Page 1

any other means without prior written permission from Mauriks Group B.V. All rights reserved. No parts of this document may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published in any way, electronically, mechanically, by print, photoprint, microfilm or © Copyright 2007 Mauriks Group B.V. 's-Hertogenbosch -

Inductielussen en lusdetectoren

PIB-MIB07-070511

ProLoop lusdetector

SENSINGTHEFUTURE

ProLoop ,USDETECTORVOORPOORTEN DEUREN SLAGBOOMENPARKEERINSTALLATIES )NTELIGENT COMPACT SIMPEL -INIMALEOPSTARTTIJDDOORDESIMPELEPROGRAMMERING ENSIMULATIEMOGELIJKHEDEN

5ITGEBREIDETOEPASSINGSMOGELIJKHEDENDOORDEDIVERSITEIT INFUNCTIESENFLEXIBELEINSTELLINGEN %ENVOUDIGEENDUIDELIJKEBEDIENINGSMOGELIJKHEDEN !UTOMATISCHEMETINGENENUITLEZINGVANDELUSINDUCTIVITEIT $IRECTESTORINGSDETECTIEVIAHET,#$DISPLAY

een veilig gevoel PIB-MIB07-070511 - detectielussen en detectoren.indd 1

10-5-2007 16:23:22


ProLoop lusdetector ProLoop ,USDETECTORVOORPOORTEN DEUREN SLAGBOOMENPARKEERINSTALLATIES )NTELLIGENTEDETECTIE )EDEREDETECTIELUSREGISTRATIEWORDTVERRICHTDOORDEABSOLUTEBETROUWBAARHEIDVANDE0RO,OOP $E INDEGRONDAANGEBRACHTE INDUCTIEVEDETECTIELUSSENZULLENDOORDE0RO,OOPGEMONITOORD WORDENENZODEPRECIESEHERKENNINGGEVENVANDIVERSEMETALENOBJECTENALS FIETSERS AUTOS VRACHTAUTOS HEFTRUCKSENZ$ECOMPACTE$). STANDAARDBEHUIZING DEEENVOUDIGEBEDIENING ENHETOVERZICHTELIJKEDISPLAYMAKENDE0RO,OOPTOTEENGEBRUIKSVRIENDELIJKPRODUKT

6EILIGENBETROUWBAAR (OGEBETROUWBAARHEIDNASPANNINGSUITVALZELFSMETBEKRACHTIGDELUSSEN DOORDEAUTOMATISCHERESET )NSTELBAREENAUTOMATISCHEGEVOELIGHEIDShBOOSTvVOERTUIGENMETAANHANGERSWORDENVEILIGHERKEND

$EVOORDELEN

7ERKING INDICATIE

%ENVOUDIGESERVICE ENCONTROLE $EWERKINGENDE PARAMETERSKUNNEN EENVOUDIGGECONTROLEERD WORDENDOOREENBLIKOP HETMULTIFUNCTIONELE ,#$ DISPLAY

)NDIVIDUELE INSTELBAARHEID /PTIMALEINSTELBAARHEID VANDEGEVOELIGHEIDIN STAPPEN

'E├ЙNTEGREERDMEET INSTRUMENT -EETAUTOMATISCHDE INDUCTIVITEITVANDELUS ENGEEFTDEZEWEERINHET ,#$ DISPLAY

&LEXIBELPROGRAM MEERBAAR $EFUNCTIESKUNNENEEN VOUDIGGEWIJZIGDWORDEN TIJDSINSTELLINGENENANDERE PARAMETERSKUNNENINDI VIDUEELWORDENGEPRO GRAMMEERD

!ANDUIDINGWERKING ,USSEN 

0ARAMETER

)NDICATIEVOOR┬▒( ,US

0ARAMETER

,US

,US

┬й Copyright 2007 Mauriks Group B.V. 's-Hertogenbosch -

3NELLEOPSTART (ETPROGRAMMERENISSNEL ONDERDEKNIETEKRIJGEN METDEKNOPPENENHET ,#$ DISPLAYWAARDOORDE 0RO,OOPZEERGEBRUIKS VRIENDELIJKIS

,#$ DISPLAY 0ROGRAMMEER KNOPPEN

4IMER FUNCTIE AKTIEF

"EDRIJFS FUNCTIES LUSSEN

0ARAMETER SOORT

INGESTELDE GEVOELIGHEID

,USINDUCTIVITEIT IN┬▒(

4IMERFUNCTIE 0ARAMETER SOORT

W W W . M A U R I K S G R O U P. C O M Pagina 2

PIB-MIB07-070511

Wijzigingen in model, constructie , technische specificaties en uitvoeringen van onze producten worden nadrukkelijk voorbehouden.

PIB-MIB07-070511 - detectielussen en detectoren.indd 2

All rights reserved. No parts of this document may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published in any way, electronically, mechanically, by print, photoprint, microямБlm or any other means without prior written permission from Mauriks Group B.V.

