VAKANTIEDAG DICHTBIJ

ROESELARE

ThermenR, één van de mooiste saunacomplexen van belgie • 10 000 M2 • 8 SAUNA’S MET THERAPEUTISCH WERKING • BEKEND VOOR OPGIETSESSIES KOM IN DE STEMMING IN EEN SFEERVOL KADER, PROEF DE WEELDE VAN DE BADEN, ONTSPAN IN ÉÉN VAN DE VELE SAUNA’S, LAAT JE VERWENNEN DOOR ONS PROFESSIONEEL TEAM EN VERHEUG JE OP CULINAIRE HOOGSTANDJES. Kaasterstraat 44 | 8800 Roeselare | T +32 51 23 23 23 | info@thermenr.be | www.thermenr.be


Madeliefje

Buitenmeubilair op maat van uw persoonlijkheid Kwaliteit. Levensduur. Design. Dat zijn de criteria waarop Johan en Heidi Demeulemeester meubilair voor huis en tuin selecteren. Voeg daarbij hun ruim tien jaar ervaring en speciaalzaak Madeliefje heeft

van materialen en producten op basis van hun manier van leven, smaak, wensen en budget. We kunnen zelfs oplossingen op maat aanreiken. Onze filosofie van klantgerichtheid vertaalt zich verder in een goed uitgebouwde dienst-na-verkoop.”

alles om elke klant op zijn wenken te bedienen.

Van eigentijds tot tijdloos Toen Johan en zijn vrouw Madeliefje overnamen van zijn ouders, verschoof de focus van natuurvoeding volledig naar tuinmeubilair. “In onze vernieuwde Ethnicraft showroom bieden we een ‘rationeel-emotionele’ collectie in teak en eik. Voor tuin en terras omvat het aanbod dan weer een bijzonder brede keuze aan meubelen en toebehoren.”

Maatwerk Doorheen de jaren bouwden Johan en Heidi een ruime expertise op. “Wij adviseren de mensen bij hun keuze

De ruime showroom van Madeliefje biedt een overzicht van diverse exclusieve merken. De stijl gaat van eigentijds tot tijdloos klassiek. Kwaliteit en vormgeving geven duidelijk de toon aan. Toch omvat het assortiment artikelen uit alle prijssegmenten, maar steevast degelijk en duurzaam. “Wij houden een vinger aan de pols van de nieuwste ontwikkelingen. Momenteel zijn combinaties van hout met andere materialen, zoals inox, glas of kunstleder bijvoorbeeld erg in.” Het is een kwestie van smaak, maar elke smaak vindt bij Madeliefje zijn gading.

Brugsestraat 38 | 8020 Oostkamp | T +32 50 82 41 29 | info@madeliefje.be | www.madeliefje.be

31


MAXLIFE - OUTDOOR DESIGN

LEUKE TUINGADGETS

RÖSHULTS

DE ZWEEDSE KOK

Het Zweedse label Röshults weet als geen ander buitenmeubilair te stileren. Het gaat om vakmanschap en duurzaamheid, maar bovenal om eenvoud. De modulaire

aanpak maakt dat je een volledige geëquipeerde buitenkeuken kan installeren. Te beginnen met een barbecue (De Grill 200 kost 2.199 euro dan wel de grotere Grill 300 die 800 euro meer kost) gecombineerd met een Garden Kitchen module met spoelbak en extra werkruimte (1.999

euro) kom je al een heel eind. Uiteraard is het prijskaartje niet min, maar inzake kwaliteit en design ga je iets beters dan Röshults niet vinden. De tuintrolley heb je voor 1.199 euro maar misschien is de tafelgrill (499 euro) wel de meest overtuigende investering. SHOP.ROSHULTS.SE

ZEE DESIGN

TUINHASPEL USUALS

KWEEKKLASSE

Het kweken van verse kruiden is een must voor iedereen die houdt van koken. Het Nederlandse Usuals heeft daarvoor een kweekkas geësthetiseerd. Geen lelijke ondingen in je keuken, maar een gestileerde Greenhouse gemaakt van terracotta, RVS en plexiglas. De Greenhouse meet 54,5 bij 31 en 30 cm en kost 219 euro. WWW.USUALS.NL

Deze coole tuinhaspel in een hedendaagse kleur en monochrome look werd ontworpen door het Antwerpse designbureau Concrete en is uitgegeven bij het Gentse label ZEE design. Een op en top Belgisch designproduct dus. De Mirtoon tuinhaspel – overigens gehonoreerd met een Henry Van de Velde designlabel – is verkrijgbaar in een 10 m, dan wel 30 m versie en de haspel draait 180 graden rond een beugel en kan aan beide zijden plat tegen de muur worden bevestigd. Het vloeiend terugspoelsysteem heeft een automatische stop wat het gebruikscomfort verhoogt. De kleine versie kost 145 euro, de grote 295 euro. WWW.ZEEDESIGN.BE

PIGEON TOE

STRING LIGHTS Een gestileerde variant op de gekleurde tuinlampen zijn deze String Lights van Pigeon Toe. De tien lampen hebben een porseleinen kap waarvan de binnenkant kan worden gekozen in groen, blauw of oranje. Met een totale lengt van 3,35 m kom je al een heel eind, al kan je er ook aan elkaar schakelen. De richtprijs is 224 euro. WWW.BERESTERK.BE

32


Een totaalconcept voor uw tuin

Kruishoutemstraat 125 | 9870 Machelen a/d Leie | T 0476 91 97 87 | info@vierkantemeter.be

www.vierkantemeter.be


Steeds welkom in onze showroom ZONWERING - PVC & ALU - RAMEN

GratiS en vrijblijvende prijS-offerte

TIBEFLEX

Nijverheidskaai 12  9040 Gent  TEL: 09 218 98 98  info@tibeflex.be  WWW.TIBEFLEX.BE Openingsuren showroom: van ma tem vr van 8:30u tot 17:00 u en op za van 8:30u tot 15u


Zwembaden - Wellness - Poolhouses Totaalprojecten

Oostjachtpark 9, Sint-Niklaas T: 03/766 56 66 F:03/777 32 36 E: info@idealpool.be

www.idealpool.be


MAXLIFE - MULTIMEDIA

IAIN SINCLAIR

KREDIETKAARTLAMP SONY NWZ-W273

KLINKT IN DE OREN De nieuwste mp3-speler van Sony is een ideaal apparaat voor muzikale conditietraining. Het is immers het eerste model dat waterbestendig is tot op een diepte van 2 meter, ideaal voor tijdens het zwemmen of lopen en steeds is er de perfecte geluidskwaliteit waar de Walkman® prat op kan gaan. Ook na de training, tijdens het douchen, kan je gerust naar je muziek blijven luisteren. Met 4 GB geheugen heb je geen platenkasten bij, maar een behoorlijke selectie past er wel op. En dankzij de compatibiliteit met iTunes wordt het overzetten van al je favoriete tracks en muzieklijsten nog makkelijker. Deze Walkman® W273 kost 80 euro en heeft voldoende aan een snelle laadbeurt van 3 minuten om gedurende 60 minuten muziek te beluisteren: net voldoende om je trainingspak aan te trekken. Een volledig opgeladen batterij biedt 8 uur ononderbroken luistercomfort, meer dan voldoende voor zelfs de langste training. WWW.SONY.BE

