Page 1

Leermedia Mavo Roermond

Studietips:

Lezen van een tekst.doc

Moeilijke woorden.doc

Thema 1: Prehistorie Les 1 Lang voordat er mensen op de aarde rondliepen was onze planeet bewoond door heel veel dieren. In de lessen zullen we daar niet lang bij stilstaan, daar geschiedenis een vak is dat menselijke activiteiten uit het verleden onderzoekt. Wel hebben archeologen ongeschreven bronnen gevonden, zoals Fossielen. In het filmpje word gesproken over de eerste mensachtige Video de wording van de mens ( engels talig ) Pas kijken als schoolwerk klaar is. Of bij Geschiedenis verdieping.

Voor 8000 voor Christus leefden de mensen van jagen en verzamelen. Ze hadden geen vaste woonplaatsen en trokken rond, volgden de dieren. Met de komst van de landbouw veranderde er veel. Er ontstonden landbouwsamenlevingen. De boeren woonden op een vaste plaats. Er was een bestuur nodig om alles goed te regelen. Mensen kregen verschillende beroepen, omdat niet iedereen meer met voedsel verbouwen bezig hoefden te zijn. Rond 3000 voor Christus gingen mensen dingen opschrijven. Met de uitvinding van het schrift eindigde de prehistorie. (Bron: aantekeningen H.maas) We beginnen bij het begin: op zoek naar voedsel. De mensen konden nog niet lezen en schrijven. Uit die tijd ( voor 3000 V.Chr.) hebben we dus geen boeken, of andere belangrijke geschreven bronnen gevonden. Het enige dat we hebben gevonden zijn gebruiksvoorwerpen. Daardoor zijn we een heleboel dingen uit die tijd aan de weet gekomen. Een belangrijk hulpmiddel bij geschiedenis is de De tijdbalk.pps. Door een tijdbalk te tekenen, zoals in de powerpoint wordt gevraagd, zie je zelf makkelijker wat in welke volgorde gebeurde. Dit tijdvak loopt van ongeveer 10.000 v.C. tot 3000 v.C. (zie tijdbalk hierboven)


Leermedia Mavo Roermond Geschiedenis: alles wat gebeurd is. Prehistorie: voorgeschiedenis en de tijd dat de mensen nog niet konden schrijven. Historie: geschiedenis is de tijd dat de mensen konden schrijven vanaf 3000 voor Christus. Bronnen/sporen: overblijfselen uit het verleden die ons informatie geven over hoe de mensen vroeger leefden. Leren video over bronnen We starten onze reis naar het verleden van zo'n 10.000 jaar geleden. Par 1.1 De Prehistorie.ppt Toen leefden hier de rendierjagers. Dat waren mensen die geen vaste woonplaats hadden. Ze reisden de dieren achterna. Dat deden ze, omdat ze niet zonder de dieren konden. Waarschijnlijk hebben de jagers en verzamelaars geleefd in kleine groepen van twintig tot dertig personen. Mannen en vrouwen hadden een taakverdeling; de mannen jaagden en de vrouwen verzamelden voedsel en verzorgden de kinderen. Begrippen: *Middelen van bestaan: = *Taakverdeling: = *Archeologen:= *Magie: =

een manier om te overleven. verdeling van werk tussen man en vrouw. Onderzoekers die zoeken naar ongeschreven bronnen uit het verleden. met toverkracht de natuur beheersen, ontstaan godsdiensten

De bestaansmiddelen van de eerste mensen waren jagen en verzamelen. Omdat ze hieraan deden moesten ze voortdurend rondtrekken. En de taakverdeling was: de man jagen en de vrouw deed verzamelen, het huishouden en lette op de kinderen. We weten weinig over de eerste mensen omdat ze toen het schrift nog niet kenden. (Brontekst:http://www.rtvutrecht.nl/programmapagina/artikel/110/184891

Video indelen van het verleden in tijdvakken Video Het leven van Jagers en verzamelaars


Leermedia Mavo Roermond Les 2: Inleiding; een nieuw bestaansmiddel. Als inleiding een korte video over een klimaatsverandering ongeveer 12.000 jaar geleden in Noord - Afrika. Rond vijftienduizend voor Christus trokken in Egypte allemaal jagers en verzamelaars rond op zoek naar voedsel. Ze moesten elke dag maar weer proberen zien te overleven. Dit bleven ze doen tot twaalfduizend voor Christus. Want in dat jaar werd het in Egypte steeds warmer en was er weinig voedsel te vinden. Daarom gingen de jagers en verzamelaars naar de Nijl, omdat alleen daar nog voedsel en water is. En daar bleven ze een hele lange tijd. Hierdoor werden de mensen in de loop van een groot aantal jaren gedwongen in Noord - Afrika richting de Nijl te trekken, waar zich een nieuw bestaansmiddel ontwikkelde, De Landbouw.

Door deze methode, irrigatielandbouw ontstonden er drie seizoenen

1 Overstromingstijd 2 Zaaitijd 3 Oogsttijd Hieronder de situatie voor de ijstijd en het gevolg:

In grote delen van Europa was er tijdens de ijstijd genoeg te eten voor een goede jager. Er waren op de steppe - toendra grote kudden dieren: paarden, Bisons, en ook echt groot wild: mammoeten. Europese ijskappen tijdens de voorlaatste ijstijd, ca 150.000 jaar geleden (Saalien, links) en de laatste ijstijd, ca 20.000 jaar geleden (Weichselien, rechts) Klimaatverandering 12.000 jaar geleden: gigantische temperatuur wisselingen, met als gevolg een opwarming van de aarde.


Leermedia Mavo Roermond Rond 12000 v. Chr. Temperatuurverandering > temperatuur in Midden-Oosten steeg > mensen gaan opzoek naar vruchtbare gronden > veel wild en planten hebben het erg moeilijk > mens kon in vaste nederzettingen wonen bij rivier de Nijl. (Bron:http://www.falw.vu.nl/nl/voor-het-vwo/wetenschap-in-gewonewoorden/Aardwetenschappen/klimaat/laatste-ijstijd.asp)

bestaansmiddel Landbouw

In 7500 voor Christus ging men over op de landbouw. Deze kan men verdelen in 2 groepen: de akkerbouw en de veeteelt. De mens ging over op de landbouw omdat er een gebrek aan voedsel ontstond. Dit kwam doordat een klimaatverandering het gebied steeds droger maakte. Ook ging men over op de landbouw doordat er steeds meer mensen kwamen waardoor er ook meer voedsel nodig was. Mensen in Noord - Afrika en het Midden-Oosten kozen als eerste voor het boeren bestaan ( 9000 tot 8000 V.Chr.) Dit betrof alleen akkerbouw. Pas rond 7500 V.Chr. gingen mensen ook aan veeteelt doen en kun je pas spreken van Landbouw;= akkerbouw+veeteelt. Video ontstaan van de Landbouw Hierdoor krijg je vaste woonplaatsen. Video ontstaan Steden De overgang van jagen/verzamelen naar de landbouw wordt ook wel de landbouwrevolutie of de neolithische revolutie genoemd. De landbouwrevolutie was geen plotselinge verandering maar,eerder een zeer geleidelijk proces. Maar omdat het hier om een zeer belangrijke verandering gaat spreken we toch van een revolutie.

Leren: Paragraaf 1.2.ppt

Prehistorie Les 1 en 2  

Bladerboek om te leren en uit te printen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you