Inductielussen en lusdetectoren

10-5-2007 16:23:29


All rights reserved. No parts of this document may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published in any way, electronically, mechanically, by print, photoprint, microďŹ lm or any other means without prior written permission from Mauriks Group B.V. Š Copyright 2007 Mauriks Group B.V. 's-Hertogenbosch -

Inductielussen en lusdetectoren ProLoop lusdetector

SELECTIETABEL alarmrelais

MG DL 8111024

-

MG DL 8110024

alarmrelais

MG DL 8121024

-

MG DL 8120024

alarmrelais

MG DL 8111230

-

MG DL 8110230

alarmrelais

MG DL 8121230

-

MG DL 8120230

alarmrelais

MG DL 8221024

-

MG DL 8220024

alarmrelais

MG DL 8221230

-

MG DL 8220230

1 relais 24 VAC/DC 2 relais 1 lus 1 relais 85 - 264 VAC 2 relais

24 VAC/DC

2 relais

2 lussen 85 - 264 VAC

2 relais

Art.

Omschrijving

Aantal relais

Voedingsspanning

KG

MG DL 8110024

Lusdetector, 1 lus

1

24 VAC/DC

B4

MG DL 8110230**

Lusdetector, 1 lus

1

85 - 246 VAC

B4

MG DL 8120024

Lusdetector, 1 lus

2

24 VAC/DC

B4

MG DL 8120230

Lusdetector, 1 lus

2

85 - 264 VAC

B4

MG DL 8111024

Lusdetector, 1 lus

1 + alarm

24 VAC/DC

B4

MG DL 8111230

Lusdetector, 1 lus

1 + alarm

85 - 264 VAC

B4

MG DL 8121024

Lusdetector, 1 lus

2 + alarm

24 VAC/DC

B4

MG DL 8121230

Lusdetector, 1 lus

2 + alarm

85 - 264 VAC

B4

MG DL 8220024

Lusdetector, 2 lussen

2

24 VAC/DC

B4

MG DL 8220230**

Lusdetector, 2 lussen

2

85 - 264 VAC

B4

MG DL 8221024

Lusdetector, 2 lussen

2 + alarm

24 VAC/DC

B4

MG DL 8221230

Lusdetector, 2 lussen

2 + alarm

85 - 264 VAC

B4

** Voorraad artikelen. Alle andere artikelen alleen op bestelling leverbaar.

W W W . M A U R I K S G R O U P. C O M Wijzigingen in model, constructie , technische specificaties en uitvoeringen van onze producten worden nadrukkelijk voorbehouden.

PIB-MIB07-070511 - detectielussen en detectoren.indd 3

PIB-MIB07-070511

Pagina 3

10-5-2007 16:23:31


ProLoop lusdetector !DDITIONELEACCESSOIRES

$EPREFABINDUCTIELUSISEENBELANGRIJKONDERDEELINHETINDUCTIEVELUSDETECTIESYSTEEM $ELUSWORDTINDEGRONDGELEGDENKANGELEVERDWORDENINDIVERSEMATEN

0REFABDETECTIELUS

4OEPASSINGEN 0REFABDETECTIELUS

3ITUATIE "IJGEBRUIKVANEENSCHUIFPOORT

3ITUATIE "IJGEBRUIKVANSLAGBOMEN

3ITUATIE 0ARKEERGARAGEMETVERKEERLICHTREGELING

/PLOSSING (ETOPENENENSLUITENVANDEPOORTAANDE BINNEN ENBUITENZIJDEBEVEILIGENOFREGELEN

/PLOSSING (ETOPENENENSLUITENVANDESLAGBOOMBIJ IN ENUITGANGENVANPARKEERTERREINEN !CTIVERINGVANPARKEERKAARTAUTOMATEN

/PLOSSING 2EGELINGVANDEVERKEERSLICHTENBIJ ┬г┬гNRICHTINGSDOORGANGEN

6OORDELEN 6OORVISUALISERINGVANVRIJEPARKEERPLAATSEN $EhOPENvPULSVANDESLAGBOOMKANOOKGEBRUIKT WORDENVOORHETTELLENVANDEGEBRUIKERS 'EENONBEDOELDEOPENINGDOORVOORBIJGANGERS

6OORDELEN 'ESTRUKTUREERDCONTROLEVANHETVERKEER 2ICHTINGSGEVOELIGEACTIVERINGVANCOMPONENTEN +ORTEWACHTTIJDENDOOROPTIMALISERINGVANDE VERKEERSDRUKTE

┬й Copyright 2007 Mauriks Group B.V. 's-Hertogenbosch -

6OORDELEN #ONTACTVRIJEACTIVERINGVANDEPOORT 2EAGEERTOPALLEMETALENVOERTUIGEN 'EENONBEDOELDEOPENINGDOORVOORBIJGANGERS

All rights reserved. No parts of this document may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published in any way, electronically, mechanically, by print, photoprint, microямБlm or any other means without prior written permission from Mauriks Group B.V.