De makers van de ons zeer gewaardeerde Card Sharp – het als kredietkaart vermomde zakmes – hebben een heruitgave klaar van hun in 1998 voor het eerst uitgebrachte zaklamp. Opnieuw opteren ze voor het handzame formaat van een betaalkaart waardoor je altijd een lampje in je portefeuille zitten hebt. Deze zaklampkaart van het Britse Iain Sinclair weegt nog geen 27 gram en heeft een LED-lampje dat 168 uur continu kan schijnen én je vooral toelaat om bijzonder veel licht in het duister te werpen. De Credit Card Flashlight kost 25 dollar. WWW.IAINSINCLAIR.COM

COOKOO

SMART MET TIJD Smart watches zijn de toekomst, ten minste als ze het verlengde zijn van je smartphone. En dat is de Cookoo, een analoog polshorloge dat ook notificaties ontvangt voor inkomende gesprekken, gemiste oproepen, agendaherinneringen, Facebookberichten en bereik- en batterijalarm. Daarnaast laat de Cookoo je toe om op Facebook Places in te checken, muziek op je iPhone aan te sturen en hij kan ook dienen als afstandsbediening van de camera. De Cookoo is als waterresistent horloge een aanrader want zo hoef je je smartphone niet voortdurend op zak te hebben, maar kan het rustig in je colbertje blijven steken. De Cookoo werd gefinancierd via Kickstarter en werkt vooralsnog enkel en alleen op de iPhone 4S, iPhone 5 en de iPad retina modellen (iPad ‘3’ en ‘4’) met iOS 5 of 6. De gratis app voor Android blijkt onderweg. De Cookoo kost 129,95 euro. WWW.COOKOOWATCH.EU

OD-11

CLOUD SPEAKER De Zweden van Teenage Engineering hebben met hun OD-11 een ultieme luidspreker gepresenteerd. De OD-11 is goed voor 100 Watt-versterking én krijgt het predikaat Cloud Speaker opgespeld. Het kan dus moeiteloos muziek streamen via WiFi of Bluetooth 4.0 zonder tussenkomst van andere media, apparaten of kabeltjes allerhande. Maar vooral het ravissante design spreekt tot de verbeelding.

bediening. De OD-11-bediening is herleid tot één gekleurde knop die je drukkend of draaiend toelaat om doorheen het muziekaanbod te gaan of het geluidsniveau en dergelijke te regelen. Deze knop bevat bovendien een magneet zodat je het op pakweg de koelkast kan ophangen. De OD-11 is vanaf de zomer verkrijgbaar, maar een prijs is vooralsnog niet bekend. WWW.OD-11.COMIAIN SINCLAIR

De Cloud Speaker reïncarneert de designmonoliet van Stig Carlsson uit 1974 en verlegt de belangrijkste functionaliteit naar de afstands36


Casa Grande

Stuur je huiselijk comfort via je iPhone Je iPad of iPhone. Meer heb je niet nodig om je huis te laten leven: het alarmsysteem sturen, de verwarming verhogen en wat sfeermuziek opleggen,

het

kan

allemaal

via

één

enkel

‘touchscreen’. Casa Grande in Melle plaatst al 15 jaar netwerken die je leven in huis compleet

behoort tot hun vak. “De klanten weten niet wat er vandaag al mogelijk is,” legt Yves Huys uit. “Je dochter via je iPhone binnenlaten of de home cinema activeren terwijl je onderweg bent, is tegenwoordig een koud kunstje.” Casa Grande programmeert alles efficiënt, zodat je je ‘slim huis’ via een heldere interface met je touchscreen kan bedienen.

Televisie achter schilderij

maken. Hun technische architecten zijn de nieuwe elektriciens.

Efficiëntie Casa Grande houdt rekening met jouw wensen; een volledige automatisering of het muziek- en televisiesysteem aanpassen

De toonzaal biedt een uiterst knap staaltje van hoe je de volledige automatisering perfect kan wegwerken: speakers zitten in de muur verwerkt, een televisie schuift met een lift uit een meubelstuk of verdwijnt achter een schilderij. “Om onze klanten de technische mogelijkheden van zo’n netwerk nog beter te tonen, creëren we in Sint-Martens-Latem een toonzaal die volledig als slim huis is ingericht. Die kan je bezoeken op afspraak.”

Gontrode Heirweg 27 | 9090 Melle | T 09 230 95 43 | info@casa-grande.be | www.casa-grande.be


T +32 (0)473 26 08 26 TRADITIONAL GREEN OAK OUTBUILDINGS: Poolhouses - garages - porches - gazebo’s - garden - guestrooms - carports - ofces - annexes - horse stables - sheds and barns

EXCLUSIEVE EIKENHOUTEN “OAKFRAMED” BUILDINGS OP MAAT.

Eindejaarsactie

2012

KITS OP MAAT “Do it yourself” TRADITIONEEL, AMBACHTELIJK EN ERVARING TOTAALCONCEPTEN

Crown Oak Europe - Schilde 0473 26 08 26 - info@crownoakeurope.be

RIETEN DAKEN - SMEEDIJZER

WWW.CROWNOAKEUROPE.BE Tal van referenties - Meer dan 10 jaar ervaring

CROWNOAK 1270.indd 1

29/10/12 11:20


MAXLIFE - MULTIMEDIA

SONOS

PLAYBAR HTC ONE

NIEUW VLAGGENSCHIP De nieuwe HTC One wordt als nieuwste vlaggenschip gepresenteerd. Met een een 4,7 inch scherm, full hd-resolutie met een hoge pixeldichtheid (468 ppi) en dat in een behuizing van slechts 9 mm dik. De aluminium unibody is verkrijgbaar in wit en zwart en heeft aan de voorkant, zowel boven als onder, metalen stroken met de speakers. Bijzonder is de ultrapixelcamera in de HTC One die elke pixel een groene, rode en blauwe laag geeft waardoor de camera tot 300 % meer licht zou vangen. De One werkt met een nieuwe versie van HTC Sense. Het nieuwe thuisscherm is de BlinkFeed: een stroom van updates, foto’s en nieuwtjes, in de vorm van tegels waar je doorheen kan scrollen. Voor het thuisscherm zijn al 1400 bronnen beschikbaar. Bij het eerste gebruik kan je onderwerpen en interesses opgeven, waarna Blink de feed automatisch van updates voorziet. Het ontwerp lijkt wat op de interface van Windows Phone. De HTC One zal vanaf de tweede helft van maart te koop zijn en heeft een richtprijs van 699 euro. WWW.HTC.COM/NL

Terwijl televisieproducenten hun niet aflatende zoektocht naar nog grotere schermen in nog slankere behuizing hier, moeten vooral de luidsprekers aan ruimte inboeten. Het euvel van de verminderde geluidskwaliteit moet dan maar verholpen worden met een soundbar. Ook Sonos heeft zich nu in de strijd geworpen met een soundbar die zich niet eensluidend tot de televisie richt, maar ook de moderne muziekliefhebber tegemoet wil treden. Het beproefde Sonos-recept daarvoor is eenvoudig: streaming audio, handig te bedienen met je smartphone of tablet.

De Sonos Playbar heeft zes mid-woofers en drie tweeters en dat pompt op niet onaardige wijze geluid de huiskamer in. Voor televisiedoeleinden perfect, al zou je voor de diepe klanken net wat meer Sub nodig hebben. Datzelfde gebrek aan bass speelt op als je gewoon muziek afspeelt en toch juichen we de komst van de Sonos Playbar toe. De richtprijs van 699 euro is behoorlijk, al kon je wel verwachten dat de ophangbeugel inbegrepen is, maar niet dus, daarvoor moet je net geen 40 euro bijbetalen. Hoe dan ook, als je tuk bent op internetradio of Spotify; of misschien al andere Sonos-toestellen in huis hebt, is dit dé bar! WWW.SONOS.COM

SAMSUNG GALAXY CAMERA

GOEDKOPE VARIANT OP KOMST? Samsung heeft een goedkopere variant op de Galaxy Camera aangekondigd. Door de hele 3G/4G-module weg te laten en enkel een dual-band WiFi over te houden, kan de prijs duchtig dalen. Momenteel kost de 16,3 megapixel, Android 4.1 Jelly Bean-gestuurde camera om en bij de 440 euro en dat is voor velen te hoog gegrepen. Het lijkt er sterk op dat het Koreaanse bedrijf inziet dat ze met dit nieuwe productgamma niet in competitie moet gaan met smartphones, maar net met de fototoestellen. Mocht je nu met de Galaxy Camera kunnen bellen, dan was dat iets anders, maar de enige meerwaarde van de 3G/4G-connectie is dat je foto’s vanaf elke locatie direct verzonden worden naar Dropbox, Facebook of Instagram. Het is nog onduidelijk of de Galaxy Camera met WiFi naar Europa komt en bijgevolg is de prijs ook niet bekend. WWW.SAMSUNG.BE

AJOTO

SCHRIJVEN IN ESSENTIE Ajoto is een schrijfinstrument in essentie. Toen ontwerpers Chris Holden en Tim Higgins vorig jaar de idee opvatten om een nieuwe pen op de markt te brengen, besloten ze via Kickstarter op zoek te gaan naar financiële middelen. Intussen staan alle details van hun Ajoto-plan op punt, van product tot inktvullingen en ook de verpakking is tot in de puntjes uitgekiend. Met de Ajoto-pen maak je geheid het verschil. WWW.AJOTO.COM

39


40


MAXLIFE - CULINAIR

ILLY-BARISTA BARRY GELENS EN ‘t ZILTE CHEF VIKI GEUNES OVER GOEDE KOFFIE

KOFFIEKLETS MET TWEE STERREN Slechte koffie proeven we onmiddellijk, maar wàt zit er in een goede koffie? Wat maakt die nu zoveel lekkerder smaakt? maXLife ging met een delegatie van Vlaamse managers in de koffieleer bij barista Barry Gelens én sterrenchef Viki Geunes. Op zoek naar het geheim van een zinnenprikkelende koffie. DOOR NATALIE HELSEN (TEKST) EN KOEN BAUTERS (FOTO’S

Koffie is voor velen essentiële brandstof om een werkdag door te komen. Misschien stel je er dan niet al te hoge eisen aan, maar ook in het weekend biedt zo een kopje koffie toch altijd een extra genoegen. Toch? En bedenk ook maar even hoe vaak we ‘op de koffie gaan’. Alsof koffie dan de tongen losmaakt, maar het is niet zozeer het drankje als wel het goedgeurend aroma der gezelligheid. Ondanks de talloze uren die we zo aan elkaar kletsen, vloeien er eigenlijk maar weinig woorden over het zwarte goud zelf. Wat weten we over koffie? ‘t Zilte, het tweesterrenrestaurant van chef Viki Geunes, doet dienst als klaslokaal. Deze topzaak verhuisde vorig jaar van Mol naar Antwerpen om er de negende verdieping van het Museum aan de Stroom – kortweg het MAS in te nemen. Net zoals het 360° panorama op Antwerpen richten we ons ook met open blik op de koffie. Daniel Bernon is manager bij Confiserie Geldhof uit Eeklo. Die naam zegt je misschien weinig, maar hun Cuberdons of ‘neuzekes’ doen zeker een belletje rinkelen. Voor hem gaat geen dag zonder koffie voorbij: “Ik drink makkelijk twee tot drie liter per dag: op kantoor is dat met een filter en thuis altijd Italiaanse espresso. Zo krijg je de smaak al snel te pakken, hé.” En hoe hij zijn liters het liefst drinkt? “Ik ben een échte kannibaal,” grijnst Bernon, “Als het gaat: zwart, Italiaans en heel sterk, bijna stroop. Voor de pit, hé.”

Het is een misverstand dat espresso door zijn sterke aroma meer cafeïne bevat dan filterkoffie. In één espresso zit ongeveer 60 milligram cafeïne, terwijl in een klassieke tas filterkoffie makkelijk 350 milligram zit.

41


MAXLIFE - CULINAIR

“Ik drink makkelijk twee tot drie liter per dag: op kantoor is dat met een filter en thuis altijd Italiaanse espresso. “

Ook voor Kristof D’Hoossche van het Zottegemse IT-bedrijf Net IT blijft het niet bij één koffietje tijdens het werk: “Eentje bij het ontbijt, nog eentje bij de dagbladhandelaar en dan nog een derde op kantoor. Dan zit ik al aan drie tassen en is het nog maar half negen! Spijtig genoeg kan koffie écht afgrijselijk zijn. Vaak is dat zo op grote evenementen of op hotel. Dan laat ik m’n tas soms liever staan, maar ja ... uit beleefdheid gaat dat natuurlijk niet.” Slechte koffie kan zich in elk café, op elke bedrijfsvloer en op elk evenement schuilhouden, maar de consument wordt gelukkig leergieriger en kent onderhand wel de écht lekkere koffie. Maar waarom koffie lekker is, daarvoor kan een workshop als deze helpen.