Inductielussen en lusdetectoren

W W W . M A U R I K S G R O U P. C O M Pagina 4

PIB-MIB07-070511

Wijzigingen in model, constructie , technische specificaties en uitvoeringen van onze producten worden nadrukkelijk voorbehouden.

PIB-MIB07-070511 - detectielussen en detectoren.indd 4

10-5-2007 16:23:31


All rights reserved. No parts of this document may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published in any way, electronically, mechanically, by print, photoprint, microďŹ lm or any other means without prior written permission from Mauriks Group B.V. Š Copyright 2007 Mauriks Group B.V. 's-Hertogenbosch -

Inductielussen en lusdetectoren ProLoop lusdetector

Art.

Omschrijving

Omvang lus

Kabellengte

KG

MG DL 80605

Prefab Detectielus

6 meter

5 meter

B4

MG DL 80610**

Prefab Detectielus

6 meter

10 meter

B4

MG DL 80615

Prefab Detectielus

6 meter

15 meter

B4

MG DL 80620

Prefab Detectielus

6 meter

20 meter

B4

MG DL 80625

Prefab Detectielus

6 meter

25 meter

B4

MG DL 80805

Prefab Detectielus

8 meter

5 meter

B4

MG DL 80810

Prefab Detectielus

8 meter

10 meter

B4

MG DL 80815

Prefab Detectielus

8 meter

15 meter

B4

MG DL 80820

Prefab Detectielus

8 meter

20 meter

B4

MG DL 80825

Prefab Detectielus

8 meter

25 meter

B4

MG DL 81005

Prefab Detectielus

10 meter

5 meter

B4

MG DL 81010**

Prefab Detectielus

10 meter

10 meter

B4

MG DL 81015

Prefab Detectielus

10 meter

15 meter

B4

MG DL 81020

Prefab Detectielus

10 meter

20 meter

B4

MG DL 81025

Prefab Detectielus

10 meter

25 meter

B4

MG DL 81505

Prefab Detectielus

15 meter

5 meter

B4

MG DL 81510

Prefab Detectielus

15 meter

10 meter

B4

MG DL 81515

Prefab Detectielus

15 meter

15 meter

B4

MG DL 81520

Prefab Detectielus

15 meter

20 meter

B4

MG DL 81525

Prefab Detectielus

15 meter

25 meter

B4

MG DL 82005

Prefab Detectielus

20 meter

5 meter

B4

MG DL 82010

Prefab Detectielus

20 meter

10 meter

B4

MG DL 82015

Prefab Detectielus

20 meter

15 meter

B4

MG DL 82020

Prefab Detectielus

20 meter

20 meter

B4

MG DL 82025

Prefab Detectielus

20 meter

25 meter

B4

MG DL 82505

Prefab Detectielus

25 meter

5 meter

B4

MG DL 82510

Prefab Detectielus

25 meter

10 meter

B4

MG DL 82515

Prefab Detectielus

25 meter

15 meter

B4

MG DL 82520

Prefab Detectielus

25 meter

20 meter

B4

MG DL 82525

Prefab Detectielus

25 meter

25 meter

B4

** Voorraad artikelen. Alle andere artikelen alleen op bestelling leverbaar.

W W W . M A U R I K S G R O U P. C O M Wijzigingen in model, constructie , technische specificaties en uitvoeringen van onze producten worden nadrukkelijk voorbehouden.

PIB-MIB07-070511 - detectielussen en detectoren.indd 5

PIB-MIB07-070511

Pagina 5

10-5-2007 16:23:33


Inductielussen en lusdetectoren ProLoop lusdetector 0REFABDETECTIELUS

Voor toepassingen, montage, gebruik en onderhoud zijn speciale informatiebladen beschikbaar. Informeer hierover bij onze verkoopafdeling.

Met Mauriks wordt het nóg mooier. Onze stijlvolle en hoogwaardige interieur- en exterieurproducten zijn de details die het succes van het geheel bepalen. Die een project doen slagen en een eigen stijl geven aan woning , bedrijf of jacht. Met recht de finishing touch.

Breng een inspirerend bezoek aan onze showroom in ’s-Hertogenbosch of maak een afspraak met een van onze adviseurs. Of kijk op www.mauriksgroup.com.

Mauriks Group B.V. Postbus 3454 5203 DL ’s-Hertogenbosch T: +31 (0)73 – 646 11 00 F: +31 (0)73 – 646 11 10 E: info@mauriksgroup.com

Bezoekadres: Tradepark De Herven Australiëlaan 10 5232 BB ’s-Hertogenbosch

W W W . M A U R I K S G R O U P. C O M Pagina 6

PIB-MIB07-070511

Wijzigingen in model, constructie , technische specificaties en uitvoeringen van onze producten worden nadrukkelijk voorbehouden.

PIB-MIB07-070511 - detectielussen en detectoren.indd 6

10-5-2007 16:23:33

Productinformatie Detectielussen en detectoren - Mauriks Solutions  

een veilig gevoel Inductielussen en lusdetectoren ProLoop PIB-MIB07-070511 ProLoop lusdetector © Copyright 2007 Mauriks Group B.V. '...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you