NEEN AAN DE FLETSE FILTER “Over koffie bestaan hardnekkige misverstanden,” vertelt Barry Gelens, koffie-onderwijzer van dienst. Als barista en regionaal manager van Italiaanse koffiekoning ‘Illy’ kent deze man de geheimen van ons aloude bakje troost. “Een eerste fabeltje gaat over het verschil in cafeïnegehalte tussen een espresso en filterkoffie,” vertelt hij. Menigeen denkt dat espresso door zijn sterke aroma meer cafeïne bevat dan koffie die met een filter of een cafetiere werd gemaakt. “Niets is minder waar,” legt Gelens uit: “In een tasje espresso zit ongeveer 60 milligram cafeïne, terwijl in een klassieke tas filterkoffie makkelijk 350 milligram zit. Zo zit je met enkele tassen natuurlijk al snel boven de dagelijks aanbevolen hoeveelheid cafeïne. Het essentiële verschil zit hem in de bereidingswijze: filter- of doorloopkoffie trekt drie tot vier minuten en in dat tijdsbestek kan meer cafeïne vrijkomen. Zo’n tas is heel waterig, waardoor mensen gaan denken dat de koffie niet zo sterk is en dat ze er zo wel tien op krijgen.”

42

Daniel Bernon, Confiserie Geldhof.

Kelly Liekens, Confiserie Geldhof.

“Een espresso daarentegen heeft veel minder water, maar veel krachtigere smaak omdat 90 % van de vetten en aroma’s in de koffieboon in je tas terecht komen. Maar dan hoor je de mensen zuchten: ‘Oh, daar ga ik niet van kunnen slapen hoor!’ Niets blijkt dus minder waar. Kijk maar naar Italianen, die drinken de hele dag door koffie, maar ze blijven wel normaal functioneren.”

Een kopje arabicakoffie zou dus bijgevolg als lekkerder én gezonder kunnen worden omschreven, zozeer dat je je afvraag waarom de robusta dan zoveel wordt gebruikt. Ja, waarom eigenlijk? Wel, veel koffieblends vermengen arabicabonen met een groot percentage van de kwalitatief mindere robustaboon en dat heeft volgens Gelens veel te maken met de mooie crèmelaag die robusta oplevert. “Tja, het oog wil ook wat. En uiteraard speelt ook het financiële plaatje mee. Door de makkelijke teelt – de boon wordt op minder grote hoogte geteeld en is zeer resistent tegen bacteriën – zijn robustabonen veel goedkoper.”

KEN UW BOON Ook het type koffieboon is van groot belang. Gelens legt uit: “Er zijn twee verschillende soorten koffiebonen: de Arabica en de Robusta. Het smaakverschil tussen deze bonen is enorm. In een robustaboon zit makkelijk 4,5 % meer cafeïne dan in een arabicaboon.” Aan de geur alleen al merk je een groot verschil. Chefkok Geunes heeft een heel groot geurenpalet en haalde de verschillende geuren uit de koffiesoorten. De Robusta deed hem denken aan rubber en verbrande chocola. “Zelfs naar een zolder of een kelder,” lacht Geunes. “Geen positieve geurtjes, hé? De arabica daarentegen heeft een veel zachtere geur, een die doet denken aan geroosterd brood, karamel en honing.”

Ook op de bedrijfsvloer wint robustakoffie of een blend het vaak van 100 % arabica. Nochtans is er dan veel meer koffie nodig om tot een volle smaak zoals bij arabicakoffie te komen. Een hogere grammage, heet dat dan. “Net als een motor op goede motorolie langer rijdt, gaat ook arabica langer mee,” stelt Gelens symbolisch. “Daardoor wordt het prijsverschil per kopje vaak bijna nihil.”

DO’S EN DON’TS VAN HET KOFFIEPROEVEN Vooraleer je je lippen natmaakt, de pink opricht en je tas aan de mond zet, eerst nog een kleine uiteenzetting over de do’s and don’ts van het koffieproeven. Want net als bij wijn, zijn er ook hier enkele richtlijnen waarmee je rekening moet houden. 1. EERST WATER, DE REST KOMT LATER: Neen, dat glaasje water dat je in de koffie-minnende zaken bij je koffie krijgt, dient niet om naderhand al het lekkers van je tong te spoelen. Integendeel. Drink je het glas water nadien, dan gaan alle heerlijke smaken na de koffie verloren.

Dus drink het voor je aan de koffie begint. Zo is de mond gespoeld en worden alle aroma’s van de koffie pas echt goed vastgehouden op de tong. 2. ZOETS ZEGT NIETS GOEDS: Voor zoetigheden geldt hetzelfde. In tegenstelling tot bij ons, serveren Italianen geen koekjes bij de koffie. Die doen daar al snel vermoeden dat het koekje iets maskeren moet. Zoals een slechte koffie bijvoorbeeld. En wat als er dessert in het spel is? Dan gaat het als volgt: eerst het dessert, dan water om de mond te spoelen en dan koffie.


MAXLIFE - CULINAIR

“Voortaan ga ik meer rekening houden met welke koffie ik drink. Zeker nu blijkt dat die flauwe aftreksels minder goed zijn voor de gezondheid. “

Kristof D’Hoossche, Net IT.

Jo Viane, Optima.

Daniel Bernon van de Cuberdonfabriek was al een en al oor en knikt nu beamend: “Als consument hebben we amper zicht over de koffie in de winkelrekken. Ik wil altijd graag weten wat er in mijn tas koffie zit. In de winkel weten ze dat meestal niet precies, dus ga ik naar een lokale koffiebrander. Daar kan je je eigen blend kiezen, ben je zeker dat je met 100 % arabica te maken hebt én zo krijg je de beste oogsten uit de beste landen.”

extractieprocessen kan parfumeren met koffieboontjes, zijn nog maar het begin. Ontbreekt het je aan zoveel culinair lef, dan heeft Geunes nog een leuke keukentip om deze uitzonderlijke combinatie op een eenvoudigere manier toe te passen. “Rasp bijvoorbeeld eens koffieboontjes, zo ga je de boon als het ware malen en komt het aroma vrij. Als je dat op wat bloemkool aanbrengt krijg je meteen een verrassend maar smaakvol smakenpalet.”

Hoeveel tassen koffie je best maximaal per dag drinkt? “Dat hangt van jezelf af,” vertelt onze barista. “Overdaad schaadt natuurlijk altijd, maar het is duidelijk dat een tasje van 100 % arabica espresso beter is voor het lichaam dan een grote mok filterkoffie.” Wat als u nu toch liever een grote tas koffie drinkt, in plaats van zo’n sterk shotje? Eenvoudig opgelost zegt hij: “Dan leng je je kopje espresso gewoon aan met heet water. Onze restaurants zouden daarvoor beter eens naar Italië kijken, waar je bij koffie standaard warm water krijgt. Wie langer van z’n tas wil genieten die lengt gewoon aan.”

BLOEMKOOL MET KOFFIE Bij ons vormen ‘koffie en koekjes’ nog steeds een onlosmakelijke tandem, maar chefkok Viki Geunes denkt daar anders over: “Het is geen noodzakelijke combinatie. Voor mij zijn bloemkool en koffie bijvoorbeeld een heel mooie match en een koffieparfum gaat ook goed samen met bepaalde schaaldieren zoals langoustines en ook met duif.” Geunes gaat met koffie dan ook veel verder dan wij durven dromen. De oliën en vinaigrettes die hij met speciale

de mensen wakker.” Boekenuitgever Marc Reijntjens van Tectum knikt instemmend: “Een goede koffie is voor mij echt een meerwaarde. Dat is de kers op de taart. Onze klanten krijgen dan ook enkel lekkere koffie voorgeschoteld.” Jo Viaene is manager bij het financieel planbureau Optima uit Gent. Hij keert alvast met wijze lessen naar huis: “Ik drink niet zo veel koffie, maar vanaf nu ga ik wel meer rekening houden met welke koffie ik net drink. Zeker nu blijkt dat die flauwe aftreksels minder goed voor de gezondheid zijn. Dat zet wel aan tot nadenken, ook voor op de werkvloer.”

MONO

Kristof D’Hoosche, Net IT: “Soms krijg ik afgrijselijke koffie voorgeschoteld. Dan laat ik m’n tas liever staan, maar uit beleefdheid kan ik niet altijd anders.”

Sinds 1933 bestaat Illy’s 100 % arabicakoffie uit 9 verschillende blends, verzameld uit de hele wereld, van Afrika tot in Amerika. Nieuw zijn nu de mono-arabica’s. Drie koffiesoorten die al sinds oudsher in de koffie zitten, krijgen hun eigen uitgave: Guatemala, Ethiopië en Brazilië. Perfect om de smaken apart te proeven of om thuis zelf eens als koffiemenger aan de slag te gaan. De aanbevolen prijs is 10,50 euro.

KOFFIE UNIVERSITEIT “Ook in ‘t Zilte merk ik de toegenomen aandacht voor koffie,” zegt Geunes. “Een goede koffie is bijna zoals een goed aperitief, het hoort bij een geslaagde maaltijd. Mensen willen naast een goeie start ook een goed einde, want dat dekt een groot deel van het hele plaatje. Door die groeiende aandacht, gaan we steeds verder in onze eigen ontdekkingstocht en zien we dat er grote kwaliteitsverschillen zijn tussen Italiaanse espresso en onze grote tas koffie van vroeger. Wat is dat nu, een écht goeie koffie? Het schudt

In 2000 richtte Illy de allereerste koffieuniversiteit op in het Italiaanse Triëst: de Università del caffè. Ondertussen zijn er wereldwijd 23 dergelijke universiteiten. De Belgische vestiging opende zijn deuren in Antwerpen. Voor koffielovers – nieuwbakken of met veel ervaring – organiseert de koffiereus proefnamiddagen en diners waarbij alle essentiële details voor een heerlijke koffie uit de doeken worden gedaan. Voor meer informatie, mailt u naar nathalie.troadec@illy.com of vivian.kramer@illy.com of surft u naar www.unicaffee.com

43


Visrestaurant Kelderman

Unieke formule op maat van de Al decennia geldt Visrestaurant Kelderman als begrip in Aalst en de ruime omgeving. Vorig jaar hing stichter Hubert Kelderman de schort aan de haak en nam Belgocatering het restaurant over. Met succes! Zonder met de traditie te breken, introduceerde kok Bart Tastenhoye nieuwe en frisse bereidingen. Naast een harmonieuze samenwerking met gastheer Peter Van den Driesschen vormt hij ook een perfect duo met sommelier Chris Petroons, met wie hij ooit nog zij aan zij stond in het gerenommeerde Comme chez Soi.

44

Een typisch voorbeeld van de vernieuwing waar Kelderman voor staat, is het maandmenu met bijbehorende topwijnen. “Voor 140 euro extra per persoon kunnen klanten hun menu laten vergezellen door absolute topwijnen van de allergrootste châteaux,” zegt Patrick Spiessens van Belgocatering en in een vorig leven zelf rechterhand van Pierre Wynants van Comme chez Soi. “Aangezien ons cateringbedrijf een belangrijke afnemer is, krijgen we toegang tot de vaak onbereikbare kastelen. En daar laten we onze klanten van mee profiteren. Sommelier Chris Petroons selecteert de wijnen in samenspraak met Patrick Grauwels (sommelier wijnaankoper bij Belgocatering) volledig in functie van het aangeboden menu, zodat er een perfecte kruisbestuiving ontstaat tussen de gerechten en de wijnen. Op dat vlak zijn wij absoluut uniek. Wie het liever toch wat beperkter houdt, kan perfect een andere formule kiezen.”


EIGEN MEETINGROOMS Visrestaurant Kelderman heeft naast exquise gerechten en dito wijnen ook nog iets anders te bieden aan de hedendaagse zakenman en -vrouw. “Onze eerste verdieping hebben we volledig gerenoveerd tot een klein businesscenter,” vertelt Patrick Spiessens. “We hebben een vergaderzaal waarin rustig gewerkt kan worden. De zaal is voorzien van alle multimedia en we beschikken ook een aparte bar. Meetings kan men onderbreken voor een al dan niet uitgebreid ontbijt, lunch of diner in een aanpalende private room (max. 26 pers.). En net omdat namiddagactiviteiten soms minder vlot verlopen, nadat je zwaar getafeld hebt, bieden we ook een lunchmenu (45 euro) en wijnen per glas aan. Zo kan je lekker genieten, zonder aan productiviteit in te boeten.”

hedendaagse zakenman en -vrouw Kraakverse producten Succulente gerechten komen maar op tafel dankzij dagverse ingrediënten. Smaak en versheid zijn dan ook topprioriteiten bij Visrestaurant Kelderman. “We gaan daar heel ver in,” verzekert Patrick Spiessens. “Zo kopen we onze vis recht-

streeks op de klok van de vismijn in Zeebrugge en in Rungis, Parijs. Onze leveranciers moeten steevast aan de hoogste standaarden voldoen. Klanten kunnen altijd rekenen op kraakverse producten.”

Parklaan 4 | 9300 Aalst | T 053 77 61 25 | info@visrestaurant-kelderman.be | www.visrestaurant-kelderman.be Alle dagen open behalve op woensdag en donderdag 45


MASERATI QUATTROPORTE

DRIETANDIG LUXEBEEST

Toen Maserati een halve eeuw geleden de Quattroporte introduceerde, werd prompt het begrip ‘sportsedan’ gedefinieerd: meer limousine dan sportwagen, maar toch snel. Razendsnel zelfs. Topsnelheid 230 km/u en van nul tot honderd in amper acht seconden. Ziedaar, als een schicht, de zesde generatie met de drietand in de grille. DOOR EDUARD CODDE

46


MAXLIFE - MOBILITY

De allereerste Quattroporte was een 4.2 V8 en werd getekend door Vignale. Bij zijn voorstelling in 1963 was het de snelste 4-deurs op de markt, had standaard Connolly-leder én elektrische ruiten. In 1966 was de Quattroporte samen met een Rolls-Royce zelfs de enige auto die standaard met airco werd afgeleverd. Een legende dus. Sindsdien heeft elke generatie Quattroporte wel een unieke eigenschap, al was het maar dat Maserati graag van ontwerper wisselde. De tweede generatie stamt van Bertone, in een tijd dat Citroën zich eigenaar mocht noemen van de drietand en zelf verbaasde met de schitterende SM, aangedreven door een V6 Maseratikrachtbron. Dan volgde Giugiaro, Gandini (onder Fiat-vlag), Pininfarina, om nu voor de zesde generatie het werk zelf op te knappen in eigen huis. Lorenzo Ramaciotti, hoofd van het Maserati Design Centre commentarieert de jongste generatie: “De nieuwe Maserati Quattroporte is een luxueuze,

high-performance sportsedan die de designkenmerken van de klassieke Maserati’s vertaalt naar hedendaagse designmaatstaven van het merk. De vormgeving komt voort uit de designprincipes van Maserati: harmonie van vormen, dynamiek van lijnen en Italiaanse elegantie. Zijn design is gracieus en rond, ontworpen om de sportieve natuur van de auto uit te stralen.”

waaraan de wagen is blootgesteld door de luchtstroming met 24 % reduceerde. Onnodig te zeggen dat dit positief uitwerkt op de rijeigenschappen. De nieuwste Quattroporte kreeg een vlakke bodemplaat voor een geoptimaliseerde luchtstroming onder de wagen, wat tevens bijdraagt tot een efficiënte koeling voor motor, versnellingsbak en remmen.

ITALIAANS DESIGN OP ZIJN BEST

De zesde generatie weegt nog altijd 1.900 kg, wat niet echt weinig is, al is de 15 % gewichtstoename ten opzichte van de eerste Quattroporte uit 1963 (1.650 kg) meer dan aanvaardbaar.

De nieuwste Quattroporte behoudt de krachtige uitstraling van zijn voorganger, met langgerekte frontpartij en nadrukkelijk aanwezige drietand in de grille. Hij is bijna 20 cm langer dan zijn voorganger (5.097 > 5.262 mm) en wordt ook iets hoger (1.438 > 1.481 mm). De eerste Quattroporte was dan weer exact 5 m lang en 1,36 m hoog. Het designteam had niet alleen oog voor uiterlijk schoon, de finesse zit onderhuids. Zo werd heel wat aandacht besteed aan de aerodynamica, wat leidde tot een verbetering van de Cx-waarde met 12 % en de ‘lift’

Nemen we een VW Golf GTI als vergelijking, dan zien we dat de eerste generatie in 1976 820 kg op de weegschaal zette en de meest recente 1.393 kg weegt, of liefst 70 % meer! De zesde generatie Quattroporte behoudt een ideale 50:50 gewichtsverdeling over beide assen en vertoont zich met machtige 20” velgen. Tel daarbij de 530 liter-kofferinhoud en hij doet hij zijn imago van sportieve reisberline alle eer aan.

47


MAXLIFE - MOBILITY

LORENZO RAMACIOTTI, HOOFD MASERATI DESIGN: “DE NIEUWE MASERATI IS EEN LUXUEUZE, HIGH-PERFORMANCE SPORTSEDAN GEËNT OP DE DESIGNKENMERKEN VAN ONZE KLASSIEKERS.”

LUXEBEEST Met een bijna 11 cm toegenomen wielbasis voelt het interieur van de nieuwste Quattroporte ook echt ruimer aan. Hij is leverbaar in 4- of 5-zit configuratie, waarbij onze voorkeur uitgaat naar de eerste. De individueel regelbare achterste zetels bieden immers in velerlei opzichten het maximale comfort, zeker wanneer de bestuurder de teugels viert en het potentieel in het vooronder van deze sportsedan voluit aanspreekt. Tot zijn persoonlijk comfort dragen onder meer de verstelbare pedalen bij, alsook het met 8.4” rijkelijk gedimensioneerde nieuwe ‘Maserati Touch Control Screen’, waarop de beelden van de achteruitrijcamera’s verschijnen. Het imago van luxe en comfort dat de Quattroporte al sinds zijn geboorte uitstraalt, wordt ook nog geaccentueerd door de compatibiliteit met de modernste smartphones, het optionele maar sublieme Bowers & Wilkins audiosysteem met 15 luidsprekers of de WiFiconnectiviteit aan boord.

OVERBOOST KOPPEL Met de ontwikkeling van de zesde generatie greep Maserati ook de gelegenheid om de Quattroporte aan te passen aan het huidige ‘ecologische verwachtingspatroon’. De opmerkelijke vooruitgang is toe te schrijven aan de eigen Maserati Powertrain afdeling. De motoren worden gebouwd bij het vermaarde Ferrari in Maranello. Zo is de nieuwste topmotorisatie de 3.8 V8, een motor die met bijna een liter minder cilinderinhoud aantreedt dan de vroegere 4.7 V8 waarvan 48

de krachtigste versie 440 pk ontwikkelde. De nieuwe 3.8 V8 doet met 530 pk opmerkelijk beter. Hij maakt gebruik van directe benzine-inspuiting met 200 bar druk. Het is een ‘twinturbo’ met twee compacte parallel geschakelde turbo’s – één per rij van 4 cilinders – die optimaal geïntegreerd zitten in de uitlaatlijn. Elke turbo wordt voorafgegaan door een lucht/lucht intercooler. De prestatiecijfers zijn om bij te watertanden: 530 pk en 650Nm koppel beschikbaar tussen 2000 en 4000 toeren per minuut. Bovendien is er het tijdelijk beschikbare ‘Overboost’-koppel van 710Nm (+ 60 Nm) tussen 2250 en 3500 tr/min. Dat laat een 0 – 100 sprint afklokken in amper 4,7 seconden en maakt de nieuwste Quattroporte 307 km/u snel, liefst 20 km/u sneller dan zijn voorganger! Het gemiddeld verbruik wordt met 11,9 l/100 lm gespecificeerd, een daling met 20 %. De motoringenieurs bedachten de motor met een oliepomp die aangestuurd wordt volgens de behoefte aan vermogen en aldus bij een rustiger regime helpt om het verbruik te drukken. Hetzelfde scenario speelt zich af bij de alternator, die slechts elektriciteit levert in functie tot de behoeften van het boordnet. Tot ecologischer presteren draagt ook de standaard 8-traps automaat bij mét peddels aan het stuur voor manueel ingrijpen. De bestuurder kan tevens kiezen voor het ICE-programma, dat een soort eco-modus is, waarbij het toerental niet boven de 5000 tr/min opklimt, de bak zachter schakelt, kortom alles in het werk wordt gesteld om minimaal brandstof te verbruiken.


Residentie Ter Linde

Op een steenworp van de Zeelaan in Koksijde-Bad verrijst weldra deze knappe residentie Ter Linde. Het moderne pand biedt onderdak aan mooie appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers. Speciale vermelding ook voor de terrassen: groot en gericht naar het zuidwesten. Het volledige gebouw is volledig onderkelderd met 34 garageboxen en tal van bergruimten.

De werken starten in mei 2013

MASERATI QUATROPORTE 3.8 V8

3.0 V6

Vermogen (pk)

530

410

Max. koppel (Nm)

650 / 710 (overboost)

500 / 550 (piek)

Acceleratie (s)

4,7

5,1

Topsnelheid (km/u)

307

285

Gemiddeld verbruik (l / 100 km)

11,9

10,5

CO2-uitstoot (g/km)

278

244

Basisprijs (€)

148.830

109.505

De 3.8 V8 twinturbo maakt de nieuwste Quattroporte niet alleen tot de allersnelste vierdeurs door Maserati ooit gebouwd, het is tevens de meest krachtige en zuinige motor ooit door Maserati geleverd. Meer nog dan de zuivere prestaties spreekt de machtige sound van de motor tot de verbeelding. Maserati monteert een uitlaat met pneumatische kleppen die normaal sluiten bij 4200 tr. In de sport-stand openen de kleppen volledig en verzekeren de kortst mogelijke weg voor de uitlaatgassen. Zinnenprikkelend!

AVANTI Het genoegen een Quattroporte te sturen wordt verrassend toegankelijk gemaakt door de beschikbaarheid van een 3.0 V6 twinturbo, die met zijn 410 pk nog 10 pk beter doet dan de vroegere 4.2 basismotorisatie. Hij levert 500 Nm max. koppel met een vlakke koppelcurve tussen 1500 – 5000 tr/ min en een koppelpiek op 550 Nm. De krachtbron vertoont heel wat overeenkomsten met de V8, waaronder de dubbele turbo en directe brandstofinspuiting. Het gemiddeld verbruik van deze motor staat met slechts 10,5 l/100 km in de specificaties, terwijl de topsnelheid toch 285 km/u haalt en de standaard acceleratiemeting de chrono op 5,1 s stopt.

Nieuw kantooradres Zeelaan 280 te Koksijde info@immoverkoop.be BIV nr 501.895

Residentie Samuel II

Moderne luxe nieuwbouwresidentie op enkele stappen van het centrum, 1, 2 of 3 slaapkamers, terrassen tot 37m². De vloerwerken en keukens starten binnenkort. Wees erbij om nog de keuze aan te passen.

Maserati biedt de keuzemogelijkheid om de 3.0 V6 Quattroporte met gebruikelijke achterwielaandrijving of optionele vierwielaandrijving te bestellen. En om de verrassing helemaal compleet te maken wordt zelfs gewag gemaakt dat hij in 2014 met een 340 pk sterke V6-diesel zou uitpakken … Wat ons betreft: avanti!

49


MERCEDES-BENZ SL

DE LEGENDE WORDT 60

Zeldzaam zijn de autolegendes waarvan hun opvolgers op hun beurt geschiedenis schreven en zich evenzeer onuitwisbaar als icoon in de autogeschiedenis verankerden. Met de Mercedes-Benz SL-Klasse is dat al 60 jaar en acht generaties van toepassing.

1955-1963 W 121 190 SL Roadster

50


MAXLIFE - MOBILITY

In 1952 zuigt de 300 SL racewagen - intern als W 194 aangeduid - zijn longen vol als aanloop tot wat we vandaag koesteren als een adembenemende autogeschiedenis en een modelreeks van lange adem. Een vooruitstrevende auto, alleen al vanwege de lichtgewicht aluminiumconstructie, wat ook de verklaring gaf aan de letters SL: ‘SuperLeicht’, of lichtgewicht sportwagen.

1971-1989 R 107/ SL Liefst 18 productiejaren hield deze SL het vol. Het dak opende in slechts 30 s om volledig te verdwijnen in het koetswerk. Hij kreeg als eerste SL een 8-cilinder ingepast.

1954-1957 W 198 I / 300 SL COUPÉ De commerciële carrière van de SL-modellenreeks start in februari 1954 tijdens de ‘International Motor Sports Show’ in New York. De 300 SL Coupé met zijn ophefmakende vleugeldeuren is vandaag goud waard!

1955-1963 W 121 190 SL ROADSTER

1989-2001 R 129/ SL Na 300.000 stuks verscheen deze SL als totaal nieuwe auto op het salon van Genève. Hij zou een 12-jarige carrière uitzingen!

Met een wat lichter uitgevallen prijskaartje verscheen ook de W 121 als roadster eerst op de Amerikaanse markt.

2001-2012 R 230/ SL 1957-1963 W 198 II / 300 SL ROADSTER Na 1.400 coupé-exemplaren met vleugeldeuren, werd de basis overgenomen voor de bouw van de 300 SL Roadster.

Voor het eerst in zijn lange geschiedenis verschijnt de SL met een stalen wegklapdak, zodat hij als coupé/roadster de 4-seizoenen trotseert, temeer daar het dak in amper 16 s opent of sluit.

2012 R 231 SL-KLASSE ROADSTER 1963-1971 W 113/ PAGODE Minder sportief gericht dan zijn voorgangers, was dit een auto voor reislustigen. De optionele en karakteristieke hardtop gaf dit SL-model zijn bijnaam ‘Pagode’.

De actuele SL maakt rijkelijk gebruik van aluminium om 140 kg lichter te worden dan zijn voorganger. De motoren doen de rest, met meer vermogen en 29 % minder brandstofverbruik. EDUARD CODDÉ

51


GOUD ROOS CERVERA CHIMENTO CENTOVENTUNO MATTIOLI K DI KUORE PESAVENTO DAVICE FAVERO RAMON NOOR ZILVER EN STAAL RABINOVICH TROLLBEADS LAPPONIA NOMINATION VENTO 925 BOCCIA UURWERKEN RADO EBEL BOUCHERON VICTORINOX GLAMROCK PHILIP STEIN MICHEL HERBELIN SWATCH ALFEX ESPRIT LIU JO

O os t s t r a a t 6 4 -6 6 | 8 8 0 0 R o e se l a re T 051 20 20 27 | info@goethalsjuweliers.be www.goethalsjuweliers.be Open Van 10u doorlopend tot 18u. Op maandag en donderdag van 14u tot 18u30. Gesloten op zondag.

52

20 JAAR

NAUTICA CERTINA GC CASIO STORM TISSOT TROUWRINGEN TWO COLLECTION NICKY VANKETS DORA DESIGN

ROE/DBxx/386771A3


my pool my pool by by hugelier hugelier

by hugelier

 

BINNEN- & BUITENZWEMBADEN BINNEN- & BUITENZWEMBADEN

 TOTAAL PROJECTEN  TOTAAL PROJECTEN

Hugelier uit Gullegem is gespecialiseerd in de bouw van kwalitatief hoogstaande zwembaden. Het team van ervaren vakmensen heeft Hugelier uit Gullegem is gespecialiseerd in de bouw van kwalitatief hoogstaande zwembaden. Het team van ervaren vakmensen heeft oog voor detail en gaat steeds voor een onberispelijk resultaat. Maak kennis met onze referenties op hugelierzwembaden.be oog voor detail en gaat steeds voor een onberispelijk resultaat. Maak kennis met onze referenties op hugelierzwembaden.be Hugelier Zwembaden  B baadt I N N in E de N prijzen! - & B Hugelier Zwembaden baadt in de prijzen!

UITENZWEMBADEN

 TOTAAL PROJECTEN

GOUD 2010 particuliere binnenzwembaden ZILVER 2010 particuliere zwembaden in de prijscategorie vanaf 75.000 euro GOUD 2010 particuliere binnenzwembaden ZILVER 2010 particuliere zwembaden in de prijscategorie vanaf 75.000 euro BRONS 2011 & 2012 particuliere zwembaden in de prijscategorie vanaf 75.000 euro Hugelier uit &Gullegem is gespecialiseerd in de bouwvanaf van75.000 kwalitatief BRONS 2011 2012 particuliere zwembaden in de prijscategorie euro hoogstaande zwembaden.

Het team van ervaren vakmensen heeft

oog voor detail en gaat steeds voor een onberispelijk resultaat. Maak kennis met onze referenties op hugelierzwembaden.be Hugelier Zwembaden baadt in de prijzen! GOUD 2010 particuliere binnenzwembaden ZILVER 2010 particuliere zwembaden in de prijscategorie vanaf 75.000 euro BRONS 2011 & 2012 particuliere zwembaden in de prijscategorie vanaf 75.000 euro

b i s s e g e m s t r a a t b i s s e g e m s t r a a t

1 8 5 1 8 5

| |

B - 8 5 6 0 B - 8 5 6 0

g u l l e g e m g u l l e g e m

| |

T T

0 5 6 0 5 6

4 1 4 1

9 8 9 8

2 2 2 2

| |

w w w . h u g e l i e r z w e m b a d e n . b e w w w . h u g e l i e r z w e m b a d e n . b e

b i s s e g e m s t r a a t

1 8 5

|

B - 8 5 6 0

g u l l e g e m

|

T

0 5 6

4 1

9 8

2 2

|

w w w . h u g e l i e r z w e m b a d e n . b e

HUG_00340_03_adv zwembaden compleet.indd 1 HUG_00340_03_adv zwembaden compleet.indd 1

7/02/13 12:4 7/02/13 12:4


DE MAX VAN

PATRICK LIPS 9 MEI 1954

Patrick Lips is commercieel directeur bij KAA Gent en Buffalo in hart en nieren. Op 1 juli neemt de voetbalclub haar intrek in het gloednieuwe Arteveldestadion. Dit opent een waaier aan sportieve en netwerkmogelijkheden. Woonplaats: Gent. Mijn thuis: een leuk appartement met uitzicht op een prachtig park vlakbij het centrum van mijn droomstad, Gent. Mijn interieur omschrijf ik als: minimalistisch, strak en stijlvol. Functionaliteit primeert.   Wat ik uit de brand zou slepen: mijn muziekcollectie.

In mijn interieur ontbreken nog: enkele moderne schilderijen van de Nederlandse schilder Meyer.   Mijn stijl zou ik omschrijven als: een klassiek maatpak tijdens de week, sportief en losjes tijdens de weekends. Ik hou van: alles wat Hugo Boss op de markt brengt.   Ik verlaat nooit het huis zonder: de juiste muziek voor in de wagen. Ik ben een liefhebber van classic en progressive rock. Ik heb meer dan 2000 cd’s in huis en alle favoriete nummers op IPod.

Ik rijd met: Audi A6. Ik droom van: ik heb geen echte wagenobsessie.   Mijn favoriete auto aller tijden: SAAB (ik reed 20 jaar met SAAB); maar Audi tijden: heeft me intussen wel overtuigd. 

Ontspannen doe ik door: citytrips maken, muziek downloaden en magazines lezen (muziek en voetbal).

Mijn hobby of passie is: voetbal is mijn hobby en mijn job. Ik heb een passie voor alles wat met Engels voetbal te maken heeft omdat je daar het echte voetbalhart voelt tikken. Ik woon een tiental wedstrijden bij per jaar, niet alleen de glamour clubs zoals Chelsea en Arsenal, maar ook in de lagere reeksen.   Favoriete restaurants: Japans restaurant Samoerai in Brussel, Italiaans restaurant Arte in Antwerpen en Grieks restaurant Pantheon in Gent.   Zelf kook ik het liefst: niet. Ik ben een totale miskleun in de keuken. liefst: Favoriete reisbestemmingen: Griekse eilanden en Azië. De Griekse eilanden reisbestemmingen: bieden alles wat ik zoek op vakantie: rust, cultuur, lekker eten en een losse sfeer. In Azië vind ik de waarden van het boeddhisme terug wat zeer boeiend is. Een zin die het voor mij allemaal samenvat is: “Wat je vandaag niet neemt, kan je morgen ontglipt zijn.”

54


interieur architectuur • Adviseren op basis van dialoog, interactie en engagement, volgens “UW” persoonlijke wensen en verwachtingen. • Innovatief gebruik van materialen en kleur, vormgeving en technieken. • Inspireren en verrijken met als absolute doelstelling, een TIJDLOOS RESULTAAT.

vanryckeghem filip - Ieperstraat 18 8930 Menen - 0474-311974 - info@ixtra.be

www.ixtra.be


VANHOUTTEGHEM TIME & JE W ELRY GHENT

Wilt u de fascinerende materie van een parel ontdekken en weten hoe die wereld ingenieus in elkaar steekt? Wilt u weten waarop u moet letten bij aankoop van een parelsnoer? Dit en nog veel meer kunt u ontdekken op donderdag 25 april 2013 om 19u00. Wij nodigen u van harte uit op een bijzondere avond waar Lien Vanhoutteghem een uniek verhaal zal houden over parels. Daarnaast is de hele parelcollectie te bewonderen. Wij hopen u met een heerlijk glaasje en hapje te mogen ontvangen. Gelieve uw aanwezigheid en aantal personen voor deze avond via mail stefanie@vanhoutteghem.com of telefonisch 09 225 50 45 te bevestigen. Opgelet, de plaatsen zijn beperkt.

WWW.VANHOUTTEGHEM.COM DAMPOORTSTRA AT 1-3 | GENT | 09 225 50 45 | DI-ZA 9:30-18:30

FOLLOW US ON

JUWELEN | ANTONELLIS | BIGLI | CENTOVENTUNO | CHIMENTO | FLANDERS COLLECTION | FOPÉ | JACK TERWEDUWE | MARCO BICEGO | NANIS | RECARLO | ROOS ... UURWERKEN | BLANCPAIN | BREITLING | GRAHAM | HERMÈS | LONGINES | MONTBLANC | OMEGA | RADO | TAG HEUER | CORUM ... ACCESSORIES | MONTBLANC WRITING INSTRUMENTS | SWISS KUBIK TIME MOVERS

Profile for maXLife

maXLife Vlaanderen Lifestyle 7  

maXLife, het magazine dat met open vizier pleit voor plezier en levens-stijl. Gevoelig aan zinnenprikkelende exclusiviteit bericht maXLife o...

maXLife Vlaanderen Lifestyle 7  

maXLife, het magazine dat met open vizier pleit voor plezier en levens-stijl. Gevoelig aan zinnenprikkelende exclusiviteit bericht maXLife o...

Profile for max-life
Advertisement